Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada"

Transkript

1 Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada Ren Intermittent Kateterisering För dig som är MAN

2 Syftet med denna broschyr är att du ska få kompletterande information utöver den du fått från sjukvården, om hur urinvägarna påverkas vid en skada eller sjukdom som drabbar ryggmärgen. Den här broschyren ger dig tips och idéer om hur du kan göra dina urinvägsproblem så små som möjligt. Med ökad kunskap och att vara uppmärksam på eventuella symtom, har du möjlighet att göra din vardag enklare. Det blir också lättare att ställa frågor och kanske till och med krav på sjukvårdspersonal. Vi vill på detta sätt ge dig värdefull kunskap om urinblåsan och om självkateterisering. Hoppas broschyren kan vara till nytta för dig. Vi vill TACKA er sjuksköterskor och arbetsterapeut som har delat med er av era erfarenheter och stora kunnande från ryggmärgsskadeklinikerna i Umeå, Stockholm, Uppsala och Karlshamn.

3 Namn... Ryggmärgsskada...4 Förekomst...4 Vad är en ryggmärgsskada?...4 Vad är Ren Intermittent Kateterisering (RIK)?...5 Hur fungerar urinvägarna?...6 Hur fungerar urinvägarna vid en ryggmärgsskada?...8 Överaktiv urinblåsa...9 Underaktiv urinblåsa...9 Utredning och uppföljning...10 Miktionslista...11 Behandling...12 Blåstömning...12 Ren Intermittent Kateterisering...12 Permanent kateter...12 Behandling med läkemedel...13 Hjälpmedel...13 Så här utför du RIK...14 LoFric för män...17 Öppningsinstruktioner LoFric...18 Komplikationer...20 Urinvägsinfektioner...20 Autonom dysreflexi (AD)...21 Tips & trix...22 Hjälpmedel som kan underlätta vid självkateterisering...23 Vid resa...24 Vinsten med RIK...25 Uppföljning...26 Checklista akutrehab...26 Checklista rehab...27 Checklista öppenvård...27

4 Ryggmärgsskada 4 Förekomst En skada på de övre kotorna, C1-Th1, I Sverige drabbas årligen omkring 150 ger fullständig eller delvis förlamning personer av en skada på ryggmärgen. i armar och ben och kallas också för Oftast sker sådana skador i samband tetraplegi. När de översta kotorna skadas med trafik- eller fallolyckor. Av dem kan personen bli beroende av andningshjälp (respirator/ventilator). En skada som skadas är cirka 80% män. Medelålder vid skadetillfället är ca 45 år. nedanför Th 2, påverkar benen och Årligen inträffar några fall av ryggmärgsskada p.g.a. infektion, tumör, komplett eller inkomplett, beroende på kallas för paraplegi. En skada kan vara förträngning eller blödning. om förlusten av känsel och motorik är 1. RYGGMÄRGSSKADA (RMS) fullständig eller delvis saknas. 2 Vad är en ryggmärgsskada? Vid både paraplegi och tetraplegi före - U 1.1 Förekomst Detta kan medföra problem med regleringen kommer funktionsstörningar av blodtrycket, pulsen och i kroppstemperaturen. tarm Med ryggmärgsskada I Sverige drabbas avses årligen skada omkring 120 och urinvägar. på själva ryggmärgen, personer av i en vissa skada fall på ryggmärgen. i kombination Oftast med sker en skada sådana skador på nervrötterna i ryggmärgens nedersta del. i samband med trafik- eller fallolyckor. Av dem som skadas är majoriteten (ca 80%) män (Levi, Storhjärnan Primära pontina The Stockholm spinal cord injury study). miktionscentrum Ryggmärgen är ungefär lika tjock som Några fall årligen av ryggmärgsskada ett finger och mycket inträffar också ömtålig. på grund Den av infektion, ligger i en vätskefylld tumör kanal eller i blödning. kotpelaren, själva ryggraden. Ryggmärgen Sverige har idag innehåller sex spinalenheter celler där som skickar och patienter tar emot med ryggmärgsskada signaler från behandlas. hela kroppen. Dessa Tack enheter vare dessa ligger i Stockholm, signaler Cervikala C1 Göteborg, Skåne, Umeå, Uppsala och kotor kan vi bland annat röra armar, ben och Linköping. andra muskler i kroppen. Det är också C7 C1 Ryggmärgen Thorakala Torakala Th1 T1 dessa signaler som styr kroppens förmåga till blås- och tarmtömning. kotor 1.2 Vad är en ryggmärgsskada? Man brukar dela Med in ryggmärgsskada ryggmärgsskador menas en skada på själva ryggmärgen (medulla spinalis) i tre kategorier; och/eller en skada på de sakrala nervrötterna (cauda equina). ryggmärgsskada Skada på ryggmär- Förvärvad traumatisk gen torakalt, lumbalt och sakralt medför (orsakad av olycka t.ex. fall eller Th12 T12 olika grad av förlamningar i benen, paraplegi. Skada på ryggmärgen cervikalt ger kotor Lumbala L1 dykning) Förvärvad icke olika traumatisk grad av förlamningar ryggmärgsskada i både armar (skada på ryggmärg och ben, tetraplegi. på grund Vid en av komplett ryggmärgsskada är förlusten av känsel och L5 sjukdom som tumör, infektion eller motorik fullständig nedom skadestället, Sakrala S1 blödning) inklusive de sakrala segmenten. Om skadan inkomplett förekommer viss för- S5 kotor Medfött ryggmärgsbråck lust av viljestyrda muskulära funktioner Svanskotor Ryggmärgsskadan och/eller klassificeras kvarstående känsel efter i huden var skadan sitter i nedom förhållande skadestället. till Vid ryggradens kotor. Det finns 29 kotor som både para- och tetraplegi förekommer även funktionsstörningar i de nedre urinvägarna och tarmen, bland annat har som uppgift att skydda ryggmärgen. samt nedsatt sexualfunktion. Personer med ryggmärgsskada, särskilt tetraplegiker, kan dessutom ha obalans i det autonoma nervsystemet. D m u te fu M fu v m In (u sk a o ra m sa b h n I re n b o tr ö d u so e U cm U D b m u

5 Vad är Ren Intermittent Kateterisering (RIK)? Det var Dr. Ludwig Guttmann som 1946 införde metoden SIK (Steril Intermittent Kateterisering) och Dr. Jack Lapides publicerade 1972 den första rapporten om metoden RIK (Ren Intermittent Kateterisering). Lapides konstaterade att det var viktigare att uppnå regelbunden tömning av urinblåsan än att utföra behandlingen sterilt. I Sverige har metoden tillämpats sedan slutet av 1970-talet. Ren Intermittent Kateterisering är idag den bästa behandlingen vid neurogen blåsrubbning och blir för de flesta skadade en livslång behandlingsform. Ren Intermittent Kateterisering självkateterisering är en metod som innebär att man regelbundet tömmer blåsan med en engångskateter. RIK är det näst bästa sättet att kissa, det sätt som allra mest liknar det naturliga sättet att kissa. Det är effektivt oavsett om orsaken är lagrings- eller tömningsproblem. Även om det kan kännas lite konstigt i början så är det enkelt och säkert. Detta verkar kanske lite skrämmande, svårt eller kanske bara obekvämt. Men precis som allting annat så ger övning färdighet. Många människor runt om i världen självkateteriserar sig fyra till sex gånger per dag, varje dag och deras erfarenhet är att det löser många av deras problem och gör livet mycket enklare. Dessutom före bygger det risken för urinvägsinfektion och njurskador. Blåsproblem kan drabba vem som helst, när som helst i livet alla kan få en acceptabel lösning Många människor, barn som vuxna, självkateteriserar sig dagligen, som en naturlig del i vardagen 5

6 Hur fungerar urinvägarna? De övre urinvägarna omfattar njurar och urinledare. De nedre urinvägarna omfattar urinblåsan med blåsmuskulatur, urinröret och slutmuskeln som stänger och öppnar urinröret. Njurarna producerar urin genom att filtrera bort slaggprodukter från blodet. Urinen transporterar avfallsprodukter från njurarna och ut från din kropp. Urinblåsans funktion är att lagra och tömma urin. För att för hindra att urinen rinner tillbaka mot njurarna mynnar urinledarna snett ned i urin blåsan. I övergången från urin ledare till urinblåsan uppstår då en ventil funktion, som hindrar att urin trycks tillbaka mot njurarna (s.k. reflux). I urinblåsans vägg sitter receptorer som registrerar blåsans uttänjning under blåsfyllnaden. Trycket i urinblåsan ska under fyllnadsfasen vara lågt. Mängden urin vi kissar varierar mellan olika personer, i regel ml per gång och 1 2 liter per dygn. De flesta kissar 4 8 gånger per dag. Under hela blåstömningen är trycket i urinblåsan högt och slutmuskeln är öppen. Njurar Urinledare Urinblåsa Inre slutmuskel Yttre slutmuskel Urinrör 6

7 Muskulaturen i bäckenbotten har en viktig funktion att förhindra urinläckage. Urinrörets slutmuskel har två funktioner. Den ena är att hålla urinen kvar i urinblåsan under påfyllnad, den andra är att muskeln slappnar av runt urinröret när urinblåsan ska tömmas. Detta kräver ett fint samspel mellan urinblåsan och urinröret. Blåstömningen styrs via centrala nervsystemet genom ett mycket komplicerat samspel mellan det viljestyrda och det icke viljestyrda nervsystemet. När du börjar bli kissnödig skickar receptorer i blåsväggen information via ryggmärgen till hjärnan. Tack vare detta samspel har du möjlighet att välja när du vill tömma urinblåsan. Hjärnan kan strunta i signalerna tills de blir så starka att man måste tömma urinblåsan. När det är tillåtet att kissa, t. ex. på en toalett skickar hjärnan information till urinblåsans reflex - center som får urinblåsan att dra ihop sig och slutmuskeln att slappna av så att urinen kan rinna ut. Mannens urinrör är cm långt och S-format. Inre slutmuskel Yttre slutmuskel Urinrör Prostata Ändtarm Urinblåsa 7

8 Hur fungerar urinvägarna vid en ryggmärgsskada? Vid en ryggmärgsskada är förbindelsen mellan hjärnan och urinblåsan helt eller delvis ur funktion (beroende på om skadan är komplett eller inkomplett). Detta medför ofta en funktions störning i urin blåsans fyllnads- och tömningsfas, vilket innebär problem att känna sig kissnödig. Dessutom påverkas möjligheten att viljemässigt tömma urinblåsan. De första veckorna till månaderna efter ryggmärgsskadan präglas blåstömningen av den så kallade spinala chockfasen med underaktiv urinblåsa och total urinretention (omöjligt att kissa självmant). Under denna period är det vanligt med en stor urinproduktion. När chockfasen har avklingat kan reflexaktiviteten i urinblåsan återkomma. Beroende på skadenivån och den neurologiska situationen kan följande blåsrubbningar uppkomma: Överaktiv urinblåsa Underaktiv urinblåsa 8

9 Överaktiv urinblåsa Detta förekommer vid ryggmärgs - skada i nivå Th12-L1 eller högre. När den spinala chockfasen är över kan personer med ryggmärgsskada ovanför Th12-L1 utveckla s.k. reflexblåsa. Underaktiv urinblåsa Detta tillstånd är vanligt hos paraplegiker med ryggmärgsskada inom eller nedanför Th12-L1. Förbindelsen med centrala nervsystemet är bruten. Det medför förlust av reflexbågen mellan urinblåsan och ryggmärgen. Kännetecken: Vid en komplett skada har man ingen känsla av blåsfyllnad, eller kissnöd. Eventuellt kan man känna behov av blåstömning i form av autonoma signaler så som ansiktsrodnad, lätt huvudvärk och svettning. Vid en inkomplett skada kan en känsla av urinträngning ofta förekomma, även om själva trängningen har en annan karaktär än före skadan. Icke viljestyrda sammandragningar av blåsan kan förekomma, blåsmuskeln har fortfarande tömningskraft. Detta kan leda till ofrivilliga urin - läckage (reflexblåsa). Kännetecken: Vid en komplett skada har man ingen känsla av kissnödighet eller blåsfyllnad. Blåsmuskeln har liten eller ingen tömningskraft vilket innebär att det är en stor mängd urin kvar i blåsan. Blåsan är ofta utspänd och överfylld. Resturin kan leda till inkontinens och urinvägsinfektion. Trycket i slutmuskeln är ofta lågt vilket kan leda till urininkontinens vid ökat buktryck så som vid fysisk ansträngning, hosta och nysning. Resturin: urinblåsans sammandrag - nings förmåga är inte tillräcklig för fullständig blåstömning. Det kan leda till urin inkontinens och urinvägsinfektioner. Blåssammandragningar mot stängt urinrör (detrusor-sfinkter-dyssynergi) leder till högt tryck i blåsan med risk för backflöde upp till njurarna (reflux). 9

10 Utredning och uppföljning Så snart som möjligt efter den spinala chockfasen bör man försöka fastställa typen av blåsfunktionsrubbning. Utifrån detta kan man sedan sätta in korrekt behandling. Urinblåsans funktion kan förändras ytterligare under de första åren efter skadetillfället och man bör följa upp både blåsfunktion och behandling. Miktionslista När man påbörjar RIK kan det vara bra att fylla i en egen urin- och dryckeslista. Hur mycket dricker och kissar jag? Fungerar mina RIK-tider? Är det något jag behöver justera? Detta är även bra för att kunna se samband med eventuella läckage. Mätning av resturin Mätning av resturin görs med hjälp av ultra ljud eller kateterisering. Mätningen måste göras omedelbart efter en blåstömning. Undersökning Följande prover tas vid behov: Urinprov; urinodling. Blodprov; njurvärdesprov så som Kreatinin och/eller Cystatin-C. Urodynamisk undersökning Utförs oftast 3-6 mån efter skade tillfället. Cystometri är den vanligaste urodynamiska undersökning. Blåsmuskulaturens funktioner mäts, dvs känsel i urinblåsan och blåsväggens elasticitet under blåsfyllnad. Dessa är avgörande för blåsans kapacitet. Cystometri visar om urinblåsan är överaktiv eller underaktiv. Normalt uppträder inga muskelsammandragningar i urinblåsan när den fylls med vätska. Röntgen undersökning Någon form av röntgen under sökning som t.ex. ultraljud njurar, kan göras under den akuta rehabfasen och därefter vid behov utifrån blåsrubbningen. Uretrocystoskopi Vid cystoskopi tittar läkaren in i urinblåsan med ett instrument för att se eventuella förändringar i urinblåsan t.ex. inflammationer och blåssten. Den här undersökningen görs främst vid misstanke om blåssten eller svårbehandlad symtom givande urinvägsinfektion. Uppföljning Den urologiska uppföljningen är viktig för livskvaliten och för att undvika njurfunktionsnedsättning. Den är också viktig för att minimera de negativa effekterna som urinläckage, täta trängningar, blåstömningssvårigheter och infektioner. På spinalenheterna följs patienter i det akuta skedet. Vid fortsatt rehabilitering sker sedan en urologisk bedömning, kontroll, behandling och livslång uppföljning genom ett samarbete mellan urologer, rehabläkare och sjuksköterskor/uroterapeuter. Den ryggmärgsskadade bör under alla omständigheter remitteras för kontroll med ett till tre års intervall, sök vård om du får nya problem. Vid detrusor-sfinkter-dyssynergi är det viktigt att förebygga njurskador och upptäcka en eventuell försämrad njurfunktion så tidigt som möjligt. 10

11 Miktionslista Datum: Dag 1 wc wc wc wc Klockslag Vätskeintag (ml) Kissad volym wc (ml) Kateteriserad volym (ml) wc Urindropp (X) wc Urinläckage wc (X) Byte av skydd (X) Stark urinträngning (X) Total Genomsnitt Ladda ned LoFric Mic Chart App Med LoFric Mic Chart App kan du registrera hur mycket vätska du dricker och hur mycket du kissar under två eller tre dagar (48/72 timmar). Appen kommer att påminna dig om när det är dags att avsluta mätningen. 11

12 Behandling Tre huvudprinciper styr behandlingen: Förhindra reflux och njurskada Förhindra komplikationer som stor mängd resturin och urinvägs - infektioner Höja livskvaliteten genom att reducera inkontinens och täta trängningar Blåstömning Kateterisering av urinblåsan är den bästa behandlingen om urinblåsan inte töms helt eller har för mycket urin kvar efter du kissat. Det finns två olika kateteriseringsmetoder RIK Ren Intermittent Kateterisering och permanent kateter. RIK Ren Intermittent Kateterisering är förstahandsval och innebär att urin - blåsan töms regelbundet med en engångskateter som förs in via urinröret till urinblåsan. När urinblåsan tömts på all urin dras katetern ut igen och kastas. Vinsten med RIK Fördelarna med att använda sig av RIK gentemot att ha en inneliggande kateter är många. Risken för urinvägs infektioner minskar och man upprätthåller normala urin vägar därmed minskar risken för infektioner och funktionsnedsättning på njurarna. Målet med RIK är att för hindra urinläckage, täta trängningar och där - med få en förbättrad livskvalitet. Att använda sig av RIK ökar möjligheten till ett sexuellt aktivt liv. Hur ofta? Antalet kateteriseringar beror på hur stor urinmängden är och bör inte vara mer än 400 ml per tillfälle. Studier har visat ett klart samband mellan långa kateteriseringsintervaller och förekomst av bakterier i urinen. Hur många gånger kateteriseringen ska utföras är varierande från person till person och beroende på vätskeintag. Vanligtvis utförs RIK 4-6 gånger per dag, sällan nattetid. Intermittent kateterisering är dagens "golden standard" som: Skyddar de nedre och övre urinvägarna Minskar förekomsten av UVI Minskar urininkontinens Permanent kateter KAD kvarliggande kateter KAD sätts oftast direkt efter skadan och bör tas bort så snart som möjligt. SPK suprapubisk kateter Denna kateter förs in i urinblåsan via bukväggen. Fördelen är att den inte sitter i urinröret och att den möjliggör RIK träning. Används när RIK inte är möjligt. 12

13 Behandling med läkemedel Det finns läkemedel som blockerar receptorerna i urinblåsans muskel i syfte att minska urinträngningar. Det finns även läkemedel som påverkar urinproduktionen. Antikolinerga läkemedel Läkemedel som kan användas är antikolinergt/antimuskarint läkemedel som verkar avslappnande på musklerna i urinblåsan. För att tömma urinblåsan måste musklerna spännas. Dessa läkemedel bidrar till att musklerna blir mer avslappnade och det minskar risken att urinblåsan töms okontrollerat. Det kan göra det lättare att hålla en större mängd urin i urinblåsan, men kan även påverka tömningsförmågan om man kissar utan kateter. Botulinumtoxin Läkemedel med botulinumtoxin minskar spasticitet i blåsmuskeln. Oftast behöver man kateterisera sig efter behand lingen p.g.a. att läkemedlet är så effektivt att urinblåsans muskel inte kan dra ihop sig för att tömma urinblåsan. Läkemedlet sprutas in i blåsmuskulaturen vid ett behandlings tillfälle och har en långtidsverkan på ca 6-12 månader. Behandlingen kan sedan upprepas. Antidiuretiskt hormon Läkemedlet desmopressin minskar urinmängden. Det är viktigt att inte inta så mycket vätska i samband med denna behandling. Hjälpmedel Vid urinläckage används inkontinensskydd. Skydden anpassas till den enskildes behov och måste vara praktiska. Det är viktigt att skydden byts regelbundet för att minska riskerna för urinv ägsinfektioner och hudproblem. Vid RIK kan förlängningsslang eller urinpåse användas som komplement vid begränsad tillgänglighet eller svårighet med förflyttning till toalett. Absorberande inkontinensskydd Finns i olika storlekar och typer med olika uppsugningsförmåga. Dessa ska vara noga utprovat och individanpassat. Kombineras med kalsong som håller skyddet på plats. Urindroppsamlare/uridom är ett kondomliknande hjälpmedel för män med urinläckage. Urindroppsamlaren rullas ut på penis som en kondom och kopplas till en urinpåse som fästes på benet. Urindroppsamlaren säkerställer att urinen förs vidare ner i urinpåsen. Urinpåsen ska tömmas med jämna mellanrum. Urindroppsamlare finns i olika storlekar och modeller och kan bäras både dag och natt. Det är mycket viktigt att urindroppsamlaren passar perfekt vad gäller omkrets och längd. 13

14 Så här utför du RIK 1 2 Tvätta händerna med tvål och vatten. Rekommendation; tvätta underlivet 1 ggr/dygn med mild tvål. Gör sedan klar din kateter. Lyft penis upp mot magen så att urinröret rätas ut. För långsamt in katetern i urinröret. När urinen börjar rinna, för då in katetern ytterligare ett par centimeter. 3 4 För ner penis i normalt läge igen när urinen börjar rinna genom katetern. Håll katetern så stilla som möjligt, eftersom det kan ta lite tid för blåsan att tömma sig. När urinen slutat rinna, dra ut katetern långsamt, men stoppa om det kommer mer urin. När du är säker på att blåsan är tom, vik katetern eller placera ett finger över änden av konnektorn (om du inte använder påse eller förlängningsslang) innan du drar ut den hela vägen. På så sätt skapas ett vakuum och man säkerställer att de sista dropparna blir kvar i katetern. Detta är viktigt eftersom det hindrar att urin som är kvar i katetern strömmar tillbaka till blåsan eller droppar när katetern är ute. 14

15 Hitta en lämplig ställning som passar dig, plocka fram de hjälpmedel som behövs Sitter du i rullstol och kateteriserar dig kan en urinpåse eller förlängningsslang vara till hjälp. Här används förlängningsslang direkt till toalettstolen för tömning. Ett tips så att slangen ligger still vid tömning är att placera den mellan porslinet och toalettringen. 15

16

17 LoFric katetrar för män LoFric Origo kateter med justerbart handtag i diskret förpackning LoFric Origo är en kateter för män designad för att ge en säker, hygienisk och smidig kateterisering. Den smarta förpackningen kan vikas till fickformat och gör LoFric Origo diskret och enkel att bära med sig. LoFric Origo har ett greppvänligt justerbart handtag för en mer stabil och säker kateterisering. Katetern är klar att användas omedelbart efter aktivering. LoFric Origo finns i olika längder och storlekar för pojkar och män. LoFric det klassiska originalet LoFric är vår klassiska hydrofila lågfriktionskateter som kom Det är en kateter för alla tillfällen. LoFric behöver rent vatten för att den hydrofila ytan ska aktiveras. LoFric har klinisk bevisning som borgar för säker intermittent kateterisering även under många års användning. LoFric finns i längder och storlekar som passar kvinnor, män och barn. LoFric Primo vikbar kateter med sterilt vatten LoFric Primo är förpackad med eget sterilt vatten användaren kan kateterisera sig säkert även om det inte finns något rent vatten tillgängligt. Katetern blötläggs och aktiveras när den skall användas. LoFric Primo kan vikas och är enkel att ta med. LoFric Primo finns i storlekar för män, kvinnor och barn. LoFric Hydro-Kit var som helst, när som helst LoFric Hydro-Kit är det kompletta kateter-setet. Med både LoFric-kateter, vattenbehållare och uppsamlingspåse gör den användaren helt oberoende av toalett eller tillgång till vatten. LoFric Hydro-Kit erbjuder frihet och trygghet att kateterisera sig var användaren än är. Finns i storlekar för män, kvinnor och barn. Samtliga LoFric katetrar är PVC- och ftalatfria för bästa miljöval* LoFric var den första hydrofila tappningskatetern och har stor samlad erfarenhet efter mer än 30 års användning. Med sin unika, friktionsfria yta är LoFric skonsam och snäll mot ditt urinrör. *Journal of Cleaner Production; Stripple et al. 17

18 Så här öppnar du och använder LoFric/LoFric Primo LoFric Öppna förpackningen genom att dra isär flikarna 5 6 cm. LoFric Primo Fyll vatten direkt i förpackningen. Vanligt kranvatten går bra. Efter 30 sek är katetern klar att använda. Förpackningen har en självhäftande flik. Avlägsna den blå skyddslappen och fäst förpackningen på lämplig torr yta Sec +30 Sec +30 Sec Vik och tryck ihop vattenpåsen så att vattnet rinner ner i katetern. Häng upp LoFric Primo med hjälp av öglan eller den självhäftande sidan. Låt katetern vätas i 30 sek, medan du förbereder dig. Dra isär förpackningen. Greppa öglorna på förpackningen ovanför vattenpåsen med båda händerna. Dra tills katetern visar sig. Klar att använda! +30 Sec +30 Sec +30 Sec

19 Så här öppnar du och använder LoFric Origo Allt som behövs är ett lätt tryck och LoFric Origo är aktiverad. 1 2 Vikbar till fickformat. Självhäftande flik på baksidan för enkel upphängning på torr och ren yta. 3 4 Omedelbar aktivering alltid fräscht. Allt som behövs är ett lätt tryck och LoFric Origo är aktiverad med saltvattenlösningen. Peel-open. 5 6 Justerbart handtag för bättre grepp och kontroll, utan att ta på katetern. Kan kastas hygieniskt och diskret. 19

20 Komplikationer Ryggmärgsskadade är särskilt utsatta för komplikationer i urinvägarna p.g.a. att skadan i ryggmärgen ger blåstömningsrubbningar. Urinvägsinfektioner (UVI) Urinvägsinfektioner är ett problem för många kateteranvändare och för personer med andra tillstånd som påverkar förmågan att tömma urinblåsan helt eller delvis. En UVI är en bakteriell infektion som påverkar någon del av urinvägarna. Urinen innehåller en mängd vätskor, salter, och avfallsprodukter. Vanligtvis finns inte bakterier i urinen. När bakterier trots allt kommer in i urinblåsan eller njuren och förökar sig i urinen angriper de slemhinnan och orsakar en UVI. Den vanligaste typen av UVI är en infektion i urinblåsan, cystit. En annan typ av UVI är en infektion i njurbäckenet, pyelonefrit, även känt som en övre urinvägsinfektion och är mycket allvarligare. Urinvägsinfektion delas upp i asymtomatisk och symtomatisk UVI. Asymtomatisk UVI betyder att man har bakterier i urinen utan symtom från urinvägarna. Att ha förhöjda värden av bakterier i urinen utan symtom innebär inte att man har en urinvägsinfektion. Om man behandlar bort dessa bakterier med antibiotika är risken stor att senare få "elakare" bakterier som ger kraftigare symtom. Resistens kan utvecklas av att ta bort bakterier bland annat genom över- och felanvändning av antibiotika. Var noga med att lämna urinprov vid misstanke om UVI, så du får rätt antibiotika. Kännetecken vid symtomgivande UVI: Förändrad blåsfunktion Läckage/ökat läckage Sveda/brännande känsla vid blåstömning Täta trängningar Smärtor över nedre delen av buken eller ryggen Blod i urinen Feber och/eller nedsatt allmäntillstånd Ökad spasticitet Ökade autonoma reaktioner som svettning och frysningar Autonom dysreflexi hos patienter med ryggmärgsskada ovanför Th6 Om du har symtom på en urinvägsinfektion kontakta sjukvården för vidare utredning. Utredning vid UVI Urinodling Kartläggning av blåstömningsrutiner (teknik, hygien, frekvens vid RIK, användning av urinuppsamlingshjälpmedel) Utredning vid återkommande UVI Definitionen på återkommande UVI är två UVI på sex månader eller tre på ett år. Kartläggning av blåstömningsrutiner (teknik, hygien, frekvens vid RIK, användning av urinuppsamlingshjälpmedel) Miktions- och vätskelista Kontroll av resturin Röntgenundersökningar och cystoscopi 20

21 Behandling vid UVI En symtomatisk UVI behandlas med antibiotika efter resistensbestämning Förebyggande behandling Regelbunden blåstömning så att volymen i blåsan inte överstiger 400 ml. Antalet blåstömningar ska vara mer än 4 gånger/dygn. Vätskeintaget under ett dygn bör uppgå till minst 1,5 liter. Töm helt tomt, ta god tid på dig vid kateteriseringen. Var noga med hygienen. Förstoppning kan även öka risken att få urinvägsinfektion. En bra tarmregim kan förebygga urinvägsinfektion. Kateterval och att utföra kateteriseringen med no touch-teknik kan vara förebyggande. Autonom dysreflexi (AD) Autonom dysreflexi är ett tillstånd av ofrivillig överaktivitet i nervsystemet. Det förekommer enbart hos de personer som har en skada i eller ovanför Th6. Symtom kan bl.a. vara svettning ovanför skadenivån, högt blodtryck med pulserande huvudvärk, ansiktsrodnad i samband med fysisk aktivitet, illamående och gåshud. Om du drabbas av detta: inta/bibehåll sittande ställning, kontrollera att urinblåsa och tarm inte är överfyllda, titta efter om du har fått något sår, lossa åtsittande kläder, om du har sex sluta omedelbart. Autonom dysreflexi kan vara ett allvarligt tillstånd som inte ska nonchaleras. Kontaka sjukvården om symtomen inte går över. urinvägsinfektioner 21

22 Tips och trix Töm tomt Detta kan uppnås genom att ändra kroppsställning då katetern fort farande är inne i urinblåsan. Dra långsamt ut katetern för att få med all urin ha inte för bråttom. Om det fortfarande finns urin i urinblåsan, är det större risk för att få urinvägsinfektion. God hygien För att inte tvätta bort den naturliga bakterieflora som skyddar mot infektioner, rekommenderas tvättning av underlivet en gång per dag med mild tvål. Dricka Kroppen behöver i allmänhet 1,5 2 liter vätska dagligen för att urinblåsan ska få en god genomsköljning. Detta minskar risken för UVI. Sopsortering LoFric förpackningen delas i två delar. Den med papper kastas i pappersinsamlingen och plasten i plastinsamling. Påsen som LoFric katetrarna ligger i sorteras som plast och kartongen läggs i pappersinsamlingen. LoFric Primo och LoFric Origo förpackningarna sorteras som plast. Antal kateteriseringar Vanligtvis kateteriserar du dig 4 6 ggr/ dag. Detta kan variera från person till person beroende på blåsproblem, hur mycket du dricker, hur stor urinmängd du har samt om du kan kissa utan kateter. Som regel bör urinblåsan inte innehålla mer än 400 ml urin. För att undvika komplikationer är det viktigt att du följer rekommendationerna du har fått vid upplärning. Svårighet att föra in katetern Spasticitet kan göra det svårare att föra in katetern. Hitta en bra ställning, hosta lite och slappna av. Pressa inte in katetern. Om kateteriseringen har misslyckats, bör du ta en ny kateter, för att minska risken för UVI. I början av behandlingen kan det förekomma blod i urinen eller på katetern. Detta är ofta orsakat av att urinröret är irriterat. Erfarenhet visar att detta snart går över, men är du osäker kontakta din uroterapeut/sjuksköterska. 22

23 Hjälpmedel som kan underlätta vid självkateterisering Referenser Bakke A. Digranes A. Bacteriuria in patients treated with clean intermittent catheterization. Scand J Infect Dis 23: ,1991. Praktiskt hjälpmedel för att hålla penis för att underlätta vid RIK, om man bara kan använda en hand t. ex. efter handoperation. Hjälpmedlet kan tillverkas av en ortopedtekniker eller en arbetsterapeut. Bakke A. Physical predictors of infection in patients treated with clean intermittent catheterization: A prospective 7-year study. J Urol,1997. Farrelly E et al. Uppföljningsprogram vid neurogen blåsrubbning efter ryggmärgsskada. Urologiska kliniken, Karolinska sjukhuset, Logan K. Shaw C. Webber C. et al. Patients experiences of learning clean intermittent self-catheterization: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing 62(1), doi: /j x, Logan and Shaw Intermittent self-catheterization service provision: perspectives of people with spinal cord injury, RIK-handtag som tillverkas individuellt för tetraplegiker med nedsatt handfunktion. Katetern träs in i handtaget, som fästs på handen med hjälp av ett universalband, så att det är lättare att föra in katetern i urinröret. Handtaget tillverkas i ortosmaterial av en ortopedtekniker eller arbetsterapeut. MS och urinvägsproblem. Hur hänger det ihop? SE-0706-Wellspect HealthCare Madeleine Stenius Rehab Station Stockholm Om tarm- och blåsrubbning Vårdguiden RG aktiv rehabilitering Personskadeförbundet RTP CercaDeTi Spinalisklinikens tips LoFric Byxkrok sätts i kalsongen och byxan med ena kroken och den andra under rullstolen för att hålla bort kläderna vid RIK. Byx kroken är en vanlig "bagagestropp" som går att köpa på t.ex. Claes Ohlson. Byxkroken kan anpassas individuellt av en arbetsterapeut med ett handtag i ortosplast om man har nedsatt handfunktion. Facebook grupper: Vi som har en ryggmärgsskada Föräldrar i rullstol Anhöriga och ryggmärgsskadade

24 Vid resa Ta med dina katetrar och hjälpmedel Att bagage kommer på avvägar vid flygresor är tyvärr inte ovanligt. Förvara därför alltid katetrar för minst några dagar i handbagaget. Packa med dig rikligt med katetrar om något oförutsett skulle inträffa t.ex. försenat flyg vid hemresa. Hygien Om du reser i länder där vattenkvaliten inte är lika bra som i Sverige, ta med katetrar med vätska. Då behöver du inte oroa dig för dålig vattenkvalitet som skulle kunna orsaka UVI. Att ta med ett par engångshandskar är ett bra sätt att hålla sig ren om händerna t.ex. vid förflyttning på offentlig toalett. Handsprit är ett annat bra hjälpmedel för att hålla bakterier borta. En liten glidbräda eller matta underlättar förflyttningen. Blåstömningar på flyget Europeiska flygbolag ska bistå passagerare som behöver hjälp till och från toaletterna ombord i flyget enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EF) 1107/2006. Kabinpersonalen kan endast ge assistans genom att dra rullstolen till och från toaletten. Passageraren måste kunna flytta sig i och ur rullstolen på egen hand eller med hjälp av sitt resesällskap. Vid längre flygningar, kontakta ditt flygbolag för att kontrollera vilken hjälp du kan få. Kvarliggande kateter kan ibland sättas vid långflygningar. Reseintyg För att förenkla vid tull kontrollen kan du beställa ett hjälpmedels intyg som beskriver varför du har katetrar i ditt bagage. Kortet är på flera olika språk. Du kan få kortet från din uroterapeut/ sjuksköterska eller kontakta oss på Wellspect HealthCare. Du kan också skriva ut det själv från vår webbplats 24

25 Vinsten med RIK är olika från person till person beroende på orsak till självkateterisering Förbättra livskvaliteten Genom att minimera risken för urinvägsinfektioner och/eller läckage problem, kan man i större utsträckning leva ett normalt liv utan rädsla för generande urinlukt eller våta kläder. Med en helt tömd urinblåsa minskar urinträngningarna, vilket leder till en god nattsömn eftersom du inte behöver gå upp flera gånger under natten för att tömma urinblåsan. Likaså blir toalettbesöken färre dagtid och du får mer tid över till annat. Förebygga urinläckage och täta trängningar Genom att tömma urinblåsan regelbundet undviker du läckage och täta trängningar. En överfylld urinblåsa kan ge okontrollerat läckage. Om urinblåsan inte är fullständigt tömd så kan den endast fyllas med en liten mängd urin innan du får behov av att tömma urinblåsan igen. Minska risken för urinvägsinfektioner Genom att hålla urinblåsan fri från kvar varande urin, minskar risken för infektioner. För att förhindra urin - vägsinfektioner bör man regelbundet tömma urinblåsan helt tom. Upprätthålla normal njurfunktion Genom att tömma urinblåsan helt tom regelbundet undviks njurskada, speciellt vid neurogen skada/sjukdom då urinblåsan har ett onaturligt högt tryck. 25

26 Checklista inför uppstart vid RIK För att göra din uppstart och fortsatta egenvårdsbehandling med RIK så bra som möjligt följer här punkter på den information som du bör ha fått med dig under din sjukhus- och rehabiliteringstid. Fylls i tillsammans med personal: CHECKLISTA AKUTREHAB Kontaktperson:... Arbetsplats:... Telefon:... CH:... Längd:...cm Märke:... Information om RIK Urinvägarnas anatomi Urinvägarnas normala funktion Orsaker till blåstömnings problem Fördelar med RIK Undervisning i RIK metoden RIK under handledning Vätskemängd och tappningsintervaller Kontroll av resturin med bladderscan efter RIK Information om tarmregim Information om komplikationer såsom urinvägsinfektioner Inkontinensprodukter och produktegenskaper

27 CHECKLISTA REHAB (innan hemgång) Kontaktperson:... Arbetsplats:... Telefon:... CH:... Längd:...cm Märke:... Uppföljning av RIK Repetition om komplikationer såsom urinvägsinfektioner Repetition om RIK-teknik Repetition av tarmregim Tappningsintervall fastställs genom miktionslista Kontroll av resturin med bladderscan efter RIK Hjälpmedel inför hemgång Nyheter/hemsidor Praktiska tips vid t.ex. resa Inkontinensprodukter och produktegenskaper CHECKLISTA ÖPPENVÅRD Kontaktperson:... Arbetsplats:... Telefon:... CH:... Längd:...cm Märke:... Livskvalitet Uppföljning av RIK efter... månader (telefon-/fysiskt möte) Repetition om komplikationer såsom urinvägsinfektioner Repetition av RIK- teknik Repetition om tarmregim Nyheter/hemsidor Påverkan av livskvalitet pga RIK Utvärdering av miktionslista så som t.ex. läckage Praktiska tips vid t.ex. resa Inkontinensprodukter och produktegenskaper

28 Vill du veta mer om LoFric och självkateterisering? Lyssna till andra användare Instruktioner på video Lär dig mer om kroppen och olika diagnoser Förstå värdet av Ren Intermittent Kateterisering (RIK) med LoFric Se instruktioner på video Ta del av personliga berättelser Tips och tricks 2015 Wellspect HealthCare, a DENTSPLY International Company. All rights reserved SE LoFric is the registered trademark of Wellspect HealthCare. Allt detta och mer, hittar du på: Wellspect HealthCare Aminogatan 1, Box 14, Mölndal. Tel: Fax: Kundservice:

Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada

Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada Ren Intermittent Kateterisering För dig som är KVINNA www.lofric.se Syftet med denna broschyr är att du ska få kompletterande information utöver den du fått från sjukvården,

Läs mer

Självkateterisering MAN. ett annat sätt att kissa. För dig som är. www.lofric.se

Självkateterisering MAN. ett annat sätt att kissa. För dig som är. www.lofric.se Självkateterisering ett annat sätt att kissa För dig som är MAN www.lofric.se Blåstömningsproblem är något som kan drabba vem som helst, när som helst. Det här häftet är till för dig som har blåstömningsproblem

Läs mer

Ren Intermittent Dilatation information till dig som ska självdilatera

Ren Intermittent Dilatation information till dig som ska självdilatera www.lofric.se Ren Intermittent Dilatation information till dig som ska självdilatera Historien om Ren Intermittent Dilatation (RID) Behandling av förträngningar i urinröret sträcker sig långt tillbaka

Läs mer

Användarguide. Ren Intermittent Kateterisering (RIK) med LoFric

Användarguide. Ren Intermittent Kateterisering (RIK) med LoFric Användarguide Ren Intermittent Kateterisering (RIK) med LoFric Blåstömningsproblem är något som kan drabba vem som helst, när som helst. Det här häftet är till för dig som har blåstömningsproblem och fått

Läs mer

Självkateterisering. ett annat sätt att kissa KVINNA. För dig som är. www.lofric.se

Självkateterisering. ett annat sätt att kissa KVINNA. För dig som är. www.lofric.se Självkateterisering ett annat sätt att kissa För dig som är KVINNA www.lofric.se Blåstömningsproblem är något som kan drabba vem som helst, när som helst. Det här häftet är till för dig som har blåstömningsproblem

Läs mer

Var dig själv. med LoFric Origo

Var dig själv. med LoFric Origo Var dig själv med LoFric Origo Hos vänner På stranden Ditt val På stan På arbetet Utomhus På semester LoFric Origo katetern som är designad för att underlätta din vardag Att kateterisera sig kan vara en

Läs mer

A N V Ä N D A R G U I D E

A N V Ä N D A R G U I D E ANVÄNDARGUIDE INNEHÅLL Inledning...................3 Urinvägarnas funktion...........4 Orsaker till tömningsproblem......5 RIK Ren Intermittent Kateterisering..6 LoFric katetern...............7 Instruktioner

Läs mer

Att kissa med kateter, en instruktionsbok.

Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Att kissa med kateter, en instruktionsbok. Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Livet är bättre när du har kontroll. Låt inte urinblåsan ta kontollen över dig längre

Livet är bättre när du har kontroll. Låt inte urinblåsan ta kontollen över dig längre Livet är bättre när du har kontroll Låt inte urinblåsan ta kontollen över dig längre Ta kontrollen en gång för alla Överaktiv blåsa Att leva med en överaktiv blåsa är inte lätt. Det kan förändra ditt sätt

Läs mer

MS och urinvägsproblem. Hur hänger det ihop?

MS och urinvägsproblem. Hur hänger det ihop? MS och urinvägsproblem. Hur hänger det ihop? LoFric Sense är mycket enkel och praktisk jag skulle inte klara mig utan den! LoFric Sense gav mig min självständighet tillbaka. Jag sover bättre sedan jag

Läs mer

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03

Till dig som vill veta mer om. Inkontinens. Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Till dig som vill veta mer om Inkontinens 1 Veta mer_inkontinens_kronoberg.indd 1 2007-07-04 12:43:03 Hjälpmedelsinstitutet 2007 Grundtext: Inkontinenscentrum i VGR och Linkenheten i Stockholm Illustratör:

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Användarguide REN intermittent kateterisering

Användarguide REN intermittent kateterisering Användarguide REN intermittent kateterisering Urologiprodukter DOLEMA AB Polygonvägen 73, 187 66 TÄBY Epost: info@dolema.com Telefon: www.dolema.com 08-446 15 06, Telefax: 08-446 15 07 Sid 1 inga är lika!

Läs mer

Användarguide vid förstorad prostata

Användarguide vid förstorad prostata Användarguide vid förstorad prostata Välkommen som läsare I Din hand har Du en broschyr som vänder sig till Dig med urin tömningsbesvär på grund av godartad prostataförstoring. Den är tänkt att användas

Läs mer

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM URINBLÅSEPROBLEM Solutions with you in mind www.almirall.com VILKA ÄR DE? Urinblåseproblem definieras som alla symtom som orsakas av bristande funktion av urinblåsan. Två typer av urologiska problem

Läs mer

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad.

DELEGERING RIK. Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. DELEGERING RIK Rutinen gäller inom Äldreomsorgen, Individ-och familjeomsorgen, Socialpsykiatrin och Funktionshinderverksamheten i Borås Stad. Fastställt av: 2015-05-28 MAS-enheten Dokumentet framtaget

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Vad är LUTS och hur kan det behandlas?

Vad är LUTS och hur kan det behandlas? Vad är LUTS och hur kan det behandlas? Information om nedre urinvägssymptom (LUTS) och de olika behandlingsalternativen. Manlig hälsa och manlighet På vissa sätt kan det vara svårt att vara man. Vi har

Läs mer

4 Intermittent självkateterisering

4 Intermittent självkateterisering Patientguide Innehåll 2 Introduktion 3 Personlig information 4 Intermittent självkateterisering 5 Val av rätt kateter 6 Användning av FLOCATH 9 Frågor och svar Notera: Förutom denna broschyr läs även

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

KAD-bara när det behövs

KAD-bara när det behövs KAD-bara när det behövs Kort personal utbildning KAD- Region kort Östergötland personal utb, 2015-01-12, Britta Larsson Syfte och mål Minimera skador på urinblåsan Förebygga urinretention Tidigt upptäcka

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa 3 M ånga människors liv begränsas av att de känner trängningar, att de går på toaletten ofta och att de ibland inte hinner fram till toaletten i tid. Orsaken är ofta så kallad

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

UROTERAPEUT

UROTERAPEUT UROTERAPEUT www.utfnordic.org UROTERAPEUT - En viktig resurs i vården Uroterapeuten... har grundutbildning och legitimation som sjuksköterska/ barnmorska, sjukgymnast/fysioterapeut eller läkare utreder

Läs mer

Vem bestämmer du eller din blåsa?

Vem bestämmer du eller din blåsa? Vem bestämmer du eller din blåsa? Känner du igen problemet? Går du på toaletten ovanligt ofta? Besväras du av täta trängningar? Händer det att du inte hinner fram till toaletten i tid? Symtomen kan bero

Läs mer

Ta kontroll över din blåsa

Ta kontroll över din blåsa Ta kontroll över din blåsa Beställ behandlingsstödet Ett friare liv Svansben Bä me Blygdben Kvinnlig bäckenbotten i vila Manlig bäckenbotten i vila Ändtarm Bäckenbotten Slida Urinrör ETT FRIARE LIV Namn.

Läs mer

Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada

Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada Blåsrubbningar vid ryggmärgsskada Informationshäfte för personal och ryggmärgsskadade INLEDNING Personer med ryggmärgsskada är en relativt liten grupp i Sveriges sjukvård. På grund av detta har sjukvårdspersonalen

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning URO7003SE 09.207 Blås- och bäckenbottenträning För kvinnor Blåsan.se Fakta om inkontinens Du behöver inte skämmas. Inkontinens är vanligare än du tror och det finns behandling för det. De allra flesta

Läs mer

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016

Vårdrelaterad UVI. Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 Vårdrelaterad UVI Inger Andersson, hygiensjuksköterska, april 2016 UVI:er vanligaste VRI:n 1/3 av alla VRI:er 40% av alla VRI:er Detta motsvarar en kostnad på drygt 110 miljoner kronor per år för Uppsala

Läs mer

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE

Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE Att läcka urin eller kissa på sig INFORMATION OM URINLÄCKAGE 1 2 Många lider i onödan Drygt en halv miljon människor i Sverige lider av urinläckage, urininkontinens, såväl män som kvinnor, unga som gamla.

Läs mer

Riktlinje för god inkontinensvård

Riktlinje för god inkontinensvård RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-01-02 Eva Franzén Förvaltningsledningen 2 2014-01-17 Eva Franzén Förvaltningsledningen Riktlinje för god inkontinensvård Styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Värt att veta om urinvägsinfektion

Värt att veta om urinvägsinfektion Värt att veta om urinvägsinfektion Hej! Denna broschyr handlar om urinvägsinfektion, ett vanligt besvär som drabbar cirka 400 000 kvinnor varje år. Här får du bland annat reda på vad sjukdomen beror på,

Läs mer

2% CHONDROITIN SULFATE SJÄLVKATETERISERING

2% CHONDROITIN SULFATE SJÄLVKATETERISERING 2% CHONDROITIN SULFATE SJÄLVKATETERISERING Du får den här foldern för att du ska få behandling med Uracyst och lära dig att själv kateterisera urinblåsan. På de följande sidorna förklarar vi hur du ska

Läs mer

Normalt är urinen steril

Normalt är urinen steril Urinvägsinfektioner Normalt är urinen steril Bakteriuri Symtomlös Symtomgivande Urinvägsinfektion Njurbäckeninflammation Sveda, täta trängningar, feber,illaluktande urin, grumlig urin mm. Blodförgiftning

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa

Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Inkontinensskolan Fyra lektioner om överaktiv blåsa Ett pressmaterial från Pfizer Kontaktperson: Annelie Barkelund, informationschef, Pfizer AB Tel: 08-550 529 75. Mobil: 0768-89 29 75. E-post: annelie.barkelund@pfizer.com

Läs mer

Urininkontinens hos män och kvinnor

Urininkontinens hos män och kvinnor Urininkontinens hos män och kvinnor Ett bakgrundsmaterial som reder ut begreppen Ett pressmaterial från Pfizer AB Kontaktperson: Carolin Moro, Informationsansvarig, Pfizer AB Tel: 08-519 067 44, mobil:

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa?

Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa? Patientinformation till dig som får Emselex Överaktiv blåsa? Det finns hjälp för både kvinnor och män! Denna broschyr är framtagen i samarbete med docent Aino Fianu Jonasson och uroterapeuterna Agneta

Läs mer

NEFROSTOMI Information och tips!

NEFROSTOMI Information och tips! INFORMATION OM NEFROSTOMI Information och tips! Nefrostomi, vad är det? Nefrostomi är en urinkateter som är placerad i njurbäckenet genom huden på ryggen. Slangen är kopplad till en urinpåse. Orsaker till

Läs mer

Alternativ till kateterbehandling

Alternativ till kateterbehandling Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Revision Antal sidor Rutin Hälso- och sjukvårdsstaben 1.0 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Karin Lundberg Gunilla Andersson 2013-06-19 2016-06-19

Läs mer

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor

Apotekets råd om. Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Apotekets råd om Klimakteriet Inkontinens hos kvinnor Något år innan menstruation upphör går kvinnor in i en övergångsperiod, klimakteriet. Äggstockarna producerar mindre av det kvinnliga könshormonet

Läs mer

Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion?

Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion? Vad är värdig vård vid blåsdysfunktion? Värdig vård vid Anders Engelholm BD Inkontinens = Oförmåga att kontrollera blåsa och tarm när det gäller att tömma kroppen på avfallsprodukter *Urininkontinens är

Läs mer

att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET

att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET att vara förälder och ryggmärgsskadad GRAVIDITET Denna folder ges ut av projektet Mamma Pappa Lam att vara förälder och ryggmärgsskadad. Det är ett projekt som drivs av Stiftelsen Spinalis med mål att

Läs mer

Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan

Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan Information till dig med suprapubisk kateter i urinblåsan Suprapubisk kateter En suprapubisk kateter är en kateter som förs in i urinblåsan via ett litet snitt i bukväggen strax ovanför blygdbenet. Ingreppet

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Skånes universitetssjukvård V O Kvinnosjukvård Bäckenbottencentrum BLÅSREGIM NORMALA MÄNGDER/DYGN ANTAL GÅNGER 5 8

Skånes universitetssjukvård V O Kvinnosjukvård Bäckenbottencentrum BLÅSREGIM NORMALA MÄNGDER/DYGN ANTAL GÅNGER 5 8 BLÅSREGIM NORMALA MÄNGDER/DYGN DRYCK 15 20 DL URINMÄNGD 12 17 DL PER TILLFÄLLE 3 4 DL ANTAL GÅNGER 5 8 RÅD TILL DIG SOM HAR EN ÖVERAKTIV BLÅSA Dryck inom normalvärdena Minska/sluta dricka vid 18-19 tiden

Läs mer

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare

Urinvägsinfektioner hos vuxna. Elisabeth Farrelly Överläkare Urinvägsinfektioner hos vuxna Elisabeth Farrelly Överläkare Urolog-sektionen VO kirurgi-ortopedi-urologi Södertälje sjukhus konsultläkare Spinalismottagningen Rehab Station Stockholm Normal vattenkastning

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

Patientinformation om MINIRIN

Patientinformation om MINIRIN Patientinformation om MINIRIN Vid behandling av nattliga kissningar UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Du har ordinerats behandling med läkemedlet MINIRIN (desmopressin) mot nocturi nattliga kissningar. Innan Du

Läs mer

BCG-medac Behandling med BCG-medac

BCG-medac Behandling med BCG-medac SE BCG-medac Behandling med BCG-medac Patientinformation Diagnos Du har av din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCG-medac. Behandlingen följer ett speciellt

Läs mer

Blåsdysfunktion hos äldre

Blåsdysfunktion hos äldre Blåsdysfunktion hos äldre Blåsdysfunktion är inte en del av det normala åldrandet även om besvären är vanligare hos den äldre befolkningen Kicki Malmsten, utvecklingsledare Senior alert Qulturum, Region

Läs mer

Katetervård. Charlotte Hedlöf Urologisjuksköterska, Kirurgkliniken Falu Lasarett Våren 2016

Katetervård. Charlotte Hedlöf Urologisjuksköterska, Kirurgkliniken Falu Lasarett Våren 2016 Katetervård Charlotte Hedlöf Urologisjuksköterska, Kirurgkliniken Falu Lasarett Våren 2016 Kateterisering av urinblåsan Kateterbehandling av urinblåsan ska ordineras av läkare Läkare har det medicinska

Läs mer

Hantering av och alternativ till kvarliggande kateter, KAD

Hantering av och alternativ till kvarliggande kateter, KAD Hantering av och alternativ till kvarliggande kateter, KAD Birgitta Magnusson Sjuksköterska/Uroterapeut 2016-11-08 2016-11-08 1 Varför är det viktigt med optimal blåstömning och korrekt omvårdnad vid KAD

Läs mer

Äldre och urininkontinens

Äldre och urininkontinens Äldre och urininkontinens Ökad kunskap för en bättre vård och omsorg STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING Urinläckage: träning, närmiljö och hjälp till toa kan minska läckage Urininkontinens är

Läs mer

Formulär absorberande produkter /personal

Formulär absorberande produkter /personal Formulär absorberande produkter /personal Produktnamn/storlek Kvinna Man Ålder Uppegående Sängliggande Rullstolsburen Urinläckage Avföringsläckage Antal testdygn Antal provade produkter Dag Natt 1. Skyddet

Läs mer

Blås- och tarmdysfunktion

Blås- och tarmdysfunktion Region Stockholm Innerstad Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (6) 2017-08-30 Blås- och tarmdysfunktion MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna

Läs mer

Inkontinens vid ansträngning

Inkontinens vid ansträngning Inkontinens vid ansträngning fakta, råd och träning Fakta om inkontinens Urininkontinens är ett vanligt problem och var fjärde kvinna har besvär av läckage i någon form. Inkontinens kan vara allt från

Läs mer

Blåsrubbningar. Metodbok MS Blåsrubbningar

Blåsrubbningar. Metodbok MS Blåsrubbningar 1. Blåsbesvär förekommer hos cirka 80% av MS-patienterna men är debutsymtom bara hos 10%, då oftast i form av trängningar och eventuellt trängningsinkontinens. Njurinsuffi ciens som en följd av kronisk

Läs mer

Träna din bäckenbotten!

Träna din bäckenbotten! Träna din bäckenbotten! Vad är urininkontinens? Urininkontinens innebär att inte kunna kontrollera urinblåsan, det vill säga att ofrivilligt läcka urin. Urininkontinens är mycket vanligt, även om de flesta

Läs mer

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens

BASAL UTREDNING. INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning. Blanketter och instruktioner. Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens BASAL UTREDNING INKONTINENS Blås- och tarmfunktionsstörning Blanketter och instruktioner Okt 2012 Centrum Läkemedelsnära produkter/inkontinens Basal utredning INLEDNING Dessa blanketter och instruktioner

Läs mer

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN?

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Fakta om NOKTURI att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nokturi Vad är nokturi? Orsaker till nokturi Goda råd och åtgärder Diagnostik VAD ÄR NOKTURI? Nokturi (nattkissning)

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-18 Beslutad av 1(6) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Inkontinensvård Allmänt

Läs mer

SÄNGVÄTNING ENURES. Mia Herthelius. Njursektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

SÄNGVÄTNING ENURES. Mia Herthelius. Njursektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge SÄNGVÄTNING ENURES Mia Herthelius Njursektionen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Förekomst av sängvätning i olika åldrar Prevalens, %

Läs mer

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också.

UTREDNING/HÄNVISNING Det är viktigt att ta reda på om barnet bara har enures eller om det har inkontinens också. ENURES BAKGRUND/DEFINITION Enures betyder ofrivillig urinavgång. De flesta barn är nattorra vid 3-4 års ålder men vid 7 års ålder är fortfarande 5-10 % sängvätare, flest pojkar. ORSAK Enures innefattar

Läs mer

Din värdering 1 år efter operationen

Din värdering 1 år efter operationen Din värdering 1 år efter operationen 2010-02-13 Dr Östen Överst Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort... Tel. bost... Tel. arb... Övrig telefon... E-post...... 19520202-0202 Inkontinens

Läs mer

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist

Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist Din värdering av operationen (ca 8 veckor) 2010-02-15 Dr Mats Barrqvist 19660101-0101 Hysterektomi Blödningsbesvär 44 år 2månader efter op Personnummer:......... -... Namn... Adress... Postnummer...Ort...

Läs mer

i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn...

i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn... Förnamn... Anvisning: SAMMA formulär fylls i efterhand under varje utredningsperiod, i regel motsv. en rad i urobasprogram i Riktlinjer för medicinsk uppföljning vid ryggmärgsbråck. UNDVIK DUBBLETTER. Efternamn...

Läs mer

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN?

UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? UPPE & KISSAR PÅ NATTEN? Fakta om NOCTURI att vakna för att gå upp och kissa på natten Fakta om nocturi Vad är nocturi? Orsaker till nocturi Goda råd och åtgärder Diagnostik Resultat Vad är nocturi? Nocturi

Läs mer

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika

VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014. 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika VUVI-vårdrelaterad urinvägsinfektion, CSK. Birgitta Magnusson/Birgitta Sahlström September 2014 2014-09-04 CSK 2014-09-09 Torsby 2014-09-11 Arvika Innehåll Introduktion Identifiera patienter med risk Diagnosticera

Läs mer

- Pati enti nformati on

- Pati enti nformati on - Patientinformation Nocutil 0,1 mg och 0,2 mg tabletter. Information till föräldrar Läs noga igenom bipacksedeln som finns i läkemedelsförpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Vad Nocutil

Läs mer

VÅRDPROGRAM URININKONTINENS

VÅRDPROGRAM URININKONTINENS Kronoberg VÅRDPROGRAM URININKONTINENS för kommunerna i Kronobergs län 20080509 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Olika befattningshavares ansvar 3. Olika typer av inkontinens och orsaker 4. Utredning

Läs mer

Inledning. Måns tycker om saft. Han blir törstig av att spela teve-spel. Det här är Måns. Han tycker om att spela teve-spel.

Inledning. Måns tycker om saft. Han blir törstig av att spela teve-spel. Det här är Måns. Han tycker om att spela teve-spel. Copyright: Hjälpmedelsinstitutet (HI), Joanna Andreasson, Åsa Klingberg, Roberto Nasca, Vonny Hulthén de Medina, Lisbeth Mellstam Idé: Joanna Andreasson, Åsa Klingberg, Roberto Nasca, Vonny Hulthén de

Läs mer

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens

Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Allmänmedicinsk anamnes vid inkontinens Datum... Personnummer.... Namn... Adress Tel.... Längd Vikt BMI.. Enskilt boende q Särskilt boende q Ansvarig läkare q... Kontaktorsak...... Socialt Nej Ja, kommentar

Läs mer

När tarmen fungerar, fungerar tillvaron

När tarmen fungerar, fungerar tillvaron När tarmen fungerar, fungerar tillvaron En bra rutin kan göra underverk Det kan vara svårt för personer som lever med kronisk förstoppning, avföringsinkontinens och/eller tidskrävande tarmskötsel att etablera

Läs mer

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling Den här informationsbroschyren beskriver vad du kan förvänta dig före, under och efter en CoreTherm behandling. Varje

Läs mer

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER

Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Unga kvinnors URINVÄGSINFEKTIONER Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Utgiven av: Studenternas hälsövårdsstiftelse Tölögatan 37 A 00260 Helsingfors Beställning: julkaisutilaukset@yths.fi Författare:

Läs mer

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring

CoreTherm värmebehandling. för godartad prostataförstoring CoreTherm värmebehandling för godartad prostataförstoring Detta faktamaterial är framtaget av ProstaLund AB och är medicinskt granskat av: Dr PhD Sonny Schelin, Specialistläkargruppen i Kalmar Leg sjuksköterska

Läs mer

UroGynekologiskt Centrum

UroGynekologiskt Centrum Uro Gynekologiskt Centrum Samlat omhändertagande av kvinnor med urininkontinens Kvinnor med urininkontinens är en stor patientgrupp som handläggs på flera olika nivåer inom öppen och sluten vård. vid Universitetssjukhuset

Läs mer

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas

Framfall. Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas Framfall Patientinformation om ett vanligt problem som kan avhjälpas 1 Text: Anette Jansson, uroterapeut, barnmorska, Kvinnokliniken SUS Faktagranskat av Pia Teleman, docent, överläkare, Kvinnokliniken

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT EN LITEN SKRIFT OM GODARTAD PROSTATAFÖRSTORING, URINVÄGSSYMTOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på? Erektionssvikt är något som uppskattningsvis 500 000 svenska män lider av. 1 Det finns

Läs mer

RUTIN FÖR INKONTINENSVÅRD

RUTIN FÖR INKONTINENSVÅRD RUTIN FÖR INKONTINENSVÅRD 2 (12) TYP AV DOKUMENT: RUTIN BESLUTAD AV: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA ANTAGEN: 2015-12-07 ANSVARIG: MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD:

Läs mer

Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens

Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens Dry & Discreet Attends Soft är en komplett produktserie för lätt till medel inkontinens En välmående hud har stor inverkan på hur vi mår och känner oss, både för vårt välbefinnande och självbild, oavsett

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Med busig blåsa men friska njurar

Med busig blåsa men friska njurar Med busig blåsa men friska njurar Peter Wide, Barnläkare, PNU-T enheten, Barn- & Ungdomssjukhuset, Universitetssjukhuset i Linköping Utgångspunkt Barnen föds med friska njurar Signalsystemet för styrning

Läs mer

Riktlinjer urininkontinens

Riktlinjer urininkontinens 17.3 2005-04-14 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl Riktlinjer urininkontinens Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Olika befattningshavares ansvar 3. Olika typer av inkontinens och orsaker 4. Utredning

Läs mer

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media

Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Överaktiv blåsa och inkontinens Ett faktamaterial för media Ett pressmaterial från Pfizer 2008 Kontaktperson: Cecilia Björkman, PR-ansvarig, Pfizer AB. Tel: 08-550 522 96. Mobil: 0768-89 22 96. E-mail:

Läs mer

Handbok till liten genomgång

Handbok till liten genomgång Handbok till liten genomgång 7.2 MMCUP ANSVARIG YRKESGRUPP ALLA. Liten genomgång genomförs av någon som patienten har kontakt med, oavsett yrke och specialitet. BEDÖMNINGSINTERVALL Liten genomgång görs

Läs mer

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring?

Anamnes tarm lång. 1. Hur ofta har du avföring? Namn Personnummer Anamnes tarm lång Datum 1. Hur ofta har du avföring? Mer än två ggr/dag En gång/dag Ungefär två ggr/vecka Ungefär en gång/ vecka Mer sällan än en gång/vecka Ungefär varannan vecka 2.

Läs mer

Varför behöver vi ett PM för urinretention hos barn?

Varför behöver vi ett PM för urinretention hos barn? Varför behöver vi ett PM för urinretention hos barn? Flera avvikelser om stora blåsvolymer på barn som legat inlagda på barn- och ungdomsavdelningen Uppmärksammats vid operationer på barn Lex Maria anmälan

Läs mer

ATT LÄRA MER OM. Inkontinens

ATT LÄRA MER OM. Inkontinens ATT LÄRA MER OM Inkontinens ATT LÄRA MER OM INKONTINENS Innehåll Du är inte ensam 5 Att leva med inkontinens 6 7 Urinvägarna 8 9 Olika former av urininkontinens 10 11 Så ställs diagnos 12 13 Behandlingsformer

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Urininkontinens hos äldre och personer med funktionshinder inom kommunal omsorg i Uppsala län

Urininkontinens hos äldre och personer med funktionshinder inom kommunal omsorg i Uppsala län Inkontinensrådet ett samarbete mellan landstinget och kommunerna i Uppsala län Urininkontinens hos äldre och personer med funktionshinder inom kommunal omsorg i Uppsala län Behandlingsriktlinjer utarbetade

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Uretravalvel. Gundela Holmdahl. Göteborg

Uretravalvel. Gundela Holmdahl. Göteborg Uretravalvel Gundela Holmdahl Göteborg 2011 OBS! Redigerade bilder i denna presentation. I följande bildspel har vissa bilder/illustrationer tagits bort med tanke på att materialet kommer att publiceras

Läs mer