Flygvapnets fredsorganisation år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flygvapnets fredsorganisation år 1926-2000"

Transkript

1 1 Flygvapnets fredsorganisation år När flygvapnet bildades 1926 skulle det bestå av en flygvapenchef, flygstyrelse, fyra flygkårer och en flygskola. Flygvapnet utökades kraftigt i 1936 års försvarsbeslut men framför allt under andra världskriget med många nya flygflottiljer, skolor och ledningsorgan. Sin största organisation fick flygvapnet i 1948 års försvarsbeslut då den territoriella luftbevakningen överfördes från armén och marinen. Flygvapnets operativa styrka uppgick då till 50 flygdivisioner. Denna organisation kom att bestå fram till ca 1960 då förbandsnedläggningar påbörjades. Förbandsnedläggningarna accelererade under 1970-talet och pågick ända in på 2000-talet. Detta innebar Flygvapnet i dag, med sina fyra JAS 39-divisioner, är mindre än efter 1926 års försvarsbeslut. Central ledning Chefen för flygvapnet tillsätts 1925 för att påbörja arbetet med att organisera den nya försvarsgrenen. Chefen för flygvapnet (CFV) biträdd av en stabschef och flygstyrelse ( ). Chefen för flygvapnet (CFV) med flygstab och flygförvaltning (Kungl. Flygförvaltningen, KFF) CFV blir chef för både flygvapnet och flygförvaltningen bryts KFF ur flygvapnets organisation och blir en egen myndighet, Flygförvaltningen FF, direkt under regeringen omorganiseras försvarsmaktens högsta ledning. Bl a stärks ÖB:s roll kraftigt på försvarsgrenarnas bekostnad. Myndigheten CFV med flygstab utgick som egen myndighet och CFV och flygstaben blev en del i högkvarteret. Flygförvaltningen, FF ( ). Självständig myndighet underställd regeringen och ingick inte längre i flygvapnets organisation slogs försvarsgrensförvaltningarna samman till en gemensam myndighet, Försvarets materielverk. Regionala ledningsorgan Eskaderstaberna Flygeskadern, uppsätts i Stockholm1938. Blir 1942 Första flygeskadern. Första flygeskadern, E 1 med stabsplats i Stockholm uppsätts E 1 var en blandeskader bestående av bomb- och jaktflyg blir E 1 en renodlad attackeskader. Staben flyttade 1957 till Göteborg. Nedlagd Andra flygeskadern, E 2 med stabsplats i Göteborg uppsätts E 2 var en blandeskader bestående av bomb- och jaktflyg blir E 2 en ren jakteskader. Staben flyttade 1957 till Ängelholm. Nedlagd Tredje flygeskadern, E 3 uppsatt 1944 i Stockholm. E 3 var en ren jakteskader. Nedlagd Fjärde flygeskadern, E 4 uppsatt 1945 i Stockholm. E 4 var en blandeskader bestående av spanings- och torpedflyg blir E 4 en blandeskader bestående av jakt- och spaningsflyg. Staben flyttade 1957 till Luleå. Nedlagd 1966.

2 2 Flygbasområden med flygbasområdesstaber Flybo O, Östra flygbasområdet uppsatt 1942 med stab i Stockholm. Flybo ÖN, Övre Norrlads flygbasområde uppsatt 1942 med stab i Luleå. Flybo S, södra flygbasområdet uppsatt 1943 med stab i Ängelholm. Flybo W, västra flygbasområdet uppsatt 1943 med stab i Göteborg. Flybo N, Norra flygbasområdet uppsatt 1943 med stab i Östersund. F 21,Kungl Norrbottens flygbaskår uppsatt 1942 i Luleå. Chefen för F 21 var tillika chef för Flybo ÖN. Flygbasområdena avvecklades 1957 och deras uppgifter övertogs av eskaderstaberna. Ombildades 1963 till Norrbottens flygflottilj. Luftförsvarssektorer och sektorstaber En indelning av landet i 21 luftförsvarssektorer infördes Den skulle ligga till grund för utbyggnaden av det nya luftbevaknings- och stridsledningssystemet som senare kom att kallas stril 50. Utbyggnadsplanen blev dock aldrig genomförd utan ersattes redan 1954 med en ny utbyggnadsplan reducerad till 11 sektorer. Den 1/ infördes en luftförsvarssektororganisation med en sektorchef och sektorstab. Luftförsvarssektorerna och sektorstaberna knöts i fred till en jaktflottilj och flottiljchefen blev tillika sektorchef (sektorflottiljchef). Följande sektorer har existerat mellan1957 och 1981 då antalet sektorer reducerades till fyra storsektorer åren Dessa ersattes i sin tur av tre flygkommandon Sektor W 2 F F Sektor S 1 F Sektor S 2 F F Sektor O 1 F Sektor G 1 F Sektor G 1 uppgår 1965 i sektor O 1 Sektor O 2 F Sektor O 3 F Sektor O 2 och O 3 slås samman 1965 till sektor O 5 Sektor O 5 F F Sektor W 5 F Sektor W 5 uppgår 1975 i sektor O 5 Sektor N 3 F Sektor ÖN 1 F Sektor ÖN 1 uppgår 1965 i sektor ÖN 3 Sektor ÖN 3 F Storsektorerna Sektor Syd (S 1, S 2 och W 2) Sektor Mitt (O1 och O 5) Sektor Nedre Norrland (N 3) Sektor Övre Norrland (ÖN 3) F 10/Se S F 16/Se M F 4/Se NN F 21 Se ÖN Flygkommandon och flygkommandostaber Den 1/ ombildades sektororganisationen till en flygkommandoorganisation. Organisationen avvecklades den 30/ Följande flygkommandon organiserades.

3 3 Södra flygkommandot FKS. Omfattade förutvarande Sektor Syd. Mellersta flygkommandot FKM. Omfattade förutvarande Sektor Mitt. Norra flygkommandot FKN. Omfattade förutvarande sektor NN och ÖN. Flygtaktiska kommandot FTK. Bildades den 1/ som en del av den Operativa Insatsledningen (OPIL) i Högkvarteret. Chefen för FTK var tillika generalinspektör för flygvapnet. Fredsförband Flygkårerna åren efter 1925 års riksdagsbeslut 1. Flygkåren, F 1 (Västerås). Uppsatt Inledningsvis förlagt till Västmanlands regementes lokaler (I 18) på Viksäng. Flyttade 1930 till Hässlöfältet. 2. Flygkåren, F 2 (Hägernäs). Förbandet hade sitt ursprung i Marinens flygväsende. Depån förlades 1926 till flottans varv i Stockholm. Kåren flyttade 1929 till Hägernäs. Ett detachement förlades till Karskrona. 3. Flygkåren, F 3 Malmslätt. Förbandet hade sitt ursprung i Arméns flygskola. 4. Flygkåren, F 4 Frösön. Flygflottiljerna uppsatta efter 1936 års riksdagsbeslut I 1936 års försvarsbeslut omvandlades kårerna till flottiljer och utökades till sju fredsförband. F 1, Kungl. Västmanlands flygflottilj Västerås. Började som tung bombflottilj. Ombildad 1948 till nattjaktflottilj startade flygvapnets underofficersskola vid F 1. Blev sektorflottilj för Sektor W och för Sektor O Nedlagd F 2, Kungl. Roslagens flygflottilj Hägernäs. Marinsamverkande sjöflottilj utrustade med spanings- och torpedflygplan. Ombildad 1949 till Kungl. Roslagens flygkår som blev ett skolförband för radarutbildning mm. Nedlagd 1974 och utbilningsverksamheten flyttade till F 18 i Tullinge. F 3, Kungl. Östgöta flygflottilj Malmslätt. Armésamverkande flottilj utrustad med spaningsflygplan ombeväpnad till fjärrspaningsflottilj ombeväpnad till jaktflottilj. Nedlagd 1974 och blev därefter ett detachement till F 13 (F 13 M) tillfördes en transportflygdivision från F 8. Här baserade även Flygvapnets målflygdivision låg Flygvapnets Bomb- och skjutskola (FBS) här men flyttade 1985 till Uppsala. F 4, Kungl. Jämtlands flygflottilj. Frösön. Bombflottilj. Ombildat till jaktflottilj sektorflottilj för Sektor NN och från 1981 Sektor Nedre Norrland. Nedlagd på 2000-talet. F 6, Kungl. Västgöta flygflottilj. Karlsborg. Bombflottilj uppsatt Ombildad till attackflottilj Nedlagd F 7, Kungl. Skaraborgs flygflottilj. Såtenäs. Bombflottilj uppsatt Ombildad till attackflottilj Tillförd en transportflygdivision 1965 Sektorflottilj för Sektor W 2 från tillkom Flygbasjägarskolan. F 8, Kungl. Svea flygflottilj Barkarby. Landets första jaktflottilj uppsatt F 8 blev den första flottilj i flygvapnet som tillfördes en transportflygdivision. Divisionen överfördes till F F 8 blev också det första förband i flygvapnet som utrustades med helikoptrar (1962) överfördes flygräddningsgruppen FRÄD från F 2. Efter nedläggning av jaktflyget blev flottiljen 1961 F 8 depå och 1963 omorganiserad till Svea Flygkår. Den tillfördes

4 4 då två divisioner luftvärnsrobot Rb 68 Bloodhound. Vid flygkåren fanns även Flygvapnets Bastjänstskola FBTS som flyttade till F F 8 var sektorflottilj för Sektor O F 8 lades ner På 1960-talet inrättades flygvapnets TV-studio på F 8. Fredsförband uppsatta efter riksdagsbeslut våren och hösten 1940 F 9, Kungl. Göta flygflottilj. Säve. Jaktflottilj uppsatt F 9 var den första flottilj som försågs med berghangar redan under kriget. En ny och större berghangar byggdes i mitten av 1950-talet (Nya berget). Var sektorflottilj för Sektor W Nedlagd F 10, Tionde flygflottiljen Bulltofta. Jaktflottilj uppsatt 1940 Ändrat till Kungl. Skånska flygflottiljen Flyttade till Ängelholm flyttade en spaningsflygdivision från F 17 till F flyttade, i samband med F 5 nedläggning, Flygskolan till F 10 och efter en kort sejour på F flyttade Flygskolan till Malmslätt F 10 var sektorflottilj för Sektor S 1 från 1957 och Sektor Syd från Nedlagd F 11, Kungl. Södermanlands flygflottilj. Nyköping. Spaningsflottilj uppsatt I samband med F 2 nedläggning 1948 blev F 11 flygvapnets största flygflottilj och utrustades med fyra spaningsdivisioner. Nedlagd En spaningsdivision överfördes 1976 till F 13 och en 1978 en till F 17. Fredsförband uppsatta efter 1941 års riksdagsbeslut F 12, Kungl. Kalmar flygflottilj. Kalmar. Bombflottilj uppsatt Ombeväpnad till jaktflottilj 1947 och allvädersjaktflottilj En jaktdivision överfördes till F 21 hösten Väderskolan var placerad på F 12 åren Väderskolan flyttade därefter till F 18. En luftvärnsrobotdivision ingick i flottiljen under åren Sektorflottilj för Sektor S 2 från Nedlagd F 21, Norrbottens flygbaskår. Uppsatt Tillfördes en spaningsdivision 1949 och en jaktdivision från F Ombildad till Kungl. Norrbottens flygflottilj Var sektorflottilj för Sektor ÖN 1 och ÖN 3 från 1957 och Sektor Övre Norrland Fredsförband uppsatta efter 1942 års riksdagsbeslut F 13, Kungl. Bråvalla flygflottilj, Norrköping. Jaktflottilj uppsatt Från 1946 skapades ett detachement på Gotland (F 13 G) tillfördes en spaningsdivision till F 13. I samband med flottiljens nedläggning flyttade spaningsdivisionen till F En luftvärnsrobotdivision ingick i flottiljen åren Flygvapnets underrättelseskola FV UndS överfördes från F F 13 var sektorflottilj från 1957 för Sektor O 1 och G 1. Nedlagd F 14, Kungl. Hallands flygflottilj, Halmstad. Bombflottilj uppsatt Flygverksamheten upphörde 1961 då attackflyget överfördes till F 15. Ombildas till Kungl. Hallands flygkår 1961 och blir ett rent skolförband. F 15, Kungl. Hälsinge flygflottilj, Söderhamn. Jaktflottilj uppsatt Ombildad från jakttill attack-flottilj 1961 då F 14 flygplan och personal överfördes. Från 1964 central typinflygningskola för Flygplan 37 Viggen. Nedlagd F 16, Kungl. Upplands flygflottilj, Uppsala. Jaktflottilj uppsatt överfördes en lätt attackdivision från F 21. Sektorflottilj för Sektor O 3 från 1957 och Sektor Mitt från Flygskolan var förlagd till F 16 under en kort period Nedlagd 2003.

5 5 F 17, Kungl. Blekinge flygflottilj, Ronneby. Marinsamverkande torpedflottilj uppsatt Attackflottilj från 1948 och jaktflottilj från 1973 då två jaktdivisioner överfördes från F 3. En luftvärnsrobotdivision ingick i flottiljen överfördes en spaningsdivision från F 11. Den flyttade 1993 till F 10. F 17 var sektorflottilj för Sektor S 2 från Fredsförband uppsatt enligt 1944 och 1946 års riksdagsbeslut F 18, Kungl. Södertörns flygflottilj. Tullinge. Jaktflottilj uppsatt Var sektorflottilj för sektor O 2 från Ombildad till Flygvapnets Södertörnsskolor Den skolverksamhet som tidigare bedrivits vid F 2 flyttade då dit. Nedlagd Övriga flygförband som enbart verkat utomlands F 19, Svenska frivilligflygkåren. Uppsatt i Kemi i Finland 1940 och deltog i det finska vinterkriget. Innehöll en jaktdivision ur F 8 och en lätt bombflyggrupp ur F 4. Den verkade under tiden 10/ / Den återvände till Sverige i slutet av mars F 22, Förenta nationernas flygstyrka i Kongo. Organiserades på F 8 i september 1961 och var ombaserade till Kongo den 4/ Avvecklades våren Skolor Flygkrigshögskolan. FKHS inrättades 1939 i Stockholm. Skolan upphörde 1961 och utbildningen överfördes till den försvarsgemensamma Militärhögskolan. Flygvapnets centrala skolor, FCS sattes upp 1942 vid F 1 etablissement på Viksäng i Västerås. Följande skolor ingick i FCS: Flygvapnets underofficersskola (FUS). Sattes upp 1935 på F 1 Viksäng i Västerås. Ingick från 1942 i FCS. Flygvapnets signalskola (FSS) Flygvapnets tekniska skola (FTS) Flygvapnets trupputbildningsskola (FTUS) Flygvapnets markstridsskola (FMS) började de olika skolorna att överföras till F 14 i Halmstad var flyttningen avslutad och FCS i Västerås lades ned. F 2, Roslagens flygkår. Skolförband från 1949 då sjöflygverksamheten, med undantag av en Flygräddningsgrupp (FRÄD), avvecklades. Flygräddningsgruppen överfördes 1958 till F 8. F 2 innehöll under åren följande skolor. Flygvapnets radarsskola (FRAS) uppsatt Föregicks av Ekoradioskolan från Stamflygförarskolan uppsatt 1949 på F benämnd Förberedande fältflygarskolan (FÖFS) som flyttade till Ljungbyhed Upphörde Flygvapnets väderskola (VÄDS) bildades Den flyttades till F Flygvapnets flygtrafikledningsskola (FTLS) sattes upp 1964 och flyttades till F Stridsledningsskolan (STRIS) sattes upp Stridslednings- och luftbevakningsskolan(strils) bildades 1966 genom sammanslagning av FRAS och STRIS. Den tekniska utbildningen frikopplades från FRAS och bildade Flygvapnets teletekniska skola (FTTS). En aspirantenhet för utbildning av officerare i marktjänst sattes upp Denna utvecklades 1966 till Flygvapnets kadett- och aspirantskola/marklinjen (KAS/M). Roslagens flygkår lades ner 1974 och kvarvarande verksamhet överfördes till Flygvapnets Södertörnsskolor F 18.

6 6 F 5, Flygskolan (Ljungbyhed). Inrättad Ändrad 1936 (1942) till Flygkrigsskolan. Den 1937 inrättade aspirant- och officersutbildningen (Kadettskolan) överfördes till Uppsala (F 20) Under krigsåren upprättades under F 5 reservflygskolor på Bulltofta (1939), Eslöv (1940) och Örebro (1941) överfördes Förberedande Fältflygarskolan (FÖFS) från F överfördes Förberedande Flygledarskolan (FFLS) från F 2 och bytte namn till Förberedande flygledarskolan (FFLS) överfördes Flygvapnets Väderskola (VÄDS) från F 18. Överfördes 1999 till Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS) F 5 lades ned 1998 och Flygskolan överfördes till F 10 där den verkade fram till Efter en kort sejour på F 16 flyttade Flygskolan till Malmslätt F 14, Flygvapnets Halmstadsskolor. Hallands flygflottilj lades ned 1961 och ombenämndes till Hallands flygkår F 14. Den skolverksamhet som tidigare bedrivits vid FCS i Västerås överfördes under åren till F ombildades flygkåren till Flygvapnets Halmstadsskolor. Genom omorganisationen bildades: Flygvapnets basbefälsskola (BBS). I samband med överflyttningen av Flygvapnets markstridsskola (FMS) 1960 till F 14 ändrades namnet till Flygvapnets basbefälsskola (BBS). Signalskolan FSS flyttades till F Den fick senare utökade uppgifter och ombenämndes till Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola (FSS). Delar av Flygvapnets tekniska skola (FTS) överfördes 1962 från Västerås överfördes Flygvapnets teletekniska skola (FTTS) från F 18 till F 14 samt del av den tekniska utbildning som blivit kvar efter FCS nedläggning i Västerås. Verksamheterna delades nu upp på Flygvapnets Tekniska skola FTS och Flygvapnets Flygmaterielskola (FMS). De båda skolorna slogs senare samman till ett nytt FTS. Flygvapnets Markteletekniska skola (FMTS) överfördes i samband med F 18 nedläggning till F 14. De slogs senare samman med den utbildning inom baselområdet som bedrevs vid FSS/Basel på F 14. I samband med införandet av en ny befälsordning i försvaret bildades 1981 Flygvapnets Officershögskola (FOHS) vid F överfördes Väderskolan från F ändrades namnet till Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS). F 18, Flygvapnets Södertörnsskolor omorganiserades F 18 till Flygvapnets Södertörnsskolor. Från F 2 överfördes Stridslednings- och luftbevakningsskolan (STRILS) Flygvapnets kadett- och aspirantskola (KAS/M) Flygvapnets Teletekniska skola (FTTS). Den överfördes 1974 till F 14. I stället tillkom Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS). Senare överförd till F 14. Flygvapnets Väderskola överfördes 1974 från F 12. Väderskolan överfördes 1983 till F 5. F 18 nedlades 1986 och huvuddelen av verksamheten överfördes till F 16/F 20. F 20, Flygkadettskolan bildad 1944 i Uppsala inom F 16 flottiljområde Aspirant och kadettutbildningen i flygvapnet startade 1937 i Ljungbyhed och den första officerskursen utexaminerades Kadettskolan flyttade 1944 till Uppsala och blev ett skolförband

7 7 underställd CFV. Skolan ombenämndes 1966 till Flygvapnets Krigsskola och från 1986 till Flygvapnets Uppsalaskolor. Flygvapnets Stridslednings- och Luftbevakningsskola (STRILS) överfördes 1986 från F 18 till F 20 och slogs samman med Flygvapnets kadett- och aspirantskola, marklinjen. Flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola (STRILS) överfördes från F från det nedlagda F 18 men låg kvar en tid på Tullinge. Den slogs samman med Flygvapnets kadett- och aspirantskola marklinjen (KAS/M). Flygvapnets underrättelseskola (UndS) bildades 1974 vid F överfördes den till F 13 och 1994 till F överfördes Försvarets tolkskola (TolkS) från Arméns stabs- och sambandsskola i Uppsala till Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) slogs den samman med Flygvapnets Underrättelseskola (UndS). Flygvapnets Bomb- och skjutskola (FBS) inrättades 1943 i Stockholm överfördes den till Malmen i Linköping.1981 bytte den namn till Flygvapnets Flygbefälsskola (FBS). Skolan överfördes 1985 till Uppsala. Flygförvaltningens verkstadsskola (FFV) startade sin verksamhet på F Efter en brand 1949 flyttade skolan till Johannisberg Skolan lades ned Flygverkstäder Centrala Flygverkstaden i Malmslätt (CFM) Namnändrad 1936 till CVM. Övergick 1973 till FFV underhåll. Centrala Flygverkstaden i Stockholm (CFS) Överfördes till Västerås och blev Centrala flygverkstaden i Västerås (CFV) Namnändrad 1933 till CVV. Nedlagd Flygförvaltningens flygverkstad i Stockholm (FFVS) Inhyrd i ABA:s hangar på Bromma. Verksamheten överförd till Arboga 1945 och blev Centrala Flygverkstaden (CVA) Slogs samman med CVM till FFV Underhåll. Regionala televerkstäder Främre underhåll av den markbundna tele- och radarmateriel (marktelematerielen) genomfördes från slutet av 1940-talet av respektive flottilj. I samband med utbyggnaden av stril 50 började på 1950-talet televerkstäder att etableras i lfc. Efter hand som stril- och sambandssystemen, flygbaser mm byggdes ut inrättades under 1950-talet regionala televerkstäder (RTV) för bakre underhåll av marktelematerielen. Vissa resurser överfördes då från televerstäderna i lfc. Följande televerkstäder inrättades och med ansvar för följande luftförsvarssektorer: Verkstäder RTV 1 CVA Arboga RTV 2 F 2 Hägernäs O 2, O 3 RTV 3 F 17 Ronneby S 1, S 2 RTV 4 F 21 Luleå ÖN 1, ÖN 3 Ansvarsområden W 5, N 3, O 1, G 1. Från RTV 1 avknoppades två filialer (TV 1N i Östersund och TV 1S i Örebro RTV 5 F 9 Göteborg W 2. Övergick 1960 i Försvarets Televerkstad Göteborg (FTG) RTV 6 CVM Linköping 1958 avknoppas från RTV 1 ett nytt televerkstadsområde (RTV 6) RTV 6 ansvarade för sektorerna O 1 och G 1. Verkstaden lokaliserades till CVM i Linköping.

8 ändras beteckningarna från RTV till TV (Televerkstad) med oförändrad numrering. Större underhållsåtgärder på marktelemateriel genomfördes vid central huvudverkstad eller av industrin. Teleservicebaser 1975 bildas en ny försvarsgemensam underhållsorganisation för ledning och genomförande av drift och främre och bakre underhåll av marktelemateriel (teleaservicebaser). Landet indelas i tre underhållsområden med en teleservicebas (TSB) och ett antal verkstäder inom varje område. Följande områden bildades: Teleservicebas Syd (TSB S) med verkstäder i Göteborg och Ronneby Teleservicebas Mitt (TSB M) med verkstäder i Örebro, Stockholm och Linköping Teleservicebas Norr (TSB N) med verkstäder i Östersund och Luleå. Miloverkstäderna 1985 ändrades organisationen så att främre underhåll genomfördes av flottiljverkstäder och förband. Det bakre underhållet överfördes till de försvarsgemensamma verkstadsförvaltningarnas miloverkstäder.

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:906 Utkom från trycket den 1 december 2000 utfärdad den 16 november 2000. Regeringen

Läs mer

Svenska militära flygbaser

Svenska militära flygbaser Sid 1(26) Rapport 2009:11 Svenska militära flygbaser Flygbasförteckning Del 1 Flottiljflygplatser Bernt Törnell F 7 Såtenäs Foto: Per Lindqvist Bernt Törnell, 2009 2 http://www.flygbas.se/ 2009-02-22 Svenska

Läs mer

Svenska militära flygbaser

Svenska militära flygbaser S id 1(26) Rapport 2009:11 Svenska militära flygbaser Flygbasförteckning Del 1 Flottiljflygplatser Bernt Törnell F 7 Såtenäs Foto: Magnus Emanuelsson Bernt Törnell, 2009 2 Svenska militära flygbaser Flygbasförteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1994:642) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 1999:570 Utkom från trycket den 16 juni 1999 utfärdad den 3 juni 1999. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2012:899 Utkom från trycket den 21 december 2012 utfärdad den 13 december 2012. Regeringen

Läs mer

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia

Ängelholms Flygmuseum. Flygplan J28 Vampire. Historia Ängelholms Flygmuseum Flygplan J28 Vampire Historia de Havilland Vampire eller DH.100, var det andra jetflygplanet som togs i bruk av brittiska flygvapnet (RAF) under andra världskriget, trots att det

Läs mer

Bilaga 1 Myndigheter och militärhistoriska föreningar med vilka SFHM har samarbetsavtal, eller på annat sätt samarbetar med. Avd Samarbetspartner Ort Län Samverkansområde FVM F17 Kamratförening Kallinge

Läs mer

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar.

heli Outatr',=u, I utredaren expertgrupp ingick företrädare för samtliga försvarsgrenar. likopterorganisation r har under många år varit ett "kärt ämne" eller " het potatis" om man så vil L Sedan 1960-ta let har mi nst ett tiotal utredn i ngar av olika omfattning försökt förverki iga en djupgående

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2000:555 Utkom från trycket den 26 juni 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Grunden

Läs mer

e e Atta Gripen-divisioner

e e Atta Gripen-divisioner e e er o Atta Gripen-divisioner Framtidens flygvapen kommer att bestå av fem flygflottiljer, sedan F 10 i Ängelholm lagts ner 2003. Det fårslås i en regeringsproposition som lämnades till Riksdagen den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2004:1369 Utkom från trycket den 29 december 2004 utfärdad den 21 december 2004. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2002:1097 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2005:823 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 17 november 2005. Regeringen

Läs mer

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark

Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Flyg och verksamhet på F 8 Barkarby Sofia Svalmark Området kring Barkarby, nordväst om Stockholm, var länge plats för flygverksamhet. Redan 1913 finns Hägerstalunds ängar som övningsflygplats, men även

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2003:804 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen

Läs mer

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter

Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter Latinska valspråk för flygflottiljer och andra militära enheter PN A075 av Staffan Edmar, 2007 Under 1940-talet tillkom ett stort antal valspråk på latin för flygflottiljer, regementen och marina enheter.

Läs mer

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar

Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar Version 2014-09-26 (utlagd på SFHM:s hemsida) Sida 1 (6) Kamrat- och militärkulturhistoriska föreningar 1. Kamratföreningar (*= aktuell anslutning till SMKR) Namn Antal Säte Ansluten Stöds av A 7 Kamratförening*

Läs mer

KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet.

KA2 Muldivision. Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1 KA2 Muldivision Kustförsvaret i Bleking med inriktning på minvapnet. 1. Referenser : Befästningsparken i Karlskrona. Kungliga Karlskrona Kustartilleriregemente 1/ 1 1902 31/ 10 2000. 2. Allmänt : 2.1.

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Regional ledning HÖGKVARTERET

Regional ledning HÖGKVARTERET Regional ledning Ledningsprinciper - regional ledning (FMUP, BU 11) Fyra regionala staber organiseras från bl.a. insatsledning Stockholm samt säkerhets- och samverkansektioner för ledning av territoriell

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten; SFS 2016:424 Utkom från trycket den 31 maj 2016 utfärdad den 19 maj 2016. Regeringen föreskriver

Läs mer

Strilradarhistorik vid F1 i Västerås. Del 1.

Strilradarhistorik vid F1 i Västerås. Del 1. Strilradarhistorik vid F1 i Västerås. Del 1. Många F1 anställda har nog undrat vad för verksamhet som dolde sig innanför dörren in i Badelunda åsen, mittemot CVVhangaren, och vad det var för antenner som

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

döpts till "Gräshoppan". Svensk aviatik hade fått lull under vingarna.

döpts till Gräshoppan. Svensk aviatik hade fått lull under vingarna. D et började med ballonger. - Som maren 1900 hade två unga löjtnanter, August Saloman och K A B Amundson, varit i Paris och för kustartilleriets och armens räkning studerat ballonger och luftsegling. De

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel Innehåll Sida

Innehållsförteckning. Kapitel Innehåll Sida Innehållsförteckning Kapitel Innehåll Sida 1. Bakgrund 1 2. Genomförande av Bas 60 3 3. Basutbyggnaden 4 4. Olika bastyper 5 5. Flygflottiljer 6 6. Övergripande flygbasfakta 8 7. Grundläggande uppbyggnad

Läs mer

Radar inte okänd 1942 Svensk militär utvecklad modell ERI-ERIII Svensk besök till England under kriget, uppvisning av radar, stridsledning.

Radar inte okänd 1942 Svensk militär utvecklad modell ERI-ERIII Svensk besök till England under kriget, uppvisning av radar, stridsledning. Historik Radar Ledning/Luftförsvarcentral Luftförsvarssektor Incidentberedskap Utveckling Stril 50 till 60 Robotsystem 68 Flyplans utveckling Stril 90 och Stril C Historik Radar inte okänd 1942 Svensk

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

F Ö R S V A R S M A K T E N LIVGARDET KOMMENDANTEN I STOCKHOLM

F Ö R S V A R S M A K T E N LIVGARDET KOMMENDANTEN I STOCKHOLM F Ö R S V A R S M A K T E N LIVGARDET KOMMENDANTEN I STOCKHOLM Datum 2012-12-20 Garn beteckning Februari 2013 01 Fre 3&4 Sjöstridsflottiljen 1215 02 Lör 3&4 Sjöstridsflottiljen 1209 Mynttorget 1215 03

Läs mer

Samtidigt som Jan Andersson tillträder

Samtidigt som Jan Andersson tillträder Mats Nilsson lämnar G/-posten Jan Andersson tar över Flygvapnets generalinspektör Mats Nilsson lämnade sin post den 1 december. Han efterträds den 1 januari 2003 av Jan Andersson, som tillträder den nyinrättade

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

~ Verkar för au skolans personal bereds möjlighet. pedagogik, meteorologi och vädertjänst.

~ Verkar för au skolans personal bereds möjlighet. pedagogik, meteorologi och vädertjänst. Flygvapnets förmå!ja att effektivt verka under alla årstider och under alla tider på dygnet ställer krav på en väl fungerande vädertjänst. Att på "slagfälter' vara väl underrättad om det aktuella och kommande

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER

REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31 Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Sanering

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Petter Röd... Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut i Hufvudstadsjaktens fikarum "efter ett hårt luftstridspass.

Petter Röd... Kaptenerna Björn Uggla och Harry Joki pustar ut i Hufvudstadsjaktens fikarum efter ett hårt luftstridspass. Här försvinner Hufvudstadsjakten Med ett rött utropstecken mot den blå himlen försvann Kungliga Hufvudstadsjakten den 27 juni i år. FI8 i Tullinge lades ned. Inspirerade av bilder i Mach målade divisionen

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 0% Beröm godkänt Godkänt Enstaka brister Betydande brister Samtliga brister Hur jobbar s beställningscentraler för taxi med trafiksäkerhet? (205 företag) (godkänt = resan sker inom gällande hastighetsbestämmelser, samtliga i bilen använder bälte, chauffören är nykter och barnen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50 Stril 50

Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50 Stril 50 Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50 Stril 50 John Hübbert Stril 50. Principuppbyggnad av luftförsvarssektor. Principal drawing of an air defence sector in the Stril 50 system. Stril 50 blev

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Arets upplaga av övningsklassikern

Arets upplaga av övningsklassikern AV PETER LIANDER Focus är en stor samövning mellan flygvapnet och Iluftvärnet. I år var det första gången som JAS 39 i Gripen var med. Övningen avslutades med en skarpskjutning med attackrobotar mot markmål

Läs mer

ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR

ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR ETT NORDISKT LUFTFÖRSVAR - NÅGRA SYNPUNKTER Av överste G. A. WESTRING, Västerås PoLITISKT sett kanske det kan synas naivt att i nuvarande läge spekulera över ett gemensamt nordiskt försvarsproblem och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS)

Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) FÖRSVARSMAKTEN Uppgifter och ansvar Major Peter Widen Militärregion Syd (MRS) Försvarsmaktens ledningsorganisation förändrad från 130115 FÖRSVARSMAKTENS ORGANISATION 2012 ÖVERBEFÄLHAVAREN GENERALDIREKTÖREN

Läs mer

LvRB 68 Bloodhound vid F 13 Bråvalla flygflottilj 1964-1978

LvRB 68 Bloodhound vid F 13 Bråvalla flygflottilj 1964-1978 2011-11-12 Sida 1(17) LvRB 68 Bloodhound vid F 13 Bråvalla flygflottilj 1964-1978 Stridsgrupperingsplatser: F 13 syd :06, :60, :85 F 13 norr :16, :78, :91 2011-11-12 Sida 2(17) Några av de befäl som tjänstgjorde

Läs mer

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare

Bakgrund/uppgift. Organisation. Arbetssätt. Dokumentation och hemsida. Sekretess. Medarbetare 2015-02-13 Försvarets Historiska Telesamlingar Flygvapnet Bakgrund/uppgift Organisation Arbetssätt Dokumentation och hemsida Sekretess Medarbetare Namn: Hans-Ove Görtz och Arne Larsson 2015 Försvarets

Läs mer

Generalläkaren april 2010

Generalläkaren april 2010 Generalläkaren april 2010 Generalläkaren Sigfried de Joussineau, Generalläkare Stab Avd chef Åsa Lundkvist Sekr. Lena Eklöf Hälso- och sjukvård Ewa Axelsson Gudrun Axelsson Per Jakobsson Livsmedel och

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 150101 150831 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Tillsyn trycksatta anordningar

Tillsyn trycksatta anordningar Tillsyn trycksatta anordningar Sabiha Hajdarevic, Göteborg 2014-10-24 OBS! För att ändra denna text, växla till menyfliken Infoga. I gruppen Text, klicka på Sidhuvud/sidfot 2014-10-22 1 Inspektionsavdelningen

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2012/13:SD172 MJ av Mikael Jansson (SD) Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati ("bästa parti"). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati

Partisympatier i valkretsar, november 2015 Stockholms kommun Partisympati (bästa parti). Procent Antal svarande ÖVR. s:a med partisympati Partisympatier i valkretsar, november 2015 Partisympatiundersökningen (PSU) november 2015 Producent: SCB, BV/DEM, Partisympatiundersökningen Förfrågningar: Johan Eklund, tfn 08-506 945 38, e-post: psu@scb.se

Läs mer

Medlemsutvecklingen

Medlemsutvecklingen Medlemsutvecklingen 160101 161031 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Stockholm Uppsala Sörmland Östgöta Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Bohus Älvsborgs

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan

Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan 1 (5) Organisationer med gällande överenskommelse Följande organisationer har en gällande överenskommelse om SUS-behörigheter med Försäkringskassan Alvesta kommun 212000-0639 Kommun Aneby kommun 212000-0498

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber

Datum 2004-02-20. Avveckling anläggningar för: Påbörjas Avslutad Prognos / Anm Staber Sida 1(6) REDOVISNING AVVECKLING OCH INVESTERINGAR AVSEENDE ANLÄGGNINGAR OCH FASTIGHETER Avveckling ortvis, blandade förbandstyper Kristianstad 2000-07-01 2001-05-31 Hässleholm 2000-07-01 2001-06-30 Rosenholm

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

HÖGKVARTERET Datum HKV beteckning 2005-11-08 02 810:76875. Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 2005-11-08 02 810:76875 Sida 1 (5) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning VP Verksamhetssäkerhetsprocessen

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Rapport Undersökning om postgången

Rapport Undersökning om postgången Rapport Undersökning om postgången 2017-12-01 Om undersökningen Syfte Metod Undersökningen syftade till att undersöka postgången i Sverige. Steg 1) Rekrytering av 1 500 mottagare i Demoskops riksrepresentativa

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Södra Sverige Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Södra Sverige Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer

Lönestatistik september Hela riket Anställda exklusive chefer Lönestatistik september 2016 Hela riket Anställda exklusive chefer Om statistiken Arbetsgivarverket producerar lönestatistik för anställda inom det statliga avtalsområdet två gånger per år, i september

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Ansökan om yrkesfiskelicens Insändes till länsstyrelsen i ditt hemlän

Ansökan om yrkesfiskelicens Insändes till länsstyrelsen i ditt hemlän Ansökan om yrkesfiskelicens Insändes till länsstyrelsen i ditt hemlän 1(5) Ansökningsavgifter Förstagångsansökan: 500 kronor Ansökan som ges in mer än tre månader efter det att tidigare licens löpt ut:

Läs mer

Media Monitor Report Maj 2012

Media Monitor Report Maj 2012 Utskriftsdatum: 2012-06-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Maj 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

FHT SEMINARIUM 20110125.

FHT SEMINARIUM 20110125. FHT SEMINARIUM 20110125. FHT seminariet hölls på Armémuseum inför ett 50-tal besökare. De tre urvalsgrupperna presenterade vardera ett av sina framtagna dokument samt gav deltagarna möjlighet att ta del

Läs mer

Svårast vid bostadsköpet

Svårast vid bostadsköpet Svårast vid bostadsköpet Undersökning från Länsförsäkringar 1 Riksgenomsnitt 40% 35% 35% 30% 25% 1 1 5% 0% Hålla planerad budget Budgivningen Pappershanteringen Finansiering\bolån Att man måste ha kontakt

Läs mer

Lfc 2. Ett fjärde DBU 02-system anskaffades och placerades på central verkstad i Växjö. När Lfc NN byggdes 1985 flyttades detta system dit.

Lfc 2. Ett fjärde DBU 02-system anskaffades och placerades på central verkstad i Växjö. När Lfc NN byggdes 1985 flyttades detta system dit. Historik Projekteringen av Lfc typ 2 påbörjades i början av 1970-talet. Storbildspresentationssystemet DBU 02 beställdes 1974. Som leverantör valdes Singer Librascope Division i USA. Utvecklingen pågick

Läs mer