Toctino (alitretinoin)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Toctino (alitretinoin)"

Transkript

1 INFORMATION OM PREVENTIVMEDEL Toctino (alitretinoin) Graviditetetsförebyggande program TOC-FI E

2 Innehållsförteckning 1. Myter och fakta 3 2. Förebyggande av graviditet och Toctino 4 3. Graviditetstest 6 4. Lämpliga preventivmetoder för dig 7 5. Preventivmetod förstahandsval Hormonpreparat P-piller P-plåster P-ring (Vaginalring) Hormonimplantat P-spruta Intrauterin hormonspiral Intrauterin spiral (intrauterint hjälpmedel) Sterilisering Andrahands preventivmetoder Kondom Pessar och slidpessar Postkoital antikonception akutpreventivmedel Akut p-piller Intrauterina hjälpmedel Andra preventivmetoder, ej lämpliga vid beh. med Toctino Övrig information Viktiga punkter att komma ihåg 19 2

3 1. Myter och fakta Det finns många myter om preventivmetoder, till exempel: Jag kan inte bli gravid om jag har samlag för första gången Jag kan inte bli gravid om jag inte får orgasm Jag kan inte bli gravid om min partner drar ut sin penis före han får utlösning eller kommer Jag kan inte bli gravid under min menstruation Jag kan inte bli gravid om jag ammar Jag kan inte bli gravid om jag spolar min vagina med vatten efter samlag Jag kan inte bli gravid i vissa ställningar, t ex om jag har samlag stående Alla dessa påståenden är felaktiga! Du kan bli gravid när som helst när du har oskyddat samlag. 3

4 2. Förebyggande av graviditet och Toctino Den aktiva ingrediensen i Toctino är alitretinoin. Alitretinoin tillhör en klass av läkemedel (retinoider) kända för att orsaka allvarliga fosterskador. Detta betyder att om du använder Toctino under graviditet är risken mycket hög att ditt barn kommer att födas med missbildningar inkluderande: Defekter på centrala nervsystemet t ex hydroensefalus (vattenskalle) Serebrala missbildningar (missbildningar i hjärnan) Mikrocefali (abnorm litenhet hos huvudet) Defekter i ansiktet t ex defekt näsrygg Kluven gom (gomspalt) Deformerade eller frånvaro av öron Defekt ögonbildning t ex mikrooftalmi Hjärt-kärlabnormaliteter Defekt thymuskörtel och bisköldkörtel Att ta Toctino under graviditeten ökar risken för missfall. 4

5 Du får inte ta Toctino när du är gravid eller om du misstänker att du är gravid. Du får inte bli gravid under behandlingen och en månad efter avslutad behandling med Toctino. Du måste göra åtminstone en graviditetstest innan du påbörjar behandlingen. Det första testet skall vid behov ske under de första 3 dagarna av din menstruationscykel. Det andra testet skall göras under medicinsk övervakning efter att du använt preventivmedel under minst 4 veckor, räknat från förskrivningsdagen eller inom 3 dagar före förskrivningen. Din läkare kommer vid behov att utföra graviditetstest varje månad under behandlingen och en månad efter avslutad behandling. Du måste använda en eller helst två effektiva preventivmetoder en månad före behandling, under behandlingen och en månad efter avslutad behandling. Två effektiva metoder rekommenderas, därför att ingen metod ger 100% säkerhet. Du och din partner måste förstå vikten av preventivmedel och de tänkbara konsekvenserna om du blir gravid under behandlingen med Toctino. Du skall också använda preventivmedel även om du för närvarande är sexuellt inaktiv för så vitt inte din läkare är helt säker att det inte föreligger någon risk att du kan bli gravid (t ex efter borttagen livmoder hysterektomi). Denna broschyr förklarar användning och effektivitet hos olika preventivmetoder. Genom användning av dubbla preventivmetoder minskar du betydligt risken för graviditet. Denna broschyr är ett komplement, men inte en ersättning för de instruktioner som du får av din läkare. Du skall diskutera metoderna du valt med din läkare innan du startar behandlingen med Toctino. 5

6 3. Graviditetstest Graviditetstest måste utföras under medicinsk kontroll och måste ha en minsta känslighet på 25 miu/ml. Datum och resultat av graviditetstestet måste noteras. För att utesluta en pågående graviditet innan man startar preventivmedelsbehandlingen, är det viktigt att först genomföra en medicinskt kontrollerad graviditetstest under de första 3 dagarna av din menstruationsperiod. Om du har oregelbundna menstruationer, skall tidpunkten för graviditetstest anpassas till din sexuella aktivitet, t ex skall testet utföras 3 veckor efter ditt sista oskyddade samlag. Din läkare kommer att diskutera preventivmetoder med dig och uppmana dig att starta de valda preventivmetoderna efter att du fått ett negativt graviditetstest. Din läkare kommer att uppmana dig att göra återbesök 4 veckor efter starten av preventivmetoderna. Läkaren kommer att uppmana dig att uppvisa (negativa) resultat på graviditetstest genomförda 3 dagar före ditt besök eller så kommer läkaren att utföra testet själv. Endast när du uppfyller dessa krav, kan Toctino förskrivas till dig för en månads förbrukning. Du kommer att bli ombedd att göra återbesök hos läkaren var 4:e vecka. Under återbesöket kommer en medicinskt kontrollerad graviditetstest att utföras (såvida inte negativa resultat från graviditetstest gjord de senaste 3 dagarna före besöket finns tillgängliga. Graviditetstest kommer att genomföras med månatliga intervall under hela behandlingen med Toctino och 5 veckor efter avslutad behandling. Graviditetstest 5 veckor efter avslutad behandling med Toctino krävs för att säkerställa att ingen graviditet har blivit utsatt för Toctino. 6

7 4. Lämpliga preventivmetoder för dig Det finns en mängd olika preventivmetoder tillgängliga på marknaden. För att hitta den mest lämpliga metoden för dig personligen, behöver du diskutera detta med din läkare eller en gynekolog. Valet av metod beror på ålder, allmänt hälsotillstånd, sjukdomar hos dig eller i din familj och individuella behov. Du kanske redan använder en lämplig och effektiv preventivmetod, vilken kan fortsätta under behandlingen. Inte alla preventivmetoder är lika säkra. Det är därför viktigt att känna till vilken metod som kan vara den mest effektiva och hur den skall tillämpas. Om du inhämtar egen information om tillgängliga preventivmetoder kommer detta att underlätta när du diskuterar med din läkare. Det är lämpligt att använda en primär metod (t ex p-piller) kombinerad med en sekundär metod (t ex kondom för män), för att uppnå bästa möjliga säkerhet. Effekten på metoderna som beskrivs nedan, är klassificerad med avseende på utebliven effekt per 100 kvinnor som blir gravida om preventivmetoderna används på rätt sätt under ett år.. 7

8 5. Preventivmetod förstahandsval 5.1 Hormonpreparat P-piller Det finns två sorters p-piller: Kombinationspiller vilka innehåller östrogen och progesteron. Denna metod förhindrar ägglossning. Progesteron p-piller (mini-p) vilken ökar tjockleken på vaginal- och cervikalslemhinnan och hindrar spermier att befrukta ägget och förhindrar det befruktade ägget från att fastna i livmodern. Kombinationspiller Det finns olika sorters kombinationspiller. Enfas-piller innehåller samma mängd hormon i varje tablett och måste tas under 21 dagar. Efter ett uppehåll på 7 dagar skall nästa förpackning påbörjas. Dubbel- och trippelfaspiller innehåller olika mängder hormon och måste tas under 21 dagar i föreskriven ordning följd av ett uppehåll på 7 dagar. Det dagliga pillret måste tas varje dag utan avbrott mellan 2 förpackningar. Varje förpackning innehåller 21 aktiva piller att starta med, följt av 7 inaktiva piller, vilka tas utan avbrott. Effektivitet: Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett år, om anvisningarna följs. 8

9 Faktorer som påverkar p-pillrets effekt negativt: För att säkerställa skyddet av pillret måste det tas varje dag. Om pillret tas 12 timmar för sent föreligger inget skydd. Läs bipacksedeln för ditt p-piller och fråga din läkare om hur du skall förfara och vilka andra metoder som kan användas i ett sådant fall. I fall där du måste ta andra läkemedel, skall du alltid informera din läkare att du använder p-piller. Vissa läkemedel, t ex antibiotika kan minska effekten av p-piller. Ytterligare preventivmetoder kan bli nödvändiga i sådana fall. Om du kräks inom 3 timmar efter du tagit p-piller eller om du fått diarré, kan den preventiva effekten också begränsas och ytterligare preventivmetoder kan bli nödvändiga tills symtomen avtar eller enligt läkarens anvisningar. Växtläkemedlet Johannesört skall inte användas tillsammans med p-piller eftersom detta också kan minska effekten av p-piller. Mini-piller Progesteronpillret (minipiller) förtjockar cervikalslemhinnan och resulterar i att spermierna inte kan nå ägget och att ägget inte kan sätta sig fast i livmodern. I vissa fall kan minipillret också förhindra ägglossning. Minipillret är inte så effektivt som kombinationspillret. För skydd skall det första pillret tas den första dagen av din menstruationsperiod. Om du skulle ta pillret senare, kommer du inte att vara skyddad förrän i slutet av denna menstruationsperiod och andra metoder måste användas. 9

10 Minipillret skall alltid tas vid samma tid på dagen och något avbrott får inte ske vid något tillfälle. Effektivitet: En kvinna av 100 blir gravid under ett år om anvisningarna följs. Faktorer som påverkar minipillrets effekt negativt: Glöm inte att ta det dagligen. Om du skulle glömma att ta pillret vid den vanliga tidpunkten på dagen, ta pillret så fort du kommer ihåg. Om du tar det med en fördröjning av 3 timmar eller mindre, finns skyddet fortfarande kvar. Om du tar det med en fördröjning på mer än 3 timmar, är du inte skyddad längre fram till slutet på denna cykel och andra metoder måste användas. Minipillret kan också leda till oregelbunden eller utebliven menstruation P-plåster P-plåstret är ett litet självhäftande plåster som innehåller östrogen och progesteron. Plåstret frisätter en bestämd mängd hormoner genom huden och motverkar ägglossningen. Det första plåstret appliceras första dagen av din menstruation. Plåstret måste appliceras på en ren, torr, hårlös hudyta, t ex på en arm, skinkan, eller bålen. Plåstret skall inte appliceras på bröst eller skadad eller irriterad hud. Plåstret appliceras veckovis under 3 veckor, varje gång på en ny plats. Under 4:e veckan, när inget plåster används kommer du att ha din menstruationsperiod. 10

11 Vanligtvis sitter plåstret mycket bra, även när man badar eller motionerar. Om plåstret lossnar och inte kan fästas, skall ett nytt plåster användas. Om plåstret har varit av mindre än 24 timmar så har man fortfarande ett skydd. Effektivitet: Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett år om anvisningarna följs P-ring (Vaginalring) Den hormoninnehållande vaginalringen är ett alternativ till p-piller. Det är en liten, rund, flexibel ring innehållande östrogen och progesteron, vilket kontinuerligt utsöndras i låg dos varje dag under en 21-dagarsperiod. Du kan applicera ringen själv. Utan någon föregående p-pilleranvändning skall ringen appliceras mellan dag 1 och dag 5 på din menstruationscykel. Under de första 7 dagarna efter att ringen applicerats, bör annan preventivmetod användas. Om du tidigare har använt p-piller skall ringen appliceras på den dag när du skulle startat med ditt första p-piller. Ringen skall appliceras så djupt som möjligt. Om den appliceras korrekt skall du inte uppleva några besvär. Tre veckor efter applicering av ringen skall den tas ut och kasseras. Efter 7 dagars uppehåll under vilken din menstruation bör starta, skall nästa ring appliceras. Effektivitet: Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett år om anvisningarna följs. 11

12 5.1.4 Hormonimplantat Hormonimplantat är en liten flexibel tub som opereras in under huden på insidan av överarmen. Den lilla tuben frisätter små mängder av progesteron vilket leder till en förtjockning av cervikalslemhinnan och resulterar i att spermier inte kan förena sig med ägget och att ägget inte kan fästa i livmodern. Implantatet sätts in första dagen på din menstruation och har effekt under 3 år. Det kan tas bort när som helst. Effektivitet: Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett år P-spruta Denna hormonella preventivmetod är en injektion av progesteron i armen eller i skinkan. Den ger ett skydd på 12 veckor. I likhet med hormonimplantat ges det under de första dagarna under menstruationsperioden, för omedelbart skydd. Om det ges senare ger injektionen inte något skydd under de första 7 dagarna. Denna form av födelsekontroll är övergående, men det kan emellertid ta månader efter man slutat med injektionerna innan man kan bli gravid. Effektivitet: Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett år om anvisningarna följs Intrauterin hormonspiral Den intrauterina hormonspiralen är ett litet t-format hjälpmedel av plast som innehåller progesteron. Den förhindrar att spermierna når ägget genom förtjockning av cervikalslemhinnan. 12

13 Hormonspiralen måste appliceras av läkare som kan bekräfta med ultraljud att dess placering är korrekt. Om den appliceras under första veckan under din menstruationscykel ger den omedelbart skydd. Om den appliceras vid något annat tillfälle ger den inget skydd under de första 7 dagarna. Hormonspiralen är effektiv under 5 år. Effektivitet: Mindre än 1 kvinna av 100 blir gravid under ett år. 5.2 Intrauterin spiral (intrauterint hjälpmedel) Det intrauterina hjälpmedlet är en liten plast- eller kopparspiral som appliceras i livmodern. Den har en eller två trådar i ena änden som sticker ut ur livmoderhalsen. Den skyddar dig genom att förhindra spermierna att förena sig med ägget och förhindra det befruktade ägget att fästa i livmodern. Detta hjälpmedel måste appliceras av läkare. Korrekt applicering konstateras genom användning av ultraljud. Det här hjälpmedlet är effektivt omedelbart efter applicering och kan sitta kvar i 3-5 år och kan tas bort när som helst. Effektivitet: Mindre än 1 till två kvinnor av 100 blir gravid under ett år. 13

14 5.3 Sterilisering Sterilisering är en permanent preventivmetod vilken kräver kirurgiskt ingrepp och kan inte bli ogjord. Sterilisering av både män och kvinnor hindrar spermier att nå ägget. Kvinnors steriliseras genom blockering av äggledarna (salpingotomi) och männen genom blockering av sädesledaren som svarar för spermieflödet från testiklarna till penis (vasektomi). Dessa metoder kan endast rekommenderas till patienter som har bestämt sig för att inte skaffa några barn. En vasektomi anses vara lyckad om inga spermier återfinns i åtminstone två spermieprover. En på 1000 sterilisationer av kvinnor misslyckas. Sterilisering anses som en förstahands preventivmetod. I likhet med andra förstahandsmetoder rekommenderas det att användas i kombination med en andrahandsmetod. 14

15 6. Andrahands preventivmetoder 6.1 Kondom Kondomer för män och kvinnor är barriärpreventivmedel, vilka fysiskt förhindrar spermier från att nå ägget. Kondomer för kvinnor anses ha lägre effektivitet jämfört med andra barriärmetoder och skall inte användas i samband med behandling med Toctino. Kondom för män är tillverkad av tunt gummi eller polyuretan. Det är tillrådligt att använda kondomer med spermiedödande medel som erbjuder ett ökat skydd genom att döda spermierna. En ytterligare fördel med kondom är skyddet mot HIV/AIDS och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Anvisningar för användning av kondom finns i förpackningens bipacksedel eller på själva förpackningen. Kondomer kan endast användas en gång. Den skall rullas på den erigerade penisen före kontakt med kvinnans könsorgan. Kondomen skall avlägsnas omedelbart efter utlösning för att förhindra spill av sperma Om kondomen inte används korrekt kan sperma komma in i kvinnans slida t ex: Om penis är i kontakt med kvinnans könsorgan innan kondomen har satts på Om kondomen går sönder eller glider av i kvinnans slida Om kondomen blir skadad av naglar eller smycken Om man applicerar oljehaltiga produkter tillsammans med latexkondomer Effektivitet: En kvinna av 100 blir gravid under ett år om anvisningarna följs. 15

16 6.2 Pessar och slidpessar Pessaret är en lätt kupad latexkupa som appliceras in i slidan och skall täcka livmoderhalsen och förhindra spermier att passera upp i livmodern. Slidpessar är identiskt med pessaret men är lite mindre. Både pessar och slidpessar finns för engångsbruk eller flergångsbruk. Beroende på att storleken på livmoderhalsen varierar från kvinna till kvinna måste pessarer och slidpessarer utprovas av läkare. Passformen måste kontrolleras var 6:e månad, eller oftare vid fall av t ex viktminskning eller viktökning på 5 kg. Pessarer och slidpessarer skall användas tillsammans med spermiedödande medel. Applicering av pessar När passformen för pessaret har bestämts av din läkare kommer han att förklara hur du skall använda det. Spermiedödande gelé eller kräm skall appliceras på pessaret och på ringen innan det sätts in. Nytt spermiedödande medel skall appliceras i samband med varje samlag eller om 6 timmar har förflutit innan samlag genomförs. Pessaret skall sitta kvar åtminstone 6 timmar efter sista samlaget, men inte längre än 30 timmar. Applicering av slidpessar Applicering och borttagande av slidpessar är något svårare än applicering och borttagande av pessar. Med bra instruktion från läkare och med övning kan detta genomföras. Slidpessaret måste fyllas med spermiedödande medel innan det appliceras. Slidpessaret placeras över livmoderhalsen och skall sitta kvar minst 6 timmar efter samlag men inte längre än 48 timmar på grund av infektionsrisk. Extra spermiedödande medel skall användas vid varje samlag eller efter att man t ex tagit ett bad, eftersom det spermiedödande medlet kan tvättas bort av vatten. 16

17 7. Postkoital antikonception akutpreventivmedel Postkoital anitkonception, vilket också kallas för akutpreventivmedel används för att förhindra graviditet efter oskyddat samlag. I sådana fall, t ex om du har glömt att ta p-piller eller om en kondom spruckit eller om ett pessar applicerats felaktigt, skall behandling med Toctino avbrytas omedelbart och akutpreventivmedel skall ges av din läkare. 7.1 Akut p-piller Om du har haft samlag utan preventivmedel eller tror att metoden du använt ej har fungerat finns det två akutmetoder som du kan använda. Akut p-piller skall tas så fort som möjligt för att ge ett bra skydd, helst inom 12 timmar och inte senare än 3 dagar efter sista oskyddade samlaget. 7.2 Intrauterina hjälpmedel Den andra metoden för akutprevention är applicering av en spiral. En spiral kan appliceras av läkare inom 5 dagar efter oskyddat samlag eller upp till 5 dagar efter potentiell ägglossning. Detta hjälpmedel, vilket förhindrar att ägget befruktas eller sätter sig fast i livmodern, är ett bra alternativ för kvinnor som inte kan ta akut p-piller längre (mer än 3 dagar har passerats) eller som inte tål progesteron p-piller. 17

18 8. Andra preventivmetoder, ej lämpliga vid behandling med Toctino Andra metoder som inte nämns ovan, är vanligen mindre tillförlitliga och kan inte rekommenderas under behandling med Toctino. Sådana metoder omfattar: coitus interruptus (avbrutet samlag) och metoder baserade på ägglossningskalender (Knaus-Ogino) eller temperaturmätning under menstruationscykeln. 9. Övrig information Ovanstående information är kompletterande och ersätter inte de instruktioner som du får av din läkare. Du måste läsa bipacksedlarna för de preventivmetoder som du använder och kontakta läkaren om du är osäker. De flesta preventivmetoder förutom kondomer och spermiedödande medel kräver recept. Detaljerad information om preventivmetoder skall diskuteras med din läkare. 18

19 9.1 Viktiga punkter att komma ihåg Toctino kan orsaka allvarliga fosterskador. Du får inte använda Toctino om du är gravid eller blir gravid under behandlingen med Toctino eller en månad efter att behandlingen avslutats. Du måste använda en eller helst två separata preventivmetoder en månad före, under och en månad efter behandling med Toctino. Det finns ett stort antal preventivmetoder tillgängliga. Även om långtidseffekten av preventivmetoder som hormoninjektioner eller intrauterina hjälpmedel inte beror på deras användning, så kräver andra metoder som p-piller och kondomer att man kommer ihåg att använda dem varje dag eller varje gång man har samlag. För att säkerställa att de här metoderna är effektiva måste du noggrant följa anvisningarna. Försäkra dig om att din partner förstår riskerna med behandling av Toctino. Det är viktigt att din manlige partner förstår omständigheter och fakta om preventivmetoder och den stora risken för fosterskador om gravida kvinnor använder Toctino. Din manlige partner måste förstå behovet av en eller helst två preventivmetoder en månad före, under och en månad efter behandling med Toctino. Förklara för din partner varför du tar Toctino och använder en eller helst två preventivmetoder. Sluta använda Toctino om du haft oskyddat samlag eller om det föreligger risk för graviditet och kontakta din läkare. 19

20

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män.

Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Faktan är tagen från www.preventivmedel.nu (7/4-14) utom det som står i kursiv stil som är taget från rfsus skrift kondom praktika för män. Läs igenom texten och skriv en sammanfattning av varje preventivmedel.

Läs mer

Patientvägledningtvägledning

Patientvägledningtvägledning Förebyggande av graviditet och exponering av foster Patientvägledningtvägledning (acitretin) 10 mg respektive 25 mg, hårda kapslar Syftet med broschyren Den här broschyren innehåller viktig information,

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. MIN20130213PSE09 TILL DIG SOM TILLANVÄNDER DIG SOM MINI-PE, DET ÖSTROGENFRIA ANVÄNDER MINI-PE. P-PILLRET.. PATIENTINFORMATION 91493_Mini-Pe_patientinformation.indd 1 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa

Läs mer

Preventivmedel till dig som fött barn

Preventivmedel till dig som fött barn Preventivmedel till dig som fött barn Tiden efter förlossningen Tiden efter förlossningen kallas puerperiet och omfattar sex till åtta veckor. Under denna period sker hormonella förändringar som bland

Läs mer

Isotretinoin Actavis

Isotretinoin Actavis Förebyggande av graviditet och exponering av foster Patientvägledning Isotretinoin Actavis (isotretinoin) 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Isotretinoin Patientvägledning Syftet med broschyren Den

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det

P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER. Så funkar det P-PILLER P-RING P-PLÅSTER P-STAV P-SPRUTA SPIRAL DAGEN EFTER PILLER Så funkar det Blir man steril av p-piller? Är jag för ung för p-piller? Vad passar mej?? Om jag glömmer? Måste man göra uppehåll? Blir

Läs mer

Till dig som fått Cerazette förskrivet

Till dig som fått Cerazette förskrivet Till dig som fått Cerazette förskrivet 1 2 Cerazette är ett preventivmedel som bl a kan användas av dig som inte vill eller bör använda p-piller som innehåller östrogen. Cerazette ger ett bra skydd mot

Läs mer

Har du rätt preventivmedel?

Har du rätt preventivmedel? Ger dig koll på alla metoder! Har du rätt preventivmedel? Många olika alternativ! Varar i flera år? p-ring? p-stav? p-piller? spiral? Varje dag? minipiller? Passar preventivmedlet din livsstil? En gång

Läs mer

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE.

TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. TILL DIG SOM ANVÄNDER MINI-PE. PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats alltmer. Pfizer satsar mer resurser på forskning och utveckling

Läs mer

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation

NORLEVO Akut-p-piller. Patientinformation NORLEVO Akut-p-piller Patientinformation NORLEVO ett effektivt akut-p-piller Vad är NORLEVO? NORLEVO är ett så kallat akut-p-piller som kan förhindra att graviditet uppstår efter oskyddat samlag. samlag.

Läs mer

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning. Förebyggande av graviditet och exponering av foster

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning. Förebyggande av graviditet och exponering av foster Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoin) Patientvägledning Förebyggande av graviditet och exponering av foster SYFTET MED BROSCHYREN Den här broschyren innehåller viktig information,

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar

Huvudutbildningsmaterial EU. Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar Version Nr 2.0 Datum 08.12.2015 Ersätter version 1.0 Datum 03.09.2013 Ref. RMP Version nr 4.0 19-08-2013 Huvudutbildningsmaterial EU Isotretinoin 10 mg respektive 20 mg, mjuka kapslar 1 Innehåll 1. Läkarens

Läs mer

P- medel så funkar det

P- medel så funkar det P- medel så funkar det Allt du vill veta om olika p-medel Vad passar mig? Om jag glömmer? Måste jag göra uppehåll? Får jag akne? Blir jag tjock? Är jag för ung för p-piller? Blir jag steril av p-piller?

Läs mer

Cleosensa och Cleosensa 28

Cleosensa och Cleosensa 28 Cleosensa och Cleosensa 28 Du har fått p-pillret Cleosensa eller Cleosensa 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

Till dig som använder kombinerade p-piller

Till dig som använder kombinerade p-piller Till dig som använder kombinerade p-piller 2013 P-piller ett säkert val Kombinerade p-piller är en av de säkraste metoderna att skydda sig mot oönskad graviditet om du använder dem på rätt sätt. Till hjälp

Läs mer

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com

Information om. Du kan beställa material om Qlaira via fax: 08-580 223 01 eller e-mail: order.scandinavia@bayerhealthcare.com Bayer Schering Pharma är världsmarknadsledare inom området preventivmedel för kvinnor. Mer än 50 miljoner kvinnor runtom i världen använder idag våra preventivmedel. Preventivmedlen är ett resultat av

Läs mer

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg

Cleonita. Så här verkar Cleonita. Vad är Cleonita? Drospirenon/Etinylestradiol, 3 mg/0,02 mg Du har fått denna broschyr eftersom du har fått p-pillret Cleonita från Actavis utskrivet åt dig. I den hittar du information om hur Cleonita fungerar och hur du ska ta det. Här finns också fakta om biverkningar

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Praktisk guide om Janssens p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra PHSWE/WHE/0114/0001

Läs mer

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION

medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION medroxiprogesteronacetat TILL DIG SOM FÅTT P-SPRUTAN DEPO-PROVERA FÖRSKRIVET SOM PREVENTIVMETOD PATIENTINFORMATION 1 FÖR KVINNORS HÄLSA Kvinnors hälsa och sjukdomar har under de senaste åren uppmärksammats

Läs mer

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg

Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Information om etinylöstradiol 20 µg + drospirenon 3 mg Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasminelle. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer information

Läs mer

SEXUALKUNSKAP. Preventivmedel

SEXUALKUNSKAP. Preventivmedel SEXUALKUNSKAP Preventivmedel KONDOM Kondom är ett skydd av mycket tunn latex (gummi) som sätts på penis eller sexleksaker Fungerar som skydd mot könssjukdomar vid slidsamlag, analsamlag samt om man har

Läs mer

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637

L.SE.02.2015.1569 FWD 14637 P-piller ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot oönskad graviditet, förutsatt att du använder dem på rätt

Läs mer

Myter och fakta om p-piller

Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Myter och fakta om p-piller Det lever tyvärr kvar en hel del myter sedan det allra första p-pillret kom. Bayer vill med denna broschyr ta död på några myter och istället ge

Läs mer

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra

p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Praktisk guide om Janssen-Cilags p-piller Cilest, Trinovum och Orthonett Novum samt p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB Innehållsförteckning Denna skrift är en praktisk guide över samtliga Janssen-Cilags

Läs mer

Information om. Yasmin. 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon. L.SE.01.2015.1509 FWD 14563 Jan 2015

Information om. Yasmin. 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon. L.SE.01.2015.1509 FWD 14563 Jan 2015 Information om Yasmin 30 µg etinylöstradiol / 3 mg drospirenon Den här broschyren handlar om ditt nya p-piller Yasmin. Det är viktigt att du läser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer

Läs mer

Information om p-plåstret Evra

Information om p-plåstret Evra Information om p-plåstret Evra Illustrationer: Lars Hansson Janssen-Cilag AB Box 7073, 192 07 Sollentuna Tel. 08-626 50 00. Fax. 08-626 51 00. www.janssen-cilag.se JC-030159 avger 20 µg etinylöstradiol/150

Läs mer

SKYDD MOT GRAVIDITET. FAKTA OM PREVENTIVMETODER www.ehkaisy.com

SKYDD MOT GRAVIDITET. FAKTA OM PREVENTIVMETODER www.ehkaisy.com SKYDD MOT GRAVIDITET FAKTA OM PREVENTIVMETODER www.ehkaisy.com 1 ATT SKYDDA SIG MOT GRAVIDITET ÄR EN VIKTIG DEL AV KVINNANS LIV Kvinnan blir normalt könsmogen i åldern 12 13 år och mannen ungefär ett år

Läs mer

Information om p-plåstret Evra

Information om p-plåstret Evra Information om p-plåstret Evra Illustrationer: Lars Hansson 20 µg etinylöstradiol/150 µg norelgestromin/24h P-piller har funnits i cirka 40 år, men det var först i och med lanseringen av Evra som det blev

Läs mer

Antikonception användning av preventivmetoder för att undvika graviditet

Antikonception användning av preventivmetoder för att undvika graviditet Antikonception användning av preventivmetoder för att undvika graviditet Sammanfattning Risken för att bli gravid vid ett oskyddat samlag varierar under menstruationscykeln. Allra störst är risken vid

Läs mer

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD.

TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. TILL DIG SOM VÄLJER P-SPRUTAN, EN SÄKER OCH BEKVÄM PREVENTIVMETOD. PATIENTINFORMATION 1 INNEHÅLL Depo-Provera ger dig skydd mot graviditeter i upp till tre månader...4 Depo-Provera har tre preventiva egenskaper...6

Läs mer

Information om p-plåstret Evra

Information om p-plåstret Evra 20 µg etinylöstradiol/150 µg norelgestromin/24h Information om p-plåstret Evra Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna Tel. 08-626 50 00, www.janssen-cilag.se Tänk på vår miljö släng aldrig p-plåstret

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

SKYDD MOT GRAVIDITET. FAKTA OM PREVENTIVMETODER www.ehkaisy.com

SKYDD MOT GRAVIDITET. FAKTA OM PREVENTIVMETODER www.ehkaisy.com SKYDD MOT GRAVIDITET FAKTA OM PREVENTIVMETODER www.ehkaisy.com 1 ATT SKYDDA SIG MOT GRAVIDITET ÄR EN VIKTIG DEL AV KVINNANS LIV Kvinnan blir normalt könsmogen i åldern 12 13 år och mannen ungefär ett år

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NorLevo 1,5 mg tablett Levonorgestrel Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NorLevo

Läs mer

Information om preventivmedel

Information om preventivmedel Information om preventivmedel Vilket preventivmedel är bäst för mig? Jaså, du ska till barnmorskan. Är du gravid? Hi, hi, nej inte alls... jag går till barnmorskan för att jag inte ska bli gravid. 2 2

Läs mer

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras.

Patientinformation. 1. Jaydess gör slemmet i livmoderhalsen tjockt så att spermiernas passage försvåras. , Patientinformation Det här är Jaydess Vi hoppas att denna broschyr ska ge dig svar på dina frågor och funderingar kring Jaydess. Vad är Jaydess? Jaydess är ett inlägg som består av en hormonkapsel som

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

GUIDE OM SKYDD MOT GRAVIDITET

GUIDE OM SKYDD MOT GRAVIDITET GUIDE OM SKYDD MOT GRAVIDITET INFORMATION OM PREVENTIVMETODER www.parempaaelamaa.fi www.parempaaelamaa.fi 1 ATT SKYDDA SIG MOT GRAVIDITET ÄR EN VIKTIG DEL AV KVINNANS LIV Kvinnan blir vanligtvis könsmogen

Läs mer

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel P-piller - ett tryggt val Du har valt att använda p-piller som preventivmedel. P-piller är ett av de tillförlitligaste sätten att skydda sig mot

Läs mer

Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28

Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 Med denna broschyr vill vi hjälpa dig att räta ut dina frågetecken angående dina p-piller. Hur använder jag mina Cilest 21? Kartan består av 21 tabletter och

Läs mer

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim

rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim W at Information can expect rom Levosert? Levonorgestrel 20ug/24 tim Levosert ingår i högkostnadsskyddet W at s Levosert och kan därmed delbetalas. and ow does t ork? Innehåll Om Levosert... 4 Så får du

Läs mer

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel

Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Information om Trionetta etinylöstradiol/levonorgestrel Innehåll Sid Fördelarna med kombinerade p-piller 4 Skydd mot sjukdomar 4 Har Trionetta några biverkningar? 6 Något om hormonerna som styr din mens

Läs mer

GynObstetrik. Antikonception. the33. Health Department

GynObstetrik. Antikonception. the33. Health Department GynObstetrik Antikonception Health Department Innehållsförteckning 1 Antikonception......2 Naturliga antikonceptionsmetoder........2 Barriärmetoder..........2 Hormonella metoder........3 Bieffekter av

Läs mer

etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg Frihet att välja själv upp till 120 dagar utan blödningar

etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg Frihet att välja själv upp till 120 dagar utan blödningar etinylestradiol 0,02 mg / drospirenon 3 mg upp till 120 dagar utan blödningar Vad är Diza? Diza är ett kombinerat p-piller (receptbelagt) som innehåller östrogen (etinylestradiol) och gestagen (drospirenon).

Läs mer

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre

Läs mer

Cleodette och Cleodette 28

Cleodette och Cleodette 28 Cleodette och Cleodette 28 Du har fått p-pillret Cleodette eller Cleodette 28 från Actavis utskrivet åt dig. I den här broschyren hittar du information om hur preparaten fungerar och hur du ska ta dem.

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN JAYDESS 13,5 mg, intrauterint inlägg 5/2014, version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Jaydess

Läs mer

Evra - världens första p-plåster

Evra - världens första p-plåster Evra - världens första p-plåster Evra är ett preventivmedel, avsett för kvinnor, i plåsterform. Det är världens första p-plåster. Evra har blivit godkänt av läkemedelsmyndigheterna i USA, Kanada och Europa.

Läs mer

Faktablad Preventivmetoder

Faktablad Preventivmetoder Faktablad Preventivmetoder Visste du att? ungefär 85 av 100 sexuellt aktiva kvinnor som inte använder något preventivmedel blir gravida inom ett år. 1 globalt är det mer än 25 procent av alla kvinnor som

Läs mer

naturligt för de flesta

naturligt för de flesta Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se naturligt för de flesta Information om ditt p-piller Cilest 21 och 28 P-piller har använts av mer än 150

Läs mer

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn

mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn mykofenolatmofetil Patientguide Information om risker för ofödda barn Utfärdad den April 2016 Innehåll Inledning... 3 Vad är riskerna?... 4 Vilka är i riskzonen?... 4 Hur riskerna undviks... 5 Viktig information

Läs mer

Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin

Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoin) Läkarens vägledning till förskrivning av isotretinoin Det förebyggande programmet mot graviditet och exponering av foster Inledning

Läs mer

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by

Kvinnor och epilepsi. Information för kvinnor om epilepsi. Brought to you by Kvinnor och epilepsi Information för kvinnor om epilepsi Brought to you by Andra broschyrer och övrig information Brought to you by som tillhandahålls av: Vad är epilepsi? God livskvalitet med epilepsi

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Broschyren är framtagen i samarbete med docent Viveca Odlind Kvinnokliniken, Karolinska sjukhuset, Stockholm och leg barnmorska Ingrid Ottenbring, Kvinnokliniken Akademiska sjukhuset,

Läs mer

NuvaRing preventivmedlet som du tar en gång i månaden

NuvaRing preventivmedlet som du tar en gång i månaden Nightingale_NU05_juni 2009 Till dig som skall börja med NuvaRing etonogestrel/etinylestradiol Lägre och jämnare hormondos än kombinerade p-piller 1 Regelbundet blödningsmönster 2,3 Lätt att komma ihåg!

Läs mer

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels

Antikonception. Olika Preventivmetoder. Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Antikonception Olika Preventivmetoder Ewa Andersson Kompletterat av Lisbeth Johnels Graviditets risk Graviditets risk Den totala graviditetsrisken vid ett oskyddat samlag beräknas till 6-7%.Risken är

Läs mer

Information om. P-piller ett klokt val

Information om. P-piller ett klokt val Information om Denna information handlar om ditt nya p-piller Yaz. Det r viktigt att du lser den innan du startar med din första p-pillerkarta. Mer om Yaz finns att lsa i bipacksedeln som medföljer förpackningen.

Läs mer

Trinovum. Bra balans säkert skydd. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum

Trinovum. Bra balans säkert skydd. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Trinovum Bra balans säkert skydd Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB, Box 7073, 192 07 Sollentuna. Tel 08 626 50 00. Fax 08 626 51 02. www.janssen-cilag.se Trinovum

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor

Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor Ofrivillig barnlöshet utredning kvinnor I cirka 10 procent av ofrivilligt barnlösa parförhållanden finner man ingen orsak till ofruktsamhet så kallad oförklarad barnlöshet. Där orsaken till barnlösheten

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Mirena 20 mikrogram/24 timmar, intrauterint inlägg Levonorgestrel

Bipacksedel: Information till användaren. Mirena 20 mikrogram/24 timmar, intrauterint inlägg Levonorgestrel Bipacksedel: Information till användaren Mirena 20 mikrogram/24 timmar, intrauterint inlägg Levonorgestrel Läkemedelsverket 2015-04-07 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

fraga om Essure När du är säker på att du inte vill ha fler barn permanent preventivmedel essure.se

fraga om Essure När du är säker på att du inte vill ha fler barn permanent preventivmedel essure.se När du är säker på att du inte vill ha fler barn fraga om Essure permanent preventivmedel Inga kirurgiska ingrepp Inga hormoner Att känna trygghet essure.se Vad är Essure? Essure är en permanent preventivmetod

Läs mer

Trinovum. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum

Trinovum. Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB Box 7073 SE-192 07 Sollentuna Tel 08-626 50 00 Fax 08-626 51 00 www.janssen.se Trinovum Information om ditt p-piller Trinovum eller Orthonett Novum Janssen-Cilag AB Janssen-Cilag AB Trinovum

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Planering. Sexualkunskap

Planering. Sexualkunskap Planering Sexualkunskap Planering Lektion 1: Könsorganens biologi Lektion 2: Varför sex? Lektion 3: sexuellt överförbara sjukdomar och preventivmedel Lektion 4: Prov Könsorganens biologi Kromosomer DNA

Läs mer

Evra - världens första p-plåster

Evra - världens första p-plåster Evra - världens första p-plåster Evra är ett preventivmedel i plåsterform som är avsett för kvinnor. Det är världens första p-plåster som har blivit godkänt av läkemedelsmyndigheterna i USA, Kanada och

Läs mer

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET SOM SKALL GENOMFÖRAS AV MEDLEMSSTATERNA

BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET SOM SKALL GENOMFÖRAS AV MEDLEMSSTATERNA BILAGA VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE EN SÄKER OCH EFFEKTIV ANVÄNDNING AV LÄKEMEDLET SOM SKALL GENOMFÖRAS AV MEDLEMSSTATERNA 1 Medlemsstaterna måste garantera att alla villkor eller begränsningar

Läs mer

Antikonception behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från expertmöte 16 17 oktober 2013, anordnat av Läkemedelsverket

Antikonception behandlingsrekommendation. Ett konsensusdokument från expertmöte 16 17 oktober 2013, anordnat av Läkemedelsverket Antikonception behandlingsrekommendation Ett konsensusdokument från expertmöte 16 17 oktober 2013, anordnat av Läkemedelsverket Varför nya rekommendationer? Läkemedelsverket har publicerat rekommendationer

Läs mer

Denna information är avsedd för vårdpersonal.

Denna information är avsedd för vårdpersonal. Denna information är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN NorLevo 1,5 mg tablett 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Varje tablett innehåller 1,5 mg levonorgestrel. Hjälpämne: varje tablett

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat

Bipacksedel: Information till användaren. ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Bipacksedel: Information till användaren ellaone 30 mg tablett ulipristalacetat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Ta

Läs mer

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk

PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk PATIENTINFORMATION - Till dig som använder kombinerade p-piller som behandling vid svår mensvärk Varför är det viktigt att behandla? För att du ska fungera i vardagen med skola, arbete och fritid. För

Läs mer

Linda Iorizzo Spec läkare gynekologi/obstetrik 20141114

Linda Iorizzo Spec läkare gynekologi/obstetrik 20141114 Linda Iorizzo Spec läkare gynekologi/obstetrik 20141114 Preventivmedel Är det viktigt? Läkemedel eller lyxvara? Bör det ingå i läkemedelsförmånen? Kan preventivmedel rädda liv? Vad bör man kunna som läkare

Läs mer

Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige?

Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige? Billingsmetoden ett alternativ för kvinnor i Sverige? Hur skyddar sig kvinnor vid samlag som inte använder p-piller/spiral eller kondom/pessar och skulle Billingsmetoden kunna vara ett alternativ för dem?

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

Riktlinjer Antikonception

Riktlinjer Antikonception Riktlinjer Antikonception 2016 1 Stockholms läns landstings Riktlinjer Antikonception reviderade maj 2014, omarbetat av läkemedelskommitténs expertgrupp för gynekologi & urologi för Landstinget Sörmland.

Läs mer

Ansvarig för PM Maria Bullarbo, tf Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-14 Reviderat 2013-07-03. Spiraler

Ansvarig för PM Maria Bullarbo, tf Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-14 Reviderat 2013-07-03. Spiraler Barnmorskemottagningar Område M5, M6, M7 PM Ansvarig för PM Datum Maria Bullarbo, tf Mödrahälsovårdsöverläkare 2010-03-14 Reviderat 2013-07-03 Spiraler Beteckningen spiral är egentligen inte längre korrekt.

Läs mer

Preventivmedel. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Preventivmedel. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Preventivmedel Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 21 april 2016 Gäller: t.o.m. 20 april 2018 1 (11) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Bruksanvisning. Innehåll. Symbolerna i fönstret. Innan du börjar - viktig information. Använda PERSONA-monitorn. Hur du testar. Skötsel av PERSONA

Bruksanvisning. Innehåll. Symbolerna i fönstret. Innan du börjar - viktig information. Använda PERSONA-monitorn. Hur du testar. Skötsel av PERSONA Symbolerna i fönstret Sidan 8 m -knapp Tryck in den här knappen för att ställa in ditt testintervall när din menstruation har börjat. Testintervallet omfattar 3 timmar före och 3 timmar efter den tidpunkt

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet

Livial. För dig som har fått Livial förskrivet Livial För dig som har fått Livial förskrivet Till dig som har fått Livial förskrivet Om en ny fas i livet... 4 Vad är Livial?... 5 Vem kan få hjälp med Livial?.... 5 När kan du börja med Livial?... 6

Läs mer

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus

OFRIVILLIG BARNLÖSHET. - utredning och behandling. Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus OFRIVILLIG BARNLÖSHET - utredning och behandling Reproduktionsmedicinskt Centrum, Skånes universitetssjukhus I Sverige är nästan en halv miljon män ni s kor i fertil ålder ofrivilligt barnlösa. Det innebär

Läs mer

An#-koncep#on. Fristående farmakologikursen 18 maj 2016 Lisa Arnetz

An#-koncep#on. Fristående farmakologikursen 18 maj 2016 Lisa Arnetz An#-koncep#on Fristående farmakologikursen 18 maj 2016 Lisa Arnetz LHRH = GnRH l Gonadotropin releasing hormone Gonadotropiner: l Luteiniserande hormon (LH) l Follikelstimulerande hormon (FSH) = gulkroppshormon

Läs mer

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren Wartec 0,5 % kräm Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

Riktlinjer Antikonception Barnmorskemottagning/ Ungdomsmottagning i Sll

Riktlinjer Antikonception Barnmorskemottagning/ Ungdomsmottagning i Sll Riktlinjer Antikonception Barnmorskemottagning/ Ungdomsmottagning i Sll Riktlinjer reviderade maj 2014 av Samordningsbarnmorskor, Mödrahälosvårdsöverläkare och faktagranskat av SESAM-enheter i Stockholms

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 100 mg vaginaltablett Canesten 500 mg vaginaltablett Läkemedelsverket 2015-08-04 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen

Menstruationscykeln kan delas in i fyra övergripande faser: 1. Menstruation 2. Follikelfasen 3. Ovulering 4. Lutealfasen Menstruationscykeln I livmodern (uterus) finns livmoderslemhinnan (endometriet). Livmoderslemhinnan behövs för att ett befruktat ägg ska kunna fästa i livmoderväggen och ett embryo utvecklas. Livmoderslemhinnan

Läs mer

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, version 6.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

NuvaRing. N.V. Organon. 20.1.2014, version 6.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN NuvaRing N.V. Organon 20.1.2014, version 6.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Etonogestrel/etinylestradiol

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Två kvällar i veckan. för dina slemhinnor efter menopaus. Blissel. 50 mikrogram estriol/g vaginalgel

PATIENTINFORMATION. Två kvällar i veckan. för dina slemhinnor efter menopaus. Blissel. 50 mikrogram estriol/g vaginalgel Två kvällar i veckan för dina slemhinnor efter menopaus PATIENTINFORMATION Blissel 50 mikrogram estriol/g vaginalgel Klimakteriet beror på östrogenbrist Torra, ömtåliga slemhinnor i underlivet är ett vanligt

Läs mer

05 D R Å IV STOM Sex och samlevnad 1

05 D R Å IV STOM Sex och samlevnad 1 STOMIVÅRD 05 Sex och samlevnad 1 Sex är ett grundläggande behov hos alla och sexuellt beteende och sexuell utövning påverkas av många olika faktorer, till exempel: Sjukdom Kultur, religion och tro Fysiska

Läs mer