Användarmanual. NAVIGON Live Services. Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarmanual. NAVIGON Live Services. Svenska"

Transkript

1 Användarmanual NAVIGON Live Services Svenska Oktober 2009

2 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara denna enhet utan även alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från NAVIGON AG reproduceras för något ändamål, ej heller överföras i någon form, varken elektroniskt eller mekaniskt, detta inkluderar kopiering och inspelning. Alla tekniska uppgifter, ritningar osv. faller under copyrightlagen. 2009, NAVIGON AG Alla rättigheter förbehålles.

3 Innehållsförteckning 1 Inledning Om denna manual Konventioner Symboler Juridiska anmärkningar Ansvar Varumärken Frågor om produkten Förberedelser Kostnad Leveransens omfattning Beskrivning NAVIGON Live-modul Viktiga säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar för navigation Säkerhetsanvisningar för NAVIGON Live-modulen Säkerhetsanvisningar för användning i fordon Använda NAVIGON Live-modulen Uppdatera navigationsenhetens programvara Välja passande fordonsladdarkabel Ansluta NAVIGON Live-modul till navigationsenheten Aktivera NAVIGON Live-tjänster Förändringa i navigationsprogrammet Information Ange koordinater Använda NAVIGON Live-tjänster Väder Väderinformation för aktuell position Väderinformation för resmålet Väderinformation för annan ort Parkera Google Local Search Trafikmeddelanden Konfigurera NAVIGON Live-tjänster Visa status...19 Användarmanual Innehållsförteckning III

4 7 Bilaga Tekniska data NAVIGON licensbestämmelser Märkning och serienummer Konformitet Index...25 IV Innehållsförteckning Användarmanual

5 1 Inledning 1.1 Om denna manual Konventioner Följande textstilar används i denna manual för att uppmärksamma på vissa textstycken och för att underlätta läsningen: Fet och kursiv: SMÅ VERSALER: Fett: Understruket: Understruket och kursivt: Produktbeteckningar Fönster och dialogrutor Markerar viktiga textavsnitt Beteckningar för knappfält, inmatningsfält och övriga element i programmet Beteckningar för navigationsenhetens knappar Symboler Följande symboler indikerar viktiga textstycken: Anvisningar och tips för programmets användning Ytterligare information och förklaringar Varningsinstruktioner 1.2 Juridiska anmärkningar Ansvar Programvaran och manualen kan ändras utan föregående meddelande. NAVIGON AG kan inte hållas ansvarig för riktigheten i manualen eller hållas ansvariga för skador som uppstår vid användningen av den. För att förbättra kvalitén på våra produkter välkomnar vi alla förslag för förbättringar och rapporter om alla eventuella fel. Inledning - 5 -

6 1.2.2 Varumärken Alla varumärken, som nämns i detta dokument är möjligtvis registrerade av tredje part och lyder under nuvarande lagar samt deras ägare utan undantag. Alla nämnda produktnamn, handelsnamn eller företagsnamn kan vara registrerade varumärken. Varje rättighet som inte uttryckligen ges är otillåten. Frånvaron av märkning av registrerade varumärken skall inte uppfattas som att det aktuella varumärket inte är skyddat. Google, Google Local Search är varumärken som är registrerade av Google Corporation. NAVIGON är ett varumärke registrerat av NAVIGON AG. 1.3 Frågor om produkten Har du frågor om din produkt? Besök vår webbplats och klicka på "Support". Här finns de vanligaste frågorna (FAQ-center) och information om hur du kan nå oss via telefon eller epost. 2 Förberedelser NAVIGON Live-modulen möjliggör tillgång till aktuella online-tjänster för NAVIGON Live Services när som helst: Weather Live: Här visas aktuellt väder för varje punkt i vägnätet som finns på de tillgängliga navigationskartorna. Dessutom visas en prognos för nästkommande dagar. CleverParking Live: Om du t.ex. vill navigera till ett parkeringshus kan du kontrollera om det finns lediga platser innan du börjar navigationen. Du får även en prognos om antalet platser i parkeringshuset ökar minskar eller ökar. Vilken information som visas beror på informationen som parkeringshusets ägare ställer till förfogande. Google Local Search: Du kan använda Google Local Search när du söker efter ett speciellt resmål, t.ex en thailändsk restaurang. Därmed har du tillgång till rekommendationer och utvärderingar från miljoner människor. Traffic Live: Du kan få trafikmeddelanden från NAVIGON Liveservern. Här hanteras inte bara information från radiosändare utan även fordonsinformation från andra användare som använder NAVIGON Live-tjänster. Så kan du upptäcka och undvika köer tidigare. Utvärderingen av fordonsinformation hjälper även att beräkna uppskattad ankomsttid. Anslutningen mellan NAVIGON Live-modulen och NAVIGON Livetjänsterna etableras vid mobiltelefon. Det nödvändiga SIM-kortet måste vara inlagt i modulen. Kortet kan endast användas för NAVIGON Livetjänsterna och är spärrad för andra tjänster (telefoni, SMS, MMS etc.) Förberedelser

7 2.1 Kostnad Användningen av NAVIGON Live-tjänsterna är gratis i 3 månader från den dag det aktiveras. Kostnader för mobiltelefon eller dataöverföring förekommer inte under denna tid. Därefter måste tjänsterna abonneras. Mer information finns på vår webbplats Även användningen av NAVIGON Live-tjänster i övriga länder i Europa än ditt hemland är gratis. Observera dock att information om priser för parkeringsplatser och tillgängligheten inte förekommer i varje land. Mer information om NAVIGON Live-tjänster i olika länder eller om abonnemang finns på Leveransens omfattning Kontrollera att leveransen är komplett. Kontakta återförsäljaren omedelbart om leveransen inte är komplett. Leveransen omfattar: NAVIGON Live-modul Fordonsladdarkabel (10-24V-nätdel för cigarettändaruttag) med integrerad TMC-antenn Informationsblad med illustrerade installations- och aktiveringsanvisningar. Detta informationsblad innehåller även aktiveringskoden. SIM-kortshållare. Denna korthållare är fastklistrad på informationsbladet och kan lossas enkelt. SIM-kortet är redan lossat. SIM-kort (redan inlagt i NAVIGON Live-modulen) Anmärkn: Förvara SIM-kortet väl! De uppgifter som finns på kortet behövs om du behöver kontakta NAVIGON-Service Center. Förberedelser - 7 -

8 2.3 Beskrivning NAVIGON Live-modul 1 NAVIGON Live-modul 2 Mini-USB-kontakt för anslutning till navigationsenheten 3 Slot för SIM-kort (redan inlagt) 4 Lysdiod 5 Mini-USB-uttag för USB-uttag för fordonsladdarkabel 6 Fordonsladdarkabel 2.4 Viktiga säkerhetsanvisningar Läs igenom följande säkerhetsanvisningar och varningar noga innan du börjar använda din NAVIGON Live-modul. Anvisningar och varningar gagnar din säkerhet. Läs även säkerhetsanvisningarna i navigationssystemet Säkerhetsanvisningar för navigation Användandet av navigationssystemet och NAVIGON Live-modulen sker på egen risk. OBS! Navigationssystemet bör inte konfigureras under pågående körning för att skydda dig och andra trafikanter för olyckor. OBS! Du bör inte titta på displayen förutom när trafiksituationen är helt säker! Förberedelser

9 2.4.2 Säkerhetsanvisningar för NAVIGON Live-modulen OBS! Skydda enheten för väta. Enheten är inte vattentät och inte stänkvattenskyddad. OBS! Öppna aldrig inte NAVIGON Live-modulens hölje. OBS! Utsätt inte NAVIGON Live-modulen för hög värme eller kyla. Enheten kan skadas eller förlora sina funktioner. (se "Tekniska data", sid. 19) OBS! Dra inte i kabeln när du drar ut den, ta tag i kontakten. Annars kan NAVIGON Live-modulen skadas. OBS! Utsätt inte NAVIGON Live-modueln för plötsliga stora temperaturförändringar. Detta kan medföra kondensbildning. Anmärkn: Vik inte kabeln. Se till att den inte kan skadas av skarpa föremål Säkerhetsanvisningar för användning i fordon OBS! Lägg inte kabeln för nära ratten eller annan viktig komponent för körningen för att inte påverka säker körning. OBS! Förlägg inte kablar direkt i närheten av säkerhetsrelevanta enheter eller försörjningskablar. OBS! Kontrollera samtliga säkerhetsrelevanta anordningar i fordonet efter avslutad installation av NAVIGON Live-modulen. OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 10-24V spänning. OBS! Dra ut fordonsladdarkabelns kontakt ur cigarettändaruttaget när fordonet står stilla. Den integrerade nätdelen förbrukar alltid ström och kan ladda ur fordonsbatteriet. Förberedelser - 9 -

10 2.5 Använda NAVIGON Live-modulen Uppdatera navigationsenhetens programvara Du har köpt ett paket innehållande navigationsenhet och NAVIGON Livemodul (NAVIGON xx50 Live): Passande program finns redan installerat på navigationsenheten. En uppdatering behöver inte göras. Du har köpt en NAVIGON Live-modul till en redan befintlig navigationsenhet: En uppdatering måste genomföras innan du kan använda NAVIGON Live-tjänster. Du kan genomföra uppdatering med programmet NAVIGON Fresh, detta kan man hämta gratis från webbplatsen och installera. 1. Starta NAVIGON Fresh på din dator. 2. Logga in på ditt MyNAVIGON-konto. 3. Starta din navigationsenhet. 4. Anslut navigationsenheten till datorn med en USB-kabel. Eventuellt måste navigationsenheten startas om. Därefter visar en ikon i navigationsenhetens display att anslutningen till datorn är OK. Om navigationsenheten inte är registrerad, uppmanas du att göra detta nu. 5. Klicka på Download kartor och tjänster. En översikt över tillgängliga downloads för din navigationsenhet öppnas. 6. Klicka på Gratis downloads. Här finns posten Upgrade NAVIGON xx50 Live. 7. Klicka på Hämta. 8. Följ instruktionerna på datorns bildskärm. Programmet hämtas och installeras. NAVIGON Fresh anger när installationen är avslutad. 9. Klicka på Klar. Anmärkn: Genom att skapa ett MyNAVIGON-konto och genom registreringen av din NAVIGON-enhet, säkerställer du att du alltid får passande downloads till din speciella enhet Förberedelser

11 2.5.2 Välja passande fordonsladdarkabel Du har köpt ett paket innehållande navigationsenhet och NAVIGON Livemodul: Passande fordonsladdarkabel finns i paketet. Använd denna kabel. Du har köpt en NAVIGON Live-modul till en redan befintlig navigationsenhet: Nätdelen i den redan befintliga fordonsladdarkabeln är eventuellt inte tillräcklig för att förse båda enheterna med ström (navigationssystem och NAVIGON Live-modul). OBS! Använd endast den fordonsladdarkabel som fanns i leveransen för NAVIGON Live-modulen. Den medlevererade fordonsladdarkabeln för NAVIGON Live-modulen är tillräckligt stark för båda enheterna Ansluta NAVIGON Live-modul till navigationsenheten Du har eventuellt genomfört en uppdatering av navigationsprogrammet. (se "Uppdatera navigationsenhetens programvara", sid. 10) Du har satt fast navigationsenhetens hållare i fordonet. Du har fordonsladdarkabeln till hands, som levererades med NAVIGON Live-modulen. Navigationsenheten är avstängd. 1. Anslut kabeln för NAVIGON Live-modulen till navigationsenhetens USB-uttag som används för strömförsörjning. OBS! Även som navigationssystemet strömförsörjs via hållaren, måste NAVIGON Live-modulens kabel anslutas till enheten. Annars fungerar inte modulen. 2. Anslut fordonsladdarkabeln som levererades med NAVIGON Livemodulen till bilens cigarettändaruttag och till modulens mini-usbuttag. NAVIGON-loggan visas omedelbart i modulen när strömförsörjningen är tillräcklig. Även den anslutna navigationsenheten strömförsörjs. 3. Sätt in navigationsenheten i hållaren. 4. Kontrollera att NAVIGON Live-modulen ligger på instrumentbrädan på sådant sätt att mobiltelefonmottagningen är tillräcklig. OBS! Fordonsladdarkabeln får endast anslutas till cigarettändaruttaget om detta har 10-24V spänning. Förberedelser

12 Anmärkn: Stick in USB-kontakten ordentligt i motsvarande USB-uttag! OBS! Beakta absolut säkerhetsanvisningarna i kapitel "Viktiga säkerhetsanvisningar", sid Aktivera NAVIGON Live-tjänster NAVIGON Live-tjänsterna måste aktiveras före första användning. Därefter är användningen gratis i 3 månader. (se "Kostnad", sid. 7) NAVIGON Live-modulen är ansluten till navigationsenheten. Du har lagt fram informationsbladet med aktiveringskoden som fanns i leveransen av NAVIGON Live-modulen. 1. Starta navigationsenheten. Ange lösenordet. När Navigation visas: Klicka på rutan. (fönstret med denna ruta visas inte i alla navigationsenheter som kan använda NAVIGON Live-tjänster.) NAVIGATION öppnas. 2. Klicka på (NAVIGON Live). En fråga ställs om du vill aktivera NAVIGON Live-tjänsterna. 3. Klicka på Ja. 4. Ange aktiveringskoden. 5. Klicka på Aktivera. NAVIGON Live-tjänsterna är nu aktiverade. 6. Klicka på OK. Följande meddelande visas: "Navigationsenheten överför fordonsinformation (Floating Car Data) till NAVIGON Live-servern. Analyserade data hjälper många trafikanter att snabbare få information om köer och kunna undgå dessa. Dessutom kan ankomsttiderna beräknas mera exakt. Överföringen av fordonsinformation kan inaktiveras. Öppna inställningarna för NAVIGON Live-tjänster och ange värdet för 'Överför fordonsinformation' på 'Nej'." 7. Klicka på OK. NAVIGATION öppnas. Härifrån har du tillgång till alla funktioner för din navigationsenhet och alla NAVIGON Live-tjänster Förberedelser

13 3 Förändringa i navigationsprogrammet 3.1 Information Förutom ikonerna som beskrivs i användarmanualen, visas även följande information i rutor i övre kanten: NAVIGON Live Services NAVIGON Live Services visar tillgängligheten för NAVIGON Livetjänsterna. Den anger följande status: (Intet symbol) NAVIGON Live-tjänster saknas: NAVIGON Livemodulen är inte ansluten eller inte korrekt ansluten eller NAVIGON Live-tjänsterna är inaktiverade. (se "Konfigurera NAVIGON Live-tjänster", sid. 18) (Röd) Anslutningen etableras: NAVIGON Live-tjänsterna är aktiverade. Anslutningen till NAVIGON Live-servern är ännu inte etablerad. (Ljusgrå) NAVIGON Live-tjänster redo: Anslutningen till NAVIGON Live-servern är etablerad. NAVIGON Live-tjänsterna är tillgängliga. Trafikmeddelanden Trafikinformation kommer antingen från NAVIGON Live-tjänsterna (Traffic Live) eller radiosändare (TMC). (se "Konfigurera NAVIGON Live-tjänster", sid. 18) Traffic Live Traffic Live visas när du får trafikinformation från NAVIGON Livetjänsterna. Anmärkn: Denna funktion är framförallt användbar när du reser i ett land där trafikinformationen kommer via TMC och det är mycket trafik som använder tjänsten. Detta är dock inte alltid tillgängligt. Traffic Live anger följande status för mottagningen av trafikmeddelanden: (Röd) Anslutningen etableras: Senaste försöket att hämta trafikinformation från NAVIGON Live-servern misslyckades. Detta är t.ex. möjligt om du befinner dig i en tunnel. Möjligtvis finns meddelanden att hämta. (Ljusgrå) Traffic Live redo: Trafikinformation har hämtats. Förekommande meddelanden är aktuella. Förändringa i navigationsprogrammet

14 TMC TMC visas när du får trafikinformation från radiosändare. Anmärkn: Denna funktion är endast aktiv om trafikmeddelanden anges via TMC i det land där du befinner dig. Detta är inte fallet i alla länder. TMC anger TMC-mottagarens följande status: (Röd) Söker station: TMC-mottagaren är redo men hittar ingen station som sänder TMC-signaler. Trafikmeddelanden saknas. (Ljusgrå och röd punkt) Söker station: TMC-mottagaren är redo men hittar ingen station som sänder TMC-signaler. Trafikmeddelanden förekommer. Detta är t.ex. möjligt om du befinner dig i en tunnel. (Ljusgrå) TMC redo: Trafikmeddelanden kan tas emot. En beskrivning över funktionen TMC finns i tillhörande manual om din navigationsenhet är utrustad med en TMC-mottagare. 3.2 Ange koordinater Inmatningen av geografiska koordinater har förenklats gentemot versionen utan NAVIGON Live-tjänster. 1. Klicka i NAVIGATION på Nytt resmål > Ange koordinater. ANGE KOORDINATER öppnas. 2. Ange koordinaterna för resmålet enligt beskrivningen i navigationsenhetens manual. 4 Använda NAVIGON Live-tjänster 4.1 Väder NAVIGON Live-tjänster är integrerade i navigationsprogrammet. Många tjänster används automatiskt utan att handhavandet gentemot versionen utan NAVIGON Live-tjänster förändras. T.ex har ingenting ändrats vad gäller programhanteringen vid köbildning. Trafikmeddelandena från NAVIGON Live-tjänsterna är mera aktuella och noggrannare än meddelanden från radiosändare. Tjänsten Weather Live erbjuder aktuellt väder för varje punkt i vägnätet på de tillgängliga navigationskartorna. Dessutom visas en prognos för nästkommande dagar Använda NAVIGON Live-tjänster

15 4.1.1 Väderinformation för aktuell position Denna funktion är framförallt intressant om man vill ha en prognos för de närmaste dagarna. Klicka i NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Väder. VÄDER öppnas. Du ser ett kartavsnitt där din position visas. Bredvid visas aktuellt väder och en prognos för nästkommande dagar Väderinformation för resmålet Du kan hämta information om vädret på resmålet när som helst under navigationen. Klicka på Alternativ > Tjänster > Väder. VÄDER öppnas. Du ser ett kartavsnitt där resmålet visas. Bredvid visas aktuellt väder och en prognos för nästkommande dagar. Anmärkn: Om du har planerat en resväg med flera etapper, visas väderinformationen för resmålet, inte för nästa etappmål Väderinformation för annan ort Du kan hämta väderinformation för varje punkt i kartan som är angivet som resmål för en navigation. Förutom Hem och Visa karta > Sök resmål kan du använda vilken inmatningstyp som helst, t.ex. Ange adress, Favoriter eller Sök POI. Det räcker med att ange orten när du anger adressen. Du kan även ange gatan och husnummer om du vill. Information om inmatningen av navigationsmål finns i navigationsenhetens manual. 1. Ange den ort där du vill ha information om vädret på samma sätt som du anger ett resmål. Klicka inte på Starta navigation! Wenn gerade eine Navigation durchgeführt wird, Klicka på Alternativ > Resmål > Infoga etappmål om en navigation pågår och ange orten där du vill ha information om vädret. Klicka inte på Starta navigation! 2. Klicka på Alternativ > Väder. VÄDER öppnas. Du ser ett kartavsnitt där angiven ort visas. Bredvid visas aktuellt väder och en prognos för nästkommande dagar. Använda NAVIGON Live-tjänster

16 4.2 Parkera Tjänsten CleverParking Live erbjuder detaljerade uppgifter om många parkeringsmöjligheter. Dessa uppgifter innehåller bl.a. priser, öppettiden, antalet lediga parkeringsplatser, ökande eller minskade antal platser, tillgänglighet för parkeringsplatser, speciellt för kvinnor och handikappade, betalningssätt och övervakning, Anmärkn: Tjänsten CleverParking Live kan endast innehålla den information som ställs till förfogande av parkeringshusets ägare. Speciellt information om priser och lediga platser kan vara sämre. 1. Klicka i NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Parkera, om du letar efter en parkeringsplats i närheten av din aktuella position. - eller - Sök med ett av tillvägagångssätten som navigationsenhetens manual anger och sök en parkeringsplats i närheten av ditt resmål. En lista öppnas. Tillgängliga parkeringsplatser visas med avstånd i förhållande till målet. Vissa parkeringsmöjligheter visar även online-information som t.ex. antalet lediga parkeringsplatser, aktuellt pris eller ökande/minskande antal lediga platser. Vissa parkeringsmöjligheter är markerade med en liten stjärna (t.ex. ). Ytterligare information om denna parkering finns tillgänglig, t.ex. öppettider eller antalet platser för handikappade eller för kvinnor. 2. Välj parkeringsmöjlighet. RESMÅLSINFO öppnas. Här visas adressuppgifter och ytterligare information om tillgänglig. 4.3 Google Local Search Tjänsten Google Local Search erbjuder sökning av POIs på samma sätt som en sökning med Google Maps skulle ge. Om listan innehåller många POIs visar resultatet utvärderingar från användare som använder Google Maps och där utvärderingen ligger mellan 1 stjärna till 5 stjärnor. En genomsnittlig utvärdering visas alltid. Om stjärnan saknas, finns ingen utvärdering. Anmärkn: Google tillåter endast användning av tjänsten Google Local Search under beaktande av användningsvillkoren som finns under Använda NAVIGON Live-tjänster

17 1. Klicka i NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Google Local Search. - eller - Klicka i NAVIGATION på Nytt resmål > Sök POI > Google Local Search. GOOGLE LOCAL SEARCH öppnas. 2. Ange resmålets namn. Du behöver inte ange någontin om du söker en POI i närheten av aktuell position. Om resmålet ligger i utlandet, kan du ange landets namn med t.ex. "Paris-Frankrike". Du kan använda vilken inmatningstyp som helst. Om du dock skriver fel kan det hända att du inte får det resultat du förväntat dig. Klicka på (Öppna lista) för att välja ett ur de senaste 30 ortsinmatningarna. 3. Klicka på (OK). 4. Ange ett sökbegrepp. Du kan ange vilken sökbegrepp som helst, resultatet beror dock helt på vad du anger som sökbegrepp. Klicka på (Öppna lista) för att välja ett angivet sökbegrepp ur de senaste 30 anginva sökbegreppen. 5. Klicka på (OK). RESULTAT öppnas. Här visas funna POIs. Bredvid varje POI visas en genomsnittlig utvärdering (1 stjärna till 5 stjärnor). Om stjärnan saknas, finns ingen utvärdering. 6. Klicka på resmålets namn dit du vill navigera. RESMÅLSINFO öppnas. Här visas en genomsnittlig utvärdering, telefonnummer och adressuppgifter till valt resmål. Klicka på (Info) för att läsa utvärderingen för detta resmål. Klicka på (Visa på karta) för att visa resmålet på kartan. Klicka på (Ringa) för att ringa upp det angivna numret. Anmärkn: Funktionen Ringa är endast tillgänglig om navigationsenheten är ansluten till en mobiltelefon via Bluetooth. Information om Bluetooth-anslutning finns i navigationsenhetens manual. Använda NAVIGON Live-tjänster

18 7. Klicka på Starta navigation. - eller - Klicka på Parkera för att starta navigationen till en parkeringsplats i närheten av resmålet. Kartan öppnas i Förhandsgranska. Resmålet visas i kartan. Information om navigationsstart finns i kapitel "Resvägsförslag" i navigationsenhetens manual. 4.4 Trafikmeddelanden Tjänsten Traffic Live utvärderar inte bara information från använda radiosändare utan även fordonsinformation från andra användare som använder tjänsten. Detta erbjuder bl.a. följande fördelar: Trafikhinder som medför att trafiken är långsammare upptäcks tidigare och kan därmed undvikas. Det är snabbare och säkrare att upptäcka om ett trafikhinder verkligen finns eller inte. Så kan man undvika onödiga omvägar. Den beräkande ankomsttiden kan beräknas mera exakt. Hanteringen av navigationsenheten förändras inte genom användningen av tjänsten Traffic Live, däremot är källan för trafikinformationen en annan. Information om funktionen Trafikmeddelanden finns i kapitel "TMC (Trafikmeddelanden)" i navigationsenhetens manual. 5 Konfigurera NAVIGON Live-tjänster I INSTÄLLNINGAR görs alla inställningar, nödvändiga för NAVIGON Livefunktioner. Klicka i NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Alternativ > Inställningar. INSTÄLLNINGAR öppnas. Använda NAVIGON Live-tjänster: Bestäm om NAVIGON Live-tjänster skall vara tillgängliga (Ja eller Nej). Hämta trafikinformation från: Bestäm varifrån trafikinformationen skall hämtas (radiostationer eller NAVIGON Live-tjänster). NAVIGON Live-tjänsterna hämtar även fordonsinformation från andra fordon när trafiksituationen analyseras. Därför är informationen ofta mera omfattande och aktuellare Konfigurera NAVIGON Live-tjänster

19 Överför fordonsinformation: Navigationsenheten överför fordonsinformation (Floating Car Data) till NAVIGON Live-servern. Analyserade data hjälper många trafikanter att snabbare få information om köer och kunna undgå dessa. Dessutom kan ankomsttiderna beräknas mera exakt. Bestäm om fordonsinformation skall överföras (Ja eller Nej). Information om INSTÄLLNINGAR finns i navigationsenhetens manual. 6 Visa status Alla viktiga uppgifter om din NAVIGON Live-modul och abonnemangets giltig het för NAVIGON Live-tjänsterna finns i NAVIGON LIVE-STATUS. Klicka i NAVIGATION på (NAVIGON Live) > Alternativ > NAVIGON Live-status. NAVIGON LIVE-STATUS öppnas. Följande information visas: Datum tills abonnemanget för NAVIGON Live-tjänsterna gäller resp. sedan när abonnemanget löpt ut. SIM-kortet nummer i NAVIGON Live-modulen. Senast angivna aktiveringskod i navigationsenheten. 7 Bilaga 7.1 Tekniska data Mått 82,5 x 36,9 x 18,2 mm Vikt ca. 76 g Driftstemperatur -10 C till 55 C (14 F till 131 F) Driftsvillkor Förvaringstemp eratur -30 C till 65 C (-22 F till 149 F) Luftfuktighet 0% till 90%, icke kondenserande Ström via USB-port Fordonsladdark Ingång 10-24V = (likström, DC) abel Utgång 5V / 1,5A = (likström, DC) Visa status

20 7.2 NAVIGON licensbestämmelser 1 Bestämmelsernas omfattning Denna överenskommelse reglerar relationen mellan användaren och NAVIGON AG, Schottmuellerstrasse 20 A, Hamburg, utvecklare och innehavare av exklusiv nyttjanderätt till NAVIGON programvara ("programvaran") som beskrivs i beställningen. Föremål för denna överenskommelse är upphovsrättsliga intressen. 2 Nyttjandets omfattning (1) NAVIGON beviljar användaren enkel, icke exklusiv, i tid och rum oinskränkt rätt till att nyttja programvaran med i beställningen fastställd nyttjandevolym. Lincensieringen omfattar rätten att installera och använda programvaran enligt dokumentationen och dessa bestämmelser. (2) NAVIGON påpekar uttryckligen att komplett användning av programmet endast är möjlig efter motsvarande registrering. (3) Användaren måste säkerställa att ovannämnda inskränkningar i nyttjandet uppfylls. (4) Nyttjande utanför de inom fastställda ramar kräver skriftligt tillstånd från NAVIGON. Om nyttjandet sker utan detta tillstånd kommer NAVIGON att enligt aktuell prislista debitera beloppet som uppstår för nyttjandet utöver fastställd ram. NAVIGON förbehålls rätten att göra ytterligare skadeståndsanspråk gällande. Användaren förbehålles rätten att bevisa ett lägre skadestånd. (5) Alla ovannämnda nyttjanderättigheter övergår på användaren först efter fullständig betalning av licenssumman. 3 Upphovsmanna- och skyddsrättigheter (1) Användaren erkänner NAVIGONS upphovsmannarätt och därmed exklusiv nyttjande- och användanderätt till programvaran. Exklusiv nyttjande- och användanderätt föreligger också för kompletteringar eller ändringar i programvaran som NAVIGON gjort för användaren enligt order. (2) Förbjudet enligt lag och avtal är särskilt varje icke uttryckligen tillåten kopiering av programvaran i sin helhet eller delvis, varje icke uttryckligen tillåtet överlämnande av programvaran till tredje part och framtagning av liknande programvara eller delar av programvara eller användning av programvaran som är föremål för avtalet som förlaga Bilaga

21 (3) Användaren erkänner NAVIGONS märkes-, varumärkes-, namn- och patenträttigheter till programvaran och tillhörande dokumentation. Det är förbjudet för denne att ta bort, förändra eller på annat sätt oigenkännliggöra hänvisningar till upphovsrätten och hänvisningar till bestående skyddsrättigheter. 4 Överlämnande av programvaran till tredje part (1) Användaren får avyttra eller skänka bort programvaran inklusive användarhandboken och övrigt medföljande material till tredje part för obegränsad tid, förutsatt att denne tredje part som förvärvar materialet även inför honom förklarar sig införstådd med att föreliggande avtalsvillkor fortsätter att gälla. (2) I händelse av ett överlämnande till tredje part måste användaren överlämna till den nye användaren samtliga programkopior inklusive eventuellt befintliga säkerhetskopior eller destruera de icke överlämnade kopiorna. I och med överlämnandet till tredje part upphör den gamla användarens rätt att använda programmet. (3) Användaren får överlåta programvaran inklusive användarhandboken och övrigt medföljande material till tredje part för en viss tid, under förutsättning att detta inte sker i och för uthyrning för förvärvsändamål eller leasing och denne tredje part även inför honom förklarar sig införstådd med att föreliggande avtalsvillkor fortsätter att gälla. Användaren som överlåter materialet måste överlämna samtliga programkopior inklusive eventuellt befintliga säkerhetskopior eller destruera de icke överlämnade kopiorna. För den tid som programvaran överlåts till tredje part har användaren som överlåter materialet inte rätt att själv använda programmet. Det är inte tillåtet att för förvärvsändamål hyra ut eller leasa ut programvaran. (4) Användaren får inte överlåta programvaran till tredje part om det föreligger skälig misstanke om att denne tredje part kommer att kränka avtalsvillkoren, särskilt då framställa otillåtna kopior. 5 Kopieringsrättigheter och åtkomstskydd (1) Användaren får kopiera programvaran under förutsättning att respektive mångfaldigande är nödvändigt för användandet av programvaran. Till nödvändiga kopieringar räknas att installera programmet från originaldatabäraren till massaminnet i använd maskinvara och att ladda programmet i arbetsminnet. (2) Därutöver kan användaren framställa en kopia för säkringsändamål. Principiellt får emellertid endast en enda säkringskopia framställas och förvaras. Denna säkringskopia skall markeras som sådan. Bilaga

22 (3) Om det av datasäkerhetsskäl eller för att säkerställa snabb reaktivering av datorsystemet efter det att det slagits ut totalt är absolut nödvändigt att vid regelbundet återkommande tillfällen säkra hela dataförrådet inklusive använda datorprogram så får användaren framställa säkringskopior i absolut nödvändigt antal. Respektive databärare skall markeras på motsvarande sätt. Säkringskopiorna får endast användas för rent arkivariska ändamål. (4) Andra kopior till vilka även räknas att mata ut programkoden till en skrivare och fotokopiera handboken får användaren inte göra. Eventuellt nödvändiga ytterligare handböcker för medarbetare skall rekvireras från NAVIGON. 6 Multipel- och nätverksanvändning (1) Användaren får använda programvaran på all maskinvara som står till hans förfogande. Om användaren emellertid byter ut maskinvaran måste han radera programvaran från den hitintills använda maskinvaran. Det är inte tillåtet att samtidigt lagra, förrådshålla eller använda programvaran på mer än en maskinvara. (2) Det är inte tillåtet att använda den överlåtna programvaran inom ett nätverk eller ett annat flerstationsdatorsystem om det därmed skapas möjlighet till multipelt nyttjande av programvaran vid samma tidpunkt. Om användaren önskar använda programvaran inom ett nätverk eller andra flerstationsdatorsystem så måste han förhindra multipelt nyttjande vid samma tidpunkt genom åtkomstskyddsmekanismer eller betala till NAVIGON en särskild nätverkslicensavgift till ett belopp som rättar sig efter antalet användare som är uppkopplade till datorsystemet. Den nätverkslicensavgift som skall betalas i varje enskilt fall kommer NAVIGON att omgående meddela användaren så snart som denne skriftligen informerat NAVIGON om den planerade nätverksanvändningen inklusive antalet uppkopplade användare. Användning i ett sådant nätverk eller flerstationsdatorsystem är inte tillåten förrän efter fullständig betalning av nätverkslicensavgiften. 7 Programvara från tredje part Programvaran innehåller programvaruprodukter från tredje part som är integrerade i programvaran som är föremål för avtalet eller som levereras tillsammans med denna. NAVIGON förmedlar för denna programvara från tredje part principiellt endast de rättigheter som är nödvändiga för att generellt använda dessa program som beståndsdelar av programvaran som är föremål för avtalet och som NAVIGON är berättigad till att bevilja. Rätt att omarbeta eller vidarebearbeta ingår inte Bilaga

23 8 Dekompilering och programändring Användarmanual NAVIGON Live Services Återöversättning av den överlåtna programkoden till andra kodformer (dekompilering) samt andra arter av baklängeskonstruktion av de olika tillverkningsstegen i programvaran (reverse engineering) inklusive en programändring är inte tillåtet för användaren, för såvida inte detta tjänar till att åtgärda grava fel, särskilt då sådana som inte kan kringgås med organisatoriska eller på annat sätt försvarbara hjälpmedel. Upphovsrättsmeddelanden, serienummer och andra kännetecken som tjänstgör som programidentifikation får inte tas bort eller förändras. Det är otillåtet att ta bort ett kopieringsskydd eller liknande skyddsrutiner utan NAVIGONS kännedom eller medverkan. 9 Slutbestämmelser (1) Om en bestämmelse i detta avtal skulle vara eller bli utan verkan så berörs därmed inte de övriga bestämmelsernas verkan. En ogiltig bestämmelse skall genom kompletterande avtalstolkning ersättas med en bestämmelse som kommer så nära det med den overksamma bestämmelsen avsedda ekonomiska ändamålet som möjligt. (2) Ändringar och kompletteringar av dessa bestämmelser kräver skriftform och måste uttryckligen vara identifierade som sådana. Muntliga biavtal är utan verkan. Endast genom skriftlig överenskommelse är det möjligt att avstå från detta krav på skriftform. (3) Parterna överenskommer i den mån som det är i lag tillåtet att tillämpa lagen i Förbundsrepubliken Tyskland med avseende på samtliga rättsrelationer inom ramen för detta avtalsförhållande, varvid UN köperätt utesluts. (4) Om användaren är köpman enligt betydelsen i handelslagboken, offentlig-rättslig juridisk person eller offentlig-rättslig särförmögenhet avtalas att Hamburg skall vara laga domstol vid alla tvister som uppstår inom ramen för genomförandet av detta avtalsförhållande. 7.3 Märkning och serienummer Navigationssystemet är försett med olika märkningar (t.ex. CEmärkning, serienummer,...). Dessa märkningar finns på enhetens baksida. 7.4 Konformitet NAVIGON Live-modulen som beskrivs i denna manual är CE-märkt. Bilaga

24 Produkter med CE-märkning överensstämmer med direktivet för radioutrustning och teleterminalutrustning (R&TTE) (1999/5/EEG), direktiv för elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG) och direktivet för lågspänning (73/23/EEG) ändrad med direktiv 93/68/EEG från EUkommisionen. Överensstämmelse med dessa direktiv innebär komformitet med följande europeiska normer: EN V 1.7.1, EN V 1.1.2, EN V 1.6.1, EN V 1.4.1, EN V 1.2.1, EN : 2003, EN 50371: 2002, EN 55022: 2006, Class B, EN 55024: A1: A2: 2003, EN : A11: 2004, EN : 2006, Class D, EN : A1: A2: 2005, EN : A1: A2: 2000, EN : A1: 2002, EN : 2004, EN : A1: 2000, EN : A1: 2000, EN : A1: 2000, EN : 2004 Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för ändringar som gjorts av användaren och konsekvenser därav, vilka kan ändra produktens konformitet med gällande riktlinjer och normer Bilaga

25 8 Index A Abonnemang... 7 Aktivera Ange koordinater B Beskrivning... 8 C CleverParking Live Parkera G Garanti... 5 Google Local Search H Hotline... 6 I Installatie Inställningar NAVIGON Live K Konfiguration NAVIGON Live Konventioner i manualen... 5 Kostnad... 7 L Leveransens omfattning... 7 M Manual Konventioner... 5 Symboler... 5 N NAVIGON Live Abonnemang... 7 Aktivera Beskrivning... 8 Installatie Inställningar Konfiguration Kostnad... 7 Leveransens omfattning... 7 Status Symboler P Parkera CleverParking Live Program Uppdatering R Resmål Ange koordinater Google Local Search S Säkerhetsanvisningar... 8 Service... 6 Status NAVIGON Live Support... 6 Index

26 Symboler Manual... 5 NAVIGON Live TMC Traffic Live Trafikmeddelanden T TMC Symboler Traffic Live Symboler Trafikmeddelanden Trafikmeddelanden Symboler Traffic Live U Uppdatering V Väder Weather Live Varumärke... 6 W Weather Live Väder Index

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska

Användarmanual. Digital TV-modul för NAVIGON 8410. Svenska Användarmanual Digital TV-modul för NAVIGON 8410 Svenska Augusti 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570

Din manual NAVIGON 2110 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2332570 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2110 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 12xx 22xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 12xx 22xx Svenska September 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7100 7110. Svenska Användarmanual NAVIGON 7100 7110 Svenska Februari 2008 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124

Din manual NAVIGON 1310 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2362124 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1310. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1310 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952255 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 21xx max. Svenska Användarmanual NAVIGON 21xx max Svenska Juni 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium

NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium NAVIGON 72 Easy NAVIGON 72 Plus NAVIGON 72 Plus Live NAVIGON 72 Premium Användarmanual Svenska Oktober 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd

Läs mer

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live

NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live NAVIGON 70 Easy NAVIGON 70 Plus Live Användarmanual Svenska Februari 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium

NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium NAVIGON 42 Easy NAVIGON 42 Plus NAVIGON 42 Premium Användarmanual Svenska Augusti 2011 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA

Användarmanual. MobileNavigator 6 PDA Användarmanual MobileNavigator 6 PDA Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Användarmanual Svenska Augusti 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 2100 2110. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 Svenska Augusti 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska unionen (EU).

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska

Användarmanual NAVIGON 7310. Svenska Användarmanual NAVIGON 7310 Svenska Mars 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 35.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 35.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska

Användarmanual. SUNGOO Mobile Navigation 43.01. Svenska Användarmanual SUNGOO Mobile Navigation 43.01 Svenska Oktober 2007 Symbolen med den genomstrukna avfallstunnan på hjul innebär att produkten skall tillföras separat avfallshantering inom den europeiska

Läs mer

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938

Din manual NAVIGON 3100 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2469938 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 3100. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 3100 instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304

Din manual NAVIGON 70 PLUS http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952304 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 70 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 70 PLUS instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 83xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 83xx Svenska Maj 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska

Användarmanual NAVIGON 3100 3110. Svenska Användarmanual NAVIGON 3100 3110 Svenska Utgåva: mars 2007 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON max. Svenska

Användarmanual. NAVIGON max. Svenska Användarmanual NAVIGON 2100 2110 max Svenska April 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska

Användarmanual. NAVIGON Primo. Svenska Användarmanual NAVIGON Primo Svenska September 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269

Din manual NAVIGON MN7 PDA http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952269 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MN7 PDA. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services. Svenska Användarmanual NAVIGON 84xx NAVIGON Live Services Svenska December 2009 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling.

Läs mer

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146

Din manual NAVIGON 1400 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952146 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 1400. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 1400 instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092

Din manual NAVIGON 2500 EXPLORER http://sv.yourpdfguides.com/dref/3952092 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 2500 EXPLORER. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 2500 EXPLORER instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 25xx Explorer. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 25xx Explorer. Svenska Användarmanual NAVIGON 25xx Explorer Svenska Februari 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Användarmanual. NAVIGON 72xx. Svenska

Användarmanual. NAVIGON 72xx. Svenska Användarmanual NAVIGON 72xx Svenska Augusti 2008 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte

Läs mer

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta

Läs mer

Användarmanual MN7 PDA. Svenska

Användarmanual MN7 PDA. Svenska Användarmanual MN7 PDA Svenska November 2008 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20a D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

Användarmanual. Navigation

Användarmanual. Navigation Användarmanual Navigation Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från Clarion reproduceras

Läs mer

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686

Din manual SONY NV-U70 http://sv.yourpdfguides.com/dref/672686 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY NV- U70. Du hittar svar på alla dina frågor i SONY NV-U70 instruktionsbok (information,

Läs mer

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION

NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION NAVIGON 8410 PREMIUM EDITION NAVIGON 8450 LIVE PREMIUM EDITION Användarmanual Svenska Juni 2010 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

Move&Fun. Användarmanual. Svenska

Move&Fun. Användarmanual. Svenska Move&Fun Användarmanual Svenska November 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller inte bara

Läs mer

Din manual NAVIGON 8110

Din manual NAVIGON 8110 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 8110. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 8110 instruktionsbok (information,

Läs mer

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska

SEAT Portable System. Användarmanual. Svenska SEAT Portable System Användarmanual Svenska Juni 2012 Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten vid slutet av dess livslängd föras till en separat sopinsamling. Detta gäller

Läs mer

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248

Din manual NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1299248 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON MOBILENAVIGATOR 5. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON MOBILENAVIGATOR

Läs mer

Din manual NAVIGON TV

Din manual NAVIGON TV Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 84510 TV. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 84510 TV instruktionsbok

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva oktober 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Augusti 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Din manual NAVIGON 72 PLUS

Din manual NAVIGON 72 PLUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 72 PLUS. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 72 PLUS instruktionsbok

Läs mer

Personal Navigation System

Personal Navigation System Personal Navigation System Användarmanual NV-U71T NV-U51 2006 Sony Corporation Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del av den får inte utan skriftligt

Läs mer

Användarmanual. MobileNavigator 6

Användarmanual. MobileNavigator 6 Användarmanual MobileNavigator 6 Utgåva: Juni 2006 Tryckfakta NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna användarmanual eller någon del

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060

Din manual PIONEER AVIC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/539060 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER AVIC-S1. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER AVIC-S1 instruktionsbok

Läs mer

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3

Telenor Navigation. Användarhandbok. Telenor Navigation version 1.11.3 Telenor Navigation Användarhandbok Telenor Navigation version 1.11.3 Innehåll HUVUDMENY 3 SÖK ADRESS 3 SÖK PERSON, SÖK FÖRETAG 3 SÖK I NÄRHETEN 3 FAVORITER 3 KARTA 3 TJÄNSTER 4 DESTINATIONSINFORMATION

Läs mer

Din manual NAVIGON 42 PREMIUM

Din manual NAVIGON 42 PREMIUM Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NAVIGON 42 PREMIUM. Du hittar svar på alla dina frågor i NAVIGON 42 PREMIUM instruktionsbok

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store.

Din Android enhet skall ha Appen MarineNavigator (paid) app, installerad från Google Play Store. Installation av Sjökort för MarineNavigator via nedladdning Denna instruktion är för nedladdning av sjökort/kartor till Androidappen MarineNavigator (som kan köpas på Google Play Store, priset på appen

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers

SNABBGUIDE FÖR. Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers SNABBGUIDE FÖR Installation av Nokia Connectivity Cable Drivers Innehåll 1. Inledning...1 2. Krav...1 3. Installera Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Innan du installerar...2 3.2 Installera NOKIA

Läs mer

Uppgradering avavigilon Control Center 6

Uppgradering avavigilon Control Center 6 Uppgradering avavigilon Control Center 6 När du uppgraderar till programvaran ACC 6, måste din programvara och dina licenser uppgraderas. OBS: Du kan endast uppgradera ACC 5.x till ACC 6. Om du kör en

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Nero AG Nero DiscCopy

Nero AG Nero DiscCopy Användarhandbok för Nero DiscCopy Nero AG Nero DiscCopy Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero DiscCopy och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med

Läs mer

Användarhandbok för Nero ControlCenter

Användarhandbok för Nero ControlCenter Användarhandbok för Nero ControlCenter Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ControlCenter och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt.

Läs mer

Manual NAVIGON 3100 3110

Manual NAVIGON 3100 3110 Manual NAVIGON 3100 3110 Varumärken Alla märken- och produktbeteckningar är varumärken eller registerade varumärken tillhörande respektive företag. Anmärkn Vi förbehåller oss ändringar i manualens innehåll.

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Utskrift online 4.0. Utgåva 1

Utskrift online 4.0. Utgåva 1 Utskrift online 4.0 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662

Din manual NOKIA STREAMER http://sv.yourpdfguides.com/dref/828662 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA STREAMER. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA. Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE SVENSKA.  Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. BRUKSANVISNING PFF-1010WHITE www.denver-electronics.com Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. SVENSKA 1 2 3 4 5 USB RESET DC 1. Ström Tryck för att slå på eller av

Läs mer

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort

Vad finns i paketet. Lär känna ditt modem. Plats för ditt SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Vad finns i paketet Ett trådlöst modem av typ MF110 samt denna manual. Lär känna ditt modem ➎ ➋ ➊ ➌ ➍ Plats för ditt SIM-kort Här stoppar du in ditt Tele2 SIM-kort. Plats för ett Micro SD minneskort Här

Läs mer

Uppdatering av programvaror

Uppdatering av programvaror Uppdatering av programvaror Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK

Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Blackwire C420 ANVÄNDARHANDBOK Välkommen Förpackningens innehåll Välkommen att ta del av Plantronics serie med headsetprodukter. Plantronics har ett brett utbud av produkter, för allt från uppdrags- och

Läs mer

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN

DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE FÖR SONY PROGRAMVARA DU BÖR LÄSA FÖLJANDE AVTAL NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER DENNA PROGRAMVARA. DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN UTGÖR DIN ACCEPT TILL AVTALET. VIKTIGT LÄS NOGGRANT:

Läs mer

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode

Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Firmware uppdatering för iphone med Lightning-kontakt kompatibel med AppRadio Mode Uppdateringsinstruktioner för navigeringsmodeller: AVIC-F40BT, AVIC-F940BT, AVIC-F840BT och AVIC-F8430BT som har uppgraderats

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Bruksanvisning. Applikationsplats

Bruksanvisning. Applikationsplats Bruksanvisning Applikationsplats INNEHÅLL Hur handboken ska läsas...2 Symboler i handboken...2 Friskrivningsklausul... 3 Anmärkningar...3 Vad du kan göra på applikationsplatsen... 4 Innan du öppnar applikationsplatsen...

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2300-serien snabbstartshandbok för användning med dessa nüvi-modeller: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Komma igång VARNING Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen

Läs mer

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som

2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries och N77 är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt-

Läs mer

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Användarmanual. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Användarmanual Sida 1 INNEHÅLL INLEDNING... 3 SKÄRM OCH KNAPPSATS... 4 GRÄNSSNITT... 5 FÖRSTA GÅNGEN DU ANVÄNDER BRT-12... 6 HUVUDMENY... 7 BYTA BATTERI... 8 BYTA SPRÅK... 9 INFORMATION OM BRT-12... 10

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen

Läs mer

HITTAREN Användarmanual

HITTAREN Användarmanual HITTAREN Användarmanual SIMIT Hardware AB Engelbrektsgatan 9-11 SE-11432 Stockholm Sweden info@simitab.se Innehållsförteckning Allmänna tips om GPS... 1 Ladda Hittaren!... 2 Starta Hittaren första gången!...

Läs mer

Användarmanual. MioMap 2.0

Användarmanual. MioMap 2.0 Användarmanual MioMap 2.0 Utgåva augusti 2005 Tryckfakta Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Denna bruksanvisningen eller någon del av den får inte utan skriftligt tillstånd från

Läs mer

1. Använda denna bruksanvisning

1. Använda denna bruksanvisning 1. Använda denna bruksanvisning Sektionsrubrik Ett nummer och en rubrik finns för varje sektion. Avsnittsrubrik Varje avsnitt har en rubrik. Åtgärdsnamn Varje åtgärd har ett namn. Specifikt åtgärdsnamn

Läs mer

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt.

2. Ta av skyddslocket (grått) från Downloadkeys 6-pin-kontakt. Guide TIS-Compact TIS-Compact är ett verktyg för kopiering och utvärdering av data från alla digitala färdskrivare och förarkort. På förarkortet finns ca 28 dagar sparade och i färdskrivaren ca 365 dagar.

Läs mer

Användarhandbok för Nero DriveSpeed

Användarhandbok för Nero DriveSpeed Användarhandbok för Nero DriveSpeed Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Handboken till Nero DriveSpeed och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Denna handbok

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen

Idrifttagande av Truma inet Systemet. En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Idrifttagande av Truma inet Systemet En praktisk komplettering till monteringsanvisningen Förutsättningar och beståndsdelar för Truma inet Systemet Truma inet Box styrcentralen för Truma inet Systemet

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE

LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE LEICA MOJOMINI MANUAL FÄLTGUIDE Oderup 9267, 24297 Hörby, 0415-40025, info@datalogisk.se Montering mojomini Allmänt Denna instruktion beskriver kortfattat installation av mojomini. Smart AG antennen Smart

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer