SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - administrativa bördor för företagen"

Transkript

1 SÄRSKILD KONSEKVENSANALYS - bördor för företagen I tabellen ska anges de nya eller ändrade paragrafer i föreskriften/allmänna rådet som innehåller bördor för företaget och en bedömning ska göras av den samlade kostnaden för respektive börda. Endast en börda ska anges per rad. Ifylld tabell ska bifogas konsekvensanalyserna. En kopia av tabellen ska lämnas till stödavdelningen. Föreskriftens namn: Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:94) om skyddsåtgärder mot spridning av växtskadegörare Ange paragraf med ny eller ändrad administrativ börda Ange typ av administrativ börda Ange den legala grunden för den bördan (ange författning, direktiv eller beslut samt tillämplig artikel/paragraf) 1) Ange om den legala grunden för den bördan innehåller ett tolkningsutrymme som medger alternativa lösningar och om så är fallet på vilket sätt. 2) Ange också om den bördan går utöver vad den legala grunden kräver. Ange typ av företag som berörs av den bördan Ange bedömd tidsåtgång för den bördan per företag och år Ange hur många berörs av den bördan 1) Ange den samlade kostnaden för den bördan för företagen per år 2) 3 1 st, 3 b Anmälan om registrering av verksamhet med växter med ursprung i EU som ska åtföljas av vid förflyttning inom unionen. växtprodukter som framgår av bilaga 5 del A) om ändringar av bilagorna I, II,III,IV och V till rådets direktiv 2000/29/EG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen behöver bedöms det ta 30 minuter att genomföra en registrering. behöva registrera sig. Om det finns något/ några saluför eller producerar de växtslag som föreslås omfattas av krav på så antar vi att de redan är registrerade hos Jordbruksverket

2 3 2 st 1p Dokumentation /förteckning över var växter förvaras Vid anmälan om registrering förbinder sig företagen att ha en förteckning över var växter förvaras. behöver bedöms det ta 30 min att upprätta ett system för att förteckna var växter förvaras bedömning att beröras av denna börda eftersom vi antar att de som berörs redan har detta system. 3 2 st 2 p Dokumentation/ bokföring över växter Vid anmälan om registrering förbinder sig företagen att ha en bokföring över sina växter där det relevanta underlaget ska sparas i ett år. behöver bedöms det ta 150 min att upprätta ett system för dokumentation/bok föring av växter bedömning att beröras av denna börda eftersom vi antar att de som berörs redan har detta system. 6 Märkning med av växter med ursprung i EU har tillstånd att utfärda. Vi anser att det bör ta ca 10 minuter 120 företag Ca 4 00 Växter och odlingssubstrat som anges i bilaga 4, del A, avsnitt 2 får förflyttas endast på särskilda villkor som anges i bilagan. I och med att de särskilda villkoren i bilaga 4 uppdateras behöver har tillstånd att utfärda ägna tid åt att sätta sig in i ändringarna så att de utfärdar korrekta. Kunskap om regelverket är en förutsättning för att företaget ska ha rätt att utfärda. Timlön 193,7 kr

3 7 Ansökan om tillstånd att utfärda växtprodukter som ska åtföljas av vid förflyttning inom EU framgår av Bilaga 5 del A säljer växter som ska vara till slutkonsument och producerar växter som ska vara vid förflyttning mellan regelräknare bedöms det ta 10 minuter att genomföra denna ansökan. behöva ansöka om tillstånd att utfärda. Om det finns något eller några saluför eller producerar de nya växtslagen som föreslås omfattas av krav på så antar vi att de redan har tillstånd. Dessa tillstånd gäller nämligen för alla växtslag och tills vidare st Märkning med Växter som anges i bilaga 5 del A avsnitt I får förflyttas endast om växterna är. Växter som anges i bilaga 5 del A avsnitt II får förflyttas inom eller till skyddade zoner endast om växterna är försedda med för dessa zoner. producerar växter för plantering av sparris för försäljning till producerar lökar, stamknölar, rotknölar och jordstammar av dahlior och liljor för försäljning till andra producerar plantor av ek, kastanj och platan för försäljning till och vissa skyddade zoner bedöms det ta 5 minuter att utforma ett och 0.5 min att utfärda et. den verksamhet som omfattas av kravet inte förekommer i Sverige. Observera att växter som är färdiga för försäljning till slutlig konsument inte omfattas.

4 7 4 st 7p Dokumentation av i bokföringen. Den köpare som utgör sista yrkesmässiga led i handeln med växter, växtprodukter eller andra föremål, som är försedda med, ska behålla de tillhörande en i minst ett år och hänvisa till dem i sin bokföring. säljer de växter som enligt förslaget ska vara till slutkonsument det vill säga släktena Casimiora, Calusena, Vepris och Zanthoxylum bedöms det ta 10 minuter att bokföra en Timlön 193,7 kr 0 företag den verksamhet som omfattas av kravet inte förekommer i Sverige. De växter och växtprodukter som ska åtföljas av vid förflyttning inom EU framgår av Bilaga 5 del A 11 a Anmälan i förväg för fytosanitär importkontroll av sändningar med växter och växtprodukter med ursprung utanför EU 2014/78/EU och X/X/EU importerar reglerade växter och växtprodukter med ursprung i länder utanför EU Se bilaga 1 Se bilaga 1 ca växtprodukter som sundhetscertifikat och därmed ska anmälas i förväg framgår av SJVFS 1995:94 bilaga V del B) 12 Rapportering/uppvisande av sundhetsintyg. Växter och växtprodukter som anges i bilaga 5, del B får importeras till landet endast mot uppvisande av sundhetsintyg. importerar reglerade växter- och växtprodukter med ursprung i länder utanför EU. Se bilaga 2 Se bilaga 2 ca 850 Sundhetsintyget i original ska överlämnas till Jordbruksverket för granskning senast vid sändningens ankomst till den ort där Jordbruksverkets importkontroll ska utföras.

5 Summan administrativ kostnad per år Samlad kostnad för upphävda bördor Ange samlad kostnad för bördor som upphävs på grund av föreskriften/allmänna rådet. Hämta uppgifterna från databasen Malin. Kronor 0 Jämfört med uppgifter i databasen Malin kommer den bördan att: Minska med kronor per år Vara oförändrad Öka med ca 32 50onor per år 1) Om en förändring av en administrativ börda leder till att antalet berörda företag förändras ska den nya uppgiften anges i tabellen. Påverkas inte antalet företag ska du alltid använda den uppgift som finns i databasen Malin. I databasen Malin hittar du antalet berörda företag genom att skapa en rapport på informationskravsnivå och sedan klicka på det aktuella informationskravet. 2) Lönekostnaden är en konstant i databasen Malin. Storleken på lönen för olika yrkeskategorier hittar du genom att skapa en rapport på informationskravsnivå, klicka på informationskravet som du jämför med och välj därefter Fördelning av aktiviteter. Bilaga för alternativa lösningar:

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i?

Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? Hur skall Aviatums rådgivningsdokumentation fyllas i? För dig som ger finansiella råd finns det flera skyldigheter att beakta enligt lagen, bland annat att dokumentera vad som har skett vid rådgivningstillfället.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Vägledning om hur Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd, offentlig upphandling

Läs mer

Räkenskapsinformation i konkurs

Räkenskapsinformation i konkurs 1(15) Räkenskapsinformation i konkurs Konkursförvaltarens omhändertagande och redovisning av räkenskapsinformation i konkursbouppteckningen och edstemats omfattning avseende räkenskapsinformation Innehållsförteckning:

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 2 Författningsförslag... 9 2.1 Förslag till lag om behörighet för lokförare...9 1 kap. Allmänna bestämmelser...9 2 kap. Förarbehörighet...11 3 kap. Utbildning,

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad

Nya regler för enklare företagande. Information till företagare som hanterar livsmedel. Registrerad Nya regler för enklare företagande Information till företagare som hanterar livsmedel Registrerad Livsmedelsverket dec 2009 Box 622, 751 26 UPPSALA Grafisk form: Maj Olausson Illustration: Olle Engqvist

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer