Mask hos katt. Mask hos hund. Milbemax. Resa med djur. Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket. Kontakta oss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mask hos katt. Mask hos hund. Milbemax. Resa med djur. Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket. Kontakta oss"

Transkript

1 Välkommen till vår guide för hur du behandlar din katt eller hund mot mask. Vi finns här för att hjälpa dig dels med frågor om mask och med information om avmaskning av din katt eller hund. Mask hos hund Mask hos katt Milbemax Resa med djur Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket Kontakta oss Apoteket AB Apovet Apotek Hjärtat AB Djurfarmacia AB Apotea AB Om du har frågor om Milbemax kontakta oss gärna Telefon:

2 Vilka maskar kan min hund få? Hur ofta bör jag avmaska min hund? Hur hanterar jag maskinfektioner? Valpar och mask Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket Kontakta oss Apoteket AB Apovet Apotek Hjärtat AB Djurfarmacia AB Apotea AB Om du har frågor om Milbemax kontakta oss gärna Telefon:

3 Vilka maskar kan min hund få? Här är en snabbguide till de vanligaste maskarna hos hundar: Spolmask är den vanligaste inälvsmasken hos hund. Den smittar via ägg i hundars avföring eller genom larver i smittade bytesdjur. Vid smitta med spolmaskägg hos vuxna hundar utvecklas larver som vandrar ut i kroppen där de ligger vilande. Vid dräktighet hos tiken aktiveras larverna och kan vandra över till foster i livmodern eller till valparna via modersmjölken. Många hundvalpar drabbas därför av mask tidigt i livet. Tiken återsmittas ofta när de följer sin instinkt att slicka valparna rena. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Hunden kan råka svälja ägg när den nosar runt i gräset eller få i sig larver om den äter upp en infekterad gnagare. Om vuxna hundar smittas med larver utvecklas dessa i hunden till vuxna maskar som ger ifrån sig fler ägg och livscykeln fortsätter. Hos valpar medför äggsmitta utveckling av larver som vandrar i kroppen (vanligen genom levern och lungorna). Smitta med mask från bytesdjur ger infektion i tarmen både hos vuxna och valpar. Bandmasken lever i hundens tunntarm. Ett av symtomen som djurägaren kan se är små masksegment som kommer ut och ger irritation i området runt hundens anus, vilket kan få hunden att åka på rumpan. Bandmasken överförs via värddjur som loppor, sniglar, gnagare, fisk med flera. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva upp till ett år. Om en hund får i sig de här djuren (till exempel om den äter gräs eller vid jakt) överförs infektionen till hunden. Bandmaskägg kan också ätas upp av loppor och därefter utvecklas inne i lopporna. När hundarna putsar sig äter de upp lopporna och livscykeln fortsätter. Vissa bandmaskar kan innebära en hälsorisk för människor, till exempel rävens dvärgbandmask som konstaterades i Sverige första gången 2011 och nu anses etablerad i den svenska naturen. Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer hos räv och hund. Masken utvecklas i värddjurets tunntarm och utsöndrar ägg som via avföringen förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärden, bland annat människa och smågnagare, smittas av ägg och kan via larvstadiet utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Rävens dvärgbandmask finns i stora delar av Västeuropa, vanligast i Centraleuropa, där upp till varannan räv är infekterad inom vissa områden. Längre norrut är färre rävar smittade. Rävar med rävens dvärgbandmask finns inte bara i skogs- och jordbrukslandskap utan även i storstadsområden. Parasiten sprider sig allt mer i dessa områden och är etablerat i Danmark och nu även i Sverige. Läs mere om dvärgbandmask här

4 Vilka maskar kan min hund få? Tropisk och vanlig Hakmask och Piskmask förekommer sällan hos svenska hundar. När de förekommer är det ofta i kennelmiljöer, hos import- eller jakthundar. Tropisk hakmask kan ge blodbrist och nedsatt allmäntillstånd då de suger blod från tarmslemhinnan. Vanlig hakmask ger mildare symptom men kan bli ett stort problem framförallt i kennelmiljöer. För att kunna orsaka sjukdom måste en stor mängd mask ackumuleras, vilket kan inträffa i till exempel kennlar. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade hundar. Sedan sväljs de ner av andra hundar och livscykeln fortsätter. Larverna från den tropiska hakmasken kan borra sig in i hundens hud (oftast mellan trampdynorna) eller också får hunden dem i sig när den slickar rent tassarna efter en promenad. Valpar kan smittas av hakmask via modersmjölken. Piskmask kan orsaka irritation i ändtarmen. Lungmask och Fransk hjärtmask finns hos räv, hund, varg och tvättbjörnar med flera. Hundar kan få i sig larver genom kontakt med infekterade sniglar eller grodor, till exempel om de äter sniglar eller slickar på gräs. Mindre infektioner med lungmask är i regel ofarliga men stor förekomst kan orsaka allvarliga lungproblem. Hjärtmask kan få mycket allvarliga konsekvenser för en smittad hund. Lungmask (Crenosoma) leder till sjukdom i varierande grad. Smittade hundar kan vara tillsynesvis friska eller allvarligt sjuka. Vanliga symtom kan vara trötthet och torrhosta hos hunden. Fransk hjärtmask (Angiostrongylus) är i Danmark utbredd framförallt på Själland, men har även påträffats i andra delar av landet. I Sverige har det rapporterats fall där hund smittats på ön Sydkoster och i november 2012 har smitta konstaterats i mellersta Dalsland. Under 2013 konstaterades fyra fall i Sverige, alla hos hundar som inte varit ute och rest. Hjärtmask (Tropisk hjärtmask) Hjärtmasken sprids av myggor och ger hosta och nedsatt aptit. En smitta med hjärtmask kan leda till alvarliga konsekvenser för hunden och i framskridna stadier är den dödlig. Risken för hjärtmask varierar mellan olika länder och är i Europa för närvarande begränsad till länderna i Sydoch Östeuropa. Infektionen kan förebyggas med månatlig behandling. Tala med din veterinär innan du tar med din hund utomlands.

5 Dvärgbandmask hos hund Fynd av rävens dvärgbandmask i Sverige I Sverige konstaterades rävens dvärgbandmask första gången Flera rävar, i Bohuslän, Katrineholm och Dalarna, konstaterades vara infekterade av parasiten och nu har man även konstaterat smitta hos mellanvärdar och masken har därmed etablerat sig. Myndigheterna undersöker rävar, rävavföring och olika smågnagare för att följa spridningen av smittan. Jordbruksverket och SVA uppmanar ägare till hundar som ätit sork eller mus i aktuella kommuner att avmaska sina hundar regelbundet. På SVAs hemsida finns alltid aktuell information. Vad gäller regler angående resa med djur till andra länder, sök alltid uppdaterad information på Jordbruksverkets hemsida, Värt att veta om dvärgbandmask Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer hos räv och hund. Masken utvecklas i värddjurets tunntarm och utsöndrar ägg som via avföringen förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärden, bland annat människa och smågnagare, smittas av ägg och kan via larvstadiet utveckla en blåsa i levern som skadar organet. Rävens dvärgbandmask finns i stora delar av Västeuropa, i högst frekvens i alpområdet/centraleuropa, där upp till varannan räv kan vara infekterad inom vissa områden. Längre norrut är färre rävar smittade. Rävar med rävens dvärgbandmask finns inte bara i skogs- och jordbrukslandskap utan även i storstadsområden. Vuxna dvärgbandmaskar lever i värddjurets tarm och avger ägg som kommer ut med avföringen. Äggen äts upp av mellanvärden, exempelvis sork och smågnagare. Hos dessa utvecklas en blåsmask, i första hand i levern, men andra organ kan också drabbas. Cirkeln är sluten när huvudvärden äter en sork med blåsmask och nya bandmaskar utvecklas i tarmen hos huvudvärden. Från att en konsumerad blåsmask utvecklas till en mogen bandmask som i sin tur avsöndrar nya ägg tar det minst 37 dygn. Rävar kan ha tusentals maskar i tarmen utan att vara sjuka. Parasiten är svårbehandlad hos människor. I Europa dör ett antal människor varje år till följd av infektionen. Därför är det allvarligt att parasiten konstaterats i Sverige. Rävens dvärgbandmask har nu fått fotfäste i den svenska räv- och smågnagarstammen och då riskerar inte bara jägare utan alla som vistas ute i naturen att stöta på smittan. Hundar (och i mindre grad katter) som varit utomlands och utsatts för smittan och sedan inte avmaskas före ankomsten till Sverige löper stor risk att föra smittan vidare. De utsöndrar äggen med sin avföring precis som räven och äggen kan också sitta i pälsen på dem. Människor som hanterar smittade hundar (katter) och förvisso även rävar, riskerar att smittas av rävens dvärgbandmask. Hos hund kan infektionen förebyggas och för att minska risken att människor smittas bör man undvika att äta bär o dyl direkt från naturen (Dvärgbandmaskägg kan normalt sköljas bort från bär och grönsaker). Hundens dvärgbandmask Det finns även ytterligare en bandmask: Hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus) förorsakar blåsmasksjuka. Masken förekommer sparsamt i nordligaste Sverige men har på senare år minskat. Masken utvecklas i hundens tunntarm och utsöndrar ägg i avföringen som förorenar till exempel svamp och bär. Mellanvärd för den stam av parasiten som finns i Norden är ren och hjortdjur. När dessa smittas av hundens dvärgbandmask utvecklas ägget till en larv, som i sin tur transporteras främst till levern för att utvecklas till en blåsa (även lungan och andra organ i kroppen kan angripas).

6 Hur ofta bör jag avmaska min hund? Hur ofta din hund bör avmaskas beror på hundens levnadssätt Inälvsmask kan hunden få i sig på många ställen, på promenaden, i hemmet eller i trädgården. Det är svårt att hindra hunden från att komma i kontakt med smitta. Många hundar har inga symtom på maskinfektion, din hund kan se alldeles frisk ut även om den har mask. Valpar avmaskas före tre veckors ålder (avmaska tiken också). Därefter varannan vecka till två veckor efter avvänjning och sedan efter behov (tex en gång i månaden upp till sex månaders ålder). Vuxna hundar avmaskas/undersöks vid tecken på mask, efter diagnos eller vid känd risk. Hundar med större risk att få mask är till exempel kennelhundar, brukshundar, jakthundar och hundar som reser. Hundar som regelbundet får vistas lösa i skog och mark i områden där man funnit rävens dvärgbandmask bör avmaskas/undersökas regelbundet. Behandling var fjärde vecka (28 dagar) ger skydd mot rävens dvärgbandmask. Vid resor: Avmaskning sker före inresa till vissa ländar, bland annat till Norge och Finland. I områden med tropisk hjärtmask behandlas hunden förebyggande en gång per månad. Om du ska resa, sök alltid aktuell information på jordbruksverkets hemsida Om du är osäker på om din hund har mask kan du be din veterinär att undersöka den eller skicka in ett avföringsprov.

7 Hur hanterar jag maskinfektioner? Så här hanterar du maskinfektioner Genom regelbunden avmaskning minimerar du risken att hunden sprider maskägg i omgivningen. På så vis bidrar du till att minska risken för att människor och andra husdjur blir smittade. Det finns flera sätt at skydda din hund och din omgivning mot spridning av mask: Avmaska/undersök hunden regelbundet be apoteket eller veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla de viktigaste masktyperna hos hundar. Låt behandlingen styras av hundens livsstil, prata med apoteket eller veterinären om hundens typiska beteende och var ni bor så att ni får en avmaskningsplan som passar just er. Ta upp hundbajset det kan finnas maskägg i hundens avföring, så om du tar upp den kan du förebygga att maskägg sprids. Håll koll på loppor, en sorts bandmask kan infektera loppor och hundar kan lätt svälja loppor när de putsar sig. Låt inte hunden jaga på egen hand och inte heller äta eller smaka på döda djur, hundar kan infekteras av mask om de äter levande eller döda djur, som möss, fåglar och kaniner. Var noga med hygienen, håll hundens sovplats och matskålar rena, tvätta händerna ofta och låt inte hunden slicka dig i ansiktet. Undervisa barnen om riskerna och låt dem inte stoppa smutsiga händer i munnen när de är i områden där det kan finnas smitta. Ät inte bär direkt från naturen (skölj först)

8 Valpar och mask Valpar är särskilt känsliga för inälvsmask. Eftersom de är mer mottagliga, nyfikna och lekfulla än äldre hundar, löper de en större risk att smittas av infektioner i omgivningen. De har svårt att hantera en maskinfektion och får lättare tarmrubbningar och blir sjuka (lungproblem) på grund av att larverna vandrar genom kroppen efter äggsmitta. Många valpar föds med spolmask eller infekteras via modersmjölken. Eftersom valpar är så keliga och lekfulla har de ofta mer närkontakt med barn, vilket gör att risk för överföring av masksmitta till barn blir särskilt stor. Symtom att hålla koll på Här är några vanliga symtom på infektion med vanlig spolmask hos valpar: Hosta, andnöd Glanslös päls Tjock, rund buk Slöhet, blodbrist, diarré och/eller illamående Viktnedgång Åker på rumpan eller har masksegment runt ändtarmsöppningen Infektion med andra maskar kan ge andra symtom, till exempel kan infektion med hjärtmask orsaka hosta, håglöshet, blödningar och död. De bästa tipsen för att skydda valpen mot mask Det är lätt att skydda din valp mot mask: Avmaska regelbundet Var fjortonde dag från två veckors ålder till två veckor efter avvänjning och sedan en gång i månaden upp till sex månaders ålder* Plocka upp hundbajset så att maskarna inte sprids. Håll din valp kopplad i områden där det kan finnas smitta. Håll uppsikt på eventuella loppor för att hindra valpen från att äta infekterade loppor. Be apoteket eller veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla vanligt förekommande maskar hos valpar. Behandla med relevant medel vid resa. * Organisationen ESCCAP har detaljerade rekommendationer och instruktioner för maskbehandling

9 Vilka maskar kan min katt få? Hur ofta bör jag avmaska min katt? Hur hanterar jag maskinfektioner? Kattungar och mask Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket Kontakta oss Apoteket AB Apovet Apotek Hjärtat AB Djurfarmacia AB Apotea AB Om du har frågor om Milbemax kontakta oss gärna Telefon:

10 Vilka maskar kan min katt få? Här är en snabbguide för de vanligaste maskarna hos katter: Spolmask är den vanligaste inälvsmasken hos katter. Den kan förekomma hos kattungar redan från fyra veckors ålder. Katten kan få dem i sig om den äter smittad jord eller infekterade värddjur som fåglar och möss. Symtomen kan bland annat vara hosta, glanslös päls, slöhet, diarré, viktnedgång och svullen buk. Spolmask kan även infektera människor särskilt barn är utsatta. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till två år, långt efter det att själva bajset försvunnit! Katten kan råka få i sig ägg när den nosar runt på marken. Äggen utvecklas till larver, som vandrar ut i vävnader och lungorna. Katten hostar sedan upp larven och den sväljs på nytt ner i magsäcken. Katten kan också få i sig larver om den äter en infekterad gnagare. Bandmask lever i kattens tunntarm. Ett av symtomen är masksegment runt kattens anus eller på sovplatsen. Bandmasken överförs via värddjur som loppor, gnagare och får och vissa bandmaskar kan innebära en allvarlig hälsorisk för människor. Äggen sprids till omgivningen genom avföringen från infekterade djur och kan överleva i upp till ett år. De kan sväljas ner av gnagare som söker föda och som sedan infekterar katter som jagar. Bandmaskägg kan också ätas upp av loppor och därefter utvecklas inne i lopporna. När katterna putsar sig äter de upp lopporna och livscykeln fortsätter. Hakmask Katter kan få i sig hakmask från smittad jord eller infekterade gnagare. Hakmasken lever av kattens blod och kan ge diarré, slöhet och viktnedgång. Vissa sorters hakmask kan även ge hudsjukdom hos människa. Larverna kan borra sig in i kattens hud (oftast på tassarna) eller så kan katten få dem i sig när den slickar tassarna. Hjärtmask (Tropisk hjärtmask) sprids av myggor. Infektion hos katter ger ofta inga symtom alls eller lindriga symtom från andningsvägarna som hosta, men kan i vissa fall bli så allvarlig att djuret plötsligt dör. Risken för hjärtmask varierar mellan olika länder och är i Europa för närvarande begränsad till länderna i Sydoch Östeuropa. Kontrollera med veterinären innan du tar med din katt utomlands. Hjärtmasken lever i hjärtat och artärerna hos infekterade djur. Medan de utvecklas släpper de ut mycket små larver i djurets blod, som sedan sväljs ner av myggor som suger blod från det infekterade djuret. Om myggorna sedan till exempel sticker din katt, för de infektionen vidare via sin saliv. Lungmask lever i kattens luftvägar. Smittade katter utsöndrar ett larvstadium av masken i avföringen. Symtom på smitta med lungmask kan vara hosta och andningsbesvär. Katter smittas med lungmask genom sniglar som har infekterats med lungmaskens larvstadium.

11 Hur ofta bör jag avmaska min katt? Hur ofta din katt bör avmaskas beror på kattens livsstil Det finns inälvsmaskar nästan överallt. Det är praktiskt taget omöjligt att hindra att katten kommer i kontakt med dem, oavsett om den håller sig hemma i trädgården eller strövar omkring på annat håll. Även om katten mest stannar inomhus finns det ändå en risk. Många katter har inga symtom på maskinfektion, din katt kan se alldeles frisk ut även om den har en maskinfektion. Om du är osäker på om din katt har mask kan du be din veterinär att undersöka den eller skicka in ett avföringsprov. Vissa unga och vuxna katter har en livsstil som gör dem mer utsatta för smitta, till exempel de som jagar mycket behöver avmaskas regelbundet. Fråga veterinären om vilket intervall som är bäst för din katt.

12 Hur hanterar jag maskinfektioner? Så här hanterar du maskinfektioner Regelbunden avmaskning skyddar inte bara din katt eller kattunge. Den hjälper också till att skydda din familj och andra människor och husdjur genom att den minskar spridningen av maskägg i omgivningen. Det finns flera sätt at skydda din katt och din omgivning mot spridning av mask: Avmaska katten regelbundet be apoteket eller veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla de viktigaste masktyperna hos katter. Håll rent, ta bort bajset från kattlådan eller trädgården för att undvika spridning av mask. Håll koll på loppor, en bandmasksort kan infektera loppor och katter kan lätt svälja loppor när de slickar sig. Var noga med hygienen, håll kattens sovplats och matskålar rena, tvätta händerna ofta och låt inte katten slicka dig i ansiktet. Undervisa barnen om riskerna och låt dem inte stoppa smutsiga händer i munnen när de är i områden där det kan finnas smitta. Lägg lock på barnens sandlåda när de inte leker där så att den inte kan användas som toalett av katter.

13 Kattungar och mask Så här skyddar du din kattunge Det är stor risk att en ny kattunge som du tar hem har mask eftersom de kan ha smittats via modersmjölken när de diar. Symtom att hålla koll på Här är några vanliga symtom på maskinfektion hos kattungar: Glanslös päls Hosta Tjock, rund buk Slöhet, blodbrist, diarré eller illamående Viktnedgång Masksegment runt ändtarmsöppning eller att kattungen tvättar sig mycket i det området. De bästa tipsen för att skydda kattungen mot mask Det är lätt att skydda kattungen mot mask: Avmaska regelbundet en gång i månaden från tre veckors ålder till kattungen är tre månader 1,2,3 Plocka upp bajset från kattlådan eller i trädgården för att undvika spridning av mask. Försök få kattungen att inte äta döda djur Håll uppsikt på eventuella loppor för att hindra kattungen från att svälja infekterade loppor. Be veterinären rekommendera ett avmaskningsmedel som är effektivt mot alla vanligt förekommande maskar hos kattungar. 1 Milbemax bör inte ges till katter under 6 veckor. 2 SVA rekommenderar att kattungar avmaskas 2 ggr/år upp till två års ålder, därefter 1 ggr/år vid högt smitttryck. 3 ESCAAP, rekommenderar att kattungar avmaskas var 14:e dag från 3 veckors ålder till 2 veckor efter avvänjning. Därefter varje månad under 6 månader. Vuxna katter avmaskas/undersöks 4 ggr/år.

14 Milbemax Vet tuggtabletter till hundar Milbemax Vet till hundar Milbemax Vet till katter Gratis guider Milbemax kan köpas receptfritt på apoteket Apoteket AB Apovet Apotek Hjärtat AB Djurfarmacia AB Apotea AB Kontakta oss Om du har frågor om Milbemax kontakta oss gärna Telefon:

15 Milbemax Vet tuggtabletter till hundar Med Milbemax behandlar du hunden med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmaskarna. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. För samtliga indikationer för Milbemax - hänvisas till produktresumén (se längst ner). Förpackningar: 2 st tabletter. Storpack finns att få på recept. Milbemax tuggtabletter till hundar - en tuggtablett Kycklingsmak Engångsdos Smak- och konsistens gör den lättare att ge till hunden än en vanlig tablett Milbemax tuggtabletter kan ges till hundvalpar från 2 veckors ålder och 1 kg Kan användas till dräktiga och digivande tikar Små hundar / valpar 1-5 kg Hundar 5-25 kg kg Se fullständig produktinformation på

16 Milbemax Vet till hundar Med Milbemax behandlar du hunden med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmaskarna. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. För samtliga indikationer för Milbemax - hänvisas till produktresumén (se längst ner). Förpackningar: 2 st och 4 st (stor hund) tabletter. Storpack finns att få på recept. Dosering Små hundar och valpar 1 tablett/5 kg kroppsvikt Hundar 1 tablett/25 kg kroppsvikt Engångsdos enligt tabell Små hundar och valpar Hundar 0,5-1 kg 1 /2 1-5 kg kg kg kg 2 Hundar över 50 kg, kombinera rätt antal tabletter. Se fullständig produktinformation på

17 Milbemax Vet till katter Med Milbemax behandlar du katten med en engångsdos mot de vanligt förekommande inälvsmaskarna. Tabletterna är små och få till antal för respektive viktklass. För samtliga indikationer för Milbemax - hänvisas till produktresumén (se längst ner). Förpackningar: 2 st och 4 st (stor katt) tabletter. Storpack finns att få på recept. Milbemax kan ges till kattungar från 6 veckors ålder och 0,5 kg Små tabletter med köttsmak Kan användas till dräktiga och digivande katter Dosering Små katter och kattungar 1 tablett/2 kg kroppsvikt Katter 1 tablett/8 kg kroppsvikt Engångsdos enligt tabell Små katter och kattungar Katter 1 0,5-1 kg / kg /2 1-2 kg kg 1 Katter över 8 kg, kombinera rätt antal tabletter. Se fullständig produktinformation på

18 Blir min hund sjuk om den har mask? Det kan finnas fysiska tecken på att hunden är smittad. De vanligaste maskarna kan ge olika symtom: Diarré Hängighet Svaghet Hosta Torr, matt och glanslös päls Tjock, rund mage hos valpar Hur stor är risken för att min hund ska smittas med mask? Risken för smitta beror på hundens levnadssätt. För en hund som sällan kommer i kontakt med andra hundar och rastas i koppel är risken liten. Däremot är risken betydligt större för hundar som tidigare har haft mask, hundar som befinner sig på platser där det finns många andra hundar samt jakthundar och andra hundar som får vara lösa i naturen. För valpar är risken särskilt hög eftersom spolmask smittar mycket effektivt mellan tik och valpar. I samband med resa ska man vara uppmärksam på att det kan finnas risk för smitta med andra maskar än de som finns i Sverige och att det därför kan vara en god idé att behandla sin hund. Valp Hund som tidigare haft mask Familjehund som rör sig i naturen Sällskapshund i stadsmiljö Jakt- och brukshund Hund som reser i utlandet Hög risk Medelhög risk Låg risk NOCACMIL00043/ Tala med veterinären Varför ska man behandla hunden mot mask? För att trygga hundens hälsa För att förhindra smitta till människor För att minska spridningen av parasiter till nya områden För att minska smittan till andra djur Det kan vara svårt att själv avgöra om hunden har mask, så om du är tveksam är det alltid bra att fråga veterinären. Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg tuggtabletter och tabletter för hund (milbemycinoxim/prazikvantel). Indikationer: Blandinfektioner med adulta bandmask och rundmask. Förebyggande mot tropisk och fransk hjärtmask. Kontraindikationer: 2,5 mg/25 mg: inte till valpar mindre än 0,5 kg (tuggtabletter 1 kg). 12,5 mg/ 125 mg: inte till hundar mindre än 5 kg. Lägsta rekommenderade dos: hund 0,5 mg milb. och 5 mg praz per kg oralt som engångsdos.(särskild dosregim för hjärtmask och ögonmask, se www. fass.se). Särskilda varningar: För hundar av collieras eller närbesläktade måste dosen följas strikt. Om din hund har rest i regioner med risk för tropisk hjärtmask, rådfråga veterinär. Biverkningar: I mycket sällsynta fall: Systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom muskelryckningar, ataxi och kramper) och/eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet: Kan användas till dräktiga och digivande tikar och avelsdjur. Se fullständig produktinformation på Nov 2014 Information om mask hos hundar Mask hos hund I denna broschyr kan du läsa om maskar som kan smitta hundar och hur hunden kan påverkas av mask. Är det vanligt att hundar får mask? Ja, det är mycket vanligt! I stort sett alla hundar smittas med mask någon gång i sitt liv, de flesta valpar smittas redan i fosterstadiet eller som nyfödda via modersmjölken. Även ungdjur och vuxna djur kan smittas med mask. Hur stor risk det är att hunden ska få mask beror på hur den lever. Hur smittas hundar med mask? De olika maskarna har olika smittovägar. En sorts bandmask kan överföras med loppor och andra typer, till exempel spolmask, hakmask och hjärtmask, kan överföras till hunden från andra djurs avföring eller om hunden äter smådjur som sniglar, fåglar eller smågnagare. Vilostadier av spolmask kan finnas kvar i hunden i åratal. Hos en dräktig tik kan vilostadierna aktiveras så att valparna smittas före födseln eller senare via modersmjölken. Kan jag se om hunden har mask? Det kan finnas synliga tecken på att hunden har mask, eftersom vissa maskarter syns i avföring eller uppkastningar. Många maskarter kan inte ses direkt och ger inte alltid symtom, medan andra ger upphov till allvarlig sjukdom hos hunden. Om masken inte är synlig för blotta ögat kan veterinären ställa diagnos genom att undersöka avföringen i mikroskop. Det är inte ovanligt med falskt negativa prover, så ofta behövs det flera avföringsprover innan man kan vara säker på att hunden inte har mask. Elanco Animal Health A/S Lyskaer 3E, 2. tv., DK-2730 Herlev Teknisk support i Sverige: tel

19 Vilka typer av mask kan min hund smittas med? Den vanligaste typen av inälvsmask hos hund i Sverige är spolmask (rundmask), medan hakmask, piskmask och bandmask är mindre vanliga. Andra exempel på maskar som hunden kan smittas med är fransk hjärtmask, lungmask samt rävens dvärgbandmask. Kan hunden smitta mig eller min familj med mask? Människan har andra inälvsmaskar än hunden. Trots det kan det hända att du eller någon annan i familjen smittas av er hund, men normalt leder smittan inte till sjukdom. Larver av vissa maskarter kan däremot ge upphov till sjukdom om de smittar människa. Smittan sker genom nära kontakt med hundens avföring. Därför bör man täcka över sandlådor när de inte används eftersom småbarn är särskilt utsatta, bland annat för att de ofta stoppar fingrarna i munnen. Hur behandlar jag mask hos hunden? Maskmedel för hundar finns att köpa receptfritt på apotek. Det finns olika preparat beroende på maskart och hundens storlek. Behandlingen är mycket effektiv mot de flesta inälvsmaskar och efter en behandling blir hunden normalt botad. Däremot har preparaten ingen långtidsverkan, vilket betyder att hunden kan smittas med mask igen längre fram. Kan jag förhindra att min hund får mask? Om hunden är frisk och vital minskar risken för sjukdom i samband med smitta. Om det går kan du hålla uppsikt över vad hunden gör, till exempel när du rastar den. Avföring från andra djur är en viktig smittkälla och därför är det viktigt att hunden inte äter eller luktar på sådan. Även smådjur som fåglar, möss, insekter och sniglar kan vara smittkällor. Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med hunden på resa? I andra länder, till exempel i Sydeuropa, finns det sjukdomar och parasiter som inte förekommer i Sverige. Därför bör du skydda din hund med vaccinering och maskbehandling. Exempel på mask som din hund kan utsättas för på utlandsresor är tropisk hjärtmask, som finns i Sydeuropa och överförs till hunden via myggbett. Masken växer i hjärtat och i stora blodkärl och kan göra hunden allvarligt sjuk. En annan mask som hunden riskerar att smittas av på resor är rävens dvärgbandmask. Den har hittats vid några tillfällen i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa, där risken för smitta därför är större. Masken är relativt ofarlig för hunden men kan smitta människor och då leda till allvarlig sjukdom. Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara ID-märkt och vaccinerat mot rabies. Vissa länder, till exempel Norge, kräver dessutom maskbehandling före inresa. Därför måste man planera noga när man ska resa med sin hund, och det är en bra idé att kontakta sin veterinär i god tid i förväg för att se till att alla krav är uppfyllda. Reglerna för resa med djur finns på Jordbruksverkets webbplats på Olika typer av mask Nedan kan du läsa om vad som kännetecknar de vanligaste inälvsmaskarna som kan smitta hundar. Spolmask En av de vanligaste typerna av mask hos hundar. Förekommer i princip hos alla valpar. Din hund kan smittas med mask från jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta smådjur som har mask. Symtomen kan vara matt päls, slöhet, diarré, viktnedgång och utspänd buk. Spolmask kan i sällsynta fall även smitta människor. Maskens larver kan då flytta sig runt i kroppen och ge problem med ögonen, feber, luftvägssymtom och leverförstoring. Bandmask En platt, ledad mask som lever i hundens tunntarm. Hunden smittas genom att äta insekter eller smådjur som är mellanvärdar för bandmasken. Led från bandmasken med maskens ägg hamnar i hundens avföring och ibland kan man se de risgrynsliknande masksegmenten i avföringen. Detta kan orsaka klåda i hundens ändtarmsöppning som gör att den gnider baken mot underlaget. Vissa typer av bandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom. Lungmask Spolmask Hakmask Bandmask Hjärtmask Piskmask och hakmask Hakmasken suger blod från hundens tarm och kan ge diarré, blodbrist och viktnedgång. Båda maskarna smittar via maskägg i avföringen och hakmask kan dessutom smitta genom att tränga in genom huden. Hakmask kan i sällsynta fall även smitta människor och vandra i huden och orsaka klåda och hudirritation. Lungmask och fransk hjärtmask Lever främst i hundens luftvägar, i hjärtat och de stora blodkärlen runt hjärtat. Båda smittar via sniglar som får maskens larver från hundars avföring. Andra hundar kan sedan smittas genom att äta en smittad snigel. Symtom på smitta med lungmask är hosta och andningsbesvär. Symtom på fransk hjärtmask kan vara andningsbesvär, blödningar och hjärtbesvär som kan vara dödliga. Tropisk hjärtmask Förekommer i varmare områden som södra Europa och USA. Masken lever i hundens hjärta och blodkärlen runt hjärtat. Den överförs via myggor som sticker hunden. Symtomen är slöhet, hosta och viktnedgång och i framskridna fall allvarlig sjukdom och död.

20 Tala med veterinären Blir min katt sjuk om den har mask? Det kan finnas fysiska tecken på att katten är smittad. De vanligaste maskarna kan ge olika symtom: Diarré Hängighet Svaghet Hosta Torr och matt, glanslös päls Tjock, rund mage hos kattungar Varför ska man behandla katten mot mask? För att trygga kattens hälsa För att förhindra smitta till människor För att minska spridningen av parasiter till nya områden För att minska smittan till andra djur Det kan vara svårt att själv avgöra om katten har mask, så om du är tveksam är det alltid bra att fråga veterinären. Hur stor är risken för att min katt ska smittas med mask? Risken för smitta beror på kattens levnadssätt. För en innekatt som sällan eller aldrig kommer i kontakt med andra djur är risken minimal. Däremot är risken betydligt större för katter som rör sig ute i naturen och fångar och äter bytesdjur. För kattungar är risken särskilt hög eftersom spolmask smittar mycket effektivt mellan honan och ungarna. I samband med resa ska man vara uppmärksam på att det kan finnas risk för smitta med andra maskar än dem som finns i Sverige och att det därför kan vara en god idé att behandla sin katt. Vilka typer av mask kan min katt smittas med? NOCAFMIL00044/ De vanligaste inälvsmaskarna hos katt i Sverige är spolmask och bandmask, medan hakmask och lungmask är mindre vanliga. Milbemax vet. 4 mg/10 mg och 16 mg/40 mg tabletter för katt (milbemycinoxim/prazikvantel). Indikationer: Blandinfektioner med immatura och adulta bandmask och rundmask. Kontraindikationer: 4 mg/10 mg: inte till katter yngre än 6 veckor och/eller mindre än 0,5 kg. 16 mg/40 mg: inte till katter mindre än 2 kg. Lägsta rekommenderade dos: 2 mg milb och 5 mg praz. per kg oralt som engångsdos. (Särskild dosregim för hjärtmask, se Biverkningar: I mycket sällsynta fall: Systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom muskelryckningar och ataxi) och/ eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet: Kan användas till dräktiga och digivande katter och avelsdjur. Se fullständig produktinformation på Nov 2014 Elanco Animal Health A/S Lyskaer 3E, 2. tv., DK-2730 Herlev Teknisk support i Sverige: tel Information om mask hos katter Mask hos katt I denna broschyr kan du läsa om maskar som kan smitta katter och hur katten kan påverkas av mask. Är det vanligt att katter får mask? Ja, det är mycket vanligt! I stort sett alla katter smittas med mask någon gång i sitt liv, och de flesta kattungar smittas redan som nyfödda via modersmjölken. Ungdjur och vuxna djur smittas ibland med mask. Hur stor risk det är att katten ska få mask beror på hur den lever. Hur smittas katter med mask? De olika maskarna har olika smittovägar. En sorts bandmask kan överföras med loppor och andra typer, till exempel spolmask, hakmask och lungmask, kan överföras till katten om den äter sniglar eller bytesdjur som fåglar och smågnagare. Vilostadier av spolmask kan finnas kvar i katten i åratal. När katten får ungar kan de vilande stadierna aktiveras och smitta ungarna via modersmjölken. Kan jag se om katten har mask? Det kan finnas synliga tecken på att katten har mask, eftersom vissa maskarter syns i avföring eller uppkastningar. Många maskarter kan dock inte ses omedelbart och ger inte alltid symtom, medan andra ger upphov till allvarlig sjukdom hos katten. Om masken inte är synlig för blotta ögat kan veterinären ställa diagnos genom att undersöka avföringen i mikroskop. Det är inte ovanligt med falskt negativa prover, så ofta behövs det flera avföringsprover innan man kan vara säker på att katten inte har mask.

21 Kan katten smitta mig eller min familj med mask? Människan har andra inälvsmaskar än katten. Trots det kan det hända att du eller någon annan i familjen smittas av er katt, men normalt leder smittan inte till sjukdom. Larver av vissa maskarter kan dock ge upphov till sjukdom om de smittar människa. Ska jag tänka på något särskilt när jag tar med katten på resa? Olika typer av mask I andra länder, till exempel i Sydeuropa, finns det sjukdomar och parasiter som inte förekommer i Sverige. Därför bör du skydda din katt med vaccinering och maskbehandling. Nedan kan du läsa om vad som kännetecknar de vanligaste inälvsmaskarna som kan smitta katter. Smittan sker genom nära kontakt med kattens avföring. Därför bör man täcka över sandlådor när de inte används eftersom småbarn är särskilt utsatta, bland annat för att de ofta stoppar fingrarna i munnen. Exempel på mask som din katt kan utsättas för på utlandsresor är tropisk hjärtmask, som finns i Sydeuropa och överförs till katten via myggbett. Katter är dock mycket mindre mottagliga för att smittas med tropisk hjärtmask än hundar. Hur behandlar jag mask hos katten? En annan mask som katten riskerar att smittas av på resor är rävens dvärgbandmask. Den har hittats vid några tillfällen i Sverige men är mycket vanligare i Syd- och Centraleuropa, där risken för smitta därför är större. Masken är relativt ofarlig för katten men kan spridas till människor och ge en allvarlig sjukdom. Maskmedel för katter finns att köpa receptfritt på apotek. Det finns olika preparat som man kan välja bland beroende på maskart och kattens ålder och storlek. Behandlingen är mycket effektiv mot de flesta inälvsmaskar och efter en behandling blir katten normalt botad. Däremot har preparaten ingen långtidsverkan, vilket betyder att katten kan smittas med mask igen längre fram. Kan jag förhindra att min katt får mask? Om katten är frisk och vital minskar risken för sjukdom i samband med smitta. Om det går kan du hålla uppsikt över vad katten gör, till exempel när den är ute. Även smådjur som fåglar, möss, insekter och sniglar är smittkällor. Det är i princip omöjligt att förhindra en katt som får vara ute från att fånga och äta smådjur eftersom det ligger i kattens natur att jaga. Generellt ska du vara uppmärksam på vilka regler som gäller när man tar med sig djur till utlandet, till exempel krav på att djuret ska ha EU-pass, vara IDmärkt och vara vaccinerat mot rabies. Norge kräver inte avmaskning av katt före inresa och det krävs inte heller pass och ID märkning för en katt som resar från Sverige till Norge, du måste dock kunna dokumentera att katten är norsk eller svensk. Spolmask En av de vanligaste typerna av mask hos katter förekommer hos kattungar redan från fyra veckors ålder. Din katt kan smittas från jord som är förorenad med maskägg eller genom att äta mindre djur som har mask. Symtomen kan vara matt päls, slöhet, diarré, viktnedgång och utspänd buk. Spolmask kan i sällsynta fall även smitta människor. Maskens larver kan då flytta sig runt i kroppen och ge problem med ögonen, feber, luftvägssymtom och leverförstoring. Bandmask En platt, ledad mask som lever i kattens tunntarm. Katten smittas genom att äta insekter eller smådjur som är mellanvärdar för bandmasken. Led från bandmasken med maskens ägg hamnar i kattens avföring, och ibland kan man se de risgrynsliknande masksegmenten i avföringen. Vissa typer av bandmask kan smitta människor och orsaka sjukdom. Att resa med katt kräver planering och det är en bra idé att kontakta sin veterinär i god tid i förväg för att se till att alla krav är uppfyllda. Reglerna för resa med djur finns på Jordbruksverkets webbplats på www. jordbruksverket.se. Lungmask lm Spo ask gmask Lun Ban Hakmask dmask Hjär tmask Lever i kattens luftvägar. Smittade katter utsöndrar ett larvstadium av masken i avföringen. Andra katter smittas sedan genom att äta ett bytesdjur som har infekterats med detta larvstadium. Symtom på smitta med lungmask kan vara hosta och andningsbesvär. Hakmask Suger blod från kattens tarm och kan ge diarré, blodbrist och viktnedgång. Masken smittar via maskägg i avföringen och kan dessutom smitta genom att tränga in genom huden. Hakmask kan även smitta människor och vandra i huden och orsaka klåda och hudirritation. Tropisk hjärtmask Förekommer i varmare områden som södra Europa och USA. Masken lever i kattens hjärta och blodkärlen runt hjärtat. Den överförs via myggor som sticker katten. Hos katter är infektionen ofta symtomfri eller ger bara lindriga symtom som hosta. Infektionen kan dock bli allvarlig och leda till att katten dör.

22 Resa med djur Utlandsresor Kan man ta med sig hunden eller katten när man reser? Det finns många ställen utomlands dit man är välkommen att ta med sin hund eller katt och med lite planering är det inte särskilt krångligt. Tänk på följande när du ska ta hunden eller katten med dig utomlands: ID-märkning med mikrochip (för djur märkta innan 3/ gäller även läslig tatuering. Datum för tatueringen skall framgå i passet) Dokumentation av att hunden eller katten har vaccinerats mot rabies i enlighet med lagstiftningen EU-pass för sällskapsdjur Kontrollera reglerna för in- och utförsel hos Jordbrukverket på Kontakta din veterinär i god tid före resan för att kontrollera att du har gjort alla förberedelser som krävs. Avmaskning Om du ska ta med hunden eller katten på resa bör du rådfråga din veterinär om avmaskning behövs, eftersom det på många platser finns risk att din hund eller katt smittas av mask och i vissa fall även risk för vidaresmitta till människa. Spridning av parasiter är ett allmänt problem och vi bör alla ta ansvar för att minska riskerna. Därför är det bra om du låter behandla ditt djur även om det inte är ett krav i det land eller de länder du ska resa till. I vissa länder krävs att hundar och katter behandlas mot rävens dvärgbandmask innan de förs in i landet. För Storbritannien, Irland, Finland, Malta och Norge gäller att hunden måste behandlas 1-5 dagar före inresa. Avmaskningen ska göras med en produkt som innehåller prazikvantel eller epsiprantel och ska utföras av veterinär. Om du reser till Norge eller Finland regelbundet kan du i stället behandla djuret var 28:e dag. Kraven ändras med jämna mellanrum. Kontrollera vad som är aktuellt på Jordbruksverkets hemsida

23 Resa med djur Infektionssjukdomar på resan Det är viktigt att vara medveten om att hundar också kan smittas med andra infektionssjukdomar. En del av dessa ger inga symtom förrän långt efter att hunden har smittats och djurägaren ansvarar för att förebygga sjukdom. Innan du tar med hunden på resa bör du därför rådgöra med din veterinär om vad du kan göra för att minska risken för att hunden utsätts för smitta. I Medelhavsområdet finns bland annat infektionssjukdomen leishmanios, som överförs till hund via sandmyggor. Leishmanios kan utvecklas till en allvarlig systemisk sjukdom som kan kräva livslång behandling. Därför bör hunden skyddas under resan med en produkt som förhindrar myggbett. Dessutom är det klokt att hålla hunden inomhus på kvällen och natten. Kontakta din veterinär Tala om för din veterinär vart du ska resa och hur länge du ska vara borta, så att ni kan komma överens om ett behandlingsprogram som både uppfyller lokala krav och ger hunden maximalt skydd. Checklista inför resan Be din veterinär göra en hälsoundersökning av din hund eller katt och se till att dess vaccinationer, avmaskningar och övriga behandlingar förs in i djurpasset. Du kan ha nytta av checklistan nedan inför resan. Är ditt djur tillräckligt friskt för att resa? Har djuret avmaskats? Har djuret det vaccinationsskydd som behövs? Är passet uppdaterat inför resan? Är djuret märkt med mikrochip? Är djuret försäkrat? Har du kontrollerat vilka lokala regler för hundar och katter som gäller på resmålet? Har du kontaktuppgifterna till din veterinär till hands? Mycket går att ordna per telefon. Har du frågat veterinären om det finns andra parasiter och infektionssjukdomar på resmålet som du bör vara uppmärksam på?

24 Resa med djur Tropisk hjärtmask Rävens dvärgbandmask IS FI NO RU UK EE IE UK NL BE DK DE SE PL RU LT LV BY FR LU CH CZ AT SI HR SK HU RO UA PT ES IT BA RS BG AL MK GR TR

25 Milbemax Vet Milbemax vet. 2,5 mg/25 mg och 12,5 mg/125 mg tuggtabletter och tabletter för hund, 4 mg/10 mg och 16 mg/40 mg tabletter för katt (milbemycinoxim/prazikvantel). Indikationer: Hund: Blandinfektioner med adulta bandmask och rundmask. Förebyggande mot tropisk och fransk hjärtmask. Katt: Blandinfektioner med immatura och adulta bandmask och rundmask. Kontraindikationer: 2,5 mg/25 mg: inte till valpar yngre än 2 veckor och/eller mindre än 0,5 kg (tabletter)/1 kg (tuggtabletter). 12,5 mg/125 mg: inte till hundar mindre än 5 kg. 4 mg/10 mg: inte till katter yngre än 6 veckor och/eller mindre än 0,5 kg. 16 mg/40 mg: inte till katter mindre än 2 kg. Lägsta rekommenderade dos: Hund: 0,5 mg milb. och 5 mg praz. per kg. Kattar 2 mg milb. och 5 mg praz. per kg. Ges oralt som engångsdos.(särskild dosregim för hjärtmask och ögonmask, se Särskilda var-ningar: För hundar av collieras eller närbesläktade måste dosen följas strikt. Om din hund har rest i regioner med risk för tropisk hjärtmask, rådfråga veterinär. Biverkningar: I mycket sällsynta fall: Systemiska tecken (såsom slöhet), neurologiska tecken (såsom muskelryckningar, ataxi och kramper) och/ eller gastrointestinala tecken (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling). Interaktioner: Försiktighet bör iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra makrocykliska laktoner. Dräktighet: Kan användas till dräktiga och digivande tikar och katter och avelsdjur. Se fullständig produktinformation på Innehavare av godkännande för försäljning: Novartis Healthcare A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S. Säljs av: Elanco Animal Health A/S, Lyskaer 3E, 2.tv., DK-2730 Herlev. Teknisk support i Sverige tel Feb 2015 NOCAHMIL00058

Hur vet jag om min katt har mask?

Hur vet jag om min katt har mask? Hur vet jag om min katt har mask? Information och goda råd om mask hos katt Mask hos katt Unga katter och utekatter med möjlighet att jaga får ofta besvär med inälvsmask. Symptomen kan variera kraftigt

Läs mer

Hur vet jag om min hund har mask?

Hur vet jag om min hund har mask? Hur vet jag om min hund har mask? Information och goda råd om mask hos hund Mask hos hund De flesta hundar får mask en eller flera gånger i livet. Spolmask är mycket vanligt hos valpar, men det förekommer

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos hund

Apotekets råd om. Mask hos hund Apotekets råd om Mask hos hund I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask finns hos enstaka hundar medan piskmask kan finnas hos importerade hundar. Rävens dvärgbandmask har

Läs mer

Har min hund mask? Information och goda råd om mask hos hund

Har min hund mask? Information och goda råd om mask hos hund Har min hund mask? Information och goda råd om mask hos hund SE1404T47 www.avmaska.se Bayer A/S, Division Animal Health Tel. 08-580 223 00, vet.info@bayer.com www.vet.bayer.se Mask hos hund Blandinfektion

Läs mer

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar

En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar En enda dos behandlar hund och katt mot farliga utländska maskar Information och goda råd om att resa med hund och katt En lyckad resa kräver planering Innan du ger dig iväg utomlands med ditt sällskapsdjur,

Läs mer

Har min katt fått mask? (Inälvsparasiter)

Har min katt fått mask? (Inälvsparasiter) i Har min katt fått mask? (Inälvsparasiter) Katter blir ofta angripna av inälvsparasiter (s.k. endoparasiter). Smittan kan spridas från djur till djur genom kontakt med infekterad avföring (bajs med mask)

Läs mer

Mask hos hund. Hur smittas hunden?

Mask hos hund. Hur smittas hunden? Mask hos hund Blandinfektion av spol- och hakmask De flesta hundar får mask en eller flera gånger i livet. Spolmask är mycket vanligt hos valpar, men det förekommer även andra typer av mask hos hund. Valpar

Läs mer

Apotekets råd om. Mask hos katt

Apotekets råd om. Mask hos katt Apotekets råd om Mask hos katt I Sverige är de vanligaste inälvsmaskarna spolmask och bandmask. Hakmask är mycket ovanligt på katter i vårt land, men kan förekomma utomlands. En katt kan ha mask utan synbara

Läs mer

Jordbruksverket Dvärgbandmask Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har för första gången funnit rävens dvärgbandmask (Echinococcus

Jordbruksverket Dvärgbandmask Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har för första gången funnit rävens dvärgbandmask (Echinococcus Jordbruksverket Dvärgbandmask Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har för första gången funnit rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) i Sverige. Fyndet gjordes inom ramen för övervakningsprogrammet

Läs mer

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia.

ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. ATT RESA MED DJUR. Goda Råd från Evidensia. Funderar du på att ta med din hund eller katt på nästa semester utomlands? Då är du inte ensam. Ju mer vi människor reser, desto fler av oss vill också ta med

Läs mer

VÄRLDENS MEST SÅLDA MEDEL MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR PÅ HUND OCH KATT

VÄRLDENS MEST SÅLDA MEDEL MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR PÅ HUND OCH KATT VÄRLDENS MEST SÅLDA MEDEL MOT FÄSTINGAR OCH LOPPOR PÅ HUND OCH KATT Fipronil dödar fästingar, loppor och löss (S)-Metopren hindrar utvecklingen av loppägg, -larver och -puppor AKTIVT ÄMNE Fipronil (S)-metopren

Läs mer

Springmask Finlands Apotekareförbund 2007

Springmask Finlands Apotekareförbund 2007 Springmask Finlands Apotekareförbund 2007 Till läsaren Det är rätt så allmänt att barn och barnfamiljer drabbas av springmask. Smittan sprids lätt till exempel via händerna. Man slipper besväret bara man

Läs mer

Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor.

Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor. Tuggtablett till hund För behandling av fästingar och loppor med omedelbar effekt i upp till 12 veckor. Information om receptbelagt läkemedel från din veterinär VARFÖR ANVÄNDA BRAVECTO? Döda fästingen

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Bromma Planeten Sjukdomspolicy

Bromma Planeten Sjukdomspolicy Innehållsförteckning 1 Vår Sjukdomspolicy 2 1.1 När är mitt barn så sjukt så att det behöver stanna hemma?.. 2 1.2 När barnet blir sjukt på förskolan................. 2 1.3 Maginfluensa eller magsjuk.....................

Läs mer

Bayer Animal Health och Apoteket AB 2007

Bayer Animal Health och Apoteket AB 2007 Bayer Animal Health och Apoteket AB 2007 Receptfria produkter från Bayer Bayer Animal Health och Apoteket AB Översikt över Bayers receptfria produkter Behandling av mask hos ar och er Welpan vet. Drontal

Läs mer

Är det viktigt att ha kontroll på inälvsparasiterna?

Är det viktigt att ha kontroll på inälvsparasiterna? Är det viktigt att ha kontroll på inälvsparasiterna? Lena Malmgren Veterinärmedicinsk chef MSD Animal Health Author/location Kan hästar få kolik av inälvsparasiter? JA De viktigaste/vanligaste inälvsparasiterna

Läs mer

OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia.

OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia. OM VALPENS HÄLSA Goda Råd från Evidensia. Har du blivit med valp eller funderar på att skaffa en? Grattis, en härlig tid väntar. Oavsett om du är van hundägare eller om det är första gången du har en

Läs mer

Parasiter hos gris Utomhusproduktion. Per Wallgren Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens Veterinärmedicinska Anstalt 751 89 Uppsala

Parasiter hos gris Utomhusproduktion. Per Wallgren Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens Veterinärmedicinska Anstalt 751 89 Uppsala Parasiter hos gris Utomhusproduktion Per Wallgren Enheten för djurhälsa och antibiotikafrågor Statens Veterinärmedicinska Anstalt 751 89 Uppsala Att tänka på Initial status på djuren Betesrotation Bekämpningsstrategi

Läs mer

VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund

VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund VACCINERA NU? Aktuellt om vaccination och sjukdomar hos hund VAR RÄDD OM DIN HUND Vaccination av hunden är en självklarhet för den ansvarsfulle hund ägaren. Hundar i Sverige vaccineras främst mot valpsjuka,

Läs mer

Smittspridning På hund-dagis eller -pensionat

Smittspridning På hund-dagis eller -pensionat Smittspridning På hund-dagis eller -pensionat Innehåll Hur sprids smitta Vaccinering Trippelvaccin Kennelhosta Noskvalster Löss Loppor Mask/inälvsparasiter Zoonoser Fästingburna sjukdomar Resistenta bakterier

Läs mer

ATT HA HUND ELLER KATT I TIERPS KOMMUN INFORMATION TILL HUND OCH KATTÄGARE

ATT HA HUND ELLER KATT I TIERPS KOMMUN INFORMATION TILL HUND OCH KATTÄGARE ATT HA HUND ELLER KATT I TIERPS KOMMUN INFORMATION TILL HUND OCH KATTÄGARE Okt 2006 ALLMÄNT Fr.o.m. 2005-01-01 krävs tillstånd för den, som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter

Läs mer

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn

Apotekets råd om. Magbesvär och mask hos barn Apotekets råd om Magbesvär och mask hos barn Besvär som till exempel diarré, kräkningar och mask är vanligare hos barn än hos vuxna. I den här broschyren har vi samlat sådant som är bra att veta som förälder

Läs mer

Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask. Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar

Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask. Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar Harpest (tularemi) Rävens dvärgbandmask Gete Hestvik Enhet för patologi och viltsjukdomar Harpest (tularemi) Zoonos Sjukdom som kan spridas mellan olika djurslag Människa annat djur Exempel: Tularemi Salmonellos

Läs mer

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen

Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen Rutiner och riktlinjer för smittsamma sjukdomar i barnomsorgen När är barnet så sjukt att det ska stanna hemma? Det är barnets behov, som är avgörande för om barnet ska vara hemma, inte föräldrarnas eller

Läs mer

FÄSTINGAR HOS VÅRA SÄLLSKAPSDJUR. Preparatöversikt, Vanliga frågor & svar. April 2008

FÄSTINGAR HOS VÅRA SÄLLSKAPSDJUR. Preparatöversikt, Vanliga frågor & svar. April 2008 1 (7) FÄSTINGAR HOS VÅRA SÄLLSKAPSDJUR Preparatöversikt, Vanliga frågor & svar Enhet Djurläkemedel April 2008 Även våra sällskapsdjur drabbas av fästingbett och kan smittas av fästingöverförda sjukdomar.

Läs mer

Parasiter som orsakar diarré hos katter Bengalklubben, 15/11 2009

Parasiter som orsakar diarré hos katter Bengalklubben, 15/11 2009 Parasiter som orsakar diarré hos katter Bengalklubben, 15/11 2009 Ulrika Forshell, laboratorieveterinär Enhet för Virologi, Immunbiologi och parasitologi Parasitologisk diagnostik SVA www.sva.se Statens

Läs mer

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det?

Hur vet man då om min hund har herpesvirus? Och har det någon betydelse att jag vet om det? Herpesvirus Det har en negativ klang för de flesta av oss! Herpesvirus tillhör familjen Herpesviridae, en stor familj DNA-virus som orsakar sjukdom hos såväl djur som människor. Namnet herpes har grekiskt

Läs mer

Novartis Animal Health Care Svaromål

Novartis Animal Health Care Svaromål Anmärk ning Nr Veterinär Pekka Olsson Anmärkning Novartis Animal Health Care Svaromål IGMA:s beslut IGMA:s kommentar 1 På hemsidan används benämningen Nya Milbemax avseende tuggtabletter 12,5 mg/125 mg

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder

Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Information till föräldrar Vaccination mot mag- och tarminfektion orsakat av rotavirus Ges i munnen vid två olika tillfällen från sex veckors ålder Alla barn som bor i Stockholms län erbjuds kostnadsfri

Läs mer

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka?

Kvarka hos häst. Vilka är symptomen på kvarka? Vad orsakar kvarka? Kvarka hos häst : 2012 10 19 09:49 När tävlingssäsongen är igång så kan lätt smittsamma sjukdomar överföras, därför är det viktigt att man försöker att förebygga smittspridningen. Kvarka hos häst är en

Läs mer

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar

Kolik. Distriktsveterinärerna tipsar Kolik Distriktsveterinärerna tipsar 2 Vad är kolik? Kolik betyder ont i magen. Hästen kan få ont i magen av många olika anledningar, allt från helt ofarligt till livshotande. Nonchalera aldrig tecken på

Läs mer

Apotekets råd om. Bett och stick

Apotekets råd om. Bett och stick Apotekets råd om Bett och stick Att upptäcka att man har en fästing kan kännas minst sagt obehagligt. Men lyckligtvis är det ofta helt ofarligt. Fästingen är ett 2 4 millimeter långt spindeldjur som trivs

Läs mer

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se.

Om influensan. Från och med oktober 2009 kan den här foldern och tillhörande affisch laddas ned på flera andra språk på www.socialstyrelsen.se. Om influensan Influensa A(H1N1) är en så kallad pandemisk influensa, som sprids över världen. Allt fler smittas också här i Sverige. Eftersom det är ett nytt virus är nästan ingen immun mot det än och

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund

BIPACKSEDEL FÖR. Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund BIPACKSEDEL FÖR Efex vet 10 mg tuggtabletter för katt och hund Efex vet 40 mg tuggtabletter för hund Efex vet 100 mg tuggtabletter för hund 1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Läs mer

Kastrera den du älskar

Kastrera den du älskar Kastrera den du älskar En broschyr om hur du som kattägare tar hand om din katt på bästa sätt. Katten har inte nio liv Du som är kattägare har ansvar för din katt. Det är ett lagbrott och djurplågeri att

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm SV Stockholm, november 2015 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenhet Nord & Sydväst johanna.rubin@karolinska.se Tel: 08 6186386,

Läs mer

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik

Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv. Maria Alarik Det är inne att vara ute Skara 20-21 nov 2012 Parasiter i grisproduktionen - rådgivarperspektiv Maria Alarik Vad säger regelverket för ekologisk produktion? Ekologisk grisproduktion: Permanent tillgång

Läs mer

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det?

Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? SV Jag befinner mig i Dublinförfarandet vad betyder det? B Dublinförfarandet information till sökande av internationellt skydd som befinner sig i ett Dublinförfarande i enlighet med artikel 4 i förordning

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol)

Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Läs mer Vill du läsa mer om Diflucan, gå in på www.diflucan.se, www.fass.se eller läs bipacksedeln som följer med förpackningen. Till dig som får behandling med Diflucan (flukonazol) Pfizer AB Vetenskapsvägen

Läs mer

Frågor och svar om smärtlindring

Frågor och svar om smärtlindring Frågor och svar om smärtlindring M-PRO-05-PAIN-002-ALK-ELIXIR Pfizer AB. Telefon 08-519 062 00. Fax 08-519 062 12. www.pfizer.se Information till dig som har fått Dolcontin (morfinsulfat) Ansvarig läkare...

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014

TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 1 (6) TBE-information till allmänheten i Västmanland 2014 2 (6) Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan ge hjärn- eller hjärnhinneinflammation, överförs

Läs mer

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion.

Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Information till dig som ska påbörja behandling med Pegasys och Copegus mot din hepatit C-infektion. Pegasys_patientbrosch_105x148_071 1 07-08-28 15.10.27 Pegasys_patientbrosch_105x148_072 2 07-08-28 15.10.29

Läs mer

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet

Apotekets råd om. Svamp och klåda i underlivet Apotekets råd om Svamp och klåda i underlivet Klåda i underlivet kan ha många orsaker. Bland kvinnor i fertil ålder är svampinfektion den vanligaste orsaken. Vid användning av antibiotika kan normalfloran

Läs mer

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet.

Ebolafeber information till resenärer. 21 oktober 2014. Version: 3. Hälsosäkerhetskommittén har godkänt dokumentet. EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR HÄLSO- OCH KONSUMENTFRÅGOR Direktoratet för folkhälsa Enheten för hälsorisker Hälsosäkerhetskommitténs sekretariat Ebolafeber information till resenärer

Läs mer

Stora leverflundran. hos får

Stora leverflundran. hos får Stora leverflundran hos får 1 Innehållsförteckning Stora leverflundran på frammarsch 3 Det här är stora leverflundran 4 Sjukdomssymtom 5 Akut sjukdomsbild 5 Subakut sjukdomsbild 6 Kronisk sjukdomsbild 7

Läs mer

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Vid hudproblem hos hund och katt

DERMA. Shampoo, Gel & Spot On Concentrate. Vid hudproblem hos hund och katt DERMA Shampoo, Gel & Spot On Concentrate Vid hudproblem hos hund och katt HUD OCH PÄLS Hudbarriären skyddar En frisk hud och päls ger bästa skyddet och fungerar som en barriär mot omgivningen, för att

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006

Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Huvudlöss Finlands Apotekareförbund 2006 Till läsaren I skolor och daghem förekommer huvudlöss särskilt om höstarna, då möss-säsongen börjar. Det går att bli av med lössen om behandlingen påbörjas genast.

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Ormar. Malmö Naturskola

Ormar. Malmö Naturskola Ormar Ormarna är kräldjur och alltså släktingar till dinosaurierna som levde på jorden förr. Andra kräldjurssläktingar är ödlor, sköldpaddor och krokodiler. De är växelvarma liksom till exempel grodor

Läs mer

För hundar med hudproblem DermaFlex

För hundar med hudproblem DermaFlex För hundar med hudproblem DermaFlex Produkter som ingår i Aptus lila serie. 2 Aptus serien erbjuder ett stort utbud av hälsovårdsprodukter för hund och katt, med syfte att stärka och bibehålla ditt djurs

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Nyttig information till dig som valpköpare

Nyttig information till dig som valpköpare Nyttig information till dig som valpköpare Av: Isabelle Zeland i samarbete med föreningen Cockerpoo Sverige (2016) Välkommen hem, älskade valp Han/hon är söt, gosig och kommer driva dig till vansinne!

Läs mer

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009

Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Förebygga smittor i kattgrupper Bengalklubben 15/11 2009 Ulrika Forshell, laboratorieveterinär Enhet för Virologi, Immunbiologi och parasitologi Parasitologisk diagnostik Vad är en katt? Har minimalt flockbeteende

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. som åtföljer. förslaget till EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 16.6.2009 SEK(2009) 777 slutlig C7-0035/09 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR som åtföljer förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Innehåll. Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14

Innehåll. Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14 www.kattstatus.se kattstatus@gmail.com Innehåll Vad är kattstatus? s.4 Kastrering s.6 ID-märkning s.8 Vaccinering s.10 Försäkring s.12 Vår huskatt s.14 Fotograf Linda Karlström - www.lkfoto.se Kattstatus

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

Curly Coated Retriever Undersökning

Curly Coated Retriever Undersökning Curly Coated Retriever Undersökning Läs noga igenom instruktionerna innan ni fyller i enkäten Fyll i en enkät för varje Curly Coated Retreiver du äger som visar eller har visat hårlöshet/ tunn päls Introduktion

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC

Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program på BVC Barnhälsovården i Göteborg, 2011-10-04 Thomas Arvidsson barnhälsovårdsöverläkare mail: thomas.arvidsson@vgregion.se Information om barnvaccinationer, som ej ingår, eller nyligen införts, i ordinarie program

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer

För valpköpare. Prägel. Valpen

För valpköpare. Prägel. Valpen För valpköpare Prägel Det är viktigt att ta reda på både mammans och pappans mentalitet; hur de är till sitt temperament. Båda föräldrarna präglar sina avkommor, mamman mycket mer eftersom hon tillbringar

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Så skyddar du hästen från kvarka

Så skyddar du hästen från kvarka Så skyddar du hästen från kvarka Varje år drabbas i snitt ett femtiotal stall av kvarka där en eller flera hästar insjuknar. Kvarkan, som är en smittsam bakterie, ställer till stora bekymmer för både hästar

Läs mer

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen

MATSPJÄLKNINGEN: 1. Mun 2. Struplocket 3. Matstrupen 4. Magsäcken 5. Levern 6. Tunntarmen 7. Tjocktarmen 8. Ändtarmen HISTORIA: De första levande organismerna på jorden fanns i havet. Detta var alger och bakterier. Med tiden började djur som kunde leva på land att utvecklas. Många tror att människan utvecklats från aporna.

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning

APTOBALANCE NUTRISAL. Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN. Bromsar lös mage. Vätskeersättning APTOBALANCE Stabiliserar tarmfloran ATTAPECTIN Bromsar lös mage NUTRISAL Vätskeersättning MAge & tarm Vid förebyggande av mag- och tarmstörningar är det viktigt att komma ihåg att djuren inte har samma

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Frågor och svar om fladdermusrabies

Frågor och svar om fladdermusrabies Frågor och svar om fladdermusrabies Djur - Smitta 1. Vad är fladdermusrabies? Fladdermusrabies är en virussjukdom som angriper centrala nervsystemet hos fladdermöss. Trots att sjukdomen varit känd i Europa

Läs mer

Hundhälsoråd fakta och tips

Hundhälsoråd fakta och tips Leg vet Constantin Strömbäck, 2004-05 Djurkliniken Roslagstull, Valhallavägen 12 A, 114 22 Stockholm, tel 08-612 57 60 Hundhälsoråd fakta och tips Här följer viktiga fakta och tips som håller din hund

Läs mer

förstå din hunds maghälsa

förstå din hunds maghälsa förstå din hunds maghälsa Det är inte ovanligt Mag-tarmsjukdomar (vanligtvis associerade med t.ex. kräkningar och/eller diarré) är några av de mest förekommande anledningarna till att man tar hundar till

Läs mer

Frågor. om tillfällig diarré. om tillfällig diarré. Några praktiska råd vid tillfällig diarré!

Frågor. om tillfällig diarré. om tillfällig diarré. Några praktiska råd vid tillfällig diarré! Några praktiska råd vid tillfällig diarré! Drick mycket och ofta. En vuxen ska dricka minst 2 liter vätska/dygn fördelat på minst 6 gånger. Undvik kolsyrade drycker och mjölk. Drick istället morots- eller

Läs mer

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning

RS-virusinfektion. RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning RS-virusinfektion, ibland mer än en förkylning SESYN140130 I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt syncytievirus) och om hur det smittar, symtom på infektion och vad du ska tänka på

Läs mer

Bokning av föreläsningar och kurser

Bokning av föreläsningar och kurser Bokning av föreläsningar och kurser hjälper dig att boka en kurs till ditt företag och din förening. 1. et Boka en föreläsning ur s standardutbud, se följande sidor för mer information, eller specialbeställ

Läs mer

Infektioner hos barn i förskolan

Infektioner hos barn i förskolan Infektioner hos barn i förskolan Johanna Rubin Barnhälsovårdsöverläkare Stockholm Stockholm, november 2016 Johanna Rubin Barnhälsovårdsenheten johanna.rubin@sll.se Tel: 08-6161551, Mobil: 072-59937644

Läs mer

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion

RS-virusinfektion. Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan minska risken att ditt barn får en svår infektion Vad är RS-virus? RS-virus är ett av våra vanligaste luftvägsvirus och det sprids lätt. I stort

Läs mer

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom:

RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND. Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: RÅD TILL FÖRÄLDRAR VID OLIKA SJUKDOMSTILLSTÅND Tänk på detta innan barnet går tillbaka till förskola efter sjukdom: Barnets allmäntillstånd gäller = Barnet skall orka delta i förskolans dagliga aktivitet

Läs mer

EGENVÅRD HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK 12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare:

EGENVÅRD HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK 12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare: Av Ingela Melinder EGENVÅRD HUNDVÅRD FÖR HEMMABRUK 12 Enkla Sätt Att Hålla Din Hund Friskare: NOS Kan vara torr eller fuktig utan att det betyder något särskilt. Feber kan inte kännas på hundens nos. Rinnande

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

4/10. När en tik har knölar i juvret kan det

4/10. När en tik har knölar i juvret kan det 4/10 ÅRGÅNG 34 Tänd ett ljus eller två Sakta drog hon av sig mössan. Vi som satt runt omkring försökte låta bli att dra efter andan. Allt hår var borta. Det var resultatet av den cellgiftsbehandling hon

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN

Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR VID ÄNDTARMEN (prednisolonkaproat / cinkokainhydroklorid) HEMORROJDER Har du hemorrojdbesvär? Du är inte ensam!

Läs mer

TBE-INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN I SÖRMLAND 2011

TBE-INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN I SÖRMLAND 2011 TBE-INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN I SÖRMLAND 2011 TBE-information till allmänheten Information om fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation (TBE) Två sjukdomar, som kan medföra hjärn-/hjärnhinneinflammation,

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Förstå din katts. MAGhälsa

Förstå din katts. MAGhälsa Förstå din katts MAGhälsa Precis som människor kan katter lida av störningar i mage och tarm som leder till kräkningar och diarré. Dessa störningar är ofta kortvariga och läker ut av sig själv men kan

Läs mer

Information till dig som har hund eller katt

Information till dig som har hund eller katt Information till dig som har hund eller katt Hörby Brukshundsklubb www.hbbk.se webmaster@hbbk.se 0415-153 12 Miljökontoret 2011 Hundar i naturen Viktiga datum Under tiden 1 mars - 20 augusti får inga hundar

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2015

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2015 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00023-2015 2015-04-30 2015 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

Avmaskning av katt. Deworming of cats. Charlotte Carlsson, Susanne Ericson. Djursjukvårdarprogrammet

Avmaskning av katt. Deworming of cats. Charlotte Carlsson, Susanne Ericson. Djursjukvårdarprogrammet Avmaskning av katt Deworming of cats Charlotte Carlsson, Susanne Ericson Djursjukvårdarprogrammet Sveriges lantbruksuniversitet Skara 2010 Studentarbete 202 Institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Läs mer

Sårskador och stelkramp. Distriktsveterinärerna tipsar

Sårskador och stelkramp. Distriktsveterinärerna tipsar Sårskador och stelkramp Distriktsveterinärerna tipsar 2 Sårskador och stelkramp Våra hästar har en speciell förmåga att skada sig på saker man inte trodde fanns i dess omgivning. När olyckan är framme

Läs mer

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide

Tuberkulos. Andningsförbundet Heli rf:s guide Tuberkulos Andningsförbundet Heli rf:s guide Vad är tuberkulos för en sjukdom? Tuberkulos är en smittsam sjukdom som orsakas av Mycobacterium tuberculosisbakterien och främst drabbar lungorna 2 Tuberkulos

Läs mer

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2016

TBE-information till allmänheten i Västra Götaland 2016 Smittskydd Västra Götaland PM Dnr: 00008-2016 2016-03-29 M 2016 Information om fästingburen hjärninflammation (TBE) TBE (engelskans "tick borne encephalitis") är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer