Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk"

Transkript

1 Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud... sid 4 Sången blev Karins väg... sid 5

2 Ledaren Julen varar än till påska, men det är inte sant, för däremellan kommer fasta. När man förbereder nästa församlingsblad är det lätt hänt att man går vilse i tiden. Vårens blad skall komma ut i fastan, men idag när jag skriver till er är det bara den 11 januari. Det är tre dagar kvar till Tjugondag Knut och julgransplundringen. Jag ser också att vännerna på Face-book redan begått semlepremiär och skickat bilder på sina bakverk. I dagens tidning hittade jag en artikel om en ny (!?) fastemetod. Det är enligt forskarna nyttigt och livsförlängande att börja med några minifastor om c:a 16 timmar varje vecka. Det är säkert en bra metod. Troligen är vi skapade för att leva i samklang med en sådan metod. Under alla gångna århundranden var det nog många som fick nöja sig med mat en gång per dygn. Fasta som metod har mänskligheten ägnat sig åt längre än vad som finns dokumenterat. De äldsta beskrivningarna hittar vi i de gamla Vedaskriftena den indiska vishetslitteraturen där gamla erfarenheter och kunskaper har samlats under lång tid. Dagens tidningsnyhet är alltså en av världens äldsta nyheter. Allt kommer igen tänker jag. När jag skriver är huset ännu julpyntat. När ni läser detta har ni troligen dekorerat med friskt grönt påskris. Gamla seder kommer åter. Gamla kunskaper lanseras som den senaste spetskunskapen. Fasta som hälsometod har nog kloka människor fascinerats av i alla tider. Fastan har också ofta fått en trosmässig betydelse. I det gammaltestamentliga perspektivet var fastan ofta kombinerad med botgöring. Ett tidigt kristet motiv handlar om att askes är nödvändigt för att man ska kunna koncentrera sig på Guds tilltal. Vi behöver fastan som ett hjälpmedel för att uppleva bönens stillhet och Guds kärlek. I kristen fasta har alltid omsorgen om medmänniskan varit ett viktigt motiv. Vi är en enda kropp, ty alla får vi del av detta enda bröd. Vi är beroende av Gud och har ett ansvar för varandra. Genom att stödja fasteinsamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete får du en bra balans i din fasta. Gunnar Folkegård Under strecket När orden inte räcker till Det händer oss ofta, att våra ord inte räcker till. När man ska beskriva kärleken till en annan människa eller en naturupplevelse... Det kan kanske vara på ett liknande sätt med vårt förhållande till Gud. Vi vill leva i hans gemenskap och med Honom dela både det vi upplever som vår nöd och som vår glädje. Vi försöker formulera både det ena och det andra i vår morgon- och aftonbön. Men man kan uppleva att vi inte får till orden, och att de inte räcker till. Då är det avgörande att minnas, att Gud ofta svarar innan vi ropar (Jes 65:24) och att vi inte blir bönhörda för de många ordens skull (Matt 6:7). Även om jag personligen förespråkar bestämda tider för bön och att man gärna ska göra bruk av stora bedjares böner, som efterlämnats till vår tid, så tror jag att det mest avgörande varken är bönens tider eller formuleringar, utan att leva i en medvetenhet om Guds närhet, i medvetenhet om att det bara är en tunn hinna mellan timligt och evigt, mellan jordsikt och himmelskt och mellan Gud och människa. En äldre präst berättade en gång att han alltid småber varken med ord eller knäppta händer, men i en ständig ordlös medvetenhet om att hinnan mellan himmel och jord är tunn och om Guds närvaro i allt. Kanske är det den attityd som är viktigare än något annat, när det gäller vår relation till Gud? Leif Norrgård Prost, vik präst i Högsby m fl församlingar JAKTARRENDE ÖVRAHOLM 2:4 Fagerhults församling utannonserar härmed ett jaktarrende omfattande 46 ha på Övraholm 2:4. Arrendet gäller ett år med början 1 juni 2013 med möjlighet till förlängning. Anbud ska vara inkomna till: Högsby Pastorat, Odensvisväg 2, Högsby senast den 11 mars Fri prövningsrätt förbehålles. Kontakt: Ingrid Wernersson, ordf, Fagerhults kyrkoråd tel Kyrknytt nr Sid 2

3 Här skriver Ann om den stora julkonserten Julstämningen spreds när Anna- Lotta Larsson gästade Högsby kyrka och gav en julkonsert tillsammans med Högsby kyrkokör! Jag fick en förfrågan under våren, om jag ville göra en julkonsert med min kör, tillsammans med Anna-Lotta Larsson. Vid den tidpunkten var det inte klart vilken tjänst i Högsby pastorat jag skulle ha till hösten. Men erbjudandet om en julkonsert lät så roligt, så jag kunde bara inte tacka nej. I vilken kyrka och med vilken kör konserten skulle göras, fick bli en senare fråga. Ja, som känt är; slutade jag som kantor i Långemåla/Berga och tog över kantorstjänsten i Högsby efter sommaren. Då var frågan om kyrka och kör klar för konsertens del! Det var spännande att dra i gång ett så stort projekt med en kör som var ny för mig och samarbeta med solister som jag inte har jobbat med tidigare. Kören och jag fick jobba hårt med alla nya spännande arrangemang, på mer eller mindre traditionella julsånger. Arrangemangen var skrivna av Andreas Landegren som för övrigt var med som pianist vid konserten. Anna-Lottas jul drog en fullsatt kyrka. Härligt! Mötet med Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren blev mycket positivt. Det var både inspirerande och roligt att få musicera tillsammans med dem. De hade en förmåga att sprida värme omkring sig, både på repetitionen tillsammans med kören och under konserten. Avslutningsvis talade Leif Norrgård med en stor portion humor bl.a. om att nu har kyrkan t.o.m. lagt beslag på julen. Det var mycket uppskattat, inte minst av Anna-Lotta själv! Det blev en fin decemberkväll i Högsby kyrka. Min känsla var god när hela projektet var i hamn. Tack till kören; ni skötte er med den äran! (Kantor) Ann Hultman Kyrknytt presenterar: Teamet kring familjearbetet Från och med 2013 utgör prästen Marie Darte, vår diakon Yvonne Yngvesson, församlingsassistenten Inger Johansson och våra tre kantorer det arbetslag som tar ansvar för det som sker i och kring våra familjegudstjänster och annat familjeinriktat arbete i våra fyra församlingar. Oaktat en familjeinriktad aktivitet äger rum i Fagerhult eller Högsby, eller någon annan del av vårt pastorat, är det alltså normalt arbetslaget som helhet som svarar för den aktiviteten. Kyrknytt nr Sid 3

4 Urban Gabrielsson: men min relation till Gud har snarast blivit innerligare Han började i liten skala tillsammans med sina bröder började han reparera TV-apparater i en lokal i Högsby. I fortsättningen blev det så småningom försäljning av både TV-apparater och kopiatorer. I dag leder Urban Gabrielsson ett företag som äger och sköter många fastigheter i Högsby, Oskarshamn och Kalmar. Tillsammans med Eva blev kyrkan allt viktigare Och det blev alltså Svenska kyrkan som blev ditt andliga hemvist? - Så kan man kanske säga även om mitt kyrkliga engagemang inte var så särskilt intensivt under vuxenlivets första år. Men när jag så småningom gifte mig med Eva, som hade en av kantorstjänsterna här i Högsby, blev kyrkan allt viktigare. Vi fick många fina år tillsammans och våra år präglades naturligtvis i mycket av Evas tjänst i kyrkan. I Berga Det var i Berga samhälle han växte upp och gick sina första skolår. - Vår familj tillhörde på den tiden en liten frikyrkoförsamling i Berga, men så kom Jan Byström som präst till Berga kyrka. Han var ung, spännande och radikal. Och så kunde han predika så att också vi ungdomar begrep vad han menade. Och nästan alla tonåringar i Berga ville vara med när han startade Kyrkans Unga. Folk började tala om att väckelsen hade kommit till Berga igen och denna gång genom Svenska kyrkan. Och också mina föräldrar kom så småningom att flytta över sitt engagemang till Svenska kyrkan. Så kom sjukdomen Ni fick många år tillsammans? - Ja, men när Eva drabbades av en livshotande sjukdom blev mycket annorlunda. Vi fick snart klart för oss att någon återvändo inte fanns för Eva, och det präglade naturligtvis i alla avseenden vår sista tid tillsammans. Vill Du säga något om vad det innebar? - Den första tiden, efter beskedet om allvaret i sjukdomen, kändes det nog som att åtminstone jag ville protestera mot Gud. Hur kunde Gud om nu Gud var Gud tillåta att en ung människa med små barn skulle drabbas på detta sätt och hennes liv avbrytas? För Eva, som jag upplevde henne den tiden, blev det nog annorlunda. Hennes relation till Gud blev innerligare och varmare den där svåra tiden. Det märktes inte minst på hennes sätt att be till Gud. Har också Din fortsatta relation till Gud påverkats? - Ja, men snarast så, att också jag har fått en innerligare relation till Gud. Evas död var en obeskrivlig tragedi, och så är det fortfarande för mig, men jag anklagar inte längre Gud för den. Snarare har den, märkligt nog, fört mig närmare en verklig relation till Honom. Men det är märkligt med minnena från den sista perioden av Evas och mitt liv tillsammans, säger han. Själva begravningsdagen kommer jag nästan inte alls ihåg. Livet går vidare Och livet går vidare - Ja, det måste det göra, som jag hört att andra sörjande människor brukar säga. Jag har mitt företag att arbeta med och jag försöker göra min insats för kyrkans liv här i Högsby, och i mitt fall blir det som bärare vid begravningar på frivilligbasis. Det verkar kanske konstigt, men jag tycker att det känns som en meningsfull insats. Och så har jag funnit en meningsfull gemenskap bland frimurarna i Oskarshamn en gemenskap med både glädje och allvar, byggd på kristen grund. Församlingsbladet tackar Urban för ett ovanligt meningsfullt samtal. Och själv skyndar han vidare till angelägna uppgifter i sitt företag. Text & bild: LN Kyrknytt nr Sid 4

5 Hänt i våra församlingar Foto: Marie Darte och Leif Danielsson "Band" av präster spelar i Långemåla kyrka. Vi sjunger med Marie-Louise. Konfirmander i Högsby församlingshem. "Nu är allt klart inför årets syföreningsförsäljning." Fagerhults syförening har laddat inför årets auktion. "... och efter kommer gossar små, följer Lusse Brud." Luciafirande i Fagerhults kyrka. I Fågelfors kyrka bjöd "4 x Wåhlin" på en fantastisk musikfest i Trettondedagstid. Sången blev Karins väg in i kyrkan Till vardags träffas Karin Sandholm i en av butikerna i Högsby. Men varje torsdagskväll övar hon med kyrkokören i Högsby församlingshem. Kyrknytt har samtalat med Karin om hennes kyrkliga engagemang. Är du engagerad i församlingen på annat sätt än i kyrkokören? - Jag är också förtrondevald och tillhör kyrkofullmäktige, Högsby kyrkoråd och kyrkonämnden; den senare har ett övergripande framför allt ekonomiskt ansvar och är personalorgan för hela pastoratet. Men framför allt är det för mig ett personligt engagemang för kristen tro Det började i Bockara Det känns naturligt att fråga om hur Karins engagemang för kristen tro tog sin början - Jag växte upp i Bockara. Mina föräldrar var inte direkt kyrkligt engagerade, men i min släkt fanns flera som tillhörde en av bygdens frikyrkoförsamlingar. Och många av oss som var unga deltog i verksamheten där. I Bockara fanns inte några skarpa gränser mellan missions- och alliansförsamlingen, pingstförsamlingen och Svenska kyrkan. Många av barnen och ungdomarna deltog i verksamhet i alla församlingar som fanns på orten. Själv deltog jag sporadiskt i Svenska kyrkans juniorverksamhet. Jag har ända sedan den tiden med mig en ekumenisk inriktning, även om det under senare år har blivit Svenska kyrkans som är mitt andliga hem. Ekumenisk inriktning Med din ekumeniska inriktning ser du säkert både fördelar och nackdelar i olika kyrkliga sammanhang - Det jag kan uppskatta i min ungdoms frikyrklighet är nog främst ivern att vinna fortsättning nästa sida... Kyrknytt nr Sid 5

6 ... från föregående sida... fler människor för kristen tro. Jag kan sakna den ivern i Svenska kyrkan. Å andra sidan fanns det en skarp gräns mellan oss kristna och andra, som jag med åren har kommit att känna mig främmande för. Den gränsdragningen upplever jag inte i Svenska kyrkan. Jag upplever också att relativt få hela familjer regelbundet deltar i Svenska kyrkans gudstjänst i det avseendet är kanske frikyrkorna bättre! Jag skulle önska, att församlingen satsade ännu mer på familjer och jag uppskattar de initiativ som nu tas i den riktningen. Högsby Hur kom det sig egentligen att du bosatte dig i Högsby? - Jag fick ett feriearbete här och träffade Magnus, som skulle bli min man, och på den vägen är det Svenska kyrkan Och nu är det alltså i Svenska kyrkan du känner dig hemma? - Ja, så har det blivit, och kanske var det sången som blev min väg in i kyrkan. Jag har älskat den kristna församlingens sång ända sedan mina barnaår, och jag upplever det som en stor förmån att få vara korist i Högsby kyrkokör. Och jag vet att du ställt dig till förfogande som sångsolist - Ja, det har hänt att jag fått frågan och jag har gärna ställt mig till förfogande både i vanliga högmässor och i större musikaliska arrangemang i kyrkan. Kyrknytt tackar för ett intressant samtal och önskar Karin allt gott, både till vardags - i butiken och i sitt ansvar som kyrkligt engagerad lekman. Text & bild: LN ANSLAGSTAVLAN GUD OCH SPAGETTI i Fågelfors församlingshem torsdag den 21 februari kl i Högsby församlingshem onsdag den 17 april kl Fullt upp på söndagarna Hinner inte till kyrkan med barnen Kanske har Du tänkt så flera gånger. Då har vi ett förslag: Välkommen till GUD OCH SPAGETTI! En helt vanlig onsdag kan Du och familjen komma för att fira en enkel gudstjänst på barnens villkor. Efteråt äter vi spagetti och köttfärssås. En stund att umgås med barnen och Du slipper diska! Vi börjar kl 17 med samling i församlingshemmets kapprum, lyssnar till kyrkans klockor och går tillsammans in i stora salen där vi firar vår gudstjänst. Därefter äter vi tillsammans. För matens skull behöver vi få in anmälan senast måndagen före Gud och spagetti. Mejla in anmälan till eller ring till Yvonne Yngvesson 0491/20061 eller Inger Johansson 0491/ (Kanske Du varken är barn eller förälder? Men Du är ändå välkommen!) VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I BERGA MISSIONSKYRKA Fredag 1 mars kl Berga Missionsförsamling, Pingstförsamlingen & Svenska kyrkan i Berga ÖPPET HUS under vårterminen i Högsby församlingshem Onsdag 10 april kl 14 Musikunderhållning och gammaldags kafferep Vi gratulerar fördsamlingens 80- och 85 åringar Andakt Onsdag 19 juni kl 14 Kaffeservering med hembakat Andakt Fågelfors församlingshem Onsdag 20 februari kl 14 Onsdag 20 mars kl 14 Onsdag 17 april kl 14 Vid samtliga tillfällen: Kaffeservering Andakt Onsdag 15 maj kl 14 Utflykt i det blå Mer info längre fram Fagerhults församlingshem Torsdag 21 mars kl 14 Kaffeservering Andakt Torsdag 23 maj kl 14 Kaffeservering Andakt I veckans kyrkoannons finns programinslag angivna. VÅRENS SOPPLUNCHER onsdagar kl januari Högsby församlingshem 27 februari Ruda församlingshem 27 mars Fågelfors församlingshem 24 april Isabogården, Grönskåra 22 maj Berga kyrka Soppluncherna är till för alla. Har du inte haft möjlighet att vara med tidigare, så kom gärna med. Vi träffas i all enkelhet och har ett enkelt program varje gång. I veckans kyrkoannons kan man läsa om programmet. Högsby Pastorat, Röda Korset, Pensionärsföreningarna och Sensus arrangerar. Hjärtligt välkommen! VÅRENS BARN,- UNGDOMS- OCH KÖRVERKSAMHET Tid och plats som tidigare om inget annat meddelats. Ledare och kontaktpersoner: Högsby Ann Hultman, kantor, , Yvonne Yngvesson, diakon, , Barnledare, Thina Petersson Fågelfors Marie Persson, kantor, Barnledare, Thina Petersson Berga Marie-Louise Ohlsson, kantor, Ruda Ann Hultman, kantor, , Barnledare, Thina Petersson Långemåla Marie Persson, kantor, Gunhild Johansson, barnledare, Kicki Johansson, barnledare, Fagerhult Marie-Louise Ohlsson, kantor, Barnledare, Thina Petersson Arbetslag för barn och familj: Inger Johansson, Ann Hultman, Marie-Louise Ohlsson, Marie Persson, Yvonne Yngvesson, Marie Darte. Tel nr se ovan eller i kontaktrutan på sista sidan. Kyrknytt nr Sid 6

7 Marie reflekterar... De senaste veckorna har jag funderat mycket kring julevangeliet, där evangelisten Lukas vill berätta för oss om det kärlekens bud, som fick sitt första konkreta uttryck i den lilla staden Betlehem. Lukas berättar om det gränslöst stora, som tar form i det vardagliga mänskliga livet: i ett enkelt stall, i en krubba, i två människors omsorg och kärlek för varandra. Och Lukas uppmanar oss: Låt oss gå in i Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Men någonstans stannar världen vid Betlehems trösklar. I dag kommer vi inte mycket längre än till Betlehems murar, som gör det svårt att ta sig in i staden. Betlehem, denna lilla stad utanför Jerusalem, där förändringens vind aldrig tycks blåsa, där ockupationen tycks vara en del av vardagen - under Jesu liv med romarnas ockupation och nu med den israeliska myndighetens närvaro i det som ska vara palestinska områden. Så vi stannar vid tröskeln till Betlehem en stund, och vad ser vi? En åtta meter hög grå betongmur stänger in den lilla staden idag. Psalmens ord: O Betlehem du lilla stad, så tyst du ligger där har en målande betydelse för oss även idag, med en mur som tystar ner människors liv och röster. Muren är förödande utifrån många olika perspektiv för livet både i Israel och Palestina, för både kristna, judar och muslimer. Att bygga murar är aldrig bra, säger jag. Vi ser det genomgående under vår historieskrivning, men vi tycks aldrig riktigt förstå. Om och om igen reser vi murarna mot varandra. En kvinna, som jag träffade under en av mina resor höll med mig halvt, när hon sa, att problemet med muren är inte att den existerar utan var den existerar. Det är bättre med en synlig gräns som räddar liv, menade hon, än en osynlig gräns som tar liv varje dag, men många av ungdomarna som jag talade med under mina resor är arga. Muren skär genom städer och byar, genom skolor och jordbruksmark. Muren verkligen söndrar och härskar. Den skär genom människors familjer och livsmöjligheter. Jag tänker, att det är tid för oss att förstå, att murar handlar om människor och mänsklighet. Vad är det egentligen som vi utsätter varandra för? En annan kvinna som jag träffade i Jerusalem anknöt till Predikaren i Gamla testamentet, när hon sa: krig har sin tid, och fred har sin tid. Mina tankar söker sig till berättelsen om Jeriko i Josuas bok i Gamla testamentet, att en dag ska murarna falla både dem som vi har synligt och konkret framför oss, men också de murar som vi bär med oss inombords. En dag ska murarna falla: så att var och en kan gå rakt in, som det står i texten. Alla har vi murar som på olika sätt stänger in livet och de möjligheter som hör livet till. Ibland är vi medvetna om murarna, och de kan kännas omöjliga att förhålla sig till, men vi har trots allt murar gemensamt med varandra. Jag tänker, att vi får börja med att se till vårt eget: hur ser egentligen mina egna personliga murar ut? Men kanske ännu viktigare: har jag byggt dem själv eller har någon annan gjort det åt mig? Frågan är vilka murar som vi själva kan rasera och vilka murar som tiden måste få rå över. Kvinnan från Jerusalem sa, att freden måste vi skapa inombords för att vi ska överleva överleva olika former av mänskliga kränkningar och murar. Och jag tror att det är där som vi måste börja inom oss, med freden för att sedan rikta blicken utåt i mötet med varandra. Frågan står emellertid fortfarande fast: Vilken väg ska vi då gå, om alla vägar leder bort från det Betlehem som finns idag? Och var finns det tecken som evangelisten Lukas berättar om i texten: Var finns det lindade barnet i krubban? Kanske kan Betlehem vara en tillflyktsort för vår själ och ande, där vi liksom får lov att stanna upp och hitta tillbaka till oss själva igen och därmed också till varandra, mitt i en värld full av murar. Budskapet om det lindade barnet i krubban får vi bära i vårt hjärta. Vår uppgift är att göra det lindade barnet synligt i denna värld, att bära budskapet vidare: att Gud blir människa i en enkel krubba, i vårt eget hjärtas krubba, och jag minns en luciavers som lästes i Fagerhults kyrka för något år sedan. Ett av barnen läste och orden gick rakt in i hjärtat: Om Jesus hade fötts tusen gånger i Betlehem, men inte i mitt hjärta, hade jag ändå missat allt. Marie Darte präst i Högsby pastorat Kyrknytt nr Sid 7

8 Predikoturerna Fastan och Påskdagarna Högsby kyrka 10/2 Fastl sönd 11 Högm, GF, YY 13/2 Askonsd 19 Askonsdagsmässa, GF, MD, YY 17/2 1 Fastan I 11 Högm, LN 24/2 Fastan II 18 Taizémässa, MD, YY 3/3 Fastan III 11 Högm, LN 10/3 Midfasto 11 Familjemässa, MD, YY 17/3 Marie Beb 11 Högm, LN, YY 24/3 Palmsönd 11 Högm, JT 28/3 Skärtorsd Mässa, GF, YY 29/3 Långfred 11 gudstj, GF 31/3 Påskd 11 Högm, LN, YY 1/4 Annand 11 Emmausmässa, GF Berga kyrka 10/2 Fastl sönd 16 Högm, GF 17/2 Fastan I 16 Högm, LN 3/3 Fastan III 16 Högm, LN 10/3 Mifdfasto 16 Högm, GF 17/3 Marie Beb 16 Högm, LN 24/3 Palmsönd 16 Familjemässa, MD, YY 29/3 Långfred 14 (obs tid) gudstj, GF 30/3 Påskaft 23 Påskvaka med mässa, GF Fagerhults kyrka 10/2 Fastl sönd 11 Högm, MD 13/2 Askonsd 15 Mässa på Välgården, MD 17/2 Fastan I 11 gudstj i Grönskåra, GF, årsmöte 24/2 Fastan II 11 Familjegudstj,MD, YY 3/3 Fastan III 11 Söndagsgudstjänst, GF 10/3 Midfasto 11 Högm, GF 17/3 Marie Beb 11 gudstj i Grönskåra, BGN 24/3 Palmsönd 11 Familjemässa, MD, YY 28/3 Skärtorsd Mässa på Välengården, MD 29/3 Långfred 11 gudstj, MD 31/3 Påskd 11 gudstj, GF Långemåla kyrka 10/2 Fastl sönd 11 Söndagsgudstj, LN 17/2 Fastan I 11 Högm, AA 24/2 Fastan II 16 gudstj i Ruda, LN 3/3 Fastan III 11 Högm, JJ 10/3 Midfasto 11 Söndagsgudstj, LN 17/3 Marie Beb 11 Familjemässa, GF 24/3 Palmsönd 16 gudstj i Ruda, BGN 28/3 Skärtorsd 18 Mässa, GF 29/3 Långfred 11 gudstj, LN 31/3 Påskd 11 Högm, JJ Fågelfors kyrka 10/2 Fastl sönd 14 Söndagsgudstj, MD 17/2 Fastan I 14 Högm, LN 24/2 Fastan II 14 Söndagsgudstj, MD 3/3 Fastan III 14 Högm, GF 10/3 Midfasto 14 Söndagsgudstj, MD, YY 17/3 Marie Beb 14 Högm, GF 24/3 Palmsönd 14 Söndagsgudstj, LN 28/3 Skärtorsd 19 Mässa, MD 29/3 Långfred 14 gudstj, MD 31/3 Påskd 14 Högm, LN. GF = Kyrkoherde Gunnar Folkegård MD = Komm Marie Darte LN = Prosten Leif Norrgård JT = Kyrkoherde em Johan Thelin AA = Kyrkoherde em Arnold Arvidsson JJ = Skolprästen Jonas Johansson BGN= Diakon Bengt-Göran Nilsson YY = Diakon Yvonne Yngvesson För körmedverkan: Se kyrkans veckoannons. Med reservation för ev. ändringar. Läs veckoannonserna i dagstidningarna. Döpta i våra församlingar På förekommen anledning publicerades inga namn på döpta i förra numret av Kyrknytt. Men nu kommer namnen på dem som döpts sedan augusti DOP UNDER PERIODEN 1/ / Högsby församling Ellen Lindström 4/ Isabelle Karlsson 18/ Lillie Ljung 18/ Tilde Oskarsson 15/ Miranda Evertsson 22/ Lily Andersson 20/ Maximilian Persson 11/ Patric Odén 24/ Isak Mallin Åstrand 25/ Saga Robertsson 2/ Emmy Karlsson 8/ Fagerhults församling Malte Williamsson 11/ Sanna Strömholm 29/ Jonathan Ehne 16/ Fågelfors församling Lotta Karlsson 25/ Olle Göransson 1/ Långemåla församling Alva Helander 21/ Lovisa Johansson 17/ Joel Runborg 24/ Tindra Holm 8/ SAMÅKNING TILL GUDSTJÄNSTERNA Högsby Stefan Carlsson, Fagerhult Ingrid Wernersson, Fågelfors Gunilla Mörstam , Långemåla Gunhild Johansson , Behöver du någon att prata med? Vi finns för dig med stödsamtal och själavårdssamtal Se präster och diakon i telefonlistan Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Långemåla församlingar E-post: Hemsida: Expedition Odensvivägen 2, Högsby Kanslist Christina Lundell Kamrer Gerlinde Wilgusch E-post: Fax Vaktmästare Högsby , E-post: Fagerhult E-post: Fågelfors E-post: Långemåla E-post: Präster Kh Gunnar Folkegård Km Marie Darte , Vik präst Prosten Leif Norrgård Musiker Ann Hultman (Högsby, Ruda) exp, , bost, E-post: Marie-Louise Ohlsson (Fagerhult, Berga) , bost E-post: Marie Persson (Långemåla, Fågelfors) , E-post: Diakon Yvonne Yngvesson, , Barn & ungdomsledare Inger Johansson, , Värdinna Anita Svendsby, Kyrkor Högsby Berga kyrka Grönskåra kapell Fagerhults kyrka Långemåla kyrka Församlingshem Fagerhult Fågelfors Högsby, kök, Långemåla Ruda Wåhlin Produktion AB

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-3 Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Det där med att älska sin nästa... sid 2 Kyrkoherde

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Tala med Gud före mässan - med varandra efteråt

Tala med Gud före mässan - med varandra efteråt Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2012-4 Tala med Gud före mässan - med varandra efteråt Efter högmässa i Berga kyrka Det finns plats för alla... sid 2 Högsby

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Nr 2011-3. Kulturkristendom sid 2. Årets konfirmander sid 4. Ett strävsamt par sid 5

Nr 2011-3. Kulturkristendom sid 2. Årets konfirmander sid 4. Ett strävsamt par sid 5 Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2011-3 Utbildning? Vadå? I en värld som är lite annorlunda än den var tidigare får vi ibland alldeles själva se till att få den

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Se, din konung kommer till dig!

Se, din konung kommer till dig! Missionskyrkan i Alvesta kommun December 2013 - Februari 2014 (2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

Församlingen / Vad då?

Församlingen / Vad då? Församlingen / Vad då? Dela ut ett A4 ark och en penna till alla i gruppen och ha en tejprulle redo. Tejpa fast papperet på allas rygg, ge alla varsin penna. Gå sen runt och skriv något uppmuntrande om

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp

Religionskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Religionskunskap Delprov B Årskurs 6 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön.

Jag minns en sommar för några år sedan. Det var väldigt varmt. Jag orkade inte göra något mer än att sitta på altanen och bara titta ut över sjön. Pastorn har ordet SOMMAR är förskingringens tid, då vi flyr ut från våra instängda rum! Allt ska hinnas med, helst ska man besöka släkt och vänner, måla om, renovera och städa. Helst ska barnen ha hunnit

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla sommaren 2015

Församlingsblad. Torestorp, Öxabäck & Älekulla sommaren 2015 Församlingsblad Torestorp, Öxabäck & Älekulla sommaren 2015 Församlingsblad Sommaren 2015.indd.indd 1 En hemlig kyrka att dö för 2 Musik i sommarkväll 3 Premiär för Fairtrade3 Resa till det Heliga Landet

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier.

KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011. Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. KULTURPROGRAM ANSGARSKYRKAN VÅREN 2011 Generalprogram för konserter, föreläsningar och studier. FEBRUARI Tisdag 1 februari 11.45 Lunchkonsert. Fredrik Ewaldsson. Kollekt. Efter konserten, ca 12.15, serveras

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Församlingsblad nr 4B 2009

Församlingsblad nr 4B 2009 Församlingsblad nr 4B 2009 Ett myller av unga som får en personlig tro på Jesus, visar äkta kärlek till varandra och skapar levande hopp för en bättre värld Hej Du håller just nu i handen en folder som

Läs mer

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson

Församlingsbladet. Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Sätila Hyssna. Juli - Sept 2013. Fotograf Bengt Andersson Församlingsbladet Sätila Hyssna Juli - Sept 2013 Hyssnas vårfest för alla över 80 år! Fotograf Bengt Andersson Ni som förut var långt borta har nu kommit nära Gemenskap är något av det mest grundläggande

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Konfirmation 13/14. Helsingborg

Konfirmation 13/14. Helsingborg Konfirmation 13/14 Helsingborg Why Not? Ja, varför ska du inte konfirmeras? Svenska kyrkan Helsingborg erbjuder många olika alternativ för konfirmation, det är grupper med inriktning på friluftsliv, äventyr,

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling

Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Katolska Kyrkan i Karlskoga S:t Görans församling Månadsbladet November 2008 Välkommen till S:t Görans Katolska Församling S:t Görans Katolska församling bjuder dig välkommen. Den heliga mässan firas söndagar

Läs mer

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14

Mötesplats. oktober 2015 - februari 2016. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Mötesplats oktober 2015 - februari 2016 Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten, Matt 2:14 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27

dec feb 2013-14 www.sodertullskyrkan.se Nr 1 2014 Årgång 27 Nr 1 2014 Årgång 27 dec feb 2013-14 Det klingar en sång i varje människa. Dess ton är unik och varandra ganska lik, även om tonen bara är min. Ibland är ton alldeles ren ibland är den sprucken, märkt av

Läs mer

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17

Lukas 14:25-33 Att vara Jesu lärjunge. Övriga läsningar: Vish 9:13-18, Filem 9b-10, 12-17 23 söndagen under året (år C) (8 september 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 14:25-33 Att vara Jesu vän Att vara Jesu lärjunge Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till

Läs mer

Tre dagar om något nytt!

Tre dagar om något nytt! Tre dagar om något nytt! Helgen 16-18 november gästades vi av Stefan Salmonsson, Huskvarna, Mattias Martinson, Göteborg och Åsa Näslund, Jönköping. På fredagskvällen var det Mattias och Åsa som stod för

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå:

Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: Obs att det står fel i det tryckta bladet om gudstjänsten den 28 april. Det skall stå: GUDSTJÄNST. INGRID SVENSSON. (1) Gudstjänsten är alltså i Missionskyrkan och inte i Kållereds kyrka 1 10 Att skapa

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T

Nr 1: 2014 Y R K N Y T T K Nr 1: 2014 Y R K N Y T T Today is a good day to die eller är det möjligt att dö lägligt? Vi närmar oss våren och livets återkomst med sol, knoppar och nya möjligheter. Ändå sitter jag på min kammare

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

MARIAS BARN ÄR GUDS SON

MARIAS BARN ÄR GUDS SON MARIAS BARN ÄR GUDS SON FJÄRDE SÖNDAGEN I ADVENT (ÅR A) (22 DECEMBER 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Matteus 1:18-25 Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så: hans mor, Maria, hade blivit trolovad med

Läs mer

Gyllene regeln i praktiken

Gyllene regeln i praktiken Gyllene regeln i praktiken www.pingstung.se nyheter Ett material för: Läger Barngrupper Skolklassen Församlingen MATERIAL 1) Affischen: Det är coolt 2) Småkort 10x4cm: Det är coolt 3) T-shirt 4) Knapp

Läs mer

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9

FIKONTRÄDET TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN (ÅR C) (3 MARS 2013) Tidsram: 20-25 minuter. Luk 13:6-9 FIKONTRÄDET Liknelsen om fikonträdet som inte bar frukt Och han gav dem denna liknelse: En man hade ett fikonträd i sin

Läs mer

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN

ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN 29 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR C) (20 OKTOBER 2013) ATT INTE GE UPP - OM ÄNKAN OCH DOMAREN Tidsram: 20-25 minuter. Lukas 18:1-8 Liknelsen om änkan och domaren Han gav dem en liknelse för att lära dem att alltid

Läs mer