Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk"

Transkript

1 Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr Fagerhults kyrka efter teckning av bygdens konstna r So ren Falk När orden inte räcker till sid 2 Min relation till Gud... sid 4 Sången blev Karins väg... sid 5

2 Ledaren Julen varar än till påska, men det är inte sant, för däremellan kommer fasta. När man förbereder nästa församlingsblad är det lätt hänt att man går vilse i tiden. Vårens blad skall komma ut i fastan, men idag när jag skriver till er är det bara den 11 januari. Det är tre dagar kvar till Tjugondag Knut och julgransplundringen. Jag ser också att vännerna på Face-book redan begått semlepremiär och skickat bilder på sina bakverk. I dagens tidning hittade jag en artikel om en ny (!?) fastemetod. Det är enligt forskarna nyttigt och livsförlängande att börja med några minifastor om c:a 16 timmar varje vecka. Det är säkert en bra metod. Troligen är vi skapade för att leva i samklang med en sådan metod. Under alla gångna århundranden var det nog många som fick nöja sig med mat en gång per dygn. Fasta som metod har mänskligheten ägnat sig åt längre än vad som finns dokumenterat. De äldsta beskrivningarna hittar vi i de gamla Vedaskriftena den indiska vishetslitteraturen där gamla erfarenheter och kunskaper har samlats under lång tid. Dagens tidningsnyhet är alltså en av världens äldsta nyheter. Allt kommer igen tänker jag. När jag skriver är huset ännu julpyntat. När ni läser detta har ni troligen dekorerat med friskt grönt påskris. Gamla seder kommer åter. Gamla kunskaper lanseras som den senaste spetskunskapen. Fasta som hälsometod har nog kloka människor fascinerats av i alla tider. Fastan har också ofta fått en trosmässig betydelse. I det gammaltestamentliga perspektivet var fastan ofta kombinerad med botgöring. Ett tidigt kristet motiv handlar om att askes är nödvändigt för att man ska kunna koncentrera sig på Guds tilltal. Vi behöver fastan som ett hjälpmedel för att uppleva bönens stillhet och Guds kärlek. I kristen fasta har alltid omsorgen om medmänniskan varit ett viktigt motiv. Vi är en enda kropp, ty alla får vi del av detta enda bröd. Vi är beroende av Gud och har ett ansvar för varandra. Genom att stödja fasteinsamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete får du en bra balans i din fasta. Gunnar Folkegård Under strecket När orden inte räcker till Det händer oss ofta, att våra ord inte räcker till. När man ska beskriva kärleken till en annan människa eller en naturupplevelse... Det kan kanske vara på ett liknande sätt med vårt förhållande till Gud. Vi vill leva i hans gemenskap och med Honom dela både det vi upplever som vår nöd och som vår glädje. Vi försöker formulera både det ena och det andra i vår morgon- och aftonbön. Men man kan uppleva att vi inte får till orden, och att de inte räcker till. Då är det avgörande att minnas, att Gud ofta svarar innan vi ropar (Jes 65:24) och att vi inte blir bönhörda för de många ordens skull (Matt 6:7). Även om jag personligen förespråkar bestämda tider för bön och att man gärna ska göra bruk av stora bedjares böner, som efterlämnats till vår tid, så tror jag att det mest avgörande varken är bönens tider eller formuleringar, utan att leva i en medvetenhet om Guds närhet, i medvetenhet om att det bara är en tunn hinna mellan timligt och evigt, mellan jordsikt och himmelskt och mellan Gud och människa. En äldre präst berättade en gång att han alltid småber varken med ord eller knäppta händer, men i en ständig ordlös medvetenhet om att hinnan mellan himmel och jord är tunn och om Guds närvaro i allt. Kanske är det den attityd som är viktigare än något annat, när det gäller vår relation till Gud? Leif Norrgård Prost, vik präst i Högsby m fl församlingar JAKTARRENDE ÖVRAHOLM 2:4 Fagerhults församling utannonserar härmed ett jaktarrende omfattande 46 ha på Övraholm 2:4. Arrendet gäller ett år med början 1 juni 2013 med möjlighet till förlängning. Anbud ska vara inkomna till: Högsby Pastorat, Odensvisväg 2, Högsby senast den 11 mars Fri prövningsrätt förbehålles. Kontakt: Ingrid Wernersson, ordf, Fagerhults kyrkoråd tel Kyrknytt nr Sid 2

3 Här skriver Ann om den stora julkonserten Julstämningen spreds när Anna- Lotta Larsson gästade Högsby kyrka och gav en julkonsert tillsammans med Högsby kyrkokör! Jag fick en förfrågan under våren, om jag ville göra en julkonsert med min kör, tillsammans med Anna-Lotta Larsson. Vid den tidpunkten var det inte klart vilken tjänst i Högsby pastorat jag skulle ha till hösten. Men erbjudandet om en julkonsert lät så roligt, så jag kunde bara inte tacka nej. I vilken kyrka och med vilken kör konserten skulle göras, fick bli en senare fråga. Ja, som känt är; slutade jag som kantor i Långemåla/Berga och tog över kantorstjänsten i Högsby efter sommaren. Då var frågan om kyrka och kör klar för konsertens del! Det var spännande att dra i gång ett så stort projekt med en kör som var ny för mig och samarbeta med solister som jag inte har jobbat med tidigare. Kören och jag fick jobba hårt med alla nya spännande arrangemang, på mer eller mindre traditionella julsånger. Arrangemangen var skrivna av Andreas Landegren som för övrigt var med som pianist vid konserten. Anna-Lottas jul drog en fullsatt kyrka. Härligt! Mötet med Anna-Lotta Larsson och Andreas Landegren blev mycket positivt. Det var både inspirerande och roligt att få musicera tillsammans med dem. De hade en förmåga att sprida värme omkring sig, både på repetitionen tillsammans med kören och under konserten. Avslutningsvis talade Leif Norrgård med en stor portion humor bl.a. om att nu har kyrkan t.o.m. lagt beslag på julen. Det var mycket uppskattat, inte minst av Anna-Lotta själv! Det blev en fin decemberkväll i Högsby kyrka. Min känsla var god när hela projektet var i hamn. Tack till kören; ni skötte er med den äran! (Kantor) Ann Hultman Kyrknytt presenterar: Teamet kring familjearbetet Från och med 2013 utgör prästen Marie Darte, vår diakon Yvonne Yngvesson, församlingsassistenten Inger Johansson och våra tre kantorer det arbetslag som tar ansvar för det som sker i och kring våra familjegudstjänster och annat familjeinriktat arbete i våra fyra församlingar. Oaktat en familjeinriktad aktivitet äger rum i Fagerhult eller Högsby, eller någon annan del av vårt pastorat, är det alltså normalt arbetslaget som helhet som svarar för den aktiviteten. Kyrknytt nr Sid 3

4 Urban Gabrielsson: men min relation till Gud har snarast blivit innerligare Han började i liten skala tillsammans med sina bröder började han reparera TV-apparater i en lokal i Högsby. I fortsättningen blev det så småningom försäljning av både TV-apparater och kopiatorer. I dag leder Urban Gabrielsson ett företag som äger och sköter många fastigheter i Högsby, Oskarshamn och Kalmar. Tillsammans med Eva blev kyrkan allt viktigare Och det blev alltså Svenska kyrkan som blev ditt andliga hemvist? - Så kan man kanske säga även om mitt kyrkliga engagemang inte var så särskilt intensivt under vuxenlivets första år. Men när jag så småningom gifte mig med Eva, som hade en av kantorstjänsterna här i Högsby, blev kyrkan allt viktigare. Vi fick många fina år tillsammans och våra år präglades naturligtvis i mycket av Evas tjänst i kyrkan. I Berga Det var i Berga samhälle han växte upp och gick sina första skolår. - Vår familj tillhörde på den tiden en liten frikyrkoförsamling i Berga, men så kom Jan Byström som präst till Berga kyrka. Han var ung, spännande och radikal. Och så kunde han predika så att också vi ungdomar begrep vad han menade. Och nästan alla tonåringar i Berga ville vara med när han startade Kyrkans Unga. Folk började tala om att väckelsen hade kommit till Berga igen och denna gång genom Svenska kyrkan. Och också mina föräldrar kom så småningom att flytta över sitt engagemang till Svenska kyrkan. Så kom sjukdomen Ni fick många år tillsammans? - Ja, men när Eva drabbades av en livshotande sjukdom blev mycket annorlunda. Vi fick snart klart för oss att någon återvändo inte fanns för Eva, och det präglade naturligtvis i alla avseenden vår sista tid tillsammans. Vill Du säga något om vad det innebar? - Den första tiden, efter beskedet om allvaret i sjukdomen, kändes det nog som att åtminstone jag ville protestera mot Gud. Hur kunde Gud om nu Gud var Gud tillåta att en ung människa med små barn skulle drabbas på detta sätt och hennes liv avbrytas? För Eva, som jag upplevde henne den tiden, blev det nog annorlunda. Hennes relation till Gud blev innerligare och varmare den där svåra tiden. Det märktes inte minst på hennes sätt att be till Gud. Har också Din fortsatta relation till Gud påverkats? - Ja, men snarast så, att också jag har fått en innerligare relation till Gud. Evas död var en obeskrivlig tragedi, och så är det fortfarande för mig, men jag anklagar inte längre Gud för den. Snarare har den, märkligt nog, fört mig närmare en verklig relation till Honom. Men det är märkligt med minnena från den sista perioden av Evas och mitt liv tillsammans, säger han. Själva begravningsdagen kommer jag nästan inte alls ihåg. Livet går vidare Och livet går vidare - Ja, det måste det göra, som jag hört att andra sörjande människor brukar säga. Jag har mitt företag att arbeta med och jag försöker göra min insats för kyrkans liv här i Högsby, och i mitt fall blir det som bärare vid begravningar på frivilligbasis. Det verkar kanske konstigt, men jag tycker att det känns som en meningsfull insats. Och så har jag funnit en meningsfull gemenskap bland frimurarna i Oskarshamn en gemenskap med både glädje och allvar, byggd på kristen grund. Församlingsbladet tackar Urban för ett ovanligt meningsfullt samtal. Och själv skyndar han vidare till angelägna uppgifter i sitt företag. Text & bild: LN Kyrknytt nr Sid 4

5 Hänt i våra församlingar Foto: Marie Darte och Leif Danielsson "Band" av präster spelar i Långemåla kyrka. Vi sjunger med Marie-Louise. Konfirmander i Högsby församlingshem. "Nu är allt klart inför årets syföreningsförsäljning." Fagerhults syförening har laddat inför årets auktion. "... och efter kommer gossar små, följer Lusse Brud." Luciafirande i Fagerhults kyrka. I Fågelfors kyrka bjöd "4 x Wåhlin" på en fantastisk musikfest i Trettondedagstid. Sången blev Karins väg in i kyrkan Till vardags träffas Karin Sandholm i en av butikerna i Högsby. Men varje torsdagskväll övar hon med kyrkokören i Högsby församlingshem. Kyrknytt har samtalat med Karin om hennes kyrkliga engagemang. Är du engagerad i församlingen på annat sätt än i kyrkokören? - Jag är också förtrondevald och tillhör kyrkofullmäktige, Högsby kyrkoråd och kyrkonämnden; den senare har ett övergripande framför allt ekonomiskt ansvar och är personalorgan för hela pastoratet. Men framför allt är det för mig ett personligt engagemang för kristen tro Det började i Bockara Det känns naturligt att fråga om hur Karins engagemang för kristen tro tog sin början - Jag växte upp i Bockara. Mina föräldrar var inte direkt kyrkligt engagerade, men i min släkt fanns flera som tillhörde en av bygdens frikyrkoförsamlingar. Och många av oss som var unga deltog i verksamheten där. I Bockara fanns inte några skarpa gränser mellan missions- och alliansförsamlingen, pingstförsamlingen och Svenska kyrkan. Många av barnen och ungdomarna deltog i verksamhet i alla församlingar som fanns på orten. Själv deltog jag sporadiskt i Svenska kyrkans juniorverksamhet. Jag har ända sedan den tiden med mig en ekumenisk inriktning, även om det under senare år har blivit Svenska kyrkans som är mitt andliga hem. Ekumenisk inriktning Med din ekumeniska inriktning ser du säkert både fördelar och nackdelar i olika kyrkliga sammanhang - Det jag kan uppskatta i min ungdoms frikyrklighet är nog främst ivern att vinna fortsättning nästa sida... Kyrknytt nr Sid 5

6 ... från föregående sida... fler människor för kristen tro. Jag kan sakna den ivern i Svenska kyrkan. Å andra sidan fanns det en skarp gräns mellan oss kristna och andra, som jag med åren har kommit att känna mig främmande för. Den gränsdragningen upplever jag inte i Svenska kyrkan. Jag upplever också att relativt få hela familjer regelbundet deltar i Svenska kyrkans gudstjänst i det avseendet är kanske frikyrkorna bättre! Jag skulle önska, att församlingen satsade ännu mer på familjer och jag uppskattar de initiativ som nu tas i den riktningen. Högsby Hur kom det sig egentligen att du bosatte dig i Högsby? - Jag fick ett feriearbete här och träffade Magnus, som skulle bli min man, och på den vägen är det Svenska kyrkan Och nu är det alltså i Svenska kyrkan du känner dig hemma? - Ja, så har det blivit, och kanske var det sången som blev min väg in i kyrkan. Jag har älskat den kristna församlingens sång ända sedan mina barnaår, och jag upplever det som en stor förmån att få vara korist i Högsby kyrkokör. Och jag vet att du ställt dig till förfogande som sångsolist - Ja, det har hänt att jag fått frågan och jag har gärna ställt mig till förfogande både i vanliga högmässor och i större musikaliska arrangemang i kyrkan. Kyrknytt tackar för ett intressant samtal och önskar Karin allt gott, både till vardags - i butiken och i sitt ansvar som kyrkligt engagerad lekman. Text & bild: LN ANSLAGSTAVLAN GUD OCH SPAGETTI i Fågelfors församlingshem torsdag den 21 februari kl i Högsby församlingshem onsdag den 17 april kl Fullt upp på söndagarna Hinner inte till kyrkan med barnen Kanske har Du tänkt så flera gånger. Då har vi ett förslag: Välkommen till GUD OCH SPAGETTI! En helt vanlig onsdag kan Du och familjen komma för att fira en enkel gudstjänst på barnens villkor. Efteråt äter vi spagetti och köttfärssås. En stund att umgås med barnen och Du slipper diska! Vi börjar kl 17 med samling i församlingshemmets kapprum, lyssnar till kyrkans klockor och går tillsammans in i stora salen där vi firar vår gudstjänst. Därefter äter vi tillsammans. För matens skull behöver vi få in anmälan senast måndagen före Gud och spagetti. Mejla in anmälan till eller ring till Yvonne Yngvesson 0491/20061 eller Inger Johansson 0491/ (Kanske Du varken är barn eller förälder? Men Du är ändå välkommen!) VÄRLDSBÖNDAGEN FIRAS I BERGA MISSIONSKYRKA Fredag 1 mars kl Berga Missionsförsamling, Pingstförsamlingen & Svenska kyrkan i Berga ÖPPET HUS under vårterminen i Högsby församlingshem Onsdag 10 april kl 14 Musikunderhållning och gammaldags kafferep Vi gratulerar fördsamlingens 80- och 85 åringar Andakt Onsdag 19 juni kl 14 Kaffeservering med hembakat Andakt Fågelfors församlingshem Onsdag 20 februari kl 14 Onsdag 20 mars kl 14 Onsdag 17 april kl 14 Vid samtliga tillfällen: Kaffeservering Andakt Onsdag 15 maj kl 14 Utflykt i det blå Mer info längre fram Fagerhults församlingshem Torsdag 21 mars kl 14 Kaffeservering Andakt Torsdag 23 maj kl 14 Kaffeservering Andakt I veckans kyrkoannons finns programinslag angivna. VÅRENS SOPPLUNCHER onsdagar kl januari Högsby församlingshem 27 februari Ruda församlingshem 27 mars Fågelfors församlingshem 24 april Isabogården, Grönskåra 22 maj Berga kyrka Soppluncherna är till för alla. Har du inte haft möjlighet att vara med tidigare, så kom gärna med. Vi träffas i all enkelhet och har ett enkelt program varje gång. I veckans kyrkoannons kan man läsa om programmet. Högsby Pastorat, Röda Korset, Pensionärsföreningarna och Sensus arrangerar. Hjärtligt välkommen! VÅRENS BARN,- UNGDOMS- OCH KÖRVERKSAMHET Tid och plats som tidigare om inget annat meddelats. Ledare och kontaktpersoner: Högsby Ann Hultman, kantor, , Yvonne Yngvesson, diakon, , Barnledare, Thina Petersson Fågelfors Marie Persson, kantor, Barnledare, Thina Petersson Berga Marie-Louise Ohlsson, kantor, Ruda Ann Hultman, kantor, , Barnledare, Thina Petersson Långemåla Marie Persson, kantor, Gunhild Johansson, barnledare, Kicki Johansson, barnledare, Fagerhult Marie-Louise Ohlsson, kantor, Barnledare, Thina Petersson Arbetslag för barn och familj: Inger Johansson, Ann Hultman, Marie-Louise Ohlsson, Marie Persson, Yvonne Yngvesson, Marie Darte. Tel nr se ovan eller i kontaktrutan på sista sidan. Kyrknytt nr Sid 6

7 Marie reflekterar... De senaste veckorna har jag funderat mycket kring julevangeliet, där evangelisten Lukas vill berätta för oss om det kärlekens bud, som fick sitt första konkreta uttryck i den lilla staden Betlehem. Lukas berättar om det gränslöst stora, som tar form i det vardagliga mänskliga livet: i ett enkelt stall, i en krubba, i två människors omsorg och kärlek för varandra. Och Lukas uppmanar oss: Låt oss gå in i Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. Men någonstans stannar världen vid Betlehems trösklar. I dag kommer vi inte mycket längre än till Betlehems murar, som gör det svårt att ta sig in i staden. Betlehem, denna lilla stad utanför Jerusalem, där förändringens vind aldrig tycks blåsa, där ockupationen tycks vara en del av vardagen - under Jesu liv med romarnas ockupation och nu med den israeliska myndighetens närvaro i det som ska vara palestinska områden. Så vi stannar vid tröskeln till Betlehem en stund, och vad ser vi? En åtta meter hög grå betongmur stänger in den lilla staden idag. Psalmens ord: O Betlehem du lilla stad, så tyst du ligger där har en målande betydelse för oss även idag, med en mur som tystar ner människors liv och röster. Muren är förödande utifrån många olika perspektiv för livet både i Israel och Palestina, för både kristna, judar och muslimer. Att bygga murar är aldrig bra, säger jag. Vi ser det genomgående under vår historieskrivning, men vi tycks aldrig riktigt förstå. Om och om igen reser vi murarna mot varandra. En kvinna, som jag träffade under en av mina resor höll med mig halvt, när hon sa, att problemet med muren är inte att den existerar utan var den existerar. Det är bättre med en synlig gräns som räddar liv, menade hon, än en osynlig gräns som tar liv varje dag, men många av ungdomarna som jag talade med under mina resor är arga. Muren skär genom städer och byar, genom skolor och jordbruksmark. Muren verkligen söndrar och härskar. Den skär genom människors familjer och livsmöjligheter. Jag tänker, att det är tid för oss att förstå, att murar handlar om människor och mänsklighet. Vad är det egentligen som vi utsätter varandra för? En annan kvinna som jag träffade i Jerusalem anknöt till Predikaren i Gamla testamentet, när hon sa: krig har sin tid, och fred har sin tid. Mina tankar söker sig till berättelsen om Jeriko i Josuas bok i Gamla testamentet, att en dag ska murarna falla både dem som vi har synligt och konkret framför oss, men också de murar som vi bär med oss inombords. En dag ska murarna falla: så att var och en kan gå rakt in, som det står i texten. Alla har vi murar som på olika sätt stänger in livet och de möjligheter som hör livet till. Ibland är vi medvetna om murarna, och de kan kännas omöjliga att förhålla sig till, men vi har trots allt murar gemensamt med varandra. Jag tänker, att vi får börja med att se till vårt eget: hur ser egentligen mina egna personliga murar ut? Men kanske ännu viktigare: har jag byggt dem själv eller har någon annan gjort det åt mig? Frågan är vilka murar som vi själva kan rasera och vilka murar som tiden måste få rå över. Kvinnan från Jerusalem sa, att freden måste vi skapa inombords för att vi ska överleva överleva olika former av mänskliga kränkningar och murar. Och jag tror att det är där som vi måste börja inom oss, med freden för att sedan rikta blicken utåt i mötet med varandra. Frågan står emellertid fortfarande fast: Vilken väg ska vi då gå, om alla vägar leder bort från det Betlehem som finns idag? Och var finns det tecken som evangelisten Lukas berättar om i texten: Var finns det lindade barnet i krubban? Kanske kan Betlehem vara en tillflyktsort för vår själ och ande, där vi liksom får lov att stanna upp och hitta tillbaka till oss själva igen och därmed också till varandra, mitt i en värld full av murar. Budskapet om det lindade barnet i krubban får vi bära i vårt hjärta. Vår uppgift är att göra det lindade barnet synligt i denna värld, att bära budskapet vidare: att Gud blir människa i en enkel krubba, i vårt eget hjärtas krubba, och jag minns en luciavers som lästes i Fagerhults kyrka för något år sedan. Ett av barnen läste och orden gick rakt in i hjärtat: Om Jesus hade fötts tusen gånger i Betlehem, men inte i mitt hjärta, hade jag ändå missat allt. Marie Darte präst i Högsby pastorat Kyrknytt nr Sid 7

8 Predikoturerna Fastan och Påskdagarna Högsby kyrka 10/2 Fastl sönd 11 Högm, GF, YY 13/2 Askonsd 19 Askonsdagsmässa, GF, MD, YY 17/2 1 Fastan I 11 Högm, LN 24/2 Fastan II 18 Taizémässa, MD, YY 3/3 Fastan III 11 Högm, LN 10/3 Midfasto 11 Familjemässa, MD, YY 17/3 Marie Beb 11 Högm, LN, YY 24/3 Palmsönd 11 Högm, JT 28/3 Skärtorsd Mässa, GF, YY 29/3 Långfred 11 gudstj, GF 31/3 Påskd 11 Högm, LN, YY 1/4 Annand 11 Emmausmässa, GF Berga kyrka 10/2 Fastl sönd 16 Högm, GF 17/2 Fastan I 16 Högm, LN 3/3 Fastan III 16 Högm, LN 10/3 Mifdfasto 16 Högm, GF 17/3 Marie Beb 16 Högm, LN 24/3 Palmsönd 16 Familjemässa, MD, YY 29/3 Långfred 14 (obs tid) gudstj, GF 30/3 Påskaft 23 Påskvaka med mässa, GF Fagerhults kyrka 10/2 Fastl sönd 11 Högm, MD 13/2 Askonsd 15 Mässa på Välgården, MD 17/2 Fastan I 11 gudstj i Grönskåra, GF, årsmöte 24/2 Fastan II 11 Familjegudstj,MD, YY 3/3 Fastan III 11 Söndagsgudstjänst, GF 10/3 Midfasto 11 Högm, GF 17/3 Marie Beb 11 gudstj i Grönskåra, BGN 24/3 Palmsönd 11 Familjemässa, MD, YY 28/3 Skärtorsd Mässa på Välengården, MD 29/3 Långfred 11 gudstj, MD 31/3 Påskd 11 gudstj, GF Långemåla kyrka 10/2 Fastl sönd 11 Söndagsgudstj, LN 17/2 Fastan I 11 Högm, AA 24/2 Fastan II 16 gudstj i Ruda, LN 3/3 Fastan III 11 Högm, JJ 10/3 Midfasto 11 Söndagsgudstj, LN 17/3 Marie Beb 11 Familjemässa, GF 24/3 Palmsönd 16 gudstj i Ruda, BGN 28/3 Skärtorsd 18 Mässa, GF 29/3 Långfred 11 gudstj, LN 31/3 Påskd 11 Högm, JJ Fågelfors kyrka 10/2 Fastl sönd 14 Söndagsgudstj, MD 17/2 Fastan I 14 Högm, LN 24/2 Fastan II 14 Söndagsgudstj, MD 3/3 Fastan III 14 Högm, GF 10/3 Midfasto 14 Söndagsgudstj, MD, YY 17/3 Marie Beb 14 Högm, GF 24/3 Palmsönd 14 Söndagsgudstj, LN 28/3 Skärtorsd 19 Mässa, MD 29/3 Långfred 14 gudstj, MD 31/3 Påskd 14 Högm, LN. GF = Kyrkoherde Gunnar Folkegård MD = Komm Marie Darte LN = Prosten Leif Norrgård JT = Kyrkoherde em Johan Thelin AA = Kyrkoherde em Arnold Arvidsson JJ = Skolprästen Jonas Johansson BGN= Diakon Bengt-Göran Nilsson YY = Diakon Yvonne Yngvesson För körmedverkan: Se kyrkans veckoannons. Med reservation för ev. ändringar. Läs veckoannonserna i dagstidningarna. Döpta i våra församlingar På förekommen anledning publicerades inga namn på döpta i förra numret av Kyrknytt. Men nu kommer namnen på dem som döpts sedan augusti DOP UNDER PERIODEN 1/ / Högsby församling Ellen Lindström 4/ Isabelle Karlsson 18/ Lillie Ljung 18/ Tilde Oskarsson 15/ Miranda Evertsson 22/ Lily Andersson 20/ Maximilian Persson 11/ Patric Odén 24/ Isak Mallin Åstrand 25/ Saga Robertsson 2/ Emmy Karlsson 8/ Fagerhults församling Malte Williamsson 11/ Sanna Strömholm 29/ Jonathan Ehne 16/ Fågelfors församling Lotta Karlsson 25/ Olle Göransson 1/ Långemåla församling Alva Helander 21/ Lovisa Johansson 17/ Joel Runborg 24/ Tindra Holm 8/ SAMÅKNING TILL GUDSTJÄNSTERNA Högsby Stefan Carlsson, Fagerhult Ingrid Wernersson, Fågelfors Gunilla Mörstam , Långemåla Gunhild Johansson , Behöver du någon att prata med? Vi finns för dig med stödsamtal och själavårdssamtal Se präster och diakon i telefonlistan Fagerhult, Fågelfors, Högsby och Långemåla församlingar E-post: Hemsida: Expedition Odensvivägen 2, Högsby Kanslist Christina Lundell Kamrer Gerlinde Wilgusch E-post: Fax Vaktmästare Högsby , E-post: Fagerhult E-post: Fågelfors E-post: Långemåla E-post: Präster Kh Gunnar Folkegård Km Marie Darte , Vik präst Prosten Leif Norrgård Musiker Ann Hultman (Högsby, Ruda) exp, , bost, E-post: Marie-Louise Ohlsson (Fagerhult, Berga) , bost E-post: Marie Persson (Långemåla, Fågelfors) , E-post: Diakon Yvonne Yngvesson, , Barn & ungdomsledare Inger Johansson, , Värdinna Anita Svendsby, Kyrkor Högsby Berga kyrka Grönskåra kapell Fagerhults kyrka Långemåla kyrka Församlingshem Fagerhult Fågelfors Högsby, kök, Långemåla Ruda Wåhlin Produktion AB

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå

Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Svenska Kyrkan i Högsby, Fagerhult, Fågelfors och Långemåla församlingar Nr 2013-3 Diakoni är mer än att servera kaffe, men kaffeservering kan också ingå Det där med att älska sin nästa... sid 2 Kyrkoherde

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst!

Bli delaktig i Vårfrukyrkans nya gudstjänst! Information från Brännkyrka församling Svenska kyrkan december 2014 Här får både trams och allvar plats Delfinerna är en grupp mellanstadieungdomar som träffas på torsdagarna i Brännkyrka församlingshem.

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget

I denna rymd möts vi. Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget I denna rymd möts vi Ett samtalsmaterial om det nya kyrkohandboksförslaget 1 2 Gud är här. Evig, öppen, nära. I denna rymd möts vi. (Ur Inledningsord 7) 3 Innehåll Åtta korta frågor till Boel Hössjer Sundman

Läs mer

Växtkraft. I detta nummer

Växtkraft. I detta nummer Aktuellt från Finspångs Missionsförsamling Årgång 54, nummer 2 Juni - Aug 2012 Växtkraft I detta nummer Inre tillväxt Sid 2 Växtkraft i Finspång Sid 6 En västgöte har kommit till Finspång Sid 7 Bönergårdsprogrammet

Läs mer

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande

Gunnel Gezelius kyrkorådets ordförande Församlingsresan En riktigt Glad sommar! till Åkers bergslag Här vi nu sommarnumret av Hopp Tro. Hopp tro värme kallar vi detta numret vi hoppas det blir en sommar fylld Sista av värme dagen både i maj

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik

Församlingsblad. Nr 4 2013. Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik Församlingsblad Nr 4 2013 Joel och Rebecca välkomnar till årets vägkyrka i Påskallavik P Å L E D A N D E P L A T S Kyrkligt engagemang och bortglömt val De församlingsbor som läser församlingsbladet har

Läs mer

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar

NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010. illsammans. Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar NOVEMBER 2009 - FEBRUARI 2010 illsammans Program för Missionskyrkan & SMU i Hallstahammar Julen i Irak sid 5 Ett barn av tillfälligheter?! sid 10 En resa för livet sid 14 Det händer i Jul sid 16 Alla läsare

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD?

KÄRLEK LOVE AMORE AMOUR KÆRLIGHED. för Clara. utan filter NY DIKT AV. MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? lunds domkyrkoförsamling 1/2013 www.lundsdomkyrka.se facebook, twitter, instagram/lundsdomkyrka finn MAXA LIVET inget begränsar Björn GÅR DET ATT ÄLSKA GUD? JOHANNESPASSION utan filter INGET TVÅNG för

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars

Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Rävlanda Hällingsjö Hindås Mars Maj 2015 Biskopsvisitation 23 feb-1 mars Uppdaterad information om aktuellt i Björketorps församling finns på adress: www.bjorketorpsforsamling.se. Under rubriken "Söndagstankar"

Läs mer

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd

Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd Att gå med Jesus reträtt med Teresa av Avila Reträttföredrag hos Birgittasystrarna i Djursholm 20-22 februari 2015 Biskop Anders Arborelius ocd (Föredragen är nedskrivna efter bandinspelning) Föredrag

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Illustration: Cathrin Hesselstrand

Illustration: Cathrin Hesselstrand Illustration: Cathrin Hesselstrand Vadstena och Dals församlingsblad Nr 1/2013 Pastoralbrev och fågelholkar Jag har satt upp fågelholkar. Varje dag gick jag och spanade för att se tecken på att någon bosatt

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf

[Något på riktigt] Av: Johannes Djerf [Något på riktigt] Av: Johannes Djerf I söndags så träffades vi ledare på lägret för att förbereda allt och be för varje tonåring och deras väg tillsammans med Jesus. På kvällen firade vi nattvard tillsammans,

Läs mer

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf

MEN NU HAR. Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf MEN NU HAR Påskdagen 2014 Av: Johannes Djerf Du som inte känner mig kanske tror att jag går klädd så här varje dag, och det gör väl inget om du tror, men sanningen är den att detta inte är vad jag brukar

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer