Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok"

Transkript

1 Informationen i denna handbok kan ändras utan föregående varning. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE FÖR TEKNISKA FEL ELLER REDIGERINGSFEL ELLER FÖR MATERIAL SOM UTELÄMNATS I DENNA HANDBOK. COMPAQ COMPUTER CORPORATION ANSVARAR INTE HELLER FÖR OAVSIKTLIGA SKADOR ELLER SKADOR SOM UPPSTÅTT I SAMBAND MED LEVERANS, HANTERING ELLER ANVÄNDNING AV DETTA MATERIAL. Innehållet i denna handbok är skyddat enligt upphovsrättslagen. Ingen del av detta material får återges eller överföras i någon form eller på något sätt, varken elektroniskt eller mekaniskt, för något som helst ändamål utan uttryckligt, skriftligt medgivande från Compaq Computer Corporation Compaq Computer Corporation. Med ensamrätt. Tryckt i USA, Brasilien, Kanada, Japan, Korea, Singapore, Taiwan och Storbritannien. Compaq och Presario är registrerade hos U.S. Patent and Trademark Office. Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Programmen som beskrivs i denna handbok omfattas av licensavtal eller sekretessavtal. Programmen får endast användas eller kopieras i enlighet med villkoren som anges i dessa avtal. Produktnamn som omnämns i denna handbok kan vara varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag. Bärbar Internet-persondator - Funktionshandbok 1200-serien Inköpsdatum Inköpsställe Datorns modellnr. Datorns serienr.

2 Innehåll Innehåll i KAPITEL 1 Använda handboken Textanvändning i handboken Särskilda meddelanden Hitta hjälp Ordlista Sakregister Felsökning Känna till service- och supportalternativ Synpunkter på handboken KAPITEL 2 Allmänt om din bärbara Internet-dator Kontrollera kontakterna Framsidan på din bärbara Internet-dator Använda tangentbordet för att komma åt Internet Internet Direkt Programmera om Internet Direkt-knappar och funktionstangenter Avaktivera och aktivera Internet Direkt-knapparna Vänster sida på din bärbara Internet-dator Höger sida på din bärbara Internet-dator Baksidan på din bärbara Internet-dator Undersidan på din bärbara Internet-dator Sätta in batteriet Ta bort batteriet

3 ii Innehåll KAPITEL 3 Ladda batteriet Batteriladdningstid Extra batterier Ansluta datorn till nätström Koppla bort datorn från nätström Funktioner på bärbara Internet-datorer Starta den bärbara Internet-datorn Återställa från ett låst program eller system Återställa från ett låst program Återställa från ett låst system Stänga av den bärbara Internet-persondatorn på rätt sätt Standardavstängning Fullständig avstängning (med huvudströmbrytaren) Använda det numeriska tangentbordet Använda rullningsknappen Datorns statuslysdioder Använda funktionstangenterna Justera volymen Justera volymen i Windows KAPITEL 4 Om modemet Prestandafunktioner Identifiera modemet K ITU V.90-standard Om punkt-till-punktanslutningar...4-2

4 Innehåll iii KAPITEL 5 Uppgradera din bärbara Internet-dator Lägga till mer minne Installera minnesexpansionsmoduler Vad är PC Card-kort? PC Card-korttyper Sätta in ett PC Card-kort Ta bort ett PC Card-kort Compaq-kompatibla PC Card-kort Använda PC Card-nätverkskort Program för PC Card-kort Konfigurera PC Card-kort Program för PC Card-kort från tredje part Sakregister

5 iv Innehåll

6 Kapitel 1 Använda handboken Använda handboken 1-1 Tack för att du har köpt en bärbar Internet-persondator från Compaq. Denna funktionshandbok hjälper dig att bekanta dig med datorns funktioner och innehåller information om hur du uppgraderar datorn. Ta dig tid att läsa igenom texten och de meddelanden som finns i den här handboken. Textanvändning i handboken I exemplen nedan förklaras den specialformaterade text som används i handboken. Namn på tangenter på tangetbordet anges i fetstil: Home, End, Backsteg, Tab Tangenter som ska tryckas ned samtidigt för att utföra något skrivs samman med ett plus (+) mellan tangenternas namn: Ctrl+Home Enheter anges med versaler: enhet C Namn på mappar anges med en inledande versal: Favoriter Filnamn anges i kursiv stil med en inledande versal: Setup.exe Kommandoradsinformation skriv med gemener i fetstil: a:\install Namn på ikoner skrivs i fetstil följt av en bild av ikonen: Ikonen Den här datorn H Menyalternativ skrivs i fetstil: Program, Tillbehör

7 1-2 Använda handboken Särskilda meddelanden Följande ord och symboler har en särskild innebörd i den här handboken: + TIPS!, OBS! a SE b VARNING! Nyttiga tips som gör det enklare och snabbare att använda datorn. Viktig information som rör handhavandet av din Internet-dator. UPP! Om dessa anvisningar inte följs kan det resultera i skador på utrustningen eller i att data går förlorade. Om dessa anvisningar inte följs kan det innebära livsfara eller risk för personskador. Hitta hjälp Compaq förser dig med ett flertal resurser som hjälp för att lära dig om din Internet-dator. De inkluderar följande: Ordlista Datortermer som du kanske inte är bekant med definieras i ordlistan. Sakregister Sakregistret är en fullständig lista över de ämnen som tas upp i handboken. Felsökning Felsökningsavsnittet visar hur du kan åtgärda många vanliga typer av datorfel.

8 Känna till service- och supportalternativ Använda handboken 1-3 Din Internet-dator är utrustad med flera nyttiga program som kan vara till hjälp när du behöver identifiera och lösa vanligt förekommande datorproblem. Om du behöver ytterligare teknisk support kan du besöka Compaqs webbplats på: Telefonnummer till Compaq Teknisk support finns angivna i garantiavtalet., OBS! Innan du ringer till Teknisk support måste du ta fram datorns modell- och serienummer. Skriv gärna ned dessa nummer för framtida bruk. Synpunkter på handboken Compaq Computer Corporation välkomnar synpunkter på denna handbok och förslag på hur den kan förbättras. Dessa bör skrivas på engelska. Skicka dessa till följande adress: COMPAQ COMPUTER CORP ATTN: DOCUMENTATION PROGRAM MANAGER MAIL CODE SH 249 HOUSTON TX 77070, OBS! Denna adress är enbart avsedd för synpunkter och förslag. Du kan inte få teknisk support genom denna adress.

9 1-4 Använda handboken

10 Kapitel 2 Allmänt om din bärbara Internet-dator Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-1 Kontrollera kontakterna Följande bild visar anslutningarna till datorn. Datorns kontakter Kontakter 1 Modemkabel 3 Batteri 2 Nätadapter

11 2-2 Allmänt om din bärbara Internet-dator Framsidan på din bärbara Internet-dator Följande knappar, lysdioder och kontroller finns på datorns framsida: Datorns framsida Datorns framsida

12 Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-3 Komponenter på framsidan 1 Bildskärm e Retail Central Knappen 2 Strömknapp r Snabb-e-postknapp 3 Tangentbord t Strömindikator 4 Styrplatta y Lysdiod för batteriladdning 5 Högtalare och akustikhål u Lysdiod för nätadapter 6 Handledsstöd i Hörlursjack 7 Modellnummer o Knappen Volym ned 8 Vänster knapp för styrplatta p Knappen Volym upp 9 Höger knapp för styrplatta a Mikrofonjack - Knappen Snabb-Internet s Lysdiod för Num Lock q Knappen Snabbsökning d Lysdiod för Caps Lock w Knappen Rulla upp/ned f Lysdiod för Scroll Lock

13 2-4 Allmänt om din bärbara Internet-dator Använda tangentbordet för att komma åt Internet Internet Direkt-knapparna tar dig snabbt och enkelt till Internet. Internet Direkt Internet Direkt-knapparna som sitter upptill på tangentbordet kopplar automatiskt upp dig mot Internet. Innan du använder dessa knappar måste du ha tillgång till Internet. Internet Direkt-knapparna tar dig snabbt till de mest utnyttjade Internetaktiviteterna. Knapparna är programmerade för att göra följande: Knapp 4 USA Zonen Internet Snabb-Internet tar dig till din startpunkt för Internet. Med denna knapp ansluts du till en personligt anpassad webbsida som innehåller information om lokalt väder, nyheter, sport och ekonomi. Övriga länder utanför USA Snabb-Internet tar dig till din startpunkt för Internet. Med denna knapp ansluts du till en personligt anpassad webbsida som innehåller information om lokalt väder, nyheter, sport och ekonomi. ª ± 3 Snabbsökning tar dig direkt till en förinställd webbplats där du kan söka efter information på Internet. Retail Central (Datoråterförsäljare) tar dig till din datoraffär och ett antal ledande företag. Snabb-e-post gör att du kan skicka och läsa e-post med endast en knapptryckning. Snabbsökning öppnar en sökmotor med vilken du kan söka efter information på Internet. Snabb-e-handel tar dig till elektroniska butiker. Compaq har samarbetat med många andra företag för att kunna erbjuda dig möjligheten att på ett bekvämt sätt handla via Internet genom att bara trycka ned några tangenter. I vissa områden ersätter knappen Förinställd webbplats knappen Snabb-e-handel. Snabb-e-post öppnar e-postprogrammet Microsoft Outlook Express. Om du är AOL-prenumerant öppnar knappen e-postkontot på AOL.

14 Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-5 Knapp % + USA Zonen Internet Min Presario är din snabbanslutning till Compaqs webbplats där du bland annat kan få produktinformation, användbara tips, uppdateringar för bättre prestanda och service. Online MarketPlace (Online-butiker) tar dig till elektroniska butiker på Internet. Compaq samarbetar med flera företag för att ge dig möjlighet till bekväm shopping ur olika kataloger med bara en knapptryckning. Övriga länder utanför USA Min Presario är direktlänken till Compaqs webbplats där du kan få svar på dina datorfrågor. Tryck på tangenterna Fn+F1 för att komma åt Min Presario. Med Snabbsvar ansluts datorn till en webbplats där du kan få svar på frågor och hjälp med att lösa problem. Tryck på tangenterna Fn+F2 för att komma åt snabbsvarsfunktionen.

15 2-6 Allmänt om din bärbara Internet-dator Programmera om Internet Direkt-knappar och funktionstangenter Du kan programmera om Internet Direkt-knapparna så att de passar dina personliga önskemål. Ikonen för Internet Direkt-knapparna ¹ finns i Windows aktivitetsfält. Du finner den även om du klickar på Start, sedan på Program och väljer Konfigurera snabbknappar. Om du vill programmera om Internet Direkt-knapparna gör du på följande sätt: 1. I statusfältet högerklickar du på ikonen för Internet Direkt-knapparna ¹ och väljer Konfigurera snabbknappar. 2. Fönstret Stödprogram för Compaq snabbknappar visas. Klicka på den knapp du vill ändra. 3. Följ instruktionerna. Avaktivera och aktivera Internet Direkt-knapparna Du kan stänga av alla Internet Direkt-knappar i programmet för snabbknapparna. När de är avstängda kommer ingen av Internet Direkt-knapparna att fungera. Ikonen för Internet Direkt-knapparna ¹ som finns i aktivitetsfältet visas överkorsad med rött. Du kan fortfarande komma åt knapparnas funktioner om du klickar på ikonen för Internet Direkt-knapparna ¹. Om du vill avaktivera Internet Direkt-knapparna gör du på följande sätt: 1. Från aktivitetsfältet i Windows högerklickar du på ikonen för Internet Direktknapparna ¹. 2. Klicka på Avaktivera snabbknappar. Om du vill aktivera Internet Direkt-knappar gör du på följande sätt: 1. Från aktivitetsfältet i Windows högerklickar du på ikonen för Internet Direktknapparna ¹. 2. Klicka på Aktivera snabbknappar.

16 Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-7 Vänster sida på din bärbara Internet-dator Följande komponenter finns på datorns vänstra sida: Datorns vänstra sida Komponenter på vänster sida 1 Kortspärr för PC Card-kort 3 Diskettenhet 2 PC Card-kortplats 4 Diskettutmatningsknapp

17 2-8 Allmänt om din bärbara Internet-dator Höger sida på din bärbara Internet-dator Följande komponenter finns på datorns högra sida: Datorns högra sida Komponenter på datorns högra sida 1 Batterifack 3 Utmatningsknapp för CD/DVD-spelare 2 CD/DVD-spelare 4 Manuellt utmatningshål för CD/DVDspelare

18 Baksidan på din bärbara Internet-dator Följande komponenter finns på datorns baksida: Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-9 Datorns baksida Komponenter på baksidan 1 Nätadapterkontakt 6 Ventilationshål för fläkt 2 USB-kontakt 7 Kontakt för extern bildskärm 3 Säkerhetsfäste 8 Parallell-/skrivarkontakt 4 Seriell kontakt 9 Kontakt för tangentbord/mus 5 Ventilationshål för fläkt - Modemjack

19 2-10 Allmänt om din bärbara Internet-dator Undersidan på din bärbara Internet-dator Följande komponenter finns på datorns undersida: Datorns undersida Komponenter på undersidan 1 Serienummermärkning 3 Stöd 2 Minneskortplats 4 Högtalarkontakter

20 Sätta in batteriet Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-11 Sätt in batteriet om du inte redan har gjort det. Så här sätter du in batteriet: 1. Skjut ned luckan till batterifacket så att du kan ta bort luckan. Öppna luckan till batterifacket 2. Sätt in det nya batteriet i batterifacket med etiketten uppåt. Sätta in batteriet

21 2-12 Allmänt om din bärbara Internet-dator 3. Stäng luckan till batterifacket genom att försiktigt skjuta upp luckan tills den snäpper på plats. Stänga luckan till batterifacket Ta bort batteriet Så här tar du bort batteriet: 1. Spara filer. 2. Om nätadaptern inte är ansluten stänger du av datorn. 3. Ta bort luckan till batterifacket genom att skjuta den nedåt. 4. Använd batteriets flik som skjuter ut under datorn för att dra ut batteriet. 5. Sätt in det laddade batteriet genom att skjuta in det tills det snäpper på plats. 6. Tryck på Ström-knappen för att sätta igång datorn. b VARNING! För att minska risken för skador på batteriet eller risken för personskador bör du inte krossa, punktera eller förbränna batteriet eller kortsluta kontakterna. Försök inte heller att öppna eller reparera batteriet.

22 Ladda batteriet Allmänt om din bärbara Internet-dator 2-13 När du ansluter datorn till nätström för första gången börjar batteriet att laddas (vare sig datorn är påslagen aller inte). Batteriladdningsindikatorn lyser när batteriet håller på att laddas., OBS! När du laddar batteriet för första gången låter du datorn vara ansluten till eluttaget tills batteriet är fullständigt laddat och lysdioden för batteriladdning inte lyser. På så sätt säkerställer du att batteriet blir fullständigt laddat. Batteriladdningstid Ladda batteriet genom att ansluta datorn till nätström. Batteriet laddas vara sig datorn är påslagen eller avstängd och fortsätter att laddas antingen tills det är fullständigt laddat eller nätströmmen kopplas bort. Batteriladdningstiden varierar beroende på den ursprungliga batteriladdningen, typ av batteri och datorns aktivitet under laddningstiden. Extra batterier Om du vill köpa extra batterier till din bärbara Internet-dator kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller besöker Compaqs webbplats på:

23 2-14 Allmänt om din bärbara Internet-dator Ansluta datorn till nätström Följ anvisningarna i guiden Compaq - Installation av hårdvara när du ska ansluta datorn till nätström. Mer information om nätsladdar över hela världen finns i avsnittet om information från myndigheter i handboken. Koppla bort datorn från nätström Om det inte finns ett laddat batteri i datorn bör du spara ditt arbete och stänga av datorn innan du kopplar bort nätströmmen. När det finns ett laddat batteri i datorn, kan du bara koppla bort nätströmmen. Datorn växlar automatiskt om till batteriström. b VARNING! Se till att du har lätt att nå eluttaget. Koppla bort nätadaptern från eluttaget när du ska koppla bort datorn från nätströmmen. Lämna inte kvar nätadaptern i eluttaget. VARNING! Placera inte några föremål på strömsladdar och kablar. Ordna dem så att ingen riskerar att kliva på dem eller snubbla över dem. Dra inte heller i sladdar eller kablar. Dra i själva kontakten när du ska dra ut en sladd ur ett eluttag. VARNING! Använd inte transformatorer som sålts tillsammans med andra apparater för datorns strömförsörjning. Det minskar risken för elektrisk stöt, brand eller skador på utrustningen.

24 Kapitel 3 Funktioner på bärbara Internet-datorer Funktioner på bärbara Internet-datorer 3-1 Starta den bärbara Internet-datorn När du vill starta datorn trycker du på Ström-knappen œ som sitter upptill på tangentbordet. Återställa från ett låst program eller system Återställa från ett låst program Om du behöver återställa datorn från ett program som låst sig gör du på följande sätt: 1. Tryck på Ctrl+Alt+Delete. Fönstret Stäng program visas. 2. Markera det program som låst sig. 3. Klicka på Avsluta aktivitet. Du uppmanas att stänga det program som låst sig. 4. Klicka på Avsluta aktivitet., OBS! Gör det till en vana att spara ofta. Allt arbete som inte har sparats kan gå förlorat om datorn eller ett program låser sig.

25 3-2 Funktioner på bärbara Internet-datorer Återställa från ett låst system Det kan hända att tangentbordet inte fungerar eller att skärmen låser sig. Om du behöver starta om datorn gör du på följande sätt: 1. Håll ned Ström-knappen œ under minst fyra sekunder. Denna åtgärd stänger av datorn manuellt. 2. Om du trycker en gång på Ström-knappen œ startas datorn om. Om datorn ändå inte startas om gör du på följande sätt: 1. Ta ut batteriet och koppla bort nätströmmen under minst 30 sekunder. 2. Sätt in batteriet eller återanslut nätströmmen och tryck på Ström-knappen œ en gång för att starta om. Om du hade filer öppna när datorn låste sig körs ScanDisk, som är ett Microsoft Windows-program, automatiskt. ScanDisk upptäcker om den felaktiga avstängningen har orsakat fel på hårddisken. Det kan uppstå fel om Windows operativsystem inte kunde stänga alla filer på rätt sätt innan datorn stängdes av. Om inga fel påträffas återupptas omtartsprocessen. Om ScanDisk påträffar fel följer du instruktionerna på skärmen för att gå vidare med omstartsprocessen. Arbete som du inte har sparat innan systemet låste sig kan ha gått förlorat.

26 Funktioner på bärbara Internet-datorer 3-3 Stänga av den bärbara Internet-persondatorn på rätt sätt Standardavstängning Så här gör du för att stänga av datorn på rätt sätt: 1. Spara allt arbete som du vill behålla genom att klicka på Arkiv-menyn och sedan på Spara. Om fönstret Spara som visas, skriver du ett filnamn, anger var du vill spara filen och klickar sedan på Spara. 2. Avsluta programmet som du använder genom att klicka på Stäng-knappen högst upp till höger i fönstret. 3. Maximera och stäng alla fönster som visas i aktivitetsfältet längst ned på skärmen. 4. Upprepa steg 1, 2 och 3 för alla öppna fönster tills bara Windows skrivbord är aktivt. 5. Klicka på Start-knappen och sedan på Avsluta. 6. Välj alternativet Stänga av datorn. 7. Klicka på OK. Efter några sekunder stängs datorn av., OBS! Datorn kan inte ta emot fax när den är avstängd eller i hibernationsläge. Fullständig avstängning (med huvudströmbrytaren) Om du behöver installera eller byta ut komponenter i datorn måste du först stänga av datorn fullständigt. Följ först instruktionerna ovan för standardavstängning av datorn. Koppla sedan bort datorns nätsladd från eluttaget och ta ut batteriet om ett sådant är installerat.

27 3-4 Funktioner på bärbara Internet-datorer Använda det numeriska tangentbordet Om du vill använda det inbäddade numeriska tangentbordet trycker du på Shift+NumLock. Denna tangentkombination ändrar tangenterna till siffror tills du trycker på Shift+NumLock igen. Det inbäddade numeriska tangentbordet, Shift-tangenten och NumLock-tangenten är alla blå till färgen., OBS! Om ett externt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord är anslutet aktiveras inte Num Lock om du trycker på Shift+NumLock på den bärbara datorns tangentbord. Du måste trycka på NumLock-tangenten på det externa tangentbordet eller på det numeriska tangentbordet för att aktivera Num Lock. Numeriskt tangentbord

28 Använda rullningsknappen Funktioner på bärbara Internet-datorer 3-5 Om du använder ett program med en vertikal rullningslist kan du använda rullningsknappen nedanför styrplattan för att rulla upp och ned sidvis. Om du vill ändra funktionen för rullningsknappen gör du på följande sätt: 1. Klicka på Start-knappen från aktivitetsfältet i Windows. 2. Peka på Inställningar, och sedan på Kontrollpanelen. 3. Dubbelklicka på Mus-ikonen [. 4. Klicka på fliken Knappfunktioner. Ändra inställningarna i kolumnen mitt på panelen Knappar. Datorns statuslysdioder Statusindikatorerna visar vad som händer i datorn. Ikon œ i f h Lyser när... Ström Datorn är påslagen. När lampan blinkar befinner sig datorn i sömnläge. Batteriladdning Batteriet håller på att laddas. Om lampan blinkar är batterinivån låg. Nätadapter Nätadaptern är ansluten. Num Lock Denna funktion är aktiverad. Du kan använda det inbäddade numeriska tangentbordet när du vill skriva siffror. Om du vill aktivera Num Lockläget trycker du på Shift+NumLock. Caps Lock Denna funktion är aktiverad. När du använder denna funktion skrivs bokstäver med versaler. Om du vill aktivera Caps Lock trycker du på Caps Lock-tangenten. Scroll Lock Denna funktion är aktiverad. Text som tar upp större plats än vad som kan visas på skärmen bläddras rad för rad. Om du vill aktivera Scroll Lock trycker du på Scroll Lock-tangenten.

29 3-6 Funktioner på bärbara Internet-datorer Använda funktionstangenterna Använd funktionstangenterna på tangentbordet om du snabbt vill utföra återkommande uppgifter. Funktionstangenterna finns på tangentbordets övre rad. Fn-tangenten aktiverar en funktionstangent. Den finns längst ned till vänster på tangentbordet. När du vill använda en funktionstangent trycker du på Fn-tangenten samtidigt som du trycker på en funktionstangent. Funktionstangenter och Fn-tangenten

30 Funktioner på bärbara Internet-datorer 3-7 Följande tangenter har redan tilldelats: Funktionstangenter Ikon F1* % F2* + F3 d F4 p Sömn F5** w F6** x F7 F8 F9 z y F10 F11 F12 Min Presario Funktionstangenter Beskrivning Online MarketPlace (Online-butiker) Växlar mellan inbyggd och extern bildskärm Kontrast ned Kontrast upp Ljusstyrka ned Ljusstyrka upp Spela/paus för CD- eller DVD-skivor Stopp för CD- eller DVD-skivor Föregående spår för CD- eller DVD-skivor Nästa spår för CD- eller DVD-skivor * Mer information finns i avsnittet Använda tangentbordet för att komma åt Internet ** Fungerar endast med HPA-bildskärmar.

31 3-8 Funktioner på bärbara Internet-datorer Justera volymen Du kan ändra volyminställningen för högtalarna på Internet-persondatorn. Tryck på -knappen för att öka volymen. Tryck på µ-knappen för att minska volymen. Om du trycker på µ- och -knapparna samtidigt avaktiveras Ljud av-funktionen. b VARNING! Minska volymen innan du tar på hörlurar för att undvika personskador eller skador på utrustningen. Justera volymen i Windows När du vill justera volymen i Windows, enkelklickar du på Volym-ikonen i Windows aktivitetsfält. Använd skjutreglaget för att justera volymen. Markera kryssrutan Allt ljud av om du vill stänga av ljudet helt.

32 Kapitel 4 Om modemet Om modemet 4-1 Din Internet-dator är utrustad med ett 56K V.90-data/fax-modem. Innan du använder modemet för att ansluta till Internet måste du öppna ett abonnemang hos en Internet-leverantör. Om din Internet-dator är utrustad med ett digitalt modem ska du läsa i Funktionshandboken om digitala modem. Prestandafunktioner Modemet har flera funktioner som ökar prestandan avsevärt. Följande funktioner finns: 56K ITU V.90-kompatibelt Modemet är förberett för att fungera i enlighet med ITU:s V.90-standard. K56flex-kompatibelt Om din Internet-leverantör använder ett K56flexprotokoll använder modemet automatiskt detta protokoll för att upprätta en förbindelse. Intel VideoPhone-kompatibelt (mer information finns i avsnittet Använda Intel VideoPhone). Funktioner för data/fax (mer information finns i avsnittet Skicka och ta emot fax). Identifiera modemet Gör så här om du vill lära dig mer om modemet som är installerat på datorn: 1. I Windows Aktivitetsfält klickar du på Start och pekar på Inställningar, och klickar sedan på Kontrollpanelen. 2. Dubbelklicka på Modem-ikonen J. I fönstret Egenskaper för Modem, visas namnen på de installerade modemen.

33 4-2 Om modemet 56K ITU V.90-standard Om du kan ansluta till en Internet-leverantör som använder V.90-standarden kan modemet ladda ned filer med en maximal hastighet på 56 kbit per sekund (kbit/s eller kbps) över en vanlig telefonledning. Nedladdningshastigheten varierar beroende på telefonledningens prestanda. När V.90-standarden används är nedladdningshastigheterna högre än uppladdningshastigheterna. Den maximala nedladdningshastigheten är 56 kbit/s och den maximala uppladdningshastigheten är 33,6 kbit/s. Överföringshastigheterna varierar beroende på telefonledningens skick och prestanda. V.90- och K56flex-protokollen är utformade för att öka nedladdningshastigheten endast från V.90- och K56flex-kompatibla digitala källor. De maximala överföringshastigheterna är för tillfället inte kända. De uppnår möjligen inte 56 kbit/s och varierar beroende på linjens kvalitet. Om punkt-till-punktanslutningar Du kan ställa in modemet för att ringa upp ett annat modem direkt. Detta brukar kallas för punkt-till-punktanslutning. Under en direkt modem-tillmodemuppringning överstiger nedladdnings- och uppladdningshastigheterna inte 33,6 kbit/s.

34 Kapitel 5 Uppgradera din bärbara Internet-dator Uppgradera din bärbara Internet-dator 5-1 Lägga till mer minne Du kan uppgradera minnet i din dator med minnesmoduler på 32, 64 eller 128 MB internminne. Kontakta en auktoriserad Compaq-återförsäljare för information om minne. Minnesspecifikationerna för din bärbara Internet-dator är följande: 144-stiftiga, SODIMM-moduler (Small Outline Dual Inline Memory Modules) 3,3 V SyncDRAM-minne (Synchronous Dynamic Random Access Memory) PC100-kompatibel a SE UPP! Elektrostatisk urladdning kan skada de elektroniska komponenterna. Innan du börjar denna procedur ser du till att du är ordentligt jordad (har laddat ur statisk elektricitet) genom att vidröra ett jordat, omålat metallföremål eller metallyta. Installera minnesexpansionsmoduler a SE UPP! Det rekommenderas att du använder minnesmoduler från Compaq när du utökar minnet. Om du använder minnesmoduler från någon annan tillverkare än Compaq kan det påverka ditt garantiskydd. Så här installerar du minnesmoduler på rätt sätt: 1. Stäng av datorn med Windows avslutningsprocess. a SE UPP! Om datorn sätts i hibernation (dvala) istället för att stängas av när du lägger till minne kommer data att gå förlorade. 2. Koppla bort alla strömkällor och extern hårdvara från datorn. 3. Ta ut batteriet ur datorn.

35 5-2 Uppgradera din bärbara Internet-dator 4. Vänd på datorn och leta reda på luckan till minneskortplatsen. 5. Ta bort skruven till luckan med en skruvmejsel av Phillips-typ. Ta bort skruven 6. Ta bort luckan till minneskortplatsen. 7. Skjut in minneskortet så att det låser fast ordentligt. Installera minnesexpansionsmodulen

36 8. Sätt tillbaka luckan till minneskortplatsen. 9. Skruva fast skruven igen. Uppgradera din bärbara Internet-dator 5-3 a SE UPP! Var försiktig och tryck med jämn kraft när du installerar minnesexpansionsmoduler. Om du trycker för hårt kan minnesmodulerna ta skada., OBS! Kontrollera att minnesmodulen sitter ordentligt och att den har snäppt på plats. Om den inte sitter rätt visas felmeddelanden om minnesfel eller så kan datorn inte identifiera minnesmodulen. Vad är PC Card-kort? PC Card-kort (tidigare PCMCIA-kort) är borttagbara enheter som ökar datorns lagrings- eller kommunikationskapacitet. PC Card-kort finns i tre storlekar: Typ I, Typ II, och Typ III. Följande saker är gemensamma för PC Card-korten: 2 standard busstorlekar, 16-bitar (PCMCIA) eller 32-bitar (CardBus) 68-stifts kontakter korten har ungefär samma storlek som ett kreditkort, men tjockleken varierar Det är enkelt att installera PC Card-kort. Andra aspekter, särskilt programrelaterade sådana, kan påverka om korten kan användas till sin fulla potential eller inte. PCMCIA (The Personal Computer Memory Card International Association) bildades 1989 i syfte att fastställa en branschstandard för användningen av PC Card-tekniken. Organisationen representerar mer än 500 företag inom datorbranschen. Som medlem i PCMCIA:s styrelse och verkställande kommitté, fungerar Compaq som en drivande kraft i PC Card-branschen.

37 5-4 Uppgradera din bärbara Internet-dator PC Card-korttyper PC Card-korttyper varierar enligt följande: Typ I-kort är som regel minneskort. Detta är den tunnaste typen som mäter 3,3 mm. Typ II-kort, exempelvis modemkort, är 5,0 mm tjocka. Typ III-kort är ofta hårddiskkort. De är tjockast och mäter 10,5 mm. Förlängda PC Card-kort av Typ I, Typ II och Typ III har samma höjd och bredd som standard PC Card-korten. Korten är dock förlängda eller tjockare i ena änden för att du ska kunna få plats med externa kontakter eller sladdlösa PC Card-kortantenner.

38 Sätta in ett PC Card-kort Så här sätter du in ett PC Card-kort i datorn: 1. Rikta in kortet, med etiketten uppåt, i kortplatsen. Uppgradera din bärbara Internet-dator Skjut in kortet försiktigt. Om datorn är påslagen, konfigureras PC Card-kortet automatiskt och du får en ljudsignal när kortet är klart att användas. Din Internet-dator accepterar en av följande typer av PC Card-kort: Ett PC Card-kort av typ I Ett PC Card-kort av typ II Ett PC Card-kort av typ III a SE UPP! Tvinga inte in kortet i springan. Det kan skada kontaktstiften. Sätta in ett PC Card-kort

39 5-6 Uppgradera din bärbara Internet-dator Ta bort ett PC Card-kort Innan du tar bort ett PC Card-kort ur datorn, klickar du på ikonen PC Card-kort P på Windows aktivitetsfält för att stoppa kortaktiviteten. Ett snabbfönster visas där du tillfrågas om du vill ta bort kortet. Gör sedan på följande sätt för att ta bort kortet: 1. Vik ut PC Card-kortspärren mot dig. 2. Skjut in spärren i enheten. PC Card-kortet matas ut och om datorn är påslagen hörs ljudsignaler. 3. Dra försiktigt ut kortet helt och hållet. 4. Vik in PC Card-kortspärren från dig. Ta ut ett PC Card-kort Compaq-kompatibla PC Card-kort Internet-persondatorn är kompatibel med ett stort antal PC Card-kort och CardBus PC Card-kort på marknaden idag. Mer information finns i dokumentationen som följer med PC Card-kortet eller kontakta PC Card-korttillverkaren. På Compaqs webbplats finns en förteckning över ett stort antal kompatibla PC Card-kort: OBS! Innan du köper ett PC Card-kort från en annan tillverkare än Compaq, bör du kontrollera dokumentationen som följer med kortet för att vara säker på att det följer PCMCIA-standard.

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 4 Lär känna datorn... 5 Tangentbordet

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

PLEXTALK PTN2 Användarmanual

PLEXTALK PTN2 Användarmanual PLEXTALK PTN2 Användarmanual 2009 Shinano Kenshi Co., Ltd. Viktig Information FCC-information Överensstämmelsedeklaration Modellnummer: PTN2 Handelsnamn: PLEXTALK Ansvarigt företag: Shinano Kenshi Co.,

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok

HP PSC 1600 All-in-One series. Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok HP PSC 1600 All-in-One series Användarhandbok Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch.

Manual. Introduktion. Om du vill läsa manualen på ett annat språk än svenska eller senare upplagor av den kan du gå in på webbplatsen www.bones.ch. Manual Introduktion Den här manualen ger en heltäckande beskrivning av Milestone 312. Om du bara vill ha en kortare introduktion för att komma igång med att använda spelaren räcker det att läsa snabbguiden

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0

Ha H nd n b d o b k o B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Handbok B r a i l l e L a b e l e r B L - 1 0 0 0 Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All other trademarks

Läs mer

Användarhandbok. www.mio-tech.com

Användarhandbok. www.mio-tech.com Användarhandbok www.mio-tech.com Utgåva: R02 (EU) Varumärken Ord-märket Bluetooth och dess loggor ägs av Bluetooth SIG, Inc. Alla märken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC

LocationFree Basstation LocationFree Player för PC LocationFree Basstation LocationFree Player för PC Bruksanvisning LF-PK1 LF-B1 LFA-PC2 2006 Sony Corporation Innehåll Vad är basstation LocationFree?... 4 Identifiera delar och reglage (basstation)...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide

Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare. Funktionsguide Bekanta dig med Logitech Squeezebox Touch Wi-Fi-musikspelare Funktionsguide Innehåll Squeezebox Touch: Funktionsguide Tack!................................................................ 5 Hjälp................................................................

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok

WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD My Cloud Personlig molnlagring Användarhandbok WD Service och support Om du stöter på några problem ber vi dig kontakta oss så att vi kan försöka åtgärda detta innan du skickar tillbaka produkten. De

Läs mer

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG

Användarhandbok. NeroVision Express 3. Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor. Nero AG Användarhandbok NeroVision Express 3 Skapa dina egna DVD-, VCD-, SVCD- och minidvdskivor hemma Nero AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till NeroVision Express 3 och programvaran

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer