XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "XEMIO-200. MP3/WMA-spelare. Bruksanvisning"

Transkript

1 XEMIO-200 MP3/WMA-spelare Bruksanvisning 1

2 EGENSKAPER Elegant utseende och lätt att använda MP1, MP2, MP3 och WMA-sammanpassande Multi-Code-spelare Driver-fritt skivsystem - du kan hantera dina filer direkt på din egen dator (Windows 2000 eller senare). INFORMATION OM MUSIKSPELAREN A. Laddbart batteri Spelaren har ett inbyggt litiumbatteri, som inte kan bytas av användaren. Du får det bästa resultatet genom att låta batteriet laddas ca. 1-2 timmar innan du använder den för första gången, eller tills laddningsdioden slocknar. Ladda batteriet Du kan ladda batteriet på två sätt: 1. Anslut spelaren till din dator. 2. Använd USB-laddare (tillval). B. Installera ett micro SD-minneskort Denna spelare har inget internt minne. Skjut micro SD-kortet i kortöppningen innan spelaren används. Sätt i micro SD-kortet i kortplatsen på spelarens sida. Spelaren är nu klar för användning. Du kan ladda önskade mediafiler direkt till ett micro SD-kort som är installerat på spelaren eller till ett micro SD-kort från en dator innan du skjuter kortet i spelarens kortöppning. Se till att spelaren är i OFF-läge (av), när du vill installera/ta bort ett micro SD-kort. I annat fall kan spelarens funktioner låsa sig eller interna data/filer kan gå förlorade/skadas. Obs! Om du försöker slå på strömmen, när det inte finns något SD-minneskort i kortöppningen, börjar statusindikatordioden blinka snabbt och stömmen slås av automatiskt. C. Knapparnas funktioner USB-port Hörlursanslutning Bältklips Öppning för minneskort LED-indikator Strömomkopplare (på/av) knapp: Slår på/av strömmen. Startar uppspelning/pausar uppspelningen. knapp: Väljer föregående spår eller startar snabbspolning bakåt. knapp: Väljer följande spår eller startar snabbspolning framåt. + knapp: Ökar ljudvolym. -knapp: Minskar ljudvolym. USB-port: För datoranslutning och batteriladdning. 2

3 D. Spelarens förberedelser 1. Strömmen på/av 1.1 Anslut hörlurarna till hörlursuttaget. 1.2 Slå på strömmen ON med strömbrytaren ON - OFF. Strömmen slås på och musikuppspelningen startar (se till att spelarenhar ett micro SD-kort). 1.3 Håll knappen nedtryckt ca. 3 sekunder, strömmen slås av och spelaren ställs i beredskapsläge. 2. Starta uppspelning/pausa uppspelning 2.1 Tryck på knappen för att pausa uppspelningen, tryck knappen på igen för att fortsätta uppspelningen. 2.2 Strömmen bryts automatiskt om spelaren är i pausläge ca. 3 minuter. 3. Justering av ljudvolym 3.1 Ljudvolymen ökar/minskar genom att trycka på + / - knappen. 3.2 Du kan påskynda volymändringen genom att hålla + / - knappen kontinuerligt nedtryckt. 3.3 Hörlurarna ger en pipsignal (hörselvarning) alltid, när ljudvolymen uppnår den inställda standardnivån, varvid volymen överstiger 85 db. Kvittera varningspipet genom att trycka på knappen och tryck sedan igen på + / - knappen tills ljuvolymen är på önskad nivå. 4. Spela upp följande/föregående musikspår 4.1 Du kan hoppa till början av följande musikspår med ett kort tryck på knappen under uppspelningen. 4.2 Du kan hoppa tillbaka till föregående musikspår med ett kort tryck på knappen under uppspelningen. 5. Musikspårets snabbspolning framåt/bakåt 5.1 Snabbspolningen startar framåt genom att hålla uppspelningen. knappen nedtryckt under 5.2 Snabbspolningen startar bakåt genom att hålla knappen nedtryckt under uppspelningen. E. USB-funktion 1. Spelarens anslutning till datorn 1.1 Anslut spelaren till datorn med en USB-kabel. Datorn identifierar den anslutna spelaren USB Mass Storage Device och installerar motsvarande drivrutin till datorn (Windows 2000 / XP System osv.) 1.2 Skärmen visar en diskenhetssymbol. Du kan nu påbörja läs-/skrivoperationer. Batteriet laddas i bakgrunden. 1.3 Du kan spela musik med den anslutna spelaren genom att trycka på uppspelnings-/ pausknappen. Uppspelningen kan dock stoppa eller starta, om anslutningen till datorn kopplas loss. 2. Koppla loss spelaren från datorn Koppla bort spelaren från datorn enligt instruktionerna. I annat fall kan viktig information försvinna från spelarens minne. 2.1 Om du använder en Windows-dator kan du göra bortkopplingen i My computer symbolen eller genom att klicka på Safely Remove Hardware symbolen i Windows-systemmappen. 2.2 Om din dator är en Mac kan du koppla bort spelaren genom att dra spelarsymbolen på skärmen till papperskorgen. 2.3 Nu kan spelaren tas bort på ett säkert sätt. Koppla USB-kontakten loss först från spelaren och sedan från datorn. 2.4 Om du av misstag har lösgjort spelaren från datorn utan att stänga av kopplingen, anslut spelaren tillbaka till datorn. 2.5 När du slår strömmen på efter brytandet av PC-anslutningen, startar musikuppspelningen automatiskt. 3

4 F. Lysdiodernas funktioner Uppspelningsläge: LED-dioden blinkar en gång per sekund. Pausläge: LED-dioden lyser starkt. PC-anslutningsläge: LED-dioden lyser starkt. (Laddningen fungerar i bakgrunden.) Laddningsläge LED-dioden lyser starkt. Laddningen är klar: LED-dioden slocknar. G. Felsökning Uppspelningen startar inte. Inget ljud hörs. Kontrollera om batteriet har ström. Kontrollera att strömbrytaren ON-OFF är i ON läge. Om inte, flytta den till ON-läget. Kontrollera om ljudvolymen är justerad till minimum samt att hörlurarna är rätt anslutna? Kontrollera, om hörlurspluggen är smutsig? En skadad WMA/MP3-fil kan orsaka statiska störningar och ljudavbrott. Kontrollera att musikfilen inter är skadad. Säkerställ att spelaren stöder musikfilens format. Det går inte att ladda musikfiler. Kontrollera att spelarens USB-kontakt är rätt ansluten till datorn. Kontrollera att drivrutinen är rätt ansluten. Kontrollera om spelarens minne är fullt. Kontrollera att spelaren har ett micro SD-minneskort. H. Tekniska data Mått (HxBxD) Vikt PC-anslutning Hörlursimpedans Internt minne Yttre minne Batteri 43 x 29.8 x 15 mm 14.5 g USB 2.0 (High Speed) 32 ohm Nil Micro SD-minneskort (högst 8 GB) Inbyggt laddningsbart litiumbatteri (3.7V, 110 ma) Uppspelningstid ca. 4-5 timmar Ljudformat som stöds MP3 32 kbps kbps W M A 32 kbps kbps Audio Hörlurarnas utteffekt V: 275 mv (32 ohm) H: 275 mv (32 ohm) Frekvensomfång 20 Hz - 20,000 Hz SNR Funktionstemperatur -0 C - 40 C 80 db Operativsystem Windows 98/SE/ME2000/XP/Vista/Win7 Mac 9.2 eller senare 4

5 Obs! Vi förbehåller oss rätten till ändringar av produktdesing och specifikationer utan förvarning. SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs säkerhetinstruktionerna noggrant innan du använder produkten. Varning! För att undvika faran för elektriska stötar, ta inte bort lockskruvarna. Enheten innehåller inga delar som användaren själv kan underhålla. Alla underhållsåtgärder bör lämnas åt en kvalificerad servicepersonal. Utropstecknet i den liksidiga triangeln visar att bruksanvisningen som följer med enheten innehåller viktiga underhållsinstruktioner. Blixten i den liksidiga triangeln indikerar att enheten innehåller en farlig spänning, som kan orsaka elektriska stötar. Håll följande riktlinjer i åtanke Använd inter apparaten i närheten av vatten. Rengör apparaten endast med en fuktig trasa. Blockera inte ventilationsöppningarna. När du ställer enheten på en hylla, lämna minst 5 cm fritt utrymme omkring den. Installera enheten enligt bruksinvisningens instruktioner. Trampa inte på nätsladden eller lämna den i kläm. Placera inga tunga föremål på nätsladden. Detta kan skada den. Förvara nätsladden oåtkomligt för barn! Lekning med strömsladden kan orsaka allvarliga skador. Koppla ur apparaten under åskväder eller när den inte används under en längre tid. Håll enheten borta från värmegenererande källor såsom värmebatterier, värmeapparater, spisar, ljus osv. Undvik att använda enheten i närheten av starka magnetfält. ESD kan störa enhetens normala användning. Nollställ enheten i ett sådant fall och starta den sedan igen enligt instruktionerna i bruksanvisningen. När du utför filöverförning, hantera enheten med omsorg och använd den i störningsfri miljö. VARNING! SÄTT ALDRIG FRÄMMANDE OBJEKT I PRODUKTENS VENTILA- TIONSÖPPNINGAR. PRODUKTEN INNEHÅLLER HÖG SPÄNNING OCH FRÄM- MANDE OBJEKT KAN ORSAKA EN ELSTÖT OCH/ELLER KORTSLUTNING I DE INTERNA DELARNA. AV SAMMA ANLEDNING, HÄLL INTE VÄTSKA PÅ PRO- DUKTEN. Använd inte enheten på våta platser såsom badrum, ångvarmt kök eller nära en simbassäng. Använd inte enheten i en situation där fukten kan kondenseras. Denna produkt är tillverkad alla säkerhetsföreskrifter i åtanke. Följande säkerhetstips är avsedda att skydda användaren från farorna av vårdslös användning. Även om enheten är tillverkad ytterst noggrant och inspekterad flere gånger innan leveransen från fabriken, är det fortfarande möjligt att det uppstår problem, som med alla elektriska apparater. Om du märker rök, värmeutveckling eller andra oväntade fenomen, dra ut nätkontakten ur vägguttaget omedelbart. Kontrollera att enhetens ventilation fungerar i alla omständigheter. Enheten fungera endast med strömkällan som är antecknad på typskylten. Kontakta försäljaren eller det lokala elbolaget, om du har frågor gällande nätspänningen. 5

6 Eluttaget bör finnas i enhetens närhet och vara lättåtkomligt. Överbelasta inte vägguttaget eller förlängningssladden. överbelastning kan orsaka brand eller elektriska stötar. Skydda nätsladden mot gnagare. Gnagare älskar att tugga på nätsladdar. Fatta alltid tag i stickproppen när du drar strömsladden ur vägguttaget. Dra aldrig direkt i sladden. Detta kan orsaka kortslutning. Undvia att placera enheten på sluttande eller vibrerande ytor. Koppla loss näsladden av säkerhetsskäl, när enheten inte används under en längre tid. Rengör enheten endast med en mjuk, torr trasa. Använd inte lösemedel eller petroliumbaserade vätskor. Enhetens leverantör ansvarar inte för skador som orsakats av funktionsfel, felaktig användning, ombyggnad på enheten eller byte av batteri. Om enheten inte används under en längre tid, ladda batteriet minst en gång i månaden för att hålla det i trim. Säkerhetsinstruktoner - fortsättning Ladda batteriet omedelbart, om: a) Skärmen visar en batterisymbol (tomt batteri). b) Strömmen bryts automatiskt när enheten slås på. Bryt inte bort kontakten när formatering pågor eller enheten överför filer. Datat kan i annat fall skadas eller förloras. Varning: Långvarig exponering för höga ljud från musikspelare kan orsaka tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Anslut USB-minnet direkt till enheten. Använd inte en USB-förlängningskabel, det kan orsaka dataförlust. Kom ihåg att säkerhetskopiera dina data innan du skickar enheten för service. Försäljaren ansvarar inte för dataförlust Dela inte upphovsrättskyddat material utan tillstånd från innehållets ägare. Detta kan bryta mot upphovsrättslagar. Tillverkaren ansvarar inte för olaglig användning av upphovsrättsskyddat material. Bredvidvarande symbol betyder att frågavarande elektriska apparat eller batteri inte får kastas bort med vanligt hushållsavfall i Europa. Kassera produkten och batteriet i enlighet med bestämmelserna. På detta sätt hjälper du till att spara natur och förbättra slutförvaringsplatsen (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive). CE-märkta produkter uppfyller kraven på det av Europeiska gemenskapen publicerade EMC-direktivet (2004/108/EC) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EC). Tillverkad för: TRUEBELL FINLAND OY Juurakkokuja 4, Vantaa Kundservice tel

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok

COOLTAB-70. 18 cm Internet Tablet med Android 4.0. Handbok COOLTAB-70 18 cm Internet Tablet med Android 4.0 Handbok 1 Innehållsförteckning Förpackningens innehåll 3 Tablettens kontroller 4 Startskärmen 5 Att starta 5 Var används tabletten 5 Ladda batteriet 5 Batteriets

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6

Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Modell Inomhusdel / Utomhusdel RAS-18FH6/RAC-18YH6 RAS-25FH6/RAC-25YH6 RAS-35FH6/RAC-35YH6 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning helt för att uppnå bästa prestanda och säkerställa år av problemfri användning.

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+

DAB2+ Bästa kund. Grattis till din nya Argon DAB2+ Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator

SW7187. Bruksanvisning bärbar dator SW7187 Bruksanvisning bärbar dator Mars 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kapitel 1: Presentation av Notebook PC Om den här användarmanualen... 6 Anmärkningar om den här manualen... 6

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260

Bruksanvisning. Tvättmaskin TT 1260 SV Bruksanvisning Tvättmaskin TT 1260 Innehåll Säkerhetsinformation 2 Säkerhetsföreskrifter 3 Produktbeskrivning 4 Beskrivning av kontrollpanelen 4 Programöversikt 5 Förbrukningsvärden 6 Tillvalsfunktioner

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE

HA-2. Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE HA-2 Bärbar Hörlursförstärkare / USB DAC ANVÄNDARGUIDE 1. Viktig Information Utropstecknet i en liksidig triangleis avsedd att varna användaren för närvaron av viktiga drift och underhåll (service) instruktioner

Läs mer

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen

Läs detta först. Säkerhetsinformation. Information om den här maskinen Läs detta först Säkerhetsinformation Information om den här maskinen Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära till hands för framtida bruk. För säker och korrekt användning, läs

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer