MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL. södra öland"

Transkript

1 MÖRBYLÅNGA KOMMUNS GRAFISKA PROFIL

2 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 2 Varför en grafisk profil? Liksom andra kommuner, företag och organisationer är vår kommun beroende av hur vi uppfattas av omgivningen. För att vår verksamhet ska uppfattas som positiv krävs medvetenhet hos politiker och anställda, medvetenhet om vår del i helheten och medvetenhet om vår identitet som kommunal organisation. Det krävs också att alla känner delaktighet och intresse för vår verksamhet. Enhetligt ansikte Vår grafiska profil har som syfte att stärka Mörbylånga kommuns identitet, genom att kommunen med sina förvaltningar visar upp ett enhetligt ansikte utåt. När vi som kommun har en gemensam grafisk profil, som alltid kommunicerar samma värden, får mottagaren en enhetlig och tydlig bild av oss. Då har vi med hjälp av ett enhetligt ansikte skapat en förutsättning för att bygga en stark och framgångsrik verksamhet. Ett arbetsredskap Målet med vår grafiska profil är att den ska fungera som ett arbetsredskap, ett verktyg som höjer kvaliteten i det dagliga arbetet. Genom vår grafiska profil kan arbetet med utformning av information både underlättas och effektiviseras. Saga Sigvardsson, Kommunstyrelsens ordförande Mörbylånga, augusti 2002

3 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 3 Register 01 Logotyp4 02 Vapen 7 03 Typografi 8 04 Färger 9 05 Kontorsmaterial Profilmaterial Annonser Rekommendation 16

4 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 4 01 Logotyp Kommunvapnet tillsammans med texten Mörbylånga kommun är vår logotyp. Syftet med logotypen är att ge en enhetlig bild av kommunen. För att bilden av Mörbylånga kommun ska bli tydlig krävs att vi använder logotypen i samma utformning och på samma sätt, oavsett var den förekommer. Med vår logotyp kan vi sprida kunskap om vilka verksamheter som drivs i kommunal regi. För att kommunmedlemmarna lätt ska kunna identifiera kommunen som avsändare till en viss information, ska logotypen finnas med på allt material som når externa mottagare. Det är också viktigt att logotypen finns med i samband med projekt och aktiviteter som kommunen deltar i eller står bakom. Logotypen är ett verktyg för att tala om var vi är aktiva. Logotypen får endast användas i kommunala ändamål och inte i kommersiellt syfte. Om logotypen ska användas i andra sammanhang än kommunala måste kommunstyrelsens ordförande ge tillstånd till detta. Sist men inte minst - logotypen är viktig även för vår egen kommunala identitet. Den skapar samhörighet bland politiker och anställda i kommunen. Vid tryck Använd logotypen i original som finns hos informationssekreteraren. Vapen Text Mörbylånga kommuns logotyp

5 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 5 01 Logotyp Det finns tre varianter av logotypen, vilken du använder är beroende av vilka uppgifter du vill att logotypen ska innehålla. Se även exempel på nästa sida. Om du endast ska använda texten Mörbylånga kommun, använd logotyp 1. Denna variant har lite större text. Om du vill ha med en undertext i form av förvaltning eller nämnd, använd logotyp 2 eller 3. Texten i dessa logotyper är anpassad för att undertext ska få plats. Inga andra varianter av logotypen får förekomma. Alla logotyper finns också i svartvitt, se exempel. Logotyp 1 Denna logotype används när utrymmet är begränsat och det inte ska vara med någon undertext. Logotyp 2 Denna logotype används när utrymmet är begränsat och det ska vara med en undertext, se exempel på nästa sida. Logotyp 3 Denna logotype används alltid med en undertext, en eller två rader, se exempel nästa sida. Logotyp i svartvitt Alla logotyperna finns i svartvitt.

6 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 6 01 Logotyp Det finns tre varianter av logotypen, beroende på vilka uppgifter du vill att logotypen ska innehålla. Här visas exempel på logotypen med undertext. Om du vill ha med undertext, använder du logotyptvå eller tre. Förvaltningens eller nämndens namn skrivs alltid på rad två. Förvaltningens namn skrivs alltid i bestämd form, ex. kultur- och fritidsförvaltningen. Detsamma gäller nämnd. Vill du även ha med namn på enhet, eller adress till förvaltningen, använder du logotyp tre. Dessa uppgifter skriver du på rad tre. Enheter skrivs endast tillsammans med förvaltningens namn. Om du vill ha med tre rader i logotypen använder du alltid logotyp tre. All text i logotypen har typsnittet Garamond. Logotyperna finns i original hos informationssekreteraren och automatiskt i våra mallar. Logotyp 2 Kommunledningskontoret A Det är viktigt att undertexten linjerar med den övriga texten, se A. När logotypen har en storlek av 60 mm i bredd skrives underrubriken i 10 punkter. Undertexten linjerar med halva höjden av det blå fältet, se B. Logotyp 3, med en och två undertexter Kommunledningskontoret B C A Kommunledningskontoret Adress, postnummer, postort C Det är viktigt att undertexten linjerar med den övriga texten, se A. När logotypen har en storlek av 75 mm i bredd skrives underrubriken i 10 punkter. Undertexten linjerar med toppen av vågorna på det blå fältet, se C.

7 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 7 02 Vapen Mörbylånga kommuns vapen har i grundoriginalet tre färger; rött, blått och guld. Kommunvapnets färger är fastställda av Riksheraldikern. Se färgnummer här intill. Guldfärgen kan ersättas med en gul pms 1235, vilket kan vara lämpligt vid utskrifter eller för att minska kostnader vid fyrfärgstryck. Den blå och den röda färgen får däremot inte ersättas. Kommunvapnets historik Mörbylånga kommuns vapen har funnits sedan Vapnet togs fram under kommundelningsreformen 1974 när kommunen bildades. Konstnären Sven-Bertil Svensson från Mörbylånga fick uppdraget att framställa vapnet. Vapnet har sedan godkänts av Riksheraldikern. Vapnets nedre del består av en blå våg. Den blå färgen symboliserar att den större delen av vår kommun är kringfluten av vatten. Vapnets övre del är bottnad med guld och ovanpå ligger en röd, stiliserad skans med fem uddar, varav en pekar uppåt. Skansen ska symbolisera den rika förekomsten av fornborgar på södra Öland. Mörbylånga kommuns vapen. Färgerna är: Blå - pms 293 Röd - pms 032 Guld - pms 871 Gul - pms 1235 Vid tryck Använd vapnet i original som finns hos informationssekreteraren.

8 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 8 03 Typografi För att skapa ett enhetligt ansikte utåt räcker det inte med att vara konsekvent i hur vi använder vår logotyp. Det krävs även en gemensam typografi i allt kommunikationsmaterial. Med begreppet typografi avses det som bestämmer bokstävernas mellanrum och utformning. I Mörbylånga kommuns grafiska profil ingår valet av typsnitt. Det finns tre typsnitt att välja ibland: Meta, GillSans och Garamond. Typsnittens egenskaper Meta är ett typsnitt som fungerar väl både i rubriker och långa texter. Meta betraktas som ett relativt ovanligt typsnitt och finns som regel inte installerat på kommunens datorer. Typsnittet används därför främst för produktion av material som vi beställer av t ex reklambyråer och tryckerier. GillSans används till rubriker och ingresser. Men även till mellanrubriker, bildtexter och text i informationsrutor. Garamond passar för långa texter och används till brödtexter. GillSans och Garamond finns automatiskt i de mallar vi har. Om du av någon anledningen inte skulle ha tillgång till de angivna typsnitten kan du ersätta GillSans med Arial eller Garamond med Times. För mer detaljerad information; kontakta informationssekreteraren. Meta & Meta Bold Meta abcdefghijklmnopqrstuv abcdefghijklmnopqrstuv GillSans & GillSans Bold GillSans abcdefghijklmnopqrstuvxy abcdefghijklmnopqrst Garamond & Garamond Bold Garamond abcdefghijklmnopqrstuvxy abcdefghijklmnopqrstuv

9 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid 9 04 Färger Mörbylånga kommuns färger är rödbrunt och gult. Se färgnummer härintill. Färgerna speglar den unika tonalitet som södra Öland står för. Den rödbruna färgen symboliserar den kalkrika jorden, de dova tonerna från alvarets orkidéer och nyanserna i åkerns mylla. Den gula färgen är en saftigt gul ton från växtligheten, sprungen ur saffran och ockragult, med inslag av Arontorpsrosens gula nyans. Den gyllene kvällssolen över havet och alvaret, glädjen, friheten och energin som södra Öland erbjuder. PMS 209 PMS 1235 Pantone PMS 209 Informationsproduktion Dessa två färger är de färger vi använder oss av när vi producerar informationsmaterial, som tryckta broschyrer, informationsmaterial och profilmaterial. Färgerna kan användas tillsammans med fotografier från informationssekreterarens bildbank eller med förvaltningens egna fotografier. Inga andra färgsatta blad, figurer från Clipart eller dylikt ska nå externa mottagare. När vi arbetar med södra Ölands färger är det viktigt att tänka på i vilket sammanhang de ska användas. Beroende på det material eller den papperskvalitet som färgerna ska tryckas på, kan nyanser och styrka variera. Gör alltid ett sk provtryck först. Då vet du hur slutresultatet kommer att bli. Är du osäker eller behöver tips och råd; kontakta informationssekreteraren. CMYK - Magasin C0 M100 Y34 K53 Pantone PMS 1235 CMYK - Magasin C0 M29 Y91 K0

10 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Kontorsmaterial Kontorsmaterial benämns allt material som används i det dagliga arbetet och som finns i digital version i våra datorer. Det är till exempel brevpapper, mall för fax, protokoll och skrivelser. Allt detta material följer automatiskt den grafiska profilen. Kuvert och annat som beställs från tryckerier ska innehålla kommunens logotyp och följa den grafiska profilen. Fax Mallar för fax finns också i allas datorer. Kuvert och korrespondenskort Kuvert och korrespondenskort (anteckningsblock) beställs dels centralt via vaktmästeriet, dels på förvaltningarna. Kuvert och korrespondenskort ska se likadana ut oavsett varifrån de beställs. Våra Brevpapper Vid all korrespondens är det viktigt att kommunens mall för brevpapper används. Denna finns som mall i allas datorer. Brevpapperet föjer den grafiska profilen. kuvert innehåller logotypen i svart, med avsändande förvaltning. Vid beställning av korrespondenskort, använd brevpapperet som mall. E-postsidfot Att kommunicera via e-post är lika vanligt som att kommunicera via brev. Därför ska alla kommunens anställda installera samma e-postsidfot. Informationssekreteraren kan hjälpa dig med detta. (E-postsidfot kallas oftast för signatur i Kommunledningskontoret Informationsenheten e-postprogrammen.) Brevpapper, mallen finns i alla anställdas datorer. E-postsidfot Med vänlig hälsning Förnamn --- Förnamn Efternamn Titel Telefon direktnr: Mobil: E-post: Adress Telefon Telefax Konto Org nr Emma Rydh Pg Trollhättevägen (vx) Bg MÖRBYLÅNGA Mobil: Mörbylånga kommun Trollhättevägen Mörbylånga Telefon: Fax: Internet:

11 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Profilmaterial Profilmaterial innebär material som används för information och marknadsföring. Det kan till exempel vara informationsblad, broschyrer, PowerPoint-presentaioner, visitkort och korrespondenskort. Våra profilmaterial ska innehålla södra Öland-randen i den mån detta är möjligt. Södra Öland-randen Syftet med södra Öland-randen är att visa upp ett enat ansikte utåt när vi specifikt arbetar med information och marknadsföring. Södra Öland-randen används som ett komplement till logotypen och varumärket Mörbylånga kommun. Södra Öland-randen ska alltid användas tillsammans med vår logotyp. Randens utformning bygger på den grafiska profilen. Södra Öland-randen står inte primärt för Mörbylånga kommun som organisation, utan som en plats där det är attraktivt att leva, bo och arbeta. Givetvis med god service från organisationen Mörbylånga kommun. Randen har i stora drag två användningsområden. Den används för det första gentemot våra kommunmedlemmar. Då används den som ett verktyg i informationsverksamheten i informationsblad, broschyrer och informationsannonser. I detta sammanhang används randen som ett medel att öka uppmärksamhetsvärdet. Målet är att den ska bli en igenkänningsfaktor för all information från kommunen. Södra Öland-randen används också utåt utanför kommunen när vi marknadsför vår kommun för inflyttning, rekrytering och företagsetablering. I detta sammanhang ska randen skapa intresse för Mörbylånga kommun som plats att leva, bo och arbeta i. Även här ska randen fungera som en igenkänningsfaktor. Placering Den tvåfärgade randen ska alltid ligga som en utfallande bild, allra längst till höger. Södra Öland-randen finns som original hos informationssekreteraren. Randen finns också i svartvitt. I det rödbruna fältet skrivs södra i gult och i det gula skrivs Öland i vitt. All text i fältet skrivs med gemener, dvs. små bokstäver. Om randen används svartvit ersätts den rödbruna färgen med 80 % svart och den gula med 20 % svart. Södra skrivs i vitt och Öland skrivs i svart text. Exempel på Södra Öland-randen

12 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Profilmaterial Broschyrer, informationsblad, visitkort, PowerPoint-presentationer Hos informationssekreteraren finns färdigtryckta blad med Södra Öland-randen i A4 och A5-format Dessa kan användas för broschyrer och informationsblad. Hos informationssekreteraren kan du också beställa visitkort och få hjälp med PowerPointpresentationer. Namn och titel, personens direktval, telefon, mobil, Adress Mörbylånga kommun Visitkort Storlek 90 x 55 mm EMMA RYDH INFORMATIONS- OCH UTREDNINGSSEKRETERARE Telefon direktnr: Mobil: E-post: MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trollhättevägen Mörbylånga Telefon Fax: Internet: Brevpapper med förtryckt logotype Förtryckt med Södra Öland-randen Hela södra Öland mer än halva Mörbylånga kommun och inklusive Stora Alvaret är med på UNE- SCO:s lista över Världsarv. Det öländska odlingslandskapet, med Boktipset Praktiska råd för att undvika stress. mer än årig tradition i brukandet, har gett anledning till upphöjelsen. Till detta finns 35 naturreservat. Som du förstår är vår natur unik, med internationellt uppmärksam- 1. GÖR EN SAK I TAGET Försök själv välja i vilken ordning du ska genomföra dina arbetsuppgifter. Om du tvingas välja något annat gör då det i stället men tala om vilka konsekvenser det får. Ställs du inför ett problem ta hjälp av någon annan. mad flora och fauna. Havet erbjuder bad, fiske, segling, båtsport eller windsurfing.vill du hämta inspiration och veder- 2.ARBETA FÄRDIGT PÅ JOBBET Försök göra arbetet på arbetsplatsen. Ta inte med jobbet hem. Där ska du vila och samla krafter till nästa arbetsdag. Måste du göra färdigt ett jobb, stanna då hellre kvar på din arbetsplats. Lägg till texten, bilderna direkt i Word. Barnomsorg i Mörbylånga kommun kvickelse i grupp? Då står hela 74 olika öppna föreningar till buds. 3. LÅT INTE PROBLEMEN VÄXA DIG ÖVER HUVUDET Få problem är olösliga. Fortsätt lösa ett problem i taget och håll allt det andra ifrån dig. Drabbas du av tidspress, be om hjälp att prioritera, försök inte göra två saker samtidigt. 4. LÅT DIG INTE PÅVERKAS AV ANDRAS STRESS Märker du att andra blir stressade, överdriv en lugn och målin-riktad attityd. Det brukar smitta av sig. Fortsätt med det du redan är i gång med och meddela att du ska ta tag i det där andra så fort du får tid. Det är DU som bestämmer när du får tid. 5. KÄNN DIG NÖJD MED DET DU ÅSTADKOMMIT Stressas inte av allt du inte fått gjort. Känn dig i stället nöjd med det du har åstadkommit och intala dig själv att det faktiskt är en prestation. Ingen annan än du själv kan bestämma vad du kan prestera. 6. SKILJ PÅ EFFEKTIVITET OCH PRODUKTIVITET Att vara effektiv är att göra en sak så smidigt och snabbt som möjligt och därmed få tid över. Att vara produktiv är att göra så mycket som möjligt under en viss tidsperiod. Beakta skillnaden. MÖRBYLÅNGA KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN MÖRBYLÅNGA KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Lägg till adressraden direkt i Word. Lägg till texten, direkt i Word.

13 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Annonser Enhetlig utformning För text i annons gäller samma regler som för övrigt kommunikationsmaterial. Kommunens logotyp ska finnas med och den grafiska profilen ska följas. Södra Öland-randen ska finnas med i den mån detta är möjligt. Informationsannonser Informationsannonser är en stor och viktig del av kommunens grafiska profil. Annonsering ger information om olika händelser och politiska beslut. Men, den ger också signaler om vad som är på gång i kommunen, t ex genom kungörelser och samråd. När du informerar om något, tänk då på att vara tydlig och att skriva det viktigaste redan i rubriken. Undvik rubriker som Mörbylånga kommun informerar. Annonsexempel Använd vapnet i logotypen som mall för att få lite luft runt omring. Använd ett halvt vapen som mått. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Mörbylånga kommun sammanträder i Hörsalen, Skansenskolan den 25 februari 2002, klockan Sammanträdet är offentligt. - Rem vel eum iriure dolor Hendrerit in - Vulputate velit es se molestie consequa - Vel illum dolore eu feugiat - Facilisis at Vero eros et accu msan et - Iusto odio dignissim qui Blandit praesent lupt atum zzril - Delenit augue duis dolore te feugait nulla Facilisi - Lorem ipsum dolor sit amet - Cons tem vel eum iriure dolor - Hendrerit in vulput ate velit consequat - Molestie Vel illum dolore eu feu giat nulla facilisis at - Vero eros et accu msan et iusto - Podio dignissim qui Blandit praesent lupt atum - Blandit praesent lupt atum zzril - Delenit augue duis dolore te feugait nulla acilisi - Lorem ipsum dolor sit amet - Cons tem vel eum iriure dolor Välkommen! Bernt Andersson, Ordförande Mörbylånga kommun Telefon:

14 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Annonser Rekryteringsannonser Mörbylånga kommun är en attraktiv arbetsgivare. Det ska också synas när vi annonserar efter nya medarbetare. Våra rekryteringsannonser ska vara enhetliga och följa vår grafiska profil. Om våra annonser utformas enhetligt kommer de att förknippas med trovärdighet och tydlighet. I rekryteringsannonser används alltid Södra Öland-randen. Du kan också använda bilder i annonsen, se exemplet på nästa sida. I fyrfärgsannonser används alltid den grafiska profilens färger. Att tänka på Tänk på vem mottagaren/målgruppen är för annonsen när du utformar den. Semestervikarier kan vara en annan målgrupp än för en fast tjänst. Tänk på att hålla dig kortfattad och tydlig. Det ska tydligt framgå vilken typ av tjänst det är som utlyses. Titel/befattning ska därför placeras i rubriken. Uppgifter om vem som kan kontaktas för mer information ska alltid finnas med i annonsen. Länka också alltid till kommunens webbplats där den som söker kan hitta mer information om vår kommun. Du kan också utforma din annons Samlingsannons för rekrytering i svartvitt. som en mindre annons där du hänvisar till mer information på vår hemsida På så sätt kan informationen hållas kort, bli tydligare och kostnaden för annonseringen blir mindre. Annonsering För att skapa enhetlighet bland våra annonser bör kontakt alltid tas med kommunledningskontoret innan annonsering. Omsorgsförvaltningen söker SEMESTERVIKARIER LLS-Omsorgen Behandlingsassistenter Dnr 02/2 Vårdare Dnr 02/2 Personliga assistenter Dnr 02/2 Upplysning för behandlingsass, tel , vårdare, tel , personlig ass, tel Hemtjänsten Färjestaden, Skogsby, Degerhamn och Mörbylånga Undersköterskor, Färjestaden Dnr 02/2 Undersköterskor, Skogsby Dnr 02/2 Undersköterskor, Degerhamn Dnr 02/2 Undersköterskor, Mörbylånga Dnr 02/2 Upplysning för Färjestaden, tel , Skogsby, tel , Degerhamn, tel och Mörbylånga, tel Mörbylånga Sjukhem Undersköterskor/vårdbiträde Dnr 02/2 Upplysning för undersköterskor, tel Ansökan skall vara märkt ref nr och lämnas tillsammans med merithandlingar, eventuella referenser och löneanspråk till omsorgsförvaltningen i Mörbylånga kommun,trollhättevägen 4, Mörbylånga senast måndagen den 15 april Mörbylånga kommun Telefon:

15 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Annonser Omsorgsförvaltningen söker ASSISTENT Dnr 02/018 Dina arbetsuppgifter är handläggning och administration av förvaltningens taxor och avgifter. Arbetet sker till stor del i ProCapita, det administrativa program som omsorgsförvaltningen använder. I arbetet ingår också allmän kontorsadministration. Arbetet utförs i samverkan med förvaltningens ekonom. Lämplig bakgrund är gymnasieutbildning inom kontor-, administration och ekonomi. Erfarenhet från administration av taxor och avgifter och av ProCapita är meriterande. Tjänsten är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. Upplysningar Socialchef Eva Öhlander, tfn eller Lisbet Klässman, representant för SKTF, tfn Exempel på annons i färg. Om det finns plats för bilder i annonsen uppfattas det oftast som mycket positivt av mottagaren. Det finns flera bilder att välja på i kommunens bildbank. Exempel på svartvit annons. Du är välkommen med din ansökan Omsorgsförvaltningen adresserad till söker Omsorgsförvaltningen, Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4, Mörbylånga. ASSISTENT Senast Dnr 02/018 måndagen den 15 april 2002 vill vi ha din ansökan. Dina arbetsuppgifter är handläggning och administration av förvaltningens taxor och avgifter. Arbetet sker till stor del i ProCapita, det administrativa program som omsorgsförvaltningen använder. I arbetet ingår också allmän kontorsadministration. Arbetet utförs i samverkan med förvaltningens ekonom. Lämplig bakgrund är gymnasieutbildning inom kontor-, administration och ekonomi. Erfarenhet från administration av taxor och avgifter och av ProCapita är meriterande. Tjänsten är heltid. Individuell lönesättning tillämpas. Ange löneanspråk i ansökan. Upplysningar Socialchef Eva Öhlander, tfn eller Lisbet Klässman, representant för SKTF, tfn Du är välkommen med din ansökan adresserad till Omsorgsförvaltningen, Mörbylånga kommun,trollhättevägen 4, Mörbylånga. Senast måndagen den 15 april 2002 vill vi ha din ansökan. Ha med någon form av avsändareadress, helst både www och telefonnummer. Mörbylånga kommun Telefon:

16 Mörbylånga kommuns grafiska profil sid Rekommendationer Mörbylånga kommun är ett varumärke. Ett varumärke med starka relationer till kommuninvånare, företagare och omvärlden. Denna relation är ovärderlig. En negativ exponering av varumärket Mörbylånga kommun är en stor förlust. Resultaten syns inte direkt, men de kommer garanterat. I en stor organisation som den kommunala finns alltid ett behov av att profilera enskilda förvaltningar. För att göra vår organisation tydlig inför mottagaren är det viktigt att alla förvaltningar och enheter följer den övergripande profilen. En otydlig och diffus profil leder till ett splittrat och negativt intryck. Om du behöver friare former for informationsproduktion, kontakta informationssekreteraren för att diskutera detta. Informationssekreteraren kan också hjälpa dig med råd och rekommendationer när du ska utforma din information.

17 text: Emma Rydh, Mörbylånga kommun Mörbylånga kommun, Trollhättevägen 4, Mörbylånga Tel: , E-post:

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0

Västervik Framåt. Grafisk profil 1.0 Västervik Framåt Grafisk profil 1.0 Logotype: Västervik Framåt Logotypen består av ordbilden Västervik Framåt där V och A tillsammans bildar två pilar som pekar mot varandra. Pilarna symboliserar kärnkompetens

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN

BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKET VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARUMÄRKET BROMÖLLAKOMMUN VARUMÄRKESMANUAL FÖR BROMÖLLA KOMMUN VARFÖR VARUMÄRKE? Bromölla kommun har en bred och omfattande verksamhet. Därför är det viktigt att kommunens organisation enkelt känns igen

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter

Logotyp. Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Grundform. Logotypen finns i fyra varianter: Tillåtna varianter 2 Logotyp Logotyp Norra Skogsägarnas logotyp är den främsta identitetsbäraren för föreningen. Den här delen får inte förändras Symboldel Textdel Logosymbol i cmyk, ( 3-färger; 100 % cyan, 10 % magenta

Läs mer

Frågor och svar om vårdval/hälsoval

Frågor och svar om vårdval/hälsoval Frågor och svar om vårdval/hälsoval För att det ska vara lättare att förstå hur Hälsoval Kalmar län fungerar har vi här samlat vanliga frågor och svar. Är det något du ändå undrar över är du välkommen

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

1 VÅR GRAFISKA PROFIL

1 VÅR GRAFISKA PROFIL VÅR GRAFISKA PROFIL 1 VARFÖR EN GRAFISK PROFIL? 2 Grafisk profil för Västerviks kommun För Västerviks kommun liksom för andra myndigheter, organisationer och företag är det viktigt på vilket sätt omvärlden

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

Guidning och instruktioner för grafisk produktion.

Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Grafisk profilguide Guidning och instruktioner för grafisk produktion. Logotypen En logotype behandlas alltid med stor respekt Logotypen är det som över tiden blivit varmärket Ösby. Ett varumärke ska vårdas

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1

Grafisk manual. Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland. Version 2012:1 Grafisk manual Grafiska regler och riktlinjer för Länsstyrelsen Västernorrland Version 2012:1 Innehållsförteckning 1.Inledning 3 2.Länets myndighet 4 3.Vår logotyp 5 4.Färger 12 5.Typsnitt 14 6.Bildspråk

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK

VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK VISUELL IDENTITET FÖR TELTEK En grafisk profil är en viktig byggsten i skapandet av ett starkt varumärke och syftar till att skapa en enhetlig visuell identitet för Teltek som är enkel att känna igen för

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community

Krav på lösenordet? Inloggning i communityt Formulär för att registrera sig. ABFs community. Registrera dig som medlem i ABFs community Formulär för att registrera sig Registrera Registrera dig som medlem i Det är gratis att bli medlem i. För att registrera dig måste du fylla i formuläret nedan. Fält markerade med * är obligatoriska att

Läs mer

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12

Varumärket 3. Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Grafisk manual Innehåll Varumärket 3 Grafiska profilen Logotyp 5 Typsnitt 6 Färger 7 Grafiska element 9 Bilder 12 Trycksaker Korrespondensmaterial 14 Broschyrer 15 Butiksskyltning 16 DR 17 Annonser 18

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Grafisk profil Grafisk profil GRAFISK PROFIL INNEHÅLL Innehållsförteckning FÖRORD... 3 DETTA GÄLLER I... 4 LOGOTYPEN Struktur... 5 Färgregler... 7 Placering... 8 TYPSNITT Tryck och webb... 9 GRAFISKA ELEMENT Komplementfärg...

Läs mer

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL

Gävle KOMMUN GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Inledning 3 Logotype 4 Typsnitt 8 Brevpapper 10 Korrespondenskort / Visitkort 12 Kuvert 13 Pressmeddelande / PM / Kallelse 14 Protokoll / Fax 15 Ovearhead 16 Trycksaker 17 Platsannonser

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

De olika flikarna i en grupp Loggposter

De olika flikarna i en grupp Loggposter Loggposter Den här skissen visar de loggposter som dyker upp i mittspalten på en grupps startsida. 1 Lisa Norman har laddat upp en ny bild. Lisa Miskovsky 9 Lisa Norman skrev en kommentar till: Lisa Miskovsky

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1

Grafisk profil. Grafisk profil Kommunfastighet 1 Grafisk profil Grafisk profil Kommunfastighet 1 Innehåll Inledning...3 Varumärkesplattform...4 Logotype...5 Logotypens färger...6 Logotypens placering...7 Logotypens användning...8 9 Komplementfärger...10

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007

2006-12-22. Grafisk profil. Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 Grafisk profil Beslutad av kommundirektören 2006-12-22, reviderad 2007-01-29 Gäller från och med den 1 februari 2007 1 Innehåll GRAFISK PROFIL 4 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING - Tala om vem du är 6 LOGOTYPEN

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Profilhandbok för Eslövs kommun

Profilhandbok för Eslövs kommun Profilhandbok för Eslövs kommun 1 Producerad av informationsenheten och representanter från alla förvaltningar i Eslövs kommun i samarbete med Wirtén Media och Staffan Solding, Kreab. Design: Wirtén Media.

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE

TEKNIKCOLLEGE. 0702. Grafisk Designmanual. Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE Grafisk Designmanual Riktlinjer 2007. TEKNIKCOLLEGE 1. Inledning Bakgrund För att bli tydlig i kommunikationen är det viktigt att alla marknadsför Teknikcollege på ett så likartat sätt som möjligt. En

Läs mer

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN

GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN GRAFISKA ANVISNINGAR BUSSPOOLEN - VÄSTERBOTTEN Logotype och symbol Färger Pantone 485 C 100% svart 70% svart 50% svart 40% svart Pantone 485 C 100% svart 70% svart 70% svart 50% svart 100% svart 40% svart

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual

Receptfria Läkemedel Grafisk Manual Receptfria Läkemedel Grafisk Manual VERSION 2.0 FEBRUARI 2016 Förord Sedan 2009 kan man köpa utvalda receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Denna ökade tillgänglighet är naturligtvis en stor fördel

Läs mer

1 [ Grafisk manual ]

1 [ Grafisk manual ] [Grafisk manual] 1 Asplunds Fastigheter är en stark aktör på marknaden med ett gott renommé. Det ska vi förvalta väl. 2 Vår profil, vårt ansikte utåt, ska ge en tydlig och positiv bild av företaget. En

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument

Ärende 10. Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Ärende 10 Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Tjänsteskrivelse 2013-05-15 KS 2012.0294 Handläggare: Anette Jonson Kommunstyrelsen Struktur för Karlskoga kommuns styrdokument Sammanfattning Idag

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

G rafisk iden Grafisk identitet titet

G rafisk iden Grafisk identitet titet Grafisk identitet Innehåll 5 Ett ansikte, en röst 7 Grundregler 8 Logotyp 10 Färger 12 Typografi 14 HD-karaktär 17 Tillämpningar 18 Brevpapper, visitkort, kuvert 20 Annonser 24 Trycksaker 26 Digitala

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

PROFILMANUAL. Sametinget 2008

PROFILMANUAL. Sametinget 2008 PROFILMANUAL Sametinget 2008 INLEDNING En enhetlig grafisk profil för Sametinget är mycket viktig. Myndigheten måste uppfattas som en enhet, även om vi är geografiskt utspridda och inrymmer många olika

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK

VERSION 4: FEBRUARI 2014. Grafisk profil för Västerbottens läns landsting. Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK VERSION 4: FEBRUARI 2014 Grafisk profil för Västerbottens läns landsting Under omarbetning FOTO: JAN LINDMARK Innehåll Introduktion Landstingets nya grafiska profil 3 Bakgrund 4 Varför är det viktigt med

Läs mer

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual

Utrikesministeriet. Grafisk profilmanual Utrikesministeriet Grafisk profilmanual 1.6.2007 UTRIKESMINISTERIET Innehåll Inledning 1. Symbol 1.1 Logotyp 1.2 Friyta 1.3 Logotypens storlek och delarnas proportioner 1.4 Logotypens användning utan balk

Läs mer

Grafisk profil för Eksjö kommun

Grafisk profil för Eksjö kommun Grafisk profil för Eksjö kommun fastställt av kommunstyrelsen 2008-08-12 Innehåll Profil & image 3 Logotyp & färger 4 Logotyp i färg & svartvitt 5 Logotyp i olika varianter 6 Accentfärger & attribut 7

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4

INNEHÅLL. Om vår grafiska profil 3. Logotyp 3. Färger 3. Typsnitt 4. Brev, fax och skrivelser 4. Meddelandeblock och visitkort 4 Grafisk Profil SÖRAB Grafisk Profil 2 (6) INNEHÅLL Om vår grafiska profil 3 Logotyp 3 Färger 3 Typsnitt 4 Brev, fax och skrivelser 4 Meddelandeblock och visitkort 4 Overhead-presentationer 5 Övriga användningsområden

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare

Färgkodning: Turism & Evenemang. Näringsliv. Kommun & Samhälle. Nya Gällivare GRAFISK MANUAL Färgkodning: För att få en tydlig, visuell indelning av Gällivares olika verksamhetsben jobbar Gällivare med färgkodning. Nedan visas de olika färgerna med tillhörande värden i olika färgrymder.

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS

Dokumentansvarig/Godkänd av: Info GWCS 2011-03-01, 1 (5) 1.3 Inledning Syftet med den grafiska profilen är att göra GoldWing Club Sweden (GWCS) tydligt som avsändare. Med en enhetlig och konsekvent grafisk profil får vår tidning, våra profilprodukter,

Läs mer

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb

Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Kommunikationspolicy samt Grafisk profil för Kungsbacka Ridklubb Den interna Kommunikationen skall ge kunskap om vad som sker inom och utom ridklubben, den skall också skapa motivation och delaktighet

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER

RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER RIKTLINJER KRING ANVÄNDANDE AV GRAFISK PROFIL FÖR ARBETE MED HEMSIDOR OCH TRYCKSAKER DETTA DOKUMENT ÄR ETT KOMPLEMENT TILL NYFÖRETAGARCENTRUM SVERIGES GRAFISKA PROFIL. I DEN GRAFISKA PROFILEN SPECIFICERAS

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21

Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t profilcmyka5.indd , 18:21 Grafisk manual F ö r B i r g i t t a j u b i l e e t 2 0 0 3 profilcmyka5.indd 1 Grafisk profil för Birgittajubileet 2003 Innehåll 2 Innehåll 3 Inledning 4 Logotyp 6 Färg 7 Papper 8 Typsnitt 12 Mallar

Läs mer

Grafisk manual för equmenia

Grafisk manual för equmenia Grafisk manual för equmenia - kommunicera för Guds skull omkänsla identitet medtanke Innehåll: Inledning...2 Syfte Grundregler Ansvar Logotyp...2 Alternativa logotyper Färgvarianter Frizon Placering Filformat

Läs mer

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND

Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Grafisk profil ETT ÖPPNARE VÄRMLAND Den grafiska handboken ska hjälpa dig och förenkla ditt arbete när du kommunicerar. Den ska fungera som ett praktiskt arbetsverktyg där du bland annat hittar information

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda

110 år av energi, engagemang och. entreprenörsanda tek nis ka ver ken 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda 110 år av energi, engagemang och entreprenörsanda Den 18 oktober 1902 är ett alldeles speciellt datum för Tekniska verken. Den dagen

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer