BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT"

Transkript

1 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport

2 Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer fått jobb via bemanningsföretag som under fjärde kvartalet. Omsättningen överskred 5 miljarder kronor för första gången. Årsomsättningen för de 35 största företagen uppgick till drygt 17 miljarder, vilket är snudd på rekord på årsbasis var omsättningen marginellt högre. Många arbetssökanden har fått hjälp till jobb hos annan arbetsgivare, då rekryteringstjänsterna har inbringat närmare en kvarts miljard under fjärde kvartalet. Antalet personer som fick jobb hos annan arbetsgivare under fjärde kvartalet kan uppskattas till ca Det är en ökning på över 50 procent på helårsbasis, jämfört med det svaga året I snitt över tiden brukar branschens företag genomföra ca rekryteringsuppdrag årligen.. Långt fler har tagit anställning i något av branschens företag. Intäkterna för personaluthyrningen uppgick till rekordhöga 4,5 miljarder kronor fjärde kvartalet. Under sista kvartalet kan vi uppskatta antalet uthyrda personer till I snitt brukar personer jobba i branschen årligen. Att jobba på entreprenaduppdrag som anställd på bemanningsföretag lockade allt fler under andra halvan av, då omsättningen ökade med 20 procent kvartal 3, respektive 24 procent kvartal 4. Allt jämfört med motsvarande kvartal Att få hjälp från ett jobb till ett annat, då den anställde i kundföretag har blivit uppsagd, så kallad omställning, har även varit en viktig del av branschens tjänsteutbud under. Omställningstjänster har köpts till ett värde överstigande en halv miljard kronor. Trygghetsråden brukar uppskatta kostnaden för en omställning till ca kronor. Det skulle betyda att närmare personer har fått omställningshjälp under. blev som helhet ett mycket starkt år. Sett i backspegeln har branschen återhämtat sig från den nedgång som inleddes fjärde kvartalet 2008 och sträckte sig över hela år Stockholm i februari 2011 Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING 5 TJÄNSTEOMRÅDEN 9 YRKESOMRÅDEN 11 NORRA SVERIGE 16 MELLANSVERIGE 19 STOCKHOLM 22 VÄSTRA SVERIGE 25 SÖDRA SVERIGE 28 OM STATISTIKEN 31 DEFINITIONER OCH BEGREPP 32 OM BEMANNINGSFÖRETAGEN 35 KONTAKT 35 3

4 Sammanfattning Bemanningsföretagen uppvisar en kraftig återhämtning under. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under. Västra Sverige var den region som utvecklades klart starkast, med en omsättningsökning på 53 procent. Mellansverige ökade med 40 procent, tätt följt av Södra Sverige som ökade med 37 procent. Norra Sverige ökade med 25 procent medan Stockholm ökade med 7 procent. Under ökade omsättningen i samtliga tjänsteområden förutom omställning och entreprenad som minskade med 30 respektive 2 procent. Rekrytering ökade med 51 procent och stod därmed för den kraftigaste ökningen. Uthyrning ökade med 31 procent under året. Tjänsteområdet uthyrning är störst, med en omsättningsandel på 91 procent av den totala omsättningen i företagen. Industri/Tillverkning och Bygg var de yrkesområden som hade starkast omsättningsutveckling under. Områdena ökade med 89 respektive 42 procent. De till omsättningen största yrkesområdena under var Industri/Tillverkning, med 22 procent av omsättningen, Kontor/Administration, med 18 procent av omsättningen, Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med 15 respektive 12 procent av omsättningen. 4

5 Bemanningsföretagens utveckling Bemanningsbranschen uppvisade en kraftig återhämtning under. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 39% 42% % -1% -9% -2% 3% 2% 1% -3% -8% -14% -13% -8% -2% 11% 25% 32% 31%27% 27% 23% 28% 28% 19% 17% 16% 23% 25% 12% -4% - -26% % 3% 26%

6 Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under fjärde kvartalet till 5,0 miljarder kronor. Detta är, med undantag för år 2008 då omsättningen var marginellt högre, den högsta omsättningen sedan mätningarna började. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året Bemanningsföretagens omsättning (mkr) Se Om statistiken för ytterligare information om urvalet. 6

7 Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under. Västra Sverige var den region som utvecklades klart starkast med en omsättningsökning på 53 procent. Mellansverige ökade med 40 procent tätt följt av Södra Sverige som ökade med 37 procent. Norra Sverige ökade med 25 procent medan Stockholm ökade med 7 procent. 6 Omsättningsutveckling Förändring i procent jämfört med samma period föregående år 53% % 3 25% 27% 1 7% Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt 7

8 Stockholm var den största regionen även under och stod för 34 procent av den nationella omsättningen. Västra Sverige hade den näst största omsättningsandelen, 23 procent. Mellansverige hade en andel på 19 procent medan Södra Sverige stod för 15 procent av omsättningen. Norra Sverige var den minsta regionen, med en omsättningsandel på 9 procent. Omsättningens fördelning per region Västra; 23% Mellan; 19% Norra; 9% Södra; 15% Stockholm; 34% 8

9 Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. 2 Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. Under ökade omsättningen i tjänsteområdena rekrytering och uthyrning samtidigt som tjänsteområdena omställning och entreprenad minskade med 30 respektive 2 procent. Rekrytering ökade med 51 procent och stod därmed för den kraftigaste ökningen. Uthyrning ökade med 31 procent under året. Tjänsteområdet uthyrning är störst, med en omsättningsandel på 91 procent av den totala omsättningen i företagen. Området entreprenad är minst och står för 2 procent av omsättningen. Omsättning per tjänsteområde Omsättning i urvalet, Mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Entreprenad Omställning 3 Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-24% -35% 28% 5% 3% Kv 2-12% -4 63% 31% 26% Kv 3-21% 62% 42% 39% Kv 4 24% -19% 54% 46% 42% Ack. -2% -3 51% 31% 27% Kv 1 2% 4% 4% 89% 10 Kv 2 2% 3% 4% 91% 10 Kv 3 2% 2% 3% 93% 10 Kv 4 2% 3% 4% 91% 10 Ack. 2% 3% 4% 91% 10 2 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika tjänsteområdena. Tjänsten Omställning har mätts sedan 2004, men särredovisas endast från och med Omställning hette tidigare Outplacement. 3 På grund av att ett företag rapporterade in felaktiga siffror för kvartal 1 skiljer sig omsättningsuppgifterna för tjänsteområdet omställning i Norra och Västra Sverige samt Mellansverige åt i denna rapport jämfört med i rapporten för första kvartalet. Orsaken till att tjänsteområdet omställning minskar kraftigt i Stockholm medan det ökar i samtliga övriga regioner är att ett företag under 2009 rapporterade in all omsättning under Stockholm. I år är det möjligt för företaget att fördela omsättningen på de olika regionerna. 9

10 6 5 Omsättningsutveckling per tjänsteområde 51% % 1-1 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -2%

11 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar redovisar inte bara för tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 14 olika yrkesområden. 4 De till omsättningen största yrkesområdena under var Industri/Tillverkning, med 22 procent av omsättningen, Kontor/Administration, med 18 procent av omsättningen, Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med 15 respektive 12 procent av omsättningen. Dessa fyra yrkesområden stod tillsammans för två tredjedelar av den totala omsättningen. De minsta yrkesområdena var Hotell/Restaurang/Turism samt Pedagogik. Industri/Tillverkning och Bygg var de yrkesområden som hade starkast omsättningsutveckling under. Områdena ökade med 89 respektive 42 procent. Hotell/Restaurang/Turism, Pedagogik och Övrigt var de enda yrkesområdena som minskade. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området Övrigt återfinns exempelvis bevakning, vaktmästeri och städning. 4 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika yrkesområdena. 11

12 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde Bygg Ekonomi /Finans Försälj. Hotell/ Rest. 5 Hälso/ sjukvård Industri/ Tillverk. IT Kontor/ Adm. Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Kv 2 18% 6% 41% -8 13% 83% 14% 23% Kv 3 16% 28% -73% 4% 106% 21% 3 Kv 4 64% 18% 35% -68% 24% 107% 35% 33% Ack. 42% 6% 13% -72% 3% 89% 12% 22% Kv 1 2% 14% 1% 0,1% 6% 18% 9% 19% Kv 2 2% 12% 2% 0,1% 5% 21% 8% 18% Kv 3 2% 11% 2% 0,1% 6% 23% 7% 17% Kv 4 2% 11% 1% 0,1% 6% 23% 8% 17% Ack. 2% 12% 2% 0,1% 6% 22% 8% 18% Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde Lager/ Logistik Mf/Info Pedagogik Teknik Tele/ Callcenter Övrigt Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1 6% 3-15% 4% 14% -5% 3% Kv 2 54% 16% 8% 22% 5% -28% 26% Kv 3 53% 24% -22% 32% 21% 14% 39% Kv 4 49% 43% -2% 34% 31% 42% Ack. 41% 28% -7% 23% 18% -8% 27% Kv 1 14% 2% 0,1% 6% 4% 6% 10 Kv 2 15% 2% 0,1% 6% 3% 6% 10 Kv 3 18% 1% 0,1% 5% 4% 5% 10 Kv 4 15% 2% 0,1% 5% 3% 5% 10 Ack. 15% 2% 0,1% 5% 3% 5% 10 5 Det statistiska underlaget i rapporten utgörs av de för året 35 största företagen omsättningsmässigt. Omsättningsminskningen inom yrkeskategorin Hotell/Restaurang/Turism beror på att ett företag som år 2009 var med i urvalet i år föll utanför topp

13 10 Omsättningsutveckling för Hälso- och sjukvård samt övriga yrkesområden Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Sjukvård %62%19%24% -7% -2%27% 3% 32%29%26%16%12%19%26%77%24%33%36% % 4% 3% Övr yrkesområden -2% 4% 5% 15%24%31%32%27%28%25%29%28%19%17%16%23%24%12% -5% % 26%42%29% Omsättningens utveckling per yrkesområde Förändring i procent jämfört med föregående år 10 89% % 41% 4 6% 13% 3% 12% 22% 28% 23% 18% - -7% -8% %

14 Omsättningens fördelning per yrkesområde Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso-och sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 0,1% 0,1% 2% 2% 2% 3% 5% 6% 5% 8% 12% 15% 18% 22% 5% 1 15% 25% 14

15 Regional omsättning Bemanningsföretagens omsättningsstatistik presenteras också regionalt fördelad på både tjänsteområden och yrkesområden. Det statistiska underlaget kan då i vissa regioner, och i vissa yrkesområden eller tjänsteområden, bli förhållandevis små. En mindre förändring i kronor kan få ett kraftigt procentuellt genomslag. Yrkesområdet hotell, restaurang och turism är till exempel en yrkeskategori som är liten i flera regioner, vilket betyder att även små förändringar i kronor och ören blir stora procentuella ökningar eller minskningar. Om ett företag startar eller avslutar verksamhet inom ett visst område eller i en viss region lämnar det också tydliga spår i statistiken genom stora procentuella omsättningsminskningar/omsättningsökningar. De avsnitt som beskriver regional utveckling fördelad på yrkesområden eller tjänsteområden bör därför alltid tolkas med kategorins storlek i åtanke. Orsaken till att tjänsteområdet omställning minskar kraftigt i Stockholm medan det ökar i samtliga övriga regioner är att ett företag under 2009 rapporterade in all omsättning under Stockholm. I år är det möjligt för företaget att fördela omsättningen på de olika regionerna. 15

16 Norra Sverige Norra Sverige ökade sin omsättning med 25 procent under jämfört med Norra Sverige omsatte 1,5 miljarder kronor under året, vilket motsvarade 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet uthyrning dominerar marknaden i norra Sverige. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Kontor/Administration. Omsättning i Norra Sverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 21 % 34 % 34 % 25 % 9 % 9 % 9 % 8 % 9 % Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 33% 17% 27% 23% 41%41% 38% 44% 28% 31% 28% 24% 35% 25% 21% 34% 34% % -7% -12% -2% -2% % %

17 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Norra Sverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-51% 93% 9% 8% 1 Kv 2-49% 98% 75% 18% 21% Kv 3-5% 288% 132% 28% 34% Kv 4-32% 155% 69% 29% 34% Ack. -39% 142% 61% 21% 25% Kv 1 0,2% 4% 5% 91% 10 Kv 2 0,2% 4% 5% 91% 10 Kv 3 0,2% 4% 4% 91% 10 Kv 4 0,2% 4% 5% 9 10 Ack. 0,2% 4% 5% 91% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med föregående år 142% % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -39% 21% 17

18 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Norra Sverige Pedagogik 0,1 Hotell, restaurang, turism 0,14% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 1% Industri/Tillverkning 29% Lager/Logistik 9% Bygg 1% Hälso-och sjukvård 12% Övrigt 6% Telefoni/Callcenter 8% Teknik 4% Kontor/Administration IT 3% Ekonomi/Finans 9% 5% 1 15% 25% 3 35% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige % % % 55% 53% 6% -17% -12% 23% 14% -12% 22% -5-26% 18

19 Mellansverige Mellansverige ökade sin omsättning med 40 procent under året jämfört med I regionen omsattes drygt 3 miljarder kronor, vilket uppgick till 19 procent av rikets totala omsättning. 93 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning i Mellansverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 42 % 55 % 53 % 40 % 17 % 18 % 19 % 19 % 19 % Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 55% 53% % 26% 34% 27% 24% 38% 41% 45% 46% 34% 28% 34% 29% 42% 1-1 3% -4% 8% % -19%-21%-21% -14% -23% -29%

20 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Mellansverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-15% 268% 2% 5% 8% Kv 2 52% % 42% Kv 3 31% 131% 127% 53% 55% Kv 4 13% 35% 81% 53% 53% Ack. 18% 109% 52% 39% 4 Kv 1 1% 6% 3% 9 10 Kv 2 2% 3% 2% 93% 10 Kv 3 1% 2% 3% 94% 10 Kv 4 1% 2% 3% 94% 10 Ack. 1% 3% 3% 93% 10 1 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Mellansverige Förändring i procent jämfört med föregående år 109% % 4 39% 18% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 20

21 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Mellansverige Pedagogik 0,14% Hotell, restaurang, turism 0,02% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 1% Industri/Tillverkning 33% Lager/Logistik 21% Bygg 2% Hälso-och sjukvård 2% Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 1% Teknik 8% Kontor/Administration 18% IT 2% Ekonomi/Finans 7% 5% 1 15% 25% 3 35% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige % 10 94% 85% 5 48% 44% 51% 44% 6% 14% 4% -3% 6% -26% -5-75%

22 Stockholm Stockholm hade, med 34 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under. Omsättningen ökade med 7 procent under året. 87 procent av omsättningen utgörs av uthyrning. Bland yrkesområdena är Kontor/Administration och Ekonomi/Finans störst med 20 respektive 19 procent av den totala omsättningen. Omsättning i Stockholm Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 4 % 12 % 21 % 7 % 38 % 34 % 32 % 33 % 34 % Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 46% 41% % -8% -15% 18% 24% 21% 13% 14% 11% -1% -3% -6% 1% 19% 16% 5% -1% -7% -18% -16% -15% -8% 4% 12% 21%

23 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Stockholm Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-26% -71% 49% 1% -8% Kv 2-27% -66% 63% 16% 4% Kv 3 0,3% -58% 26% 19% 12% Kv 4 15% -48% 44% 28% 21% Ack. -12% -62% 46% 16% 7% Kv 1 5% 4% 6% 86% 10 Kv 2 4% 4% 5% 87% 10 Kv 3 4% 3% 4% 89% 10 Kv 4 4% 4% 6% 86% 10 Ack. 4% 4% 5% 87% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Stockholm Förändring i procent jämfört med föregående år 46% 16% - Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -12% % -8 23

24 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Stockholm Pedagogik 0,09% Hotell, restaurang, turism 0,12% Marknadsföring/Information 3% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 9% Lager/Logistik 11% Bygg 1% Hälso-och sjukvård 8% Övrigt 7% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 4% Kontor/Administration IT 12% Ekonomi/Finans 19% 5% 1 15% 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm % 75% 4 39% 7% 17% 1% -0,2% 19% 9% 15% % % 24

25 Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, ökade under med 53 procent. I Västra Sverige omsattes 4 miljarder under året, vilket motsvarade 23 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning med en fjärdedel av regionens omsättning. Omsättning i Västra Sverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 51 % 77 % 75 % 53 % 21% 23 % 24 % 25 % 23 % Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 75% % 41% 43% 45% 48% 43% 37% 37% 3 29% 31% 3 26% 16% 25%25% 9% 1 51% % -2% -12% -38% -41% -47% %

26 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Västra Sverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-28% 463% 1 9% 1 Kv 2 58% 204% 79% 49% 51% Kv 3 135% 65% 49% 77% 77% Kv 4 44% 8 55% 76% 75% Ack % 47% 53% 53% Kv 1 1% 2% 3% 94% 10 Kv 2 1% 2% 4% 93% 10 Kv 3 1% 1% 2% 96% 10 Kv 4 1% 1% 3% 95% 10 Ack. 1% 1% 3% 95% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med föregående år 151% % 53% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 26

27 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Västra Sverige Pedagogik 0,02% Hotell, restaurang, turism 0,13% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 1% Industri/Tillverkning 24% Lager/Logistik 19% Bygg 3% Hälso-och sjukvård 4% Övrigt 5% Telefoni/Callcenter 3% Teknik 5% Kontor/Administration 14% IT 11% Ekonomi/Finans 9% 5% 1 15% 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige % 10 95% 98% 5 65% 1% % 56% 16% 63% 11% 43% -5-65%

28 Södra Sverige Södra Sverige ökade med 37 procent under året. Omsättningen uppgick till cirka 2,6 miljarder kronor och utgjorde 15 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet uthyrning för den största andelen av omsättningen. Industri/Tillverkning är det största yrkesområdet med 29 procent av omsättningen. Omsättning i Södra Sverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 39 % 48 % 47 % 37 % 15 % 15 % 16 % 15 % 15 % Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % -2% 13% 26% 32% 38% 5 33% 34% 42% 44% 52% 34% 46% 3 27% 19% -3% -3-33% -24% -6% 14% 39% 48% 47%

29 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Södra Sverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv % 31% 11% 14% Kv 2-5% 7% 65% 39% 39% Kv 3 422% 56% 107% 45% 48% Kv 4 304% 39% 59% 45% 47% Ack. 88% 43% 61% 36% 37% Kv 1 1% 5% 4% 9 10 Kv 2 1% 3% 4% 92% 10 Kv 3 1% 3% 3% 93% 10 Kv 4 1% 3% 4% 92% 10 Ack. 1% 3% 4% 92% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med föregående år 88% % % 36% 1 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 29

30 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Södra Sverige Pedagogik 0,05% Hotell, restaurang, turism 0,05% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 29% Lager/Logistik 17% Bygg 2% Hälso-och sjukvård 3% Övrigt 5% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 7% Kontor/Administration 16% IT 5% Ekonomi/Finans 1 5% 1 15% 25% 3 35% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige % 10 89% % 4 8% 19% 1% 8% 25% 14% 39% - -21% -13% -9% -4-37% -6 30

31 Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden utsågs AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 31

32 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses: Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av kundföretaget. Entreprenad Rekrytering Omställning Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Arbetet innefattar hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 32

33 Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 14 olika yrkesområden. Yrkesområde Kontor/Administration Här anges t.ex.: Administrativa stödfunktioner, t.ex. sekreterare, assistenter, receptionister och personalfunktioner. Ekonomi/Finans Teknik (Kräver ofta specialist- eller högre utbildning) IT Hälso- och sjukvård Lager/Logistik (ny 2009) Industri/Tillverkning (ny 2009) Försäljning (Ej telefonförsäljning) (ny 2009) Marknadsföring/Information (ny 2009) Telefoni/Callcenter Bygg Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Pedagogik (ny 2009) Övrigt Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, kemister, laboratorietekniker. IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, PC-support, helpdeskpersonal, system-, databas- och webbadministratörer och utvecklare. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal. Lagerpersonal, chaufförer och truckförare. Verkstadsarbetare, montörer, övrig tillverkningsindustri. Försäljning, butikspersonal (säljpersonal), butikskontrollanter, m.m. Marknadsförare, säljare (ej butik), webbredaktörer, informationschefer, informatörer, journalister. Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing och marknadsundersökare. Arbetare inom bygg- och anläggningsbranschen. Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar, hotellreceptionister. Lärare, förskollärare m.m. T.ex. bevakning, vaktmästeri, städning. 33

34 Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik är indelad i fem regioner istället för sju, som tidigare var fallet. Denna förändring minskar svårigheterna med gränsdragningar mellan olika geografiska regioner, förenklar inrapporteringen samt ger betraktaren ökad överskådlighet. De fem geografiska områdena definieras enligt följande. Geografiskt område Norra Sverige Mellansverige Stockholm Västra Sverige Södra Sverige Länsindelning: Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Stockholms- och Gotlands län Jönköpings län och Västra Götalands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge- och Skåne län 34

35 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 400 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström och Christina Ekdahl. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Christina Ekdahl Branschanalytiker/marknad Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Emma Hernell. Emma Hernell Analytiker AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: Webb: 35

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013 Statistiken är framtagen i samarbete med Nedgången har mattats av Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen

Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen Analys Fastighetsmäklarna bedömer prisutvecklingen bilaga I den senaste Mäklarinsikt, bedömde 70 procent av de medverkande fastighetsmäklarna att småhuspriserna skulle vara oförändrade fram till februari

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen

Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Många nya enskilda firmor i Dalarna - men inte i Bergslagen Dalarna är ett av de län i Sverige där det startades flest enskilda firmor under 2014 sett till antalet invånare. Störst antal nya enskilda firmor

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring

APRIL 2012. Analys av Migrationsverkets statistik av arbetstillstånd. Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring APRIL 2012 Analys av Migrationsverkets Regional kompetensförsörjning och arbetskraftsinvandring Kompetens från hela världen gör Sverige starkare Karin Ekenger I en alltmer global arbetsmarknad hårdnar

Läs mer

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12

PPM-BHK. Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK Punktprevalensmätning av Basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat VT 12 PPM-BHK 2010-2012 PPM-BHK HT10 VT11 HT11 VT12 Antal observationer 14024 24832 24042 27019 Sjuksköterska/barnmorska

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2008 Kvartal 2 ARBETSMARKNADSRAPPORT 8 Kvartal Ny rekordlåg arbetslöshet bland Jusekmedlemmar Andelen av Juseks medlemmar anslutna till Akademikernas erkända a-kassa med arbetslöshetsersättning har fortsatt minska under

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB

Agenda. 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar. Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB Agenda 9:00 9:30 Bostadsmarknaden 2013 - med tillbakablickar Per-Arne Sandegren, Svensk Mäklarstatistik AB Hans Flink, Svensk Mäklarstatistik AB 9:30 10:00 Frågor/diskussion Lars Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012

Privata läkare och sjukgymnaster i. öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om. ersättning för sjukgymnastik 2012 öppen vård som verkar enligt lag om läkarvårdsersättning respektive lag om 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund...

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11

PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler. Landstingens resultat HT11 PPM-BHK Punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler Landstingens resultat HT11 Punktprevalensmätningar av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler PPM Antal

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb

StepStone Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Se vår nya specialsajt för rekrytering inom: Marknadsjobb Fakta och siffror för StepStone StepStone i ett nötskal November månad går inte till historien med muntra siffror gällande sysselsättningsgraden

Läs mer

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014

Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Bilaga 1 Sammanställning av patientnämndernas statistik till IVO 2014 Uppdraget och material Enligt lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. ska nämnderna senast den sista februari varje år lämna

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014

Antal förprövade platser för olika djurslag under 2014 1(7) 215-2-2 Stabsenheten Harald Svensson Enheten för idisslare och gris Gunnar Palmqvist Antal förprövade platser för olika djurslag under 214 Jordbruksverket ställer årligen samman uppgifter om antalet

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer