BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT"

Transkript

1 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport

2 Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer fått jobb via bemanningsföretag som under fjärde kvartalet. Omsättningen överskred 5 miljarder kronor för första gången. Årsomsättningen för de 35 största företagen uppgick till drygt 17 miljarder, vilket är snudd på rekord på årsbasis var omsättningen marginellt högre. Många arbetssökanden har fått hjälp till jobb hos annan arbetsgivare, då rekryteringstjänsterna har inbringat närmare en kvarts miljard under fjärde kvartalet. Antalet personer som fick jobb hos annan arbetsgivare under fjärde kvartalet kan uppskattas till ca Det är en ökning på över 50 procent på helårsbasis, jämfört med det svaga året I snitt över tiden brukar branschens företag genomföra ca rekryteringsuppdrag årligen.. Långt fler har tagit anställning i något av branschens företag. Intäkterna för personaluthyrningen uppgick till rekordhöga 4,5 miljarder kronor fjärde kvartalet. Under sista kvartalet kan vi uppskatta antalet uthyrda personer till I snitt brukar personer jobba i branschen årligen. Att jobba på entreprenaduppdrag som anställd på bemanningsföretag lockade allt fler under andra halvan av, då omsättningen ökade med 20 procent kvartal 3, respektive 24 procent kvartal 4. Allt jämfört med motsvarande kvartal Att få hjälp från ett jobb till ett annat, då den anställde i kundföretag har blivit uppsagd, så kallad omställning, har även varit en viktig del av branschens tjänsteutbud under. Omställningstjänster har köpts till ett värde överstigande en halv miljard kronor. Trygghetsråden brukar uppskatta kostnaden för en omställning till ca kronor. Det skulle betyda att närmare personer har fått omställningshjälp under. blev som helhet ett mycket starkt år. Sett i backspegeln har branschen återhämtat sig från den nedgång som inleddes fjärde kvartalet 2008 och sträckte sig över hela år Stockholm i februari 2011 Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

3 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 4 BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING 5 TJÄNSTEOMRÅDEN 9 YRKESOMRÅDEN 11 NORRA SVERIGE 16 MELLANSVERIGE 19 STOCKHOLM 22 VÄSTRA SVERIGE 25 SÖDRA SVERIGE 28 OM STATISTIKEN 31 DEFINITIONER OCH BEGREPP 32 OM BEMANNINGSFÖRETAGEN 35 KONTAKT 35 3

4 Sammanfattning Bemanningsföretagen uppvisar en kraftig återhämtning under. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under. Västra Sverige var den region som utvecklades klart starkast, med en omsättningsökning på 53 procent. Mellansverige ökade med 40 procent, tätt följt av Södra Sverige som ökade med 37 procent. Norra Sverige ökade med 25 procent medan Stockholm ökade med 7 procent. Under ökade omsättningen i samtliga tjänsteområden förutom omställning och entreprenad som minskade med 30 respektive 2 procent. Rekrytering ökade med 51 procent och stod därmed för den kraftigaste ökningen. Uthyrning ökade med 31 procent under året. Tjänsteområdet uthyrning är störst, med en omsättningsandel på 91 procent av den totala omsättningen i företagen. Industri/Tillverkning och Bygg var de yrkesområden som hade starkast omsättningsutveckling under. Områdena ökade med 89 respektive 42 procent. De till omsättningen största yrkesområdena under var Industri/Tillverkning, med 22 procent av omsättningen, Kontor/Administration, med 18 procent av omsättningen, Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med 15 respektive 12 procent av omsättningen. 4

5 Bemanningsföretagens utveckling Bemanningsbranschen uppvisade en kraftig återhämtning under. Omsättningen ökade med 27 procent jämfört med Under det fjärde kvartalet ökade omsättningen med 42 procent jämfört med motsvarande kvartal Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 39% 42% % -1% -9% -2% 3% 2% 1% -3% -8% -14% -13% -8% -2% 11% 25% 32% 31%27% 27% 23% 28% 28% 19% 17% 16% 23% 25% 12% -4% - -26% % 3% 26%

6 Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under fjärde kvartalet till 5,0 miljarder kronor. Detta är, med undantag för år 2008 då omsättningen var marginellt högre, den högsta omsättningen sedan mätningarna började. Urvalet omsatte 17,2 miljarder kronor under året Bemanningsföretagens omsättning (mkr) Se Om statistiken för ytterligare information om urvalet. 6

7 Samtliga regioner uppvisade en positiv utveckling under. Västra Sverige var den region som utvecklades klart starkast med en omsättningsökning på 53 procent. Mellansverige ökade med 40 procent tätt följt av Södra Sverige som ökade med 37 procent. Norra Sverige ökade med 25 procent medan Stockholm ökade med 7 procent. 6 Omsättningsutveckling Förändring i procent jämfört med samma period föregående år 53% % 3 25% 27% 1 7% Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt 7

8 Stockholm var den största regionen även under och stod för 34 procent av den nationella omsättningen. Västra Sverige hade den näst största omsättningsandelen, 23 procent. Mellansverige hade en andel på 19 procent medan Södra Sverige stod för 15 procent av omsättningen. Norra Sverige var den minsta regionen, med en omsättningsandel på 9 procent. Omsättningens fördelning per region Västra; 23% Mellan; 19% Norra; 9% Södra; 15% Stockholm; 34% 8

9 Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. 2 Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. Under ökade omsättningen i tjänsteområdena rekrytering och uthyrning samtidigt som tjänsteområdena omställning och entreprenad minskade med 30 respektive 2 procent. Rekrytering ökade med 51 procent och stod därmed för den kraftigaste ökningen. Uthyrning ökade med 31 procent under året. Tjänsteområdet uthyrning är störst, med en omsättningsandel på 91 procent av den totala omsättningen i företagen. Området entreprenad är minst och står för 2 procent av omsättningen. Omsättning per tjänsteområde Omsättning i urvalet, Mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Entreprenad Omställning 3 Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-24% -35% 28% 5% 3% Kv 2-12% -4 63% 31% 26% Kv 3-21% 62% 42% 39% Kv 4 24% -19% 54% 46% 42% Ack. -2% -3 51% 31% 27% Kv 1 2% 4% 4% 89% 10 Kv 2 2% 3% 4% 91% 10 Kv 3 2% 2% 3% 93% 10 Kv 4 2% 3% 4% 91% 10 Ack. 2% 3% 4% 91% 10 2 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika tjänsteområdena. Tjänsten Omställning har mätts sedan 2004, men särredovisas endast från och med Omställning hette tidigare Outplacement. 3 På grund av att ett företag rapporterade in felaktiga siffror för kvartal 1 skiljer sig omsättningsuppgifterna för tjänsteområdet omställning i Norra och Västra Sverige samt Mellansverige åt i denna rapport jämfört med i rapporten för första kvartalet. Orsaken till att tjänsteområdet omställning minskar kraftigt i Stockholm medan det ökar i samtliga övriga regioner är att ett företag under 2009 rapporterade in all omsättning under Stockholm. I år är det möjligt för företaget att fördela omsättningen på de olika regionerna. 9

10 6 5 Omsättningsutveckling per tjänsteområde 51% % 1-1 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -2%

11 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar redovisar inte bara för tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 14 olika yrkesområden. 4 De till omsättningen största yrkesområdena under var Industri/Tillverkning, med 22 procent av omsättningen, Kontor/Administration, med 18 procent av omsättningen, Lager/Logistik och Ekonomi/Finans med 15 respektive 12 procent av omsättningen. Dessa fyra yrkesområden stod tillsammans för två tredjedelar av den totala omsättningen. De minsta yrkesområdena var Hotell/Restaurang/Turism samt Pedagogik. Industri/Tillverkning och Bygg var de yrkesområden som hade starkast omsättningsutveckling under. Områdena ökade med 89 respektive 42 procent. Hotell/Restaurang/Turism, Pedagogik och Övrigt var de enda yrkesområdena som minskade. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området Övrigt återfinns exempelvis bevakning, vaktmästeri och städning. 4 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika yrkesområdena. 11

12 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde Bygg Ekonomi /Finans Försälj. Hotell/ Rest. 5 Hälso/ sjukvård Industri/ Tillverk. IT Kontor/ Adm. Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1 93% -12% -32% -71% -23% 51% -14% 2% Kv 2 18% 6% 41% -8 13% 83% 14% 23% Kv 3 16% 28% -73% 4% 106% 21% 3 Kv 4 64% 18% 35% -68% 24% 107% 35% 33% Ack. 42% 6% 13% -72% 3% 89% 12% 22% Kv 1 2% 14% 1% 0,1% 6% 18% 9% 19% Kv 2 2% 12% 2% 0,1% 5% 21% 8% 18% Kv 3 2% 11% 2% 0,1% 6% 23% 7% 17% Kv 4 2% 11% 1% 0,1% 6% 23% 8% 17% Ack. 2% 12% 2% 0,1% 6% 22% 8% 18% Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde Lager/ Logistik Mf/Info Pedagogik Teknik Tele/ Callcenter Övrigt Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1 6% 3-15% 4% 14% -5% 3% Kv 2 54% 16% 8% 22% 5% -28% 26% Kv 3 53% 24% -22% 32% 21% 14% 39% Kv 4 49% 43% -2% 34% 31% 42% Ack. 41% 28% -7% 23% 18% -8% 27% Kv 1 14% 2% 0,1% 6% 4% 6% 10 Kv 2 15% 2% 0,1% 6% 3% 6% 10 Kv 3 18% 1% 0,1% 5% 4% 5% 10 Kv 4 15% 2% 0,1% 5% 3% 5% 10 Ack. 15% 2% 0,1% 5% 3% 5% 10 5 Det statistiska underlaget i rapporten utgörs av de för året 35 största företagen omsättningsmässigt. Omsättningsminskningen inom yrkeskategorin Hotell/Restaurang/Turism beror på att ett företag som år 2009 var med i urvalet i år föll utanför topp

13 10 Omsättningsutveckling för Hälso- och sjukvård samt övriga yrkesområden Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Sjukvård %62%19%24% -7% -2%27% 3% 32%29%26%16%12%19%26%77%24%33%36% % 4% 3% Övr yrkesområden -2% 4% 5% 15%24%31%32%27%28%25%29%28%19%17%16%23%24%12% -5% % 26%42%29% Omsättningens utveckling per yrkesområde Förändring i procent jämfört med föregående år 10 89% % 41% 4 6% 13% 3% 12% 22% 28% 23% 18% - -7% -8% %

14 Omsättningens fördelning per yrkesområde Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso-och sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 0,1% 0,1% 2% 2% 2% 3% 5% 6% 5% 8% 12% 15% 18% 22% 5% 1 15% 25% 14

15 Regional omsättning Bemanningsföretagens omsättningsstatistik presenteras också regionalt fördelad på både tjänsteområden och yrkesområden. Det statistiska underlaget kan då i vissa regioner, och i vissa yrkesområden eller tjänsteområden, bli förhållandevis små. En mindre förändring i kronor kan få ett kraftigt procentuellt genomslag. Yrkesområdet hotell, restaurang och turism är till exempel en yrkeskategori som är liten i flera regioner, vilket betyder att även små förändringar i kronor och ören blir stora procentuella ökningar eller minskningar. Om ett företag startar eller avslutar verksamhet inom ett visst område eller i en viss region lämnar det också tydliga spår i statistiken genom stora procentuella omsättningsminskningar/omsättningsökningar. De avsnitt som beskriver regional utveckling fördelad på yrkesområden eller tjänsteområden bör därför alltid tolkas med kategorins storlek i åtanke. Orsaken till att tjänsteområdet omställning minskar kraftigt i Stockholm medan det ökar i samtliga övriga regioner är att ett företag under 2009 rapporterade in all omsättning under Stockholm. I år är det möjligt för företaget att fördela omsättningen på de olika regionerna. 15

16 Norra Sverige Norra Sverige ökade sin omsättning med 25 procent under jämfört med Norra Sverige omsatte 1,5 miljarder kronor under året, vilket motsvarade 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet uthyrning dominerar marknaden i norra Sverige. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Kontor/Administration. Omsättning i Norra Sverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 21 % 34 % 34 % 25 % 9 % 9 % 9 % 8 % 9 % Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 33% 17% 27% 23% 41%41% 38% 44% 28% 31% 28% 24% 35% 25% 21% 34% 34% % -7% -12% -2% -2% % %

17 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Norra Sverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-51% 93% 9% 8% 1 Kv 2-49% 98% 75% 18% 21% Kv 3-5% 288% 132% 28% 34% Kv 4-32% 155% 69% 29% 34% Ack. -39% 142% 61% 21% 25% Kv 1 0,2% 4% 5% 91% 10 Kv 2 0,2% 4% 5% 91% 10 Kv 3 0,2% 4% 4% 91% 10 Kv 4 0,2% 4% 5% 9 10 Ack. 0,2% 4% 5% 91% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med föregående år 142% % Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -39% 21% 17

18 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Norra Sverige Pedagogik 0,1 Hotell, restaurang, turism 0,14% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 1% Industri/Tillverkning 29% Lager/Logistik 9% Bygg 1% Hälso-och sjukvård 12% Övrigt 6% Telefoni/Callcenter 8% Teknik 4% Kontor/Administration IT 3% Ekonomi/Finans 9% 5% 1 15% 25% 3 35% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige % % % 55% 53% 6% -17% -12% 23% 14% -12% 22% -5-26% 18

19 Mellansverige Mellansverige ökade sin omsättning med 40 procent under året jämfört med I regionen omsattes drygt 3 miljarder kronor, vilket uppgick till 19 procent av rikets totala omsättning. 93 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning följt av Lager/Logistik. Omsättning i Mellansverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 42 % 55 % 53 % 40 % 17 % 18 % 19 % 19 % 19 % Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år 6 55% 53% % 26% 34% 27% 24% 38% 41% 45% 46% 34% 28% 34% 29% 42% 1-1 3% -4% 8% % -19%-21%-21% -14% -23% -29%

20 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Mellansverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-15% 268% 2% 5% 8% Kv 2 52% % 42% Kv 3 31% 131% 127% 53% 55% Kv 4 13% 35% 81% 53% 53% Ack. 18% 109% 52% 39% 4 Kv 1 1% 6% 3% 9 10 Kv 2 2% 3% 2% 93% 10 Kv 3 1% 2% 3% 94% 10 Kv 4 1% 2% 3% 94% 10 Ack. 1% 3% 3% 93% 10 1 Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Mellansverige Förändring i procent jämfört med föregående år 109% % 4 39% 18% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 20

21 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Mellansverige Pedagogik 0,14% Hotell, restaurang, turism 0,02% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 1% Industri/Tillverkning 33% Lager/Logistik 21% Bygg 2% Hälso-och sjukvård 2% Övrigt 3% Telefoni/Callcenter 1% Teknik 8% Kontor/Administration 18% IT 2% Ekonomi/Finans 7% 5% 1 15% 25% 3 35% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige % 10 94% 85% 5 48% 44% 51% 44% 6% 14% 4% -3% 6% -26% -5-75%

22 Stockholm Stockholm hade, med 34 procent, den största omsättningsandelen av regionerna under. Omsättningen ökade med 7 procent under året. 87 procent av omsättningen utgörs av uthyrning. Bland yrkesområdena är Kontor/Administration och Ekonomi/Finans störst med 20 respektive 19 procent av den totala omsättningen. Omsättning i Stockholm Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 4 % 12 % 21 % 7 % 38 % 34 % 32 % 33 % 34 % Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 46% 41% % -8% -15% 18% 24% 21% 13% 14% 11% -1% -3% -6% 1% 19% 16% 5% -1% -7% -18% -16% -15% -8% 4% 12% 21%

23 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Stockholm Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-26% -71% 49% 1% -8% Kv 2-27% -66% 63% 16% 4% Kv 3 0,3% -58% 26% 19% 12% Kv 4 15% -48% 44% 28% 21% Ack. -12% -62% 46% 16% 7% Kv 1 5% 4% 6% 86% 10 Kv 2 4% 4% 5% 87% 10 Kv 3 4% 3% 4% 89% 10 Kv 4 4% 4% 6% 86% 10 Ack. 4% 4% 5% 87% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Stockholm Förändring i procent jämfört med föregående år 46% 16% - Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning -12% % -8 23

24 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Stockholm Pedagogik 0,09% Hotell, restaurang, turism 0,12% Marknadsföring/Information 3% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 9% Lager/Logistik 11% Bygg 1% Hälso-och sjukvård 8% Övrigt 7% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 4% Kontor/Administration IT 12% Ekonomi/Finans 19% 5% 1 15% 25% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm % 75% 4 39% 7% 17% 1% -0,2% 19% 9% 15% % % 24

25 Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, ökade under med 53 procent. I Västra Sverige omsattes 4 miljarder under året, vilket motsvarade 23 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar, precis som i övriga regioner, tjänsteområdet uthyrning. Det största yrkesområdet är Industri/Tillverkning med en fjärdedel av regionens omsättning. Omsättning i Västra Sverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 51 % 77 % 75 % 53 % 21% 23 % 24 % 25 % 23 % Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 75% % 41% 43% 45% 48% 43% 37% 37% 3 29% 31% 3 26% 16% 25%25% 9% 1 51% % -2% -12% -38% -41% -47% %

26 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Västra Sverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv 1-28% 463% 1 9% 1 Kv 2 58% 204% 79% 49% 51% Kv 3 135% 65% 49% 77% 77% Kv 4 44% 8 55% 76% 75% Ack % 47% 53% 53% Kv 1 1% 2% 3% 94% 10 Kv 2 1% 2% 4% 93% 10 Kv 3 1% 1% 2% 96% 10 Kv 4 1% 1% 3% 95% 10 Ack. 1% 1% 3% 95% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med föregående år 151% % 53% Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 26

27 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Västra Sverige Pedagogik 0,02% Hotell, restaurang, turism 0,13% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 1% Industri/Tillverkning 24% Lager/Logistik 19% Bygg 3% Hälso-och sjukvård 4% Övrigt 5% Telefoni/Callcenter 3% Teknik 5% Kontor/Administration 14% IT 11% Ekonomi/Finans 9% 5% 1 15% 25% 3 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige % 10 95% 98% 5 65% 1% % 56% 16% 63% 11% 43% -5-65%

28 Södra Sverige Södra Sverige ökade med 37 procent under året. Omsättningen uppgick till cirka 2,6 miljarder kronor och utgjorde 15 procent av den totala omsättningen. Även i denna region står tjänsteområdet uthyrning för den största andelen av omsättningen. Industri/Tillverkning är det största yrkesområdet med 29 procent av omsättningen. Omsättning i Södra Sverige Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Ack % 39 % 48 % 47 % 37 % 15 % 15 % 16 % 15 % 15 % Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % -2% 13% 26% 32% 38% 5 33% 34% 42% 44% 52% 34% 46% 3 27% 19% -3% -3-33% -24% -6% 14% 39% 48% 47%

29 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2009 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Södra Sverige Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Kv Ack Kv % 31% 11% 14% Kv 2-5% 7% 65% 39% 39% Kv 3 422% 56% 107% 45% 48% Kv 4 304% 39% 59% 45% 47% Ack. 88% 43% 61% 36% 37% Kv 1 1% 5% 4% 9 10 Kv 2 1% 3% 4% 92% 10 Kv 3 1% 3% 3% 93% 10 Kv 4 1% 3% 4% 92% 10 Ack. 1% 3% 4% 92% Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med föregående år 88% % % 36% 1 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning 29

30 Omsättningens fördelning per yrkesområde i Södra Sverige Pedagogik 0,05% Hotell, restaurang, turism 0,05% Marknadsföring/Information 1% Försäljning 2% Industri/Tillverkning 29% Lager/Logistik 17% Bygg 2% Hälso-och sjukvård 3% Övrigt 5% Telefoni/Callcenter 4% Teknik 7% Kontor/Administration 16% IT 5% Ekonomi/Finans 1 5% 1 15% 25% 3 35% Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige % 10 89% % 4 8% 19% 1% 8% 25% 14% 39% - -21% -13% -9% -4-37% -6 30

31 Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden utsågs AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för cirka 85 procent av branschens totala omsättning Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 31

32 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses: Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av kundföretaget. Entreprenad Rekrytering Omställning Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Arbetet innefattar hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 32

33 Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 14 olika yrkesområden. Yrkesområde Kontor/Administration Här anges t.ex.: Administrativa stödfunktioner, t.ex. sekreterare, assistenter, receptionister och personalfunktioner. Ekonomi/Finans Teknik (Kräver ofta specialist- eller högre utbildning) IT Hälso- och sjukvård Lager/Logistik (ny 2009) Industri/Tillverkning (ny 2009) Försäljning (Ej telefonförsäljning) (ny 2009) Marknadsföring/Information (ny 2009) Telefoni/Callcenter Bygg Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Pedagogik (ny 2009) Övrigt Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, kemister, laboratorietekniker. IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, PC-support, helpdeskpersonal, system-, databas- och webbadministratörer och utvecklare. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal. Lagerpersonal, chaufförer och truckförare. Verkstadsarbetare, montörer, övrig tillverkningsindustri. Försäljning, butikspersonal (säljpersonal), butikskontrollanter, m.m. Marknadsförare, säljare (ej butik), webbredaktörer, informationschefer, informatörer, journalister. Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing och marknadsundersökare. Arbetare inom bygg- och anläggningsbranschen. Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar, hotellreceptionister. Lärare, förskollärare m.m. T.ex. bevakning, vaktmästeri, städning. 33

34 Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik är indelad i fem regioner istället för sju, som tidigare var fallet. Denna förändring minskar svårigheterna med gränsdragningar mellan olika geografiska regioner, förenklar inrapporteringen samt ger betraktaren ökad överskådlighet. De fem geografiska områdena definieras enligt följande. Geografiskt område Norra Sverige Mellansverige Stockholm Västra Sverige Södra Sverige Länsindelning: Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Stockholms- och Gotlands län Jönköpings län och Västra Götalands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge- och Skåne län 34

35 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings-, omställnings- och rekryteringsföretag med över 400 medlemsföretag, varav 340 är auktoriserade bemanningsföretag och/eller auktoriserade omställningsföretag. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström och Christina Ekdahl. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Christina Ekdahl Branschanalytiker/marknad Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Emma Hernell. Emma Hernell Analytiker AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: Webb: 35

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsindikatorn 1:a kvartalet 2012 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Kundföretag minskar rekryteringar och ökar omställningar Under årets första kvartal har kunderna

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet 2011 1:a halvåret 2011 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Rekordhjälp till arbetssökande Andra kvartalet slog bemanningsbranschen

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling

Bemanningsföretagens utveckling Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Är botten nådd? Även om omsättningen i bemanningsbranschen visar en minskning för hela riket med

Läs mer

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Ett tufft år bakom sig lång återhämtning att vänta Under tappade bemanningsbranschen nästan

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med God kompetensförsörjning centralt för industrin Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q4 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen är anställningsföretag Det fjärde kvartalet år 2016 visar fortsatt tillväxt för bemanningsbranschen.

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q3 2014 Bättre matchning stärker arbetsmarknaden Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet Bemanningsföretagens

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen slussar ut nyanlända på arbetsmarknaden Omsättningen inom bemanning, omställning och rekrytering

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med Struktur- snarare än konjunkturförändringar Trots en svag efterfrågan växer bemanningsbranschen. Svaret på varför finns

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Bemanningsbranschens omsättning 2013 Omsättningen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013 Statistiken är framtagen i samarbete med Nedgången har mattats av Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av september månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 11 oktober 2012 Mattias Andersson Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län september 2012 9 526 (8,4 %) 4 326 kvinnor (8,0 %) 5 200 män (8,7

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag myndighetsranking 2008 så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag januari 2009 2 myndighetsranking 2008,, januari 2009 Innehåll sid 1. Bakgrund 3 Resultat i korthet 3 2. Företagarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Kalmar, 17 april 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av mars 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i mars månad Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång

Spamarknaden i Sverige 2010. En ekonomisk genomgång Spamarknaden i Sverige 2010 En ekonomisk genomgång Upplägg En genomgång av hur spamarknaden definieras i denna rapport samt vilka källor/data som används i rapporten. En uppskattning av HELA den svenska

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används.

ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA. Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRSRAPPORT 2016 FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik som ger en bild av hur Sveriges mark används. ÅRETS RAPPORT FOKUSERAR PÅ BOSTADSBYGGANDE FAKTA OM

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer