Bemanningsföretagens utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bemanningsföretagens utveckling"

Transkript

1 Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut

2 Är botten nådd? Även om omsättningen i bemanningsbranschen visar en minskning för hela riket med 26 procent tredje kvartalet 2009 finns det ljusglimtar. Flera faktorer pekar i riktning mot att botten är nådd. Minskningstakten när det gäller personaluthyrning har avtagit, ökningstakten beträffande omställningstjänster har avtagit och i samtliga regioner förutom norrland har årets omsättningsfall minskat i styrka. Därtill kan nämnas att den största regionen, Stockholm, inte ens ännu drabbats av en motsvarande kraftig nedgång som skett i Västsverige. En faktor som dock pekar på att återhämtningen på arbetsmarknaden i stort kommer att låta vänta på sig är att försäljningen av rekryteringstjänster inte alls återhämtat sig (-52 procent). Detta innebär att kunder i detta skede inte anställer egen personal, utan väljer att i högre utsträckning hyra in personal, vilket i sin tur förstärker branschen. Detta är ett välbekant mönster i tider av ovisshet. Tjänsten omställning har fortsatt att växa och omställningstjänster har ökat med 357 procent jämfört med tredje kvartalet Ökningen är dock inte lika kraftig som tidigare. Yrkesområdet marknadsföring/information ökar mest jämfört med tredje kvartalet 2008 (+45 procent) följt av hälso- och sjukvård (+33 procent) och bygg 25 procent. Dessa yrkesområden står för 6 respektive 7 och 2 procent av den totala omsättningen. Resterande nio yrkesområden där jämförande siffror finns uppvisar minskad omsättning. Bemanningsföretagen har utökat antalet yrkesområden som redovisas separat för att spegla det faktum att branschen idag finns på hela arbetsmarknaden. Sammantaget medför dessa förändringsmönster, tillsammans med jämn tillströmning av nya medlemsföretag och fackens stora intresse för personaluthyrning, att bemanningsbranschen ser ljust på utvecklingen kommande kvartal. Stockholm i oktober 2009 Henrik Bäckström, Förbundsdirektör Bemanningsföretagen

3 Innehållsförteckning BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING TREDJE KVARTALET TJÄNSTEOMRÅDEN 7 YRKESOMRÅDEN 9 NORRA SVERIGE 13 MELLANSVERIGE 17 STOCKHOLM 21 VÄSTRA SVERIGE 25 SÖDRA SVERIGE 29 OM STATISTIKEN 33 DEFINITIONER OCH BEGREPP 34 OM BEMANNINGSFÖRETAGEN 37 KONTAKT 37 3

4 Bemanningsföretagens utveckling tredje kvartalet 2009 Insamlingen av omsättningsuppgifter från bemanningsföretagens medlemsföretag visar på en negativ utveckling även under tredje kvartalet Jämfört med tredje kvartalet föregående år sjönk omsättningen med 26 procent. Det är det fjärde kvartalet i rad som branschen uppvisar negativ tillväxt. Hittills i år har utvecklingen minskat med 26 procent jämfört med samma period ifjol. Omsättningsutveckling för bemanningsföretagen Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 2 6% 3 31% 27% 27% 28% 28% 25% 23% 23% 25% 19% 2 17% 16% 11% 1 3% 1% % -9% - -3% - -8% -8% -14% -13% -4% % Se Om statistiken för ytterligare information kring hur urvalet ser ut. 4

5 Omsättningen i Bemanningsföretagens medlemsföretag uppgick under tredje kvartalet till knappt 3,2 miljarder kronor. Detta är den lägsta omsättningssiffran sedan första kvartalet Bemanningsföretagens omsättning (mkr) Samtliga regioner uppvisar en negativ utveckling under årets tredje kvartal. Västra Sverige är den region som utvecklades sämst, omsättningen minskade med 41 procent. Stockholm är den region där omsättningen minskade minst, med 16 procent. Totalt sett minskade omsättningen med 26 procent under kvartalet. Stockholm är den största regionen och stod för 39 procent av omsättningen under första halvåret. Mellan, Södra och Västra Sverige är jämnstora. Norra Sverige stod för 9 procent av den totala omsättningen och är därmed den minsta regionen. 5

6 Omsättningsutveckling per region tredje kvartalet 2009 Förändring i procent jämfört med samma period föregående år Mellan Norra Stockholm Södra Västra Totalt -5% -1-15% -16% -2-25% -23% -24% -26% -3-35% -33% -4-41% -45% Omsättningens fördelning per region 45% 4 39% 35% 3 25% 2 17% 19% 15% 15% 1 9% 5% Mellan Norra Stockholm Södra Västra 6

7 Tjänsteområden Bemanningsföretagens medlemmar erbjuder sina kunder en rad olika tjänster och i statistiken särredovisas uppgifter för fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Rekrytering, Entreprenad och Omställning. 2 Genom att studera de olika tjänsteområdenas omfattning och utveckling ges en bild av vilka tjänster som efterfrågas av de företag som anlitar bemanningsföretag. Under tredje kvartalet var tjänsteområdet omställning det enda området som ökade sin omsättning. Omställning ökade med 357 procent under kvartalet. Rekrytering minskade sin omsättning med 50 procent och var därmed det tjänsteområde som minskade mest. Entreprenad är det minsta området och stod för 2 procent av den totala omsättningen under tredje kvartalet Tjänsteområdet uthyrning är det största området och stod för 91 procent av den totala omsättningen. Uthyrning minskade med 28 procent. Även området entreprenad minskade, med 24 procent. Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde 2009 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1 17 % 615 % -48 % -25 % -20 % Kv 2-1 % 493 % -57 % -33 % -30 % Kv 3-24 % 357 % -50 % -28 % -26 % Ack. -2 % 489 % -52 % -29 % -26 % Kv 1 3 % 6 % 4 % 87 % 100 % Kv 2 3 % 7 % 3 % 87 % 100 % Kv 3 2 % 4 % 3 % 91 % 100 % Ack. 3 % 6 % 3 % 88 % 100 % 2 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika tjänsteområdena. Tjänsten Omställning har mätts sedan 2004 men särredovisas enbart från och med Omställning hette tidigare Outplacement. 7

8 Omsättningsutveckling per tjänsteområde Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Entreprenad -10-1% 17% 8 77% 83% 68% 19% 5% % % -1% -24 Omställning % % 21% % -6% Rekrytering 1-7% 15% 4 29% 51% 56% 53% 74% % 46% 57% % 27% 3% Uthyrning % -3% 13% 2 23% 29% 34% 34% 39% 43% 39% 35% 28% 19% 23% 25% 14% -4% Omsättningens fördelning per tjänsteområde Omställning 4% Uthyrning 91% Rekrytering 3% Entreprenad

9 Yrkesområden Bemanningsföretagens medlemmar redovisar inte bara för tjänsteområden utan redogör även för omsättningen inom 14 olika yrkesområden. 3 Yrkesområdena Försäljning, Hotell/Restaurang/Turism, Industri/Tillverkning, Lager/Logistik, Marknadsföring/Information och Pedagogik är nya områden och saknar därmed jämförelsetal. För områdena Försäljning och Marknadsföring/Information har utvecklingen uppskattats utifrån det tidigare området Försäljning/Marknadsföring. För områdena Industri/Tillverkning och Lager/Logistik har utvecklingen uppskattats utifrån det tidigare området Lager/Industri. De till omsättningen största yrkesområdena under tredje kvartalet 2009 var Kontor/Administration följt av Lager/Logistik och Industri/Tillverkning. Tillsammans står dessa tre yrkesområden för hälften av omsättningen. De minsta yrkesområdena är Hotell/Restaurang/Turism samt Pedagogik. Hälso/sjukvård och Marknadsföring/Information var de enda yrkesområdena som ökade sin omsättning jämfört med samma kvartal ifjol. Hälso/sjukvård ökade med 33 procent medan Marknadsföring/Information ökade med 45 procent. I yrkesområdet Övrigt innefattas uppdrag som inte kan kategoriseras inom något av de övriga 13 områdena eller som tillhör en kategori som bedöms vara för liten för att bilda ett eget yrkesområde. Inom området övrigt återfinns exempelvis bevakning och städ. Övrigt minskade med 32 procent. 3 I rapportavsnittet Om statistiken återfinns definitionerna för de olika yrkesområdena. 9

10 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättningen per yrkesområde 2009 Bygg Ekonomi/ Finans Försälj. 4 Hotell/ Rest. 5 Hälso/ sjukvård Industri/ Tillverk. 6 IT Kontor/ Adm. Kv Kv Kv Ack Kv 1-10 % -22 % 42 % - 77 % -43 % -5 % -10 % Kv 2 1 % -32 % -17 % - 24 % -11 % -29 % -23 % Kv 3 25 % -30 % -1 % - 33 % -4 % -29 % -24 % Ack. 8 % -28 % 7 % - 43 % -20 % -21 % -19 % Kv 1 1 % 17 % 2 % 0 % 8 % 8 % 11 % 19 % Kv 2 2 % 14 % 1 % 0 % 6 % 15 % 9 % 18 % Kv 3 2 % 13 % 2 % 0 % 7 % 16 % 8 % 18 % Ack. 2 % 15 % 2 % 0 % 7 % 13 % 9 % 18 % Omsättningen per yrkesområde 2009 Lager/ Logistik 7 Mf/Info 8 Pedagogik 9 Teknik Tele/ Callcenter Övrigt Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1-44 % 47 % - -7 % -19 % -22 % -20 % Kv 2-65 % 60 % % -12 % -10 % -30 % Kv 3-55 % 45 % % -5 % -32 % -26 % Ack. -55 % 50 % % -12 % -30 % -26 % Kv 1 17 % 1 % 0 % 6 % 3 % 7 % 100 % Kv 2 12 % 2 % 0 % 6 % 4 % 10 % 100 % Kv 3 16 % 2 % 0 % 5 % 4 % 6 % 100 % Ack. 15 % 2 % 0 % 6 % 4 % 8 % 100 % 4 Yrkesområdet marknadsföring/försäljning har delats upp i försäljning samt marknadsföring/information. För att få jämförelsesiffror utgår kalkylen från fördelningsnyckeln: 60 % av omsättningen härrör sig från försäljning och 40 % från marknadsföring/information. 5 Hotell/restaurang/turism är ett helt nytt yrkesområde och därmed finns inte jämförelsesiffror. 6 Yrkesområdet industri/lager har delats upp i industri/tillverkning samt lager/logistik. För att få jämförelsesiffror utgår kalkylen från fördelningsnyckeln: 32 % av omsättningen härrör sig från industri/tillverkning och 68 % från lager/logistik. 7 Yrkesområdet industri/lager har delats upp i industri/tillverkning samt lager/logistik. För att få jämförelsesiffror utgår kalkylen från fördelningsnyckeln: 32 % av omsättningen härrör sig från industri/tillverkning och 68 % från lager/logistik. 8 Yrkesområdet marknadsföring/försäljning har delats upp i försäljning samt marknadsföring/information. För att få jämförelsesiffror utgår kalkylen från fördelningsnyckeln: 60 % av omsättningen härrör sig från försäljning och 40 % från marknadsföring/information. 9 Pedagogik är ett helt nytt yrkesområde och därmed finns inte jämförelsesiffror. 10

11 Omsättningsutveckling för Hälso- och sjukvård samt övriga yrkesområden Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Hälso- och sjukvård -69% -7-49% -33% 51% 6 19% 24% -7% - 27% 3% 3 29% 26% 16% 1 19% 2 26% 77% 24% 33% Övr yrkesområden - 4% 5% 15% 24% 31% 3 27% 28% 25% 29% 28% 19% 2 17% 16% 23% 24% 1-5% -24% -3-28% Omsättningens utveckling per yrkesområde tredje kvartalet 2009 Förändring i procent jämfört med föregående år 6 45% 4 33% 25% 2-5% -4% -1% -2-4 Bygg Ekonomi/Finans -3 Hälso- och Sjukvård IT -29% Kontor/Administration -24% Teknik -13% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik -3 Industri/Tillverkning Försäljning Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Pedagogik -6-55% 11

12 Omsättningens fördelning per yrkesområde Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och Sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 4% 5% 6% 7% 8% 13% 16% 16% 18% 4% 6% 8% % 16% 18% 2 12

13 Norra Sverige Norra Sverige minskade sin omsättning med 33 procent under tredje kvartalet 2009 jämfört med samma kvartal Norra Sverige omsatte cirka 300 miljoner kronor under kvartalet, vilket motsvarar 9 procent av rikets totala omsättning. Tjänsteområdet uthyrning dominerar marknaden i norra Sverige medan det största yrkesområdet är industri/tillverkning. Omsättning i Norra Sverige 2009 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack % -26% -33% -27 % 9 % 10 % 9 % 9 % Omsättningsutveckling i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 17% 27% 23% 41% 41% 38% 44% 28% 31% 28% 24% 35% 25% % % % -33%

14 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Norra Sverige 2009 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1-18 % 552 % -21 % -22 % -20 % Kv 2-17 % 304 % -34 % -28 % -26 % Kv 3-64 % 451 % -50 % -33 % -33 % Ack. -34 % 404 % -34 % -28 % -27 % Kv 1 1 % 2 % 5 % 92 % 100 % Kv 2 1 % 3 % 3 % 94 % 100 % Kv 3 0 % 1 % 2 % 96 % 100 % Ack. 0 % 2 % 3 % 94 % 100 % Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Norra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Entreprenad 61% 101%129% 84% -7% -11% 5% 47% % -95% -93% -3 35% 18% 18% 13% -24% -18% -17% -64% Omställning -8% 93% % -7-95% -54% -99% %451% Rekrytering 1 6% 64% % 34% 54% 4 57% 24% 25% 66% 44% 13106% 77% 23% 28% -9% -21% -34% -5 Uthyrning 15% 25% 4% -13% -8% -14% -5% 16% 34% 55% 76% % 27% 31% 26% 35% 25% % -33% 14

15 Omsättningens fördelning per tjänsteområde i Norra Sverige tredje kvartalet 2009 Uthyrning 96% Rekrytering Omställning 1% Entreprenad Omsättningens fördelning per yrkesområde i Norra Sverige tredje kvartalet 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och Sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 1% 1% 3% 9% 9% 1 17% 19% 27% 5% 1 15% 2 25% 3 15

16 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Norra Sverige tredje kvartalet % % Bygg Ekonomi/Finans -23% -55% Hälso- och Sjukvård -41% -11% IT Kontor/Administration Teknik Telefoni/Callcenter -55% Övrigt Lager/Logistik -35% Industri/Tillverkning Försäljning Marknadsföring/Information Hotell, restaurang, turism Pedagogik -8 16

17 Mellansverige Mellansverige minskade sin omsättning med 23 procent under tredje kvartalet. I regionen omsattes drygt 550 miljoner kronor vilket uppgår till 17 procent av rikets totala omsättning. 95 procent av omsättningen i Mellansverige redovisas under uthyrning medan det överlägset största yrkesområdet var lager/logistik. Omsättning i Mellansverige 2009 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack % -29% -23% -23 % 16 % 16 % 17 % 17 % Omsättningsutveckling i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 45% 46% 38% 41% 34% 34% 26% 27% 28% 24% 34% 29% 2 1 3% % -19%-21%-21% -14% -29% -23%

18 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Mellansverige 2009 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1 25 % 824 % -47 % -15 % -14 % Kv 2-12 % % -57 % -29 % -29 % Kv 3 11 % 119 % -60 % -23 % -23 % Ack. 7 % 417 % -54 % -23 % -23 % Kv 1 2 % 2 % 3 % 93 % 100 % Kv 2 2 % 2 % 3 % 94 % 100 % Kv 3 1 % 1 % 2 % 95 % 100 % Ack. 2 % 2 % 2 % 94 % 100 % Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Mellansverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Entreprenad 1 13% 14% 9% 44% 49% 28% -25% -37% -2-48% -55% -63% -69% -5 13% 59% 81% 27% 63% 25% -1 11% Omställning -38% 46% 314% % % 55% 24116%349%824% % Rekrytering -19% -6% 88% 107% 51% 61% 64% 51% 56% 64% 91% 54% 53% 54% 63% 64% 59% 34% 27% -2-47% -57% -6 Uthyrning -38% -33% -3-29% -1% 11% 29% 44% 29% 3 43% 43% 5 51% 36% 28% 3 28% 2-1% -15% -29% -23% 18

19 Omsättningens fördelning per tjänsteområde i Mellansverige tredje kvartalet 2009 Uthyrning 95% Rekrytering Omställning 1% Entreprenad 1% Omsättningens fördelning per yrkesområde i Mellansverige tredje kvartalet 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och Sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 1% 3% 3% 7% 8% 17% 2 31% 5% 1 15% 2 25% 3 35% 19

20 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Mellansverige tredje kvartalet % % 3% Bygg Ekonomi/Finans -26% Hälso- och Sjukvård IT -33% Kontor/Administration -1 Teknik -45% -4 Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning Marknadsföring/Information Hotell, restaurang, turism Pedagogik 20

21 Stockholm Stockholm stod ensamt för 39 procent av den totala omsättningen under 2009 års tredje kvartal. Omsättningen minskade med 16 procent under kvartalet. I Stockholm utgörs 84 procent av omsättningen av uthyrning. Bland yrkesområdena är det ekonomi/finans och kontor/administration som dominerar med 18 procent vardera av omsättningen. Omsättning i Stockholm 2009 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack % -18 % -16 % -14 % 42 % 41 % 39 % 41 % Omsättningsutveckling i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 46% 41% 3 24% 21% 2 18% 13% 14% 11% 19% 16% % -8% -15% -1% -3% -6% 1% 5% -1% -7% -18% -16%

22 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Stockholm 2009 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1 16 % 596 % -47 % -17 % -7 % Kv 2 0 % 451 % -60 % -26 % -18 % Kv 3-16 % 355 % -37 % -21 % -16 % Ack. 1 % 471 % -50 % -22 % -14 % Kv 1 6 % 13 % 3 % 78 % 100 % Kv 2 5 % 13 % 3 % 78 % 100 % Kv 3 4 % 9 % 3 % 84 % 100 % Ack. 5 % 12 % 3 % 80 % 100 % Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Stockholm Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Entreprenad -19% % 11115% 91% 2 7% -1-17% -28% % - -39% -3 16% -16% Omställning -6-63% 53% -49% 36% 26% -63% -4% -19% 1% -8% 166%596%451%355% Rekrytering 1 2-6% 38% 28% 41% 63% 4 97% 63% 47% 69% 2 39% 6 37% 4 36% -14% -3-47% -6-37% Uthyrning -17% -15% -15% -9% 7% 18% 21% 25% 34% 29% 26% 34% 24% 23% 23% 2 16% 2 11% -17% -26% -21% 22

23 Omsättningens fördelning per tjänsteområde i Stockholm tredje kvartalet 2009 Uthyrning 84% Rekrytering 3% Omställning 9% Entreprenad 4% Omsättningens fördelning per yrkesområde i Stockholm tredje kvartalet 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och Sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 1% 3% 4% 6% % 18% 4% 6% 8% % 16% 18% 2 23

24 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Stockholm tredje kvartalet % Bygg Ekonomi/Finans Hälso- och Sjukvård -23% IT Kontor/Administration Teknik -3% Telefoni/Callcenter % Övrigt Lager/Logistik -13% Industri/Tillverkning Försäljning Marknadsföring/Information Hotell, restaurang, turism Pedagogik 24

25 Västra Sverige Västra Sverige, som bland annat omfattar Göteborg med omnejd, står för den kraftigaste minskningen under tredje kvartalet 2009, här minskade bemanningsföretagens omsättning med 41 procent. I västra Sverige omsattes cirka 600 miljoner kronor under kvartalet vilket motsvarar 19 procent av rikets omsättning. I regionen dominerar tjänsteområdet uthyrning med 96 procent av omsättningen. Det största yrkesområdet är industri/tillverkning med 21 procent av regionens omsättning. Omsättning i Västra Sverige 2009 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack % -47% -41% -42 % 19 % 19 % 19 % 19 % Omsättningsutveckling i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % 3 41% 43% 37% 29% 31% 26% 45% 48% 43% 37% 3 25% 25% 16% 9% % % -41% -47%

26 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Västra Sverige 2009 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1 7 % 226 % -45 % -39 % -38 % Kv 2-11 % 422 % -53 % -47 % -47 % Kv 3-65 % 576 % -61 % -40 % -41 % Ack. -27 % 416 % -53 % -42 % -42 % Kv 1 1 % 0 % 3 % 95 % 100 % Kv 2 1 % 1 % 3 % 95 % 100 % Kv 3 1 % 1 % 2 % 96 % 100 % Ack. 1 % 1 % 3 % 95 % 100 % Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Västra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Entreprenad 5% 35% 1 29% -7% -19% -9% -25% -16% % -64% 9 46% 66% 149% 7% -11% -65% Omställning -5% % 99% 68% 98% -64% -48% -86% -84% -9% -58% 226%42576% Rekrytering 37% % 25% 8 51% 53% 5 16% 64% 7 76% 78% 75% 33% 47% 27% 34% -1-45% -53% -61% Uthyrning -18% -4% 18% 29% 4 45% 29% 26% 3 38% 49% 48% 45% 36% 29% 17% 24% 25% 8% -13% -39% -47% -4 26

27 Omsättningens fördelning per tjänsteområde i Västra Sverige tredje kvartalet 2009 Uthyrning 96% Rekrytering Omställning 1% Entreprenad 1% Omsättningens fördelning per yrkesområde i Västra Sverige tredje kvartalet 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och Sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 1% 4% 4% 3% 3% 7% 9% 11% 16% 17% 21% 5% 1 15% 2 25% 27

28 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Västra Sverige tredje kvartalet % % -2-4 Bygg Ekonomi/Finans Hälso- och Sjukvård -45% IT Kontor/Administration -29% -39% Teknik -17% Telefoni/Callcenter Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning Marknadsföring/Information Hotell, restaurang, turism Pedagogik

29 Södra Sverige I södra Sverige minskade bemanningsföretagen sin omsättning med 24 procent under tredje kvartalet. Omsättningen uppgick till cirka 480 miljoner kronor och södra Sverige stod därmed för 15 procent av den totala omsättningen i riket. Även i denna region står uthyrning för den största andelen av omsättningen. Industri/tillverkning är det största tjänsteområdet med 20 procent av omsättningen. Omsättning i Södra Sverige 2009 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack. Kv 1 Kv 2 Kv 3 Ack % -33 % -24% -29 % 13 % 14 % 15 % 14 % Omsättningsutveckling i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år % - 13% 3 26% 38% 5 33% 34% 4 44% 5 34% 46% 3 27% 19% -3% -3-33% -24%

30 Omsättning i urvalet, mkr Jämförelse mot 2008 Andel av total omsättning Omsättning per tjänsteområde i Södra Sverige 2009 Entreprenad Omställning Rekrytering Uthyrning Totalt Kv Kv Kv Ack Kv 1 90 % % -63 % -30 % -30 % Kv 2 31 % % -62 % -34 % -33 % Kv 3-68 % 830 % -59 % -24 % -24 % Ack. 7 % % -62 % -29 % -29 % Kv 1 1 % 3 % 4 % 92 % 100 % Kv 2 1 % 4 % 4 % 91 % 100 % Kv 3 0 % 2 % 2 % 95 % 100 % Ack. 1 % 3 % 3 % 93 % 100 % Omsättningsutveckling per tjänsteområde i Södra Sverige Förändring i procent jämfört med samma kvartal föregående år Entreprenad -8% -46% -19% -38% -7-17% % -68% -79% -25% -57% -38% -4-89% -36% 228%318%723% 9 31% -68% Omställning 68% 9-29% 149% -21% -23% 115% -83% -65% -63% -67% 188% Rekrytering 11% -57% 41% 11% 2 51% 46% 9 65% 51% 86% 63% 83% 97% 39% 724% 3 6% -4% -27% -63% -6-59% Uthyrning -11% -1-17% 25% 3 37% 47% 34% 36% 41% 46% 5 33% 5% 3 29% 2-3% -3-34% -24% 30

31 Omsättningens fördelning per tjänsteområde i Södra Sverige tredje kvartalet 2009 Uthyrning 95% Rekrytering Omställning Entreprenad Omsättningens fördelning per yrkesområde i Södra Sverige tredje kvartalet 2009 Pedagogik Hotell, restaurang, turism Marknadsföring/Information Försäljning Industri/Tillverkning Lager/Logistik Bygg Hälso- och Sjukvård Övrigt Telefoni/Callcenter Teknik Kontor/Administration IT Ekonomi/Finans 3% 4% 4% 5% 6% 8% 1 18% 19% 2 5% 1 15% 2 25% 31

32 Omsättningens utveckling per yrkesområde i Södra Sverige tredje kvartalet % Bygg -13% Ekonomi/Finans Hälso- och Sjukvård IT Kontor/Administration -21% Teknik Telefoni/Callcenter -18% - Övrigt Lager/Logistik Industri/Tillverkning Försäljning Marknadsföring/Information Hotell, restaurang, turism Pedagogik -4-35% % 32

33 Om statistiken Sedan år 2000 har Bemanningsföretagen löpande samlat in information från sina medlemsföretag. Omfattningen, metoder för insamling och återrapportering har varierat något över tiden, men syftet har alltid varit detsamma: Bemanningsföretagens statistik skall ge omvärlden en enhetlig bild av branschen och dess utveckling i siffror. Vidare syftar statistiken även till att ge medlemsföretagen ett underlag för jämförelser inom olika verksamhetsområden utsågs Handelns Utredningsinstitut (HUI) till samarbetspartner för organisationens statistikproduktion och sedan dess utgår statistiken från ett urval bestående av de 35 största medlemsföretagen i Bemanningsföretagen. Tillsammans stod dessa 35 företag för ca 85 procent av branschens totala omsättning Med andra ord omfattar Bemanningsföretagens statistik lejonparten av branschens omsättning och urvalet är att betrakta som stabilt för branschen. För att göra branschens utveckling greppbar och statistikens innehåll så uttömmande som möjligt görs vissa uppdelningar av materialet, närmare bestämt i tjänsteområden, yrkesområden och geografiska regioner. Mer om dessa indelningar återfinns i avsnittet Definitioner och begrepp nedan. 33

34 Definitioner och begrepp Tjänsteområden Bemanningsföretagens statistik delar upp verksamheten i fyra olika tjänsteområden: Uthyrning, Entreprenad, Rekrytering och Omställning. Nedan följer definitionerna av tjänsteområdena. Tjänsteområde Med detta avses: Uthyrning Med uthyrning avses verksamhet där bemanningsföretaget tillhandahåller arbetstagare för att utföra arbete i kundföretaget. En uthyrd arbetstagare får arbetsledning av kundföretaget. Entreprenad Rekrytering Omställning Med entreprenad avses verksamhet där bemanningsföretaget fullgör viss funktion åt kundföretaget. En arbetstagare på ett entreprenaduppdrag får arbetsledning av bemanningsföretaget. Med rekrytering avses verksamhet där bemanningsföretaget anvisar arbetssökande för anställning i kundföretaget. Hela eller delar av en rekryteringsprocess bestående i att söka rätt personer, intervjuer, referenstagningar och presentationer för kundföretaget av aktuell person. Omställning avser medverkan vid förändring i befintlig personalsammansättning hos ett kundföretag, t.ex. omplaceringar inom företaget, till andra företag och/eller förberedelse till sådan omplacering. 34

35 Yrkesområden Bemanningsföretagens statistik omfattar information om hur omsättningen utvecklas och fördelas mellan 14 olika yrkesområden. Yrkesområde Kontor/Administration Här anges t.ex.: Administrativa stödfunktioner, t.ex. sekreterare, assistenter, receptionister och personalfunktioner. Ekonomi/Finans Teknik (Kräver ofta specialist- eller högre utbildning) IT Hälso- och sjukvård Lager/Logistik (ny 2009) Industri/Tillverkning (ny 2009) Försäljning (Ej telefonförsäljning) (ny 2009) Marknadsföring/Information (ny 2009) Telefoni/Callcenter Bygg Hotell/Restaurang/Turism (ny 2009) Pedagogik (ny 2009) Övrigt Ekonomi-, finans- och lönefunktioner. T.ex. ekonomichefer, assistenter, löneadministratörer, controllers, bank-/finanspersonal, redovisning och inköpare. Ingenjörer, kvalitetskontrollanter, konstruktörer, kemister, lab.tekniker. IT/datafunktioner, t.ex. nätverkstekniker, PC-support, helpdeskpersonal, system-, databas- och webbadministratörer och utvecklare. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare, mottagningspersonal och övrig omsorgspersonal Lagerpersonal, chaufförer, och truckförare. Verkstadsarbetare, montörer, övrig tillverkningsindustri. Försäljning, butikspersonal (säljpersonal), butikskontrollanter, m.m. Marknadsförare, säljare (ej butik), webbredaktörer, informationschefer, informatörer, journalister Telefonister, personal som erbjuder service per telefon, kundsupport/kundtjänst, besöksbokare, ordermottagare, telemarketing och marknadsundersökare. Arbetare inom bygg- och anläggningsbranschen Restaurangpersonal, köksbiträden, mässvärdar, hotellreceptionister Lärare, förskollärare m.m. T.ex. bevakning, städ. 35

36 Geografiska områden Bemanningsföretagens statistik är indelad i fem regioner istället för sju, som tidigare var fallet. Denna förändring minskar svårigheterna med gränsdragningar mellan olika geografiska regioner, förenklar inrapporteringen samt ger betraktaren ökad överskådlighet. De fem geografiska områdena definieras enligt följande. Geografiskt område Länsindelning: Norra Sverige Mellansverige Västra Sverige Stockholm Södra Sverige Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, Jämtlands-, Dalarnas och Gävleborgs län Västmanlands-, Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands-. Värmlands- och Örebro län Jönköpings län och Västra Götalands län Stockholms- och Gotlands län Hallands-, Kronobergs-, Kalmar-, Blekinge och Skånes län 36

37 Om Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation för personaluthyrnings- och rekryteringsföretag med 380 medlemsföretag, varav 280 auktoriserade. Bemanningsföretagen ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv. Kontakt Kommentarer och analyser beträffande statistikens innehåll och andra frågor rörande bemanningsbranschen besvaras av Henrik Bäckström. Henrik Bäckström Förbundsdirektör Bemanningsföretagen inom Almega Tel: E-post: Webb: Frågor, synpunkter eller funderingar beträffande Bemanningsföretagens statistik besvaras av Jessica Lindblom. Jessica Lindblom Analytiker AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Tel: E-post: Webb: 37

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut

Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling. Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Årsrapport Bemanningsföretagens utveckling Statistiken är framtagen i samarbete med AB Handelns Utredningsinstitut Ett tufft år bakom sig lång återhämtning att vänta Under tappade bemanningsbranschen nästan

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Årsrapport Många har fått jobb bemanningsbranschen har återhämtat sig Aldrig har så många personer

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT

BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT BEMANNINGSFÖRETAGENS UTVECKLING STATISTIKEN ÄR FRAMTAGEN I SAMARBETE MED AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT Den ljusnande framtid är vår Efter ett svagt förra år börjar branschens företag åter resa sig. Sammantaget

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q1 2014 Industribemanningen ökade med 33 procent Uthyrning av personal till tillverkning och industri ökade starkt under årets första kvartal,

Läs mer

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet :a halvåret Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsföretagens utveckling 1:a kvartalet 2011 1:a halvåret 2011 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Rekordhjälp till arbetssökande Andra kvartalet slog bemanningsbranschen

Läs mer

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB

Bemanningsindikatorn. 1:a kvartalet Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Bemanningsindikatorn 1:a kvartalet 2012 Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB Kundföretag minskar rekryteringar och ökar omställningar Under årets första kvartal har kunderna

Läs mer

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med

Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT. Statistiken är framtagen i samarbete med Q4 2014 BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Statistiken är framtagen i samarbete med Stabil efterfrågan av moderna HR-tjänster På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Ett starkt kvartal för bemanningsbranschen Bemanningsbranschen fortsätter att utvecklas starkt. Tillväxten i branschen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med God kompetensförsörjning centralt för industrin Tillväxten i bemanningsbranschen för Q2 ligger på 15,8 procent. Framgången

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q3 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen stöttar integration och kompetensförsörjning Omsättningen i bemanningsbranschen fortsatte att öka

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsbranschen matchar alltfler i jobb Omsättningen i bemanningsbranschen ökade med nio procent under första kvartalet

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q4 2016 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen är anställningsföretag Det fjärde kvartalet år 2016 visar fortsatt tillväxt för bemanningsbranschen.

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Statistiken är framtagen i samarbete med Q3 2014 Bättre matchning stärker arbetsmarknaden Bemanningsbranschens roll att hantera kundernas variationsbehov och aktivt hantera organisationsförändringar

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Högkonjunktur, kompetensbrist och omställningsbehov bemanningsföretagens omsättning ökar över hela landet Bemanningsföretagens

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q2 2017 Statistiken är framtagen i samarbete med Bemanningsföretagen slussar ut nyanlända på arbetsmarknaden Omsättningen inom bemanning, omställning och rekrytering

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSFÖRETAGENS KVARTALSRAPPORT Q1 2015 Statistiken är framtagen i samarbete med Struktur- snarare än konjunkturförändringar Trots en svag efterfrågan växer bemanningsbranschen. Svaret på varför finns

Läs mer

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009

Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 Föredrag på NHO-Service Halvårsmöte 2009 400 företag med 60.000 anställda En del av: 8.600 företag 350.000 anställda En del av: 54.000 företag 1.500.000 anställda Bemanningsföretagens kärnuppgifter Regleringar:

Läs mer

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Statistiken är framtagen i samarbete med Inquiry Financial Europe AB ÅRSRAPPORT BEMANNINGSBRANSCHEN 2013 Antal anställda, omsättning och penetrationsgrad Bemanningsbranschens omsättning 2013 Omsättningen

Läs mer

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT

BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT BEMANNINGSFÖRETAGENS ÅRSRAPPORT Bemanningsbranschens omsättning Omsättningen i Bemanningsföretagens 35 största medlemsföretag uppgick under till 27,1 miljarder kronor. Bemanningsbranschens medlemmars totala

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med

BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013. Statistiken är framtagen i samarbete med BEMANNINGSINDIKATORN Q2 2013 Statistiken är framtagen i samarbete med Nedgången har mattats av Omsättningen andra kvartalet 2013 har minskat med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år, vilket

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 2012-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av september månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning steg kraftigt under

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar

Att anlita bemanningsföretag. förklaringar Att anlita bemanningsföretag 1 förklaringar Välkommen till bemanningsbranschen Hur gör man? Bemanningsbranschens många möjligheter Varför anlitar 10.000 kunder bemanningsföretag? Så fungerar bemanningsbranschen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av mars månad 2012 Färre lediga platser Under mars anmäldes närmare 1 600 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Föregående kvartal Om Nettotal

Föregående kvartal Om Nettotal Under andra kvartalet väntar sig 55 procent av bemanningsföretagen ökad efterfrågan. 37 procent förväntar sig oförändrad och 8 procent räknar med en minskad efterfrågan. Nettotalet hamnar alltså på 46

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O3:2016 UTVECKLINGEN

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O2:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport

FASTIGHETSFAKTA. Kvartalsrapport FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. Kvartalsrapport O1:2016 SVERIGES SMÅHUS:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län, januari 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län, januari 2016 Färre övergångar till arbete I januari 2016 påbörjade 916 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län i april 2016 Fler övergångar till arbete I april 2016 påbörjade 1 198 personer av samtliga som var

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2015 SVERIGES FASTIGHETER

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av oktober månad 2012 Arbetsmarknaden har tydligt mattats av och antalet personer varslade om uppsägning har ökat. Arbetslösheten

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län, april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 12 maj 2016 Peter Nofors, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län april 2016: 9 330 (6,1%) 4 184 kvinnor (5,6%)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Blekinge utgör kvinnorna 25,6 procent, vilket är klart lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Blekinge Län Johan Kreicbergs Våren 2009 Blekinge Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008

Sponsorship tracking. Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Sponsorship tracking Marknadsundersökning Svenska folket Kvartal 4, 2008 Projektansvarig: Björn Stenvad Sponsoranalytiker 073-938 51 81 bjorn@sponsi.se Bakgrund och metod Bakgrund Sponsor Insight har på

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, december 2014 Arbetslösheten minskade med 1000 personer under 2014 Arbetsmarknadsläget

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Nystartade företag tredje kvartalet 2011

Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Nystartade företag tredje kvartalet 2011 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2010 - kvartal 3 2011 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Kalmar, 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i februari 2012 Efterfrågan på arbetskraft avtar i februari Antalet nyanmälda platser som anmälts till länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Annelie Almérus Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Östergötlands län, mars 2015 Färre fick arbete 2 200 personer fick arbete under mars och det var 130 färre

Läs mer