Eller Den erfarne och vida berömde brottarmästaren. Nicolaus Petters. Korta, men tydliga Undervisning och in ru ion i den förträfflige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eller Den erfarne och vida berömde brottarmästaren. Nicolaus Petters. Korta, men tydliga Undervisning och in ru ion i den förträfflige"

Transkript

1 Den Konstfärdige Brottaren: Eller Den erfarne och vida berömde brottarmästaren Nicolaus Petters Korta, men tydliga Undervisning och in ru ion i den förträfflige Brottare-KonÍten Och hur man lär sig därur hur man försiktigt skyddar sig vid varje handgemäng, och avvärjer alla oärliga anfall, sparkar slag och dylika angrepp med kvick färdighet, samt hur man skickligt hanterar sin våldsamme angripare. Och illustrerat av mer än 70 naturtrogna bilder i kopparstick av den framstående konstnären Romeyn de Hooge. Tryckt i Amsterdam av Johann Jansson von Waesberge 1674 Cum privilegio

2 För den kunskapstörstande läsaren H är redogörs för brottarkonsten för dig på sådant vis, att du lätt kan förstå vad som är nödvändigt att veta därom. Du har här en bekvämt inrättad ordning av delar och handgrepp, så att när det behövs för var och ett av dem, so finns det att visa med figurer i rätt ordning, och så att ingen skall ta miste om de avbildade brottarna så är de även åtskilda och betecknade med bokstäverna A och B, Boch C, C och D, osv. Och eftersom all förändring förnöjer och vederkvicker, så segrar då ibland A, ibland B. Skillnaden i klädesdräkt, som våra brottare är avbildade i dessa figurer gör också att de lättare kan urskiljas från varandra, och sålunda har varje del sin egen klädesstil, så att brottarkonstens vänner inte utan svårighet kan ta miste. I fall någon har lust att se denna brottning i utförande, eller bättre förstå dessa lektioner genom personlig undervisning, så kan man fråga efter Robert Corssen, som är upplärd i salig Niclaus Petters brottarkonst, och övat dessa grepp med honom många gånger, och som också erbjuder att undervisa i den mot skälig betalning. Han bor just här i Amsterdam hos salig Niclaus Petters änka på Prince gracht i Gustavus-burgh, inte långt från fäktskolan, där alla som suktar efter kunskap i brottarkonsten kommer finna fullständig tillfredsställelse. Så använd dig av denna konst till din fördel, och låt inte mer tanken om detta som meddelas dig här undertryckas, så kommer det efter detta uppstå mersmak, som efter ert förstånd även låter dig tillfoga dig ännu fler handgrepp. Farväl.

3 Klar undervisning och redogörelse för den förträffliga brottarkonsten D å det är vanligt, och i synnerhet bland holländarna ytterst förekommande bruk, att när tvedräkt och otal mellan två uppstått, och den stiger så högt att slagsmål följer, att man slår varandra på bröstet, vilket då banar väg för vidare handgemäng. Därför vill vi börja här med hur man utför slag mot bröstet, vilket då egentligen utgör början på slagsmålet. Härefter kommer vi även avhandla de andra greppen i tur och ordning. Första delen, om Bröstslagen no. 1 N är A tänker slå till B på bröstet, så kan B vika en aning till sidan, så att A missar, och lutar sig framåt i det missande slaget, då ger B tillfället, så att han kan ta tag i A:s nacke, och när A då trycker ner B, så måste A falla framlänges till marken.

4 No. 2 A slår B i bröstet, och så fort B fångat hans slag, slår han hans högra eller vänstra ben beroende på var slaget kommer ifrån, och trycker med vänsterhanden A:s högerarm nedåt, med högerhanden fattar B tag baktill i byxorna varvid A tvingas falla över B:s framsträckta ben.

5 3. A slår till B i bröstet, B ser detta, fattar tag med vänsterhanden i A:s högerarm underifrån i undertill axeln, och med högerhanden i A:s vänstra handled, samtidigt som han sveper till vänsterbenet i A:s högerben, och därmed tvingar honom falla baklänges.

6 4. A slår till B i bröstet, B fattar tag med kraft i handleden, och vrider den ur led.

7 5. nu A vill förekomma detta, så slinker han genom in under B:s arm, och försöker Dådärigenom komma loss.

8 6. N är nu B smitit igenom under armen, så fattar B strax tag med båda händer i A:s hand(vars värv han innan utfört med sin vänsterhand, och drar eller tvingar med den A på rygg, varvid B får tillfälle att med lätthet bryta handen på A.

9 7. En kontring för A kan A förekomma, då A kliver tillbaka, och slår sitt högerben om B:s högra, och när Detta då A böjer sig bakåt, måste båda falla, och då kan A slå sig loss.

10 8. I detta fallet, då A slår sitt ben om B:s, så kommer de ligga på följande vis.

11 9. V em som än är den snabbaste på att resa sig igen, han har den fördelen att han kan fatta tag med vänsterhanden i halskragen på den andra, och med den högra baktill i byxorna, och tvinga honom störta framlänges.

12 10. N är B gör detta(som föregående illustration visar) så kan A gå emot på följande vis, nämligen: han slår sin högerhand runt bakåt och fattar tag i högra handleden på B, och vänder samtidigt genom under hans arm.

13 11. N är han vänt sig under B:s arm, drar A B:s arm nedåt, och sätter sin vänsterfot baktill i B:s knäveck, och stångar till honom med huvudet, så att han faller baklänges till marken, som står att se i följande bild.

14 12. N är nu A kastat B till marken, och A ligger ovanpå B, fattar A honom med vänsterhanden i strupen och håller hans högerarm fast på bröstet. Med högerhanden håller A b:s vänstra fast på marken, slår ett ben om hans och förhindrar B så att han inte kan ställa sig upp. Sålunda har A inget hinder att skalla B i ansiktet med sidan av huvudet så länge han vill.

15 Andra delen om bröstslagen 1. P å samma sätt som i början av första delen, där A slog B i bröstet med näven, så slår här B C i bröstet med båda händer, och sätter samtidigt vänsterfoten framför C:s högra. Just då fattar C tag i B under armarna eller i ärmarna vid axlarna.

16 2. När C håller B sålunda, så sätter han sin vänsterfot i magen på B.

17 3. nu C satt vänsterfoten sålunda, så kastar han sig ner baklänges, varpå B, som C håller Närunder ärmarna, och satt foten på magen på honom, tvingas falla över C.

18 4. I fall B är bekannt med C:s grepp, känner hur C tänker falla baklänges, så slår B loss sina armar som C håller fast upp och utåt, fattar tag i C:s fot som han satt i magen på honom, och tar tag i tårna med högerhanden och i hälen med den vänstra och vrider runt C:s fot, som om han ville vrida den i stycken, vilket orsakar stora smärtor och vanmakt för C.

19 5. M ot detta föregående, kan vi emellertid här se klart hur C förhållit sig, då B vill vrida runt benet på honom på sagda vis. Då C vill förekomma detta, så sparkar han B så hårt i vänsterarmen att B släpper taget med vänsterhanden. Dock, just när B faller in över C så räddar sig B igen, genom att han håller C i hälen, och tvingar C:s ben, vars fot han kort här innan vridit runt, på det att han fattat tag i C:s högerarm med vänsterhanden innåt uppåt, så att C inte kan göra något mera.

20 6. D ock kan C rädda sig igen, genom att sparkar iväg C:s vänsterfot med sit högerben, och vrider sin högerhand mot B:s tumme, så att B därigenom tvingas på fall. När B faller, fattar C tag i håret på B, och kastar B till marken.

21 Tredje delen, om livgrepp. Efter bröstslagen följer livreppet, som utförs på följande vis. No. 1 C fattar tag i D med båda händer om livet. D, som håller C på samma vis, slår med vänsterhanden baktill i C:s arm, och sätter in högra med tummen under näsan framme i ansiktet. D trycker C:s huvud bakåt och slår högerbenet om C:s vänsterben.

22 2. kan C avvärja genom att han slår sin vänsterhand på insidan genom D:s arm och Detta vrider loss den sålunda, så att han kan befria sitt ansikte, då D håller fast C:s högerarm.

23 3. N är nu D håller C:s arm på så vis, så vrider D loss sin högerhand, och svänger sig strax bakom C:s högerarm vilken han därigenom tvingar gå före, samtidigt som han sätter armbågen i C:s ryggen vid midjan, för att tilltvinga sig hans armkraft därigenom.

24 4. D enna C:s arm förblir inte längre nedtvingad, då C vänder sig om litet grann och slår högerarmen över D:s vänsterhand vilken han då sluter fast mot livet. Då vänder han sig med hela kroppen lite grann igen, varigenom D:s hand han brytas.

25 5. N u är det nödvändigt att D ser till att hans hand inte bryts. Då nu hans vänsterhand vrids runt på så sätt, så fattar han tag med sin högerhand i C:s högra handled, vartill han även lägger sin vänsterhand till hjälp, vilken då kommer fri, och vänder sig om, varpå han håller C:s hand med båda händer fast ordentligt. I denna omvridning för C D:s högerarm på sin vänsteraxel vilken han med full kraft drar nedåt, vilket skapar stor smärta för C, och härefter ger D gott tillfälle att bryta C:s arm.

26 6. tas detta tillfälle från D, då C slår sin vänsterhand över D:s vänsterarm och sätter sitt Dock högerknä baktill i D:s ländrygg, varvid D då strax tvingas släppa taget om C:s arm.

27 7. L ikväl tappar inte D modet, utan när han släppt taget om C:s arm fattar han tag med högerhanden återigen i C:s frigjorda arm, vänder sig om, och förvrider med båda händer C:s hand eller arm, drar denne till sig med högerhanden, och sätter sin vänsterhand på C:s skuldror och trycker dem framåt, och tvingar honom på fall.

28 Fjärde delen Om luggandet(hårgreppet) 1. beskrivs för oss inget annat än hur man börjar dessa grepp, så att D fattar tag i håret på HärE, virar in det i fingrarna, och sticker in sina händer mellan armarna på E.

29 2. å fort D fattar drar ner E bakåt i håret, vänder sig om och sätter sina armbåge på hans ryggrad, varvid tillfälle ges åt E att med andra handen i ansiktet bakifrån. S

30 3. I detta trångmål för E då D håller honom i håret, så vänder D sig annars snabbt runt, så att D och E nu står med ryggen mot varandra. Då sätter D sin ändalykt mot E:s ändalykt 1, lyfter upp honom med full kraft, varvid D måste falla baklänges över huvudet. 1 Ett finare ord för rumpa.

31 4. E blir inte liggande kvar kastad till marken, utan ställer sig upp, fattar tag baktill i armen eller ärmet på D, och fattar med högerhanden D:s högra handled och tvingar denne D:s angripne arm inåt, och sätter sin vänsterfot på D:s högra knäveck, varvid han följaktligen tvingar densamme att falla omkull(även om figuren inte visar fallet).

32 Femte delen Om sådana grepp, varigenom man kan känna den andres styrka. 1. tag under F:s armar, och F fattar tag på insidan av armarna på E, i vilket angrepp E Eserfattar ut att han största fördelen.

33 2. D ock slår F loss genom sin högerarm E:s vänsterhand utifrån, när detta är gjort, släpper han loss sin vänsterarm vilken han sätter fram på midjan och då klämmer E:s högerhand med sin vänsterarm, och strax vänder sig om litegrann, varvid denna omvridning beklämmer E:s hand, och F får tillfället att bryta E:s hand, under förmodan att E skulle kunna värja sig med ett bensvep, vilket figuren visar.

34 3. D ärför släpper F taget om hans arm, och vänder sig helt om, varvid han åryggalägger såpass mycket, att E inte kan värja sig från att få ett slag i nacken av F. Likväl fattar E tag med högerhanden baktill i F:s byxor.

35 4. E ger ännu inte tappt, utan i samma stund som F slår till, böjer sig E ner, och när F slår med full kraft mot E:s nacke och eftersom E duckade, inte kunnat träffa, så slår F sig själv ned för egen kraft till marken.

36 5. F faller ned sålunda, stöder sig på sin högerhand som han ville slå med, och i detta stöd sätter han snabbt sitt vänstra knä mot E:s bakända, och fattar tag med vänsterhanden i dennes vänsterfot, och kastar honom sålunda med detta knä neder.

37 Sjätte delen, om de två bröstgreppen. 1. första bröstgreppet är när F fattar tag i G:s bröst, varpå G fattar tag i F med Detvänsterhanden under denes arm över armbågen.

38 2. E fter att F angripit G sålunda, fattar G tag med högerhanden i F:s högerhand, och vrider den om så ända tills F släpper taget om hans bröst. Så fort G:s bröst är fritt, vrider han F:s högerarm med helt om med högerhanden, och sätter sin vänsterhand baktill på F:s vänsterarm och skjuter honom sålunda framlänges till marken.

39 Sjunde delen, om bröstgrepp på ett annat sätt I denna delen avvärjs bröstgreppen på ett helt annat sätt. Därför är denna del avskild från den föregående, eftersom däri löses greppet upp av ett motgrepp, och här sker det på följande vis: 1. H fattar tag i G:s bröst, och G slår undan H:s hand med vänsterhanden på insidan av hans arm, och med sin högerhand måste han fatta tag baktill i ärmet på den lösslagne armen, och föra den undan på så vis från sitt bröst.

40 2. H stärker sin vänsterhand invändigt genom denne lösslagne arm, och vänder sig om något, så att han delvis kommer till att stå bakom G. När H sätter sig fast på så vis, kan han tvinga G att falla ner framlänges eller vad han annars begär.

41 3. N är G märker att han måste falla framlänges, sparkar han H:s vänsterben undan med sitt högerben, varigenom H:s genomsträckta hand förlorar sin kraft, och själv kläms fast in i mellan G:s högerarm. H, som nu är nedtvingad, står nu stor fara för, att få sin hand bruten av G.

42 4. F ör att råda bot på detta, sparkar G till H hårt, så att han strax fattar tag på utsidan av armen med sin högerhand över G:s arm och med vänsterhanden under armbågen och tvingar honom ned baklänges, varigenom G:s ben, som han ville sparka till H med blir kraftlöst.

43 Åttonde delen om knytnävsslag 1. H och I står i position för att slå varandra på insidan av armarna med knytnävarna, varvid (något som figuren emellertid inte visar), den ene skulle kunna bibringa en spark mot den andre, så att den slagne måste falla.

44 2. slår till I, vilket I ser och bockar sig ner, varigenom H slår sig själv till marken, med det Hsamma som I duckar fattar han tag i H:s högerfot för att kasta honom ner.

45 3. att han faller, knäar han I med högerknät i baken, varigenom I tvingas på Närfall.HIkänner fallet fattar H också tag i I:s vänsterben, dock kan han inte nå det.

46 4. H och I, båda på fötter igen, som om de ville slå varandra på utsidan av armarna, så slår H först I, som då fattar tag i H:s slående arm med sin högerhand baktill vid axlarna och med vänsterhanden fattar tag i H:s högerben och tvingar H på fall sålunda. Något som visas på ett annat sätt i följande figur.

47 5. I tvingar H på fall, och håller fast hans arm, som han fattade tag i innan, och drar eller vrider den om något, och fattar tag i vänsteraxeln på H med sin vänsterhand och sätter vänsterknät på hans ländrygg, och böjer honom baklänges på så vis, varigenom H desto säkrare bringas på fall.

48 6. M en för att förekomma detta fall, där I sätter sitt knä vid ländryggen på H(såsom visas i föregående figur), så måste H vrida sina axlar långt för att komma loss att han fatta tag i I:s ena eller andra hand, vilka han då håller fast och vrider denne(i detta fallet den vänstra) bakåt mot I:s rygg, och sätter sin andra hand baktill på denna omvridna arm, varvid H kan bringa I till marken, eller åtminstone tvinga honom på fall.

49 Nionde delen Hur man kan bära iväg sin vedersakare i ett handgemäng. D enna handling är angenämt lustig för åskådarnas ögon när det utförs, och är lika otrolig som lustig, varför man också bör ta fasta på denna instruktion. Eftersom utgången visar hur man kan bära iväg med sin vedersakare, som under tiden när han slåss var fly förbannad, dock helt oaktat sin vrede, kraftlös måste låta sig bäras iväg. Detta grepp använder författaren många gånger. 1. I och K står beredda att angripa varandra. K hotar I med att måtta ett slag, varvid I greppar till och fattar tag i K:s vänsterhand vid handleden, och härefter duckar han, och slår vänsterarmen i K:s vänstra knäveck. Sedan drar han K:s vänsterarm över sin axel och kan bära iväg med honom varthelst han behagar.

50 2. förutsett detta, så måste han landa på I:s axlar och lätt bäras iväg av I, även om DåhanK inte är större och tyngre.

51 3. O m nu detta grepp är bekant för K, så trycker han ner I:s huvud, och berövar därmed I tillfället att bära iväg honom.

52 4. N är I känner att hans huvud trycks ner, för han K:s arm utåt, och drar huvudet tillbaka, och lyfter med vänsterhanden K:s vänsterben, och kastar honom sålunda baklänges till marken.

53 Tionde delen om strupgreppen Dessa grepp utförs på ett helt annat sätt än bröstgreppen, som vi behandlade i sjätte delen. 1. K greppar tag i strupen på L, varvid L kastar av sig hatten, vänder huvudet utåt, och under armen på K, varvid K:s hand blir så förvriden att han under stora smärtor inte kan utverka mer våld.

54 2. K fattar tag i strupen på L med högerhanden och hotar att slå L med den vänstra, vilket L då märker, och lyfter upp båda händer samtidigt, och därmed slår K i främre leden i armen och tvingar honom släppa taget.

55 3. fattar tag i strupen, såsom visat i föregående figur. L fattar igen sina båda händer Ksamman och slår K i armbågen från sidan, varpå handen måste släppa taget.

56 4. K fattar igen tag i strupen på L, som ser det och fattar tag med båda händerna i armen som K greppat tag i L med, och fattar tag med högerhanden i K:s handled och med vänsterhanden över armbågen och böjer den inåt, så det blir nästan omöjligt för för K att få loss sin hand. I fall detta händer, då detta är möjligt att L genom att vrida K:s hand loss, så håller L K:s lösrivna hand mot sitt bröst, och sveper honom med benet till marken eller knäar honom i skrevet, vilket skapar stor olägenhet för K.

57 Elfte delen, hur man skall skydda sig mot någon som drar kniv. D e grövsta och oförståndigaste busar som uppretade och arga inte låter sig lugnas av något tal, sätter sig själv i samma stund i största fara och anser därför, det råder inget tvivel om detta, man drar kniv, bakom vilket stor fara döljs. För att fredsälskande människor skall kunna skydda sig mot detta, kan man försvara sig sålunda. 1. M tar först ett steg fram mot L med vänsterfoten och slår högerhanden i ansiktet.

58 2. L greppar i sin väska för att dra kniv, och när han vill dra högerhanden ur väskan med kniven, fattar M sträcker fram vänsterhanden och greppar in mellan L:s arm och vrider runt hans arm med sin egen, vilket tar alla krafter från L, så han inte kan dra sin kniv.

59 3. I fall L ändå tagit sin kniv innan den andre på detta sätt ville förhindra honom, och därför kunde dra den, så fattar M tag med sin högerhand i L:s högra handled och med vänsterhanden något längre upp på armen, så kan han vrida L:s arm helt om.

60 4. M vrider L:s arm helt om, och lägger den på sin axel.

61 5. bryta L:s hand som han håller kniven med, så för M armen över huvudet Näröverhanpånusinkanandra axel och bryter den desto säkrare.

62 6. M kan även vrida runt L:s arm bakom ryggen på honom, och sätta vänsterfoten i L:s knäveck.

63 7. N är M satt sin vänsterfot i L:s knäveck, drar han den fasthållne armen något högre mot sig, och tvingar L falla framlänges. I samma stund sätter han vänsterknät på ländryggen och lyfter upp armen ännu högre och tar på så vis all kraft från L.

64 8. N är M fattar tag med sin högerhand i L:s högra handled, och fattar tag med vänsterhanden något högre (såsom ses i tredje figuren), så kan han vrida L:s hand mot sitt eget bröst, och svepa L:s högerben med vänsterfoten, så han faller baklänges, och sedan springa in mot honom och göra så att L skadar sig själv med sin egen kniv.

65 9. D å L dragit kniven och vill skära M uppifrån och ned, så fattar M tag med vänsterhanden i handleden på L, och fattar tag med högerhanden under armbågen och kan på så vis vrida ut L:s arm och därmed ta all kraft från L.

66 10. I fall L försöker utföra ett snitt ovanifrån igen, kan M ställa sig i en kraftig position och med ena eller andra benet sparka till L i handleden, varvid kniven far ur handen på honom.

67 Tolvte delen, om hur man stångar ned någon med huvudet i magen, eller kastar honom över huvudet. 1. N är M ställt sig i position mot N, kan han böja sig ned och springa in med huvudet i honom, och på såvis kasta honom baklänges till marken. Dock märker N detta och vänder sig något till sidan, varvid M missar, och N får tillvället att fatta tag med vänsterhanden i nacken, och samtidigt ta tag baktill i byxorna med vänsterhanden, och kastar honom där rusar fram ett stycke framåt till marken.

68 2. N är M böjer sig ner med huvudet för att stånga N i magen, kan han falla ned på ett knä och samtidigt fatta tag med båda händerha i knälederna, och när han då lyfter upp huvudet, kan han lägg kasta N över huvudet bakom sig.

69 Trettonde delen. Om kraftfulla angrepp mot axlar och hals, med snabba bensvep. 1. N är N och O fattat tag i varandra med båda händerna vid axlarna, så brottas de båda så att ene försöker försvaga den andra, varvid de därmed kan söka benen, och N kan böja ned O med större kraft till en sida, så tar han detta läge i akt, att svepa O:s högerben med sin vänsterfot.

70 2. O, som märker detta, lyfter upp sitt ben framtill så att N:s bensvep missar och far igenom, varpå O ställer ner sitt upplyfta ben bakom N:s(som han tänkte svepa med, varigenom han får tillfälle att svepa till detta, och sålunda kast N till marken.

71 3. F ör att förekomma detta, släpper N taget med sin högerhand om O:s arm, och fattar tag på insidan under dennes vänsteraxel, och slår loss O:s högerhand, fäller ner vänsterarmen om O:s hals, och trycker ned honom, då han sätter ner sitt vänsterben bakom O:s vänsterben, för att på så vis kasta honom baklänges till marken.

72 4. O, som märker att han inte kan stå kvar på detta vis, släpper taget helt om N:s axel med sin vänsterhand, och låter sin högerhand falla ned till midjan på N, böjer sig ned på sitt vänsterknä och fattar tag med vänsterhanden nedantill i benet om N över hans högerfot och håller fast, och trycker bakåt hans överkropp, får att kasta honom ned.

73 5. D etta sista är ett speciellt grepp som man mycket snabbt kan kasta sin motståndare till marken med, som han inte kan förhindra. Då O står vid N kliver han med vänsterfoten bakom N:s ben som han satt fast, som han samtidigt snabbt tagit tag över armarna i strupen och med stor lätthet kastar honom baklänges. Slut

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida

1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida Mairs Hillebard kapitel 1. De första två övre huggen med hillebarden från vänster sida I följande stycke gör du så här: ställ dig med vänster fot fram, och håll hillebarden över huvudet, kliv sedan fram

Läs mer

1. De första två bindningarna med pik med svagan och starkan

1. De första två bindningarna med pik med svagan och starkan 1. De första två bindningarna med pik med svagan och starkan Så här utför du detta stycket med pik på ett kampkonstmannamässigt sätt: håll piken till vänster om dig, och stå med vänster fot fram, sträck

Läs mer

Paulus Hector Mairs Värjkapitel

Paulus Hector Mairs Värjkapitel Paulus Hector Mairs Värjkapitel översatt av Per Magnus Haaland Till skillnad från alla andra vapen i Mairs repertoar, verkar värjan i De Arte Athletica vara ganska nytillkommen som disciplin, och han har

Läs mer

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken

Mairs knölpåk 1. 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Mairs knölpåk 1 1. Två slag ovanifrån med knölpåken Så här utför du detta stycke: ställ dig med vänster fot fram, och håll påken upplyft med båda händer i huvudhöjd till höger om dig. Gå sedan fram med

Läs mer

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke

Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretchprogram varje övning ca 30sekunder Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha

Läs mer

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy

Stretcha nacke. Stretcha armar. Stretcha kroppen för Innebandy Stretcha nacke Stretcha nacke Övning 1 Stå upprätt som på bilden och rulla med huvudet från den ena sidan till den andra och känn hur du stretchar ut nacken. Stretcha armar Stretcha underarmarna Sätt dig

Läs mer

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02

MÅLVAKTSTRÄNING BK HÖLLVIKEN P02 MÅLVKTSTRÄNING K HÖLLVIKEN P02 Syfte: tt lära ut grundläggande målvakts teknik för barn och ungdomar. Träningens fokus områden Försvarsinriktning Ställning/Positionering Greppteknik Fallteknik Rörlighet/Sidledsförflyttning

Läs mer

Nationella självförsvarsövningar

Nationella självförsvarsövningar SVENSKA TAEKWON-DO FÖRBUNDET / ITF Nationella självförsvarsövningar Införs i de nationella graderingskraven för fr.o.m. 2014-08-01 ANVISNINGAR Självförsvarsövningarna är avsedda för samtliga utbildningsgrader,

Läs mer

Temakväll - pausgympa

Temakväll - pausgympa Temakväll - pausgympa Pausgympa Ökad cirkulation/skakningar Spänn och andas in samtidigt som du spänner hela armen, andas ut och slappna av/skaka lätt på armen. Upprepa med andra armen och benen. Studsa

Läs mer

Seniorsportutrustning

Seniorsportutrustning Seniorsportutrustning från Lappset Övningar Träning är viktigt för att vi ska fungera i vardagen, både för unga och gamla. Med stigande ålder försämras framför allt balansen men vi blir även stelare i

Läs mer

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI

Pausa dig. Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Pausa dig Ett rörelsepausprogram från Friskvården KI Detta material är ett komplement till det webbaserade rörelsepausprogrammet och kan med fördel användas vid rörelsepaus i grupp eller som underlag för

Läs mer

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap

EatMoveLive. Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa. Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Ett holistiskt hälsoföretag med fokus på företagets mentala och fysiska hälsa Boll som kombinerad skrivbordsstol och träningsredskap Många studier visar idag att långvarigt stillasittande innebär en ökad

Läs mer

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom

Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Nyttiga rörelser vid Parkinsons sjukdom Gör övningarna i den takt som känns bäst för dig. Skippa övningar som inte känns bra eller som du får mer ont av. Du ska känna dig pigg efter programmet! 1. Övningar

Läs mer

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband.

Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Sommarträning Enkla, roliga och effektiva övningar med eller utan gummiband. Enkelt att ta med på semestern! Övningarna framtagna av: Karin Jönsson, leg. Kiropraktor och Emilie Svedberg, lic Personlig

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Förebyggande träning Ergonomi / Förebyggande träning Viktigt att veta innan du startar Förebyggande träning För att du ska få maximal effekt

Läs mer

Kort redogörelse för den allmäna läran i fäktning med långsvärdet

Kort redogörelse för den allmäna läran i fäktning med långsvärdet Kort redogörelse för den allmäna läran i fäktning med långsvärdet Unge riddare vet att lära, älska Gud och hålla kvinnor och jungfrur kära, så växer din ära. Och lär dig vad är rätt och riktigt, och i

Läs mer

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld. Självskyddstekniker. B.Taylor H.Ekström. D.Blomkvist S.Widmark

Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld. Självskyddstekniker. B.Taylor H.Ekström. D.Blomkvist S.Widmark Utbildningsmaterial kring bemötande av våld och hot om våld Självskyddstekniker B.Taylor H.Ekström D.Blomkvist S.Widmark Självskyddstekniker Dessa bilder är hämtade från Statens institutionsstyrelses (SiS)

Läs mer

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga.

Träning Yoga. Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Övningar i yoga som räddar ryggen. Det här passet mjukar upp ryggen. Varsågod - 9 övningar i yoga. Träning Yoga Du blir mjuk i kroppen när du kör yoga. Men det kan ändå vara skönt att värma

Läs mer

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN

Klassisk massage. KROPPSTERAPISKOLAN massageutbildning sedan 1990. klassisk massage KROPPSTERAPISKOLAN Klassisk massage klassisk massage 1 Klassisk massage 2 Klassisk massage klassisk massage ERGONOMI, ARBETSTEKNIK. FÄKTARSTÄLLNING, BÖJ FRÄMRE BENET. ALLTID STÖD MOT BÄNKEN, ETT BEN ELLER BÅDA. RAKA ARMAR.

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik Fallteknik Anfallsinriktning

Läs mer

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns.

Du kan göra alla asanas i den ordning jag har här, eller välj ut några du vill göra, beroende på hur mycket tid du har och hur din kropp känns. Yoga hemma Att göra asanas regelbundet hemma är ett bra sätt att få ut mer av yogan. För att du lättare ska komma igång har jag skrivit ner en sekvens med asanas jag brukar göra på mina klasser och som

Läs mer

TRX TRIATHLON träningsprogram

TRX TRIATHLON träningsprogram TRX TRIATHLON träningsprogram Övningarna är funktionella på så sätt att de är grenspecifika för triathlon och eller aktiverar flera muskelgrupper. Programmet fungerar i alla träningsperioder men i synnerhet

Läs mer

CODEX WALLERSTEIN(Cod.I.6.4.2) En översättning av långsvärdsstyckena till Svenska

CODEX WALLERSTEIN(Cod.I.6.4.2) En översättning av långsvärdsstyckena till Svenska CODEX WALLERSTEIN(Cod.I.6.4.2) En översättning av långsvärdsstyckena till Svenska Av Mattias Landelius Uppsala Historiska Fäktskola 2015 www.uhfs.se INTRODUKTION Codex wallerstein är en fäktmanual i vilken

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Copyright I FORM/Bonnier Publications.

Copyright I FORM/Bonnier Publications. Är du redo att köra för fullt? Programmet bjuder på hård träning, men 10 minuter går snabbt och i gengäld kan du säga farväl till ett kilo rent fett och välkomna vackra och friska muskler, som du inte

Läs mer

Så här gör du! Bära Barn ringsjal

Så här gör du! Bära Barn ringsjal Så här gör du! Bära Barn ringsjal 2005 Bära Barn Gammal visdom i ny design Från nyfödd till minst 3 år Alla åldrar Så här börjar du Instruktioner för alla, oavsett barnets ålder. 1. Trä in sjaländen genom

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket -Stegring Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Greppteknik -Fallteknik

Läs mer

Träningsbok. Sommar Tillhör:

Träningsbok. Sommar Tillhör: Träningsbok Sommar 2013 Tillhör: Mina mål Vecka 28 Lätt löpning, 30 min eller minuter Upphopp, 3 x 10 st eller x st Armhävningar, 3 x 10 st eller x st Situp s, 3 x 20 st eller x st Utfallsteg, 2 x 10 st

Läs mer

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial

CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik. Kursmaterial CHEER GYMNASTIK Kurs i cheerleading inriktning gymnastik Kursmaterial Gymnastik Säkerhet inför gymnastik När det gäller gymnastiken är det också ytterst viktigt med säkerhet. Huvudansvaret för säkerheten

Läs mer

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion

Ext - Flex Windmill Anatomisk utfallssteg Rocking Lion Release 5 - Start Up Ext - Flex Sträck armarna uppåt och böj lätt bakåt, böj dig sedan framåt och sträva med händerna mot dina fötter. Vänd rörelsen och rulla mjukt upp igen. Windmill Vrid fötterna till

Läs mer

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen

In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen In Ringen und Werffen können nachvolgende \ück nützlich gebraucht werden, deren seindt achtzehen I brottning och kast kan följande stycken med fördel användas, och är arton till antalet. So balt sich der

Läs mer

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK

VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK A B D C E F SV VIKTIGT: SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Allmänna säkerhets- och användingstips: Säkerhet Läs användningsinstruktioner och se på bilderna innan du börjar använda bärsjalen. Det följer med speciella

Läs mer

Sida 1 av 6. Ryggliggande

Sida 1 av 6. Ryggliggande Sida 1 av 6 Ryggliggande Ligg så plant som möjligt. Lägg armarna ovanför huvudet. Sträck först ut hela kroppen. Växla sedan med att sträcka ut en sida i taget. Syfte: Motverka den böjda hållningen och

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

Hemmaträningspass! 1. Uppvärmning. Hoppa runt i lägenheten/huset till två låtar och släpp loss ORDENTLIGT! Likt en afrikansk kvinna runt lägerelden.

Hemmaträningspass! 1. Uppvärmning. Hoppa runt i lägenheten/huset till två låtar och släpp loss ORDENTLIGT! Likt en afrikansk kvinna runt lägerelden. Hemmaträningspass! Här kommer det efterlängtade hemmaträningspasset! Du behöver en stabil stol, ett par hantlar (eller två vatten/stenfyllda PETflaskor), en matta eller ihopvikt handduk. En skivan som

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch

Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Styrketräning för hemmabruk inklusive stretch Introduktion Detta pass innehåller ett antal styrkeövningar som du kan göra hemma utan någon särskild utrustning. De flesta övningarna är för ben och bålstabilitet,

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

Så här gör du! Bära Barn knytsjal

Så här gör du! Bära Barn knytsjal Så här gör du! Bära Barn knytsjal 2005 Bära Barn Gammal visdom i ny design Från nyfödd till minst 3 år Alla åldrar Så här knyter du bära-barn-sjalen Knytinstruktioner för alla, oavsett barnets ålder 1.

Läs mer

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet.

11 övningar som gör dig mindre stel. Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 11 övningar som gör dig mindre stel Här får du ett program som mjukar upp dina höfter. Och som ger dig större rörelsefrihet. 1 1. Steg framåt och korsa» Sätt ner vänster fot snett framför den högra.» Håll

Läs mer

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen

STARKA ARMAR MED YOGA. 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen STARKA ARMAR MED YOGA 20 Av Anna Miller, yogainstruktör Stylist: Charlotte Høyer Foto: wichmann+bendtsen Nej, du behöver inte kasta runt med tunga kettlebells för att få starka armar. Lugna yogaövningar

Läs mer

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad

Övning 3 A. Sittande rodd med gummiband/bakåtförande av axel och skulderblad 1 Styrketräningsprogram för axlarna i tre steg Basprogram I Övning 1. Hållningsträning/Axlar Ta ett djupt andetag och höj axlarna. Andas ut, sucka ut luften och sänk samtidigt axlarna. Övning 2. Hållningsträning/Skulderblad

Läs mer

Skolbrottning i praktiken

Skolbrottning i praktiken Skolbrottning i praktiken Handledning för dig som jobbar med barn i skolan Sportkommittén L-G Lundström, Raimo Ojala, Lars-Ola Särkimukka Kiruna 2010-04-11 Inledning Sedan 2008 har ett stort antal skolor

Läs mer

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket

Målvaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket vaktsträning Bas 1 för zon och föreningspaket Syfte: Att kunna lära ut grundläggande målvaktsteknik för barn och ungdomar Träningens fokusområden: Försvarsinriktning Upphopp Boxteknik Anfallsinriktning

Läs mer

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15.

Axel/rygg rak kropp högt läge i axeln, sug in magen, böj armarna, sträck upp och tryck upp ytterligare till ett högt läge i skulderbladet. 2 x 10-15. Axel - magliggande armar rätt ut i sidan, för ihop skulderbladen först, lyft därefter armarna en liten bit från golvet, lyft gärna vikter eller typ vattenflaskor 2 x 15. Axel - muskler som stabiliserar

Läs mer

Målvaktsträning i Sunderby SK, år. En kort sammanställning av utbildningsmaterialet till Svenska fotbollsförbundet målvaktstränarutbildning C

Målvaktsträning i Sunderby SK, år. En kort sammanställning av utbildningsmaterialet till Svenska fotbollsförbundet målvaktstränarutbildning C Målvaktsträning i Sunderby SK, 10-12 år En kort sammanställning av utbildningsmaterialet till Svenska fotbollsförbundet målvaktstränarutbildning C Syfte och mål Syftet är att vägleda lagens ledare så att

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors

Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Uppvärmning och rörlighetsövningar SKF 2017 Anna Åberg, Anette Johansson och Anna Bjerkefors Starta med 5 7 min allmän uppvärmning Specifik uppvärmning för bröst- och ländrygg samt baksida lår Sitt på

Läs mer

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger.

Flexövningar. Upprepa varje övning 10 gånger. Kör igenom hela passet två gånger. Flexövningar 6 effektiva övningar med fokus på core Hela kroppen sitter ihop i långa muskelkedjor. Genom att tänja ut dem i de här flexflödena kan du som gymmare och löpare vidareutvecklas. Upprepa varje

Läs mer

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt

VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt VIKTIGT! SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK Bär ditt barn trygt Läs igenom instruktionerna innan du börjar använda din Caboo DX sjal. Vi ber deg speciellt om att läsa säkerhetsanvisningarna som är till för att du

Läs mer

Muskelgrupper och dess användningsområden.

Muskelgrupper och dess användningsområden. Muskelgrupper och dess användningsområden. - Axlar: (Deltoideus) Används för att lyfta, vrida och hålla armarna uppe. Bra när man ska fälla ut bommen eller täcka skott. Övning: Alla sorters armhävningar,

Läs mer

Träningssplan: vecka 7-12

Träningssplan: vecka 7-12 Träningssplan: vecka 7-12 Här följer ett mer avancerat träningspass för när du har byggt din styrka med introduktionspasset. Som tidigare kan du träna när och var du vill, och denna gång fokuserar vi på

Läs mer

Pass 1: Styrka och kondition

Pass 1: Styrka och kondition Pass 1: Styrka och kondition Ett komplett träningspass för hela kroppen som utvecklar både styrka och kondition. Förbered kroppen genom valfri uppvärming i cirka 10 minuter innan du börjar. Utfall Stå

Läs mer

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström.

Passet är framtaget av Lotta Rahm och granskat av sjukgymnast Roy Sandström. Gymmix Balansboll Att träna med en balansboll är roligt och utmanande. Bollen är ett instabilt underlag som gör att tankarna kan bara vara på ett ställe när du tränar, på bollen och den övningen du gör

Läs mer

Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag.

Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Mål: Jag vill kunna springa 10 km inom 6 månader och tona kroppen och känna mig starkare i ryggen, benen och armarna. Ena fotleden är lite svag. Tid att lägga ner: Max 1 timme per dag Om programmet: Jag

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Stretching Nedvarvning. Utrustning

Stretching Nedvarvning. Utrustning 15-1 Kriterier Ålder Typ Tid Min antal ledare Rek antal ledare Data Nedvarvning 15- min Min 1 ledare Rek 2 ledare Utrustning Beskrivning Nedvarvning som består av 2 komponenter. Nedjoggning för att göra

Läs mer

Tyngdlyftning 3 övningar som hjälper dig att lyfta starkt.

Tyngdlyftning 3 övningar som hjälper dig att lyfta starkt. Tyngdlyftning Vill du utveckla din träning på gymmet? Vill du bli stark, rörlig och explosiv? Behöver du träna på att koordinera din kropp? Då kan du låta dig inspireras av tyngdlyftning. 1 Tyngdlyftning

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

Startprogram version 3

Startprogram version 3 Startprogram version 3 Så här kan du börja din träning i gymet. Du kan skriva ut sidorna och ha som stöd när du börjar träna. OBS!!: Börja med lägsta antalet rörelser och låg belastning. Ta det lätt de

Läs mer

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen:

Varför ska man stretcha? Råd vid genomförandet av stretchingen: Varför ska man stretcha? Stretching bidrar till en bra hållning och avspända muskler. Det ger bättre balans i kroppen som i sin tur ger bättre träningsresultat. Syftet med stretchingen efter träningen

Läs mer

Uppvärmning. Stretching

Uppvärmning. Stretching Stretching 1 Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer

Junior och Senior figurer

Junior och Senior figurer Junior och Senior figurer Obligatoriska 1. 308i Barracuda Airborne Split Spin Up 360 360 (1 rot) NVT 10 31 43 15 19 13 3.3 PV 0,76 2,37 3,28 1,15 1,45 0,99 En Barracuda Airborne Split utförs till en återförenad

Läs mer

Gummibandsträning med ett dörrhandtag.

Gummibandsträning med ett dörrhandtag. Perfekt om du skall på semester då gummibandet är lätt att ta med sig. Använde själv programmet när jag var på semester i Sardinien i somras. Kan ju även göras hemma, på jobbet eller ute i skogen (då får

Läs mer

Qi Gong och akupressur

Qi Gong och akupressur Qi Gong och akupressur Vad är Qi Gong? Qi Gong betyder helt enkelt "Qi-energi övning" och har utvecklats parallellt med den kinesiska medicinen under tusentals år. Det är alltså ett samlingsnamn på ett

Läs mer

Breddläger Skåne P Tid 15 min. Fredagspass: Grepp- och Fallteknik. Övning 1):

Breddläger Skåne P Tid 15 min. Fredagspass: Grepp- och Fallteknik. Övning 1): Fredagspass: Grepp- och Fallteknik Övning 1): V Uppvärmning Greppteknik på bollar längs marken, i midjehöjd och ansiktshöjd. VRFÖR För att förbereda kroppen för träning. För att träna på olika grepp tekniker

Läs mer

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser.

Gör så många positioner du har tid eller lust med. I slutet finns några förslag på sekvenser. Yinyoga hemma I yinyogan sträcker och stimulerar du kroppens djupa vävnader, bindväv, ligament, fascia och leder. Det måste göras på yinvis, försiktigt och under lång tid. Så du håller positionerna länge,

Läs mer

Fotboll. Träningsprogram

Fotboll. Träningsprogram Fotboll Viktigt att träna upp styrkan i ben, rygg, bröst och nacke för att förebygga skador. Fotbollsspelare har ofta för strama muskler ffa på lårens insida/baksida - stretcha noga! Glöm inte att värma

Läs mer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer

Komplex rörlighet. Hamstring. Situps med käpp. Armhävningar. Lateralflektion. Stående rotationer Komplex rörlighet Tänk på at hålla en stabil ryggposition under knäböjen och spänn magmusklerna för at skydda ländryggen. Denna övning är bra för att bygga upp rörligheten i ländrygg, bröstrygg, höftböjar,

Läs mer

ditt Träningsprogram: Uppvärmning

ditt Träningsprogram: Uppvärmning ditt Träningsprogram: Uppvärmning SÅ SKA DU TRÄNA: Träna 3 gånger i veckan, t ex måndag, onsdag och fredag, och låt kroppen återhämta sig en dag innan nästa pass. Varje träningspass består av uppvärmning

Läs mer

Strandträning med funktionella övningar

Strandträning med funktionella övningar Strandträning med funktionella övningar Arbeta under 45 sekunder vid varje övning. Den första löpövningen kan du utföra under 1-2 minuter. När du arbetar med en sida i taget kan du arbeta växelvis med

Läs mer

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän).

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). Inbollning (! = även lämplig för nybörjare) 1. Inbollning 2 & 2 - bagger. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). 2.! Inbollning 2 & 2 - grundslag och

Läs mer

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund

Utfallssteg. K. Ekelöf, H. Östlund Cirkelträning Utfallssteg Tag ett steg framåt med främre knät i 90 graders vinkel, stanna strax ovanför marken med det bakre knät. Tag därefter ett nytt steg med andra benet. Det främre benets knä ska

Läs mer

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST!

TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! TRÄNING SOM FUNKAR - KOM IGÅNG I HÖST! För att du skall få träningen att funka när sommaren klingar av och hösten är här har sjukgymnasten Marie Larsson gjort ett program som du lätt kommer igång med.

Läs mer

Instruktioner för Sköldpaddan

Instruktioner för Sköldpaddan Instruktioner för Sköldpaddan Vaggställning Mage mot mage Den lätta och enkla bärselen! Massor av möjligheter passar alla storlekar vuxna och barn Det finns inget underbarare än att bära sitt barn! På

Läs mer

Ut och gå. 30 60 minuter per dag!

Ut och gå. 30 60 minuter per dag! Ut och gå! Ut och gå Vi mår bra av dagliga raska promenader. Det är inte bara konditionen som blir bättre, också benstommen förstärks, lederna mjukas upp, muskelstyrkan i benen förbättras och balansen

Läs mer

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL

CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL CORE 1 MEDICINSK YOGA FÖR DIN NEDRE TRIANGEL IMY Medicinsk Yoga utgår från ett energitänkande som säger att de flesta obalanser, krämpor och sjukdomar vi drabbas av har sitt ursprung i präglingar och blockeringar

Läs mer

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Göteborg 20170621 Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Av Christan Greven Tips och råd Anpassa schemat efter dig. Till exempel om du känner att 8 st armhävningar är för lite. Gör 10 st på varje set, eller

Läs mer

ffi Stretching for handbollsmålvakter t\ iul /,.<^ \}rt I / 'rtr/r / / \ \ t{ \\ i\t\ \dll\ t.j r"\-j .r' \' 1..4'l i -\\,ll {[--.

ffi Stretching for handbollsmålvakter t\ iul /,.<^ \}rt I / 'rtr/r / / \ \ t{ \\ i\t\ \dll\ t.j r\-j .r' \' 1..4'l i -\\,ll {[--. Stretching for handbollsmålvakter Stretch är det som de flesta slarvar med. Många tycker att det är tråkigt och inte så viktigt för resultatet. Men de som verkligen har lärt sig att integrera stretch i

Läs mer

Målvakten. i innebandy. Har stor betydelse för laget finns bara en på planen. Aldrig målvaktens fel behöver alltid hjälp av utespelarna

Målvakten. i innebandy. Har stor betydelse för laget finns bara en på planen. Aldrig målvaktens fel behöver alltid hjälp av utespelarna Målvakten i innebandy Målvaktens roll Har stor betydelse för laget finns bara en på planen. Aldrig målvaktens fel behöver alltid hjälp av utespelarna Lätt att bli självkritisk alla skall uppmuntra målvakten

Läs mer

I rondat ska barnen landa på mage

I rondat ska barnen landa på mage MATTA Innan barnen kan börja med något svårare övningar så bör dom kunna stå på händer. Nedan följer några tips på övningar som leder till handstående. För att lära barnen vilken vinkel kroppen ska ha

Läs mer

Innan skottet. Riktning och höjd

Innan skottet. Riktning och höjd Innan skottet Titta upp innan du får bollen så du ser skottalternativen tidigt Se hur du snabbt och enkelt kan komma till skott Dölj skottet för motståndarna så länge som möjligt Använd skottfinten vid

Läs mer

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna

Glöm inte av att ha en underbar sommar, så ses vi v.30 Mvh Tränarna Hej! För att underhålla och bibehålla formen du kämpat dig till under vintern och våren gäller det att hålla igång även under sommaren. Vad som är bra är att det räcker med 3 pass i veckan för att just

Läs mer

Mei Tai bärsele. www.kolmarken.se

Mei Tai bärsele. www.kolmarken.se Mei Tai bärsele www.kolmarken.se Vad är en Mei Tai? En Mei Tai (MT) är ett mellanting mellan en bärsjal och en bärsele. Det är en modern variant av ett gammal kinesiskt bärdon. Mei betyder att bära på

Läs mer

Instruktioner för Känguru Ringsjalen

Instruktioner för Känguru Ringsjalen Instruktioner för Känguru Ringsjalen På ryggen Amningsställning Den flexibla allround bärsjalen med många möjligheter. Lätt att ta av och på lätt att byta ställning Det finns inget underbarare än att bära

Läs mer

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från

Träningsprogram. Programmet är framtaget i samarbete med erfarna sjukgymnaster och fystränare från Träningsprogram - Kom igång med din träning med hjälp av BungyPump! I detta träningsprogram har vi samlat tips och övningar för hur du ökar din förbränning med BungyPump! Programmet är framtaget i samarbete

Läs mer

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim.

Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Vi är skapta för att röra på oss, men för att inte rörelseförmågan ska försämras måste vi hålla leder och muskler i trim. Rörlighetsträning kallas de övningar som används för att förbättra rörligheten

Läs mer

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga.

Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. LÅNGA, DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna yogiska andetaget, är grunden i IMY Medicinsk Yoga. Magandning, även kallad buk-, diafragma-, och mellangärdsandning. Lägg händerna en bit ner på magen. Andas

Läs mer

Simhoppsövningar - Styrka

Simhoppsövningar - Styrka Simhoppsövningar - Styrka Övn Styrka Instruktioner 1 Bål: 1. Ligg på rygg med benen i luften. 2. Svanken ska vara helt stilla genom hela rörelsen (kolla detta genom att hålla en hand i svanken). Sänk långsamt

Läs mer

ZOMBIE WORLD. Du är smittad

ZOMBIE WORLD. Du är smittad ZOMBIE WORLD Du är smittad 1. Kannibaler? Bollen träffar mig med en smäll. Skarp smärta i bröstet. Men det hinner jag inte tänka på. Tar bara bollen. Kramar den. Springer. Genom sprickorna i mitt visir

Läs mer

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj

STYRKETRÄNING / Benböj. Steg 1. Assisterad benböj ÖVNINGSBANK STYRKA STYRKETRÄNING / Benböj Steg 1. Assisterad benböj håll blicken rakt fram. Stolt och rak hållning i ryggen. Stå axelbrett med fötterna vinklade ca 15 utåt. Ha tyngden på hälarna genom

Läs mer

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY

KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE INNEBANDY KNÄKONTROLL FÖREBYGG SKADOR - PRESTERA BÄTTRE Denna cd-romskiva vänder sig främst till er som är tränare inom barn- och ungdomsidrotten. Vår förhoppning är att ni använder er av materialet i er träning

Läs mer

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta.

Övningsguide. Korrekt och felaktigt sätt att sitta. Övningsguide Hur vi mår i våra muskler och leder beror till stor del på vår livsstil men är också åldersrelaterat. Det bästa du kan göra är att skapa ökad balans i kroppen med förebyggande träning. Faktorer

Läs mer

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar.

I det här Tränarpasset bjuder vi på Lilla programmet, ett 30-minuterspass från Träna med kroppen fysisk grundträning för ungdomar. 1 https://tranarpasset.com/2016/06/28/trana-med-kroppen/ TRÄNA MED KROPPEN Sommar betyder ofta lov från ordinarie träningsaktiviteter och då kan det vara bra med ett pass som kan genomföras precis var

Läs mer

Pull-ups. Klara tre pull-ups efter åtta veckor

Pull-ups. Klara tre pull-ups efter åtta veckor Pull-ups Klara tre pull-ups efter åtta veckor Vill du klara att lyfta din egen kroppsvikt? Det vill i alla fall Jonas. Friskispressens coach ska hjälpa honom till att klara sitt livs första pull-up. Pull-ups

Läs mer

BOOTY BUILDER 6 WEEK COURSE

BOOTY BUILDER 6 WEEK COURSE BOOTY BUILDER 6 WEEK COURSE Hej! Kul att du vill delta på min BOOTY BUILDER 6 WEEK COURSE. I denna guide kommer du få ta del utav mina favorit övning för att bygga en större & fastare rumpa. Du kommer

Läs mer

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA

LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA LIDINGÖLOPPET 15 KILOMETER DANIEL 38, 8 VECKOR, 3 LÖPPASS/VECKA Jag har valt 15 km och mitt mål är att prestera en bra tid. Jag hoppas få hjälp med att lägga upp en träning som förbättrar tekniken och

Läs mer

När kroppen talar. Hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en KÄNSLOLÄSARE. Communication & Performance Development

När kroppen talar. Hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en KÄNSLOLÄSARE. Communication & Performance Development När kroppen talar Hur du kan tolka andra människors kroppsspråk och bli en KÄNSLOLÄSARE Communication & Performance Development Du kan inte inte kommunicera. Vare sig du öppnar munnen eller inte, kommunicerar

Läs mer

Stretching. Nedvarvning. Stretching

Stretching. Nedvarvning. Stretching Stretching Fotbollsspelare har i allmänhet mindre rörlighet än icke fotbolls spelande människor. Detta är tyvärr väl dokumenterat. Detta kan hindras av stretching. Stretching är dessutom skadeförebyggande.

Läs mer