Trygg och säker Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg och säker Förening"

Transkript

1 Trygg och säker Förening Hjälteby Sjöscoutkår Hjälteby SjöscoutkårSkapat den Sidan 1

2 Trygg och säker verksamhet Detta dokument skall ge dig som ledare i scoutkåren tillgång till rutiner och instruktioner vilket leder till en säker och trygg verksamhet för alla våra medlemmar. Dokumentet revideras av Hjälteby Sjöscoutkårs styrelser. Alla kommentarer tas emot med glädje. Ha en fint scoutmöte! 2

3 Innehåll Trygga Möten... 4 Förebyggande... 4 Förebilder... 4 Kränkningar och mobbing... 4 Handlingsplan vid kränkningar...5 Föreningsklimat/Värdegrund...6 Regler och rutiner för lokal...7 Rutiner innan och efter varje möte...7 Övernattning... 7 Rutin för brandsäkerhet... 7 Säkerhetsansvarigs ansvarsområde...8 Olycksfall och Sjukdom... 8 Kontaktlista, Ledare:... 8 När olyckan är framme... 9 Larmrutin... 9 Massmedia... 9 Rutin för mindre olyckor... 9 Säkerhetsutrustning...10 Utbildning Information om utrustning Gasolkök Målning och plastning Kniv, såg, yxa, stormkök och fotogenlykta Tältkamin Rutiner för Båtar Checklista Policy för droger och alkohol Resor 15 Trygg och säker utemiljön...16 Miljöarbete Sopsortering Samåkning Försäkringar Styrelse information Kontaktlista, Omvärlden: Försäkringar Bilagor 18 Skaderapport

4 Trygga Möten Hjälteby sjöscoutkår strävar efter att ha: En ungdomsverksamhet där övergrepp inte förekommer, med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Detta gör vi genom: - Att skapa ett öppet klimat i kåren och ge varandra respons på både bra och mindre bra ledarskap. - Att finnas till för varandra som råd och stöd - Att scouterna ges möjlighet att bygga upp sitt självförtroende - Att skapa en för alla trygg miljö Förebyggande Vi jobbar mot kränkningar och mobbing på så vis att våra aktiviteter genomsyras av Scoutlagen & våra värderingar. Detta för att det skall bli ett behagligt klimat för barn, unga & vuxna. Alla ledare får en genomgång av scouternas material kring trygga möten. Förebilder Ledare i Hjälteby sjöscoutkår: Respekterar alla barn och ungdomar och visar att vi tycker om dem även om vi inte gillar allt de gör Sätter gränser på ett vänligt sätt och pratar enskilt med den vi vill tillrättavisa. Undviker att driva med eller ignorera någon i gruppen. Favoriserar inte någon i gruppen. Är uppmärksam på att barn och unga kan kränka varandra. Reagerar och agerar direkt på kränkningar av alla slag i verksamheten. Vi strävar efter att alltid vara minst två ledare eller andra vuxna vid varje sammankomst. Tveka inte att be föräldrar om hjälp. Kränkningar och mobbing Om barn själva berättar 1. Tro på det barnet berättar, värdera inte, var neutral och ställ inga ledande frågor. Ge inga löften om tystnad eller lösningar. 2. Efter samtalet, skriv ned vad barnet berättat, skriv din tolkning och hur du agerat 3. Diskutera med kårordförande hur ni skall gå vidare. 4. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn Om du misstänker att någon far illa utanför vår verksamhet 1. Skriv ned vad du sett/hört och hur du agerat 2. Diskutera med kårordförande hur ni ska gå vidare 3. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn Om någon i verksamheten misstänks/anklagas för övergrepp 1. Samtala med kårordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på om vad som väckt dina misstankar eller vad du fått berättat för dig. 2. Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat. 3. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn 4. Den anklagade individen skall inte delta i verksamheten så länge misstanke föreligger. Ordförande fattar detta beslut och meddelar individen. 5. Om det rör sig om en brottslig gärning, polisanmäl omedelbart händelsen gemensamt (kårordförande och 4

5 du) Du får inte undersöka eller utreda själv. Döm inte någon på förhand. Om misstanke finns om att ett barn far illa ska socialtjänsten kontaktas. Handlingsplan vid kränkningar Om en ledare misstänker, ser eller får reda på att någon blir utsatt för kränkningar av något slag skall denna prata med de direkt inblandade. Ledaren skall hjälpa scouterna att lösa konflikten. 5

6 Föreningsklimat/Värdegrund Vår verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda. Vi har ingen avbytarbänk Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar. Vi Vi har ett stort hjärta. Scouterna är öppen för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt. Vi gör det i skogen Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi möts i världen Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika. Vi brinner Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt. Vi söker Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själva. Vi leder som vi lär Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingar utgör grunden. Vi leder för framtiden. Vi vill ha fler ungdomsgäng Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler. 6

7 Rutiner innan och efter varje möte Regler och rutiner för lokal Innan möte Kontrollera att alla utrymningsvägar inte är blockerade, fönster i stora lokalen, fönster i lilla lokalen m.m. Kontrollera att branndsläckningsmaterial finns på plats i lokalen. Skriv närvarolista. Efter möte. Kontrollera att alla maskiner m.m man har använt är avstängda, släckta eller urdragna. Kontrollera att alla fönster är stängda. Släck alla lampor. Släng ev sopor. Kontrollera att alla dörrar är låsta, vanliga dörren och garaget, byssja och sjöbod. Övernattning Kontrollera att alla utrymningsvägar inte är blockerade, fönster i stora lokalen m.m. Kontrollera att brandsläckningsmaterial finns på plats i lokalen. Ha en genomgång med de som övernattar var utrymningsvägarna finns i lokalen och berätta var återsamlingsplatsen är (parkeringen vid sjöboden). Ansvarig ledare skriver närvarolista. Rutin för brandsäkerhet 1. Säkerhetsansvarig utses av Hjälteby sjöscoutkårs styrelse 2. Utrymningsövningar genomförs 1ggr/termin och avdelning under överinseende av säkerhetsansvarig. 3. Ledare ska ta med mobiltelefon för larm vid alla möten/arrangemang med Hjälteby sjöscoutkårs avdelningar. 4. Brandfarliga ämnen ska förvaras i förrådet i garaget och gasolskylt skall finnas uppsatt på ytterdörr till garage. 5. Eldning utomhus får endast göras under ledares översyn med undantag av stormkök och kamin i tält om scouten genomgått utbildning och fått sitt märke. Inomhus används endast ljusstakar av obrännbart material, eldning i kamin (storstuga) endast under ledares översyn. Elda i kaminen i stora rummet Börja med att städa runt kaminen, plåten runt kaminen ska vara fri från brännbart material. Ta ut askan. Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Öppna spjället. Elda varsamt i kaminen, en ledare skall ha uppsikt över elden, elda med stängd lucka. Se till att elden har slocknat innan ni lämnar kaminen och låt askan vara kvar. 7

8 Säkerhetsansvarigs ansvarsområde Kontrollera: Brandvarnare 1 ggr/termin Brandsläckare 1 ggr/termin Brandfilt 1 ggr/termin Timer i kök 1 ggr/termin Informera styrelsen vid incidenter Se till att drabbade av en incident ges möjlighet att bearbeta händelsen. Uppdatera sjukvårdsutrustningen då detta behövs Stötta medlemmar i försäkringsfrågor Informera ledare om att skriva skaderapport vid varje skadetillfälle vilka utvärderas vid ledarmöte, se bilaga. Se till att rutiner för övernattning finns anslaget på stora anslagstavlan. Olycksfall och Sjukdom Vid Nödsituation ring 112 Kontaktlista, Ledare: Hjälteby Sjöscoutkår Säkerhetsansvarig Lennart Olsson , Ordförande Mattias Nilsson Båtfogde Patrik Johansson När det inträffar en olycka av något slag sker det ofta fort och utan förvarning. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förebygga olyckor och olyckstillbud och att vara förberedd så långt som möjligt om något skulle hända. Se till att du vet var det finns sjukvårdsmaterial, allergimedicin brandsläckningsutrustning kastlinor, livbojar osv. Om ni skall bege er till annan plats så se till att ni får med utrustning enligt Säkerhetsutrustning. 8

9 När olyckan är framme. Överblicka situationen. Bedöm hur allvarlig den är. Ta befälet, uppträd lugnt. Larma 112 om omedelbar hjälp behövs. Rädda liv, men utsätt inte dig själv eller andra för onödig fara. Varna andra för fara så att inte fler drabbas. Om möjligt åtgärda tillbudet om det kan ske utan risk för dig själv eller andra. Ta hand om resten av gruppen. Kontakta anhöriga, skulle någon avlida skall dock polisen informera de anhöriga Informera scoutkårens säkerhetsansvarig Efter en nödsituation skall de som varit med ges tillfälle att bearbeta vad de upplevt. Säkerhetsansvarig har ansvar för att så sker. Larmrutin Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka, plötsligt faller ihop eller om det är en brand, ett drunkningstillbud eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare sjöräddning osv. 112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör som kommer att sända den hjälp som är nödvändig. När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor: Vad har hänt? Var har det hänt? Förbli så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför? Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade personer finns det och på vilket sätt är de skadade? Beskriv tydligt platsen dit hjälpen skall sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer Massmedia Om något händer inom kåren som orsakar en kris är det också stor sannolikhet att massmedia kommer att höra av sig för att få information om det inträffade. Ordförande samt Säkerhetsansvarig ansvarar gemensamt för alla kontakter med massmedia. Skulle någon annan i kåren träffa eller bli uppringd av tv, radio eller tidningar ska man inte själv berätta något eller svara på frågor utan istället hänvisa till Ordförande eller säkerhetsansvarig. På det här sättet kan kåren ge en enad bild av det inträffade och förhindra att ryktesspridning sker. Det är viktigt att den ansvarige bara lämnar rena faktauppgifter och inte nämner några namn på inblandade personer. Rutin för mindre olyckor Vid mindre olyckor som inte föranledet att man ringt 112, skall skaderapport skrivas. Ansvarig ledare skall kontakta och informera säkerhetsansvarig om vad som hänt. Ledaren skriver sedan rapporten och säkerhetsansvarig meddelar styrelsen. 9

10 Säkerhetsutrustning Mobiltelefon skall vid alla sammankomster finnas med och vara laddad. Respektive avdelningsledare ansvarar för detta. Följande säkerhetsutrustning skall normalt finnas i Scoutstugan. Säkerhetsutrustning Lokal placering Brandfilt Storasalen Vid öppna spisen Brandsläckare 1 Korridoren vid köksdörren Brandsläckare 2 Garaget vid porten Lägerapotek Kopieringsrummet Hylla på höger sida Hylla längst in till Båtlåda 1 Sjöboden vänster Hylla längst in till vänster Båtlåda 2 Sjöboden Flytvästar Lilla salen Hängare Livboj 1 Bryggan Livboj 2 Förråd 1 Förbandskudde 1 Förråd 1 Förbandskudde 2 Förråd 1 Förbandskudde 3 Förråd 1 I varje förbandskudde, båtlåda och i lägerapoteket finns en innehållsförteckning på lockets insida. Förutom mobiltelefon ska följande säkerhetsutrustning tas med vid respektive tillfälle. Segling Vid segling ska en båtlåda tas med i följebåten eller i en av kölbåtarna om följebåt inte används. Ledare ansvarar för att kontrollera att båtlådan är komplett innan avfärd. Flytväst skall användas vid vistelse på brygga och i båtarna. Hajk Vid hajk ska varje patrull ta med förbandskudde i packningen. Patrulledaren ansvarar för att kontrollera att förbandskudden är komplett innan avfärd Läger Vid läger ska Lägerapotek tas med och förvaras i mattältet. Lägerchef ansvarar för att lägerapoteket kontrolleras och är komplett innan avfärd. Ska utfärder göras under lägertiden ska även förbandskuddar alternativt båtlådor tas med. Avdelningsmöten När avdelningen väljer att ha en träff på annan plats eller går iväg från scoutstugan ska en förbandskudde tas med. Ledaren ansvarar för att kontrollera att förbandskudden är komplett innan avfärd Brygga Inga av de små scouterna får gå ner till bryggan utan vuxen. Inget spring eller knuffande på bryggan. Flytväst har man på sig ute på bryggan. 10

11 Utbildning Trygga möten Alla ledare i scoutkåren ska genomföra Scouternas kurs, Trygga möten, Krishantering Scoutkåren skall minst var tredje år bereda kårens ledare tillgång till fortbilning i krishantering. Sjukvård Scoutkåren skall minst var tredje år bereda kårens ledare tillgång till fortbilning i förstahjälpen samt hjärt-lung räddning. Denna utbildning skall utföras av certifierad utbildare. Information om utrustning Gasolkök Gasoltuberna ska hanteras enligt de föreskrifter som gäller för hantering av gasoltub. Se Äventyrare och äldre får använda T-kök med gasoltillsatts. De större gasolköken för lägerbruk får endast hanteras av utmanare och äldre. 5 viktiga säkerhetsregler. Här får du de viktigaste reglerna för att kunna hantera gasolen på ett säkert sätt: Kontrollera att utrustningen är tät. Läckage i slangar och anslutningar är den vanligaste olycksorsaken. Stäng alltid flaskventilen när du inte använder gasolutrustningen. Då är du säker på att det inte läcker ut någon gas. Din gasolflaska har en säkerhetsventil som förhindrar att den sprängs vid brand. För att ventilen ska fungera rätt ska du alltid hantera och förvara flaskan stående. För att vara säker på att du inte får för högt tryck i din utrustning ska du ha en tryckregulator ansluten till gasolflaskan. Placera inte gasolflaskan under köket. Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppna. Säkerhetsreglerna för gasolköken skall finnas bifogade köken. Målning och plastning. Vid målning eller plastning i verksamheten ska instruktioner som finns angivna på förpackningen och erforderlig skyddsutrustning användas. Är du osäker på vad som gäller kontakta materialförvaltaren för instruktioner. Kniv, såg, yxa, stormkök och fotogenlykta. För att barnen ska få hantera dessa saker finns det märken som barnen ska ta och deras ålder har betydelse för när man får ta märkena. Ledaren utbildar sina barn enligt de kriterier som gäller för varje märke, se kriterier för märkena på Under utbildningen gör ledaren en riskbedömning av gruppen, platsen och hur man 11

12 ska genomföra momenten på ett säkert sätt. Märken för Kniv, såg, och yxa får tidigast tas det året scouten gå upp från spårare till upptäckare Tältkamin - Vid all eldning i tältkamin skall kaminen avgränsas - Brännbart material under kaminen skall avlägsnas - Vatten skall finnas i en hink nära kaminen - Dörren skall vara fri så att man kan passera ut och in - Avståndet från täletet med kamin i till något annat tält skall vara minst 7 meter - Eldpost skall alltid finnas med följande utrsustning a. En kort samt lång ruska skall finnas för att släcka eventuell brand b. En kniv skall finnas så att det går att skära sig ur tältet om så behövs c. Ficklampa så att man kan lysa inne i tältet om så behövs Eldposten skall - Vara vaken - Fullt påklädd - Hålla kamin och dörröppning under uppsikt - Ha tillgång till elsläckningsutrustning enligt ovan Vid brand väck de sovande, försök släcka elden och skär i nödfall upp tältduken för att ta er ut. Rutiner för Båtar Flytvästar och simförmåga Samtliga ombordvarande skall alltid vara utrustad med flytväst En person som kan simma 200m får bära seglarväst En person som inte kan simma 200m ska bära räddningsväst Vid segling utan följebåt ska samtliga ombord kunna simma 200m om inte målsman medföljer till den person som inte kan simma 200m. Målsman kan ersättas av annan myndig person. Färdplan Vid all segling som inte sker på schemalagd veckomötestid ska färdplan delges säkerhetsansvarig Sjöboden Sjöboden ska alltid vara låst då ingen befinner sig på bryggan Följebåt Vid all segling där båtarna framförs av person utan skepparbrev för den aktuella båttypen ska följebåt medfölja. Följebåten kan vara annan segelbåt eller en av motorbåtarna. Följebåten ska ha kapacitet att ta upp hela besättningen i den båt som övervakas samt ha möjlighet att bogsera densamma. Följebåten ska framföras av, myndig person som utsetts som ledare i Scouterna. Personen i fråga ska av kåren ha bedömts vara kapabel att framföra följebåten. Minst en person i följebåten ska ha skepparbrev eller motsvarande kunskap för den båttyp som övervakas. Skador som uppstår Skador som uppstår på båtarna meddelas till båtfogde samma dag som skadan uppstått. Lämna ett meddelande om du inte får svar. 12

13 Checklista Allmänt Kontrollera att båten inte är synligt skadad. Kontrollera på anslagstavlan i stugan om det finns någon information om att båten inte får användas Kanot Kontrollera att alla flyttankar är stänga Optimistjolle Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Två krona Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela 606 Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Kontrollera att för och akterstagstrim fungerar Kontrollera att skottrimmen sitter som de skall (centrerade) och är hela Kontrollera att det finns minst en paddel i båten IF Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Kontrollera att akterstagstrim fungerar Kontrollera att rullgenuan fungerar och att infästningen i däcket är säkrad (sprinten) Kontrollera att motorn fungerar och sitter ordentligt fast Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Billy, snipan Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera att bägge lamporna i kontroll-panelen släcks när motorn startats. Kontrollera att kylarvatten kommer ut när motorn är i gång. Kontrollera lanternorna om gång i mörker är planerad eller kan förväntas Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Kontrollera att det finns minst ett öskar i båten Hallonbåten, lilla motorbåten Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera kylarvatten kommer ut när motorn är i gång. Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Kontrollera att det finns minst ett öskar i båten 13

14 Policy för droger och alkohol Samtliga arrangemang i Scouterna regi skall vara helt fria från alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, om det på arrangemanget finns deltagare under 18 år. Varje person, som i något sammanhang (t.ex. vid läger i utlandet eller på konferenser) representerar svensk scouting genom Scouterna, skall helt avhålla sig från alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent under den tid arrangemanget pågår, om det på arrangemanget finns deltagare under 18 år. Vid alla tillfällen då man representerar svensk scouting genom Scouterna, även det fall då alla deltagare är över 18 år, får man självklart inte uppträda berusad, vare sig av alkohol eller andra droger. 14

15 Resor För att alla skall färdas säkert med Hjälteby Sjöscoutkår har vi tagit fram några punkter som vi skall följa. - Alla skall sitta bältade i bilen. - Alla barn under 10 år skall sitta på bälteskudde. - Bilen skall vara besiktigad och försäkrad. - Ansvarig för arrangemanget skall ha en lista med namn och telefonnummer till alla som kör. Mall för resegodkännande Jag godkänner att mitt barn får åka med andra föräldrar eller ledare med vetskap om ovanstående punkter. Barnets namn: Avdelning: Förälderns namn: Underskrift: 15

16 Trygg och säker utemiljön Vid all vistelse i trafikerad utemiljö i mörker skall våra medlemmar bära reflex. Miljöarbete Sopsortering Hjälteby sjöscoutkår sorterar alla våra sopor enligt nedan. Sopsortering Scoutstugan, Garaget & Läger - Brännbart - Kartong - Plast - Metall - Glas Samåkning För att värna miljön samåker vi i Hjälteby sjöscoutkår då detta är möjligt. Avdelningsledare skall på avdelningsaktiviter ansvara för att samåkning sker. Vid kåraktiviteter ansvarar den som är ansvarig för aktiviteten för detta. Försäkringar Alla scoutkårens medlemmar är försäkrade under all scoutverkasamhet. Allt material och alla lokaler likaså. Skulle en skada på medlem eller material inträffa meddela genast säkerhetsansvarig så hjäler denne till med försäkringsfrågan. 16

17 Styrelse information Kontaktlista, Omvärlden: Polisen Räddningstjänsten Tjörn Sjukvårdsupplysningen Sjöräddningssällskapet Stenungsund , jour Tjänsteman i beredskap TIB Tjörns Kommun Vårdcentralen Myggenäs Skulle vi få ett problem i scoutkåren finns professionellt stöd att få via kommunens kristeam POSOM som kan engageras via räddningschef i beredskap eller via TIB Försäkringar Hjälteby Sjö har försäkringar via Scouterna och Tjörns Härads Brandstodsbolag (THB). Fullständiga försäkringsvillkor för medlemmar och båtar finns på Scouternas hemsida ssf.scout.se. Sök sedan på Service och Försäkringar. Informationsbroschyr finns här: Infoblad Olycksfall.pdf Ansvarig för försäkringsfrågor i Scoutkåren är kårens orförande Försäkringsskyddet omfattar: - Medlemsförsäkring - Ansvarsförsäkring - Båtförsäkring - Materialförsäkring Medlemsförsäkring Medlemsförsäkringen gäller kortfattat för: - Olycksfallskada under verksamhet (inkl. resor till och från) anordnad av Scouterna - Självriskreducering vid skada på fordon som ersätts av motorförsäkringen - Skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna (s.k. Allrisk) Kårförsäkring Svenska Scoutförbundet har försäkrat samtliga Kårer när det gällerförsäkringarna: - Ansvarsförsäkring (ersätter skadestånd för person- eller sakskador) - Rättsskyddsförsäkring (betalar ombudskostnader i tvist som har samband med verksamheten) - Förmögenhetsbrott (förskingring, bedrägeri eller stöld) Båtförsäkring Försäkringen är en helförsäkring och omfattar - Sjöskador - Uppläggnings- och transportskador - Brand- och stöldskador -Båtansvar (Båtens förare) -Rättsskydd (Båtens förare) 17

18 Det finns en säkerhetsguide som kan laddas ner här Båt Säkerhetsguiden.pdf Materialförsäkring Allt material som kåren äger, förutom det som tillhör båtarna, (tält, möbler, stormkök ) är försäkrat i THB. Scouternas säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss finns att ladda ner här: Scoutsäkert.pdf Skaderapport Bilagor Skaderapport 18

19 19

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss.

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. Innehåll Ansvaret Kårstyrelsen......... 4 Ledaren............ 4 Utfärder Stugor............. 5 Hajker

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård Vägvisare till KFUM Breviks Lägergård Välkommen till Brevik! Nu när ni bokat er vistelse vill vi tillsammans med er göra den så bra som möjligt. För er tid på Brevik ska bli lyckad, ber vi er att läsa

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt.

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. Om 112 Frågesport 2 Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. 1. Vad är en nödsituation? A När någon inte förstår ett speciellt ord. B När det är fara för liv, egendom eller miljö. C När

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid.

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. FRAMTID PITE SVERIGES BÄSTA IDROTTSRÖRELSE Certifieringsunderlag Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. Innehållsförteckning Sida: 3 Bli en säker och trygg

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

Märkessystemet inledning

Märkessystemet inledning Dokument från 1999 Märkessystemet inledning Värmdö jöscoutkår vill att alla scouter ska få samma baskunskaper i de olika grenarna, oavsett vilken avdelning de tillhör. Det som här beskrivs från venska

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR

BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1. FORDRINGAR Lidingö-Breviks Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser Reviderade 2002-05-30. Dessa bestämmelser gäller som komplement till kårens Säkerhetsbestämmelser för land- och sjöaktiviteter. BÅTBEFÄLHAVAREBEVISEN 1.

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete.

Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Backe rektorsområde Backe centralskola 2007-08-22 1 (12) Backe centralskolas plan i systematiskt brandskyddsarbete. Denna plan skall vara ett hjälpmedel för ett systematiskt brandskyddsarbete vid Backe

Läs mer

Vi lär oss om eld och brand

Vi lär oss om eld och brand Vi lär oss om eld och brand Innehåll: 1. Eld och brand...3 2. Hur brand startar och sprider sig...5 3. Hur upptäcker du att det brinner?...8 4. Vad ska du göra om det brinner?... 10 5. Olika utrymningsvägar...12

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm

KRISPLAN HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 FÖR VIKTIGA TELEFONNUMMER. SOS Alarm KRISPLAN FÖR HALLANDS LÄNSFÖRBUND AV 4H 2015 VIKTIGA TELEFONNUMMER SOS Alarm Polis (icke brådskande) Giftinformationscentralen Sjukvårdsrådgivningen Halland BRIS (barnens hjälptelefon) BRIS (vuxnas telefon

Läs mer

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn

Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Bilagor till Hamnreglementet för Sandö Hamn Brandskyddspolicy Miljöpolicy Förtöjningsanvisningar Elföreskrifter i Sandö Hamn BRANDSKYDDSPOLICY FÖR antagen 2010-08-26 Såväl medlemmar som gästbåtar skall

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår!

Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Välkommen som medlem i Tuve Scoutkår! Som ny medlem i Tuve Scoutkår har du säkert en massa frågor. På de här sidorna skall vi försöka svara på de vanligaste. Självklart skall du fråga din ledare om du

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING

FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING Färg Möbler och Interiörs företagsförsäkring FÄRG MÖBLER OCH INTERIÖR MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Färg Möbler och Interiörs medlemmar och den ger

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun

Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Säker och Trygg förening i Ludvika kommun Ett arbetsmaterial från till kommunens föreningsliv för certifiering. Ett samarbete mellan Ludvika kommun www.ludvika.se Världshälsoorganisationen www.who.org

Läs mer

Är du beredd när det händer?

Är du beredd när det händer? Är du beredd när det händer? Långt elavbrott Oväder Ingen telefon Ingen värme Inget vatten Går inte att laga mat 1 Hej. Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads kommuns krisledning och krishantering.

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Anvisning för tillfällig övernattning

Anvisning för tillfällig övernattning Sida 1 av 9 Anvisning för tillfällig övernattning 1. Inledning Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattning, exempelvis skolsalar och idrottshallar.

Läs mer

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet

Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Riktlinjer gällande resor och utflykter för Barnoch utbildningsnämndens verksamhet Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 Diarienummer 2007-000136 1. SYFTE 3 2. OMFATTNING 3 3. RESOR 3 3.1

Läs mer

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola

Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Brandskyddspolicy för Södra Stockholms Folkhögskola Systematiskt Brandskyddsarbete Originalpärm Detta dokument är framtaget av Södra Stockholms Folkhögskola hösten 2010 Brandskyddspolicy Vi på Södra Stockholms

Läs mer

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening

Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening 1 2011-11-20 Akutmanual för S:ta Annas bostadsrättsförening Styrelsen vill med denna manual öka beredskapen för akuta situationer i huset. Här finns information om: - Viktiga frågor som berör alla bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING

MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖRETAGSFÖRSÄKRING MODEBUTIKERNAS MEDLEMSFÖRSÄKRING Denna skräddarsydda försäkringsprodukt erbjuds Modebutikernas medlemmar och den ger dig som modeaffär/textilhandlare en heltäckande och förmånlig affärsförsäkring.

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter

Systematiskt brandskyddsarbete. Vansbro utbildningscenter Systematiskt brandskyddsarbete 0281-751 32 Innehållsförteckning 1. Brandskyddspolicy 2. Brandskyddsorganisation och ansvarsfördelning 3. Riskhantering och nödlägesberedskap 4. Utbildningsplanering 5. Byggnads-

Läs mer

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring

Motorbåtsförsäkringen 2015-01-01 Insurance Company of Hannover (Motorbåtsförsäkring) Svedea båtförsäkring Jämför båtförsäkringar Båtförsäkringarna är relativt lika. Alla försäkringar i jämförelsen innehåller ersättning vid sjöskada, stöld och skadegörelse, brand, samt skador vid transport och uppläggning.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET

Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET Simklubben Elfsborgs policy gällande TRAFIKSÄKERHET samt riktlinjer för att säkra miljövänliga transporter i samband med träning, tävling och läger (Reviderad 2012-11-14) 1 Denna trafiksäkerhetspolicy

Läs mer

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc

G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktioner brand vid tillfälliga övernattningar.doc INSTRUKTIONER VID TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING G:\FOREBYGG\Förläggning\Tillfällig övernattning\instruktiner brand vid tillfälliga övernattningar.dc Bakgrund När man bygger ett hus utfrmas brandskyddet utifrån

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

Får vi störa en liten stund med viktig information?

Får vi störa en liten stund med viktig information? CREATING PROGRESS Får vi störa en liten stund med viktig information? Information om verksamheten vid Scana Steel Björneborg AB, om säkerhetsarbetet, risker och hur allmänheten ska agera i händelse av

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris

Försäkra dig om: Viktig att tänka på för barn i kris Försäkra dig om: - Att ambulans - polis - brandkår tillkallas. Larmnummer 112. - Att ge första hjälpen. - Att hålla obehöriga borta från olycksplatsen. - Att trösta och lugna. - Att rektorn meddelas omedelbart

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Utbildningsmaterial för föreningar Idrott & förening Enkel checklista för svåra frågor Idrott & förening i samarbete med: www.goteborg.se Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete

Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Vägledning i systematiskt brandskyddsarbete Regeringsgatan 38 NK 100. 111 77 Stockholm. Tel: 08/762 90 00 www.hufvudstaden.se Förebyggande brandskydd En brand är bland det värsta som kan inträffa i en

Läs mer

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB. ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås

KARLSKOGA MODELLFLYGKLUBB. ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås 1(20) ÅBYTORP Ett ställe för alla åldrar att trivas, utvecklas och umgås Karlskoga Kommun och SISU Idrottsutbildarna i Värmland har certifierat Karlskoga Modellflygklubb som Säker och Trygg förening. Detta

Läs mer

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag.

I FCC får ingen mobbning förekomma. Sann sportsmannaanda skall vara det intryck som förknippas med FCC. Vi hejar på och stöttar vårt eget lag. Drogpolicy för FC CIMRISHAMN FC Cimrishamn, FCC, bildades 2006 och är en ideell innebandyförening som har som målsättning att vara en förening dit alla skall känna sig välkomna, känna glädje och kamratanda.

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand?

2014-10-02. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun. Vilka tre saker krävs för en brand? Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Bollebygd, Borås, Mark Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn Brandskyddsutbildning - i samarbete med Ulricehamns kommun Utbildningen handlar om att förhindra att brand

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938.

Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Välkommen till försäkringsbolaget med hjärtat i sjöfarten. på båtägarens sida sedan 1938. Hos oss FÅr du alltid snabb hjälp och du behöver aldrig oroa dig över en massa om och men. Som Nordens ledande

Läs mer

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1

BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS. ansluten till fläkt från EXODRAFT. Reviderad 2013-05-14 1 BRUKSANVISNING URBAN GASELDAD ÖPPEN SPIS ansluten till fläkt från EXODRAFT 1 Inledande kommentar Denna anvisning avser instruktioner för URBAN gaseldad öppen spis som är ansluten till fläkt och automatik

Läs mer

Brandfarliga varor i hemmen

Brandfarliga varor i hemmen April 1996:3 (Rev 2000-06-06) Brandfarliga varor i hemmen Hur mycket får jag förvara? Hur skall förvaringen ske? Sprängämnesinspektionen, Box 1413, 171 27 SOLNA, Tel: 08-799 83 30 Så här känner Du igen

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige

Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Trygg i bostaden Varje år begås tiotusentals bostadsinbrott i Sverige Det här är en brottsförebyggande broschyr mot bostadsinbrott. Den beskriver vad du kan göra för att minska risken att drabbas av inbrott

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

Fritidsbåtsförsäkring

Fritidsbåtsförsäkring FÖRSÄKRING Fritidsbåtsförsäkring Kort om försäkringen Vardias fritidsbåtsförsäkring kan tecknas för värde upp till 500 000 kr. Försäkringen gäller både för ansvar och egendomsskydd och du kan även teckna

Läs mer

Enkel checklista för svåra frågor

Enkel checklista för svåra frågor Enkel checklista för svåra frågor i samarbete med: Innehållsförteckning Bli en säker och trygg förening 3 Jobba med materialet i lärgrupp 4 Svensk idrott - världens bästa 5 Idrotts- föreningsnämndens vision

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015

Plan mot kränkande behandling. Strands förskolor 2014-2015 Plan mot kränkande behandling Strands förskolor 2014-2015 Innehållsförteckning Till dig som vuxen 3 Syfte med planen mot kränkande behandling 3 Definition på kränkande behandling enligt skollagen 3 Strands

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS

VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS VÄXTKRAFT 15 KURSHELG I SÖDERTÖRNS SCOUTDISTRIKT 13-15/11 2015 I SAMARBETE MED SENSUS Trygga Möten Kursledare: Södertörns kursteam Fredag kl 18.00-21.00 Våra scouter tillbringar mycket av sin tid i scoutverksamheten.

Läs mer

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb

Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb BR-01 1(5) Brandskyddsföreskrifter för Brandholmens Båtklubb Bakgrund Enligt 2 kap 2 lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som trädde i kraft den 1 januari 2004 är alla anläggningsägare skyldiga att vidta

Läs mer