Trygg och säker Förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg och säker Förening"

Transkript

1 Trygg och säker Förening Hjälteby Sjöscoutkår Hjälteby SjöscoutkårSkapat den Sidan 1

2 Trygg och säker verksamhet Detta dokument skall ge dig som ledare i scoutkåren tillgång till rutiner och instruktioner vilket leder till en säker och trygg verksamhet för alla våra medlemmar. Dokumentet revideras av Hjälteby Sjöscoutkårs styrelser. Alla kommentarer tas emot med glädje. Ha en fint scoutmöte! 2

3 Innehåll Trygga Möten... 4 Förebyggande... 4 Förebilder... 4 Kränkningar och mobbing... 4 Handlingsplan vid kränkningar...5 Föreningsklimat/Värdegrund...6 Regler och rutiner för lokal...7 Rutiner innan och efter varje möte...7 Övernattning... 7 Rutin för brandsäkerhet... 7 Säkerhetsansvarigs ansvarsområde...8 Olycksfall och Sjukdom... 8 Kontaktlista, Ledare:... 8 När olyckan är framme... 9 Larmrutin... 9 Massmedia... 9 Rutin för mindre olyckor... 9 Säkerhetsutrustning...10 Utbildning Information om utrustning Gasolkök Målning och plastning Kniv, såg, yxa, stormkök och fotogenlykta Tältkamin Rutiner för Båtar Checklista Policy för droger och alkohol Resor 15 Trygg och säker utemiljön...16 Miljöarbete Sopsortering Samåkning Försäkringar Styrelse information Kontaktlista, Omvärlden: Försäkringar Bilagor 18 Skaderapport

4 Trygga Möten Hjälteby sjöscoutkår strävar efter att ha: En ungdomsverksamhet där övergrepp inte förekommer, med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Detta gör vi genom: - Att skapa ett öppet klimat i kåren och ge varandra respons på både bra och mindre bra ledarskap. - Att finnas till för varandra som råd och stöd - Att scouterna ges möjlighet att bygga upp sitt självförtroende - Att skapa en för alla trygg miljö Förebyggande Vi jobbar mot kränkningar och mobbing på så vis att våra aktiviteter genomsyras av Scoutlagen & våra värderingar. Detta för att det skall bli ett behagligt klimat för barn, unga & vuxna. Alla ledare får en genomgång av scouternas material kring trygga möten. Förebilder Ledare i Hjälteby sjöscoutkår: Respekterar alla barn och ungdomar och visar att vi tycker om dem även om vi inte gillar allt de gör Sätter gränser på ett vänligt sätt och pratar enskilt med den vi vill tillrättavisa. Undviker att driva med eller ignorera någon i gruppen. Favoriserar inte någon i gruppen. Är uppmärksam på att barn och unga kan kränka varandra. Reagerar och agerar direkt på kränkningar av alla slag i verksamheten. Vi strävar efter att alltid vara minst två ledare eller andra vuxna vid varje sammankomst. Tveka inte att be föräldrar om hjälp. Kränkningar och mobbing Om barn själva berättar 1. Tro på det barnet berättar, värdera inte, var neutral och ställ inga ledande frågor. Ge inga löften om tystnad eller lösningar. 2. Efter samtalet, skriv ned vad barnet berättat, skriv din tolkning och hur du agerat 3. Diskutera med kårordförande hur ni skall gå vidare. 4. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn Om du misstänker att någon far illa utanför vår verksamhet 1. Skriv ned vad du sett/hört och hur du agerat 2. Diskutera med kårordförande hur ni ska gå vidare 3. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn Om någon i verksamheten misstänks/anklagas för övergrepp 1. Samtala med kårordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på om vad som väckt dina misstankar eller vad du fått berättat för dig. 2. Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat. 3. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn 4. Den anklagade individen skall inte delta i verksamheten så länge misstanke föreligger. Ordförande fattar detta beslut och meddelar individen. 5. Om det rör sig om en brottslig gärning, polisanmäl omedelbart händelsen gemensamt (kårordförande och 4

5 du) Du får inte undersöka eller utreda själv. Döm inte någon på förhand. Om misstanke finns om att ett barn far illa ska socialtjänsten kontaktas. Handlingsplan vid kränkningar Om en ledare misstänker, ser eller får reda på att någon blir utsatt för kränkningar av något slag skall denna prata med de direkt inblandade. Ledaren skall hjälpa scouterna att lösa konflikten. 5

6 Föreningsklimat/Värdegrund Vår verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda. Vi har ingen avbytarbänk Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar. Vi Vi har ett stort hjärta. Scouterna är öppen för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt. Vi gör det i skogen Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi möts i världen Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika. Vi brinner Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt. Vi söker Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själva. Vi leder som vi lär Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingar utgör grunden. Vi leder för framtiden. Vi vill ha fler ungdomsgäng Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler. 6

7 Rutiner innan och efter varje möte Regler och rutiner för lokal Innan möte Kontrollera att alla utrymningsvägar inte är blockerade, fönster i stora lokalen, fönster i lilla lokalen m.m. Kontrollera att branndsläckningsmaterial finns på plats i lokalen. Skriv närvarolista. Efter möte. Kontrollera att alla maskiner m.m man har använt är avstängda, släckta eller urdragna. Kontrollera att alla fönster är stängda. Släck alla lampor. Släng ev sopor. Kontrollera att alla dörrar är låsta, vanliga dörren och garaget, byssja och sjöbod. Övernattning Kontrollera att alla utrymningsvägar inte är blockerade, fönster i stora lokalen m.m. Kontrollera att brandsläckningsmaterial finns på plats i lokalen. Ha en genomgång med de som övernattar var utrymningsvägarna finns i lokalen och berätta var återsamlingsplatsen är (parkeringen vid sjöboden). Ansvarig ledare skriver närvarolista. Rutin för brandsäkerhet 1. Säkerhetsansvarig utses av Hjälteby sjöscoutkårs styrelse 2. Utrymningsövningar genomförs 1ggr/termin och avdelning under överinseende av säkerhetsansvarig. 3. Ledare ska ta med mobiltelefon för larm vid alla möten/arrangemang med Hjälteby sjöscoutkårs avdelningar. 4. Brandfarliga ämnen ska förvaras i förrådet i garaget och gasolskylt skall finnas uppsatt på ytterdörr till garage. 5. Eldning utomhus får endast göras under ledares översyn med undantag av stormkök och kamin i tält om scouten genomgått utbildning och fått sitt märke. Inomhus används endast ljusstakar av obrännbart material, eldning i kamin (storstuga) endast under ledares översyn. Elda i kaminen i stora rummet Börja med att städa runt kaminen, plåten runt kaminen ska vara fri från brännbart material. Ta ut askan. Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Öppna spjället. Elda varsamt i kaminen, en ledare skall ha uppsikt över elden, elda med stängd lucka. Se till att elden har slocknat innan ni lämnar kaminen och låt askan vara kvar. 7

8 Säkerhetsansvarigs ansvarsområde Kontrollera: Brandvarnare 1 ggr/termin Brandsläckare 1 ggr/termin Brandfilt 1 ggr/termin Timer i kök 1 ggr/termin Informera styrelsen vid incidenter Se till att drabbade av en incident ges möjlighet att bearbeta händelsen. Uppdatera sjukvårdsutrustningen då detta behövs Stötta medlemmar i försäkringsfrågor Informera ledare om att skriva skaderapport vid varje skadetillfälle vilka utvärderas vid ledarmöte, se bilaga. Se till att rutiner för övernattning finns anslaget på stora anslagstavlan. Olycksfall och Sjukdom Vid Nödsituation ring 112 Kontaktlista, Ledare: Hjälteby Sjöscoutkår Säkerhetsansvarig Lennart Olsson , Ordförande Mattias Nilsson Båtfogde Patrik Johansson När det inträffar en olycka av något slag sker det ofta fort och utan förvarning. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förebygga olyckor och olyckstillbud och att vara förberedd så långt som möjligt om något skulle hända. Se till att du vet var det finns sjukvårdsmaterial, allergimedicin brandsläckningsutrustning kastlinor, livbojar osv. Om ni skall bege er till annan plats så se till att ni får med utrustning enligt Säkerhetsutrustning. 8

9 När olyckan är framme. Överblicka situationen. Bedöm hur allvarlig den är. Ta befälet, uppträd lugnt. Larma 112 om omedelbar hjälp behövs. Rädda liv, men utsätt inte dig själv eller andra för onödig fara. Varna andra för fara så att inte fler drabbas. Om möjligt åtgärda tillbudet om det kan ske utan risk för dig själv eller andra. Ta hand om resten av gruppen. Kontakta anhöriga, skulle någon avlida skall dock polisen informera de anhöriga Informera scoutkårens säkerhetsansvarig Efter en nödsituation skall de som varit med ges tillfälle att bearbeta vad de upplevt. Säkerhetsansvarig har ansvar för att så sker. Larmrutin Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka, plötsligt faller ihop eller om det är en brand, ett drunkningstillbud eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare sjöräddning osv. 112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör som kommer att sända den hjälp som är nödvändig. När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor: Vad har hänt? Var har det hänt? Förbli så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför? Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade personer finns det och på vilket sätt är de skadade? Beskriv tydligt platsen dit hjälpen skall sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer Massmedia Om något händer inom kåren som orsakar en kris är det också stor sannolikhet att massmedia kommer att höra av sig för att få information om det inträffade. Ordförande samt Säkerhetsansvarig ansvarar gemensamt för alla kontakter med massmedia. Skulle någon annan i kåren träffa eller bli uppringd av tv, radio eller tidningar ska man inte själv berätta något eller svara på frågor utan istället hänvisa till Ordförande eller säkerhetsansvarig. På det här sättet kan kåren ge en enad bild av det inträffade och förhindra att ryktesspridning sker. Det är viktigt att den ansvarige bara lämnar rena faktauppgifter och inte nämner några namn på inblandade personer. Rutin för mindre olyckor Vid mindre olyckor som inte föranledet att man ringt 112, skall skaderapport skrivas. Ansvarig ledare skall kontakta och informera säkerhetsansvarig om vad som hänt. Ledaren skriver sedan rapporten och säkerhetsansvarig meddelar styrelsen. 9

10 Säkerhetsutrustning Mobiltelefon skall vid alla sammankomster finnas med och vara laddad. Respektive avdelningsledare ansvarar för detta. Följande säkerhetsutrustning skall normalt finnas i Scoutstugan. Säkerhetsutrustning Lokal placering Brandfilt Storasalen Vid öppna spisen Brandsläckare 1 Korridoren vid köksdörren Brandsläckare 2 Garaget vid porten Lägerapotek Kopieringsrummet Hylla på höger sida Hylla längst in till Båtlåda 1 Sjöboden vänster Hylla längst in till vänster Båtlåda 2 Sjöboden Flytvästar Lilla salen Hängare Livboj 1 Bryggan Livboj 2 Förråd 1 Förbandskudde 1 Förråd 1 Förbandskudde 2 Förråd 1 Förbandskudde 3 Förråd 1 I varje förbandskudde, båtlåda och i lägerapoteket finns en innehållsförteckning på lockets insida. Förutom mobiltelefon ska följande säkerhetsutrustning tas med vid respektive tillfälle. Segling Vid segling ska en båtlåda tas med i följebåten eller i en av kölbåtarna om följebåt inte används. Ledare ansvarar för att kontrollera att båtlådan är komplett innan avfärd. Flytväst skall användas vid vistelse på brygga och i båtarna. Hajk Vid hajk ska varje patrull ta med förbandskudde i packningen. Patrulledaren ansvarar för att kontrollera att förbandskudden är komplett innan avfärd Läger Vid läger ska Lägerapotek tas med och förvaras i mattältet. Lägerchef ansvarar för att lägerapoteket kontrolleras och är komplett innan avfärd. Ska utfärder göras under lägertiden ska även förbandskuddar alternativt båtlådor tas med. Avdelningsmöten När avdelningen väljer att ha en träff på annan plats eller går iväg från scoutstugan ska en förbandskudde tas med. Ledaren ansvarar för att kontrollera att förbandskudden är komplett innan avfärd Brygga Inga av de små scouterna får gå ner till bryggan utan vuxen. Inget spring eller knuffande på bryggan. Flytväst har man på sig ute på bryggan. 10

11 Utbildning Trygga möten Alla ledare i scoutkåren ska genomföra Scouternas kurs, Trygga möten, Krishantering Scoutkåren skall minst var tredje år bereda kårens ledare tillgång till fortbilning i krishantering. Sjukvård Scoutkåren skall minst var tredje år bereda kårens ledare tillgång till fortbilning i förstahjälpen samt hjärt-lung räddning. Denna utbildning skall utföras av certifierad utbildare. Information om utrustning Gasolkök Gasoltuberna ska hanteras enligt de föreskrifter som gäller för hantering av gasoltub. Se Äventyrare och äldre får använda T-kök med gasoltillsatts. De större gasolköken för lägerbruk får endast hanteras av utmanare och äldre. 5 viktiga säkerhetsregler. Här får du de viktigaste reglerna för att kunna hantera gasolen på ett säkert sätt: Kontrollera att utrustningen är tät. Läckage i slangar och anslutningar är den vanligaste olycksorsaken. Stäng alltid flaskventilen när du inte använder gasolutrustningen. Då är du säker på att det inte läcker ut någon gas. Din gasolflaska har en säkerhetsventil som förhindrar att den sprängs vid brand. För att ventilen ska fungera rätt ska du alltid hantera och förvara flaskan stående. För att vara säker på att du inte får för högt tryck i din utrustning ska du ha en tryckregulator ansluten till gasolflaskan. Placera inte gasolflaskan under köket. Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppna. Säkerhetsreglerna för gasolköken skall finnas bifogade köken. Målning och plastning. Vid målning eller plastning i verksamheten ska instruktioner som finns angivna på förpackningen och erforderlig skyddsutrustning användas. Är du osäker på vad som gäller kontakta materialförvaltaren för instruktioner. Kniv, såg, yxa, stormkök och fotogenlykta. För att barnen ska få hantera dessa saker finns det märken som barnen ska ta och deras ålder har betydelse för när man får ta märkena. Ledaren utbildar sina barn enligt de kriterier som gäller för varje märke, se kriterier för märkena på Under utbildningen gör ledaren en riskbedömning av gruppen, platsen och hur man 11

12 ska genomföra momenten på ett säkert sätt. Märken för Kniv, såg, och yxa får tidigast tas det året scouten gå upp från spårare till upptäckare Tältkamin - Vid all eldning i tältkamin skall kaminen avgränsas - Brännbart material under kaminen skall avlägsnas - Vatten skall finnas i en hink nära kaminen - Dörren skall vara fri så att man kan passera ut och in - Avståndet från täletet med kamin i till något annat tält skall vara minst 7 meter - Eldpost skall alltid finnas med följande utrsustning a. En kort samt lång ruska skall finnas för att släcka eventuell brand b. En kniv skall finnas så att det går att skära sig ur tältet om så behövs c. Ficklampa så att man kan lysa inne i tältet om så behövs Eldposten skall - Vara vaken - Fullt påklädd - Hålla kamin och dörröppning under uppsikt - Ha tillgång till elsläckningsutrustning enligt ovan Vid brand väck de sovande, försök släcka elden och skär i nödfall upp tältduken för att ta er ut. Rutiner för Båtar Flytvästar och simförmåga Samtliga ombordvarande skall alltid vara utrustad med flytväst En person som kan simma 200m får bära seglarväst En person som inte kan simma 200m ska bära räddningsväst Vid segling utan följebåt ska samtliga ombord kunna simma 200m om inte målsman medföljer till den person som inte kan simma 200m. Målsman kan ersättas av annan myndig person. Färdplan Vid all segling som inte sker på schemalagd veckomötestid ska färdplan delges säkerhetsansvarig Sjöboden Sjöboden ska alltid vara låst då ingen befinner sig på bryggan Följebåt Vid all segling där båtarna framförs av person utan skepparbrev för den aktuella båttypen ska följebåt medfölja. Följebåten kan vara annan segelbåt eller en av motorbåtarna. Följebåten ska ha kapacitet att ta upp hela besättningen i den båt som övervakas samt ha möjlighet att bogsera densamma. Följebåten ska framföras av, myndig person som utsetts som ledare i Scouterna. Personen i fråga ska av kåren ha bedömts vara kapabel att framföra följebåten. Minst en person i följebåten ska ha skepparbrev eller motsvarande kunskap för den båttyp som övervakas. Skador som uppstår Skador som uppstår på båtarna meddelas till båtfogde samma dag som skadan uppstått. Lämna ett meddelande om du inte får svar. 12

13 Checklista Allmänt Kontrollera att båten inte är synligt skadad. Kontrollera på anslagstavlan i stugan om det finns någon information om att båten inte får användas Kanot Kontrollera att alla flyttankar är stänga Optimistjolle Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Två krona Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela 606 Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Kontrollera att för och akterstagstrim fungerar Kontrollera att skottrimmen sitter som de skall (centrerade) och är hela Kontrollera att det finns minst en paddel i båten IF Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Kontrollera att akterstagstrim fungerar Kontrollera att rullgenuan fungerar och att infästningen i däcket är säkrad (sprinten) Kontrollera att motorn fungerar och sitter ordentligt fast Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Billy, snipan Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera att bägge lamporna i kontroll-panelen släcks när motorn startats. Kontrollera att kylarvatten kommer ut när motorn är i gång. Kontrollera lanternorna om gång i mörker är planerad eller kan förväntas Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Kontrollera att det finns minst ett öskar i båten Hallonbåten, lilla motorbåten Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera kylarvatten kommer ut när motorn är i gång. Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Kontrollera att det finns minst ett öskar i båten 13

14 Policy för droger och alkohol Samtliga arrangemang i Scouterna regi skall vara helt fria från alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, om det på arrangemanget finns deltagare under 18 år. Varje person, som i något sammanhang (t.ex. vid läger i utlandet eller på konferenser) representerar svensk scouting genom Scouterna, skall helt avhålla sig från alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent under den tid arrangemanget pågår, om det på arrangemanget finns deltagare under 18 år. Vid alla tillfällen då man representerar svensk scouting genom Scouterna, även det fall då alla deltagare är över 18 år, får man självklart inte uppträda berusad, vare sig av alkohol eller andra droger. 14

15 Resor För att alla skall färdas säkert med Hjälteby Sjöscoutkår har vi tagit fram några punkter som vi skall följa. - Alla skall sitta bältade i bilen. - Alla barn under 10 år skall sitta på bälteskudde. - Bilen skall vara besiktigad och försäkrad. - Ansvarig för arrangemanget skall ha en lista med namn och telefonnummer till alla som kör. Mall för resegodkännande Jag godkänner att mitt barn får åka med andra föräldrar eller ledare med vetskap om ovanstående punkter. Barnets namn: Avdelning: Förälderns namn: Underskrift: 15

16 Trygg och säker utemiljön Vid all vistelse i trafikerad utemiljö i mörker skall våra medlemmar bära reflex. Miljöarbete Sopsortering Hjälteby sjöscoutkår sorterar alla våra sopor enligt nedan. Sopsortering Scoutstugan, Garaget & Läger - Brännbart - Kartong - Plast - Metall - Glas Samåkning För att värna miljön samåker vi i Hjälteby sjöscoutkår då detta är möjligt. Avdelningsledare skall på avdelningsaktiviter ansvara för att samåkning sker. Vid kåraktiviteter ansvarar den som är ansvarig för aktiviteten för detta. Försäkringar Alla scoutkårens medlemmar är försäkrade under all scoutverkasamhet. Allt material och alla lokaler likaså. Skulle en skada på medlem eller material inträffa meddela genast säkerhetsansvarig så hjäler denne till med försäkringsfrågan. 16

17 Styrelse information Kontaktlista, Omvärlden: Polisen Räddningstjänsten Tjörn Sjukvårdsupplysningen Sjöräddningssällskapet Stenungsund , jour Tjänsteman i beredskap TIB Tjörns Kommun Vårdcentralen Myggenäs Skulle vi få ett problem i scoutkåren finns professionellt stöd att få via kommunens kristeam POSOM som kan engageras via räddningschef i beredskap eller via TIB Försäkringar Hjälteby Sjö har försäkringar via Scouterna och Tjörns Härads Brandstodsbolag (THB). Fullständiga försäkringsvillkor för medlemmar och båtar finns på Scouternas hemsida ssf.scout.se. Sök sedan på Service och Försäkringar. Informationsbroschyr finns här: Infoblad Olycksfall.pdf Ansvarig för försäkringsfrågor i Scoutkåren är kårens orförande Försäkringsskyddet omfattar: - Medlemsförsäkring - Ansvarsförsäkring - Båtförsäkring - Materialförsäkring Medlemsförsäkring Medlemsförsäkringen gäller kortfattat för: - Olycksfallskada under verksamhet (inkl. resor till och från) anordnad av Scouterna - Självriskreducering vid skada på fordon som ersätts av motorförsäkringen - Skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna (s.k. Allrisk) Kårförsäkring Svenska Scoutförbundet har försäkrat samtliga Kårer när det gällerförsäkringarna: - Ansvarsförsäkring (ersätter skadestånd för person- eller sakskador) - Rättsskyddsförsäkring (betalar ombudskostnader i tvist som har samband med verksamheten) - Förmögenhetsbrott (förskingring, bedrägeri eller stöld) Båtförsäkring Försäkringen är en helförsäkring och omfattar - Sjöskador - Uppläggnings- och transportskador - Brand- och stöldskador -Båtansvar (Båtens förare) -Rättsskydd (Båtens förare) 17

18 Det finns en säkerhetsguide som kan laddas ner här Båt Säkerhetsguiden.pdf Materialförsäkring Allt material som kåren äger, förutom det som tillhör båtarna, (tält, möbler, stormkök ) är försäkrat i THB. Scouternas säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss finns att ladda ner här: Scoutsäkert.pdf Skaderapport Bilagor Skaderapport 18

19 19

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet

Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet 2014 08 06, giltig tillsvidare Plan för krishantering och säkerhetsföreskrifter för Föreningen Bakom krönet Inledning En kris kan uppstå oväntat. Därför har vi tagit fram det här dokumentet som ett stöd

Läs mer

KRISPLAN Barkarby Skälby Scoutkår Godkänd på styrelsemöte:

KRISPLAN Barkarby Skälby Scoutkår Godkänd på styrelsemöte: KRISPLAN Barkarby Skälby Scoutkår Godkänd på styrelsemöte: 2017-02-09 Definition Scouterna definierar en kris på följande sätt: En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012

Knivsta Scoutkår. Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Ungdoms- och föreningspolicy för Knivsta scoutkår Antagen vid kårstämman den 18 mars 2012 Inledning till vår policy Vår förenings värderingar bygger på scoutrörelsen synsätt och uppfattningar. Nedan finns

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet

Säkerhets och sjukvårdsplan. För. Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010. Quesadatältet Säkerhets och sjukvårdsplan För Girls Invitation Cup 19-21 mars 2010 Quesadatältet Arrangerad av Boo FF F12 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution 3. Säkerhetsaspekter

Läs mer

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP

Säkerhet och sjukvårds plan. För GULDTIPSET CUP Säkerhet och sjukvårds plan För GULDTIPSET CUP INTERNATIONAL FOOTBALL CUP BOOVALLEN SWEDEN 2010 Arrangerad av Boo FF P14 2 4 Juli 2010 1. innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet

Äntligen sommar! När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Lomma kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren med

Läs mer

TRYGG & SÄKER FÖRENING

TRYGG & SÄKER FÖRENING TRYGG & SÄKER FÖRENING Certifieringsunderlag 2010 Certifieringsunderlag Föreningens namn År Föreningens tre certifieringsansvariga stämmer tillsammans av samtliga punkter i detta underlag och garanterar

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar).

2. Båtars säkerhet Kårstyrelsen (KS) har ansvaret för att kårens båtar och ev. inlånade eller inhyrda båtar är i sjövärdigt skick (redaransvar). Säkerhetsbestämmelser för sjöverksamhet 2015 Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran. Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09- 06 i avsnittet Personlig säkerhet

Läs mer

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst

Brandsäker camping. Tips och råd till dig som campinggäst Brandsäker camping Tips och råd till dig som campinggäst Minska risken för brand Husvagnar, husbilar och tält brinner snabbt ofta är branden över på några minuter. Som campinggäst måste du hjälpa till

Läs mer

Säkerhets och sjukvårdsplan för Girls Invitation Cup mars 2011 i Quesadahallen. Arrangerad av Boo FF F99 utvecklingslag

Säkerhets och sjukvårdsplan för Girls Invitation Cup mars 2011 i Quesadahallen. Arrangerad av Boo FF F99 utvecklingslag Säkerhets och sjukvårdsplan för Girls Invitation Cup 18-20 mars 2011 i Quesadahallen Arrangerad av Boo FF F99 utvecklingslag 1. Innehåll 1. Innehåll 2. Syfte med planen, dess innehåll och distribution

Läs mer

Tillfällig uthyrning av lokaler

Tillfällig uthyrning av lokaler Räddningstjänsten Tillfällig uthyrning av lokaler Allmänt Detta dokument gäller för lokaler som tillfälligt hyrs ut till andra ändamål än de normalt används till, t ex för övernattning, disco, fest etc.

Läs mer

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland

DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se. Räddningstjänsten Östra Götaland DIN SÄKERHET ÄR VIKTIG! www.rtog.se Räddningstjänsten Östra Götaland DITT AGERANDE KAN VARA AVGÖRANDE Vi inom räddningstjänsten jobbar för att alla ska ha det så tryggt och säkert som möjligt. I din vardag

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid.

FRAMTID PITE. Certifieringsunderlag. Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. FRAMTID PITE SVERIGES BÄSTA IDROTTSRÖRELSE Certifieringsunderlag Framtid Pite ett initiativ av PiteEnergi, Sparbanken Nord, PT samt Kultur & Fritid. Innehållsförteckning Sida: 3 Bli en säker och trygg

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss.

cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. Innehåll Ansvaret Kårstyrelsen......... 4 Ledaren............ 4 Utfärder Stugor............. 5 Hajker

Läs mer

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö

Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap. Gasol för hem- och fritidsmiljö --- ---------- --- -----------~----=------,- / ~ : ~ Myndigheten tör samhällsskydd och beredskap Gasol för hem- och fritidsmiljö [..,.. - Risker med gasol Gasolen i sig är inte giftig. Däremot är den mycket

Läs mer

Krishanteringsplan. Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer.

Krishanteringsplan. Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer. Krishanteringsplan Inledning Umedalens IF:s (UIF) krishanteringsplan anger i första hand vart man ska vända sig i olika krissituationer. Att på alla sätt och vid varje tillfälle och i varje situation agera

Läs mer

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult

Krisplan. Skola, fritids & förskola för nyfikna barn. Bråthult Krisplan Skola, fritids & förskola för nyfikna barn Bråthult 2013/2014 KRISPLAN Innehåll: 1. Telefonlista med angivet ansvarsområde 2. Olycksfall 3. Brand 4. Inbrott, stöld och/eller skadegörelse 5. Allvarlig

Läs mer

Säkerhetsplan För de större evenemangen

Säkerhetsplan För de större evenemangen För de större evenemangen Handläggare: Datum: Arrangör: Namn Datum Arrangörens namn Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning Säkerhetsinformation...3-5 Instruktion vid brand...6 Rutiner vid olycksfall

Läs mer

cout äkert Innehåll Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss.

cout äkert Innehåll Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. WEBBVERSION Innehållet är detsamma som i den tryckta broscyren, men formen skiljer sig något. cout äkert Svenska Scoutförbundets säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss. Ansvaret

Läs mer

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi

Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Systematiskt arbetsmiljöarbete 2015-02-09 (5) Rutin/checklista för brand, första hjälpen och krishantering inom avdelningen för Fysioterapi Arbetarskyddsstyrelsen har i sina föreskrifter (AFS 1999:7) fastslagit

Läs mer

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna

STARTA SCOUTKÅR. Så här startar du en lokalförening i Scouterna STARTA SCOUTKÅR Så här startar du en lokalförening i Scouterna 2016 Hej! Vad roligt att just du är nyfiken på Scouterna! I det här materialet hittar du information om vad Scouterna är och vilka möjligheter

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Huvudinstruktören sköter kontakten med anhöriga och med räddningstjänsten om en olycka inträffar.

Huvudinstruktören sköter kontakten med anhöriga och med räddningstjänsten om en olycka inträffar. Sid. 1 av 5 Målsättning en skall genomföras med högsta säkerhet. Alla instruktörer skall kunna utföra en riskanalys innan aktivitet påbörjas. Målet är att undvika person och materialskador. Minst en instruktör

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN 1 (6) PM 2002 Information och riktlinjer för tillfälliga övernattningslokaler Vid olika typer av arrangemang och tävlingar uppkommer ofta behov av att ordna tillfälliga övernattningsplatser

Läs mer

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår

Säkerhets PM Landvetter Scoutkår Landvetter Scutkår Scuterna Säkerhets PM Landvetter Scutkår Innehåll Inledning:... 2 Referensdkument:...2 Förkrtningar:... 2 Giltighet:... 2 Uppdatering av det här dkumentet:...2 Kårens säkerhetsarbete...3

Läs mer

FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris

FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris FICKMINNE Säkerhet till vardags och vid kris Samhällets resurser på lokal nivå Räddningstjänst Ditt eget ansvar FRG (frivillig resursgrupp) Krisplan Var mentalt förberedd på att det kan hända mig Hjälp

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen

Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen Brandskydd Brf Navet 2 på Lindholmen BRANDSKYDDSPOLICY Bakgrund Ansvaret för att upprätta och arbeta efter en brandskyddsplan åligger sedan 2004 fastighetsägaren enligt Lag (2003:778). Syfte Denna brandskyddsplan

Läs mer

Lär dig hantera gasol. Råd och regler.

Lär dig hantera gasol. Råd och regler. Lär dig hantera gasol. Råd och regler. 2 Lär dig hantera gasol Lite lättare med gasol. Både i yrkeslivet, i hemmet och på fritiden kan gasolen göra din dag lite lättare. Gasol är ett säkert, miljövänligt

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN POLICY OCH HANDLINGSPLAN FÖR BRANDSKYDD PÅ FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN ÅR 2011 Brandskyddsplan för Fritidsgården Vävaren Policy Vi brinner för säkerhet! Brandskyddsplanen är ett levande dokument som ständigt

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 3 trygghet. Utbildning och certifiering

Utmärkt förening i Botkyrka. Steg 3 trygghet. Utbildning och certifiering Steg 3 trygghet Utbildning och certifiering 1 Steg 3 trygghet Att leda och ansvara för andras barn och ungdomar kan ibland innebära att man ställs inför oväntade situationer som är svårhanterliga. I detta

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Brandskydd på lägret!

Brandskydd på lägret! Brandskydd på lägret! Brandskydd på lägret Riktlinjerna i detta häfte är framtagna för att lägret ska bli så säkert som möjligt, så att scouterna kan ha så kul möjligt! För att lyckas med ett säkert läger

Läs mer

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Mars 2005. Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Mars 2005 Information om brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här

Läs mer

Gullänget Kroksta IBS

Gullänget Kroksta IBS Krisplan för 2015 2016 Inledning 1 Krisplanens syfte 1 Kontaktlista Krisgrupp 1 Krisen kommer 1 Svårare Olycka eller dödsfall Fösta insatsen 2 Efter olycka/dödsfall Insatser efter olycka eller dödsfall

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2014-08-28 Innehåll: Innehåll:...2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan...3 1

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker du en mindre brand på egen hand.

Läs mer

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård

Vägvisare. till KFUM Breviks Lägergård Vägvisare till KFUM Breviks Lägergård Välkommen till Brevik! Nu när ni bokat er vistelse vill vi tillsammans med er göra den så bra som möjligt. För er tid på Brevik ska bli lyckad, ber vi er att läsa

Läs mer

ASMK s Seglarskolehandbok

ASMK s Seglarskolehandbok ASMK s Seglarskolehandbok Målet med ASMK s seglarskola är att alla ska tycka segling är roligt och att alla känner sig trygga på sjön. Vi jobbar för att alla vill fortsätta att segla efter seglarskolan!

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

BESTÄMMELSER VID SJÖVERKSAMHET

BESTÄMMELSER VID SJÖVERKSAMHET BESTÄMMELSER VID SJÖVERKSAMHET 1 Definitioner 1.1 Med segling avses färd med segel- och motorbåtar, dock ej transport (se punkt 1.2). För färd med kanot gäller bestämmelserna i punkt 8. 1.2 Med transport

Läs mer

Visioner för nattvandrare

Visioner för nattvandrare Visioner för nattvandrare Vi skall som vuxna vara en bra förebild för våra ungdomar. Både för våra egna och för andras barn. När vi nattvandrar är det viktigt att skapa så bra relationer som möjligt mellan

Läs mer

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig?

Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan röra sig om att hålla

Läs mer

Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran

Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran Säkerhetsregler för sjöverksamhet inom Sjöscoutkåren S:t Göran Ursprungligen antagna av kårstämman 2004. Ändrad 2007-09-06 i avsnittet Personlig säkerhet enligt beslut i Kårstyrselsen avseende användning

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER Tänk på Pärm måste finnas tillgänglig med föräldrars aktuella telefonnummer både till hemmet och till arbetet. I pärmen ska även aktuell anhöriglista med telefonnummer

Läs mer

Rädda liv, rädda hem!

Rädda liv, rädda hem! Rädda liv, rädda hem! Skaffa brandvarnare och brandredskap Skaffa brandvarnare och brandredskap Genom att upptäcka brand och larma så tidigt som möjligt kan du rädda liv. Med en brandsläckare hemma släcker

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/

Carl Bondes Väg 90 Box 5007 Telefon 08-739 88 88 Webb http://www.hasselbyscout.se/ Dokumentnamn: Vett och etikett Fastställt av: Kårstyrelsen Originalförfattare: Emil Öhman Version: 1. 2 Författat: 2013-08-28 Typ av dokument: Styrande Beslutsdatum: 2013-12-19 Vett och etikett Carl Bondes

Läs mer

Krisplan Abrahamsbergskyrkans ungdom

Krisplan Abrahamsbergskyrkans ungdom Krisplan Abrahamsbergskyrkans ungdom Det här dokument beskriver den beredskapsplan föreningen Abrahamsbergskyrkans ungdom har att följa vid en kris. Med kris menas här: i. En händelse som hotar grundläggande

Läs mer

När katten är borta dansar råttorna på bordet

När katten är borta dansar råttorna på bordet Säker i Sommar! Äntligen sommar! Här kommer en informationsbroschyr till dig som bor och lever i Staffanstorps kommun. Tanken är att öka säkerheten och tryggheten för dig och din familj. Nu kommer sommaren

Läs mer

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc.

Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Anvisningar för gasolhantering vid tillfällig, publik verksamhet som festivaler, marknader, sportarrangemang, korvförsäljning etc. Tillämpningsområde Dessa anvisningar är tillämpliga vid hantering av gasol

Läs mer

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU

5lGGQLQJVWMlQVWHQ. 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU 5lGGQLQJVWMlQVWHQ gvwud%ohnlqjh 5HJOHUI UWLOOIlOOLJD YHUQDWWQLQJVORNDOHU %DNJUXQG Vid arrangemang av olika slag uppkommer ofta förfrågningar angående användandet av tillfälliga övernattningslokaler. För

Läs mer

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR

KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR KÅRHANDBOK BANKERYDS SCOUTKÅR Beslutad 2015-11-22 1 Medlemskap i kåren 1.1 Vem kan bli medlem? Medlemskap i scoutkåren beviljas av kårens styrelse för den som åtar sig att följa de regler, stadgar och

Läs mer

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet!

Säters Scoutkår. - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Säters Scoutkår - Vi hjälper barn och ungdomar att bli redo för livet! Innehåll Välkommen! 3 Redo för livet 4 Avdelningar 5 Scoutmötet 6 Scoutåret 7 Praktisk information 8 Scoutkåren och miljön 9 Trygga

Läs mer

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut.

Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. CHANSLÖS Hon bad mig ta ut batterierna ur brandvarnaren, hon ville inte höra larmet. Hon visste att hon ändå inte skulle ha någon chans att ta sig ut. Varje vecka brinner en pensionär inne i sitt eget

Läs mer

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA 1 Likabehandlingsplan - TROLLÄNGENS FÖRSKOLA "Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Krisplan för VIBF

Krisplan för VIBF Krisplan för VIBF 2016-2017 Inledning Många associerar kriser med enbart olyckor, men kriser kan också uppstå ur mindre allvarliga situationer som kan få allvarliga konsekvenser för förbundet/föreningen.

Läs mer

NACKA HUNDUNGDOM. och poli

NACKA HUNDUNGDOM. och poli NACKA HUNDUNGDOM Värdeg rund och poli c y Nacka Hundungdom 2013 Vår vision är att: Nacka Hundungdom ska erbjuda trygg och meningsfull verksamhet för ungdomar och sträva efter att vara en förebild för andra

Läs mer

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation...

TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112. Giftinformation... 2012-03-05 Flik 12 TELEFONLISTA TILL HANDLINGSPLAN VID SKADA / OLYCKA, BRAND SOS Räddningstjänst, Polis, giftinformation, akut.112 Giftinformation... 33 12 31 Sjukvårdsrådgivning dygnet runt.....320 100

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kungsfågelns Förskola 2015/2016 Barn och pedagoger skall känna trygghet och bli bemötta med respekt av varandra vår förskola skall vara fri från diskriminering

Läs mer

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering

KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 NYTTJANDERÄTTSVILLKOR. 3 Efter festen 3:1 Städning 3:2 Utcheckning 3:2:1 Skador 3:2:2 Fakturering NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRAT, PLAN 10 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Avbokning 1:2 Incheckning 1:3 Ljud/Ljus 1.3.1 Porslin 2 Under festen 2:1 Lokal 2:1:1 YtterÖrat

Läs mer

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst

Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Information om brandskyddet till dig som hyresgäst Tänk efter före Det är ofta flera olyckliga omständigheter som tillsammans bidrar till att en brand uppstår och att egendom förstörs eller att människor

Läs mer

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt.

Om 112 Frågesport 2. Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. Om 112 Frågesport 2 Läs frågorna. Ringa in rätt svar. Bara ett svar är rätt. 1. Vad är en nödsituation? A När någon inte förstår ett speciellt ord. B När det är fara för liv, egendom eller miljö. C När

Läs mer

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se

GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI. MyAGA.se GASOL NJUT AV SÄKER OCH MILJÖVÄNLIG ENERGI MyAGA.se Varmt eller kallt - oändliga möjligheter med gasol. I den här broschyren får du veta mer om gasol och hur du med några enkla grundregler kan ta del av

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Policy och handlingsregler för Lidingö simklubb

Policy och handlingsregler för Lidingö simklubb Policy och handlingsregler för Lidingö simklubb Lidingö simklubb ( simklubben ) har antagit en värdegrund som bland annat syftar till att erbjuda sina medlemmar och anställda en trygg social miljö. För

Läs mer

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst

Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Policy för systematiskt brandskyddsarbete Brf Fullersta Väst Inledning Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning

Läs mer

Reviderad

Reviderad Reviderad 2016-08-22 2 Innehållsförteckning Definition, kris sid 3 Generell åtgärdsplan 4 Kontakter och rutiner 5 Information vid krissituationer 7 Krisledningsgrupp 8 Krisledningsgruppens ansvar 9 Evakuering

Läs mer

Seglingsbestämmelser för Färingsö Sjöscoutkår

Seglingsbestämmelser för Färingsö Sjöscoutkår Seglingsbestämmelser för Färingsö Sjöscoutkår 1) Personliga aspekter a) Ombordvarande skall kunna simma 200 meter ha målsman med i båten. Undantag får göras för handikappade om nödvändiga säkerhetsåtgärder

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö

Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö Hantering och förvaring av brandfarlig vara på klinik Odontologiska Fakulteten Tandvårdshögskolan, Malmö 2016-11-25 Innehåll: Innehåll:... 2 Till all personal och studerande på Tandvårdshögskolan... 3

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Nallebjörnens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Niamh Holden Wiltander

Läs mer

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden

Handlingsplan vid KRISSITUATIONER. Små Hopp i Boden Handlingsplan vid KRISSITUATIONER Små Hopp i Boden Innehållsförteckning Brand. 3 Olycksfall. 4 Hot och våld.. 5-6 Krisgrupp. 7 Krisgruppens uppgifter Planering av första tiden Information i akut skede..

Läs mer

Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag

Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag 1 (5) Direktiv för krishantering och avbrutet förtroendeuppdrag 1. Formalia 1.1 Sammanfattning Detta direktiv reglerar vad som gäller vid kris, eller avbrutet förtroendeuppdrag, inom LinTek. 1.2 Syfte

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Första hjälpen och krishantering

Första hjälpen och krishantering Första hjälpen och krishantering Innehållsförteckning sid 1 Inledning sid 2 Så här gör vi vid HLR och första hjälpen sid 3 Krisgrupp sid 4 Samlingslokal eller alternativlokal sid 5 Extern hjälp sid 5 Utbildning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Skolans tillsynsansvar

Skolans tillsynsansvar Mönsterås Kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd i ledningsgruppen den 13 april 2011 Skolans tillsynsansvar Med tillsynsansvar menas ansvar för eleven eller ungdomen. Syftet är att skolan

Läs mer

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod:

BRANDSKYDD I HEMMET FÖR EN TRYGG MORGONDAG. Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. NÖDNUMMER. Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: FÖR EN TRYGG MORGONDAG BRANDSKYDD I HEMMET Kommun/stad: Gatuadress: Dörrkod: Telefonnummer: NÖDNUMMER 112 Förvara denna broschyr på en plats där du lätt hittar den. 1 Brandvarnare Montera en brandvarnare

Läs mer

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka

EFTER OLYCKAN. Information för dig som råkat ut för en olycka EFTER OLYCKAN Information för dig som råkat ut för en olycka DU HAR TRÄFFAT: JAG HAR TELEFONNUMMER: 018-727 30 70 Att drabbas av en olycka När du har varit med om en olycka kan det vara svårt att veta

Läs mer