Trygg och säker Förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygg och säker Förening"

Transkript

1 Trygg och säker Förening Hjälteby Sjöscoutkår Hjälteby SjöscoutkårSkapat den Sidan 1

2 Trygg och säker verksamhet Detta dokument skall ge dig som ledare i scoutkåren tillgång till rutiner och instruktioner vilket leder till en säker och trygg verksamhet för alla våra medlemmar. Dokumentet revideras av Hjälteby Sjöscoutkårs styrelser. Alla kommentarer tas emot med glädje. Ha en fint scoutmöte! 2

3 Innehåll Trygga Möten... 4 Förebyggande... 4 Förebilder... 4 Kränkningar och mobbing... 4 Handlingsplan vid kränkningar...5 Föreningsklimat/Värdegrund...6 Regler och rutiner för lokal...7 Rutiner innan och efter varje möte...7 Övernattning... 7 Rutin för brandsäkerhet... 7 Säkerhetsansvarigs ansvarsområde...8 Olycksfall och Sjukdom... 8 Kontaktlista, Ledare:... 8 När olyckan är framme... 9 Larmrutin... 9 Massmedia... 9 Rutin för mindre olyckor... 9 Säkerhetsutrustning...10 Utbildning Information om utrustning Gasolkök Målning och plastning Kniv, såg, yxa, stormkök och fotogenlykta Tältkamin Rutiner för Båtar Checklista Policy för droger och alkohol Resor 15 Trygg och säker utemiljön...16 Miljöarbete Sopsortering Samåkning Försäkringar Styrelse information Kontaktlista, Omvärlden: Försäkringar Bilagor 18 Skaderapport

4 Trygga Möten Hjälteby sjöscoutkår strävar efter att ha: En ungdomsverksamhet där övergrepp inte förekommer, med modiga ledare som reagerar och agerar mot alla former av övergrepp mot och mellan barn och ungdomar. Detta gör vi genom: - Att skapa ett öppet klimat i kåren och ge varandra respons på både bra och mindre bra ledarskap. - Att finnas till för varandra som råd och stöd - Att scouterna ges möjlighet att bygga upp sitt självförtroende - Att skapa en för alla trygg miljö Förebyggande Vi jobbar mot kränkningar och mobbing på så vis att våra aktiviteter genomsyras av Scoutlagen & våra värderingar. Detta för att det skall bli ett behagligt klimat för barn, unga & vuxna. Alla ledare får en genomgång av scouternas material kring trygga möten. Förebilder Ledare i Hjälteby sjöscoutkår: Respekterar alla barn och ungdomar och visar att vi tycker om dem även om vi inte gillar allt de gör Sätter gränser på ett vänligt sätt och pratar enskilt med den vi vill tillrättavisa. Undviker att driva med eller ignorera någon i gruppen. Favoriserar inte någon i gruppen. Är uppmärksam på att barn och unga kan kränka varandra. Reagerar och agerar direkt på kränkningar av alla slag i verksamheten. Vi strävar efter att alltid vara minst två ledare eller andra vuxna vid varje sammankomst. Tveka inte att be föräldrar om hjälp. Kränkningar och mobbing Om barn själva berättar 1. Tro på det barnet berättar, värdera inte, var neutral och ställ inga ledande frågor. Ge inga löften om tystnad eller lösningar. 2. Efter samtalet, skriv ned vad barnet berättat, skriv din tolkning och hur du agerat 3. Diskutera med kårordförande hur ni skall gå vidare. 4. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn Om du misstänker att någon far illa utanför vår verksamhet 1. Skriv ned vad du sett/hört och hur du agerat 2. Diskutera med kårordförande hur ni ska gå vidare 3. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn Om någon i verksamheten misstänks/anklagas för övergrepp 1. Samtala med kårordföranden och/eller en ledarkamrat du kan lita på om vad som väckt dina misstankar eller vad du fått berättat för dig. 2. Skriv tillsammans ned vad ni sett/hört och hur ni agerat. 3. Kom ihåg att barnets säkerhet är av yttersta vikt och går före all annan hänsyn 4. Den anklagade individen skall inte delta i verksamheten så länge misstanke föreligger. Ordförande fattar detta beslut och meddelar individen. 5. Om det rör sig om en brottslig gärning, polisanmäl omedelbart händelsen gemensamt (kårordförande och 4

5 du) Du får inte undersöka eller utreda själv. Döm inte någon på förhand. Om misstanke finns om att ett barn far illa ska socialtjänsten kontaktas. Handlingsplan vid kränkningar Om en ledare misstänker, ser eller får reda på att någon blir utsatt för kränkningar av något slag skall denna prata med de direkt inblandade. Ledaren skall hjälpa scouterna att lösa konflikten. 5

6 Föreningsklimat/Värdegrund Vår verksamhet bygger på tydliga medmänskliga värderingar. Hos oss är alla lika mycket värda. Vi har ingen avbytarbänk Vi har plats för alla i laget. Scouterna jobbar i den lilla gruppen där var och en får synas och utvecklas i en drogfri miljö. Vi är schyssta kompisar. Vi Vi har ett stort hjärta. Scouterna är öppen för alla barn och unga. Vi visar varandra hänsyn och respekt. Vi gör det i skogen Vi har naturen som vardagsrum. Scouterna skapar utmaningar där naturen lockar till samarbete och lösningar. Vi ser inga hinder. Vi möts i världen Vi lär känna varandra och verkar för fred. Scouterna finns i hela världen. Vi är alla olika men ändå lika. Vi brinner Vi vill ha en bättre värld. Scouterna engagerar sig för rättvisa, miljö och medmänsklighet. Vi bryr oss både lokalt och globalt. Vi söker Vi söker vägar i livet. Scouterna stödjer unga i sitt sökande efter mening och tro. Vi låter alla välja själva. Vi leder som vi lär Vi uppmuntrar unga att leda. Scouterna satsar på ledarskap där värderingar utgör grunden. Vi leder för framtiden. Vi vill ha fler ungdomsgäng Vi tror på oss själva. Scouterna är viktiga för unga nu och i framtiden. Vi ska bli fler. 6

7 Rutiner innan och efter varje möte Regler och rutiner för lokal Innan möte Kontrollera att alla utrymningsvägar inte är blockerade, fönster i stora lokalen, fönster i lilla lokalen m.m. Kontrollera att branndsläckningsmaterial finns på plats i lokalen. Skriv närvarolista. Efter möte. Kontrollera att alla maskiner m.m man har använt är avstängda, släckta eller urdragna. Kontrollera att alla fönster är stängda. Släck alla lampor. Släng ev sopor. Kontrollera att alla dörrar är låsta, vanliga dörren och garaget, byssja och sjöbod. Övernattning Kontrollera att alla utrymningsvägar inte är blockerade, fönster i stora lokalen m.m. Kontrollera att brandsläckningsmaterial finns på plats i lokalen. Ha en genomgång med de som övernattar var utrymningsvägarna finns i lokalen och berätta var återsamlingsplatsen är (parkeringen vid sjöboden). Ansvarig ledare skriver närvarolista. Rutin för brandsäkerhet 1. Säkerhetsansvarig utses av Hjälteby sjöscoutkårs styrelse 2. Utrymningsövningar genomförs 1ggr/termin och avdelning under överinseende av säkerhetsansvarig. 3. Ledare ska ta med mobiltelefon för larm vid alla möten/arrangemang med Hjälteby sjöscoutkårs avdelningar. 4. Brandfarliga ämnen ska förvaras i förrådet i garaget och gasolskylt skall finnas uppsatt på ytterdörr till garage. 5. Eldning utomhus får endast göras under ledares översyn med undantag av stormkök och kamin i tält om scouten genomgått utbildning och fått sitt märke. Inomhus används endast ljusstakar av obrännbart material, eldning i kamin (storstuga) endast under ledares översyn. Elda i kaminen i stora rummet Börja med att städa runt kaminen, plåten runt kaminen ska vara fri från brännbart material. Ta ut askan. Kontrollera att ingen glöd finns kvar. Öppna spjället. Elda varsamt i kaminen, en ledare skall ha uppsikt över elden, elda med stängd lucka. Se till att elden har slocknat innan ni lämnar kaminen och låt askan vara kvar. 7

8 Säkerhetsansvarigs ansvarsområde Kontrollera: Brandvarnare 1 ggr/termin Brandsläckare 1 ggr/termin Brandfilt 1 ggr/termin Timer i kök 1 ggr/termin Informera styrelsen vid incidenter Se till att drabbade av en incident ges möjlighet att bearbeta händelsen. Uppdatera sjukvårdsutrustningen då detta behövs Stötta medlemmar i försäkringsfrågor Informera ledare om att skriva skaderapport vid varje skadetillfälle vilka utvärderas vid ledarmöte, se bilaga. Se till att rutiner för övernattning finns anslaget på stora anslagstavlan. Olycksfall och Sjukdom Vid Nödsituation ring 112 Kontaktlista, Ledare: Hjälteby Sjöscoutkår Säkerhetsansvarig Lennart Olsson , Ordförande Mattias Nilsson Båtfogde Patrik Johansson När det inträffar en olycka av något slag sker det ofta fort och utan förvarning. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förebygga olyckor och olyckstillbud och att vara förberedd så långt som möjligt om något skulle hända. Se till att du vet var det finns sjukvårdsmaterial, allergimedicin brandsläckningsutrustning kastlinor, livbojar osv. Om ni skall bege er till annan plats så se till att ni får med utrustning enligt Säkerhetsutrustning. 8

9 När olyckan är framme. Överblicka situationen. Bedöm hur allvarlig den är. Ta befälet, uppträd lugnt. Larma 112 om omedelbar hjälp behövs. Rädda liv, men utsätt inte dig själv eller andra för onödig fara. Varna andra för fara så att inte fler drabbas. Om möjligt åtgärda tillbudet om det kan ske utan risk för dig själv eller andra. Ta hand om resten av gruppen. Kontakta anhöriga, skulle någon avlida skall dock polisen informera de anhöriga Informera scoutkårens säkerhetsansvarig Efter en nödsituation skall de som varit med ges tillfälle att bearbeta vad de upplevt. Säkerhetsansvarig har ansvar för att så sker. Larmrutin Ring 112 om du eller någon annan i din närhet är skadad i en olycka, plötsligt faller ihop eller om det är en brand, ett drunkningstillbud eller någon annan nödsituation som kräver omedelbar hjälp av ambulans, brandkår eller annan räddningstjänst, som polis, läkare sjöräddning osv. 112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från fast eller mobil telefon var du än är i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör som kommer att sända den hjälp som är nödvändig. När ditt samtal är besvarat kommer SOS-operatören att ställa följande frågor: Vad har hänt? Var har det hänt? Förbli så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför? Brinner det, är någon i fara, eller är någon i behov av polisskydd? I händelse av en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade personer finns det och på vilket sätt är de skadade? Beskriv tydligt platsen dit hjälpen skall sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer Massmedia Om något händer inom kåren som orsakar en kris är det också stor sannolikhet att massmedia kommer att höra av sig för att få information om det inträffade. Ordförande samt Säkerhetsansvarig ansvarar gemensamt för alla kontakter med massmedia. Skulle någon annan i kåren träffa eller bli uppringd av tv, radio eller tidningar ska man inte själv berätta något eller svara på frågor utan istället hänvisa till Ordförande eller säkerhetsansvarig. På det här sättet kan kåren ge en enad bild av det inträffade och förhindra att ryktesspridning sker. Det är viktigt att den ansvarige bara lämnar rena faktauppgifter och inte nämner några namn på inblandade personer. Rutin för mindre olyckor Vid mindre olyckor som inte föranledet att man ringt 112, skall skaderapport skrivas. Ansvarig ledare skall kontakta och informera säkerhetsansvarig om vad som hänt. Ledaren skriver sedan rapporten och säkerhetsansvarig meddelar styrelsen. 9

10 Säkerhetsutrustning Mobiltelefon skall vid alla sammankomster finnas med och vara laddad. Respektive avdelningsledare ansvarar för detta. Följande säkerhetsutrustning skall normalt finnas i Scoutstugan. Säkerhetsutrustning Lokal placering Brandfilt Storasalen Vid öppna spisen Brandsläckare 1 Korridoren vid köksdörren Brandsläckare 2 Garaget vid porten Lägerapotek Kopieringsrummet Hylla på höger sida Hylla längst in till Båtlåda 1 Sjöboden vänster Hylla längst in till vänster Båtlåda 2 Sjöboden Flytvästar Lilla salen Hängare Livboj 1 Bryggan Livboj 2 Förråd 1 Förbandskudde 1 Förråd 1 Förbandskudde 2 Förråd 1 Förbandskudde 3 Förråd 1 I varje förbandskudde, båtlåda och i lägerapoteket finns en innehållsförteckning på lockets insida. Förutom mobiltelefon ska följande säkerhetsutrustning tas med vid respektive tillfälle. Segling Vid segling ska en båtlåda tas med i följebåten eller i en av kölbåtarna om följebåt inte används. Ledare ansvarar för att kontrollera att båtlådan är komplett innan avfärd. Flytväst skall användas vid vistelse på brygga och i båtarna. Hajk Vid hajk ska varje patrull ta med förbandskudde i packningen. Patrulledaren ansvarar för att kontrollera att förbandskudden är komplett innan avfärd Läger Vid läger ska Lägerapotek tas med och förvaras i mattältet. Lägerchef ansvarar för att lägerapoteket kontrolleras och är komplett innan avfärd. Ska utfärder göras under lägertiden ska även förbandskuddar alternativt båtlådor tas med. Avdelningsmöten När avdelningen väljer att ha en träff på annan plats eller går iväg från scoutstugan ska en förbandskudde tas med. Ledaren ansvarar för att kontrollera att förbandskudden är komplett innan avfärd Brygga Inga av de små scouterna får gå ner till bryggan utan vuxen. Inget spring eller knuffande på bryggan. Flytväst har man på sig ute på bryggan. 10

11 Utbildning Trygga möten Alla ledare i scoutkåren ska genomföra Scouternas kurs, Trygga möten, Krishantering Scoutkåren skall minst var tredje år bereda kårens ledare tillgång till fortbilning i krishantering. Sjukvård Scoutkåren skall minst var tredje år bereda kårens ledare tillgång till fortbilning i förstahjälpen samt hjärt-lung räddning. Denna utbildning skall utföras av certifierad utbildare. Information om utrustning Gasolkök Gasoltuberna ska hanteras enligt de föreskrifter som gäller för hantering av gasoltub. Se Äventyrare och äldre får använda T-kök med gasoltillsatts. De större gasolköken för lägerbruk får endast hanteras av utmanare och äldre. 5 viktiga säkerhetsregler. Här får du de viktigaste reglerna för att kunna hantera gasolen på ett säkert sätt: Kontrollera att utrustningen är tät. Läckage i slangar och anslutningar är den vanligaste olycksorsaken. Stäng alltid flaskventilen när du inte använder gasolutrustningen. Då är du säker på att det inte läcker ut någon gas. Din gasolflaska har en säkerhetsventil som förhindrar att den sprängs vid brand. För att ventilen ska fungera rätt ska du alltid hantera och förvara flaskan stående. För att vara säker på att du inte får för högt tryck i din utrustning ska du ha en tryckregulator ansluten till gasolflaskan. Placera inte gasolflaskan under köket. Om gasolflaskan utsätts för stark värme kan säkerhetsventilen öppna. Säkerhetsreglerna för gasolköken skall finnas bifogade köken. Målning och plastning. Vid målning eller plastning i verksamheten ska instruktioner som finns angivna på förpackningen och erforderlig skyddsutrustning användas. Är du osäker på vad som gäller kontakta materialförvaltaren för instruktioner. Kniv, såg, yxa, stormkök och fotogenlykta. För att barnen ska få hantera dessa saker finns det märken som barnen ska ta och deras ålder har betydelse för när man får ta märkena. Ledaren utbildar sina barn enligt de kriterier som gäller för varje märke, se kriterier för märkena på Under utbildningen gör ledaren en riskbedömning av gruppen, platsen och hur man 11

12 ska genomföra momenten på ett säkert sätt. Märken för Kniv, såg, och yxa får tidigast tas det året scouten gå upp från spårare till upptäckare Tältkamin - Vid all eldning i tältkamin skall kaminen avgränsas - Brännbart material under kaminen skall avlägsnas - Vatten skall finnas i en hink nära kaminen - Dörren skall vara fri så att man kan passera ut och in - Avståndet från täletet med kamin i till något annat tält skall vara minst 7 meter - Eldpost skall alltid finnas med följande utrsustning a. En kort samt lång ruska skall finnas för att släcka eventuell brand b. En kniv skall finnas så att det går att skära sig ur tältet om så behövs c. Ficklampa så att man kan lysa inne i tältet om så behövs Eldposten skall - Vara vaken - Fullt påklädd - Hålla kamin och dörröppning under uppsikt - Ha tillgång till elsläckningsutrustning enligt ovan Vid brand väck de sovande, försök släcka elden och skär i nödfall upp tältduken för att ta er ut. Rutiner för Båtar Flytvästar och simförmåga Samtliga ombordvarande skall alltid vara utrustad med flytväst En person som kan simma 200m får bära seglarväst En person som inte kan simma 200m ska bära räddningsväst Vid segling utan följebåt ska samtliga ombord kunna simma 200m om inte målsman medföljer till den person som inte kan simma 200m. Målsman kan ersättas av annan myndig person. Färdplan Vid all segling som inte sker på schemalagd veckomötestid ska färdplan delges säkerhetsansvarig Sjöboden Sjöboden ska alltid vara låst då ingen befinner sig på bryggan Följebåt Vid all segling där båtarna framförs av person utan skepparbrev för den aktuella båttypen ska följebåt medfölja. Följebåten kan vara annan segelbåt eller en av motorbåtarna. Följebåten ska ha kapacitet att ta upp hela besättningen i den båt som övervakas samt ha möjlighet att bogsera densamma. Följebåten ska framföras av, myndig person som utsetts som ledare i Scouterna. Personen i fråga ska av kåren ha bedömts vara kapabel att framföra följebåten. Minst en person i följebåten ska ha skepparbrev eller motsvarande kunskap för den båttyp som övervakas. Skador som uppstår Skador som uppstår på båtarna meddelas till båtfogde samma dag som skadan uppstått. Lämna ett meddelande om du inte får svar. 12

13 Checklista Allmänt Kontrollera att båten inte är synligt skadad. Kontrollera på anslagstavlan i stugan om det finns någon information om att båten inte får användas Kanot Kontrollera att alla flyttankar är stänga Optimistjolle Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Två krona Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela 606 Kontrollera att alla flyttankar är stänga Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Kontrollera att för och akterstagstrim fungerar Kontrollera att skottrimmen sitter som de skall (centrerade) och är hela Kontrollera att det finns minst en paddel i båten IF Kontrollera att rigg och segel är hela Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att skoten är hela Kontrollera att akterstagstrim fungerar Kontrollera att rullgenuan fungerar och att infästningen i däcket är säkrad (sprinten) Kontrollera att motorn fungerar och sitter ordentligt fast Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Billy, snipan Kontrollera att roder och roderinfästning är hela Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera att bägge lamporna i kontroll-panelen släcks när motorn startats. Kontrollera att kylarvatten kommer ut när motorn är i gång. Kontrollera lanternorna om gång i mörker är planerad eller kan förväntas Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Kontrollera att det finns minst ett öskar i båten Hallonbåten, lilla motorbåten Kontrollera att bränsletanken har tillräckligt med bränsle Kontrollera kylarvatten kommer ut när motorn är i gång. Kontrollera att det finns minst en paddel i båten Kontrollera att det finns minst ett öskar i båten 13

14 Policy för droger och alkohol Samtliga arrangemang i Scouterna regi skall vara helt fria från alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent, om det på arrangemanget finns deltagare under 18 år. Varje person, som i något sammanhang (t.ex. vid läger i utlandet eller på konferenser) representerar svensk scouting genom Scouterna, skall helt avhålla sig från alkoholdrycker med högre alkoholhalt än 2,25 volymprocent under den tid arrangemanget pågår, om det på arrangemanget finns deltagare under 18 år. Vid alla tillfällen då man representerar svensk scouting genom Scouterna, även det fall då alla deltagare är över 18 år, får man självklart inte uppträda berusad, vare sig av alkohol eller andra droger. 14

15 Resor För att alla skall färdas säkert med Hjälteby Sjöscoutkår har vi tagit fram några punkter som vi skall följa. - Alla skall sitta bältade i bilen. - Alla barn under 10 år skall sitta på bälteskudde. - Bilen skall vara besiktigad och försäkrad. - Ansvarig för arrangemanget skall ha en lista med namn och telefonnummer till alla som kör. Mall för resegodkännande Jag godkänner att mitt barn får åka med andra föräldrar eller ledare med vetskap om ovanstående punkter. Barnets namn: Avdelning: Förälderns namn: Underskrift: 15

16 Trygg och säker utemiljön Vid all vistelse i trafikerad utemiljö i mörker skall våra medlemmar bära reflex. Miljöarbete Sopsortering Hjälteby sjöscoutkår sorterar alla våra sopor enligt nedan. Sopsortering Scoutstugan, Garaget & Läger - Brännbart - Kartong - Plast - Metall - Glas Samåkning För att värna miljön samåker vi i Hjälteby sjöscoutkår då detta är möjligt. Avdelningsledare skall på avdelningsaktiviter ansvara för att samåkning sker. Vid kåraktiviteter ansvarar den som är ansvarig för aktiviteten för detta. Försäkringar Alla scoutkårens medlemmar är försäkrade under all scoutverkasamhet. Allt material och alla lokaler likaså. Skulle en skada på medlem eller material inträffa meddela genast säkerhetsansvarig så hjäler denne till med försäkringsfrågan. 16

17 Styrelse information Kontaktlista, Omvärlden: Polisen Räddningstjänsten Tjörn Sjukvårdsupplysningen Sjöräddningssällskapet Stenungsund , jour Tjänsteman i beredskap TIB Tjörns Kommun Vårdcentralen Myggenäs Skulle vi få ett problem i scoutkåren finns professionellt stöd att få via kommunens kristeam POSOM som kan engageras via räddningschef i beredskap eller via TIB Försäkringar Hjälteby Sjö har försäkringar via Scouterna och Tjörns Härads Brandstodsbolag (THB). Fullständiga försäkringsvillkor för medlemmar och båtar finns på Scouternas hemsida ssf.scout.se. Sök sedan på Service och Försäkringar. Informationsbroschyr finns här: Infoblad Olycksfall.pdf Ansvarig för försäkringsfrågor i Scoutkåren är kårens orförande Försäkringsskyddet omfattar: - Medlemsförsäkring - Ansvarsförsäkring - Båtförsäkring - Materialförsäkring Medlemsförsäkring Medlemsförsäkringen gäller kortfattat för: - Olycksfallskada under verksamhet (inkl. resor till och från) anordnad av Scouterna - Självriskreducering vid skada på fordon som ersätts av motorförsäkringen - Skador på egendom under verksamhet anordnad av Scouterna (s.k. Allrisk) Kårförsäkring Svenska Scoutförbundet har försäkrat samtliga Kårer när det gällerförsäkringarna: - Ansvarsförsäkring (ersätter skadestånd för person- eller sakskador) - Rättsskyddsförsäkring (betalar ombudskostnader i tvist som har samband med verksamheten) - Förmögenhetsbrott (förskingring, bedrägeri eller stöld) Båtförsäkring Försäkringen är en helförsäkring och omfattar - Sjöskador - Uppläggnings- och transportskador - Brand- och stöldskador -Båtansvar (Båtens förare) -Rättsskydd (Båtens förare) 17

18 Det finns en säkerhetsguide som kan laddas ner här Båt Säkerhetsguiden.pdf Materialförsäkring Allt material som kåren äger, förutom det som tillhör båtarna, (tält, möbler, stormkök ) är försäkrat i THB. Scouternas säkerhetsregler för friluftsaktiviteter på land och till sjöss finns att ladda ner här: Scoutsäkert.pdf Skaderapport Bilagor Skaderapport 18

19 19

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

ATT SKRIVA EN KRISPLAN

ATT SKRIVA EN KRISPLAN SVENSKA SCOUTRÅDET ATT SKRIVA EN KRISPLAN NÄR, HUR OCH VARFÖR MARIA LINDMARK 7/9/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...4 STEG FÖR STEG ATT SKRIVA EN KRISPLAN...5 STEG 1 Brainstorma!...5 STEG 2 Sortera

Läs mer

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre

Är du förberedd? Viktig information från din kommun. Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Är du förberedd? Viktig information från din kommun Att larma 112 Barnsäkert hem Agera vid brand Fallolyckor bland äldre Akut omhändertagande av skadade och sjuka Utrusta bostaden 1 Var förberedd! Broschyren

Läs mer

Har du koll? Förebygga och agera vid brand

Har du koll? Förebygga och agera vid brand Lärarhandledning Har du koll? Förebygga och agera vid brand Förebygga brand Här ges förslag på uppgifter och övningar kring hur man förebygger brand och hur man gör om det väl börjar brinna. Utgångspunkten

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ALLA HAR ANSVAR FÖR ATT MINSKA ANTALET OLYCKOR Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från stora

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för Din trygghet och säkerhet NORRKÖPINGS KOMMUN Sveriges minst olycksdrabbade! Vi har alla ett gemensamt ansvar för att minska antalet olyckor i samhället allt från

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet ÄLVKARLEBY KOMMUN INNEHÅLL Allmäninformation.................................... 3 Krisberedskap i Älvkarleby..............................5

Läs mer

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN

VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN VAR BEREDD! Tillsammans för ett tryggare och säkrare norra Bohuslän STRÖMSTADS KOMMUN INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Krisutrustning i bostaden..............................................

Läs mer

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet

VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet VAR BEREDD! Kunskap och information för din trygghet och säkerhet INNEHÅLL Lagar för din säkerhet................................................. 4 Kommuner i samverkan...............................................

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Är du beredd när det händer?

Är du beredd när det händer? Är du beredd när det händer? Långt elavbrott Oväder Ingen telefon Ingen värme Inget vatten Går inte att laga mat 1 Hej. Jag heter Thomas Andersson och är ansvarig för Ystads kommuns krisledning och krishantering.

Läs mer

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar!

Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Säkerhet i vardagen Tips och råd på äldre dar! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 inger.mork@msb.se Grafisk form och produktion: Jerhammar &

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal

Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Riktlinjer för åtgärder vid olycksfall, dödsfall och svår sjukdom hos egen personal Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av XXXXXXXXXXXXXXX 200x-xx-xx Gäller från och med

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga

Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Om sexuell exploatering och hur du kan hjälpa utsatta barn och unga Men fråga mig bara är en vägledning som riktar sig till dig som jobbar med barn och unga. Här beskrivs vad sexuell exploatering är och

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING

NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING NÄR OLYCKAN ÄR FRAMME KORT INFORMATION OM KRISHANTERING INNEHÅLL Den här krisplanen fokuserar på olyckor av olika slag, och hur de hanteras praktiskt och kommunikativt. Den ger också handgripliga tips

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

JAG! Om flickors livsutrymme

JAG! Om flickors livsutrymme JAG! Om flickors livsutrymme 1 Innehåll Till dig som arbetar med ungdomar...................3 Metodbok ett användbart verktyg...................4 Hedersrelaterat förtryck och våld.............................4

Läs mer

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se

Rädda Barnen 107 88 Stockholm Landsvägen 39, Sundbyberg Tel: 08-698 90 00 kundservice@rb.se www.raddabarnen.se Rädda Barnen 2013 Författare: Anna Norlén Redaktion: Yara Anttila, Ylva Edling, Anna Fairbrass Formgivning: Lowe Brindfors Illustration: Moa Hoff/ Söderberg Agentur Första upplagan ISBN: 978-91-7321-446-9

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Lev säkert i vardagen. Tips och råd för dig som är äldre!

LÄTTLÄST SVENSKA. Lev säkert i vardagen. Tips och råd för dig som är äldre! LÄTTLÄST SVENSKA Lev säkert i vardagen Tips och råd för dig som är äldre! Lev säkert i vardagen Tips och råd för dig som är äldre! Kontaktperson: Inger Mörk Telefon: 010-240 53 01 E-post: inger.mork@msb.se

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter

STÖDMATERIAL. Unga med skyddade personuppgifter STÖDMATERIAL Unga med skyddade personuppgifter Unga med skyddade personuppgifter Om du har fler frågor om unga med skyddade personuppgifter är du välkommen att kontakta Skolverket. I vissa fall kan vi

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer