SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI Rapporten är framtagen av:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:"

Transkript

1 SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av:

2 INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi Tre olika aspekter av turism 5 Turismens utveckling 6 Globalt 2012: Året då antalet turister nådde en miljard 6 Regionalt: Fler gästnätter i Köpenhamn än någonsin 6 Storstadskampen: Stockholm drar ifrån 7 Sammantaget: Positiv utveckling för turismen i omvärlden 7 Resorna till Skåne 8 Minskat antal gästnätter Skåne knappar in på Dalarna 8 Svenskar den största gruppen besökare till Skåne 9 Blygsam gästnattsutveckling för de vanligaste nationaliteterna 10 Flest gästnätter i västra Skåne 12 Sammantaget: Minskat antal gästnätter 2012 De utländska gästnätterna lyfter inte riktigt 13 Pengarna från turismen i Skåne 14 Stark omsättningsutveckling Shopping omsätter mest restaurang ökar mest 14 Högst omsättning från resor där man bor på hotell och hos släkt/vänner 15 Sammantaget: Stadigt ökande omsättning från turismen 15 Jobben från turismen i skåne 16 Stark sysselsättningsutveckling Framåtblick på turismen i skåne 17 En tjuvtitt på

3 DET LYFTER INTE FRÅN UTLANDSMARKNADERNA Om tillväxt ska skapas i besöksnäringen måste antalet utländska besökare öka. Ett större antal svenska besökare till Skåne är naturligtvis positivt men riktigt bra blir det när de utländska besöksskarorna ökar. Då skapas inte bara skånsk utan även nationell tillväxt. Under 2012 ökade omsättningen och vi skapade fler arbetstillfällen, men antalet besökare minskade något. Omsättningsökningen ligger i princip i linje med de mål vi satt upp och likaså (med råge) gör ökningen av antalet arbetstillfällen. Det är positiva nyheter! Besöksnäringen är en personalintensiv bransch och ökad försäljning innebär många gånger ett behov att öka antalet medarbetare. De skatteintäkter som skapas i Skåne utifrån en ökad försäljning och fler årsarbeten är ytterligare tecken på att besöksnäringen är en viktig bransch att satsa på. Sydvästra Skåne, med Malmö och Lund som motorerna, är den del som utvecklas positivt medan resten av Skåne i princip står stilla i sin utveckling. Tyskland och Danmark är de två utlandsmarknaderna som skapar flest gästnätter under 2012, tillsammans nästan häften av alla utländska gästnätter. Under vintern och våren 2012/2013 har Malmö Turism, Visit Sweden och Tourism in Skåne tillsammans arbetat fram en Masterplan för de internationella satsningarna kring marknadsföring för perioden Denna kommer att innebära en gemensam stor satsning och mobilisering av insatser under åren fram till Med målet att skapa nya utländska gästnätter och en kraftig ökning av exportintäkterna. Ökade satsningar på marknadsföring kombinerat med ett målmedvetet destinations-utvecklingsarbete i Skåne ska skapa ytterligare anledningar för besökaren att välja Skåne framöver. Stora evenemang med internationell prägel är en annan viktig pusselbit. Eurovision Song Contest, en av världens största evenemang som genomfördes i maj 2013 i Malmö bör ge resultat i ett ökat antal utländska besökare för Malmö i juli 2013 Pia Jönsson Rajgård VD, Tourism in Skåne AB 3

4 Sammanfattning I den här rapporten sammanfattas utvecklingen för Skånes turism med en jämförelse bakåt i tiden, samt en diskussion kring hur det kan tänkas se ut framåt. Rapporten har sammanställts av Kairos Future AB på uppdrag av Tourism in Skåne. Syftet med rapporten är att ge en översiktsbild över hur turismen i Skåne utvecklas relaterat till de strategiska målen. Skåne i siffror 2012 kan sammanfattas i tre följande punkter: Antalet gästnätter minskade något Antalet gästnätter i Skåne minskade jämfört med I 2012 var det ca 4,59 miljoner gästnätter i Skåne jämfört med 4,64 miljoner året innan. Antalet utländska gästnätter var i stort sett oförändrat. De allra flesta resorna till Skåne genomfördes av svenskar, medan tyska, danska och norska gästnätter var de vanligaste utländska gästnätterna. Flest resor gick till sydvästra Skåne. Omsättningen ökade 2012.Under 2012 omsatte turismen 19,2 miljarder kronor i Skåne inklusive regional shopping. Omsättningen ökade under 2012 jämfört med 18,6 miljarder år Jobben blev fler Sysselsättningen från turismen ökade år 2012 jämfört med Inklusive regional shopping uppgick sysselsättningen från turismen år 2012 till årssysselsatta, jämfört med år Ska man basera framtidsutsikterna för turismen på den historiska utvecklingen i en vädermetafor kan man säga att det ser ljusast ut för pengarna och jobben. Mer oklart är det huruvida resorna kommer att öka i önskvärd takt framöver. VÄXL AN DE VÄXL AN D E VÄXL AN D E L ÅGTRYC K RESOR NA H Ö G TR YC K LÅGT RYC K PEN G AR N A HÖG TRYC K LÅG T R YC K JOBBEN H Ö GT RYC K Rapporten baseras på befintlig statistik från SCB, Tillväxtverket, Resurs AB, Tillväxtverket och UNWTO. Alla tolkningar och slutsatser av statistiken har gjorts av Kairos Future. 4

5 Inledning EN DEL AV STRATEGI 2020 Syftet med den här rapporten är att ge en översiktsbild över turismen i Skåne och hur den har utvecklats de senaste åren fram till idag. Siffrorna kan relateras till den visionära målbilden: Att Skåne år 2020 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer. Samt till de fastställda mätindikatorerna, där: Antalet utländska gästnätter ska öka med 50% mellan 2010 och 2020, alltså från ca gästnätter till gästnätter. Omsättningen ska öka med 5% per år mellan 2010 och 2020, alltså från ca 18 miljarder år 2010 till 30 miljarder år Antalet årssysselsatta ska öka med 58% mellan 2010 och 2020, alltså från ca till ca TRE OLIKA ASPEKTER AV TURISM Turism är enligt tillväxtverkets definition: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer, eller andra syften. I rapporten ges en helhetsbild av turismen till Skåne. Efter en översikt över utvecklingen i ett internationellt perspektiv presenterar vi utvecklingen i Skåne utifrån tre huvudsakliga perspektiv: Resorna. Gästnätter, hur många är de? Pengarna. Hur mycket omsätter turismen? Jobben. Hur många sysselsätter turismen? I största möjliga mån presenteras utvecklingen över tid. Slutligen blickar vi framåt och resonerar om hur turismen till Skåne kan komma att utvecklas framöver. Den här rapporten bygger på olika statistikkällor för att få en bra helhetsbild över hur turismen till Skåne utvecklas. Till exempel presenteras gästnätter som redovisas i SCB:s inkvarteringsstatistik, resultat från TuristDataBasen som bygger på intervjuer med svenskar årligen sedan 1989 och resultat från IBISundersökningen som bygger på intervjuer med utländska besökare vid gränspassager i Sverige. Vi har valt olika källor för att kunna visa på olika aspekter av turismen. Statistiken kommer från de källor som hänvisas till i rapporten. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future för. 5

6 Turismens utveckling GLOBALT 2012: ÅRET DÅ ANTALET TURISTER NÅDDE EN MILJARD Enligt FN:s statistikorganisation UNWTO var antalet internationella ankomster i världen år miljoner, d.v.s. antalet internationella turister var för första gången fler än en miljard. Även i krisdrabbade Europa ökar antalet turister stabilt. Internationella ankomster i olika delar av världen (miljoner). Källa: UNWTO. REGIONALT: FLER GÄSTNÄTTER I KÖPENHAMN ÄN NÅGONSIN I Skånes närvärld har Köpenhamn en särskilt viktig roll, eftersom besökare till den danska huvudstaden även är potentiella besökare i Skåne. Under 2012 ökade antalet gästnätter i huvudstads-regionen till nära 10 miljoner gästnätter. Främst är det de utländska gästnätterna som ökar. 6

7 Gästnätter i Köpenhamnsområdet på hotell, feriecenter, camping, vandrarhem, marinor och fritidshus från Danmark och andra länder (Udlandet). Källa: Danmarks statistik. STORSTADSKAMPEN: STOCKHOLM DRAR IFRÅN Bland svenska storstäder (på hotell, stugbyar och vandrarhem) har antalet gästnätter ökat kraftigt i Stor-Stockholm som har dragit ifrån Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Varje år har antalet gästnätter ökat i samtliga storstäder, förutom år 2012 då gästnätterna minskade en aning i Stor- Malmö. Gästnätter (1000-tal nätter) i Sveriges storstäder på hotell, stugbyar och vandrarhem Källa: SCB. SAMMANTAGET: POSITIV UTVECKLING FÖR TURISMEN I OMVÄRLDEN Turismen är en global tillväxtbransch. Antalet turister ökar stadigt i omvärlden, men även i närvärlden, där de regionala hubbarna huvudstäderna har en stark tillväxt av antalet gästnätter. I kommande avsnitt fördjupar vi oss i Skånes turism och ser om utvecklingen är lika positiv där. 7

8 Resorna till Skåne I detta avsnitt redovisar vi utvecklingen beträffande gästnätter i Skåne. Vi utgår från kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och i pri-vatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i största möjliga mån för att ge en så komplett bild av gästnattsutvecklingen som möjligt. Ibland förekommer dock andra mått på antalet gästnätter eller besök. MINSKAT ANTAL GÄSTNÄTTER 2012 Antalet kommersiella gästnätter i Skåne minskade år 2012 jämfört med år År 2011 var dock det klart bästa året sedan 2008 och 2012 års siffror är det näst högsta värdet under samma period. På grund av bristande redovisning beträffande gästnätter på camping åren , görs inga jämförelser längre bak i tiden än 2008 för det totala antalet kommersiella gästnätter i denna rapport. I diagrammet nedan redovisas statistik för det totala antalet gästnätter inklusive camping sedan Gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, stuga/rum, släkt/vänner, fritidshus, övrig övernattning, samt dagsbesök till Skåne Källa: SCB/Resurs AB. SKÅNE KNAPPAR IN PÅ DALARNA Stockholm är det län med klart flest gästnätter, och har också den bästa utvecklingen av storstadslänen. Västra Götalands län har haft en blygsam utveckling av antalet gästnätter de senaste åren och i Dalarnas län har antalet gästnätter minskat två år i följd. Skåne knappar därmed in på Dalarna och närmar sig tredjeplatsen sett till antalet gästnätter. En brasklapp i sammanhanget är dock att Dalarnas utveckling är starkt beroende av snötillgången, vilket delvis förklarar det lägre antalet gästnätter år 2011 och

9 Bortsett från Stockholms län och Västra Götalands län ökade gästnätterna i Kalmar, Jämtland, Halland, Norrbotten, Östergötland, Västernorrland, Gävleborgs och Kronobergs län år 2012 jämfört med 2011, medan antalet gästnätter minskade i övriga län. Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) Källa: SCB. SVENSKAR DEN STÖRSTA GRUPPEN BESÖKARE TILL SKÅNE Svenskar är den överlägset största gruppen besökare till Skåne. De senaste åren har andelen utländska gästnätter varit relativt konstant och låg 2012 på 22,6%. Svenska och utländska gästnätter hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privat-förmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Källa: SCB. Svenskar Besöker Skåne mest 9

10 De vanligaste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. USA är det land utanför Europa därifrån flest personer reser till Skåne. Gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Sverige och de 10 vanligaste övriga nationali-teter. Källa: SCB BLYGSAM GÄSTNATTSUTVECKLING FÖR DE VANLIGASTE NATIONALITETERNA För de två överlägset vanligaste nationaliteterna har utvecklingen de senaste åren även 2012 varit blygsam, vilket till stor del förklarar varför andelen utländska gästnätter inte ökar. Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Källa: SCB 10

11 Bland övriga nationaliteter ser utvecklingen ungefär likadan ut med ett konstant antal gästnätter eller en viss minskning de senaste åren. Undantaget är de schweiziska gästnätterna som sakta men säkert ökat år för år sedan Gästnätter från de vanligaste länderna förutom Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Källa: SCB. I Tillväxtverkets studie IBIS 2012 av inkommande besökare (inkl. besök utan övernattning, där 32% av besöken är dagbesök) till Sverige kan vi också se att regionen Skåne-Blekinge som enda region har minskat antalet utländska besök jämfört med Andelen av de utländska besöken är dock fortfarande hög, 25%. IBIS 2012 Totalt antal besök per region (riksområde) Totalt antal utländska besök bland inkommande (utländska) besökare per region Källa: IBIS, Tillväxtverket. SKÅNE 25% är besök från utlandet 11

12 FLEST GÄSTNÄTTER I VÄSTRA SKÅNE Inom Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter. Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, samt camping. Gästnätter i Skånes delregioner på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping Källa: SCB Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig. Sydvästra Skåne är den delregion där antalet gästnätter ökar stadigt, medan i andra delregioner är antalet gästnätter de senaste åren mer eller mindre konstant. Sydvästra Skåne består till största delen av Malmö och Lund, som driver tillväxten. SAMMANTAGET: MINSKAT ANTAL GÄSTNÄTTER 2012 DE UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTERNA LYFTER INTE RIKTIGT Sammantaget har resandet till Skåne haft en positiv utveckling de senaste åren, sett till det totala antalet gästnätter och dagsbesök, men år 2012 minskade antalet gäst-nätter. Trots tillväxtpotential bland de utländska gästnätterna ökar inte antalet utländska gästnätter, inte heller utländska gästnätternas andel. Detta är en viktig delförklaring till att utvecklingen totalt sett är mindre positiv. Det är främst de utländska gästnätterna som behöver bli fler för att Skåne ska närma sig de strategiska målen mot år Även om gästnätter på stugor och lägenheter inte finns med i statistiken över gäst-nätter i Skånes delregioner kan man konstatera att Sydvästra Skåne är den delregion med positiv utveckling, medan övriga delregioner står stilla. Om Skåne ska nå positionen som en av två mest besökta destinationer i Sverige behöver antalet gästnätter öka i hela Skåne, inte bara i sydväst. Antalet gäster behöver öka i hela Skåne 11 12

13 Pengarna från turismen i Skåne STARK OMSÄTTNINGSUTVECKLING 2012 Räknar man med omsättning inklusive regional shopping, alltså när man reser kortare än 10 mil, men till en annan kommun för att handla, ökade omsättningen år 2012 till 19,2 miljarder kronor jämfört med 18,6 miljarder år Detta är dock en prognos, som kan komma att revideras något års resultat reviderades t. ex från 19,7 miljarder kronor till 18,6 miljarder kronor. När omsättningen beräknas antas att en utländsk besökare spenderar pengarna på samma sätt som svenska besökare, eftersom fakta om utländska besökares utlägg saknas. Räknar man med omsättningen exklusive regional shopping skedde även där en ökning år 2012 till 8,9 miljarder kronor jämfört med 8,5 miljarder år Turismen bidrog även, inklusive regional shopping, med (förändring från 2011 inom parentes): Direkta intäkter till kommunerna, 533 miljoner kronor (+6,2%) Direkta intäkter till landstingen, 273 miljoner kronor (+6,2%) Totala intäkter till kommunerna, miljoner kronor (+4,3%) Totala intäkter till landstingen, 635 miljoner kronor (+4,1%) Direkta intäkter avser här de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. Totala intäkter avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. 13

14 SHOPPING OMSÄTTER MEST RESTAURANG ÖKAR MEST Shopping är den kategori som omsätter klart mest, även om den minskade år 2012 jämfört med föregående år, liksom omsättningen i kategorin transport. Kategorierna restaurang, logi, aktivitet och livsmedel ökade år Omsättningsutveckling för turismen i Skåne , miljoner kronor, inkl. regional shopping. Källa: Resurs AB. HÖGST OMSÄTTNING FRÅN RESOR DÄR MAN BOR PÅ HOTELL OCH HOS SLÄKT/VÄNNER Turismen inom två boendekategorier står för den absolut största delen av omsättningen: hotell, samt boende hos släkt och vänner. Besök på andra boendekategorier genererar inte i närheten av samma omsättning. Dagsbesök, alltså där inget boende behövs, genererar hög omsättning, men minskade under Omsättningsutveckling per boendekategori, samt på dagsbesök (miljontals kronor) i Skåne Källa: Resurs AB SAMMANTAGET: STADIGT ÖKANDE OMSÄTTNING FRÅN TURISMEN Shoppingen har de senaste åren drivit en positiv omsättningsutveckling, men 2012 minskade omsättningen från shopping. Istället kom omsättningsökningen främst från restaurang, logi och livsmedel. Sett till boendekategorier är det hotellen som är klart mest omsättningsgenererande, och den omsättningen ökade även år Värt att notera är att siffrorna för omsättning är prognoser som kan komma att revideras något. 14

15 Jobben från turismen i Skåne STARK SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING 2012 När man räknar in regional shopping uppgick sysselsättningen från turismen 2012 till årssysselsatta, en ökning med 3,7% jämfört med år Även här har siffrorna från 2011 justeras ned något från prognos till faktiskt värde. Räknar man exklusive regional shopping uppgick sysselsättningen från turismen 2012 till års-sysselsatta, jämfört med år 2011, en ökning med 7,4%. Sysselsättningsutveckling inom olika branscher (årssysselsatta) i Skåne inkl. regional shopping Källa: Resurs AB. Ser man till utvecklingen inom olika branscher har sysselsättningen ökat främst inom restaurang. För logi har trenden med minskat antal sysselsatta brutits. För aktivitet, transport och livsmedel är antalet sysselsatta alltjämt tämligen konstant. Shopping har ökat med 3,7% 15

16 Framåtblick på turismen i Skåne 2012 blev ungefär som förra årets framåtblick förutspådde: resorna minskade något, medan omsättning och sysselsättning ökade kraftigt. Hur kommer 2013 se ut? Ska man basera framtidsutsikterna för turismen baserat på den historiska utvecklingen i en vädermetafor kan man säga att det ser fortsatt ljusast ut för pengarna, med fortsatt högtryck. Även för jobben är utvecklingen är positiv. Lite mer oklart är det huruvida resorna kommer att öka i önskvärd takt framöver, i synnerhet eftersom antalet gästnätter minskade år EN TJUVTITT PÅ 2013 Tittar man på den gästnattsstatistik som inkommit för 2013 ser det hittills lite sämre ut för Skåne jämfört med Under perioden januariapril var det svenska gästnätter (+1,1% jämfört med samma period år 2012) och utländska gästnätter (-11,8 jämfört med samma period 2012). Det minskade antalet gästnätter kan alltså helt tillskrivas de utländska gästnätterna. Samtidigt sker de absolut flesta gästnätterna under sommarmånaderna, och det återstår även att se hur många gästnätter både svenska och utländska som Euro-vision Song Contest bidragit med. 16

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JUNI 2012. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JUNI 2012. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JUNI Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord/kommentar från Pia Jönsson Rajgård 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Turismen till Skåne i ett nötskal 5 Vad

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011

Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Fakta och statistik om besöksnäringen i Linköpings kommun 2011 Turism - en miljardindustri för Linköping Visit Linköping vill med denna broschyr ge dig mer information om besöksnäringen i Sverige och Linköping

Läs mer

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2014 3

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 SKÅNE SKÅNE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 SKÅNE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skåne 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skåne 2013 3 Utveckling

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 BODEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Boden 2013

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kristianstads kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kristianstads kommun

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring

Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turismen Ystad & Österlen en viktig näring Turism ekonomisk rapport för destinationen Ystad & Österlen 2011 Foto: Inge Hansson, bidrag från 2012 års fototävling Turismen i Ystad & Österlen en viktig näring.

Läs mer

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren TEM 2015 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Uppsala kommun 2013 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Norrköpings kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Norrköpings kommun

Läs mer

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 2010 BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 1 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR VÄSTERNORRLAND 2010 När besökare väljer att spendera tid i Västernorrland betyder det också att de spenderar pengar. Detta skapar arbetstillfällen

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Nykvarns kommun inklusive år 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Nykvarns kommun 2013 3

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Strömsunds kommun inklusive åren 2007-2009 och 2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Strömsunds kommun inklusive åren 2007-2009 och 2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Strömsunds kommun inklusive åren 2007-2009 och 2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Strömsunds

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lunds kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lunds kommun inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lunds kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lunds kommun 2013 3 Utveckling

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Eda kommun

HUI Research På uppdrag av Eda kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Eda kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Eda kommun Juli 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Eda kommun och Värmland Eda 2012 Värmland 2012 Bruttoregionprodukt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Hultsfreds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Hultsfreds kommun

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Blekinge inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Blekinge inklusive åren 2009-2012. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Blekinge inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Blekinge 2013 3 Utveckling

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Apr Kraftig ökning i april Påsken inföll redan i mars i år, vilket gav till resultat en kraftig ökning av månadsresultatet för april, eftersom påsken förra året inföll

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun

HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Filipstad kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Filipstad kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Filipstad kommun och Värmland Filipstad 2012

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer