jul jul jan jan apr apr okt okt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni

2 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret 214. Vi jämför konsekvent perioden januari juni i olika avseenden. Rapporten bygger på preliminär statistik för 214 och kan komma att ändras, men ger ändå en bra indikation på hur Skåne ligger till de sex första månaderna 214. I diagrammet nedan visas antalet gästnätter i Skåne, månad för månad sedan januari 28. Den absoluta toppen av antalet gästnätter är i juli månad. I regel inträffar ca 4% av gästnätterna under första halvåret, så de flesta gästnätterna återstår. Trots det ger rapporten en bra fingervisning av hur turiståret 214 blir i Skåne. Framför allt ger det en bra bild av hur Skåne ligger till i halvtid jan - 28 apr - 28 jul - 28 okt - 28 jan - 29 apr - 29 jul - 29 okt - 29 jan - 21 apr - 21 jul - 21 okt - 21 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat förmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari 28- juni 214. Källa: SCB/Tillväxtverket. Siffrorna kan relateras till det övergripande målet för turismen i Skåne: Att Skåne år 22 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer, samt målet att Skåne ska öka sina utländska gästnätter med 5% mellan 21 och 22, alltså från ca 1 gästnätter till 1 5 gästnätter på årsbasis. 2(14)

3 FEM TYPER AV JÄMFÖRELSER I rapporten jämför vi utvecklingen av gästnätter på fem olika sätt: Historiskt. Hur ligger Skåne till jämfört med tidigare år? Jämfört med andra. Hur presterade Skåne jämfört med Stockholms län, Västra Götalands län och Dalarnas län? Hur presterade Malmö jämfört med Stockholm, Göteborg och Köpenhamn? Marknadsmässigt. Hur har utvecklingen varit på olika marknader? Boendemässigt. Vilka typer av boenden blir vanligare och mindre vanliga för Skånes besökare? Sett till Skånes destinationer. Hur går det för olika delar av Skåne? TRE MÅTT PÅ GÄSTNÄTTER Det finns olika sätt att mäta gästnätter, beroende på vilka boendeformer man räknar med. Idealt hade man velat mäta allt på samma sätt, men brist på befintlig statistik gör det dessvärre omöjligt. För Skåne som helhet, jämförelserna med andra län, samt utvecklingen på olika marknader används gästnätter på Hotell, Stugbyar och Vandrarhem, Camping, samt privat förmedlade Stugor och Lägenheter (HSVCSoL) För Skånes destinationer används gästnätter på Hotell, Stugbyar Vandrarhem och Camping, (HSVC) För jämförelsen med storstäder används gästnätter på Hotell (H) Statistiken som ligger till grund för rapporten kommer från SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik, Riksbanken och UNWTO. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future, som har gjort rapporten på uppdrag av Tourism in Skåne, för. OMVÄRLDSUTBLICK: PÅ VÄG MOT NYA GLOBALA REKORDSIFFROR FÖR TURISMEN Gästnattsutvecklingen i Skåne hänger starkt ihop med vad som händer i omvärlden, varför vi inleder med den globala utvecklingen för turismen. De senaste siffrorna från UNWTO, som visserligen bara täcker januari april, tyder på att antalet internationella turister (övernattande besökare) kommer att vara rekordstort det första halvåret 214. Som figuren nedan visar var detta även fallet 213, 212 och (14)

4 Antalet internationella turister (övernattande besökare) januari 21 april 214. Källa: UNWTO Antalet internationella turister har ökat 5% januari april 214 jämfört med samma period 213. Europa har haft en mycket positiv utveckling, i synnerhet norra Europa med en tillväxttakt på 8%. Den globalt ökande turismen är en drivkraft som naturligtvis är mycket positiv även för Skånes besöksnäring. STARKARE EURO OCH DKK MOT SVENSKA KRONAN De utländska gästnätterna är beroende av hur starka andra valutor är mot svenska kronan. Det finns många andra förklaringar, men kronkursen är en viktig faktor. Är Euron stark driver det fler turister från euroländerna och även Danmark, eftersom den danska kronan är knuten till Euron. På motsvarande sätt påverkar kronans styrka om svenskar turistar i Sverige eller utomlands. 4(14)

5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9,8 CNY USD EUR/DKK NOK GBP PLN RUB,7,6 Valutakursers förändring mot svenska kronan, 28 års värden = 1. Genomsnitt för januari-juni Källa: Riksbanken. Första halvåret stärktes Euron och därmed den danska kronan mot den svenska kronan. Även det brittiska pundet stärktes, medan den norska kronan och ryska rubeln försvagades. Eftersom de två största utländska marknaderna i Skåne är Tyskland och Danmark, borde det ha påverkat gästnätterna därifrån i positiv riktning. Mer om det senare i rapporten, vi inleder med att titta på hur just Skånes besöksnäring har utvecklats generellt det första halvåret de senaste åren, sett till antalet gästnätter. 5(14)

6 HISTORISKT: BÄSTA FÖRSTA HALVÅRET NÅGONSIN 213 var det bästa helåret någonsin för Skåne sett till antalet gästnätter, men 214 ser av det första halvåret att döma ut att bli ännu bättre. Under perioden januarijuni har antalet gästnätter aldrig varit fler. Om andra halvåret 214 blir lika bra kommer Skånes besöksnäring slå rekord igen januari-juni juni Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni, samt juni Källa: SCB/Tillväxtverket. MEN 6 AV 1 GÄSTNÄTTER ÅTERSTÅR Samtidigt ska vi komma ihåg att 213 var det en mycket stark sommar för Skånes besöksnäring och att det inte är något rekord på årsbasis ännu. Juni 214 är den näst bästa starten på sommaren så långt det går att jämföra bakåt, med dryga 52 gästnätter. Men även innan dess har utvecklingen varit mycket god. En bidragande faktor är Junior-VM i ishockey som gick av stapeln i januari. Men det har även varit bra vårmånader år 214. Andra bidragande orsaker är bl. a utvecklingen med fler kongresser, samt ny hotellkapacitet i Lund. Antalet turister i världen växer stadigt och det gör även antalet gästnätter i Skåne. Innebär det att Skåne närmar sig målet att bli Sveriges näst mest besökta destination? Vi tittar vidare på hur Skåne har utvecklats jämfört med andra destinationer i Sverige och närområdet. 6(14)

7 JÄMFÖRT MED ANDRA: SKÅNE IKAPP DALARNA När vi tittar på gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) för perioden januari-juni är Skåne det fjärde mest besökta länet efter Stockholm och Västra Götaland. Dalarnas starka vintersäsong innebär ett betydligt starkare första än andra halvår. På helårsbasis har Skåne gått om Dalarna och är tredje störst 213. SKÅNE KNAPPAR IN PÅ DALARNA MEN HAR LÅNGT KVAR TILL ANDRAPLATSEN Stockholms län är inte oväntat det mest besökta i Sverige. Huvudstadslänet drar ifrån i toppen och gapet till Västra Götaland är nära 2 miljoner gästnätter. Detta trots att Västra Götalands gästnätter har ökat stadigt sedan finanskrisens år 29. Medan även Skånes gästnätter har ökat sett till perioden januari-juni de senaste åren, i synnerhet år 214, har Dalarnas gästnätter minskat sedan Stockholm Västra Götaland Dalarna Skåne 1 Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL), januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. HUVUDSTÄDERNA DRAR IFRÅN Världen och Sverige urbaniseras snabbt. Större städer är en enorm fördel för en regions attraktionskraft som destination. Därför är det viktigt att Stor-Malmö har en god tillväxt. Vi tittar här på gästnätter endast på hotell, eftersom det är mest jämförbart mellan städerna och över tid. Hotellen står dessutom för en överväldigande majoritet av gästnätterna i storstäderna. 7(14)

8 Stor-Stockholm Stor-Köpenhamn (region Hovedstaden) Stor-Göteborg Stor-Malmö 1 5 Gästnätter i storstäder på hotell (H), januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket/Danmarks Statistik. Trenden sedan finanskrisen har varit att huvudstäderna i Sverige och Danmark växer snabbare än både Stor-Göteborg och Stor-Malmö 1. Detta gäller även för första halvåret 214, sett till antalet gästnätter på hotell. Stor-Malmö växte dock med fler gästnätter första halvåret 214 än Stor-Göteborg. Procentuellt sett växte Stor-Malmö även mer än Stor-Köpenhamn och Stor-Stockholm, med 1%. 1 I Stor-Malmö ingår tolv kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup. 8(14)

9 MARKNADSMÄSSIGT: FLER UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER ÄN NÅGONSIN ÖKNING AV BÅDE SVENSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER För Skåne liksom de flesta destinationer är det viktigt att antalet utländska gästnätter ökar. År 213 ökade antalet svenska gästnätter markant, men de utländska gästnätterna blev färre än föregående år. Första halvåret 214 ökade de svenska gästnätterna med knappt 5% medan de utländska gästnätterna ökade med hela 12% vilket innebar nytt rekord i antal utländska gästnätter årets första hälft. De svenska gästnätterna står emellertid fortfarande för de allra flesta gästnätterna. Andelen utländska gästnätter under perioden januari-juni ligger och pendlar mellan 2-22% Svenska gästnätter Utländska gästnätter Svenska och utländska gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. GÄSTNÄTTERNA FRÅN BÅDE DANMARK OCH TYSKLAND BLEV FLER FÖRSTA HALVÅRET 214 Från vilka länder har då de utländska gästnätterna ökat mest? De överlägset vanligaste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. Förklaringen till att första halvåret år 213 bjöd på färre utländska gästnätter än samma period 212 berodde i mångt och mycket på färre danska gästnätter, medan gästnätterna från Tyskland ökade något. 214 ökade antalet gästnätter från både Tyskland och Danmark, vilket förklarar uppgången det första halvåret till betydande del. De danska gästnätterna följer i allmänhet den danska kronans förstärkning eller försvagning, medan de tyska gästnätterna inte uppvisar samma samband med 9(14)

10 Eurons svängningar. Att kronan försvagats något mot euron och danska kronan har sannolikt haft mest betydelse för de danska gästnätternas tillväxt första halvåret Tyskland Danmark Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. Gästnätter från övriga marknader visas i diagrammet nedan. De kraftigaste ökningarna första halvåret 214 kommer från de amerikanska, polska, finska och brittiska gästnätterna, medan gästnätterna från Ryssland och Nederländerna minskade Storbritannien och Nordirland Norge USA Nederländerna Finland Polen Ryssland Italien Spanien Kina Gästnätter från betydande marknader på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. 1(14)

11 BOENDEMÄSSIGT: KRAFTIG ÖKNING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL HOTELLNÄTTERNA ÖKADE MED FLER ÄN 1 GÄSTNÄTTER De allra flesta gästnätterna sker på hotell, vilket är positivt för Skånes besöksnäring i och med att dessa nätter generellt genererar högre intäkter än gästnätter på andra boendeformer. Första halvåret 214 ökade hotellnätterna kraftigt antalsmässigt med fler än 1 hotellnätter jämfört med samma period 213. Gästnätter på stugbyar och vandrarhem ökade förvisso mer procentuellt sett under samma tidsperiod, men volymerna är betydligt mindre. Gästnätterna på camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) ser ut att ha minskat något, men dessa siffror är preliminära, behäftade med viss osäkerhet och kan komma att ändras Hotell Camping Vandrarhem Stugbyar SoL 4 2 Gästnätter i Skåne januari-juni på olika boendeformer. Källa: SCB/Tillväxtverket. Hotellnätternas ökning tillsammans med sysselsättningsökningen från restaurangbranschen till följd av fler besökare är viktig för sysselsättningen i Skåne. Enligt resurs AB var drygt 13 sysselsatta inom besöksnäringen i Skåne år 212. Det innefattar en stor del av hotell- och restaurangbranschen, där sysselsättningen ökat överlägset mest i Skåne sedan finanskrisen (se bild nedan). Industrijobben har istället blivit allt färre. Skånes arbetsliv och ekonomi håller på att förändras och besöksnäringen är en viktig del av framtidens Skåne. Att näringen växer märks inte minst på den nya kapacitet som tillkommit i form av disponibla anläggningar och bäddar i Skåne. I juni månad 214 var kapaciteten på hotell, stugbyar och vandrarhem större än någonsin både sett till antalet anläggningar och antalet bäddar. En stor del av den nya kapaciteten kommer från nya disponibla hotellrum i Skåne, som 11(14)

12 var fler än någonsin juni 214 jämfört med samma månad tidigare år. Även kapacitetsutnyttjandet av såväl hotellrum som bäddar totalt var rekordhögt juni 214. FÖRÄNDRING, ANTAL SYSSELSATTA % 15% hotell och restaurangverksamhet kulturella och 1% personliga tjänster m.m. offentlig förvaltning och energi, mijlö försvar 5% fas ghetsverksamhet byggverksamhet jordbruk, skogsbruk och k informa on och fis e kommunika on % transport och finans och magasinering försäkringsverksamhet -5% -1% -15% företagstjänster utbildning llverkning och utvinning handel vård och omsorg; sociala tjänster -2% ANTAL SYSSELSATTA 212 Antal sysselsatta i Skåne 212 och sysselsättningstillväxt mellan 28 och 212 inom olika branscher. Källa: SCB 12(14)

13 DESTINATIONER: VÄST GÅR BÄST Inom Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter. Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig. Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, samt camping (HSVC). Liksom i tidigare avsnitt belyser vi konsekvent perioden januari-juni för varje år. Sydvästra Skåne är den destination där antalet gästnätter ökar stadigast och där gästnätterna växte överlägset mest antalsmässigt. Nordväst tappade gästnätter första halvåret 213 jämfört med samma period 212, men är den destination där den procentuella ökningen är störst första halvåret 214 (11%). Söderslätt har ökat nästan lika mycket procentuellt sett under 214 års första månader, men antalsmässigt ligger man på en betydligt lägre nivå. Antalet gästnätter för de andra destinationerna visar på måttlig tillväxt första halvåret 214, bortsett från Skåne Nordost som i princip står still Sydväst Nordväst Sydost Nordost Söderslätt Mittskåne 2 1 Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping januari-juni (HSVC). Källa: SCB/Tillväxtverket 13(14)

14 SAMMANFATTANDE ANALYS Av rapporten kan vi konstatera följande: 214 är det bästa första halvåret någonsin. Gästnätterna är fler än någonsin de sex första månaderna, men det första halvåret innefattar i regel bara 4% av rösterna. Ett lika starkt andra halvår krävs för att 214 ska överträffa rekordåret 213. Skåne utvecklas bättre än Dalarna och ser ut att bli den tredje största destinationen 214, däremot är det långt kvar till Västra Götaland och andraplatsen. Både svenska och utländska gästnätter ökar. Glädjande för Skånes besöksnäring är att under det första halvåret 214 ökade även de utländska gästnätterna. Detta i hög grad tack vare att gästnätterna från både Tyskland och Danmark blev fler. Storbritannien, USA, Polen och Finland bidrog även till fler utländska gästnätter jämfört med första halvåret 213, medan gästnätter från Nederländerna och Ryssland blev färre. Kraftig ökning av gästnätter på hotell. Gästnätter på hotell bidrar till mest omsättning till Skånes besöksnäring, varför de är extra värdefulla. Hotellnätterna ökade kraftigt under det första halvåret 214 jämfört med samma period 213, med fler än 1 gästnätter. Väst växer bäst. Den mest positiva gästnattsutvecklingen skedde första halvåret 214 i destinationerna Skåne Sydväst, Skåne Nordväst och i Skåne Söderslätt. Sydvästra Skåne med Malmö och Lund är den starkaste motorn i Skånes besöksnäring, men även Nordvästra Skånes gästnätter visade på en stark tillväxt januari-juni 214. Skåne Söderslätt ökade sina gästnätter starkt under samma period procentuellt sett från en lägre nivå. Sammanfattningsvis: Det första halvåret 214 pekar alla pilar uppåt beträffande gästnattsutvecklingen för Skåne. Den största nyheten jämfört med tidigare år är den starka utvecklingen av de utländska gästnätterna, vilket är prioriterat för Skåne. Dubblerade marknadsinsatser på utvalda marknader börjar ge resultat, men även en rad andra faktorer påverkar. Junior Hockey VM i januari skapade utländska besökare tidigt på året. Nordea Masters i maj drog också en del internationella besökare. Sommarvädret var osedvanligt vackert och valutasituationen gentemot både danska kronan och Euron under en period i början av sommaren har varit gynnsam. Det har även hållits ett flertal utländska kongresser under året. Det övergripande målet, att bli Sveriges andra mest besökta destination år 22 kräver dock en ännu starkare tillväxt. 14(14)

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga

Fakta om svensk turism och turistnäring. 2007 års upplaga Fakta om svensk turism och turistnäring 2007 års upplaga mars 2007 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Utmaningar och utveckling 7 Internationell turism 10 Turistnäringens ekonomi 20 Sysselsättning inom turistnäringen

Läs mer

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SKÅNE LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning av

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan.

Rapporten är skriven av Jon Tillegård, utredare på Unionens enhet för politik, opinion och påverkan. Börsbolagens negativa lönsamhetstrend bryts 2014 Unionens bolagsindikator januari 2014 2 Börsbolagens genomsnittliga omsättning kommer enligt prognoserna att ha stigit med knappt 5 procent under 2013 jämfört

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen UPPSALA LÄN Juni 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Turismen i Västsverige

Turismen i Västsverige 2010:1 ISSN 1650-7965 Turismen i Västsverige Den västsvenska turismen skulle vinna på att lyftas till en regional nivå Västsvenska Industri- och Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation. Närmare

Läs mer

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14

Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 TCO granskar Foto: Peter Cederling Regionernas arbets marknad 2011 2030 Tre demografiska scenarier #1/14 En rapport i samarbete med SCB om den demografiska utvecklingen i Sverige. Kontakt TCO Roger Mörtvik

Läs mer

- en del av Svensk turism juli 2013

- en del av Svensk turism juli 2013 Passagerarrederiernas rapport - en del av Svensk turism juli 2013 Presenteras av Passagerarrederiernas förening i samarbete med Sveriges Redareförening - I snart 200 år har det varit regelbunden passagerartrafik

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svensk motståndskraft när världsekonomin bromsar...sid 3 Svensk ekonomi har hittills i år visat en bra fart på tillväxten efter ett svagare fjärde

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige

Besöksnäringen i Sverige Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2010 Topp 100 Trendrapport: Business as (un)usual Besöksnäringen i Sverige Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Inledning...sid 4 Business as (un)usual - trendrapport

Läs mer

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter

Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Svag exportorderingång sid 5 Detaljhandeln ökar sid 7 SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Ras för tjänsteproduktionen Tjänsteproduktionsindex Säsongrensade månadsuppgifter Index

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln?

Januari 2015. Strategirapport. - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Januari 2015 Strategirapport - Är expansionen intakt eller knäcker deflationen cykeln? Innehållsförteckning Strategi & Marknadssyn 3 Sammanfattning 4 Rekommendationer 5 Makroekonomiska förutsättningar

Läs mer

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025

AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT. RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden. detaljhandeln i Sverige 2025 AB HANDELNS UTREDNINGSINSTITUT RAPPORT Handelns Utvecklingsråd (HUR) Härifrån till framtiden detaljhandeln i Sverige 2025 Förord Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig

Läs mer