jul jul jan jan apr apr okt okt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni

2 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret 214. Vi jämför konsekvent perioden januari juni i olika avseenden. Rapporten bygger på preliminär statistik för 214 och kan komma att ändras, men ger ändå en bra indikation på hur Skåne ligger till de sex första månaderna 214. I diagrammet nedan visas antalet gästnätter i Skåne, månad för månad sedan januari 28. Den absoluta toppen av antalet gästnätter är i juli månad. I regel inträffar ca 4% av gästnätterna under första halvåret, så de flesta gästnätterna återstår. Trots det ger rapporten en bra fingervisning av hur turiståret 214 blir i Skåne. Framför allt ger det en bra bild av hur Skåne ligger till i halvtid jan - 28 apr - 28 jul - 28 okt - 28 jan - 29 apr - 29 jul - 29 okt - 29 jan - 21 apr - 21 jul - 21 okt - 21 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat förmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari 28- juni 214. Källa: SCB/Tillväxtverket. Siffrorna kan relateras till det övergripande målet för turismen i Skåne: Att Skåne år 22 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer, samt målet att Skåne ska öka sina utländska gästnätter med 5% mellan 21 och 22, alltså från ca 1 gästnätter till 1 5 gästnätter på årsbasis. 2(14)

3 FEM TYPER AV JÄMFÖRELSER I rapporten jämför vi utvecklingen av gästnätter på fem olika sätt: Historiskt. Hur ligger Skåne till jämfört med tidigare år? Jämfört med andra. Hur presterade Skåne jämfört med Stockholms län, Västra Götalands län och Dalarnas län? Hur presterade Malmö jämfört med Stockholm, Göteborg och Köpenhamn? Marknadsmässigt. Hur har utvecklingen varit på olika marknader? Boendemässigt. Vilka typer av boenden blir vanligare och mindre vanliga för Skånes besökare? Sett till Skånes destinationer. Hur går det för olika delar av Skåne? TRE MÅTT PÅ GÄSTNÄTTER Det finns olika sätt att mäta gästnätter, beroende på vilka boendeformer man räknar med. Idealt hade man velat mäta allt på samma sätt, men brist på befintlig statistik gör det dessvärre omöjligt. För Skåne som helhet, jämförelserna med andra län, samt utvecklingen på olika marknader används gästnätter på Hotell, Stugbyar och Vandrarhem, Camping, samt privat förmedlade Stugor och Lägenheter (HSVCSoL) För Skånes destinationer används gästnätter på Hotell, Stugbyar Vandrarhem och Camping, (HSVC) För jämförelsen med storstäder används gästnätter på Hotell (H) Statistiken som ligger till grund för rapporten kommer från SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik, Riksbanken och UNWTO. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future, som har gjort rapporten på uppdrag av Tourism in Skåne, för. OMVÄRLDSUTBLICK: PÅ VÄG MOT NYA GLOBALA REKORDSIFFROR FÖR TURISMEN Gästnattsutvecklingen i Skåne hänger starkt ihop med vad som händer i omvärlden, varför vi inleder med den globala utvecklingen för turismen. De senaste siffrorna från UNWTO, som visserligen bara täcker januari april, tyder på att antalet internationella turister (övernattande besökare) kommer att vara rekordstort det första halvåret 214. Som figuren nedan visar var detta även fallet 213, 212 och (14)

4 Antalet internationella turister (övernattande besökare) januari 21 april 214. Källa: UNWTO Antalet internationella turister har ökat 5% januari april 214 jämfört med samma period 213. Europa har haft en mycket positiv utveckling, i synnerhet norra Europa med en tillväxttakt på 8%. Den globalt ökande turismen är en drivkraft som naturligtvis är mycket positiv även för Skånes besöksnäring. STARKARE EURO OCH DKK MOT SVENSKA KRONAN De utländska gästnätterna är beroende av hur starka andra valutor är mot svenska kronan. Det finns många andra förklaringar, men kronkursen är en viktig faktor. Är Euron stark driver det fler turister från euroländerna och även Danmark, eftersom den danska kronan är knuten till Euron. På motsvarande sätt påverkar kronans styrka om svenskar turistar i Sverige eller utomlands. 4(14)

5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9,8 CNY USD EUR/DKK NOK GBP PLN RUB,7,6 Valutakursers förändring mot svenska kronan, 28 års värden = 1. Genomsnitt för januari-juni Källa: Riksbanken. Första halvåret stärktes Euron och därmed den danska kronan mot den svenska kronan. Även det brittiska pundet stärktes, medan den norska kronan och ryska rubeln försvagades. Eftersom de två största utländska marknaderna i Skåne är Tyskland och Danmark, borde det ha påverkat gästnätterna därifrån i positiv riktning. Mer om det senare i rapporten, vi inleder med att titta på hur just Skånes besöksnäring har utvecklats generellt det första halvåret de senaste åren, sett till antalet gästnätter. 5(14)

6 HISTORISKT: BÄSTA FÖRSTA HALVÅRET NÅGONSIN 213 var det bästa helåret någonsin för Skåne sett till antalet gästnätter, men 214 ser av det första halvåret att döma ut att bli ännu bättre. Under perioden januarijuni har antalet gästnätter aldrig varit fler. Om andra halvåret 214 blir lika bra kommer Skånes besöksnäring slå rekord igen januari-juni juni Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni, samt juni Källa: SCB/Tillväxtverket. MEN 6 AV 1 GÄSTNÄTTER ÅTERSTÅR Samtidigt ska vi komma ihåg att 213 var det en mycket stark sommar för Skånes besöksnäring och att det inte är något rekord på årsbasis ännu. Juni 214 är den näst bästa starten på sommaren så långt det går att jämföra bakåt, med dryga 52 gästnätter. Men även innan dess har utvecklingen varit mycket god. En bidragande faktor är Junior-VM i ishockey som gick av stapeln i januari. Men det har även varit bra vårmånader år 214. Andra bidragande orsaker är bl. a utvecklingen med fler kongresser, samt ny hotellkapacitet i Lund. Antalet turister i världen växer stadigt och det gör även antalet gästnätter i Skåne. Innebär det att Skåne närmar sig målet att bli Sveriges näst mest besökta destination? Vi tittar vidare på hur Skåne har utvecklats jämfört med andra destinationer i Sverige och närområdet. 6(14)

7 JÄMFÖRT MED ANDRA: SKÅNE IKAPP DALARNA När vi tittar på gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) för perioden januari-juni är Skåne det fjärde mest besökta länet efter Stockholm och Västra Götaland. Dalarnas starka vintersäsong innebär ett betydligt starkare första än andra halvår. På helårsbasis har Skåne gått om Dalarna och är tredje störst 213. SKÅNE KNAPPAR IN PÅ DALARNA MEN HAR LÅNGT KVAR TILL ANDRAPLATSEN Stockholms län är inte oväntat det mest besökta i Sverige. Huvudstadslänet drar ifrån i toppen och gapet till Västra Götaland är nära 2 miljoner gästnätter. Detta trots att Västra Götalands gästnätter har ökat stadigt sedan finanskrisens år 29. Medan även Skånes gästnätter har ökat sett till perioden januari-juni de senaste åren, i synnerhet år 214, har Dalarnas gästnätter minskat sedan Stockholm Västra Götaland Dalarna Skåne 1 Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL), januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. HUVUDSTÄDERNA DRAR IFRÅN Världen och Sverige urbaniseras snabbt. Större städer är en enorm fördel för en regions attraktionskraft som destination. Därför är det viktigt att Stor-Malmö har en god tillväxt. Vi tittar här på gästnätter endast på hotell, eftersom det är mest jämförbart mellan städerna och över tid. Hotellen står dessutom för en överväldigande majoritet av gästnätterna i storstäderna. 7(14)

8 Stor-Stockholm Stor-Köpenhamn (region Hovedstaden) Stor-Göteborg Stor-Malmö 1 5 Gästnätter i storstäder på hotell (H), januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket/Danmarks Statistik. Trenden sedan finanskrisen har varit att huvudstäderna i Sverige och Danmark växer snabbare än både Stor-Göteborg och Stor-Malmö 1. Detta gäller även för första halvåret 214, sett till antalet gästnätter på hotell. Stor-Malmö växte dock med fler gästnätter första halvåret 214 än Stor-Göteborg. Procentuellt sett växte Stor-Malmö även mer än Stor-Köpenhamn och Stor-Stockholm, med 1%. 1 I Stor-Malmö ingår tolv kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup. 8(14)

9 MARKNADSMÄSSIGT: FLER UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER ÄN NÅGONSIN ÖKNING AV BÅDE SVENSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER För Skåne liksom de flesta destinationer är det viktigt att antalet utländska gästnätter ökar. År 213 ökade antalet svenska gästnätter markant, men de utländska gästnätterna blev färre än föregående år. Första halvåret 214 ökade de svenska gästnätterna med knappt 5% medan de utländska gästnätterna ökade med hela 12% vilket innebar nytt rekord i antal utländska gästnätter årets första hälft. De svenska gästnätterna står emellertid fortfarande för de allra flesta gästnätterna. Andelen utländska gästnätter under perioden januari-juni ligger och pendlar mellan 2-22% Svenska gästnätter Utländska gästnätter Svenska och utländska gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. GÄSTNÄTTERNA FRÅN BÅDE DANMARK OCH TYSKLAND BLEV FLER FÖRSTA HALVÅRET 214 Från vilka länder har då de utländska gästnätterna ökat mest? De överlägset vanligaste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. Förklaringen till att första halvåret år 213 bjöd på färre utländska gästnätter än samma period 212 berodde i mångt och mycket på färre danska gästnätter, medan gästnätterna från Tyskland ökade något. 214 ökade antalet gästnätter från både Tyskland och Danmark, vilket förklarar uppgången det första halvåret till betydande del. De danska gästnätterna följer i allmänhet den danska kronans förstärkning eller försvagning, medan de tyska gästnätterna inte uppvisar samma samband med 9(14)

10 Eurons svängningar. Att kronan försvagats något mot euron och danska kronan har sannolikt haft mest betydelse för de danska gästnätternas tillväxt första halvåret Tyskland Danmark Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. Gästnätter från övriga marknader visas i diagrammet nedan. De kraftigaste ökningarna första halvåret 214 kommer från de amerikanska, polska, finska och brittiska gästnätterna, medan gästnätterna från Ryssland och Nederländerna minskade Storbritannien och Nordirland Norge USA Nederländerna Finland Polen Ryssland Italien Spanien Kina Gästnätter från betydande marknader på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. 1(14)

11 BOENDEMÄSSIGT: KRAFTIG ÖKNING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL HOTELLNÄTTERNA ÖKADE MED FLER ÄN 1 GÄSTNÄTTER De allra flesta gästnätterna sker på hotell, vilket är positivt för Skånes besöksnäring i och med att dessa nätter generellt genererar högre intäkter än gästnätter på andra boendeformer. Första halvåret 214 ökade hotellnätterna kraftigt antalsmässigt med fler än 1 hotellnätter jämfört med samma period 213. Gästnätter på stugbyar och vandrarhem ökade förvisso mer procentuellt sett under samma tidsperiod, men volymerna är betydligt mindre. Gästnätterna på camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) ser ut att ha minskat något, men dessa siffror är preliminära, behäftade med viss osäkerhet och kan komma att ändras Hotell Camping Vandrarhem Stugbyar SoL 4 2 Gästnätter i Skåne januari-juni på olika boendeformer. Källa: SCB/Tillväxtverket. Hotellnätternas ökning tillsammans med sysselsättningsökningen från restaurangbranschen till följd av fler besökare är viktig för sysselsättningen i Skåne. Enligt resurs AB var drygt 13 sysselsatta inom besöksnäringen i Skåne år 212. Det innefattar en stor del av hotell- och restaurangbranschen, där sysselsättningen ökat överlägset mest i Skåne sedan finanskrisen (se bild nedan). Industrijobben har istället blivit allt färre. Skånes arbetsliv och ekonomi håller på att förändras och besöksnäringen är en viktig del av framtidens Skåne. Att näringen växer märks inte minst på den nya kapacitet som tillkommit i form av disponibla anläggningar och bäddar i Skåne. I juni månad 214 var kapaciteten på hotell, stugbyar och vandrarhem större än någonsin både sett till antalet anläggningar och antalet bäddar. En stor del av den nya kapaciteten kommer från nya disponibla hotellrum i Skåne, som 11(14)

12 var fler än någonsin juni 214 jämfört med samma månad tidigare år. Även kapacitetsutnyttjandet av såväl hotellrum som bäddar totalt var rekordhögt juni 214. FÖRÄNDRING, ANTAL SYSSELSATTA % 15% hotell och restaurangverksamhet kulturella och 1% personliga tjänster m.m. offentlig förvaltning och energi, mijlö försvar 5% fas ghetsverksamhet byggverksamhet jordbruk, skogsbruk och k informa on och fis e kommunika on % transport och finans och magasinering försäkringsverksamhet -5% -1% -15% företagstjänster utbildning llverkning och utvinning handel vård och omsorg; sociala tjänster -2% ANTAL SYSSELSATTA 212 Antal sysselsatta i Skåne 212 och sysselsättningstillväxt mellan 28 och 212 inom olika branscher. Källa: SCB 12(14)

13 DESTINATIONER: VÄST GÅR BÄST Inom Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter. Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig. Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, samt camping (HSVC). Liksom i tidigare avsnitt belyser vi konsekvent perioden januari-juni för varje år. Sydvästra Skåne är den destination där antalet gästnätter ökar stadigast och där gästnätterna växte överlägset mest antalsmässigt. Nordväst tappade gästnätter första halvåret 213 jämfört med samma period 212, men är den destination där den procentuella ökningen är störst första halvåret 214 (11%). Söderslätt har ökat nästan lika mycket procentuellt sett under 214 års första månader, men antalsmässigt ligger man på en betydligt lägre nivå. Antalet gästnätter för de andra destinationerna visar på måttlig tillväxt första halvåret 214, bortsett från Skåne Nordost som i princip står still Sydväst Nordväst Sydost Nordost Söderslätt Mittskåne 2 1 Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping januari-juni (HSVC). Källa: SCB/Tillväxtverket 13(14)

14 SAMMANFATTANDE ANALYS Av rapporten kan vi konstatera följande: 214 är det bästa första halvåret någonsin. Gästnätterna är fler än någonsin de sex första månaderna, men det första halvåret innefattar i regel bara 4% av rösterna. Ett lika starkt andra halvår krävs för att 214 ska överträffa rekordåret 213. Skåne utvecklas bättre än Dalarna och ser ut att bli den tredje största destinationen 214, däremot är det långt kvar till Västra Götaland och andraplatsen. Både svenska och utländska gästnätter ökar. Glädjande för Skånes besöksnäring är att under det första halvåret 214 ökade även de utländska gästnätterna. Detta i hög grad tack vare att gästnätterna från både Tyskland och Danmark blev fler. Storbritannien, USA, Polen och Finland bidrog även till fler utländska gästnätter jämfört med första halvåret 213, medan gästnätter från Nederländerna och Ryssland blev färre. Kraftig ökning av gästnätter på hotell. Gästnätter på hotell bidrar till mest omsättning till Skånes besöksnäring, varför de är extra värdefulla. Hotellnätterna ökade kraftigt under det första halvåret 214 jämfört med samma period 213, med fler än 1 gästnätter. Väst växer bäst. Den mest positiva gästnattsutvecklingen skedde första halvåret 214 i destinationerna Skåne Sydväst, Skåne Nordväst och i Skåne Söderslätt. Sydvästra Skåne med Malmö och Lund är den starkaste motorn i Skånes besöksnäring, men även Nordvästra Skånes gästnätter visade på en stark tillväxt januari-juni 214. Skåne Söderslätt ökade sina gästnätter starkt under samma period procentuellt sett från en lägre nivå. Sammanfattningsvis: Det första halvåret 214 pekar alla pilar uppåt beträffande gästnattsutvecklingen för Skåne. Den största nyheten jämfört med tidigare år är den starka utvecklingen av de utländska gästnätterna, vilket är prioriterat för Skåne. Dubblerade marknadsinsatser på utvalda marknader börjar ge resultat, men även en rad andra faktorer påverkar. Junior Hockey VM i januari skapade utländska besökare tidigt på året. Nordea Masters i maj drog också en del internationella besökare. Sommarvädret var osedvanligt vackert och valutasituationen gentemot både danska kronan och Euron under en period i början av sommaren har varit gynnsam. Det har även hållits ett flertal utländska kongresser under året. Det övergripande målet, att bli Sveriges andra mest besökta destination år 22 kräver dock en ännu starkare tillväxt. 14(14)

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport december 2015 2015 02 05 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Stark utveckling för storstadsregionerna 2015... 4 3 Danmark ökar mest... 4

Läs mer

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare Gästnätter i Skåne Rapport januari-juni 2017 Fotograf: Carolina Romare Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De danska gästnätterna ökar mest... 5 4 Boendeformernas utveckling... 5

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport januari september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första nio månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Polen

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juli Fotograf: Carolina Romare

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juli Fotograf: Carolina Romare Gästnätter i Skåne Rapport januari-juli 2017 Fotograf: Carolina Romare Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De danska gästnätterna ökar bra... 5 4 Boendeformernas utveckling... 6 5

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Foto: Magnus Bremefors Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätterna i Kalmar län ökar... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad men Schweiz

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Gästnätter i Västerås Juni 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 39.000 i Västerås i juni. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 47 i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 47.000 i Västerås i juli. Det var en ökning med hela

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 35 000 gästnätter under januari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 35.000 i Uppsala under januari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 9 i oktober Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 49.000 i Uppsala under oktober. Det var en ökning

Läs mer

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport oktober 2015 2015 12 04 Tourism in Skåne / Månadsrapport oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Okt Ökning med 6 i Uppsala i oktober Det totala antalet gästnätter under oktober i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 42.200 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Jan 31 000 gästnätter under februari Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 31.000 i Uppsala under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 6 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till nästan 33.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 20 juniaugusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 136.000 i Västerås under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Okt Hotellen upp 18 i oktober Gästnätterna i summerade till nästan 67. i oktober (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med totalt 38. Hotellen

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Aug Ökning med 25 i augusti Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås i augusti. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Mar Ökning med 7 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 114.000 första kvartalet. Det

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Ökning med 1 i september Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 45.000 i Uppsala under september. Det var en ökning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 22 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 22.000 i Västerås under februari. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 21 i maj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 33.000 i Västerås under maj. Det var en ökning med 21

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB 38 000 gästnätter under april Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 38.000 i Uppsala under april. Det var oförändrat

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB gäster + 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 462.000 första

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep Ökning med 8 i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i september. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Feb 21 000 gästnätter i februari Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 21.000 i Västerås i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Jan Ökning i januari med 13 inleddes med en gästnattsökning i januari på 13. Totalt gjordes under månaden drygt 46. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar.

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Jan 53.000 gästnätter i länet i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Dec Ökning också i december Gästnätterna i summerade till 44. i december (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Hotellen ökade med 12 (till 35. gästnätter)

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Okt Ökning med 8 i oktober Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 52.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB 166.000 gästnätter i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län summerade till 166.000 i juli,

Läs mer