jul jul jan jan apr apr okt okt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni

2 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret 214. Vi jämför konsekvent perioden januari juni i olika avseenden. Rapporten bygger på preliminär statistik för 214 och kan komma att ändras, men ger ändå en bra indikation på hur Skåne ligger till de sex första månaderna 214. I diagrammet nedan visas antalet gästnätter i Skåne, månad för månad sedan januari 28. Den absoluta toppen av antalet gästnätter är i juli månad. I regel inträffar ca 4% av gästnätterna under första halvåret, så de flesta gästnätterna återstår. Trots det ger rapporten en bra fingervisning av hur turiståret 214 blir i Skåne. Framför allt ger det en bra bild av hur Skåne ligger till i halvtid jan - 28 apr - 28 jul - 28 okt - 28 jan - 29 apr - 29 jul - 29 okt - 29 jan - 21 apr - 21 jul - 21 okt - 21 jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr jul okt jan apr Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privat förmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari 28- juni 214. Källa: SCB/Tillväxtverket. Siffrorna kan relateras till det övergripande målet för turismen i Skåne: Att Skåne år 22 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer, samt målet att Skåne ska öka sina utländska gästnätter med 5% mellan 21 och 22, alltså från ca 1 gästnätter till 1 5 gästnätter på årsbasis. 2(14)

3 FEM TYPER AV JÄMFÖRELSER I rapporten jämför vi utvecklingen av gästnätter på fem olika sätt: Historiskt. Hur ligger Skåne till jämfört med tidigare år? Jämfört med andra. Hur presterade Skåne jämfört med Stockholms län, Västra Götalands län och Dalarnas län? Hur presterade Malmö jämfört med Stockholm, Göteborg och Köpenhamn? Marknadsmässigt. Hur har utvecklingen varit på olika marknader? Boendemässigt. Vilka typer av boenden blir vanligare och mindre vanliga för Skånes besökare? Sett till Skånes destinationer. Hur går det för olika delar av Skåne? TRE MÅTT PÅ GÄSTNÄTTER Det finns olika sätt att mäta gästnätter, beroende på vilka boendeformer man räknar med. Idealt hade man velat mäta allt på samma sätt, men brist på befintlig statistik gör det dessvärre omöjligt. För Skåne som helhet, jämförelserna med andra län, samt utvecklingen på olika marknader används gästnätter på Hotell, Stugbyar och Vandrarhem, Camping, samt privat förmedlade Stugor och Lägenheter (HSVCSoL) För Skånes destinationer används gästnätter på Hotell, Stugbyar Vandrarhem och Camping, (HSVC) För jämförelsen med storstäder används gästnätter på Hotell (H) Statistiken som ligger till grund för rapporten kommer från SCB/Tillväxtverket, Danmarks Statistik, Riksbanken och UNWTO. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future, som har gjort rapporten på uppdrag av Tourism in Skåne, för. OMVÄRLDSUTBLICK: PÅ VÄG MOT NYA GLOBALA REKORDSIFFROR FÖR TURISMEN Gästnattsutvecklingen i Skåne hänger starkt ihop med vad som händer i omvärlden, varför vi inleder med den globala utvecklingen för turismen. De senaste siffrorna från UNWTO, som visserligen bara täcker januari april, tyder på att antalet internationella turister (övernattande besökare) kommer att vara rekordstort det första halvåret 214. Som figuren nedan visar var detta även fallet 213, 212 och (14)

4 Antalet internationella turister (övernattande besökare) januari 21 april 214. Källa: UNWTO Antalet internationella turister har ökat 5% januari april 214 jämfört med samma period 213. Europa har haft en mycket positiv utveckling, i synnerhet norra Europa med en tillväxttakt på 8%. Den globalt ökande turismen är en drivkraft som naturligtvis är mycket positiv även för Skånes besöksnäring. STARKARE EURO OCH DKK MOT SVENSKA KRONAN De utländska gästnätterna är beroende av hur starka andra valutor är mot svenska kronan. Det finns många andra förklaringar, men kronkursen är en viktig faktor. Är Euron stark driver det fler turister från euroländerna och även Danmark, eftersom den danska kronan är knuten till Euron. På motsvarande sätt påverkar kronans styrka om svenskar turistar i Sverige eller utomlands. 4(14)

5 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,9,8 CNY USD EUR/DKK NOK GBP PLN RUB,7,6 Valutakursers förändring mot svenska kronan, 28 års värden = 1. Genomsnitt för januari-juni Källa: Riksbanken. Första halvåret stärktes Euron och därmed den danska kronan mot den svenska kronan. Även det brittiska pundet stärktes, medan den norska kronan och ryska rubeln försvagades. Eftersom de två största utländska marknaderna i Skåne är Tyskland och Danmark, borde det ha påverkat gästnätterna därifrån i positiv riktning. Mer om det senare i rapporten, vi inleder med att titta på hur just Skånes besöksnäring har utvecklats generellt det första halvåret de senaste åren, sett till antalet gästnätter. 5(14)

6 HISTORISKT: BÄSTA FÖRSTA HALVÅRET NÅGONSIN 213 var det bästa helåret någonsin för Skåne sett till antalet gästnätter, men 214 ser av det första halvåret att döma ut att bli ännu bättre. Under perioden januarijuni har antalet gästnätter aldrig varit fler. Om andra halvåret 214 blir lika bra kommer Skånes besöksnäring slå rekord igen januari-juni juni Gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni, samt juni Källa: SCB/Tillväxtverket. MEN 6 AV 1 GÄSTNÄTTER ÅTERSTÅR Samtidigt ska vi komma ihåg att 213 var det en mycket stark sommar för Skånes besöksnäring och att det inte är något rekord på årsbasis ännu. Juni 214 är den näst bästa starten på sommaren så långt det går att jämföra bakåt, med dryga 52 gästnätter. Men även innan dess har utvecklingen varit mycket god. En bidragande faktor är Junior-VM i ishockey som gick av stapeln i januari. Men det har även varit bra vårmånader år 214. Andra bidragande orsaker är bl. a utvecklingen med fler kongresser, samt ny hotellkapacitet i Lund. Antalet turister i världen växer stadigt och det gör även antalet gästnätter i Skåne. Innebär det att Skåne närmar sig målet att bli Sveriges näst mest besökta destination? Vi tittar vidare på hur Skåne har utvecklats jämfört med andra destinationer i Sverige och närområdet. 6(14)

7 JÄMFÖRT MED ANDRA: SKÅNE IKAPP DALARNA När vi tittar på gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, samt privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) för perioden januari-juni är Skåne det fjärde mest besökta länet efter Stockholm och Västra Götaland. Dalarnas starka vintersäsong innebär ett betydligt starkare första än andra halvår. På helårsbasis har Skåne gått om Dalarna och är tredje störst 213. SKÅNE KNAPPAR IN PÅ DALARNA MEN HAR LÅNGT KVAR TILL ANDRAPLATSEN Stockholms län är inte oväntat det mest besökta i Sverige. Huvudstadslänet drar ifrån i toppen och gapet till Västra Götaland är nära 2 miljoner gästnätter. Detta trots att Västra Götalands gästnätter har ökat stadigt sedan finanskrisens år 29. Medan även Skånes gästnätter har ökat sett till perioden januari-juni de senaste åren, i synnerhet år 214, har Dalarnas gästnätter minskat sedan Stockholm Västra Götaland Dalarna Skåne 1 Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL), januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. HUVUDSTÄDERNA DRAR IFRÅN Världen och Sverige urbaniseras snabbt. Större städer är en enorm fördel för en regions attraktionskraft som destination. Därför är det viktigt att Stor-Malmö har en god tillväxt. Vi tittar här på gästnätter endast på hotell, eftersom det är mest jämförbart mellan städerna och över tid. Hotellen står dessutom för en överväldigande majoritet av gästnätterna i storstäderna. 7(14)

8 Stor-Stockholm Stor-Köpenhamn (region Hovedstaden) Stor-Göteborg Stor-Malmö 1 5 Gästnätter i storstäder på hotell (H), januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket/Danmarks Statistik. Trenden sedan finanskrisen har varit att huvudstäderna i Sverige och Danmark växer snabbare än både Stor-Göteborg och Stor-Malmö 1. Detta gäller även för första halvåret 214, sett till antalet gästnätter på hotell. Stor-Malmö växte dock med fler gästnätter första halvåret 214 än Stor-Göteborg. Procentuellt sett växte Stor-Malmö även mer än Stor-Köpenhamn och Stor-Stockholm, med 1%. 1 I Stor-Malmö ingår tolv kommuner: Malmö, Lund, Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Höör och Skurup. 8(14)

9 MARKNADSMÄSSIGT: FLER UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER ÄN NÅGONSIN ÖKNING AV BÅDE SVENSKA OCH UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER För Skåne liksom de flesta destinationer är det viktigt att antalet utländska gästnätter ökar. År 213 ökade antalet svenska gästnätter markant, men de utländska gästnätterna blev färre än föregående år. Första halvåret 214 ökade de svenska gästnätterna med knappt 5% medan de utländska gästnätterna ökade med hela 12% vilket innebar nytt rekord i antal utländska gästnätter årets första hälft. De svenska gästnätterna står emellertid fortfarande för de allra flesta gästnätterna. Andelen utländska gästnätter under perioden januari-juni ligger och pendlar mellan 2-22% Svenska gästnätter Utländska gästnätter Svenska och utländska gästnätter i Skåne på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVCSoL) januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. GÄSTNÄTTERNA FRÅN BÅDE DANMARK OCH TYSKLAND BLEV FLER FÖRSTA HALVÅRET 214 Från vilka länder har då de utländska gästnätterna ökat mest? De överlägset vanligaste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. Förklaringen till att första halvåret år 213 bjöd på färre utländska gästnätter än samma period 212 berodde i mångt och mycket på färre danska gästnätter, medan gästnätterna från Tyskland ökade något. 214 ökade antalet gästnätter från både Tyskland och Danmark, vilket förklarar uppgången det första halvåret till betydande del. De danska gästnätterna följer i allmänhet den danska kronans förstärkning eller försvagning, medan de tyska gästnätterna inte uppvisar samma samband med 9(14)

10 Eurons svängningar. Att kronan försvagats något mot euron och danska kronan har sannolikt haft mest betydelse för de danska gästnätternas tillväxt första halvåret Tyskland Danmark Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. Gästnätter från övriga marknader visas i diagrammet nedan. De kraftigaste ökningarna första halvåret 214 kommer från de amerikanska, polska, finska och brittiska gästnätterna, medan gästnätterna från Ryssland och Nederländerna minskade Storbritannien och Nordirland Norge USA Nederländerna Finland Polen Ryssland Italien Spanien Kina Gästnätter från betydande marknader på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (HSVSoL) i Skåne januari-juni Källa: SCB/Tillväxtverket. 1(14)

11 BOENDEMÄSSIGT: KRAFTIG ÖKNING AV GÄSTNÄTTER PÅ HOTELL HOTELLNÄTTERNA ÖKADE MED FLER ÄN 1 GÄSTNÄTTER De allra flesta gästnätterna sker på hotell, vilket är positivt för Skånes besöksnäring i och med att dessa nätter generellt genererar högre intäkter än gästnätter på andra boendeformer. Första halvåret 214 ökade hotellnätterna kraftigt antalsmässigt med fler än 1 hotellnätter jämfört med samma period 213. Gästnätter på stugbyar och vandrarhem ökade förvisso mer procentuellt sett under samma tidsperiod, men volymerna är betydligt mindre. Gästnätterna på camping och förmedlade privata stugor och lägenheter (SoL) ser ut att ha minskat något, men dessa siffror är preliminära, behäftade med viss osäkerhet och kan komma att ändras Hotell Camping Vandrarhem Stugbyar SoL 4 2 Gästnätter i Skåne januari-juni på olika boendeformer. Källa: SCB/Tillväxtverket. Hotellnätternas ökning tillsammans med sysselsättningsökningen från restaurangbranschen till följd av fler besökare är viktig för sysselsättningen i Skåne. Enligt resurs AB var drygt 13 sysselsatta inom besöksnäringen i Skåne år 212. Det innefattar en stor del av hotell- och restaurangbranschen, där sysselsättningen ökat överlägset mest i Skåne sedan finanskrisen (se bild nedan). Industrijobben har istället blivit allt färre. Skånes arbetsliv och ekonomi håller på att förändras och besöksnäringen är en viktig del av framtidens Skåne. Att näringen växer märks inte minst på den nya kapacitet som tillkommit i form av disponibla anläggningar och bäddar i Skåne. I juni månad 214 var kapaciteten på hotell, stugbyar och vandrarhem större än någonsin både sett till antalet anläggningar och antalet bäddar. En stor del av den nya kapaciteten kommer från nya disponibla hotellrum i Skåne, som 11(14)

12 var fler än någonsin juni 214 jämfört med samma månad tidigare år. Även kapacitetsutnyttjandet av såväl hotellrum som bäddar totalt var rekordhögt juni 214. FÖRÄNDRING, ANTAL SYSSELSATTA % 15% hotell och restaurangverksamhet kulturella och 1% personliga tjänster m.m. offentlig förvaltning och energi, mijlö försvar 5% fas ghetsverksamhet byggverksamhet jordbruk, skogsbruk och k informa on och fis e kommunika on % transport och finans och magasinering försäkringsverksamhet -5% -1% -15% företagstjänster utbildning llverkning och utvinning handel vård och omsorg; sociala tjänster -2% ANTAL SYSSELSATTA 212 Antal sysselsatta i Skåne 212 och sysselsättningstillväxt mellan 28 och 212 inom olika branscher. Källa: SCB 12(14)

13 DESTINATIONER: VÄST GÅR BÄST Inom Skåne ser utvecklingen olika ut beträffande antalet gästnätter. Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) tillgänglig. Här visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, samt camping (HSVC). Liksom i tidigare avsnitt belyser vi konsekvent perioden januari-juni för varje år. Sydvästra Skåne är den destination där antalet gästnätter ökar stadigast och där gästnätterna växte överlägset mest antalsmässigt. Nordväst tappade gästnätter första halvåret 213 jämfört med samma period 212, men är den destination där den procentuella ökningen är störst första halvåret 214 (11%). Söderslätt har ökat nästan lika mycket procentuellt sett under 214 års första månader, men antalsmässigt ligger man på en betydligt lägre nivå. Antalet gästnätter för de andra destinationerna visar på måttlig tillväxt första halvåret 214, bortsett från Skåne Nordost som i princip står still Sydväst Nordväst Sydost Nordost Söderslätt Mittskåne 2 1 Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping januari-juni (HSVC). Källa: SCB/Tillväxtverket 13(14)

14 SAMMANFATTANDE ANALYS Av rapporten kan vi konstatera följande: 214 är det bästa första halvåret någonsin. Gästnätterna är fler än någonsin de sex första månaderna, men det första halvåret innefattar i regel bara 4% av rösterna. Ett lika starkt andra halvår krävs för att 214 ska överträffa rekordåret 213. Skåne utvecklas bättre än Dalarna och ser ut att bli den tredje största destinationen 214, däremot är det långt kvar till Västra Götaland och andraplatsen. Både svenska och utländska gästnätter ökar. Glädjande för Skånes besöksnäring är att under det första halvåret 214 ökade även de utländska gästnätterna. Detta i hög grad tack vare att gästnätterna från både Tyskland och Danmark blev fler. Storbritannien, USA, Polen och Finland bidrog även till fler utländska gästnätter jämfört med första halvåret 213, medan gästnätter från Nederländerna och Ryssland blev färre. Kraftig ökning av gästnätter på hotell. Gästnätter på hotell bidrar till mest omsättning till Skånes besöksnäring, varför de är extra värdefulla. Hotellnätterna ökade kraftigt under det första halvåret 214 jämfört med samma period 213, med fler än 1 gästnätter. Väst växer bäst. Den mest positiva gästnattsutvecklingen skedde första halvåret 214 i destinationerna Skåne Sydväst, Skåne Nordväst och i Skåne Söderslätt. Sydvästra Skåne med Malmö och Lund är den starkaste motorn i Skånes besöksnäring, men även Nordvästra Skånes gästnätter visade på en stark tillväxt januari-juni 214. Skåne Söderslätt ökade sina gästnätter starkt under samma period procentuellt sett från en lägre nivå. Sammanfattningsvis: Det första halvåret 214 pekar alla pilar uppåt beträffande gästnattsutvecklingen för Skåne. Den största nyheten jämfört med tidigare år är den starka utvecklingen av de utländska gästnätterna, vilket är prioriterat för Skåne. Dubblerade marknadsinsatser på utvalda marknader börjar ge resultat, men även en rad andra faktorer påverkar. Junior Hockey VM i januari skapade utländska besökare tidigt på året. Nordea Masters i maj drog också en del internationella besökare. Sommarvädret var osedvanligt vackert och valutasituationen gentemot både danska kronan och Euron under en period i början av sommaren har varit gynnsam. Det har även hållits ett flertal utländska kongresser under året. Det övergripande målet, att bli Sveriges andra mest besökta destination år 22 kräver dock en ännu starkare tillväxt. 14(14)

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av turism 5 Turismens

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 i juni Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 32.000 i Västerås under juni. Det var en ökning med 4

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Mar Ökning med 7 under första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 107.000 i Uppsala under första

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Aug Ökning med 3 under sommaren Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 160.000 i Uppsala under juniaugusti. Det var

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 2 i Uppsala i november Det totala antalet gästnätter under november i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 37.500 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 24 000 gästnätter i mars Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 24.000 i Västerås under mars. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 4 första kvartalet Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 26.000 i Västerås i mars. Det var en ökning

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan Ökning med 10 i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 36.000 i januari. Det var en ökning

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Sep 2 gästnätter i september Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 25.000 i Västerås i september. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co

Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co Ökning med 3 januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 29.000 i Västerås i april. Det var en minskning

Läs mer

Resultatet januari-april

Resultatet januari-april Besöksutvecklingen Västerås Västerås & Co 28 000 gästnätter i april Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 28.000 i Västerås under april. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Feb Ökning med 13 i februari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till drygt 36.000 i februari. Det var en

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Sep Minskning också i september Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 89.000 i september,

Läs mer

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh

Gästnätter i Uppsala län Juli Hotell/stugbyar/vandrarhem/camping/privata stugor/lgh Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 146.000 i juli, vilket var

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism Ökning med 20 i maj Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Uppsala län uppgick till 112.000 i maj, en ökning med

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2015

Västmanlands länmånad 12 2015 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November

Uppsala län November - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen November Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Nov Nedgång i november Gästnätterna i Sverige minskade med totalt 4 i november. I var minskningen 3 och i minskade gästnätterna med 5. Totalt gjordes i november drygt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Uppsala kommun Månad 7 2015

Uppsala kommun Månad 7 2015 1 Arkets namn R-C-Uppsala Län C-län Kommun Uppsala Månad 7 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby och camping 8 7 6 5 4 3 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214 Jan-Sep

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Full fart på den svenska hotellmarknaden

Full fart på den svenska hotellmarknaden Full fart på den svenska hotellmarknaden Utveckling första tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011

Turistnäringens Resindex och prognos Q2 2011 Turistnäringens Resindex och prognos Q2 Utfall Q2 jämfört med Q2 2010. Sammantaget visar turistnäringens resindex att resandet och boendet till, från och inom Sverige ökade med 3 procent jämfört med motsvarande

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:6 27.7.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:6 27.7.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Juni 2015 Många hotellgästnätter i juni Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 Christina Lugnet Toppmöte Gällivare 24 november 2011 1 Tillväxtverkets Besöksnäringsprogram Mål Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring,

Läs mer

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND

RTS INDEX Q2 2010 OM RTS INDEX BESKRIVNING BAKGRUND Q2 2010 RTS Index utfall för det andra kvartalet 2010 visar att det totala antalet resenärer som reser via rederier till/från våra kuster (-5 procent), via flyg (-2 procent) och via tåg (-1 procent) sjunker

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011

Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Inkvarteringsstatistik mars 2011 Kvartal 1 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2014:4 16.5.2014 Inkvarteringsstatistik för hotell April 2014 Färre hotellgästnätter i april Totala antalet övernattningar på hotellen

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:1 13.2.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2015 Gästnätterna på hotellen minskade i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2008:10 18.6.2008 Inkvarteringsstatistik för hotell Maj 2008 Övernattningarna ökade i maj Totala antalet övernattningar på hotellen var

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011

Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2011:13 12.01.2012 Inkvarteringsstatistik för hotell 2011 Hotellövernattningarna ökade under året Totala antalet övernattningar för alla

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik april 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Inkvartering 2006:9 Tel. 25491 12.10.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell September 2006 Hotellövernattningarna från Finland ökar Totala antalet övernattningar

Läs mer

Den svenska industrins konkurrenskraft

Den svenska industrins konkurrenskraft Den svenska industrins konkurrenskraft Augusti 2015 Under den senaste dryga 15-årsperioden ha arbetskraftskostnaderna i den svenska industrin ökat mer än genomsnittet för konkurrentländerna. Skillnaden

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:2 20.3.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Februari 2015 Fler övernattade på hotellen i februari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012

Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Turistnäringens tillväxtprognos Utfall Q4 och helår 2011 samt prognos 2012 Utfall för helår 2011: Utfallet 2011 visar att det totala resandet och boendet hamnar på en rekordnivå jämfört med 2010, dock

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter. Antalet gästnätter oförändrat NV 41 SM 1305 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2012 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2012,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co April 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner April 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009

Nordisk hotellmarknad - 2:a kvartalet 2009 Nordisk hotellmarknad - :a kvartalet 9 Sammanfattning Den ekonomiska konjunkturen fortsatte att vara mycket svag i samtliga nordiska länder under andra kvartalet. Samtliga fyra länders ekonomier beräknas

Läs mer

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LULEÅ LULEÅ 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LULEÅ Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Luleå kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Luleå 2014 3

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Gästnattsrapport April 2015

Gästnattsrapport April 2015 Gästnattsrapport April 215 Källor: SCB, Tillväxtverket, Swedavia Bearbetat av Turistrådet Västsverige Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB s Beskrivning av inkvarteringsstatistik

Läs mer

Inkvarteringsstatistik juli 2009

Inkvarteringsstatistik juli 2009 Inkvarteringsstatistik juli 2009 Gästnattsutveckling juli 2009, län Jfr. med samma period föregående år. 16% 14% 14% 14% 1 9% 11% 8% 6% 4% 0% Sverige Västra Götalands län Stockholms län Skåne län 07/09/2010

Läs mer

Gästnattsrapport februari 2014

Gästnattsrapport februari 2014 Gästnattsrapport 214 Källa: SCB och Tillväxtverket Bearbetat av Västsvenska Turistrådet Kontakt: ann-sofie.stromback@vastsverige.com monika.fleming-glogoza@vastsverige.com Klicka här för att hämta SCB

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Oxelösunds kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Oxelösunds kommun

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Uppsala kommun inklusive åren 2010-2013* *Resultatet för år 2013 är reviderat RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne

Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014. HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne Kommunala turismeffekter Lund kommun 2014 HUI Research på uppdrag av Tourism in Skåne T U R I S M Nyckeltal Lund kommun 2014 Lund kommun Skåne län Kommunens andel av länet 2013 2014 2013 2014 2013 2014

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!...

Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... Inledning, mål och syfte... 1 Förändrade marknadsförutsättningar stora destinationer gynnas, perifera destinationer missgynnas!... 3 Case Kirunafjällen... 4 Besöksnäringens betydelse för Kirunafjällen...

Läs mer