SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av"

Transkript

1 SKÅNE I SIFFROR 2013 OM TURISMEN I SKÅNE Rapporten är framtagen av På uppdrag av

2 INNEHÅLL Förord från VD 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi Tre olika aspekter av turism 5 Turismens utveckling i omvärld och närvärld 6 Globalt 2013: Oväntat starkt resultat för Europa 6 Regionalt: Köpenhamn slår rekord på rekord 6 Storstadskampen: Stockholm fortsätter att dra ifrån, men 7 Stor-Malmö ökade mest procentuellt sett 2013 Sammantaget: Turismen fortsätter växa globalt och regionalt 7 Resorna till Skåne 8 Rekord i antal gästnätter Skåne förbi Dalarna 9 Antalet utländska gästnätter ökade något, men 9 andelen minskade Fler tyskar, färre danskar 10 Stark tillväxt i många destinationer Sammantaget: 2013 var Skånes bästa år hittills 13 Pengarna från turismen i Skåne miljarders-vallen sprängd Shopping omsätter mest och ökar 15 Rekordsiffror för omsättningen från hotell 15 Sammantaget: Omsättningen från turismen slog rekord - igen 15 Jobben från turismen i Skåne 16 Fortsatt ökad sysselsättning Framåtblick på turismen i Skåne 17 En tjuvtitt på

3 Förord från VD VI HAR GÅTT IGENOM 20 MILJARDERSVALLEN I OMSÄTTNING! Den positiva utveckling vi ser under 2013 har nu placerat Skånes omsättning på andra sidan av 20 miljardersvallen i total omsättning. Nya anställningar ökar väsentligt mer än i andra branscher och besökstalen ökar. Vi är på rätt väg i alla avseenden. Den största ökningen av antalet besökare kommer fortfarande från den svenska marknaden men trots ansträngda ekonomiska situationer i många av våra prioriterade marknader så ökar de utländska gästnätterna. Det rekordår som 2013 var är dock den nivå av tillväxt som vi måste se om vi ska nå våra långsiktiga mål, både volymmässigt och kvalitativt. Vi satte under 2013 en rad olika destinationsutvecklingsinsatser i rörelse. Nordvästra Skåne och Familjen Helsingborg stod i fokus för en del av dessa. Under hela 2013 genomfördes noggranna analyser av investeringsklimat, företagsstrukturer, tematiska och geografiska nätverk, marknads- och utbudspotential kring naturturism med mera. Dessa undersökningar och analyser ligger nu till grund för ett ännu mer systematiskt och väl underbyggt destinationsutvecklingsarbete. Intressant att notera från 2013 är bland annat: Stor-Malmö ökade volymmässigt mest procentuellt jämfört med Stor-Göteborg och Stor-Stockholm. De kommersiella gästnätterna tog ett rejält kliv i Skåne 2013 jämfört med tidigare år. Skåne ökar och Dalarna backar. Antalet utländska gästnätter ökade och vi ser fler tyskar men färre danskar. 21% av totalantalet besökare i Skåne (övernattande och dagsbesökare) är från utlandet. Nordöstra Skåne är på väg att gå om sydöstra Skåne i volymer och alla delar av Skåne utom Sydost ökar i volymer. De första sex månaderna av 2014 visar att den mycket offensiva satsning som vi inlett i nära samarbete med Malmö Turism och Visit Sweden på utlandsmarknaderna ger resultat. De preliminära siffrorna för halvåret är mycket positiva och pekar i riktning mot ett nytt rekordår. Malmö i augusti 2014 Pia Jönsson Rajgård VD, Tourism in Skåne AB 3

4 Sammanfattning I den här rapporten sammanfattas utvecklingen för Skånes turism med en jämförelse bakåt i tiden, samt en diskussion kring hur det kan tänkas se ut framåt. Rapporten har sammanställts av Kairos Future AB på uppdrag av Tourism in Skåne. Syftet med rapporten är att ge en översiktsbild över hur turismen i Skåne utvecklas relaterat till de strategiska målen. Skåne i siffror 2013 kan sammanfattas i tre följande punkter: Antalet gästnätter slog rekord Antalet gästnätter i Skåne ökade kraftigt jämfört med var det ca 4,79 miljoner gästnätter i Skåne jämfört med 4,59 miljoner året innan. Antalet utländska gästnätter ökade något, medan de svenska gästnätterna ökade betydligt mer. De allra flesta resorna till Skåne genomfördes av svenskar, medan tyska och danska gästnätter var de vanligaste utländska gästnätterna. Flest resor gick till sydvästra Skåne. Omsättningen slog rekord omsatte turismen 20,2 miljarder kronor i Skåne inklusive regional shopping. Omsättningen ökade under 2013 jämfört med 19,8 miljarder år Jobben slog rekord Sysselsättningen från turismen ökade även den år 2013 jämfört med Inklusive regional shopping uppgick sysselsättningen från turismen år 2013 till årssysselsatta, jämfört med år Uttryckt i en vädermetafor baserat på historisk utveckling är det högtryck i den Skånska turismen idag och framåt när det gäller, pengarna och jobben som besöksnäringen genererar. Antalet resor eller gästnätter är något mer fluktuerande, men även där ser det ljust ut. Rapporten baseras främst på befintlig statistik från SCB, Tillväxtverket, Resurs AB och UNWTO. Alla tolkningar och slutsatser av statistiken har gjorts av Kairos Future. 4

5 Inledning EN DEL AV STRATEGI 2020 Syftet med den här rapporten är att ge en översiktsbild över turismen i Skåne och hur den har utvecklats de senaste åren fram till idag. Siffrorna kan relateras till den visionära målbilden: Att Skåne år 2020 ska vara en av Sveriges två mest besökta destinationer. Samt till de fastställda mätindikatorerna, där: Antalet utländska gästnätter ska öka med 50% mellan 2010 och 2020, alltså från ca gästnätter till gästnätter. Omsättningen ska öka med 5% per år mellan 2010 och 2020, alltså från ca 18 miljarder år 2010 till 30 miljarder år Antalet årssysselsatta ska öka med mer än 50% mellan 2010 och 2020, alltså från ca till ca TRE OLIKA ASPEKTER AV TURISM Turism är enligt tillväxtverkets definition: människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer, eller andra syften I rapporten ges en helhetsbild av turismen till Skåne. Efter en översikt över utvecklingen i ett internationellt perspektiv presenterar vi utvecklingen i Skåne utifrån tre huvudsakliga perspektiv: Resorna. Gästnätter och dagsbesök, hur många är de? Pengarna. Hur mycket omsätter turismen? Jobben. Hur många sysselsätter turismen? I största möjliga mån presenteras utvecklingen över tid. Slutligen blickar vi framåt och resonerar om hur turismen till Skåne kan komma att utvecklas framöver. Den här rapporten bygger på olika statistikkällor för att få en bra helhetsbild över hur turismen till Skåne utvecklas. Till exempel presenteras gästnätter som redovisas i SCB:s inkvarteringsstatistik, resultat från TuristDataBasen som bygger på intervjuer med svenskar årligen sedan 1989 och resultat från IBIS-undersökningen som bygger på intervjuer med utländska besökare vid gränspassager i Sverige. Vi har valt olika källor för att kunna visa på olika aspekter av turismen. Statistiken kommer från de källor som hänvisas till i rapporten. Sammanställning, tolkning och slutsatser står Kairos Future för. 5

6 Turismens utveckling i omvärld och närvärld GLOBALT 2013: OVÄNTAT STARKT RESULTAT FÖR EUROPA Enligt FN:s statistikorganisation UNWTO var antalet internationella ankomster i världen år miljoner. Europa ökade mest sett till antalet ankomster, med 29 miljoner, av UNWTO betraktat som oväntat starkt. Europa står fortfarande för en majoritet (52%) av de internationella ankomsterna. Internationella ankomster i olika delar av världen (miljoner ankomster). Källa: UNWTO. REGIONALT: KÖPENHAMN SLÅR REKORD PÅ REKORD I Skånes närvärld har Köpenhamn en särskilt viktig roll, eftersom besökare till den danska huvudstaden även är potentiella besökare i Skåne. Köpenhamn brukar slå sina rekord när det gäller antal gästnätter och 2013 var inget undantag ökade antalet gästnätter i huvudstadsregionen till mer än 10 miljoner gästnätter. De utländska gästnätterna har ökat mest till Köpenhamnsområdet de senaste åren, men 2013 ökade de inhemska gästnätterna mest. 6

7 Gästnätter i Köpenhamnsområdet på hotell, feriecenter, camping, vandrarhem, marinor och fritidshus från Danmark och andra länder. Källa: Danmarks statistik. STORSTADSKAMPEN: STOCKHOLM FORTSÄTTER ATT DRA IFRÅN, MEN STOR-MALMÖ ÖKADE MEST PROCENTUELLT SETT 2013 Bland svenska storstäder (här på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping) har antalet gästnätter ökat kraftigt i Stor-Stockholm som har dragit ifrån Stor-Göteborg och Stor-Malmö. Stor-Malmö ökade dock mest procentuellt sett mellan 2012 och 2013 (4,8%). Gästnätter i Sveriges storstäder på hotell, stugbyar vandrarhem och camping Källa: SCB. SAMMANTAGET: TURISMEN FORTSÄTTER VÄXA GLOBALT OCH REGIONALT Turismen fortsätter att växa globalt och regionalt. Antalet turister ökar stadigt i omvärlden, men även i närvärlden, i Europa, i Öresundsregionen och i de svenska storstäderna. Ser det lika bra ut i Skåne? 7

8 Resorna till Skåne I detta avsnitt redovisar vi utvecklingen beträffande gästnätter i Skåne. Vi utgår från kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och i privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i största möjliga mån för att ge en så komplett bild av gästnattsutvecklingen som möjligt. Ibland förekommer dock andra mått på antalet gästnätter eller besök. REKORD I ANTAL GÄSTNÄTTER 2013 Antalet kommersiella gästnätter i Skåne, alltså där besökare övernattar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping eller i stugor och lägenheter ökade kraftigt år 2013 jämfört med år År 2013 var det klart bästa året sedan 2008 för Skåne. I diagrammet nedan redovisas statistik för det totala antalet gästnätter sedan Gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + SoL (Stugor och lägenheter) i Skåne Källa: SCB.

9 SKÅNE FÖRBI DALARNA Stockholm är det län med klart flest gästnätter, och har också den bästa utvecklingen av storstadslänen de senaste åren var det bästa året sett till antalet gästnätter hittills. Även Västra Götalands län slog rekord i antalet gästnätter år 2013, men Skåne har nu gått förbi Dalarna, som minskade antalet gästnätter 2013 jämfört med 2012 medan Skåne ökade. Gästnätterna ökade i de allra flesta övriga svenska län, men en minskning skedde i Kalmar län, Gotlands län, Blekinge län, Värmlands län och i Jämtlands län. Gästnätter i de fyra mest besökta länen på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) Källa: SCB. ANTALET UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER ÖKADE NÅGOT, MEN ANDELEN MINSKADE Svenskar är den överlägset största gruppen besökare till Skåne. De senaste åren har andelen utländska gästnätter varit relativt konstant och låg 2013 på 22%. Högst var andelen år 2009 (23,6%), då framförallt många danskar besökte Skåne. Svenska och utländska gästnätter hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Källa: SCB. 9

10 De vanligaste nationaliteterna bland besökarna i Skåne förutom svenskar är tyskar och danskar. USA är det land utanför Europa därifrån flest reser till Skåne. Gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Sverige och de 10 vanligaste övriga nationaliteter. Källa: SCB FLER TYSKAR, FÄRRE DANSKAR För de två överlägset vanligaste nationaliteterna har utvecklingen de senaste åren varit blygsam, vilket till stor del förklarar varför andelen utländska gästnätter inte ökar ökade dock de tyska gästnätterna rejält, medan de danska minskade. Gästnätter från Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Källa: SCB. 10

11 Bland övriga nationaliteter har utvecklingen varit för de mesta relativt konstant. De norska gästnätterna är sedan 2011 tredje flest efter de tyska och danska blev dock gästnätterna från Storbritannien fjärde flest och petade ned de nederländska till femteplatsen. Gästnätter från de vanligaste länderna förutom Tyskland och Danmark på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping + privatförmedlade stugor och lägenheter (SoL) i Skåne Källa: SCB. I Tillväxtverkets studie IBIS 2013 av inkommande besökare (inkl. besök utan övernattning) till Sverige kan vi se att regionen Skåne-Blekinge har en förhållandevis hög andel utländska besökare och att regionen till skillnad från många andra regioner ökat den andelen sedan 2012 från 20% till 21%. Andelen utländska besökare är dock inte i närheten så hög som i Stockholmsregionen (40%). IBIS 2013 Totalt antal besök per region (riksområde) SKÅNE 21% är besök från utlandet Totalt antal utländska besök, samt andel utländska besökare per region 2013 och förändring sedan 2012 inom parentes. Källa: IBIS, Tillväxtverket. 11

12 STARK TILLVÄXT I MÅNGA DESTINATIONER 2013 För att kunna se hur gästnätterna utvecklas i olika delar av Skåne har vi valt att dela in Skåne i 6 delregioner eller destinationer. Dessa är: Skåne Sydväst, bestående av kommunerna Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö och Staffanstorp. Skåne Nordväst, bestående av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Skåne Sydost, bestående av kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad. Skåne Nordost, bestående av kommunerna Bromölla, Osby, Hässleholm, Kristianstad och Östra Göinge. Skåne Söderslätt, bestående av kommunerna Skurup, Trelleborg, Svedala och Vellinge. Mittskåne, bestående av kommunerna Höör, Hörby och Eslöv. För Skånes destinationer visar vi utvecklingen över tid för övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, samt camping. Till skillnad från tidigare siffror finns inte jämförbar statistik över gästnätter på stugor och lägenheter tillgänglig. Gästnätter i Skånes destinationer på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping Källa: SCB I alla destinationer bortsett från Sydost ökade antalet gästnätter år 2013 jämfört med år Skåne Nordväst stod för den största ökningen i absoluta tal, medan Mittskåne växte mest, procentuellt sett. Skåne Nordost hade även ett starkt 2013 sett till antalet gästnätter och är nära att gå om Skåne Sydost. 12

13 SAMMANTAGET: 2013 VAR SKÅNES BÄSTA ÅR HITTILLS Även om det går lite upp och ner från år till år är den underliggande trenden positiv för gästnattsutvecklingen i Skåne, liksom i dess närvärld och i den bredare omvärlden ökade gästnätterna kraftigt till Skåne och året är det absolut bästa hittills. Skåne har som mål att vara en av Sveriges två mest besökta destinationer. Till det målet har man en bra bit kvar, eftersom Västra Götaland, som idag är nr 2, efter Stockholm, har haft god tillväxt de senaste åren. De svenska gästnätterna drev tillväxten kraftigast år De utländska gästnätterna ökade visserligen sett till det absoluta antalet, men andelen utländska gästnätter minskade. För att nå målet om dryga 1,5 miljoner gästnätter år 2020 krävs en högre tillväxttakt. Skåne Sydväst växer stadigt från en hög nivå, liksom Skåne Nordväst, vilka är de överlägset mest besökta destinationerna i Skåne. De flesta destinationerna i Skåne växte dock starkt under 2013 sett till antalet gästnätter. Den minst besökta destinationen, Mittskåne, växte mest procentuellt sett under Positiv trend för antalet gästnätter

14 Pengarna från turismen i Skåne 20 MILJARDERS-VALLEN SPRÄNGD 2013 Räknar man med omsättning inklusive regional shopping, alltså när man reser kortare än 10 mil, men till en annan kommun för att handla, ökade omsättningen år 2013 till 20,2 miljarder kronor jämfört med 19,8 miljarder år 2012, en ökning med 2%. Detta är dock en prognos, som kan komma att revideras något års resultat reviderades till exempel upp från en ökning med 2% till en ökning med 5,9%. Räknar man med omsättningen exklusive regional shopping skedde även där en ökning år 2012 till 9,2 miljarder kronor jämfört med 8,9 miljarder år Turismen bidrog även, inklusive regional shopping, med (förändring från 2012 inom parentes): Direkta inkomster till kommunerna, 591 miljoner kronor (+8,2%). Direkta inkomster till landstingen, 302 miljoner kronor (+7,9%). Totala inkomster till kommunerna, miljoner kronor (+5,3%). Totala inkomster till landstingen, 686 miljoner kronor (+5,2%). 14

15 SHOPPING OMSÄTTER MEST OCH ÖKAR Shopping är den kategori som omsätter klart mest, och har ökat stadigt de senaste åren. Kategorin restaurang har också ökat stadigt de senaste åren, men minskade något 2013, medan kategorin livsmedel ökade kraftigt. Efter att ha gått kräftgång under senare delen av 00-talet har kategorin logi ökat två år i rad. Kategorierna transport och aktivitet var i stort sett oförändrade 2013 jämfört med Omsättningsutveckling för turismen i Skåne , miljoner kronor, inkl. regional shopping. Källa: Resurs AB. REKORDSIFFROR FÖR OMSÄTTNINGEN FRÅN HOTELL Omsättningen från besök där gästerna övernattade på hotell minskade i finanskrisens kölvatten, men har återhämtat sig och slog 2013 rekord med över 4 miljarder kronor. Besök på andra boendekategorier hade inte samma positiva utveckling under 2013 och omsättningen från de som övernattade hos släkt och vänner minskade rejält. Dagsbesökens omsättning minskade under 2012 men var i stort oförändrat Omsättningsutveckling per boendekategori, samt på dagsbesök (miljontals kronor) i Skåne Källa: Resurs AB. SAMMANTAGET: OMSÄTTNINGEN FRÅN TURISMEN SLOG REKORD - IGEN Omsättningen från Skånes besöksnäring brukar slå rekord och 2013 var inget undantag. Shopping driver omsättningstillväxten starkast även om utvecklingen är positiv i de flesta kategorier. Besök där gästerna övernattar på hotell genererar hög omsättning och omsättningen från hotellen ökade kraftigt år Siffrorna för omsättning är prognoser som kan komma att revideras något. 15

16 Jobben från turismen i Skåne FORTSATT ÖKAD SYSSELSÄTTNING 2013 När man räknar in regional shopping uppgick sysselsättningen från turismen 2013 till årssysselsatta, en ökning med 5,2% jämfört med år Även här har siffrorna från 2012 justeras med från prognos tillfaktiskt värde. Räknar man exklusive regional shopping sysselsatte besöksnäringen års-sysselsatta, jämfört med år 2012, en ökning med 5,6%. Sysselsättningen har ökat i främst tre branscher de senaste åren: restaurang som sysselsätter flest, shopping och logi. Inom kategorin shopping ökade sysselsättningen kraftigt för första gången på flera år, vilket ligger i linje med omsättningsutvecklingen. För aktivitet, transport och livsmedel är antalet sysselsatta mindre och ändras blygsamt. Inom kategorin aktivitet minskade sysselsättningen något, medan sysselsättningen inom livsmedel ökade. Sysselsättningsutveckling inom olika branscher (årssysselsatta) i Skåne inkl. regional shopping Källa: Resurs AB. SHOPPING har ökat med 5,2% 16

17 Framåtblick på turismen i Skåne Siffrorna år 2012 antydde att pengarna och jobben skulle fortsätta öka, vilket också skedde år Däremot tydde utvecklingen på att resorna skulle förändras mer blygsamt än vad rekordsiffrorna för 2013 visar. Vad kan man då tro om 2014? Baserat på den historiska utvecklingen är det svårt att säga annat än att det ser ljust ut med avseende på både resor, pengar och jobb för Skånes besöksnäring. Resorna fluktuerar något, varför utvecklingen framåt bedöms som försiktigt positiv. Omsättningen ökar stadigt, varför pengarna med relativ hög säkerhet lär ha en positiv utveckling framåt. Även för jobben är utvecklingen positiv, med en stadig historisk stark utveckling. EN TJUVTITT PÅ 2014 Tittar man på den gästnattsstatistik som inkommit för 2014 ser det fortsatt bra ut för Skåne jämfört med Under perioden januari-maj var det svenska gästnätter (+7,7% jämfört med samma period år 2013) och utländska gästnätter (+13,0% jämfört med samma period 2013). I synnerhet beträffande utländska gästnätter ser det alltså mycket bra ut. En bidragande faktor till detta är Junior-VM i ishockey som gick av stapeln i januari i Malmö, men det förklarar inte allt. Under samtliga månader januari maj 2014 har utvecklingen varit mycket god, inte minst i april månad, vilket kan ha att göra med påsken. Samtidigt har 2014 bara börjat och den stora peaken för Skånes turism kommer under sommarmånaderna. Det återstår att se om det blir nya rekordsiffror att rapportera nästa år. 17

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av:

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013. Rapporten är framtagen av: SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JULI 2013 Rapporten är framtagen av: INNEHÅLL Det lyfter inte från utlandsmarknaderna 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 En del av strategi 2020 5 Tre olika aspekter av

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013

Antalet utländska gästnätter i februari för Skåne län var 46 013 FEBRUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på februari 2014 samt en jämförelse mot februari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING Augusti 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i augusti 2014 samt en jämförelse mot läget i augusti månad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257

Det sammanfattande resultatet av augusti statistiken kan sammanfattas i följande. Det totala antalet gästnätter i augusti för Skåne län var 717 257 AUGUSTI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på augusti 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-augusti 2013, samt en jämförelse över

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270

Antalet utländska gästnätter i december för Skåne län var 54 270 DECEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-december 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER MAJ 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på maj 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-maj 2013, samt en jämförelse över tid. Med

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358

Antalet utländska gästnätter i september för Skåne län var 85 358 SEPTEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på september 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januariseptember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683

Antalet utländska gästnätter i november för Skåne län var 51 683 NOVEMBER 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på november 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januarinovember 2013, samt en jämförelse

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering

Statistik för Skånes inkvartering Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport augusti 2015 2015 10 08 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätter i Skåne utvecklas bättre än för Sverige totalt...

Läs mer

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering

foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering foto Mickael Tannus Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport september 2015 2015 11 06 Tourism in Skåne / Rapporttitel Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre

Läs mer

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne

Copyright Studio e. Gästnätter i Skåne Copyright Studio e Gästnätter i Skåne Rapport januari december 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4

Läs mer

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne

Copyright Sven Persson. Gästnätter i Skåne Copyright Sven Persson Gästnätter i Skåne Rapport januari oktober2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5

Läs mer

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars

Foto: Joakim Lloyd Raboff. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport Mars Foto: Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport Mars 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne

Copyright Martin Olsson. Gästnätter i Skåne Copyright Martin Olsson Gästnätter i Skåne Rapport januari november 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bättre än rikssnittet... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska...

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport augusti 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne utvecklas bäst av de stora länen... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Stugbyar ökar

Läs mer

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne

Foto Malin Lauterbach. Gästnätter i Skåne Foto Malin Lauterbach Gästnätter i Skåne Rapport januari-mars 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än de svenska... 5 4 Camping ökar mest...

Läs mer

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013

Delårsrapport 2013 Utvecklingen av gästnätter januari-september 2008-2013 Delårsr rapport 213 Utvecklingenn av gästnätter januari-september 28-213 INLEDNING HUR LIGGER VI TILL? Varför en rapport om hur gästnätterna i Skåne har utvecklats de tre första kvartalen 213? Svaret är

Läs mer

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april

Foto: Malin Lauterbach. Statistik för Skånes inkvartering. Månadsrapport april Foto: Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport april 2016 2016-06-15 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport november 2015 2015 01 22 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter utvecklas bättre än Sverige totalt... 4 3 Gästnätter

Läs mer

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne

Mickael Tannus. Gästnätter i Skåne Mickael Tannus Gästnätter i Skåne Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö har överlägset bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 De utländska gästnätterna ökar mer än

Läs mer

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016

Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Gästnätter i Skåne Månadsrapport juli 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne har bäst utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Väldigt positiv ökning av de utländska gästnätterna... 5 4 Hotell ökar

Läs mer

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne

Foto: Ulf Lindgren. Gästnätter i Skåne Foto: Ulf Lindgren Gästnätter i Skåne Månadsrapport juni 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling av storstadsregionerna... 4 3 Antalet utländska gästnätter fortsätter att

Läs mer

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009

jul - 2010 jul - 2009 jan - 2011 jan - 2010 apr - 2009 apr - 2010 okt - 2010 okt - 2009 Delårsrapport 214 Utvecklingen av gästnätter januari-juni 28-214 INLEDNING EN RAPPORT OM LÄGET I HALVTID I den här rapporten presenteras läget beträffande antalet gästnätter i Skåne det första halvåret

Läs mer

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juni Fotograf: Carolina Romare Gästnätter i Skåne Rapport januari-juni 2017 Fotograf: Carolina Romare Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De danska gästnätterna ökar mest... 5 4 Boendeformernas utveckling... 5

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Inkvarteringsstatistik oktober 2012 Gästnätter län, oktober 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 332 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 796 500 0 279 223 244 387

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik april 2012 Inkvarteringsstatistik april 2012 Gästnätter län, april 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 000 2 026 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 464 659 456 340 222 29 55

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik december 2012 Inkvarteringsstatistik december 2012 Gästnätter län, december 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 736 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 580 237 290 144 168 173

Läs mer

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26

Statistik för Skånes inkvartering. Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Statistik för Skånes inkvartering Delårsrapport januari-juni 2015 2015-08-26 Tourism in Skåne / Delårsrapport januari-juni 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnattsbarometer... 4 3 Fortsatt

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik juni 2012 Inkvarteringsstatistik juni 2012 Gästnätter län, juni 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 000 2 500 2 625 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 744 1 500 1 000 500 0 592 877 419 275

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik mars 2012 Inkvarteringsstatistik mars 2012 Gästnätter län, mars 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 2 211 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 604 676 296 337 301 218 34

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Inkvarteringsstatistik augusti 2012 Gästnätter län, augusti 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 3 500 3 000 2 500 3 160 2 740 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 500 1 000 500 0 791

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik januari 2012 Inkvarteringsstatistik januari 2012 Gästnätter län, januari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 000 1 685 hotell stugby/vandrarhem camping 1 500 1 000 500 0 478 536 226 271 273 161 25

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012

skane.com Inkvarteringsstatistik februari 2012 Inkvarteringsstatistik februari 2012 Gästnätter län, februari 2012 (tusen) hotell, stugby, vandrarhem och camping 2 500 hotell stugby/vandrarhem camping 2 000 1 912 1 500 1 000 500 0 570 583 268 292 299

Läs mer

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juli Fotograf: Carolina Romare

Gästnätter i Skåne. Rapport januari-juli Fotograf: Carolina Romare Gästnätter i Skåne Rapport januari-juli 2017 Fotograf: Carolina Romare Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skånes utveckling... 4 3 De danska gästnätterna ökar bra... 5 4 Boendeformernas utveckling... 6 5

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JUNI 2012. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av

SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JUNI 2012. Rapporten är framtagen av. På uppdrag av SKÅNE I SIFFROR OM TURISMEN I SKÅNE. JUNI Rapporten är framtagen av På uppdrag av INNEHÅLL Förord/kommentar från Pia Jönsson Rajgård 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Turismen till Skåne i ett nötskal 5 Vad

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL?

Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Vad är KOLL på LÄKEMEDEL? Koll på Läkemedel är ett samarbetsprojekt mellan: SPF Seniorerna, PRO och Apoteket AB Samarbetet startade år 2010 med målet att nå en bättre läkemedelsanvändning bland äldre.

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Malmö

Inkvarteringsstatistik för Malmö Inkvarteringsstatistik för Malmö Rapport Q1 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Malmö ökar, men något mindre än övriga storstäder... 4 3 Danmark största utlandsmarknaden, men Ryssland ökar mest... 4

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Rapport januari september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Blekinges utveckling under årets första nio månader... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Polen

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län

Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Foto: Magnus Bremefors Inkvarteringsstatistik för Kalmar län Rapport januari-september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Gästnätterna i Kalmar län ökar... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad men Schweiz

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport oktober 2015 2015 12 04 Tourism in Skåne / Månadsrapport oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn

Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överblick flyktingmottagning och ensamkommande barn Överenskommelse Kommun Länsstyrelse Hälsosamtal Region Skåne EBO eller ABO, MiV Asylsökande - Bosättning Af MiV - Etableringsplanering Af - Etableringsersättning

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

PRIO Hur gick det i Skåne?

PRIO Hur gick det i Skåne? PRIO 2015 Hur gick det i Skåne? Tabell 5. Kommuner som inte uppfyller grundkraven Kommuner Grundkrav 1 Grundkrav 2 Bjurholm Ej skickat underlag Ej skickat underlag Båstad Ej skickat underlag Ej skickat

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport december 2015 2015 02 05 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Stark utveckling för storstadsregionerna 2015... 4 3 Danmark ökar mest... 4

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 6 under januarimaj Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 53.000 i Uppsala i maj. Det var

Läs mer

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen

Bilaga Skåne. mäklarinsikt april 09. Sveriges största rikstäckande undersökning om bostadsmarknaden. Räntan och sysselsättningen April 09 mäklarinsikt Sveriges största boendeundersökning/02, Fyra slutsatser/03, Räntan och sysselsättningen viktigast/04, Fler bostäder till salu/05, Ökat köpintresse/07, Stabila priser/09, Trötta på

Läs mer

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän

BJUVS KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän. BROMÖLLA KOMMUN 2006 Bilbälten - allmän BJUVS KOMMUN 2006 Mätplats: Bjuv N. Storg 3 8/9 kl 1100-1300 11/9 kl 0730-0930 Bjuv Kvarng/Sjukhusv 8/9 kl 1100-1400 11/9 kl 0730-0930 Föraren Man 458 341 799 105 111 216 563 452 1015 81,3 75,4 78,7 Kvinna

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 7 första halvåret Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 255.000 i Uppsala under första halvåret.

Läs mer

Skånes vattenförsörjning

Skånes vattenförsörjning Skånes vattenförsörjning Skånes förutsättningar Mälaren vs Ringsjön Skånes förutsättningar Göta Älv vs Helge å Skånes förutsättningar, Rullstensåsar i Mellansverige Skånes förutsättningar- Våra åsar består

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län

Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Inkvarteringsstatistik för Blekinge län Jan-juni 2017 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bra ökning av gästnätterna i Blekinge!... 4 3 Tyskland störst utlandsmarknad, men Nederländerna ökar mest... 4 4 Samtliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Ökning med 5 under januariapril Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 36.000 i Uppsala i april. Det var

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Minskning i juli Det totala antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 52.000 i Uppsala under juli. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Dec Ökning med 4 i december Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till 617.000

Läs mer

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Västmanland Januari. Hotell, stugbyar, vandrarhem, camping och privata stugor/lägenheter - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen s Kommuner och Landsting Jan 31.000 gästnätter i januari Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i uppgick till 31.000 i januari. Det var en minskning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Sep Samma utfall som åren 200809 Det totala antalet gästnätter under september i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 41.000 i Uppsala.

Läs mer

Välkomna till vårens Geodataseminarium

Välkomna till vårens Geodataseminarium Välkomna till vårens Geodataseminarium Info från GDSS Styrgrupp den 18 mars Enkäten om våra träffar Resultat Slutsatser Möten med Lantmäteriet Allmän info/diskussioner Arbetet med Nationellt/Regionalt

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Nov Ökning med 10 i november Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 43.000 i Uppsala under november. Det var en ökning

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Feb Ökning med 4 i Uppsala i februari Det totala antalet gästnätter i februari i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till drygt 31.000 i Uppsala.

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Dec Ökning med 5 i Uppsala under Antalet gästnätter i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till 527.000 i Uppsala under. Det var en ökning

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015

Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Aktuellt inom integrationsområdet november 2015 Länstal 2016 2015-11-17 Län Anvisningsbara platser Planeringstal, självbosatta Totalt Fördelningsnycklar Arbetsmarknad 34% Arbetslösa 34% Omsättning 33%

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Besöksutvecklingen StockholmMälarregionen Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting Ökning med 3 första halvåret Det totala antalet gästnätter i samtliga turistboenden i Västmanland uppgick till

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer