TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren 2009-2012"

Transkript

1 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Eskilstuna kommun inklusive åren RESURS för Resor och Turism i Norden AB

2 INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Eskilstuna kommun Utveckling turismen i Eskilstuna kommun Resultat turismen i Eskilstuna kommun 2013 Omsättning totalt och per kategori 6 Omsättning fördelad på branscher 7 Omsättning per kategori och bransch 8 Sysselsättning 9 Skatteintäkter 10 Övernattningar/besök 11 Nationalitetsfördelning 12 Regional omsättningsstatistik 14 Utveckling turismen i Södermanlands län Presentation av RESURS 16 Denna rapport är utförd av Clas Andersson på uppdrag av Eskilstuna Marknadsföring AB 24 februari 2014 RESURS för Resor och Turism I Norden AB STOCKHOLM TEL MALMÖ TEL När rapporten citeras är vi tacksamma om källan "RESURS" anges. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 2

3 NYCKELTAL TURISMEN I ESKILSTUNA KOMMUN miljoner kronor, i total turismomsättning, + 1,3 % jämfört med föregående år 604 årssysselsatta, främst inom restaurang och logi 63,6 miljoner kronor i totala skatteintäkter till kommunen 30,9 miljoner kronor i totala skatteintäkter till landstinget/regionen Shopping omsättningsmässigt största bransch med cirka 181 miljoner kronor Hotell omsättningsmässigt största enskilda kategori med cirka 205 miljoner kronor Hotell vanligaste kommersiella övernattningskategori med 77 % av samtliga kommersiella övernattningar Släkt/vänner vanligaste övernattningskategori med 52 % av samtliga övernattningar Av utländska övernattningar i hotell, stugby, vandrarhem och camping samt fritidshus och hos släkt/vänner svarar släkt/ vänner och fritidshus för 85 % Tyskland största nationalitet av utländska gästnätter i hotell, stugby, vandrarhem och camping enligt SCB Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och på campingplatser samt fritidshus och hos släkt/vänner är cirka 75 miljoner kronor eller 16 % i motsvarande andel av turismomsättningen RESURS för Resor och Turism i Norden AB 3

4 UTVECKLING TURISMEN I ESKILSTUNA KOMMUN 2013 Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som kan påverkas med traditionell marknadsföring, har minskat med nästan 45 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012 (+64 miljoner kronor 2012 jämfört med 2011). Den omsättningsmässigt största minskningen har skett i kategorin dagbesök som har minskat med nästan 47 miljoner kronor vilket beror på ett minskat antal beräknade besök och lägre utlägg. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit generellt lägre utlägg. Det totala antalet kommersiella övernattningar har ökat med cirka gästnätter (ökningar i kategorierna hotell, stugby, stuga/rum, camping, vandrarhem och gästhamn) och omsättningen har ökat med drygt 2 miljoner kronor 2013 jämfört med Den icke kommersiella delen av turismomsättningen uppvisar en ökning med drygt 53 miljoner kronor 2013 jämfört med 2012 vilket beror på ett ökat antal övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner samt något fler genomfartsresenärer. Dessutom har utläggen ökat i kategorin släkt/vänner. Ökningen i kategorin fritidshus 2011 beror på att alla fritidshus i kommunen ingår i beräkningarna fr.o.m Hotellen är den omsättningsmässigt viktigaste kategorin med 29 % av den totala turismomsättningen och 77 % av omsättningen för samtliga kommersiella övernattningar Antalet gästnätter har ökat med 7,2 % och omsättningen har ökat med 2,5 miljoner kronor 2013 jämfört med Hotellen är även den vanligaste kommersiella övernattningskategorin med 47 % av samtliga kommersiella gästnätter Hotellens kapacitetsutnyttjande 2013 beräknad på disponibel rumskapacitet enligt SCB är måndag-torsdag 51,2 % (56,7 % i hela landet) och fredag-söndag 35,2 % (42,2 % i hela landet) samt totalt 44,0 % (50,3 % i hela landet). OMSÄTTNING (tkr)/antal GÄSTNÄTTER I VALDA KATEGORIER Hotell Camping Fritidshus Släkt/vänner Omsättning (tkr) Övernattningar Antalet övernattningar hos släkt/vänner är mycket betydande medan omsättningsandelen relativt sätt inte är lika dominant och mindre än hotellövernattningarnas omsättning. Dygnsutläggen för hotell är kronor, camping 336 kronor, fritidshus 112 kronor och släkt/vänner 274 kronor. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 4

5 Dagbesöken svarar för 1/4 av den totala turismomsättningen Av det totala antalet redovisade dagbesök 2013 beräknas 33 % som ej kommuninvånare, d v s turister, och av dessa ingår 80 % i beräkningarna. Antalet beräknade dagbesök har minskat med cirka ( år 2012 jämfört med 2011) eller nästan 16 % år 2013 jämfört med Den vanligaste enskilda boendeformen är släkt/vänner vilka svarar för 52 % av samtliga övernattningar Tillsammans svarar de icke kommersiella övernattningskategorierna, fritidshus och släkt/vänner, för 74,5 % av samtliga övernattningar och 46 % i motsvarande del av turismomsättningen Fördelningen av utläggen för kategorierna hotell, fritidshus, släkt/vänner och dagbesök är enligt en specialkörning där RESURS har indelat Sverige i turismklasser. Även utläggsnivån innefattas i de tre sistnämnda kategorierna. För hotellen används logiintäkten som hotellen rapporterar till SCB och fr.o.m ingår en tilläggsberäkning för frukost eftersom det inte ingår i SCB:s logiintäkt och förändrade momsnivåer har inneburit en generellt tydligare särredovisning från hotellen. Fr.o.m ingår samtliga fritidshus i beräkningarna enligt internationell turismdefinition och fr.o.m dessutom en beräkning av antalet gästnätter i utlandsägda fritidshus. Fr.o.m. år 2013 ingår alla dagsresor i TDB och inte som tidigare år enbart dagsresor med minst 10 mil enkel resa vilket har inneburit förändringar i dagbesökens utläggsfördelning/turistkronan och framför allt utläggsnivån som generellt blir lägre. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 5

6 RESULTAT TURISMEN I ESKILSTUNA KOMMUN 2013 OMSÄTTNING TOTALT OCH PER KATEGORI Kategori (tkr) ESKILSTUNA KOMMUN 2013 Kommersiella Hotell Stugby Stuga/rum Camping Vandrarhem Grupplogi Övrig övernattning Gästhamn Dagbesök Övriga Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Genomfartsresenärer TOTALT Observera att det som anges för Hotell avser hotellgästernas utlägg på de sex branscher som anges på följande sida och inte vad de spenderar på hotellen. Det samma gäller övriga kategorier. Med kommersiell avses de kategorier där besökarna betalar en logiavgift för sitt boende eller gör ett dagbesök. Dessa påverkas av traditionell marknadsföring att besöka kommunen. Med övriga eller icke kommersiella avses kategorierna fri camping, släkt/vänner, fritidshus och genomfartsresenärer. OMSÄTTNING (tkr) TOTALT Kommersiell Ej kommersiell RESURS för Resor och Turism i Norden AB 6

7 OMSÄTTNING FÖRDELAD PÅ BRANSCHER (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport inkl bensin Shopping Aktiviteter Här visas fördelningen av Turistkronan för de branscher som påverkas. Denna fördelning varierar normalt inte mycket i Sverige. Restaurang och logi brukar ligga högst omsättningsmässigt, men den senaste 10- årsperioden finns generellt en del stora förändringar, oftast för restaurang och shopping. För Eskilstuna ligger shopping högt vilket främst beror på ett stort antal dagbesök och övernattningar hos släkt/vänner. TURISTKRONAN 11% 17% 25% 10% Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktiviteter 13% 24% Shopping är den omsättningsmässigt största branschen med cirka 181 miljoner kronor. Dagbesöken och övernattande hos släkt/vänner omsätter 74 respektive 75 miljoner kronor på shopping. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 7

8 OMSÄTTNING PER KATEGORI OCH BRANSCH Kategori (tkr) Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Hotell Stugby Stuga/rum Camping Vandrarhem Grupplogi Fritidsbåt Övr övern Dagbesök Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Genomf BRANSCHVIS OMSÄTTNING (tkr) i VALDA KATEGORIER Hotell Camping Fritidshus Släkt/vänner Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet RESURS för Resor och Turism i Norden AB 8

9 SYSSELSÄTTNING RESURS har, i samarbete med SCB, utvecklat en metod där vi kan redovisa sysselsättningen i form av antal anställda. Detta innebär också att vi kan redovisa sysselsättning med bättre metod för varje bransch och med regionalt och ibland lokalt anpassade tal. SYSSELSÄTTNING Livsmedel 26,1 27,0 31,1 28,5 34,4 Restaurang 204,3 174,9 175,3 214,1 243,1 Transport 22,6 22,7 30,4 26,0 26,3 Shopping 79,0 53,9 75,9 73,2 80,2 Aktivitet 86,2 78,3 91,1 122,4 90,8 Logi 112,7 101,2 122,5 125,0 125,8 Administration 3,5 3,5 3,5 3,8 3,5 Årssysselsatta Observera att ovanstående sysselsättningstal inte behöver vara ett korrekt resultat utan visar hur stor sysselsättning som omsättningen bör ge upphov till. Det kan också vara så att de företag som påverkas väljer att ta ut större eller mindre vinster istället för att nyanställa eller varsla personal. Resultatet från 2010 är, i några fall, inte direkt jämförbart med tidigare år. Detta beror på att företag i de branscher som påverkas av turismen kan ha sorterats in i nya SNI-koder enligt SNI Detta är tillämpat i resultatet från När SCB utförde denna nya indelning har en del företag flyttats till angränsande eller ny kod och detta kan påverka resultatet något. BRANSCHVIS OMSÄTTNING (mkr) - ANTAL ÅRSVERKEN Logi Livsmedel Restaurang Transport Shopping Aktivitet Omsättning (mkr) Årsverken Restaurang- och logibranscherna är generellt sysselsättningsintensiva. I Eskilstuna svarar de två branscherna tillsammans för 41,5 % av den totala turismomsättningen och 61 % av det totala antalet årsverken inom turismen. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 9

10 SKATTEINTÄKTER Skatteintäkterna delas in i två delar: DIREKTA TOTALA avser de skatteintäkter som kommer från sysselsättningen i de företag som direkt påverkas av besökarens utlägg. avser alla företag som påverkas, t ex tvätteriet som tvättar hotellets linne. Detta är också att se som den totala effekten, d v s om all turism försvinner påverkas också många andra företag som levererar varor och tjänster. SKATTEINTÄKTER (tkr) DIREKTA Kommun Landsting TOTALA Kommun Landsting har Resurs infört en ny, och mer tillförlitlig, metod att beräkna skatteintäkterna. När SCB levererade data för 2009 var detta med den nya SNI-indelningen, SNI Detta innebar också att Resurs fick tillgång till säkrare data för att beräkna såväl omsättning, som sysselsättning och skatteeffekter. Av dessa skäl redovisas bara resultat från 2010, men historiskt följer skatteintäkterna nästan proportionerligt med utvecklingen av sysselsättningen. Den totala skatteintäkten tar nu enbart med summan av de direkta och indirekta effekterna enligt ovan nämnda text efter TOTALA. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 10

11 ÖVERNATTNINGAR/BESÖK Övernattningar Hotellrumsnätter Hotellgästnätter affärs fritid Stugby Stuga/rum Camping Tält/Husvagn Campingstugor Vandrarhem Grupplogi Gästhamn Övrig övernattning Kommersiella Fri camping Fritidshus Släkt/vänner Övriga Totalt Dagbesök Genomfartsresenärer ANTAL ÖVERNATTNINGAR Släkt/vänner Kommersiella Fritidshus Fr.o.m ingår alla fritidshus i beräkningarna och fr.o.m. år 2012 ingår övernattningar i utlandsägda fritidshus vilket inneburit ökningar. I Eskilstuna finns det fritidshus enligt SCB 2012 varav 58 utlandsägda. Fr.o.m. år 2012 ingår också en mer omfattande beräkning av utländska gästnätter hos släkt/vänner (se mer info på sidan 13). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 11

12 NATIONALITETSFÖRDELNING HOTELL, STUGBY, VANDRARHEM OCH CAMPING (SCB/Tillväxtverket) Urval svenskar och de 10 största nationaliteterna 2013 Förändring fr 2012 Sverige ,9 % Tyskland ,9 % Norge ,9 % Storbritannien ,8 % Ryssland ,5 % Finland ,3 % Danmark ,2 % USA ,3 % Frankrike ,2 % Kina ,9 % Nederländerna ,5 % TOTALT UTLANDET ,6 % TOTALT ,1 % De svenska gästnätterna svarar för 90 % av samtliga gästnätter i 11 hotell, 1 stugby, 3 vandrarhem och 6 campingplatser. 10 STÖRSTA UTLÄNDSKA NATIONALITETER (Hotell, stugby, vandrarhem, camping) Tyskland Norge Storbritannien Ryssland Finland Danmark USA Frankrike Kina Nederländerna Källa: SCB/Tillväxtverket TOTALT ANTAL UTLÄNDSKA GÄSTNÄTTER (SCB/Tillväxtverket och TDB) 2013 Hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) Släkt/vänner (TDB) Fritidshus (TDB) TOTALT Utländska övernattningar hos släkt/vänner och i utlandsägda fritidshus svarar för 85 % av samtliga utländska gästnätter. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 12

13 Utländska övernattningar hos släkt och vänner tas fram med ny metod fr.o.m och är därför inte helt jämförbar med tidigare års resultat. Från 2012 sker intervjuer löpande hela året mot att det tidigare år gjorts intervjuer i början av varje år om besök de senaste 12 månaderna (TDB). Beräknad omsättning för utländska övernattningar i hotell och på campingplatser (övriga kategorier kan ej beräknas p.g.a. sekretessbestämmelser) samt i fritidshus och hos släkt/vänner är nära 75 miljoner kronor eller nästan 16 % i motsvarande andel av turismomsättningen. Samma utlägg och utläggsfördelning som för svenska övernattningar i berörda kategorier har nyttjats i beräkningarna. Det utländska resandet till Sverige har ökat mycket de senaste åren. För utländska övernattningar hos släkt/vänner i Sverige, enligt TDB, avser detta mest från de nordiska grannländerna samt Tyskland, USA, Polen och Storbritannien. Här märks också stora ökningar från länder där Sverige haft stor invandring, staterna på Balkan, Iran och Thailand, men också från Frankrike och Spanien. FÖRDELNING AV ANTAL UTLÄNDSKA ÖVERNATTNINGAR 15% Hotell, stugby, vandrarhem, camping (SCB) Släkt/vänner, fritidshus (TDB) 85% TOTALT ANTAL ÖVERNATTNINGAR I hotell, stugby, vandrarhem och camping (SCB) samt fritidshus och släkt/vänner (TDB) Svenska % Utländska % TOTALT I TDB finns data på varifrån i de svenska besökarna/övernattningarna kommer och detta kan anges dels för affärs- och dels fritidsgäst, samt uppdelat på övernattnings- respektive dagresa. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 13

14 REGIONAL HANDELSSTATISTIK (SCB) Statistiken avser år 2012 och bygger på företagens omsättningsredovisning till Skatteverket och är exklusive moms. Bransch Inrikes oms exkl moms milj kr Antal anställda Antal enheter Oms/ invånare Rikssnitt/ invånare Oms +/- rikssnitt milj kr Butiker, varuhus, stormarkn med brett sort , ,7 Spec livsm butiker samt sprit o tobak 323, ,1 Bensin 626, ,3 Butiker för övriga hushållsvaror 2 475, ,3 Hotell 139, ,4 Vandrarhem, stugbyar m.m. 2, ,2 Campingplatser m.m Restauranger 566, ,9 Tyvärr förekommer olika former av registerförändringar, avgränsningar, sättet att redovisa moms etc. Uppgifterna bör därför användas försiktigt för att belysa förändringar mellan närliggande år. Det behövs tre enheter för att statistik skall erhållas. Butiker, varuhus och stormarknader med brett sortiment innefattar oftast både livsmedel och andra varor vilket försvårar gränsdragningen mellan livsmedel och shopping. Observera att i hotellens redovisade omsättning till SCB ingår ofta även omsättning för restaurangverksamhet, dans och andra säljintäkter (garage, garderob, hygienvaror, etc.). RESURS för Resor och Turism i Norden AB 14

15 UTVECKLING TURISMEN I SÖDERMANLAND 2012 Turismen i Södermanland, inresande och regional, med angiven definition, hade en omsättning på drygt 1,8 miljarder kronor och gav sysselsättning för drygt personer. Vid analys av turismen i Södermanland är det viktigt att skilja på den kommersiella delen av turismen med övriga delar. Den kommersiella turismen avser här boende i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. Här har Södermanland haft en utveckling som låg över riksgenomsnittet med en fortsatt positiv utveckling visade en stagnation för hotellen som bör bero på finanskrisen och 2011 ökade det igen till en ny rekordnivå, men 2012 minskade åter affärsgäster, främst på hotell. Camping har styrts av sommarvädret, men resultatet fram till 2007 förmodas dock vara för högt beräknat. 700 ÖVERNATTNINGAR HOTELL, STUGOR, CAMPING (i 1000-tal) Hotell Stugor,V-hem Camping Övriga delar av turismen avser övernattningar i enklare (billigare) boendeformer, där de viktigaste är övernattningar i eget fritidshus och hos släkt och vänner. Här finns också övernattningar i fritidsbåt, lånat eller hyrt fritidshus, camping utanför campingplats och andra boendeformer. För dessa boendeformer är det större förändringar mellan åren, mycket beroende på sommarvädret, men Södermanland följer i stort förändringarna i Sverige totalt. Resultatet visar bara omsättning av dem som hade Södermanland som mål för resan. Vid beräkning av den totala turismen i länet måste hänsyn främst tas till den stora verksamheten kopplat till Skavsta flygplats. Den omsättning som resenärerna bidrar till genom övernattningar i området finns medtaget i denna rapport, men inte resor till och från flygplatsen för övriga resenärer, utlägg på Skavsta och den andel av resan som tillfaller Skavsta för markpersonal, mm. I beräkningarna ingår endast dagresor som är längre än 10 mil enkel väg. Sörmland torde ha ett omfattande turistiskt dagresande för kortare resor med tanke på avstånden till Stockholm/Mälardalen. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 15

16 PRESENTATION AV RESURS RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism. RESURS affärsområden är: Turistekonomiska effektberäkningar och statistik, bl.a. för Tillväxtverket och huvuddelen av Sveriges kommuner. Marknadsundersökningar för konferensmarknaden, affärsresor, varumärken och evenemang. Strategisk planering, destinationsutveckling, marknads- och produktkunskap, affärsanalyser (t.ex. bedömningar av hotelletablering eller utbyggnad, skapande av attraktioner, nöjesparker, museer) och produktutveckling. RESURS äger TuristEkonomiska Modellen (TEM ), en modell för beräkning av ekonomiska, sysselsättnings- och skattemässiga effekter av resor och turism, evenemang och investeringar. RESURS har utfört effektberäkningar av turismens betydelse för samhällsekonomin totalt och fördelat på branscher, sysselsättning och skatteeffekter för mer än 230 av Sveriges 290 kommuner. RESURS äger och driver Rese- och TuristDataBasen (TDB ). Vi intervjuar varje år svenskar om deras affärs- och fritidsresor i Sverige och till utlandet. TDB har arbetat sedan 1989 och c:a 100 svenskar intervjuas dagligen, året runt, om sina resor. I TDB ställs frågor om antal resor, övernattningar, boendeform, färdsätt, syfte, bokningssätt, spenderade pengar och mycket annat. Totalt finns data om mer än resor i TDB. RESURS för Resor och Turism i Norden AB 16

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga

Fakta om svensk turism. 2006 års upplaga Fakta om svensk turism 2006 års upplaga mars 2006 Innehåll 2 Nyckeltal 4 Internationell turism 7 Turistnäringens ekonomi 17 Sysselsättningen inom turistnäringen 20 Turism i Sverige 27 Inhemsk turism 30

Läs mer

Fakta om svensk turism

Fakta om svensk turism Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt volymer, beteenden, utbud och efterfrågan Fakta & statistik 2012 fakta om svensk turism Innehåll Förord 3 Sammanfattning

Läs mer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer

Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer strategi2020 1 sammanfattning innehållsförteckning Nationell strategi för Svensk besöksnäring hållbar tillväxt för företag och destinationer Bakom Nationell strategi hållbar tillväxt för företag och destinationer

Läs mer

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster

Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Fler jobb efter 3 år med sänkt moms på restaurang- och cateringtjänster Studie av effekterna på restaurangpriser, restaurangomsättning och anställda i restaurangbranschen Box 3546, 103 69 Stockholm T +46

Läs mer

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100

Besöksnäringen i Sverige. Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige Kommunindex 2009 Topp 100 Besöksnäringen i Sverige innehåll Här är Besöksnäringen i Sverige!...sid 3 Varför är turism viktigt?...sid 4 Inledning...sid 5 Hur vi gör Besöksnäringen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA

forward TAKE OFF VÄSTSVERIGE Ökad tillgänglighet för högreinbjudan MEET THE FU Hard facts. Clear stories. AGENDA Hard facts. Clear stories. MEET THE FU TAKE OFF VÄSTSVERIGE TILL DESTINATIONSDAG Ökad tillgänglighet för högreinbjudan tillväxt Den 26 augusti kl. 13.00 17.00 på Trädgår n med mingel ef AGENDA Dagen modereras

Läs mer

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden

INTEGRATION: RAPPORT 2. Integration. utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden INTEGRATION: RAPPORT 2 Integration utrikes födda på arbetsmarknaden Statistiska centralbyrån 2009 Integration: Report 2 Integration

Läs mer

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN

BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN RAPPORT BESÖKSNÄRINGENS INVERKAN PÅ SYSSELSÄTTNINGEN I STOCKHOLMS LÄN En studie av spridningseffekter i sysselsättning vid etablering inom besöksnäring På Stockholmsstrategin Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet

3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet 3 Näringslivets strukturomvandling i Sverige under 2000-talet Lennart Stenberg Sammanfattning Stagnerande FoU-utgifter i näringslivet under 2000-talet är oroväckande. Även om FoU-intensiteten i svenskt

Läs mer

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt

Studentbostäder. - en förutsättning för tillväxt Studentbostäder - en förutsättning för tillväxt 1 Sammanfattning Det råder studentbostadsbrist på mer än hälften av landets studieorter, sammanlagt saknas 20 000 studentbostäder runt om i landet. En brist

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd

Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt. Tema: Barn. Befolkning och välfärd TEMARAPPORT 2009:2 Statistiska centralbyrån Statistics Sweden Tema: Barn Barn i dag En beskrivning av barns villkor med Barnkonventionen som utgångspunkt Befolkning och välfärd TemaRAPPORT 2009:2 Tema:

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Lägre skatt har stor betydelse Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU Skattebetalarnas beräkningar visar att den positiva effekten på arbetsmarknaden

Läs mer

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010

Fördelning av tid och inkomst. Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Fabian Wallen, Tino Sanandaji Mars 2010 Fördelning av tid och inkomst Tino Sanandaji och Fabian Wallen, mars 2010 Tino Sanandaji är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011. Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 OE 29 SM 1301 Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2011 Financiers and providers within education, health care and social services, 2011 I korta drag Det offentliga stod för merparten av

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg

Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst Privatisering av vård, omsorg, skola - vilka tar över? FAMNA - idéburen vård och social omsorg Tjäna eller tjäna? - om vård eller vinst idéburen vård och omsorg

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Behov av bostadsbyggande

Behov av bostadsbyggande RAPPORT 2015:18 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Behov av bostadsbyggande Teori och metod samt en analys av behovet av bostäder till 2025 Titel:

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet

Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet SoRAD Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning Tal om alkohol 2012 - en statistisk årsrapport från Monitorprojektet Mats Ramstedt (red) Annette Lindell Jonas Raninen Forskningsrapport

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer