God Jul Gott NYTT ÅR. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14"

Transkript

1 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

2 Tjörns Golfklubb mer än bara golf Nu när decembermörkret sänker sig över oss lägger de flesta golfklubborna på hyllan och ägnar sig åt annat. Men för de mest aktiva golfarna är det nog inte slut med spelandet ens i lucia/juletider. Många kör på hela året och det är endast de kortare dagarna och snö som kan stoppa dem. Budgetmötet kunde för första gången i klubbens femtonåriga historia ske i egna lokaler. Lite spännande kändes det faktiskt när ni medlemmar började anlända skulle alla få plats skulle alla höra skulle alla se? Det finns säkert en del att se över och förbättra inför kommande arrangemang i lokalen. I den av medlemsmötet för verksamhetsåret 2008 tagna budgeten med en omsättning på nära och ett budgeterat resultat före disp. på finns inte utrymme för några överraskningar. En mycket tuff budget som styrelse, kommittéer och anställda måste leva upp till. Då de ekonomiska ramarna nu är lagda har styrelsen och kommittéerna en intensiv period framför sig med planering av respektive verksamheter inför den väntande säsongen. Detta arbete skall vara klart sista januari och presenteras i samband med årsmötet. Arbetet med en kommande generalplan pågår. MÅNGA SKALL GÖRA LITE Ni har hört det förut. Vi är nu c:a aktiva medlemmar i vår klubb, varav ett stort antal tillkommit de senaste åren. Tillhör du de procent av medlemskåren som gillar att jobba aktivt för andras och egen trevnad i någon av våra kommittéer? Om inte, beror det säkert på att ingen av de mera aktiva kontaktat dig om medverkan eller du tror att ett engagemang skulle ta alltför mycket av din tid. Du förstår säkert att jag vill slå ett slag för det ideella arbete som måste till för att få vår stora verksamhet att fungera och ser gärna att många fler anmäler sitt intresse till respektive kommitté, styrelsen eller klubbchefen. Medlemmarna utgör kärnan i vår verksamhet och vi kan fortfarande ta emot fler utan att tillgängligheten blir sämre. För att säkra återväxten måste vi arbeta för att få fler barn och ungdomar intresserade av golfen. Jag föreslår att vi alla hjälps åt genom att tala gott om vår klubb och bana framhålla allt det positiva både med att spela på Tjörn och vara medlem i Tjörns Golfklub. Efter en händelserik och utdragen säsong går nu Mattias, Nicklas och John hem några månader medan Tommy och Ann-Christin får vänta med sin julledighet tills årsfaktureringen är avklarad. Systematik är att sätta den ena foten framför den andra när man går och inte tvärt om Trevlig helg Kent Yngve Ett varmt tack Till Er medlemmar, till alla som medverkat med värdefulla ideella insatser samt till personal och entreprenörer som helhjärtat ställt upp för klubben under den gångna säsongen. God Jul och Gott Nytt År Styrelsen Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr Tel: , Fax: E-post: Internetadress: Bankgiro: Postgiro: Tee Time är medlemstidning för Tjörns Golfklubb. Ansvarig utgivare: Kent Yngve I redaktionen ingår: Agneta Bengtsson Tommy Johansson Bo Bäckman Marita Olausson Manus skickas till: Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr eller 2

3 Budgetmöte i egna lokaler Lördagen 1 december samlades 53 medlemmar till årets budgetmöte. För första gången skedde detta i vårt nya klubbhus. Alla bord var borttagna och stolarna uppställda i s.k. biografsittning vänt mot dörren till konferensrummet. Ordförande Kent Yngve gjorde en kort resumé av det gångna året. Det har varit ett händelserikt år med bl.a. färdigställande av klubbhus och maskinhall med tillhörande inflyttning och invigningskalas. Han kunde också informera om, att Örjan fortsätter som krögare efter ett första bra år. Vår Pro AnnCatrin har dock valt att sluta och måste ersättas. Helge Christensson rapporterade, att byggnationen gått helt enligt plan båda vad gäller ekonomin och tidplanen. Vissa kompletterande arbeten med ljudnivån ska dock göras i klubbhuset. Mötet började som vanligt och en cirkulerande närvarolista utgjorde röstlängden. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Lars-Åke Lindeborg och Olof Persson. Först ut på plan var BK:s ordförande Bengt Svensson. Han gav en trevlig redovisning över de arbeten på banan, som är planerade för Det rörde sig huvudsakligen om tämligen omfattande arbeten på hål 12 och 13. Han framförde också ett varmt tack till alla de medlemmar i olika grupperingar, som gjort mycket arbete på banan och dess omgivningar. Särskilt nämnde han Alf Ryliden, Sven-Gösta Wengelin med sitt gäng och givetvis Bengt Smedberg. I samband med detta berättade Torgny Dahlqvist om den nyligen gjorda omslopningen av banan. Torgny är medlem av distriktets slopegrupp. Tjörns GK var den första banan som slopades med det då nya banvärderingssystemet. Det har under åren utvecklats och utbildningen och kalibreringen av slopevärderarna har förbättrats. Det har i alla fall fått till resultat, att vår bana bedöms som svårare är tidigare. Därmed har också antalet tilldelade slag ökat. Torgny uppmanade därför alla, att nu gå ut och sänka sina Hcp. Stig Jönegren redovisade läget beträffande den långsiktiga utvecklingsplanen och nämnde också, att nu är det dags, att ta fram en ny 5-års plan. Vad som nu är kvar av den gamla är vissa markarbeten med vägar och parkering, planteringar och lite andra trivselhöjande åtgärder. Så var det dags för kassören Inga-Lill Jansson att åter göra ett av sina berömda framträdanden med att redovisa budget, prognos utfall 2007, balansräkning samt finansieringsplan. Man kan konstatera, att styrelsen har god kontroll på ekonomin och att vi inte behöver höja några avgifter inför kommande år. Alla dragningarna ger ett professionellt intryck och det var nästan inga frågor alls. Härligt! Avgifterna och budgeten klubbades därför lätt igenom. Två motioner hade lämnats in, båda av Håkan Bergstam. Ordförandes kommentar var, att nu, när Håkan blivit pensionär, har han äntligen tid att skriva motioner. Detta höll Håkan med om. Den första handlade om behovet av en uppdaterad matrikel. Många hade synpunkter och att lägga ut matrikeln på Internet var intressant. Mötet gick på motionärens och styrelsens linje. Ärendet remitterades till klubbchefen att på bästa ekonomiska och praktiska sätt åstadkomma detta. Olika lösningar finns och till varierande kostnader. Den andra motionen handlade om att ta bort kullen mellan 18:s green och klubb- Håkan Bergstam argumenterar för att kullen mellan 18:e green och klubbhuset skall bort. 3

4 huset. Här blev det många talare både för och emot. Bland de synpunkter som framfördes fanns utseende på banan, möjligheten till avståndsbedömningar vid inspel, säkerhet m.m. Efter votering avslogs motionen med stor majoritet. Övriga frågor inleddes av Bo Bäckman, ordförande Bohuslän-Dals Golfdistrikt. Han tog upp ämnet om vad som nu händer i golfen och att antalet medlemmar minskar. Han menade, att det inte är någon risk för golfens framtid. SGF har gjort en omvärldsanalys och Bosse visade några bilder som visar, att intresset är mycket stort och att vi i Europa kommer på 5:te plats vad gäller antalet banor och på 2:dra vad gäller antalet medlemmar. Viktigt för framtiden är medlemsvård av de egna medlemmarna, rekrytering av juniorer och damer samt att på olika sätt i vår planering gardera oss för ändrade förutsättningar. Dagens ungdom, golfens framtid, har helt andra värderingar av sin fritid än vad vi äldre har. Tommy kom så in och talade om fortsättning av Bästkortet samt informerade om golfsimulatorn, som nu finns i det tidigare golfbilsgaraget. Simulatorn kommer att vara tillgänglig för medlemmarna om c:a en vecka. Tid kan bokas i receptionen. Han slog också ett slag för nästa års väggalmanacka, som nu finns att köpa. Torgny Dahlguist vann herrklassen och Inger Svensson vann damklassen i årets Rävlanda Cup. Stig Jönegren informerade om, att samarbetet med Golf USA fortsätter även nästa år och att medlemmarna även kan köpa alpin utrustning med 15 % rabatt. Då inga nya övriga frågor framfördes tackade Kent för intresset och avslutade mötet. På sedvanligt sätt var det prisutdelning i Rävlanda Cup. Segrare bland damerna är Inger Svensson med Ann-Christin Alnegren på andra plats. Bland herrarna segrade Torgny Dahlquist följd av Pelle Nilsson, Bertil Pettersson samt Kjell Alsterljung. Därefter bjöds på kaffe med stora och goda lussekatter. Under mötets gång observerades två spelare på banan i det rådande ruskvädret. Det visade sig vara två greenfeegäster. De belönades med en varm applåd och kaffe med tilltugg. Bosse Från klubbchefens fönsterbord i väntans tider! Nu går man i väntans tider igen! Väntan på jul? Visst men nu väntar jag på nästa säsong. Vi har redan tävlingsprogrammet på plats, budgetmötet har varit, budgeten är lagd, avtalet med shopen är klart för nästa år. Bästkortet har vi muntligt kommit överens om att fortsätta med ytterligare ett år, kryddat med ännu lite mer innehåll. (Håll utkik på hemsidan). Och så måste man gå omkring och vänta en hel vinter på att få sätta igång igen Vi har förstås golfsimulatorn som säkert är på plats och igång när ni läser detta, men det är en klen tröst i sammanhanget. Vad kan vi göra medan vi väntar? Jag kom på några saker som är viktiga framöver. Det är många som arbetar ideellt i klubben, och som är viktiga för den trivsel vi upplever och den klubbkänsla som genomsyrar klubben. Där behövs alltid påfyllning med nya krafter som kan ta vid och dra sitt strå till stacken under några år, för att sedan lämna över till nya. En gång ideell, alltid ideell låter väldigt trevligt när man säger det, men det är nog trevligare om den som arbetar ideellt får dels avlösning emellanåt, dels möjlighet att hjälpa till med annat inom klubben och därmed få lite omväxling. Lust att vara med? Vi har många ungdomar i klubben och nu har samma team ledare varit med en längre tid. Här finns möjlighet att skola in sig och följa sin eller sina ungdomar under en härlig tid. På den lite mer tekniska sidan finns fortfarande behov av hjälp med och omkring våra nya byggnader och vad gäller sammansättningen av allt material till klubbtidningen behöver också någon eller några ta över. Sedär 3 lediga jobb att fundera över barn eller juniorledare, byggnadsskötsel och tidningsproducent. Ta kontakt med mig så förklarar jag gärna vad som behövs och vilka kunskaper du eventuellt behöver ha. Jag har tid att prata med dig - jag går ju bara omkring i väntans tider Klubbchefen 4

5 Utveckling av banan En golfbana blir aldrig färdig. Det är väl det som är det roliga med att engagera sig i dess utveckling. Jag brukar säga att jag har det roligaste jobbet i vår klubb, hedersuppdraget att vara ordförande i bankommittén. Synpunkter på vad som bör göras på banan finns väl nästan lika många, som antalet medlemmar i klubben. Att tillfredsställa alla går ju tyvärr inte. I bankommitéen jobbar vi med en förbättringslista som hela tiden förändras och prioriteras om med hänsyn till idéer och ekonomi. Vår bana är anlagd med mycket möda i en extremt svår miljö. Pionjärerna som en gång kunde visualisera en golfbana i detta område är värda all heder. Vi i bankommittén försöker därför genomföra förändringarna med så varlig hand som möjligt. Banans karaktär skall inte förändras. Däremot strävar vi efter att ta bort onödiga svårigheter tex som berg i dagen på fairway, lättare att hitta snedslagna bollar osv. Dessutom är det viktigt att förändringarna görs så att arbetet för banarbeterna underlättas. Skall en större förändring ske (tex en ny tee) tittar vi på området runt omkring för att se vad som kan göras för att förbättra. I sådana fall tar vi dessutom hjälp av en banarkitekt för att säkerställa att vi inte gör något alldeles galet. Jag kan försäkra er att professionella ögon ser saker som vi amatörer kanske inte tänker på. 150m pinnen (hål 12) skall planeras och göras klippbar. Diket läggs igen (påverkar ej slopen). Grästee anläggs på nuvarande platser för gul och röd tee (hål 13) Området mellan gul och röd tee fylls ut och planeras så att det blir klippbart. Bergknallen rensas och några träd i spelriktningen tas bort Stenkullar till höger om fairway (hål 13) täcks med jord och blir klippbara mjukt rundade kullar. Stubbåkern mellan fairways på hål 12 och 13 repareras. Dammen framför torpet (hål 13) grävs ut något för att generera massor, samt för att få mer vatten i spel. Utöver detta kommer givetvis ett antal mindre förbättringar att göras. Några exempel: Första bunkern till vänster på hål 18 kommer att läggas igen med ca 50 procent. Den lilla vänstra bunkern på samma hål kommer att torvas upp i bakkant mot klubbhuset. Vi hoppas bl a kunna plantera växter på några av våra teeslänter som idag täcks av nässlor och liknande. Kan vi, skall vi försöka genomföra planteringsarbete under våra arbetsdagar i vår. Förhoppningsvis kan det locka många av er att deltaga. Under 2007 har vi genomfört två större arbeten, grästee på hål 5, samt flyttning av gul tee på hål 7. Det senare är inte helt färdigt utan skall kompletteras med täckande växter som skall förbättra helhetsintrycket. Vad händer på banan under 2008? Vi avser att genomföra stora förändringar på hål 12 och 13 och jag skall försöka beskriva det här: Vänster sida om fairway från gul tee (hål 12) och framåt skall rensas ytterligare (påbörjades hösten -07). Den trekant som finns till vänster om 2009 och framåt Planer och visioner finns för att genomföra både stora och små ändringar. Under 2009 hoppas vi kunna bygga ny gul tee på hål 9. Det finns planer på vad vi skall göra med hela området hål 1, 3 och 4 men detta får vi återkomma till. Bengt Svensson 5

6 Ett varmt tack till våra sponsorer för hål, skyltar och officiella tävlingar samt till annonsörerna i Tee Time. Samtliga önskas God Jul och Gott Nytt År Akzo Nobel Bo Alexandersson Alfa Konsult Almö Livs Anderssons Rörl BDO Region Väst Bilia Bjurfors Boab Tryckeri Bygg & Fritid El & Ventilationsteknik Getinge Skärhamn Gillholms Maskiner Golf USA Golvpojkarna Gunnars El Haddocks Kjell Helin Eero Henttunen Henkel Norden AB Herrljunga Cider Kemol K.G.Knutsson KR Smide Kroksdals Bygg La Belle Lions Club Tjörn Luwasa Maritime Freight Marsh Marine Energi Nordea Nordic Oil Olka Resor Padax AB Peter Jörnhult Invest P.Å Konsult RRM:s Brunnsborrning Rune Karlssons Mek Rönnängs Industritjänst S-E-B SF Marina Wallhamn Skandia Stenungsbaden Yacht Club Svegross VVS Maria Spaak-Bergstedt Texla N.V. Tjörns El Tjörns Kommun Tjörns Sparbank Transatlantic Ulrika Wallin VM-Data Caran Wranges Juvelerare York Refrigeration ÅF Consulting Örjans Banans nya slope I september 2007 reviderades vår slope av Bohuslän Dals Banvärderingskommitté. En kommitté bestående av 9 personer, där vi själva normalt representeras av Torgny Dahlqvist och Sven-Gösta Wengelin, som ingår som ordinarie medlemmar. Vid detta tillfälle fick de av naturliga skäl inte medverka, utan enbart medfölja som observatörer, samt för att svara på frågor vid ev oklarheter. Efter genomgången matas alla uppgifter in i ett dataprogram och resulterar i en ny slopetabell. En mängd faktorer beaktas. Exempel: längd, bredd, lutning, bunkrar, vattenhinder, område runt green etc. Då kommittén enats om resultatet sänds det till Svenska Golfförbundet i Stockholm för slutlig revidering och godkännande. I slutet av november fick vi då resultatet från SGF och jag tror det bekräftar vad vi alla trott, vår bana är betydligt mer utmanande än vad den tidigare slopen utvisade. En scratchspelare får nu 1 slag extra och en bogeyspelare hela 3 slag. Varför denna förhållandevis stora förändring då flera nyslopade banor fått det omvända resultatet? Vår förra slopevärdering genomfördes 1999 och vi var då den första banan som slopades i distriktet. Ett antagande att det fanns vissa barnsjukdomar i den bedömningen är därför rimligt. Dagens bana är ca 100m längre än 1999 års version (längd är den tyngst vägande faktorn). Greenområdenas svårighetsgrad visade sig också väga tyngre i den nya värderingen. En missad greenträff på tex hål 16 är svår att reparera, etc. Resultatet är glädjande både för oss medlemmar och våra gäster. Förhoppningsvis kan detta stärka klubbens attraktionskraft för såväl gästspel som medlemstillströmning. Tabellerna finner ni här intill. Vidare kommer vi under vintern att se över indexeringen på hålen, för att se om det finns anledning att ändra. Det är inte Banvärderingskommittén som avgör detta utan det är klubbens ansvar. Det finns ett antal regler som styr ett håls indexering och det är inte i första hand hur svårt det är att göra par på hålet som avgör om hålet får ett lågt index. Vi lär återkomma i frågan. Bengt Svensson 6

7 En träff med vår greenkeeper Plötsligt är den över, sommaren. Det är dags för Mattias Josefsson, greenkeeper på Tjörns GK, att göra en tillbakablick på den gångna säsongen och förbereda den nästkommande. Just nu är budgetarbetet tillsammans med bankommittén avslutat och en något lugnare period har infunnit sig. Det är Mattias 11:e år som greenkeeper. Hur kommer det sig att det blev golfbanor du kom att ägna dig åt? Från början var jag anställd hos byggföretaget NCC och jobbade som anläggningsbyggare. Det råkade bli tre somrar med anläggning av golfbanor. Sista året var på Tjörn och jag blev tillfrågad av dåvarande greenkeeper Ingvar Fjellman om jag ville arbeta vidare med Tjörns bana. När Ingvar slutade tog jag över och på den vägen är det. Det är mycket kunskap och erfarenhet Mattias samlat på sig under dessa år, med nya utmaningar varje säsong. Resultatet får medlemmar och greenfeegäster njuta av vid varje golfrunda. Många som gått en runda kommer till oss och säger några uppskattande ord om banan. Det är naturligtvis jätteroligt att höra. Det händer även att personer kommer och klagar på exempelvis någon papperskorg som borde tömmas, men det ingår i jobbet att hantera alla synpunkter avslutar Mattias. Regn och elände, är det sammanfattningen av årets sommar? Ja visst var det en ovanligt blöt juni och juli. Från midsommar fram till början av augusti var det en jobbig period. Vid två tillfällen uppmättes över 60 mm regn! Översvämmade dammar och diken, vägar och bunkrar som tog mycket stryk, blev banarbetarnas vardag under denna period. Samtidigt fanns det ett stort antal förväntansfulla spelare, redo att ta banan i bruk så fort regnet upphört! Inför invigningsdagen fick vi ha hjälp av grävmaskin för att återställa vissa vägar, berättar Mattias. Efter regn kommer som bekant solsken, även om man får vänta länge ibland. Under slutet av augusti och resterande säsong hade vi åter en fantastiskt fin bana och banarbetargänget kunde ägna sig åt sina mera normala arbetsuppgifter. Gräsklipparna gick på högvarv! Vad gör en banarbetare på vintern? På hösten startas arbetet med att vintra in banan, då man bland annat gödslar på ett annorlunda sätt. Alla maskiner plockas ner och servas av oss själva eller skickas för slipning. Hur länge vi skall ha sommargreener beror ju lite på vädret. Strax efter luciagolfen skiftar vi förmodligen till vintergreener. Semester har man som banarbetare ca en vecka på sommaren samt en och annan strödag, resterande ledighet blir under januari månad. Något som det finns mer tid för under lågsäsong är engagemanget i SGA (Swedish greenkeepers association) som är en intresseförening där Mattias är med i styrelsen för Bohuslän Dals distrikt. Man träffas ca 4 gånger per år med föreläsningar och information. Han tycker det är viktigt att vara med och träffa kollegor i branschen. I år hölls en av träffarna på Tjörn, där mötet avslutades med en trevlig golfrunda. Vilka förändringar kommer vi att se på banan nästa säsong? Vi kommer att fortsätta med grästee på hål 7 och hål 13. Ur säkerhetssynpunkt kommer vi att göra förbättringar vid torpet. Sen får vi se vad som mer beslutas för det kommande året. Har du några egna idéer som du gärna skulle vilja förverkliga i framtiden? Det skulle i så fall vara en grästee på herrarnas hål 9. Vi har dessutom vissa tankar om ett trevligare landskap i den plattare delen av banan dvs hål 1, 3, 4 och 18. Även där har säkerhetsaspekten betydelse. Vi ser fram emot nästa säsong och tackar Mattias och hans medarbetare för det gångna året samt önskar en god jul och trevlig semester! Marita Olausson 7

8 Sponsorgolfen 2007 Sponsorgolfen samlade ihop 27 tvåmannalag för att spela en greensome poängbogey. Gänget samlades över kaffe och fralla. Stämningen var hög redan från början. Till tävlingsledningens stora glädje blev det i år inga återbud, trots att regnet hotade med en bister uppsyn. Det höll sig dock i skinnet tills nästan hela tävlingen var över. Då drog det till med en kort men kraftig regnskur. Eftersom det var gemensam start, drabbades ingen av någon orättvisa i det avseendet. Efter genomförd tävling serverade Örjan en läcker buffé, som inte lät någon gå hungrig från bordet. Vår ordförande Kent Yngve, tillika ordförande i marknadskommittén, inledde prisutdelningen med ett litet tal, där han vände sig till klubbens sponsorer och tackade den för deras engagemang och påtalade deras betydelse för klubben och dess verksamhet. Efter honom tog Karl-Erik Brorsson, medlem i sponsorkommittén, över. Han läste upp namnen på dagens sponsorer för tävlingen varefter han gick till det omfattande prisbordet. Resultaten fördelade sig sålunda: Längsta drive hål 3 hade för herrar ett antal namn på listan tills sista bollen kom. Då klämde Jan Johansson i lag Tourane till med en rökare, som distanserade alla andra rejält. På damsidan fanns inget namn på listan. Även här visade sista boll framfötterna. Caroline Karlsson i lag Boab fick ett långt och fint slag, som landade mitt på fairway. Därmed var det priset hennes. Närmast flagg skulle avgöras på hål 16. Dennis Saleborn i lag Vivestra kom närmast med 1,65. Tyvärr landade ingen av damernas utslag på green, varför de fick gå lottlösa från denna del. Så till lagtävlingen. Den vanns med strålande 40 poäng av RIAB Lag I, Peter Edström och Sten Valentin. I sitt tacktal prisade Peter givetvis tävlingens arrangörer men hotade samtidigt med att återkomma även nästa år och med samma partner. Bäva månde medtävlarna. Andra lag blev Bilia med Lennart Olsson och Kenny Brovall. Deras resultat blev 35 poäng. Tredje pris tog El & Marin Teknik med Lars Andersson och Ronald Josefsson. Även deras poäng blev 35, men de föll på högre Hcp. Fjärde pris gick till ett populärt par. Det var lag Wrange med Kerstin och Michael. De sponsrar klubbens största tävling, Wranges Äkta Make. Deras poäng blev snygga 34. Femte plats belades av Transatlantic med 33 poäng. Laget bestod av Uno Haraldsson och Mårten Carlquist. Totalt fick 24 av de 27 lagen pris. Tävlingsledningen tackar deltagarna för en mycket disciplinerad och väl genomförd tävling. Samtliga lag presenteras i närliggande bilder. Bosse Kemol Björn Bengtsson, Tommy Johansson Jakobssons Bygg Anne-Christine Udén, Tom Knutsson Nordic Oil Christer Jorland, Roger Nordevik Wranges Kerstin Wrange, Michael Wrange Krokdals Byggtjänst Andreas Svensson, Camilla Johnsson Petrosol Peter Zachrisson, Lars Kronvall Bengts Jonssons Brunnsborrning AB Margret Jonsson, Anders Jonson. Herrljunga Cider Johan Branmark, Sture Branmark Marknad(s)laget Karl-Erik Brorsson, Kent Yngve Tourane Nicklas Folkesson, Jan Johansson Boab Tryckeri Ulrika Gustafsson, Caroline Karlsson NVS/Nöjesbolaget Björn Marcusson, Hans Nävås Tjörns Sparbank Siw Bernhardsson, Erik Bernhardsson RIAB Lag II Sune Alexandersson, Susanne Valentin Vivestra Thomas Ferm, Dennis Salenborn Transatlantic Uno Haraldsson, Mårten Carlquist Lions Club Leif Westerberg, Bengt Smedberg RIAB Lag I Peter Edström, Sten Valentin Golf USA Kim Nilsson, Olof Lindelöf 8

9 Bilia Lennart Olsson, Kenny Brovall H A Rör Hans Andersson, Günter Bocken Kent Yngve talar Getinge Bo Haraldsson, Andreas Lindqvist Alfa Konsult/Hjalmar Olssons Bygg Leif Torberntsson, Hans Dahlkvist Tjörns El Nils-Gunnar Hallberg, Lars Hallberg Konst(s)laget Bertil Petersson, Eero Henttunen Tacktalet av vinnande laget RIAB I, Peter Edström och Sten Valentin. Akzo Nobel Patrik Falenius, Anders Öst El & Marin Teknik Ronald Josefsson, Lars Andersson Närmast hål män, Dennis Salenborn Längsta drive damer, Caroline Karlsson Längsta drive herrar, Jan Johansson 9

10 Ett besök på krogen! Trots att bara ett fåtal tappra golfspelare syns till på banan, är det ändå full aktivitet i köket på vår golfkrog, en kulen dag i slutet av november. Örjan, Lotta och Pille håller som bäst på med förberedelser inför de kommande julborden. Köttbullstillverkningen är i full gång. Tusen köttbullar kommer inte att räcka påstår Örjan! När det blir lite tid över för en pratstund passar jag på att ställa några frågor till Örjan. Hur tycker du att din första säsong med golfkrogen har varit? När jag tackade ja till erbjudandet hade jag ingen aning om hur det skulle gå, men kände mig motiverad att få driva något eget. Kort resväg till jobbet var också lockande. Det fina vårvädret bidrog till en bra start i april och maj, trots ett tungarbetat kök i de gamla lokalerna. Efter flytten till nya lokaler tog golfsäsongen fart med greenfee gäster, tävlingar och allt som hör till. Jag känner mig nöjd med säsongen, trots endast tre helt regnfria dagar under juli månad! Antalet golfspelande gäster begränsas naturligtvis av dåligt väder. Jag tycker det är roligt att även en hel del andra lunchgäster har hittat hit. En del av dem kommer dagligen. Hur har det gått med planerna på andra aktiviteter på kvällstid? I höst har det varit några födelsedagskalas och några matlagningskvällar. Just nu har vi en period med julbord och ytterligare födelsedagskalas. Förfrågningar om bröllopsfest har också kommit in. I somras jobbade du och din familj veckans alla dagar, hur blir det i vinter? Efter jul kommer krogen att vara stängd fram till ca 1 april. Sen blir det till att köra hårt igen! Örjan hälsar oss alla välkomna att njuta av hans julbord! Han passar också på att tacka alla gäster för det gångna året och önskar ett Gott Nytt År! Marita Olausson Wranges Äkta Makar 2007 Årets upplaga av Wranges Äkta Makar slog i år alla rekord, tävlingen är nu känd långt utanför klubben. Flera veckor innan anmälningstidens utgång var tävlingen övertecknad och man var tvungen att stänga anmälningslistan innan inbjudan till andra klubbar ens hade skickats ut. Tävlingen drabbades av en del problem, som tyvärr inte är helt unika. Alla önskemål om speciella starttider, vem som vill spela med vem osv, kunde av förståeliga skäl inte alltid tillgodoses. Tävlingsledningen är dock utrustad med stort tålamod, och efter några timmars ringande och pysslande fanns en fungerande startlista. Med ökad rutin tänjer man på gränserna och ger allt fler möjlighet att delta utan att den attraktiva prisutdelningen blir för sen på eftermiddagen. Hela 119 par fullföljde tävlingen. Från ett, som vanligt, överdådigt prisbord fick 26 par hämta sina fina priser. Vinnare blev paret Åsa och Mattias Jönegren med 66,8 slag. De följdes av Anette och Ulf Erikson på 68,2 slag. På tredje plats kom Jeanette och Henrik Broström, också på 68,2 slag. De föll dock på högre Hcp. Fjärde par blev Linda Kessander och Martin Dahl på 69,4 slag. På femte plats hamnade Brittmarie och Pekka Isaksson på 69,6. Samtliga dessa par är från Tjörns GK. Trenden bröts av sjätte paret, Liina och Roy Svanlund, 69,8 från Stenungsund GK. I samband med prisutdelningen överlämnade ordföranden i Bohuslän- Dals Golfförbund distriktets utmärkelse, Silvermärket, till Lars-Åke Lindeborg. Han hade inte möjlighet att närvara vid det tidigare jubileumsfirandet. Tjörns GK tackar paret Kerstin och Michael Wrange för att vi får ansvara för denna trevliga och populära tävling. Bosse 10

11 En mästare i klubbmästerskap! Stellan Jeanson har i år deltagit i vårt klubbmästerskap (KM) för tionde gången. Han vann tävlingen för tredje gången och har totalt stått på prispallen nio gånger! Han bor och arbetar i Göteborg men har tillbringat alla sina somrar på Tjörn. Han har varit medlem i golfklubben alltsedan start. Isabelle Hansson, bara 14 år, vann KM i damklassen för andra året på 257 slag över 72 hål och Stellan Jeansson vann herrklassen med 232 slag. Kan Isabelle på sikt bli en konkurrent till Stellan om antalet KM-segrar? I KM spelar man totalt hål, vilket gör att tävlingen går över två dagar. Olika upplägg har provats genom åren. Vi söker upp Stellan för att gratulera till det goda resultatet och få lite synpunkter på tävlingen och banan. Vad tyckte du om årets upplägg av KM? För mig var det ett bra upplägg med två rundor kvalspel på lördag och slutspel på söndag. Att lägga tävlingen i september är också bra, då behöver inte banan stängas av under sommarlovet, när trycket på banan är som högst och många vill ut och spela sällskapsronder. Har du bra tävlingsnerver? Ja, det tror jag. Tidigare spelade jag mycket bordtennis, en sport som kräver både kon- centration och lugn. Troligtvis har jag nytta av den träningen även i min golf och spelar oftast ganska jämnt under en runda. Har du några önskningar på förbättringar av vår bana? Det absolut viktigaste är att få grästee på alla hål och ytterligare upprensning runt banan för att minska letandet av bollar. Om man missar fairway eller green med bara några meter skall man lätt kunna hitta bollen. Detta är speciellt viktigt inom åtminstone en tiometersradie runt greenen. Skulle det sedan finnas pengar över, så skulle man ju kunna önska sig en ombyggnad av 17:e greenen som tyvärr blivit felbyggd från början. Greenen bör vara låg i framkant och hög i bakkant. Som det är nu är bakre delen mer eller mindre oanvändbar. Att få en ändring av banans par tycker han däremot inte är nödvändigt. Jag gissar att det är ganska kostsamma förändringar som skulle behövas. Det viktigaste är ju trots allt att banan är bra, och det är den. Många andra trevliga banor exempelvis i England och Skottland har liksom Tjörn par 69. Stellan är mycket nöjd med hur klubben sköts och de ständiga förbättringar som görs på banan. Att vi kan hålla greenerna öppna under så lång tid av året och att banan bara blir bättre och bättre för varje år som går är väldigt roligt. Styrelsen och banarbetarna gör ett jättefint jobb som vi alla skall vara mycket tacksamma för. Marita Olausson Tjörns golfkalender Utäng 1101, Skärhamn, Kalender med fina färgbilder från Tjörns golfbana + månadskalender på varje uppslag med alla komihåg för Tjörngolfaren. Pris 100:-/st. Kontakta kansliet eller gå in på för beställning. 11

12 2007 ett händelserikt år! Det är ju vanligt i media, tv och tidningar så här års att man gör en återblick på det gångna året, i text och bild. Eftersom 2007 var ett ovanligt händelserikt år på Tjörns Golfklubb, så gör vi likadant. Här kommer några häntisar Stormen Per gjorde rent hus med vår gamla utslagsbod på drivingrangen. Efter många diskussioner med försäkringsbolaget fick vi en engångsersättning och därmed möjligheten att bygga en ny utslagsbod. Många ögonbryn höjdes när boden under en kort tid var rosa, i väntan på den riktiga, mörkröda färgen. 1 april öppnade vi banan och vår nye krögare Örjan var på plats i det gamla klubbhuset. Han slet och kämpade i det gamla köket och serverade dagens lunch, med en hel del gäster. När han fick frågan om att annonsera efter fler svarade han: Jag törs inte: om jag får fler gäster så får dom inte plats, och då hinner jag inte servera med den kvalitet jag vill. Skönt med en sån start och att man kan ha så angenäma problem 1 april var också vår nya pro AnnCatrin på plats för att ta hand om medlemmar och gäster. AnnCatrin var sedan under säsongen i det närmaste fullbokad. 4 juni gick ett lämmeltåg från det gamla klubbhuset till det nya. Då var det flyttdags. En stor skara medlemmar hjälpte till att flytta allting. Som vanligt i en flytt hamnade inte riktigt allt på rätt ställe, och det tog en månad att få alla rutiner och allt på plats igen i det nya. 9 juni öppnade vi shopen. Avtalet med Golf USA blev klart bara några veckor innan så vår förberedelestid var ingen alls. Sommarpersonalen kom samma vecka som vi öppnade. Tala om att kliva rakt in i full verksamhet. 6 juli regnade det som om himlen stod öppen. Översvämning på 18:e green, översvämning i bunkrar, översvämning i dammarna, översvämning på drivingrangen och långt in på kvällen regnade det fortfarande. 7 juli invigningsdagen, sken solen och vi genomförde en fantastiskt lyckad invigning med bandklippning, 500 gäster, en golftävling över 7 hål och en mängd trevliga aktiviteter. Blött, visst, men väldigt trevligt. En stor fest med 246 deltagare på kvällen, med två extra tält uppsatta. Dagen efter fick vi ta ner tälten för då blåste och regnade det så dom höll på att blåsa bort. 9 juli golfveckan. En blöt tillställning Vi har aldrig tidigare haft så många deltagare under golfveckan. Vi har heller aldrig tidigare haft så dåligt väder. Förmodligen har vi heller aldrig tidigare haft så roligt under en golfvecka. 1 december åts det första julbordet på Tjörns Golfkklubb. Vem som tog första tuggan vet jag inte, men visst är det fantastiskt att vi numera har en fin restaurang, öppen större delen av året. Mycket mer har hänt under året men det här var i alla falla några axplock. Nu ser vi fram emot en ny spännande säsong 2008, minst lika händelserik. Tommy God Jul och Gott Nytt År till er alla från oss alla önskar Medlemskommittén genom Britt-Marie Smedberg E-post vill du ha e-post från klubben? Vi tänker prova med att någorlunda regelbundet skicka ut e-post med information från klubben blandat med erbjudanden från våra samarbetspartners, inbjudan till olika evenemang osv. Vill du ha e-post från oss se till att din e-postadress finns, och är aktuell i vårt register. Du kan själv lägga in uppgifterna via min golf eller ringa/maila/skriva/faxa till klubben. (e-post tel , val 1 för kansli, fax , adress Tjörns Golfklubb, Rävlanda 151, Kållekärr. Även ett personligt besök uppskattas förstås ) Klubbchefen Golfbilsparken växer! Här ser vi vårt senaste tillskott i golfbilsfamiljen. Nu har vi 4 stycken. Bilen är skänkt av Ingemar Skoglund, som vi också ser på bilden. Numera har vi också möjligheten att själva avgöra när någon behöver golfbil pga att man har svårt att gå. Läkarintyg krävs inte längre. Konferensrum på Tjörns Golfklubb I vårt nya klubbhus finns det nu möjlighet att ha konferens för upp till 15 personer i vårt nya, fina konferensrum. Där finns TV och video, overhead apparat och även möjlighet att låna både pc och oh-kanon. Bokning görs via kansliet på eller via e-post Spela golf på andra banor på Tjörns Golfklubb! Vi har nu, som hittills enda klubb i Bohuslän installerat en golfsimulator på klubben. Det går alltså alldeles utmärkt att spela golf hela vintern på klubben. Gå ihop några stycken och spela turnering, håll igång din egen sving över vintern, eller träna inför kommande säsong. En golfsimulator är numera så bra att många elitlag använder den för sin egen träning. Bokning görs via kansliet på eller via e-post 12

13 Luciagolfen Årets sista officiella tävling föregicks av ett envist regnande. Men när lördagen 8 december kom slutade regnet. Banan var dyngsur och många bunkrar var vattenfyllda. Greenerna, som vanligt, i ett efter omständigheterna, utmärkt skick. 44 glada personer kom till tävlingen, Luciagolfen, och började dagen med glögg med tillbehör samt pepparkaka och lussekatt. Av spelarna kom 4 från andra klubbar. Spelet genomfördes som Tomtegolf. Varje boll bestod av tre personer, vilka utgjorde ett lag. Alla spelade poängbogey individuellt. Finessen kom sedan i poängberäkningen. Av de först spelade sex hålen räknades det bästa resultat, av nästa sex hål räknades de två bästa och av de sista sex hålen räknades alla tre. Om alla spelade på sina Hcp skulle en idealscore se ut på följande sätt: 6x1x2 + 6x2x2 + 6x3x2 = 72 poäng. Eftersom det nästan alltid är några personer, som anmält sig men inte dyker upp, blev det i sista minuten omplaceringar i lagen och i två lag blev 4 spelare. Men med den goda stämningen var det inga problem. Shotgunstart och när skottet small bröt solen fram. Det blev en strålande dag och ingen vind, vilket gjorde alla dammar till blanka speglar. Banan var som sagt blöt. Alla bunkrar klassades som MUA med placering av bollen. De, som varit kloka nog att ta på sig stövlar, hade åtminstone torra fötter vid målgången. Humöret var hela tiden på topp och bara glada miner och glada skratt präglade dagen. Resultaten var överlag goda och segrade gjorde Lena Sjöblom, Arne Gustavsson och Thomas Abrahamsson, med strålande 78 poäng. Thomas, som kom från Öijareds GK, höll ett mycket trevligt segrartal. Lena hade sitt eget nöje genom att spela från gult. På andra plats kom en fyrboll in, Ann-Christin Alnegren, Lars Olausson, Olof Persson och Ove Kristensson, med samma fina poäng, 78. De blev dock tvåa eftersom deras sammanlagda Hcp för tre personer var högre än segrarnas. Trea blev Gösta Hedberg, Jyrki Laitala och Tommy Johansson med 76 poäng. Samtliga pristagare fick tomtar av olika storlek samt några även ett paket kaffe. Det blev en trevlig, solig och värdig avslutning av den officiella tävlingssäsongen på Tjörns GK. Men året är inte slut än och de ordinarie greenerna fortfarande öppna! Bosse GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR FRÅN HERRKOMMITTÉN. Vi hoppas att våra aktiviteter under året varit till glädje och ser fram emot att träffas igen till våren Ett mycket stort tack till våra sponsorer 2007: Almö Livs Elteam Väst Golf USA Herberts Rör Kvantum Stenungsund Nordea Olssons Trävaror Herrkommittén RIAB Skivfyndet Skandia Sörängs Audio Video Team Sportia Stenungsund Tjörns Sparbank Vivestra Brandskydd Tack Varmt tack till alla våra sponsorer för fantastiska prisbord Almö Livs, Bengt Jonssons Brunnsborrning, Boab Tryckeri, Butik Victoria, Dekorex Blommor, Golf USA, Hjalmar Olssons Byggvaror, Korggubben, La Belle, Nordea, Njuta Make Up & Hårstyling, Melokonsult, Per Jacobsson Byggnads AB, SEB, Securitas, Team Sportia, Tjörns Sparbank, Träningskliniken och Örjans Krog Varmt tack till alla våra spelande damer för en härlig golfsäsong Varmt tack till alla medarbetare i damkommittén för ert stora engagemang God Jul och Gott Nytt År önskar Ann-Christin Alnegren Damkommittén 13

14 PAR-GOLF Observationer och reflexioner vid hålkanten På Tjörns Golfklubb 2006, nystartar Eva och jag golfen. Eva har tid hos Pron fräschar upp efter spelpaus 35 års uppehåll från golfen! Jag testar min förmåga att gå 18 hål därvid hål första gången. Jag medicinerar mot motorik-problem mm, sedan några år. Vi kommer till klubben strax före 14 jag kan starta om en kvart, Eva har tid Hon hinner gå till tee 1 för att se mitt utslag Se till att du kommer iväg ordentligt. Jag svarar kaxigt Jag tänker gå 9 hål så länge vi ses därefter! Hål 1 Jag tar mig ett järn för att komma igång, kan man säga. Järntrean är ny favoritklubba. Har smyganvänt den, kan jag avslöja och därmed brutit mot min renlärighet. Tidigare har jag hävdat, att Golf spelas med tre klubbor 5, 9 och putter! Fullträff! Bollen far iväg högt och långt i motvind. Hustrun imponeras av utslaget, innan hon går till Pron. Jag får täckning för ett retsamt Vad hade du väntat?, innan jag stöddigt går ut ensam. Chockstart jag hålar ut ett över par 4! Andra hålet Vem faan kan tycka om golf, egentligen? Man släpar 14 klubbor och annat skrot. Är klädd på visst sätt. Och för sig efter en gåtfull etikett från Skottland. Man får ej spela långsamt och blockera, inte för fort och störa föregående. Absolut ej bli upprörd över dem, som påstår att jag just stör! Med andan i halsen efter backen upp, 30 m tvärbrant, från greennivån på ettan till teen på tvåan! Där orka slå en bolljävel. Sedan backe ner! Vad nytta ger den höjdförlusten? Så slå om och.. om! Komma ihåg: man ska ha bollen med sig fram till green. Det klarar jag nu igen! Trean Golf kan vara alldeles underbart också! Om man nöjer sig med enkel, avspänd klädsel glömmer den tokigaste etiketten, och har fritt bakåt och framåt, gott om tid! Bagen är i balans lättdragen på lagom kuperad, välklippt, friskt doftande fairway. Vädret är soligt, fläktande. Wow, så är det nu! jag njuter! Hål 4 Ännu ett superbra utslag med trean! I denna strategiska runda går jag självfallet på en boll för finsmakare med långtslående, atletisk kropp! och, som är donerad av det osjälviska företag, vars namn står i påtrycket! Femman ristningen Är kort hål, med unik hällristning i grannskapet och sidostup. Det utlöser den utförsåkteknik, jag trodde var glömd sedan 30 år. Genom att kombinera telemark med störtlopp rutschar jag mot greenen, undgår en bunker och noterar par! Tveksam stil! Hål 6 Jag klättrar andfådd mot sexans utslag. Vad som då sker, skulle kunna vara banans speciella upplevelse, med rubriken: Se din partner i sex-möte! Då skulle, oanmält, spelarens partner dyka upp! Som nu! Samtidigt ansluter nämligen från annat håll vänligt vinkande välkommen en elegant kvinna, som sneddat förbi sjuttons green. Det är ungdomlig förstärkning med toppmodernt golfkunnande hustrun, direkt från Pro-lektion! Sjunde hålet Eva är alltså nu med på turen! Hon som bl a har estetiskt sinne, inleder generöst och berömmande: Du slår fantastiskt bra, med den personliga swingen! Hål 8 Jag vill skryta lite: Jag har blivit radikalt bättre i år, genom rådet Var avspänd! Det stämmer väl med mina egna erfarenheter under 40 år Så här, se! Jag ställer mig i slagläge, frammanar en bild av Elvis eller Jerry Williams, och roterar i olika riktningar dynamiskt, kraftfullt, elegant! Följsamt, avspänt, låter man kroppen harmoniera med slaget Så enkelt är det! Det där liknar en mask konstaterar Eva, när hon ser min illustration och öser glatt vidare ur nyrik erfarenhet! Nio Efter sin halvtimme av uppfräschning hos Pron, kan hon berätta: Du ska göra så här...de kraftiga musklerna ska dra med de andra...lätt som en plätt! Jag som tycker jag blivit av med alla kraftiga muskler (vid 12 kg viktminus, för två år sedan), finner rådet lite svårt att tolka praktiskt, men lovar ta till mig dessa fundamenta för bra golf. Jag påpekar att alla de råd jag redan fått med finslipningar har möjliggjort hcp-sänkning under 40 år till 35.5! (Kl 16 är jag nyladdad med medicin är nio hål avverkade). Hål 10 Tappade nian på åttan, upptäckt på tian!, kunde rubricerat något som här hände. Jag saknar plötsligt nian, bästa klubban hur har det gått till? Caddien Eva går bakåt, letar och får den av två spelare, som funnit den på åttan. Helv... jag avbryter ett utrop av grövsta sorten, efter inspel! Och inser att min statistik över resultat med golfens effektivaste verktyg ännu inte prioriterar grova svordomar högst! De kommer att behövas senare! Jag klipper till igen till ett nästan ospelbart läge. Det var kanske inte så lyckat försöker Eva mildra. Det beror på målet. Jag avsåg hamna, där den nu ligger alltså slog jag närmast perfekt! Mitt självförtroende är maximalt! Du slog helt perfekt, korrigerar Eva mån om precisionen i vad man säger. Elvan Vi släntrar fairway fram i härligt väder, soligt, måttligt varmt. Jag höjer vätskeflaskan mot vinden. Det susar som brunt fjällbrus - och minner skönt om skotsk dryck och torvhed, 14

15 fjällvandring i Sarek, och annan mäktig upplevelse. Apropå natur vad sker i klimatfrågan blir det kallare eller varmare? Och jag kommer att tänka på det klassiska problemet: Om man står med ena benet i kokhett vatten och det andra i frysboxen vilken är temperaturen mittemellan? Kan man tala om ett personligt ansvar här? Eller är allt globalt? Hål 12 fornminnet? Banan är fornminnesrik av arkeologiskt intresse. Häromkring, sydost Kållekärr, finns ett av Sveriges fornminnes-tätaste områden! Många rationella golfare kallar det idag: alla gamla stenar som ligger i vägen och skräpar! Jag beundrar gängen, som i framsynt, förhistoriskt perspektiv byggt rätt från början! Så här kunde det låtit: Utslag och första delen av fairway...utmärkt söderläge, här lägger vi boplatser (byggmästare 6000 år sedan, yngre stenåldern)! Svackan ner mot vattenhindret... Perfekt skydd för båtarna (stamledare för 3000 år sedan, bronsåldern)! Sandbunker och småkulligt område fram mot green...passar till gravplatser (hövding 1500 år sedan, järnåldern)! Det trettonde hålet Då jag inte snabbt lyckas med det lokala, praktiska söker jag ta ett globalt grepp om golfen. Jag slår ett härligt slag just nu känns det precis som i 60-talsschlagern He s got the whole world in his hands hinner jag tänka före tydligt vattenplask 50 m bort! 14 Det går verkligen fint med många bra slag! Jag gör två över par, på fyra par 4-hål i rad. Jag är i ett 6-stim tänker jag belåtet och berusas vid minnet av de goda tider, då 6-or snaps på krog var regel ej som nu 3-or, rentav 2-or! Score efter snaps råder det samband? Borde det vara omvänt? Stora frågor sköljer över mig jag skjuter på svaren! Hål 15, banans svåraste Inför mitt utslag hörs: Det påminner om då jag gjorde par, på hål 15 på Los Monteros -68!. Jag vill bara gjuta mod i dig! förklarar Eva. Jag stramar upp mig och tänker på erfarenhet från ungdomen, då man sökte maskera sin oro, genom att snarast med nonchalans närma sig en uppgift friskt vågat är hälften vunnet! 16 Här kommer magnifik utsikt igen. Se golfen i stort!, är mitt recept när jag från kanten uppe på green-kullen siktar över hålkoppen mot horisonten, och sexmeter-puttar. PAR! Mitt råd därför rikta in mellan Vallhamn och Tjörnbroarna! 17 Kupelln? Borde heta Dösen? eller Gravplatsen?!(en skadad stendös finns 10 m från tee). Jag gör reflexionen, att det är sällsynt inom golfen med utslag från en kyrkogård. Kristna har alltid varit duktiga på att freda sina kultplatser mot religiösa konkurrenter, till skillnad från förhistoriens toleranta hedningar! Artonde hålet Kl 18 i mål, på ny hemmabana. Mycket lyckat! Det finns nog skäl att ompröva min ambition för aktiviteten golf som dittills, årsvis, ofta sammanfattats: Inleda säsongen, samtidigt som jag rundar av den! Nu är det sommar njut av den också! Per Hahn (och Eva) Boka redan nu in DAMERNAS VÅRRESA april I år går damresan till Grand Hotel i Halmstad. Vi spela troligen på Bäckavattnet och Ringenäs. Pris: 1.850:- I priset ingår: Bussresa, greenfeeavgifter, övernattning i dubbelrum, 3-rätters middag på lördagkväll samt frukost på söndag morgon. Enkelrumstilläg: 250:-. Uppges vid anmälan. Anmälan kan göras till: Ann-Christin Alnegren tel: Sista anmälningsdag är den 4 april. Max. antal deltagare 36 st. Betala in avgiften senast 10 april till Tjörns Golfklubb på pg eller bg Ange Damernas vårresa och ditt namn och medl.nr. Anmälan är bindande. Välkomna till en härlig golfhelg. Damkommittén. ORTOPEDISKA SKOINLÄGG Har du besvär med hälsporre, plantar faciit, hälsenor, benhinneinflammation, knä, höft eller rygg? Då kan ett par individuellt anpassade skoinlägg vara den hjälp du behöver. FEL RÄTT Kostnadsfri fotanalys Thomas Stolt Leg. Naprapat Skärhamn

16 Rabatt gäller endast på varor i lager Bytesrätt av inköpsvärde men ej öppet köp t.o.m 31/12-07 REA Tjörns golfklubb Lördagen den 22/12 Klockan 10,00-14,00 40%-70% Rabatt på ordinarie pris Hjälp oss tömma shopen innan vintern. Vi rear ut allt som finns kvar i lager denna lördag före jul. Skynda att fynda! Bollar 40% Tillbehör 40% Klubbor 40% Skor 40% Kläder 50% Bagar 40% Regn & vind 40% I Göteborg finns det just nu ett sortiment av förra årets alpina skidmodeller från Elan till 25% rabatt på ordinarie pris. Du som medlem har 15% rabatt på aktuella vintervaror från Elan, Dalbello pjäxor och Cross skidkläder. När du handlar i shopen får din klubb provision på det som säljs! Backa 3, Tel Hjärtligt Välkomna och God JUL Nordea Bank AB (publ) Hamngatan 17 Skärhamn nordea.se Låna av ditt hus Genom att ta ett lån på din bostad kan du frigöra pengar till det du själv önskar, t ex ett nytt kök, badrum eller investering inför pensionen. Boendefrågor kräver bra rådgivning. Utifrån din livssituation och dina behov, hittar vi tillsammans den lösning som passar dig bäst. Ring oss och boka tid för en rådgivning Gör det möjligt A Preliminär utgivning 2008 Nr manusstopp utgivning 1 22 februari v mars v. 17 Annonsera i Tee Time 1/4 sida 500:- 1/2 sida 1.000:- 1/1 sida 2.000:- Priserna är exkl. reklamskatt och moms. Vid bokning av samma annons för ett år (4 nummer) lämnar vi 10% rabatt. Skicka material som skall vara med i tidningen till: Vill du vara med i redaktionen? Hör av dig till Kent Yngve.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb

Krönika. 1993 på Torshälla Golfklubb Krönika 1993 på Torshälla Golfklubb 10/7-93 Anette och Magnus spelade Torshällas sambotävling dagen före spelades första Brostedt Cup. Robin var febersjuk. Ingela hade nyss återtagit golfen och ville inte

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Tack för all hjälp under årets två första städdagar!

Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Tack för all hjälp under årets två första städdagar! Under lördagen och söndagen hade vi årets första städdagar. Det var 228 medlemmar här de båda dagarna, de flesta var här under lördagen då strax över

Läs mer

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT

GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT GOLFVETTPROV NR 1 TILL NYA GRÖNT KORT Namn: Fråga 1-15 ger en poäng vardera. Fråga 16-20 kan ge max två poäng vardera. Du kan få maximalt 25 poäng. Du är godkänd om du får 20 poäng. 1. Vem har alltid företräde

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla.

Vi skall naturligtvis också trycka upp något exemplar att sätta upp på vår anslagstavla. Våren är äntligen här! I skrivande stund är det 16 grader varmt ute och värmen är fantastisk. Äntligen får man sätta sig i solen och njuta, åka till golfbanan och spela golf och träffa härliga och trevliga

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014

PRELIMINÄR VERKSAMHETSPLAN KANSLI/SHOP 2014 KANSLI/SHOP 2014 Peter Falck som klubbchef svarar för samordning och ledning för den dagliga driften av klubben. Verksamheten vid kansliet är att ge service till bl.a. klubbens medlemmar, Greenfeegäster,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 14 september 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013.

Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Sammanställning från A-golf medlemsundersökning 2013. Först och främst vill vi tacka för alla era svar i undersökningen som har innehållit både ris och ros. Vi ligger högt i värdena med allt från banans

Läs mer

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt

Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014. Veterangolfare vid 2013 års upptakt Veterankommittén herrar KOMPENDIUM 2014 Veterangolfare vid 2013 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2014 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1959. Yngre kan få deltaga utom tävlan

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen

1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen 1. Spela bollen som den ligger och banan som den är (regel 13 i regelboken) Du får inte förbättra bollens läge, området för svingen eller spellinjen genom att bryta, böja, pressa ned något fast eller växande.

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Efter första bollträffen är du såld på golfen

Efter första bollträffen är du såld på golfen Efter första bollträffen är du såld på golfen Den dag du står på övningsbanan och träffar bollen helt rent, ser den lyfta mot skyn i en hög båge det är då du förstår. Förstår tjusningen med golfen. Förstår

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

Välkomna till Landeryds Golfklubb

Välkomna till Landeryds Golfklubb Välkomna till Landeryds Golfklubb Norra banan är en varierande banan med mästerskaps längd. Den har stått värd för så väl Nordea Masters som PGA mästerskapen. Norra banan är tre banor i en hed, park och

Läs mer

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com HUVUDTESTER BOLLSTART En test för att starta bollen på linjen För detta test använder du träningsredskapet Tutor. Placera kulorna längs fram på svåraste nivån. Målet är att starta bollen mellan kulorna

Läs mer

Verksamhetsplan Juniorer 2014

Verksamhetsplan Juniorer 2014 Verksamhetsplan Juniorer 2014 Syfte Tanken med detta dokument är att uttrycka en långsiktig strategi för Gumbaldes juniorverksamhet, definiera vad som behöver göras samt säkra resurser så möjligheten finns

Läs mer

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset

Guldmedlemskapet - vad innehåller det och HUR du graderar upp dig som medlem. Ny betalterminal för linksbanan i rangehuset Nyhetsbrev #1 2015 Sida 1 av 5 Hej Vänner, Mycket välkomna till en ny golfsäsong! Det som länge såg ut att bli en hemsk vinter, bidde ingenting.. Nu drar vi snart igång Här följer lite mer info, om bl

Läs mer

BOULEHALLEN I VARBERG

BOULEHALLEN I VARBERG BOULEHALLEN I VARBERG Boulodromen.se stod färdig för invigning den 28 oktober 2006 efter två års projektering och planering. Ägare är Alliansen Varbergs Boulehall som är en sammanslutning av åtta föreningar

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt

Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015. Veterangolfare vid 2014 års upptakt Veteraner herrar KOMPENDIUM 2015 Veterangolfare vid 2014 års upptakt För VETERANGOLFEN på TOBO GK år 2015 gäller: Ålderskrav: Spelare skall vara född senast 1960. Yngre kan få delta utom tävlan och går

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN

Tävlingsbestämmelser 2013 HCP-KLASSEN Tävlingsbestämmelser 2013 Skandia Tour är ett toursystem där juniorer kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks, Regional och Distrikt.

Läs mer

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL

GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL GOLF SOM SÄLLSKAPSSPEL MARGARETA LINDELL DAGFOLKHÖGSKOLAN TROLLHÄTTAN HÖSTEN 1995 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 HISTORIA... 2 UTRUSTNING... 3 REGLER... 3 VAD KOSTAR DET?... 4 SÄLLSKAPSSPEL... 4

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

För egen del var jag på Sotenäs GK förra helgen och skulle försvara min RM-titel i H45.

För egen del var jag på Sotenäs GK förra helgen och skulle försvara min RM-titel i H45. Det är inte helt enkelt att försvara en titel. Många har försökt genom tiderna. Nu till helgen är det Louis Oosthuizen som ska försöka. För några år sedan lyckades Padraig Harrington. För egen del var

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Välkomna till sommaren 2014

Välkomna till sommaren 2014 L L Välkomna till sommaren 2014 Tjäna på att resa! Bunkra sommar och sol i Heiligenhafen Konferens All Inclusive 7 golfbanor på 7 dagar Ullared med tjejgänget! L Välkommen till oss och vårt trevliga utbud

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål.

Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Fredagspel på Hammarö GK mellan 17.30 och 18.00 Spel 3 juniorer och en scorkortsansvarig. 9 hål. Ingen tävling bara kompisspel. Start från respektive tee. Gulsvart/Grönvit/Röd/Blå/Gul/Vit Max 10 slag per

Läs mer

Vad gör ni den 26:e till 30:e september?

Vad gör ni den 26:e till 30:e september? Vad gör ni den 26:e till 30:e september? För en tid sedan träffade jag Claes Claesson, f.d. mycket erkänd krögare i Karlstad, som numera tillsammans med hustrun Titti bl.a. arrangerar Njutningsresor se

Läs mer

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Postmästerkapen i Golf 2013

Postmästerkapen i Golf 2013 Postmästerkapen i Golf 2013 På Kalmar Golfklubb finner du två 18- hålsbanor: Den Nya Banan och den Gamla Banan, som öppnade med nya greener och greenområden den 18/7 2009 Golfbanorna ligger i underbar

Läs mer

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar.

TÄVLINGSINFORMATION. hemsida www.karlstadgk.se under Kommitté/Damkommittén/ Tävlingar. TÄVLINGSINFORMATION ANMÄLAN till 18 hålstävlingar och 9-hålstävling anmäles senast klockan 17.00 måndag före tävling antingen på www.golf.se/min golf eller ring receptionen (054-866353) om inte annat anges.

Läs mer

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009

Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Protokoll för Årsmöte Loftahammars Golfklubb 2009 Ordförande hälsade drygt 60 årsmötsdeltagare välkomna till Loftahammars Golfklubbs i Loftahammars Bygdegård den 2:a maj 2009 1. Val av ordförande till

Läs mer

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009

Grönt kort på väg till hcp 36. Teoriutbildning - 2009 Grönt kort på väg till hcp 36 Teoriutbildning - 2009 1 2009 Grundläggande golfutbildning Teori Cirka 8-10h Teoretiskt prov Praktik Cirka 8-10h Praktiska prov Åskådarrond Fadderrond 2 Grundläggande golfutbildning

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 11 maj 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist, Johnny Petersson,

Läs mer

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre.

Distrikt 2015. DELTAGARE Riktar sig till dig som är mellan 13-21 år och som har ambitionen att ta sig vidare till Skandia Tour Regional och högre. Distrikt 2015 SKANDIA TOUR Skandia Tour är ett toursystem där juniorer upp till och med 21 år kan tävla i golf på olika nivåer. Skandia Tour genomförs som individuella tävlingar på fyra nivåer, Elit, Riks,

Läs mer

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28

SGA-mästerskapen SGA-mästerskapet 2008: Här står slaget i höst 28 Här står 28 SGA-mästerskapet 2008: slaget i höst Den 22 september möts SGA:s medlemmar i det årliga och mycket prestigefyllda slaget om vem som är organisationens golfkung/drottning. Tre av Stockholmsregionens

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1

Regler. Frågor och svar 2011-11-01 1 Frågor och svar 2011-11-01 1 Vad är viktigast att kunna av regelbokens alla regler? Läs Definitionerna och Regel 1 4. De senare beskriver idén med golfspelet. Försök förstå innebörden i Regel 13 och förfaringssättet

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig!

Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Hallå! Som ni märker så har infobladet fått sig en ny layout. Jag hoppas att den uppskattas och ni får mer än gärna lämna feedback till mig! Givetvis hoppas jag att ni har eller har haft en riktigt trevlig

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

Nr 1, 15:e februari 2004

Nr 1, 15:e februari 2004 Medlemsbladet för f r HSB Brf Snösätra Nr 1, 15:e februari 2004 På gång i föreningen Vi är nu inne på det nya året 2004 och det finns en hel del som händer. Det nya låssystemet håller på att installeras,

Läs mer

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf

Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf Bilaga A och B Ansökan om bidrag för utveckling av Älvkarleby Golfklubbs ungdomsverksamhet och Handigolf PROJEKTBESKRIVNING OCH KOSTNADSKALKYL Bakgrund Älvkarleby GK är en ideell förening som bildades

Läs mer

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb

Banguide. Välkommen till Mälarbadens golfklubb Banguide Välkommen till Mälarbadens golfklubb 1 Lokala regler och bestämmelser 2.4 Ledningstråd Om en boll träffar ledningstråd på hål 7 eller 16 måste spelaren utan plikt omedelbart annullera slaget och

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc.

FATTA BESLUT (håll fast vid det, lita på det) = DETTA SKAPAR VARAKTIG FÖRÄNDRING. Det här gäller all förändring! Mat, rökning, golf etc. Tänk i golf. Cai Nilsson Som människor styrs vi av inlärda vanor och mönster, att bryta dessa gör oss osäkra och otrygga. (matvanor, rökning, motion osv..) Dessa måste brytas och ersättas med nya för att

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2013

Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsbera ttelse 2013 Verksamhetsberättelse avseende verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 för Postens Kamratklubb, Lund. Styrelse Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande sammansättning:

Läs mer

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva)

Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Regler för ESIK Matchcuptävling i golf 2015 (reva) Tävlingen spelas i 2-mannalag. Spelformen är bästboll match slagspel med hcp reducerat till 85% per spelare. Laget får bestå av en spelare med högst hcp

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN

GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA JAN INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP 6-9 Januari 2011 Göteborg, Sverige GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN GOTHIA INNEBANDY CUP GOTHENBURG SWEDEN JAN 2011 Välkommen till Gothia Innebandy Cup 2011! Gothia Innebandy

Läs mer

& God Jul. Gott Nytt År. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Ny medlemsform 5 Lussegolf 7 Korsord 11. Ur innehållet:

& God Jul. Gott Nytt År. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Ny medlemsform 5 Lussegolf 7 Korsord 11. Ur innehållet: Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec. 2008 & God Jul Gott Nytt År Ur innehållet: Budgetmötet 3 Ny medlemsform 5 Lussegolf 7 Korsord 11 www.golf.se/tjornsgk Nya tider ny medlemsform nya möjligheter

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

HALMSTAD GOLFAKADEMI.

HALMSTAD GOLFAKADEMI. HALMSTAD GOLFAKADEMI. PROGRAM VÅREN 2015 Golf blir b DIN GOLF, VÅRT LIV. Golf blir bara roligare och roligare ju bättre man blir. Och det fina är att det inte är så svårt att bli bättre heller. Inte om

Läs mer

Inbjudan till Volvo Masters Amateur 2008

Inbjudan till Volvo Masters Amateur 2008 Inbjudan till Volvo Masters Amateur 2008 Volvo. for life Dags att pegga upp för Volvo Masters Amateur 2008 Snart startar den 24:e upplagan på din hemmaklubb. Vi börjar med klubbtävlingar på 100 klubbar,

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg

Hills Golf & Sports Club Säsong 2015. Golfkurser för dig som är senior. Kursupplägg Hills Golf & Sports Club Säsong 2015 Golfkurser för dig som är senior Hills kan under säsong 2015 erbjuda ett brett urval av kurser, både för dig som är sugen på att förbättra svingen, eller kanske lära

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen.

När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. När man väntar besök ser man till så det finns kaffe, och vi lovar att det finns svenskt kaffe på festen. Gävle är en stad med stark kultur- och idrottsprofil. Här finns det legendariska hockeylaget Brynäs

Läs mer

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar

Ulricehamns Golfklubb - förslag till banförbättringar - förslag till banförbättringar Projektgrupp Urban Henriksson Åke Lindahl Per-Ola Karlsson Roland Holmgren Annika Wallqvist Dan Lövgren Januari 2007 Generellt: Vi skall alltid ta hänsyn till att vår bana

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP

SKANDIA CUP FINAL. Gripsholms Golfklubb. Arrangerar Riksfinalen. i världens största golftävling SKANDIA CUP Gripsholms Golfklubb Arrangerar Riksfinalen i världens största golftävling SKANDIA CUP för ungdomar i åldern 13 16 år den 12 13 augusti 2008 1 Tävlingsledning Arrangör Gripsholms Golfklubb 08-653 53 50

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF

GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF GOLFVETT OCH REGELPROV TILL GOLFÄVENTYRET MIN FÖRSTA GOLF Mitt namn: Mitt golf ID: Du skall klara 15 frågor om golfvett och 15 frågor om golfregler. Vi rekommenderar att du svarar muntligt på frå gorna

Läs mer