God Jul Gott NYTT ÅR. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "God Jul Gott NYTT ÅR. www.golf.se/tjornsgk. Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14"

Transkript

1 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Dec & God Jul Gott NYTT ÅR Ur innehållet: Budgetmötet 3 Utveckling av banan 5 Ny slope fler slag 6 Sponsorgolfen i bild 8 KM-mästare 11 Krönika 14

2 Tjörns Golfklubb mer än bara golf Nu när decembermörkret sänker sig över oss lägger de flesta golfklubborna på hyllan och ägnar sig åt annat. Men för de mest aktiva golfarna är det nog inte slut med spelandet ens i lucia/juletider. Många kör på hela året och det är endast de kortare dagarna och snö som kan stoppa dem. Budgetmötet kunde för första gången i klubbens femtonåriga historia ske i egna lokaler. Lite spännande kändes det faktiskt när ni medlemmar började anlända skulle alla få plats skulle alla höra skulle alla se? Det finns säkert en del att se över och förbättra inför kommande arrangemang i lokalen. I den av medlemsmötet för verksamhetsåret 2008 tagna budgeten med en omsättning på nära och ett budgeterat resultat före disp. på finns inte utrymme för några överraskningar. En mycket tuff budget som styrelse, kommittéer och anställda måste leva upp till. Då de ekonomiska ramarna nu är lagda har styrelsen och kommittéerna en intensiv period framför sig med planering av respektive verksamheter inför den väntande säsongen. Detta arbete skall vara klart sista januari och presenteras i samband med årsmötet. Arbetet med en kommande generalplan pågår. MÅNGA SKALL GÖRA LITE Ni har hört det förut. Vi är nu c:a aktiva medlemmar i vår klubb, varav ett stort antal tillkommit de senaste åren. Tillhör du de procent av medlemskåren som gillar att jobba aktivt för andras och egen trevnad i någon av våra kommittéer? Om inte, beror det säkert på att ingen av de mera aktiva kontaktat dig om medverkan eller du tror att ett engagemang skulle ta alltför mycket av din tid. Du förstår säkert att jag vill slå ett slag för det ideella arbete som måste till för att få vår stora verksamhet att fungera och ser gärna att många fler anmäler sitt intresse till respektive kommitté, styrelsen eller klubbchefen. Medlemmarna utgör kärnan i vår verksamhet och vi kan fortfarande ta emot fler utan att tillgängligheten blir sämre. För att säkra återväxten måste vi arbeta för att få fler barn och ungdomar intresserade av golfen. Jag föreslår att vi alla hjälps åt genom att tala gott om vår klubb och bana framhålla allt det positiva både med att spela på Tjörn och vara medlem i Tjörns Golfklub. Efter en händelserik och utdragen säsong går nu Mattias, Nicklas och John hem några månader medan Tommy och Ann-Christin får vänta med sin julledighet tills årsfaktureringen är avklarad. Systematik är att sätta den ena foten framför den andra när man går och inte tvärt om Trevlig helg Kent Yngve Ett varmt tack Till Er medlemmar, till alla som medverkat med värdefulla ideella insatser samt till personal och entreprenörer som helhjärtat ställt upp för klubben under den gångna säsongen. God Jul och Gott Nytt År Styrelsen Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr Tel: , Fax: E-post: Internetadress: Bankgiro: Postgiro: Tee Time är medlemstidning för Tjörns Golfklubb. Ansvarig utgivare: Kent Yngve I redaktionen ingår: Agneta Bengtsson Tommy Johansson Bo Bäckman Marita Olausson Manus skickas till: Tjörns Golfklubb Rävlanda Kållekärr eller 2

3 Budgetmöte i egna lokaler Lördagen 1 december samlades 53 medlemmar till årets budgetmöte. För första gången skedde detta i vårt nya klubbhus. Alla bord var borttagna och stolarna uppställda i s.k. biografsittning vänt mot dörren till konferensrummet. Ordförande Kent Yngve gjorde en kort resumé av det gångna året. Det har varit ett händelserikt år med bl.a. färdigställande av klubbhus och maskinhall med tillhörande inflyttning och invigningskalas. Han kunde också informera om, att Örjan fortsätter som krögare efter ett första bra år. Vår Pro AnnCatrin har dock valt att sluta och måste ersättas. Helge Christensson rapporterade, att byggnationen gått helt enligt plan båda vad gäller ekonomin och tidplanen. Vissa kompletterande arbeten med ljudnivån ska dock göras i klubbhuset. Mötet började som vanligt och en cirkulerande närvarolista utgjorde röstlängden. Till protokolljusterare och rösträknare valdes Lars-Åke Lindeborg och Olof Persson. Först ut på plan var BK:s ordförande Bengt Svensson. Han gav en trevlig redovisning över de arbeten på banan, som är planerade för Det rörde sig huvudsakligen om tämligen omfattande arbeten på hål 12 och 13. Han framförde också ett varmt tack till alla de medlemmar i olika grupperingar, som gjort mycket arbete på banan och dess omgivningar. Särskilt nämnde han Alf Ryliden, Sven-Gösta Wengelin med sitt gäng och givetvis Bengt Smedberg. I samband med detta berättade Torgny Dahlqvist om den nyligen gjorda omslopningen av banan. Torgny är medlem av distriktets slopegrupp. Tjörns GK var den första banan som slopades med det då nya banvärderingssystemet. Det har under åren utvecklats och utbildningen och kalibreringen av slopevärderarna har förbättrats. Det har i alla fall fått till resultat, att vår bana bedöms som svårare är tidigare. Därmed har också antalet tilldelade slag ökat. Torgny uppmanade därför alla, att nu gå ut och sänka sina Hcp. Stig Jönegren redovisade läget beträffande den långsiktiga utvecklingsplanen och nämnde också, att nu är det dags, att ta fram en ny 5-års plan. Vad som nu är kvar av den gamla är vissa markarbeten med vägar och parkering, planteringar och lite andra trivselhöjande åtgärder. Så var det dags för kassören Inga-Lill Jansson att åter göra ett av sina berömda framträdanden med att redovisa budget, prognos utfall 2007, balansräkning samt finansieringsplan. Man kan konstatera, att styrelsen har god kontroll på ekonomin och att vi inte behöver höja några avgifter inför kommande år. Alla dragningarna ger ett professionellt intryck och det var nästan inga frågor alls. Härligt! Avgifterna och budgeten klubbades därför lätt igenom. Två motioner hade lämnats in, båda av Håkan Bergstam. Ordförandes kommentar var, att nu, när Håkan blivit pensionär, har han äntligen tid att skriva motioner. Detta höll Håkan med om. Den första handlade om behovet av en uppdaterad matrikel. Många hade synpunkter och att lägga ut matrikeln på Internet var intressant. Mötet gick på motionärens och styrelsens linje. Ärendet remitterades till klubbchefen att på bästa ekonomiska och praktiska sätt åstadkomma detta. Olika lösningar finns och till varierande kostnader. Den andra motionen handlade om att ta bort kullen mellan 18:s green och klubb- Håkan Bergstam argumenterar för att kullen mellan 18:e green och klubbhuset skall bort. 3

4 huset. Här blev det många talare både för och emot. Bland de synpunkter som framfördes fanns utseende på banan, möjligheten till avståndsbedömningar vid inspel, säkerhet m.m. Efter votering avslogs motionen med stor majoritet. Övriga frågor inleddes av Bo Bäckman, ordförande Bohuslän-Dals Golfdistrikt. Han tog upp ämnet om vad som nu händer i golfen och att antalet medlemmar minskar. Han menade, att det inte är någon risk för golfens framtid. SGF har gjort en omvärldsanalys och Bosse visade några bilder som visar, att intresset är mycket stort och att vi i Europa kommer på 5:te plats vad gäller antalet banor och på 2:dra vad gäller antalet medlemmar. Viktigt för framtiden är medlemsvård av de egna medlemmarna, rekrytering av juniorer och damer samt att på olika sätt i vår planering gardera oss för ändrade förutsättningar. Dagens ungdom, golfens framtid, har helt andra värderingar av sin fritid än vad vi äldre har. Tommy kom så in och talade om fortsättning av Bästkortet samt informerade om golfsimulatorn, som nu finns i det tidigare golfbilsgaraget. Simulatorn kommer att vara tillgänglig för medlemmarna om c:a en vecka. Tid kan bokas i receptionen. Han slog också ett slag för nästa års väggalmanacka, som nu finns att köpa. Torgny Dahlguist vann herrklassen och Inger Svensson vann damklassen i årets Rävlanda Cup. Stig Jönegren informerade om, att samarbetet med Golf USA fortsätter även nästa år och att medlemmarna även kan köpa alpin utrustning med 15 % rabatt. Då inga nya övriga frågor framfördes tackade Kent för intresset och avslutade mötet. På sedvanligt sätt var det prisutdelning i Rävlanda Cup. Segrare bland damerna är Inger Svensson med Ann-Christin Alnegren på andra plats. Bland herrarna segrade Torgny Dahlquist följd av Pelle Nilsson, Bertil Pettersson samt Kjell Alsterljung. Därefter bjöds på kaffe med stora och goda lussekatter. Under mötets gång observerades två spelare på banan i det rådande ruskvädret. Det visade sig vara två greenfeegäster. De belönades med en varm applåd och kaffe med tilltugg. Bosse Från klubbchefens fönsterbord i väntans tider! Nu går man i väntans tider igen! Väntan på jul? Visst men nu väntar jag på nästa säsong. Vi har redan tävlingsprogrammet på plats, budgetmötet har varit, budgeten är lagd, avtalet med shopen är klart för nästa år. Bästkortet har vi muntligt kommit överens om att fortsätta med ytterligare ett år, kryddat med ännu lite mer innehåll. (Håll utkik på hemsidan). Och så måste man gå omkring och vänta en hel vinter på att få sätta igång igen Vi har förstås golfsimulatorn som säkert är på plats och igång när ni läser detta, men det är en klen tröst i sammanhanget. Vad kan vi göra medan vi väntar? Jag kom på några saker som är viktiga framöver. Det är många som arbetar ideellt i klubben, och som är viktiga för den trivsel vi upplever och den klubbkänsla som genomsyrar klubben. Där behövs alltid påfyllning med nya krafter som kan ta vid och dra sitt strå till stacken under några år, för att sedan lämna över till nya. En gång ideell, alltid ideell låter väldigt trevligt när man säger det, men det är nog trevligare om den som arbetar ideellt får dels avlösning emellanåt, dels möjlighet att hjälpa till med annat inom klubben och därmed få lite omväxling. Lust att vara med? Vi har många ungdomar i klubben och nu har samma team ledare varit med en längre tid. Här finns möjlighet att skola in sig och följa sin eller sina ungdomar under en härlig tid. På den lite mer tekniska sidan finns fortfarande behov av hjälp med och omkring våra nya byggnader och vad gäller sammansättningen av allt material till klubbtidningen behöver också någon eller några ta över. Sedär 3 lediga jobb att fundera över barn eller juniorledare, byggnadsskötsel och tidningsproducent. Ta kontakt med mig så förklarar jag gärna vad som behövs och vilka kunskaper du eventuellt behöver ha. Jag har tid att prata med dig - jag går ju bara omkring i väntans tider Klubbchefen 4

5 Utveckling av banan En golfbana blir aldrig färdig. Det är väl det som är det roliga med att engagera sig i dess utveckling. Jag brukar säga att jag har det roligaste jobbet i vår klubb, hedersuppdraget att vara ordförande i bankommittén. Synpunkter på vad som bör göras på banan finns väl nästan lika många, som antalet medlemmar i klubben. Att tillfredsställa alla går ju tyvärr inte. I bankommitéen jobbar vi med en förbättringslista som hela tiden förändras och prioriteras om med hänsyn till idéer och ekonomi. Vår bana är anlagd med mycket möda i en extremt svår miljö. Pionjärerna som en gång kunde visualisera en golfbana i detta område är värda all heder. Vi i bankommittén försöker därför genomföra förändringarna med så varlig hand som möjligt. Banans karaktär skall inte förändras. Däremot strävar vi efter att ta bort onödiga svårigheter tex som berg i dagen på fairway, lättare att hitta snedslagna bollar osv. Dessutom är det viktigt att förändringarna görs så att arbetet för banarbeterna underlättas. Skall en större förändring ske (tex en ny tee) tittar vi på området runt omkring för att se vad som kan göras för att förbättra. I sådana fall tar vi dessutom hjälp av en banarkitekt för att säkerställa att vi inte gör något alldeles galet. Jag kan försäkra er att professionella ögon ser saker som vi amatörer kanske inte tänker på. 150m pinnen (hål 12) skall planeras och göras klippbar. Diket läggs igen (påverkar ej slopen). Grästee anläggs på nuvarande platser för gul och röd tee (hål 13) Området mellan gul och röd tee fylls ut och planeras så att det blir klippbart. Bergknallen rensas och några träd i spelriktningen tas bort Stenkullar till höger om fairway (hål 13) täcks med jord och blir klippbara mjukt rundade kullar. Stubbåkern mellan fairways på hål 12 och 13 repareras. Dammen framför torpet (hål 13) grävs ut något för att generera massor, samt för att få mer vatten i spel. Utöver detta kommer givetvis ett antal mindre förbättringar att göras. Några exempel: Första bunkern till vänster på hål 18 kommer att läggas igen med ca 50 procent. Den lilla vänstra bunkern på samma hål kommer att torvas upp i bakkant mot klubbhuset. Vi hoppas bl a kunna plantera växter på några av våra teeslänter som idag täcks av nässlor och liknande. Kan vi, skall vi försöka genomföra planteringsarbete under våra arbetsdagar i vår. Förhoppningsvis kan det locka många av er att deltaga. Under 2007 har vi genomfört två större arbeten, grästee på hål 5, samt flyttning av gul tee på hål 7. Det senare är inte helt färdigt utan skall kompletteras med täckande växter som skall förbättra helhetsintrycket. Vad händer på banan under 2008? Vi avser att genomföra stora förändringar på hål 12 och 13 och jag skall försöka beskriva det här: Vänster sida om fairway från gul tee (hål 12) och framåt skall rensas ytterligare (påbörjades hösten -07). Den trekant som finns till vänster om 2009 och framåt Planer och visioner finns för att genomföra både stora och små ändringar. Under 2009 hoppas vi kunna bygga ny gul tee på hål 9. Det finns planer på vad vi skall göra med hela området hål 1, 3 och 4 men detta får vi återkomma till. Bengt Svensson 5

6 Ett varmt tack till våra sponsorer för hål, skyltar och officiella tävlingar samt till annonsörerna i Tee Time. Samtliga önskas God Jul och Gott Nytt År Akzo Nobel Bo Alexandersson Alfa Konsult Almö Livs Anderssons Rörl BDO Region Väst Bilia Bjurfors Boab Tryckeri Bygg & Fritid El & Ventilationsteknik Getinge Skärhamn Gillholms Maskiner Golf USA Golvpojkarna Gunnars El Haddocks Kjell Helin Eero Henttunen Henkel Norden AB Herrljunga Cider Kemol K.G.Knutsson KR Smide Kroksdals Bygg La Belle Lions Club Tjörn Luwasa Maritime Freight Marsh Marine Energi Nordea Nordic Oil Olka Resor Padax AB Peter Jörnhult Invest P.Å Konsult RRM:s Brunnsborrning Rune Karlssons Mek Rönnängs Industritjänst S-E-B SF Marina Wallhamn Skandia Stenungsbaden Yacht Club Svegross VVS Maria Spaak-Bergstedt Texla N.V. Tjörns El Tjörns Kommun Tjörns Sparbank Transatlantic Ulrika Wallin VM-Data Caran Wranges Juvelerare York Refrigeration ÅF Consulting Örjans Banans nya slope I september 2007 reviderades vår slope av Bohuslän Dals Banvärderingskommitté. En kommitté bestående av 9 personer, där vi själva normalt representeras av Torgny Dahlqvist och Sven-Gösta Wengelin, som ingår som ordinarie medlemmar. Vid detta tillfälle fick de av naturliga skäl inte medverka, utan enbart medfölja som observatörer, samt för att svara på frågor vid ev oklarheter. Efter genomgången matas alla uppgifter in i ett dataprogram och resulterar i en ny slopetabell. En mängd faktorer beaktas. Exempel: längd, bredd, lutning, bunkrar, vattenhinder, område runt green etc. Då kommittén enats om resultatet sänds det till Svenska Golfförbundet i Stockholm för slutlig revidering och godkännande. I slutet av november fick vi då resultatet från SGF och jag tror det bekräftar vad vi alla trott, vår bana är betydligt mer utmanande än vad den tidigare slopen utvisade. En scratchspelare får nu 1 slag extra och en bogeyspelare hela 3 slag. Varför denna förhållandevis stora förändring då flera nyslopade banor fått det omvända resultatet? Vår förra slopevärdering genomfördes 1999 och vi var då den första banan som slopades i distriktet. Ett antagande att det fanns vissa barnsjukdomar i den bedömningen är därför rimligt. Dagens bana är ca 100m längre än 1999 års version (längd är den tyngst vägande faktorn). Greenområdenas svårighetsgrad visade sig också väga tyngre i den nya värderingen. En missad greenträff på tex hål 16 är svår att reparera, etc. Resultatet är glädjande både för oss medlemmar och våra gäster. Förhoppningsvis kan detta stärka klubbens attraktionskraft för såväl gästspel som medlemstillströmning. Tabellerna finner ni här intill. Vidare kommer vi under vintern att se över indexeringen på hålen, för att se om det finns anledning att ändra. Det är inte Banvärderingskommittén som avgör detta utan det är klubbens ansvar. Det finns ett antal regler som styr ett håls indexering och det är inte i första hand hur svårt det är att göra par på hålet som avgör om hålet får ett lågt index. Vi lär återkomma i frågan. Bengt Svensson 6

7 En träff med vår greenkeeper Plötsligt är den över, sommaren. Det är dags för Mattias Josefsson, greenkeeper på Tjörns GK, att göra en tillbakablick på den gångna säsongen och förbereda den nästkommande. Just nu är budgetarbetet tillsammans med bankommittén avslutat och en något lugnare period har infunnit sig. Det är Mattias 11:e år som greenkeeper. Hur kommer det sig att det blev golfbanor du kom att ägna dig åt? Från början var jag anställd hos byggföretaget NCC och jobbade som anläggningsbyggare. Det råkade bli tre somrar med anläggning av golfbanor. Sista året var på Tjörn och jag blev tillfrågad av dåvarande greenkeeper Ingvar Fjellman om jag ville arbeta vidare med Tjörns bana. När Ingvar slutade tog jag över och på den vägen är det. Det är mycket kunskap och erfarenhet Mattias samlat på sig under dessa år, med nya utmaningar varje säsong. Resultatet får medlemmar och greenfeegäster njuta av vid varje golfrunda. Många som gått en runda kommer till oss och säger några uppskattande ord om banan. Det är naturligtvis jätteroligt att höra. Det händer även att personer kommer och klagar på exempelvis någon papperskorg som borde tömmas, men det ingår i jobbet att hantera alla synpunkter avslutar Mattias. Regn och elände, är det sammanfattningen av årets sommar? Ja visst var det en ovanligt blöt juni och juli. Från midsommar fram till början av augusti var det en jobbig period. Vid två tillfällen uppmättes över 60 mm regn! Översvämmade dammar och diken, vägar och bunkrar som tog mycket stryk, blev banarbetarnas vardag under denna period. Samtidigt fanns det ett stort antal förväntansfulla spelare, redo att ta banan i bruk så fort regnet upphört! Inför invigningsdagen fick vi ha hjälp av grävmaskin för att återställa vissa vägar, berättar Mattias. Efter regn kommer som bekant solsken, även om man får vänta länge ibland. Under slutet av augusti och resterande säsong hade vi åter en fantastiskt fin bana och banarbetargänget kunde ägna sig åt sina mera normala arbetsuppgifter. Gräsklipparna gick på högvarv! Vad gör en banarbetare på vintern? På hösten startas arbetet med att vintra in banan, då man bland annat gödslar på ett annorlunda sätt. Alla maskiner plockas ner och servas av oss själva eller skickas för slipning. Hur länge vi skall ha sommargreener beror ju lite på vädret. Strax efter luciagolfen skiftar vi förmodligen till vintergreener. Semester har man som banarbetare ca en vecka på sommaren samt en och annan strödag, resterande ledighet blir under januari månad. Något som det finns mer tid för under lågsäsong är engagemanget i SGA (Swedish greenkeepers association) som är en intresseförening där Mattias är med i styrelsen för Bohuslän Dals distrikt. Man träffas ca 4 gånger per år med föreläsningar och information. Han tycker det är viktigt att vara med och träffa kollegor i branschen. I år hölls en av träffarna på Tjörn, där mötet avslutades med en trevlig golfrunda. Vilka förändringar kommer vi att se på banan nästa säsong? Vi kommer att fortsätta med grästee på hål 7 och hål 13. Ur säkerhetssynpunkt kommer vi att göra förbättringar vid torpet. Sen får vi se vad som mer beslutas för det kommande året. Har du några egna idéer som du gärna skulle vilja förverkliga i framtiden? Det skulle i så fall vara en grästee på herrarnas hål 9. Vi har dessutom vissa tankar om ett trevligare landskap i den plattare delen av banan dvs hål 1, 3, 4 och 18. Även där har säkerhetsaspekten betydelse. Vi ser fram emot nästa säsong och tackar Mattias och hans medarbetare för det gångna året samt önskar en god jul och trevlig semester! Marita Olausson 7

8 Sponsorgolfen 2007 Sponsorgolfen samlade ihop 27 tvåmannalag för att spela en greensome poängbogey. Gänget samlades över kaffe och fralla. Stämningen var hög redan från början. Till tävlingsledningens stora glädje blev det i år inga återbud, trots att regnet hotade med en bister uppsyn. Det höll sig dock i skinnet tills nästan hela tävlingen var över. Då drog det till med en kort men kraftig regnskur. Eftersom det var gemensam start, drabbades ingen av någon orättvisa i det avseendet. Efter genomförd tävling serverade Örjan en läcker buffé, som inte lät någon gå hungrig från bordet. Vår ordförande Kent Yngve, tillika ordförande i marknadskommittén, inledde prisutdelningen med ett litet tal, där han vände sig till klubbens sponsorer och tackade den för deras engagemang och påtalade deras betydelse för klubben och dess verksamhet. Efter honom tog Karl-Erik Brorsson, medlem i sponsorkommittén, över. Han läste upp namnen på dagens sponsorer för tävlingen varefter han gick till det omfattande prisbordet. Resultaten fördelade sig sålunda: Längsta drive hål 3 hade för herrar ett antal namn på listan tills sista bollen kom. Då klämde Jan Johansson i lag Tourane till med en rökare, som distanserade alla andra rejält. På damsidan fanns inget namn på listan. Även här visade sista boll framfötterna. Caroline Karlsson i lag Boab fick ett långt och fint slag, som landade mitt på fairway. Därmed var det priset hennes. Närmast flagg skulle avgöras på hål 16. Dennis Saleborn i lag Vivestra kom närmast med 1,65. Tyvärr landade ingen av damernas utslag på green, varför de fick gå lottlösa från denna del. Så till lagtävlingen. Den vanns med strålande 40 poäng av RIAB Lag I, Peter Edström och Sten Valentin. I sitt tacktal prisade Peter givetvis tävlingens arrangörer men hotade samtidigt med att återkomma även nästa år och med samma partner. Bäva månde medtävlarna. Andra lag blev Bilia med Lennart Olsson och Kenny Brovall. Deras resultat blev 35 poäng. Tredje pris tog El & Marin Teknik med Lars Andersson och Ronald Josefsson. Även deras poäng blev 35, men de föll på högre Hcp. Fjärde pris gick till ett populärt par. Det var lag Wrange med Kerstin och Michael. De sponsrar klubbens största tävling, Wranges Äkta Make. Deras poäng blev snygga 34. Femte plats belades av Transatlantic med 33 poäng. Laget bestod av Uno Haraldsson och Mårten Carlquist. Totalt fick 24 av de 27 lagen pris. Tävlingsledningen tackar deltagarna för en mycket disciplinerad och väl genomförd tävling. Samtliga lag presenteras i närliggande bilder. Bosse Kemol Björn Bengtsson, Tommy Johansson Jakobssons Bygg Anne-Christine Udén, Tom Knutsson Nordic Oil Christer Jorland, Roger Nordevik Wranges Kerstin Wrange, Michael Wrange Krokdals Byggtjänst Andreas Svensson, Camilla Johnsson Petrosol Peter Zachrisson, Lars Kronvall Bengts Jonssons Brunnsborrning AB Margret Jonsson, Anders Jonson. Herrljunga Cider Johan Branmark, Sture Branmark Marknad(s)laget Karl-Erik Brorsson, Kent Yngve Tourane Nicklas Folkesson, Jan Johansson Boab Tryckeri Ulrika Gustafsson, Caroline Karlsson NVS/Nöjesbolaget Björn Marcusson, Hans Nävås Tjörns Sparbank Siw Bernhardsson, Erik Bernhardsson RIAB Lag II Sune Alexandersson, Susanne Valentin Vivestra Thomas Ferm, Dennis Salenborn Transatlantic Uno Haraldsson, Mårten Carlquist Lions Club Leif Westerberg, Bengt Smedberg RIAB Lag I Peter Edström, Sten Valentin Golf USA Kim Nilsson, Olof Lindelöf 8

9 Bilia Lennart Olsson, Kenny Brovall H A Rör Hans Andersson, Günter Bocken Kent Yngve talar Getinge Bo Haraldsson, Andreas Lindqvist Alfa Konsult/Hjalmar Olssons Bygg Leif Torberntsson, Hans Dahlkvist Tjörns El Nils-Gunnar Hallberg, Lars Hallberg Konst(s)laget Bertil Petersson, Eero Henttunen Tacktalet av vinnande laget RIAB I, Peter Edström och Sten Valentin. Akzo Nobel Patrik Falenius, Anders Öst El & Marin Teknik Ronald Josefsson, Lars Andersson Närmast hål män, Dennis Salenborn Längsta drive damer, Caroline Karlsson Längsta drive herrar, Jan Johansson 9

10 Ett besök på krogen! Trots att bara ett fåtal tappra golfspelare syns till på banan, är det ändå full aktivitet i köket på vår golfkrog, en kulen dag i slutet av november. Örjan, Lotta och Pille håller som bäst på med förberedelser inför de kommande julborden. Köttbullstillverkningen är i full gång. Tusen köttbullar kommer inte att räcka påstår Örjan! När det blir lite tid över för en pratstund passar jag på att ställa några frågor till Örjan. Hur tycker du att din första säsong med golfkrogen har varit? När jag tackade ja till erbjudandet hade jag ingen aning om hur det skulle gå, men kände mig motiverad att få driva något eget. Kort resväg till jobbet var också lockande. Det fina vårvädret bidrog till en bra start i april och maj, trots ett tungarbetat kök i de gamla lokalerna. Efter flytten till nya lokaler tog golfsäsongen fart med greenfee gäster, tävlingar och allt som hör till. Jag känner mig nöjd med säsongen, trots endast tre helt regnfria dagar under juli månad! Antalet golfspelande gäster begränsas naturligtvis av dåligt väder. Jag tycker det är roligt att även en hel del andra lunchgäster har hittat hit. En del av dem kommer dagligen. Hur har det gått med planerna på andra aktiviteter på kvällstid? I höst har det varit några födelsedagskalas och några matlagningskvällar. Just nu har vi en period med julbord och ytterligare födelsedagskalas. Förfrågningar om bröllopsfest har också kommit in. I somras jobbade du och din familj veckans alla dagar, hur blir det i vinter? Efter jul kommer krogen att vara stängd fram till ca 1 april. Sen blir det till att köra hårt igen! Örjan hälsar oss alla välkomna att njuta av hans julbord! Han passar också på att tacka alla gäster för det gångna året och önskar ett Gott Nytt År! Marita Olausson Wranges Äkta Makar 2007 Årets upplaga av Wranges Äkta Makar slog i år alla rekord, tävlingen är nu känd långt utanför klubben. Flera veckor innan anmälningstidens utgång var tävlingen övertecknad och man var tvungen att stänga anmälningslistan innan inbjudan till andra klubbar ens hade skickats ut. Tävlingen drabbades av en del problem, som tyvärr inte är helt unika. Alla önskemål om speciella starttider, vem som vill spela med vem osv, kunde av förståeliga skäl inte alltid tillgodoses. Tävlingsledningen är dock utrustad med stort tålamod, och efter några timmars ringande och pysslande fanns en fungerande startlista. Med ökad rutin tänjer man på gränserna och ger allt fler möjlighet att delta utan att den attraktiva prisutdelningen blir för sen på eftermiddagen. Hela 119 par fullföljde tävlingen. Från ett, som vanligt, överdådigt prisbord fick 26 par hämta sina fina priser. Vinnare blev paret Åsa och Mattias Jönegren med 66,8 slag. De följdes av Anette och Ulf Erikson på 68,2 slag. På tredje plats kom Jeanette och Henrik Broström, också på 68,2 slag. De föll dock på högre Hcp. Fjärde par blev Linda Kessander och Martin Dahl på 69,4 slag. På femte plats hamnade Brittmarie och Pekka Isaksson på 69,6. Samtliga dessa par är från Tjörns GK. Trenden bröts av sjätte paret, Liina och Roy Svanlund, 69,8 från Stenungsund GK. I samband med prisutdelningen överlämnade ordföranden i Bohuslän- Dals Golfförbund distriktets utmärkelse, Silvermärket, till Lars-Åke Lindeborg. Han hade inte möjlighet att närvara vid det tidigare jubileumsfirandet. Tjörns GK tackar paret Kerstin och Michael Wrange för att vi får ansvara för denna trevliga och populära tävling. Bosse 10

11 En mästare i klubbmästerskap! Stellan Jeanson har i år deltagit i vårt klubbmästerskap (KM) för tionde gången. Han vann tävlingen för tredje gången och har totalt stått på prispallen nio gånger! Han bor och arbetar i Göteborg men har tillbringat alla sina somrar på Tjörn. Han har varit medlem i golfklubben alltsedan start. Isabelle Hansson, bara 14 år, vann KM i damklassen för andra året på 257 slag över 72 hål och Stellan Jeansson vann herrklassen med 232 slag. Kan Isabelle på sikt bli en konkurrent till Stellan om antalet KM-segrar? I KM spelar man totalt hål, vilket gör att tävlingen går över två dagar. Olika upplägg har provats genom åren. Vi söker upp Stellan för att gratulera till det goda resultatet och få lite synpunkter på tävlingen och banan. Vad tyckte du om årets upplägg av KM? För mig var det ett bra upplägg med två rundor kvalspel på lördag och slutspel på söndag. Att lägga tävlingen i september är också bra, då behöver inte banan stängas av under sommarlovet, när trycket på banan är som högst och många vill ut och spela sällskapsronder. Har du bra tävlingsnerver? Ja, det tror jag. Tidigare spelade jag mycket bordtennis, en sport som kräver både kon- centration och lugn. Troligtvis har jag nytta av den träningen även i min golf och spelar oftast ganska jämnt under en runda. Har du några önskningar på förbättringar av vår bana? Det absolut viktigaste är att få grästee på alla hål och ytterligare upprensning runt banan för att minska letandet av bollar. Om man missar fairway eller green med bara några meter skall man lätt kunna hitta bollen. Detta är speciellt viktigt inom åtminstone en tiometersradie runt greenen. Skulle det sedan finnas pengar över, så skulle man ju kunna önska sig en ombyggnad av 17:e greenen som tyvärr blivit felbyggd från början. Greenen bör vara låg i framkant och hög i bakkant. Som det är nu är bakre delen mer eller mindre oanvändbar. Att få en ändring av banans par tycker han däremot inte är nödvändigt. Jag gissar att det är ganska kostsamma förändringar som skulle behövas. Det viktigaste är ju trots allt att banan är bra, och det är den. Många andra trevliga banor exempelvis i England och Skottland har liksom Tjörn par 69. Stellan är mycket nöjd med hur klubben sköts och de ständiga förbättringar som görs på banan. Att vi kan hålla greenerna öppna under så lång tid av året och att banan bara blir bättre och bättre för varje år som går är väldigt roligt. Styrelsen och banarbetarna gör ett jättefint jobb som vi alla skall vara mycket tacksamma för. Marita Olausson Tjörns golfkalender Utäng 1101, Skärhamn, Kalender med fina färgbilder från Tjörns golfbana + månadskalender på varje uppslag med alla komihåg för Tjörngolfaren. Pris 100:-/st. Kontakta kansliet eller gå in på för beställning. 11

12 2007 ett händelserikt år! Det är ju vanligt i media, tv och tidningar så här års att man gör en återblick på det gångna året, i text och bild. Eftersom 2007 var ett ovanligt händelserikt år på Tjörns Golfklubb, så gör vi likadant. Här kommer några häntisar Stormen Per gjorde rent hus med vår gamla utslagsbod på drivingrangen. Efter många diskussioner med försäkringsbolaget fick vi en engångsersättning och därmed möjligheten att bygga en ny utslagsbod. Många ögonbryn höjdes när boden under en kort tid var rosa, i väntan på den riktiga, mörkröda färgen. 1 april öppnade vi banan och vår nye krögare Örjan var på plats i det gamla klubbhuset. Han slet och kämpade i det gamla köket och serverade dagens lunch, med en hel del gäster. När han fick frågan om att annonsera efter fler svarade han: Jag törs inte: om jag får fler gäster så får dom inte plats, och då hinner jag inte servera med den kvalitet jag vill. Skönt med en sån start och att man kan ha så angenäma problem 1 april var också vår nya pro AnnCatrin på plats för att ta hand om medlemmar och gäster. AnnCatrin var sedan under säsongen i det närmaste fullbokad. 4 juni gick ett lämmeltåg från det gamla klubbhuset till det nya. Då var det flyttdags. En stor skara medlemmar hjälpte till att flytta allting. Som vanligt i en flytt hamnade inte riktigt allt på rätt ställe, och det tog en månad att få alla rutiner och allt på plats igen i det nya. 9 juni öppnade vi shopen. Avtalet med Golf USA blev klart bara några veckor innan så vår förberedelestid var ingen alls. Sommarpersonalen kom samma vecka som vi öppnade. Tala om att kliva rakt in i full verksamhet. 6 juli regnade det som om himlen stod öppen. Översvämning på 18:e green, översvämning i bunkrar, översvämning i dammarna, översvämning på drivingrangen och långt in på kvällen regnade det fortfarande. 7 juli invigningsdagen, sken solen och vi genomförde en fantastiskt lyckad invigning med bandklippning, 500 gäster, en golftävling över 7 hål och en mängd trevliga aktiviteter. Blött, visst, men väldigt trevligt. En stor fest med 246 deltagare på kvällen, med två extra tält uppsatta. Dagen efter fick vi ta ner tälten för då blåste och regnade det så dom höll på att blåsa bort. 9 juli golfveckan. En blöt tillställning Vi har aldrig tidigare haft så många deltagare under golfveckan. Vi har heller aldrig tidigare haft så dåligt väder. Förmodligen har vi heller aldrig tidigare haft så roligt under en golfvecka. 1 december åts det första julbordet på Tjörns Golfkklubb. Vem som tog första tuggan vet jag inte, men visst är det fantastiskt att vi numera har en fin restaurang, öppen större delen av året. Mycket mer har hänt under året men det här var i alla falla några axplock. Nu ser vi fram emot en ny spännande säsong 2008, minst lika händelserik. Tommy God Jul och Gott Nytt År till er alla från oss alla önskar Medlemskommittén genom Britt-Marie Smedberg E-post vill du ha e-post från klubben? Vi tänker prova med att någorlunda regelbundet skicka ut e-post med information från klubben blandat med erbjudanden från våra samarbetspartners, inbjudan till olika evenemang osv. Vill du ha e-post från oss se till att din e-postadress finns, och är aktuell i vårt register. Du kan själv lägga in uppgifterna via min golf eller ringa/maila/skriva/faxa till klubben. (e-post tel , val 1 för kansli, fax , adress Tjörns Golfklubb, Rävlanda 151, Kållekärr. Även ett personligt besök uppskattas förstås ) Klubbchefen Golfbilsparken växer! Här ser vi vårt senaste tillskott i golfbilsfamiljen. Nu har vi 4 stycken. Bilen är skänkt av Ingemar Skoglund, som vi också ser på bilden. Numera har vi också möjligheten att själva avgöra när någon behöver golfbil pga att man har svårt att gå. Läkarintyg krävs inte längre. Konferensrum på Tjörns Golfklubb I vårt nya klubbhus finns det nu möjlighet att ha konferens för upp till 15 personer i vårt nya, fina konferensrum. Där finns TV och video, overhead apparat och även möjlighet att låna både pc och oh-kanon. Bokning görs via kansliet på eller via e-post Spela golf på andra banor på Tjörns Golfklubb! Vi har nu, som hittills enda klubb i Bohuslän installerat en golfsimulator på klubben. Det går alltså alldeles utmärkt att spela golf hela vintern på klubben. Gå ihop några stycken och spela turnering, håll igång din egen sving över vintern, eller träna inför kommande säsong. En golfsimulator är numera så bra att många elitlag använder den för sin egen träning. Bokning görs via kansliet på eller via e-post 12

13 Luciagolfen Årets sista officiella tävling föregicks av ett envist regnande. Men när lördagen 8 december kom slutade regnet. Banan var dyngsur och många bunkrar var vattenfyllda. Greenerna, som vanligt, i ett efter omständigheterna, utmärkt skick. 44 glada personer kom till tävlingen, Luciagolfen, och började dagen med glögg med tillbehör samt pepparkaka och lussekatt. Av spelarna kom 4 från andra klubbar. Spelet genomfördes som Tomtegolf. Varje boll bestod av tre personer, vilka utgjorde ett lag. Alla spelade poängbogey individuellt. Finessen kom sedan i poängberäkningen. Av de först spelade sex hålen räknades det bästa resultat, av nästa sex hål räknades de två bästa och av de sista sex hålen räknades alla tre. Om alla spelade på sina Hcp skulle en idealscore se ut på följande sätt: 6x1x2 + 6x2x2 + 6x3x2 = 72 poäng. Eftersom det nästan alltid är några personer, som anmält sig men inte dyker upp, blev det i sista minuten omplaceringar i lagen och i två lag blev 4 spelare. Men med den goda stämningen var det inga problem. Shotgunstart och när skottet small bröt solen fram. Det blev en strålande dag och ingen vind, vilket gjorde alla dammar till blanka speglar. Banan var som sagt blöt. Alla bunkrar klassades som MUA med placering av bollen. De, som varit kloka nog att ta på sig stövlar, hade åtminstone torra fötter vid målgången. Humöret var hela tiden på topp och bara glada miner och glada skratt präglade dagen. Resultaten var överlag goda och segrade gjorde Lena Sjöblom, Arne Gustavsson och Thomas Abrahamsson, med strålande 78 poäng. Thomas, som kom från Öijareds GK, höll ett mycket trevligt segrartal. Lena hade sitt eget nöje genom att spela från gult. På andra plats kom en fyrboll in, Ann-Christin Alnegren, Lars Olausson, Olof Persson och Ove Kristensson, med samma fina poäng, 78. De blev dock tvåa eftersom deras sammanlagda Hcp för tre personer var högre än segrarnas. Trea blev Gösta Hedberg, Jyrki Laitala och Tommy Johansson med 76 poäng. Samtliga pristagare fick tomtar av olika storlek samt några även ett paket kaffe. Det blev en trevlig, solig och värdig avslutning av den officiella tävlingssäsongen på Tjörns GK. Men året är inte slut än och de ordinarie greenerna fortfarande öppna! Bosse GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR FRÅN HERRKOMMITTÉN. Vi hoppas att våra aktiviteter under året varit till glädje och ser fram emot att träffas igen till våren Ett mycket stort tack till våra sponsorer 2007: Almö Livs Elteam Väst Golf USA Herberts Rör Kvantum Stenungsund Nordea Olssons Trävaror Herrkommittén RIAB Skivfyndet Skandia Sörängs Audio Video Team Sportia Stenungsund Tjörns Sparbank Vivestra Brandskydd Tack Varmt tack till alla våra sponsorer för fantastiska prisbord Almö Livs, Bengt Jonssons Brunnsborrning, Boab Tryckeri, Butik Victoria, Dekorex Blommor, Golf USA, Hjalmar Olssons Byggvaror, Korggubben, La Belle, Nordea, Njuta Make Up & Hårstyling, Melokonsult, Per Jacobsson Byggnads AB, SEB, Securitas, Team Sportia, Tjörns Sparbank, Träningskliniken och Örjans Krog Varmt tack till alla våra spelande damer för en härlig golfsäsong Varmt tack till alla medarbetare i damkommittén för ert stora engagemang God Jul och Gott Nytt År önskar Ann-Christin Alnegren Damkommittén 13

14 PAR-GOLF Observationer och reflexioner vid hålkanten På Tjörns Golfklubb 2006, nystartar Eva och jag golfen. Eva har tid hos Pron fräschar upp efter spelpaus 35 års uppehåll från golfen! Jag testar min förmåga att gå 18 hål därvid hål första gången. Jag medicinerar mot motorik-problem mm, sedan några år. Vi kommer till klubben strax före 14 jag kan starta om en kvart, Eva har tid Hon hinner gå till tee 1 för att se mitt utslag Se till att du kommer iväg ordentligt. Jag svarar kaxigt Jag tänker gå 9 hål så länge vi ses därefter! Hål 1 Jag tar mig ett järn för att komma igång, kan man säga. Järntrean är ny favoritklubba. Har smyganvänt den, kan jag avslöja och därmed brutit mot min renlärighet. Tidigare har jag hävdat, att Golf spelas med tre klubbor 5, 9 och putter! Fullträff! Bollen far iväg högt och långt i motvind. Hustrun imponeras av utslaget, innan hon går till Pron. Jag får täckning för ett retsamt Vad hade du väntat?, innan jag stöddigt går ut ensam. Chockstart jag hålar ut ett över par 4! Andra hålet Vem faan kan tycka om golf, egentligen? Man släpar 14 klubbor och annat skrot. Är klädd på visst sätt. Och för sig efter en gåtfull etikett från Skottland. Man får ej spela långsamt och blockera, inte för fort och störa föregående. Absolut ej bli upprörd över dem, som påstår att jag just stör! Med andan i halsen efter backen upp, 30 m tvärbrant, från greennivån på ettan till teen på tvåan! Där orka slå en bolljävel. Sedan backe ner! Vad nytta ger den höjdförlusten? Så slå om och.. om! Komma ihåg: man ska ha bollen med sig fram till green. Det klarar jag nu igen! Trean Golf kan vara alldeles underbart också! Om man nöjer sig med enkel, avspänd klädsel glömmer den tokigaste etiketten, och har fritt bakåt och framåt, gott om tid! Bagen är i balans lättdragen på lagom kuperad, välklippt, friskt doftande fairway. Vädret är soligt, fläktande. Wow, så är det nu! jag njuter! Hål 4 Ännu ett superbra utslag med trean! I denna strategiska runda går jag självfallet på en boll för finsmakare med långtslående, atletisk kropp! och, som är donerad av det osjälviska företag, vars namn står i påtrycket! Femman ristningen Är kort hål, med unik hällristning i grannskapet och sidostup. Det utlöser den utförsåkteknik, jag trodde var glömd sedan 30 år. Genom att kombinera telemark med störtlopp rutschar jag mot greenen, undgår en bunker och noterar par! Tveksam stil! Hål 6 Jag klättrar andfådd mot sexans utslag. Vad som då sker, skulle kunna vara banans speciella upplevelse, med rubriken: Se din partner i sex-möte! Då skulle, oanmält, spelarens partner dyka upp! Som nu! Samtidigt ansluter nämligen från annat håll vänligt vinkande välkommen en elegant kvinna, som sneddat förbi sjuttons green. Det är ungdomlig förstärkning med toppmodernt golfkunnande hustrun, direkt från Pro-lektion! Sjunde hålet Eva är alltså nu med på turen! Hon som bl a har estetiskt sinne, inleder generöst och berömmande: Du slår fantastiskt bra, med den personliga swingen! Hål 8 Jag vill skryta lite: Jag har blivit radikalt bättre i år, genom rådet Var avspänd! Det stämmer väl med mina egna erfarenheter under 40 år Så här, se! Jag ställer mig i slagläge, frammanar en bild av Elvis eller Jerry Williams, och roterar i olika riktningar dynamiskt, kraftfullt, elegant! Följsamt, avspänt, låter man kroppen harmoniera med slaget Så enkelt är det! Det där liknar en mask konstaterar Eva, när hon ser min illustration och öser glatt vidare ur nyrik erfarenhet! Nio Efter sin halvtimme av uppfräschning hos Pron, kan hon berätta: Du ska göra så här...de kraftiga musklerna ska dra med de andra...lätt som en plätt! Jag som tycker jag blivit av med alla kraftiga muskler (vid 12 kg viktminus, för två år sedan), finner rådet lite svårt att tolka praktiskt, men lovar ta till mig dessa fundamenta för bra golf. Jag påpekar att alla de råd jag redan fått med finslipningar har möjliggjort hcp-sänkning under 40 år till 35.5! (Kl 16 är jag nyladdad med medicin är nio hål avverkade). Hål 10 Tappade nian på åttan, upptäckt på tian!, kunde rubricerat något som här hände. Jag saknar plötsligt nian, bästa klubban hur har det gått till? Caddien Eva går bakåt, letar och får den av två spelare, som funnit den på åttan. Helv... jag avbryter ett utrop av grövsta sorten, efter inspel! Och inser att min statistik över resultat med golfens effektivaste verktyg ännu inte prioriterar grova svordomar högst! De kommer att behövas senare! Jag klipper till igen till ett nästan ospelbart läge. Det var kanske inte så lyckat försöker Eva mildra. Det beror på målet. Jag avsåg hamna, där den nu ligger alltså slog jag närmast perfekt! Mitt självförtroende är maximalt! Du slog helt perfekt, korrigerar Eva mån om precisionen i vad man säger. Elvan Vi släntrar fairway fram i härligt väder, soligt, måttligt varmt. Jag höjer vätskeflaskan mot vinden. Det susar som brunt fjällbrus - och minner skönt om skotsk dryck och torvhed, 14

15 fjällvandring i Sarek, och annan mäktig upplevelse. Apropå natur vad sker i klimatfrågan blir det kallare eller varmare? Och jag kommer att tänka på det klassiska problemet: Om man står med ena benet i kokhett vatten och det andra i frysboxen vilken är temperaturen mittemellan? Kan man tala om ett personligt ansvar här? Eller är allt globalt? Hål 12 fornminnet? Banan är fornminnesrik av arkeologiskt intresse. Häromkring, sydost Kållekärr, finns ett av Sveriges fornminnes-tätaste områden! Många rationella golfare kallar det idag: alla gamla stenar som ligger i vägen och skräpar! Jag beundrar gängen, som i framsynt, förhistoriskt perspektiv byggt rätt från början! Så här kunde det låtit: Utslag och första delen av fairway...utmärkt söderläge, här lägger vi boplatser (byggmästare 6000 år sedan, yngre stenåldern)! Svackan ner mot vattenhindret... Perfekt skydd för båtarna (stamledare för 3000 år sedan, bronsåldern)! Sandbunker och småkulligt område fram mot green...passar till gravplatser (hövding 1500 år sedan, järnåldern)! Det trettonde hålet Då jag inte snabbt lyckas med det lokala, praktiska söker jag ta ett globalt grepp om golfen. Jag slår ett härligt slag just nu känns det precis som i 60-talsschlagern He s got the whole world in his hands hinner jag tänka före tydligt vattenplask 50 m bort! 14 Det går verkligen fint med många bra slag! Jag gör två över par, på fyra par 4-hål i rad. Jag är i ett 6-stim tänker jag belåtet och berusas vid minnet av de goda tider, då 6-or snaps på krog var regel ej som nu 3-or, rentav 2-or! Score efter snaps råder det samband? Borde det vara omvänt? Stora frågor sköljer över mig jag skjuter på svaren! Hål 15, banans svåraste Inför mitt utslag hörs: Det påminner om då jag gjorde par, på hål 15 på Los Monteros -68!. Jag vill bara gjuta mod i dig! förklarar Eva. Jag stramar upp mig och tänker på erfarenhet från ungdomen, då man sökte maskera sin oro, genom att snarast med nonchalans närma sig en uppgift friskt vågat är hälften vunnet! 16 Här kommer magnifik utsikt igen. Se golfen i stort!, är mitt recept när jag från kanten uppe på green-kullen siktar över hålkoppen mot horisonten, och sexmeter-puttar. PAR! Mitt råd därför rikta in mellan Vallhamn och Tjörnbroarna! 17 Kupelln? Borde heta Dösen? eller Gravplatsen?!(en skadad stendös finns 10 m från tee). Jag gör reflexionen, att det är sällsynt inom golfen med utslag från en kyrkogård. Kristna har alltid varit duktiga på att freda sina kultplatser mot religiösa konkurrenter, till skillnad från förhistoriens toleranta hedningar! Artonde hålet Kl 18 i mål, på ny hemmabana. Mycket lyckat! Det finns nog skäl att ompröva min ambition för aktiviteten golf som dittills, årsvis, ofta sammanfattats: Inleda säsongen, samtidigt som jag rundar av den! Nu är det sommar njut av den också! Per Hahn (och Eva) Boka redan nu in DAMERNAS VÅRRESA april I år går damresan till Grand Hotel i Halmstad. Vi spela troligen på Bäckavattnet och Ringenäs. Pris: 1.850:- I priset ingår: Bussresa, greenfeeavgifter, övernattning i dubbelrum, 3-rätters middag på lördagkväll samt frukost på söndag morgon. Enkelrumstilläg: 250:-. Uppges vid anmälan. Anmälan kan göras till: Ann-Christin Alnegren tel: Sista anmälningsdag är den 4 april. Max. antal deltagare 36 st. Betala in avgiften senast 10 april till Tjörns Golfklubb på pg eller bg Ange Damernas vårresa och ditt namn och medl.nr. Anmälan är bindande. Välkomna till en härlig golfhelg. Damkommittén. ORTOPEDISKA SKOINLÄGG Har du besvär med hälsporre, plantar faciit, hälsenor, benhinneinflammation, knä, höft eller rygg? Då kan ett par individuellt anpassade skoinlägg vara den hjälp du behöver. FEL RÄTT Kostnadsfri fotanalys Thomas Stolt Leg. Naprapat Skärhamn

16 Rabatt gäller endast på varor i lager Bytesrätt av inköpsvärde men ej öppet köp t.o.m 31/12-07 REA Tjörns golfklubb Lördagen den 22/12 Klockan 10,00-14,00 40%-70% Rabatt på ordinarie pris Hjälp oss tömma shopen innan vintern. Vi rear ut allt som finns kvar i lager denna lördag före jul. Skynda att fynda! Bollar 40% Tillbehör 40% Klubbor 40% Skor 40% Kläder 50% Bagar 40% Regn & vind 40% I Göteborg finns det just nu ett sortiment av förra årets alpina skidmodeller från Elan till 25% rabatt på ordinarie pris. Du som medlem har 15% rabatt på aktuella vintervaror från Elan, Dalbello pjäxor och Cross skidkläder. När du handlar i shopen får din klubb provision på det som säljs! Backa 3, Tel Hjärtligt Välkomna och God JUL Nordea Bank AB (publ) Hamngatan 17 Skärhamn nordea.se Låna av ditt hus Genom att ta ett lån på din bostad kan du frigöra pengar till det du själv önskar, t ex ett nytt kök, badrum eller investering inför pensionen. Boendefrågor kräver bra rådgivning. Utifrån din livssituation och dina behov, hittar vi tillsammans den lösning som passar dig bäst. Ring oss och boka tid för en rådgivning Gör det möjligt A Preliminär utgivning 2008 Nr manusstopp utgivning 1 22 februari v mars v. 17 Annonsera i Tee Time 1/4 sida 500:- 1/2 sida 1.000:- 1/1 sida 2.000:- Priserna är exkl. reklamskatt och moms. Vid bokning av samma annons för ett år (4 nummer) lämnar vi 10% rabatt. Skicka material som skall vara med i tidningen till: Vill du vara med i redaktionen? Hör av dig till Kent Yngve.

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46

Solvikingen. VSM på halvmarathon den 11 oktober. Mer om det på sidan 16. Nr 2, 2008, årg. 46 Solvikingen Nr 2, 2008, årg. 46 Göran Sander får en välförtjänt dusch efter ytterligare ett väl genomfört GöteborgsVarv Vi behöver fler funktionärer än vad vi har aktiva medlemmar! Du behövs! Inget funktionärsuppdrag

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 8-9 JULI - H 75 Melleruds GK 8-10 JULI - D 35/D 50/D 60/D 70 Tjörns GK SISTA ANMÄLNINGSDAG 4 JUNI KL. 18.00 VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 37:e årgången Nr 2 2011 En fiskmås

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth!

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5. PGA Touren nästa för David Lingmerth! GOLFARENNovember 2012 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 PGA Touren nästa för David Lingmerth! Kallelse till Höstmöte 29 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till!

HYPOXIA. På snurr efter lyft. Nya licenser? Förslag till regelverk. Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! HYPOXIA Skärmtrycket Häng- och skärmflygarnas tidning 1-2014 Nya licenser? Förslag till regelverk Hypoxia förändras Tidningen ska göras om - tyck till! Holgerssonvyer Paramotor i platta södern På snurr

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med "mersmak" Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget

LAR DIG MER OM - populär serie lättläst information med mersmak Vadtycker studenterna om ICA? Snart far alla medarbetare tycka till om företaget TIDNINGEN FÖR MEDARBETARE INOM ICA-KONCERNEN ÅRGÅNG 31 Nr 10 1996 Snart far alla medarbetare tycka till om företaget Efter alla omorganisationer - vad tycker medarbetarna om verksamheten inom ICA-koncernen?

Läs mer

Invigningsspel på 9-hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf

Invigningsspel på 9-hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf Invigningsspel på 9hålsbanan på Örby ängar sommaren 1934. Stående fr.v. Getrud Koch, fulius funger, Sven Hallsjö, Ellen Olrich (Helsingör), Gustaf de la Gardie, Ulf Olsson, Dommer Olrich (Helsingör), okänd

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08

Besök oss på webben www.nastakramfors.se ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Besök oss på webben www.nastakramfors.se ramfors ETT NYHETSMAGASIN OM KRAMFORS KOMMUN NR 2-08 Nästa Tåget får flygplatsen att lyfta Maria Högberg. Inflyttad som hjälper inflyttare Kramfors satsar på ansiktslyft

Läs mer

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP

13 JUNI ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP 13 JUNI VÄLJ MELLAN 10 & 21 KM ÅRETS SVETTIGASTE FOLKFEST! KARLSTADSTADSLOPP.SE FACEBOOK.COM/KARLSTADSTADSLOPP Karlstad är upplevelser I Karlstad är det alltid något på gång. Musikfestivalen Putte i parken

Läs mer

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm

B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN. Medlemsträff och InfoDag 26-27 augusti 2011 Hotell Statt i Hässleholm. Hotell Statt Stortorget Hässleholm Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa B L A D E T 1-2 0 1 0 INBJUDAN Medlemsträff och

Läs mer

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT

EN DIAMANT PÅ GULDJAKT EN DIAMANT PÅ GULDJAKT Mannen bakom målvakterna Sandberg får besök Blåvitts nya stil _442-230x290_02-03 jornvik:layout 1 10-09-01 08.52 Sida 2 Å ANDRA SIDAN PERSONLIGT MED ULF JÖRNVIK INNEHÅLL September

Läs mer

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16

nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 01 10 nummer ett tjugohundratio utgåva: 16 Tidningen Göteborgshandbollen ges ut som officiellt organ för och av Göteborgs Handbollförbund. Upplaga är 10 000 ex. Tidningen nu även finns online, gå in på

Läs mer

GAIS ANSTÄLLER NY MARKNADSCHEF. När Gårdakvarnen mal på vinner GAIS de jämna matcherna. Karl-Alfred vann, men vem blev tvåa? Flygarn cyklar vidare

GAIS ANSTÄLLER NY MARKNADSCHEF. När Gårdakvarnen mal på vinner GAIS de jämna matcherna. Karl-Alfred vann, men vem blev tvåa? Flygarn cyklar vidare GAIS ANSTÄLLER NY MARKNADSCHEF Makrillen När Gårdakvarnen mal på vinner GAIS de jämna matcherna Karl-Alfred vann, men vem blev tvåa? Flygarn cyklar vidare SUPPORTERKLUBBEN MAKRILLARNA NR 3 1999 GAIS SUPPORTERKLUBB

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

Följ med till Sundsby

Följ med till Sundsby vi på Tjörn Nr 4/2013 DISTRIBUERAS KOSTNADSFRITT TILL SAMTLIGA HUSHÅLL PÅ TJÖRN Följ med till Sundsby sid 5 7 Lönelyft för lärare elever är vinnare! sid 14 15 Mål och budget 2014 sid 4 NYHET! En väg in

Läs mer

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med!

Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Medlemstidning för föreningen JAG och Brukarkooperativet JAG. Nr 2/2014 JAG försvarar viktigaste rättvisefrågan: Rätten till en god man som man känner och kan kommunicera med! Självbestämmandet poängen

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan

BO I ASKERSUND. Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5. Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan BO I ASKERSUND ASKERSUNDS KOMMUNS INFORMATIONSTIDNING * NR 4 2009 Nu väntar skördetid mycket på gång de kommande tio åren sid 5 Vinn julklappspengar lös korsordet i julbilagan Ur innehållet: Hemma hos

Läs mer

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks

nytt Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! Medlemstidning för Farmartjänst Riks nytt Medlemstidning för Farmartjänst Riks 207 Farmartjänst nya styrelse Använd hemsidan! På tal om lantbruk och energi Lantbrukare har alltid producerat energi i olika former, men idag är alternativen

Läs mer

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010

parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2010 parks and Resorts scandinavia 2010 koncernchefen har ordet En stark koncern i en stark bransch Året som gått har kännetecknats av ett allt större medvetande

Läs mer