KRISTIANSTAD LÄSÅRET 2017/2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KRISTIANSTAD LÄSÅRET 2017/2018"

Transkript

1 KRISTIANSTAD LÄSÅRET 2017/2018

2 Följ oss på Facebook och Instagram!

3 Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 17 Innehåll Plusgymnasiet Kristianstad Elevhälsa 08 Stöd i skolan 09 APL Arbetsplatsförlagt lärande 10 IT 11 Intervju med elev Intervju med lärare Skolmat 16 Kvalitet, utveckling & elevgaranti 17 Artisten (ESMUS) Beteendevetenskap (SABET) Ekonomi (EKEKO) Försäljning & marknadsföring (HAHAN) Medier, information & kommunikation (SAMED) Samhällsvetenskap (SASAM) SOS Sjukvård, omsorg & säkerhet (VO) Stylist (HVSTY) Träning & ledarskap (BFFRI) Poängplaner Besök oss på Plusgymnasiet 42 Programöversikt se baksida >

4 VÄLKOMMEN till Plusgymnasiet i Kristianstad Hej! Jag heter Jens och är rektor på Plusgymnasiet i Kristianstad. Skolan startade 2010 och är belägen på Föreningsgatan 1, vid Kulturkvarteret. Hos oss bryr sig lärarna om hur du har det och hur det går för dig. De arbetar för en varierad undervisning för att i största möjliga mån finna undervisningsmetoder som ger dig möjlighet att utifrån dina egna förutsättningar kunna nå dina mål. Målet är också att undervisningen skall engagera dig samt att du ska uppleva undervisningen intressant, spännande och lustfylld. Vi vill att du som elev ska lyckas. Det är vår främsta målsättning. Det är därför vi kommer hit varje dag; för att stötta dig som elev, så att du hela tiden kan ta nästa steg. Att skapa en meningsfull vardag och en tydlig helhet under tre års tid är det vi brinner för. På Plusgymnasiet vill vi ge dig de bästa förutsättningarna för en god studietid. När du är färdig med din utbildning hos oss vill vi att du ska känna att både dina teoretiska kunskaper och dina yrkeskunskaper ger dig en god start ut i vuxenlivet. Målsättningen med din utbildning är att den ska för bereda dig för framtiden och de krav som arbetsmarknaden ställer på dig. Vi gör inte alltid saker som man gjort tidigare, utan vi för söker ligga i framkant både tekniskt och veten skapligt i det pedagogiska arbetet. Skolans verk samhet är verklighetsförankrad och den är ständigt under en förändringsprocess för att hela tiden förbereda dig för framtiden. Detta görs bland annat genom besök, projekt och gäster. Vi erbjuder en förstklassig gymnasial utbildning. Vi kommer bjuda in till öppet hus där du kan ställa frågor till lärare, elever, studie- och yrkes - vägledare och rektor. Självklart finns det möjlighet att komma och besöka oss och följa en elev på skolan en helt vanlig dag. Då kan du själv uppleva stämningen på skolan och veta vad vi står för. Kontakta mig gärna, så hittar vi en tid som passar. Hoppas vi ses och varmt välkommen till oss! Med vänlig hälsning Plusgymnasiet Kristianstad Föreningsgatan Kristianstad Jens Levin // Rektor Plusgymnasiet Kristianstad

5 Kom närmare drömmen Examen på Plusgymnasiet Alla våra utbildningar omfattar poäng och ger möjlighet att ta antingen Yrkesexamen eller Högskoleförberedande examen enligt gymnasieskola Yrkesexamen För att ta yrkesexamen ska du ha betyg på en utbildning som omfattar poäng, varav godkända betyg i poäng. Du behöver ha godkänt i Svenska 1 eller Svenska som andra språk 1, Engelska 5 samt Matematik 1a och programgemensamma kurser om 400 poäng. Du ska också ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få yrkesexamen. Högskoleförberedande examen För högskoleförberedande examen ska du ha betyg på en utbildning som omfattar poäng, varav godkända betyg i poäng. Du behöver godkänt betyg i Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3, Engelska 6 och Matematik 1b eller 1c, beroende på program. Du ska också ha gjort ett godkänt gymnasiearbete för att få högskoleförberedande examen. Yrkesexamen med grund läggande högskolebehörighet Du kan också ta yrkesexamen med godkänt betyg i Svenska 2 och 3 eller Svenska som andra språk 2 och 3 samt Engelska 6. På så sätt får du grundläggande högskolebehörighet. Plusgymnasiet Kristianstad 5

6 Lärare som gör skillnad!

7

8 Elevhälsa Vår önskan är att alla elever skall få en trygg och positiv studietid hos oss. Vi har ett helhetsperspektiv på arbetet och det bygger på ett förhållningssätt där elevens styrkor och möjligheter betonas. Skolsköterskan Catherines arbete är framförallt hälsofrämjande. Hon finns även till hands för enklare omplåstring och håller hälsosamtal med samtliga elever. Kuratorn Annelie arbetar hälsofrämjande och förebyggande, har hand om CSN samt finns tillgänglig för samtal. Specialläraren Anna undervisar elever, enskilt eller i mindre grupp, utifrån elevens förutsättningar och behov. Specialpedagogen Inger arbetar strukturellt och förebyggande med stöd, handledning, åtgärdsprogram och utveckling. Martin, vår biträdande rektor, ansvarar för studie- och yrkesvägledning. Vår skolläkare Per kommer till skolan en gång i månaden och vid behov har vi möjlighet att konsultera vår skolpsykolog Mats. Tillsammans sörjer vi för att du ska känna trygghet i att få den hjälp du behöver under din skoltid hos oss! 8 Elevhälsa

9 Stöd i skolan Vilket stöd kan jag få under min skolgång? Vårt mål är att alla elever skall nå sin fulla potential därför är det viktigt att all undervisning anpassas utifrån varje elevs behov. Vi erbjuder bland annat: Resurstider flera eftermiddagar under veckan där du som elev kan få hjälp och stöd med läxor, arbeten eller något du känner att du behöver utveckla i dina olika kurser. Datorn har flera alternativa verktyg, som rättstavningsprogrammen Stava Rex och Spell Right samt talsyntesprogram för både svenska och engelska. Mentorstid där du kan få hjälp med att planera skolarbetet, motivationsstöd samt socialt stöd när det behövs. För dem med stora lässvårigheter finns det möjlighet att träna strukturerat i svenska och engelska. Läsa om kurser du inte klarat av tidigare. Elevhälsa, till exempel i form av hälsosamtal, tillgång till skolläkare, kuratorssamtal, läs- och skrivutredningar, matematikutredningar samt arbetsminnestestutredning. Stöd av specialpedagog/speciallärare. Specialutbildad personal enligt talängslanmetoden som kan hjälpa elever att komma över sin rädsla för muntliga anföranden. Ett kombinerat studiecenter och skolbibliotek med Carina, vår skolbibliotekarie. Där har eleverna tillgång till flera resurser och en studievänlig miljö.

10 APL arbetsplatsförlagt lärande På Plusgymnasiet i Kristianstad ingår 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, på alla yrkesprogram. På sin APL-plats praktiserar eleverna på ett företag eller i en verksamhet inom ett område som relaterar till respektive programs inriktning. Oftast är denna praktiktid förlagd en dag i veckan under årskurs 2 och 3, så att elevens erfarenheter och kunskaper kan tas till vara i den ordinarie undervisningen. Vi hjälper också eleverna att skriva CV och personliga brev samt visar hur man använder sig av sina referenser och sitt nätverk. Allt för att eleverna skall vara så anställningsbara som möjligt efter fullgjord utbildning. För att eleven skall få goda erfarenheter och trivas på sina praktikplatser ger vi alla elever personlig praktikcoaching. Vår praktiksamordnare Morgan hjälper till att skräddarsy lämpliga praktikplatser och besöker eleverna under deras arbetsdagar. Vi dokumenterar elevernas prestationer på arbetsplatsen och sätter upp nya mål för praktiken. Det är viktigt att elevernas utveckling inte avstannar under praktikperioden. Vi har väldigt goda kontakter med näringslivet i regionen. Flera praktikplaceringar föregås av en anställningsintervju där eleven tränas i att presentera sig själv och svara på arbetsgivarens frågor. Därefter går vi tillsammans igenom hur de olika praktikuppläggen skall se ut. Eleven skall känna en trygghet vid uppstarten av en praktikperiod och en vilja att prestera sitt bästa. Att motivera och inspirera elever till att lyckas på arbetsmarknaden är bland det roligaste jag vet! Att få följa med på varje individs resa ut mot anställningsbarhet. 10 APL

11 IT Dator arbetssätt Hos oss har alla elever och lärare tillgång till en dator och klassrummen är utrustade med projektorer. Personlig dator Att varje elev har en personlig dator gör att vi kan arbeta på ett modernt och varierat sätt i och utanför klassrummet. Vi har ett väl strukturerat och genomtänkt arbetssätt för användandet av digitala lärresurser och verktyg för att nå en ökad måluppfyllelse för våra elever. Vår pedagogiska plattform, Schoolsoft, använder vi oss av för att delge skoluppgifter, återkoppla resultat och ge formativ bedömning. Genom Schoolsoft kan vi tydligt och lättillgängligt lämna information till vårdnadshavare som med eget inlogg kan följa sitt barns utveckling och skolgång. Vi har även en molntjänst där vi sparar och delar dokument och andra filer. Det finns en mängd pedagogiska resurser och verktyg som eleverna lär sig att använda för att få en god digital kompetens och datorvana, något som efterfrågas i arbetslivet och som underlättar fortsatta studier. IT 11

12

13 Jag fick jobb på min praktikplats direkt efter studenten SARA LIND är 20 år och gick Handelsprogrammet på Plusgymnasiet i Kristianstad förra året. Hon gjorde sin praktik på ett välkänt möbelföretag och har nu efter studenten fått fast anställning på sin gamla praktikplats. Vad var det bästa med praktiken? Jag fick en plats som jag trivdes jättebra på, jag fick lära mig praktiska färdigheter som det är en sak att läsa om men en annan sak att verkligen arbeta med ute i verkligheten. Jag fick lära mig massor om allt från kassa och lager till kundbemötande, vilket utvecklade mig mycket. Sen att jag fick jobb här efter studenten var ju inte helt fel det heller. Hur kommer du minnas Plusgymnasiet? Vi hade väldigt bra hjälp av praktiksamordnaren på skolan som på ett proffsigt sätt hjälpte oss att hitta rätt plats. Jag tycker om att skolan, trots att den har vuxit mycket, fortfarande känns som en liten skola. Alla känner varandra, alla är glada och trevliga. Lärarna har koll på en även om man inte har alla lärare i undervisningen. Var du nöjd med ditt gymnasieval? Jag är mycket nöjd. Lärarna är fantastiskt duktiga och engagerade och man får det stöd och den hjälp man behöver. Alla vill att man ska lyckas! Jag valde Plusgymnasiet för att jag inte ville försvinna i mängden på en stor skola, och jag känner att jag både blev sedd och lyft under de tre åren jag gick där. Att jag sedan dessutom lyckades få jobb direkt efter studenten är ju också ett stort plus!

14 Det känns som att jag har världens roligaste jobb! TARJA STARK, lärare i ekonomi, matematik och inom handel. Hur är en dag som lärare på Plusgymnasiet? Det är väldigt händelserikt och omväxlande, där den ena dagen sällan är den andra lik. Det är ofta högt tempo men den positiva responsen från eleverna gör att arbetet känns jätteroligt. Jag ser mig själv inte bara som en undervisande pedagog under mina lektioner, utan hela dagen. Det känns viktigt att man är tillgänglig för eleverna under hela deras skoldag. Vad är roligast i ditt arbete? Att jag varje dag möts av glada ansikten på såväl elever som på mina kollegor. Dagarna är fyllda av trevliga och givande pedagogiska möten där man har möjlighet att inspirera elever och att inspireras av dem. Jag känner att jag får respekt och ett stort förtroende från eleverna och det är viktigt att även jag bemöter dem på samma sätt. Har du möjlighet att utvecklas i ditt yrke? Ja, det har jag verkligen. Att hela tiden ha möjlighet till nya och spännande möten med elever gör att jag utmanas i min lärarroll. Jag utvecklar min undervisning för att kunna maximera elevernas motivation till lärande. Jag tycker det är viktigt att även vi pedagoger följer elevernas spår och hela tiden tar del av nya och fördjupade kunskaper. Att fortsätta studera och utvecklas i didaktik och mina ämnen känns helt självklart för mig. Det känns som att jag har världens roligaste jobb!

15

16 Världens populäraste skolmat? Vi tror på valfrihet och hög kvalitet när det gäller skollunch. I snitt satsar vi dubbelt så mycket på våra elevers skolluncher än flera jämförbara skolor. För att orka med skoldagen tycker vi det är viktigt att få en god och bra lunch i magen. Vi tycker också det är lyxigt att själv kunna få välja maträtt utifrån vad man är sugen på för dagen. Vi samarbetar med flera restauranger i närheten av skolan för att få ett varierat utbud. De valbara restaurangerna är Kvarnen, Pascha Palace, Subway, Axelssons konditori, Trendie, Ko-san, Ella mat & Bunna. Aldrig tidigare har min dotter ätit sig mätt i skolan, nu gör hon det varje dag -förälder Det känns lyxigt och vuxet att gå på restaurang varje dag -elev Man märker att våra elever orkar arbeta längre på dagen än på min tidigare skola och det härleder jag till maten -lärare Allt från husmanskost, sallader, bakad potatis, mellanösternmat, till asiatiskt finns det att välja på varje dag för våra elever. Inga pommes frites eller läsk serveras utifrån ett hälsoperspektiv. Plusgymnasiet ger mer

17 Kvalitet, utveckling & elevgaranti När vi startade i Kristianstad för drygt sex år sedan hade vi 40 elever och 4 i personalen, nu har vi drygt 400 elever och över 40 anställda. Att vi har fått en sådan tillströmning till vår skola i Kristianstad vittnar om att vi gjort rätt som hela tiden satsat på att utveckla skolan och vårt kvalitetsarbete. Att vår skola har runt 400 elever gör den unik i regionen då den är mellanstor och vi får de goda sidorna från både de stora skolorna (stabilitet och en stabil ekonomi) och de små (personlig och eleverna blir sedda). Vi vill bevara detta elevantal i framtiden då våra vackra och moderna lokaler är anpassade för denna storlek. Vi har 13 syskonskolor runt om i Sverige som både lärare och rektorn kan ha utbyte med för att diskutera och utveckla svensk skola. I sin tur drivs vi av AcadeMedia som är norra Europas största privata utbildningsaktör med förskolebarn, elever och vuxenstuderande runt om i Sverige och med omkring medarbetare. För att göra skolgången ännu tryggare på våra skolor har AcadeMedia gått ut med en tydlig elevgaranti för att ytterligare visa på långsiktighet och stabilitet. Elevgarantin lyder: AcadeMedias verksamheter bygger på ett starkt elevperspektiv där vi tar ansvar för att elever som valt våra gymnasieskolor får sin rätt till utbildning tillgodosedd. AcadeMedia garanterar därför att varje elev som antagits till en av AcadeMedias gymnasieskolor får slutföra sin utbildning. Garantin innebär att AcadeMedia tar fullt ansvar för sina elever även i de fall där vi behöver besluta att inte ta in elever på ett visst program på grund av vikande elevantal och därigenom med tiden avvecklar en skola. Eleverna garanteras att antingen få gå klart på sin nuvarande skola, alternativt erbjuds eleverna fullgod utbildning på orten i samarbete med annan huvudman. Elevens bästa ska alltid vara utgångspunkt för vilken lösning som Plusgymnasiet väljs. ger mer

18 Estetiska programmet inriktning Musik ARTISTEN (ES) Du + programmet Du är intresserad av att sjunga, spela instrument och producera musik. Du vill gå ett högskoleförberedande program men ändå kunna utvecklas som musiker i grupp och individuellt. Du kanske är intresserad av att spela in din egen musik eller skapa beats? Då är Artisten något för dig! I Kristianstad tar vi in max 14 elever per årskurs och det ger varje elev möjlighet att få vara med och synas och utvecklas i alla sammanhang. Vi kommer att vilja träffa er sökande för att kunna placera er i de grupper som passar er individuella kunskapsnivå. Under tiden På Artisten får du medverka i ett stort antal konserter och projekt under alla tre åren. Vår arena är Kulturkvarteret där vi bland annat arrangerar PlusAwards. Du kommer också att få träffa spännande föreläsare inom musikbranschen och ha clinics med musiker utifrån. Du spenderar din skoltid till stor del i en professionell och modern musikmiljö med bra utrustning och utbildade musiklärare som även jobbar som musiker och producenter själva. Du kommer att få vänner för livet och träffa likasinnade som också tycker om att spela och eftersom grupperna är små sträcker sig gemenskapen över årskurserna. Efteråt Vid godkänd examen får du din MacBook med Logic X av skolan. Du har också utvecklats som musiker och producent och har behörighet till att söka Musikhögskola där du kan utbilda dig till musiker eller musiklärare. Du kan också söka musikproducentutbildningar men även andra högskolor och universitet som inte har med musik att göra då programmet är högskoleförberedande. Typ av program: Högskoleförberedande Högskoleförberedande kompetens Ca 80 min individuell undervisning på ditt valda instrument Lära dig ett ackordinstrument MacBook med Logic X Jobba i en professionell musikstudio 18 Artisten

19 Bli musiker eller musikproducent

20 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap BETEENDE- VETENSKAP (SA) Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga inriktningar för samhällsprogrammet: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation. Under första året gör vi bland annat en studieresa till Stockholm där vi besöker Riksdagen, Sveriges Television, Sveriges Radio och andra för programmet intressanta platser. För att du skall vara säker i ditt val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Hos oss breddar, fördjupar och utvecklar du kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Oavsett inriktning öppnar samhällsprogrammet flera dörrar mot fördjupade studier och förbereder er för ert framtida yrkesval. Du + programmet Är du intresserad av att förstå varför du agerar som du gör i olika situationer och varför andra inte alltid reagerar på samma sätt? Är du intresserad av frågor som rör kommunikation och samarbete? Då är Plusgymnasiets samhällsprogram med inriktning mot beteendevetenskap någonting för dig.. Under tiden Människor är olika. På Plusgymnasiet Kristianstad arbetar vi för att göra det mesta av det. Vi vill ta reda på vilka dina största styrkor och resurser är och vad du kan bidra med i din klass, i ditt närsamhälle och i världen. Hos oss utvecklar du din självkännedom, din förståelse för andra och den kreativitet och drivkraft som krävs för att komma fram till lösningar där andra ser problem. Dessa förmågor är inte bara bra för dina relationer med andra de gör dig också mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Efteråt Hos oss lär du dig att förstå dig själv och andra och att använda denna förståelse för att driva utveckling och bidra till kreativa projekt. När du lämnar samhällsprogrammet är du väl rustad för högskole- och universitetsstudier. Typ av program: Högskoleförberedande Högskoleförberedande Verklighetsförankrad utbildning Fokus på människans beteende Externa föreläsare Studiebesök Studieresa till Stockholm och Riksdagen 20 Beteendevetenskap

21 Fokus på människans beteende

22 Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi EKONOMI (EK) Du + programmet Vill du lära dig hur goda idéer kan bli din framtida inkomst? Är du intresserad av ekonomi, företagande, utveckling och ledarskap? Kan du tänka dig en framtid som egenföretagare, marknadschef, utvecklingskonsult eller ett arbete inom e-handel och driva en webbshop? Då är Plusgymnasiets ekonomiprogram perfekt för dig. Under tiden Hos oss utvecklar du kreativitet, flexibilitet, drivkraft, problemlösning, kommunikation, teamwork och kritiskt tänkande. Du lär dig hantera sociala nätverk och media och hur man tar fram en idé, säljer in den och gör den till verklighet. Alla de förmågor som arbetsgivare efterfrågar idag. Efteråt Många av oss har stora idéer, alla har inte förmågan att sätta dem i verket. När du lämnar Ekonomiprogrammet hos oss har du utvecklat en god grund för att göra detta, oavsett om du väljer att studera vidare efter gymnasiet eller gå ut i arbete. Typ av program: Högskoleförberedande Högskoleförberedande Gästföreläsare och studiebesök Starta eget företag Ung Företagsamhet 22 Ekonomi

23 Skapa verklighet av stora ideér

24 Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och service FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING (HA) Handels- och administrationsprogrammet med inriktning handel och service är ett yrkesprogram som ger dig möjlighet att skaffa grundläggande behörighet till högskola och universitet. Programmet har studievägskod HAHAN. Du + programmet Försäljning & marknadsföring passar dig som vill göra affärer och ge service. Du kan tänka dig att arbeta med försäljning eller starta eget företag. Du vill träffa människor som nått framgång med sina affärsidéer. Praktisk erfarenhet och möjlighet att läsa vidare är viktigt för dig. Under tiden Här kommer du att få lära dig hur man jobbar praktiskt med försäljning och marknadsföring. Det kommer finnas möjligheter att träffa representanter för flera branscher och företag. Du får starta ditt eget företag genom Ung Företagsamhet. Ditt företag startar du ensam eller tillsammans med klasskompisar. På det sättet får du unik erfarenhet av att driva företag. Under 15 veckors APL* gör du praktik på en arbetsplats. Efteråt En stor del av utbildningen är riktad direkt mot näringslivet. Det gör att du kan börja arbeta som butikssäljare eller säljare inom många olika branscher. Du kan också läsa vidare inom sälj, inköp och entreprenörskap. Självklart finns valbara kurser som ger grundläggande behörighet för högskola eller universitet. Typ av program: Yrkesprogram Programmet ger möjlighet till grundläggande behörighet för högskola eller universitet. *Arbetsplatsförlagt lärande = 15 veckors praktik 15 veckors praktik Nära arbetslivet Företagskontakter Studiebesök Starta eget företag Ung Företagsamhet 24 Försäljning & marknadsföring

25 Starta eget företag

26 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION (SA) Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga inriktningar för samhällsprogrammet: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation. Under första året gör vi bland annat en studieresa till Stockholm där vi besöker Riksdagen, Sveriges Television, Sveriges Radio och andra för programmet intressanta platser. För att du skall vara säker i ditt val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Hos oss breddar, fördjupar och utvecklar du kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Oavsett inriktning öppnar samhällsprogrammet flera dörrar mot fördjupade studier och förbereder er för ert framtida yrkesval. Du + programmet Du är intresserad av digitala medier, nyheter och journalistik. Du tycker om att diskutera och vill göra skillnad i vår massmediala värld. Programmet förbereder dig för högre studier och den spännande mediebranschen. Under tiden Hos oss i Kristianstad får du en bred allmänbildning, lär dig behärska olika digitala tekniker och får därmed en bra grund för både kreativa produktioner och nutidsdebatter. Hos oss får du dessutom lära dig att behärska olika mediekanaler samt skriva på ett slagkraftigt sätt. Du får lära dig tidningsarbete samt research, reklam, foto och film. Efteråt Vår utbildning ger dig högskolebehörighet för högre studier både inom och utanför media. Yrkesvariationen inom branschen är mycket bred. Som journalist kan du även arbeta som nyhetsuppläsare, redigerare eller redaktör. Inom mediebranschen finns också möjligheter att arbeta till exempel som informatör, projektledare, fotograf eller copywriter. Typ av program: Högskoleförberedande Högskoleförberedande Modern utbildning Framtid inom mediebranschen Medier, nyheter och journalistik Studieresa till Stockholm och Riksdagen Branschinriktade studiebesök 26 Medier, information & kommunikation

27 Medier, nyheter och journalistik

28 Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap SAMHÄLLS- VETENSKAP (SA) Som enda gymnasieskola i Kristianstadsområdet erbjuder vi samtliga inriktningar för samhällsprogrammet: Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap samt Medier, information och kommunikation. Under första året gör vi bland annat en studieresa till Stockholm där vi besöker Riksdagen, Sveriges Television, Sveriges Radio och andra för programmet intressanta platser. För att du skall vara säker i ditt val av inriktning görs detta först till årskurs 2. Hos oss breddar, fördjupar och utvecklar du kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Oavsett inriktning öppnar samhällsprogrammet flera dörrar mot fördjupade studier och förbereder er för ert framtida yrkesval. Du + programmet Undrar du varför människor i världen lever som de gör? Är du intresserad av frågor som rör rättvisa och samarbete? Vill du arbeta för att människor runt omkring dig och i andra delar av världen ska få det bättre? Då är vårt samhällsprogram någonting för dig. Under tiden Hos oss utvecklar du din självkännedom och din förståelse för andra människor. Den drivkraft och kreativitet som krävs för att se lösningar där andra ser problem är också något du kommer att utveckla under din tid på Plusgymnasiet Kristianstad. Dessa förmågor är inte bara bra för dina relationer med andra de gör dig också mycket eftertraktad på arbetsmarknaden. Efteråt På Plusgymnasiet lär du dig att förstå dig själv och andra och att använda den förståelsen för att driva utveckling och bidra till kreativa projekt. När du lämnar samhällsprogrammet hos oss är du väl rustad för högre studier. Vilken studieväg du än väljer är vi säkra på att du kommer att göra skillnad. Typ av program: Högskoleförberedande Högskoleförberedande Bred och allmänbildande utbildning Studiebesök Språkkunskaper Studieresa till Stockholm och Riksdagen 28 Samhällsvetenskap

29 Rustad för vidare studier

30 Vård- och omsorgsprogrammet SOS SJUKVÅRD, OMSORG & SÄKERHET (VO) Du + programmet Tänker du dig en framtid inom sjukvård, psykiatri eller vill du arbeta med funktionshindrade eller äldre? SOS Sjukvård, omsorg & säkerhet passar dig som gillar att arbeta med människor. Hos oss får du en gedigen yrkesexamen av hög kvalitet med stora möjligheter att arbeta direkt inom vård och omsorg. Vi erbjuder två yrkesutgångar. En med inriktning mot psykiatri och funktionshinderområdet. En med inriktning mot sjukvården. Programmet ger möjlighet till grundläggande högskolebehörighet för högskola eller universitet. Dessutom ges möjlighet till särskild högskolebehörighet för vidare studier till exempelvis sjuksköterska eller polis. Under tiden Utbildningen ger dig förmåga att bemöta människor och hantera olika vård-, och behandlingssituationer. Under utbildningen varvas teori och praktik inom sjukvård och omsorg. Vi arbetar i projekt som är starkt förankrade i verkligheten, något som är en tydlig röd tråd genom hela utbildningen. Under 15 veckors APL* får du uppleva många olika intressanta yrkesområden. Detta ger dig stora möjligheter att skapa ett kontaktnät inom framtida yrkesområden. Efteråt Efter examen från programmet kan du arbeta direkt inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med funktionshindrade. Vill du studera vidare till t.ex. sjuksköterska, sjukgymnast, brandman eller polis? Självklart erbjuder vi de kurser som ger dig både grundläggande- samt särskild behörighet för högskola och universitet. Typ av program: Yrkesprogram Programmet ger möjlighet till grundläggande behörighet för högskola eller universitet. *Arbetsplatsförlagt lärande = 15 veckors praktik 15 veckors praktik Nära kontakt med arbetslivet Teori varvas med praktik Bred yrkesvariation 30 SOS Sjukvård, omsorg & säkerhet

31 Nära kontakt med arbetslivet

32 Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk, yrkesutgång Hår- och makeupstylist STYLIST (HV) Du + programmet Du vill veta mer om skönhet och trender när det gäller personlig stil, mode, hud och hår. Du har koll på det senaste och vill inspirera och hjälpa andra. Vårt stylistprogram lär dig styling från topp till tå. Plusgymnasiet är Sveriges största utbildare av stylister. Under tiden På programmet lär du dig styling med makeup, hår, stil och naglar. Som blivande stylist ges du möjlighet till vägledning i din kunskapsutveckling kring färg och stil. Grundläggande hudvård samt manikyr och nageluppbyggnad ingår i utbildningen. Du kommer lära dig hur man bemöter kunder på ett professionellt sätt och får möjlighet att starta och driva ett eget företag genom Ung Företagsamhet. Vi arbetar ofta med olika typer av projekt och events som ger dig möjlighet att tillämpa dina kunskaper i ett verkligt sammanhang. Varje år anordnar Plusgymnasiet Stylist-SM för eleverna på Stylistprogrammet. I utbildningen ingår sammanlagt 15 veckors APL* (praktik på arbetsplats), där du får möjlighet att utveckla dina kunskaper praktiskt. Efteråt När du är klar med skolan kan du arbeta som hår- och makeupstylist på salong, i modebranschen, åt fotografer eller inom tv, musik video, film och teater. Du kan även jobba i klädbutik. Som stylist har du även möjlighet att starta eget. Självklart finns val bara kurser som ger grundläggande behörig het för hög skola eller universitet. Typ av program: Yrkesprogram Programmet ger möjlighet till grundläggande behörighet för högskola eller universitet. Detta förutsätter att du läser Svenska 2 under programfördjupning samt väljer Svenska 3 och Engelska 6 inom ditt individuella val. *Arbetsplatsförlagt lärande = 15 veckors praktik 15 veckors praktik Styling från topp till tå Delta i Stylist-SM Praktiska projekt och events Starta eget eller arbeta på salong 32 Stylist

33 Styling från topp till tå

34 Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa TRÄNING & LEDARSKAP (BF) Du + programmet Träning & ledarskap passar dig som är intresserad av att arbeta inom den växande hälsobranschen. Gillar du fysisk aktivitet och ledarskap samt är intresserad av människors hälsa och coacha dem till ett sundare liv, då passar vårt program dig! Under tiden Du kommer att arbeta mycket praktiskt och får lära dig vikten av träning för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Du kommer bland annat lära dig om människokroppens anatomi, fysiologi, träningslära, näringslära och om olika träningsmetoder. Du får möjlighet att diplomeras inom gymträning - gyminstruktör, ledarskap på grupp- och individnivå, och träna på att driva eget företag. För dig som är extra intresserad finns även möjlighet att i årskurs tre sikta mot internationellt gångbar certifiering inom träning, som Personlig Tränare. Mycket av de praktiska lektionerna inom träning, sker i 24sevens nya lokaler på Lilla torg. Efteråt Efter utbildningen är du redo att arbeta på bland annat träningscenter och idrottsklubbar, inom rehabilitering, friskvård och fitness. Du kan rikta in dig mot privatpersoner, grupper eller företag. Typ av program: Yrkesprogram Programmet ger möjlighet till grundläggande behörighet för högskola eller universitet. *Arbetsplatsförlagt lärande = 15 veckors praktik 15 veckors praktik Bli personlig tränare Arbeta inom den växande hälsobranschen Möjlighet till egen träning Stresshantering och kostkunskap 34 Träning & ledarskap

35 Arbeta inom hälsobranschen

36 Poängplaner ARTISTEN (ESMUS) Estetiska programmet inriktning Musik Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 p) Engelska Engelska Historia 1b 100 Historia 2b kultur 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Programgemensamma ämnen (150 p) Programfördjupning (500 p) Instrument eller sång Bruksspel och ackompanjemang 100 Musikproduktion Ensemble Estetisk kommunikation Individuellt val (200 p) För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Lokala variationer gällande kurser kan förekomma. Estetisk kommunikation Konstarterna och samhället 50 Inriktning Musik (400 p) Ensemble med körsång 200 Instrument eller sång 100 Gehörs- och musiklära BETEENDEVETENSKAP (SABET) Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Beteendevetenskap Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 p) Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Programgemensamma ämnen (300 p) Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi Poängplaner Med reservation för ändringar. För uppdaterade poängplaner se hemsidan.

37 Inriktning Beteendevetenskap (450 p) Individuellt val (200 p) Ledarskap och organisation 100 Kommunikation 100 Psykologi 2a 50 Samhällskunskap Sociologi 100 För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Programfördjupning (300 p) Psykologi 2b 50 Filosofi 2 50 Medier, samhälle och kommunikation Rätten och samhället 100 EKONOMI (EKEKO) Ekonomiprogrammet inriktning Ekonomi Gymnasiegemensamma ämnen (1 250 p) Inriktning Ekonomi (300 p) Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Samhällskunskap Svenska Svenska Svenska Programgemensamma ämnen (350 p) Företagsekonomi Privatjuridik 100 Moderna språk 100 Psykologi 1 50 Entreprenörskap och företagande 100 Företagsekonomi Matematik 3b 100 Programfördjupning (300 p) Ledarskap och organisation 100 Marknadsföring 100 Internationell ekonomi 100 Individuellt val (200 p) För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Med reservation för ändringar. För uppdaterade poängplaner se hemsidan. Poängplaner 37

38 Poängplaner FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING (HAHAN) Handels- och administrationsprogrammet inriktning Handel och service Gymnasiegemensamma ämnen (600 p) Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska Programgemensamma ämnen (400 p) Entreprenörskap 100 Servicekunskap 100 Branschkunskap inom handel och administration 100 Information och kommunikation Inriktning Handel och service (500 p) Programfördjupning (700 p) Svenska Entreprenörskap och företagande 100 Marknadsföring 100 Handel specialisering 100 Företagsekonomi 100 Personlig försäljning Engelska 6 eller Evenemang 100 Individuellt val (200 p) För grundläggande högskolebehörighet välj: Svenska För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Personlig försäljning Praktisk marknadsföring Affärsutveckling och ledarskap 100 Inköp Näthandel MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION (SAMED) Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 p) Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Programgemensamma ämnen (300 p) Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi Poängplaner Med reservation för ändringar. För uppdaterade poängplaner se hemsidan.

39 Inriktning Medier, information och kommunikation (350 p) Journalistik, reklam och information Medieproduktion Medier, samhälle och kommunikation Psykologi 2a 50 Individuellt val (200 p) För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Programfördjupning (400 p) Fotografisk bild Grafisk kommunikation Textkommunikation 100 Samhällskunskap SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Samhällsvetenskap Gymnasiegemensamma ämnen (1 150 p) Inriktning Samhällsvetenskap (450 p) Engelska Engelska Historia 1b 100 Idrott och hälsa Matematik 1b 100 Matematik 2b 100 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska Svenska Svenska Geografi Historia 2a 100 Religionskunskap 2 50 Samhällskunskap Samhällskunskap Programfördjupning (300 p) Internationella relationer 100 Medier, samhälle och kommunikation Rätten och samhället 100 Programgemensamma ämnen (300 p) Individuellt val (200 p) Filosofi 1 50 Moderna språk 200 Psykologi 1 50 För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Med reservation för ändringar. För uppdaterade poängplaner se hemsidan. Poängplaner 39

40 Poängplaner SOS SJUKVÅRD, OMSORG & SÄKERHET (VO) Vård- och omsorgsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen (600 p) Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska Programgemensamma ämnen (1 100 p) Hälsopedagogik 100 Medicin Etik och människans livsvillkor 100 Psykiatri Psykologi 1 50 Samhällskunskap 1a2 50 Specialpedagogik Svenska Vård- och omsorgsarbete Vård- och omsorgsarbete Programfördjupning (500 p) Akutsjukvård eller Psykiatri Specialpedagogik Svenska 3 eller Mental träning 100 Komplementärmedicin 100 Individuellt val (200 p) För grundläggande högskolebehörighet välj: Engelska För särskild högskolebehörighet välj även: För sjuksköterska välj Matematik 2a 100 För polis välj Historia 1a2 50 För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) STYLIST (HVSTY) Hantverksprogrammet inriktning Övriga hantverk, yrkesutgång Hår- och makeupstylist Gymnasiegemensamma ämnen (600 p) Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska Programgemensamma ämnen (400 p) Entreprenörskap 100 Hantverk introduktion 200 Tradition och utveckling 100 Inriktning Övriga hantverk (500 p) Hantverksteknik Hantverksteknik Material och miljö Poängplaner Med reservation för ändringar. För uppdaterade poängplaner se hemsidan.

41 Programfördjupning (700 p) Hantverksteknik Entreprenörskap och företagande 100 Samhällskunskap 1a2 50 Svenska Personlig försäljning 100 Bild och form 1a1 50 Hantverksteknik 4 specialisering Makeup 50 Hantverksteknik 4 specialisering Hår 50 Individuellt val (200 p) För grundläggande högskolebehörighet välj: Svenska Engelska För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Yrkesutgång: Hår- och makeupstylist TRÄNING & LEDARSKAP (BFFRI) Barn- och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa Gymnasiegemensamma ämnen (600 p) Engelska Historia 1a1 50 Idrott och hälsa Matematik 1a 100 Naturkunskap 1a1 50 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1a1 50 Svenska Programgemensamma ämnen (700 p) Hälsopedagogik 100 Naturkunskap 1a2 50 Kommunikation 100 Lärande och utveckling 100 Människors miljöer 100 Pedagogiskt ledarskap 100 Samhällskunskap 1a2 50 Svenska Programfördjupning (600 p) Träningslära Aktivitetsledarskap 100 Kost och hälsa 100 Träningslära Entreprenörskap 100 Idrott och hälsa Individuellt val (200 p) För grundläggande högskolebehörighet välj: Svenska Engelska För information om kursutbud på individuellt val, kontakta skolans rektor. Gymnasiearbete (100 p) Inriktning Fritid och hälsa (300 p) Fritids- och idrottskunskap 100 Fritids- och friskvårdsverksamheter 200 Med reservation för ändringar. För uppdaterade poängplaner se hemsidan. Poängplaner 41

42 Besök oss på ÖPPET HUS! Du kan när du vill boka tid för skuggning! Ring vår rektor Jens Levin på tel Tisdag 18 oktober kl Tisdag 6 december kl Tisdag 31 januari kl Onsdag 3 maj kl Besök oss på Plusgymnasiet

43 Våra PROGRAM i Kristianstad: Artisten (ESMUS) Beteendevetenskap (SABET) Ekonomi (EKEKO) Försäljning & marknadsföring (HAHAN) Medier, information & kommunikation (SAMED) Samhällsvetenskap (SASAM) SOS Skydd, omsorg & säkerhet (VO) Stylist (HVSTY) Träning & ledarskap (BFFRI)

44 Edition Plusgymnasiet Kristianstad Föreningsgatan Kristianstad Sundsvall B SVERIGE PORTO BETALT Artisten Beteendevetenskap Ekonomi Foto, film & media Frisör Försäljning & marknadsföring Juridik Medier, information & kommunikation Resor, hotell & konferens Samhällsvetenskap SOS Sjukvård, omsorg & säkerhet Spa Stylist Träning & ledarskap Programmet startar under förutsättning att Skolinspektionen beviljar tillstånd för utbildningen. Falun Gävle Göteborg Jönköping Kalmar Karlstad Kristianstad Malmö Norrköping Skövde Stockholm Öppet hus i KRISTIANSTAD 18/10 kl /12 kl /1 kl /5 kl Gävle Falun Örebro Karlstad Skövde Stockholm Norrköping Uddevalla Göteborg Kalmar Malmö Jönköping Kristianstad Sundsvall Uddevalla Örebro

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM)

KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) KALMAR 2018/19 STYLIST (HVSTY) EKONOMI (EK) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS

Läs mer

UDDEVALLA 2018/19 EKONOMI (EK) TRÄNING & LEDARSKAP (BF) FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING (HAHAN) STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET)

UDDEVALLA 2018/19 EKONOMI (EK) TRÄNING & LEDARSKAP (BF) FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING (HAHAN) STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) UDDEVALLA 2018/19 EKONOMI (EK) TRÄNING & LEDARSKAP (BF) FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING (HAHAN) STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) SOS SJUKVÅRD, OMSORG & SÄKERHET (VO) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET

Läs mer

Läsåret 2017/2018 Katalog bw a5 master.indd :04

Läsåret 2017/2018 Katalog bw a5 master.indd :04 Läsåret 2017/2018 Plusgymnasiet Kristianstad Lärare som gör skillnad! Plusgymnasiet Kristianstad Katalog läsåret 2017/2018 Sida 3/48 Plusgymnasiet Kristianstad Innehåll Välkommen till Plusgymnasiet! Mentorskap

Läs mer

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD)

GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) GÄVLE 2018/19 STYLIST (HVSTY) BETEENDEVETENSKAP (SABET) EKONOMI (EKEKO) SPA (HVHUD) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN DEL AV ACADEMEDIA SOM ÄR NORDENS STÖRSTA

Läs mer

GÖTEBORG LÄSÅRET 2017/2018

GÖTEBORG LÄSÅRET 2017/2018 GÖTEBORG LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 13 Innehåll Plusgymnasiet Göteborg 04 05 Elevhälsa 06 APL på Plusgymnasiet

Läs mer

SUNDSVALL LÄSÅRET 2017/2018

SUNDSVALL LÄSÅRET 2017/2018 SUNDSVALL LÄSÅRET 2017/2018 Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 11 Innehåll Plusgymnasiet Sundsvall 04 05 Elevhälsan 06 Särskilt stöd 07 Intervju med lärare 08 09 Examen

Läs mer

ÖREBRO LÄSÅRET 2017/2018

ÖREBRO LÄSÅRET 2017/2018 ÖREBRO LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15 Innehåll Plusgymnasiet Örebro 04 05 Elevhälsa 06 Intervju med lärare 07

Läs mer

JÖNKÖPING LÄSÅRET 2017/2018

JÖNKÖPING LÄSÅRET 2017/2018 JÖNKÖPING LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! - Plusgymnasietjonkoping Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15 Innehåll Plusgymnasiet Jönköping 04 05 Elevhälsa

Läs mer

ÖREBRO 2018/19 TRÄNING & LEDARSKAP (BF) STYLIST (HVSTY) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) FRISÖR (HVFRI) MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION (SAMED)

ÖREBRO 2018/19 TRÄNING & LEDARSKAP (BF) STYLIST (HVSTY) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) FRISÖR (HVFRI) MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION (SAMED) ÖREBRO 2018/19 TRÄNING & LEDARSKAP (BF) STYLIST (HVSTY) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) FRISÖR (HVFRI) MEDIER, INFORMATION & KOMMUNIKATION (SAMED) FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING (HAHAN) BETEENDEVETENSKAP (SABET)

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

STOCKHOLM 2018/19 SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) STYLIST (HVSTY) MAKEUP ARTIST, HÅRSTYLIST OCH/ELLER KLÄDSTYLING (HV)

STOCKHOLM 2018/19 SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) STYLIST (HVSTY) MAKEUP ARTIST, HÅRSTYLIST OCH/ELLER KLÄDSTYLING (HV) STOCKHOLM 2018/19 SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) STYLIST (HVSTY) MAKEUP ARTIST, HÅRSTYLIST OCH/ELLER KLÄDSTYLING (HV) HANDEL & SERVICE (HAHAN) SKÖNHET & STILRÅDGIVNING HANDEL & SERVICE (HAHANL) SKÖNHET & STILRÅDGIVNING

Läs mer

STOCKHOLM LÄSÅRET 2017/2018

STOCKHOLM LÄSÅRET 2017/2018 STOCKHOLM LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 16 Innehåll Plusgymnasiet Stockholm 04 07 Intervju med lärare 08 Elevhälsa

Läs mer

KALMAR LÄSÅRET 2017/2018

KALMAR LÄSÅRET 2017/2018 KALMAR LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15 Innehåll Plusgymnasiet Kalmar 04 05 Elevhälsa 06 Intervju med elev 07

Läs mer

NORRKÖPING 2018/19 VÅRD & OMSORG (VO) STYLIST (HVSTY) FRISÖR (HVFRI) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) SOS / UNIFORMSYRKEN (SABET)

NORRKÖPING 2018/19 VÅRD & OMSORG (VO) STYLIST (HVSTY) FRISÖR (HVFRI) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) SOS / UNIFORMSYRKEN (SABET) NORRKÖPING 2018/19 VÅRD & OMSORG (VO) STYLIST (HVSTY) FRISÖR (HVFRI) SAMHÄLLSVETENSKAP (SASAM) SOS / UNIFORMSYRKEN (SABET) 1 OM PLUSGYMNASIET INNEHÅLL PLUSGYMNASIET FINNS PÅ 12 ORTER I LANDET. VI ÄR EN

Läs mer

GÄVLE LÄSÅRET 2017/2018

GÄVLE LÄSÅRET 2017/2018 GÄVLE LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15 Innehåll Plusgymnasiet Gävle 04 05 Elevhälsa 06 Intervju med kvalitetsansvarig

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA HELSINGBORG 2016/2017 DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA HELSINGBORG BETEENDEVETENSKAP EKONOMI HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

FALUN LÄSÅRET 2017/2018

FALUN LÄSÅRET 2017/2018 FALUN LÄSÅRET 2017/2018 plusgymnasiet.se/falun facebook.com/plusgymnasietfalun @plusfalun Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 5 Innehåll Plusgymnasiet Falun 04 07 Elevhälsa

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap

Programstruktur Samhällsprogrammet Beteendevetenskap Programstruktur Beteendevetenskap är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA

Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Välkommen till Handels- och administrationsprogrammet HA Är detta vad du söker? Är du intresserad av att få en framtid inom handel av varor och tjänster. Programmet ger dig även grunden för fortsatt lärande

Läs mer

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2016-2017 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola

Läs mer

SKÖVDE LÄSÅRET 2017/2018

SKÖVDE LÄSÅRET 2017/2018 SKÖVDE LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15 Innehåll Plusgymnasiet Skövde 04 05 Elevhälsa 06 Intervju med elev 07

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

Carl Adolph Agardhgymnasiet

Carl Adolph Agardhgymnasiet Carl Adolph Agardhgymnasiet Samhällsvetenskapsprogrammet Humanistiska programmet Du behöver inte vara bäst när du kommer - du är det när du slutar Språk är mycket mer än glosor och grammatik,. Det märker

Läs mer

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi

Programstruktur Ekonomiprogrammet Ekonomi Ekonomi På görs flera studiebesök på lokala företag och domstolar och du får möjlighet att lyssna till intressanta föreläsare! Du som söker EKONOMIPROGRAMMET väljer en studieförberedande utbildning inom

Läs mer

Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan NORRKÖPING

Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan NORRKÖPING Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan 18-21 NORRKÖPING LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15

Läs mer

hos oss når du bättre resultat Beteendevetenskap ekonomi hår- och makeupstylist

hos oss når du bättre resultat Beteendevetenskap ekonomi hår- och makeupstylist MNASIE GY sed 1996 an TNING OT OLA DR SK ANKAS BL hos oss når du bättre resultat Beteendevetenskap ekonomi hår- och makeupstylist juridik samhällsvetenskap Läsår 2016/2017 trollhättan PERSONLIGT ENGAGEMANG

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1150 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1b 100 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1b och 2b 200 Naturkunskap 1b 100 Religionskunskap 1 50

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP EKONOMI HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST JURIDIK SAMHÄLLSVETENSKAP

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP EKONOMI HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST JURIDIK SAMHÄLLSVETENSKAP HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT BETEENDEVETENSKAP EKONOMI HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST JURIDIK SAMHÄLLSVETENSKAP 1 PERSONLIGT ENGAGEMANG FÖR BÄTTRE RESULTAT Hos oss på Drottning Blankas Gymnasieskola följer vi

Läs mer

Fakta om gymnasieexamen...3

Fakta om gymnasieexamen...3 Gymnasieexamen Innehållsförteckning Fakta om gymnasieexamen...3 Inriktningar som leder till en yrkesexamen Barn och fritidsprogrammet...4 Handels- och administrationsprogrammet...6 Hotell- och turismprogrammet...8

Läs mer

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST KRIMINOLOGI RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD SPA OCH HUDVÅRD LÄSÅR 2016/2017 BORÅS

HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST KRIMINOLOGI RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD SPA OCH HUDVÅRD LÄSÅR 2016/2017 BORÅS MNASIE GY sed 1996 an TNING OT OLA DR SK ANKAS BL HOS OSS NÅR DU BÄTTRE RESULTAT FRISÖR HÅR- OCH MAKEUPSTYLIST KRIMINOLOGI RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD SPA OCH HUDVÅRD LÄSÅR 2016/2017 BORÅS 1 PERSONLIGT

Läs mer

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation

Programstruktur Samhällsprogrammet Media, information & kommunikation Media, information & kommunikation är en bred utbildning som ger dig många valmöjligheter i framtiden. Du som söker till SAMHÄLL väljer en studieförberedande utbildning, som ger goda kunskaper inom många

Läs mer

Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan NORRKÖPING

Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan NORRKÖPING Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan 18-21 NORRKÖPING LÄSÅRET 2017/2018 Följ oss på Facebook och Instagram! Elevgaranti AcadeMedia har infört en elevgaranti. Läs mer på sidan 15

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater

Högskoleförberedande. Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Högskoleförberedande Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater På PB får du vara dig själv. Du får vara som du vill vara och ingen kommer döma dig för det.

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)

Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Vård- och omsorgsprogrammet (VO) ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i vård och omsorg samt ge kunskaper om hälsa, ohälsa och funktionsnedsättning. Efter

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA STOCKHOLM 2016/2017 DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA STOCKHOLM EKONOMI JURIDIK KRIMINOLOGI RÄDDNINGSMEDICIN OCH AKUTSJUKVÅRD

Läs mer

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PROGRAM 2017/ 2018 Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis liten skola med drygt 200 elever, vilket

Läs mer

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING Vad drömmer du om? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGNAD & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING Samhällsvetenskapsprogrammet medier, information & kommunikation ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING

VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING VAD DRÖMMER DU OM? PROGRAM STOCKHOLM TEKNIKPROGRAMMET SAMHÄLLSBYGGANDE & MILJÖ DESIGN & PRODUKTUTVECKLING SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET BETEENDEVETENSKAP ESTETISKA PROGRAMMET BILD & FORMGIVNING HOTELL-

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig skola där alla är trevliga mot varandra och det är en positiv

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Roligare att lära. - lättare att lyckas!

Roligare att lära. - lättare att lyckas! Roligare att lära - lättare att lyckas! På Johannes Hedberggymnasiet kommer vi att förbereda dig inför framtiden, med fokus på fortsatta studier, men även ett framtida yrkesliv. Du får arbeta ämnesövergripande

Läs mer

Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE

Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE Nya unika profiler på samhällsvetenskapsprogrammet. Se sidan 18-21 INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE PLUSGYMNASIET NORRKÖPING LÄSÅRET 2017/2018 Plusgymnasiet NORRKÖPING Innehåll Brev

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet BF

Barn och fritidsprogrammet BF KUNGSHÖGASKOLAN Barn och fritidsprogrammet BF Programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar Vårt fokus ligger på ledarskap, hälsa och utveckling. På Barn- och fritidsprogrammet får du

Läs mer

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT NATUR IT MUSIK IT SAMHÄLLE IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Eftersom IT-Gymnasiet utbildar

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik

Högskoleförberedande. Ekonomiprogrammet. Inriktningar. Ekonomi Juridik Högskoleförberedande Ekonomiprogrammet Inriktningar Ekonomi Juridik Jag skulle säga att det bästa med PB är undervisningen och lärarna. En annan sak som är bra är att det är en avslappnad miljö. Alla får

Läs mer

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser

En evig kamp!? Skolans uppdrag. Generella kompetenser Specialförberedelser En evig kamp!? Skolans uppdrag Generella kompetenser Specialförberedelser Gymnasieskolans uppdrag (prop.2008/2009:199) Grundskolan ansvarar för att ge det var och en behöver Gymnasieskolan ska i högre

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik

Estetiska programmet. Inriktningar. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som byggts upp under

Läs mer

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar

Estetiska programmet PER BRAHEGYMNASIET. Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater. Inriktningar Estetiska programmet Inriktningar Bild och formgivning Dans Estetik och media Musik Teater PER BRAHEGYMNASIET Jag har kompisar som gått på skolan. Här är man i ett sammanhang, det finns en gemenskap som

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015

Gymnasievalet 2017 Tremedia 2015 Gymnasievalet 2017 2015 Studie och yrkesvägledare Alicja Sjölund Studie och yrkesvägledare Måndag, Tisdag, Torsdag, Fredag Tfn. 0850822707 Alicja.sjolund@stockholm.se Gymnasieskolan 18 nationella program

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Individuell och stöttande gymnasietid

Individuell och stöttande gymnasietid Individuell och stöttande gymnasietid AST-programmen är för dig som har en neuropsykiatrisk diagnos inom autismspektrat och vill studera vidare på högskola eller universitet. Här läser du antingen naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014

Välkomna! Informationskväll 24 september 2014 Välkomna Informationskväll 24 september 2014 Ingrid Crabo, biträdande rektor Jan Liljegren, rektor En månad sedan... Upprop - album ...18 augusti 2014 Upprop - album Uppropet 9.00 Upprop - album Resan

Läs mer

För dig som vill vidare. Mycket vidare.

För dig som vill vidare. Mycket vidare. För dig som vill vidare. Mycket vidare. 2013 Jag ska bli jurist och jobba med jämställdhetsfrågor För att veta vad man ska bli, så måste man förstå hur man ska bli det Jag vill jobba med finansiella lösningar

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET

IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET IT TEKNIK IT DESIGN IT-PROGRAMMET BYGG FRAMTIDEN. På IT-Gymnasiet utvecklas du från att konsumera IT till att ha kunskapen att producera den nya teknologin. Bygg och programmera dina innovationer i vårt

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser

Gymnasial vuxenutbildning - Klassrumskurser Vuxenutbildning på grundskolenivå Biologi Engelska Fysik Geografi Hem- och konsumentkunskap Historia Kemi Matematik Religionskunskap Samhällskunskap Svenska Svenska som andraspråk 1 300 poäng Gymnasial

Läs mer

Hotell- och turismprogrammet

Hotell- och turismprogrammet Hotell- och turismprogrammet Inriktning Hotell och konferens PER BRAHEGYMNASIET Var på öppet hus på PB och fastnade. Här finns mycket olika människor, det är en rolig miljö. Alla hälsar på alla och man

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Programmet för dig som sätter människan i centrum. Fokus i utbildningen ligger på ämnen som handlar om pedagogik, kommunikation mellan människor, ledarskap samt hälsa. Programmet

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9689 Plusgymnasiet AB Org.rtr. 556578-9129 Fredrik.Ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet Kalmar beläget i Kalmar

Läs mer

Roligare att lära lättare att lyckas!

Roligare att lära lättare att lyckas! Roligare att lära lättare att lyckas! Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Under vår tid här har vi ofrivilligt, och många gånger omedvetet, ständigt ställts inför nya utmaningar, och

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer