Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass"

Transkript

1 Licensutbildning Sida 1 av 16 Licens frågor 3D Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass Får du uppvärmningsskjuta var och när som helst? Nej, all uppvärmningsskjutning samt provskjutning skall ske på plats hänvisad av tävlingsarrangören, som även beslutar om tidpunkten. När får du lägga på pilen på bågen? När du står vid skjutpålen och skjutlinjen. Var skall märkningen på pilarna sitta? Pilens skaft skall vara märkt med skyttens namn eller initialer. De pilar som används i samma serie skall vara identiska. Pilarna skall ha samma mönster och färg på fjädrar och nockar. Notera att vid jakttävling skall finnas en eller flera färg ringar på skaftet. Vad skall du tänka på när du drar upp din båge vid skjutpålen? Att bågen alltid är riktad mot målet och om man skulle råka skjuta, under uppdraget, så skall pilen landa inom säkerhetsområdet. Hur skall du stå vid skjutpålen? Två skyttar ska kunna skjuta samtidigt. De skyttarna kan välja att stå eller knästå upp till ungefär en meter i någon riktning bredvid eller bakom skjutpålen i

2 Licensutbildning Sida 2 av 16 beaktande av terrängen. Finns det två pålar så skjuter den som har lägst startnummer från den vänstra pålen. WA bok 4 fält och 3D-regler 24.7 När får du börja skjuta under en tävling? När du kommit fram till skjutpålen och ställt dig enligt reglerna. Vad skall man tänka på om man letar pil bakom målet? Att man säkerställer att patrullen som kommer efter ser att man är bakom och letar pil. Ska man skjuta en pil rakt upp i luften? Att skjuta en pil rakt upp i luften är livsfarligt, för det går inte att förutse var den slår ned. När får du skjuta om en pil? WA Bok Under inga förhållanden får en pil skjutas om En pil skall betraktas som icke skjuten om: Skytten kan röra pilen med sin båge utan att flytta fötterna från skjutställningen, och pilen inte har studsat dit. Tavlan, tavelunderlaget eller 3D-målet faller omkull. Domaren skall vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga och ge tid för skjutning av relevant antal pilar. Om målet, tavlan eller tavelunderlaget bara glider ner skall domaren bedöma huruvida någon åtgärd behövs. Vad skall du tänka på när du markerar dina pilar? Gå fram till målet Ange det högsta värdet först. Inte vidröra pilarna förrän värdet är nedtecknat. När protokollföringen är klar dra ut pilarna ur målet. Kontrollera att ingen står farligt till innan man drar ut pilarna.. Hur protokollförs dessa pilar? Tavla med pilar i PRAKTISKT PROV Hur gör du om du upptäcker att du har en trasig pil? Tar en annan pil eller anmäler materielfel. WA Bok 4 Fält och 3D-regler

3 Licensutbildning Sida 3 av Skjutordningen får ändras tillfälligt vid materielfel. Vid alla tävlingar skall högst 30 minuter tillåtas för en skytt att reparera sin skjutmateriel. Övriga i gruppen skall skjuta och protokollföra sina pilar innan följande grupper tillåts passera. Om reparationen är klar inom tidsbegränsningen får skytten skjuta sina återstående pilar på detta mål innan gruppen går vidare. Blir reparationen klar senare får skytten då ansluta sig till gruppen men går miste om det antal pilar som gruppen skjutit under mellantiden. Om en skytt blir oförmögen att fortsätta skjutningen beroende på oförutsedda medicinska problem som inträffat efter skjutningens början skall samma regel tillämpas I finalronder ges ingen extratid för materielfel eller behandling av oförutsedda medicinska problem. I lagtävlingar får de andra lagmedlemmarna skjuta under tiden. Hur lång tid har du på dig vid materielfel? 3D, Jakt, Fält, 30 minuter. Tavla inomhus och tavla utomhus 15 minuter. Var skall du befinna dig när du inte skjuter? I vänteområdet. Vilka skall signera protokollet? Skytt och markör Varför skall du signera ditt protokoll? För att säkerställa att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Vem är ansvarig för resultatet på protokollet? Skytten. Hur skall vi förhålla oss gentemot alkohol i samband med bågskytte? Det får aldrig förekomma någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. Gränsvärdet för dopningsförseelse(blodvärde) är 0.10 g/l(wada Dopinglistan 2014) Behöver du ha licens i motionsklassen? Ja. Får du stå kvar vid skjutpålen och ta fram kikaren och se vart du träffade, när du skjutit? Nej Får man diskutera med andra skyttar vad man ska ställa in siktet på? Nej

4 Licensutbildning Sida 4 av 16 Licens frågor Fält Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass. Får du uppvärmnings skjuta när och var som helst? Nej, all uppvärmningsskjutning samt provskjutning skall ske på plats hänvisad av tävlingsarrangören, som även beslutar om tidpunkten. Var skall märkningen på pilarna sitta? Pilens skaft skall vara märkt med skyttens namn eller initialer. De pilar som används i samma serie skall vara identiska. Pilarna skall ha samma mönster och färg på fjädrar och nockar. Notera att vid jakttävling skall finnas en eller flera färg ringar på skaftet. När får du lägga på pilen på bågen? När du står vid skjutpålen och skjutlinjen. När får du börja skjuta vid en tävling? När du kommit fram och ställt dig enligt reglerna vid skjutpålen. Hur protokollförs dessa pilar? Fälttavla med pilar i PRAKTISKT PROV Hur skall du stå vid skjutpålen?

5 Licensutbildning Sida 5 av 16 Två skyttar ska kunna skjuta samtidigt. De skyttarna kan välja att stå eller knästå upp till ungefär en meter i någon riktning bredvid eller bakom skjutpålen i beaktande av terrängen Ska man skjuta en pil rakt upp i luften? Att skjuta en pil rakt upp i luften är livsfarligt, för det går inte att förutse vart den slår ned. Vad skall du tänka på när du drar upp din båge vid skjutpålen? Att bågen alltid är riktad mot målet och om man skulle råka skjuta, under uppdraget, så skall pilen landa inom säkerhetsområdet. Hur gör du om du upptäcker att du har en trasig pil? Tar en annan pil eller tillkallar domarens uppmärksamhet och anmäler materielfel. Vad gör du om du får ett materielfel? Avbryt skjutningen, åtgärda materielfelet och fortsätt när du är klar. Om man är flera i patrullen kan en annan skytt skjuta sina pilar i väntan på att du ska bli klar. Hur lång tid har du på dig vid ett materielfel? 3D, Jakt, Fält, 30 minuter. Tavla inomhus och tavla utomhus 15 minuter. Om du skjuter en pil i fel tavelunderlag, får du skjuta om den? Nej, skjuter man en pil på fel tavelunderlag protokollför man den som en miss. När räknas en pil som icke skjuten, trots att du skjutit den? WA Bok Under inga förhållanden får en pil skjutas om En pil skall betraktas som icke skjuten om: Skytten kan röra pilen med sin båge utan att flytta fötterna från skjutställningen, och pilen inte har studsat dit. Tavlan, tavelunderlaget eller 3D-målet faller omkull. Domaren skall vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga och ge tid för skjutning av relevant antal pilar. Om målet, tavlan eller tavelunderlaget bara glider ner skall domaren bedöma huruvida någon åtgärd behövs.

6 Licensutbildning Sida 6 av 16 Vad skall du tänka på när du skall markerar dina pilar? Gå fram till målet Ange det högsta värdet först. Inte vidröra pilarna förrän värdet är nertecknat. När protokollföringen är klar dra ut pilarna ur målet. Kontrollera att ingen står farligt till innan man drar ut pilarna.. Vad skall man tänka på om man letar pil bakom tavelunderlaget? Att man säkerställer att patrullen som kommer efter ser att man är bakom och letar pil. Behöver du ha licens i motionsklassen? Ja Vilka skall signera protokollet? Skytt och markör Varför skall du signera ditt protokoll? För att säkerställa att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Vem är ansvarig för resultatet på protokollet? Skytten Var skall du befinna dig när du inte skjuter? I vänteområdet. WA Bok 2 arrangemang Skylten med målnummer fungerar också som första väntområde för grupper som inväntar sin tur att skjuta på målet. Från väntområdet skall det gå att se om någon står vid en skjutpåle. Hur skall vi förhålla oss till alkohol i samband med bågskytte? Det får aldrig förekomma någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. Gränsvärdet för dopningsförseelse(blodvärde) är 0.10 g/l(wada Dopinglistan 2014) Får man ta en rökpaus när man markerar? Nej, rökning är ej tillåtet i tävlingsområdet, uppackningsområdet och publikzonen utan få endast ske utanför dessa.

7 Licensutbildning Sida 7 av 16 Licens frågor Jakt Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass. Behöver du ha licens i motionsklassen? Ja När får du lägga på pilen på bågen? När du står vid skjutpålen och skjutlinjen. Ska man skjuta en pil rakt upp i luften? Att skjuta en pil rakt upp i luften är livsfarligt, för det går inte att förutse var den slår ned. Får du uppvärmningsskjuta när och var som helst? Nej, all uppvärmningsskjutning samt provskjutning skall ske på plats hänvisad av tävlingsarrangören, som även beslutar om tidpunkten. När får du börja skjuta under en tävling? När du kommit fram och ställt dig vid skjutpålen, enligt reglerna. Vad gör du om du får materielfel? Avbryter skjutningen åtgärdar felet och fortsätter sedan skjutningen. Finns det skyttar i patrullen som ej skjutit sina pilar kan dessa skjuta under tiden man åtgärdar materielfelet. SBF Bok 5 Diverseronder

8 Licensutbildning Sida 8 av Om skytt på grund av materielfel nödgas avbryta skjutningen skall annan i patrullen ingående skytt inta skjutplatsen under tiden den förre rättar till orsaken till avbrottet. Tidsbegränsning vid materielfel se WA 24.4 WA Bok 4 Fält och 3D-regler Skjutordningen får ändras tillfälligt vid materielfel. Vid alla tävlingar skall högst 30 minuter tillåtas för en skytt att reparera sin skjutmateriel. Övriga i gruppen skall skjuta och protokollföra sina pilar innan följande grupper tillåts passera. Om reparationen är klar inom tidsbegränsningen får skytten skjuta sina återstående pilar på detta mål innan gruppen går vidare. Blir reparationen klar senare får skytten då ansluta sig till gruppen men går miste om det antal pilar som gruppen skjutit under mellantiden. Om en skytt blir oförmögen att fortsätta skjutningen beroende på oförutsedda medicinska problem som inträffat efter skjutningens början skall samma regel tillämpas Vad skall du tänka på när du markerar dina pilar? Pilens skaft skall vara märkt med skyttens namn eller initialer. De pilar som används i samma serie skall vara identiska. Pilarna skall ha samma mönster och färg på fjädrar och nockar. Notera att vid jakttävling skall finnas en eller flera färg ringar på skaftet. Vid jakt skall pilarna skjutas i stigande nummerföljd. Dina pilar skall därför vara ringade (cresting) med en minst 3 mm bred ring, avståndet mellan ringarna bör vara c:a 3mm. Pil 1- en ring, Pil två - 2 ringar och Pil 3 - tre ringar. När räknas en pil som icke skjuten, trots att du skjutit den? När man kan nå pilen och om tavlan eller tavelunderlaget faller ned. WA Bok

9 Licensutbildning Sida 9 av Under inga omständigheter får en pil skjutas om undantagandes att: skytten kan beröra den med sin båge utan att flytta fötterna från deras position i förhållande till skjutlinjen vid skjuttillfället (markera att man når pilen), och pilen inte har studsat tillbaka. tavlan eller tavelunderlaget faller ned (trots att de varit fästade på ett sätt som godkänts av domare). Domare skall vidtaga åtgärder som de anser nödvändiga och göra tillägg av skjuttiden för skjutning av relevant antal pilar. Om tavelunderlaget endast glider ned är det upp till domaren att avgöra om det är nödvändigt att vidtaga åtgärd. Vad skall man tänka på när man letar pil bakom målet? Att man säkerställer att patrullen som kommer efter ser att man är bakom och letar pil. Hur skall du stå vid skjutpålen? Stående eller knästående. Max en(1) meter från pålen. Vad skall du tänka på när du drar upp din båge vid skjutpålen?` Att bågen alltid är riktad mot målet och om man skulle råka skjuta, under uppdraget, så skall pilen landa inom säkerhetsområdet. Vad gör du om du upptäcker att du har en trasig pil? Tar en annan pil eller tillkallar domarens uppmärksamhet och anmäler materielfel. Hur lång tid har du på dig vid materielfel? 3D, Jakt, Fält, 30 minuter. Tavla inomhus och tavla utomhus 15 minuter. Var skall du befinna dig när du inte skjuter? På väntplatsen. Vilka skall signera protokollet? Skytt och markör Vem är ansvarig för resultatet på protokollet? Skytten Varför skall du signera ditt protokoll? För att säkerställa att alla uppgifter är korrekt ifyllda.

10 Licensutbildning Sida 10 av 16 Hur protokollförs dessa pilar? Djurtavla med pilar i PRAKTISKT PROV Var skall märkningen på pilarna sitta? Pilens skaft skall vara märkt med skyttens namn eller initialer. De pilar som används i samma serie skall vara identiska. Pilarna skall ha samma mönster och färg på fjädrar och nockar. Notera att vid jakttävling skall finnas en eller flera färg ringar på skaftet. Vid jakt skall pilarna skjutas i stigande nummerföljd. Dina pilar skall därför vara ringade (cresting) med en minst 3 mm bred ring, avståndet mellan ringarna bör vara c:a 3mm. Pil 1- en ring, Pil två - 2 ringar och Pil 3 - tre ringar. Hur skall vi förhålla oss till alkohol i samband med bågskytte? Det får aldrig förekomma någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. Gränsvärdet för dopningsförseelse(blodvärde) är 0.10 g/l(wada Dopinglistan 2014) När du kommer till lunch får du ta fram dina anteckningar från banan och prata om målen och vilka siktesinställningar du använt dig av? Nej. Om du skjutit en Robinhood med en annan pil får du lägga upp den på FaceBook då? Du kan fota bilden och när tävlingen är slut kan du lägga upp den. Kom ihåg att trots att din patrull är klar i skogen kan det vara andra som skjuter fortfarande.

11 Licensutbildning Sida 11 av 16 Licens frågor Tavla inomhus Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass. När får du börja skjuta under en tävling? När skjutledaren kallat fram skjutlaget och blåst en (1) signal. Ska man skjuta en pil rakt upp i luften? Att skjuta en pil rakt upp i luften är livsfarligt, för det går inte att förutse var den slår ned. Behöver du ha licens i motionsklassen? Ja Vad händer om du skjuter en pil innan startsignalen på en tävling? Om man råkar skjuta en pil innan ljudsignalen ljuder, räknas pilen med det högsta värdet bort och markeras som en miss(m) i protokollet. Hur skall du stå på skjutlinjen? En fot på varsin sida om skjutlinjen. Kroppscentrum skall vara mitt ovanför skjutlinjen. Vad skall du tänka på när du drar upp din båge på skjutlinjen? Att bågen alltid är riktad mot tavelunderlaget och om man skulle råka skjuta, under uppdraget, så skall pilen landa inom säkerhetsområdet. När får du lägga på pilen på bågen? När du står vid skjutpålen och skjutlinjen. När räknas en pil som icke skjuten, trots att du skjutit den?

12 Licensutbildning Sida 12 av Under inga omständigheter får en pil skjutas om En pil får anses som icke skjuten om: Pilen tappas från bågen eller är ett felskott och någon del av pilskaftet ligger inom området mellan skjutlinjen och 3-meterslinjen, och pilen inte har studsat dit. Tavlan viker sig eller tavelunderlaget blåser omkull. Domare skall vidta de åtgärder som anses nödvändiga och göra tillägg till skjuttiden för skjutning av tillämpligt antal pilar. Om tavelunderlaget bara glider ned är det domarens sak att avgöra om det behöver vidtas någon särskild åtgärd. WA Bok Får du uppvärmnings skjuta var och när som helst? Nej, all uppvärmningsskjutning samt provskjutning skall ske på plats hänvisad av tävlingsarrangören, som även beslutar om tidpunkten. Om du skjuter en pil i fel tavelunderlag, får du skjuta om den? Nej, skjuter man en pil på fel tavelunderlag protokollför man den som en miss. Hur gör du om du upptäcker att du har en trasig pil? Tar en annan pil eller tillkallar domarens uppmärksamhet och anmäler materielfel. Hur lång tid har du på dig vid materielfel? 3D, Jakt, Fält, 30 minuter. Tavla inomhus och tavla utomhus 15 minuter. Är det ljud- eller ljussignalen som gäller? Ljudsignalen. Hur lång tid har du på dig att skjuta en tre pils serie? 120 sekunder, två(2) minuter Vilken spot skall du skjuta på vid särskjutning? Spot nummer 2 Vad skall du tänka på när du skall markera dina pilar? Gå fram till målet Ange det högsta värdet först. Inte vidröra pilarna förrän värdet är nertecknat. När protokollföringen är klar dra ut pilarna ur målet. Kontrollera att ingen står farligt till innan man drar ut pilarna.. Vad gör du om du får materielfel?

13 Licensutbildning Sida 13 av 16 Påkallar domarens uppmärksamhet. Därefter lämnar skjutlinjen och åtgärdar materielfelet. Var skall märkningen på pilarna sitta? Pilens skaft skall vara märkt med skyttens namn eller initialer. De pilar som används i samma serie skall vara identiska. Pilarna skall ha samma mönster och färg på fjädrar och nockar. Notera att vid jakttävling skall finnas en eller flera färg ringar på skaftet. Vilka skall signera protokollet? Skytt och markör Varför skall du signera protokollet? För att säkerställa att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Vem är ansvarig för resultatet på protokollet? Skytten Hur protokollförs dessa pilar? tavla med pilar i PRAKTISKT PROV Var skall du befinna dig när du inte skjuter? Bakom för väntelinjen. Hur skall vi förhålla oss gentemot alkohol i samband med bågskytte? Det får aldrig förekomma någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. Gränsvärdet för dopningsförseelse(blodvärde) är 0.10 g/l(wada Dopinglistan 2014)

14 Licensutbildning Sida 14 av 16 Licens frågor Tavla utomhus Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass. Hur protokollförs dessa pilar? tavla med pilar i PRAKTISKT PROV Var skall märkningen på pilarna sitta? Pilens skaft skall vara märkt med skyttens namn eller initialer. De pilar som används i samma serie skall vara identiska. Pilarna skall ha samma mönster och färg på fjädrar och nockar. Notera att vid jakttävling skall finnas en eller flera färg ringar på skaftet. Behöver du licens i motionsklassen? Ja Hur skall du stå på skjutlinjen? En fot på varsin sida om skjutlinjen. Kropps centrum rakt ovanför skjutlinjen. Vad skall du tänka på när du drar upp din båge på skjutlinjen? Att bågen alltid är riktad mot tavelunderlaget och om man skulle råka skjuta, under uppdraget, så skall pilen landa inom säkerhetsområdet. När får du lägga på pilen på bågen? När du står vid skjutpålen och skjutlinjen.

15 Licensutbildning Sida 15 av 16 Ska man skjuta pilen rakt upp? Att skjuta en pil rakt upp i luften är livsfarligt, för det går inte att förutse var den slår ned. Är det ljus- eller ljudsignalen som gäller? Ljudsignalen. Vad händer om du skjuter en pil innan startsignalen på en tävling? Om man råkar skjuta en pil innan ljudsignalen ljuder, räknas pilen med det högsta värdet bort och markeras som en miss(m) i protokollet. Vad gör du om du upptäcker att du har en trasig pil? Tar en annan pil eller påkallar domarens uppmärksamhet och anmäler materielfel. Vad gör du om du får materielfel? Påkallar domarens uppmärksamhet. Därefter lämnar skjutlinjen och åtgärdar materielfelet. Hur lång tid har du på dig vid materielfel? 3D, Jakt, Fält, 30 minuter. Tavla inomhus och tavla utomhus 15 minuter. Var skall du befinna dig när du inte skjuter? Bakom väntelinjen. Om du skjuter en pil i fel tavelunderlag, får du skjuta om den? Nej, skjuter man en pil på fel tavelunderlag protokollför man den som en miss. Får du uppvärmnings skjuta var och när som helst? Nej, all uppvärmningsskjutning samt provskjutning skall ske på plats hänvisad av tävlingsarrangören, som även beslutar om tidpunkten. När får du börja skjuta vid en tävling? När domaren kallat fram skjutledet och blåst en(1) signal. Vad skall du tänka på när du markerar dina pilar? Gå fram till målet

16 Licensutbildning Sida 16 av 16 Ange det högsta värdet först. Inte vidröra pilarna förrän värdet är nertecknat. När protokollföringen är klar dra ut pilarna ur målet. Kontrollera att ingen står farligt till innan man drar ut pilarna.. När får du skjuta om en pil? Under inga omständigheter får en pil skjutas om En pil får anses som icke skjuten om: Pilen tappas från bågen eller är ett felskott och någon del av pilskaftet ligger inom området mellan skjutlinjen och 3-meterslinjen, och pilen inte har studsat dit. Tavlan viker sig eller tavelunderlaget blåser omkull. Domare skall vidta de åtgärder som anses nödvändiga och göra tillägg till skjuttiden för skjutning av tillämpligt antal pilar. Om tavelunderlaget bara glider ned är det domarens sak att avgöra om det behöver vidtas någon särskild åtgärd. WA Bok Hur lång tid har du på dig att skjuta en sex-pils serie? 240 sekunder, 4 minuter. Vilka skall signera protokollet? Skytt och markör Varför skall du signera protokollet? För att säkerställa att alla uppgifter är korrekt ifyllda. Vem är ansvarig för resultatet på protokollet? Skytten Hur skall vi förhålla oss till alkohol i samband med bågskytte? Det får aldrig förekomma någon alkoholförtäring i samband med tävling och träning. Gränsvärdet för dopningsförseelse(blodvärde) är 0.10 g/l(wada Dopinglistan 2014) Om du skjutit en bingo får du MMS:a bilden till dina kompisar? Nej. Men du kan fotografera grupperingen och när tävlingen är klar MMS:a bilden.

Namn Ålder. Licens frågor 3D. Vilken licens ska du ha? Får du uppvärmnings skjuta var och när som helst? När får du lägga på pilen på bågen?

Namn Ålder. Licens frågor 3D. Vilken licens ska du ha? Får du uppvärmnings skjuta var och när som helst? När får du lägga på pilen på bågen? Licensutbildning Sida 1 av 12 Licens frågor 3D Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Får du uppvärmnings skjuta var och när som helst? När får du lägga på pilen på bågen? Var skall märkningen på pilarna

Läs mer

Licens C för 10 klassen

Licens C för 10 klassen Licens C för 10 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Anders Lindblom

Läs mer

fd Licensutbildning Sida 1 av 27 2014-04-25 Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från 2014-04-01

fd Licensutbildning Sida 1 av 27 2014-04-25 Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från 2014-04-01 fd Licensutbildning Sida 1 av 27 fd Licensutbildning Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Grundläggande Säkerhet... 4 Generellt... 5 Tävlingslicens... 5 Protokollföring...

Läs mer

fd Licensutbildning Sida 1 av

fd Licensutbildning Sida 1 av fd Licensutbildning Sida 1 av 24 fd Licensutbildning Sida 2 av 24 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 4 Grundläggande Säkerhet... 4 Generellt... 5 Tävlingslicens... 5 Protokollföring...

Läs mer

Licens B för 13 & 16 klassen

Licens B för 13 & 16 klassen Licens B för 13 & 16 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Peter Arlekrans

Läs mer

Licens A för alla över 20 år

Licens A för alla över 20 år Licens A för alla över 20 år Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Erkki Ahvenvaara

Läs mer

Licens A För klasserna 21 och äldre

Licens A För klasserna 21 och äldre Licens A För klasserna 21 och äldre Du ska kunna de bitar som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Erkki

Läs mer

Licensutbildning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från

Licensutbildning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning Sida 1 av 26 Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...4 Grundläggande

Läs mer

Licensutbildning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från

Licensutbildning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning Sida 1 av 26 Licensutbildning Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förord...4 Grundläggande Säkerhet...4 Generellt...5 Klädsel...5 Pilar...5 Protokollföring...6 Etik

Läs mer

Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från

Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av 38 Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 2 av 38 Förord... 4 Utbildningsmetodik... 4 Utbildningsplan exempel... 6 Grundläggande Säkerhet... 7 Generellt... 11

Läs mer

Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från

Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av 36 Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 2 av 36 Förord...4 Utbildningsmetodik...4

Läs mer

Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från

Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av Enligt Svenska bågskytteförbundet SBF Tävlingsbestämmelser gällande från Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 1 av 36 Licensutbildning/Lärarhandledning Sida 2 av 36 Förord...4 Utbildningsmetodik...4 Utbildningsplan exempel...6 Grundläggande Säkerhet...7 Generellt...10 Tävlingslicens...10

Läs mer

Ord och begrepp inom Bågskytte

Ord och begrepp inom Bågskytte Ord och begrepp inom Bågskytte Säkerhet inom bågskytte Säkerheten är mycket viktig eftersom det är ett slags vapen man hanterar i bågskytte. Det är du som skytt som är ansvarig för den pil du skjuter iväg

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicens. Manual för praktik och teori

Svenska Bågskytteförbundet. Tävlingslicens. Manual för praktik och teori 031117 Svenska Bågskytteförbundet Tävlingslicens Manual för praktik och teori Tävlingslicens Manual Innehåll Välkommen till en sport med anor 3 Tävlingslicens D Praktiska prov 3 Teoretiska prov 3 Giltighetstid

Läs mer

För er som tänker åka till Danmark och tävla i bågskytte. Detta dokument hjälper er på vägen.

För er som tänker åka till Danmark och tävla i bågskytte. Detta dokument hjälper er på vägen. För er som tänker åka till Danmark och tävla i bågskytte. Detta dokument hjälper er på vägen. Svensk Taveluppdelning Grundomgång (Jämförelse) - Två skjutlag: AB & CD - Skjutordningen varierar: AB skjuter

Läs mer

Kapitel 2: Säkerhet. World Archery Tränarehandbok nivå 1 Kapitel 2

Kapitel 2: Säkerhet. World Archery Tränarehandbok nivå 1 Kapitel 2 : Säkerhet Bågskytte är förenat med en del risker, och måste ske med riskmedvetande och på ett säkert sätt. Särskilt viktigt är det att den som lär ut bågskytte alltid tänker på säkerheten. Detta kapitel

Läs mer

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte!

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte! inbjuder till Sydsvenska Mästerskapen Tid: 5-6 juli 2014 i Beridet Bågskytte! Plats: Ringhult Islandshästar, Stehag. Kostnad: Ungersk, Turkisk och Koreansk gren 500:- Vi har ett begränsat antal lånehästar

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet. Stadgar och tävlingsbestämmelser

Svenska Bågskytteförbundet. Stadgar och tävlingsbestämmelser Svenska Bågskytteförbundet Stadgar och tävlingsbestämmelser 2014 Rev: 2014-07-03 Innehåller de redaktionella ändringar som införts sedan den tryckta versionen av boken Rev 2014-05-08 Rapportera eventuella

Läs mer

WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.)

WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.) WBHC IFAA World Bowhunter Championships (W.B.H.C.) 1. Varaktighet WBHC skall hållas om fyra (4 ) separata dagar. 2. Ansökan Ansökan från en IFAA medlemsnation att hålla ett WBHC skall ske i enlighet med

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Praktiskt genomförande av finalproceduren i snabbpistol (Papperstavlor) Kommentarer och SvSF undantag Utgåva 4 (2014-01-12) Bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011

Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Ungerska Klass 1 Den ungerska disciplinen består av 6 löp. Banan ska vara 90 meter lång och uppdelad i 3 stycken skyttesektioner á 30 meter.

Läs mer

Instruktörer: Peter Bergkvist, Debi Walker, Jan Liljegren, Max, Jessica, Nathalie, Freja, Karl och Ludvig.

Instruktörer: Peter Bergkvist, Debi Walker, Jan Liljegren, Max, Jessica, Nathalie, Freja, Karl och Ludvig. Kursplan Innehåll: Säkerhet vid bågskytte, grundläggande bågskytteteknik, strängvandring med baraebow, mellandrag med långbåge, skriva protokoll för tavelskytte Ansvarig ledare: Roland Bexander Instruktörer:

Läs mer

GRUNDPROGRAM Varje träning med teknikkula startar med grundprogrammet och de fyra nedanstående övningarna. Efter att man kört igenom de övningarna

GRUNDPROGRAM Varje träning med teknikkula startar med grundprogrammet och de fyra nedanstående övningarna. Efter att man kört igenom de övningarna EGEN TRÄNING MED TEKNIKKULA CHC J18 ELIT SÄSONGEN 2011/2012 GRUNDPROGRAM Varje träning med teknikkula startar med grundprogrammet och de fyra nedanstående övningarna. Efter att man kört igenom de övningarna

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs Regler - SPELETS IDÉ - Volleyboll är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volleyboll kan spelas

Läs mer

Regler för Beridet Bågskytte

Regler för Beridet Bågskytte Regler för Beridet Bågskytte Allmänna regler 1. Funktionärer 1.1. Vid varje tävling skall det finnas utsedda personer till följande roller: Tävlingsledare Huvuddomare Måldomare, en eller flera Tidtagare,

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

4 grundstil nära håll utan tavla uppvärmning, massage & serie Två av tre 4

4 grundstil nära håll utan tavla uppvärmning, massage & serie Två av tre 4 Program onsdagar 2014 2 grundposition - T -helheten mentala skott & serie Smällkaramellsskytte (20:de Knut 13/1) 2 3 licens: säkerhet - T analys grundstil & serie Akta ballongerna! 3 4 grundstil nära håll

Läs mer

Nybörjarkurs. OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda möjligheterna. Nybörjarkursen består av:

Nybörjarkurs. OBS! Nybörjarfadderns val att lära ut barebow eller recurve, i handledningen återfinns båda möjligheterna. Nybörjarkursen består av: Nybörjarkurs Följande information innan start av nybörjarkurs ska ha gått ut till nybörjarna: - Inte ha bylsiga kläder, främst på överkroppen. - Ha hårsnodd för dem med långt hår. - Ha bra inomhus gympa

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov Namn: 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svara i cm, dm eller m A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler.

SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. SPORTSKYTTE Tävlingssäsong 1/7-30/6 SHIF/SPK:s Allmänna tävlingsbestämmelser, Representationsbestämmelser samt Licensbestämmelser gäller oavsett hänvisning till andra förbunds regler. Översikt Klassificering

Läs mer

SAMMANFATTNING REGELÄNDRINGAR 2015/2016

SAMMANFATTNING REGELÄNDRINGAR 2015/2016 1.6 TÄVLINGSKLASSER Följande klassindelning gäller: Herrar och damer senior 22 år och äldre Herrar och damer junior 20-21 år Herrar och damer junior 18-19 år Herrar och damer junior 16-17 år Herrar och

Läs mer

Innehåll. Målsättning Stationsuppbyggnad Stationsförutsättningar Säkerhet

Innehåll. Målsättning Stationsuppbyggnad Stationsförutsättningar Säkerhet Banläggning Innehåll Målsättning Stationsuppbyggnad Stationsförutsättningar Säkerhet Målsättning Att skapa en bana som är varierad och stimulerande för den förväntade målgruppen. Banan anpassas till målgruppen;

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. Bouleskytte

Tävlingsbestämmelser. Bouleskytte Tävlingsbestämmelser Bouleskytte Kap. 2 Skytte-SM 1. Förutsättningar (110101) Skytte-SM genomförs för öppen klass, dam klass, V55 och för juniorklassen. Kvalificering till Skytte-SM sker i distriktens

Läs mer

Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil

Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil Foto: Matts Jacobsson SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil Innehåll: Tävlingsbestämmelser 3 Tävlingsbanor Tavelskytte utomhus

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil

Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil Foto: Matts Jacobsson Nu med Lärgruppsplaner SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Tavelskytte inom- & utomhus med Båge & Pil Innehåll: Tävlingsbestämmelser 3 Tävlingsbanor

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

X-metoden - en metod för trimning av barebow-bågar (Gäller högerskyttar. För vänsterskyttar ska alla sidoangivelser inverteras.)

X-metoden - en metod för trimning av barebow-bågar (Gäller högerskyttar. För vänsterskyttar ska alla sidoangivelser inverteras.) X-metoden - en metod för trimning av barebow-bågar (Gäller högerskyttar. För vänsterskyttar ska alla sidoangivelser inverteras.) Att trimma en klassisk båge för utomhusskytte på varierande avstånd är en

Läs mer

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Innehållsförteckning Vandringspris...3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...3 VPR Fältskjutning...3 Klubbmästerskap...4

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Ref: 2013 12 Rglerna finns att hämta via www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram dessa regler. Svenska Mattcurlingförbundet

Läs mer

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar)

2, Vad händer om en boll går sönder, tappar trycket, mitt under en poäng? (1 poäng för rätt svar) Tennisprov 1, Här kommer några frågor om banans mått. Det står om du ska svar i cm, dm eller m. A, Hur lång är banan från baslinje till baslinje (m)? 23,97 B, Hur lång är banan från dubbellinje till dubbellinje

Läs mer

Välkommen till Bågskyttesporten. Svenska Bågskytteförbundet

Välkommen till Bågskyttesporten. Svenska Bågskytteförbundet Välkommen till Bågskyttesporten Svenska Bågskytteförbundet Innehåll Sid. 2 Bågskytte -världens äldsta idrott 3 Långbåge 4 Klassiskt 5 Fristil 6 Compound 7 Träningen 8 I skottögonblicket Tavelskytte 9

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten

Läs mer

Mail: Tillämpningsserier Datum Sign, skjutledare Namnfört., skjutledare

Mail: Tillämpningsserier Datum Sign, skjutledare Namnfört., skjutledare Märke: Brons Silver Guld Guldfordringar för licens/föreningsintyg. Vapengrupp A B C Precision, provkrav : 3 serier, 25meter. A. Minst 43poäng/serie. Året efter fyllda 55år = 42poäng/serie. Året erfter

Läs mer

Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017

Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017 Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning. Hålltider Måndagen den 5 juni 17.00-18.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg i sekretariatet

Läs mer

GYTTORP Sverigeduvan. Sporting (FITASC) Skyttet för alla. Banor & tidsåtgång

GYTTORP Sverigeduvan. Sporting (FITASC) Skyttet för alla. Banor & tidsåtgång GYTTORP Sverigeduvan Sporting (FITS) Skyttet för alla anor & tidsåtgång anor & tidsåtgång Innehållsförteckning anor... 3 Svårighetsgrad:... 3 Nya systemet... 5 xempel nya systemet med 4 stationer.... 6

Läs mer

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän).

Inbollning. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). Inbollning (! = även lämplig för nybörjare) 1. Inbollning 2 & 2 - bagger. Bagger 2 & 2: Parabola bagger som skickas rakt fram i axelhöjd utan båge (med böjda knän). 2.! Inbollning 2 & 2 - grundslag och

Läs mer

Roligare övningsskytte

Roligare övningsskytte Roligare övningsskytte Det ska vara roligt att träna upp sin skjutförmåga. Jägare önskar sig ofta skjutövningar som efterliknar verkliga jaktsituationer. Här har vi samlat några exempel på sådana övningar.

Läs mer

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal. Futsal 2013. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2013 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs i receptionen på Korpen Collegium. Anmälan är fullständig först när anmälningsavgiften är betald hos. (För receptionens öppettider

Läs mer

2 Det gör tävlingsledningen.

2 Det gör tävlingsledningen. 1 Fråga 1 Måste du kontrollera att din markör skrivit rätt på ditt scorekort? 1 Ja X Nej 2 Det gör tävlingsledningen. 2 Fråga 2 Får du två pliktslag om du har glömt att signera scorekortet vid tävling?

Läs mer

HANDLEDNING FÖR SBF TEKNISKA OMBUD

HANDLEDNING FÖR SBF TEKNISKA OMBUD HANDLEDNING FÖR SBF TEKNISKA OMBUD Foto Helena Bellardini 2012 Framtagen av: Anders Fredriksson, Kurt Lundgren och Henry Jonson Fastställd av SBF styrelse de 6-7 februari 1998 Senast reviderad: 12 januari

Läs mer

WORLD ARCHERY Coach s manual

WORLD ARCHERY Coach s manual WORLD ARCHERY Coach s manual Intermediate level Modul 4 CLOUT Modul 4: CLOUT Innehåll 1. Cloutronden... 3 2. Några regler... 4 3. Siktning... 4 4. Skjutställning... 5 5. Skjutteknik... 6 6. Strategi...

Läs mer

Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon. Teckenförklaring

Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon. Teckenförklaring Tränare Spelare Förflyttad spelare Bollriktning Lobb Frekvensstege Kon Teckenförklaring VOLLEY & SMASH a Stationsövning volley-smash a b Alla i gruppen är i rörelse med detta upplägg. A kastar till b med

Läs mer

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2007-01-01 reviderad 2007-03-21 Innehållsförteckning Allmänna regler... 3 Vandringspris... 3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...

Läs mer

Utbildning Club Frågor & svar

Utbildning Club Frågor & svar Utbildning Club 55 2016 Frågor & svar Fråga 1 2016-05-02 Bollen kan vara förlorad i ett vattenhinder. Får en provisorisk boll spelas? Nej. En provisorisk boll får spelas när den ursprungliga bollen kan

Läs mer

Tävlingsbestämmelser för parasimning

Tävlingsbestämmelser för parasimning Svenska Simförbundet Heliosgatan 3 120 30 Stockholm svensksimidrott.se Kungörelse 2016/8 2016-12-14 Tävlingsbestämmelser för parasimning Svenska Simförbundets regelkommitté har beslutat att införa regler

Läs mer

HANDLEDNING VID ARRANGERANDET BÅGSKYTTETÄVLINGAR

HANDLEDNING VID ARRANGERANDET BÅGSKYTTETÄVLINGAR Svenska Bågskytteförbundet HANDLEDNING VID ARRANGERANDET AV BÅGSKYTTETÄVLINGAR Ett komplement till Tävlingsbestämmelserna 1 Innehåll HANDLEDNING...1 FÖRORD...3 Ska vi arrangera en tävling?...4 Undersök

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Stadgar och tävlingsbestämmelser

Stadgar och tävlingsbestämmelser Stadgar och tävlingsbestämmelser 2016 Rev: 2016-04-01 Innehåller de ändringar som träder ikraft 1 april Rapportera eventuella felaktigheter i regelboken till peter.holt@bagskytte.se Bearbetning och granskning:

Läs mer

Tidskriften Bågskytten

Tidskriften Bågskytten Tidskriften Bågskytten Tidskriften Bågskytten är en månadstidning med anor. Den startades i slutet av 40-talet och utkommer med 10 nummer/år. Uppdraget är att utbilda, inspirera och täcka in allt som rör

Läs mer

FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSEN FSR kansli , nr 168

FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSEN FSR kansli , nr 168 Landskamp Inbjudan till första uttagningen till Senior och Veteranlandskamp Korthåll samt Förbundslagstävling Korthåll Landskampen mot Danmark består av nio skyttar (sex ställningsskyttar och tre liggandeskyttar).

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler

Regeltolkningar lydnadsregler Uppdaterad 2016-05-12 Regeltolkningar lydnadsregler Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten står det: Om hunden avlämnar

Läs mer

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Futsal Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping Futsal 2015-2016 Tävlingsbestämmelser Regler Tävlingsbestämmelser Speltid 2x16 minuter, med paus på 3 minuter. Skulle ett lag vara försenat ska domaren förkorta speltiden. Efter 10 minuter har domaren

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

Frågor teoriprov Kata, WKF version 9.0 januari 2015 SANT ELLER FALSK

Frågor teoriprov Kata, WKF version 9.0 januari 2015 SANT ELLER FALSK Frågor teoriprov Kata, WKF version 9.0 januari 2015 SANT ELLER FALSK 1. I ett återkval är det tillåtet att repetera en Kata. 2. Den totala tiden för Katan och Bunkai-demonstrationen tillsammans är 6 minuter.

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Verkställande regelverk 2015-08 senaste version finns alltid att hämta på www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram

Läs mer

Träningsbank. Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) Tänka på. Uppvärmning Följa John 10 min (max 20 st) Fotbollsträning. Ålder: 8-10 Ange tid här

Träningsbank. Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) Tänka på. Uppvärmning Följa John 10 min (max 20 st) Fotbollsträning. Ålder: 8-10 Ange tid här Fotbollsträning Träningsbank Ålder: 8-10 Ange tid här Uppvärmning Tåget 10 min (max 20 st) 1. Led om två och två 2. Starta tåget som ett ånglok långsamma steg som ökar till joggning, gör ångloksljud 3.

Läs mer

Sekretariatets arbetsuppgifter

Sekretariatets arbetsuppgifter Grundläggande utbildning i Sekretariatets arbetsuppgifter Vilka personer sitter i ett matchsekretariat, och vad har de för arbetsuppgifter? Ett matchsekretariat i basket består minst av 3 personer - Sekreteraren

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 0.3-140130 Innehåll Jouransvaret... 2 Säkerhet... 2 Tredje man... 2 Inre säkerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)... 3 Månadstävling...

Läs mer

Kapitel 10: Elever med funktionsnedsättning

Kapitel 10: Elever med funktionsnedsättning : Elever med funktionsnedsättning World Archery Tränarehandbok nivå 1 10.1. Introduktion Bågskytte som är både en rekreations- och en tävlingsidrott ger utomordentliga tillfällen för både fysiskt funktionsnedsatta

Läs mer

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se

Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening Träningstider Gå in på hemsidan www.linkopingsskf.se Linköpings skytteförening (Lskf) har bildats ur tidigare skytteföreningar i Linköping. Detta skedde när skyttet på I4:as övningsområde

Läs mer

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536

http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 http://ovningsbanken.svenskfotboll.se/exercise.aspx?id=536 Organisation Yta: 20-25x20-25 meter. 12-15 spelare, varav 2 eller 3 är jägare. Bollar och västar. Anvisningar 2 eller 3 spelare har västar synliga

Läs mer

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter?

Vilka personer (funktioner) skall finnas i ett matchsekretariat? Vad har de för olika arbetsuppgifter? Utbildningsmaterialet är framtaget för att varje förening skall kunna utbilda föräldrar, spelare samt övriga intresserade i sekretariatets arbete. Detta material är till för att på ett enkelt sätt lära

Läs mer

SBF DOMAREHANDBOK 2015. Svenska Bågskytteförbundet. Utgåva 2015-09-08

SBF DOMAREHANDBOK 2015. Svenska Bågskytteförbundet. Utgåva 2015-09-08 SBF Svenska Bågskytteförbundet DOMAREHANDBOK 2015 Utgåva 2015-09-08 Översättning, bearbetning och tillagd text: Claes Colmeus, september 2015 2 2015-09-08 Förord Denna domarehandbok bygger till stor del

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Den funktionshindrade bågskytten. 12.1 Introduktion. 12.2 Olika typer av funktionshinder. Kapitel 12

Den funktionshindrade bågskytten. 12.1 Introduktion. 12.2 Olika typer av funktionshinder. Kapitel 12 Kapitel 12 Den funktionshindrade bågskytten 12.1 Introduktion En rejäl ansträngning bör göras för att introducera personer med olika typer av funktionshinder i bågskytte, en idrott som de kan utöva på

Läs mer

Regler för PPC 1500. Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet 2007-05-08. Utgåva 5.1 2006-05-08 1

Regler för PPC 1500. Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet 2007-05-08. Utgåva 5.1 2006-05-08 1 Regler för PPC 1500 Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet 2007-05-08 Utgåva 5.1 2006-05-08 1 Regler för PPC-1500 Fastställda av Svenska Pistolskytteförbundet Svenska Pistolskytteförbundets (SPSF)

Läs mer

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk

Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Göteborg 20170621 Sommarträning 2017 C-pojk & B-pojk Av Christan Greven Tips och råd Anpassa schemat efter dig. Till exempel om du känner att 8 st armhävningar är för lite. Gör 10 st på varje set, eller

Läs mer

Issha Kyudo Kai. Uppsala kyudoklubb. Inbjuder till: SM I KYUDO Lördag 19 oktober Fyrishov, Uppsala

Issha Kyudo Kai. Uppsala kyudoklubb. Inbjuder till: SM I KYUDO Lördag 19 oktober Fyrishov, Uppsala Issha Kyudo Kai Uppsala kyudoklubb Inbjuder till: SM I KYUDO 2013 Lördag 19 oktober Fyrishov, Uppsala Arrangerat av Issha Kyudo Kai Uppsala Kyudoklubb på uppdrag av Svenska Kendoförbundet SCHEMA (Obs,

Läs mer

Introduktionskurs i PPC skytte Utgåva 4

Introduktionskurs i PPC skytte Utgåva 4 Introduktionskurs i PPC skytte Utgåva 4 Tid Ämne Omfattning Anm. 0.00-0.15 0.15-0.25 0.25-1:00 1.00-1:45 1.45-2.00 2.00-2.20 2.20-3.30 3.30-5:30 5:30-6:00 6:00-? Inledning PPC Presentation av deltagare

Läs mer

Innan nicken. Nickteknik

Innan nicken. Nickteknik Innan nicken Titta upp före du får bollen så du ser alternativen för pass eller avslut Du ser hur och vart du ska nicka och vilken typ av nick du ska använda Vid nick mot mål ser du målvaktens position

Läs mer

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11)

bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) bergerdata hb www.bergerdata.se/guidemaster info@bergerdata.se 0708-72 23 00 1.10 2015-05-19 Sid 1 (11) Vad, varför och hur?...2 Vad är?...2 Varför?...3 Hur fungerar?...3 Några tips om användningen...3

Läs mer

REGLER FÖR PARTÄVLING WMS

REGLER FÖR PARTÄVLING WMS REGLER FÖR PARTÄVLING WMS Innehåll Anmälan/besiktning... 2 1. Offentliggörande av sektioner/bana... 2 2. Bestämmelser för sektioner/bana... 2 3. Service och bogsering... 2 4. Bestämmelser för depåer...

Läs mer

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com

Mer information finner ni på vår hemsida: www.bexsport.com INLEDNING Tack för att Ni valt Bex darttavla! Ni kommer att få många minnesvärda turneringar med vänner och familj. I denna broschyr ger vi er tips och förklarar regler på spel som är roliga, enkla och

Läs mer

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Datum Diarienr 2007-04-02 406 Handläggare Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Bifogas: Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Korthåll Uttagningsbestämmelser

Läs mer

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016

V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016 V. TEKNISKA REGLER, ISDANS för säsongen 2015/2016 SENIORER KORTDANS Programtid 2 minuter och 50 sekunder (+/- 10 sekunder) Rytm: Vals rytm, valfritt antal av följande rytmer: Foxtrot, Marsch, Polka. Mönsterdanssektionen

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

Inkomna Motioner till Svenska Bågskytteförbundets stämma 2010

Inkomna Motioner till Svenska Bågskytteförbundets stämma 2010 Dokumentversion 2010-02-02 Inkomna Motioner till Svenska Bågskytteförbundets stämma 2010 Norra Svealand... 2 Motion 1 BK Dalpilen / NSBF Anpassa 13 klassernas avstånd i den märkta- och omärkta fältronden

Läs mer

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen.

Här följer fyra övningar som värmer upp axlarna, skuldrorna och ryggen. Uppvärmning Innan träning påbörjas bör någon form av uppvärmning ske. Det finns många sätt att värma upp. Att gå en snabb promenad eller att småjogga är två vanliga sätt. Det bästa är att göra ett genomtänkt

Läs mer

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet Märkesfordringar IPSC. Skytten skall klara faktorgränsen 3 omgångar i följd* (direkt efter varandra) på respektive Dock så behövs inte alla avstånd klaras i följd.

Läs mer

Sommarträning utomhus Tips på träningspass

Sommarträning utomhus Tips på träningspass Sommarträning utomhus Tips på träningspass Träna tufft utomhus utan redskap Att träna utomhus sommartid är ett härligt sätt att njuta av naturen medan man får dagens träning gjord. Man behöver inte träna

Läs mer

Inbjudan till. 21-23 November 2008. Skytten i centrum. www.ysg.webbsida.com smft2008@gmail.com

Inbjudan till. 21-23 November 2008. Skytten i centrum. www.ysg.webbsida.com smft2008@gmail.com Inbjudan till 21-23 November 2008 Skytten i centrum www.ysg.webbsida.com smft2008@gmail.com Välkomna till Ystad! Ystad Skyttegille, Ungdomskyttegille, Malmöhus läns ungdomsskytteförbund och Malmöhus läns

Läs mer

Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015

Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015 Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015 Välkommen till Katrineholm och Oppunda jaktskytteklubb. Nordiska mästerskapet i jaktskytte. Den 31 juli - 1 augusti 2015. Lite fakta om klubbens

Läs mer

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m.

2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. REGEL 2 BOLLEN 17 1 Filtboll är inte tillåten i internationella matcher. 2 Bollen får inte studsa mindre än 50 cm och inte mer än 65 cm vid första studsen när den släpps från en höjd av 2 m. I tävlingsmatcher

Läs mer

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna.

Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Säkrare björnjakt Tillsammans ska vi göra björnjakten säkrare Den svenska björnstammen växer. Antalet fällda björnar ökar och därmed tyvärr också skadskjutningarna. Många jägare kan för litet om björnen

Läs mer