Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad"

Transkript

1 Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från reviderad

2 Innehållsförteckning Allmänna regler... 3 Vandringspris... 3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning... 4 VPR Fältskjutning... 4 VPR Årsmötesskjutning (ny/gammal tävling)... 4 Klubbmästerskap... 5 KM i Precisionsskjutning... 5 KM i Snabbskjutning... 5 KM i Fältskjutning... 5 Interna klubbtävlingar... 6 Sporren... 6 Stegen... 7 Skinkskjutning... 8 Träffbildsskjutning... 8 Sidan 2 av 8

3 Allmänna regler Dessa allmänna regler gäller för alla våra tävlingar inom klubben om INTE annat anges. En provserie enligt regler i skjuthandboken Varje tävling/deltävling har sex serier enligt regler i skjuthandboken (dvs. precisionsserier om vardera 5 skott på 6 minuter mot precisionstavla, snabbserier om vardera 5 skott mot snabbtavla som visas 3 sekunder och sedan är borta 7 sekunder, 5 gånger med 1 skott per visning) Särskiljning enligt regler i skjuthandboken, vid vandringspristävlingar gäller speciella särskiljningsregler Priser delas ut på årsmötet året efter För pris som inte hämtats ut av skytt på årsmötet, så kan skytt hämta ut priset under det resterande året vid de tillfällen kassören/prisansvarig är skjutledare. Pris som EJ hämtats ut under kalenderåret tillfaller klubben Vandringspris Inom Securitas Pistolskytteklubb Stockholm anordnas varje år tre vandringspristävlingar (VPR) Vandringspristävlingarna får skjutas endast av de medlemmar som aktivt tävlar för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm, övriga medlemmar får vara med och tävla men då UTOM TÄVLAN En i Precisionsskjutning & Snabbskjutning (VPR-PS), en i Fältskjutning (VPR-F) samt en i Årsmötesskjutning (VPR-Å) Särskiljning i varje deltävling sker enligt regler i skjuthandboken Segraren i varje deltävling erhåller 11 poäng, tvåan 9 poäng, trean 8 poäng osv. till tian som erhåller 1 poäng Efter varje års vandringspristävlingar delas första-, andra- och tredjepriser ut i form av skjutplaketter i guld, silver och brons Den som för året har vunnit, erövrar en inteckning i vandringspriset. För att vandringspriset skall bli ständig egendom erfordras fem inteckningar (oavsett ordning) För att pris skall delas ut samt att få en inteckning i ett VPR måste det ha varit minst tre deltagare i den vandringspristävlingen. Pris delas då ut enligt följande: o Tre deltagare Guld samt inteckning till vinnaren i VPR o Fyra deltagare Guld, Silver samt inteckning till vinnaren i VPR o Fem eller fler deltagare Guld, Silver, Brons samt inteckning till vinnaren i VPR Sidan 3 av 8

4 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning Tävlingen har sex deltävlingar som skall anges i ordinarie skjutprogram Tävlingen har tre deltävlingar för vardera gren Sex precisionsserier eller sex snabbserier enligt regler i skjuthandboken För varje deltagare i VPR-PS så räknas de tre bästa resultaten, men man får bara tillgodoräkna sig max två poäng per grenar (dvs. man skall ha skjutit i båda grenarna precision & snabb) Särskiljning vid samma poäng i VPR-PS, så räknas det antal 11 poängare, sedan 9 poängare osv Går det ändå inte att särskilja så vinner den som har högst poäng från sin bästa precisionsskjutning och sin bästa snabbskjutning. Går det ändå inte att särskilja så blir det särskiljning enligt regler i skjuthandboken på bästa precisionsskjutningen VPR Fältskjutning Tävlingen har fem deltävlingar som skall anges i ordinarie skjutprogram Deltävlingarna sker på externa fältskjutningar i Stockholmstrakten enligt de regler som varje tävling har Deltagaren får bara räkna den första rundan på varje deltävling För varje deltagare i VPR-F så räknas de tre bästa resultaten Särskiljning vid samma poäng i VPR-F, så räknas det sammanlagda antal träffarna på de tre bästa deltävlingarna, dock max åtta första serierna i varje deltävling.(är det någon av deltävlingarna som har färre serier än åtta så är det det antalet serier som blir max för hela VPR-F tävlingen) VPR Årsmötesskjutning (ny/gammal tävling) Tävlingen skjutes vid ordinarie årsmöte En provserie om 6 skott på 15 sekunder Åtta tillämpningsserier om vardera 6 skott på 15 sekunder enligt guldmärkesregler i skjuthandboken med poäng beräkning Sidan 4 av 8

5 Klubbmästerskap Inom Securitas Pistolskytteklubb Stockholm anordnas varje år tre klubbmästerskapstävlingar (KM) Klubbmästerskapstävlingarna får skjutas endast av de medlemmar som aktivt tävlar för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm, övriga medlemmar får vara med och tävla men då UTOM TÄVLAN En i Precisionsskjutning, en i Snabbskjutning och en i Fältskjutning KM i precision & snabb har vardera två deltävlingar som skall anges i ordinarie skjutprogram KM i fält har en tävling samt en reservtävling (ifall att den första blir inställd eller om någon inte skjuter på första tävlingen) som skall anges i ordinarie skjutprogram Det är bara tillåtet att skjuta en deltävling per klubbmästerskapstävling Efter varje års klubbmästerskap delas första-, andra- och tredjepriser ut i form av medalj i guld, silver och brons För att man skall få pris samt bli officiell klubbmästare i ett KM måste det ha varit minst tre deltagare i det klubbmästerskapet. Pris delas då ut enligt följande: o Tre deltagare Guld samt officiell klubbmästartitel till vinnaren i KM o Fyra deltagare Guld, Silver samt officiell klubbmästartitel till vinnaren i KM o Fem eller fler deltagare Guld, Silver, Brons samt officiell klubbmästartitel till vinnaren i KM KM i Precisionsskjutning Enligt de allmänna reglerna KM i Snabbskjutning Enligt de allmänna reglerna KM i Fältskjutning Deltagande i externa nationell fältskjutning i Stockholmstrakten enligt de regler som varje tävling har Vapenklass enligt fastställda regler för skjutningen Sidan 5 av 8

6 Interna klubbtävlingar Dessa tävlingar får skjutas av alla medlemmar Sporren Varje deltävling är fyra precisionsserier enligt regler i skjuthandboken mot precisionstavla Handikappregler för nybörjare, dessa poäng läggs till slutpoängen efter sammanräkningen för att man skall kunna tillgodoräkna sig märkesserier m.m. o 12 poäng per deltävling får skyttar som skjuter med klubbensvapen samt är utan pistolskyttemärke o 8 poäng per deltävling får skyttar som skjuter med klubbensvapen samt tagit pistolskyttemärke i brons och resten av det kalenderåret o 4 poäng per deltävling får skyttar till och med det år man tar pistolskyttemärke i silver Man får skjuta denna tävling på ordinarie träningstillfälle anordnad av klubben samt på externa tävlingar(vid fler serier än 4 räknas bara de 4 första serierna), så många gånger man vill & hinner på ett kalender år Vid ordinarie träningstillfälle får man en tävlingsblankett som fylls i av skjutledaren med datum. Efter tävlingen är utförd så signerar skjutledaren tävlingsblanketten. Skall man skjuta på en externtävling så får man en eller flera tävlingsblankett(er) vid ordinarie skjuttillfälle. Den tävlande fyller i tävling, datum samt sitt resultat själv sedan återlämnar han/hon tävlingsblanketten senast 3 veckor efter utförd tävling till skjutledare vid ordinarie skjuttillfälle eller skickar den till tävlingsansvarig Man får EJ skjuta tävlingen vid klubbmästerskap eller vandringspris tävlingar 10 bästa deltävlingarna räknas, med det antal poäng man skjuter ihop på 4 serier á 5 skott. Dvs. skjuter man osv (Så max summan blir 2000 poäng.) Vid ordinarie träningstillfällen så kan den som vinner, vinna en ask.22lr ammunition i pris om det är tre eller fler deltagare vid det tillfället (föres upp på skjutledarens Lista över försåld ammunition som prissporren ) Klubben sponsrar med 10 kr för varje tävlingsblankett som lämnas in från varje deltävling dessa pengar går till en prispott Pris baseras på antal deltagare och delas ut på årsmötet o 1:a pris 40% o 2:a 20% o 3:a 10% o 4:a 9:a 5% Ingen särskiljning görs. Om man hamnar på samma poäng så slår man ihop prissummorna och delar på antal skyttar som har samma poäng Klubben sponsrar med max kr till prispotten Om tävlingen har färre deltagare än 9, så fördelas prissumman mellan övriga priser Sidan 6 av 8

7 Stegen Tävlingen pågår under ett kalenderår Varje deltävling nedan kallad match Varje match är fyra eller sex precisionsserier enligt regler i skjuthandboken mot precisionstavla(fyra serier om det blir kö på skjutbanan annars sex serier) Handikappregler för nybörjare, dessa poäng läggs till slutpoängen efter sammanräkningen för att man skall kunna tillgodoräkna sig märkesserier m.m. o 12 poäng per match får skyttar som skjuter med klubbensvapen samt är utan pistolskyttemärke o 8 poäng per match får skyttar som skjuter med klubbensvapen samt tagit pistolskyttemärke i brons och resten av det kalenderåret o 4 poäng per match får skyttar till och med det år man tar pistolskyttemärke i silver Sedan är det upp till skyttarna att börja utmana till match, man får utmana de tre som är ovanför sig själv på Stegen. Vinner utmanaren matchen så byter man plats med varandra på Stegen annars händer ingenting Man utmanar annan skytt till en match på ordinarie träningstillfälle anordnad av klubben eller på valfri tid Utmaning skall godtas inom 3 veckor annars blir det VO och då åker den som blir utmanad ner en placering på Stegen. Det skall tas hänsyn till semester samt längre sjukskrivning Den som skall utmana måste göra det inom 3 månader från senaste match, annars tappar man 3 placeringar på Stegen så att de tre skyttar som är nedanför kommer då att åka upp på Stegen. Detta är för att Stegen skall vara en livlig tävling med många matcher. Det tas ingen hänsyn till semester eller längre sjukskrivning i denna regel Varje skytt skall ha en namnbricka som innehåller NAMN, TELFONNR(där man oftast blir nådd), ev. e-postadress samt DATUM för senaste matchen. Stegen kommer att vara uppsatt vid skjutbanan, skyttarna ombesörjer själva att denna hålls uppdaterad Skjutkort finns nere vid Stegen, dessa skall fyllas i och signeras av båda skyttarna. Vid VO fyller utmanande skytt i ett skjutkort, skriver VO samt en förklaring. Efter matchen lägges dessa i brevlådan märkt Till Styrelsen (Detta för att det är en massa andra som har tillgång till skjutbanan) Vinner gör den som vid kalenderårets slut är högst upp på stegen Stegen startar varje kalender år med de placeringar man fick på förgående års Stege. Nya skyttar får ställa sig sist på Stegen Pris delas ut beroende på antal deltagare Sidan 7 av 8

8 Skinkskjutning Målet med denna tävling är att ha roligt och att man skall kunna göra något trevligt tillsammans efter tävlingen. (Man behöver ju inte ha med sig något skjutvapen som man måste hem med ) Skinkskjutningen skjuts vid det sista ordinarie lördagsskjuttillfället innan jul Skjutning skall ske med klubbensvapen, vilket vapen man får låna lottas ut. Samt att man skall skjuta med fel hand (dvs. högerskyttar skjuter med vänster och vise versa) Kikare är EJ tillåten att använda Fyra serier mot en typ av tavla som tillkännages på tävlingsdagen Pris till alla deltagare delas ut direkt efter avslutad tävling Träffbildsskjutning Detta är en tävling som skjutledaren spontant kan föreslår vid ordinarie träningstillfälle. Målet med denna tävling är att se hur bra träffbild man kan skjuta, så att man ser hur många poäng man egentligen skulle ha fått... Fyra serier mot precisionstavla Tolkning sker av skjutledaren med framtaget overheadblad med ringar som motsvarar ringarna 7-10, träffar man utan för 7:ans ring räknas dessa träffar som 5 poäng, tolkningen sker med ögonmått till skyttens förmån Sidan 8 av 8

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01

Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Tävlingsregler för Securitas Pistolskytteklubb - Stockholm Gäller från 2005-01-01 Innehållsförteckning Vandringspris...3 VPR Precisionsskjutning & Snabbskjutning...3 VPR Fältskjutning...3 Klubbmästerskap...4

Läs mer

FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB. Program

FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB. Program FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB Program 2012 www.falsterbonasetspistolskytteklubb.se STYRELSEN 2012 Ordförande: Kristian Svensson 040-928783 Sekreterare: Patrik Ulfshög 040-456689 Kassör: Johan Möller

Läs mer

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten.

fyra 5-skottsserier mot pistoltavla, avstånd 25 meter. Provserie tillåten. Del H. Nationell helmatch Skjuthandbok H.6 Genomförande Skytt får inte utföra övningsskjutning på tävlingsbanan den närmaste timmen före tävling. Detaljerna för genomförandet av en tävling i nationell

Läs mer

Resultat 2007 INIFO

Resultat 2007 INIFO Resultat 2007 INIFO 2007-09-12 v. 1 Uppdaterat, några resultat fattas och kommer inom kort att läggas upp. OBS Köldknäppen blev i år inställd p g a snöstorm. Hittar du något som inte stämmer kontakta Rickard.

Läs mer

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie:

Pistolskyttemärke. b) att i 3 tillämpningsserier mot cirkelmål C 30, 25m avstånd, 6 skott uttgångs-ställning stående 45%, ha erhållet i varje serie: Pistolskyttemärke För erhållande av pistolskyttemärket erfordras att skytt under kalenderår vid tränings - eller tävlingsskjutning, anordnad enligt av Svenska Pistolskytteförbundet fastställda bestämmelser,

Läs mer

1. Allmänna bestämmelser enl. bil 1../1 2. Bestämmelser, precisionsskjutning enl. bil 2./2

1. Allmänna bestämmelser enl. bil 1../1 2. Bestämmelser, precisionsskjutning enl. bil 2./2 BESTÄMMELSER FÖR KRETSMÄSTERSKAP Fastställda vid styrelsemöte 2010-02-02 (ersätter stadgar från 1996-10-22, reviderade 2007-02-06) 1. Allmänna bestämmelser enl. bil 1../1 2. Bestämmelser, precisionsskjutning

Läs mer

FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB. Program 2010

FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB. Program 2010 FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB Program 2010 FALSTERBONÄSETS PISTOLSKYTTEKLUBB Grundad 1970. STYRELSEN 2010 Ordförande:.................... Kristian Svensson.............tel: 040-92 87 83 Sekreterare:.....................

Läs mer

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING

ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Tävlingsbestämmelser Bana 6,5mm-gevär TÄVLINGSBESTÄMMELSER för ÖVED-ÖSTRABY SKYTTEFÖRENING Bana 6,5mm-gevär 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida 1. ALLMÄNT... 3 BESTÄMMELSER FÖR ATT SKJUTA OM EN TÄVLING... 3

Läs mer

Mail: Tillämpningsserier Datum Sign, skjutledare Namnfört., skjutledare

Mail: Tillämpningsserier Datum Sign, skjutledare Namnfört., skjutledare Märke: Brons Silver Guld Guldfordringar för licens/föreningsintyg. Vapengrupp A B C Precision, provkrav : 3 serier, 25meter. A. Minst 43poäng/serie. Året efter fyllda 55år = 42poäng/serie. Året erfter

Läs mer

Precision & Fältskjutningar

Precision & Fältskjutningar 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar Rätt att deltaga i kretsens tävlingar har samtliga skyttar tillhörande Kristianstads och Malmöhus Pistolskyttekretsar Arrangerande klubb bestämmer om även skyttar

Läs mer

Precision & Fältskjutningar

Precision & Fältskjutningar 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar Rätt att deltaga i kretsens tävlingar har samtliga skyttar tillhörande Kristianstads och Malmöhus Pistolskyttekretsar Arrangerande klubb bestämmer om även skyttar

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 0.3-140130 Innehåll Jouransvaret... 2 Säkerhet... 2 Tredje man... 2 Inre säkerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)... 3 Månadstävling...

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter

Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK. Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter Svenska Pistolskytteförbundet SKJUTHANDBOK Medaljer, märken och plaketter 11:e omarbetade upplagan Uppdaterad 2004-03-02 Beställes

Läs mer

Precision & Fältskjutningar och mil. Snabb.

Precision & Fältskjutningar och mil. Snabb. 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar och mil Snabb Rätt att delta i kretsens tävlingar har samtliga skyttar tillhörande Kristianstads och Malmöhus Pistolskyttekretsar Arrangerande klubb bestämmer

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR 2007 OBS! Anmälningslista bifogad till denna handling Denna handling bevaras och återlämnas till skjutledare och

Läs mer

Precision & Fältskjutningar och mil. Snabb.

Precision & Fältskjutningar och mil. Snabb. 1 KRETSTÄVLINGAR Precision & Fältskjutningar och mil Snabb Rätt att delta i kretsens tävlingar har samtliga skyttar som innehar pistolskyttekort och är klubbmedlem i någon klubb tillhörande Kristianstads

Läs mer

Pistolskytte - sport och fritidsnöje!

Pistolskytte - sport och fritidsnöje! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! Information om pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning som

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR 2012 OBS! Anmälningsblankett bifogad till denna handling Denna handling bevaras och återlämnas till skjutledare

Läs mer

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB

UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB UTMÄRKELSER, VANDRINGSPRISER OCH ANDRA PRISER SOM TILLDELAS MEDLEMMAR PÅ TOMTENS BRUKSHUNDKLUBB Tomtens Brukshundsklubbs utmärkelser är tänkta som en morot och ett sätt att uppmärksamma och uppmuntra medlemmar

Läs mer

RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2017

RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2017 RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2017 Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till rikstävling med pistol på hemortens banor. Tävlingen genomförs under tiden 6 maj - 6 juni

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN

REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN REGLEMENTE FÖR MALMÖHUS PISTOLSKYTTEKRETS UTMÄRKELSETECKEN 1 Kretsens utmärkelsetecken tilldelas personer som gjort sig därtill berättigade eller förtjänta enligt bestämmelserna i detta reglemente. 2 Hederstecken

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR 2010 OBS! Anmälningsblankett bifogad till denna handling Denna handling bevaras och återlämnas till skjutledare

Läs mer

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb.

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. Som svar på Ditt intresse att bli medlem i BJK får Du här en del papper, som Du ska ta noga del av. Bromma Jaktskytteklubb är en ideell förening vars

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR 2008 OBS! Anmälningsblankett bifogad till denna handling Denna handling bevaras och återlämnas till skjutledare

Läs mer

RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2015

RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2015 RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL 2015 Svenska Pistolskytteförbundet inbjuder härmed förbundets föreningar och skyttar till rikstävling med pistol på hemortens banor. Tävlingen genomförs under tiden 9 maj - 7 juni

Läs mer

REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL

REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL Svenska skyttesportförbundet Sidan 1 av 6 Datum 20110819 Handläggare Margareta Ekberg Emilsson REGLEMENTE JUNIOR & SENIOR LANDSKAMP KORTHÅLL 1. GENERELLT Arrangör: Tävlingen alternerar mellan Danmark och

Läs mer

PISTOLSKYTTE - en sport för alla!

PISTOLSKYTTE - en sport för alla! PISTOLSKYTTE - en sport för alla! En liten introduktion till pistolskytte från Svenska Pistolskytteförbundet. Pistolskytte - sport och fritidsnöje! Pistolskytte är en spännande sport och fritidssysselsättning

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR 2011 OBS! Anmälningsblankett bifogad till denna handling Denna handling bevaras och återlämnas till skjutledare

Läs mer

Fältskyttehelg på Öland Inbjudan "Ölandsträffen" 2013 Ölands skyttekrets inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 16 mars.

Fältskyttehelg på Öland Inbjudan Ölandsträffen 2013 Ölands skyttekrets inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 16 mars. Fältskyttehelg på Öland Inbjudan "Ölandsträffen" 2013 Ölands skyttekrets inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 16 mars. SAMLINGSPLATS: Tävlingsledare: Banläggare: Tävlingssekr: Tävlingskassör:

Läs mer

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET

SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET SVENSKA PISTOLSKYTTE- FÖRBUNDET Inbjudan till RIKSTÄVLINGEN MED PISTOL PÅ HEMORTENS BANOR 6 maj 6 juni 2017 OBS! Anmälningsblankett bifogad till denna handling Denna handling bevaras och återlämnas till

Läs mer

Precision & Fältskjutningar och Militär Snabbmatch.

Precision & Fältskjutningar och Militär Snabbmatch. 1 KRETSTÄVLINGAR 2019 Precision & Fältskjutningar och Militär Snabbmatch Rätt att delta i kretsens tävlingar har samtliga skyttar som innehar pistolskyttekort och är klubbmedlem i någon klubb tillhörande

Läs mer

Mellansvenska Cupen 2019

Mellansvenska Cupen 2019 Mellansvenska Cupen 2019 www.msbgf.se Klassindelning Indelning av klasser görs enligt nedan baserat på årets säsongshandikapp på filt. Klass A Klass B Klass C Klass D Ungdom < - 8,9 9,0 12,9 13,0 18,9

Läs mer

Regler och rekommendationer för 3D touren 2005 Sidan 1

Regler och rekommendationer för 3D touren 2005 Sidan 1 Regler och rekommendationer för 3D touren 2005 Sidan 1 Här följer en sammanställning av de regler som gäller för arrangörer och deltagare i 3D touren. Grunden för 3D touren är SBF:s regler för bågskytte

Läs mer

TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB

TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TYSSLINGE SKYTTEKLUBB TILL DIG SOM VILL BLIMEDLEM I TYSSLINGE SKYTTEKLUBB När du vill bli medlem i Tysslinge Skytteklubb (TSK) händer detta: 1. Du begär från polisen att få ett registerutdrag ur belastningsregistret

Läs mer

Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb EPK.

Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb EPK. Ett informationsblad för dig som är ny i Eskilstuna Pistolskytteklubb EPK. Eskilstuna Pistolskytteklubb bildades 1945 med ett verksamhetsmål, att organiserat erbjuda skytteintresserade en möjlighet att

Läs mer

en fest. 07:30-08:00 08:00-XX:XX 12:30-13:00 13:00-XX:XX 17:00-18:00 till samtligaa Det ingår också priser från pris att utdelas Fina till vinnare

en fest. 07:30-08:00 08:00-XX:XX 12:30-13:00 13:00-XX:XX 17:00-18:00 till samtligaa Det ingår också priser från pris att utdelas Fina till vinnare 150-års Jubileumstävlingg Uppdaterad information angående MSG s jubileumstävling den 7 september. Tävlingen innehåller precis som tidigare meddelat sju deltävlingar och vi kommer att skjuta den patrullvis

Läs mer

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet:

På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet: SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 21-22 SEPTEMBER 2013 Representanter Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet Leif Törnquist Hans Drugge

Läs mer

26 augusti På skyttesport SM erövrade föreningen en bronsmedalj i grovpistolens lagtävling. Mikael A, Pasi T och Ulf C ingick i laget

26 augusti På skyttesport SM erövrade föreningen en bronsmedalj i grovpistolens lagtävling. Mikael A, Pasi T och Ulf C ingick i laget agar Avdelningar Senaste nytt Föreningen Luftpistolskytte på söndagar 1600 och torsdagar kl 1730 Klubbens träningar & tävlingar 14 december Externa Årets glöggskjutning avgjordes efter säskjutning mellan

Läs mer

EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb

EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb EN INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE Volvo Pistolklubb 2015-10-05 tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt. Varför

Läs mer

Mellansvenska Cupen 2018

Mellansvenska Cupen 2018 Mellansvenska Cupen 2018 www.msbgf.se Klassindelning Indelning av klasser görs enligt nedan baserat på årets säsongshandikapp på filt. Klass A Klass B Klass C Klass D Ungdom < - 8,9 9,0 12,9 13,0 18,9

Läs mer

STATUTER, gäller fr o m 2019

STATUTER, gäller fr o m 2019 STATUTER, gäller fr o m 2019 Statuter Bästa Brukshund De ekipage som under året tävlat för på officiella bruksprov, äger rätt att deltaga i tävlingen. Bästa Brukshund blir den som har högst medelpoäng.

Läs mer

Representanter SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM SEPTEMBER Björksta USKF Skultuna SKF Västerås Frivilliga SSF

Representanter SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM SEPTEMBER Björksta USKF Skultuna SKF Västerås Frivilliga SSF På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder Björksta USKF Skultuna SKF Västerås Frivilliga SSF Representanter SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 26-27 SEPTEMBER 2015 Skolskyttefrämjandet

Läs mer

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll

Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Datum Diarienr 2007-04-02 406 Handläggare Information om uttagning till landslag Gevär 6,5 och Korthåll Bifogas: Uttagningsbestämmelser för landslag och Förbundslagstävling Korthåll Uttagningsbestämmelser

Läs mer

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL

INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL INBJUDAN RIKSMÄSTERSKAP FALLING TARGET LUFTPISTOL VÄLKOMNA TILL BRÄNNKYRKAHALLEN I STOCKHOLM LÖRDAGEN DEN 5 DECEMBER 2009 Tävlingsprogram RM Falling target 2009 Lördagen 5 december: Grundomgångar och finaler.

Läs mer

FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSEN FSR kansli , nr 168

FRIVILLIGA SKYTTERÖRELSEN FSR kansli , nr 168 Landskamp Inbjudan till första uttagningen till Senior och Veteranlandskamp Korthåll samt Förbundslagstävling Korthåll Landskampen mot Danmark består av nio skyttar (sex ställningsskyttar och tre liggandeskyttar).

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb

Verksamhetsberättelse. Gävle Pistolskytteklubb Verksamhetsberättelse för 2014 Gävle Pistolskytteklubb Förtroendevalda i Gävle Psk under 2014: Styrelsen Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Suppleant Suppleant Patrik Manlig Stig Rudeholm Tony

Läs mer

Mariestad SKG Skövde SKG

Mariestad SKG Skövde SKG På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder Mariestad SKG Skövde SKG Representanter SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 20-21SEPTEMBER 2014 Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet

Läs mer

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015 1 (5) TÄVLINGSREGLER 2015 1 Interna tävlingar Midsommargårdens Fotoklubb arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar:

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

SVENSK FÄLTSKJUTNING Anders Khemi

SVENSK FÄLTSKJUTNING Anders Khemi SVENSK FÄLTSKJUTNING SVENSK FÄLTSKJUTNING Bodens Sportskytteklubb Svenska Pistolskytteförbundet Nordiska Mästerskapen 2017 NORDISKA MÄSTERSKAPEN 2017 Mästare Damer Lag Juniorer Lag Tore Vrålstad Junior

Läs mer

Representanter. SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM SEPTEMBER 2016 i Skövde. Svenska skyttesportförbundet

Representanter. SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM SEPTEMBER 2016 i Skövde. Svenska skyttesportförbundet På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder Representanter SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 24-25 SEPTEMBER 2016 i Skövde Skolskyttefrämjandet Svenska skyttesportförbundet Steve Gunnarsson

Läs mer

SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM SEPTEMBER 2017 på Hugelsta Skyttecentrum, Eskilstuna

SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM SEPTEMBER 2017 på Hugelsta Skyttecentrum, Eskilstuna På uppdrag av Stiftelsen Skolskyttefrämjandet inbjuder Södermanlands Skyttesportförbund till SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 23-24 SEPTEMBER 2017 på Hugelsta Skyttecentrum, Eskilstuna Representanter

Läs mer

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor.

2. Organisation Serieföreningen ansvarar för organisatoriska och administrativa frågor samt är högsta beslutande organ i dessa frågor. 1. Inledning Serieföreningen i Västra Distriktet har nöjet att inbjuda till serietävling i motocross. Serien skall ge klubbarna i Västra distriktet en chans att matcha sina bästa förare mot varandra, i

Läs mer

Mellansvenska Cupen 2018

Mellansvenska Cupen 2018 Mellansvenska Cupen 2018 www.msbgf.se Klassindelning Indelning av klasser görs enligt nedan baserat på årets säsongshandikapp på filt. Klass A Klass B Klass C Klass D Ungdom < - 8,9 9,0 12,9 13,0 18,9

Läs mer

Presentation Länkar När tränar vi? Resultat Tävlingskalender Kontakt Köp & sälj Nybörjare Stadgar Lpallsvenskan OBS luftskyttet är på söndagar kl 1600

Presentation Länkar När tränar vi? Resultat Tävlingskalender Kontakt Köp & sälj Nybörjare Stadgar Lpallsvenskan OBS luftskyttet är på söndagar kl 1600 1 av 10 2013-02-05 18:57 Presentation Länkar När tränar vi? Resultat Tävlingskalender Kontakt Köp & sälj Nybörjare Stadgar Lpallsvenskan OBS luftskyttet är på söndagar kl 1600 061209 Leverantörer till

Läs mer

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb. Priset delas ut i samband med årsmötet.

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb. Priset delas ut i samband med årsmötet. Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb. Priset delas ut i samband med årsmötet. Klubbpris Appellklass: Bruksklasser: Sök: Skydd: Spår: Rapport: BSL: IPO: Lydnadshund: Rallylydnad: Agility: SM-utmärkelse:

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND TILL Södermanlands U-skfb SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 26-27 SEPTEMBER 2009 Tävlingen omfattar Lördag

Läs mer

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb.

Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. Till Dig som vill bli medlem i Bromma Jaktskytteklubb. Som svar på Ditt intresse att bli medlem i BJK får Du här en del papper, som Du ska ta noga del av. BJK är en ideell förening vars verksamhet är helt

Läs mer

Sida 2. Mellansvenska Cupen 2017 Kommer att bestå av 8 st deltävlingar. Spelschema. Klassindelning

Sida 2. Mellansvenska Cupen 2017 Kommer att bestå av 8 st deltävlingar. Spelschema. Klassindelning www.msbgf.se Sida 2 Mellansvenska Cupen 2017 Kommer att bestå av 8 st deltävlingar. Spelschema Datum: Deltävling: Spelplats Underlag: 2017-05-07 1 Södertälje BGK Filt 2017-05-21 2 Örebro BGK Filt 2017-05-28

Läs mer

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb

Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Olaf des Eronelles Otto vandringspris För bästa utställningshund inom Smålandsstenar Brukshundsklubb Regler: Vara medlem i klubben Priset är knutet till endast officiella utställningar Endast de 5 bästa

Läs mer

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut.

Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. Motioner till Fo rbundsmo tet och Fo rbundsstyrelsens fo rslag till beslut. På Förbundsmötet 2014 bordlagda motioner Motion 1/2014 Ändrad åldersgräns för att skjuta kaliber.32 Malmöhus Pistolskyttekrets

Läs mer

GEVÄRSMÄRKEN. LUFTGEVÄR 10 m.

GEVÄRSMÄRKEN. LUFTGEVÄR 10 m. 2013-04-26 skyttemarken GEVÄRSMÄRKEN Gå till märkes beställning Fritt och standardgevär 300 m. Fordringar: fyra omgångar 3 x 10 skott (tio i varje ställning) med lägsta poäng för standardgevär respektive

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version

Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version Tävlingar och träningar Ahla skjutbana - anvisning Version 1.3 150401 Innehåll Inneha ll... 1 Tja nstgo ringsansvaret... 2 Sa kerhet... 2 Tredje man... 2 Inre sa kerhet... 2 Precisionskytte (tidigare banskytte)...

Läs mer

Mariestadsskyttegille inbjuder till tävling om Mini-KEDJAN 50m JULI 2018 Mariestads skyttecentrum OBS!! extratävling 50m

Mariestadsskyttegille inbjuder till tävling om Mini-KEDJAN 50m JULI 2018 Mariestads skyttecentrum OBS!! extratävling 50m Mariestadsskyttegille inbjuder till tävling om Mini-KEDJAN 50m 20-21 JULI 2018 Mariestads skyttecentrum OBS!! extratävling 50m 1 Mini-kedjan är en extra tävling på 50m som genomförs i samband med Margaretakedjan.

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2018 för seniorer, juniorer och veteraner Svenska Skridskoförbundets

Läs mer

SYDSVENSKA MÄSTERSKAP

SYDSVENSKA MÄSTERSKAP SYDSVENSKA MÄSTERSKAP SydSvenska Mästerskapen Bestämmelser för SSM Gäller från och med 1 januari 2002 tills vidare mom sid. Kretsarnas turordning... 4 1 Tävlingsdag... 4 2 Arrangör... 4 3 Inbjudan... 4

Läs mer

Tävlingsverksamhet - 2 -

Tävlingsverksamhet - 2 - Tävlingsverksamhet - 2 - Va:1 1988 TÄVLINGSREGLER FÖR NORDISKA MÄSTERSKAP I SVARTKRUTSSKYTTE (Fastställda vid NM 1 Finland 1988-07-30) ALLMÄNT: 1. a) Nordiskt Mästerskap skall, i den mån det är möjligt,

Läs mer

2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR

2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR 2012-05-19 1 (5) TÄVLINGAR 1 Interna tävlingar arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar: Fikabilden: Flera deltävlingar,

Läs mer

Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015

Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015 Program och Startlista Nordiska mästerskapet 31/7-1/8 2015 Välkommen till Katrineholm och Oppunda jaktskytteklubb. Nordiska mästerskapet i jaktskytte. Den 31 juli - 1 augusti 2015. Lite fakta om klubbens

Läs mer

VOLKSWAGEN CUP 2018/2019

VOLKSWAGEN CUP 2018/2019 Svenska Skidförbundet och Volkswagen bjuder in till: VOLSWAGEN CUP 2018/2019 Tävlingar: Arrangörer: Cupen består av tio stycken deltävlingar samt totaltävlingen i minitouren, nio tävlingar räknas i den

Läs mer

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER

1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR 2 MÄSTERSKAPSMEDALJER PRISREGLEMENTE för NORRBOTTENS SKYTTESPORTFÖRBUND MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR, MEDALJER VANDRINGSPRISER M.M. Medalj och prisskjutningsreglemente upprättat 2010-03-06 1 MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR Förutom andra tävlingar

Läs mer

Protokoll 18:01 fört vid styrelsemöte måndagen den 15:e Januari 2018 På Irsta bygdegård skjutbana, Västerås

Protokoll 18:01 fört vid styrelsemöte måndagen den 15:e Januari 2018 På Irsta bygdegård skjutbana, Västerås 1/10 Protokoll 18:01 fört vid styrelsemöte måndagen den 15:e Januari 2018 På Irsta bygdegård skjutbana, Västerås Närvarande ledamöter: Närvarande suppleanter: 1. Mötets öppnande CA öppnar mötet och hälsar

Läs mer

Reglemente för Landbys Cup 2018

Reglemente för Landbys Cup 2018 Reglemente för Landbys Cup 2018 Skyttens ansvar Varje skytt är skyldig att kunna reglerna. Genom att delta i tävlingen accepterar skytten reglernas tillämpning och accepterar det beslut som fattas av domare,

Läs mer

En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb

En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb En INTRODUKTION TILL PISTOLSKYTTE, Volvo Pistolklubb 2013-08-21 tanken med denna skrift är att ge dig en liten inblick i de krav/förväntningar som ställs på dig/du kan ställa som blivande pistolskytt.

Läs mer

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet

Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet Särskilda tävlingsregler för Stockholmsdistriktet STOCKHOLM CUP 2014/2015 - GENERELLT Tävlingsregler och bedömning Stockholm Cup består av 5 klubbtävlingar, 12 stjärntävlingar (varav 3 kvällstävlingar)

Läs mer

Poängberäkning för Piteå BK:s priser

Poängberäkning för Piteå BK:s priser Poängberäkning för Piteå BK:s priser Här presenteras 6 olika priser man kan ansöka om som medlem i Piteå BK. Det är tävlingsresultat under 2014 som räknas. Man kan ansöka om flera priser. Ansökan med sammanställning

Läs mer

STATUTER FÖR VANDRINGSPRISER GOTLANDS BEAGLEKLUBB REVIDERADE AV STYRELSEN 2015

STATUTER FÖR VANDRINGSPRISER GOTLANDS BEAGLEKLUBB REVIDERADE AV STYRELSEN 2015 STATUTER FÖR VANDRINGSPRISER GOTLANDS BEAGLEKLUBB REVIDERADE AV STYRELSEN 2015 GOTLANDS BEAGLEKLUBBS VANDRINGSPRISER 1. BÄSTA UNGHUND VID VÅR- & HÖSTUTSTÄLLNINGEN 2. BÄSTA BEAGLE VID VÅR- & HÖSTUTSTÄLLNINGEN

Läs mer

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb.

Priser du kan söka i Örnsköldsviks Brukshundklubb. Medlemmar i Örnsköldsviks Brukshundklubb (ÖBK) samt tävlande för ÖBK är berättigade att söka klubbens priser. Priset delas ut i samband med ÖBK:s Årsmöte, och det förväntas att man deltar på Årsmötet och

Läs mer

Volkswagen Cup 2017/2018

Volkswagen Cup 2017/2018 Svenska Skidförbundet och Volkswagen bjuder in till: Volkswagen Cup 2017/2018 Tävlingar: Cupen består av tio stycken deltävlingar samt totaltävlingen i minitouren, nio tävlingar räknas i den totala cupen.

Läs mer

Tisdag 2 Irish Rumble i tvåtakt - lagtävling se spelformer Christer

Tisdag 2 Irish Rumble i tvåtakt - lagtävling se spelformer Christer Tävlingsprogram SoGK 2018 för Seniorer 50+ April Spelform (se nästa sida för detaljer) Tävlingsledare Tisdag 3 Seniorernas vårträff kl. 09:00 Bertil Tisdag 10 Ingen Tisdax Tisdag 17 PB - 3 klubbor + putter

Läs mer

ISSF WORLD CHAMPIONSHIP RUNNING TARGET VÄSTERÅS & STOCKHOLM, SWEDEN 1-10 JUNE 2012 Presshandbok utgåva 2, 2012-05-30

ISSF WORLD CHAMPIONSHIP RUNNING TARGET VÄSTERÅS & STOCKHOLM, SWEDEN 1-10 JUNE 2012 Presshandbok utgåva 2, 2012-05-30 ISSF WORLD CHAMPIONSHIP RUNNING TARGET VÄSTERÅS & STOCKHOLM, SWEDEN 1-10 JUNE 2012 Presshandbok utgåva 2, 2012-05-30 Välkommen på VM i Running Target i Sverige I början av juni avgörs världsmästerskapet

Läs mer

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND TILL

PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND TILL PÅ UPPDRAG AV STIFTELSEN SKOLSKYTTEFRÄMJANDET INBJUDER SÖDERMANLANDS SKYTTESPORTFÖRBUND TILL Södermanlands Skyttesportförbund SVENSKT MÄSTERSKAP I SKYTTE FÖR SKOLUNGDOM 25-26 september 2010 Tävlingen omfattar

Läs mer

Bo Blad, Alby 125, 380 62 Mörbylånga. PG 13 91 42-4 Ölands skyttekrets

Bo Blad, Alby 125, 380 62 Mörbylånga. PG 13 91 42-4 Ölands skyttekrets Fältskyttehelg på Öland Inbjudan "Ölandsträffen" 2008. Ölands skyttekrets och Tidningen Barometern inbjuder till fältskjutning gevär lördagen den 15 mars. SAMLINGSPLATS: sledare: Banläggare: ssekr: skassör:

Läs mer

Österbottens Älghundklubbs vandringspris

Österbottens Älghundklubbs vandringspris Österbottens Älghundklubbs vandringspris (uppdaterade 29.1.2013) Stadgar för DM-pokalerna De två (2) priserna utdelas årligen på Distrikts Mästerskapstävlingen (DM) för älghundar inom Vasa Kenneldistrikt.

Läs mer

Bilaga 1: Märken, medaljer och plaketter

Bilaga 1: Märken, medaljer och plaketter Bilaga 1: Märken, medaljer och plaketter 1 Allmänna märkesbestämmelser För att väcka intresse för pistolskytte och vidmakthålla skjutskickligheten har Förbundet instiftat medaljer och märken. För kvali

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2015 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 Så var det åter dags att summera föreningens verksamhet under det gångna året, jubileumsåret 2015. Styrelsens ambition har under året varit att fortsatt

Läs mer

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG

VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS 2015 17 2015 = 1. ORGANISATION 2. ANTAL LAG VÄSTRA SERIEFÖRENINGEN MOTOCROSS Seriemotocross 2015 reviderad 17 jan 2015 Röd text = ny text eller regel 1. ORGANISATION Västra Serieföreningen Motocross handlägger organisatoriska och administrativa

Läs mer

ÖNBF:s DM-BESTÄMMELSER RALLY 2019

ÖNBF:s DM-BESTÄMMELSER RALLY 2019 ÖNBF:s DM-BESTÄMMELSER RALLY 2019 I tävling för ÖNBF ingår de tävlingar och arrangörer som framgår av dessa bestämmelser. 1. Bilklasser 1.1 Distriktsmästerskap Arrangören inbjuder Klass 3-7 och 9 (enl.

Läs mer

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE.

VÄRMLANDSSERIEN AK4 BANSKYTTE. Frivilliga skytterörelsen/automatvapen Tel och fax: 0411-522647 2008-02-29 Lars Lennartsson Mobil: 0705 522647 Hedvigsdalsvägen 138 E-mail: lars_o_elisabeth_lennartsson@ebox.tninet.se 276 46 Löderup Frivilliga

Läs mer

Fira trettonhelgen med simning!

Fira trettonhelgen med simning! . Fira trettonhelgen med simning! 5-6 januari 2012 åker Gävle Simsällskap till Bollnäs och deltar i Palles Minne och Master medley cup Tävlingen är en rolig tävling och ett tillfälle där vi alla kan vara

Läs mer

Licens C för 10 klassen

Licens C för 10 klassen Licens C för 10 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Anders Lindblom

Läs mer

Ramsbergs Pistol och Sportskytteklubb

Ramsbergs Pistol och Sportskytteklubb Ramsbergs Pistol och Sportskytteklubb Inbjuder härmed till Ramsbergsträffen i Precisionskjutning Lördag 23 maj 2009 PRECISIONSKJUTNING: Anmälan vid Pistolskyttebanan i Ramsberg. Precisionskjutningen kommer

Läs mer

LATHUNDAR FÖR GENOMFÖRANDE AV SKYTTESPORTTÄVLINGAR PISTOL

LATHUNDAR FÖR GENOMFÖRANDE AV SKYTTESPORTTÄVLINGAR PISTOL SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET LATHUNDAR FÖR GENOMFÖRANDE AV SKYTTESPORTTÄVLINGAR PISTOL Bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar med (R) rankingstatus Dessa lathundar bygger på en översättning och

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET Praktiskt genomförande av finalproceduren i snabbpistol (Papperstavlor) Kommentarer och SvSF undantag Utgåva 4 (2014-01-12) Bör appliceras på samtliga skyttesporttävlingar

Läs mer

Regler för Anordnas av

Regler för Anordnas av Regler för Anordnas av Bohuscupen, Lokal tävling för Häst Göteborg & Bohusläns Ridsportförbund År 2018/tidsperiod Genomförs på våren 2018 Gren Hästhoppning Öppen för Bohuscupen har två målgrupper: lektionsryttare

Läs mer

Svenska Skridskoförbundet

Svenska Skridskoförbundet Svenska Skridskoförbundet SVENSKA MÄSTERSKAP (nytt koncept på prov 2017 och 2018 ) Seniorer Juniorer Veteraner REGELVERK ! Svenska Mästerskap i hastighetsåkning 2017 för juniorer, seniorer och veteraner

Läs mer