Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011"

Transkript

1 Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Ungerska Klass 1 Den ungerska disciplinen består av 6 löp. Banan ska vara 90 meter lång och uppdelad i 3 stycken skyttesektioner á 30 meter. Banan ska vara rak. I anslutning till banan ska det finnas plats för en fullgod start- och stoppzon. De 4 poster som bestämmer gränsen för en ny skyttesektion ska vara minst 150 cm höga från banans marknivå. Tornet där 3 måltavlor är fästa ska vara placerat 9 meter till vänster om banans mitt. Tornets placering ska vara 45 meter från banans start. Måltavlornas totala diameter är 90 cm. Den mellersta ringens diameter är 60 cm och den mittersta ringens diameter är 30 cm. Måltavlornas placering: Första; Måltavlans placering ska vara 2 meter upp från banans marknivå till måltavlans Vinklen på måltavlan ska vara 115 grader mätt från mittavlan. Andra; Måltavlans placering ska vara 2 meter upp från banans marknivå till måltavlans Vinklen på måltavlan ska vara rakt mot banan. Tredje; Måltavlans placering ska vara 2 meter upp från banans marknivå till måltavlans Vinklen på måltavlan ska vara 115 grader mätt från mittavlan. Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat: Första måltavlan; 2, 3, 4 Andra måltavlan; 1, 2, 3 Tredje måltavlan; 3, 4, 5 Endast pilar som går genom tavlan eller sätter sig fast i tavlan räknas som träff. Träff på första måltavlan räknas endast om pilen avfyrades från första skyttesektionen, träff på andra måltavlan räknas endast om pilen avfyrades från andra skyttesektionen och träff på tredje måltavlan räknas endast om pilen avfyrades från tredje skyttefältet. Tillåtet antal pilar per löp är obegränsat. Placering av deltagarens pilar vid start är frivillig, det vill säga; Deltagaren får hålla pilarna i vilken hand denne vill under hela löpet, även före och efter start- och slutmarkeringen. Deltagaren får även ha pil nockad innan startmarkeringen. Om pil avfyras innan deltagarens häst passerar markeringen för banans början eller efter markeringen för banans slut med nosen, ska träffpoäng inte delas ut för de pilar avfyrade innan och

2 efter start- och slutmarkeringarna. En tidsfrist på 16 sekunder är fastställd och måste klaras, annars diskas löpet och inga poäng delas ut för träffade måltavlor. Om tiden klaras ska skillnaden mellan tidsfristen och ridtiden med 2 decimaler läggas till träffpoängen. Om ingen träffpoäng erhålles under ett löp, ska inte heller någon tidspoäng delas ut. Om ekipaget inte slutför ett löp ska inte några träffpoäng delas ut. Om deltagare eller häst lämnar banan under ett löp, två gånger i direkt följd, ska deltagaren diskvalificeras från disciplinen. Om deltagarens häst inte genomför löpet i gångarten galopp ska inte några träffpoäng delas ut. Banans början och slut ska vara väl markerat. Om ekipaget inte passerar startlinjen inom 20 sekunder efter att klartecken för start ges, ska löpet diskas. 1 funktionär ska vara placerad vid banans början och 1 funktionär vid banans slut för att bistå domarna i att kontrollera tiden för deltagarens löp, samt utesluta fusk. Funktionären placerad vid banans början ska med grön flagg tydligt markera att deltagaren passerat markeringen för banans början med hästens nos. Funktionären placerad vid banans slut ska med ett stoppur börja ta tiden då funktionären vid banans början markerar med grön flagg. När deltagaren passerar banans slutmarkering med hästens nos, ska tiden stannas. Om deltagaren fuskat, det vill säga, avfyrat en pil innan eller efter att tiden börjat, ska detta markeras tydligt med röd flagg av respektive funktionär då deltagarens löp är slut. Inga uppvärmningslopp på banan ska tillåtas under tävlingsdagen. Hästens utrustning får på inget sätt vara skadlig eller orsaka onödigt obehag. Inte heller får hästen ridas på det vis att den tar skada eller upplever onödigt obehag. I övrigt får vilken typ av sadel eller betsling som helst användas, också ridstilen är valfri. Hästen ska vara i den typ av kondition att den klarar av alla tävlingens löp utan att ta skada. För deltagaren gäller valfri klädsel om inte annat är bestämt av tävlingsarrangören. Vidare får vilken pilbåge som helst användas så länge deltagaren inte använder sig av några andra moderna hjälpmedel än nockläge. Inte heller får pilhylla användas. Typ av pilar är valfria så länge deltagaren endast använder spetsar avsedda för tavelskytte. I övrigt är modern utrustning tillåten.

3 Ungerska klass 2 Den ungerska disciplinen klass 2 består av 6 löp. Banan ska vara 90 meter lång och uppdelad i 3 stycken skyttesektioner á 30 meter. Banan ska vara rak. I anslutning till banan ska det finnas plats för en fullgod start- och stoppzon. De 4 poster som bestämmer gränsen för en ny skyttesektion ska vara minst 150 cm höga från banans marknivå. Tornet där 3 måltavlor är fästa ska vara placerat 9 meter till vänster om banans mitt. Tornets placering ska vara 45 meter från banans start. Måltavlornas totala diameter är 90 cm. Den mellersta ringens diameter är 60 cm och den mittersta ringens diameter är 30 cm. Måltavlornas placering: Första; Måltavlans placering ska vara 2 meter upp från banans marknivå till måltavlans Vinklen på måltavlan ska vara 115 grader mätt från mittavlan. Andra; Måltavlans placering ska vara 2 meter upp från banans marknivå till måltavlans Vinklen på måltavlan ska vara rakt mot banan. Tredje; Måltavlans placering ska vara 2 meter upp från banans marknivå till måltavlans Vinklen på måltavlan ska vara 115 grader mätt från mittavlan. Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat: Första måltavlan; 2, 3, 4 Andra måltavlan; 1, 2, 3 Tredje måltavlan; 3, 4, 5 Endast pilar som går genom tavlan eller sätter sig fast i tavlan räknas som träff. Träff på första måltavlan räknas endast om pilen avfyrades från första skyttesektionen, träff på andra måltavlan räknas endast om pilen avfyrades från andra skyttesektionen och träff på tredje måltavlan räknas endast om pilen avfyrades från tredje skyttefältet. Tillåtet antal pilar per löp är obegränsat. Placering av deltagarens pilar vid start är frivillig, det vill säga; Deltagaren får hålla pilarna i vilken hand denne vill under hela löpet, även före och efter start- och slutmarkeringen. Deltagaren får även ha pil nockad innan startmarkeringen. Om pil avfyras innan deltagarens häst passerar markeringen för banans början eller efter markeringen för banans slut med nosen, ska träffpoäng inte delas ut för de pilar avfyrade innan och efter start- och slutmarkeringarna. En tidsfrist på 16 sekunder är fastställd och om tiden klaras ska skillnaden mellan tidsfristen och ridtiden med 2 decimaler läggas till träffpoängen. Om ingen träffpoäng erhålles under ett löp, ska inte heller någon tidspoäng delas ut. Om ekipaget inte slutför ett löp ska inte några träffpoäng delas ut. Om deltagare eller häst lämnar banan under ett löp, två gånger i direkt följd, ska deltagaren

4 diskvalificeras från disciplinen. Banans början och slut ska vara väl markerat. Om ekipaget inte passerar startlinjen inom 20 sekunder efter att klartecken för start ges, ska löpet diskas. 1 funktionär ska vara placerad vid banans början och 1 funktionär vid banans slut för att bistå domarna i att kontrollera tiden för deltagarens löp, samt utesluta fusk. Funktionären placerad vid banans början ska med grön flagg tydligt markera att deltagaren passerat markeringen för banans början med hästens nos. Funktionären placerad vid banans slut ska med ett stoppur börja ta tiden då funktionären vid banans början markerar med grön flagg. När deltagaren passerar banans slutmarkering med hästens nos, ska tiden stannas. Om deltagaren fuskat, det vill säga, avfyrat en pil innan eller efter att tiden börjat, ska detta markeras tydligt med röd flagg av respektive funktionär då deltagarens löp är slut. Inga uppvärmningslopp på banan ska tillåtas under tävlingsdagen. Hästens utrustning får på inget sätt vara skadlig eller orsaka onödigt obehag. Inte heller får hästen ridas på det vis att den tar skada eller upplever onödigt obehag. I övrigt får vilken typ av sadel eller betsling som helst användas, också ridstilen är valfri. Hästen ska vara i den typ av kondition att den klarar av alla tävlingens löp utan att ta skada. För deltagaren gäller valfri klädsel om inte annat är bestämt av tävlingsarrangören. Vidare får vilken pilbåge som helst användas så länge deltagaren inte använder sig av några andra moderna hjälpmedel än nockläge. Inte heller får pilhylla användas. Typ av pilar är valfria så länge deltagaren endast använder spetsar avsedda för tavelskytte. I övrigt är modern utrustning tillåten.

5 Koreanska Klass 1 Den koreanska disciplinen består av 6 löp, uppdelade i 3 grenar med 2 löp för varje gren (enkel, dubbel, multipel). Banans längd för den enkla och dubbla grenen ska vara 90 meter, och längden för multipel grenen ska vara 150 meter. Banan måste inte vara rak. I anslutning till samtliga banor ska det finnas plats för en fullgod start- och stoppzon. Måltavlornas placering: Enkel; Måltavlans placering ska vara 5 meter till vänster om banans mitt. Måltavlans placering ska vara 45 meter från banans start. Måltavlan ska vara vinklad rakt mot banan. Dubbel; Måltavlornas placering ska vara 5 meter till vänster om banans mitt. Måltavlornas placering ska vara 40 respektive 50 meter från banans start. Första måltavlan ska vara vinklad mot banans början, och andra måltavlan ska vara vinklad mot banans slut. Multipel; Måltavlornas placering ska vara 5 meter till vänster om banans mitt. Måltavlornas placering ska vara 15, respektive 45, respektive 75, respektive 105, respektive 135 meter från banans start. Alla måltavlor ska vara vinklade rakt mot banan. Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat: 1 - Svart 2 - Grön 3 - Gul 4 - Röd 5 - Tigerhuvud Endast pilar som går genom tavlan eller sätter sig fast i tavlan räknas som träff. Tillåtet antal pilar per mål är 1 pil. För enkel och dubbel gäller att alla pilar måste dras från koger, stövel eller bälte. Detta gäller även första pilen, det vill säga; Det är inte tillåtet att nocka innan startmarkeringen är nådd. Inte heller får någon hand vidröra någon pil innan startmarkeringen är nådd. Om detta är fallet, ska samma pil inte ge poäng vid eventuell träff. För multipel gäller att alla pilar måste dras från koger, stövel eller bälte, bortsett första pilen som får vara nockad redan innan startmarkeringen. Om pil avfyras innan deltagarens häst passerar markeringen för banans början eller efter markeringen för banans slut med nosen, ska träffpoäng inte delas ut för de pilar avfyrade innan och efter start- och slutmarkeringarna. Tidsfrister: Enkel; 12 sekunder. Dubbel; 12 sekunder. Multipel; 16 sekunder. Om deltagaren klarar att rida löpet under den tillåtna tiden, ska ett extra poäng per sekund delas ut. Om deltagaren inte klarar att rida löpet på den tillåtna tiden, ska ett minuspoäng per sekund delas

6 ut. Av den händelse att en deltagare får ett minusvärde i poäng på ett löp, ska värdet korrigeras till 0 poäng. Om ingen träffpoäng erhålles under ett löp, ska inte heller någon tidspoäng delas ut. För att träffpoäng, samt tidspoäng ska delas ut i Multipel, ska deltagaren ha minst 3 godkända träffar. Om ekipaget inte slutför ett löp, ska inte några träffpoäng delas ut. Om deltagare eller häst lämnar banan under ett löp, två gånger i direkt följd, ska deltagaren diskvalificeras från disciplinen. Om deltagarens häst inte genomför löpet i gångarten galopp ska inte några träffpoäng delas ut. Banans början och slut ska vara väl markerat. Om ekipaget inte passerar startlinjen inom 20 sekunder efter att klartecken för start ges, ska löpet diskas. 1 funktionär ska vara placerad vid banans början och 1 funktionär vid banans slut för att bistå domarna i att kontrollera tiden för deltagarens löp, samt utesluta fusk. Funktionären placerad vid banans början ska med grön flagg tydligt markera att deltagaren passerat markeringen för banans början med hästens nos. Funktionären placerad vid banans slut ska med ett stoppur börja ta tiden då funktionären vid banans början markerar med grön flagg. När deltagaren passerar banans slutmarkering med hästens nos, ska tiden stannas. Om deltagaren fuskat, det vill säga, avfyrat en pil innan eller efter att tiden börjat, ska detta markeras tydligt med röd flagg av respektive funktionär då deltagarens löp är slut. Inga uppvärmningslopp på banan ska tillåtas under tävlingsdagen. Hästens utrustning får på inget sätt vara skadlig eller orsaka onödigt obehag. Inte heller får hästen ridas på det vis att den tar skada eller upplever onödigt obehag. I övrigt får vilken typ av sadel eller betsling som helst användas, också ridstilen är valfri. Hästen ska vara i den typ av kondition att den klarar av alla tävlingens löp utan att ta skada. För deltagaren gäller valfri klädsel om inte annat är bestämt av tävlingsarrangören. Vidare får vilken pilbåge som helst användas så länge deltagaren inte använder sig av några andra moderna hjälpmedel än nockläge. Inte heller får pilhylla användas. Typ av pilar är valfria så länge deltagaren endast använder spetsar avsedda för tavelskytte. I övrigt är modern utrustning tillåten.

7 Koreanska Klass 2 Den koreanska disciplinen klass 2 består av 6 löp, uppdelade i 3 grenar med 2 löp för varje gren (enkel, dubbel, multipel). Banans längd för den enkla och dubbla grenen ska vara 90 meter, och längden för multipel grenen ska vara 150 meter. Banan måste inte vara rak. I anslutning till samtliga banor ska det finnas plats för en fullgod start- och stoppzon. Måltavlornas placering: Enkel; Måltavlans placering ska vara 5 meter till vänster om banans mitt. Måltavlans placering ska vara 45 meter från banans start. Måltavlan ska vara vinklad rakt mot banan. Dubbel; Måltavlornas placering ska vara 5 meter till vänster om banans mitt. Måltavlornas placering ska vara 40 respektive 50 meter från banans start. Första måltavlan ska vara vinklad mot banans början, och andra måltavlan ska vara vinklad mot banans slut. Multipel; Måltavlornas placering ska vara 5 meter till vänster om banans mitt. Måltavlornas placering ska vara 15, respektive 45, respektive 75, respektive 105, respektive 135 meter från banans start. Alla måltavlor ska vara vinklade rakt mot banan. Poängvärdet på måltavlorna är som följer, utifrån och inåt räknat: 1 - Svart 2 - Grön 3 - Gul 4 - Röd 5 - Tigerhuvud Endast pilar som går genom tavlan eller sätter sig fast i tavlan räknas som träff. Tillåtet antal pilar per mål är 1 pil. För enkel och dubbel gäller att alla pilar måste dras från koger, stövel eller bälte. Detta gäller även första pilen, det vill säga; Det är inte tillåtet att nocka innan startmarkeringen är nådd. Inte heller får någon hand vidröra någon pil innan startmarkeringen är nådd. Om detta är fallet, ska samma pil inte ge poäng vid eventuell träff. För multipel gäller att alla pilar måste dras från koger, stövel eller bälte, bortsett första pilen som får vara nockad redan innan startmarkeringen. Om pil avfyras innan deltagarens häst passerar markeringen för banans början eller efter markeringen för banans slut med nosen, ska träffpoäng inte delas ut för de pilar avfyrade innan och efter start- och slutmarkeringarna. Tidsfrister: Enkel; 12 sekunder. Dubbel; 12 sekunder. Multipel; 16 sekunder. Om deltagaren klarar att rida löpet under den tillåtna tiden, ska ett extra poäng per sekund delas ut. Om deltagaren inte klarar att rida löpet på den tillåtna tiden, delas endast eventuella träffpoäng ut. Om ingen träffpoäng erhålles under ett löp, ska inte heller någon tidspoäng delas ut. För att träffpoäng, samt tidspoäng ska delas ut i Multipel.

8 Om ekipaget inte slutför ett löp, ska inte några träffpoäng delas ut. Om deltagare eller häst lämnar banan under ett löp, två gånger i direkt följd, ska deltagaren diskvalificeras från disciplinen. Banans början och slut ska vara väl markerat. Om ekipaget inte passerar startlinjen inom 20 sekunder efter att klartecken för start ges, ska löpet diskas. 1 funktionär ska vara placerad vid banans början och 1 funktionär vid banans slut för att bistå domarna i att kontrollera tiden för deltagarens löp, samt utesluta fusk. Funktionären placerad vid banans början ska med grön flagg tydligt markera att deltagaren passerat markeringen för banans början med hästens nos. Funktionären placerad vid banans slut ska med ett stoppur börja ta tiden då funktionären vid banans början markerar med grön flagg. När deltagaren passerar banans slutmarkering med hästens nos, ska tiden stannas. Om deltagaren fuskat, det vill säga, avfyrat en pil innan eller efter att tiden börjat, ska detta markeras tydligt med röd flagg av respektive funktionär då deltagarens löp är slut. Inga uppvärmningslopp på banan ska tillåtas under tävlingsdagen. Hästens utrustning får på inget sätt vara skadlig eller orsaka onödigt obehag. Inte heller får hästen ridas på det vis att den tar skada eller upplever onödigt obehag. I övrigt får vilken typ av sadel eller betsling som helst användas, också ridstilen är valfri. Hästen ska vara i den typ av kondition att den klarar av alla tävlingens löp utan att ta skada. För deltagaren gäller valfri klädsel om inte annat är bestämt av tävlingsarrangören. Vidare får vilken pilbåge som helst användas så länge deltagaren inte använder sig av några andra moderna hjälpmedel än nockläge. Inte heller får pilhylla användas. Typ av pilar är valfria så länge deltagaren endast använder spetsar avsedda för tavelskytte. I övrigt är modern utrustning tillåten.

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte!

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte! inbjuder till Sydsvenska Mästerskapen Tid: 5-6 juli 2014 i Beridet Bågskytte! Plats: Ringhult Islandshästar, Stehag. Kostnad: Ungersk, Turkisk och Koreansk gren 500:- Vi har ett begränsat antal lånehästar

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Regler för Beridet Bågskytte

Regler för Beridet Bågskytte Regler för Beridet Bågskytte Allmänna regler 1. Funktionärer 1.1. Vid varje tävling skall det finnas utsedda personer till följande roller: Tävlingsledare Huvuddomare Måldomare, en eller flera Tidtagare,

Läs mer

TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass

TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass 1 TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass 2 PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass Dokumentet

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING SYFTE MED TÄVLINGSFORMEN: En tävlingsform där alla raser kan delta. Syftet är att utbilda ryttare och häst för att ekipaget ska kunna hantera olika situationer genom att

Läs mer

TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se

TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter 1 TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter 2 Välkommen att läsa nya PTV anvisningar för uppgifter. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

PROTOKOLL BRUKSRIDNING

PROTOKOLL BRUKSRIDNING PROTOKOLL BRUKSRIDNING 2012-04-01 JUF Funktionskontroll Hästens kondition, rykt och hovvård Domare Max Visning av hästen vid hand Max Utrustningens kondition, tillpassning och sadling Max Uppsittning Max

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150506 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Ord och begrepp inom Bågskytte

Ord och begrepp inom Bågskytte Ord och begrepp inom Bågskytte Säkerhet inom bågskytte Säkerheten är mycket viktig eftersom det är ett slags vapen man hanterar i bågskytte. Det är du som skytt som är ansvarig för den pil du skjuter iväg

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Lite om westerntävlingar

Lite om westerntävlingar Lite om westerntävlingar Western Horsemanship Klassen börjar med ett individuellt program, och därefter rider alla deltagarna i klassen samtidigt för bedömning. Ryttaren bedöms för sin sits, hållning och

Läs mer

Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad Nybörjarklass Rallylydnad Nybörjarklass Mom Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen vid skylten är att föraren står och hunden sitter vid förarens vänstra sida. I Avancerad klass och Mästarklass kan

Läs mer

Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017

Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017 Välkomna Trelleborg Triathlon 6/6 2017 Distansen 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning. Hålltider Måndagen den 5 juni 17.00-18.00 Uthämtning av startkuvert på Dalabadet, Trelleborg i sekretariatet

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Vanliga avdrag i rallylydnad

Vanliga avdrag i rallylydnad Vanliga avdrag i rallylydnad SAMMANSTÄLLNING AV VANLIGA AVDRAG FRÅN DOMARKONFERENSEN 2014 GENERELLA AVDRAG Sträckt koppel -1 SK Nosar kortvarigt på marken, banmaterial eller person -1 NOS Hunden som tillfälligt

Läs mer

Licens C för 10 klassen

Licens C för 10 klassen Licens C för 10 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Anders Lindblom

Läs mer

REGLER FÖR PARTÄVLING WMS

REGLER FÖR PARTÄVLING WMS REGLER FÖR PARTÄVLING WMS Innehåll Anmälan/besiktning... 2 1. Offentliggörande av sektioner/bana... 2 2. Bestämmelser för sektioner/bana... 2 3. Service och bogsering... 2 4. Bestämmelser för depåer...

Läs mer

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05

SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN. Domarreglemente 2010-09-05 SVENSKA TAEKWONDOFÖRBUNDETS ITF SEKTIONEN Domarreglemente 2010-09-05 Innehåll Artikel 1 Syfte... 2 Artikel 2 Tillämpning... 2 Artikel 3 Ledning av domarverksamheten i Sverige... 2 Artikel 4 Internationell

Läs mer

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass Svenska Brukshundkl ubben Nya momentbeskrivningar, börjar gälla 2014-01-01 Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen

Läs mer

Ryttarmeddelande Kristinehamnsritten med unghäst finalen 2015

Ryttarmeddelande Kristinehamnsritten med unghäst finalen 2015 Ryttarmeddelande Kristinehamnsritten med unghäst finalen 2015 Föreningen Värmlands Distansryttare hälsar Dig välkommen till Kristinehamn och A9-ritten lördagen den 3 oktober 2015. Tävlingsplatsen är belägen

Läs mer

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna

SNOOKER. Introduktion och de viktigaste reglerna SNOOKER Introduktion och de viktigaste reglerna Snookerhallen i Stockholm AB Det är tillåtet att sprida materialet, i tryckt form, i sin helhet och utan förändringar. Snookerhallen i Stockholm Krukmakargatan

Läs mer

Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass

Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska byta åldersklass Licensutbildning Sida 1 av 16 Licens frågor 3D Namn Ålder Vilken licens ska du ha? Kontrollera gentemot åldern vilken licens skytten ska ha. I Sverige är det året man fyller år som bestämmer när man ska

Läs mer

Riktlinjer för FEI:s kürprogram

Riktlinjer för FEI:s kürprogram Riktlinjer för FEI:s kürprogram Ponny-kür 1. Skrittpiruett som består av mer än 180 o. Slutbetyg för skrittpiruett blir 0 (oavsett om någon/några andra korrekt utförda skrittpiruetter visas). 2. Om skritt

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

Instruktörer: Peter Bergkvist, Debi Walker, Jan Liljegren, Max, Jessica, Nathalie, Freja, Karl och Ludvig.

Instruktörer: Peter Bergkvist, Debi Walker, Jan Liljegren, Max, Jessica, Nathalie, Freja, Karl och Ludvig. Kursplan Innehåll: Säkerhet vid bågskytte, grundläggande bågskytteteknik, strängvandring med baraebow, mellandrag med långbåge, skriva protokoll för tavelskytte Ansvarig ledare: Roland Bexander Instruktörer:

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Hunter Klasser Snabb och enkel förklaring av klasserna. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Licens B för 13 & 16 klassen

Licens B för 13 & 16 klassen Licens B för 13 & 16 klassen Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Peter Arlekrans

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

Tävlingsbestämmelser. Bouleskytte

Tävlingsbestämmelser. Bouleskytte Tävlingsbestämmelser Bouleskytte Kap. 2 Skytte-SM 1. Förutsättningar (110101) Skytte-SM genomförs för öppen klass, dam klass, V55 och för juniorklassen. Kvalificering till Skytte-SM sker i distriktens

Läs mer

Licens A för alla över 20 år

Licens A för alla över 20 år Licens A för alla över 20 år Du ska kunna de regler som är aktuella för Dig beroende på om Du ska tävla i skogen på en jakt-, fält- eller 3D tävling eller på tavla ute eller inne. Fotograf: Erkki Ahvenvaara

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Spelregler för 7-mannafotboll

Spelregler för 7-mannafotboll Spelregler för fotboll 2014 Spelregler för 7-mannafotboll 135 SPELREGLER FÖR 7-MANNAFOTBOLL Undantag Distriktsförbunden får införa modifieringar i spelreglerna i sina egna tävlingar om modifieringarna

Läs mer

Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet

Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet Guide för Avelsvärdering och utställning av lusitano Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet De flesta lusitanos avelsvärderas runt fyra års ålder. Ston visas för hand och hingstar uppsuttet

Läs mer

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart.

Läs mer

TÄVLINGSHUNDSPORT Regler

TÄVLINGSHUNDSPORT Regler TÄVLINGSHUNDSPORT Regler ALLMÄNT Hunden ska på tävlingsdagen vara minst 15 månader gammal. Dräktiga eller diande tikar får inte tävla i THS, löptikar startar sist i alla discipliner. Deltagande hunds förare

Läs mer

Lydnad, ta vlingsklass 2

Lydnad, ta vlingsklass 2 Lydnad, ta vlingsklass 2 Fastställd 2014-06-15 Allmänt Klassen ingår i DM. Hund som startar i klassen kan inte gå tillbaka till tävlingsklass 1 eller novisklass och deltar inte i tävlingen om årets guldhund.

Läs mer

Games och Speedstakes for dummies, på svenska

Games och Speedstakes for dummies, på svenska Games och Speedstakes for dummies, på svenska Mija Jansson. Texten är ett försök att underlätta förståelsen för tävlingsformerna ifråga men jag kan inte garantera att jag förstått allt rätt och självklart

Läs mer

Regelverk för Rallylydnad (Rally)

Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally)... 1 Rallyintroduktion... 2 Kapitel 1. Generella riktlinjer för tävlingar i Rally Lydnad... 3 a. Ansökan om att arrangera tävling i Rally

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Ref: 2013 12 Rglerna finns att hämta via www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram dessa regler. Svenska Mattcurlingförbundet

Läs mer

Start. Mål. Rallylydnad Nybörjarklass. Sitt. Sitt ligg. Sväng höger. Sväng vänster. Helt om höger

Start. Mål. Rallylydnad Nybörjarklass. Sitt. Sitt ligg. Sväng höger. Sväng vänster. Helt om höger Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Övning nr Skylt Start Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen vid skylten är att föraren står och hunden sitter vid förarens

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Sammanfattning av tävlingsgrenen Robotfemkamp innebär att en helt autonom robot skall tävla i fem olika grenar med olika karakteristiska uppgifter. Dessa är

Läs mer

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt.

Notering ( ): Numreringen av nedanstående paragrafer är inte uppdaterad men kommer att rättas till så snart som möjligt. Bilaga 1. SvSF REGLEMENTE FÖR VILTMÅL 80 m. Utgåva januari 2007 Detta reglemente ska tillämpas tillsammans och läsas tillsammans med reglemente för viltmål 50 m. Reglerna för 80 m skiljer sig endast på

Läs mer

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb Tävlingskompendium Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb 1. Anmälan Inför varje klubbtävling kommer det ut en så kallad proposition på hemsidan, den brukar också sättas upp på anslagstavlan

Läs mer

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017 FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK Hej alla medlemmar, KLUBBMÄSTERSKAP-2017 Förra året gjorde vi ett försök till att kora KM-vinnare i olika tävlingsgrenar. Alla som officiellt tävlade med sina hundar hade

Läs mer

Ändringar i TR II 2010

Ändringar i TR II 2010 Ändringar i TR II 2010 * finns ett förtydligande sist i momentet Understruken text = ändring/tillägg 2010 Mom 204 Anmälan skall ske efter resp propositions bestämmelser och vara arrangören tillhanda sista

Läs mer

Buhundspelen 2015 Hökensås

Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen Buhundspelen är en inofficiell tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden ett visst antal poäng som läggs ihop till en

Läs mer

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April.

TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar inom ITF sektionen till Västsvenska Cupen 2014 som kommer att arrangeras Lördagen den 5 April. VÄSTSVENSKA CUPEN 2014 Lindome Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Juniorer och Seniorer den 5 April 2014 i Aktiviteten i Mölndal TID OCH PLATS Vi välkomnar alla klubbar

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

Välkomna till KM Tävlingskommittén

Välkomna till KM Tävlingskommittén Funktionärs-PM KM söndagen den 14 maj 2017 Stort tack för att du ställer upp som funktionär på KM! Utan din hjälp skulle inte tävlingen kunna genomföras. Samling för grenledare vid sekretariatet klockan

Läs mer

Spelregler för 7-mannafotboll

Spelregler för 7-mannafotboll Spelregler för fotboll 2014 Spelregler för 7-mannafotboll 135 1. SPELPLANEN Spelplanens mått och markering framgår av planskissen. Spelplanen ska vara rektangulär. Längden bör vara högst 85 och lägst 60

Läs mer

Instruktion för hinderdomare

Instruktion för hinderdomare Fälttävlan Instruktion för hinderdomare Gäller från och med 2010-04-01 Utdelas till funktionärerna i god tid före tävlingsdagen. Tack för att du ställer upp! Utan din insats skulle det här fälttävlansarrangemanget

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSKÖRNING MED HÄST OCH VAGN 1 Utbildar Arrangerar SM i kuskar - plöjning domare - skogskörning funktionärer - brukskörning banbyggare - Nordiskt mästerskap Teckningar: Sture Magnusson,

Läs mer

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV TRAB Datum: Utgåva: Förändrade delar i reviderade avsnitt markeras genom ett vertikalt streck i vänster marginal. 2017-01-01 12 1 4 TÄVLINGSREGLER TRAB

Läs mer

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö

Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö och funktionärkonferens Eksjö Bilaga 1. Bilaga till anteckningar domarkonferens Eksjö 2007-01-20 och funktionärkonferens Eksjö 2007-01-21. Sammandrag från minnesanteckningar från konferens domare samt tävlingsledare vid lydnadsprov,

Läs mer

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER.

Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. INBJUDAN Svea Cup 9 Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 9. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. En nyhet är att vitbältare kommer

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2

DIVISIONER OCH KLASSER DIVISION VIT GUL GRÖN BLÅ/RÖD. 9kup-1 till 9kup-2 8kup-1 till 7kup-2 6kup-1 till 5kup-2 4kup-1 till 1kup-2 SWEDISH ITF OPEN 2015 Ljungby Taekwon-Do Klubb välkommnar alla klubbar i Sverige till en tävling för Yngre Miniorer, Miniorer, Kadetter,Yngre Juniorer, Juniorer och Seniorer den 15 november 2015 i Sunnerbohallen

Läs mer

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen 2012 Ullared 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen Buhundspelen är en tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden

Läs mer

SPELREGLER FÖR MATTCURLING

SPELREGLER FÖR MATTCURLING SPELREGLER FÖR MATTCURLING Verkställande regelverk 2015-08 senaste version finns alltid att hämta på www.mattcurling.org Inledning Svenska Mattcurlingförbundet har i samarbete med föreningar tagit fram

Läs mer

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001)

F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) F3C HELIKOPTER SPORT PROGRAM 1997- (Ny manöver 2 ersätter tidigare, fr.o.m. 2001) 1. VERTIKAL TRIANGEL. Piloten står i cirkel P eller utmed en linje dragen genom dess centrum och parallellt med domarlinjen.

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

Systemspecifika regler Betongbanan

Systemspecifika regler Betongbanan Systemspecifika regler Betongbanan Version 2015-04-15 Innehåll 13 Systemspecifika regler Betongbanan... 3 13.1 Generellt... 3 13.2 Standardbanor... 4 De systemspecifika reglerna för betongbanan beslutas

Läs mer

Weronica Helleberg Idrottslärare Finnbacksskolan. Orientering år 7

Weronica Helleberg Idrottslärare Finnbacksskolan. Orientering år 7 Lektion 1 och 2 MB + skolgård Orientering år 7 Syfte: goda levnadsvanor, påverka sin hälsa, vistas i utemiljöer och natur värdet av ett aktivt friluftsliv, röra sig allsidigt förstå Varför: förstå karta,

Läs mer

Program 21/4 2014. Islandshästovalen Tingsryds travbana. Besök hästarnas paradis

Program 21/4 2014. Islandshästovalen Tingsryds travbana. Besök hästarnas paradis Besök hästarnas paradis Tänk dig att tölta fram på en äkta gæðingur en solig sommardag... Du är uppe i de Isländska fjällen, med utsikt över hela Skagafjörður, Atlanten och bergen. Följ med oss till Island

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

divisionsfinaler ponny

divisionsfinaler ponny divisionsfinaler ponny Samla poäng i divisionsloppen. - Finaler på fyra banor I varje lopp som körs i klass III, klass II, klass I, Bronsdivisionen, Silverdivisionen samt Gulddivisionen utdelas 30-12-8-6-4-3

Läs mer

Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler. 8:e upplagan Antagna

Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler. 8:e upplagan Antagna Västsvenska Airsoftföreningens Airsoftregler 8:e upplagan Antagna 2007.01.17 Säkerhetsregler Dessa säkerhetsregler gäller på samtliga VSAF-spel och kan endast modifieras med godkännande av en majoritet

Läs mer

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP TÄVLINGSLICENS FÖR ISJAKT Att segla isjakt innebär ett stort ansvar gentemot omgivningen med hänsyn till de höga hastigheter det kan handla om. För den som bara nöjesseglar gäller

Läs mer

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977.

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Kort om distansritt Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Sporten blev en erkänd FEI-gren 1982. Distansritt är numera den tredje största ridsportsgrenen ansluten till FEI, näst efter hoppning

Läs mer

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER

OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015. Esbo Segelförening rf. Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER OPTIMIST FM ESF 6-9. 8. 2015 Esbo Segelförening rf Esbo, Finland SEGLINGSFÖRESKRIFTER 1 REGLER 1.1 Vid tävlingen tillämpas reglerna så som de definieras i Kappseglingsreglerna 2013-2016. 1.2 Vid tävlingen

Läs mer

Att tänka på inför friidrottstävling

Att tänka på inför friidrottstävling Att tänka på inför friidrottstävling Före tävling Tävlingar får ni reda på via friidrottsgruppen eller så läser ni själva på Smålands Friidrottsförbunds hemsida www.smfif.se och där under Tävlingar. Då

Läs mer

Svenska Knabstrupperföreningens RIKSUTSTÄLLNING Med Årets Unghästtalang Hanaskede, Axvall 11-12 augusti 2012

Svenska Knabstrupperföreningens RIKSUTSTÄLLNING Med Årets Unghästtalang Hanaskede, Axvall 11-12 augusti 2012 Svenska Knabstrupperföreningens RIKSUTSTÄLLNING Med Årets Unghästtalang Hanaskede, Axvall 11-12 augusti 2012 Gemensamma bestämmelser: 1. Anmälningstiden utgår måndagen den 23 juli 2012. 2. Anmälan på särskild

Läs mer

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE III

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE III SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE III Ridtravarhoppning Datum: Utgåva: Förändrade delar i reviderade avsnitt markeras genom ett vertikalt streck i vänster marginal. 1 2017-01-01 12 3 TÄVLINGSREGLER

Läs mer

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler

Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs. Regler Volleybollspelet tom 14 år med fyrmannalag och en tillåten studs Regler - SPELETS IDÉ - Volleyboll är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volleyboll kan spelas

Läs mer

Direktiv för domare- FEI:s Kürprogram.

Direktiv för domare- FEI:s Kürprogram. Direktiv för domare- FEI:s Kürprogram. Tekniska betyg: Betyget för tekniskt utförande beror enbart på kvalitén i utförandet av de obligatoriska rörelserna i programmet. Betygsättningen sker på samma sätt

Läs mer

KLASSREGLER BIL, RACE ON THE BASE 2013

KLASSREGLER BIL, RACE ON THE BASE 2013 KLASSREGLER BIL, RACE ON THE BASE 2013 BILKLASSER RACE ON THE BASE / RACESTAR TROPHY 2013 TH - TEN N HALF BO 7.00 sek på 402m. PS - PRO STREET BO 7.60 sek på 402m. 4TO6 - FOUR TO SIX BO 6.00 sek på 402m.

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser III Hoppning Gäller fr o m 1 januari 2009 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

Regier for manoverkorningsmarke med husvagn

Regier for manoverkorningsmarke med husvagn Regier for manoverkorningsmarke med husvagn Inledning For att hoja korkunskapema och dfumed framja trafiksakerheten infor Nordiska Caravan Radet ett manovermarke. Detta kan tilldelas den medlem som har

Läs mer

TÄVLINGSLEDARE. [En enkel guide för hur du som tävlingsledare använder SVEMO TA]

TÄVLINGSLEDARE. [En enkel guide för hur du som tävlingsledare använder SVEMO TA] 2013 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se TÄVLINGSLEDARE [En enkel guide för hur du som tävlingsledare använder SVEMO TA] Innehåll Inledning...

Läs mer

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE

KAPITEL 25 FÄLTBÅGSKYTTE 25.1 Fältbågskytte -allmänt... 1 25.2 Ronder fältbågskytte (SBF)... 2 25. Skjutbana - fältbågskytte... 2 25.4 Tävlingsplatsens utrustning - fältbågskytte... 25.5 Skyttarnas utrustning... 25.6 Skjutningen

Läs mer

Föreskrifter för 7-manna senior 2014

Föreskrifter för 7-manna senior 2014 Föreskrifter för 7-manna senior 2014 VÄRMLANDS FOTBOLLFÖRBUND Spelregler SvFF:s spelregler för 7-mannafotboll gäller. Finns bifogade detta dokument. Speltid 2 x 25 minuter Antal spelare Varje lag får bestå

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven.

16. VOLLEY Volley är tillåtet dock inte på serven. Spelregler 1. PLACERING AV SPELARNA Spelet spelas i par Spelarna står i områden som är belägna på varsin sida av nätet. Servaren sätter bollen i spel och mottagaren returnerar bollen. Mottagaren kan stå

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt på en inomhus tävling i. FlyCasting. den 5 april i klasserna

Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt på en inomhus tävling i. FlyCasting. den 5 april i klasserna SFK laxen i Halmstad Inbjuder alla juniorer i region syd/mitt på en inomhus tävling i FlyCasting den 5 april 2015 i klasserna Modifierad Trout Distance, Trout Distance och Trout accuracy. - Tid 10:00 12:30

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Administrera tävling. Ansökan om tävling

Administrera tävling. Ansökan om tävling 2015 Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet Box 2314 600 02 NORRKÖPING Tel. 011-23 10 80 www.svemo.se Administrera tävling Steg 1 Ansökan om tävling [Här kan du läsa en enkel guide hur du arrangerar

Läs mer

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8

SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 SEGLINGSFÖRESKRIFTER för Stockholm Cup 2010 Optimist Blå & Zoom8 Kappsegling: Stockholm cup 2010 Datum: 9 maj Arrangör: Viggbyholms Båtklubb Klasser: Optimist Blå & Zoom8 1. Regler 1.1 Kappseglingarna

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Regler för Volley 2000

Regler för Volley 2000 Regler för Volley 2000 - SPELETS IDÉ - Volley 2000 är den unga och spännande spelformen med studs där man har roligt från första slaget. Volley 2000 kan spelas av alla - killar och tjejer, stora och små,

Läs mer

Innan tävling Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det mycket att bidra med även innan en tävling.

Innan tävling Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det mycket att bidra med även innan en tävling. Hopptävling Innan tävling Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det mycket att bidra med även innan en tävling. Förberedelser till cafeterian I cafeterian har

Läs mer

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Rallylydnad Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Sporten för alla Det här är en hundsport för alla, till skillnad från många andra hundsporter som passar bättre för vissa typer av hundar och deras

Läs mer

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK

Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Svenska Nose Work Klubben (SNWK) Tävlingsregler för sporten NOSE WORK Version 1.0 December 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 2 VAD ÄR NOSE WORK?... 2 SVENSKA NOSE WORK KLUBBEN (SNWK)... 2 ARRANGERA TÄVLING

Läs mer

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07

Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Regeltolkningar lydnadsregler SBK, för frågor inkomna 2012-2013 Utskottsgrupp lydnad, 2014-05-07 Apportering I 14 står det om hundens framförande: "Föraren avgör när hunden skall kommenderas in. Vid apporteringsmomenten

Läs mer

Manual. Banhasning. Vi kommer här att gå igenom hasningens hemligheter, ett antal begrepp och uttryck som kommer att användas under Alpina VM i Åre.

Manual. Banhasning. Vi kommer här att gå igenom hasningens hemligheter, ett antal begrepp och uttryck som kommer att användas under Alpina VM i Åre. Manual Banhasning 1 Manual Banhasning Att vara banhasare är en mycket viktig uppgift för att skapa fina förhållanden för de tävlande. En väl fungerande haspatrull kan innebära att startnummer 70 har lika

Läs mer

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015.

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Hejsan!! Nu är det dags att anmäla sig till denna tävling. Tävlingen genomförs i år i slutet av maj då det förhoppningsvis är varmt och skönt ute. Här kommer

Läs mer

PROTOKOLL SKOGSKÖRNING MED HÄST

PROTOKOLL SKOGSKÖRNING MED HÄST PROTOKOLL SKOGSKÖRNING MED HÄST 2017-01-01 JUF STATION 1 Tävlande nr: Namn: Domare: Häst: Datum: Bedögspunkter Kuskens och medhjälparens klädsel och utrustning Plats: () () poäng Hästens kondition och

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Domaranvisningar Träningsklass 2016

Domaranvisningar Träningsklass 2016 Domaranvisningar Träningsklass 2016 Struken skylt utgår, -18 införs -18 poäng ersätter struken skylt. Det ska tydligt anges i protokollet, så att den tävlande förstår att något blivit rejält tokigt och

Läs mer