Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt."

Transkript

1 Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart. Om inte så kan ryttarna på plats välja att bilda lag efter lämpligt antal medlemmar. I de fall ryttarna på plats väljer att bilda lag, eller att lokal förening väljer att använda regionsuttagning som uttagning till klubblag, får de 4 eller 6 ryttarna med högst kombinationspoäng rätt att delta för laget. Varje lag ska ha ett lagnamn. Alla lagdeltagarna behöver inte rida samma uttagning utan ryttarens resultat räknas in under lagnamnet när alla uttagningar har varit. De 20 bästa lagen går vidare till Lag SM. Ryttarna får göra lagen som de själv vill, inget krav på medlemskap i samma klubb. När laget består av 4 deltagare, rider ryttarna 3 grenar var. Vid 6 deltagare rider ryttarna 2 grenar var. På LAG SM, ej uttagningen. F3 är utbytt till F2 efter ett beslut av FEIF att grenen ska utgå ur FIPO Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Ryttarna deltar i 3-5 grenar var vid uttagningen. Se nedan hur du väljer dina grenar. De 3 bästa grenarna räknas för varje ryttare. Ungdomstävlingsreglemente Version Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs gäller det rådande FIPO-reglementet med undantag för bett. Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Ungdomsreglementet är framtaget för: Ungdomslags-SM 1.1 Ovalbaneklasser I alla ovalbaneklasser ges en extra poäng för ryttarens sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och inverkningar. Om fem domare dömer så stryks den högsta och lägsta poängen. Slutpoängen, som räknas fram av sekretariatet är det aritmetiska medelvärdet av de tre poängen avrundat till två decimaler. 1.2 Ungdomsklasser T5 Lätt Töltklass (ovalbana) T7 Bastölt (ovalbana) T6 Lätt Tölt T2 (ovalbana) PP2 Lätt Stilpass (passbana) V3 Ungdomsfyrgång (ovalbana) F3 Ungdomsfemgång (ovalbana) V4 Fyrgång Special (ovalbana) FR1 Flagglopp (passbana) TR1 Trail CR1 Terräng FS1 Dressyr (dressyrbana) FS3 Show (markarbete på dressyrbanan) Lag Show (laguppvisning med häst på dressyrbanan) 2. Klasserna 2.1 T5 Lätt Töltklass Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Klassen rids i båda varven Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner

2 2.1.3 Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbets- till mellan tempo tölt, Sakta av till skritt och byt varv 2. arbetstempo tölt på kortsidorna med steglängdsökningar på långsidorna. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.2 T7 Bastölt Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Val av varv ska anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbetstempo tölt, sakta av till skritt och byt varv 2. valfritt tempo tölt En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.3 T6 Lätt Tölt T2 Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Klassen rids i båda varven Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbets- till mellan tempo tölt, sakta av till skritt och byt varv 2. Arbets- till mellantempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och PP2 LÄTT STILPASS Startberättigade hästar Restriktioner FIPOs regler för passbaneklasser och utrustning gäller Banan Denna klass rids på en bana som är lämplig för passtävlingar. Banan i sig är 170 m. Varje ekipage måste deltaga i minst två och max tre försök. Det sista försöket är frivilligt. Poängen för de två bästa försöken är de som räknas Startordningen Innan första omgången lottas startordningen i klassen fram. Startordning är sedan densamma under det första, andra och tredje försöket.

3 2.4.5 Start När startflaggan höjs startar den tävlande i valfri gångart. Mellan startlinjen (0 m) och 50 m markeringen skall hästen läggas i flygande pass. Vid 50 m markeringen skall hästen gå i flygande pass. Tidtagningen börjar vid 50 meter markeringen (genom en tydlig signal) och avslutas vid 120 meter markeringen. Efter 120 m markeringen skall hästen tas ned i tölt, trav, skritt eller långsam pass. Programmet avslutas vid 170 m markeringen. Medelvärdet av de två bästa försöken avgör placeringen. Vid samma poäng för första plats vinner ryttaren med den bästa tiden. Om tiden också är densamma vinner hästen med det bästa tredje försöket. Är även detta lika hästarna gå ett extra lopp och efter tiden tillkännagivits skall domarna visa den slutliga placeringen Poängbedömning Den första domaren bedömer övergången till pass. Den andra domaren bedömer passen mellan 50 m och 85 m markeringen. Den tredje domaren bedömer passen mellan 85 m och 120 m markeringen Den fjärde domaren bedömer nedtagningen mellan 120 m markeringen och banans slut vid 170 m markeringen. Startern (som skall vara en domare) står vid 50 m markeringen. Denne ger signal med sin flagga till tidtagarna vid 120 m markeringen, när hästen passerar 50 m. Dessutom markerar startern med en röd flagga om hästen ej ligger i flygande pass vid 50 m markeringen. Vid 120 m markeringen står en domare som höjer en röd flagga om hästen inte ligger i pass när den passerar markeringen. Domarna väljer var de står så att de får bästa möjliga översikt över sin del av banan. När hästen har passerat visar domarna sina poäng. Om hästen faller ur passen under tidszonen, skall den (de) domaren/na visa röd flagg och ingen poäng för tiden ges. För presentationen är maxpoängen 40.0 poäng medan tidspoängen beräknas enligt följande tabell och är maximalt 20.0 poäng. Slutsumman skall delas med Ogiltigt försök Om en häst erhåller noll poäng från domare två eller tre, eller om domaren vid start eller mål visar röd flagga så ges noll tidspoäng. Om tre domare visar noll poäng på samma försök så ogiltigförklaras detta försök Poängtabell för lätt stilpass Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng 6,5> 20,0 7,5 15,0 8,5 10,0 9,5 5,0 10,5 < 0,0 6,6 19,5 7,6 14,5 8,6 9,5 9,6 4, ,7 19,0 7,7 14,0 8,7 9,0 9,7 4, ,8 18,5 7,8 13,5 8,8 8,5 9,8 3, ,9 18,0 7,9 13,0 8,9 8,0 9,9 3, ,0 17,5 8,0 12,5 9,0 7,5 10,0 2, ,1 17,0 8,1 12,0 9,1 7,0 10,1 2, ,2 16,5 8,2 11,5 9,2 6,5 10,2 1, ,3 16,0 8,3 11,0 9,3 6,0 10,3 1, ,4 15,5 8,4 10,5 9,4 5,5 10,4 0, V3 UNGDOMSFYRGÅNG Programmets längd är ca 8 min. Val av varv samt vilken gångart (tölt eller trav) man önskar visa med tydlig steglängdsökning ska anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till tre ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. arbets- till mellantempo tölt 2. arbets- till mellantempo trav 3. mellanskritt 4. arbets- till mellantempo galopp 5. fritt val av gångart: en tydlig steglängdsökning skall visas antingen i trav eller i tölt. En extra poäng ges för sits och inverkningar. Domarna stryker den lägsta gångartspoängen för varje ekipage, dock får inte poängen för arbets- till mellantempo tölt strykas.

4 2.5.4 Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.6 F2 FEMGÅNG Programmets längd är ca 8 min. Val av varv skall anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till tre ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. arbets- till mellantempo tölt 2. arbets- till mellantempo trav 3. mellanskritt 4. arbets- till mellantempo galopp 5. flygande pass En extra poäng ges för sits och inverkningar. Flygande pass skall visas tre gånger på långsidan Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Om fem domare dömer så stryks den högsta och lägsta poängen. Slutpoängen är det aritmetiska 2.7 V4 FYRGÅNG SPECIAL Programmets längd är ca 12 till 15 minuter. Val av varv skall anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för ovalbaneklasser och utrustning Uttagning Klassen rids i grupper om upp till tre ryttare och på speakerns kommando.. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. mellanskritt 2. valfritt tempo tölt 3. övergång skritt-tölt och tölt-skritt, detta moment rider man en och en och på speakerns kommando 4. arbets- till mellantempo trav 5. övergång arbets- till mellan galopp Deltagarna samlas på mitten av motsvarande långsida där galopp ej skall visas. Därefter visar en och en på speakerns kommando framridning skritt-galopp på första kortsidan, visning av galopp på långsidan och nedtagningen till skritt på motsvarande kortsida. Byte av varv. Visning av galopp i andra varvet sker på samma långsida med samma procedur. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poängen i "Övergångar mellan gångarter" bedöms enligt följande; Det aritmetiska medelvärdet av de båda galoppvisningarna räknas som 50%, övergången i tölt 50%. Poängen är det aritmetiska medelvärdet av de båda poängen. Poäng skall också ges för sits och Generella riktlinjer I denna klass bedöms i första hand ryttarens sits och inverkningar, ej huvudsakligen hästens gångarter. Vidare bedöms ekipagets harmoni, visningens korrekthet samt hästens lydighet. Önskas av ryttaren: korrekt och följsam sits, mjuk och känslig hand, närmast osynliga hjälper. Precist och harmoniskt utförande av övningarna samt ett hänsynsfullt uppträdande mot de medtävlande. Önskas av hästen: lösgjord och med god framåtbjudning i alla gångarter, bra form och lydig i alla övningar. Om ryttarens hjälper är korrekta så påverkas poängen inte nämnvärt av mindre taktfel. Hästens aktion och steglängd påverkar inte den poäng som ges. 2.8 FR1 FLAGGLOPP Ryttarna får välja med vilken hand de vill ta flaggorna och de väljer också på vilken sida om tunnorna de vill passera.

5 2.8.1 Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för utrustning Banan Klassen rids på en passbana på 200 m. Om det ej finns en passbana kan även en ovalbana användas. Start- och mållinje skall vara tydligt utmärkta. 4 stationer skall finnas på banan. Varje station består av en hink fylld med sand vilken placeras ovanpå en tunna. Innan någon start kan ske måste en flagga på en pinne placeras i hink 1 och 3. Det måste vara lätt att ta flaggorna ur hinkarna och placera dem i de nästföljande hink 2 och 4. Den första tunnan skall stå efter 40m, den andra vid 80m, en tredje vid 120m och den fjärde vid 160m. Höjden från marken till ovansidan av hinkarna får vara min 120cm och max 150cm. Pinnen vilket flaggan sitter på får vara min 40cm och max 50cm lång. Pinnarna skall vara av så kallad elplaströr. Tjockleken på pinnarna skall ligga mellan 1.5cm - 2cm i diameter Startordningen Innan första startomgången lottas startordningen i klassen fram. Startordning är sedan densamma under det första och andra försöket. Varje ekipage har rätt till två lopp, det snabbaste löpet räknas Start Klassen rids enskilt. Efter en ljudlig och synlig signal som ges av startern (som bör/skall vara en domare) får den tävlande starta i valfri gångart mot den första flaggan. Vid varje udda station tar ryttaren flaggan och rider mot den andra stationen där sätter han/hon ner flaggan i den sandfyllda hinken. Ryttaren fortsätter till den tredje stationen, tar flaggan och sätter ner den vid den fjärde stationen. Efter denna station passerar ryttaren mållinjen. Den synliga signalen visar de tre tidtagarna vid mållinjen att hästen har startat Bedömning Varje station döms av en domare. Om en flagga ramlar ur sin hink under loppets gång får ryttaren 15 straffsekunder Ogiltiga lopp Om ryttaren vänder eller inte lyckas placera flaggan i hinken förklaras det loppet ogiltigt Poängbedömning Tidspoäng räknas ut med följande formel: ( 50,00-t ) / 3,4 där t = tiden för det snabbaste löpet uttryckt med 2 decimaler. Poängen kan inte bli högre än 10,00 eller lägre än 0,00. Poängen avrundas av så som det beskrivs i FIPO TR1 Trail (skicklighetsprov) Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt hänvisas till FIPOs regler för utrustning Banan Klassen är på ett lämpligt område. Inga delmoment får vara utformade så att de kan utsätta häst eller ryttare för fara. Klassen skall innehålla minst 5 delmoment Startordningen Innan starten lottas startordningen i klassen fram Start Klassen rids enskilt. Upp till 3 hästar är tillåtna samtidigt på banområdet Poängbedömning En eller flera domare poängsätter varje moment från 0-10 med halvpoäng. Slutpoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla delmoment. Alla slutpoäng är avrundade till en decimal enligt de gängse aritmetiska reglerna Klassen Krav: följande moment kan ingå: 1. Öppna en grind från hästryggen, rida igenom och stänga den efteråt. 2. Bommar på marken som hästen ska gå över. 3. Vatten som ska ridas igenom. 4. Bro (bredd 90 cm och längd 150 cm) som ska ridas över.

6 5. Cirkel av sågspån (ca 5 m diameter), hästen ska vänta inuti cirkeln medan ryttaren går ut och runt cirkeln (ground tying). 6. Stort plast- eller tygskynke hänger på en stolpe. Skynket ska hämtas från ena sidan, ekipaget rider iväg ca 5 m och hänger sedan upp den på andra sidan. 7. Tunnor, rida slalom i tölt eller trav. 8. Leda hästen. 9. Stiga på och av hästen. 10. Skritt på lång tygel minst 40 m. 11. Galopp, minst 100 m, utan att använda skarpa kurvor. 12. Lasta häst. Släpet ska vara stabilt och golvet får inte vara halt. Hästen ska lastas på transporten och stå stilla minst 10 sek innan den lastas av igen. 13. Rida igenom en portal (bredd 90 cm och höjd 190 cm) där det hänger långa och fladdrande band. 14. Rygga ut ur en smal passage av bommar, ca 5 m lång. 15. Rida över ett vippbräde/gunga (minst 90 cm bredd och 150 cm lång). 16. Rida i skritt genom en labyrint av bommar. 17. Rida med någonting på släp, t ex en fylld säck. 18. Rida genom en trång passage, t ex i ett staket eller en vägg. 19. Poloridning med boll över en viss sträcka. 20. Rida och ta med flera bollar (minst 5 stycken). 21. Superslalom mellan pålar (stolpar) som står med cm mellanrum på en 4 m bred bana. 22. Rida slalom mellan tunnor utan att använda tyglarna. Andra uppgifter som är lämpliga för islandshästar kan läggas till i grenen CR1 TERRÄNG Grenens längd: 15 till 30 minuter Klassen ska ridas ute i terrängen Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. Ryttaren skall använda säkerhetsväst. I övrigt hänvisas till FIPOs regler för utrustning Startordningen Innan starten lottas startordningen i klassen fram Start Klassen rids enskilt. Upp till 3 hästar är tillåtna samtidigt på banområdet Poängbedömning Domarna poängsätter varje moment från 0-10 med halvpoäng. Om något moment är på tid får ekipaget med den snabbaste tiden poängen Alla ekipage med en tid som är lika med eller långsammare än vinnarens tid multiplicerat med 2 får poängen Alla andra ekipage får poäng enligt följande ekvation; 10 - ((ekipagets tidvinnarens tid) x (10/vinnarens tid)). All tid mäts i sekunder, med en decimal. Slutpoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla delmoment. Alla slutpoäng är avrundade till en decimal enligt de gängse aritmetiska reglerna Krav Grenens längd och innehåll varierar beroende på de lokala förutsättningarna. Svårighetsgraden på momenten skall/bör inte överstiga den svårighetsgrad man normalt möter när man rider ute i terrängen. Det är tillåtet att stiga av hästen under momenten. Följande moment är exempel på övningar som kan ingå: - uppför- och nerförsbackar med varierande svårighetsgrad - höger- och vänstergalopp - kapplöpningsgalopp på tid - hopp över hinder (t ex stock), även enklare alternativ, maxhöjd 60 cm - svåra passager (t ex traktor med motorljud) - trånga passager - ridning genom vatten - ridning i olika gångarter på olika platser Generella riktlinjer I första hand bedöms harmonin mellan ryttare och häst och även ryttarens sätt att hantera hästen vid svåra situationer som kan uppstå under en ritt ute i terrängen FIPO - FS1 Dressyr Denna klass rids på en dressyr bana (20 x 40 meter) Startberättigade hästar

7 Utformning Minst 10 och 14 bedömningspunkterskall visas. Ryttaren utformar sitt eget program. Programmet skall inges skriftligt i 3 ex på särskild blankett till sekretariatet före tävlingens start. Obligatoriska moment - Mellanskritt. - Tölt. - Arbets- eller mellantempo galopp. - Övergångar mellan gångarter och tempo. - Byte av varv. - Böjda spår. - Halt - Hälsning Tillåtna moment förutom de obligatoriska - Trav. - Skänkelvikning. - Ryggning - Bakdelsvändning. - Galoppombyte via skritt, trav eller tölt. Momenten får bara visas en gång i varje varv men behöver inte visas i bägge varven. Hälsning bedöms dock både vid start och avslutning av programmet Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser och utrustning Musik Ryttaren tar med lämplig musik på kassett eller CD. Fler än en kassett eller Cd är endast tillåtna om en representant för ryttaren är tillgänglig och kan spela musiken i rätt ordning på den utrustning som tävlingsarrangören tillhandahåller Poängbedömning: Tre domare dömer var för sig. De olika bedömningspunkterna samt det allmänna intrycket (indelat i 1. gångarternas renhet, 2. schwung, 3. lydighet, och 4. sits och inverkningar) bedöms på en skala från 0,0 t o m 10,0 med halvpoäng. Musiken poängsätts inte, men är obligatorisk. Om någon bedömningspunkt ges noll poäng görs följande avdrag från totalsumman: - Första nollan: 3 poäng; - Andra nollan: 8 poäng (totalt 11), - Tredje nollan: 17 poäng (totalt 28). - Fjärde nollan: diskvalificering Slutpoängen består av summan av poängen för de i programmet ingående10 till 14 punkterna och de fyra punkterna för der allmänna intrycket, minus eventuella avdrag, delat med antalet bedömningspunkter plus fyra. Slutpoängen blir sålunda mellan 0,0 och 10,0 och avrundas av till en decimal. Om förstaplatsen delas av flera ekipage skall domaren visa sin slutgiltiga placering FS3 Show ( markarbete på dressyrbanan) Fritt val av program och fri visning av hästen i markarbete Startberättigade hästar Krav Antal rörelser får variera mellan 5 och 8 rörelser. Programmets längd skall vara ca 5 min. Programmet sätts ihop av ryttaren och innehåller en skriftlig beskrivning av båda delmomentens program samt banskiss över rörelserna. Programmet ska lämnas i 3 ex till tävlingssekretariatet innan tävlingens första klass påbörjats. Exempel på markarbetesövningar: - träning från marken - longering - longering med dubbla linor - fridressyr från marken - tömkörning - arbete med lång tygel - utan tygel- eller linkontakt Andra övningar som kan utföras utan att rida hästen är också tillåtna Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. Det är tillåtet att visa hästen utan att den har någon utrustning alls. Den tävlandes klädsel skall vara lämplig för övningarna. Hjälm måste bäras under hela uppvisningen. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser. Banan måste ha ett dressyrstaket och ytterliggare ett staket längs dressyrstaket. Detta staket är till för att hejda att hästarna hoppar ut från banan. Staket får vara min 90cm och max 150cm.

8 Musik Passande musik tillhandahålls av ryttaren på kassett eller CD. Mer än en kassett eller mer än en CD är endast tillåtet om en representant till ryttaren finns tillgänglig att spela musiken i rätt ordning på den anläggning som tävlingsledningen tillhandahåller tävlingen med Poängbedömning 3 domare dömer enskilt. Rörelserna samt helhetsintrycket (uppdelade i: 1 handskande av hästen, 2 harmoni, 3 idé och presentation, 4 inverkningar) poängsätts från 0-10 med halvpoäng. Det ges ingen speciell poäng till musiken men den är ändå obligatorisk. Vid bedömningen 0 görs poängavdrag enligt följande: 1 st 0-bedömning 3 poäng; 2 st - " - 8 poäng, summa 11; 3 st - " - 17 poäng, summa 28; 4 st - " - diskvalificering Slutsumman uppnås genom att totalpoängen för programmets olika rörelser adderas med de 4 poäng som ges för helhetsintrycket minus (antalet rörelser plus fyra) för att få fram en slutpoäng mellan 0.0 och Slutpoängen avrundas till en decimal. Vid samma poäng skall domarna visa den slutliga placeringen Lagshow (lag uppvisning på dressyrbanan) Denna gren rids eller visas endast av lagen på Lag SM och ej på uttagningen. Fritt val av program och fri visning av hästen/hästarna i markarbete eller ridning Startberättigade hästar Krav Programmets längd skall vara ca 5 min. Programmet sätts ihop av laget gemensamt och innehåller en skriftlig beskrivning av programmet i korthet. Programmet ska lämnas i 3 ex till tävlingssekretariatet innan tävlingens första klass påbörjats. Alla i laget, även lagledare och eventuella reserver ska delta i visningen. Laget avgör själva hur många utav lagets hästar som deltar, mellan 1 till 7 hästar är tillåtet. Exempel på övningar: - kadrilj - voltige - markarbete - uppvisning/skådespel Andra övningar som kan utföras tillsammans som lag på dressyrbanan med en eller flera hästar är också tillåtna Restriktioner Det är tillåtet att visa hästen/hästarna utan att de har någon utrustning alls. De tävlandes klädsel ska vara lämplig för övningarna. Hjälm måste bäras av samtliga på banan under hela uppvisningen. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser och utrustning Musik och rekvisita Musik är ej obligatoriskt men tillåtet. Passande musik tillhandahålls av laget på CD. Mer än en CD är endast tillåtet om en representant för laget finns tillgänglig att spela musiken i rätt ordning på den anläggning som tävlingsarrangören tillhandahåller tävlingen med. Rekvisita som exempelvis; hinder, koner, bommar mm är tillåten. Behövs medhjälpare för att handskas med rekvisitan skall även dessa bära hjälm på banan och deras uppgift skall meddelas till domare innan klassens start, exempelvis på programbeskrivningen som lämnas innan tävlingens början. All rekvisita tillhandahåller laget själva Poängbedömning 3 domare dömer enskilt helhetsintrycket som poängsätts 0-10 med halvpoäng. Bedömningspunkterna är uppdelade i: 1. Samspel och koordination 2. Harmoni 3. Idé och kreativitet 4. Inverkningar och handskandet av hästen/hästarna. 5. Presentationen i helhet Slutsumman uppnås genom att de 5 poäng som ges för helhetsintrycket adderas ihop för att sedan divideras med 5 och slutpoängen avrundas till en decimal. Tre domare dömer och deras poäng adderas för att sedan divideras i 3 och på så sätt få ut det aritmetiska medelvärdet av de tre poängen från varje domare. Slutpoängen avrundas till två decimaler. Om flera lag erhåller samma poäng skall domarna visa sin slutliga placering. 3. Regler för ungdoms Lag-SM 3.1. LAGTÄVLING Krav Åldergräns är 9-21 år. Varje lag skall bestå av 4 (+ 1 eller 2 reserver) eller 6 (+1 eller 2 reserver) ryttare. Reserver får tävla på Lag-SM, deras poäng räknas dock inte till laget. Varje lag skall ha en lagledare som genomgått lagledarutbildning. Varje lag måste ha minst 1 ekipage i varje gren. Varje lag får max ha 2 ekipage i varje gren. Varje ryttare ska ställa upp i 2 eller 3 grenar, beroende på antal lagmedlemmar.

9 Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori A eller kategori B. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori C eller kategori D. Ryttarna får endast välja 1 gren från kategori A och bara 1 gren från kategori B. Alla i laget inklusive eventuella reserver och lagledaren ska även delta i lagshow. Poängen som laget erhåller i Lagshowen räknas med i lagets totala poäng Poängberäkning Poängen räknas i form av bedömningspoäng. Alla bedömningspoäng räknas till laget. Den sämsta bedömningspoängen stryks. Alla poäng adderas till en slutpoäng och divideras med antal starter laget gjort (- den bedömningspoängen som stryks). Det går ut på att ha så hög slutpoäng som möjligt. 4. Regler för regionsuttagning av lag till Lag SM 4.1 Uttagningsregler Uttagningsgrupp Uttagning av samtliga lag skall ske på regionsuttagning. Uttagningsgruppen skall bestå av minst 2 personer. Detta utesluter inte andra personer som hjälper till med träning mm. Uttagningsgruppens medlemmar som skall ta ut lagen måste minst vara examinerade lokalklubbsdomare. Ett förslag till uttagningsgrupp skall av ungdomsregionsansvarig skickas till Ungdomsutskottet för godkännande minst 4 veckor innan uttagning Laguttagning Lagmedlemmarna måste inte vara medlemmar i samma förening. Uttagningen sker i tävlingsform. Samtliga grenar skall finnas tillgängliga. Varje ryttare rider 3-5 grenar. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori A eller kategori B. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori C eller kategori D. Ryttarna får endast välja 1 gren från kategori A och bara 1 gren från kategori B. De 4 eller 6 ryttarna med högst kombinationspoäng får rätt att delta för laget. Kombinationspoängen är poängsumman av ekipagens grenar dividerat med antal ridna grenar (De 3 bästa grenarna för varje ekipage räknas). Dom 20 lag med högst lagkombinationspoäng har rätt att delta i Lag-SM. Lagkombinationspoängen är poängsumman av ekipagens kombinationspoäng dividerat med 4 eller 6. Klasserna är indelade i fyra kategorier: Kategori A Lätt Töltklass Bastölt Lätt Tölt T2 Kategori B Ungdomsfyrgång Ungdomsfemgång Fyrgång Special Kategori C Flagglopp Trail Lätt Stilpass Kategori D Terräng Dressyr Show (markarbete) Lagledare Lagledaren skall ha genomgått en obligatorisk lagledarutbildning. Denne ska även anmäla sig som lagledare tillsammans med lagets anmälan till Lag SM; med namn och kontaktuppgifter (telefon, mail och adress). Speciellblankett kommer att finnas. Lagledaren ansvar för att anmälningar och att inbetalning sker lagvis och innan sista anmälningsdagen för Lag SM. Om någon lagmedlem inte kommer på utsatta träningar och träffar och inte samarbetar med sitt lag eller lagledare, kommer lagledaren att ha möjlighet att ge denne en varning. Om problemen fortgår en tid efter att varningen utdelats kan lagledaren antingen utesluta ekipaget eller byta plats på ekipaget och sätta in ett eventuellt reservekipage i dennes ställe.

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150506 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 140120 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Lite om westerntävlingar

Lite om westerntävlingar Lite om westerntävlingar Western Horsemanship Klassen börjar med ett individuellt program, och därefter rider alla deltagarna i klassen samtidigt för bedömning. Ryttaren bedöms för sin sits, hållning och

Läs mer

TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass

TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass 1 TREC PTV anvisningar för uppgifter Debutklass www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass 2 PTV anvisningar för uppgifter, Debutklass Dokumentet

Läs mer

TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se

TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter 1 TREC PTV anvisningar för uppgifter www.trecsverige.se PTV anvisningar för uppgifter 2 Välkommen att läsa nya PTV anvisningar för uppgifter. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln Välkommen till StormurMästerskapen 4-5 oktober 2014 Stormur hälsar dig varmt välkommen till vår tävling på Husbyön! Nedan följer info om vad som gäller på tävlingsplatsen och preliminärt tidsprogram under

Läs mer

Ny tävlingsform på prov: Hestamennska FT

Ny tävlingsform på prov: Hestamennska FT Ny tävlingsform på prov: Hestamennska FT Förutsättningar, mål och syfte Tanken bakom denna nya tävlingsform är att den ska ha ett positivt inflytande på hästmannaskapet och ridningen av islandshästen och

Läs mer

Program 21/4 2014. Islandshästovalen Tingsryds travbana. Besök hästarnas paradis

Program 21/4 2014. Islandshästovalen Tingsryds travbana. Besök hästarnas paradis Besök hästarnas paradis Tänk dig att tölta fram på en äkta gæðingur en solig sommardag... Du är uppe i de Isländska fjällen, med utsikt över hela Skagafjörður, Atlanten och bergen. Följ med oss till Island

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionshinder anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Inofficiell översättning Domarhandledning FEIF 2014. Medelprestation. Harmoniskt, väldigt Sits och inverkningar /

Inofficiell översättning Domarhandledning FEIF 2014. Medelprestation. Harmoniskt, väldigt Sits och inverkningar / Långsam TÖLT Dålig prestation låg hög kontakt frekvent, väldigt ojämna steg elastisk, platta/markbundna rörelser, tydliga fel i formen, saknar energi luftiga och höga rörelser, energiskt, god pådrivning,

Läs mer

Regelverk för Gæ ingakeppni

Regelverk för Gæ ingakeppni Regelverk för Gæ ingakeppni Översättning 2015, av Alexandra Montan Gray från Lög og regluger ir um keppni á vegum LH Útgáfa 2011-1 Reglerna för Gæ ingakeppni finns under paragraf 7 i det reglementet. Jag

Läs mer

Alla hälsas varmt välkomna till Gandurs 2 års Jubileum av Gandurs banor samt LagSM kval i Helsingborg den 7 juni 2014!

Alla hälsas varmt välkomna till Gandurs 2 års Jubileum av Gandurs banor samt LagSM kval i Helsingborg den 7 juni 2014! Alla hälsas varmt välkomna till Gandurs 2 års Jubileum av Gandurs banor samt LagSM kval i Helsingborg den 7 juni 2014! Gandur håller sin sjunde tävling på de nya banorna i Helsingborg. Det var invigning

Läs mer

Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011

Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Regelverk för Svenska Mästerskapet i Beridet Bågskytte 2011 Ungerska Klass 1 Den ungerska disciplinen består av 6 löp. Banan ska vara 90 meter lång och uppdelad i 3 stycken skyttesektioner á 30 meter.

Läs mer

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst

Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr Version Ändringar från 2009 markeras med rött. Häst Regler för Bohuscupen och DivII, samt Div I dressyr 2010 Version 100125 Ändringar från 2009 markeras med rött Häst Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund 415 82 Göteborg 031-726 61 21 ridsport.goteborg@vsif.o.se

Läs mer

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING

TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING TÄVLINGSREGLER FÖR BRUKSRIDNING SYFTE MED TÄVLINGSFORMEN: En tävlingsform där alla raser kan delta. Syftet är att utbilda ryttare och häst för att ekipaget ska kunna hantera olika situationer genom att

Läs mer

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare

Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Lathund TR dressyrtävlingar för pararyttare Förord Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser

Läs mer

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning

Dressyrtävlingar för ryttare med funktionsnedsättning Dressyrtävlingar för ryttare med Förord Dressyrtävlingar för ryttare med anordnas i enlighet med Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglementen (TR) I - Gemensamma bestämmelser och II - Dressyr. Nedan

Läs mer

Svenskt FIPO 2014 Giltigt från 1 april 2014

Svenskt FIPO 2014 Giltigt från 1 april 2014 FIPO 2014 Svenskt FIPO 2014 Giltigt från 1 april 2014 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or any means, electronically, mechanically, by photocopying, recording

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Välkommen till Östgötacupens töltuttagningar

Välkommen till Östgötacupens töltuttagningar Välkommen till Östgötacupens töltuttagningar 10 januari 2015 På Gerstorp Linköping, Nya Ridhallen Innehåll Incheckning... 1 Box/hage... 2 Domare... 2 Strykningar... 2 Fika/lunch... 2 Framridning... 2 Regler

Läs mer

Riktlinjer för FEI:s kürprogram

Riktlinjer för FEI:s kürprogram Riktlinjer för FEI:s kürprogram Ponny-kür 1. Skrittpiruett som består av mer än 180 o. Slutbetyg för skrittpiruett blir 0 (oavsett om någon/några andra korrekt utförda skrittpiruetter visas). 2. Om skritt

Läs mer

PROTOKOLL BRUKSRIDNING

PROTOKOLL BRUKSRIDNING PROTOKOLL BRUKSRIDNING 2012-04-01 JUF Funktionskontroll Hästens kondition, rykt och hovvård Domare Max Visning av hästen vid hand Max Utrustningens kondition, tillpassning och sadling Max Uppsittning Max

Läs mer

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen

Hoppfunktionärer! Funktionär vid framhoppningen Funktionär vid framhoppningen Hoppfunktionärer! Vi är väldigt glada för all hjälp! Vi är en ideell förening och är i stort behov av stöd. Den här lilla instruktionen är till hjälp för dig som är tävlingsfunktionär

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2014

Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler Ponnyallsvenskan 2014 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland och Västmanland för året 2014 Södermanlands Ridsportförbund Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck

Läs mer

Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning

Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning Svenska Morganhästföreningens Reglemente för kvalitetsbedömning Gällande från 2012-06-03 Innehåll 1. Kvalitetsbedömning... 1 1.1 Idé och mål... 1 1.2 4-årstest... 1 1.3 5-årstest... 1 1.4 Deltagande hästar...

Läs mer

FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS. www.feif.org. FEIF Sport Domarhandledning 2014

FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS. www.feif.org. FEIF Sport Domarhandledning 2014 FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FEIF Sport Domarhandledning 2014 Gäller från och med 1 april, 2014 FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Direktiv för domare- FEI:s Kürprogram.

Direktiv för domare- FEI:s Kürprogram. Direktiv för domare- FEI:s Kürprogram. Tekniska betyg: Betyget för tekniskt utförande beror enbart på kvalitén i utförandet av de obligatoriska rörelserna i programmet. Betygsättningen sker på samma sätt

Läs mer

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017

FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK KLUBBMÄSTERSKAP-2017 FÖR ALLA MEDLEMMAR I GAMLEBY BK Hej alla medlemmar, KLUBBMÄSTERSKAP-2017 Förra året gjorde vi ett försök till att kora KM-vinnare i olika tävlingsgrenar. Alla som officiellt tävlade med sina hundar hade

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2016 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

Kom och testa på fenomenet SHOWING. Direktimporterat från England. (med medföljande domare)

Kom och testa på fenomenet SHOWING. Direktimporterat från England. (med medföljande domare) Kom och testa på fenomenet SHOWING Direktimporterat från England (med medföljande domare) Tycker du att det är tråkigt att man bara kan tävla i hoppning eller dressyr? Vill du ha en gren till? Eller gillar

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2017 Södermanlands ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och

Läs mer

Bilaga teknik och speed hinder Working Equitation

Bilaga teknik och speed hinder Working Equitation Bilaga teknik och speed hinder Working Equitation 1. Tunna/2 tunnor 2. Tre tunnor 3. Träbro 4. Enkelslalom 5. Parallellslalom 6. Fålla 7. Lydnadshinder 8. Grind 9. Flytta mugg 10. Klocka i korridor 11.

Läs mer

Regler Ponnyallsvenskan 2017

Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler Ponnyallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Elitserien arrangeras av SvRF.

Läs mer

Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll

Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll Förslag till kvalitetsbedömning Morganhästar Innehåll 1. 4-ÅRSTEST/kvalitetsbedömning... 1 1.1 Idé och mål... 1 1.2 Deltagande hästar... 1 1.3 Ansvar (hästägarförsäkran)... 1 2. BEDÖMNINGSREGLEMENTE...

Läs mer

Regler Ridsportallsvenskan 2017

Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler Ridsportallsvenskan 2017 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västmanland för året 2017 Västmanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 730 40 Kolbäck 0220-456 22/24 Div I Hoppning Häst och Elitserierna

Läs mer

Varmt välkomna till Gandurs 40 års Jubileumstävling den 11 juni 2016 på Gandurs banor i Helsingborg!

Varmt välkomna till Gandurs 40 års Jubileumstävling den 11 juni 2016 på Gandurs banor i Helsingborg! Varmt välkomna till Gandurs 40 års Jubileumstävling den 11 juni 2016 på Gandurs banor i Helsingborg! Denna jubileumstävlingsdag bjuder på en fullspäckad dag med uttagningar och skojgrenar. Avslutningsvis

Läs mer

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 160316 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb

Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb Tävlingskompendium Info för dig som vill tävla klubbtävling på Lomma Ridklubb 1. Anmälan Inför varje klubbtävling kommer det ut en så kallad proposition på hemsidan, den brukar också sättas upp på anslagstavlan

Läs mer

1. Allmänna regler. 1.1.1. I alla stadier av förberedelser och träning av tävlingshästar skall hästens väl gå före alla andra hänsyn

1. Allmänna regler. 1.1.1. I alla stadier av förberedelser och träning av tävlingshästar skall hästens väl gå före alla andra hänsyn 1. Allmänna regler FIPO gäller vid organisationen av internationella, nationella och andra tävlingar med islandshästar. FIPO gäller också för alla Världsmästerskap för islandshästar. Reglerna i FIPO och

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Hunter Klasser Snabb och enkel förklaring av klasserna. wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet

Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet Guide för Avelsvärdering och utställning av lusitano Generell hjälpreda framtagen av Svenska Lusitanosällskapet De flesta lusitanos avelsvärderas runt fyra års ålder. Ston visas för hand och hingstar uppsuttet

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens. Handikapp Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell tävling är

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens. Handikapp Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell tävling är TR II Dressyr () Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 200.1 Elittävling Justering av teckensnitt 200.2 Nationell tävling Alla grader samt Special Olympics skall erbjudas. På nationell

Läs mer

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10

LATHUND FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Sidan 1 av 10 Sidan 1 av 10 Innehåll ANSVARSOMRÅDEN... 1 INBJUDAN/PROPOSITIONER... 3 TIDSPROGRAM... 4 Tidtabell för uttagningar med flera ekipage och för finaler... 5 STARTLISTOR... 5 SEKRETARIATS- OCH DOMARBLANKETTER...

Läs mer

Ponnyallsvenskan 2010

Ponnyallsvenskan 2010 Regler Ponnyallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Elitserien i

Läs mer

Ridsportallsvenskan 2010

Ridsportallsvenskan 2010 Regler Ridsportallsvenskan 2010 Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Södermanland för året 2010 2009-12-15 Södermanlands Ridsportförbund Ridsportens Hus 734 94 Strömsholm 0220-456 22/24 Div I Hoppning

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2013 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 1.3 Förändringar och tillägg från 2012 är markerade med gult Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida

Lagregler För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Lagregler 2011 För regler gällande Div. I hoppning hänvisas till SvRf s hemsida Version 2.0 Förändringar och tillägg från 2010 är markerade med blått Innehåll: Gemensamma bestämmelser för: tävlingsarrangörer...

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

HÄLSINGE VÄSTERN D- & C-tävling + KM

HÄLSINGE VÄSTERN D- & C-tävling + KM HÄLSINGE VÄSTERN D- & C-tävling + KM Datum: Plats: Lördagen den 5 september, första start kl.09:00 Järvsö Ryttargård Typ av tävling: D- och C-klasser är öppna för alla medlemmar i WRAS-ansluten klubb.

Läs mer

Detaljregler bruksprov 2015

Detaljregler bruksprov 2015 Detaljregler bruksprov 2015 SvRFs tävlingsreglemente är gällande om inte annat anges i detta detaljreglemente. Begreppet gångarter är att jämställa med dressyr vid tolkning av SvRFs TR. I provet ingående

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Västerås: Från Eskilstuna: Från Katrineholm: Från Örebro: PARKERING: INCHECKNING: VETERINÄRBESIKTNING: FRAMRIDNING:

VÄGBESKRIVNING: Från Västerås: Från Eskilstuna: Från Katrineholm: Från Örebro: PARKERING: INCHECKNING: VETERINÄRBESIKTNING: FRAMRIDNING: Ryttarbrev Nu är det snart dags för premiären utav Vintermästerskapen. Vi hoppas att ni är lika laddade som vi är. Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från Västerås:

Läs mer

Buhundspelen 2015 Hökensås

Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen 2015 Hökensås Buhundspelen Buhundspelen är en inofficiell tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden ett visst antal poäng som läggs ihop till en

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013

Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 Gemensamma bestämmelser för serier 2014 Uppdaterade 21/10 2013 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Gruppindelning JUNIOR

Gruppindelning JUNIOR GRUNDKURS JUNIOR Grundkursen vänder sig till barn från 6 år och uppåt. Inga förkunskaper krävs. Lektionen är 45 min och består av en hälft ridning med vuxen som ledare och en hälft teori. GRUND2KURS Här

Läs mer

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017

ID: Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM Svenska Ridsportförbundet. År/tidsperiod 2017 Regler för Folksam Elitallsvenska, lag- SM 2017 Anordnad av Svenska Ridsportförbundet År/tidsperiod 2017 Gren Öppen för Hoppning Folksam Elitallsvenska är öppen för föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet.

Läs mer

WE-hinder för banskisser. WE-kommittén 2010 Jan Gustafsson

WE-hinder för banskisser. WE-kommittén 2010 Jan Gustafsson WE-hinder för banskisser WE-kommittén 2010 Jan Gustafsson Dokument som behövs! TR 10 Hinderbyggnad Banbyggar instruktioner Detta dokument Grindar Repgrind Grinden skall vara av stabil konstruktion och

Läs mer

Välkommen till Shetlandsponny-SM 2017! Information till deltagare

Välkommen till Shetlandsponny-SM 2017! Information till deltagare Välkommen till Shetlandsponny-SM 2017! Information till deltagare Välkommen till Grevagården, Skövde den 19-20 augusti 2017! Intresset för våra SM-tävlingar har varit överväldigande med över 350 starter

Läs mer

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom.

Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom. Vanlig träbom, måste användas som toppbom. TR III Hoppning Mom Rubrik Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 320 Hinder / Generellt / Plastbom Behöver inte vara i samma färg. 323 Vattengravar/ Hinder med vatten Vanlig träbom, målad i samma

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2014 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första

Läs mer

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011

Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Regler för Robotfemkamp under Robot-SM 2011 Sammanfattning av tävlingsgrenen Robotfemkamp innebär att en helt autonom robot skall tävla i fem olika grenar med olika karakteristiska uppgifter. Dessa är

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared

Buhundspelen 2012 Ullared. 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen 2012 Ullared 7/7 kl 16.00 Apelskolans idrotssplats Skolvägen 12 Ullared Buhundspelen Buhundspelen är en tävling som arrangeras av NBR och består av tre olika grenar. I varje gren får hunden

Läs mer

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg

Lagregler Göteborg och Bohusläns Ridsportförbund Göteborg Lagregler 2016 Betr. div. 1 hoppning häst och ponny hänvisar vi till SvRf:s hemsida: http://www3.ridsport.se/tavling/hoppning_/regler Version 1.1 Förändringar och tillägg från 2015 är markerade med gult

Läs mer

Ridlekis. Lektionerna: 30 min ridning och 15 min teori.

Ridlekis. Lektionerna: 30 min ridning och 15 min teori. UTBILDNINGSPLAN Ridlekis Förkunskaper: Du behöver inte ha provat på ridning innan men du måste ha en hästvan förälder eller ledare med dig. Gruppen består av barn mellan 4 och 6 år. Lektionerna: 30 min

Läs mer

Innan tävling Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det mycket att bidra med även innan en tävling.

Innan tävling Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det mycket att bidra med även innan en tävling. Hopptävling Innan tävling Även om du inte har möjlighet att hjälpa till under själva tävlingsdagarna finns det mycket att bidra med även innan en tävling. Förberedelser till cafeterian I cafeterian har

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING

TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING Svenska Livräddningssällskapet, SLS TÄVLINGSBESTÄMMELSER FÖR NORDISK LAGKAPP I LIVRÄDDNING 2010-02-19 Svenska Livräddningssällskapet, SLS 1(11) Innehållsförteckning Kap Sid ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011

DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund. DRESSYR HÄST OCH PONNY 2011 Publicerad 2011-02-01 Grenledare: Häst Johanna Ahlqvist, tel 0515-15301,

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Svenska Sennenhundklubben. Regler. för inofficiellt Arbetsprov. Allmändrag och klass IV. Sida 1 av 8

Svenska Sennenhundklubben. Regler. för inofficiellt Arbetsprov. Allmändrag och klass IV. Sida 1 av 8 Svenska Sennenhundklubben Regler för inofficiellt Arbetsprov Allmändrag och klass IV Sida 1 av 8 Regler för inofficiellt Arbetsprov 1. Målsättning Målsättningen med SShK:s officiella Arbetsprov är att

Läs mer

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01

Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 1 Svenskt tävlingsprogram för Narkotikahundar. 2010-10-01 Generella bestämmelser: Tävlingen skall årligen genomföras i enlighet med hundförarförbundets allmänna anvisningar och riktlinjer för SM-arrangemang.

Läs mer

Huddinge truppcup! Välkomna till. Den oktober 2017 Inbjudan och PM1

Huddinge truppcup! Välkomna till. Den oktober 2017 Inbjudan och PM1 Välkomna till Huddinge truppcup! Den 14-15 oktober 2017 Inbjudan och PM1 En truppgymnastiktävling för pojk-, flick- och mixlag som inte har så stor tävlingsvana eller som inte har tävlat på högre nivåer.

Läs mer

Games och Speedstakes for dummies, på svenska

Games och Speedstakes for dummies, på svenska Games och Speedstakes for dummies, på svenska Mija Jansson. Texten är ett försök att underlätta förståelsen för tävlingsformerna ifråga men jag kan inte garantera att jag förstått allt rätt och självklart

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV

SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV SVENSKA RIDTRAVARFÖRBUNDET TÄVLINGSREGLEMENTE IV TRAB Datum: Utgåva: Förändrade delar i reviderade avsnitt markeras genom ett vertikalt streck i vänster marginal. 2017-01-01 12 1 4 TÄVLINGSREGLER TRAB

Läs mer

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass

Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Nya momentbeskrivningar, börjar gälla Rallylydnad Nybörjarklass Svenska Brukshundkl ubben Nya momentbeskrivningar, börjar gälla 2014-01-01 Rallylydnad_Mom_Nyborjarklass.doc Sida 1 (5) Rallylydnad Nybörjarklass Mom nr Skylt Beskrivning Start Här börjar banan. Startpositionen

Läs mer

Riktlinjer för TREC Svenskt officiellt tillägg

Riktlinjer för TREC Svenskt officiellt tillägg Riktlinjer för TREC Svenskt officiellt tillägg Giltig 2013-02-16 2014-02-15 Uppdaterad 2013-02-14 OBS! Uppdaterad efter nya beslut tagna i FITE TREC Svenskt officiellt tillägg 2013 2 1.) ORGANISATION 3

Läs mer

Förslag till TR-ändringar inför 2017 TR X Working Equitation

Förslag till TR-ändringar inför 2017 TR X Working Equitation Förslag till TR-ändringar inför 2017 TR X Working Equitation TR X Gren Working Equitation Datum 20160329 Mom Rubrik (ska finnas) Tidigare text Ny text Motivering Konsekvens 1012 Tillämpning av regler 1014

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2016 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2016 1 för Allsvenskan 2016 För att klubb ska få delta Har betalat sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och Svenska med lag i Allsvenskor Ridsportförbundet. krävs att

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011

RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011 RÅD OCH ANVISNINGAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV PONNYER 2011 Kvalitetsbedömningens syfte är att se till hästens anlag och hälsotillstånd, d.v.s. fungera som en varudeklaration. Ponnyer deltog för första

Läs mer

Tävlingsreglemente för SAM

Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente för SAM Tävlingsreglemente av år 1989 för Svenska Akademiska Mästerskapen i dressyr och hoppning (SAR SAM-TR). Reviderade 21 april 2002 Tävlingsreglementets tillämpning: Mom 1 Styrelsen

Läs mer

Ändringar i TR III 2015

Ändringar i TR III 2015 Ändringar i TR III 2015 Moment Ändring/nyheter Syfte Ordet han förändrat till ryttaren i de flesta fall eller till vem det berör. 300 Allmänt Mera utförlig beskrivning av vad en Tydlighet hopptävling är

Läs mer

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012

Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 Gemensamma bestämmelser för serier 2013 Uppdaterade 3/10 2012 A. Gemensamma bestämmelser B. Grenspecifika hoppserier C. Grenspecifika dressyrserier A. 1. Deltagare Alla klubbar inom Smålands Ridsportförbund

Läs mer

Gren 1. Mördarbacken Obstacle Course i samarbete med Tough Race

Gren 1. Mördarbacken Obstacle Course i samarbete med Tough Race Starttid 08.30 Gren 1 Individuellt Gren 1 Mördarbacken Obstacle Course i samarbete med Tough Race Timecap: 10 minuter Atleten startar på kommando och springer runt banan som sträcker sig längst hoppbacken

Läs mer

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening

Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening Utbildningsplan Vimmerbyortens ryttarförening På Ryttargården tar vi emot elever på alla nivåer från nybörjare till tävlingsryttare. Vårt motto är att erbjuda en hög kvalité på ridutbildningen med utbildade

Läs mer

T3 Tölt - Uttagning Start: ca 11:00 Startordning

T3 Tölt - Uttagning Start: ca 11:00 Startordning Sommarcupen, uttagning del 2, 19 juli 2015 T3 Tölt - Uttagning Start: ca 11:00 01 25 V Malin Olsson - Koltinna frá Enni 02 13 V Anki Jonsson - Tyr från Agersta 03 26 H Malin Olsson - Eydis från Finflo

Läs mer

SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING. F2C Goodyear Team Racing B

SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING. F2C Goodyear Team Racing B SVERIGES MODELLFLYGFÖRBUND REGLER FÖR LINFLYGTÄVLINGAR TEAM RACING F2C Goodyear Team Racing B Svenska Team Racing-tävlingar flygs i tre tävlingsklasser: F2C, Goodyear och Team Racing B. Klass F2C är internationell

Läs mer

Ryttarmeddelande Kristinehamnsritten med unghäst finalen 2015

Ryttarmeddelande Kristinehamnsritten med unghäst finalen 2015 Ryttarmeddelande Kristinehamnsritten med unghäst finalen 2015 Föreningen Värmlands Distansryttare hälsar Dig välkommen till Kristinehamn och A9-ritten lördagen den 3 oktober 2015. Tävlingsplatsen är belägen

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen

Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Bestämmelser för Stockholmscupen Hoppning Hösten 2016 Våren 2017 Allmänna bestämmelser för Stockholms- & Ponnycupen Öppet för Stockholms- och Ponnycupen är en utbytestävling i dressyr och hoppning mellan

Läs mer

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet.

Förord. Ni är varmt välkomna att kontakta respektive grenledare för att få hjälp med att tyda regler i såväl Regelboken som Tävlingsreglementet. REGELBOKEN 2016 2 Förord I denna regelbok har distriktets tävlingssektion samlat bestämmelser som gäller för distriktsmästerskap, lagtävlingar, championat och cuper i Norrbottens distrikt. Norrlandsmästerskapens

Läs mer

Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning med Ridklasser i Björka, By Kyrkby den 19 september 2015

Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning med Ridklasser i Björka, By Kyrkby den 19 september 2015 Propositioner för Svenska Welshponny och Cobföreningens Lokalutställning med Ridklasser i Björka, By Kyrkby den 19 september 2015 Allmänna bestämmelser. 1. Utställningen är öppen för alla Welshponnyer/cobbar,

Läs mer

Regelverk för Rallylydnad (Rally)

Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally) Regelverk för Rallylydnad (Rally)... 1 Rallyintroduktion... 2 Kapitel 1. Generella riktlinjer för tävlingar i Rally Lydnad... 3 a. Ansökan om att arrangera tävling i Rally

Läs mer

Propositioner för Rikstornering, SM i Tornerspel

Propositioner för Rikstornering, SM i Tornerspel Propositioner för Rikstornering, SM i Tornerspel Hovdala Slott 10-11 maj Innehåll Innehåll... 2 Allmänt:... 3 1. Skicklighet individuell tävling, Skill at Arms, grundomgång+ final... 4 2. Tornerspel individuell

Läs mer

Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till FIPO rev 20150525 Sid 1(7)

Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till FIPO rev 20150525 Sid 1(7) Svenskt tävlingsreglemente, tillägg till FIPO rev 20150525 Sid 1(7) Svenska Islandshästförbundet (SIF) följer det internationella tävlingsreglementet FIPO. Dessutom kompletterar SIF dessa regler med regler

Läs mer

Regelverk för Folksam Cup 2016

Regelverk för Folksam Cup 2016 Regelverk för Folksam Cup 2016 Folksam Cup är en tävling med syfte att årligen kora Sveriges bästa skiddistrikt i ålderskategorin 15-16 år. Tävlingen är uppdelad i två moment. Moment ett består av en serie

Läs mer