Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt."

Transkript

1 Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart. Om inte så kan ryttarna på plats välja att bilda lag efter lämpligt antal medlemmar. I de fall ryttarna på plats väljer att bilda lag, eller att lokal förening väljer att använda regionsuttagning som uttagning till klubblag, får de 4 eller 6 ryttarna med högst kombinationspoäng rätt att delta för laget. Varje lag ska ha ett lagnamn. Alla lagdeltagarna behöver inte rida samma uttagning utan ryttarens resultat räknas in under lagnamnet när alla uttagningar har varit. De 20 bästa lagen går vidare till Lag SM. Ryttarna får göra lagen som de själv vill, inget krav på medlemskap i samma klubb. När laget består av 4 deltagare, rider ryttarna 3 grenar var. Vid 6 deltagare rider ryttarna 2 grenar var. På LAG SM, ej uttagningen. F3 är utbytt till F2 efter ett beslut av FEIF att grenen ska utgå ur FIPO Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Ryttarna deltar i 3-5 grenar var vid uttagningen. Se nedan hur du väljer dina grenar. De 3 bästa grenarna räknas för varje ryttare. Ungdomstävlingsreglemente Version Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs gäller det rådande FIPO-reglementet med undantag för bett. Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Ungdomsreglementet är framtaget för: Ungdomslags-SM 1.1 Ovalbaneklasser I alla ovalbaneklasser ges en extra poäng för ryttarens sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och inverkningar. Om fem domare dömer så stryks den högsta och lägsta poängen. Slutpoängen, som räknas fram av sekretariatet är det aritmetiska medelvärdet av de tre poängen avrundat till två decimaler. 1.2 Ungdomsklasser T5 Lätt Töltklass (ovalbana) T7 Bastölt (ovalbana) T6 Lätt Tölt T2 (ovalbana) PP2 Lätt Stilpass (passbana) V3 Ungdomsfyrgång (ovalbana) F3 Ungdomsfemgång (ovalbana) V4 Fyrgång Special (ovalbana) FR1 Flagglopp (passbana) TR1 Trail CR1 Terräng FS1 Dressyr (dressyrbana) FS3 Show (markarbete på dressyrbanan) Lag Show (laguppvisning med häst på dressyrbanan) 2. Klasserna 2.1 T5 Lätt Töltklass Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Klassen rids i båda varven Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner

2 2.1.3 Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbets- till mellan tempo tölt, Sakta av till skritt och byt varv 2. arbetstempo tölt på kortsidorna med steglängdsökningar på långsidorna. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.2 T7 Bastölt Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Val av varv ska anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbetstempo tölt, sakta av till skritt och byt varv 2. valfritt tempo tölt En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.3 T6 Lätt Tölt T2 Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Klassen rids i båda varven Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbets- till mellan tempo tölt, sakta av till skritt och byt varv 2. Arbets- till mellantempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och PP2 LÄTT STILPASS Startberättigade hästar Restriktioner FIPOs regler för passbaneklasser och utrustning gäller Banan Denna klass rids på en bana som är lämplig för passtävlingar. Banan i sig är 170 m. Varje ekipage måste deltaga i minst två och max tre försök. Det sista försöket är frivilligt. Poängen för de två bästa försöken är de som räknas Startordningen Innan första omgången lottas startordningen i klassen fram. Startordning är sedan densamma under det första, andra och tredje försöket.

3 2.4.5 Start När startflaggan höjs startar den tävlande i valfri gångart. Mellan startlinjen (0 m) och 50 m markeringen skall hästen läggas i flygande pass. Vid 50 m markeringen skall hästen gå i flygande pass. Tidtagningen börjar vid 50 meter markeringen (genom en tydlig signal) och avslutas vid 120 meter markeringen. Efter 120 m markeringen skall hästen tas ned i tölt, trav, skritt eller långsam pass. Programmet avslutas vid 170 m markeringen. Medelvärdet av de två bästa försöken avgör placeringen. Vid samma poäng för första plats vinner ryttaren med den bästa tiden. Om tiden också är densamma vinner hästen med det bästa tredje försöket. Är även detta lika hästarna gå ett extra lopp och efter tiden tillkännagivits skall domarna visa den slutliga placeringen Poängbedömning Den första domaren bedömer övergången till pass. Den andra domaren bedömer passen mellan 50 m och 85 m markeringen. Den tredje domaren bedömer passen mellan 85 m och 120 m markeringen Den fjärde domaren bedömer nedtagningen mellan 120 m markeringen och banans slut vid 170 m markeringen. Startern (som skall vara en domare) står vid 50 m markeringen. Denne ger signal med sin flagga till tidtagarna vid 120 m markeringen, när hästen passerar 50 m. Dessutom markerar startern med en röd flagga om hästen ej ligger i flygande pass vid 50 m markeringen. Vid 120 m markeringen står en domare som höjer en röd flagga om hästen inte ligger i pass när den passerar markeringen. Domarna väljer var de står så att de får bästa möjliga översikt över sin del av banan. När hästen har passerat visar domarna sina poäng. Om hästen faller ur passen under tidszonen, skall den (de) domaren/na visa röd flagg och ingen poäng för tiden ges. För presentationen är maxpoängen 40.0 poäng medan tidspoängen beräknas enligt följande tabell och är maximalt 20.0 poäng. Slutsumman skall delas med Ogiltigt försök Om en häst erhåller noll poäng från domare två eller tre, eller om domaren vid start eller mål visar röd flagga så ges noll tidspoäng. Om tre domare visar noll poäng på samma försök så ogiltigförklaras detta försök Poängtabell för lätt stilpass Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng 6,5> 20,0 7,5 15,0 8,5 10,0 9,5 5,0 10,5 < 0,0 6,6 19,5 7,6 14,5 8,6 9,5 9,6 4, ,7 19,0 7,7 14,0 8,7 9,0 9,7 4, ,8 18,5 7,8 13,5 8,8 8,5 9,8 3, ,9 18,0 7,9 13,0 8,9 8,0 9,9 3, ,0 17,5 8,0 12,5 9,0 7,5 10,0 2, ,1 17,0 8,1 12,0 9,1 7,0 10,1 2, ,2 16,5 8,2 11,5 9,2 6,5 10,2 1, ,3 16,0 8,3 11,0 9,3 6,0 10,3 1, ,4 15,5 8,4 10,5 9,4 5,5 10,4 0, V3 UNGDOMSFYRGÅNG Programmets längd är ca 8 min. Val av varv samt vilken gångart (tölt eller trav) man önskar visa med tydlig steglängdsökning ska anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till tre ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. arbets- till mellantempo tölt 2. arbets- till mellantempo trav 3. mellanskritt 4. arbets- till mellantempo galopp 5. fritt val av gångart: en tydlig steglängdsökning skall visas antingen i trav eller i tölt. En extra poäng ges för sits och inverkningar. Domarna stryker den lägsta gångartspoängen för varje ekipage, dock får inte poängen för arbets- till mellantempo tölt strykas.

4 2.5.4 Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.6 F2 FEMGÅNG Programmets längd är ca 8 min. Val av varv skall anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till tre ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. arbets- till mellantempo tölt 2. arbets- till mellantempo trav 3. mellanskritt 4. arbets- till mellantempo galopp 5. flygande pass En extra poäng ges för sits och inverkningar. Flygande pass skall visas tre gånger på långsidan Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Om fem domare dömer så stryks den högsta och lägsta poängen. Slutpoängen är det aritmetiska 2.7 V4 FYRGÅNG SPECIAL Programmets längd är ca 12 till 15 minuter. Val av varv skall anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för ovalbaneklasser och utrustning Uttagning Klassen rids i grupper om upp till tre ryttare och på speakerns kommando.. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. mellanskritt 2. valfritt tempo tölt 3. övergång skritt-tölt och tölt-skritt, detta moment rider man en och en och på speakerns kommando 4. arbets- till mellantempo trav 5. övergång arbets- till mellan galopp Deltagarna samlas på mitten av motsvarande långsida där galopp ej skall visas. Därefter visar en och en på speakerns kommando framridning skritt-galopp på första kortsidan, visning av galopp på långsidan och nedtagningen till skritt på motsvarande kortsida. Byte av varv. Visning av galopp i andra varvet sker på samma långsida med samma procedur. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poängen i "Övergångar mellan gångarter" bedöms enligt följande; Det aritmetiska medelvärdet av de båda galoppvisningarna räknas som 50%, övergången i tölt 50%. Poängen är det aritmetiska medelvärdet av de båda poängen. Poäng skall också ges för sits och Generella riktlinjer I denna klass bedöms i första hand ryttarens sits och inverkningar, ej huvudsakligen hästens gångarter. Vidare bedöms ekipagets harmoni, visningens korrekthet samt hästens lydighet. Önskas av ryttaren: korrekt och följsam sits, mjuk och känslig hand, närmast osynliga hjälper. Precist och harmoniskt utförande av övningarna samt ett hänsynsfullt uppträdande mot de medtävlande. Önskas av hästen: lösgjord och med god framåtbjudning i alla gångarter, bra form och lydig i alla övningar. Om ryttarens hjälper är korrekta så påverkas poängen inte nämnvärt av mindre taktfel. Hästens aktion och steglängd påverkar inte den poäng som ges. 2.8 FR1 FLAGGLOPP Ryttarna får välja med vilken hand de vill ta flaggorna och de väljer också på vilken sida om tunnorna de vill passera.

5 2.8.1 Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för utrustning Banan Klassen rids på en passbana på 200 m. Om det ej finns en passbana kan även en ovalbana användas. Start- och mållinje skall vara tydligt utmärkta. 4 stationer skall finnas på banan. Varje station består av en hink fylld med sand vilken placeras ovanpå en tunna. Innan någon start kan ske måste en flagga på en pinne placeras i hink 1 och 3. Det måste vara lätt att ta flaggorna ur hinkarna och placera dem i de nästföljande hink 2 och 4. Den första tunnan skall stå efter 40m, den andra vid 80m, en tredje vid 120m och den fjärde vid 160m. Höjden från marken till ovansidan av hinkarna får vara min 120cm och max 150cm. Pinnen vilket flaggan sitter på får vara min 40cm och max 50cm lång. Pinnarna skall vara av så kallad elplaströr. Tjockleken på pinnarna skall ligga mellan 1.5cm - 2cm i diameter Startordningen Innan första startomgången lottas startordningen i klassen fram. Startordning är sedan densamma under det första och andra försöket. Varje ekipage har rätt till två lopp, det snabbaste löpet räknas Start Klassen rids enskilt. Efter en ljudlig och synlig signal som ges av startern (som bör/skall vara en domare) får den tävlande starta i valfri gångart mot den första flaggan. Vid varje udda station tar ryttaren flaggan och rider mot den andra stationen där sätter han/hon ner flaggan i den sandfyllda hinken. Ryttaren fortsätter till den tredje stationen, tar flaggan och sätter ner den vid den fjärde stationen. Efter denna station passerar ryttaren mållinjen. Den synliga signalen visar de tre tidtagarna vid mållinjen att hästen har startat Bedömning Varje station döms av en domare. Om en flagga ramlar ur sin hink under loppets gång får ryttaren 15 straffsekunder Ogiltiga lopp Om ryttaren vänder eller inte lyckas placera flaggan i hinken förklaras det loppet ogiltigt Poängbedömning Tidspoäng räknas ut med följande formel: ( 50,00-t ) / 3,4 där t = tiden för det snabbaste löpet uttryckt med 2 decimaler. Poängen kan inte bli högre än 10,00 eller lägre än 0,00. Poängen avrundas av så som det beskrivs i FIPO TR1 Trail (skicklighetsprov) Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt hänvisas till FIPOs regler för utrustning Banan Klassen är på ett lämpligt område. Inga delmoment får vara utformade så att de kan utsätta häst eller ryttare för fara. Klassen skall innehålla minst 5 delmoment Startordningen Innan starten lottas startordningen i klassen fram Start Klassen rids enskilt. Upp till 3 hästar är tillåtna samtidigt på banområdet Poängbedömning En eller flera domare poängsätter varje moment från 0-10 med halvpoäng. Slutpoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla delmoment. Alla slutpoäng är avrundade till en decimal enligt de gängse aritmetiska reglerna Klassen Krav: följande moment kan ingå: 1. Öppna en grind från hästryggen, rida igenom och stänga den efteråt. 2. Bommar på marken som hästen ska gå över. 3. Vatten som ska ridas igenom. 4. Bro (bredd 90 cm och längd 150 cm) som ska ridas över.

6 5. Cirkel av sågspån (ca 5 m diameter), hästen ska vänta inuti cirkeln medan ryttaren går ut och runt cirkeln (ground tying). 6. Stort plast- eller tygskynke hänger på en stolpe. Skynket ska hämtas från ena sidan, ekipaget rider iväg ca 5 m och hänger sedan upp den på andra sidan. 7. Tunnor, rida slalom i tölt eller trav. 8. Leda hästen. 9. Stiga på och av hästen. 10. Skritt på lång tygel minst 40 m. 11. Galopp, minst 100 m, utan att använda skarpa kurvor. 12. Lasta häst. Släpet ska vara stabilt och golvet får inte vara halt. Hästen ska lastas på transporten och stå stilla minst 10 sek innan den lastas av igen. 13. Rida igenom en portal (bredd 90 cm och höjd 190 cm) där det hänger långa och fladdrande band. 14. Rygga ut ur en smal passage av bommar, ca 5 m lång. 15. Rida över ett vippbräde/gunga (minst 90 cm bredd och 150 cm lång). 16. Rida i skritt genom en labyrint av bommar. 17. Rida med någonting på släp, t ex en fylld säck. 18. Rida genom en trång passage, t ex i ett staket eller en vägg. 19. Poloridning med boll över en viss sträcka. 20. Rida och ta med flera bollar (minst 5 stycken). 21. Superslalom mellan pålar (stolpar) som står med cm mellanrum på en 4 m bred bana. 22. Rida slalom mellan tunnor utan att använda tyglarna. Andra uppgifter som är lämpliga för islandshästar kan läggas till i grenen CR1 TERRÄNG Grenens längd: 15 till 30 minuter Klassen ska ridas ute i terrängen Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. Ryttaren skall använda säkerhetsväst. I övrigt hänvisas till FIPOs regler för utrustning Startordningen Innan starten lottas startordningen i klassen fram Start Klassen rids enskilt. Upp till 3 hästar är tillåtna samtidigt på banområdet Poängbedömning Domarna poängsätter varje moment från 0-10 med halvpoäng. Om något moment är på tid får ekipaget med den snabbaste tiden poängen Alla ekipage med en tid som är lika med eller långsammare än vinnarens tid multiplicerat med 2 får poängen Alla andra ekipage får poäng enligt följande ekvation; 10 - ((ekipagets tidvinnarens tid) x (10/vinnarens tid)). All tid mäts i sekunder, med en decimal. Slutpoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla delmoment. Alla slutpoäng är avrundade till en decimal enligt de gängse aritmetiska reglerna Krav Grenens längd och innehåll varierar beroende på de lokala förutsättningarna. Svårighetsgraden på momenten skall/bör inte överstiga den svårighetsgrad man normalt möter när man rider ute i terrängen. Det är tillåtet att stiga av hästen under momenten. Följande moment är exempel på övningar som kan ingå: - uppför- och nerförsbackar med varierande svårighetsgrad - höger- och vänstergalopp - kapplöpningsgalopp på tid - hopp över hinder (t ex stock), även enklare alternativ, maxhöjd 60 cm - svåra passager (t ex traktor med motorljud) - trånga passager - ridning genom vatten - ridning i olika gångarter på olika platser Generella riktlinjer I första hand bedöms harmonin mellan ryttare och häst och även ryttarens sätt att hantera hästen vid svåra situationer som kan uppstå under en ritt ute i terrängen FIPO - FS1 Dressyr Denna klass rids på en dressyr bana (20 x 40 meter) Startberättigade hästar

7 Utformning Minst 10 och 14 bedömningspunkterskall visas. Ryttaren utformar sitt eget program. Programmet skall inges skriftligt i 3 ex på särskild blankett till sekretariatet före tävlingens start. Obligatoriska moment - Mellanskritt. - Tölt. - Arbets- eller mellantempo galopp. - Övergångar mellan gångarter och tempo. - Byte av varv. - Böjda spår. - Halt - Hälsning Tillåtna moment förutom de obligatoriska - Trav. - Skänkelvikning. - Ryggning - Bakdelsvändning. - Galoppombyte via skritt, trav eller tölt. Momenten får bara visas en gång i varje varv men behöver inte visas i bägge varven. Hälsning bedöms dock både vid start och avslutning av programmet Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser och utrustning Musik Ryttaren tar med lämplig musik på kassett eller CD. Fler än en kassett eller Cd är endast tillåtna om en representant för ryttaren är tillgänglig och kan spela musiken i rätt ordning på den utrustning som tävlingsarrangören tillhandahåller Poängbedömning: Tre domare dömer var för sig. De olika bedömningspunkterna samt det allmänna intrycket (indelat i 1. gångarternas renhet, 2. schwung, 3. lydighet, och 4. sits och inverkningar) bedöms på en skala från 0,0 t o m 10,0 med halvpoäng. Musiken poängsätts inte, men är obligatorisk. Om någon bedömningspunkt ges noll poäng görs följande avdrag från totalsumman: - Första nollan: 3 poäng; - Andra nollan: 8 poäng (totalt 11), - Tredje nollan: 17 poäng (totalt 28). - Fjärde nollan: diskvalificering Slutpoängen består av summan av poängen för de i programmet ingående10 till 14 punkterna och de fyra punkterna för der allmänna intrycket, minus eventuella avdrag, delat med antalet bedömningspunkter plus fyra. Slutpoängen blir sålunda mellan 0,0 och 10,0 och avrundas av till en decimal. Om förstaplatsen delas av flera ekipage skall domaren visa sin slutgiltiga placering FS3 Show ( markarbete på dressyrbanan) Fritt val av program och fri visning av hästen i markarbete Startberättigade hästar Krav Antal rörelser får variera mellan 5 och 8 rörelser. Programmets längd skall vara ca 5 min. Programmet sätts ihop av ryttaren och innehåller en skriftlig beskrivning av båda delmomentens program samt banskiss över rörelserna. Programmet ska lämnas i 3 ex till tävlingssekretariatet innan tävlingens första klass påbörjats. Exempel på markarbetesövningar: - träning från marken - longering - longering med dubbla linor - fridressyr från marken - tömkörning - arbete med lång tygel - utan tygel- eller linkontakt Andra övningar som kan utföras utan att rida hästen är också tillåtna Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. Det är tillåtet att visa hästen utan att den har någon utrustning alls. Den tävlandes klädsel skall vara lämplig för övningarna. Hjälm måste bäras under hela uppvisningen. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser. Banan måste ha ett dressyrstaket och ytterliggare ett staket längs dressyrstaket. Detta staket är till för att hejda att hästarna hoppar ut från banan. Staket får vara min 90cm och max 150cm.

8 Musik Passande musik tillhandahålls av ryttaren på kassett eller CD. Mer än en kassett eller mer än en CD är endast tillåtet om en representant till ryttaren finns tillgänglig att spela musiken i rätt ordning på den anläggning som tävlingsledningen tillhandahåller tävlingen med Poängbedömning 3 domare dömer enskilt. Rörelserna samt helhetsintrycket (uppdelade i: 1 handskande av hästen, 2 harmoni, 3 idé och presentation, 4 inverkningar) poängsätts från 0-10 med halvpoäng. Det ges ingen speciell poäng till musiken men den är ändå obligatorisk. Vid bedömningen 0 görs poängavdrag enligt följande: 1 st 0-bedömning 3 poäng; 2 st - " - 8 poäng, summa 11; 3 st - " - 17 poäng, summa 28; 4 st - " - diskvalificering Slutsumman uppnås genom att totalpoängen för programmets olika rörelser adderas med de 4 poäng som ges för helhetsintrycket minus (antalet rörelser plus fyra) för att få fram en slutpoäng mellan 0.0 och Slutpoängen avrundas till en decimal. Vid samma poäng skall domarna visa den slutliga placeringen Lagshow (lag uppvisning på dressyrbanan) Denna gren rids eller visas endast av lagen på Lag SM och ej på uttagningen. Fritt val av program och fri visning av hästen/hästarna i markarbete eller ridning Startberättigade hästar Krav Programmets längd skall vara ca 5 min. Programmet sätts ihop av laget gemensamt och innehåller en skriftlig beskrivning av programmet i korthet. Programmet ska lämnas i 3 ex till tävlingssekretariatet innan tävlingens första klass påbörjats. Alla i laget, även lagledare och eventuella reserver ska delta i visningen. Laget avgör själva hur många utav lagets hästar som deltar, mellan 1 till 7 hästar är tillåtet. Exempel på övningar: - kadrilj - voltige - markarbete - uppvisning/skådespel Andra övningar som kan utföras tillsammans som lag på dressyrbanan med en eller flera hästar är också tillåtna Restriktioner Det är tillåtet att visa hästen/hästarna utan att de har någon utrustning alls. De tävlandes klädsel ska vara lämplig för övningarna. Hjälm måste bäras av samtliga på banan under hela uppvisningen. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser och utrustning Musik och rekvisita Musik är ej obligatoriskt men tillåtet. Passande musik tillhandahålls av laget på CD. Mer än en CD är endast tillåtet om en representant för laget finns tillgänglig att spela musiken i rätt ordning på den anläggning som tävlingsarrangören tillhandahåller tävlingen med. Rekvisita som exempelvis; hinder, koner, bommar mm är tillåten. Behövs medhjälpare för att handskas med rekvisitan skall även dessa bära hjälm på banan och deras uppgift skall meddelas till domare innan klassens start, exempelvis på programbeskrivningen som lämnas innan tävlingens början. All rekvisita tillhandahåller laget själva Poängbedömning 3 domare dömer enskilt helhetsintrycket som poängsätts 0-10 med halvpoäng. Bedömningspunkterna är uppdelade i: 1. Samspel och koordination 2. Harmoni 3. Idé och kreativitet 4. Inverkningar och handskandet av hästen/hästarna. 5. Presentationen i helhet Slutsumman uppnås genom att de 5 poäng som ges för helhetsintrycket adderas ihop för att sedan divideras med 5 och slutpoängen avrundas till en decimal. Tre domare dömer och deras poäng adderas för att sedan divideras i 3 och på så sätt få ut det aritmetiska medelvärdet av de tre poängen från varje domare. Slutpoängen avrundas till två decimaler. Om flera lag erhåller samma poäng skall domarna visa sin slutliga placering. 3. Regler för ungdoms Lag-SM 3.1. LAGTÄVLING Krav Åldergräns är 9-21 år. Varje lag skall bestå av 4 (+ 1 eller 2 reserver) eller 6 (+1 eller 2 reserver) ryttare. Reserver får tävla på Lag-SM, deras poäng räknas dock inte till laget. Varje lag skall ha en lagledare som genomgått lagledarutbildning. Varje lag måste ha minst 1 ekipage i varje gren. Varje lag får max ha 2 ekipage i varje gren. Varje ryttare ska ställa upp i 2 eller 3 grenar, beroende på antal lagmedlemmar.

9 Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori A eller kategori B. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori C eller kategori D. Ryttarna får endast välja 1 gren från kategori A och bara 1 gren från kategori B. Alla i laget inklusive eventuella reserver och lagledaren ska även delta i lagshow. Poängen som laget erhåller i Lagshowen räknas med i lagets totala poäng Poängberäkning Poängen räknas i form av bedömningspoäng. Alla bedömningspoäng räknas till laget. Den sämsta bedömningspoängen stryks. Alla poäng adderas till en slutpoäng och divideras med antal starter laget gjort (- den bedömningspoängen som stryks). Det går ut på att ha så hög slutpoäng som möjligt. 4. Regler för regionsuttagning av lag till Lag SM 4.1 Uttagningsregler Uttagningsgrupp Uttagning av samtliga lag skall ske på regionsuttagning. Uttagningsgruppen skall bestå av minst 2 personer. Detta utesluter inte andra personer som hjälper till med träning mm. Uttagningsgruppens medlemmar som skall ta ut lagen måste minst vara examinerade lokalklubbsdomare. Ett förslag till uttagningsgrupp skall av ungdomsregionsansvarig skickas till Ungdomsutskottet för godkännande minst 4 veckor innan uttagning Laguttagning Lagmedlemmarna måste inte vara medlemmar i samma förening. Uttagningen sker i tävlingsform. Samtliga grenar skall finnas tillgängliga. Varje ryttare rider 3-5 grenar. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori A eller kategori B. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori C eller kategori D. Ryttarna får endast välja 1 gren från kategori A och bara 1 gren från kategori B. De 4 eller 6 ryttarna med högst kombinationspoäng får rätt att delta för laget. Kombinationspoängen är poängsumman av ekipagens grenar dividerat med antal ridna grenar (De 3 bästa grenarna för varje ekipage räknas). Dom 20 lag med högst lagkombinationspoäng har rätt att delta i Lag-SM. Lagkombinationspoängen är poängsumman av ekipagens kombinationspoäng dividerat med 4 eller 6. Klasserna är indelade i fyra kategorier: Kategori A Lätt Töltklass Bastölt Lätt Tölt T2 Kategori B Ungdomsfyrgång Ungdomsfemgång Fyrgång Special Kategori C Flagglopp Trail Lätt Stilpass Kategori D Terräng Dressyr Show (markarbete) Lagledare Lagledaren skall ha genomgått en obligatorisk lagledarutbildning. Denne ska även anmäla sig som lagledare tillsammans med lagets anmälan till Lag SM; med namn och kontaktuppgifter (telefon, mail och adress). Speciellblankett kommer att finnas. Lagledaren ansvar för att anmälningar och att inbetalning sker lagvis och innan sista anmälningsdagen för Lag SM. Om någon lagmedlem inte kommer på utsatta träningar och träffar och inte samarbetar med sitt lag eller lagledare, kommer lagledaren att ha möjlighet att ge denne en varning. Om problemen fortgår en tid efter att varningen utdelats kan lagledaren antingen utesluta ekipaget eller byta plats på ekipaget och sätta in ett eventuellt reservekipage i dennes ställe.

Regler Gällande från 1 november 2011

Regler Gällande från 1 november 2011 Regler Gällande från 1 november 2011 Curling bygger på tradition och skicklighet. Ett väl utfört slag är ett nöje att se och detta gäller även spelets traditioner och anda. En curlare spelar för att vinna

Läs mer

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport

SÄKER MED HÄST. Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport SÄKER MED HÄST Säkerhetsanvisningar inom svensk ridsport INNEHÅLL Förord 3 Säkerhetspolicy 5 Förbundets säkerhetsarbete 6 Hästens beteende 7 Vad gör hästen säker 9 Hantering och utrustning 12 Hästens utrustning

Läs mer

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson 2011 Mondioring Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson Vad är Mondioring Det finns ett stort antal olika former av skyddstävlingar. I Sverige har vi för närvarande Svenskskyddet

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll

Spelr egler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll Spelregler för fotboll 2015 Spelregler för fotboll 2015 Beställningar: Svenska FotbollFörlaget AB fotbollforlaget.se E-post: distribution@holmbergs.com Telefon: 040-660 66 50 Fax: 040-660 66 70 Adress

Läs mer

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR

FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR FITA HANDBOK FÖR NYA BÅGSKYTTAR Introduktion: Denna handbok för nya bågskyttar är avsedd som en vägledning för både skyttar och tränare på grundläggande nivå, FITA nivå

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom.

Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Nivåanpassad Spelar Utbildnings Plan (SUP) för Solna Vikings Barn- och Ungdom. Introduktion Spelar Utbildnings Plan Solna Vikings vill Syftet med denna Spelar Utbildnings Plan (SUP) är att Solna Vikings

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004

Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN. Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 Den tar slut i tomma intet, den rör sig och den låter GUNGBRÄDAN Av Emelie Johnson Vegh & Eva Bertilsson Publicerad i Canis 2004 För en utförlig steg-för-steg-beskrivning, med bilder, läs vår bok Agility

Läs mer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer

Labradormästerskapet. Regler och Anvisningar. för deltagare, arrangör och funktionärer Labradormästerskapet Regler och Anvisningar för deltagare, arrangör och funktionärer Fastställda av Labrador Retrieverklubbens huvudstyrelse 2015-03-03 Labrador Retrieverklubben 2015 REGLER FÖR LABRADORMÄSTERSKAPET

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

En familjepizza eller två vanliga pizzor?

En familjepizza eller två vanliga pizzor? En familjepizza eller två vanliga pizzor? Ett arbete med syftet att utreda vilket som är mest ekonomiskt köp, en familjepizza eller två vanliga pizzor Jens Roat Kultima 100 p projektarbete Gislaveds Gymnasium

Läs mer

TA 502 Karta och banläggning

TA 502 Karta och banläggning TÄVLINGSANVISNING TA 502 Karta och banläggning VERSION 2015-07-01 BESLUTAD AV SOFTs styrelse den 20 maj 2015 TRÄDER I KRAFT Den 1 juli 2015 ERSÄTTER Tidigare anvisning (v. 2015-01-01, redaktionella ändringar

Läs mer

Den lilla BÅGSKYTTEBOKEN

Den lilla BÅGSKYTTEBOKEN Den lilla BÅGSKYTTEBOKEN Får ej användas på tävling! Av PeO Gunnars Reviderad 130807 INLEDNING Den lilla bågskytteboken kan du använda som en liten uppslagsbok när du tränar. Den tar även upp en del av

Läs mer

Välkommen till stallet!

Välkommen till stallet! Välkommen till stallet! 2 Hej! Är du också ny i stallet? En smula hästvett räcker långt En hel del skiljer oss från våra fyrbenta vänner. Det här häftet är en liten guide i konsten att umgås med hästar

Läs mer

Tjäna så mycket du kan!

Tjäna så mycket du kan! Tjäna så mycket du kan! Övningen är till för att lyfta fram vikten av samarbete och att alla är beroende av varandra för att få bästa resultat. Klassen delas in i fyra grupper som placeras så att de inte

Läs mer

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER?

ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? ÄR DU EN BRA TENNISFÖRÄLDER? Stockholms Tennisförbund Smidesvägen 5, 171 41 Solna, Tel. 08-627 40 40 Fax. 08-28 74 57, Pg 17 44 91-1, Bg 245-2829 E-post: info@tennisstockholm.se www.tennisstockholm.se

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET

Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Lekar som stöder motorisk och språklig utveckling UT MED SPRÅKET Barn som får springa, krypa, hoppa och balansera, växer och blir starka och kloka. Mycket spring i benen är en förutsättning för barns inlärning.

Läs mer

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel

NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning. Maria Brandel NY OMARBETAD UTGÅVA! Del 1: Grundträning Maria Brandel FRÅN VALP TILL STJÄRNA Del 1: Grundträning Maria Brandel Redaktörer: Lena Gunnarsson och Jenny Nyberg Från valp till stjärna Andra utgåvan Maria Brandel

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie

Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie Beteckning: Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi Vad är klassisk ridning? Litteratur- och intervjustudie Lena Danius December 2006 B-uppsats, 5 poäng Didaktik Handledare: Eva Boudiaf Examinator:

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR

JAKTPROVSREGLER med. anvisningar. vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR JAKTPROVSREGLER med anvisningar vid FÄLTPROV, FJÄLLPROV & SKOGSPROV för BRITTISKA STÅENDE FÅGELHUNDAR ÅGELHUNDKLUBBARNAS F A RBETSUTSKOTT SISK SPK SGSK SSK FASTSTÄLLDA AV SKK 20 JANUARI 2011, ATT GÄLLA

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer