Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt."

Transkript

1 Regler för Lag SM Varje lag anmäler 5 eller 6 (4 ryttare + 1 eller 2 reserver) eller 7 eller 8 (6 ryttare + 1 eller 2 reserver) till valfri uttagning. Laget ska alltså redan till uttagningen vara klart. Om inte så kan ryttarna på plats välja att bilda lag efter lämpligt antal medlemmar. I de fall ryttarna på plats väljer att bilda lag, eller att lokal förening väljer att använda regionsuttagning som uttagning till klubblag, får de 4 eller 6 ryttarna med högst kombinationspoäng rätt att delta för laget. Varje lag ska ha ett lagnamn. Alla lagdeltagarna behöver inte rida samma uttagning utan ryttarens resultat räknas in under lagnamnet när alla uttagningar har varit. De 20 bästa lagen går vidare till Lag SM. Ryttarna får göra lagen som de själv vill, inget krav på medlemskap i samma klubb. När laget består av 4 deltagare, rider ryttarna 3 grenar var. Vid 6 deltagare rider ryttarna 2 grenar var. På LAG SM, ej uttagningen. F3 är utbytt till F2 efter ett beslut av FEIF att grenen ska utgå ur FIPO Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Ryttarna deltar i 3-5 grenar var vid uttagningen. Se nedan hur du väljer dina grenar. De 3 bästa grenarna räknas för varje ryttare. Ungdomstävlingsreglemente Version Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs gäller det rådande FIPO-reglementet med undantag för bett. Endast tränsbett är tillåtet. Det är inte tillåtet med någon typ av stång och inte heller bett med hävstångseffekt. Ungdomsreglementet är framtaget för: Ungdomslags-SM 1.1 Ovalbaneklasser I alla ovalbaneklasser ges en extra poäng för ryttarens sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och inverkningar. Om fem domare dömer så stryks den högsta och lägsta poängen. Slutpoängen, som räknas fram av sekretariatet är det aritmetiska medelvärdet av de tre poängen avrundat till två decimaler. 1.2 Ungdomsklasser T5 Lätt Töltklass (ovalbana) T7 Bastölt (ovalbana) T6 Lätt Tölt T2 (ovalbana) PP2 Lätt Stilpass (passbana) V3 Ungdomsfyrgång (ovalbana) F3 Ungdomsfemgång (ovalbana) V4 Fyrgång Special (ovalbana) FR1 Flagglopp (passbana) TR1 Trail CR1 Terräng FS1 Dressyr (dressyrbana) FS3 Show (markarbete på dressyrbanan) Lag Show (laguppvisning med häst på dressyrbanan) 2. Klasserna 2.1 T5 Lätt Töltklass Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Klassen rids i båda varven Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner

2 2.1.3 Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbets- till mellan tempo tölt, Sakta av till skritt och byt varv 2. arbetstempo tölt på kortsidorna med steglängdsökningar på långsidorna. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.2 T7 Bastölt Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Val av varv ska anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbetstempo tölt, sakta av till skritt och byt varv 2. valfritt tempo tölt En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.3 T6 Lätt Tölt T2 Denna klass rids på ovalbana. Programmets längd är ca 7 min. Klassen rids i båda varven Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra töltklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till 3 ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: Momenten rids i följande ordning; 1. arbets- till mellan tempo tölt, sakta av till skritt och byt varv 2. Arbets- till mellantempo tölt, på långsidorna enhandsfattning med lösa tyglar, dvs. utan tygelkontakt med hästens mun. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och PP2 LÄTT STILPASS Startberättigade hästar Restriktioner FIPOs regler för passbaneklasser och utrustning gäller Banan Denna klass rids på en bana som är lämplig för passtävlingar. Banan i sig är 170 m. Varje ekipage måste deltaga i minst två och max tre försök. Det sista försöket är frivilligt. Poängen för de två bästa försöken är de som räknas Startordningen Innan första omgången lottas startordningen i klassen fram. Startordning är sedan densamma under det första, andra och tredje försöket.

3 2.4.5 Start När startflaggan höjs startar den tävlande i valfri gångart. Mellan startlinjen (0 m) och 50 m markeringen skall hästen läggas i flygande pass. Vid 50 m markeringen skall hästen gå i flygande pass. Tidtagningen börjar vid 50 meter markeringen (genom en tydlig signal) och avslutas vid 120 meter markeringen. Efter 120 m markeringen skall hästen tas ned i tölt, trav, skritt eller långsam pass. Programmet avslutas vid 170 m markeringen. Medelvärdet av de två bästa försöken avgör placeringen. Vid samma poäng för första plats vinner ryttaren med den bästa tiden. Om tiden också är densamma vinner hästen med det bästa tredje försöket. Är även detta lika hästarna gå ett extra lopp och efter tiden tillkännagivits skall domarna visa den slutliga placeringen Poängbedömning Den första domaren bedömer övergången till pass. Den andra domaren bedömer passen mellan 50 m och 85 m markeringen. Den tredje domaren bedömer passen mellan 85 m och 120 m markeringen Den fjärde domaren bedömer nedtagningen mellan 120 m markeringen och banans slut vid 170 m markeringen. Startern (som skall vara en domare) står vid 50 m markeringen. Denne ger signal med sin flagga till tidtagarna vid 120 m markeringen, när hästen passerar 50 m. Dessutom markerar startern med en röd flagga om hästen ej ligger i flygande pass vid 50 m markeringen. Vid 120 m markeringen står en domare som höjer en röd flagga om hästen inte ligger i pass när den passerar markeringen. Domarna väljer var de står så att de får bästa möjliga översikt över sin del av banan. När hästen har passerat visar domarna sina poäng. Om hästen faller ur passen under tidszonen, skall den (de) domaren/na visa röd flagg och ingen poäng för tiden ges. För presentationen är maxpoängen 40.0 poäng medan tidspoängen beräknas enligt följande tabell och är maximalt 20.0 poäng. Slutsumman skall delas med Ogiltigt försök Om en häst erhåller noll poäng från domare två eller tre, eller om domaren vid start eller mål visar röd flagga så ges noll tidspoäng. Om tre domare visar noll poäng på samma försök så ogiltigförklaras detta försök Poängtabell för lätt stilpass Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng Sek Poäng 6,5> 20,0 7,5 15,0 8,5 10,0 9,5 5,0 10,5 < 0,0 6,6 19,5 7,6 14,5 8,6 9,5 9,6 4, ,7 19,0 7,7 14,0 8,7 9,0 9,7 4, ,8 18,5 7,8 13,5 8,8 8,5 9,8 3, ,9 18,0 7,9 13,0 8,9 8,0 9,9 3, ,0 17,5 8,0 12,5 9,0 7,5 10,0 2, ,1 17,0 8,1 12,0 9,1 7,0 10,1 2, ,2 16,5 8,2 11,5 9,2 6,5 10,2 1, ,3 16,0 8,3 11,0 9,3 6,0 10,3 1, ,4 15,5 8,4 10,5 9,4 5,5 10,4 0, V3 UNGDOMSFYRGÅNG Programmets längd är ca 8 min. Val av varv samt vilken gångart (tölt eller trav) man önskar visa med tydlig steglängdsökning ska anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till tre ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. arbets- till mellantempo tölt 2. arbets- till mellantempo trav 3. mellanskritt 4. arbets- till mellantempo galopp 5. fritt val av gångart: en tydlig steglängdsökning skall visas antingen i trav eller i tölt. En extra poäng ges för sits och inverkningar. Domarna stryker den lägsta gångartspoängen för varje ekipage, dock får inte poängen för arbets- till mellantempo tölt strykas.

4 2.5.4 Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poäng skall också ges för sits och 2.6 F2 FEMGÅNG Programmets längd är ca 8 min. Val av varv skall anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Uttagning Klassen rids i grupper bestående av upp till tre ryttare i varje. Klassen rids på speakerns kommando. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. arbets- till mellantempo tölt 2. arbets- till mellantempo trav 3. mellanskritt 4. arbets- till mellantempo galopp 5. flygande pass En extra poäng ges för sits och inverkningar. Flygande pass skall visas tre gånger på långsidan Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt. fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Om fem domare dömer så stryks den högsta och lägsta poängen. Slutpoängen är det aritmetiska 2.7 V4 FYRGÅNG SPECIAL Programmets längd är ca 12 till 15 minuter. Val av varv skall anges på anmälningsblanketten Startberättigade hästar Hästar som ställer upp i denna klass får inte lov att deltaga i andra gångartsklasser på samma tävling Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för ovalbaneklasser och utrustning Uttagning Klassen rids i grupper om upp till tre ryttare och på speakerns kommando.. Krav: gångarterna visas i följande ordning: 1. mellanskritt 2. valfritt tempo tölt 3. övergång skritt-tölt och tölt-skritt, detta moment rider man en och en och på speakerns kommando 4. arbets- till mellantempo trav 5. övergång arbets- till mellan galopp Deltagarna samlas på mitten av motsvarande långsida där galopp ej skall visas. Därefter visar en och en på speakerns kommando framridning skritt-galopp på första kortsidan, visning av galopp på långsidan och nedtagningen till skritt på motsvarande kortsida. Byte av varv. Visning av galopp i andra varvet sker på samma långsida med samma procedur. En extra poäng ges för sits och inverkningar Poängbedömning Enskild bedömning, tre alt fem domare poängsätter öppet från 0-10 med halvpoäng. Poängen i "Övergångar mellan gångarter" bedöms enligt följande; Det aritmetiska medelvärdet av de båda galoppvisningarna räknas som 50%, övergången i tölt 50%. Poängen är det aritmetiska medelvärdet av de båda poängen. Poäng skall också ges för sits och Generella riktlinjer I denna klass bedöms i första hand ryttarens sits och inverkningar, ej huvudsakligen hästens gångarter. Vidare bedöms ekipagets harmoni, visningens korrekthet samt hästens lydighet. Önskas av ryttaren: korrekt och följsam sits, mjuk och känslig hand, närmast osynliga hjälper. Precist och harmoniskt utförande av övningarna samt ett hänsynsfullt uppträdande mot de medtävlande. Önskas av hästen: lösgjord och med god framåtbjudning i alla gångarter, bra form och lydig i alla övningar. Om ryttarens hjälper är korrekta så påverkas poängen inte nämnvärt av mindre taktfel. Hästens aktion och steglängd påverkar inte den poäng som ges. 2.8 FR1 FLAGGLOPP Ryttarna får välja med vilken hand de vill ta flaggorna och de väljer också på vilken sida om tunnorna de vill passera.

5 2.8.1 Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för utrustning Banan Klassen rids på en passbana på 200 m. Om det ej finns en passbana kan även en ovalbana användas. Start- och mållinje skall vara tydligt utmärkta. 4 stationer skall finnas på banan. Varje station består av en hink fylld med sand vilken placeras ovanpå en tunna. Innan någon start kan ske måste en flagga på en pinne placeras i hink 1 och 3. Det måste vara lätt att ta flaggorna ur hinkarna och placera dem i de nästföljande hink 2 och 4. Den första tunnan skall stå efter 40m, den andra vid 80m, en tredje vid 120m och den fjärde vid 160m. Höjden från marken till ovansidan av hinkarna får vara min 120cm och max 150cm. Pinnen vilket flaggan sitter på får vara min 40cm och max 50cm lång. Pinnarna skall vara av så kallad elplaströr. Tjockleken på pinnarna skall ligga mellan 1.5cm - 2cm i diameter Startordningen Innan första startomgången lottas startordningen i klassen fram. Startordning är sedan densamma under det första och andra försöket. Varje ekipage har rätt till två lopp, det snabbaste löpet räknas Start Klassen rids enskilt. Efter en ljudlig och synlig signal som ges av startern (som bör/skall vara en domare) får den tävlande starta i valfri gångart mot den första flaggan. Vid varje udda station tar ryttaren flaggan och rider mot den andra stationen där sätter han/hon ner flaggan i den sandfyllda hinken. Ryttaren fortsätter till den tredje stationen, tar flaggan och sätter ner den vid den fjärde stationen. Efter denna station passerar ryttaren mållinjen. Den synliga signalen visar de tre tidtagarna vid mållinjen att hästen har startat Bedömning Varje station döms av en domare. Om en flagga ramlar ur sin hink under loppets gång får ryttaren 15 straffsekunder Ogiltiga lopp Om ryttaren vänder eller inte lyckas placera flaggan i hinken förklaras det loppet ogiltigt Poängbedömning Tidspoäng räknas ut med följande formel: ( 50,00-t ) / 3,4 där t = tiden för det snabbaste löpet uttryckt med 2 decimaler. Poängen kan inte bli högre än 10,00 eller lägre än 0,00. Poängen avrundas av så som det beskrivs i FIPO TR1 Trail (skicklighetsprov) Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt hänvisas till FIPOs regler för utrustning Banan Klassen är på ett lämpligt område. Inga delmoment får vara utformade så att de kan utsätta häst eller ryttare för fara. Klassen skall innehålla minst 5 delmoment Startordningen Innan starten lottas startordningen i klassen fram Start Klassen rids enskilt. Upp till 3 hästar är tillåtna samtidigt på banområdet Poängbedömning En eller flera domare poängsätter varje moment från 0-10 med halvpoäng. Slutpoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla delmoment. Alla slutpoäng är avrundade till en decimal enligt de gängse aritmetiska reglerna Klassen Krav: följande moment kan ingå: 1. Öppna en grind från hästryggen, rida igenom och stänga den efteråt. 2. Bommar på marken som hästen ska gå över. 3. Vatten som ska ridas igenom. 4. Bro (bredd 90 cm och längd 150 cm) som ska ridas över.

6 5. Cirkel av sågspån (ca 5 m diameter), hästen ska vänta inuti cirkeln medan ryttaren går ut och runt cirkeln (ground tying). 6. Stort plast- eller tygskynke hänger på en stolpe. Skynket ska hämtas från ena sidan, ekipaget rider iväg ca 5 m och hänger sedan upp den på andra sidan. 7. Tunnor, rida slalom i tölt eller trav. 8. Leda hästen. 9. Stiga på och av hästen. 10. Skritt på lång tygel minst 40 m. 11. Galopp, minst 100 m, utan att använda skarpa kurvor. 12. Lasta häst. Släpet ska vara stabilt och golvet får inte vara halt. Hästen ska lastas på transporten och stå stilla minst 10 sek innan den lastas av igen. 13. Rida igenom en portal (bredd 90 cm och höjd 190 cm) där det hänger långa och fladdrande band. 14. Rygga ut ur en smal passage av bommar, ca 5 m lång. 15. Rida över ett vippbräde/gunga (minst 90 cm bredd och 150 cm lång). 16. Rida i skritt genom en labyrint av bommar. 17. Rida med någonting på släp, t ex en fylld säck. 18. Rida genom en trång passage, t ex i ett staket eller en vägg. 19. Poloridning med boll över en viss sträcka. 20. Rida och ta med flera bollar (minst 5 stycken). 21. Superslalom mellan pålar (stolpar) som står med cm mellanrum på en 4 m bred bana. 22. Rida slalom mellan tunnor utan att använda tyglarna. Andra uppgifter som är lämpliga för islandshästar kan läggas till i grenen CR1 TERRÄNG Grenens längd: 15 till 30 minuter Klassen ska ridas ute i terrängen Startberättigade hästar Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. Ryttaren skall använda säkerhetsväst. I övrigt hänvisas till FIPOs regler för utrustning Startordningen Innan starten lottas startordningen i klassen fram Start Klassen rids enskilt. Upp till 3 hästar är tillåtna samtidigt på banområdet Poängbedömning Domarna poängsätter varje moment från 0-10 med halvpoäng. Om något moment är på tid får ekipaget med den snabbaste tiden poängen Alla ekipage med en tid som är lika med eller långsammare än vinnarens tid multiplicerat med 2 får poängen Alla andra ekipage får poäng enligt följande ekvation; 10 - ((ekipagets tidvinnarens tid) x (10/vinnarens tid)). All tid mäts i sekunder, med en decimal. Slutpoängen är det aritmetiska medelvärdet av alla delmoment. Alla slutpoäng är avrundade till en decimal enligt de gängse aritmetiska reglerna Krav Grenens längd och innehåll varierar beroende på de lokala förutsättningarna. Svårighetsgraden på momenten skall/bör inte överstiga den svårighetsgrad man normalt möter när man rider ute i terrängen. Det är tillåtet att stiga av hästen under momenten. Följande moment är exempel på övningar som kan ingå: - uppför- och nerförsbackar med varierande svårighetsgrad - höger- och vänstergalopp - kapplöpningsgalopp på tid - hopp över hinder (t ex stock), även enklare alternativ, maxhöjd 60 cm - svåra passager (t ex traktor med motorljud) - trånga passager - ridning genom vatten - ridning i olika gångarter på olika platser Generella riktlinjer I första hand bedöms harmonin mellan ryttare och häst och även ryttarens sätt att hantera hästen vid svåra situationer som kan uppstå under en ritt ute i terrängen FIPO - FS1 Dressyr Denna klass rids på en dressyr bana (20 x 40 meter) Startberättigade hästar

7 Utformning Minst 10 och 14 bedömningspunkterskall visas. Ryttaren utformar sitt eget program. Programmet skall inges skriftligt i 3 ex på särskild blankett till sekretariatet före tävlingens start. Obligatoriska moment - Mellanskritt. - Tölt. - Arbets- eller mellantempo galopp. - Övergångar mellan gångarter och tempo. - Byte av varv. - Böjda spår. - Halt - Hälsning Tillåtna moment förutom de obligatoriska - Trav. - Skänkelvikning. - Ryggning - Bakdelsvändning. - Galoppombyte via skritt, trav eller tölt. Momenten får bara visas en gång i varje varv men behöver inte visas i bägge varven. Hälsning bedöms dock både vid start och avslutning av programmet Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser och utrustning Musik Ryttaren tar med lämplig musik på kassett eller CD. Fler än en kassett eller Cd är endast tillåtna om en representant för ryttaren är tillgänglig och kan spela musiken i rätt ordning på den utrustning som tävlingsarrangören tillhandahåller Poängbedömning: Tre domare dömer var för sig. De olika bedömningspunkterna samt det allmänna intrycket (indelat i 1. gångarternas renhet, 2. schwung, 3. lydighet, och 4. sits och inverkningar) bedöms på en skala från 0,0 t o m 10,0 med halvpoäng. Musiken poängsätts inte, men är obligatorisk. Om någon bedömningspunkt ges noll poäng görs följande avdrag från totalsumman: - Första nollan: 3 poäng; - Andra nollan: 8 poäng (totalt 11), - Tredje nollan: 17 poäng (totalt 28). - Fjärde nollan: diskvalificering Slutpoängen består av summan av poängen för de i programmet ingående10 till 14 punkterna och de fyra punkterna för der allmänna intrycket, minus eventuella avdrag, delat med antalet bedömningspunkter plus fyra. Slutpoängen blir sålunda mellan 0,0 och 10,0 och avrundas av till en decimal. Om förstaplatsen delas av flera ekipage skall domaren visa sin slutgiltiga placering FS3 Show ( markarbete på dressyrbanan) Fritt val av program och fri visning av hästen i markarbete Startberättigade hästar Krav Antal rörelser får variera mellan 5 och 8 rörelser. Programmets längd skall vara ca 5 min. Programmet sätts ihop av ryttaren och innehåller en skriftlig beskrivning av båda delmomentens program samt banskiss över rörelserna. Programmet ska lämnas i 3 ex till tävlingssekretariatet innan tävlingens första klass påbörjats. Exempel på markarbetesövningar: - träning från marken - longering - longering med dubbla linor - fridressyr från marken - tömkörning - arbete med lång tygel - utan tygel- eller linkontakt Andra övningar som kan utföras utan att rida hästen är också tillåtna Restriktioner Stångbett är inte tillåtet. Det är tillåtet att visa hästen utan att den har någon utrustning alls. Den tävlandes klädsel skall vara lämplig för övningarna. Hjälm måste bäras under hela uppvisningen. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser. Banan måste ha ett dressyrstaket och ytterliggare ett staket längs dressyrstaket. Detta staket är till för att hejda att hästarna hoppar ut från banan. Staket får vara min 90cm och max 150cm.

8 Musik Passande musik tillhandahålls av ryttaren på kassett eller CD. Mer än en kassett eller mer än en CD är endast tillåtet om en representant till ryttaren finns tillgänglig att spela musiken i rätt ordning på den anläggning som tävlingsledningen tillhandahåller tävlingen med Poängbedömning 3 domare dömer enskilt. Rörelserna samt helhetsintrycket (uppdelade i: 1 handskande av hästen, 2 harmoni, 3 idé och presentation, 4 inverkningar) poängsätts från 0-10 med halvpoäng. Det ges ingen speciell poäng till musiken men den är ändå obligatorisk. Vid bedömningen 0 görs poängavdrag enligt följande: 1 st 0-bedömning 3 poäng; 2 st - " - 8 poäng, summa 11; 3 st - " - 17 poäng, summa 28; 4 st - " - diskvalificering Slutsumman uppnås genom att totalpoängen för programmets olika rörelser adderas med de 4 poäng som ges för helhetsintrycket minus (antalet rörelser plus fyra) för att få fram en slutpoäng mellan 0.0 och Slutpoängen avrundas till en decimal. Vid samma poäng skall domarna visa den slutliga placeringen Lagshow (lag uppvisning på dressyrbanan) Denna gren rids eller visas endast av lagen på Lag SM och ej på uttagningen. Fritt val av program och fri visning av hästen/hästarna i markarbete eller ridning Startberättigade hästar Krav Programmets längd skall vara ca 5 min. Programmet sätts ihop av laget gemensamt och innehåller en skriftlig beskrivning av programmet i korthet. Programmet ska lämnas i 3 ex till tävlingssekretariatet innan tävlingens första klass påbörjats. Alla i laget, även lagledare och eventuella reserver ska delta i visningen. Laget avgör själva hur många utav lagets hästar som deltar, mellan 1 till 7 hästar är tillåtet. Exempel på övningar: - kadrilj - voltige - markarbete - uppvisning/skådespel Andra övningar som kan utföras tillsammans som lag på dressyrbanan med en eller flera hästar är också tillåtna Restriktioner Det är tillåtet att visa hästen/hästarna utan att de har någon utrustning alls. De tävlandes klädsel ska vara lämplig för övningarna. Hjälm måste bäras av samtliga på banan under hela uppvisningen. I övrigt gäller FIPOs regler för dressyrklasser och utrustning Musik och rekvisita Musik är ej obligatoriskt men tillåtet. Passande musik tillhandahålls av laget på CD. Mer än en CD är endast tillåtet om en representant för laget finns tillgänglig att spela musiken i rätt ordning på den anläggning som tävlingsarrangören tillhandahåller tävlingen med. Rekvisita som exempelvis; hinder, koner, bommar mm är tillåten. Behövs medhjälpare för att handskas med rekvisitan skall även dessa bära hjälm på banan och deras uppgift skall meddelas till domare innan klassens start, exempelvis på programbeskrivningen som lämnas innan tävlingens början. All rekvisita tillhandahåller laget själva Poängbedömning 3 domare dömer enskilt helhetsintrycket som poängsätts 0-10 med halvpoäng. Bedömningspunkterna är uppdelade i: 1. Samspel och koordination 2. Harmoni 3. Idé och kreativitet 4. Inverkningar och handskandet av hästen/hästarna. 5. Presentationen i helhet Slutsumman uppnås genom att de 5 poäng som ges för helhetsintrycket adderas ihop för att sedan divideras med 5 och slutpoängen avrundas till en decimal. Tre domare dömer och deras poäng adderas för att sedan divideras i 3 och på så sätt få ut det aritmetiska medelvärdet av de tre poängen från varje domare. Slutpoängen avrundas till två decimaler. Om flera lag erhåller samma poäng skall domarna visa sin slutliga placering. 3. Regler för ungdoms Lag-SM 3.1. LAGTÄVLING Krav Åldergräns är 9-21 år. Varje lag skall bestå av 4 (+ 1 eller 2 reserver) eller 6 (+1 eller 2 reserver) ryttare. Reserver får tävla på Lag-SM, deras poäng räknas dock inte till laget. Varje lag skall ha en lagledare som genomgått lagledarutbildning. Varje lag måste ha minst 1 ekipage i varje gren. Varje lag får max ha 2 ekipage i varje gren. Varje ryttare ska ställa upp i 2 eller 3 grenar, beroende på antal lagmedlemmar.

9 Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori A eller kategori B. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori C eller kategori D. Ryttarna får endast välja 1 gren från kategori A och bara 1 gren från kategori B. Alla i laget inklusive eventuella reserver och lagledaren ska även delta i lagshow. Poängen som laget erhåller i Lagshowen räknas med i lagets totala poäng Poängberäkning Poängen räknas i form av bedömningspoäng. Alla bedömningspoäng räknas till laget. Den sämsta bedömningspoängen stryks. Alla poäng adderas till en slutpoäng och divideras med antal starter laget gjort (- den bedömningspoängen som stryks). Det går ut på att ha så hög slutpoäng som möjligt. 4. Regler för regionsuttagning av lag till Lag SM 4.1 Uttagningsregler Uttagningsgrupp Uttagning av samtliga lag skall ske på regionsuttagning. Uttagningsgruppen skall bestå av minst 2 personer. Detta utesluter inte andra personer som hjälper till med träning mm. Uttagningsgruppens medlemmar som skall ta ut lagen måste minst vara examinerade lokalklubbsdomare. Ett förslag till uttagningsgrupp skall av ungdomsregionsansvarig skickas till Ungdomsutskottet för godkännande minst 4 veckor innan uttagning Laguttagning Lagmedlemmarna måste inte vara medlemmar i samma förening. Uttagningen sker i tävlingsform. Samtliga grenar skall finnas tillgängliga. Varje ryttare rider 3-5 grenar. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori A eller kategori B. Varje ryttare måste välja 1 gren från kategori C eller kategori D. Ryttarna får endast välja 1 gren från kategori A och bara 1 gren från kategori B. De 4 eller 6 ryttarna med högst kombinationspoäng får rätt att delta för laget. Kombinationspoängen är poängsumman av ekipagens grenar dividerat med antal ridna grenar (De 3 bästa grenarna för varje ekipage räknas). Dom 20 lag med högst lagkombinationspoäng har rätt att delta i Lag-SM. Lagkombinationspoängen är poängsumman av ekipagens kombinationspoäng dividerat med 4 eller 6. Klasserna är indelade i fyra kategorier: Kategori A Lätt Töltklass Bastölt Lätt Tölt T2 Kategori B Ungdomsfyrgång Ungdomsfemgång Fyrgång Special Kategori C Flagglopp Trail Lätt Stilpass Kategori D Terräng Dressyr Show (markarbete) Lagledare Lagledaren skall ha genomgått en obligatorisk lagledarutbildning. Denne ska även anmäla sig som lagledare tillsammans med lagets anmälan till Lag SM; med namn och kontaktuppgifter (telefon, mail och adress). Speciellblankett kommer att finnas. Lagledaren ansvar för att anmälningar och att inbetalning sker lagvis och innan sista anmälningsdagen för Lag SM. Om någon lagmedlem inte kommer på utsatta träningar och träffar och inte samarbetar med sitt lag eller lagledare, kommer lagledaren att ha möjlighet att ge denne en varning. Om problemen fortgår en tid efter att varningen utdelats kan lagledaren antingen utesluta ekipaget eller byta plats på ekipaget och sätta in ett eventuellt reservekipage i dennes ställe.

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM

Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Reglemente gällande uttagning till Lag-SM samt Lag-SM Version 150526 1. Allmänna bestämmelser Om inget annat sägs i detta reglemente gäller den senaste versionen av FIPO, samt det svenska tillägget till

Läs mer

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln

Incheckning: Fredag kl. 19.00-20.00, i Café Påfågeln. Lördag kl 08.00-10.00, i Café Påfågeln Välkommen till StormurMästerskapen 4-5 oktober 2014 Stormur hälsar dig varmt välkommen till vår tävling på Husbyön! Nedan följer info om vad som gäller på tävlingsplatsen och preliminärt tidsprogram under

Läs mer

Svenskt FIPO 2014 Giltigt från 1 april 2014

Svenskt FIPO 2014 Giltigt från 1 april 2014 FIPO 2014 Svenskt FIPO 2014 Giltigt från 1 april 2014 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or any means, electronically, mechanically, by photocopying, recording

Läs mer

FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS. www.feif.org. FEIF Sport Domarhandledning 2014

FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS. www.feif.org. FEIF Sport Domarhandledning 2014 FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FEIF Sport Domarhandledning 2014 Gäller från och med 1 april, 2014 FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2015 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa. Från div. III, II, I, Elitserie,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014

BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Ändringar är markerade med fetstil. BESTÄMMELSER FÖR ALLSVENSKAN I HALLANDS LÄN 2014 Hallands Ridsportförbunds målsättning med att arrangera divisioner på olika nivåer är att det ska följa en utbildningstrappa.

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden 2014-01-19 WESTERNALLSVENSKAN Div. I och II Lagtävling i Westernridning Syftet med Westernallsvenskan Div. I är; Att få en lagkänsla och en glädje i att rida tillsammans med andra. Att bygga nätverk, träffa

Läs mer

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling

Guide till IceTest. Före tävling. Före, under och efter tävling Guide till IceTest... 1 Före, under och efter tävling... 1 Före tävling... 1 Lottningen... 1 Dags att skapa databas för tävlingen... 2 Skapa ny gren... 2 Färger m. m.... 3 Importering i IceTest... 3 Kontroll

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Västerås: Från Eskilstuna: Från Katrineholm: Från Örebro: PARKERING: INCHECKNING: VETERINÄRBESIKTNING: FRAMRIDNING:

VÄGBESKRIVNING: Från Västerås: Från Eskilstuna: Från Katrineholm: Från Örebro: PARKERING: INCHECKNING: VETERINÄRBESIKTNING: FRAMRIDNING: Ryttarbrev Nu är det snart dags för premiären utav Vintermästerskapen. Vi hoppas att ni är lika laddade som vi är. Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från Västerås:

Läs mer

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47

FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 FALSTERBO HORSE SHOW 4-12 juli 2015 2015-02-05 14:47 Folksam Scandinavian Open Särskilda bestämmelser Hoppning Deltagare Öppet för 5- och 6-åriga hästar såväl svenskfödda som importerade. Dessutom kommer

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108

DRESSYR HÄST & PONNY. 2013 Publicerad 130108 VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2013 Publicerad 130108 Grenledare: Häst Åsa Kaså tel 0705-58 50 50 hastdressyr@vastergotland.ridsport.se

Läs mer

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad

DRESSYR HÄST & PONNY. 2014 Publicerad VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Regler och bestämmelser för lagtävlingar i Västergötlands Ridsportförbund DRESSYR HÄST & PONNY 2014 Publicerad Tider för anmälan Vårens serier, ordinarie anm.tid till och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015

Allmänna bestämmelser för Allsvenskan År/tidsperiod 2015 REGLER FÖR ALLSVENSKAN 2015 för Allsvenskan 2015 För att klubb ska få Har betalt sina avgifter till Stockholms Läns Ridsportförbund och delta med lag i Svenska Ridsportförbundet. Allsvenskor krävs att

Läs mer

Inbjudan, information och förarmöte

Inbjudan, information och förarmöte Inbjudan, information och förarmöte Deltävling 6 Mantorp Park 17-18 Oktober 2015 SLC kl.1 & kl.2 ER-Cup Övriga enduranceklasser för öppna SM-tävlingen Härmed bjuder SLC Racing in till Racingtävling över

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hur fort kan vi gå fram? Av Henrik Johansen Att utbilda en häst är som en lång spännande resa, med inslag av lärorika upplevelser. För att komma från en punkt till en annan måste

Läs mer

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34

Rallylydnad. Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Rallylydnad Rallylydnad 2012.indd 1 2012-11-19 15:30:34 Sporten för alla Det här är en hundsport för alla, till skillnad från många andra hundsporter som passar bättre för vissa typer av hundar och deras

Läs mer

RYTTARBREV Sleipnirs KM 30 Augusti 2014

RYTTARBREV Sleipnirs KM 30 Augusti 2014 RYTTARBREV Sleipnirs KM 30 Augusti 2014 Varmt välkommen till Sleipnirs KM 2014 Här följer lite information Hitta Hit: GPS koordinater för att hitta till banan N 59 31.819', E 16 17.288' Ankomst: När du

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 2014

GYMNASTIKSPELEN 2014 Vid varje Gymnastikspel lanseras en ny cool t-shirt. Har du tips på hur årets Gymnastikspelströja ska se ut? Kom med dina idéer senast den 28 februari. Maila sydost@gymnastik.se t-shirten 2012 Sidan 2

Läs mer

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977.

Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Kort om distansritt Den första moderna distansritten i Sverige hölls 1977. Sporten blev en erkänd FEI-gren 1982. Distansritt är numera den tredje största ridsportsgrenen ansluten till FEI, näst efter hoppning

Läs mer

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt

Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017. Startklass. Moment koefficienter. Totalt 20. 1:a pris 160 poäng - Uppflyttad 2:a pris 120 Godkänt Förslag till ny nationell lydnadsklass 2017 Startklass Moment koefficienter Startklass Moment Koeff. 1. Följsamhet 3 2 Inkallning 2 3 Sitt under marsch 3 4 Apportering 3 5 Hopp över hinder 2 6 Fjärrdirigering

Läs mer

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA FÖR RYTTARE OCH KUSKAR MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BÖRJA TÄVLA! Det här häftet är en vägledning för personer med funktionsnedsättning som vill börja tävla. Tävla kan man göra på olika nivåer och

Läs mer

Landskampsmoment. Kommando:Fot

Landskampsmoment. Kommando:Fot Landskampsmoment Moment 1: Fritt följ Kommando:Fot Momentet startar med hunden sittande på förarens vänstra sida, övningen startar från utgångs ställning efter order från tävlingsledaren. Hunden skall

Läs mer

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i.

Den tävlande är skyldig att känna till dessa regler för Ungdoms-SM samt de officiella reglerna för respektive gren den tävlande startar i. Bestämmelser för Sveriges Hundungdoms Ungdoms-SM Att gälla från och med 2013-01-01 till och med 2013-12-31. Ändringar i dessa bestämmelser beslutas av Representantskapet. Grenar, genomförande och resultat

Läs mer

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför

INFORMATIONSBLAD! LERK. Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför LERK Lilla Edets Ridklubb är en klubb som håller till i Göta strax utanför Lilla Edet. Vi har funnits sedan 1981 och har ridskoleverksamhet samt anordnar tävlingar från klubb nivå upp till nationell nivå.

Läs mer

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B.

2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. NORDIC Ultralight Air race 2013 Nordic Light Aviation inbjuder till en ny och spännande flygtävling exklusivt för det Ultralätta flyget av klassen B. Syftet med denna tävling är att vi som flyger UL skall

Läs mer

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1

WISBYCUPEN X. En trupptävling för alla nivåer PM 1 WISBYCUPEN X En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen till Wisbycupen X! GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling Wisbycupen! I år firar vi att Wisbycupen fyller 10 år! På

Läs mer

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014

GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Sidan 1 GYMNASTIKSPELEN 3-4/5 2014 Innehållsförteckning Sida 2 Allmän information 3-4 Gymnastikspelscupen 5 Gympakampen 6 Föreningsmixen 7 Gyllene Hatten 8 GympaKidz uppvisning 9 KARL-OSKAR 10 Prova-på

Läs mer

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet

Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Tips vid propositionsskrivning inom ponnytravet Inledning Det är en konst att skriva bra propositioner, men med fantasi och god kännedom om materialet som kan tänkas anmäla kommer man långt! Börja med

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner

REGLER FÖR BIATHLE 1 GENERELLA ASPEKTER. 1.1 Definitioner 1 1 GENERELLA ASPEKTER 1.1 Definitioner 1.2 Allmänt 1.3 Kategorier REGLER FÖR BIATHLE Biathle är en UIPM sport kombinerat av Löpning och Simning. Biathletävlingar arrangeras nationellt och internationellt.

Läs mer

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015.

Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Inbjudan till Särskole-DM i Friidrott 2015. Hejsan!! Nu är det dags att anmäla sig till denna tävling. Tävlingen genomförs i år i slutet av maj då det förhoppningsvis är varmt och skönt ute. Här kommer

Läs mer

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter.

ELITSERIEN LAG-SM. 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. ELITSERIEN LAG-SM 1. ELITSERIEKOMMITTÉ Underställd Svenska motorcykelförbundets Motocrossektion Ordförande, sekretare, kassör samt tre ledamöter. 2. ANTAL LAG 10 lag 3. LAGSAMMANSÄTTNING 3.1 4 förare/lag

Läs mer

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte!

Sydsvenska Mästerskapen. Beridet Bågskytte! inbjuder till Sydsvenska Mästerskapen Tid: 5-6 juli 2014 i Beridet Bågskytte! Plats: Ringhult Islandshästar, Stehag. Kostnad: Ungersk, Turkisk och Koreansk gren 500:- Vi har ett begränsat antal lånehästar

Läs mer

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport

Voltigen vill 2024. En fantastisk sport Voltigen vill 2024 En fantastisk sport Voltige är en unik kamratsport där flickor och pojkar, kvinnor och män, ponnyer och hästar tävlar tillsammans på lika villkor och i samma klasser. 1. Voltigen vill

Läs mer

Svenska landslaget i Working. Equitation tar sikte mot. VM i Wien 5-8 juni 2014!

Svenska landslaget i Working. Equitation tar sikte mot. VM i Wien 5-8 juni 2014! Svenska landslaget i Working Equitation tar sikte mot VM i Wien 5-8 juni 2014! År 2014 är det VM i Wien 5-8 juni och fyra ekipage har kvalat dit och blivit uttagna att ingå i det svenska landslaget i Working

Läs mer

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista

Version 2015-02-05 INNEHÅLL. Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista INNEHÅLL Allmän tävlingsinformation Tävlingar våren 2015 Lathund att anordna en tävling Kontaktlista ALLMÄN TÄVLINSINFORMATION Svenska bedömningsreglementets senaste version gäller där inget annat anges.

Läs mer

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll

Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Träningsguide för barn och ungdom inom IK Huge Fotboll Detta dokument är en bilaga till Riktlinjer för träning och beskriver hur ett träningsprogram kan läggas upp, vad man ska tänka på under övningarna

Läs mer

3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge

3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge 3-årstest 5 april 2012 Kungsgården i Flyinge Deltagarinformation Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus Samarbetspartner Välkommen till årets 1:a treårstest 5 april 2012 kl 09:00

Läs mer

HÄSTENS FORM. När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt.

HÄSTENS FORM. När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt. HÄSTENS FORM När vi talar om hästens form menar vi den del av utbildningen där hästen ska lära sig att arbeta på mest ändamålsenliga sätt. Med ändamålsenlig form menas den form där just den här hästen

Läs mer

3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge. Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus

3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge. Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus 3-årstest 12 april 2013 Kungsgården i Flyinge Arrangör: Flyinge Hästsportklubb & Varmblodsklubben Malmöhus Välkommen till årets 1:a treårstest 12 april 2013 på Kungsgården i Flyinge Ändringar/avanmälan

Läs mer

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats

Senaste dag för föranmälan och seedning 22 mars efter detta datum anmälan på plats Skoj på Hoj 2011 (Första start 11.00 på alla dessa dagar om ej annat angivits.) Målet är att köra 7 deltävlingar. Beroende på bana som meddelas senare (beroende på väder), körs tävlingen på lördag eller

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson

Foto: Andreas Gustafsson Foto: Andreas Gustafsson Arrangörsreglemente Föreningstävlingar Uppsvenska December 2014 Innehållsförteckning 1. Ansökan och handlingar... 3 1.1 Ansökan och inbjudan... 3 1.2 Ekonomi... 3 1.3 Anmälan...

Läs mer

Hur börjar man tävla dressyr med häst och vagn?

Hur börjar man tävla dressyr med häst och vagn? Hur börjar man tävla dressyr med häst och vagn? Tänkte spinna vidare på det där med att tävla med häst och vagn. Vi tävlar DRESSYR! Om du vill börja tävla i körning så måste du börja med dressyr eller

Läs mer

BANBYGGE BANPERSONAL

BANBYGGE BANPERSONAL När man är funktionär förväntas man finnas på plats minst 20 min innan passet börjar. BANBYGGE Dagen innan tävlingarna börjar bygger vi banan under ledning av banchefen och banbyggaren. Här kan alla hjälpa

Läs mer

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping

Bangolf 2014. Information. Tävlingsbestämmelser. Regler. Korpen Linköping 2014 Bangolf 2014 Information Tävlingsbestämmelser Regler Information Anmälan Görs via s hemsida; www.korpenlinkoping.se. Sista anmälan till seriespel är den 13/4-2014 Anmälan är fullständig först när

Läs mer

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång.

2014-01-17. Värmdö Truppcup 2014 PM 1. Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014. Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Värmdö Truppcup 2014 PM 1 Tävlingsdatum: 7-8 juni 2014 Vilken dag respek.ve klass går meddelas e2er anmälnings.dens utgång. Välkommen till Värmdö Truppcup 2014 Värmdö truppcup genomförs i år för första

Läs mer

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017

MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 MÄSTERSKAPSREGLER Radical Cup Scandinavia 2015-2017 Svenska Bilsportförbundet Bilsportens Hus Box 705-191 27 SOLLENTUNA Telefon 08-626 33 00 Fax 08-626 33 22 Innehållsförteckning Avsnitt Innehåll Sida

Läs mer

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong.

Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. 1 av 10 Hej alla crossåkare och medlemmar i HMCK och välkomna till en ny spännande säsong. I år kommer vi fortsätta med att förbättra banorna men också era möjligheter till mer och bättre träning. För

Läs mer

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER

SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER SPELSÄTT, SPELTYPER och SPELFORMER Källa: Svenska Golfförbundets Spel- och Tävlingshandbok DEFINITIONER SPELSÄTT Sätten att spela är singelspel, parspel och lagspel Singel I singelspel bildar en spelare

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2015

Tilläggsregler för SKCC 2015 Tilläggsregler för SKCC 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ... 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR... 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION... 2 1.4 KALENDER... 3

Läs mer

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson

Mondioring. Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson 2011 Mondioring Grundtext: Alf Jannesson Omarbetad av: Jonas Wallén och Emma Svensson Vad är Mondioring Det finns ett stort antal olika former av skyddstävlingar. I Sverige har vi för närvarande Svenskskyddet

Läs mer

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR

FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR FYSPROFILEN/TENNIS/BAS TESTBESKRIVNINGAR Allmänt att tänka på vid testning Testpersonen ska vara väl förberedd på testförfarandet och ska vara medveten om att det när som helst går att avbryta testet.

Läs mer

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01

Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Sammanfattning av nya och ändrade regler 2014-03-01 Del 1, Allmänt 1.1.006 (förtydligande angående klubb- och klasstillhörighet) Utgångsläget är alltid den huvudförening cyklisten har och den licensklass

Läs mer

Sommaraktiviteter 2010

Sommaraktiviteter 2010 Sommaraktiviteter 2010 Bodens Ridklubb Bodens Ridkubb anordnar följande aktiviteter under sommaren 2010 1.) Träningsläger dagtid 21-24 juni 2.) Extralektion häst och ponny (kvällstid) 21-24 juni 3.) Helpensionsläger

Läs mer

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com

HUVUDTESTER. Lars Hägglund www.lhgolf.com HUVUDTESTER BOLLSTART En test för att starta bollen på linjen För detta test använder du träningsredskapet Tutor. Placera kulorna längs fram på svåraste nivån. Målet är att starta bollen mellan kulorna

Läs mer

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser:

SM I JURIDIK ALLMÄNT. 2 Tävlingens utformning SM i juridik genomförs i två faser: SM I JURIDIK ALLMÄNT 1 Organisatör Svenska juridiska mästerskapen (SJM) organiseras av Sammanslutningen för de Svenska Juridiska Mästerskapen (SSJM). Sammanslutningen består av representanter från Uppsalas,

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hästens form Av Henrik Johansen Hästen ska alltid arbeta i en form, där det är fysiskt möjligt för den att utföra det vi ber om. Hästen ska alltså inte på något sätt känna sig

Läs mer

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge

Umara. Indie Bars Löpex Sport. Örebro Kommun. Örebro XChallenge Vi hoppas ni kommer ha en trevlig dag och en bra tävlingsupplevelse! Kom gärna med synpunkter på både förbättringsområden och sådant som är bra. Vårt mål är att utveckla tävlingen i positiv riktning varje

Läs mer

Innehållsförteckning. Handboll i skolan

Innehållsförteckning. Handboll i skolan Lekar med boll Innehållsförteckning 1. BLIXTBOLL... 3 2. BOLLJAKTEN... 3 3. BOLLKULL (MJUKBOLL)... 3 4. BOLLKULL MED PASS... 3 5. BORT MED BOLLARNA... 3 6. BRÄNNBOLL (UTELEK)... 4 7. BRÄNNBOLLSRUGBY...

Läs mer

Tävlingsinformation för Deje simmare

Tävlingsinformation för Deje simmare Tävlingsinformation för Deje simmare Allmänt Tävlingar är liksom träningen en viktig ingrediens om man vill utvecklas till en god tävlingssimmare. Man kan se tävlingen som en typ av träning där simmaren

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans

TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans TÄVLINGSREGLEMENTE I Gemensamma bestämmelser VI Distans Gäller fr o m 1 januari 2012 CODE OF CONDUCT 1. Inom all hästsport är omsorgen om och omvårdnaden av hästen av yttersta vikt. 2. Hästens välbefinnande

Läs mer

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN

KA Förarutbildning Steg 1 STEG 2. Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET STEG 2 Detta är Förarutbildningen Steg 2 som beskrivs i regelboken Karting KA 7.1. Börja Tävla KARTINGSKOLAN Svenska Bilsportförbundets utbildningsmaterial för Karting. Svenska

Läs mer

sluttid senast Att göra/tänka på Extra att tänka på/ansvara för Samling i cafeterian för de som jobbar med dressyr och hoppning

sluttid senast Att göra/tänka på Extra att tänka på/ansvara för Samling i cafeterian för de som jobbar med dressyr och hoppning Schema över tävlingsdagen och momenten STARTFÄLTTÄVLAN Beräknad tidsåtgång Start tid sluttid senast Att göra/tänka på Extra att tänka på/ansvara för Bygga dressyr och hoppbana, samt Förberedelser Lördag

Läs mer

Ann-Charlotte Pettersson, 2013. Grenspecifik kompletterande fystra ning fo r ryttare

Ann-Charlotte Pettersson, 2013. Grenspecifik kompletterande fystra ning fo r ryttare Grenspecifik kompletterande fystra ning fo r ryttare 1 Innehållsförteckning: Sid 3: Introduktion. Sid 4: Material och metoder. Sid 5: Resultat. Sid 14: Diskussion. 2 Introduktion: Problemområdesbeskrivning

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

På följande sidor finns arbetsbeskrivningar för Tävlingsfunktionärer.

På följande sidor finns arbetsbeskrivningar för Tävlingsfunktionärer. På följande sidor finns arbetsbeskrivningar för Tävlingsfunktionärer. Tävlingsledare/ansvarig på klubbtävling Se till att TR följs. Om inte, döm ut följder tillsammans med domare. Se till att checklistan

Läs mer

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll!

Indiansmyg med boll Bollkamp/prickboll Attack fotboll! Bollekar Indiansmyg med boll Lämpar sig bäst i en utrustad gymnastikhall eller ute i skogen. Ledaren/barnen sprider ut redskap som är tillräckligt stora att gömma sig bakom över hela golvet på gymnastikhallen.

Läs mer

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015

Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Välkomna till Trelleborg triathlon 6/6 2015 Distans 386 m simning, 18 km cykling, 4,2 km löpning Hålltider Fredagen den 5 juni 17.00-19.30 Uthämtning av startkuvert vid växlingsområdet på Dalabadet. Ta

Läs mer

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar)

TEMADAGAR. alla temadagar ingår i ridavgiften, gå på så många du vill. (gäller även för föräldrar) TEMADAGAR RIDSKOLAN INFORMERAR TEMADAGAR - teori På Jutagårdens Ridskola vill vi inte bara prioritera och värdesätta ridning utan även teorin som vi anser är minst lika viktig för att få en värdefull utbildning.

Läs mer

Orientering för nybörjare

Orientering för nybörjare Orientering för nybörjare En orienteringsbana består av kontrollpunkter, som man måste passera i rätt ordning. Kontrollpunkten kan vara en t.ex. sten eller en stigkorsning och markeras i naturen med en

Läs mer

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten

- enligt stadgarna är en sammanslutning av för ridsporten VÄRDEGRUND Uppsala Ponnyklubbs värdegrund utgår i huvudsak från Svenska Ridsportförbundets värdegrund och idéprogram, vilket vi känner är en stabil grund för föreningen att stå på. Uppsala Ponnyklubb är

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp

Foto: Andreas Gustafsson. Redskapsreglemente Trupp Foto: Andreas Gustafsson Redskapsreglemente Trupp Januari 2015 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 2. Fristående... 4 3. Tumbling... 5 3.1 Ansatsbana... 5 3.2 Tumblinggolv... 5 3.3 Landningszon... 6 3.4

Läs mer

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan.

Arena Götgatan Arenan med start och mål är belägen mitt på Götgatan mellan korsande vägarna Åsögatan och Blekingegatan. PM/Deltagarinfo Anmälan Anmälan sker via www.stockholmchallenge.se, fram till den 20 juni. Därefter går det att efteranmäla sig till motionsklasserna påarenan från 10.00 påtävlingsdagen. Efteranmälan stänger

Läs mer

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS

TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS TÄVLINGSBESTÄMMELSER MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS Mästerskap Individuella Uppgjord Rev Rev Rev Rev Rev TB 01 Banskytte, gevär, liggande 83.03 99.01 00.06 01.01 11.03 12.12 TB 02 - ställn. seniorer 83.03 87.02

Läs mer

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm

SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015. START pm SÖNDAG 13 SEPTEMBER 2015 START pm VIKTIG STARTINFORMATION Välkommen till Velothon Stockholm 2015! Nedan följer viktig information om tävlingen och evenemanget. För att garantera din säkerhet, och ett incidentfritt

Läs mer

13/12-2014. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling. Plats: Klasser: Träning: Reglemente: Deltagare: Startavgift: Anmälan: Tomelilla indorr.

13/12-2014. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling. Plats: Klasser: Träning: Reglemente: Deltagare: Startavgift: Anmälan: Tomelilla indorr. TMKRaceway bjuder in till SSIC deltävling 13/12-2014 Plats: Tomelilla indorr. Klasser: 1:10 Modified (SSIC reglemente) 1:10 Stock (SSIC reglemente, 17,5 motor blinky) Träning: Fredag den 14/11. 15.00-20.00

Läs mer

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011

Publicerat med tillstånd Märtas hästbok Text och bild Erika Eklund Wilson Bonnier Carlsen 2011 Jag heter Märta. Jag älskar hästar! Det här är min bästa häst Julia. Hon bor på ridskolan. Där finns ridläraren Kattis, alla hästarna och mina ridkompisar. Jag rider där varje vecka. 7 Använd skänklarna!

Läs mer

WISBYCUPEN 2015. En trupptävling för alla nivåer PM 1

WISBYCUPEN 2015. En trupptävling för alla nivåer PM 1 WISBYCUPEN 2015 En trupptävling för alla nivåer PM 1 Välkommen! GF Gymmix Visby hälsar alla varmt välkomna till vår trupptävling Wisbycupen! Wisbycupen är en grentävling med tyckarbedömning. Alla trupper

Läs mer

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna.

Domare/instruktörskursen är till för att de som ska vara domare/instruktörer på klubbens tävlingar kan hjälpa skyttarna på stationerna. Sverigeduvan 2011 Sverigeduvan 2011... 1 Inledning... 2 Arrangörsförmåner... 2 Tävling... 3 Skillnader mot Engelsk Sporting... 3 Tävlingsdagar... 3 Tävlingsgenomförande... 4 Banor/layouter... 4 Arrangör...

Läs mer

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015

2014-12-21 Göran Samuelsson TÄVLINGSREGLER 2015 1 (5) TÄVLINGSREGLER 2015 1 Interna tävlingar Midsommargårdens Fotoklubb arrangerar varje år ett antal interna tävlingar för medlemmarna. Deltagande är alltid avgiftsfritt. Årligen återkommande tävlingar:

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER

INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER 1 INBJUDAN OCH TILLÄGGSREGLER HUVUDANSVARIG FÖR CUPEN: DELTAGARE: Anders Billred, Vetlanda RRC. Tävlingarna är öppna för alla förare med för 2015 giltig SBF-licens Nationell, D- eller utbildningsintyg.

Läs mer

NoM-reglemente 2005. Bilorientering

NoM-reglemente 2005. Bilorientering KannonKiertäjät ry NoM-reglemente 2005 Bilorientering KA BILSPORTFÖRBUNDET Utgåva April 2005 2002 SVENS NoMregler2005 17 april.doc Utgåva sept 2002 Sidan 1 av 6 REGLEMENTE FÖR NORDISKT MÄSTERSKAP I BILORIENTERING

Läs mer

Tilläggsregler för SKCC 2014

Tilläggsregler för SKCC 2014 Tilläggsregler för SKCC 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.1 SKCC ORGANISATIONSKOMMITTÉ 2 1.2 KONTAKTPERSONER KLUBBAR 2 1.3 SKCC TÄVLINGSORGANISATION 2 1.4 KALENDER 3 2 TÄVLINGENS GENOMFÖRANDE

Läs mer

Domarens Handbok. Tipsen för såväl vana som ovana kaninhoppningsdomare 2015-01-03

Domarens Handbok. Tipsen för såväl vana som ovana kaninhoppningsdomare 2015-01-03 Domarens Handbok Tipsen för såväl vana som ovana kaninhoppningsdomare 2015-01-03 INNEHÅLL DITT ANSVAR SOM DOMARE... 1 INNAN KLASSEN STARTAR... 2 Kolla så att du har följande på domarbordet... 2 Att meddela

Läs mer

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03

Version 2013-2014:1 Datum 2013-06-03 Till Arrangerande förening Gymnastikförbundet Sydosts trupptävlingskommitté tackar Er, för att ni accepterat att arrangera följande tävling:.... Med detta brev vill vi hjälpa till, att räta ut några av

Läs mer

Grundridning Hästhantering

Grundridning Hästhantering Grundridning Hästhantering Grundridning Grundridning Att rida, träna och hantera en häst, är att kommunicera och leda. Leda i form av att behärska och kontrollera hästen. Hästhantering Hästhantering I

Läs mer

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen.

SM 2015. Observera att ålderskategori fastställs efter exakt ålder på tävlingsdagen. Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion tillsammans med Ljungby TKD ITF inbjuder alla föreningar som tränar ITF style Taekwon-Do och är anslutna till Svenska Taekwondoförbundet till Svenska Mästerskapen

Läs mer

Foto: Lars Svensson Helsingborg

Foto: Lars Svensson Helsingborg Foto: Lars Svensson Helsingborg POSTMÄSTERSKAP I BANGOLF 2008 Postens IF Helsingborg, BGK Kärnan och Postens Idrottsförbund inbjuder till postmästerskap i Bangolf i Helsingborg 14-15 juni 2008. Plats:

Läs mer

Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed

Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed Bökeberg Challenge 2012 Bökebergs Gård, 17-20 Maj 2x AQHA Show, NSBA, NRHA, SRHA & All-breed Domare 1: Pete Kyle Domare 2: Iris Oplusstil Show Manager: Steve Clinch Showsecretary: Anna Clinch NRHA Show

Läs mer

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014

Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup. 27-29 June 2014 Stockholmspolisens Simidrottsförening och HEAD har härmed nöjet att bjuda in till... Summer Cup 27-29 June 2014 Avsluta vårterminens simning i sommarmetropolen Stockholm! Ta även med släkt & vänner så

Läs mer

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!! INBJUDAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! INBJUDAN Välkomna Vi hälsar er förening välkommen till Svea Cup 2014. Svea Cup är en tävling för YNGRE MINIORER, MINIORER, KADETTER, YNGRE JUNIORER, JUNIORER & SENIORER. Den 8:e upplagan av Svea Cup kommer

Läs mer

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet.

Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Välkommen till Göteborg Simmet söndagen den 16 augusti 2015. Här följer information om hur du genomför loppet. Preliminära startgrupper Startgrupp Starttid Klass Anm 1 10:00 5000 Damer TÄVLINGSGRUPP 2

Läs mer

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift

Datum, tid (bara om det är halvdagstävling t ex) och tävlingsplats Vilka klasser (i freestyle resp. HtM) Domare Tävlingsavgift Att anordna freestyle och/eller Planera i god tid Oavsett om ni ska ha en inofficiell eller officiell tävling så försök komma igång med planeringen i så god tid som möjligt. Ofta när det gäller freestyle/heelwork

Läs mer

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013

TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Finlands Svenska Gymnastikförbund Redskapssektionen TÄVLINGSREGLEMENT FÖR FLICKORNAS REDSKAPSGYMNASTIK 2013 Dessa bestämmelser gäller för alla tävlingar som Finlands Svenska Gymnastikförbund ordnar och

Läs mer

POWER NO BULLSHIT RACEDAY

POWER NO BULLSHIT RACEDAY POWER NO BULLSHIT RACEDAY Vi önskar alla körande varmt välkomna till Power No Bullshit Raceday 2014. Vi önskar påminna alla om att det är andra året vi kör Power No Bullshit Raceday och att vi fortfarande

Läs mer