Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion i menyn. Ökar nivån på vald funktion. Minskar nivån på vald funktion. Tillslag av DECT-Com II som basenhet. Tillslag av DECT-Com II som handenhet. [PTT1] Tryck på knappen två gånger för att prata i gruppsamtal 1. Tryck en gång för att lyssna i gruppsamtal 1. [PTT2] Tryck på knappen två gånger för att prata i gruppsamtal 2. Tryck en gång för att lyssna i gruppsamtal 2. PTT för extern enhet i övre uttag. [PTT3] Tryck på knappen två gånger för att prata i gruppsamtal 3. Tryck en gång för att lyssna i gruppsamtal 3. PTT för extern enhet i nedre uttag. [+] & [ ] Allanrop (kort simplex) Se för uppdaterad och fullständig bruksanvisning. Under avsnittet Rest of the world hittar du biblioteket PDF LIBRARY. Där kan du läsa mer eller ladda ned information på flera språk om Peltor DECT-Com II-system. (Bild A) Antenn Ring för funktionsindikering Uttag för headset [M] Mode [+] Upp [ ] Ner Lysdiod (LED) PTT1 (Push-To-Talk) Tryck-och-Tala 1 PTT2 (Push-To-Talk) Tryck-och-Tala 2 PTT3 (Push-To-Talk) Tryck-och-Tala 3 Fästclips 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 HUVUDENHETER 2.1 TILL- OCH FRÅNSLAG AV HUVUDENHET 2.2 BAS-/HANDENHET 2.3 HANDENHET 2.4 KOPPLA IN PÅ ELLER AVSLUTA GRUPPSAMTAL 2.5 KONTROLLER FÖR HUVUDENHETER 2.6 TEKNISKA DATA FÖR HUVUDENHET DC2811, DC2812, DC NÄTAGGREGAT 3.1 BATTERIER 3.2 FASTMONTERAT NÄTAGGREGAT 4 ANTENNER 4.1 ALLMÄN ANTENN 4.2 RUNDSTRÅLANDE FORDONSANTENN 5 UTBYGGNAD AV SYSTEMET 5.1 EXTERN UTRUSTNING 5.2 TRÅDLÖS PTT 6 TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR 7 GODKÄNNANDEN 8 GARANTI 9 PROGRAMMERING AV DECT-Com II-ENHETER 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. INLEDNING Peltor DECT-Com II är ett trådlöst intercom-system med duplex, som arbetar på frekvensen 1,8 GHz DECT (för denna frekvens behövs ingen licens i de flesta länder). Produkterna i produktgruppen Peltor DECT-Com II kan användas för enkel och effektiv trådlös kommunikation med duplex, i gruppsamtal med upp till 9 aktiva användare. Så många som upp till 40 lyssnare kan delta alla med möjlighet att delta i samtalet. I system med fler än 9 användare kan alla lyssnande deltagare ändra mellan att lyssna och att tala. Den aktiva talaren som kopplade in först på gruppsamtalet kommer då att nedgraderas till lyssnare. Alla andra lyssnare kan komma in i samtalet genom att ta platsen för aktiva talare enligt systemet först in, först ut. Det finns två grundversioner av DECT-Com II huvudenhet: handenhet och bas-/handenhet. Handenheterna arbetar via en basenhet. Du kan alternera mellan att använda bas-/handenheten som basenhet och som handenhet. Den låga uteffekten och den höga frekvensen betyder att detta är ett system för korthållskommunikation. Den nominella räckvidden är cirka 250 meter utomhus med fri sikt. Räckvidden kan vara kortare beroende på förhållandena på användningsplatsen. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och spara den som referensmaterial. Du får absolut inte modifiera någon produkt! 3M påtar sig inget som helst ansvar, varken direkt eller indirekt (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, verksamhet och/eller goodwill), som uppstår på grund av efterlevnad av information som här tillhandahålls av 3M. Användaren är själv ansvarig för att fastställa produkternas lämplighet för avsedd användning. Inget i detta meddelande ska bedömas som att det undantar eller begränsar 3M:s ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår genom dess försumlighet. 2. HUVUDENHETER Peltor DECT-Com II handenhet DC2811 är en personlig radiosändare/-mottagare till vilken ett headset ska anslutas. Alla Peltor-headset med J11-kontakt kopplad enligt Peltor-standard kan anslutas till en Peltor DECT-Com II handenhet. Peltor DECT-Com II bas-/handenhet DC2812 är en central radiosändare/-mottagare, vilken behövs för att överföra all information från och till handenheter i ett DECT-Com II-system. Peltor DECT-Com II utbyggbar bas-/handenhet DC2815 är en central radiosändare/-mottagare till vilken extern utrustning kan anslutas för att bygga ut DECT-Com IIsystemet. Alla Peltor-headset med J11-kontakt kopplad enligt Peltor-standard kan anslutas till en Peltor DECT-Com II bas-/ handenhet. 3

5 2.1 TILL- OCH FRÅNSLAG AV HUVUDENHET g Tryck på knapp [M] för att slå till DECT-Com II huvudenhet. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet POWER ON (STRÖM PÅ) eller BASE, POWER ON (BASENHET, STRÖM PÅ) och LED-lampan blinkar, vilket visar att enheten är i INSTÄLLNINGSLÄGE. När basenheten är färdig att användas hörs röstmeddelandet BASE, GROUP 1 (BASENHET, GRUPP 1). Enhetens LED-lampa blinkar saktare. När handenheten är färdig att användas hörs röstmeddelandet GROUP 1 (GRUPP 1). Enhetens LED-lampa tänds. OBS! I grupp 1 startas alla enheter i listen only-läge FRÅNSLAG AV HUVUDENHET g Tryck på knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från enheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs, LED-lampan släcks och enheten stängs av. 2.2 BAS-/HANDENHET TILLSLAG AV BAS-/HANDENHET g Tryck på knapp [M] för att slå till bas-/handenhet. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet BASE, POWER ON (BASENHET, STRÖM PÅ) och LED-lampan blinkar, vilket visar att basenheten ställer in systemet. OBS! En bas-/handenhet startar inledningsvis som en basenhet. (Se även ALTERNATIVA DRIFTSLÄGEN FÖR BAS-/HANDENHETER nedan.) Efter cirka 20 sekunder är systemet färdigt, vilket meddelas med röstmeddelandet GROUP 1 (GRUPP 1). Enhetens LED-lampa blinkar saktare, vilket visar att basenheten är färdig för användning och att handenheter nu kan kopplas in. (LED-lampan kan slås från med särskild DECT-Com II-programvara.) FRÅNSLAG AV BAS-/HANDENHET g Tryck på och håll inne knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från basenheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs, LED-lampan släcks och enheten stängs av ALTERNATIVA DRIFTSLÄGEN FÖR BAS-/HANDENHETER Du kan ställa in bas-/handenhet att fungera som antingen bas- eller handenhet genom att använda dig av olika startförfaranden STARTA ENHETEN SOM BASENHET g Tryck på och håll inne knapp [M] och [+] samtidigt i cirka 2 sekunder för att slå till enheten. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet BASE, POWER ON (BASENHET, STRÖM PÅ), vilket bekräftar att enheten startas som basenhet. Efter cirka 20 sekunder är systemet färdigt, vilket meddelas med röstmeddelandet GROUP 1 (GRUPP 1). Enhetens LED-lampa blinkar saktare, vilket visar att basenheten är färdig att användas och att handenheter nu kan kopplas in. (LED-lampan kan slås från med särskild DECT-Com II-programvara.) En användare med headset anslutet i basenhetens uttag för headset kan även delta i DECT-Com II-gruppsamtal, precis som för handenhet. OBS! I grupp 1 startas alla enheter i listen only-läge. Vid nästa användningstillfälle startas enheten med den senaste inställningen (som bas- eller handenhet) START AV BAS-/HANDENHET SOM HANDENHET Kontrollera att basenheten är tillslagen och färdig att använda. g Tryck på och håll inne knapp [M] och [ ] samtidigt i cirka 2 sekunder för att slå till enheten. 4

6 I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet POWER ON (STRÖM PÅ), vilket visar att enheten startas som handenhet. Efter cirka 10 sekunder är enheten färdig, vilket meddelas med röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1). Enhetens LED-lampa tänds, vilket visar att enheten är färdig att användas som handenhet och att den kopplas in till BASENHET #. (LED-lampan kan slås från med särskild DECT-Com II-programvara.) OBS! I grupp 1 startas alla enheter i listen only-läge. Vid nästa användningstillfälle startas enheten med den senaste inställningen (som bas- eller handenhet) FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER Alla handenheter ska registreras till en basenhet för att kunna delta i DECT-Com II-gruppsamtal. g Tryck två gånger på knapp [M] med basenheten i läge LISTEN-ONLY och VOLUME för att öppna läge REGISTRERING. När basenheten är i läge REGISTRERING indikeras detta med röstmeddelandet SUBSCRIPTION ON (REGISTRERING PÅ) och av att LED-lampan blinkar sakta. g Tryck två gånger på knapp [M] när alla handenheter är registrerade till basenheten för att lämna läge REGISTRERING. OBS! Alla huvudenheter som levereras från fabrik är öppna för registrering. Du kan starta DECT-Com II-systemet direkt utan andra förberedelser, genom att först starta bas-/handenheten som basenhet (enligt beskrivning ovan) och därefter starta samtliga handenheter en och en efter varandra (enligt beskrivning ovan). När du stänger av basenheten första gången konfigureras systemet, och vid framtida ändringar av enheter måste du följa beskrivning ovan. Om ditt system levereras förregistrerat i en viss konfiguration av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II* ) måste all framtida registrering utföras av densamme. 2.3 HANDENHET TILLSLAG AV HANDENHET g Tryck på knapp [M] för att slå till enheten. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet POWER ON (STRÖM PÅ) och enhetens LED-lampa blinkar med grönt ljus, vilket visar att enheten kopplas till basenheten. När enheten är färdig att användas hörs röstmeddelandet BASE #1, GROUP #1 (BASENHET #1, GRUPP #1) och LED-lampan lyser med fast grönt sken. OBS! I grupp 1 startas alla handenheter normalt i listen only-läge. Vid första start hörs röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER). När en basenhet har hittats hörs röstmeddelandet BASE, GROUP 1 (BASENHET, GRUPP 1). När du startar om en handenhet som är programmerad för att arbeta med fler än en basenhet försöker handenheten koppla in sig på den senast använda basenheten FRÅNSLAG AV HANDENHET g Tryck på knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från huvudenheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs och LED-lampan släcks. Om enheten fortfarande söker efter en basenhet när den slås från hörs röstmeddelandet WARNING, POWER OFF (VARNING, STRÖM AV) REGISTRERING AV HANDENHET PÅ BASENHET Alla handenheter ska registreras till åtminstone en basenhet för att kunna delta i DECT-Com II-gruppsamtal. Enheten söker efter basenheter. Röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER) hörs. g Tryck två gånger på knapp [M] med handenheten i läge LISTEN-ONLY och VOLUME för att öppna läge BASE SELECT. När handenheten är i läge BASE SELECT indikeras detta genom att LED-lampan blinkar. 5

7 g När basenheten är vald trycker du kort på knapp [M] för att lämna läge BASE SELECT. Röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1) hörs. OBS! Alla huvudenheter som levereras från fabrik är öppna för registrering. Du kan starta DECT-Com II-systemet direkt utan andra förberedelser, genom att först starta bas-/handenheten som basenhet (enligt beskrivning ovan) och därefter starta samtliga handenheter en och en efter varandra (enligt beskrivning ovan). När du stänger av basenheten för första gången konfigureras systemet, och framtida ändringar av enheter måste utföras av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ). Om ditt system levereras förregistrerat i en viss konfiguration av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II* ) måste all framtida registrering utföras av densamme. (Se även FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER ovan.) INKOPPLING AV HANDENHET TILL BASENHET Det finns två sätt att koppla in: 1. Basenheten tillåter alla handenheter som startas för första gången att koppla in på basenheten. (Se FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER.) 2. Nästa gång handenheten startas kommer du att kopplas in på basenheten. När inkopplingssekvensen är färdig lyser enhetens LED-lampa med fast grönt sken och röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1) hörs, vilket bekräftar att handenheten är inkopplad som listen-only till basenheten och gruppen med givet nummer.! Om du inte hör något bekräftningsmeddelande: kontrollera att basenheten är tillslagen och inom räckvidden.! Om du hör meddelandet WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (VARNING, INGEN REGISTRERING) finns det ingen basenhet registrerad att koppla in på.! Om du hör meddelandet SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (LÅG SIGNAL, UTOM RÄCKVIDD) har handenheten ingen kontakt med basenheten. Efter cirka 20 sekunder hörs meddelandet SEARCHING (SÖKER), vilket indikerar att enheten söker efter en basenhet. Antingen är du för långt från basenheten eller så kan basenheten vara frånslagen. När kontakt upprättats med en basenhet igen hörs meddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1), vilket bekräftar att enheten är inkopplad på basenheten med angivet nummer INKOPPLING AV NY HANDENHET TILL BASENHET Om du senare vill koppla in en annan handenhet på basenheten måste du ställa in basenheten på läge REGISTRERING (se FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER). Handenheten måste vara i läge SÖK (se SÖKNING EFTER BASENHET FRÅN EN HANDENHET nedan.) OBS! Alla huvudenheter som levereras från fabrik är öppna för registrering. Du kan starta DECT-Com II-systemet direkt utan andra förberedelser, genom att först starta bas-/handenheten som basenhet (enligt beskrivning ovan) och därefter starta samtliga handenheter en och en efter varandra (enligt beskrivning ovan). När du stänger av basenheten för första gången konfigureras systemet, och framtida ändringar av enheter måste utföras av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II*. Om ditt system levereras förregistrerat i en viss konfiguration av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II* ) måste all framtida registrering utföras av densamme SÖKNING EFTER BASENHET FRÅN EN HANDENHET g Tryck två gånger på knapp [M] på en handenhet i läge BASE SELECTION för att öppna läge BASE SEARCH. Röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER) hörs återkommande, vilket bekräftar att enheten söker efter aktiva 6

8 basenheter inom dess räckvidd. När en basenhet har hittats hörs röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1). Upprepa denna process om du vill söka efter fler basenheter VAL AV ANNAN BASENHET FRÅN EN HANDENHET g Tryck två gånger på knapp [M] på en handenhet i läge VOLYM och LYSSNA för att öppna läge BASE SELECTION. Röstmeddelandet BASE (BASENHET) uppmanar dig att välja en basenhet. g Tryck på [+] eller [ ] för att välja mellan numren för tillgängliga basenheter och en automatisk inställning. Ett röstmeddelande hörs för varje tillgängligt val: AUTO, ONE, TWO (auto, ett, två ) Stoppa när numret på den basenhet du vill välja hörs (eller auto, se nedan). g Tryck på knapp [M] för att koppla in dig på basenheten och tryck kort på knapp [M] för att återgå till menyn för listen only. Röstmeddelandet LOGIN (KOPPLA IN) följt av BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1) hörs, vilket bekräftar att handenheten är inkopplad på basenheten med angivet nummer som lyssnare i given grupp. Om du väljer AUTO kommer enheten att kopplas in på den senast använda basenheten eller nästa tillgängliga basenhet. OBS! Om det finns fler än ett DECT-Com II-system inom räckvidd kan handenheterna förtilldelas olika basenheter. Om du därefter väljer AUTO kommer enheten att koppla in på den av de förtilldelade basenheterna den hittar först. (För programmering av DECT-Com II-enheter behövs en speciell programvara. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av DECT-Com II* ). 2.4 KOPPLA IN PÅ ELLER AVSLUTA GRUPPSAMTAL Upp till 9 aktiva talare och upp till 40 lyssnare kan delta i ett DECT-Com II-gruppsamtal på samma basenhet samtidigt. Dessa kan delas upp i 3 gruppsamtal med färre deltagare i varje grupp KOPPLA IN SOM LISTEN-ONLY-GRUPPDELTAGARE När en handenhet kopplas in på ett gruppsamtal, gör den det som LISTEN-ONLY-deltagare och deltar i DECT-Comgruppsamtalet endast som lyssnare. Röstmeddelandet BASE #, GROUP # (BASENHET #, GRUPP #) med aktuellt gruppsamtalsnummer hörs. LISTEN-ONLY-deltagare kan när som helst koppla in sig som AKTIV deltagare i ett gruppsamtal genom att trycka på knapp [PTT #]. Om maximalt antal deltagare redan deltar i gruppsamtalet blir den först inkopplade AKTIVA deltagaren av med sin aktiva plats och får delta som LISTEN-ONLY-deltagare KOPPLA IN SOM AKTIV GRUPPDELTAGARE g Tryck två gånger på [PTT #] för att bryta in i ett av maximalt tre gruppsamtal. En dubbelton bekräftar att du är aktiv deltagare i valt gruppsamtal. g Tryck en gång till på samma [PTT #] för att ändra till läge LISTEN-ONLY. En enkelton bekräftar att du deltar som listen-only-deltagare i gruppsamtalet KOPPLA IN SOM DELTAGARE I ETT ANNAT GRUPPSAMTAL g Tryck på någon annan [PTT #]-knapp för att delta i ett annat gruppsamtal. En ton bekräftar att du deltar i valt gruppsamtal AUTOMATISKT SAMTAL Ett system för max. 9 användare (vilka endast använder grupp 1) kan programmeras i en konfiguration där samtliga handenheter alltid är i samtalsläge. Med automatiskt samtalsläge går det att säkerställa att alla deltagare i en liten grupp alltid är talare i gruppsamtalet, så snart de är inom basenhetens räckvidd. (För ytterligare information, kontakta din auktoriserade återförsäljare för Peltor DECT-Com II* ).) 7

9 2.5 KONTROLLER FÖR HUVUDENHETER MODE Med MODE-knappen [M] reglerar du enhetens funktioner. g Tryck kort på knapp [M] för att stega igenom MODE-stegen i menyn. Röstmeddelandena VOX, MICROPHONE, VOLUME (vox, mikrofon, volym) hörs som bekräftelse för respektive aktuellt läge. g Tryck två gånger på knapp [M] för att stega bakåt genom MODE-stegen. Röstmeddelandena MICROPHONE, VOX, VOLUME (vox, mikrofon, volym) hörs som bekräftelse för respektive aktuellt läge. g Justera inställningarna med knapparna [+] och [ ]. Aktuella inställningar sparas när enheten stängs av. OBS! Tryck två gånger på en basenhet i läge VOLUME och LISTEN ONLY för att ställa in enheten i läge REGISTRERING (se FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER). Tryck två gånger på en handenhet i läge VOLYM och LISTEN ONLY för att ställa enheten i läge BASE SELECTION (se VAL AV ANNAN BASENHET FRÅN EN HANDENHET) VOLYM (ljudtryck) Inkommande ljud kan ställas in i 5 steg i läge VOLYM. g Ställ in ljudnivån från DECT-Com-enheten med knapp [+] eller [ ]. Ett röstmeddelande bekräftar den nya inställningen varje gång du trycker på någon av knapparna VOLUME BOOST (högre ljudtryck) Volymnivån kan ökas med 6 db för alla aktiva volymsteg. Denna funktion kan till exempel användas för att kompensera för ytterligare dämpning från samtidig användning av hörselproppar och headset. g Tryck på knapp [+] i 10 sekunder för att aktivera funktionen VOLUME BOOST. Röstmeddelandet EXTRA HIGH VOLUME (EXTRA HÖG VOLYM) bekräftar att du har aktiverat funktionen. VARNING! Högt ljudtryck! Den senaste inställningen är kvar vid nästa användning. g Tryck på knapp [ ] i 10 sekunder för att avaktivera funktionen VOLUME BOOST. Röstmeddelandet NORMAL VOLUME (NORMAL VOLYM) bekräftar att du har avaktiverat funktionen VOX (röststyrd överföring) I radiokommunikation med simplex betyder VOX normalt att mottagning av inkommande ljud från mottagaren stoppas helt och hållet när en viss ljudnivå når mikrofonen och slår till radion i sändningsläge. Med DECT-Com II-enheter med full duplex betyder VOX en röststyrd bullerspärr som kan förhindra att bakgrundsbrus överförs upp till en viss ljudnivå, från enheter där användaren inte talar men där denne kan lyssna på inkommande ljud från gruppsamtalet. g Ställ in VOX-känslighet i läge VOX med knapparna [+] och [ ]. Det finns 7 VOX-inställningar: OPEN OFF. OPEN betyder konstant överföring (kontinuerlig full duplex) och OFF betyder att du måste använda [PTT #]-knappen för att sända (se PTT). Ett röstmeddelande bekräftar ditt val. Den senaste inställningen är kvar vid nästa användning. VIKTIGT! Om du använder ett Peltor-headset som har bullerkompenserande mikrofon ska du alltid placera mikrofonen mycket nära munnen (max. 3 mm från läpparna) för att uppnå optimal VOX-funktion. 8

10 MIKROFON Du kan välja mellan fyra olika typer av mikrofon (kol, elektret, dynamisk eller låg impedans) och anpassa förstärkningen i DECT-Com-enheten till den valda mikrofontypens elektriska signalnivå. g Ställ in mikrofontyp i läge MICROPHONE med knapparna [+] och [ ]. Ett röstmeddelande bekräftar ditt val. Den senaste inställningen är kvar vid nästa användning PTT (Push-to-talk) Tryck-och-tala Varje DECT-Com II-huvudenhet har tre [PTT #]-talknappar. PTT1 är alltid ansluten till samtalsgrupp 1 medan PTT2 och PTT3 är avsedda för grupp 2 och 3 och/eller för eventuellt ansluten extern utrustning (se 5.1 EXTERN UTRUSTNING nedan) g Tryck på [PTT #]-knappen för att koppla in dig som deltagare i ett DECT-Com-gruppsamtal (se 2.4 KOPPLA IN PÅ ELLER AVSLUTA GRUPPSAMTAL). PTT-funktionen är alltid tillgänglig i läge VOX. OBS! Om PTT2 och/eller PTT3 har tilldelats för reglering av extern kommunikationsutrustning kan du behöva tillgång till bruksanvisning för denna utrustning. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com* ) för mer information. (Se 5.1 EXTERN UTRUSTNING.) ALLANROP (nödsamtal etc.) I läge simplex kan du kommunicera med DECT-Com II-enheter i alla grupper på basenheten. Du kan även nå andra DECT-Com II-gruppsamtal om deras basenheter är synkroniserade med varandra och inom varandras räckvidd. För att synkronisera basenheterna ska dessa startas inom varandras räckvidd. Om du vill att denna funktion alltid ska vara tillgänglig måste basenheterna alltid vara inom räckvidden (till exempel som fastmonterade basenheter). Om basenheterna har kommit utanför varandras räckvidd kan det ta upp till 20 minuter att synkronisera dem igen. g Tryck och håll inne knapparna UPP [+] och NER [ ] samtidigt för att sända ett kort meddelande. En dubbelton bekräftar att ALLANROP är aktiverat. Sändningsperioden är normalt begränsad till max. 30 sekunder LÅSTA KNAPPAR För att undvika oönskade ändringar av de olika funktionernas inställningar går det att låsa alla knappar så att endast ON/OFF-funktionen är aktiv. Denna funktion kan lämpligtvis kombineras med funktionen för automatiskt samtalsläge. (Se AUTOMATISKT SAMTAL ovan.) OBS! Du kan ändra många av funktionerna och inställningarna i DECT-Com II enligt dina egna önskemål. För ytterligare information, kontakta din auktoriserade återförsäljare för Peltor DECT-Com II* ) UTOM RÄCKVIDD Peltor DECT-Com II är ett system för korthållskommunikation. (Se 2.6 TEKNISKA DATA, HUVUDENHETER nedan.) Om handenheten är nära maximal räckvidd från basenheten hörs röstmeddelandet SIGNAL LOW (LÅG SIGNAL) i det anslutna headsetet. Om handenheten är utom räckvidd för basenheten hörs röstmeddelandena SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (LÅG SIGNAL, UTOM RÄCKVIDD) i det anslutna headsetet. Efter cirka 20 sekunder kan det hända att handenheten börjar söka efter en annan basenhet och röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER) hörs. När handenheten är inom räckvidd igen (eller om den hittar en annan basenhet) hörs röstmeddelandet BASE # (BASENHET #) i det anslutna headsetet. Om du har aktiverat funktionen samtalsläge på en handenhet återgår denna alltid till SAMTALSLÄGE när den åter kommer inom räckvidd efter att ha varit utom räckvidd. (Se AUTOMATISKT SAMTAL ovan.) 9

11 2.6 TEKNISKA DATA FÖR HUVUDENHET DC2811, DC2812, DC2815 Frekvensområde Driftsläge Uteffekt Strömförbrukning Bas-/handenhet DC2812, DC2815 Handenhet DC MHz Duplex Max. 250 mw, genomsnitt 10 mw (handenhet)/120 mw (basenhet) Som basenhet, 320 ma (system med 4 handenheter) Som handenhet, 160 ma i samtalsläge. 40 ma (listen only)/60 ma (samtalsläge) Räckvidd Utomhus 250 m (fri sikt) typiskt Batteriets livslängd Inomhus Med uppladdningsbart batteri Peltor DC2033 Med 6 x AA extra NiMH-batterier (2 100 mah ) i DC m typiskt Cirka 6 h (basenhet) Cirka 40 h (handenhet) Cirka 18 h (basenhet) Cirka 18 h (basenhet) Driftstemperatur 26 till +55 C Förvaringstemperatur 55 till +70 C utan batterier (förvara batterier enligt batteritillverkarens anvisningar) Vikt utan batterier Inklusive batterihållare DC g (DC2812, DC2912) Mikrofontyper Kol 300 mv typiskt. Medelhög strömförsörjning, 20 ma Uttag för headset Elektret Dynamisk Låg impedans 20 mv typiskt. Låg strömförsörjning, 1 ma 4 mv typiskt. 0,4 mv typiskt. Peltor J11, typ M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. NÄTAGGREGAT En huvudenhet kan vanligtvis få sin strömförsörjning från ett laddningsbart batteripaket DC2033 i batterifacket. Den externa batterihållaren DC2032 (för 6 eller 3 AA-batterier) kan också användas för att förlänga enhetens driftstid. En huvudenhet kan också strömförsörjas kontinuerligt i nätaggregatshållare DC2068 med nätadapter DC2061 vid låg eller hög temperatur (lägre än 5 C eller högre än 45 C), då NiMH-batterier inte har full kapacitet. OBS! Se information nedan om obligatorisk nätadapter DC2061, vilken medföljer vid leverans av nätaggregat/hållare DC2068. När batteriet börjar bli urladdat hörs ett röstmeddelande som meddelar att det är dags att ladda batterierna eller (vid behov) byta ut batterierna.! Meddelandet BATTERY LOW (låg batteriladdning) indikerar att batteriets laddning är låg och att du bör ladda eller byta batteri snarast möjligt.! Meddelandet BATTERY EMPTY (batteri urladdat) indikerar att batteriet är nästan helt urladdat och att enheten kommer att stängas av automatiskt. 10

12 3.1 BATTERIER UPPLADDNINGSBART BATTERIPAKET Till huvudenheterna behövs ett Peltor uppladdningsbart batteripaket DC LADDNING AV BATTERIPAKET Ett uppladdningsbart NiMH-batteripaket DC2033 måste laddas i en huvudenhet placerad i en Peltor laddningshållare DC2064. Den uppfyller kapslingsklass IP42 för användning i torra områden. OBS! Se även TEKNISKA DATA, DC2033 nedan. OBS! Använd aldrig någon annan strömförsörjningskälla än Peltor DECT-Com II nätadapter DC2061 (medföljer vid leverans) tillsammans med nätaggregat/hållare DC2064. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) BYTE AV INTERNT BATTERIPAKET Tryck på och håll inne knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från enheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs och LED-lampan släcks. Vrid clipset åt sidan (bild 1) och lossa skruven med lämpligt verktyg (bild 2). (Varning! Försök inte lossa inte skruven med en nagel du kan bryta nageln) Öppna batteriluckan och byt ut batteriet (bild 3). Tryck ned batteripaketet ordentligt så att kontaktytan kommer i kontakt med stiften. Sätt tillbaka batteriluckan på enhetens undersida, stäng det och håll nere det samtidigt som du skruvar i skruven igen med verktyget. (Varning! Försök inte dra åt skruven med en nagel du kan bryta nageln) Bild 1 Bild 2 Bild TEKNISKA DATA, DC2033 Kemisk sammansättning Nominell spänning Nominell kapacitet NiMH 3,6 V mah Driftstemperatur 25 till +55 C Förvaringstemperatur 55 till +70 C OBS! Ta bort batteripaketet från huvudenheten om du inte ska använda denna inom en månad eller under längre tid. Laddningstemperatur 5 till +45 C Laddningstid Upp till 12 h vid 20 C. OBS! Det är normalt att batteriet blir varmt under laddning eller användning. Första gången batteriet används eller efter att det har lagrats under en längre tid kan det ta tre till fem kompletta laddningscykler för att uppnå full kapacitet. 11

13 Batteriets livslängd Vikt Cirka 250 laddningscykler. OBS! Batterikapaciteten försämras efter många uppladdningscykler och när batteripaketet blir gammalt. Cirka 100 g LADDNINGSHÅLLARE DC2064 Batteripaket DC2033 måste laddas i en huvudenhet: DC2811, DC2812 eller DC2815. När batteriet laddas indikeras detta med en röd LED-lampa på batteriladdaren. Batteriet är färdigladdat när LEDlampan lyser grön. När laddaren detekterar/analyserar ett nyisatt batteri indikeras detta genom att LED-lampan inledningsvis blinkar med röd-grönt sken TEKNISKA DATA, LADDNINGSHÅLLARE DC2064 Inspänning: 9 VDC Laddningstid för DC2033 i en huvudenhet: upp till cirka 12 timmar. Laddningstemperaturintervall: +5 till +45 C. OBS! Använd aldrig någon annan strömförsörjningskälla än Peltor DECT-Com II nätadapter DC2061 (medföljer vid leverans) tillsammans med laddningshållare DC2064. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) EXTERN BATTERIHÅLLARE Den externa batterihållaren DC2032 kan monteras på huvudenhetens baksida. Den ger extra ström vid lång driftstid. Alla standardbatterier (6 x 1,5 V, AA-batterier) eller uppladdningsbara batterier (6 x 1,2 V, AA-batterier) kan användas. OBS! Om du vill förlänga driftstiden för en huvudenhet som används som bas-/handenhet rekommenderar vi att du förser den med extra batterikraft från batterier i en batterihållare MONTERING AV EXTERN BATTERIHÅLLARE Ta bort fästclips DC2071 om ett sådant är monterat på huvudenhetens baksida. Öppna batteriluckan och sätt i 3 eller 6 batterier i batterihållare DC2032, enligt bilderna nedan. 12

14 Bild 11 Bild 12 Bild 13 OBS! Kontrollera att batterierna är korrekt isatta innan du stänger batterihållaren. Montera batterihållaren på huvudenheten enligt bilderna nedan. Röstmeddelandet EXTERNAL BATTERY (EXTERNT BATTERI) indikerar att det externa batteriet används. Dra år skruven med lämpligt verktyg. (Varning! Försök inte dra åt skruven med en nagel du kan bryta nageln) Bild 21 Bild 22 Bild BYTE AV BATTERIER I EXTERN BATTERIHÅLLARE Ta bort batterihållaren i omvänd ordning enligt bilderna ovan: bild 23, 22, 21. (Varning! Försök inte lossa inte skruven med en nagel du kan bryta nageln) Ta bort batterierna från batterihållare DC2032. Sätt i 3 eller 6 laddade batterier i batterihållare DC2032. OBS! Kontrollera att batterierna är korrekt isatta innan du stänger batterihållaren. Montera batterihållaren på huvudenheten enligt bilderna nedan. Röstmeddelandet EXTERNAL BATTERY (EXTERNT BATTERI) indikerar att det externa batteriet används. Dra åt skruven med lämpligt verktyg. (Varning! Försök inte dra åt skruven med en nagel du kan bryta nageln) UPPLADDNINGSBARA BATTERIER I EXTERN BATTERIHÅLLARE Om du använder uppladdningsbara batterier i batterihållare DC2032 måste dessa tas ut och laddas med korrekt extern laddare enligt anvisningar för respektive batterier. 3.2 FASTMONTERAT NÄTAGGREGAT Om huvudenheten inte ska användas som handenhet (bäras runt) kan den lämpligtvis placeras i fastmonterat nätaggregat/hållare DC2068 för att på så sätt få så lång driftstid som möjligt (inga batterier som behöver laddas). Även nätaggregatet/hållaren kan användas vid fastmontering av huvudenheter vid hög eller låg temperatur (lägre än +5 C eller högre än +45 C), då NiMH-batterier inte kan laddas. 13

15 OBS! Nätaggregat/hållare DC2068 matar huvudenheten med tillräcklig ström även vid användning i temperaturer mellan 26 och +55 C, men det underhållsladdar endast det interna uppladdningsbara batteripaketet. En huvudenhet med uppladdningsbart NiMH-batteripaket DC2033 i gott skick kan också ha tillräckligt med ström för att spänningsmata systemet under kortare strömavbrott. OBS! Använd aldrig någon annan strömförsörjningskälla än Peltor DECT-Com II nätadapter DC2061 (medföljer vid leverans) tillsammans med nätaggregat/hållare DC2068. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) AUTOMATISK OMSTART AV BASENHET Med hjälp av uttagstätningsstift DC2078 kan du automatiskt starta om en basenhet som är fast placerad i nätaggregat DC2068 efter strömavbrott. Istället för att ha ett headset i uttaget på basenhetens översida trycker uttagstätningsstiftets arm mot knapp [M] på huvudenheten, vilket medger automatisk omstart efter kortare strömavbrott. 3.3 NÄTADAPTER Nätadapter DC2061 finns även som separat reservdel. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) och kan ersätta trasig nätadapter för laddningshållare DC2064 eller nätaggregat/hållare DC2068. (Den ska också användas med programmerings- och laddningshållare DC2065, vilken endast finns tillgänglig för auktoriserad återförsäljare av Peltor DECT-Com II.) TEKNISKA DATA, NÄTADAPTER DC2061 Ingång: V, 50/60 Hz, 400 ma Utgång: 9,0 V; 1,0 A 4. ANTENNER DECT-COM II huvudenhet arbetar normalt med en av två antenner: en intern på mönsterkortet och en extern antenn monterad i ett uttag ovanpå enheten. 4.1 ALLMÄN ANTENN Den allmänna antennen DC2041 (levereras med alla DECT-Com II huvudenheter) ska normalt monteras på huvudenheten tillsammans med en plastring (se ENHETENS FUNKTIONSINDIKATORER nedan) ENHETENS FUNKTIONSINDIKATORER Alla DECT-Com II huvudenheter levereras med paket DC2048 vilket innehåller 3 plastringar i olika färger. Ringarna är tänkta att användas för att försegla antennkontakten, men också för att indikera enhetens funktion: till exempel röd ring för basenhet, grön ring för handenhet och svart ring för annan typ av enhet. 4.2 RUNDSTRÅLANDE FORDONSANTENN Rundstrålande fordonsantenn DC2046 (med magnetfot) kan ersätta extern antenn DC2041, till exempel för att förbättra 14

16 kommunikationen med handenheter utanför ett fordon om basenheten är placerad i fordonet. OBS! Inga andra antenner än DC2041 och DC2046 får användas till DECT-Com II-system TEKNISKA DATA, ANTENN DC2046 Antenn, elektriska data Frekvensområde VSWR Förstärkning Polarisation Mönster Impedans Antenn, mekaniska data Sprötlängd Baslängd MHz 1,2:1 typiskt eller mindre Isotropisk 5 dbi Jämfört med ¾-våg 3 db Vertikal Rundstrålande 50 Ohm 138 mm 20 mm Driftstemperatur 40 till +80 ºC Material Färg Rostfritt stål med ände i plast Svart Magnet, mekaniska data Diameter Höjd, monterad Kabel Längd Kontakt 102 mm 40 mm Koaxialkabel, löstagbar 5 m RSMA 5. UTBYGGNAD AV SYSTEMET Du kan bygga ut DECT-Com II-systemet genom att ansluta extern kommunikationsutrustning. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ) om du vill använda dig av nedanstående tillvalsutrustning. 5.1 EXTERN UTRUSTNING Den utbyggbara bas-/handenheten DC2815 är utrustad med kontakt för anslutning av extern utrustning, som till exempel kommunikationsradio, telefon etc. I listan med TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR (se nedan) finns adapterkablar för några på marknaden vanligt förekommande kommunikationsradioapparater, en allmän telefonkabel och en kabel för Ground Mechanic YTTERLIGARE EXTERN UTRUSTNING Du kan på beställning få utbyggbar bas-/handenhet DC2815 utrustad med ytterligare ett uttag, vilket kan användas för att ytterligare förbättra systemet genom att ansluta mer extern utrustning. Leveranstiden förlängs något om du väljer detta tillval. 15

17 5.2 TRÅDLÖS PTT Peltor trådlös PTT-enhet WLTX-B medger fjärrstyrning av huvudenhetens PTT-funktioner. Leveranstiden förlängs något om du väljer detta tillval BESKRIVNING AV TRÅDLÖS PTT Den trådlösa PTT-enheten består av en tryckknapp och en radiosändare för sändning av impulser till en mottagare, vilken kan behöva eftermonteras i huvudenheten. Ett tryck på knappen på den trådlösa PTT-enheten motsvarar ett tryck på PTT-knappen på huvudenheten, i vilken en mottagare finns monterad och som är synkroniserad med sändaren. Ett tryck på den trådlösa PTT-sändaren uppfattas av huvudenheten som ett tryck på den PTT-knapp med vilken den är synkroniserad. Två trådlösa PTT-sändare kan länkas till en mottagarenhet. Det behövs ingen licens för trådlösa PTT-sändare inom EU. Det är ditt eget ansvar att undersöka om det krävs licens vid användning i land utanför EU. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ) SYNKRONISERING AV TRÅDLÖS PTT Den trådlösa PTT-sändaren ska synkroniseras med den mottagare som är parallellansluten med en av de två PTTknapparna på huvudenheten TEKNISKA DATA FÖR TRÅDLÖS PTT Batterilivslängd Räckvidd Frekvens, WLTX-B Gör så här för att synkronisera en sändare med en mottagare i en huvudenhet: kortslut de två dynorna på höger sida av huvudenhetens baksida och tryck samtidigt på knappen på den trådlösa PTT-sändaren. Om en annan trådlös PTT-sändare är synkroniserad med samma mottagarenhet kommer den att ha samma funktion som den första trådlösa PTT-sändaren. Om en tredje PTT-sändare är synkroniserad med huvudenheten kommer denna emellertid att ersätta den första som synkroniserades med huvudenheten. OBS! Efter cirka tryckningar på knappen måste en ny enhet synkroniseras med huvudenheten, eftersom sändarens batteri inte går att byta ut. Fler än tryckningar på knappen 1,5 meter typiskt 869 MHz Driftstemperatur 20 till +60 C Förvaringstemperatur 55 till +70 C Vikt Cirka 14 g 6. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ). DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 Batterilucka för 3 x AA standardbatterier i huvudenheten Batterihållare för 6 x AA extra batterier (exkl. batterier) Laddningsbart NiMH-batteri (2 100 mah) Skruv till batterilucka DC2031 Skruv till batterihållare DC

18 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Antenn, allmän, 1,8 1,9 GHz för huvudenhet Antenn, rundstrålande med magnetfot Ringsats för antenn, en i varje färg (röd, grön och svart) Nätadapter för laddningshållare etc., passar kontakter i EU, Storbritannien och USA DECT-Com II laddningshållare, 9 15 VDC, IP42 (inklusive nätadapter DC2061) Nätaggregat/hållare, 9 33 VDC, IP67 (inklusive nätadapter DC2061) Fästclips, helt vridbart för att fästa huvudenheter i kläder etc. Kabel för Ground Mechanic Uttagstätningsstift Adapterkabel för dynamisk standard Adapterkabel för telefon 2,2 kohm Adapterkabel för ICOM, rak adapter Adapterkabel för Motorola GP340 Adapterkabel för Motorola Mototrbo Trådlös PTT för fjärrstyrning av PTT-funktionen för en extern radio ansluten till en DECT-Com II huvudenhet (DC2811, DC2812 eller DC2815) 7. GODKÄNNANDEN KONFORMITETSFÖRKLARING Se sista sidan i denna bruksanvisning. GODKÄNNANDEN Elsäkerhet: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC part 15, Subpart D; RSS-213 DECT/radio: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET Bulletin 65, Supplement C, Edition GARANTI 3M garanterar att produkten överensstämmer med vad som anges i specifikationerna beträffande kvalitet och prestanda. Kontakta ditt lokala 3M-kontor för fullständig information om Peltors garanti. Lämna reklamationer till din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II Dealer* ). 9. PROGRAMMERING AV DECT-Com II-ENHETER Det finns särskild programvara och programmeringshållare för anpassning av flera funktioner för DECT-Com II-system. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com* ) för mer information. * ) Kontakta ditt 3M-kontor för information om adress till närmaste auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II. 17

19 18

20 19

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA

SB 16/230. Aktiv Soundbar Högtalare. Bruksanvisning SVENSKA Aktiv Soundbar Högtalare Bruksanvisning SVENSKA Innehållsförteckning Inledning 3 Beskrivning och funktioner 3 Ingående delar 3 Soundbar Topp-Panel Kontroller 4 Soundbar Bak-panelen reglage och anslutningar

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Användarmanual. ver. 2.0

Användarmanual. ver. 2.0 Användarmanual ver. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...63 2. LADDNING AV BATTERIET...64 3. MJUKVARUUPPDATERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR...64 4. SÄTT IGÅNG...65 4.1 ALLMÄNNA FUNKTIONER...65 4.2 HUVUDENHETEN

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Pinell Supersound II

Pinell Supersound II Användarhandbok Pinell Supersound II DAB+-/DAB-/FM-/Internetradio www.pinell.no Innehåll Säkerhetsinformation 3 FCC-information 4 Kartongens innehåll 5 Snabbvägledning för Internetradio 6 Detta behöver

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Läs denna handbok innan du installerar någon

Läs denna handbok innan du installerar någon Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Läs denna handbok innan du installerar

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Läs mer

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 4. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 4 Installation och användarmanual Start pack 4 1 Start pack 4 Edition: April 2007 2 Start pack 4 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Bluetooth Handsfree-enhet

Bluetooth Handsfree-enhet Bluetooth Handsfree-enhet A. Produktbeskrivning SUPERTOOTH BUDDY är en Bluetooth handsfree-enhet för mobiltelefoni. Den har utvecklats för enkel handsfree-hantering och överlägsen prestation. Glöm inte:

Läs mer

ZAFIR 100 Batteriladdare

ZAFIR 100 Batteriladdare ZAFIR 100 Batteriladdare För blysyra batterier 14 150Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok

GPS-system med hundspårning. Astro Användarhandbok GPS-system med hundspårning Astro Användarhandbok 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag GARMIN International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel: 913 397 82 00 eller 800 800

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska

HKTS 9/16. Hemmabiosystem. Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska HKTS 9/16 Hemmabiosystem Bruksanvisning Innehållsförteckning Inledning...3 Beskrivning och funktioner...3 HKTS200SUB anslutningar på Subbasens baksida...4

Läs mer

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk

NX Start Pack 3. Installation och användarmanual Svensk NX Start Pack 3 Installation och användarmanual Start pack 3 1 Start pack 3 Edition: April 2007 2 Start pack 3 1 Leveransförteckning...5 2 Installation...7 2.1 Installera vindgivaren...8 2.2 Placering...8

Läs mer

Rugtel Tank X10 Manual

Rugtel Tank X10 Manual Rugtel Tank X10 Manual 一 Garantivillkor Rugtel Sverige garanterar att licensierade produkter vid införskaffandet är fria från defekter avseende design, material och yrkesutförande. Garantivillkor avser

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER ULTRASONIC OIL NIVÅMÄTARE ULTRALJUDSMÄTARE FÖR OLJENIVÅ OCH SENSOR FÖR ATT UPPTÄCKA OLJA MELLAN DUBBELVÄGGARNA INSTALLATIONSINSTRUKTIONER Den här produkten ska bara användas på oljetankar för privat bruk

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Förpackningens innehåll

Förpackningens innehåll TomTom Via 1. Förpackningens innehåll Förpackningen s håll inne- TomTom Via inklusive Easy Click-fäste USB-kabel USB-billaddare RDS-TMC-trafikinformationsmottagare, beroende på enhet, När du ska kontrollera

Läs mer

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok

Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Astro 320 med DC 50 Användarhandbok Juli 2013 190-01628-39_0A Tryckt i Taiwan Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc.

Focus 14 Blue. Punktdisplay Användarmanual. Freedom Scientific Inc. Focus 14 Blue Punktdisplay Användarmanual Freedom Scientific Inc. PUBLICERAD AV Freedom Scientific Inc. 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com Informationen

Läs mer