Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II"

Transkript

1 Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz

2 SNABBGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funktion [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Till- och frånslag av DECT-Com II. Välj funktion i menyn. Ökar nivån på vald funktion. Minskar nivån på vald funktion. Tillslag av DECT-Com II som basenhet. Tillslag av DECT-Com II som handenhet. [PTT1] Tryck på knappen två gånger för att prata i gruppsamtal 1. Tryck en gång för att lyssna i gruppsamtal 1. [PTT2] Tryck på knappen två gånger för att prata i gruppsamtal 2. Tryck en gång för att lyssna i gruppsamtal 2. PTT för extern enhet i övre uttag. [PTT3] Tryck på knappen två gånger för att prata i gruppsamtal 3. Tryck en gång för att lyssna i gruppsamtal 3. PTT för extern enhet i nedre uttag. [+] & [ ] Allanrop (kort simplex) Se för uppdaterad och fullständig bruksanvisning. Under avsnittet Rest of the world hittar du biblioteket PDF LIBRARY. Där kan du läsa mer eller ladda ned information på flera språk om Peltor DECT-Com II-system. (Bild A) Antenn Ring för funktionsindikering Uttag för headset [M] Mode [+] Upp [ ] Ner Lysdiod (LED) PTT1 (Push-To-Talk) Tryck-och-Tala 1 PTT2 (Push-To-Talk) Tryck-och-Tala 2 PTT3 (Push-To-Talk) Tryck-och-Tala 3 Fästclips 1

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 2 HUVUDENHETER 2.1 TILL- OCH FRÅNSLAG AV HUVUDENHET 2.2 BAS-/HANDENHET 2.3 HANDENHET 2.4 KOPPLA IN PÅ ELLER AVSLUTA GRUPPSAMTAL 2.5 KONTROLLER FÖR HUVUDENHETER 2.6 TEKNISKA DATA FÖR HUVUDENHET DC2811, DC2812, DC NÄTAGGREGAT 3.1 BATTERIER 3.2 FASTMONTERAT NÄTAGGREGAT 4 ANTENNER 4.1 ALLMÄN ANTENN 4.2 RUNDSTRÅLANDE FORDONSANTENN 5 UTBYGGNAD AV SYSTEMET 5.1 EXTERN UTRUSTNING 5.2 TRÅDLÖS PTT 6 TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR 7 GODKÄNNANDEN 8 GARANTI 9 PROGRAMMERING AV DECT-Com II-ENHETER 2

4 PELTOR DECT-Com II 1. INLEDNING Peltor DECT-Com II är ett trådlöst intercom-system med duplex, som arbetar på frekvensen 1,8 GHz DECT (för denna frekvens behövs ingen licens i de flesta länder). Produkterna i produktgruppen Peltor DECT-Com II kan användas för enkel och effektiv trådlös kommunikation med duplex, i gruppsamtal med upp till 9 aktiva användare. Så många som upp till 40 lyssnare kan delta alla med möjlighet att delta i samtalet. I system med fler än 9 användare kan alla lyssnande deltagare ändra mellan att lyssna och att tala. Den aktiva talaren som kopplade in först på gruppsamtalet kommer då att nedgraderas till lyssnare. Alla andra lyssnare kan komma in i samtalet genom att ta platsen för aktiva talare enligt systemet först in, först ut. Det finns två grundversioner av DECT-Com II huvudenhet: handenhet och bas-/handenhet. Handenheterna arbetar via en basenhet. Du kan alternera mellan att använda bas-/handenheten som basenhet och som handenhet. Den låga uteffekten och den höga frekvensen betyder att detta är ett system för korthållskommunikation. Den nominella räckvidden är cirka 250 meter utomhus med fri sikt. Räckvidden kan vara kortare beroende på förhållandena på användningsplatsen. Läs noggrant igenom bruksanvisningen före användning och spara den som referensmaterial. Du får absolut inte modifiera någon produkt! 3M påtar sig inget som helst ansvar, varken direkt eller indirekt (inklusive, men inte begränsat till, förlorad vinst, verksamhet och/eller goodwill), som uppstår på grund av efterlevnad av information som här tillhandahålls av 3M. Användaren är själv ansvarig för att fastställa produkternas lämplighet för avsedd användning. Inget i detta meddelande ska bedömas som att det undantar eller begränsar 3M:s ansvar för dödsfall eller personskador som uppstår genom dess försumlighet. 2. HUVUDENHETER Peltor DECT-Com II handenhet DC2811 är en personlig radiosändare/-mottagare till vilken ett headset ska anslutas. Alla Peltor-headset med J11-kontakt kopplad enligt Peltor-standard kan anslutas till en Peltor DECT-Com II handenhet. Peltor DECT-Com II bas-/handenhet DC2812 är en central radiosändare/-mottagare, vilken behövs för att överföra all information från och till handenheter i ett DECT-Com II-system. Peltor DECT-Com II utbyggbar bas-/handenhet DC2815 är en central radiosändare/-mottagare till vilken extern utrustning kan anslutas för att bygga ut DECT-Com IIsystemet. Alla Peltor-headset med J11-kontakt kopplad enligt Peltor-standard kan anslutas till en Peltor DECT-Com II bas-/ handenhet. 3

5 2.1 TILL- OCH FRÅNSLAG AV HUVUDENHET g Tryck på knapp [M] för att slå till DECT-Com II huvudenhet. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet POWER ON (STRÖM PÅ) eller BASE, POWER ON (BASENHET, STRÖM PÅ) och LED-lampan blinkar, vilket visar att enheten är i INSTÄLLNINGSLÄGE. När basenheten är färdig att användas hörs röstmeddelandet BASE, GROUP 1 (BASENHET, GRUPP 1). Enhetens LED-lampa blinkar saktare. När handenheten är färdig att användas hörs röstmeddelandet GROUP 1 (GRUPP 1). Enhetens LED-lampa tänds. OBS! I grupp 1 startas alla enheter i listen only-läge FRÅNSLAG AV HUVUDENHET g Tryck på knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från enheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs, LED-lampan släcks och enheten stängs av. 2.2 BAS-/HANDENHET TILLSLAG AV BAS-/HANDENHET g Tryck på knapp [M] för att slå till bas-/handenhet. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet BASE, POWER ON (BASENHET, STRÖM PÅ) och LED-lampan blinkar, vilket visar att basenheten ställer in systemet. OBS! En bas-/handenhet startar inledningsvis som en basenhet. (Se även ALTERNATIVA DRIFTSLÄGEN FÖR BAS-/HANDENHETER nedan.) Efter cirka 20 sekunder är systemet färdigt, vilket meddelas med röstmeddelandet GROUP 1 (GRUPP 1). Enhetens LED-lampa blinkar saktare, vilket visar att basenheten är färdig för användning och att handenheter nu kan kopplas in. (LED-lampan kan slås från med särskild DECT-Com II-programvara.) FRÅNSLAG AV BAS-/HANDENHET g Tryck på och håll inne knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från basenheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs, LED-lampan släcks och enheten stängs av ALTERNATIVA DRIFTSLÄGEN FÖR BAS-/HANDENHETER Du kan ställa in bas-/handenhet att fungera som antingen bas- eller handenhet genom att använda dig av olika startförfaranden STARTA ENHETEN SOM BASENHET g Tryck på och håll inne knapp [M] och [+] samtidigt i cirka 2 sekunder för att slå till enheten. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet BASE, POWER ON (BASENHET, STRÖM PÅ), vilket bekräftar att enheten startas som basenhet. Efter cirka 20 sekunder är systemet färdigt, vilket meddelas med röstmeddelandet GROUP 1 (GRUPP 1). Enhetens LED-lampa blinkar saktare, vilket visar att basenheten är färdig att användas och att handenheter nu kan kopplas in. (LED-lampan kan slås från med särskild DECT-Com II-programvara.) En användare med headset anslutet i basenhetens uttag för headset kan även delta i DECT-Com II-gruppsamtal, precis som för handenhet. OBS! I grupp 1 startas alla enheter i listen only-läge. Vid nästa användningstillfälle startas enheten med den senaste inställningen (som bas- eller handenhet) START AV BAS-/HANDENHET SOM HANDENHET Kontrollera att basenheten är tillslagen och färdig att använda. g Tryck på och håll inne knapp [M] och [ ] samtidigt i cirka 2 sekunder för att slå till enheten. 4

6 I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet POWER ON (STRÖM PÅ), vilket visar att enheten startas som handenhet. Efter cirka 10 sekunder är enheten färdig, vilket meddelas med röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1). Enhetens LED-lampa tänds, vilket visar att enheten är färdig att användas som handenhet och att den kopplas in till BASENHET #. (LED-lampan kan slås från med särskild DECT-Com II-programvara.) OBS! I grupp 1 startas alla enheter i listen only-läge. Vid nästa användningstillfälle startas enheten med den senaste inställningen (som bas- eller handenhet) FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER Alla handenheter ska registreras till en basenhet för att kunna delta i DECT-Com II-gruppsamtal. g Tryck två gånger på knapp [M] med basenheten i läge LISTEN-ONLY och VOLUME för att öppna läge REGISTRERING. När basenheten är i läge REGISTRERING indikeras detta med röstmeddelandet SUBSCRIPTION ON (REGISTRERING PÅ) och av att LED-lampan blinkar sakta. g Tryck två gånger på knapp [M] när alla handenheter är registrerade till basenheten för att lämna läge REGISTRERING. OBS! Alla huvudenheter som levereras från fabrik är öppna för registrering. Du kan starta DECT-Com II-systemet direkt utan andra förberedelser, genom att först starta bas-/handenheten som basenhet (enligt beskrivning ovan) och därefter starta samtliga handenheter en och en efter varandra (enligt beskrivning ovan). När du stänger av basenheten första gången konfigureras systemet, och vid framtida ändringar av enheter måste du följa beskrivning ovan. Om ditt system levereras förregistrerat i en viss konfiguration av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II* ) måste all framtida registrering utföras av densamme. 2.3 HANDENHET TILLSLAG AV HANDENHET g Tryck på knapp [M] för att slå till enheten. I det headset som är anslutet till enhetens uttag för headset hörs röstmeddelandet POWER ON (STRÖM PÅ) och enhetens LED-lampa blinkar med grönt ljus, vilket visar att enheten kopplas till basenheten. När enheten är färdig att användas hörs röstmeddelandet BASE #1, GROUP #1 (BASENHET #1, GRUPP #1) och LED-lampan lyser med fast grönt sken. OBS! I grupp 1 startas alla handenheter normalt i listen only-läge. Vid första start hörs röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER). När en basenhet har hittats hörs röstmeddelandet BASE, GROUP 1 (BASENHET, GRUPP 1). När du startar om en handenhet som är programmerad för att arbeta med fler än en basenhet försöker handenheten koppla in sig på den senast använda basenheten FRÅNSLAG AV HANDENHET g Tryck på knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från huvudenheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs och LED-lampan släcks. Om enheten fortfarande söker efter en basenhet när den slås från hörs röstmeddelandet WARNING, POWER OFF (VARNING, STRÖM AV) REGISTRERING AV HANDENHET PÅ BASENHET Alla handenheter ska registreras till åtminstone en basenhet för att kunna delta i DECT-Com II-gruppsamtal. Enheten söker efter basenheter. Röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER) hörs. g Tryck två gånger på knapp [M] med handenheten i läge LISTEN-ONLY och VOLUME för att öppna läge BASE SELECT. När handenheten är i läge BASE SELECT indikeras detta genom att LED-lampan blinkar. 5

7 g När basenheten är vald trycker du kort på knapp [M] för att lämna läge BASE SELECT. Röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1) hörs. OBS! Alla huvudenheter som levereras från fabrik är öppna för registrering. Du kan starta DECT-Com II-systemet direkt utan andra förberedelser, genom att först starta bas-/handenheten som basenhet (enligt beskrivning ovan) och därefter starta samtliga handenheter en och en efter varandra (enligt beskrivning ovan). När du stänger av basenheten för första gången konfigureras systemet, och framtida ändringar av enheter måste utföras av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ). Om ditt system levereras förregistrerat i en viss konfiguration av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II* ) måste all framtida registrering utföras av densamme. (Se även FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER ovan.) INKOPPLING AV HANDENHET TILL BASENHET Det finns två sätt att koppla in: 1. Basenheten tillåter alla handenheter som startas för första gången att koppla in på basenheten. (Se FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER.) 2. Nästa gång handenheten startas kommer du att kopplas in på basenheten. När inkopplingssekvensen är färdig lyser enhetens LED-lampa med fast grönt sken och röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1) hörs, vilket bekräftar att handenheten är inkopplad som listen-only till basenheten och gruppen med givet nummer.! Om du inte hör något bekräftningsmeddelande: kontrollera att basenheten är tillslagen och inom räckvidden.! Om du hör meddelandet WARNING, SUBSCRIPTION EMPTY (VARNING, INGEN REGISTRERING) finns det ingen basenhet registrerad att koppla in på.! Om du hör meddelandet SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (LÅG SIGNAL, UTOM RÄCKVIDD) har handenheten ingen kontakt med basenheten. Efter cirka 20 sekunder hörs meddelandet SEARCHING (SÖKER), vilket indikerar att enheten söker efter en basenhet. Antingen är du för långt från basenheten eller så kan basenheten vara frånslagen. När kontakt upprättats med en basenhet igen hörs meddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1), vilket bekräftar att enheten är inkopplad på basenheten med angivet nummer INKOPPLING AV NY HANDENHET TILL BASENHET Om du senare vill koppla in en annan handenhet på basenheten måste du ställa in basenheten på läge REGISTRERING (se FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER). Handenheten måste vara i läge SÖK (se SÖKNING EFTER BASENHET FRÅN EN HANDENHET nedan.) OBS! Alla huvudenheter som levereras från fabrik är öppna för registrering. Du kan starta DECT-Com II-systemet direkt utan andra förberedelser, genom att först starta bas-/handenheten som basenhet (enligt beskrivning ovan) och därefter starta samtliga handenheter en och en efter varandra (enligt beskrivning ovan). När du stänger av basenheten för första gången konfigureras systemet, och framtida ändringar av enheter måste utföras av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II*. Om ditt system levereras förregistrerat i en viss konfiguration av din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II* ) måste all framtida registrering utföras av densamme SÖKNING EFTER BASENHET FRÅN EN HANDENHET g Tryck två gånger på knapp [M] på en handenhet i läge BASE SELECTION för att öppna läge BASE SEARCH. Röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER) hörs återkommande, vilket bekräftar att enheten söker efter aktiva 6

8 basenheter inom dess räckvidd. När en basenhet har hittats hörs röstmeddelandet BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1). Upprepa denna process om du vill söka efter fler basenheter VAL AV ANNAN BASENHET FRÅN EN HANDENHET g Tryck två gånger på knapp [M] på en handenhet i läge VOLYM och LYSSNA för att öppna läge BASE SELECTION. Röstmeddelandet BASE (BASENHET) uppmanar dig att välja en basenhet. g Tryck på [+] eller [ ] för att välja mellan numren för tillgängliga basenheter och en automatisk inställning. Ett röstmeddelande hörs för varje tillgängligt val: AUTO, ONE, TWO (auto, ett, två ) Stoppa när numret på den basenhet du vill välja hörs (eller auto, se nedan). g Tryck på knapp [M] för att koppla in dig på basenheten och tryck kort på knapp [M] för att återgå till menyn för listen only. Röstmeddelandet LOGIN (KOPPLA IN) följt av BASE #, GROUP 1 (BASENHET #, GRUPP 1) hörs, vilket bekräftar att handenheten är inkopplad på basenheten med angivet nummer som lyssnare i given grupp. Om du väljer AUTO kommer enheten att kopplas in på den senast använda basenheten eller nästa tillgängliga basenhet. OBS! Om det finns fler än ett DECT-Com II-system inom räckvidd kan handenheterna förtilldelas olika basenheter. Om du därefter väljer AUTO kommer enheten att koppla in på den av de förtilldelade basenheterna den hittar först. (För programmering av DECT-Com II-enheter behövs en speciell programvara. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av DECT-Com II* ). 2.4 KOPPLA IN PÅ ELLER AVSLUTA GRUPPSAMTAL Upp till 9 aktiva talare och upp till 40 lyssnare kan delta i ett DECT-Com II-gruppsamtal på samma basenhet samtidigt. Dessa kan delas upp i 3 gruppsamtal med färre deltagare i varje grupp KOPPLA IN SOM LISTEN-ONLY-GRUPPDELTAGARE När en handenhet kopplas in på ett gruppsamtal, gör den det som LISTEN-ONLY-deltagare och deltar i DECT-Comgruppsamtalet endast som lyssnare. Röstmeddelandet BASE #, GROUP # (BASENHET #, GRUPP #) med aktuellt gruppsamtalsnummer hörs. LISTEN-ONLY-deltagare kan när som helst koppla in sig som AKTIV deltagare i ett gruppsamtal genom att trycka på knapp [PTT #]. Om maximalt antal deltagare redan deltar i gruppsamtalet blir den först inkopplade AKTIVA deltagaren av med sin aktiva plats och får delta som LISTEN-ONLY-deltagare KOPPLA IN SOM AKTIV GRUPPDELTAGARE g Tryck två gånger på [PTT #] för att bryta in i ett av maximalt tre gruppsamtal. En dubbelton bekräftar att du är aktiv deltagare i valt gruppsamtal. g Tryck en gång till på samma [PTT #] för att ändra till läge LISTEN-ONLY. En enkelton bekräftar att du deltar som listen-only-deltagare i gruppsamtalet KOPPLA IN SOM DELTAGARE I ETT ANNAT GRUPPSAMTAL g Tryck på någon annan [PTT #]-knapp för att delta i ett annat gruppsamtal. En ton bekräftar att du deltar i valt gruppsamtal AUTOMATISKT SAMTAL Ett system för max. 9 användare (vilka endast använder grupp 1) kan programmeras i en konfiguration där samtliga handenheter alltid är i samtalsläge. Med automatiskt samtalsläge går det att säkerställa att alla deltagare i en liten grupp alltid är talare i gruppsamtalet, så snart de är inom basenhetens räckvidd. (För ytterligare information, kontakta din auktoriserade återförsäljare för Peltor DECT-Com II* ).) 7

9 2.5 KONTROLLER FÖR HUVUDENHETER MODE Med MODE-knappen [M] reglerar du enhetens funktioner. g Tryck kort på knapp [M] för att stega igenom MODE-stegen i menyn. Röstmeddelandena VOX, MICROPHONE, VOLUME (vox, mikrofon, volym) hörs som bekräftelse för respektive aktuellt läge. g Tryck två gånger på knapp [M] för att stega bakåt genom MODE-stegen. Röstmeddelandena MICROPHONE, VOX, VOLUME (vox, mikrofon, volym) hörs som bekräftelse för respektive aktuellt läge. g Justera inställningarna med knapparna [+] och [ ]. Aktuella inställningar sparas när enheten stängs av. OBS! Tryck två gånger på en basenhet i läge VOLUME och LISTEN ONLY för att ställa in enheten i läge REGISTRERING (se FÖRBEREDANDE AV EN BASENHET FÖR REGISTRERING AV HANDENHETER). Tryck två gånger på en handenhet i läge VOLYM och LISTEN ONLY för att ställa enheten i läge BASE SELECTION (se VAL AV ANNAN BASENHET FRÅN EN HANDENHET) VOLYM (ljudtryck) Inkommande ljud kan ställas in i 5 steg i läge VOLYM. g Ställ in ljudnivån från DECT-Com-enheten med knapp [+] eller [ ]. Ett röstmeddelande bekräftar den nya inställningen varje gång du trycker på någon av knapparna VOLUME BOOST (högre ljudtryck) Volymnivån kan ökas med 6 db för alla aktiva volymsteg. Denna funktion kan till exempel användas för att kompensera för ytterligare dämpning från samtidig användning av hörselproppar och headset. g Tryck på knapp [+] i 10 sekunder för att aktivera funktionen VOLUME BOOST. Röstmeddelandet EXTRA HIGH VOLUME (EXTRA HÖG VOLYM) bekräftar att du har aktiverat funktionen. VARNING! Högt ljudtryck! Den senaste inställningen är kvar vid nästa användning. g Tryck på knapp [ ] i 10 sekunder för att avaktivera funktionen VOLUME BOOST. Röstmeddelandet NORMAL VOLUME (NORMAL VOLYM) bekräftar att du har avaktiverat funktionen VOX (röststyrd överföring) I radiokommunikation med simplex betyder VOX normalt att mottagning av inkommande ljud från mottagaren stoppas helt och hållet när en viss ljudnivå når mikrofonen och slår till radion i sändningsläge. Med DECT-Com II-enheter med full duplex betyder VOX en röststyrd bullerspärr som kan förhindra att bakgrundsbrus överförs upp till en viss ljudnivå, från enheter där användaren inte talar men där denne kan lyssna på inkommande ljud från gruppsamtalet. g Ställ in VOX-känslighet i läge VOX med knapparna [+] och [ ]. Det finns 7 VOX-inställningar: OPEN OFF. OPEN betyder konstant överföring (kontinuerlig full duplex) och OFF betyder att du måste använda [PTT #]-knappen för att sända (se PTT). Ett röstmeddelande bekräftar ditt val. Den senaste inställningen är kvar vid nästa användning. VIKTIGT! Om du använder ett Peltor-headset som har bullerkompenserande mikrofon ska du alltid placera mikrofonen mycket nära munnen (max. 3 mm från läpparna) för att uppnå optimal VOX-funktion. 8

10 MIKROFON Du kan välja mellan fyra olika typer av mikrofon (kol, elektret, dynamisk eller låg impedans) och anpassa förstärkningen i DECT-Com-enheten till den valda mikrofontypens elektriska signalnivå. g Ställ in mikrofontyp i läge MICROPHONE med knapparna [+] och [ ]. Ett röstmeddelande bekräftar ditt val. Den senaste inställningen är kvar vid nästa användning PTT (Push-to-talk) Tryck-och-tala Varje DECT-Com II-huvudenhet har tre [PTT #]-talknappar. PTT1 är alltid ansluten till samtalsgrupp 1 medan PTT2 och PTT3 är avsedda för grupp 2 och 3 och/eller för eventuellt ansluten extern utrustning (se 5.1 EXTERN UTRUSTNING nedan) g Tryck på [PTT #]-knappen för att koppla in dig som deltagare i ett DECT-Com-gruppsamtal (se 2.4 KOPPLA IN PÅ ELLER AVSLUTA GRUPPSAMTAL). PTT-funktionen är alltid tillgänglig i läge VOX. OBS! Om PTT2 och/eller PTT3 har tilldelats för reglering av extern kommunikationsutrustning kan du behöva tillgång till bruksanvisning för denna utrustning. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com* ) för mer information. (Se 5.1 EXTERN UTRUSTNING.) ALLANROP (nödsamtal etc.) I läge simplex kan du kommunicera med DECT-Com II-enheter i alla grupper på basenheten. Du kan även nå andra DECT-Com II-gruppsamtal om deras basenheter är synkroniserade med varandra och inom varandras räckvidd. För att synkronisera basenheterna ska dessa startas inom varandras räckvidd. Om du vill att denna funktion alltid ska vara tillgänglig måste basenheterna alltid vara inom räckvidden (till exempel som fastmonterade basenheter). Om basenheterna har kommit utanför varandras räckvidd kan det ta upp till 20 minuter att synkronisera dem igen. g Tryck och håll inne knapparna UPP [+] och NER [ ] samtidigt för att sända ett kort meddelande. En dubbelton bekräftar att ALLANROP är aktiverat. Sändningsperioden är normalt begränsad till max. 30 sekunder LÅSTA KNAPPAR För att undvika oönskade ändringar av de olika funktionernas inställningar går det att låsa alla knappar så att endast ON/OFF-funktionen är aktiv. Denna funktion kan lämpligtvis kombineras med funktionen för automatiskt samtalsläge. (Se AUTOMATISKT SAMTAL ovan.) OBS! Du kan ändra många av funktionerna och inställningarna i DECT-Com II enligt dina egna önskemål. För ytterligare information, kontakta din auktoriserade återförsäljare för Peltor DECT-Com II* ) UTOM RÄCKVIDD Peltor DECT-Com II är ett system för korthållskommunikation. (Se 2.6 TEKNISKA DATA, HUVUDENHETER nedan.) Om handenheten är nära maximal räckvidd från basenheten hörs röstmeddelandet SIGNAL LOW (LÅG SIGNAL) i det anslutna headsetet. Om handenheten är utom räckvidd för basenheten hörs röstmeddelandena SIGNAL LOW, OUT OF RANGE (LÅG SIGNAL, UTOM RÄCKVIDD) i det anslutna headsetet. Efter cirka 20 sekunder kan det hända att handenheten börjar söka efter en annan basenhet och röstmeddelandet SEARCHING (SÖKER) hörs. När handenheten är inom räckvidd igen (eller om den hittar en annan basenhet) hörs röstmeddelandet BASE # (BASENHET #) i det anslutna headsetet. Om du har aktiverat funktionen samtalsläge på en handenhet återgår denna alltid till SAMTALSLÄGE när den åter kommer inom räckvidd efter att ha varit utom räckvidd. (Se AUTOMATISKT SAMTAL ovan.) 9

11 2.6 TEKNISKA DATA FÖR HUVUDENHET DC2811, DC2812, DC2815 Frekvensområde Driftsläge Uteffekt Strömförbrukning Bas-/handenhet DC2812, DC2815 Handenhet DC MHz Duplex Max. 250 mw, genomsnitt 10 mw (handenhet)/120 mw (basenhet) Som basenhet, 320 ma (system med 4 handenheter) Som handenhet, 160 ma i samtalsläge. 40 ma (listen only)/60 ma (samtalsläge) Räckvidd Utomhus 250 m (fri sikt) typiskt Batteriets livslängd Inomhus Med uppladdningsbart batteri Peltor DC2033 Med 6 x AA extra NiMH-batterier (2 100 mah ) i DC m typiskt Cirka 6 h (basenhet) Cirka 40 h (handenhet) Cirka 18 h (basenhet) Cirka 18 h (basenhet) Driftstemperatur 26 till +55 C Förvaringstemperatur 55 till +70 C utan batterier (förvara batterier enligt batteritillverkarens anvisningar) Vikt utan batterier Inklusive batterihållare DC g (DC2812, DC2912) Mikrofontyper Kol 300 mv typiskt. Medelhög strömförsörjning, 20 ma Uttag för headset Elektret Dynamisk Låg impedans 20 mv typiskt. Låg strömförsörjning, 1 ma 4 mv typiskt. 0,4 mv typiskt. Peltor J11, typ M9177/4-1 (NEXUS TJT-102) 3. NÄTAGGREGAT En huvudenhet kan vanligtvis få sin strömförsörjning från ett laddningsbart batteripaket DC2033 i batterifacket. Den externa batterihållaren DC2032 (för 6 eller 3 AA-batterier) kan också användas för att förlänga enhetens driftstid. En huvudenhet kan också strömförsörjas kontinuerligt i nätaggregatshållare DC2068 med nätadapter DC2061 vid låg eller hög temperatur (lägre än 5 C eller högre än 45 C), då NiMH-batterier inte har full kapacitet. OBS! Se information nedan om obligatorisk nätadapter DC2061, vilken medföljer vid leverans av nätaggregat/hållare DC2068. När batteriet börjar bli urladdat hörs ett röstmeddelande som meddelar att det är dags att ladda batterierna eller (vid behov) byta ut batterierna.! Meddelandet BATTERY LOW (låg batteriladdning) indikerar att batteriets laddning är låg och att du bör ladda eller byta batteri snarast möjligt.! Meddelandet BATTERY EMPTY (batteri urladdat) indikerar att batteriet är nästan helt urladdat och att enheten kommer att stängas av automatiskt. 10

12 3.1 BATTERIER UPPLADDNINGSBART BATTERIPAKET Till huvudenheterna behövs ett Peltor uppladdningsbart batteripaket DC LADDNING AV BATTERIPAKET Ett uppladdningsbart NiMH-batteripaket DC2033 måste laddas i en huvudenhet placerad i en Peltor laddningshållare DC2064. Den uppfyller kapslingsklass IP42 för användning i torra områden. OBS! Se även TEKNISKA DATA, DC2033 nedan. OBS! Använd aldrig någon annan strömförsörjningskälla än Peltor DECT-Com II nätadapter DC2061 (medföljer vid leverans) tillsammans med nätaggregat/hållare DC2064. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) BYTE AV INTERNT BATTERIPAKET Tryck på och håll inne knapp [M] i cirka 2 sekunder för att slå från enheten. Röstmeddelandet POWER OFF (STRÖM AV) hörs och LED-lampan släcks. Vrid clipset åt sidan (bild 1) och lossa skruven med lämpligt verktyg (bild 2). (Varning! Försök inte lossa inte skruven med en nagel du kan bryta nageln) Öppna batteriluckan och byt ut batteriet (bild 3). Tryck ned batteripaketet ordentligt så att kontaktytan kommer i kontakt med stiften. Sätt tillbaka batteriluckan på enhetens undersida, stäng det och håll nere det samtidigt som du skruvar i skruven igen med verktyget. (Varning! Försök inte dra åt skruven med en nagel du kan bryta nageln) Bild 1 Bild 2 Bild TEKNISKA DATA, DC2033 Kemisk sammansättning Nominell spänning Nominell kapacitet NiMH 3,6 V mah Driftstemperatur 25 till +55 C Förvaringstemperatur 55 till +70 C OBS! Ta bort batteripaketet från huvudenheten om du inte ska använda denna inom en månad eller under längre tid. Laddningstemperatur 5 till +45 C Laddningstid Upp till 12 h vid 20 C. OBS! Det är normalt att batteriet blir varmt under laddning eller användning. Första gången batteriet används eller efter att det har lagrats under en längre tid kan det ta tre till fem kompletta laddningscykler för att uppnå full kapacitet. 11

13 Batteriets livslängd Vikt Cirka 250 laddningscykler. OBS! Batterikapaciteten försämras efter många uppladdningscykler och när batteripaketet blir gammalt. Cirka 100 g LADDNINGSHÅLLARE DC2064 Batteripaket DC2033 måste laddas i en huvudenhet: DC2811, DC2812 eller DC2815. När batteriet laddas indikeras detta med en röd LED-lampa på batteriladdaren. Batteriet är färdigladdat när LEDlampan lyser grön. När laddaren detekterar/analyserar ett nyisatt batteri indikeras detta genom att LED-lampan inledningsvis blinkar med röd-grönt sken TEKNISKA DATA, LADDNINGSHÅLLARE DC2064 Inspänning: 9 VDC Laddningstid för DC2033 i en huvudenhet: upp till cirka 12 timmar. Laddningstemperaturintervall: +5 till +45 C. OBS! Använd aldrig någon annan strömförsörjningskälla än Peltor DECT-Com II nätadapter DC2061 (medföljer vid leverans) tillsammans med laddningshållare DC2064. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) EXTERN BATTERIHÅLLARE Den externa batterihållaren DC2032 kan monteras på huvudenhetens baksida. Den ger extra ström vid lång driftstid. Alla standardbatterier (6 x 1,5 V, AA-batterier) eller uppladdningsbara batterier (6 x 1,2 V, AA-batterier) kan användas. OBS! Om du vill förlänga driftstiden för en huvudenhet som används som bas-/handenhet rekommenderar vi att du förser den med extra batterikraft från batterier i en batterihållare MONTERING AV EXTERN BATTERIHÅLLARE Ta bort fästclips DC2071 om ett sådant är monterat på huvudenhetens baksida. Öppna batteriluckan och sätt i 3 eller 6 batterier i batterihållare DC2032, enligt bilderna nedan. 12

14 Bild 11 Bild 12 Bild 13 OBS! Kontrollera att batterierna är korrekt isatta innan du stänger batterihållaren. Montera batterihållaren på huvudenheten enligt bilderna nedan. Röstmeddelandet EXTERNAL BATTERY (EXTERNT BATTERI) indikerar att det externa batteriet används. Dra år skruven med lämpligt verktyg. (Varning! Försök inte dra åt skruven med en nagel du kan bryta nageln) Bild 21 Bild 22 Bild BYTE AV BATTERIER I EXTERN BATTERIHÅLLARE Ta bort batterihållaren i omvänd ordning enligt bilderna ovan: bild 23, 22, 21. (Varning! Försök inte lossa inte skruven med en nagel du kan bryta nageln) Ta bort batterierna från batterihållare DC2032. Sätt i 3 eller 6 laddade batterier i batterihållare DC2032. OBS! Kontrollera att batterierna är korrekt isatta innan du stänger batterihållaren. Montera batterihållaren på huvudenheten enligt bilderna nedan. Röstmeddelandet EXTERNAL BATTERY (EXTERNT BATTERI) indikerar att det externa batteriet används. Dra åt skruven med lämpligt verktyg. (Varning! Försök inte dra åt skruven med en nagel du kan bryta nageln) UPPLADDNINGSBARA BATTERIER I EXTERN BATTERIHÅLLARE Om du använder uppladdningsbara batterier i batterihållare DC2032 måste dessa tas ut och laddas med korrekt extern laddare enligt anvisningar för respektive batterier. 3.2 FASTMONTERAT NÄTAGGREGAT Om huvudenheten inte ska användas som handenhet (bäras runt) kan den lämpligtvis placeras i fastmonterat nätaggregat/hållare DC2068 för att på så sätt få så lång driftstid som möjligt (inga batterier som behöver laddas). Även nätaggregatet/hållaren kan användas vid fastmontering av huvudenheter vid hög eller låg temperatur (lägre än +5 C eller högre än +45 C), då NiMH-batterier inte kan laddas. 13

15 OBS! Nätaggregat/hållare DC2068 matar huvudenheten med tillräcklig ström även vid användning i temperaturer mellan 26 och +55 C, men det underhållsladdar endast det interna uppladdningsbara batteripaketet. En huvudenhet med uppladdningsbart NiMH-batteripaket DC2033 i gott skick kan också ha tillräckligt med ström för att spänningsmata systemet under kortare strömavbrott. OBS! Använd aldrig någon annan strömförsörjningskälla än Peltor DECT-Com II nätadapter DC2061 (medföljer vid leverans) tillsammans med nätaggregat/hållare DC2068. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) AUTOMATISK OMSTART AV BASENHET Med hjälp av uttagstätningsstift DC2078 kan du automatiskt starta om en basenhet som är fast placerad i nätaggregat DC2068 efter strömavbrott. Istället för att ha ett headset i uttaget på basenhetens översida trycker uttagstätningsstiftets arm mot knapp [M] på huvudenheten, vilket medger automatisk omstart efter kortare strömavbrott. 3.3 NÄTADAPTER Nätadapter DC2061 finns även som separat reservdel. Den är försedd med utbytbara stickproppar för Europa, Storbritannien och USA ( VAC, 50/60 Hz) och kan ersätta trasig nätadapter för laddningshållare DC2064 eller nätaggregat/hållare DC2068. (Den ska också användas med programmerings- och laddningshållare DC2065, vilken endast finns tillgänglig för auktoriserad återförsäljare av Peltor DECT-Com II.) TEKNISKA DATA, NÄTADAPTER DC2061 Ingång: V, 50/60 Hz, 400 ma Utgång: 9,0 V; 1,0 A 4. ANTENNER DECT-COM II huvudenhet arbetar normalt med en av två antenner: en intern på mönsterkortet och en extern antenn monterad i ett uttag ovanpå enheten. 4.1 ALLMÄN ANTENN Den allmänna antennen DC2041 (levereras med alla DECT-Com II huvudenheter) ska normalt monteras på huvudenheten tillsammans med en plastring (se ENHETENS FUNKTIONSINDIKATORER nedan) ENHETENS FUNKTIONSINDIKATORER Alla DECT-Com II huvudenheter levereras med paket DC2048 vilket innehåller 3 plastringar i olika färger. Ringarna är tänkta att användas för att försegla antennkontakten, men också för att indikera enhetens funktion: till exempel röd ring för basenhet, grön ring för handenhet och svart ring för annan typ av enhet. 4.2 RUNDSTRÅLANDE FORDONSANTENN Rundstrålande fordonsantenn DC2046 (med magnetfot) kan ersätta extern antenn DC2041, till exempel för att förbättra 14

16 kommunikationen med handenheter utanför ett fordon om basenheten är placerad i fordonet. OBS! Inga andra antenner än DC2041 och DC2046 får användas till DECT-Com II-system TEKNISKA DATA, ANTENN DC2046 Antenn, elektriska data Frekvensområde VSWR Förstärkning Polarisation Mönster Impedans Antenn, mekaniska data Sprötlängd Baslängd MHz 1,2:1 typiskt eller mindre Isotropisk 5 dbi Jämfört med ¾-våg 3 db Vertikal Rundstrålande 50 Ohm 138 mm 20 mm Driftstemperatur 40 till +80 ºC Material Färg Rostfritt stål med ände i plast Svart Magnet, mekaniska data Diameter Höjd, monterad Kabel Längd Kontakt 102 mm 40 mm Koaxialkabel, löstagbar 5 m RSMA 5. UTBYGGNAD AV SYSTEMET Du kan bygga ut DECT-Com II-systemet genom att ansluta extern kommunikationsutrustning. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ) om du vill använda dig av nedanstående tillvalsutrustning. 5.1 EXTERN UTRUSTNING Den utbyggbara bas-/handenheten DC2815 är utrustad med kontakt för anslutning av extern utrustning, som till exempel kommunikationsradio, telefon etc. I listan med TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR (se nedan) finns adapterkablar för några på marknaden vanligt förekommande kommunikationsradioapparater, en allmän telefonkabel och en kabel för Ground Mechanic YTTERLIGARE EXTERN UTRUSTNING Du kan på beställning få utbyggbar bas-/handenhet DC2815 utrustad med ytterligare ett uttag, vilket kan användas för att ytterligare förbättra systemet genom att ansluta mer extern utrustning. Leveranstiden förlängs något om du väljer detta tillval. 15

17 5.2 TRÅDLÖS PTT Peltor trådlös PTT-enhet WLTX-B medger fjärrstyrning av huvudenhetens PTT-funktioner. Leveranstiden förlängs något om du väljer detta tillval BESKRIVNING AV TRÅDLÖS PTT Den trådlösa PTT-enheten består av en tryckknapp och en radiosändare för sändning av impulser till en mottagare, vilken kan behöva eftermonteras i huvudenheten. Ett tryck på knappen på den trådlösa PTT-enheten motsvarar ett tryck på PTT-knappen på huvudenheten, i vilken en mottagare finns monterad och som är synkroniserad med sändaren. Ett tryck på den trådlösa PTT-sändaren uppfattas av huvudenheten som ett tryck på den PTT-knapp med vilken den är synkroniserad. Två trådlösa PTT-sändare kan länkas till en mottagarenhet. Det behövs ingen licens för trådlösa PTT-sändare inom EU. Det är ditt eget ansvar att undersöka om det krävs licens vid användning i land utanför EU. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ) SYNKRONISERING AV TRÅDLÖS PTT Den trådlösa PTT-sändaren ska synkroniseras med den mottagare som är parallellansluten med en av de två PTTknapparna på huvudenheten TEKNISKA DATA FÖR TRÅDLÖS PTT Batterilivslängd Räckvidd Frekvens, WLTX-B Gör så här för att synkronisera en sändare med en mottagare i en huvudenhet: kortslut de två dynorna på höger sida av huvudenhetens baksida och tryck samtidigt på knappen på den trådlösa PTT-sändaren. Om en annan trådlös PTT-sändare är synkroniserad med samma mottagarenhet kommer den att ha samma funktion som den första trådlösa PTT-sändaren. Om en tredje PTT-sändare är synkroniserad med huvudenheten kommer denna emellertid att ersätta den första som synkroniserades med huvudenheten. OBS! Efter cirka tryckningar på knappen måste en ny enhet synkroniseras med huvudenheten, eftersom sändarens batteri inte går att byta ut. Fler än tryckningar på knappen 1,5 meter typiskt 869 MHz Driftstemperatur 20 till +60 C Förvaringstemperatur 55 till +70 C Vikt Cirka 14 g 6. TILLBEHÖR OCH RESERVDELAR Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II* ). DC2031 DC2032 DC2033 DC2035 DC2036 Batterilucka för 3 x AA standardbatterier i huvudenheten Batterihållare för 6 x AA extra batterier (exkl. batterier) Laddningsbart NiMH-batteri (2 100 mah) Skruv till batterilucka DC2031 Skruv till batterihållare DC

18 DC2041 DC2046 DC2048 DC2061 DC2064 DC2068 DC2071 DC2072 DC2078 DC DC2-5005A DC DC DC WLTX-B Antenn, allmän, 1,8 1,9 GHz för huvudenhet Antenn, rundstrålande med magnetfot Ringsats för antenn, en i varje färg (röd, grön och svart) Nätadapter för laddningshållare etc., passar kontakter i EU, Storbritannien och USA DECT-Com II laddningshållare, 9 15 VDC, IP42 (inklusive nätadapter DC2061) Nätaggregat/hållare, 9 33 VDC, IP67 (inklusive nätadapter DC2061) Fästclips, helt vridbart för att fästa huvudenheter i kläder etc. Kabel för Ground Mechanic Uttagstätningsstift Adapterkabel för dynamisk standard Adapterkabel för telefon 2,2 kohm Adapterkabel för ICOM, rak adapter Adapterkabel för Motorola GP340 Adapterkabel för Motorola Mototrbo Trådlös PTT för fjärrstyrning av PTT-funktionen för en extern radio ansluten till en DECT-Com II huvudenhet (DC2811, DC2812 eller DC2815) 7. GODKÄNNANDEN KONFORMITETSFÖRKLARING Se sista sidan i denna bruksanvisning. GODKÄNNANDEN Elsäkerhet: EN :2001 EMC: EN :2000 EN :2000 FCC part 15, Subpart D; RSS-213 DECT/radio: EN V SAR: EN 63211:2008 FCC OET Bulletin 65, Supplement C, Edition GARANTI 3M garanterar att produkten överensstämmer med vad som anges i specifikationerna beträffande kvalitet och prestanda. Kontakta ditt lokala 3M-kontor för fullständig information om Peltors garanti. Lämna reklamationer till din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com II Dealer* ). 9. PROGRAMMERING AV DECT-Com II-ENHETER Det finns särskild programvara och programmeringshållare för anpassning av flera funktioner för DECT-Com II-system. Kontakta din auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT-Com* ) för mer information. * ) Kontakta ditt 3M-kontor för information om adress till närmaste auktoriserade återförsäljare av Peltor DECT- Com II. 17

19 18

20 19

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

WS Alert headset C E

WS Alert headset C E WS Alert headset C E (A) (B) 3 1 2 Quick start of WS Alert headset with mobile telephone Synchronising (pairing) the Bluetooth units 1. All functions OFF at the WS Alert headset. (If necessary remove and

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2

Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Inledning 2 Viktigt att notera 2 Boxen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Laddning 4 använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...5 Kanalval...5 Displaybelysning...5

Läs mer

31 MHz. Bruksanvisning

31 MHz. Bruksanvisning 31 MHz Bruksanvisning Inledning 2 Viktigt att notera 2 Förpackningen 2 Radion 3 Display 3 Komma igång 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning... 4 Att använda radion (Grundfunktioner) 5 Till/Från/Volym...

Läs mer

Peltor Intercom. Robust och driftsäker teknik Ger total rörelsefrihet Flexibel integrering Säker, trådlös kommunikation

Peltor Intercom. Robust och driftsäker teknik Ger total rörelsefrihet Flexibel integrering Säker, trådlös kommunikation Peltor Intercom Peltor är ett intercom system som ger full rörelsefrihet på båten och i land. Det består av ett antal trådlösa headset med tillhörande central station och bärbara stationer. Två olika system

Läs mer

Kortfattad Bruksanvisning

Kortfattad Bruksanvisning Kortfattad Bruksanvisning IC-F4SR Apparatens framsida AV/PÅ, volymvred PTT- (sändnings-) tangent UPP/NER tangenter för byte av selektivton (även val av öppen trafik) Tangentbordslås Tangent för Monitor

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+

INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ INSTRUKTIONSBOK Micro 3+ DC-31/155 Konsumentkontakt 031-840430. www.lafayette.se Lafayette Radio AB 2006 DC 31-155 M3+ instbok.indd 1 06-02-06 16.32.44 HUR DU ANVÄNDER DIN RADIO Mottagning Vrid volymen

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176

B R U K S A N V I S N I N G. Lyktstolpe Hybrid. Artikelnummer 9130-1176 B R U K S A N V I S N I N G Lyktstolpe Hybrid Artikelnummer 9130-1176 Lyktstolpe hybrid FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL A. Lanterna B. Nedre stolpe C. Mellan stolpe D. Övre stolpe E. Övre kruka F. Undre kruka

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL MT-700 SVENSKA Antenn AV/PÅknapp TALA-knapp ANROPS-knapp LÅS-knapp laddningsuttag skärpklämma TÄND/MAX RÄCKVIDDknapp LJUDKONTROLLknappar batterifack LÅS-flik upplyst LCDskärm

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz

BRUKSANVISNING. JAKTRADIO FÖR 155 MHz BRUKSANVISNING JAKTRADIO FÖR 155 MHz FÖRORD Tack för att du köpte en Icom ProHunt jaktradio för 155 MHz. LÄS DENNA INSTRUKTIONSBOK I SIN HELHET innan du använder stationen. SPARA DENNA INSTRUKTIONSBOK

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155

+ LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN. 31 MHz ELLER 155 MHz. Nu 6W Micro 4 DC-155 MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida 1 + LAFAYETTE MICRO 4+ EN NY JAKTRADIO UTBILDAD I DEN HÅRDA SKOLAN Nu 6W Micro 4 DC-155 31 MHz ELLER 155 MHz. MICRO 4 14 SID svensk 2006 06-05-12 07.40 Sida

Läs mer

Eurocharger Bruksanvisning

Eurocharger Bruksanvisning Batteriladdare till mobiltelefonen Eurocharger Bruksanvisning 4 12 13 LZTA 804 3258, 96-03 Översikt Grön: laddaren är på Telefon med batteri Röd: batteriet laddas Ljusgrön: batteriet är laddat Rödgul blink:

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8

Scanning (Kanalpassning)... 7 Smygläge (Whispering)... 8 Innehållsförteckning Inledning... 2 Viktig information... 3 Användbara funktioner... 3 I förpackningen skall följande finnas... 3 Tillbehörssortiment... 3 Radio... 4 Display... 4 Drifttagning... 5 Antenn...

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

ALERTpager, Repeaterstation

ALERTpager, Repeaterstation Bruksanvisning ALERTpager, Repeaterstation Artikelnr: 464 303 ALERTpager, Repeaterstation är en kombinerad sändare och mottagare som sänder vidare signalerna från ALERTpager personsökare. Innehållsförteckning

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Jabra SPEAK 450 för Cisco

Jabra SPEAK 450 för Cisco Jabra SPEAK 450 för Cisco BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen...2 ÖVERSIKT...3 ANSLUTNING...5 Hur du använder...7 Support...8 Tekniska specifikationer...9 1 Välkommen Tack för att du valde. Vi hoppas att

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen.

Först i världen. Ett år i myren Hösten 2010 råkade P-A Tapper från Härjedalen tappa sin jaktradio i skogen. Först i världen Svenska Lafayette Radio bildades 1961, samma år som privatradiobandet på 27 MHz öppnades i Sverige. Lafayette Radio var tidiga med att utveckla denna typ av radio. Med attraktiva produkter

Läs mer

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se

komradio För TRANSPORT och Åkeri www.zodiac.se www.zodiac.se Komradio för TRANSPORT och ÅKERI zodiac proline+ Zodiac Proline+ serien är radion för dig där kvalitet och prestanda är det viktigaste. Knapplås Skruvat tillbehörsuttag Fordonshållare Tydlig

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Falck 6709 Rörelsedetektor

Falck 6709 Rörelsedetektor Bruksanvisning Falck 6709 Rörelsedetektor Artikelnr: 320 868 Innehållsforteckning Beskrivning av Falck 6709 Rörelsedetektor... 3 Kodning till mottagare... 4 Ta bort koder:... 5 Test... 6 Underhåll... 6

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic

JABRA CLASSIC BRUKS ANVISNING. jabra.com/classic BRUKS ANVISNING jabra.com/classic INNEHÅLL 1. VÄLKOMMEN... 3 2. HEADSET ÖVERSIKT... 4 3. HUR DU BÄR DET... 5 3.1 BYTA EARGELS 3.2 FÄSTA ÖRONKROKEN 4. HUR DU LADDAR BATTERIET... 7 5. HUR DU ANSLUTER DET...

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB

Bruksanvisning. Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB Bruksanvisning Tack för att du har valt Neckmike R4 Bluetooth Intercomsystem från Neckmike AB För att snabbt och enkelt komma igång med ditt användande ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning och spara

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless

Jabra revo Wireless. Bruksanvisning. jabra.com/revowireless Jabra revo Wireless Bruksanvisning jabra.com/revowireless 1. Välkommen...3 2. ÖVERSIKT... 4 3. hur du bär det...5 3.1 Höjdjustering 3.2 vikbara gångjärn 4. hur du laddar det...7 4.1 Batteristatus 5. hur

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING

Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING Jabra SPEAK 510 BRUKSANVISNING INNEHÅLL Välkommen... 2 Jabra SPEAK 510 ÖVERSIKT... 3 ANSLUTNING... 5 Hur du använder.... 8 Support.... 11 Tekniska specifikationer... 12 1 Välkommen Tack för att du valde.

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Svenska. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Svenska Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Micro Receiver DT20 3 Funktioner - Micro Receiver DT20 4 Kontrollera

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm

JABRA STORM. Bruksanvisning. jabra.com/storm Bruksanvisning jabra.com/storm 2014 GN Netcom A/S / GN Netcom US, Inc. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive

Läs mer

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning

Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning Zodiac Super Talk 446 Bruksanvisning INNEHÅLL INTRODUKTION..... 4 Allmänt. 4 BESKRIVNING AV RADION OCH DESS FUNKTIONER.. 5 1. Topp Panel...... 5 2. Sida och Bakstycke..... 6 3. Undersida.... 8 4. Display...

Läs mer

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska

Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Comfort Digisystem Manual Comfort Digisystem Receiver DT10 Svenska Bruksanvisning Innehåll Sida Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation Receiver DT10 3 Funktioner - Receiver DT10 4 Kontrollera hörapparatens

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14

Larmkommunikation. Larmsändare ODEN. Installationsanvisning 80 X1 7108. Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 1999-04-22 1999-08-24 14 Larmkommunikation Installationsanvisning 0 X 70 Uppgjord datum Reviderad datum Antal sidor S-klass 999-0- 999-0- Innehållsförteckning Allmänt 3 Installation Förberedelser Installera larmsändaren 5 Prova

Läs mer

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra

JABRA STEP WIRELESS. Bruksanvisning. jabra.com/stepwireless. jabra L jabra Bruksanvisning jabra.com/stepwireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion

JABRA HALO FUSION. Bruksanvisning. jabra.com/halofusion Bruksanvisning jabra.com/halofusion 2015 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare. BLUETOOTH

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

Quick start instructions for connecting Peltor WS Tactical XP headset with a mobile telephone

Quick start instructions for connecting Peltor WS Tactical XP headset with a mobile telephone WS Tactical XP CE Quick start instructions for connecting Peltor WS Tactical XP headset with a mobile telephone Synchronising (pairing) the Bluetooth units 1. All functions OFF at the WS ProTac headset.

Läs mer

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050

CLA40. Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll. Bruksanvisning. CLA40 Art nr 273050 CLA40 Telefonlurförstärkare med volym- och tonkontroll Bruksanvisning CLA40 Art nr 273050 1 Innehåll Inledning...3 Instruktion för montering på vägg...4 Bildöversikt...5 Bildöversikt...6 Sätta i batterier...7

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105

BST-100. Bluetooth-högtalare med ljudterapi. Bruksanvisning. Art nr: 110105 BST-100 Bluetooth-högtalare med ljudterapi Bruksanvisning Art nr: 110105 Innehåll I förpackningen: 3 Strömförsörjning 7 Spela upp musik via Bluetooth 8 Lyssna på ljud/musik från micro-sd-kortet 8 Använd

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA!

VIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU SÄTTER IN BATTERIER I APPARATERNA! Gratulerar! Vi tackar det förtroende du visat genom att välja Prima NOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produkten är utrustad med digital teknologi och praktiska säkerhetsfunktioner så att du kan lita

Läs mer

JABRA SPORT PULSE WIRELESS

JABRA SPORT PULSE WIRELESS JABRA SPORT PULSE WIRELESS Bruksanvisning jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer