Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?"

Transkript

1 Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits? Och varför ser Bibeln ut som den gör? Egentligen är den ju många böcker. Närmare bestämt 66. Ordet biblia som är grekiska betyder böcker. Varför just dessa böcker? Varför ingår Matteusevangeliet, men inte Tomasevangeliet? Tomas var ju också en av Jesu lärjungar. Eller varför ingår inte Maria Magdalenas evangelium? Hon var ju också med Jesus och hörde vad han sa och såg vad han gjorde. Varför finns till exempel Höga Visan med? Det är ju en kärleksdikt? Varför är 3:e Moseboken med som har en massa lagar som en kristen inte behöver följa? I den kyrka som jag själv tillhör, som ännu inte har fått något namn, men som tills vidare kallas Gemensam Framtid har man formulerat en Teologisk grund. Där finns ett avsnitt om Bibeln. Det låter så här: Bibeln, Guds ord, är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Här står det Guds ord. Med det menar man att Gud talar genom Bibeln. Nådemedel är ett annat ord. Nåd, som det används i Bibeln och den kristna tron, betyder lite mer än vi vanligtvis tänker. Inte bara att bli fri från straff. Det betyder, Guds välvilja eller välsignelse. Att den är ett nådemedel betyder att den förmedlar Guds välvilja och välsignelse. Den kallas också rättesnöre. Vad är ett rättesnöre? Det är ett snöre man spänner ut när man till exempel ska gjuta en grund, bygga en mur, anlägga en gräsmatta, eller klippa en häck.

2 Om man inte har ett rättesnöre kan det bli lite hur som helst. Om man inte har ett rättesnöre för tron kan den bli lite hur som helst. Vi behöver något som avgör vad vi ska tro på. Men varför är det just Bibeln som är Guds ord, som är nådemedel och som är rättesnöre? Det är frågan jag ska ta upp här. Det kommer att handla om Bibelsyn. I nästa föredrag ska jag tala om Bibeltolkning. Det är en annan sak. Bibelsyn handlar om hur vi värderar Bibeln - varför vi kallar den Guds ord och varför det är just de här skrifterna vi kallar så. Bibeltolkning handlar om hur vi tolkar den - vad det vi läser betyder. Nu till frågan: Varför kallar vi Bibeln Guds ord? Svaret är att detta har med tron på Jesus att göra. Att vara kristen är ju att följa Jesus Kristus. Det är därför man kallas kristen. Jesus har blivit ens vägledare och andliga auktoritet. Man vill följa hans tankar. Också hans tankar om vad som är helig skrift. 1. Gamla Testamentet var Guds ord för Jesus. Det vi kallar Gamla Testamentet var den Bibel Jesus hade. Det var en allmän uppfattning bland judarna på den tiden att de skrifter vi kallar Gamla Testamentet var för dem helig skrift. Det var Guds ord. Den synen delade Jesus. 1. I sin undervisning berättade han om Skapelsen, om Abel, Noa, Sodom som gick under, törnbusken som brann, kopparormen som hängdes upp, om David och Salomo, om Jona i fiskens buk och mycket annat från Gamla Testamentet 2. I bergspredikan lägger han grunden för sin undervisning. Där fastlägger han sin höga värdering av Gamla Testamentet : Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. ( De sa inte Gamla Testamentet utan lagen och profeterna ). Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte

3 en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. (Matt 5:17-18) Vad det innebär att uppfylla ska vi ta upp i nästa föredrag som handlar om bibeltolkning. Här noterar vi hur Jesus såg på Gamla Testamentet. 2. Han använde Gamla testamentet när han frestades av djävulen. Vi har det i Matt 4: Varje frestelse besvara han med Det står skrivet. Lägg märke till det han säger efter den första frestelsen: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. (Matt 4:4) ord som utgår från Guds mun. Det säger något om hur Jesus på Gamla Testamentet, varför han citerade det och hur han på grund av kraften i de orden gick segrande genom denna andliga kamp. 3. Ibland hamnade Jesus i hårda diskussioner. Då använde han Gamla Testamentet som auktoritet. Hans främsta meningsmotståndare var fariséer och saddukkéer. Två olika religiösa grupper som angrep honom från olika håll. Fariséerna hade lagt till sina egna stadgar. De kritiserade Jesus och lärjungarna för att de inte följde alla religiösa regler som genom åren hade vuxit fram inom judendomen. Jesus säger att detta var egna tillägg som de hade gjort. Till dem säger Jesus: Ni sätter Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och fört vidare. (Mark 7:1-13) Jesus kallar alltså skrifterna för Guds Ord och säger att en hel del av fariséernas religion borde skäras bort med Guds ord som rättesnöre. Med saddukkéerna var det tvärtom. De hade skurit bort för mycket. De trodde inte på uppståndelsen, inte heller på existensen av en andlig värld (Apg 23:8). För dem citerade Jesus de gammaltestamentliga skrifterna som rättesnöre för att visa att deras tro inte höll måttet. Läs i Matt. 22:23 Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt säger han.

4 Och i vers 31: Och vad de dödas uppståndelse beträffar har ni väl läst vad Gud har sagt till er Jesus såg sitt hela sitt liv som en uppfyllelse av Gamla Testamentet. a) När han startade sin verksamhet var det där han hämtade sin programförklaring. Luk 4: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (citat från Jesaja 61). Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: Ídag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. (Luk 4:18-21) Obs! Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. b) Den avgörande kampen, när han gick in i sitt lidande och sin död, såg han också som en uppfyllelse av Gamla testamentets skrifter: Tror du inte att om jag bad min fader skulle han skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att allt detta måste hända? (Matt 26: 51-54) c) Hans korsfästelse var i detalj en uppfyllelse av ord i GamlaTestamentet. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. (Joh 19:28-29) d) Han dog med ett bibelord på sina läppar: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. (Luk 23:46)

5 d) När han träffar sina förbryllade lärjungar efter uppståndelsen och ska förklara vad som har hänt gör han det genom en utläggning av Gamla testamentet: Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. (Luk 24:27) Han sade till dem: Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. (Luk 24:44) Gamla testamentet var för Jesus vägledare, rättesnöre och andlig inspirationskälla. Vi delar den inställningen. Att vi gör det är en konsekvens av att följa honom. Han är vår andliga auktoritet. Den konsekvensen drog de första kristna: Varje bok i skriften (Obs! Detta är den hebreiska bibeln, den bibel som Jesus hade och är identisk med det vi kallar Gamla Testamentet) är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, (2 Tim 3:16) Den konsekvensen drar också vi. Den Bibel Jesus hade innehåller just de skrifter som vårt Gamla Testamente innehåller. Apokryferna räknades inte dit, även II. Nya testamentet 1. Jesus utvalde apostlar för det han sa och gjorde skulle föras vidare till andra. Han visste att han skulle dö, men hans budskap skulle inte stanna i Judéen eller Galliléen. Det skulle nå hela världen. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. (Matt 24:14) Sa han att det skulle skrivas? Nej det sa han aldrig, men vi ska komma ihåg att i den miljö Jesus uppträdde hörde religion och heliga skrifter ihop. När man tänkte på religion tänkte man på skrifter. Att Jesus förutsåg att apostlarnas ord skulle föras vidare och att det var på grund av

6 detta ord människor skulle komma till tro framgår av Jesu förbön i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel: de har bevarat ditt ord (vers 6) orden du gav mig har jag gett dem... (vers 8) Jag ger dem ditt ord... (vers 14) men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig (vers 20) Ordet apostel betyder sändebud med fullmakt. Den som är apostel talar å någons vägnar. Det kunde till och med förekomma på den tiden att om brudgummen var förhindrad att vara med på sitt eget bröllop, kunde någon med fullmakt svara ja till bruden å brudgummens vägnar. En sådan person kallades apostel. Apostelns ord hade lika stor tyngd som dens som gett honom uppdraget. Att detta också gällde Jesu apostlar framgår av Matt 10:40: Den som tar emot er tar emot mig... eller Luk 10:16: Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig... Jesus gav dessa apostlar en speciell kallelse. Många andra följde Jesus, många andra var också predikanter, men apostlarna var en speciell grupp och utvaldes på ett särskilt sätt. De fick också en speciell erfarenhet. De fick alla möta Jesus som uppstånden från de döda. Många andra fick också se den uppståndne: Men apostlarna fick det på ett särskilt sätt.... sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att ha levde. Då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade med dem om Guds rike (Apg 1:2-3) De fick också en speciell utrustning. I sitt avskedstal gav Jesus ett löfte om bistånd till apostlarna bundet till att de skulle föra hans ord vidare. Men Hjälparen, den heliga anden som Faderns skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er (Joh 14:26) Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen: han skall inte

7 tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. (Joh 16: 12-15) Vi läste nyss om hur de första kristna såg på Gamla Testamentet. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, (2 Tim 3:16) Uttrycket inspirerad av Gud är ett ord i grundtexten. Ordet är gudandad. Jesu undervisning om Anden går ut på att de första kristna skulle stå i samma funktion när de förde budskapet vidare. Hur de första kristna såg på apostlarnas skrifter Bland det första som är återgivet om den allra första kristna församlingen är: de deltog troget i apostlarnas undervisning (Apg 2:42) De levde i en varm, karismatisk form av andlighet med uppenbarelser och ingivelser, de hade profetiska budskap och drömmar, men det var apostlarnas undervisning som var grunden för tron i den första kristna församlingen. Den var normen rättesnöret. När man skulle beskriva den kristna trons framgång sa man att det var Ordet som hade framgång. (Apg 6:7; 12:24; 19:20) Det är just detta ord. Justinus Martyren ( ) berättar om hur en gudstjänst gick till cirka år 150: På den dag som kallas söndag samlas alla som bor i städer eller på landsbygden tillsammans på en plats och apostlarnas minnesanteckningar eller profeternas skrifter läsas så länge tiden tillåter, sedan när läsningen är över ger ledaren instruktioner och uppmanar oss att efterlikna dessa goda ting. Sedan reser vi oss alla tillsammans och beder och när vår bön är slut tas bröd, vin och vatten fram, ledaren bär fram böner och tacksägelse, efter sin förmåga, och folket samtycker genom att säga amen. (Justinus Apologi 16-66)

8 Clemens av Rom (Dog ca år 100.) Man menar att han personligen kände Petrus och Paulus. Apostlarna tog emot evangeliet för vår räkning från Herren Jesus Kristus; Jesus Kristus var sänd av Gud. Alltså är Kristus från Gud och apostlarna från Kristus. (paragraf 5) Ireneus (ca e Kr) Ty han som är allas Herre gav evangeliets kraft till sina apostlar, genom vilka vi har lärt känna sanningen, nämligen Guds Sons undervisning... Detta evangelium predikade de först. Sedan, genom Guds vilja, gav de det till oss i Skrifterna till att utgöra en pelare och grundval för vår tro. (Citat från Norman Geisler, William Nix, A general introduction to the Bible) Tertullianus (född ca 150) Vi kristna är förbjudna att komma med något nytt i vår egen auktoritet, eller att lyda vad någon annan hittat på eget bevåg. Vår auktoritet är Herrens apostlar och inte heller de hittade på något nytt i sin egen auktoritet. De förde troget vidare den undervisning de fått av Kristus till folken. När sedan de första, de som varit med Jesus började försvinna, många av dem dog ju martyrdöden, ville man sammanställa deras skrifter. Det var också så att en massa skrifter började komma i omlopp. De som var förstahandsvittnen började försvinna. Kriteriet för de skrifter som skulle godkännas som äkta var att de var skrivna av apostlar eller apostlars lärjungar. Detta kallas kanon (rör, måttstock) Det var nödvändigt att samla de skrifter som gick tillbaka på den allra första tiden, till apostlar eller deras lärjungar för att bevara den genuina kristna tron. Det var därför t ex Tomasevangeliet eller Maria Magdalenas evangelium eller Judasevangeliet aldrig var aktuella för kanon. De tillkom senare och har författats av andra än Jesu lärjungar. Orsaken till de kristnas höga värdering av Bibeln har alltså med tron på Kristus att göra. Det är han som ger Bibeln dess auktoritet. Bibeln har denna centrala plats i den kristna församlingen just därför att församlingen är kristen. För en kristen är det också naturligt att tänka att om Gud gjort något avgörande i Jesus Kristus är det följdriktigt att han vakar över att detta förs vidare på ett trovärdigt sätt. Skulle han göra detta djupgående och omfattande ingripande för att sedan låta

9 allt rinna ut i sanden? Den logiska konsekvensen av Guds handlande i Kristus är att budskapet om det förs vidare på ett trovärdigt sätt. När han vakat över att skapelsen blivit vad den blivit skulle han då vara mindre noggrann med det ord som är givet till räddning och frälsning för mänskligheten. Detta betyder inte att man menar att allt i Bibeln är utan problem. Alla påståenden som har med tron att göra innehåller problem. Ta till exempel det grundläggande att Gud är kärlek. Det är inte utan problem. Hur löser vi frågan om det ondas ursprung i en värld som är skapad av Gud? Frågan om oskyldigt lidande, om naturkatastrofer och så vidare? Visst finns det en del att säga om det, men många problem kvarstår. Trots det håller vi fast vår frimodiga tro att Gud är kärlek. Och vi gör det därför att vi fått lära känna den genom Jesus Kristus. Genom hans sätt att leva och möta människor, genom hans lära, hans utgivande död, hans uppståndelse som vi lärt känna genom de heliga skrifterna, och vi gör det genom hans personliga närvaro genom den helige Ande. På samma sätt håller vi fast vid vår frimodiga tro att Bibeln är Guds ord. Vi gör det på grund av Jesus Kristus därför att han såg så på Gamla testamentet och därför att han utsåg apostlarna att föra budskapet vidare. Det betyder inte att vi dyrkar Bibeln. Den är Guds ord, men den är inte Gud. Man kan likna den vid en kikare. En kikare kan vara ett fantastiskt instrument. Men viktigare än kikaren är det man ser i kikaren. Det är inte Bibeln som är viktigast utan det vi ser i den: Där ser vi Jesus. Men Bibeln är viktig, den är vår auktoritet, den är Guds ord för oss, därför att det är genom den vi ser Kristus. Den bibelsyn jag skissat vill ta vetenskaplig forskning på allvar, men ser inte den vetenskapliga metoden som tillräcklig för att bedöma Bibelns budskap. Tron räknar med gudomlig inspiration och ledning, men den inspirationen sker inte på ett mekaniskt sätt. Det är Guds ord genom människors ord. Det här synsättet innebär också att man måste vara öppen för tolkning och att tolkningen ibland leder oss till olika slutsatser. Framförallt ser den Bibeln som en uppenbarelse av Jesus. Man kan kalla denna bibelsyn evangelikal, men det ordet har förvanskats så man måste vara

10 försiktig med att använda det. Själv skulle jag vilja kalla den kristocentrisk. Det är Jesu hållning till Gamla Testamentet och hans utväljande och utrustande av apostlar som är avgörande. Och vi tror att Gud har förordnat att Bibeln kommit till för att vi ska lära känna Jesus. Det är genom detta vi förs från andlig död till andligt liv. Men dessa har upptecknat för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. (Joh 20:31) Det allra mest avgörande för vår tro på Bibeln är att vi låter den vara verksam i våra liv. Ett exempel: Ingrid Betancourt var politisk ledare för Colombias gröna parti. Under valrörelsen 2002 blev hon kidnappad av den marxistiska FARC-gerillan och hölls som gisslan i sex och ett halvt år, djupt inne i Amazonas djungel. I sin bok Även tystnaden har ett slut berättar hon om vilken betydelse Bibeln hade för henne under denna tid. Bland annat skriver hon så här: Den här boken som jag hade i handen, blev min enda tillförlitliga samtalspartner. Det som stod där hade en sådan makt att jag tvingades stå naken inför mig själv, att sluta fly, att också jag göra mina val. ett slags livsnödvändig intuition fick mig att se att jag hade en lång väg framför mig, som skulle förändra mig på djupet utan att jag skulle kunna gissa vare sig dess fysiska eller psykiska beskaffenhet. Bakom dessa sidor fyllda av ord som rullades upp fanns en röst, och bakom denna röst fanns en intelligens som sökte kontakt med mig. Det var inte bara sällskapet av en bok som skingrade min leda. Det var en levande röst som talade. Till mig. När vi får vara med om något liknande växer vår övertygelse att Bibeln är Guds ord.

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tidsram: 20-25 minuter.

Tidsram: 20-25 minuter. 3. Söndagen under året (år C) (27 januari 2013) Vi är lemmar i Kristi kropp Denna gång föreslås att samtalet med barnen får handla om den andra läsningen, Vi är lemmar i Kristi kropp ur Första Korintierbrevet.

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet.

gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. 2 Korintierbrevet 8 (Vers 1-9) Exempel på kristet givande 1 Vi vill tala om för er, bröder, vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. 2 Fastän de varit hårt prövade, har deras översvallande

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Introduktion till Nya Testamentet

Introduktion till Nya Testamentet Introduktion till Nya Testamentet Nya Testamentet är en samling historiska händelser. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

En Textnyckel till Nya Testamentet

En Textnyckel till Nya Testamentet En Textnyckel till Nya Testamentet En lista över utelämnanden och förändringar Av G. W. Anderson På senare år har mycket sagts och skrivits om överlägsenheten, noggrannheten och tillförlitligheten i de

Läs mer

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen.

Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Lars-Åke Anderssons predikan, söndagen den 18 augusti, innan mässan på Inspirationshelgen. Följ mig - i kraften För precis 30 år sedan, 3:e söndagen i augusti 1983, blev jag här på Storstrand presenterad

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel

Christian Mölks Bibelkommentarer. 1 Samuelsboken 3. (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Samuelsboken 3 (Vers 1-21) Herren uppenbarar sig för Samuel 1 Pojken Samuel gjorde tjänst inför HERREN hos Eli. HERRENS ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. 2 Då hände en gång

Läs mer

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN

VATTENDOPET DET KRISTNA DOPET I VATTEN DET KRISTNA DOPET I VATTEN VATTENDOPET För den som är ny i tro skulle vattendopet vara ett av de första stegen på lydnadens väg. Det symboliserar att det gamla syndalivet tvättas bort och att man identifierar

Läs mer

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15

Nionde söndagen efter trefaldighet Tredje årgången. Texter: Amos 8:4-6, Ef. 4:20, 22-28 och Luk 16:10-15 Nionde söndagen efter trefaldighet Upplyft era hjärta till Gud och ta emot det heliga evangeliet. Så skriver evangelisten sankt Lukas: Den som är trogen i smått är också trogen i stort, och den som är

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Hermeneutik - texttolkning

Hermeneutik - texttolkning Hermeneutiksidan 130311 Rev 4 PA Hermeneutik - texttolkning Vi har presenterat resonemangen som lett fram till vårt svar på Jesu fråga Vem säger ni att jag är? Resonemangen bygger på att så långt som möjligt

Läs mer

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan.

- Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. Instuderingsfrågor kristendom NV10A - Läs kapitlet om kristendomen i läroboken. - På provet kommer du också få motivera och förklara dina tankar kring frågorna nedan. 1. Berätta vad som hände under Jesu

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR!

Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 BÄRA BÖRDOR! - 1 - Predikan på ELMBV:s årsmöte 2008 Gal 6:1-7 BÄRA BÖRDOR! 1 Bröder, om ni kommer på någon med att begå en överträdelse, då skall ni som är andliga människor i mildhet upprätta en sådan. Men se till

Läs mer

Är allt i Bibeln Guds Ord?

Är allt i Bibeln Guds Ord? Är allt i Bibeln Guds Ord? Föredrag av Torsten Åhman Är verkligen allt i Bibeln Guds ord? Är till exempel detta som står i Predikaren i Gamla Testamentet Guds ord?: Tomhet, idel tomhet, allt är tomhet

Läs mer

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG?

VAD INNEBÄR DET ATT FÖLJA JESUS I DAG? 3 Ett norskt grunddokument om kristen efterföljelse. Andliga ledare i Norge (däribland generalsekreterarna Egil Grandhagen [NLM] och Anfin Skaaheim [IM]) har tagit initiativ till något som kallas Timoteus-felleskapet.

Läs mer

Idag istället för en gång

Idag istället för en gång Idag istället för en gång FÖRSTA SÖNDAGEN I ADVENT LUKAS 4:16 22 Det är säkert många som tycker, att adventstiden är förfärlig och blir den inte längre och längre? Är det inte irriterande att se jäktade

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf

Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf Skapad för att tjäna andra Av: Johannes Djerf När jag närmade mig 18 år så blev jag kallad till mönstring i Karlstad för att se om jag var lämplig för fortsatt militärtjänst. Man testade bl.a. min intelligens,

Läs mer

Barnen i Bibeln. Inledning

Barnen i Bibeln. Inledning Barnen i Bibeln 1 Inledning Bibeln har en mycket positiv syn på barnen. För att det ska framgå, krävs det att vi gör en historisk orientering om förhållandena på Bibelns tid. Det var under antiken inte

Läs mer

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla.

Han hade fört dom till tro och sett hur dom vuxit som kristna och det ger honom mycket glädje och en väldigt go känsla. Filipperbrevet 4:1-9 Nya resurser 1 1 Kära kristna bröder, jag älskar er och längtar efter att få träffa er, för ni är min glädje och belöningen för allt mitt arbete. Mina älskade vänner, fortsätt att

Läs mer

Medlidande medmänniska

Medlidande medmänniska Medlidande medmänniska 1 Inledning I den japanske författarens Endos roman Tystnad om 1500-talets förföljelse av de kristna kritiserar fader Rodrigues Guds tystnad. Men Jesus svarar: "Jag var inte tyst.

Läs mer

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek

Filemon. Lyd frivilligt i kärlek Filemons slav Onesimus har rymt till Paulus och blivit frälst. Nu återvänder Onesimus, med risk för sitt liv, till sin ägare med detta brev där Paulus litar till Filemons kristna kärlek och uppmanar honom

Läs mer

Är treenighetsläran biblisk?

Är treenighetsläran biblisk? Är treenighetsläran biblisk? Av S. K. Blad Introduktion min personliga erfarenhet De minnen som jag har från barndomen är väldigt fina. Mina föräldrar hade vuxit upp inom den svenska pingströrelsen. De

Läs mer

Är allt i Bibeln Guds ord?

Är allt i Bibeln Guds ord? Är allt i Bibeln Guds ord? Några ord om Bibeltolkning (Detta är en fortsättning på föredraget med titeln Varför är just Bibeln Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Vi brukar säga att Bibeln är Guds ord.

Läs mer

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan.

Jag satt i ett rum i församlingens källare, och bad. Det här var dagen jag sett fram emot, fasat för, och försökt komma undan. Predikan 18 maj 2014 i Rönnekyrkan En av de starkaste andliga upplevelser jag har varit med om, var när jag blev döpt. Det var i januari 1997, och mindre än 2 månader efter att jag kommit till tro. Jag

Läs mer

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström

OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström OM VÅR TRO 20121230 Björnstorpskyrkan, Oskarström 1. Lilla bibeln och Guds gåva 2. Hur stor är Gud? 3. Tar du det på allvar?(1): Om förlåtelse. 4. Om Jesu död 5. Om Jesu uppståndelse 6. Om magi, spådom

Läs mer

Till de kristna i Galatien

Till de kristna i Galatien Till de kristna i Galatien 1 Hälsning 1 Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud fadern som uppväckt honom från de döda. 2 Jag och alla bröderna

Läs mer

Vänner kallar jag er

Vänner kallar jag er Vänner kallar jag er Av: Johannes Djerf Många utav er vet jag känner till det sociala nätverket facebook, och går man in på Johannes Djerfs profil och läser om mig så ser man inte bara vad jag gjort den

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a)

Läsning: Rom 1:1 7. Responsoriepsalm: Ps 98:1 4 (R. 2a) TJUGOÅTTONDE VECKAN»UNDER ÅRET«MÅNDAG 12 oktober Läsning: Rom 1:1 7 Från Paulus, Kristi Jesu tjänare, kallad till apostel, avdelad för att förkunna Guds evangelium, som Gud har utlovat genom sina profeter

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf

Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Doften av Kristus Av: Johannes Djerf Inte bara för mig utan för de flesta människor så är det inte alltid enkelt att imorgon minnas allt vad som hände idag, söndagen för två veckor sedan eller söndagen

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.

i. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. b. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter. Markus 6 (6:1 6) Jesus förkastas i sin hemstad 1 Han gick därifrån och kom till sin hemstad, och hans lärjungar följde honom. 2 När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade

Läs mer

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM VAD ÄR JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium är vår himmelske Faders plan för hans barns lycka och frälsning*. Det kallas Jesu Kristi evangelium därför att Jesu Kristi

Läs mer

RELIGIÖS ELLER KRISTEN?

RELIGIÖS ELLER KRISTEN? 27 Ole Andreas Meling Sann kristendom kontra religion och religiositet. Artikeln pekar på faran av att mycket av det som framställs som sann kristen tro i själva verket bara är religiositet. Vari ligger

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev

Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev 1 Tunadalskyrkan 13 03 03 Mark 5:24-34 3 sönd i fastan II Ev Kan du se scenen framför dig? En stor människoskara som är nyfikna och uppspelta. Ryktena hade gått före Jesus, och nu undrar man vad som ska

Läs mer

HIMMEL ELLER HELVETE!

HIMMEL ELLER HELVETE! HIMMEL ELLER HELVETE! Dag Järnmark. Förord. Himmel eller helvete är en bok som belyser allvaret av att predika det sanna rena evangeliet om Jesus Kristus. För sex år sedan fick pastor Dag Järnmark i en

Läs mer

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008)

FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) FILIPPERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2008) Författare? Aposteln Paulus (1:1) Paulus hade suttit nära fyra år i fängelse när han skrev Filipperbrevet, först två år i Caesarea och därefter i Rom. Han skriver

Läs mer

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen

(Vers 1-10) Förmaningar till skilda grupper i församlingen Titus 2 Introduktion Det kristna budskapet om att Jesus har frälst oss och att vi nu är bröder och systrar i Kristus är så starkt att det raserar alla murar mellan olika kön, folk och samhällsgrupper (Gal

Läs mer

LAUSANNEDEKLARATIONEN

LAUSANNEDEKLARATIONEN LAUSANNEDEKLARATIONEN Inledning Vi, lemmar i Kristi församling från mer än 150 nationer, deltagare i den internationella kongressen för världsevangelisation i Lausanne, prisar Gud för hans stora frälsning

Läs mer

adventisternas tro& lära

adventisternas tro& lära adventisternas tro& lära Vill du veta mer om adventisterna? Se www.adventkyrkan.info eller kontakta cyberpastor@adventist.se. Fundamental Beliefs of the Seventh-day Adventist Church Senast reviderad 2005

Läs mer

De tio budorden - riktlinjer för kristna

De tio budorden - riktlinjer för kristna Lektion 17 De tio budorden - riktlinjer för kristna Helgelse i praktik Vi har i en tidigare lektion lärt oss att Adam och Eva skapades till Guds avbild, det är, perfekta i ord och gärning och med välsignad

Läs mer

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet.

Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. BIBELGUIDEN Bibeltexten är hämtad ur Bibel 2000 och publiceras med tillstånd av Svenska Bibelsällskapet. Utgiven med bidrag från Samfundet Pro Fide et Christianismo (Kyrkoherde Nils Henrikssons Stiftelse)

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars!

LARS ENARSON 60. Hjälp oss att gratulera Lars! 19 OKTOBER 2012 LARS ENARSON 60 VAR MED OCH GE LARS EN SKRIVAR- STUGA! Lars blir äldre - han fyller 60 inom kort, men arbetar fortfarande intensivt. Han reser, predikar och undervisar, själavårdar, gör

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

indelade efter kyrkoårets olika teman

indelade efter kyrkoårets olika teman indelade efter kyrkoårets olika teman Första söndagen i advent Ett nådens år Du är den som kommer Ett nådens år Fast du som kommer Hosianna Hosianna (kanon) Här är det fest I advent På en vanlig åsna Stenarna

Läs mer

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år.

Vänner. Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. FASTA & BÖN 40 dagar 3 mars 17 april 2014 Vänner Vi står inför ett spännande år 2014. Vi tror att Gud kommer göra mycket i oss och bland oss i år. Inför alla de utmaningar vi står i behöver vi söka Guds

Läs mer

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Avskrift från ljudinspelning 2011-07-24. Barbro Erling predikar i Agape församling. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet Älskade Jesus, att vi skall få uppleva och känna att Du är här, att vi verkligen

Läs mer

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1.

Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. Program 058. M A T T E U S EVANGELIUM KAP. 1. (Introd. 0:35) Vi gick alltså från Första Mosebok och över till Matteus-evangeliet, -som är den första boken i det nya testamentet. Och Första Mosebok såväl

Läs mer

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t'

Skatter i Torahn. Bibelstudium nr 27, A. Sabbaten den 2 april 2011. Tazria Havande ['yriz]]t' Skatter i Torahn Bibelstudium nr 27, A Sabbaten den 2 april 2011 Tazria Havande ['yriz]]t' Torahtext: 3 Mos 12:1 13:59 Haftarah: 2 Kung 4:42 5:19 Apostoliska skrifterna: Luk 10:1 11:54 Stor frid äger de

Läs mer