Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varför vi säger att Bibeln är Guds ord?"

Transkript

1 Föredrag av Torsten Åhman Varför vi säger att Bibeln är Guds ord? Varför värderar kristna Bibeln så högt att man kallar den Guds ord? Varför står just den boken i särklass bland allt annat som har skrivits? Och varför ser Bibeln ut som den gör? Egentligen är den ju många böcker. Närmare bestämt 66. Ordet biblia som är grekiska betyder böcker. Varför just dessa böcker? Varför ingår Matteusevangeliet, men inte Tomasevangeliet? Tomas var ju också en av Jesu lärjungar. Eller varför ingår inte Maria Magdalenas evangelium? Hon var ju också med Jesus och hörde vad han sa och såg vad han gjorde. Varför finns till exempel Höga Visan med? Det är ju en kärleksdikt? Varför är 3:e Moseboken med som har en massa lagar som en kristen inte behöver följa? I den kyrka som jag själv tillhör, som ännu inte har fått något namn, men som tills vidare kallas Gemensam Framtid har man formulerat en Teologisk grund. Där finns ett avsnitt om Bibeln. Det låter så här: Bibeln, Guds ord, är nådemedel och rättesnöre för tron och dess tillämpning i livet. Här står det Guds ord. Med det menar man att Gud talar genom Bibeln. Nådemedel är ett annat ord. Nåd, som det används i Bibeln och den kristna tron, betyder lite mer än vi vanligtvis tänker. Inte bara att bli fri från straff. Det betyder, Guds välvilja eller välsignelse. Att den är ett nådemedel betyder att den förmedlar Guds välvilja och välsignelse. Den kallas också rättesnöre. Vad är ett rättesnöre? Det är ett snöre man spänner ut när man till exempel ska gjuta en grund, bygga en mur, anlägga en gräsmatta, eller klippa en häck.

2 Om man inte har ett rättesnöre kan det bli lite hur som helst. Om man inte har ett rättesnöre för tron kan den bli lite hur som helst. Vi behöver något som avgör vad vi ska tro på. Men varför är det just Bibeln som är Guds ord, som är nådemedel och som är rättesnöre? Det är frågan jag ska ta upp här. Det kommer att handla om Bibelsyn. I nästa föredrag ska jag tala om Bibeltolkning. Det är en annan sak. Bibelsyn handlar om hur vi värderar Bibeln - varför vi kallar den Guds ord och varför det är just de här skrifterna vi kallar så. Bibeltolkning handlar om hur vi tolkar den - vad det vi läser betyder. Nu till frågan: Varför kallar vi Bibeln Guds ord? Svaret är att detta har med tron på Jesus att göra. Att vara kristen är ju att följa Jesus Kristus. Det är därför man kallas kristen. Jesus har blivit ens vägledare och andliga auktoritet. Man vill följa hans tankar. Också hans tankar om vad som är helig skrift. 1. Gamla Testamentet var Guds ord för Jesus. Det vi kallar Gamla Testamentet var den Bibel Jesus hade. Det var en allmän uppfattning bland judarna på den tiden att de skrifter vi kallar Gamla Testamentet var för dem helig skrift. Det var Guds ord. Den synen delade Jesus. 1. I sin undervisning berättade han om Skapelsen, om Abel, Noa, Sodom som gick under, törnbusken som brann, kopparormen som hängdes upp, om David och Salomo, om Jona i fiskens buk och mycket annat från Gamla Testamentet 2. I bergspredikan lägger han grunden för sin undervisning. Där fastlägger han sin höga värdering av Gamla Testamentet : Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen och profeterna. ( De sa inte Gamla Testamentet utan lagen och profeterna ). Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte

3 en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett. (Matt 5:17-18) Vad det innebär att uppfylla ska vi ta upp i nästa föredrag som handlar om bibeltolkning. Här noterar vi hur Jesus såg på Gamla Testamentet. 2. Han använde Gamla testamentet när han frestades av djävulen. Vi har det i Matt 4: Varje frestelse besvara han med Det står skrivet. Lägg märke till det han säger efter den första frestelsen: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun. (Matt 4:4) ord som utgår från Guds mun. Det säger något om hur Jesus på Gamla Testamentet, varför han citerade det och hur han på grund av kraften i de orden gick segrande genom denna andliga kamp. 3. Ibland hamnade Jesus i hårda diskussioner. Då använde han Gamla Testamentet som auktoritet. Hans främsta meningsmotståndare var fariséer och saddukkéer. Två olika religiösa grupper som angrep honom från olika håll. Fariséerna hade lagt till sina egna stadgar. De kritiserade Jesus och lärjungarna för att de inte följde alla religiösa regler som genom åren hade vuxit fram inom judendomen. Jesus säger att detta var egna tillägg som de hade gjort. Till dem säger Jesus: Ni sätter Guds ord ur kraft genom de regler som ni har ärvt och fört vidare. (Mark 7:1-13) Jesus kallar alltså skrifterna för Guds Ord och säger att en hel del av fariséernas religion borde skäras bort med Guds ord som rättesnöre. Med saddukkéerna var det tvärtom. De hade skurit bort för mycket. De trodde inte på uppståndelsen, inte heller på existensen av en andlig värld (Apg 23:8). För dem citerade Jesus de gammaltestamentliga skrifterna som rättesnöre för att visa att deras tro inte höll måttet. Läs i Matt. 22:23 Ni tänker fel därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt säger han.

4 Och i vers 31: Och vad de dödas uppståndelse beträffar har ni väl läst vad Gud har sagt till er Jesus såg sitt hela sitt liv som en uppfyllelse av Gamla Testamentet. a) När han startade sin verksamhet var det där han hämtade sin programförklaring. Luk 4: Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. (citat från Jesaja 61). Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. Då började han tala till dem och sade: Ídag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig. (Luk 4:18-21) Obs! Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. b) Den avgörande kampen, när han gick in i sitt lidande och sin död, såg han också som en uppfyllelse av Gamla testamentets skrifter: Tror du inte att om jag bad min fader skulle han skicka mer än tolv legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna kunna uppfyllas som säger att allt detta måste hända? (Matt 26: 51-54) c) Hans korsfästelse var i detalj en uppfyllelse av ord i GamlaTestamentet. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sade han: Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sade han: Det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. (Joh 19:28-29) d) Han dog med ett bibelord på sina läppar: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. (Luk 23:46)

5 d) När han träffar sina förbryllade lärjungar efter uppståndelsen och ska förklara vad som har hänt gör han det genom en utläggning av Gamla testamentet: Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. (Luk 24:27) Han sade till dem: Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. (Luk 24:44) Gamla testamentet var för Jesus vägledare, rättesnöre och andlig inspirationskälla. Vi delar den inställningen. Att vi gör det är en konsekvens av att följa honom. Han är vår andliga auktoritet. Den konsekvensen drog de första kristna: Varje bok i skriften (Obs! Detta är den hebreiska bibeln, den bibel som Jesus hade och är identisk med det vi kallar Gamla Testamentet) är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, (2 Tim 3:16) Den konsekvensen drar också vi. Den Bibel Jesus hade innehåller just de skrifter som vårt Gamla Testamente innehåller. Apokryferna räknades inte dit, även II. Nya testamentet 1. Jesus utvalde apostlar för det han sa och gjorde skulle föras vidare till andra. Han visste att han skulle dö, men hans budskap skulle inte stanna i Judéen eller Galliléen. Det skulle nå hela världen. Och budskapet om riket skall förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk. (Matt 24:14) Sa han att det skulle skrivas? Nej det sa han aldrig, men vi ska komma ihåg att i den miljö Jesus uppträdde hörde religion och heliga skrifter ihop. När man tänkte på religion tänkte man på skrifter. Att Jesus förutsåg att apostlarnas ord skulle föras vidare och att det var på grund av

6 detta ord människor skulle komma till tro framgår av Jesu förbön i Johannesevangeliets sjuttonde kapitel: de har bevarat ditt ord (vers 6) orden du gav mig har jag gett dem... (vers 8) Jag ger dem ditt ord... (vers 14) men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig (vers 20) Ordet apostel betyder sändebud med fullmakt. Den som är apostel talar å någons vägnar. Det kunde till och med förekomma på den tiden att om brudgummen var förhindrad att vara med på sitt eget bröllop, kunde någon med fullmakt svara ja till bruden å brudgummens vägnar. En sådan person kallades apostel. Apostelns ord hade lika stor tyngd som dens som gett honom uppdraget. Att detta också gällde Jesu apostlar framgår av Matt 10:40: Den som tar emot er tar emot mig... eller Luk 10:16: Den som lyssnar till er, han lyssnar till mig... Jesus gav dessa apostlar en speciell kallelse. Många andra följde Jesus, många andra var också predikanter, men apostlarna var en speciell grupp och utvaldes på ett särskilt sätt. De fick också en speciell erfarenhet. De fick alla möta Jesus som uppstånden från de döda. Många andra fick också se den uppståndne: Men apostlarna fick det på ett särskilt sätt.... sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem han hade utvalt till apostlar. Han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att ha levde. Då han under fyrtio dagar visade sig för dem och talade med dem om Guds rike (Apg 1:2-3) De fick också en speciell utrustning. I sitt avskedstal gav Jesus ett löfte om bistånd till apostlarna bundet till att de skulle föra hans ord vidare. Men Hjälparen, den heliga anden som Faderns skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er (Joh 14:26) Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, skall han vägleda er med hela sanningen: han skall inte

7 tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han skall förhärliga mig, ty av mig skall han ta emot det han låter er veta. Allt vad Fadern har är mitt; därför säger jag att det är av mig han tar emot det han skall låta er veta. (Joh 16: 12-15) Vi läste nyss om hur de första kristna såg på Gamla Testamentet. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv, (2 Tim 3:16) Uttrycket inspirerad av Gud är ett ord i grundtexten. Ordet är gudandad. Jesu undervisning om Anden går ut på att de första kristna skulle stå i samma funktion när de förde budskapet vidare. Hur de första kristna såg på apostlarnas skrifter Bland det första som är återgivet om den allra första kristna församlingen är: de deltog troget i apostlarnas undervisning (Apg 2:42) De levde i en varm, karismatisk form av andlighet med uppenbarelser och ingivelser, de hade profetiska budskap och drömmar, men det var apostlarnas undervisning som var grunden för tron i den första kristna församlingen. Den var normen rättesnöret. När man skulle beskriva den kristna trons framgång sa man att det var Ordet som hade framgång. (Apg 6:7; 12:24; 19:20) Det är just detta ord. Justinus Martyren ( ) berättar om hur en gudstjänst gick till cirka år 150: På den dag som kallas söndag samlas alla som bor i städer eller på landsbygden tillsammans på en plats och apostlarnas minnesanteckningar eller profeternas skrifter läsas så länge tiden tillåter, sedan när läsningen är över ger ledaren instruktioner och uppmanar oss att efterlikna dessa goda ting. Sedan reser vi oss alla tillsammans och beder och när vår bön är slut tas bröd, vin och vatten fram, ledaren bär fram böner och tacksägelse, efter sin förmåga, och folket samtycker genom att säga amen. (Justinus Apologi 16-66)

8 Clemens av Rom (Dog ca år 100.) Man menar att han personligen kände Petrus och Paulus. Apostlarna tog emot evangeliet för vår räkning från Herren Jesus Kristus; Jesus Kristus var sänd av Gud. Alltså är Kristus från Gud och apostlarna från Kristus. (paragraf 5) Ireneus (ca e Kr) Ty han som är allas Herre gav evangeliets kraft till sina apostlar, genom vilka vi har lärt känna sanningen, nämligen Guds Sons undervisning... Detta evangelium predikade de först. Sedan, genom Guds vilja, gav de det till oss i Skrifterna till att utgöra en pelare och grundval för vår tro. (Citat från Norman Geisler, William Nix, A general introduction to the Bible) Tertullianus (född ca 150) Vi kristna är förbjudna att komma med något nytt i vår egen auktoritet, eller att lyda vad någon annan hittat på eget bevåg. Vår auktoritet är Herrens apostlar och inte heller de hittade på något nytt i sin egen auktoritet. De förde troget vidare den undervisning de fått av Kristus till folken. När sedan de första, de som varit med Jesus började försvinna, många av dem dog ju martyrdöden, ville man sammanställa deras skrifter. Det var också så att en massa skrifter började komma i omlopp. De som var förstahandsvittnen började försvinna. Kriteriet för de skrifter som skulle godkännas som äkta var att de var skrivna av apostlar eller apostlars lärjungar. Detta kallas kanon (rör, måttstock) Det var nödvändigt att samla de skrifter som gick tillbaka på den allra första tiden, till apostlar eller deras lärjungar för att bevara den genuina kristna tron. Det var därför t ex Tomasevangeliet eller Maria Magdalenas evangelium eller Judasevangeliet aldrig var aktuella för kanon. De tillkom senare och har författats av andra än Jesu lärjungar. Orsaken till de kristnas höga värdering av Bibeln har alltså med tron på Kristus att göra. Det är han som ger Bibeln dess auktoritet. Bibeln har denna centrala plats i den kristna församlingen just därför att församlingen är kristen. För en kristen är det också naturligt att tänka att om Gud gjort något avgörande i Jesus Kristus är det följdriktigt att han vakar över att detta förs vidare på ett trovärdigt sätt. Skulle han göra detta djupgående och omfattande ingripande för att sedan låta

9 allt rinna ut i sanden? Den logiska konsekvensen av Guds handlande i Kristus är att budskapet om det förs vidare på ett trovärdigt sätt. När han vakat över att skapelsen blivit vad den blivit skulle han då vara mindre noggrann med det ord som är givet till räddning och frälsning för mänskligheten. Detta betyder inte att man menar att allt i Bibeln är utan problem. Alla påståenden som har med tron att göra innehåller problem. Ta till exempel det grundläggande att Gud är kärlek. Det är inte utan problem. Hur löser vi frågan om det ondas ursprung i en värld som är skapad av Gud? Frågan om oskyldigt lidande, om naturkatastrofer och så vidare? Visst finns det en del att säga om det, men många problem kvarstår. Trots det håller vi fast vår frimodiga tro att Gud är kärlek. Och vi gör det därför att vi fått lära känna den genom Jesus Kristus. Genom hans sätt att leva och möta människor, genom hans lära, hans utgivande död, hans uppståndelse som vi lärt känna genom de heliga skrifterna, och vi gör det genom hans personliga närvaro genom den helige Ande. På samma sätt håller vi fast vid vår frimodiga tro att Bibeln är Guds ord. Vi gör det på grund av Jesus Kristus därför att han såg så på Gamla testamentet och därför att han utsåg apostlarna att föra budskapet vidare. Det betyder inte att vi dyrkar Bibeln. Den är Guds ord, men den är inte Gud. Man kan likna den vid en kikare. En kikare kan vara ett fantastiskt instrument. Men viktigare än kikaren är det man ser i kikaren. Det är inte Bibeln som är viktigast utan det vi ser i den: Där ser vi Jesus. Men Bibeln är viktig, den är vår auktoritet, den är Guds ord för oss, därför att det är genom den vi ser Kristus. Den bibelsyn jag skissat vill ta vetenskaplig forskning på allvar, men ser inte den vetenskapliga metoden som tillräcklig för att bedöma Bibelns budskap. Tron räknar med gudomlig inspiration och ledning, men den inspirationen sker inte på ett mekaniskt sätt. Det är Guds ord genom människors ord. Det här synsättet innebär också att man måste vara öppen för tolkning och att tolkningen ibland leder oss till olika slutsatser. Framförallt ser den Bibeln som en uppenbarelse av Jesus. Man kan kalla denna bibelsyn evangelikal, men det ordet har förvanskats så man måste vara

10 försiktig med att använda det. Själv skulle jag vilja kalla den kristocentrisk. Det är Jesu hållning till Gamla Testamentet och hans utväljande och utrustande av apostlar som är avgörande. Och vi tror att Gud har förordnat att Bibeln kommit till för att vi ska lära känna Jesus. Det är genom detta vi förs från andlig död till andligt liv. Men dessa har upptecknat för att ni skall tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom att tro skall ha liv i hans namn. (Joh 20:31) Det allra mest avgörande för vår tro på Bibeln är att vi låter den vara verksam i våra liv. Ett exempel: Ingrid Betancourt var politisk ledare för Colombias gröna parti. Under valrörelsen 2002 blev hon kidnappad av den marxistiska FARC-gerillan och hölls som gisslan i sex och ett halvt år, djupt inne i Amazonas djungel. I sin bok Även tystnaden har ett slut berättar hon om vilken betydelse Bibeln hade för henne under denna tid. Bland annat skriver hon så här: Den här boken som jag hade i handen, blev min enda tillförlitliga samtalspartner. Det som stod där hade en sådan makt att jag tvingades stå naken inför mig själv, att sluta fly, att också jag göra mina val. ett slags livsnödvändig intuition fick mig att se att jag hade en lång väg framför mig, som skulle förändra mig på djupet utan att jag skulle kunna gissa vare sig dess fysiska eller psykiska beskaffenhet. Bakom dessa sidor fyllda av ord som rullades upp fanns en röst, och bakom denna röst fanns en intelligens som sökte kontakt med mig. Det var inte bara sällskapet av en bok som skingrade min leda. Det var en levande röst som talade. Till mig. När vi får vara med om något liknande växer vår övertygelse att Bibeln är Guds ord.

Varför är just Bibeln Guds ord?

Varför är just Bibeln Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför är just Bibeln Guds ord? Varför värderas Bibeln så högt bland kristna, så högt att man till och med kallar den Guds ord? Och varför ser Bibeln ut som den gör? Den är ju

Läs mer

Varför kallas Bibeln Guds Ord?

Varför kallas Bibeln Guds Ord? Varför kallas Bibeln Guds Ord? Föredrag av Torsten Åhman I alla kyrkor i hela världen har Bibeln en särställning. Det har ju skrivits en oändlig mängd andlig litteratur men Bibeln värderas högre än allt

Läs mer

Varför är just Bibeln Guds ord?

Varför är just Bibeln Guds ord? Föredrag av Torsten Åhman Varför är just Bibeln Guds ord? Varför är det just Bibeln som vi kallar Guds ord? Det finns ju så otroligt mycket böcker. Många med ett fantastiskt bra kristet innehåll. Varför

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen

Anden. Studiehäfte av Henrik Steen Anden Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 1. Den helige Ande Samling 1 Den helige Ande som person 6-8 Fördjupningsruta treenigheten 9 Samling 2 Andens frukt 10-11 Samling 3 Andens gåvor

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann?

Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? Kan man veta om Bibeln är sann? Eller HUR kan man veta om Bibeln är sann? För det första så måste det givetvis till en ärlig vilja att själv ta del av det som sägs om Bibelns olika böcker. Att vilja läsa

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf

Helande. En lärjungens identitet. Av: Johannes Djerf Helande En lärjungens identitet Av: Johannes Djerf På en temasamling under årets tonårsläger så får ett 100-tal människor, under väldigt enkla omständigheter och under väldigt enkla och tydliga böner riktade

Läs mer

Bibelläsning och bön under pingstnovenan

Bibelläsning och bön under pingstnovenan Bibelläsning och bön under pingstnovenan N är Jesus hade uppstått från de döda talade han med sina lärjungar om att han snart skulle lämna dem. Inför sin himmelsfärd uppmanade Jesus dem att vänta på det

Läs mer

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen.

GUD ÄLSKAR DIG! Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Gud älskar Dig och har skapat Dig till att känna Honom personligen. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att var och en som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. (Joh

Läs mer

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf

Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Byggt på Löften Av: Johannes Djerf Om jag skulle beskriva mig själv och mina intressen så skulle inte ordet politik finnas med. Inte för att jag tror att det är oviktigt på något sätt. Men jag har ett

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste.

2 söndagen 'under året' - år A. Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. 805 2 söndagen 'under året' - år A Ingångsantifon (jfr Ps 66:4) Alla länder skall tillbe och lovsjunga dig, de skall lovsjunga ditt namn, du den Högste. Inledning Redan sedan en vecka tillbaka har 'Tiden

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT.

Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT. B 2.Ordet Bibel kommer ur det latinska biblia som betyder böcker. Den är ju en ganska stor samling böcker fördelad på två delar: GT och NT. 2:1 GT är den hebreiska/judiska samlingen av heliga skrifter

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna

Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna Bön och bibelläsning hösten 2015 Apostlagärningarna 1 Apostlagärningarna Vad hände med lärjungarna och de första kristna efter att Jesus hade lämnat jorden? Hur spreds budskapet? Vilka utmaningar mötte

Läs mer

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA

INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA INDENTITET, GUDS RIKE, HELANDE OCH GUDS VILJA Gud sade: "Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

29 söndagen 'under året' - år C

29 söndagen 'under året' - år C 1363 29 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon Jfr Ps 17:6,8 Jag åkallar dig, ty du, Gud, skall svara mig. Böj ditt öra till mig, hör mitt tal. Bevara mig som en ögonsten, beskydda mig under dina

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer

Tunadalskyrkan Första Advent. Hosianna- välsignad är han som kommer 1 Tunadalskyrkan 161127 Första Advent Hosianna- välsignad är han som kommer Idag är det festdag i kyrkorna. Det är första dagen på det nya kyrkoåret, Nyårsdag med nya möjligheter och nya påminnelser om

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Vem är Jesus enligt Jesus?

Vem är Jesus enligt Jesus? 2002-03-06 WWW.ISLAMISKA.ORG _ Vem är Jesus enligt Jesus? Vem som helst kan kalla Gud Fader enligt Bibeln Jesus sade: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder

Läs mer

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern

Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern 231 Herrens Dop - år A Ingångsantifon (jfr Matt 3:16-17) När Herren blivit döpt öppnades himlarna, och Anden vilade över honom som en duva, och Fadern lät höra sin röst: Detta är min älskade Son, han är

Läs mer

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal

BIBLIOLOGI. Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04. Elim Billdal BIBLIOLOGI Guds Ords inspiration & auktoritet 2015-03-04 Elim Billdal Innehåll Snabb-fakta om Bibeln Uppenbarelse från Gud "Sola Scriptura" Bibelns inspiration Bibelns eget vittnesbörd Vad hade Jesus för

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete

En given ordning. En traktat om Kyrkans ämbete En given ordning En traktat om Kyrkans ämbete en utvecklingen har ju gått vidare. Paulus skrev brev M för 2000 år sedan! utbrast min granne när vi talade om Bibeln. Jag förstod hur han tänkte. Utvecklingen

Läs mer

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

2 e Trettondedagen. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 2 e Trettondedagen Psalmer: 236, L705 (Ps89), 246, 437, L724, 259 Texter: Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Joh 4:5-26 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be!

Läs mer

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp.

1. Mycket tidigt på första dagen i veckan kom de till graven då solen gick upp. Markus 16 (16:1-8) Jesus uppstår ur graven 1 När sabbaten var över, köpte Maria från Magdala, Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande oljor för att gå och smörja honom. 2 Mycket tidigt på första dagen

Läs mer

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja.

Den smala vägen. Matteus 7:21 Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Fars vilja. "Följande text är en ordagrann översättning av videoundervisningen Narrow Minded. Avsikten är att göra det lättare för dig att förstå sammanhanget mellan tal, text, bilder, media och diagram och på så

Läs mer

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen.

Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Dop av barn Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnet/namnen. Präst medhjälpare kan framföra en hälsning med egna ord. Psalm Inledningsord och tackbön P I Faderns och Sonens och

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön

Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Inledning Kollektbön 75 Fjärde söndagen i advent år A Ingångsantifon Jfr Jes 45:8 Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren. Inledning Adventstiden

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs

Hur läser vi Bibeln? Strängnäs Hur läser vi Bibeln? Strängnäs 2015-11-22 Apg 8:26 En Herrens ängel talade till Filippus: "Stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde." 27 Filippus

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17

5 i påsktiden. Psalmer: 470, 707 (Ps 67), 715, 94, 72, 200:7-8 Texter: Hos 14:5-9, 1 Joh 3:18-24, Joh 15:9-17 1/5 5 i påsktiden Dagens bön: Kärlekens Gud, du som formar dina troende så att de blir ens till sinnes. Lär oss att älska din vilja och längta efter det du lovar oss så att vi i denna föränderliga värld

Läs mer

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36

21 e trefaldighet. Psalmer ur reformationshäftet: 18, 1, 20, 24, 19 Texter: 5 Mos 24:17-22, Jak 2:1-8, Luk 6:27-36 1/5 21 e trefaldighet Dagens bön: Käre Fader, påminn oss om vårt ansvar i samhället och världen. Ge oss vilja och förmåga att verka för bröd och arbete åt alla, för rättvisa, frihet och fred. I Jesu namn.

Läs mer

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM?

OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? OM GUD FINNS, VAD SKULLE DU FRÅGA HONOM? Pingstkyrkan i Södertälje presenterar: Kan man vara kristen? - en predikoserie om grunderna i kristen tro VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING TA CHANSEN GRUNDKURS

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

23 söndagen "under året"- A

23 söndagen under året- A 1235 23 söndagen "under året"- A Ingångsantifon (Ps 119:137, 124) Herre, du är rättfärdig, och dina domar är rättvisa. Gör med din tjänare efter din nåd, och lär mig dina stadgar. Inledning Eukaristins

Läs mer

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36

Hjälparen, Anden kommer - men hur? Skrivet av Rune Andréasson - Senast uppdaterad Lördag 14 juni :36 Det är en härlig tid vi är mitt inne i just nu. Allt lever och utvecklas och nu om någonsin kan vi se hur Guds ande ger liv i skapelsen. Samme Ande som skapar liv i naturen föder också de andligt döda

Läs mer

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron

7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron 1535 7 oktober - S:ta Birgitta av Vadstena, Sveriges och Europas skyddspatron Ingångsantifon (Upp 2:17) Hör, du som har öron, vad Anden säger till församlingarna! Åt den som segrar skall jag ge av det

Läs mer

Bibeltexter till predikan

Bibeltexter till predikan Bibeltexter till predikan 2016 03 13 Apg 2:38 Petrus svarade dem: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva. Rom 6:6 Vi vet

Läs mer

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden

Eva Andreas Tunadalskyrkan Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Eva Andreas Tunadalskyrkan 160904 Tema: Att vara lärjunge utmaningar och möjligheter Grunden Matt 28:16-20 Under hösten kommer de flesta av mina predikningar att ha ett gemensamt tema, och varje predikan

Läs mer

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10)

Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Jesus sa: Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd. (Joh 10:10) Detta häfte vill hjälpa Dig att lära känna Gud personligen, erfara ett liv av sann kärlek, förlåtande livsstil och trofasta

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

2 e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 2 e trefaldighet Psalmer: L174, L145, L199, L185, L178, 199 Texter: 5 Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Joh 1:35-49 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 35 Nästa dag stod

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10

Tunadalskyrkan e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 1 Tunadalskyrkan 160612 3 e tref. Förlorad och återfunnen II ep Ef 2:1-10 Ett brev kan se ut på många sätt, skrivet i ett automatiskt dataprogram med tryckt adress; i ett brunt eller orange kuvert från

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud.

Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig och dödlig människa, en varelse skapad av Gud. En god och nyttig undervisning för alla kristna människor, inte endast för barn och ungdomar, utan i hög grad även nyttig för de gamla, sammanställd som frågor och svar. Fråga: Vad är du? Svar: En förnuftig

Läs mer

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling

Var läraktig! Lärjunge = Mathetes = Elev, Student, Lärling Var läraktig! Ords 3:1 Min son, glöm inte min undervisning, bevara mina bud i ditt hjärta. 2 Ty långt liv och många levnadsår och frid skall de ge dig. 3 Låt ej godhet och sanning vika ifrån dig. Bind

Läs mer

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL

KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL Välkomna B I L L D A L S P I N G ST KY R A START FEB 4 KVÄLLSBIBELSKOLA I TRONS GRUNDER! VÄLKOMMEN 4 FEB - 25 MAR ONSDAGAR KL 19.00-20.00 ÄMNEN: Läran om Fadern Läran om Sonen Läran om Anden Rättfärdighet

Läs mer

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap.

iii. Vingårdsarbetarna är Israels ledarskap. Markus 12 (12:1 12) Liknelsen om de onda vingårdsarbetarna 1 Sedan började Jesus tala till dem i liknelser: En man planterade en vingård. Han satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett

Läs mer

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf

Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf Guds rike består i Kraft! Av: Johannes Djerf En av de saker som jag inte tycker om att göra, det är att gå på kalas. Vilket säkert gör mig till en väldigt udda figur för dig om jag inte redan var det.

Läs mer

Mission är sändning. Att sträcka sig utanför sin egen trygghetssfär för att bära ett viktigt budskap till andra människor.

Mission är sändning. Att sträcka sig utanför sin egen trygghetssfär för att bära ett viktigt budskap till andra människor. Predikotext: Jes 42:1-4 Mission är uppdrag. Mission är sändning. Att sträcka sig utanför sin egen trygghetssfär för att bära ett viktigt budskap till andra människor. Profeterna i GT hade den uppgiften

Läs mer

Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2

Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2 MED JESUS I CENTRUM Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus... 1 Kor. 2:2 Utan Jesus Kristus finns ingen kristen tro! Påståendet kan låta självklart och onödigt

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas?

Det är förväntan och spänning, inte minst hos barnen: Kommer mina önskningar att uppfyllas? Predikotext: Sak 9:9-10; Matt 21:1-11 Adventstiden är en härlig och speciell tid av året. Det märks på många sätt. När det är som mörkast ute tänder vi upp mängder av stjärnor och ljusstakar. Vi förbereder

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

6 söndagen under året -år A

6 söndagen under året -år A 891 6 söndagen under året -år A Ingångsantifon (Ps 31:3-4) Vänd ditt öra till mig, rädda mig snart, var mig en fast klippa, en borg för min frälsning. Ty du är mitt bergfäste och min borg, och du skall,

Läs mer

Första söndagen i fastan - år A

Första söndagen i fastan - år A 277 Första söndagen i fastan - år A Ingångsantifon (jfr Ps 91:15-16) När han åkallar mig, skall jag svara honom. Jag är med honom i nöden. Jag skall rädda honom och låta honom bli ärad. Jag skall mätta

Läs mer

Texter till Predikan

Texter till Predikan Texter till Predikan 2016 05 01 Luk 11:1 En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat, sade en av hans lärjungar till honom: "Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar."

Läs mer

En ledare efter Guds hjärta

En ledare efter Guds hjärta En ledare efter Guds hjärta Ur Bibeln: Men jag skall låta en präst framträda åt mig, som blir bestående, en som handlar efter vad som är i mitt hjärta och min själ. Åt honom skall jag bygga ett hus som

Läs mer

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA

hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA hälsar till LÄRA FÖR ATT LEVA Matteusevangeliet 16:18 19 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa [=Kristus] skall jag bygga min församling, och helvetets portar

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Femte Påsksöndagen - år A

Femte Påsksöndagen - år A 627 Femte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Ps 98:1-2) Sjung till Herrens ära den nya sången, ty Herren har gjort under. Han har låtit folken få se hans rättfärdighet, halleluja. Inledning Jesus

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf

Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Församlingens verktygslåda del 2 Av: Johannes Djerf Idag så tänkte jag fortsätta där vi slutade sist, förra söndagen, och ni som inte var här då, ja ni missade något kan man säga, vilket man alltid gör

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Söndag efter Alla helgons dag

Söndag efter Alla helgons dag 1/5 Söndag efter Alla helgons dag Psalmer: 3, L187:1-4, L187:5-8, 300, 1:3-7 Texter: Jos 1:10-11, Hebr 11:13-16, Luk 20:37-38 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Läs mer

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19)

Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) 785 Jesu Hjärtas Dag - år A Ingångsantifon (jfr Ps 33:11, 19) Hans hjärtas tankar består från släkte till släkte, han vill rädda vår själ från döden och behålla oss vid liv i hungerns tid. Inledning Dagens

Läs mer

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf

Helande. En Gåva. Av: Johannes Djerf Helande En Gåva Av: Johannes Djerf Ibland kan vår tro kännas som en sådan här torr svamp (håller upp en tvättsvamp). Det finns där, tron finns där, men det finns inte så mycket av livet, det som du innerst

Läs mer

Ett andligt liv i frihet.

Ett andligt liv i frihet. Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. År 2013 Ett andligt liv i frihet. Romarbrevet kapitel 8. Foto: Tobias Lindberg Eva Söderström Konstnär, Religionsvetare Kulturvetare Mobil +46 (0)70-686

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker.

Jag tror därför att det är viktigt att ivrigt studera Skriften för att se vad Gud har att säga om olika saker. Dopet i vatten Inledning Det är viktigt att läsa Bibeln och lära sig vad Gud vill säga till sitt folk. Jag tror på att noggrant studera Skriften så att man vet exakt vad Gud har för oss. Han säger att

Läs mer

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33

Tunadalskyrkan Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 1 Tunadalskyrkan 160207 Fastlagssöndagen Kärlekens väg Joh 12:20-33 Genom historien är det många människor som på olika sätt fått bli förgrundsgestalter i det skeende som då varit, människor som haft kunskap,

Läs mer

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap

Bön och bibelläsning 10 oktober februari Matteus Glädjebudskap Bön och bibelläsning 10 oktober 2016-21 februari 2017 Matteus Glädjebudskap 1 Några tips till dig som vill följa bibelläsningsplanen Bestämd tidpunkt och plats. Många har svårt att få till bibelläsningen,

Läs mer

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer)

Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A. Första läsningen - 1 Mos 22:9-18 (Vår fader Abrahams offer) 727 Vår Herre Jesus Kristus, den evige Översteprästen - år A Ingångsantifon (jfr Heb 7:24,9:15) Kristus, det nya förbundets Förmedlare, behåller för alltid sitt prästämbete, eftersom han är till i evighet.

Läs mer

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren

26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Ingångsantifon 1589 26 december - Annandag Jul - Stefanos den första martyren Himlens portar öppnades för den helige Stefanos, den förste bland martyrerna, och han gick in och mottog härlighetens segerkrans.

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf

Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Ägget som ruvas av Anden Tjänstegåvorna, del 1 Av: Johannes Djerf Jag har den stora förmånen att under vissa morgnar under dagens första timmar få titta på barnkanalen på tv med min äldsta dotter. Det

Läs mer

Östanåskyrkan Joh 11

Östanåskyrkan Joh 11 1 Östanåskyrkan 140323 Joh 11 Det är få skildringar i evangelierna som rymmer så många perspektiv som johannesevangeliets elfte kapitel. Det är ett yttre skeende men också ett inre skeende; vi möter Jesus

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son...

Kollektbön Allsmäktige, evige Gud, låt tron, hoppet och kärleken växa i oss, så att vi älskar dina bud och uppnår vad du lovat oss. Genom din Son... 1381 30 söndagen 'under året' - år C Ingångsantifon (jfr Ps 105:3-4) Gläd er av hjärtat, ni som söker Herren. Fråga efter Herren och hans makt, sök hans ansikte ständigt. Inledning Liksom tullindrivaren

Läs mer

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna.

Därför kallas de ibland för de abrahamitiska religionerna. Introduktion Judendom, kristendom och Islam Judendom 1800 talet f v t Abraham Kristendom Islam Tanach (Gamla testamentet) År noll, Jesu födelse Jesus Likheter Abraham Nya testamentet 600 talet e v t Muhammed

Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdag - år A

Kristi Himmelsfärdsdag - år A 667 Kristi Himmelsfärdsdag - år A Ingångsantifon (jfr Apg 1:11) Ni galiléer, varför står ni och ser upp mot himlen? Så som ni har sett honom fara upp till himlen, så skall han komma åter. Halleluja. Inledning

Läs mer