#F3 #Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#F3 #Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du..."

Transkript

1 INTRO Följande frågor ställs för att anpassa vår undersökning till motsvarande i EU. 'Även Näringsdepartementet har intresse av vissa av dessa frågor.' OM NDEP=1 1 INTERVJU 9 VÄGRAR 8 SPRÅKSVÅRIGHETER 7 ÖVRIGT BORTFALL BESK VARFÖR BORTFALL, BESKRIV: FILTER BEKRÄFTA BORTFALL 1 INTERVJU 9 BORTFALL F2 'När började Du arbeta hos nuvarande arbetsgivare?' OM 12ånumf Tgr 'När började Du arbetet som egen företagare i Ditt (nuvarande) företag?' OM 12=numf Tgr ÅR MED 4 SIFFROR: F2A MÅN: F3 Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du... 1 studerar 2 är sjuk (sjukdom) 3 inte kan finna heltidsarbete 4 inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F4 Seite 1

2 Du sade tidigare att Du som egen företagare ô('(i Din huvudsyssla)') OM BIS=1 vanligen arbetar mindre än 35 tim/vecka Är det därför att... 1 du studerar 2 du är sjuk (sjukdom) 3 arbetsuppgifterna inte räcker till mer arbete 4 du inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F5 Du sade tidigare att Du som medhjälpande familjemedlem ô('(i Din huvudsyssla)') OM BIS=1 vanligen arbetar mindre än 35 tim/vecka Är det därför att Du... 1 studerar 2 är sjuk (sjukdom) 3 inte kan finna heltidsarbete 4 inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F5A Du sade tidigare att du vill arbeta mer timmar än du gör för närvarande. Skulle du vilja öka din arbetstid genom... 1 ett ytterligare arbete/bisyssla 2 att byta arbete 3 fler timmar i nuvarande arbete 4 fler av ovanstående sätt F5B Du sade tidigare att du har sökt mer arbete hos annan arbetsgivare. Sökte du då en bisyssla eller ville du byta arbetsgivare? 1 Sökte en bisyssla 2 Ville byta arbetsgivare F6 Du sade tidigare att Du har en tidsbegränsad anställning Är det därför att Du... 1 inte kan finna en fast/tillsvidareanställning 2 inte vill ha en fast/tillsvidareanställning Seite 2

3 F7 Hur länge varar (totala tiden) denna tidsbegränsade anställning? 1-1 månad månader månader månader månader månader månader 8 Mer än 3 år F8 Har Du skiftarbete eller arbetar Du enligt turlista och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig AT6 Vilket slags skift-/turlistearbete har du? 1 Kontinuerligt 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 2 Intermittent 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 3 2-skifts-/turlistearbete 4 Ibland nattskift/turlista, ibland dagskift/turlista 5 Fast tilldelning till ett givet skift 6 Andra slag av skift-/turlistearbete AT10 MED DENNA FRÅGA VILL VI KLARGÖRA OM VALET ATT ARBETA SKIFT DREVS AV PERSONLIGT INITIATIV AV IP ELLER AV ARBETSGIVAREN. FRÅGAN AVSER DEN TIDPUNKT DÅ IP TOG ARBETET. Varför tog du ett arbete som innebär skift? 1 Personligt initiativ 2 Kunde inte finna ett liknande jobb utan skiftarbete F9 Har Du kvällsarbete och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig Seite 3

4 F10 Har Du nattarbete och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F11 Har Du arbete på lördagar och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F12 Har Du arbete på söndagar och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F13 Har Du förvärvsarbete i hemmet och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F14 Har Du en överenskommelse med Din ô('huvud') OM BISî1arbetsgivare att Du ska utföra hela eller någon del av Din arbetstid i hemmet? F14A Utför Du sådant arbete regelbundet eller bara då och då? 1 Utför sådant arbete regelbundet 2 Utför sådant arbete då och då Seite 4

5 F15 F17 Har du några anställda i din bisyssla? F18 Söker Du annat arbete? F19 Varför söker Du annat arbete? 1 Risk att mista nuvarande arbete 2 Nuvarande arbete är tidsbegränsat 3 Söker ett extraarbete (bisyssla) 4 Önskar bättre arbetsförhållanden (lön, arbetets innehåll, arbetstider, resor i arbetet...) 7 Söker ett arbete med fler timmar än nuvarande arbete 8 Söker ett arbete med färre timmar än nuvarande arbete 5 Andra skäl 6 KAN EJ ANGE SKÄL F19A Ange vilka: F20 'Du sade tidigare att du sökte arbete/jobb' OM ASOK=1 Vad slags arbete söker Du? Vill Du ha en... 1 anställning på heltid 2 anställning på heltid men kan acceptera deltid 3 anställning på deltid men kan acceptera heltid 4 anställning på deltid 5 eller arbeta som egen företagare 6 KAN EJ UPPGE F20A Seite 5

6 'Du sade tidigare att du försökt få fler arbetstimmar.' OM ASOK=0 Ungefär hur många timmar lade Du ned på att söka 'arbete/jobb' OM ASOK=1'fler arbetstimmar' OM ASOK=0 under veckan måndagen DAT1 till och med söndagen den DAT2? Tänk på allt, alltså även läsa annonser och leta i jobbdatabaser timmar eller fler 87 Inga timmar 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA ANTAL TIMMAR: F20B Hur många jobb/arbeten sökte Du den veckan? Med söka menar vi här direkt kontakt med arbetsgivare eller svara på annons eller fler 87 Ej sökt något jobb den veckan 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA SKRIV ANTAL: F20C 'Låg detta arbete/jobb så långt borta, att Du inte skulle kunna dagpendla? 87 Nej 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA' OM (numf SVAR 'F20B')î1 'Hur många av dessa jobb/arbeten låg så långt borta, att Du inte skulle kunna dagpendla? eller fler 87 Ej sökt något jobb utanför dagpendlingsavstånd 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA SKRIV ANTAL:' OM ~(numf SVAR 'F20B')î1 F21 Hur många månader har Du sökt annat arbete? ANTAL MÅNADER: F22 På vilket/vilka sätt söker Du arbete? FLERA ALTERNATIV TILLÅTNA. MELLANSLAG MELLAN VARJE. 1 Arbetsförmedling, offentlig 2 Arbetsförmedling, privat 3 Arbetsgivare 4 Släkt, vänner, fackförbund Seite 6

7 5 Satte in eller svarade på annonser i tidningar eller tidsskrifter 6 Studerade annonser i tidningar eller tidsskrifter 7 Sökte efter mark, lokaler eller utrustning 8 Sökte tillstånd, licenser, ekonomiska resurser 10 Väntade på svar på ansökningar 11 Väntade på att kallas till arbetsförmedling (offentlig) 12 Annat sätt 13 Inget sätt F23 Du sade tidigare att du söker arbete via arbetsförmedling. Är det offentlig eller privat arbetsförmedling? 1 Offentlig 2 Privat 3 Både och F24 F24A Kan du säga hur många månader det var sedan du sökte arbete? 100 MÅNADER ELLER FLER KODAS 98. BORTFALL KODAS 99. F25 Om Du erbjudits arbete under vecka V1 hade Du kunnat börja arbeta inom 14 dagar? F26 Varför inte? 1 studier 2 militärtjänst 3 kunde inte lämna nuvarande arbete så snabbt 4 sjukdom 5 personliga eller familjemässiga skäl 6 andra skäl 7 inget skäl uppgivet F27 Seite 7

8 Vad gjorde Du omedelbart innan Du började söka arbete? 1 Arbetade (inklusive lärlingsjobb) 2 Studerade (på heltid) 3 Gjorde värnplikten 4 Tog hand om barn/anhörig, hushållsarbete 5 Annat F27A Beskriv: F28 Har Du tidigare haft något arbete? F29 När slutade Du det arbetet/ditt senaste arbete? ÅR MED 4 SIFFROR: F29A MÅN: F30 Vilket var det viktigaste skälet till att Du slutade ('ditt senaste arbete' OM ' '=1SVAR 'F29'),('det arbetet' OM ' 'å1svar 'F29')? 1 Blev uppsagd eller arbetet upphörde (t ex företaget i konkurs) 2 Arbetet var tillfälligt, tidsbegränsat 3 Feriearbete 4 Personliga eller familjemässiga skäl 5 Sjukdom eller förhinder 6 Studier 7 Blev förtidspensionär 8 Blev ålderspensionär 10 Värnplikt 11 Andra skäl F30A Vilka? Seite 8

9 F31 Var Du anställd, egen företagare eller medhjälpande familjemedlem? 1 Anställd 2 Egen företagare 3 Medhjälpande familjemedlem F32 Hade Du några anställda, bortsett från eventuell hjälp av familjemedlemmar?, hade anställda F33 Hos vem arbetade Du? ('1 Samma arbete (',HNMN,') som vid förra intervjun') OM (numf ý2grad)î MAX LÄNGD PÅ SVAR ) Namn: F33A GATUADRESS: F33B ORT: F34 Vilken var den huvudsakliga verksamheten (tillverkningen) där? F35 Vilket yrke hade Du? YRKESTITEL: F36 Vilka var Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? OBS! OM NÅGON AV FÖLJANDE, SKRIV EN NOLLA: Seite 9

10 Bagare Barnskötare Bilmekaniker Brevbärare Dagbarnvårdare Dagmamma Frisör Hemsamarit Kock, Kokerska Lokförare Läkare SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt Lokalvårdare, städare Målare Polis Servitris, Servitör Sjukvårdsbiträde Skräddare Snabbköpskassörska Tandläkare Tandsköterska Telefonist Veterinär MAX LÄNGD PÅ SVAR ) F37 Har Du under de senaste 4 veckorna studerat något eller gått på någon utbildning? Även studier av personligt intresse skall tas med. F38 Vilken sorts utbildning/träning är/var det? 1 Allmän grundutbildning som grundskola, icke yrkesinriktade gymnasiestudier 2 Gymnasiestudier med yrkesinriktning 3 Yrkesstudier på arbetsplatsen enbart 4 Yrkesstudier omväxlande på arbetsplatsen eller i skola/på institution 5 Eftergymnasiala studier som inte leder till universitetsexamen som sjuksköterska, polis, enstaka ämnen på universitet/högskola 6 Högskole/universitetsstudier som leder till examen som fil kand, civilekonom etc 7 Studier på distans, korrespondenskurser 8 Självstudier 9 Konferenser, seminarier, "workshops" 10 Andra studier F38D F38B Du svarade tidigare att du studerar (Grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, KOMVUX). Är det... 1 Allmän grundutbildning som grundskola, icke yrkesinriktade gymnasiestudier 2 Gymnasiestudier med yrkesinriktning 8 Andra studier Seite 10

11 F38C Du sa tidigare att du studerar (Högskola/universitet). Är det... 5 Eftergymnasiala studier som inte leder till universitetsexamen som sjuksköterska, polis, enstaka ämnen på universitet/högskola 6 Högskole/universitetsstudier som leder till examen som fil kand, civilekonom etc 7 Forskarstudier 8 Andra studier F38A BESKRIV: F39 Hur många timmars studier per vecka var/är det? Räkna med såväl lektionstid som annan studietid. TIMMAR PER VECKA: 99 VET EJ/VILL EJ SVARA F40 'Du sade tidigare att du studerar.' OM (TSTU=1)^~SVARM38î1 2 Hur länge varade/varar utbildningen/träningen totalt? 1 Mindre än en vecka 2 Minst en vecka, men mindre än en månad 3 Minst en månad, men mindre är tre månader 4 Minst tre månader, men mindre än sex månader 5 Minst sex månader, men mindre än ett år 6 Ett år men mindre än två år 7 Två år eller längre 8 Obestämd längd F41 Är dessa studier/denna utbildning Din första yrkesutbildning? 3 Ej direkt yrkesutbildning, t ex Svenska För Invandrare (SFI) F42 Vad Är/var syftet med dessa studier/denna utbildning? 1 Vidareutbildning i nuvarande arbete 2 Utbildning på grund av tekniska förändringar eller för att Seite 11

12 möjliggöra befordran i arbetet 3 Studier/utbildning för att kunna återvända till arbetet efter en längre frånvaro 4 Andra vuxenstudier 5 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 6 Personligt intresse 7 Annat syfte 8 Grundläggande (yrkes)utbildning F42A Har du en yrkesutbildning på 6 månader eller mer som inte är på universitetsnivå? F42B Skedde den utbildningen i skola eller på arbetsplats eller både och? 1 Skola 2 Arbetsplats 3 Både skola och arbetsplats 4 VET EJ F42C Vilket år tog du din högsta examen? ÅR MED 4 SIFFROR: U1 U1a U1b U1c Seite 12

13 U1d SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt U1e F43 Är Du anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen? F44 Får Du ersättning från Arbetslöshetskassa (A-kassa)? F45 Hade du samma arbetsplats för ett år sedan? 1 JA 2 NEJ annan arbetsplats 3 NEJ inget jobb F46 Vad gjorde du för ett år sedan? Var Du...? ô('1 I arbete (hade arbete)') OM (numf SVAR 'F45')î0 2 Arbetslös 3 Studerande 4 Pensionär eller förtidspensionär 5 Arbetsoförmögen pga handikapp 6 Värnplikt 7 Hushållsarbete 8 Annat 9 EJ SVAR F47 Hos vem arbetade Du då (för ett år sedan)? ('1 Samma som senaste arbetet (',(SVAR 'F33'),')') OM (û(svar 'F33'))>1 MAX LÄNGD PÅ SVAR ) Namn: Seite 13

14 F47A GATUADRESS: F47B ORT: F48 Vilken var den huvudsakliga verksamheten (tillverkningen) där? F49 Var du anställd, egen företagare eller arbetade du som medhjälpande familjemedlem då (för ett år sedan)? 1 anställd 2 egen företagare utan anställda 3 egen företagare med anställda 4 medhjälpande familjemedlem F50 Var bodde du för ett år sedan? 1 Samma ställe (län) som nu 2 Annat län 3 Annat land F51 F51A Vilket land? F52 F52A Vilket län? Seite 14

15 1 Stockholms län 25 Norrbottens län 3 Uppsala län 4 Södermanlands län 5 Östergötlands län 6 Jönköpings län 7 Kronobergs län 8 Kalmar län 9 Gotlands län 10 Blekinge län 12 Skåne län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 17 Värmlands län 18 Örebro län 19 Västmanlands län 20 Dalarnas län 21 Gävleborgs län 22 Västernorrlands län 23 Jämtlands län 24 Västerbottens län AT1A Denna gång har vi några ytterligare frågor om arbetsformer och arbetstider till dig som är 'anställd' OM (numf Tgr)î1 2 3'företagare' OM (numf Tgr)î12. 'FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER FÖRHÅLLANDENA I HUVUDSYSSLAN.' OM BIS=1 Kan du själv bestämma hur ditt arbete skall utföras? AT1B Kan du själv bestämma när ditt arbete skall utföras? AT2 ô('arbetar du vanligen för ett eller flera företag') OM (numf Tgr)î(1,2,3)ô('Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder') OM (numf Tgr)î12' (i din huvudsyssla)' OM BIS=1? 1 Arbetar vanligen för 1 företag/uppdragsgivare/kund 2 Arbetar vanligen för mer än 1 företag/uppdragsgivare/kund AT3A När ett arbete är färdigt, en produkt levererad eller en tjänst utförd så är arbetet slut och nya arbetsuppgifter måste sökas? Seite 15

16 SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt AT3B Är ditt arbete slut när ett tidsbegränsat kontrakt går ut? AT4A Här läggs skillnaden mellan M1 och M2 om M1>M2 AT4B Trots att det faktiska antalet timmar man arbetar, inte överstiger eller är lika stort som antalet timmar man enligt överenskommelse ska arbeta, kan det hända att man arbetar övertid. Har du arbetat övertid under veckan mån DAT1 t.o.m. sön DAT2? AT4C Hur många timmar har du arbetat över? SKRIV IN ANTALET TIMMAR. AT5A Du sa tidigare att du jobbade ôtot1 timmar mer än du skulle göra under veckan mån DAT1 t.o.m. sön DAT2. Hur många av dessa timmar var betald övertid? ANTAL TIMMAR: AT5B Hur många av dessa timmar var betald övertid? ANTAL TIMMAR: AT7 Hur är din arbetstid reglerad? Seite 16

17 1 Fast tidpunkt för början och slut på arbetsdagen (ej flex) 2 Ett fast antal timmar per vecka/månad eller år skall utföras 3 Flextid 4 Individuell överenskommelse 5 Bestämmer själv 6 Annat AT7A Beskriv: AT8 Kan du använda dina inarbetade timmar till att ta hela dagar eller veckor ledigt utan att det påverkar din ordinarie överenskomna semester? AT9 Om du arbetar fler timmar utöver det minimum som är överenskommet, räknas då dessa timmar som övertid? AT11 MED DENNA FRÅGA VILL VI KLARGÖRA OM VALET ATT ARBETA ENLIGT IPS ARBETSTIDSARRANGEMANG DREVS AV PERSONLIGT INITIATIV AV IP ELLER AV ARBETSGIVAREN. FRÅGAN AVSER DEN TIDPUNKT DÅ IP TOG ARBETET. Varför tog du ett arbete som innebär: TEXTAT79? 1 Personligt initiativ 2 Kunde inte hitta ett liknande jobb utan detta arbetstidsarrangemang inom detta yrke eller näringsgren T1 Nu följer frågor om medlemmarna i Ditt hushåll. Enligt de uppgifter som vi har, består Ditt hushåll av följande personer: 1 GRNA1 ôgrpn1 2 GRNA2 ôgrpn2 3 GRNA3 ôgrpn3 4 GRNA4 ôgrpn4 Seite 17

18 5 GRNA5 ôgrpn5 6 GRNA6 ôgrpn6 7 GRNA7 ôgrpn7 8 GRNA8 ôgrpn8 SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt Enligt EU är ett hushåll antingen en person som bor ensam eller en grupp av människor som bor på samma adress och delar hushållsutgifter, dvs de äter minst en måltid tillsammans varje dag eller har ett gemensamt sällskapsrum. Stämmer de nyss uppräknade personerna med denna definition? 1 JA 2 NEJ, LÄMNAT 3 NEJ, TILLKOMMIT 4 NEJ, BÅDE LÄMNAT OCH TILLKOMMIT T2 Vilka av de uppräknade ingår fortfarande i hushållet enligt EU:s definition? 1 GRNA1 ôgrpn1 2 GRNA2 ôgrpn2 3 GRNA3 ôgrpn3 4 GRNA4 ôgrpn4 5 GRNA5 ôgrpn5 6 GRNA6 ôgrpn6 7 GRNA7 ôgrpn7 8 GRNA8 ôgrpn8 SKRIV IN SIFFRORNA FÖR PERSONERNA SOM INGÅR I HUSHÅLLET! SKRIV SIFFRORNA MED MELLANSLAG MELLAN VARJE. T3 Hur många har tillkommit genom EU:s definition? SKRIV ANTAL: FEM ELLER FLER, SKRIV 5 KOLL Hushållet består av: adb NMN ô(grna2) OM HJP2î1 ô(grna3) OM HJP3î1 ô(grna4) OM HJP4î1 ô(grna5) OM HJP5î1 ô(grna6) OM HJP6î1 ô(grna7) OM HJP7î1 ô(grna8) OM HJP8î1 ô('och ytterligare') OM (numf SVAR 'T3')>0 ô((numf SVAR 'T3')) OM (numf SVAR 'T3')>0 ô('person') OM (numf SVAR 'T3')>0ô('er') OM (numf SVAR 'T3')>1 enligt EU:s definition. 1 STÄMMER 2 STÄMMER INTE Seite 18

19 DUM1 ô('jag vill nu ställa frågor om den andra') OM ANTPî2 ô('personen i hushållet.') OM ANTPî2 ô('jag vill nu ställa frågor om de andra') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('personerna i hushållet.') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('jag vill att Du för varje person besvarar ett') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('antal frågor. Vi tar en person i taget.') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) T4 Tillagd person 1 : Vad heter den (första) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T5 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T5A MÅN: T5B DAG: T5C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T5D KÖN: Seite 19

20 1 MAN 2 KVINNA SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T6 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T61 Vilket? T6A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T62 Vilket? T6B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. Seite 20

21 ANTAL ÅR: SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T7 Tillagd person 2 : Vad heter den (andra) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T8 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T8A MÅN: T8B DAG: T8C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T8D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T9 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt Seite 21

22 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T91 Vilket? T9A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T92 Vilket? T9B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T10 Tillagd person 3 : Vad heter den (tredje) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN Seite 22

23 T11 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T11A MÅN: T11B DAG: T11C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T11D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T12 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt Seite 23

24 T121 Vilket? T12A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T122 Vilket? T12B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T13 Tillagd person 4 : Vad heter den (fjärde) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T14 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: Seite 24

25 T14A MÅN: T14B DAG: T14C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T14D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T15 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T151 Vilket? T15A Seite 25

26 Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T152 Vilket? T15B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T16 Tillagd person 5 : Vad heter den (femte) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T17 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T17A MÅN: T17B Seite 26

27 DAG: SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T17C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T17D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T18 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T181 Vilket? T18A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien Seite 27

28 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T182 Vilket? T18B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: SLUT ('Vi återkommer med en intervju i MON6. Kan vi då ringa på samma telefonnummer? ANTECKNA TELEFONNUMMER OCH LÄMPLIGA TIDER O DYL PÅ UB:N.' OM (PUT=0)^(' 'å1mon6)^((antp=1)ú(bortfall=1)ú(euf=0))),('det var sista intervjun med dig... Tack för Din medverkan...' OM (PUT=0)^(' '=1MON6)^((ANTP=1)ú(BORTFALL=1)ú(EUF=0))) 'TILLÄGGSFRÅGOR KOMMMER, PERSONALUTBILDNING' OM (PUT=1)^(EUF=0)úANTP=1 'Vi har nu fastställt hushållets sammansättning enligt EU:s definition och jag övergår nu till frågor som berör dessa andra personer/andra personers sysselsättning. Den tid jag frågar om är som tidigare t.o.m. DAT2. (Skall vi börja med..)' OM (ANTP>1)^(BORTFALL=0)^(EUF=1) 'TRYCK 1 OCH ENTER' OM (EUF=0)úANTP=1 ((adb NMN) OM (EUF=1)^ANTP>1),' ',(RK1 OM (EUF=1)^ANTP>1) (('2 ',GRNA2) OM HJP2î1),' ',RK2 (('3 ',GRNA3) OM HJP3î1),' ',RK3 (('4 ',GRNA4) OM HJP4î1),' ',RK4 (('5 ',GRNA5) OM HJP5î1),' ',RK5 (('6 ',GRNA6) OM HJP6î1),' ',RK6 (('7 ',GRNA7) OM HJP7î1),' ',RK7 (('8 ',GRNA8) OM HJP8î1),' ',RK8 (('11 ',HJTX1) OM ' 'å1hjtx1),' ',RK11 (('12 ',HJTX2) OM ' 'å1hjtx2),' ',RK12 (('13 ',HJTX3) OM ' 'å1hjtx3),' ',RK13 (('14 ',HJTX4) OM ' 'å1hjtx4),' ',RK14 (('15 ',HJTX5) OM ' 'å1hjtx5),' ',RK15 ('20 AVSLUTA' OM (EUF=1)^(PUT=0)^(BORTFALL=0)),('20 TILLÄGGSFRÅGOR, PERSONALUTBILDNING' OM (EUF=1)^(PUT=1)^(BORTFALL=0)) BSLUT BORTFALL FÖR PERSON/ER (MELLANSLAG MELLAN VARJE) 2 (GRNA2 OM HJP2î1) 3 (GRNA3 OM HJP3î1) 4 (GRNA4 OM HJP4î1) 5 (GRNA5 OM HJP5î1) 6 (GRNA6 OM HJP6î1) 7 (GRNA7 OM HJP7î1) Seite 28

29 8 (GRNA8 OM HJP8î1) 11 HJTX1 12 HJTX2 13 HJTX3 14 HJTX4 15 HJTX5 20 AVSLUTA SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt SLUTT Seite 29

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) AM/AKU Olle Wessberg. 2 Frågor med instruktioner

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) AM/AKU Olle Wessberg. 2 Frågor med instruktioner STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) INSTRUKTION FÖR AD-HOC MODUL OM ARBETSFORMER OCH ARBETSTIDER Tillägg till AKU i april rotationsgrupp 5-7, maj rotationsgrupp 5-7 samt juni rotationsgrupp 6-7. 1 Inledning

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Kontrollblankett SÅ, UA

Kontrollblankett SÅ, UA SCB Kontrollblankett SÅ, UA 1 BV/AKM AKU 2009 2008-12-01 Kontrollblankett SÅ, UA Först ett par frågor om de månader som gått sedan förra intervjun. UTAN ARBETE K1UA Vid förra intervjun hade du inget arbete.

Läs mer

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket

Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket Befolkningsförändringar och folkmängd i Stockholms län och riket 1931-2009 Folkökning per år Födelseöverskott Flyttningsöverskott Folkmängd*) År Länet Riket Länet Riket Länet Riket Länet Riket 1931-1940

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier

Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Respondenter med ryggsmärta i minst tre månader och 4/5 övriga symtomkriterier Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Kontrollblankett SÅ, UA

Kontrollblankett SÅ, UA SCB Kontrollblankett SÅ, UA 1 NA/AKM AKU 2008 2007-12-06 Kontrollblankett SÅ, UA Först ett par frågor om de månader som gått sedan förra intervjun. UTAN ARBETE K1UA Vid förra intervjun hade du inget arbete.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Blekinges län

Företagarpanelen Q Blekinges län Företagarpanelen Q2 2012 s län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50

Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 Demoenkät Turism Denna enkät är ett referensexemplar. Om du vill arbeta med den - vänligen kontakta ImproveIT Sweden AB, 035-22 70 50 1. Av vilken anledning är du i XXX? Åretruntboende Sommarboende Semesterboende

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Västmanlands län Månad

Västmanlands län Månad Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Månad 12 215 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 16 14 12 1 8 6 4 2 År 21 År 211 År 212 År 213 År 214 År 215 Region +/- % +/- 214

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 688 827 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj ) ARBETSLÖSHET 11 439 personer (1,7%) Med ersättning 62% (7 114)

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013

Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Ett urval ur WWF:s undersökning till privatpersoner för Svenska pärlor 2013 Cat Holloway / WWF-Canon SYFTE Syftet med undersökningen är att få en bild svenska folkets känslor kring och koppling till svensk

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK

Strukturrapport. Sammanfattning FRÅN LRF MJÖLK Strukturrapport FRÅN LRF MJÖLK Sammanfattning Sverige ligger på nionde plats i EU när det gäller medelleverans per gård. De största genomsnittsgårdarna finns i Slovakien, Tjeckien och Danmark. Under årets

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN Bilaga 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(1) KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008

Nystartade företag utlandsfödda företagare. Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 Nystartade företag utlandsfödda företagare Regleringsbrevsuppdrag nr 6 Diarienr 2006/0008 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16 66 00 Telefax 063

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn

Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn KOMPENDIUM Mottagande av nyanlända flyktingar och ensamkommande barn Dialogmöte, februari 2014 Danderyd Vaxholm Sundbyberg Lidingö Innehåll Flyktingmottagning i förhållande till befolkning Flyktingmottagning

Läs mer

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda. Tillsvidareanställda Hallands konstmuseum 214 Ekonomi Intäkter (kr) Kostnader (kr) Personal Verksamhetsbidrag från landsting/region Statligt bidrag enligt Kultursamverkans-förordningen Statligt bidrag (ej enligt Kultur-samverkans-förordningen)

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Övergång mellan utbildningar

Övergång mellan utbildningar Övergång mellan utbildningar Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Det var idrott naturligtvis! Karin, 46 år Det roligaste är matte och syslöjd. Fast matte är min favorit. Sara, 12 år Tyska var roligast

Läs mer

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011

Rangordning Personaluthyrning Dnr 96-107-2011 Kammarkollegiet Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län 2013-03-19 Bilaga 1 4 Academic Work Sweden AB 5 Bemannia AB 1 2 3 4 5 Manpower AB StudentConsulting Sweden AB Perido

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron?

Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Hur påverkas företagen i Kalmar län av euron? Juli 2003 Rapport från s eurotest för företag 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING AV RESULTATEN FÖR KALMAR LÄN... 3 TESTETS UPPLÄGG... 3 TABELLER KALMAR

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län december 2015 Fler övergångar till arbete I december 2015 påbörjade 725 personer av samtliga som var

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län mars månad 2016 Drygt 1 400 personer fick arbete i mars Under mars månad erhöll 1 423 personer

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län

Företagarpanelen Q JUNI 2011 Skåne län Företagarpanelen Q2 11 JUNI 11 län Om undersökningen Syfte Att löpande undersöka hur SN:s medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och aktuella samhällsfrågor. Målgrupper 8 337 i nationella företagarpanelen,

Läs mer

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren?

Blekinge. Vilket speciellt resmål eller plats skulle ni helst åka till i Sverige under sommaren? Blekinge Dalarna Östergötland Örebro Västra Götaland Västmanland Västernorrland Västerbotten Värmland Uppsala Södermanland Stockholm Skåne Norrbotten Kronoberg Kalmar Jönköping Jämtland Halland Gävleborg

Läs mer