#F3 #Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#F3 #Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du..."

Transkript

1 INTRO Följande frågor ställs för att anpassa vår undersökning till motsvarande i EU. 'Även Näringsdepartementet har intresse av vissa av dessa frågor.' OM NDEP=1 1 INTERVJU 9 VÄGRAR 8 SPRÅKSVÅRIGHETER 7 ÖVRIGT BORTFALL BESK VARFÖR BORTFALL, BESKRIV: FILTER BEKRÄFTA BORTFALL 1 INTERVJU 9 BORTFALL F2 'När började Du arbeta hos nuvarande arbetsgivare?' OM 12ånumf Tgr 'När började Du arbetet som egen företagare i Ditt (nuvarande) företag?' OM 12=numf Tgr ÅR MED 4 SIFFROR: F2A MÅN: F3 Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du... 1 studerar 2 är sjuk (sjukdom) 3 inte kan finna heltidsarbete 4 inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F4 Seite 1

2 Du sade tidigare att Du som egen företagare ô('(i Din huvudsyssla)') OM BIS=1 vanligen arbetar mindre än 35 tim/vecka Är det därför att... 1 du studerar 2 du är sjuk (sjukdom) 3 arbetsuppgifterna inte räcker till mer arbete 4 du inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F5 Du sade tidigare att Du som medhjälpande familjemedlem ô('(i Din huvudsyssla)') OM BIS=1 vanligen arbetar mindre än 35 tim/vecka Är det därför att Du... 1 studerar 2 är sjuk (sjukdom) 3 inte kan finna heltidsarbete 4 inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F5A Du sade tidigare att du vill arbeta mer timmar än du gör för närvarande. Skulle du vilja öka din arbetstid genom... 1 ett ytterligare arbete/bisyssla 2 att byta arbete 3 fler timmar i nuvarande arbete 4 fler av ovanstående sätt F5B Du sade tidigare att du har sökt mer arbete hos annan arbetsgivare. Sökte du då en bisyssla eller ville du byta arbetsgivare? 1 Sökte en bisyssla 2 Ville byta arbetsgivare F6 Du sade tidigare att Du har en tidsbegränsad anställning Är det därför att Du... 1 inte kan finna en fast/tillsvidareanställning 2 inte vill ha en fast/tillsvidareanställning Seite 2

3 F7 Hur länge varar (totala tiden) denna tidsbegränsade anställning? 1-1 månad månader månader månader månader månader månader 8 Mer än 3 år F8 Har Du skiftarbete eller arbetar Du enligt turlista och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig AT6 Vilket slags skift-/turlistearbete har du? 1 Kontinuerligt 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 2 Intermittent 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 3 2-skifts-/turlistearbete 4 Ibland nattskift/turlista, ibland dagskift/turlista 5 Fast tilldelning till ett givet skift 6 Andra slag av skift-/turlistearbete AT10 MED DENNA FRÅGA VILL VI KLARGÖRA OM VALET ATT ARBETA SKIFT DREVS AV PERSONLIGT INITIATIV AV IP ELLER AV ARBETSGIVAREN. FRÅGAN AVSER DEN TIDPUNKT DÅ IP TOG ARBETET. Varför tog du ett arbete som innebär skift? 1 Personligt initiativ 2 Kunde inte finna ett liknande jobb utan skiftarbete F9 Har Du kvällsarbete och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig Seite 3

4 F10 Har Du nattarbete och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F11 Har Du arbete på lördagar och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F12 Har Du arbete på söndagar och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F13 Har Du förvärvsarbete i hemmet och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F14 Har Du en överenskommelse med Din ô('huvud') OM BISî1arbetsgivare att Du ska utföra hela eller någon del av Din arbetstid i hemmet? F14A Utför Du sådant arbete regelbundet eller bara då och då? 1 Utför sådant arbete regelbundet 2 Utför sådant arbete då och då Seite 4

5 F15 F17 Har du några anställda i din bisyssla? F18 Söker Du annat arbete? F19 Varför söker Du annat arbete? 1 Risk att mista nuvarande arbete 2 Nuvarande arbete är tidsbegränsat 3 Söker ett extraarbete (bisyssla) 4 Önskar bättre arbetsförhållanden (lön, arbetets innehåll, arbetstider, resor i arbetet...) 7 Söker ett arbete med fler timmar än nuvarande arbete 8 Söker ett arbete med färre timmar än nuvarande arbete 5 Andra skäl 6 KAN EJ ANGE SKÄL F19A Ange vilka: F20 'Du sade tidigare att du sökte arbete/jobb' OM ASOK=1 Vad slags arbete söker Du? Vill Du ha en... 1 anställning på heltid 2 anställning på heltid men kan acceptera deltid 3 anställning på deltid men kan acceptera heltid 4 anställning på deltid 5 eller arbeta som egen företagare 6 KAN EJ UPPGE F20A Seite 5

6 'Du sade tidigare att du försökt få fler arbetstimmar.' OM ASOK=0 Ungefär hur många timmar lade Du ned på att söka 'arbete/jobb' OM ASOK=1'fler arbetstimmar' OM ASOK=0 under veckan måndagen DAT1 till och med söndagen den DAT2? Tänk på allt, alltså även läsa annonser och leta i jobbdatabaser timmar eller fler 87 Inga timmar 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA ANTAL TIMMAR: F20B Hur många jobb/arbeten sökte Du den veckan? Med söka menar vi här direkt kontakt med arbetsgivare eller svara på annons eller fler 87 Ej sökt något jobb den veckan 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA SKRIV ANTAL: F20C 'Låg detta arbete/jobb så långt borta, att Du inte skulle kunna dagpendla? 87 Nej 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA' OM (numf SVAR 'F20B')î1 'Hur många av dessa jobb/arbeten låg så långt borta, att Du inte skulle kunna dagpendla? eller fler 87 Ej sökt något jobb utanför dagpendlingsavstånd 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA SKRIV ANTAL:' OM ~(numf SVAR 'F20B')î1 F21 Hur många månader har Du sökt annat arbete? ANTAL MÅNADER: F22 På vilket/vilka sätt söker Du arbete? FLERA ALTERNATIV TILLÅTNA. MELLANSLAG MELLAN VARJE. 1 Arbetsförmedling, offentlig 2 Arbetsförmedling, privat 3 Arbetsgivare 4 Släkt, vänner, fackförbund Seite 6

7 5 Satte in eller svarade på annonser i tidningar eller tidsskrifter 6 Studerade annonser i tidningar eller tidsskrifter 7 Sökte efter mark, lokaler eller utrustning 8 Sökte tillstånd, licenser, ekonomiska resurser 10 Väntade på svar på ansökningar 11 Väntade på att kallas till arbetsförmedling (offentlig) 12 Annat sätt 13 Inget sätt F23 Du sade tidigare att du söker arbete via arbetsförmedling. Är det offentlig eller privat arbetsförmedling? 1 Offentlig 2 Privat 3 Både och F24 F24A Kan du säga hur många månader det var sedan du sökte arbete? 100 MÅNADER ELLER FLER KODAS 98. BORTFALL KODAS 99. F25 Om Du erbjudits arbete under vecka V1 hade Du kunnat börja arbeta inom 14 dagar? F26 Varför inte? 1 studier 2 militärtjänst 3 kunde inte lämna nuvarande arbete så snabbt 4 sjukdom 5 personliga eller familjemässiga skäl 6 andra skäl 7 inget skäl uppgivet F27 Seite 7

8 Vad gjorde Du omedelbart innan Du började söka arbete? 1 Arbetade (inklusive lärlingsjobb) 2 Studerade (på heltid) 3 Gjorde värnplikten 4 Tog hand om barn/anhörig, hushållsarbete 5 Annat F27A Beskriv: F28 Har Du tidigare haft något arbete? F29 När slutade Du det arbetet/ditt senaste arbete? ÅR MED 4 SIFFROR: F29A MÅN: F30 Vilket var det viktigaste skälet till att Du slutade ('ditt senaste arbete' OM ' '=1SVAR 'F29'),('det arbetet' OM ' 'å1svar 'F29')? 1 Blev uppsagd eller arbetet upphörde (t ex företaget i konkurs) 2 Arbetet var tillfälligt, tidsbegränsat 3 Feriearbete 4 Personliga eller familjemässiga skäl 5 Sjukdom eller förhinder 6 Studier 7 Blev förtidspensionär 8 Blev ålderspensionär 10 Värnplikt 11 Andra skäl F30A Vilka? Seite 8

9 F31 Var Du anställd, egen företagare eller medhjälpande familjemedlem? 1 Anställd 2 Egen företagare 3 Medhjälpande familjemedlem F32 Hade Du några anställda, bortsett från eventuell hjälp av familjemedlemmar?, hade anställda F33 Hos vem arbetade Du? ('1 Samma arbete (',HNMN,') som vid förra intervjun') OM (numf ý2grad)î MAX LÄNGD PÅ SVAR ) Namn: F33A GATUADRESS: F33B ORT: F34 Vilken var den huvudsakliga verksamheten (tillverkningen) där? F35 Vilket yrke hade Du? YRKESTITEL: F36 Vilka var Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? OBS! OM NÅGON AV FÖLJANDE, SKRIV EN NOLLA: Seite 9

10 Bagare Barnskötare Bilmekaniker Brevbärare Dagbarnvårdare Dagmamma Frisör Hemsamarit Kock, Kokerska Lokförare Läkare SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt Lokalvårdare, städare Målare Polis Servitris, Servitör Sjukvårdsbiträde Skräddare Snabbköpskassörska Tandläkare Tandsköterska Telefonist Veterinär MAX LÄNGD PÅ SVAR ) F37 Har Du under de senaste 4 veckorna studerat något eller gått på någon utbildning? Även studier av personligt intresse skall tas med. F38 Vilken sorts utbildning/träning är/var det? 1 Allmän grundutbildning som grundskola, icke yrkesinriktade gymnasiestudier 2 Gymnasiestudier med yrkesinriktning 3 Yrkesstudier på arbetsplatsen enbart 4 Yrkesstudier omväxlande på arbetsplatsen eller i skola/på institution 5 Eftergymnasiala studier som inte leder till universitetsexamen som sjuksköterska, polis, enstaka ämnen på universitet/högskola 6 Högskole/universitetsstudier som leder till examen som fil kand, civilekonom etc 7 Studier på distans, korrespondenskurser 8 Självstudier 9 Konferenser, seminarier, "workshops" 10 Andra studier F38D F38B Du svarade tidigare att du studerar (Grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, KOMVUX). Är det... 1 Allmän grundutbildning som grundskola, icke yrkesinriktade gymnasiestudier 2 Gymnasiestudier med yrkesinriktning 8 Andra studier Seite 10

11 F38C Du sa tidigare att du studerar (Högskola/universitet). Är det... 5 Eftergymnasiala studier som inte leder till universitetsexamen som sjuksköterska, polis, enstaka ämnen på universitet/högskola 6 Högskole/universitetsstudier som leder till examen som fil kand, civilekonom etc 7 Forskarstudier 8 Andra studier F38A BESKRIV: F39 Hur många timmars studier per vecka var/är det? Räkna med såväl lektionstid som annan studietid. TIMMAR PER VECKA: 99 VET EJ/VILL EJ SVARA F40 'Du sade tidigare att du studerar.' OM (TSTU=1)^~SVARM38î1 2 Hur länge varade/varar utbildningen/träningen totalt? 1 Mindre än en vecka 2 Minst en vecka, men mindre än en månad 3 Minst en månad, men mindre är tre månader 4 Minst tre månader, men mindre än sex månader 5 Minst sex månader, men mindre än ett år 6 Ett år men mindre än två år 7 Två år eller längre 8 Obestämd längd F41 Är dessa studier/denna utbildning Din första yrkesutbildning? 3 Ej direkt yrkesutbildning, t ex Svenska För Invandrare (SFI) F42 Vad Är/var syftet med dessa studier/denna utbildning? 1 Vidareutbildning i nuvarande arbete 2 Utbildning på grund av tekniska förändringar eller för att Seite 11

12 möjliggöra befordran i arbetet 3 Studier/utbildning för att kunna återvända till arbetet efter en längre frånvaro 4 Andra vuxenstudier 5 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 6 Personligt intresse 7 Annat syfte 8 Grundläggande (yrkes)utbildning F42A Har du en yrkesutbildning på 6 månader eller mer som inte är på universitetsnivå? F42B Skedde den utbildningen i skola eller på arbetsplats eller både och? 1 Skola 2 Arbetsplats 3 Både skola och arbetsplats 4 VET EJ F42C Vilket år tog du din högsta examen? ÅR MED 4 SIFFROR: U1 U1a U1b U1c Seite 12

13 U1d SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt U1e F43 Är Du anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen? F44 Får Du ersättning från Arbetslöshetskassa (A-kassa)? F45 Hade du samma arbetsplats för ett år sedan? 1 JA 2 NEJ annan arbetsplats 3 NEJ inget jobb F46 Vad gjorde du för ett år sedan? Var Du...? ô('1 I arbete (hade arbete)') OM (numf SVAR 'F45')î0 2 Arbetslös 3 Studerande 4 Pensionär eller förtidspensionär 5 Arbetsoförmögen pga handikapp 6 Värnplikt 7 Hushållsarbete 8 Annat 9 EJ SVAR F47 Hos vem arbetade Du då (för ett år sedan)? ('1 Samma som senaste arbetet (',(SVAR 'F33'),')') OM (û(svar 'F33'))>1 MAX LÄNGD PÅ SVAR ) Namn: Seite 13

14 F47A GATUADRESS: F47B ORT: F48 Vilken var den huvudsakliga verksamheten (tillverkningen) där? F49 Var du anställd, egen företagare eller arbetade du som medhjälpande familjemedlem då (för ett år sedan)? 1 anställd 2 egen företagare utan anställda 3 egen företagare med anställda 4 medhjälpande familjemedlem F50 Var bodde du för ett år sedan? 1 Samma ställe (län) som nu 2 Annat län 3 Annat land F51 F51A Vilket land? F52 F52A Vilket län? Seite 14

15 1 Stockholms län 25 Norrbottens län 3 Uppsala län 4 Södermanlands län 5 Östergötlands län 6 Jönköpings län 7 Kronobergs län 8 Kalmar län 9 Gotlands län 10 Blekinge län 12 Skåne län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 17 Värmlands län 18 Örebro län 19 Västmanlands län 20 Dalarnas län 21 Gävleborgs län 22 Västernorrlands län 23 Jämtlands län 24 Västerbottens län AT1A Denna gång har vi några ytterligare frågor om arbetsformer och arbetstider till dig som är 'anställd' OM (numf Tgr)î1 2 3'företagare' OM (numf Tgr)î12. 'FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER FÖRHÅLLANDENA I HUVUDSYSSLAN.' OM BIS=1 Kan du själv bestämma hur ditt arbete skall utföras? AT1B Kan du själv bestämma när ditt arbete skall utföras? AT2 ô('arbetar du vanligen för ett eller flera företag') OM (numf Tgr)î(1,2,3)ô('Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder') OM (numf Tgr)î12' (i din huvudsyssla)' OM BIS=1? 1 Arbetar vanligen för 1 företag/uppdragsgivare/kund 2 Arbetar vanligen för mer än 1 företag/uppdragsgivare/kund AT3A När ett arbete är färdigt, en produkt levererad eller en tjänst utförd så är arbetet slut och nya arbetsuppgifter måste sökas? Seite 15

16 SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt AT3B Är ditt arbete slut när ett tidsbegränsat kontrakt går ut? AT4A Här läggs skillnaden mellan M1 och M2 om M1>M2 AT4B Trots att det faktiska antalet timmar man arbetar, inte överstiger eller är lika stort som antalet timmar man enligt överenskommelse ska arbeta, kan det hända att man arbetar övertid. Har du arbetat övertid under veckan mån DAT1 t.o.m. sön DAT2? AT4C Hur många timmar har du arbetat över? SKRIV IN ANTALET TIMMAR. AT5A Du sa tidigare att du jobbade ôtot1 timmar mer än du skulle göra under veckan mån DAT1 t.o.m. sön DAT2. Hur många av dessa timmar var betald övertid? ANTAL TIMMAR: AT5B Hur många av dessa timmar var betald övertid? ANTAL TIMMAR: AT7 Hur är din arbetstid reglerad? Seite 16

17 1 Fast tidpunkt för början och slut på arbetsdagen (ej flex) 2 Ett fast antal timmar per vecka/månad eller år skall utföras 3 Flextid 4 Individuell överenskommelse 5 Bestämmer själv 6 Annat AT7A Beskriv: AT8 Kan du använda dina inarbetade timmar till att ta hela dagar eller veckor ledigt utan att det påverkar din ordinarie överenskomna semester? AT9 Om du arbetar fler timmar utöver det minimum som är överenskommet, räknas då dessa timmar som övertid? AT11 MED DENNA FRÅGA VILL VI KLARGÖRA OM VALET ATT ARBETA ENLIGT IPS ARBETSTIDSARRANGEMANG DREVS AV PERSONLIGT INITIATIV AV IP ELLER AV ARBETSGIVAREN. FRÅGAN AVSER DEN TIDPUNKT DÅ IP TOG ARBETET. Varför tog du ett arbete som innebär: TEXTAT79? 1 Personligt initiativ 2 Kunde inte hitta ett liknande jobb utan detta arbetstidsarrangemang inom detta yrke eller näringsgren T1 Nu följer frågor om medlemmarna i Ditt hushåll. Enligt de uppgifter som vi har, består Ditt hushåll av följande personer: 1 GRNA1 ôgrpn1 2 GRNA2 ôgrpn2 3 GRNA3 ôgrpn3 4 GRNA4 ôgrpn4 Seite 17

18 5 GRNA5 ôgrpn5 6 GRNA6 ôgrpn6 7 GRNA7 ôgrpn7 8 GRNA8 ôgrpn8 SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt Enligt EU är ett hushåll antingen en person som bor ensam eller en grupp av människor som bor på samma adress och delar hushållsutgifter, dvs de äter minst en måltid tillsammans varje dag eller har ett gemensamt sällskapsrum. Stämmer de nyss uppräknade personerna med denna definition? 1 JA 2 NEJ, LÄMNAT 3 NEJ, TILLKOMMIT 4 NEJ, BÅDE LÄMNAT OCH TILLKOMMIT T2 Vilka av de uppräknade ingår fortfarande i hushållet enligt EU:s definition? 1 GRNA1 ôgrpn1 2 GRNA2 ôgrpn2 3 GRNA3 ôgrpn3 4 GRNA4 ôgrpn4 5 GRNA5 ôgrpn5 6 GRNA6 ôgrpn6 7 GRNA7 ôgrpn7 8 GRNA8 ôgrpn8 SKRIV IN SIFFRORNA FÖR PERSONERNA SOM INGÅR I HUSHÅLLET! SKRIV SIFFRORNA MED MELLANSLAG MELLAN VARJE. T3 Hur många har tillkommit genom EU:s definition? SKRIV ANTAL: FEM ELLER FLER, SKRIV 5 KOLL Hushållet består av: adb NMN ô(grna2) OM HJP2î1 ô(grna3) OM HJP3î1 ô(grna4) OM HJP4î1 ô(grna5) OM HJP5î1 ô(grna6) OM HJP6î1 ô(grna7) OM HJP7î1 ô(grna8) OM HJP8î1 ô('och ytterligare') OM (numf SVAR 'T3')>0 ô((numf SVAR 'T3')) OM (numf SVAR 'T3')>0 ô('person') OM (numf SVAR 'T3')>0ô('er') OM (numf SVAR 'T3')>1 enligt EU:s definition. 1 STÄMMER 2 STÄMMER INTE Seite 18

19 DUM1 ô('jag vill nu ställa frågor om den andra') OM ANTPî2 ô('personen i hushållet.') OM ANTPî2 ô('jag vill nu ställa frågor om de andra') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('personerna i hushållet.') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('jag vill att Du för varje person besvarar ett') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('antal frågor. Vi tar en person i taget.') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) T4 Tillagd person 1 : Vad heter den (första) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T5 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T5A MÅN: T5B DAG: T5C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T5D KÖN: Seite 19

20 1 MAN 2 KVINNA SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T6 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T61 Vilket? T6A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T62 Vilket? T6B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. Seite 20

21 ANTAL ÅR: SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T7 Tillagd person 2 : Vad heter den (andra) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T8 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T8A MÅN: T8B DAG: T8C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T8D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T9 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt Seite 21

22 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T91 Vilket? T9A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T92 Vilket? T9B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T10 Tillagd person 3 : Vad heter den (tredje) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN Seite 22

23 T11 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T11A MÅN: T11B DAG: T11C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T11D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T12 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt Seite 23

24 T121 Vilket? T12A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T122 Vilket? T12B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T13 Tillagd person 4 : Vad heter den (fjärde) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T14 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: Seite 24

25 T14A MÅN: T14B DAG: T14C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T14D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T15 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T151 Vilket? T15A Seite 25

26 Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T152 Vilket? T15B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T16 Tillagd person 5 : Vad heter den (femte) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T17 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T17A MÅN: T17B Seite 26

27 DAG: SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T17C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T17D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T18 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T181 Vilket? T18A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien Seite 27

28 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T182 Vilket? T18B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: SLUT ('Vi återkommer med en intervju i MON6. Kan vi då ringa på samma telefonnummer? ANTECKNA TELEFONNUMMER OCH LÄMPLIGA TIDER O DYL PÅ UB:N.' OM (PUT=0)^(' 'å1mon6)^((antp=1)ú(bortfall=1)ú(euf=0))),('det var sista intervjun med dig... Tack för Din medverkan...' OM (PUT=0)^(' '=1MON6)^((ANTP=1)ú(BORTFALL=1)ú(EUF=0))) 'TILLÄGGSFRÅGOR KOMMMER, PERSONALUTBILDNING' OM (PUT=1)^(EUF=0)úANTP=1 'Vi har nu fastställt hushållets sammansättning enligt EU:s definition och jag övergår nu till frågor som berör dessa andra personer/andra personers sysselsättning. Den tid jag frågar om är som tidigare t.o.m. DAT2. (Skall vi börja med..)' OM (ANTP>1)^(BORTFALL=0)^(EUF=1) 'TRYCK 1 OCH ENTER' OM (EUF=0)úANTP=1 ((adb NMN) OM (EUF=1)^ANTP>1),' ',(RK1 OM (EUF=1)^ANTP>1) (('2 ',GRNA2) OM HJP2î1),' ',RK2 (('3 ',GRNA3) OM HJP3î1),' ',RK3 (('4 ',GRNA4) OM HJP4î1),' ',RK4 (('5 ',GRNA5) OM HJP5î1),' ',RK5 (('6 ',GRNA6) OM HJP6î1),' ',RK6 (('7 ',GRNA7) OM HJP7î1),' ',RK7 (('8 ',GRNA8) OM HJP8î1),' ',RK8 (('11 ',HJTX1) OM ' 'å1hjtx1),' ',RK11 (('12 ',HJTX2) OM ' 'å1hjtx2),' ',RK12 (('13 ',HJTX3) OM ' 'å1hjtx3),' ',RK13 (('14 ',HJTX4) OM ' 'å1hjtx4),' ',RK14 (('15 ',HJTX5) OM ' 'å1hjtx5),' ',RK15 ('20 AVSLUTA' OM (EUF=1)^(PUT=0)^(BORTFALL=0)),('20 TILLÄGGSFRÅGOR, PERSONALUTBILDNING' OM (EUF=1)^(PUT=1)^(BORTFALL=0)) BSLUT BORTFALL FÖR PERSON/ER (MELLANSLAG MELLAN VARJE) 2 (GRNA2 OM HJP2î1) 3 (GRNA3 OM HJP3î1) 4 (GRNA4 OM HJP4î1) 5 (GRNA5 OM HJP5î1) 6 (GRNA6 OM HJP6î1) 7 (GRNA7 OM HJP7î1) Seite 28

29 8 (GRNA8 OM HJP8î1) 11 HJTX1 12 HJTX2 13 HJTX3 14 HJTX4 15 HJTX5 20 AVSLUTA SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt SLUTT Seite 29