#F3 #Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "#F3 #Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du..."

Transkript

1 INTRO Följande frågor ställs för att anpassa vår undersökning till motsvarande i EU. 'Även Näringsdepartementet har intresse av vissa av dessa frågor.' OM NDEP=1 1 INTERVJU 9 VÄGRAR 8 SPRÅKSVÅRIGHETER 7 ÖVRIGT BORTFALL BESK VARFÖR BORTFALL, BESKRIV: FILTER BEKRÄFTA BORTFALL 1 INTERVJU 9 BORTFALL F2 'När började Du arbeta hos nuvarande arbetsgivare?' OM 12ånumf Tgr 'När började Du arbetet som egen företagare i Ditt (nuvarande) företag?' OM 12=numf Tgr ÅR MED 4 SIFFROR: F2A MÅN: F3 Du sade tidigare att Du arbetar deltid ô('i Din huvudsyssla') OM BIS=1 Är det därför att Du... 1 studerar 2 är sjuk (sjukdom) 3 inte kan finna heltidsarbete 4 inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F4 Seite 1

2 Du sade tidigare att Du som egen företagare ô('(i Din huvudsyssla)') OM BIS=1 vanligen arbetar mindre än 35 tim/vecka Är det därför att... 1 du studerar 2 du är sjuk (sjukdom) 3 arbetsuppgifterna inte räcker till mer arbete 4 du inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F5 Du sade tidigare att Du som medhjälpande familjemedlem ô('(i Din huvudsyssla)') OM BIS=1 vanligen arbetar mindre än 35 tim/vecka Är det därför att Du... 1 studerar 2 är sjuk (sjukdom) 3 inte kan finna heltidsarbete 4 inte vill ha heltidsarbete 8 ser efter barn eller tar hand om sjuka/handikappade vuxna 6 av andra skäl 9 Uppger inga skäl F5A Du sade tidigare att du vill arbeta mer timmar än du gör för närvarande. Skulle du vilja öka din arbetstid genom... 1 ett ytterligare arbete/bisyssla 2 att byta arbete 3 fler timmar i nuvarande arbete 4 fler av ovanstående sätt F5B Du sade tidigare att du har sökt mer arbete hos annan arbetsgivare. Sökte du då en bisyssla eller ville du byta arbetsgivare? 1 Sökte en bisyssla 2 Ville byta arbetsgivare F6 Du sade tidigare att Du har en tidsbegränsad anställning Är det därför att Du... 1 inte kan finna en fast/tillsvidareanställning 2 inte vill ha en fast/tillsvidareanställning Seite 2

3 F7 Hur länge varar (totala tiden) denna tidsbegränsade anställning? 1-1 månad månader månader månader månader månader månader 8 Mer än 3 år F8 Har Du skiftarbete eller arbetar Du enligt turlista och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig AT6 Vilket slags skift-/turlistearbete har du? 1 Kontinuerligt 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 2 Intermittent 3-skifts-/turlistearbete (inklusive benämningarna 4-, 5- och 6-skift) 3 2-skifts-/turlistearbete 4 Ibland nattskift/turlista, ibland dagskift/turlista 5 Fast tilldelning till ett givet skift 6 Andra slag av skift-/turlistearbete AT10 MED DENNA FRÅGA VILL VI KLARGÖRA OM VALET ATT ARBETA SKIFT DREVS AV PERSONLIGT INITIATIV AV IP ELLER AV ARBETSGIVAREN. FRÅGAN AVSER DEN TIDPUNKT DÅ IP TOG ARBETET. Varför tog du ett arbete som innebär skift? 1 Personligt initiativ 2 Kunde inte finna ett liknande jobb utan skiftarbete F9 Har Du kvällsarbete och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig Seite 3

4 F10 Har Du nattarbete och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F11 Har Du arbete på lördagar och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F12 Har Du arbete på söndagar och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F13 Har Du förvärvsarbete i hemmet och i så fall hur ofta?, regelbundet 2 Ja, då och då 3 Nej, aldrig F14 Har Du en överenskommelse med Din ô('huvud') OM BISî1arbetsgivare att Du ska utföra hela eller någon del av Din arbetstid i hemmet? F14A Utför Du sådant arbete regelbundet eller bara då och då? 1 Utför sådant arbete regelbundet 2 Utför sådant arbete då och då Seite 4

5 F15 F17 Har du några anställda i din bisyssla? F18 Söker Du annat arbete? F19 Varför söker Du annat arbete? 1 Risk att mista nuvarande arbete 2 Nuvarande arbete är tidsbegränsat 3 Söker ett extraarbete (bisyssla) 4 Önskar bättre arbetsförhållanden (lön, arbetets innehåll, arbetstider, resor i arbetet...) 7 Söker ett arbete med fler timmar än nuvarande arbete 8 Söker ett arbete med färre timmar än nuvarande arbete 5 Andra skäl 6 KAN EJ ANGE SKÄL F19A Ange vilka: F20 'Du sade tidigare att du sökte arbete/jobb' OM ASOK=1 Vad slags arbete söker Du? Vill Du ha en... 1 anställning på heltid 2 anställning på heltid men kan acceptera deltid 3 anställning på deltid men kan acceptera heltid 4 anställning på deltid 5 eller arbeta som egen företagare 6 KAN EJ UPPGE F20A Seite 5

6 'Du sade tidigare att du försökt få fler arbetstimmar.' OM ASOK=0 Ungefär hur många timmar lade Du ned på att söka 'arbete/jobb' OM ASOK=1'fler arbetstimmar' OM ASOK=0 under veckan måndagen DAT1 till och med söndagen den DAT2? Tänk på allt, alltså även läsa annonser och leta i jobbdatabaser timmar eller fler 87 Inga timmar 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA ANTAL TIMMAR: F20B Hur många jobb/arbeten sökte Du den veckan? Med söka menar vi här direkt kontakt med arbetsgivare eller svara på annons eller fler 87 Ej sökt något jobb den veckan 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA SKRIV ANTAL: F20C 'Låg detta arbete/jobb så långt borta, att Du inte skulle kunna dagpendla? 87 Nej 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA' OM (numf SVAR 'F20B')î1 'Hur många av dessa jobb/arbeten låg så långt borta, att Du inte skulle kunna dagpendla? eller fler 87 Ej sökt något jobb utanför dagpendlingsavstånd 88 VET EJ 99 VÄGRAR SVARA SKRIV ANTAL:' OM ~(numf SVAR 'F20B')î1 F21 Hur många månader har Du sökt annat arbete? ANTAL MÅNADER: F22 På vilket/vilka sätt söker Du arbete? FLERA ALTERNATIV TILLÅTNA. MELLANSLAG MELLAN VARJE. 1 Arbetsförmedling, offentlig 2 Arbetsförmedling, privat 3 Arbetsgivare 4 Släkt, vänner, fackförbund Seite 6

7 5 Satte in eller svarade på annonser i tidningar eller tidsskrifter 6 Studerade annonser i tidningar eller tidsskrifter 7 Sökte efter mark, lokaler eller utrustning 8 Sökte tillstånd, licenser, ekonomiska resurser 10 Väntade på svar på ansökningar 11 Väntade på att kallas till arbetsförmedling (offentlig) 12 Annat sätt 13 Inget sätt F23 Du sade tidigare att du söker arbete via arbetsförmedling. Är det offentlig eller privat arbetsförmedling? 1 Offentlig 2 Privat 3 Både och F24 F24A Kan du säga hur många månader det var sedan du sökte arbete? 100 MÅNADER ELLER FLER KODAS 98. BORTFALL KODAS 99. F25 Om Du erbjudits arbete under vecka V1 hade Du kunnat börja arbeta inom 14 dagar? F26 Varför inte? 1 studier 2 militärtjänst 3 kunde inte lämna nuvarande arbete så snabbt 4 sjukdom 5 personliga eller familjemässiga skäl 6 andra skäl 7 inget skäl uppgivet F27 Seite 7

8 Vad gjorde Du omedelbart innan Du började söka arbete? 1 Arbetade (inklusive lärlingsjobb) 2 Studerade (på heltid) 3 Gjorde värnplikten 4 Tog hand om barn/anhörig, hushållsarbete 5 Annat F27A Beskriv: F28 Har Du tidigare haft något arbete? F29 När slutade Du det arbetet/ditt senaste arbete? ÅR MED 4 SIFFROR: F29A MÅN: F30 Vilket var det viktigaste skälet till att Du slutade ('ditt senaste arbete' OM ' '=1SVAR 'F29'),('det arbetet' OM ' 'å1svar 'F29')? 1 Blev uppsagd eller arbetet upphörde (t ex företaget i konkurs) 2 Arbetet var tillfälligt, tidsbegränsat 3 Feriearbete 4 Personliga eller familjemässiga skäl 5 Sjukdom eller förhinder 6 Studier 7 Blev förtidspensionär 8 Blev ålderspensionär 10 Värnplikt 11 Andra skäl F30A Vilka? Seite 8

9 F31 Var Du anställd, egen företagare eller medhjälpande familjemedlem? 1 Anställd 2 Egen företagare 3 Medhjälpande familjemedlem F32 Hade Du några anställda, bortsett från eventuell hjälp av familjemedlemmar?, hade anställda F33 Hos vem arbetade Du? ('1 Samma arbete (',HNMN,') som vid förra intervjun') OM (numf ý2grad)î MAX LÄNGD PÅ SVAR ) Namn: F33A GATUADRESS: F33B ORT: F34 Vilken var den huvudsakliga verksamheten (tillverkningen) där? F35 Vilket yrke hade Du? YRKESTITEL: F36 Vilka var Dina huvudsakliga arbetsuppgifter? OBS! OM NÅGON AV FÖLJANDE, SKRIV EN NOLLA: Seite 9

10 Bagare Barnskötare Bilmekaniker Brevbärare Dagbarnvårdare Dagmamma Frisör Hemsamarit Kock, Kokerska Lokförare Läkare SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt Lokalvårdare, städare Målare Polis Servitris, Servitör Sjukvårdsbiträde Skräddare Snabbköpskassörska Tandläkare Tandsköterska Telefonist Veterinär MAX LÄNGD PÅ SVAR ) F37 Har Du under de senaste 4 veckorna studerat något eller gått på någon utbildning? Även studier av personligt intresse skall tas med. F38 Vilken sorts utbildning/träning är/var det? 1 Allmän grundutbildning som grundskola, icke yrkesinriktade gymnasiestudier 2 Gymnasiestudier med yrkesinriktning 3 Yrkesstudier på arbetsplatsen enbart 4 Yrkesstudier omväxlande på arbetsplatsen eller i skola/på institution 5 Eftergymnasiala studier som inte leder till universitetsexamen som sjuksköterska, polis, enstaka ämnen på universitet/högskola 6 Högskole/universitetsstudier som leder till examen som fil kand, civilekonom etc 7 Studier på distans, korrespondenskurser 8 Självstudier 9 Konferenser, seminarier, "workshops" 10 Andra studier F38D F38B Du svarade tidigare att du studerar (Grundskola, gymnasieskola, folkhögskola, KOMVUX). Är det... 1 Allmän grundutbildning som grundskola, icke yrkesinriktade gymnasiestudier 2 Gymnasiestudier med yrkesinriktning 8 Andra studier Seite 10

11 F38C Du sa tidigare att du studerar (Högskola/universitet). Är det... 5 Eftergymnasiala studier som inte leder till universitetsexamen som sjuksköterska, polis, enstaka ämnen på universitet/högskola 6 Högskole/universitetsstudier som leder till examen som fil kand, civilekonom etc 7 Forskarstudier 8 Andra studier F38A BESKRIV: F39 Hur många timmars studier per vecka var/är det? Räkna med såväl lektionstid som annan studietid. TIMMAR PER VECKA: 99 VET EJ/VILL EJ SVARA F40 'Du sade tidigare att du studerar.' OM (TSTU=1)^~SVARM38î1 2 Hur länge varade/varar utbildningen/träningen totalt? 1 Mindre än en vecka 2 Minst en vecka, men mindre än en månad 3 Minst en månad, men mindre är tre månader 4 Minst tre månader, men mindre än sex månader 5 Minst sex månader, men mindre än ett år 6 Ett år men mindre än två år 7 Två år eller längre 8 Obestämd längd F41 Är dessa studier/denna utbildning Din första yrkesutbildning? 3 Ej direkt yrkesutbildning, t ex Svenska För Invandrare (SFI) F42 Vad Är/var syftet med dessa studier/denna utbildning? 1 Vidareutbildning i nuvarande arbete 2 Utbildning på grund av tekniska förändringar eller för att Seite 11

12 möjliggöra befordran i arbetet 3 Studier/utbildning för att kunna återvända till arbetet efter en längre frånvaro 4 Andra vuxenstudier 5 Arbetsmarknadspolitisk åtgärd 6 Personligt intresse 7 Annat syfte 8 Grundläggande (yrkes)utbildning F42A Har du en yrkesutbildning på 6 månader eller mer som inte är på universitetsnivå? F42B Skedde den utbildningen i skola eller på arbetsplats eller både och? 1 Skola 2 Arbetsplats 3 Både skola och arbetsplats 4 VET EJ F42C Vilket år tog du din högsta examen? ÅR MED 4 SIFFROR: U1 U1a U1b U1c Seite 12

13 U1d SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt U1e F43 Är Du anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedlingen? F44 Får Du ersättning från Arbetslöshetskassa (A-kassa)? F45 Hade du samma arbetsplats för ett år sedan? 1 JA 2 NEJ annan arbetsplats 3 NEJ inget jobb F46 Vad gjorde du för ett år sedan? Var Du...? ô('1 I arbete (hade arbete)') OM (numf SVAR 'F45')î0 2 Arbetslös 3 Studerande 4 Pensionär eller förtidspensionär 5 Arbetsoförmögen pga handikapp 6 Värnplikt 7 Hushållsarbete 8 Annat 9 EJ SVAR F47 Hos vem arbetade Du då (för ett år sedan)? ('1 Samma som senaste arbetet (',(SVAR 'F33'),')') OM (û(svar 'F33'))>1 MAX LÄNGD PÅ SVAR ) Namn: Seite 13

14 F47A GATUADRESS: F47B ORT: F48 Vilken var den huvudsakliga verksamheten (tillverkningen) där? F49 Var du anställd, egen företagare eller arbetade du som medhjälpande familjemedlem då (för ett år sedan)? 1 anställd 2 egen företagare utan anställda 3 egen företagare med anställda 4 medhjälpande familjemedlem F50 Var bodde du för ett år sedan? 1 Samma ställe (län) som nu 2 Annat län 3 Annat land F51 F51A Vilket land? F52 F52A Vilket län? Seite 14

15 1 Stockholms län 25 Norrbottens län 3 Uppsala län 4 Södermanlands län 5 Östergötlands län 6 Jönköpings län 7 Kronobergs län 8 Kalmar län 9 Gotlands län 10 Blekinge län 12 Skåne län 13 Hallands län 14 Västra Götalands län 17 Värmlands län 18 Örebro län 19 Västmanlands län 20 Dalarnas län 21 Gävleborgs län 22 Västernorrlands län 23 Jämtlands län 24 Västerbottens län AT1A Denna gång har vi några ytterligare frågor om arbetsformer och arbetstider till dig som är 'anställd' OM (numf Tgr)î1 2 3'företagare' OM (numf Tgr)î12. 'FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER FÖRHÅLLANDENA I HUVUDSYSSLAN.' OM BIS=1 Kan du själv bestämma hur ditt arbete skall utföras? AT1B Kan du själv bestämma när ditt arbete skall utföras? AT2 ô('arbetar du vanligen för ett eller flera företag') OM (numf Tgr)î(1,2,3)ô('Arbetar du vanligen för en eller flera uppdragsgivare eller kunder') OM (numf Tgr)î12' (i din huvudsyssla)' OM BIS=1? 1 Arbetar vanligen för 1 företag/uppdragsgivare/kund 2 Arbetar vanligen för mer än 1 företag/uppdragsgivare/kund AT3A När ett arbete är färdigt, en produkt levererad eller en tjänst utförd så är arbetet slut och nya arbetsuppgifter måste sökas? Seite 15

16 SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt AT3B Är ditt arbete slut när ett tidsbegränsat kontrakt går ut? AT4A Här läggs skillnaden mellan M1 och M2 om M1>M2 AT4B Trots att det faktiska antalet timmar man arbetar, inte överstiger eller är lika stort som antalet timmar man enligt överenskommelse ska arbeta, kan det hända att man arbetar övertid. Har du arbetat övertid under veckan mån DAT1 t.o.m. sön DAT2? AT4C Hur många timmar har du arbetat över? SKRIV IN ANTALET TIMMAR. AT5A Du sa tidigare att du jobbade ôtot1 timmar mer än du skulle göra under veckan mån DAT1 t.o.m. sön DAT2. Hur många av dessa timmar var betald övertid? ANTAL TIMMAR: AT5B Hur många av dessa timmar var betald övertid? ANTAL TIMMAR: AT7 Hur är din arbetstid reglerad? Seite 16

17 1 Fast tidpunkt för början och slut på arbetsdagen (ej flex) 2 Ett fast antal timmar per vecka/månad eller år skall utföras 3 Flextid 4 Individuell överenskommelse 5 Bestämmer själv 6 Annat AT7A Beskriv: AT8 Kan du använda dina inarbetade timmar till att ta hela dagar eller veckor ledigt utan att det påverkar din ordinarie överenskomna semester? AT9 Om du arbetar fler timmar utöver det minimum som är överenskommet, räknas då dessa timmar som övertid? AT11 MED DENNA FRÅGA VILL VI KLARGÖRA OM VALET ATT ARBETA ENLIGT IPS ARBETSTIDSARRANGEMANG DREVS AV PERSONLIGT INITIATIV AV IP ELLER AV ARBETSGIVAREN. FRÅGAN AVSER DEN TIDPUNKT DÅ IP TOG ARBETET. Varför tog du ett arbete som innebär: TEXTAT79? 1 Personligt initiativ 2 Kunde inte hitta ett liknande jobb utan detta arbetstidsarrangemang inom detta yrke eller näringsgren T1 Nu följer frågor om medlemmarna i Ditt hushåll. Enligt de uppgifter som vi har, består Ditt hushåll av följande personer: 1 GRNA1 ôgrpn1 2 GRNA2 ôgrpn2 3 GRNA3 ôgrpn3 4 GRNA4 ôgrpn4 Seite 17

18 5 GRNA5 ôgrpn5 6 GRNA6 ôgrpn6 7 GRNA7 ôgrpn7 8 GRNA8 ôgrpn8 SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt Enligt EU är ett hushåll antingen en person som bor ensam eller en grupp av människor som bor på samma adress och delar hushållsutgifter, dvs de äter minst en måltid tillsammans varje dag eller har ett gemensamt sällskapsrum. Stämmer de nyss uppräknade personerna med denna definition? 1 JA 2 NEJ, LÄMNAT 3 NEJ, TILLKOMMIT 4 NEJ, BÅDE LÄMNAT OCH TILLKOMMIT T2 Vilka av de uppräknade ingår fortfarande i hushållet enligt EU:s definition? 1 GRNA1 ôgrpn1 2 GRNA2 ôgrpn2 3 GRNA3 ôgrpn3 4 GRNA4 ôgrpn4 5 GRNA5 ôgrpn5 6 GRNA6 ôgrpn6 7 GRNA7 ôgrpn7 8 GRNA8 ôgrpn8 SKRIV IN SIFFRORNA FÖR PERSONERNA SOM INGÅR I HUSHÅLLET! SKRIV SIFFRORNA MED MELLANSLAG MELLAN VARJE. T3 Hur många har tillkommit genom EU:s definition? SKRIV ANTAL: FEM ELLER FLER, SKRIV 5 KOLL Hushållet består av: adb NMN ô(grna2) OM HJP2î1 ô(grna3) OM HJP3î1 ô(grna4) OM HJP4î1 ô(grna5) OM HJP5î1 ô(grna6) OM HJP6î1 ô(grna7) OM HJP7î1 ô(grna8) OM HJP8î1 ô('och ytterligare') OM (numf SVAR 'T3')>0 ô((numf SVAR 'T3')) OM (numf SVAR 'T3')>0 ô('person') OM (numf SVAR 'T3')>0ô('er') OM (numf SVAR 'T3')>1 enligt EU:s definition. 1 STÄMMER 2 STÄMMER INTE Seite 18

19 DUM1 ô('jag vill nu ställa frågor om den andra') OM ANTPî2 ô('personen i hushållet.') OM ANTPî2 ô('jag vill nu ställa frågor om de andra') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('personerna i hushållet.') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('jag vill att Du för varje person besvarar ett') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) ô('antal frågor. Vi tar en person i taget.') OM (ANTP>2)^(PERS1î0) T4 Tillagd person 1 : Vad heter den (första) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T5 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T5A MÅN: T5B DAG: T5C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T5D KÖN: Seite 19

20 1 MAN 2 KVINNA SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T6 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T61 Vilket? T6A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T62 Vilket? T6B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. Seite 20

21 ANTAL ÅR: SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T7 Tillagd person 2 : Vad heter den (andra) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T8 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T8A MÅN: T8B DAG: T8C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T8D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T9 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt Seite 21

22 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T91 Vilket? T9A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T92 Vilket? T9B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T10 Tillagd person 3 : Vad heter den (tredje) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN Seite 22

23 T11 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T11A MÅN: T11B DAG: T11C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T11D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T12 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt Seite 23

24 T121 Vilket? T12A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T122 Vilket? T12B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T13 Tillagd person 4 : Vad heter den (fjärde) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T14 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: Seite 24

25 T14A MÅN: T14B DAG: T14C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T14D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T15 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T151 Vilket? T15A Seite 25

26 Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T152 Vilket? T15B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: T16 Tillagd person 5 : Vad heter den (femte) tillagda personen? SKRIV FÖR- O EFTERNAMN T17 Vilket år är han/hon född? ÅRET ANGES MED 4 SIFFROR, T EX 1899, VILL EJ SVARA/VET EJ ÅR: T17A MÅN: T17B Seite 26

27 DAG: SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt T17C Och de 4 sista siffrorna i personnumret? 9 VET EJ T17D KÖN: 1 MAN 2 KVINNA T18 Vilket är hans/hennes medborgarskap? 1 Svenskt 12 Belgiskt 2 Norskt 13 Engelskt/Walesiskt/Skottskt/Nordirländskt 3 Danskt 14 Franskt 4 Finskt 15 Grekiskt 5 Jugoslaviskt f.d 16 Holländskt 6 Polskt 17 Irländskt 7 Turkiskt 18 Italienskt 8 Irakiskt 19 Luxemburgskt 9 Iranskt 20 Portugisiskt 10 Vietnamesiskt 21 Spanskt 11 Etiopiskt 22 Tyskt 23 Österrikiskt 88 Övrigt T181 Vilket? T18A Vilket är hans/hennes födelseland? 1 Sverige 12 Belgien 2 Norge 13 England/Wales/Skottland/Nordirland 3 Danmark 14 Frankrike 4 Finland 15 Grekland 5 Jugoslavien f.d 16 Holland 6 Polen 17 Irland 7 Turkiet 18 Italien 8 Irak 19 Luxemburg 9 Iran 20 Portugal 10 Vietnam 21 Spanien Seite 27

28 11 Etiopien 22 Tyskland 23 Österrike 88 Övrigt T182 Vilket? T18B Hur många år har han/hon varit i Sverige? OM 1-10 ÅR, SKRIV ANTALET ÅR. OM 11 ÅR ELLER MER, SKRIV 11. ANTAL ÅR: SLUT ('Vi återkommer med en intervju i MON6. Kan vi då ringa på samma telefonnummer? ANTECKNA TELEFONNUMMER OCH LÄMPLIGA TIDER O DYL PÅ UB:N.' OM (PUT=0)^(' 'å1mon6)^((antp=1)ú(bortfall=1)ú(euf=0))),('det var sista intervjun med dig... Tack för Din medverkan...' OM (PUT=0)^(' '=1MON6)^((ANTP=1)ú(BORTFALL=1)ú(EUF=0))) 'TILLÄGGSFRÅGOR KOMMMER, PERSONALUTBILDNING' OM (PUT=1)^(EUF=0)úANTP=1 'Vi har nu fastställt hushållets sammansättning enligt EU:s definition och jag övergår nu till frågor som berör dessa andra personer/andra personers sysselsättning. Den tid jag frågar om är som tidigare t.o.m. DAT2. (Skall vi börja med..)' OM (ANTP>1)^(BORTFALL=0)^(EUF=1) 'TRYCK 1 OCH ENTER' OM (EUF=0)úANTP=1 ((adb NMN) OM (EUF=1)^ANTP>1),' ',(RK1 OM (EUF=1)^ANTP>1) (('2 ',GRNA2) OM HJP2î1),' ',RK2 (('3 ',GRNA3) OM HJP3î1),' ',RK3 (('4 ',GRNA4) OM HJP4î1),' ',RK4 (('5 ',GRNA5) OM HJP5î1),' ',RK5 (('6 ',GRNA6) OM HJP6î1),' ',RK6 (('7 ',GRNA7) OM HJP7î1),' ',RK7 (('8 ',GRNA8) OM HJP8î1),' ',RK8 (('11 ',HJTX1) OM ' 'å1hjtx1),' ',RK11 (('12 ',HJTX2) OM ' 'å1hjtx2),' ',RK12 (('13 ',HJTX3) OM ' 'å1hjtx3),' ',RK13 (('14 ',HJTX4) OM ' 'å1hjtx4),' ',RK14 (('15 ',HJTX5) OM ' 'å1hjtx5),' ',RK15 ('20 AVSLUTA' OM (EUF=1)^(PUT=0)^(BORTFALL=0)),('20 TILLÄGGSFRÅGOR, PERSONALUTBILDNING' OM (EUF=1)^(PUT=1)^(BORTFALL=0)) BSLUT BORTFALL FÖR PERSON/ER (MELLANSLAG MELLAN VARJE) 2 (GRNA2 OM HJP2î1) 3 (GRNA3 OM HJP3î1) 4 (GRNA4 OM HJP4î1) 5 (GRNA5 OM HJP5î1) 6 (GRNA6 OM HJP6î1) 7 (GRNA7 OM HJP7î1) Seite 28

29 8 (GRNA8 OM HJP8î1) 11 HJTX1 12 HJTX2 13 HJTX3 14 HJTX4 15 HJTX5 20 AVSLUTA SE_Questionnaire_SE_Ahm2001.txt SLUTT Seite 29

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut?

Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Hur ser de värmländska flyttströmmarna ut? Tomas Riste, regionråd Catarina Segersten Larsson, regionråd Bo-Josef Eriksson, statistiker Ann Otto, omvärldsanalytiker Varför är det intressant att studera

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

AKU-statstik: deltidsarbetslösa

AKU-statstik: deltidsarbetslösa AKU-statstik: deltidsarbetslösa Redovisat i 100-tal År Deltidsarbetslösa (1-34 tim/v) Deltidsarbetande (1-34 tim/v) Samtliga anställda (1-97 tim/v) Män Tot Män Kvinnor Tot Män Kvinnor Tot Kvinnor År 2000

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN

KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN Bilaga 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(1) KORT INSTRUKTION AV AD-HOC MODUL OM ARBETSTID OCH ARBETETS ORGANISATIN De personer som denna modul åsyftar att titta på är i första hand de som är anställda. Och

Läs mer

Deltagande i olika former av studier

Deltagande i olika former av studier Deltagande i olika former av studier 9 Vill inte vara med Avsluta intervjun Text i kursiv stil är instruktioner till intervjuarna som skall synas i DATI och behöver bara läsas upp för den intervjuade personen

Läs mer

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck

Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov. 14 december 2011. Lena Liljebäck Att möta arbetsgivarnas kompetensbehov 14 december 2011 Lena Liljebäck Svagare utveckling på arbetsmarknaden kommande år Drygt 170 000 jobb har tillkommit på 2 år Sysselsättningens ökning stannar upp 2012

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB

Seminarium: Regionala matchningsindikatorer. Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Seminarium: Regionala matchningsindikatorer Katja Olofsson Prognosinstitutet, SCB Syfte och upplägg Syfte Att förbättra användningen av de regionala matchningsindikatorerna genom att gå igenom, studera

Läs mer

Arbetskraftsundersökningen (AKU)

Arbetskraftsundersökningen (AKU) SCB Nyklassblankett 1 AM/AKU 2005-04-01 Arbetskraftsundersökningen (AKU) De frågor jag nu ska ställa rör arbete, studier och önskemål om arbete. Jag börjar med att fråga om vecka veckonummer, dvs. måndagen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Enkätintervjuer sommaren 2012

Enkätintervjuer sommaren 2012 Enkätintervjuer sommaren 2012 Positionstema Alla framgångsrika destinationer väcker tydliga och positiva associationer hos sina målgrupper: Doft +Associationer =Uppsala nyrostat kaffe + kulturhistoria

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014

SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 SJUKVÅRDSLYFT MED TRAINEEJOBB OCH UTBILDNING STEFAN LÖFVEN CARIN JÄMTIN MAGDALENA ANDERSSON MIKAEL DAMBERG 12 AUGUSTI 2014 VÅRA UTMANINGAR Hög arbetsbelastning och för mycket administration Framtida kompetensförsörjning

Läs mer

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010

Sveriges villaägare om privatekonomin 2011. Rapport december 2010 Sveriges villaägare om privatekonomin 2011 Rapport december 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje

HSF Ref 1500/600 Box 12081 102 23 STOCKHOLM Norrtälje kommun/ Tio hundranämnden Box 804 761 28 Norrtälje ÖVERBLICK ÖVER PATIENTGRUPPER OCH KOSTNADSANSVAR INOM VÅRDVAL FÖR SOMATISK SPECIALISTVÅRD Denna sammanställning är en vägledning för fakturering av vårdkostnader gällande de olika patientkategorierna inom

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter

Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter NV 41 SM 1403 Inkvarteringsstatistik för Sverige 2013 Totalundersökning av Sveriges hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och förmedlade privata stugor och lägenheter Accommodation statistics 2013,

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström

Sveriges utrikesfödda akademiker. Juni 2015. Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Juni 2015 Josefin Edström Sveriges utrikesfödda akademiker Josefin Edström Josefin Edström och Saco 2015 ISBN: 978-91-88019-07-3 www.saco.se Förord Saco har under många

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010

Sveriges villaägare om grannrelationer. Rapport september 2010 Sveriges villaägare om grannrelationer Rapport september 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2015 Nummer Parameter Fråga Bakgrundsuppgifter om arbetsstället Intro I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser,

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Pressmeddelande 2010-01-04

Pressmeddelande 2010-01-04 Pressmeddelande 2010-01-04 Dags för nya vanor: Var femte anställd i Stockholms län har högt blodtryck I början på året satsar många på att förändra sina levnadsvanor och det kan behövas. Nästan var femte

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer