Hänginfo Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hänginfo 2009. Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde."

Transkript

1 Hänginfo 2009 Information till företag med hängavtal för bygg/anläggning, plåt, VVS isolering, glas och kyla inom Byggnads avtalsområde. Helglön I samtliga avtal gäller helglön. Alla helgdagar som infaller på måndag till fredag utbetalas med grundlön enligt avtalet, om inget annat är skrivet i avtalet. Bygg/Anläggning Helglön betalas ut med 128 kronor per timme, Ersätts med grundlön per timme Ingår alltid i veckolönen Ska inte ingå i underlaget för löneredovisning Ska ingå i semesterlöneunderlaget Helglön utges för nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, kristi himmelfärds dagen, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton och som infaller på en vardag (måndag-fredag). VVS Helglön betalas ut med 130 kronor per timme, Ersätts med grundlön per timme Ingår alltid i veckolönen Helglön betalas för nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, 1 maj, kristi himmelfärds dagen, nationaldagen, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton som infaller på en vardag (måndag-fredag). Bleck och Plåt Nivån på helglönen är fastställd. Se semesterkassans hemsida: Helglön betalas ut för nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, påskafton, annandag påsk, första maj, kristi himmelsfärdsdagen, pingstafton, nationaldag, midsommarafton, julafton, juldagen, annandag jul och nyårsafton som infaller på en vardag (måndag till fredag).

2 Glas Helglön betalas ut med 128 kr per timme, Helglön utbetalas för röda dagar som infaller måndag till fredag Helglön utbetalas på fridagar som är julafton, nyårsafton, påskafton, midsommarafton samt nationaldagen. Arbetstidsförkortning Byggavtalet med 32 timmar Heltidsanställd arbetstagare som arbetar under hela ovanstående period har rätt till arbetstidsförkortning med 32 timmar. För arbetstagare som inte jobbar hela perioden eller slutar sin anställning, eller är frånvarande av orsak som inte ersätts av lön, beräknas arbetstidsförkortningen med 1/365 av 32 timmar för varje övrig anställningsdag. Om intjänad tid inte tagits ut får arbetstagaren istället kontant ersättning med den lön som gäller vid tidpunkten. VVS Anställd arbetstagare som arbetat heltid under perioden 1 januari 2009 till 31 december 2009 har rätt till 32 timmars individuell arbetstidskonto + 8 timmar. (Då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska en permissionsdag läggas ut under samma år.) Underlaget för avsättningen är den lön som utbetalats för arbetad tid under avsättningsåret. Vid betald ledig tid och vid kontant ersättning är avsättningen 1,76 procent. Vid insättning till pensionspremie är avsättningen 2,4 procent. Vid kontant ersättning utbetalas beloppet senast under juni månad. Om arbetstagaren inte senast vid uttagsårets utgång utnyttjat sitt val, utbetalas dessa som kontant ersättning. Se: VVS installationsavtalet sid och sid 23 mom 15. Plåt med 32 timmar Heltidsanställd arbetstagare som arbetar under ovanstående period har rätt till 32 timmar + 8 timmar arbetstidsförkortning. (Då nationaldagen infaller på en lördag eller söndag ska en permissionsdag läggas ut under samma år). För arbetstagare som inte jobbar hela denna period beräknas arbetstidsförkortningen med 1/365 x 40 timmar för varje övrig anställningsdag. Om dagarna inte är utnyttjade innan ska motsvarande pengar betalas ut till nästkommande lön. Vid avslutad anställning och ej uttagen arbetstidsförkortning betalas det ut i pengar i samband med slutlön. Om arbetstagare slutat på egen begäran och tagit ut mer arbetstidsförkortning än som intjänats, avräknas uttagen men ej intjänad arbetstidsförkortning på slutlön. Glasavtalet med 32 timmar Heltidsanställd arbetstagare som arbetar under ovanstående period har rätt till 32 timmars arbetstidsförkortning. Utläggning av dessa ska ske i överenskommelse med arbetsgivaren. Ersättningen för dessa dagar är utgående lön. Dagarna förfaller vid årsskiftet om de inte är uttagna i tid. Om intjänad tid inte tagits ut får arbetstagaren istället kontant ersättning med den lön som gäller vid den tidpunkten.

3 Uppsägningar och permitteringsregler Vid uppsägningar och permitteringar ska alltid företaget förhandla med lokal fackförening. 1. Provanställning kan avbrytas i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagare med varseltid två veckor (kopia för kännedom till berörd lokalavdelning). 2. Tidsbegränsad anställning kan avbrytas i samråd med arbetsgivare och arbetstagare med en varselmånad (kopia för kännedom till berörd lokalavdelning). 3. Vid tillsvidare anställning ska företaget kalla berörd facklig lokalavdelning för förhandling. 4. Om företaget kommer behöva säga upp mer än 19 anställda ska varsel enligt Främjandelagen ske. Detta ska skickas till Arbetsförmedlingen. Detta gäller oavsett om den anställde är fackligt ansluten eller inte. Ta kontakt med berörd fackförening och begär en förhandling. När förhandlingarna är klara och den anställde slutar på företaget ska han/hon får ett arbetsgivarintyg. Intyget hämtas och fylls i på AMS hemsida. Det kan också skrivas ut från Byggettans hemsida. När den anställde har slutat på företaget ska innestående semesterersättning utbetalas senast trettio dagar efter den anställdes sista arbetade dag Underentreprenörer och bemanningsföretag Innan företaget ska använda en underentreprenör, måste företaget anmäla in det till berörd facklig lokalavdelning. Gällande bemanningsföretag ska detta förhandlas med lokalavdelningen. Följande krav ställer vi på underentreprenören Gällande kollektivavtal för det arbete som ska utföras eller har en utfästelse tecknat med Byggnads F-skatt Momsregistrerade Att företaget följer gällande lagar, avtal och skattelagstiftning En särskild blankett ska sändas till respektive lokalavdelning. Blanketter går att få från Bemanningsföretag ska vara godkända och inkopplade av LO. För mer information se MBL 11 Innan arbetsgivare beslutar om viktigare förändring av sin verksamhet, ska han på eget initiativ förhandla med berörd lokal fackavdelning.

4 Löneredovisning och uppgiftsskyldighet Företaget har skyldighet att fortlöpande redovisa löner eller uppgiftsskyldighet (som finns i VVS-avtalet) till berörd lokalavdelning varannan månad. Blanketter går att få på Redovisningen ska innehålla: Löneperiod Arbetsplatser Personnummer Namn Bruttolönesumma Arbetade timmar Utebliven redovisning kan komma att påverka bolagets godkännande som underentreprenör. Hyra in arbetskraft Den som hyr in arbetskraft är skyldig att undersöka arbetsförhållandena, bedöma riskerna för arbetsskador samt vidta åtgärder och ge instruktioner. Den som hyr ut arbetskraft bör vara uppmärksam på den anställdes totala fysiska och psykiska belastning när han eller hon hyrs ut till olika ställen. Den arbetsgivare som hyr ut arbetskraft har kvar sitt ansvar för de anställda och är skyldig att genomföra långsiktiga arbetsmiljöåtgärder exempelvis i fråga om utbildning och rehabilitering. Detsamma gäller också vid distansarbete, till exempel när arbetstagaren utför arbete i sitt eget hem. Skyddsombudens rätt Skyddsombudets uppgift är att bevaka arbetsmiljön för arbetstagarnas räkning, delta i planeringen samt begära åtgärder hos arbetsgivaren som ombudet anser behövs för att undanröja risker (AML 6 kap.4, 6, 6a och 7 ). Även arbetsgivaren har nytta av att skyddsombudet bevakar arbetsmiljöfrågorna. Nytt från januari 2010 är att skyddsombudet har mandat att företräda inhyrd/inlånad personal från andra företag. Det betyder att skyddsombudet har rätt att stoppa arbetet för inhyrd/inlånad personal. Skyddsombud kan inte företräda underentreprenörer (UE) Lärlingar Har ditt företag möjlighet att ta emot lärlingar? Cirka 300 lärlingar är utan lärlingsplats och behöver fullfölja sin utbildning. Kontakta yrkesutbildningen på Byggettan på telefon för mer information. För glaslärlingar finns ett nytt yrkesutbildningsavtal. Det är därför viktigt att läsa yrkesutbildningsavtalet i Glasavtalet på eller kontakta Glasbranschens lärlingsnämnd för registrering och information.

5 Förlängd utbildningstid för de nya byggarbetsmiljösamordnarna Utbildningskravet för byggarbetsmiljösamordnare skjuts upp ett år och träder i kraft först den 1 januari 2011, enligt beslut av Arbetsmiljöverket. Det sker genom en ändring av föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete, AFS 2008:16. Utbildningen av arbetstagare, som ska fungera som byggarbetsmiljösamordnare, är redan igång. Inspektörer från Arbetsmiljöverkets samtliga distrikt har uppmuntrat och stött arbetet. Många av de större arbetsgivarna inom byggsektorn behöver emellertid längre tid på sig att klara av sitt åtagande. Vid frågor kontakta Tomas Kullberg, Arbetsmiljöansvarig på Byggettan Administrationsavgiften - faktura Ditt företag får en gång om året en faktura på administrationsavgift, som höjts till kr (info finns i Hänginfo nr 2 utskick i april 2009, som nu finns upplagd på hemsidan). I administrationsavgiften ingår Avtalsfrågor Blanketter som finns att hämta på Byggettans hemsida Hänginfo Avtalsmaterial Supplement och resekostnadsbestämmelser och traktamenten Ackordsuppgörelser Jourfrågor via en ombudsman vardagar mellan kl och Byggettans hemsida Blanketter och annan viktig information finns nu på Du går in under fliken För företag. E-post Vi kommer fortlöpande att skicka hänginfo med e-post. Har du fått denna information per brev ber vi dig snarast mejla företagets organisationsnummer och e-postadress till Om du ändrar e-postadress ska detta också anmälas till oss. Ansvarig utgivare Byggettan Byggettans växel har öppet Johan Lindholm Skytteholmsvägen 2 mån-onsd 8-12 och Telefon Box 1288, Solna fre 8-12 E-post Telefon Fax Jourtelefon mån-fre 8-12 och Lokalkontor Visby Arbetarrörelsens Hus E-post VISBY Redigerat Anki Nordlander Telefon Fax Hemsida

Kollektivavtal. mellan

Kollektivavtal. mellan Kollektivavtal mellan Företag: Industrifacket Metall (IF Metall) Org. nr: Adress: Olof Palmes gata 11 105 52 Stockholm Land: Tel: Tel: +46 8 786 80 00 Fax: Fax: +46 8 24 86 74 Avseende arbeten som utförs

Läs mer

VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2010-04-01-2012-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Allmänna förhållningsregler...4

Läs mer

AVTAL FÖR VÄG & BAN. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO

AVTAL FÖR VÄG & BAN. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO AVTAL FÖR VÄG & BAN 2013 2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och SEKO INLEDNING AVTAL FÖR VÄG & BAN 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka

Skiftarbete. Vid bergarbete och 2-skiftsgång 35 Kontinuerlig 3 skiftgång 34 Intermittent 3-skiftsgång 32 fem nätter/vecka 1(21) INLEDNING Väg- och banavtalet 2013-2016 gäller under perioden 2013-04-01 till 2016-04-30. Det tryck du nu håller i handen är en sammanfattning av detta avtal och utgör således inget komplett avtal

Läs mer

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016

Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 2013 2016 1 Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 1 april 2013 31 mars 2016 Kollektivavtal mellan VVS Företagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet (Byggnads) De tidigare

Läs mer

Installationsavtalet

Installationsavtalet Region Mitt VK-28 Region Väst Region Syd VK-15 Sundsvall VK-21 VK-16 VK-9 VK-2 Göteborg VK-10 VK-1 Solna VK-31 VK-26 VK-8 Malmö Svenska Elektrikerförbundet Box 1123 111 81 Stockholm www.sef.se Region Nord

Läs mer

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl

Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Information till hängavtalsbundna företag på Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl Nytt gemensamt kollektivavtal för VVS och Kyl branschen har träffats med VVS Företagen för tiden 1 april 2013 31 mars 2016.

Läs mer

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser

VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser 2007-04-01-2010-03-31 VVS- Installationsavtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Avtalets art och omfattning...4 2 Om arbetares

Läs mer

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG

Att arbeta som. personlig assistent. i Brukarkooperativet JAG Att arbeta som personlig assistent i Brukarkooperativet JAG Magnus Andén, ordförande i Föreningen JAG och Cecilia Blanck, JAGs verksamhetschef Hej! Med den här broschyren vill vi hälsa dig välkommen som

Läs mer

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen

2012-04-01 2013-03-31. VVS-avtalet. Kollektivavtal och övriga överenskommelser. Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 VVS-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser Byggnads VVS Företagen 2012-04-01 2013-03-31 vvs-avtalet Kollektivavtal och övriga överenskommelser VVS Företagen Svenska Byggnadsarbetareförbundet

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31

ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom. Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 ANSTÄLLNINGSVILLKOR Telekom 2013 2016 Giltighetstid: 2013-04-01 2016-03-31 Övriga avtal på avtalsområdet Avtal om samverkan och utveckling Telekom Avtal om pension enligt ITP (särskild pensionsplan gäller

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal

Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal Livsmedelsindustrin Livsmedelsavtalet med tilläggsavtal 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetareförbundet Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Överenskommelsen mellan SAF och

Läs mer

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko

VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016. Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Service- och kommunikationsfacket - Seko VÄG- OCH BANAVTALET 2014-2016 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

Larm- och Säkerhetsavtal

Larm- och Säkerhetsavtal Larm- och Säkerhetsavtal mellan Stanley Sverige AB och Svenska Elektrikerförbundet 2014-2015 Gällande 2014-04-01 2015-03-31 1 april 2014-31 mars 2015 Följande avtal som tecknats mellan EIO och SEF gäller

Läs mer

Larm- och Säkerhetsavtal

Larm- och Säkerhetsavtal Larm- och Säkerhetsavtal mellan Stanley Security Sverige AB och Svenska Elektrikerförbundet 2012-2013 Gällande 2012-04-01 2013-03-31 Sida 1 Avtal_Systems_SEF_rev 100624.ind1 1 2010-08-11 10:05:47 1 april

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL TIDNINGSUTGIVARNA TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET HTF. mellan. och

KOLLEKTIVAVTAL TIDNINGSUTGIVARNA TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET HTF. mellan. och KOLLEKTIVAVTAL mellan TIDNINGSUTGIVARNA och TJÄNSTEMANNAFÖRBUNDET HTF rörande löner och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän vid dagstidningar m fl 1 april 2004 31 mars 2007 2 FÖRTECKNING ÖVER VISSA

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING

RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING RIKTLINJER FÖR UTSTATIONERINGSAVTAL TRÄDGÅRDSODLING Detta avtalsförslag gäller tillsvidare och kommer att ersättas med nytt i samband med att riksavtalet löper ut. LO har en organisationsplan som anger

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare

KOLLEKTIVAVTAL Friskolor. Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare KOLLEKTIVAVTAL Friskolor Giltighetstid: LR/Lärarförbundet 2013-09-01 2017-08-31 Kommunal 2013-09-01 2016-10-31 Vision 2013-09-01 tillsvidare Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29

KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 KOLLEKTIVAVTAL Personlig assistans (Bransch G) Giltighetstid: 2011-01-01 2012-02-29 Innehållsförteckning 1 AVTALETS OMFATTNING... 3 2 ALLMÄNNA FÖRHÅLLNINGSREGLER... 3 3 ANSTÄLLNING M M... 4 4 ANSTÄLLNINGENS

Läs mer

Nya avtal har träffats!

Nya avtal har träffats! Nya avtal har träffats! Här hittar du tidigare avtal men också förhandlingsprotokoll med bilagor som anger avtalade ändringar i bestämmelser om allmänna anställningsvillkor och nytt löneavtal. Nya kompletta

Läs mer

2013-2016. Gruventreprenadavtalet

2013-2016. Gruventreprenadavtalet 2013-2016 Gruventreprenadavtalet i Innehållsförteckning AVTALETS OMFATTNING... 7 1 Avtalets omfattning, föreningsrätt m.m.... 7 1.1 Avtalets omfattning... 7 1.2 Definitioner av parter och begrepp i detta

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF 2010-05-01 2012-05-31 KOLLEKTIVAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Sid 1. Avtal om allmänna anställningsvillkor 5 2. Anställningsbevismall,

Läs mer