Eva Nordström Smedjevägen 9 B SIMRISHAMN Tel: e-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eva Nordström Smedjevägen 9 B 272 91 SIMRISHAMN Tel: 0414-41 14 05 e-post: e.i.nordstrom@telia.com 20120406"

Transkript

1 Eva Nordström Smedjevägen 9 B SIMRISHAMN Tel: e-post: Tal: Kommunikation hos Komvux, 10 min. Läs miljön frisk! Exordium (Inledning) Detta tal är baserat på ett tvärvetenskapligt projektarbete hos Vuxenutbildningen med ämnena BIBELKUNSKAP, PSYKOLOGI EKOLOGI. Det är alltså inte akademiskt, därför att Bibeln som jag läser och studerar är Bibelns originalskrifter. De finns nu att bläddra i på Internet, Jehovas Vittnen. De som förstår vad miljödebatten egentligen handlar om förstår betydelsen av detta. Och för att Ni ska kunna ställa frågor har jag givit er en skriven information. En övergripande syn på dessa tre ämnen har jag funnit bl a genom BIBELSTUDIER Jehovas Vittnen 28 år, och genom PSYKOLOGI- EKOLOGISTUDIER Komvux. GENUSVETENSKAPär ett ämne jag hoppas få läsa. Och jag skall alltså våga mig på att tala om hur man läser sig till EN NY OCH BÄTTRE VÄRLD. och miljön befinner oss i obalans p gr a brist på andlig kraft. Narratio (Innehåll, berättelse, sakargument) När det gäller BIBELSTUDIER är det några bibeltexter, som ofta återkommit vid möten och läsning, och som ger en del förståelse av Bibelns avsikter. är Psalm 133 vers 1, där bröderna bor i endräkt, d v s pojkarna är sams. Och där bor också vi systrar, barn, ja hela ekosystemet. Psalmerna skrevs av David ca 500 f. Kr, och i Matteus kapitel 10 vi läsaom de konflikter, som skulle komma att uppstå i vår tid. Matteus skrev ner Jesu profetia om vår tid år 41 e. Kr. Dessa två texter utgör tillsammans en viktig del av en övergripande syn på Bibeln. Vi har ju lärt oss att PSYKOLOGI kan definieras som människans beteende och dess orsaker, å även i psykologen Arthur Janovslitteratur och forskning. Hans bok THE BIOLOGY OF LOVE kom ut år 2000 och där kan man läsa hur smärtgrinden i våra hjärnor öppnar och stänger. I hjärnan då bl a hormoner och endokrina opioider, och opioiderna i smärtgrinden består av opium. ågra andra opioider som bildas är dopamin, serotonin, adrenalin och kortison. Art Janov har skrivit om detta i många böcker, så ni kan läsaäven de första som han gav ut på 1970-talet. Han beskriver smärtgrinden som öppnar och stänger och den läkning som pågå genom bl a minnesprocesser så här: Fastän sådana grindar inte har påträffats, så tycks det som om befintliga endorfinreceptorer längs vägar av känslosignal-processer i hjärnan - genom våra endogena opioider - formar en sorts grind i hjärnan.

2 S. 2 av 5 Arthur Janov har fått ett material på detta tals tema av mig, och han har tackat för att jag visar intresse för ämnet. Det är många träffar på hans namn på internet, och jag hoppas att han lägger ut en bok att bläddra i. Jag vill alltså påstå att det är viktigt att förstå det som pågår i våra hjärnor när Jesus styr i himlen, och religionerna skapar förvirring. Janovs hjärnforskning är viktig för oss vanliga människor att känna till. Han kallades på 1970-talet för profet i USA - och det kan jag förstå. Så avgörande är hans forskning och kunskaper. Ämnet hjärnforskning utvecklas, och man kan ta del av denna genom bl a läsning vetenskaplig och populärvetenskaplig litteratur. Ni som läst EKOLOGIatt ett ekosystem omfattar alla levande varelser som finns inom ett område och tillsammans med miljön bildar ett ekologiskt system, en biotop. Invånarna i ett ekosystem påverkar varandra. För att förstå sammanhangen måste vi alltså ha en översiktlig syn på dessa tre ämnen för att skaffa oss en översiktlig syn på planeten, eko-systemen och mänsklighetens villkor för att leva här på jorden. De som har lästnaturkunskap minns Darwins forskningav djurs förändringar på Galapagosöarna, t ex finkarnas näbbar. De fick successivt större näbbar anpassade för överlevnad. I denna tid pågår ju inteen skapelseprocess som från bakterier blågröna alger - ödlor fåglar apor människor. Det kanske är ENDEMER kan kalla oss, anpassade successivt till nya förhållanden, tänker jag? Med uttrycken ENDEMI OCH ENDEMER arters förändringar beroende på förändrade miljöer. För att förstå hur vi ska kunna läsa miljön frisk krävs säkert tvärvetenskaplig forskning och en ny grundsyn. Ni kanske har sett ett TV-program om konstnären Salvador Dali omgärdad av vetenskapsmän. Det var antagligen symbiosforskningen som diskuterades och upptäcktes. Vi läste i Psykologin om Morfisk resonans, v s symbioser. Man gav då exempel på råttexperiment, som visade samband i beteenden trots stora geografiska avstånd. I NATURKUNSKAP B, EVOLUTIONEN vi som uppgift att läsaoch jämföra 1 MOSEBOK KAP. 1 OCH 2 NATURVETENSKAPEN, och den visar aktuella samband mellan Skapelseteorin och Evolutionsläran. Skulle denna debatt om skapelse och evolution kunna ge en förklarande lösning, såsom evolutionen med en följande biblisk andlig skapelseprocess och med en utveckling med endemiska och symbiotiska processer. Man förstår att Herren Jehova måste varna för kunskapsträdet av gott och ont. Det kanske var själva Livets träd, ty de kunde ju bli med barn utan att ha lästhans bok Bibeln! Precis som nu 6000 år efter Adam & Eva. Först nu kan sammanhangen förstås, lösningar bli öjliga genom kunskap och forskning inom bl a psykologin och ekologin. Forskarna börjar se delar, helhet och samband för att förstå och lösa problemen.

3 S. 3 av 5 Probatio (Argument, bevisning, åsikt) Nu har vi kommit till PROBATIO i talet och här är ett bevis, mitt tvärvetenskapliga projektarbete. Eftersom vi med detta tal befinner oss både i himlen och på jorden, har jag här en apelsin och ett knapphålshuvud. De föreställer solen och jorden som på proportionerliga 10 meters avstånd - på 8,5 ljusminuters avstånd - visar avståndet mellan solen och jorden.i Naturkunskapen for vi till Lund och universitetets teknikdagar och då fick vi veta detta. En av föreläsarna, där talade om genteknik, han menade att läsningär viktig för hjärnans utveckling. Apropå om Bibeln är en sagobok eller en faktasamling, så kan man i den läsaom jordens rund och att den hänger p.å ett intet (Job 26:7 och Jesaja 68:22). På andlig kraft hänger den. En faktasamling, säger kännarna om Bibeln - och till denna åsikt vill jag gärna ansluta mig. Mera probatio leder till forskarbevis som Kol 14-metoden, och helt nyligen fann man Herodes grav i Israel. Jämförelser med andra historieböcker ger också bevis för Bibeln som en faktasamling. En övergripande syn på ämnena bibelkunskap, psykologi ekologi skulle kunna leda till en övergripande förståelse för hur vi ska kunna rädda oss och ekosystemen. Vi måste alltså läsaalltsammans rätt och med förståelse av sammanhangen vara så lydiga som möjligt. Många Bibeltexter vittnar om detta, t ex. Filipperna 2:16 åder oss att hålla ett fast grepp om livets ord, så att vi på Kristi dag kan känna glädje över att vi inte mödat oss förgäves. man slår upp ordet födslovånda i Bibelns konkordans, d v s ordlista, så anges Romarbrevet 8:22. Där kan vi läsaatt hela skapelsen fortsätter att sucka tillsammans och lider smärta. Detta pågår nu just i denna stund p gr a brist på andlig kraft. Refutatio (Motargument) Men... många vill argumentera emot mina påståenden. Och visst... läsning är ett säkert sätt att ta in kunskap och förändras personligen. Men andra medier är också möjliga, radio och TV bl a. Glada och tacksamma kan vi väl vara över att Bibelns originalskrifter nu finns att läsa å Internet, alltså i en kombination av två medier. Naturvårdsföreningen hade ett möte med en geolog från Lunds Universitet 2006, som höll ett föredrag om planetens utveckling. Och med hans och Universitetets noggranna mätningar skulle vi komma att få en ny istid. Och det var han glad för, det nöjde han sig med. Det som jag hade att anföra om Bibel-läsning tyckte han då rakt inte var mycket att komma med. I ett radioprogram samma år 2006 räknade man med en ny istid om år. Men man tillade att människors inverkan gör det hela osäkert.

4 S. 4 av 5 Ja, så kan det gå när man läser som teknokraterna gör, d v s de av dem som inte läser förstår Bibeln och andra humanistiska ämnen. Då går det mot isen... Och helt åt pipan kan det gå om det å andra sidan smälter för fort. Då kommer Noas flod som vi brukar se på TV. Det är bråttom att läsa miljön frisk - för att ge oss själva och ekosystemen andlig kraft. Peroratio (manande avslutning) Hur kan vi då rädda oss? Vi består av kropp, själ och ande. Andlig kraft är liv, som vi får genom Bibelstudier, d v s läsning och bön. När det gäller själen är Psykologin äran om människans beteende och dess orsaker, och man bör kunna hantera de läckor som uppstår och man bör förstå att det är smärtgrinden i hjärnan som öppnar och stänger. Vi bör också känna till vad det innebär med andra religioners påverkan. Förvirring vill jag påstå. I Ekologin sambanden mellan människa, djur och plantsystem. Vår fysiska kropp är en del i detta ämne. Detta lär vi oss förstå genom läsning i ämnet Naturkunskp hos Vuxenutbildningen.. Nu lever vi ju inte på Jesu tid och utöver Bibeln bör man läsa a andra ämnen för att inte bli kvar i ett fundamentalistiskt samhälle. Genusvetenskap är ett nytt ämne, som säkert kommer att ge nya infallsvinklar, bl a om maktordningar och perspektiv på könen. Detta är säkert viktigt för både män och kvinnor att studera. Ty den balansen kan vara viktig för att förstå harmoni och hälsa. Könsskillnadens etik är en intressant aspekt inom ämnet. Det patriarkala systemet tillhör nog den tid då kvinnan behövde fysiskt skydd för att klara sig i en primitiv miljö. Idag har maktbalans med iq, eq och sq (intelligenskvot, emotionell kvot och social kvot - social kompetens) göra. Åtminstone borde det vara så. Det var trevligt att berätta för er om min syn på sammanhangen och försök till lösningar på problemen. Jag tackar för uppmärksamheten.# Eva Nordström

5 S. 5 av 5 Bibeltexter Filipperna kap. 2, vers 16. Håll ett fast grepp om livets ord. Matteus, kap. 10. Profetia om konflikter i familjer i nuvarande tid. Predikaren kap 1, vers 4. Jorden består till oöverskådlig tid. Psalm kap. 133, vers 1. Bröderna bor i endräkt. Romarbrevet kap 8, vers 22. Hela skapelsen suckar och våndas. Uppenbarelseboken, kap. 3, verser 7 och 8. Det öppnar inte, det stänger inte. Eva Nordström Läs miljön frisk! Distribution: År Sveriges Radio, Granskningsnämnden; P 1 Människor och tro; P1 Vinter: Readersdigest.se; 0102 Dagens Eko; Radiokorrespondenterna, Klotet, Aktuellt TV 2; Skånska Dagbladet; Lunds universitet; Aftenposten; Verdens Gang; BergensTidende; Helsingin Sanomat; Hufvudstadsbladet; Vasabladet; Jehovas Vittnen; Politiken; Berglingske Tidende;0324 Överförmyndaren i Simrishamn, Utbildningsförv; M- Magasin; Svensk Damtidning; FI; Nya Upplagan; Testfakta; Skolraset Aftonbladet; 0420 Ystads Allehanda; 0428 Klingel; ABF; 0509 Arena; YA, familjered.; 0511 Ystads Allehanda Nöje och Kultur; Trelleborgs Allehanda; Fredriksdalsteatern; Volvo; Dramaten; Stockholms Stadsteater; Vetenskapsakademien; TCO; SACO-DIK; 0525 Uppsala Univ.; Simrishamns kommun, infoavd.; Polisen; Säpo; Försvarsmakten; 0615 Naturvårdsföreningen; Amnesty; Greenpeace; Region Skåne; med flera...

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt.

24x7. TV för kropp, tanke och själ. LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. TV för kropp, tanke och själ 02 Tillbaka LifeStyleTV gör livet till en helhet, med uppfriskande program dygnet runt. Vi erbjuder ett brett utbud av program som vill berika och inspirera till en mera aktiv

Läs mer

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång

När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång När väckelsen kom till Efesos En predikoserie, hållen i Korskyrkan, Borås, av Micael Nilsson Del 2: Guds ord hade framgång Jag läste en liten berättelse i en bok jag har där hemma. Boken handlar om tider

Läs mer

Inledning. Född på nytt

Inledning. Född på nytt Tema: Leva med mål och mening Skapad för att bli lik Jesus Sid. 1(5) Syfte 3: Du är skapad för att bli lik Jesus Inledning Min predikan idag ska handla om den största tanke Gud någonsin tänkt för ditt

Läs mer

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005)

Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) Utdrag ur boken Kyrkan Mänsklighetens Hopp av Daniel Norburg (2005) En ny gemenskap De troende samlades regelbundet för att bli undervisade av Jesus sändebud, och de hade gemenskap med varandra och bröt

Läs mer

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf

Helande. En nyckel. Av: Johannes Djerf Helande En nyckel Av: Johannes Djerf Detta är min lilla nyckelknippa (visa), och här har jag bl.a. en nyckel till att öppna kyrkans dörrar med, en nyckel till expeditionen där jag jobbar, en nyckel till

Läs mer

Det behöver bli öken

Det behöver bli öken Det behöver bli öken Av: Johannes Djerf Det var varmt, ja det var olidligt varmt där han gick. Han hade varit ute på vandring i 40 dagar nu. Han var helt utmattad. Och den här dagen var inte direkt svalare

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Om känslornas inverkan på våra beslut

Om känslornas inverkan på våra beslut Om känslornas inverkan på våra beslut Katarina Gospic, 27 år, har disputerat i neuroekonomi. Hennes avhandling handlar om vad som händer i hjärnan när vi fattar beslut och hur vi reglerar våra känslor.

Läs mer

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Studiehandledning till. Meteorologernas. Väderbok. En studiehandledning från Studiefrämjandet Studiehandledning till Meteorologernas Väderbok En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas för att öka sina kunskaper inom

Läs mer

Skapa din framtid! En handbok i ledarskap och personlig utveckling. CJ Ledarskap & Personlig Utveckling

Skapa din framtid! En handbok i ledarskap och personlig utveckling. CJ Ledarskap & Personlig Utveckling Skapa din framtid! En handbok i ledarskap och personlig utveckling av Carl-Johan Forssén CJ Ledarskap & Personlig Utveckling Carl-Johan Forssén 2007 Tryck: Tabergs Tryckeri, Jönköping Layout: Linda Nilsson

Läs mer

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004

Bergspredikan. (del 2) L I V E T S K I L D E HEFTESERIE. Livets Källas häftesserie. www.livetskilde.org. Nr. 14 volym 3 oktober 2004 Livets Källas häftesserie Vill du veta mer? Se vår hemsida www.livetskilde.org Bergspredikan Guds Världsvida Kyrka 001BP2(s)102004 Bergspredikan (del 2) Bergspredikan (del 2) (del 2) L I V E T S K I L

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar

Kom och följ mig. Söndagsskolan 2015. Utbildningsresurser för ungdomar Kom och följ mig Söndagsskolan 2015 Utbildningsresurser för ungdomar inlärning och undervisning till omvändelse Söndagsskolan 2015 Utgiven av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga 2014 Intellectual

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf

Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf Trons livgivande kraft Av: Johannes Djerf I tisdags så var det dags för mig att för första gången klippa gräset vid Håkanstorp där familjen bor sedan 2 veckor tillbaks. Vilket jag hade sett fram emot,

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Smågrupper i kyrkans liv

Smågrupper i kyrkans liv Smågrupper i kyrkans liv STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS Innehåll Förord 2 Vad är en smågrupp? 4 Smågrupper i Bibeln Hur kan jag starta en smågrupp? 8 Steg 1.

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf

Beroende av Gud. Nehemja kap.5-6. Av: Johannes Djerf Beroende av Gud Nehemja kap.5-6 Av: Johannes Djerf I onsdags så började min dag med en olidlig huvudverk. Jag brukar ha det då och då av någon anledning. Jag kanske snarkar för hårt jag vet inte, Det är

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Inledning modul 1: Om depression och KBT

Inledning modul 1: Om depression och KBT Inledning modul 1: Om depression och KBT Välkommen till Internetbehandlingen och den första behandlingsveckan som du ägnar åt modul 1. Som du kommer att märka fungerar modul 1 som en introduktion och översikt

Läs mer

Depression bland unga tjejer och killar

Depression bland unga tjejer och killar Kandidatuppsats, FRI 302 Sociologiska Institutionen Box 114, 221 00 Lund 41-60 poäng Vårterminen 2007 Depression bland unga tjejer och killar Sofie Andersson Handledare: Carl- Göran Heidegren Abstract

Läs mer

HIMMEL OCH JORD LÄRARHANDLEDNING

HIMMEL OCH JORD LÄRARHANDLEDNING HIMMEL OCH JORD LÄRARHANDLEDNING 1 Om serien Himmel och jord är en serie om livsfrågor och religion som främst vänder sig till gymnasiet, men även går utmärkt att använda på högstadiet. Serien består av

Läs mer