ÅRSÖVERSIKT. Endast det bästa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSÖVERSIKT. Endast det bästa"

Transkript

1 ÅRSÖVERSIKT Endast det bästa

2 Innehåll FÖRETAGSPRESENTATION AFFÄRSOMRÅDEN DOTTERBOLAG Produkter och tjänster till konsumenter Produkter och tjänster till företag EGEN PRODUKTION OCH LOGISTIK FÖRETAGSANSVAR BOKSLUT Ledare 3 Ett varuhus för kvalitetsvarumärken 4 Styrelsen 5 Värderingar och strategi 6 Nyckeltal 7 Affärsområden 9 Förbrukningsvaror 10 Trädgårdsskötsel 12 Sport 13 Agentur 14 Pro 15 Växtskydd 17 Auto-Berner 18 Maskiner 19 Utländska dotterbolag 20 Produktutveckling och Logistik 21 Tillverkning 22 Personal 23 Ekonomi 24 Miljö 25 Bokslut 27 Nyckeltal 28 Nyckeltal 29 Resultaträkning 30 Balansräkning 31 Kontaktuppgifter 32 2

3 Berner förbereder sig för sitt jubileumsår i en stark och ny skepnad Under 2012 sjönk de finska konsumenternas förtroende för ekonomin. I relation till det allmänna ekonomiska läget klarade sig emellertid Berner rätt väl på alla sina affärsområden i Finland, Sverige och i Baltikum. Koncernens omsättning ökade med 12,2 procent jämfört med året innan och lönsamheten hölls på en god nivå. Under året genomförde Berner strategienliga åtgärder inriktade på fokusering på företagets huvudaffärsområden och på en utveckling av organisationens verksamhet. Inköpet och produktinformationshanteringen koncentrerades på den nya enheten Inköp. Under året gjordes förberedelser för att sammanslå Hälsovård och Forskning med Renlighet & Hygien till en ny avdelning med namnet Pro, samt avdelningarna Truckar och Renlighet & Hygien till den nya avdelningen Maskiner. I juni bytte Berner Aktiebolag namn till Berner Ab. För första gången i företagets historia avyttrade Berner ett betydande affärsområde i och med att Auto- Berner Kouvola och Auto-Berner Villmanstrand den 28 december 2012 såldes till Autovisio Oy. Berner hann verka inom bilhandeln i nästan 60 år. Årets största projekt var planerings- och byggstarten för två nya fabriker i Heinävesi. Rajamäkifabrikens produktion av etanolbaserade produkter flyttar till den nya teknokemiska fabriken i slutet av 2013, och tillverkningen av ättika i Rajamäki flyttar till Heinävesi i början av Företagets investeringar i dessa två nya fabriker är betydande och skapar tiotals nya arbetsplatser inom regionen. Berner fick ett viktigt erkännande i slutet av året, Finlands arbetslivspris. Priset beviljades av Social- och hälsovårdsministeriet samt av Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra. Berner fick priset för sin verksamhet inriktad på att stöda välmående i arbetet. En viktig del av denna verksamhet är Berners seniorprogram, företagets verktyg för att stöda sina äldre medarbetare så att de orkar i arbetet och kan fortsätta sina arbetskarriärer. Priset innebär ett erkännande för lyckade rutiner för personalledning och engagerar företaget att även i framtiden ta ansvar för sina anställdas välmående. Utgångsläget inför 2013 ser inte enkelt ut och det globala ekonomiska läget är utmanande. På grund av företagets långa och framgångsrika historia ser emellertid Berner med tillförsikt på framtiden. Vi står inför vårt 130-års jubileumsår som vi kommer att tillägna det finländska arbetet. Ett belägg för detta är våra nya produktionsanläggningar som snart kommer att stå färdiga i Heinävesi. Det högklassiga och framgångsrika arbete vi utför kommer även i fortsättningen att bygga på starka varumärken och på företagets värderingar: arbete, ärlighet, människan. Jag vill härmed tacka våra kunder för det gångna året. Nöjda kunder är vår viktigaste framgångsfaktor. Berner-koncernens personal förtjänar ett speciellt tack för ett väl utfört arbete i ett utmanande marknadsläge. Verkställande direktör George Berner 3

4 Berner, ett varuhus för högklassiga varumärken Berner är ett 130-årigt familjeföretag med en lång och framgångsrik historia som tillverkare av finländska produkter och importör av utländska varumärken. Vi är ett varuhus för högklassiga varumärken, och vi är experter på den finska vardagen. Vi arbetar för en bättre framtid och vi vill kunna erbjuda konsumenterna och våra kunder endast det bästa. Vår långsiktiga verksamhet styrs av företagets gemensamma värderingar: arbete, ärlighet och människan. Viktiga element inom vår affärsverksamhet är omsorgen om miljön och naturen. Berners huvudkontor och företagets produktutveckling ligger i Helsingfors och företagets fabriker i Heinävesi och Rajamäki. Berner har dotterbolag i Sverige och de baltiska länderna. 4

5 Styrelsen George Berner f. 1948, DI Verkställande direktör, konsul, Hannes Berner f. 1953, EM Vice ordförande Michael Berner f. 1952, DE Vice VD George Berner Hannes Berner Michael Berner Peter Berner f. 1945, DE Ordförande, kommerseråd Nicolas Berner f. 1972, JK Förvaltnings- och utvecklingschef Klaus Berner f. 1951, DE Delägare Peter Berner Nicolas Berner Klaus Berner Antti Korpiniemi f. 1961, AFM, Agronom, emba Direktör för Växtskydd och Trädgårdsskötsel Kirsi-Marja Koskelo f. 1955, EM Direktör Antti Rinta-Harri f. 1960, AFM, Agronom direktör för Agenturavdelningen Antti Korpiniemi Kirsi-Marja Koskelo Antti Rinta-Harri 5

6 Värderingar och strategi Värderingar Familjeföretaget Berners verksamhet har styrts av samma värderingar ända sedan 1880-talet: Arbete Ärlighet Människan Företagets grund vilar på det arbete som de anställda utför. Vid Berner är allt arbete värdefullt, betydelsefullt och produktivt. Arbetsverksamheten grundar sig på företagsamhet, och alla ska ha möjlighet att behärska det egna arbetet. All verksamhet grundar sig på ärlighet, både i förhållande till kunder, huvudmän, andra samarbetsparter och de anställda. Med ärlighet menar Berner en pålitlig, rättvis, jämlik, förutsägbar och öppen verksamhet. Berner är framgångsrikt då de anställda är framgångsrika. Alla våra anställda är jämlika som människor, oavsett ställning i företaget. Berner tar hand om och bryr sig om sina anställda och tror på deras möjligheter och förmåga att utvecklas. Strategi Ett stadigt växande finländskt familjeföretag Vi strävar efter en jämn tillväxt av omsättning och nettoresultat på 5 10 % om året. Vi växer genom att utveckla affärsverksamheten och genom företagsköp. Familjen är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig ägare. En ärlig, stabil och lönsam verksamhet skapar välstånd för personalen, intressegrupperna och familjen. Vi vill även i fortsättningen vara en intressant arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. En ledande mångsysslare Endast det bästa! Vi koncentrerar oss på högklassiga produkter och specialkompetens för krävande affärsområden. Våra viktigaste kunder är handeln, industrin och den offentliga sektorn. Vi satsar på egen produktutveckling, produktion, logistik och egna varumärken. Vi erbjuder det bästa importpartnerskapet och en hög kompetens inom internationella varumärken. Vår huvudmarknad är Finland och vi söker tillväxtmöjligheter även i närliggande områden. Självständiga avdelningar Berner före Våra avdelningar är självständiga resultatenheter som följer våra gemensamma verksamhetsprinciper. Avdelningarnas verksamhet stöder Berners mål och strategier. Avdelningarna är de bästa experterna på försäljning och marknadsföring inom sina affärsområden, och deras strävan är att nå positioner som marknadsledare. Vi utvecklar gemensamma funktioner som ger avdelningarna kostnadseffektivt stöd. Vi är snabba och flexibla och och förbättrar fortlöpande vår verksamhet. 6

7 Nyckeltal Personal (i genomsnitt) 515 Avkastning på investerat kapital 17,0 % Omsättning, milj. 330,5 Soliditetsgrad 72,5 % Rörelsevinstprocent 5,2 % Current ratio 3,4 7

8 Berättelsen om Berner 1883 Sören Mikael Bostrup Berner lämnar 1883 Stavanger i Norge för Helsingfors och startar sin verksamhet i ett kontor på Södra Kajen 6. Affärsverksamheten börjar med sillimport och utvidgas snart till en partihandel Företagets agenturverksamhet börjar utvecklas redan Inom kort kommer den att bli den mest bestående och det viktigaste av Berners affärsområden. I begynnelsen toppas listan av mjöl och korn för bryggerinäringen. De första veteleveranserna från Amerika blir startskottet för agenturhandeln Exportens betydelse ökar. Berner exporterar papper och kartong till Afrika, och i Europa exporterar vi ostar till Tyskland och plywood till London och Hamburg. Avdelningarna Växtskydd och Automotive ser dagens ljus Berner börjar importera läkemedel. Affärsverksamheten utvidgas till att omfatta också veterinärmedicin. Bolagsformen ändras från öppet bolag till aktiebolag Företaget börjar ge vinstutdelning. Berner är en av föregångarna inom sociala framsteg. Flextid, företagshälsovård och tandvård står som goda exempel på detta En fabrik grundas i Hertonäs. Importen av kosmetika inleds och Berner utvecklar hårvårdsoljan XZ. Bilavdelningen startar sin kommersiella verksamhet 1954, och teknokemin sin år tillträder Harry Berner som verkställande direktör Berners egen produktutveckling resulterar i lanseringen av en serie egna bilvårdsprodukter under namnet Korrek. Företaget utvidgar sin verksamhet till handeln med sjukhusapparatur ja -utrustning Avdelningarna Sport, Truckar och Livsmedel ser dagens ljus. Försäljningen av Eva-symaskiner inleds och visar sig vara en framgång. I ett land drabbat av oljekris och ekonomisk depression hittar symaskinen sin väg in i de finska hemmen firar Berner sitt hundrade verksamhetsår. Ett friskt företag med god utvecklingspotential, trots sin anmärkningsvärda ålder. Under 1980-talet inleds verksamhet inom städbranschen för storhushåll, samtidigt som satsningen på handel med sjukhusutrustning fortsätter. Berner köper Revlons affärsverksamhet i Sverige och Norge George Berner utnämns till VD för företaget och Peter Berner blir styrelseordförande. Den fjärde generationen Berner träder därmed obemärkt in i företagets ledning. Kusinerna tar vid där bröderna lämnat Berner köper upp Primalco Oy:s teknokemiska verksamhet och får med köpet ett antal välkända produktmärken, som Lasol, Masinol och de etanolbaserade desinfektionsmedlen Under hösten köper Berner Ab växtskyddsverksamheten Sareko Agros växtskyddsverksamhet som tidigare hörde till Cultor-koncernen. Genom detta förvärv växer Berner till Finlands största växtskyddsmedelsimportör och -marknadsförare. Köpet finansieras i helhet med företagets egna medel I februari 1988 säljer Instrumentarium Oy Bergenheim Yhtiöt Ab till Berner. Med i affären följer Infa som man döper om till Ainu. I Estland grundas dotterbolaget Berner Eesti Oü som senare vidgar sin verksamhet även till Litauen och Lettland Koncernens resultat hålls på en skälig nivå. I början av 2000-talet köper Berner en ny teknokemisk fabrik i Heinävesi, och produktionen av vattenbaserade hygienprodukter vid fabriken i Hertonäs överförs till den I världsekonomin uppstår en svacka som följd av terrorattacken i USA, och även i Finland vänder ekonomin neråt. Trots de yttre svårigheterna ökar Berners omsättning jämför med året innan, och den överstiger för första gången en miljard mark. Företaget Berner mår utmärkt och köper varumärket LV av Unilever samt Gullviks, en svensk partihandel inom växtskydd. Gullviks går senare samman med Bröderna Berner Handels AB Berner köper varumärket Herbina av Noiro. Man ser en tillväxtpotential i den naturlighet produktserien representerar, ett starkt finskt varumärke som stärker Berners position inom dagligvaruhandeln. Det nu 120-åriga Berner belönas med utnämningen Årets Familjeföretag som delas ut för första gången. Utnämningen ges som ett erkännande för Berners betydelsefulla och exemplariska arbete Under årets senare hälft köper Berner Nokian Footwear och börja forma om Nokian Footwear till ett internationellt toppvarumärke, samtidigt som man breddar produktsortimentet. För de flesta finländare är de svarta Kontio-stövlarna synonymen för gummistövlar Suomen Kuvalehti tilldelar Berner Osakeyhtiö priset som Finlands bästa familjeföretag Årets viktigaste satsning är köpet av hela Rajamäki-ättiksproduktionen av Altia. Året är positivt även i övrig bemärkelse. Affärsverksamheten i Sverige förbättrar klart sitt resultat Hela företagets logistikverksamhet koncentreras till logistikcentret på m 2 i Vinikby, Vanda. Berner köper Yara Suomi Oy:s konsumenthandelssegment och startar försäljningen och marknadsföringen av GrowHow konsument- samt golf- och grönområdesprodukter. GrowHow lever vidare under namnet GreenCare. Dessutom köper Berner Konstrumed Oy:s laboratorieutrustningstillverkning. Köpet stöder verksamheten inom den nya avdelningen Hälsovård och Forskning Berner gör inga företagsköp utan fokuserar på att utveckla sin egen produktion, och företaget uppnår sitt näst bästa resultat genom tiderna Trots skuldkrisen i euroområdet skördar Berner framgångar inom alla sina affärsområden i Finland och Baltikum, men speciellt i Sverige. Omsättningen stiger med 8 procent och lönsamheten hålls fortfarande på god nivå. I december köper Berner företaget Normomedical Oy. Omrons blodtrycksmätare, febertermometrar, stegräknare och kroppskonstitutionsmätare kommer in och kompletterar Berners produktsortiment Sauli Niinistö tillträder som republikens president. De globala ekonomiska svårigheterna fortsätter. Berner gör trots det igen ett lysande resultat. Omsättningen stiger med 12,2 procent och lönsamheten hålls alltjämnt god. Berner får Social- och hälsovårdsministeriets och Sitras utmärkelse Finlands arbetslivspris för företagets förtjänstfulla verksamhet inriktad på att stöda välmående i arbetet. Affärsverksamheterna bilar och symaskiner säljs. Nya produktionsbyggnader börjar byggas i Heinävesi, och företagets verksamheter strömlinjeformas i bred utsträckning. 8

9 Affärsområden Produkter till konsumenter Produkter och tjänster till företag och den offentliga sektorn Egen produktion och logistik Förbrukningsvaror Trädgårdsskötsel Sport Agentur Växtskydd Pro Maskiner Produktutveckling Fabriken i Rajamäki Fabriken i Heinävesi Logistikcenter 9

10 Förbrukningsvaror Affärsområdet Förbrukningsvaror säljer och marknadsför Berners egna varumärken och internationella märkesvaror. Produktutvecklingen av egna varumärken sker huvudsakligen i Finland. Berners styrkor är bland annat en god kännedom om lokala konsumenter och ett brett och välfungerande distributionsnät. Våra produktgrupper och varumärken är uppdelade på fem divisioner: egna inhemska varumärken, livsmedel och industriförsäljning, semiselektiv kosmetik, selektiv kosmetik och wellnessprodukter som omfattar barnartiklar och wellness-utrustning. Kärnaffärsverksamheten utvecklades Den 1 februari 2012 gick avdelningarna för Dagligvaror och Kosmetik samt Automotive-avdelningen samman till en ny avdelning med namnet Förbrukningsvaror. Vid förvärvet av Normomedical 2011 övergick också konsumentförsäljningen av Omron-produkter till denna avdelning. Avdelningsfusionen gav ett mervärde för vårt sälj- och marknadsföringssamarbete inom konsumenthandeln, både inom egna och huvudmannaprodukter. Egna inhemska varumärken Året innebar framgångar för våra inhemska varumärken. Moderniseringen av förpackningar och former för produktserierna XZ och LV ökade synligheten i affärshyllan och lockade nya konsumenter. XZ blev marknadsledare inom schampokategorin. Herbinas nya förpackningar och innovativa produktnyheter fick ett gott mottagande och en bred publicitet. Undersökningar har visat att Korrek och Lasol är de ledande varumärkena på marknaden för bilvårdsprodukter. Vi kommer även i framtiden att använda oss av konsumentundersökningar för att ytterligare stärka deras position. 10

11 Livsmedel och industriförsäljning Försäljningen inom livsmedelsgruppen motsvarade våra tillväxtförväntningar. Inom produktgruppen Rajamäki har vi under året slutfört en stor och lyckad modernisering av förpackningarna. Kikkoman stärkte sin position som ledande varumärke inom sitt produktområde. Semiselektiv och selektiv kosmetik Berner lyckades stärka sin position som ledande importör av kosmetik. Inom selektiv färgkosmetik var varumärkena Rimmel och Isadora särskilt framgångsrika. Inom nagelvårdsmarkanden behöll Mavala och Sally Hansen sina positioner trots en ökad konkurrens. Vi lanserade ett flertal semiselektiva och selektiva nyheter under året. Detta bidrog till ökade marknadsandelar inom doftprodukter. Bäst lyckades lanseringarna 2012 av bland annat dofterna Marc Jacobs Dot, Truth or Dare by Madonna och Lady Gagas Fame, samt Calvin Klein Encounter som är riktad till manliga kunder. Wellnessgruppen Ainu behöll sin position som ledande finsk barnartikelserie. Vi använde oss av olika slags konsumentundersökningar för att undersöka Omrons målgrupp och konsumentpotential. Undersökningarna visar på en tydlig tillväxtpotential inom wellnessprodukter, även för andra än blodtrycksmätare. Inom wellnessprodukter lanserade vi i slutet av året en viktig nyhet, CaloriScan

12 Trädgårdsskötsel Avdelningen Trädgårdsskötsel säljer och marknadsför produkter för villaträdgårdar och professionellt skötta grönytor, produkter för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur, myggmedel samt medel för bekämpning av skadedjur i bostäder och förråd. Vi är kända för varumärkena GreenCare, Free och Cooper. Bakom dessa högklassiga konsumentprodukter står vår egen finska produktutveckling. GreenCares marknadsposition stärktes och vi lyckades utmärkt med att dra nytta av resultaten från varumärkets konsumentundersökning. Värdet på marknaden för hemträdgårdsprodukter behöll samma nivå som året innan, och marknaden för gödsel, trädgårdsjord samt kalk hölls stabil. Produktfamiljen Free utökades med nya produkter som ökade försäljningen märkbart och stärkte varumärkets marknadsposition. Det nya luktfria myggmedlet Free lyckades höja hela myggmedelsmarknadens värde. Försäljningen av Cooper-produkter behöll samma goda nivå som året innan, och produktserien utökades med nya produkter. 12

13 Sport Nokian Footwear fick under våren 2012 Förbundet för Finländskt Arbetes Design from Finland-märke, som är ett erkännande för design. Märket visar var den planering, formgivning, forskning och produktutveckling samt de innovationer som står bakom finsk design har sina ursprung. Sport har en egen tillverkning av sitt varumärke Nokian Footwear inom segmentet sport och fritid. Nokian Footwears tänkesätt utgår från design, finländskt ursprung och kännedom om användarnas behov. Sport importerar dessutom utrustning för bollsporter från Dunlop, Slazenger, Carlton och Stiga, samt textilier från Woolpower. Nokian Footwear Nokian Footwear hade ett försäljningsmässigt strålande år. Leveranserna till försvarsmakten bidrog till detta. Exporten till nya marknadsregioner inleddes genom samarbetsavtal med lokala aktörer. Vi ingick avtal om ett samarbete med den internationellt framgångsrika finska formgivaren Julia Lundsten om en ny stövelkollektion. Avtalet är en del av processen för att skapa ett helhetsmässigt varumärke som startade med vårt Originals-koncept. Kollektionen lanseras på konsumentmarknaden under Bollsporter Under slutet av 2012 träffade vi kontrakt med idrottsföreningar och -hallar och förbättrade vårt samarbete med små men viktiga aktörer. Framgångarna för Olli Tuominen, som spelar squash med sponsorstöd från Dunlop gav ett lyft åt grenen och också synlighet till de varumärken Berner Sport representerar. Textilier Försäljningen av Woolpower underställ i Merinoull utvecklades positivt i takt med en ökande popularitet för naturmaterial. Under året sökte vi tillväxt inom outdoor-sektorn, men även inom motorsport och kläder för yrkesbruk

14 Agentur Agenturens affärsverksamhet sträcker sig över alla kontinenter. Våra kunder är finska och internationella företag, samt den privata och offentliga sektorn. Vårt importsortiment omfattar bland annat frukt, salt, foder, rå- och tillsatsämnen samt baskemikalier. Vår kunniga organisation agerar snabbt och smidigt. Vi reagerar snabbt på förändringar i marknadsläget och på våra kunders behov. År 2012 växte affärsområdet kemikalier kraftigt. Agenturen hittade nya och viktiga leverantörer och utvecklade sina logistiska verksamhetsmodeller. Verksamheten utvidgades till kemikalier för energiproduktion och tillhörande tjänster. Foderindustrin breddade sitt produktsortiment. Handeln försvårades emellertid av de kraftigt varierande världsmarknadspriserna på spannmål och protein. De höga världsmarknadspriserna på lantbruksprodukter ökade i sin tur försäljningen räknad i euro. 14

15 Pro I slutet av år 2012 koncentrerade Berner kompetensen genom att slå samman Hälsa och Forskning med Renlighet och Hygien till en ny avdelning som fick namnet Pro. Den nya enheten inledde officiellt sin verksamhet den 1 januari Berner Pro verkar inom branscherna laboratorium, hälsovård, veterinärmedicin samt yrkesmässig städning och kökshygien. Kända varumärken inom Pro är bland andra Teleflex, Medical, KLS Martin, Scanlan, Omron, Servant, Hill s samt ur vår egen tillverkning Heti, Dilutus och LV. Bland våra kunder finns universitets- och centralsjukhus, miljö- och hälsovårdslaboratorier, veterinärmedicin, rengörings- och hygienbransch, fastighetsskötsel och yrkesmässig gatsopning. Laboratorier Segmentet laboratorieutrustning och mikrobiologiska produkter hade ett gott år. Den kraftiga tillväxten inom de egna desinfektionsprodukterna och Ansells industrihandskar fortsatte. Hälsovård Vi lanserade de inhemska handsköljmedlen Dilutus 90 och Dilutus 95 för professionella användare. Detta stärkte kraftigt vår position inom infektionsförebyggande produkter. Produktsortimentet breddades med ett flertal nya huvudmannaprodukter. I samband med köpet av Normomedical överfördes Omron-produkterna för yrkesmässiga användare och apotekskunder till Hälsovård. 15

16 Veterinärmedicin Försäljningen av Hill s-produkter till veterinärkliniker ökade kraftigt, och vi inledde samarbete med nya huvudmän genom att förvärva representantskapen för K-laser, Oxford Science och Medical Pet Shirts. Hygien Vi lanserade ett flertal nya Svanenmärkta rengöringsmedel och fortsatte vår utveckling av dem som redan finns på marknaden. Dessutom utvecklade vi vår egen import av Heti-städredskap. Inom all vår verksamhet tar vi hänsyn till miljön med en växande andel miljömärkta produkter. 16

17 Växtskydd Växtskydd säljer och marknadsför produkter som används vid bekämpning av ogräsväxter, växtsjukdomar, skadedjur och förrådsohyra samt retarderingsmedel för odlingsväxter. Vi har utvecklat växtskyddsprodukter för finska lantgårdar sedan Vår styrka ligger i en snabb identifiering av problemen och utmaningarna inom växtskyddet och en bred kompetens för att lösa dem. Egen försöksverksamhet och rådgivning är två andra viktiga hörnstenar för denna affärsverksamhet. Viktiga produktlanseringar 2012 var ogräsmedlen SX och blandningen Mustang Forte för bekämpning av ogräs i spannmål. Dessutom breddades affärsverksamheten till fröhandeln genom vår lansering av växtförädlaren Pioneers nya höstrypsslag. De nya produktlanseringarna ökade vår försäljning och stärkte vår marknadsposition. En minskning av odlingsarealen för oljeväxter inverkade negativt på efterfrågan medan arealökningen inom spannmålsodlingen utjämnade den totala efterfrågan. Vi utvecklade vår rådgivningsverksamhet inom växtskyddet genom att intensifiera vårt samarbete med odlarna. Resultaten av detta testsamarbete har under årens lopp visat sig viktiga och stöder utvecklingen inom affärsområdet Berner Växtskydd. 17

18 Auto-Berner Den 4 december 2012 sålde Berner bilhandelsverksamheten till LänsiAuto. Affärsverksamheten och lokalerna överläts till den nya ägaren den 28 december I fortsättningen kommer Berner att koncentrera sig på sina kärnaffärsområden och investera i en ny teknokemisk fabrik i Heinävesi samt bygga en ny ättiksfabrik och utveckla de egna varumärkena. Berner Ab:s bilavdelning grundades i Helsingfors 1952 och avdelningen började sin bilförsäljning Verksamheten inleddes med representationen för märket Chrysler, och senare kompletterades märkesutbudet med Plymouth, Fargo och Simca. I Kouvola och i Villmanstrand verkade Berner som återförsäljare av person- och transportfordon från Volkswagen, Audi och Seat. Hela 2012 var framgångsrikt för Volkswagen ända till försäljningen av bilhandelsverksamheten. Märket nådde redan för andra året i följd en position som Finlands mest sålda bilmärke inom både person- och transportfordon. 18 Från vänster på bilden: Tommi Köninki (LänsiAuto), Markku Mäkelä (LänsiAuto) Juha-Pekka Sihvonen (VV-Auto Kesko), George Berner, Harri Salminen Affären fastslogs i mötesrummet Rolf. Bakom från vänster: Hannes Berner, Nicolas Berner, Tommi Köninki (LänsiAuto) George Berner, Markku Mäkelä (LänsiAuto)

19 Maskiner I slutet av 2012 koncentrerade Berner kompetensen genom att överföra utrustningen av avdelningen Renlighet & Hygiens maskiner till avdelningen Truckar. Den nya avdelningen Maskiner har marknadens bäst täckande sortiment, servicetjänster och kundservice. De nya enheterna inledde officiellt sin verksamhet den 1 januari Vi importerar och marknadsför truckar, städmaskiner samt maskiner för fastighetsservice. I servicekonceptet ingår förutom maskiner och reservdelar också service och mångsidiga finansieringsalternativ. Vi importerar och representerar Combilift fyrvägstruckar, Aisle-Master smalgångstruckar, Mitsubishi lager- och motviktstruckar och Dantruck motviktstruckar samt Comac och Wetrok städmaskiner och Dulevo sopmaskiner. Vårt servicenät täcker hela landet. Den ökning vi såg inom truckmarknaden under 2011 avtog men marknaden stannade trots det på samma nivå som året innan. De osäkra ekonomiska utsikterna avspeglar sig i våra kunders vilja att investera. Trots att marknadstillväxten vände neråt ökade Berners Truckars omsättning och resultat enligt plan. Vi lyckades finna tillväxt i nya kundrelationer och genom att bredda maskinhandelns serviceutbud. Inom städmaskiner introducerades viktiga innovationer från Dulevo, Comac och Wetrok. De utvidgade vårt sortiment med ett flertal produktnyheter. 19

20 Utländska dotterbolag Bröderna Berner Handels AB Berners dotterbolag i Sverige är Bröderna Berner Handels AB. Bolaget har två enheter: Gullviks, som producerar bekämpningsmedel inom växtskydd och Berner Medical, som är verksamt på hälsovårdsområdet. Försäljningsorganisationen täcker hela Sverige och bolagets huvudkontor ligger i Malmö. Bröderna Berner Handels AB och Berner Medical är ISO 9001-certifierade. Växtskydd Gullviks koncentrerar sig på detaljhandeln med försäljning av växtskyddsmedel, växtnäring, frön, gödsel för bladväxter och för skogsvård direkt till lantbruket. Tack vare sin kompetenta och serviceinriktade verksamhet har Gullvik lyckats nå en stark position och har vunnit sina kunders förtroende. Under 2012 steg försäljningen av växtskyddsmedel jämfört med året innan, och även försäljningen av gödslingsmedel nådde sitt mål. Under verksamhetsåret utökade företaget dessutom sin säljpersonal med nya och kunniga medarbetare. Berner Medical Berner Medicals produktutbud omfattar Ansell operationshandskar, Harry Holmes handskhållare, Bode Chemi desinfektionsmedel och Scanlans kirurgiska specialinstrument. Företagets har en stark marknadsposition och produkterna ett utmärkt anseende. Berner Medical levererade det bästa resultatet genom tiderna. Tack vare en god kostnadseffektivitet klarade sig organisationen på denna utmanande marknad och i den hårda priskonkurrensen. Under 2013 ser vi fram emot en fortsatt ökning av försäljningen. Berner Eesti OÜ Berner är lokalorganisationen för Dow Agrosciences och Dupont Agro i alla tre baltiska länder. Vårt baltiska dotterbolag sköter försäljning, marknadsföring, logistik och rådgivning till odlare samt lokal försöksverksamhet för båda huvudmännen. Affärsverksamheten inom växtskyddet leds från Finland. Även Berner Medical verkar i Baltikum, med mikrobiologiska produkter som Oxoid och Idexx som de viktigaste produktgrupperna. Växtskydd Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen i de tre baltiska länderna fortsatte under Rekordskördar och höga världsmarknadspriser på spannmål och ryps fick en mycket stor positiv inverkan på exporten och nationalprodukten särskilt i Litauen. Även i Lettland och Estland kan man skönja en motsvarande positiv utveckling inom lantbruksproduktionen. Försäljningen ökade för Berner växtskyddsprodukter och ökningen var kraftigare än den allmänna marknadsutvecklingen i alla tre länder. Berner Medical Försäljningen utvecklades positivt under Vi förväntar oss en fortsatt ökning av försäljningen

21 Produktutveckling och logistik Berners styrka ligger i egen produktutveckling, tillverkning och logistik. Med hjälp av dessa uppnår vi synergifördelar, kostnadseffektivitet och enhetliga processer. Verksamheten styrs av kvalitetscertifikatet ISO 9001:2008 och miljöcertifikatet ISO 14001:2004. Produktutveckling Produktutvecklingsenheten utvecklar egna Berner varumärkesprodukter för konsumenter och yrkesmässiga användare samt utvecklar Berners kvalitets- och miljösystem. Varumärkesprodukterna omfattar bland annat hårvårdsserien XZ, hygienserierna LV och Herbina, Rajamäkiättikan, bilvårdsserierna Lasol och Korrek, Heti rengöringsprodukter för yrkesmässigt bruk samt desinfektionsmedlen Desinfektol och LV. Produkterna tillverkas i fabrikerna i Heinävesi och Rajamäki. Under verksamhetsåret steg andelen av återvinningsbart material märkbart inom flertalet tubförpackade Herbina-, MarjaSpa- och Freshprodukter. Produktserierna XZ och LV utökades med ett flertal nyheter. Risto Räppääjä lanserades som ny gestalt för XZ-schampo och Oxygenol tandkräm för barn. Herbinas bionedbrytbara rosenvatten för ansiktsvård fick Cosmopolitan Beauty Awards pris för bästa hudvårdsprodukt Inom hälsovårdsprodukterna lanserade vi den snabbverkande Dilutus 90 och specialprodukten Dilutus 95 med effekt på virus. Logistik Logistiktjänster tillhandahåller tjänster inom lagring och logistik för Berners egna affärsenheter och medverkar vid planering och när avtal ingås för företagets utgående och inkommande varutransporter. Vårt logistikcenter på m 2 nära flygfältet i Vinikby, Vanda sysselsätter cirka 50 personer. Vinikbys centrala läge i kombination med moderna lokaler och det senaste inom teknologi möjliggör effektiva logistiktjänster för Berners affärsverksamheter. Även Berner Maskiner och Berner Inköp verkar i Vinikby. Servicen förbättrades under 2012 genom en processutveckling inom intern logistik och en fortsatt omformning av vår organisationsstruktur. Våra TUKES-lagringstillstånd för farliga kemikalier ökades till 1600 ton. Konsumentprodukterna inom växtskyddet överfördes från Åbo till Vinikby. 21

22 Tillverkning Fabriken i Heinävesi Fabriken i Heinävesi tillverkar vattenbaserade hygienprodukter, tvätt- och rengöringsmedel och växtskyddsprodukter. De viktigaste varumärkena är Free, XZ, LV, Herbina, Oxygenol och Tummeli. Förutom dessa tillverkar fabriken produkter på underleverantörsbas. Fabriken i Rajamäki Av de två produktionsenheterna vid fabriken i Rajamäki tillverkar den ena etanol- och lösningsmedelsbaserade produkter och den andra ättika och vinäger. Kända varumärken från Rajamäki är Lasol, Sinol, Masinol och Korrek. Rajamäki-ättikan hör till ättiks- och vinägerenhetens topprodukter fortsatte vi vårt utvecklingsarbete på vissa punkter och moderniserade fabrikens lastningsfunktioner på basis av industrins energianalys. Belysningen i lagerutrymmet ersattes med energisnål belysning. Ur GMP-projektet som syftar till en god och hygienisk tillverkningspraxis har vi implementerat arbetssätt och verksamhetsmodeller enligt ISO standard Under verksamhetsåret började vi planera och bygga nya produktionsanläggningar. I Heinävesi kommer en ny och modern teknokemisk fabrik att stå klar vid sidan om den nuvarande fabriken innan utgången av år Tillverkningen av etanolbaserade teknokemiska produkter flyttar under 2013 till den nya fabriken. I början av 2014 blir den nya ättiksfabriken klar och tar över tillverkningen av ättika i Rajamäki. Den nuvarande fabriken i Heinävesi sysselsätter 32 personer. Fabrikens produktionsvolymer sjönk något från nivån år Leveranssäkerheten hölls emellertid på en hög nivå. Personalstyrkan varierade mellan 23 och 26 personer. Eftersom hyreskontraktet för Rajamäkifabriken utgår överförs tillverkningen av etanolbaserade teknokemiska produkter och ättika till de nya produktionsanläggningarna som färdigställs i Heinävesi under 2013 och

23 Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Berner Ab. Företagsansvar Personal Berner Ab har en hållbar utveckling inom personal, miljö och ekonomi som sitt mål. Vår strävan är att säkerställa våra långsiktiga verksamhetsförutsättningar genom att engagera oss i våra intressegrupper, i samhället och i miljön. Berner har förbundit sig att säkerställa trygga arbetsförhållanden inom företagets leverantörsnätverk; att medarbetare bemöts med respekt och uppskattning och att affärsverksamheten drivs i enlighet med kraven på en hållbar utveckling. Berner förutsätter att företagets samarbetsparter engagerar sig i de mänskliga rättigheterna och arbetstagarrättigheterna, inklusive företagshälsovård och arbetsskydd, miljöansvar och etisk affärsverksamhet. Berner Ab som arbetsgivare 2012 Berner är en uppskattad arbetsgivare och en attraktiv arbetsplats. Anställda vid årets slut 450 pers Tillsvidareanställningar 96 % Nya tillsvidareanställningar 18 % Visstidsanställningar 18 st Personalomsättning 9 % Ålderspensionering vid (genomsnitt) 64,5 år Deltidsarbete 16 pers - delpension 4 pers - delinvalidpension 1 pers - vårdledighet på deltid 8 pers övrigt deltidsarbete 3 pers Finlands arbetslivspris till Berner Social och Hälsovårdsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet beviljades oss priset som ett erkännande för vår verksamhet inriktad på att stöda välbefinnande i arbetet, med vårt seniorprogram som ett delområde. Med programmet har Berner stött sina äldre medarbetare. Könsfördelning Åldersfördelning Tjänsteårsfördelning Kvinnor Män år år år år 60+ år < 1 år 1 5 år 6 10 år år 16+ år Målsättningar Företagets wellnesstjänster är avsedda att stöda personalens arbets- och funktionsförmåga. Personalledningen styrs av familjeföretagets värderingar: arbete, ärlighet och människan. Vi värdesätter människan som individ oberoende av kön, livsåskådning, ålder eller andra motsvarande faktorer. Målen och funktionerna för vår jämställdhetsverksamhet finns dokumenterade i företagets jämställdhetsplan. Utveckling av ledningsrutiner Hos Berner innebär gott ledarskap att verka enligt våra värderingar. Förverkligandet av de mål som ställts upp för affärsverksamheten säkerställs genom att styra personalresurserna på rätt sätt. Vi strävar efter att uppnå gott ledarskap genom ledarskapsutbildning som anordnas internt på företaget för alla nyanställda chefer. Kompetensutveckling Genom att se till den nuvarande personalens kompetens och genom att nyrekrytera medarbetare säkerställer vi en tillräcklig kompetens på rätta ställen inom företaget. Berner nyanställde 36 personer under Personalstyrkan uppgick i slutet av året till 450. Personalomsättningen låg på 9 procent. Wellnesstjänster Vi fäster speciell uppmärksamhet vid att arbetsgemenskapen mår bra och vid företagshälsovården och personalens motion. En heltäckande företagshälsovård ska stöda de anställdas arbets- och funktionsförmåga genom hela arbetslivet. Vi köper våra företagshälsovårdstjänster inklusive tandvård från externa läkarstationer. Vi stöder våra äldre medarbetares arbetsförmåga med hjälp av särskilda hälsogranskningar, program för arbetsförmåga och seniorledigheter. Täsä toi sarkain vei numerot kauhian reunaan 23

24 Företagsansvar Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Berner Ab. Ekonomi Fördelning av ekonomiskt värde (1000-tal euro) Redovisningsperiod Omsättning, övriga intäkter från affärsverksamheten och finansiella intäkter Varuleverantörer: Material och tjänster Övriga samarbetsparter: Övriga kostnader för affärsverksamheten Personal: Erlagda löner och arvoden Aktieägare och finansiärer: Vinstutdelningar och finansiella kostnader Samhället: Skatter, pensioner och sociala utgifter År 2012 har vi stött Finlands Krigsveteranförbund samt Riddarna av Mannerheimkorset. Därtill donerade vi Herbina, LV och Adidas-produkter till Kiljava barnläger. Inom idrotten har vi traditionellt stött Finlands Tennisförbund och Finlands Bandyförbund. Aktiebolaget Berners goda resultat och soliditet möjliggör ett ansvarsfullt engagemang i personalens välbefinnande, hantering av driftskostnader och i social välfärd genom betalning av skatter och andra allmännyttiga satsningar. Vårt mål är att producera en jämn och långsiktig nytta till alla våra intressenter även under kommande år. Det är en styrka för Berner att ha produktion och produktutveckling i Finland. Vår fabrik i Heinävesi sysselsätter 32 personer, fabriken i Rajamäki 24 och produktutvecklingen i Helsingfors 16 personer. För närvarande bygger vi moderna och miljövänliga produktionsanläggningar för tillverkning av etanolbaserade produkter och ättika i Heinävesi. Investeringen innebär en betydande satsning på att säkerställa företagets inhemska produktion i Finland under kommande år. Vi är övertygade om att även konsumenterna uppskattar inhemsk, högklassig och ansvarsfull produktion. Fördelning av ekonomiskt värde i Finland Berner genererar genom sin verksamhet ekonomiskt välstånd för ett flertal intressegrupper. Varuleverantörer, personal, aktieägare och samhälle får alla sin andel av de penningflöden som Berners affärsverksamhet skapar. Fördelningen av vårt ekonomiska värde framställs i tabellen till vänster. Vinstandel och resultatlön Berner har sedan 1946 delat ut cirka 10 procent av företagets nettovinst till sina anställda som vinstandel till personalen. Enligt Berners ideologi har ägarna investerat penningkapital och de anställda sin arbetsinsats i företaget. Vinstandelen utgör räntan på detta arbetskapital. År 2012 hade företaget 465 anställda varav 341 personer erhöll vinstandelar. Beräknad på 2012 års resultat är vinstandelen 7,54 procent av respektive vinstandelsberättigad persons årslön. Året innan var andelen 8,37 procent. Övrig personal som utför regelbundet arbete får resultatbaserad lön. 24

25 Företagsansvar Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Berner Ab. Miljö I den egna produktionen beaktas miljöpåverkan vid val av råvaror och kemikalier. Berner har definierat miljömål genom vilka vi ska minska miljöbelastningen och resursförbrukningen. Berner Ab ställer som mål att verka etiskt, ansvarsmedvetet och enligt principerna för en hållbar utveckling. Våra kontraktsleverantörer förutsätts verka enligt Berner Ab:s verksamhetsinstruktioner för leverantörer (Supplier Code of Conduct). Vi bär ansvar för vår miljö. Våra egna produktionsanläggningar, vår produktutveckling och vår logistikcentral fungerar i Finland enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO Inom produktutvecklingen tar vi hänsyn till produktsäkerhet, miljöaspekter och inhemskt ursprung. Genom noggranna råvaruval kan vi säkerställa att våra produkter är trygga från användar- och miljösynpunkt, och att vår produktionsprocess är så effektiv som möjligt. Utgångsläget för vår produktutveckling är att kunna identifiera produktens miljöverkningar. Genom att gynna inhemska material och tjänster kan vi påverka finsk kompetens och sysselsättning även i framtiden. De flesta av våra produkter är Svanenmärkta och mer än hundra av våra produkter är Nyckelflaggan-märkta. Vid vårt val av förpackningsmaterial strävar vi efter enkel återvinning och lägre avfallsmängder. Vi uppmuntrar våra kunder och konsumenter att använda våra produkter miljövänligt, och informerar dem om detta. Vid våra produktionsanläggningar strävar man till en kontinuerlig utveckling av energieffektiva och miljövänliga arbetsmetoder. Vi minimerar den miljöbelastning våra transporter ger upphov till genom en noggrann lastningsplanering i samråd med samarbetsparter och genom att använda oss av inhemska materialleverantörer. Nya Svanenmärkta produkter: Heti Huuhtelukirkaste Green Heti Moniteho Heti Nea luktfri Heti Nea Heti Pyykinpesuneste Heti Yleispesu LV Diskmedel LV Color Pyykinpesuneste Svanenmärkt LV Pesujauhe Color LV Pesujauhe Valko LV Valko Pyykinpesuneste Joutsen Antalet Svanenmärkta produkter ökar ständigt. 25

26 Företagsansvar Översikten över företagsansvar för personal, ekonomi- och miljö gäller endast Berner Ab. Miljö Produktutveckling och produktion: Lastningsbryggan vid Heinävesifabriken fick ett tak, vilket förbättrade hygienen och arbetssäkerheten. Vi lyckades minska avloppsvattenbelastningen på avloppsreningsverket. Blandavfallet som deponerades på avstjälpningsplatsen i Heinävesi minskade klart eftersom största delen av detta avfall nu hanteras som energiavfall. I Heinävesi utarbetade vi ett förfarande för bedömning av miljöeffekterna Våra produktionsanläggningar samarbetade intensivt med myndigheterna. Grön vardag är en del av kontorsarbetet Berner har deltagit i WWF:s miljöprogram Green Office sedan Med hjälp av Green Office strävar Berner målmedvetet efter att minska el- och pappersförbrukningen på verksamhetsställena och dessutom minska onödigt resande. Programmet har som mål att uppmuntra de anställda att sortera avfall och vidta miljöåtgärder, inte bara på arbetsplatsen utan också hemma. Green Office-programmet följs vid huvudkontoret på Södra kajen i Helsingfors samt verksamhetslokalerna i Hertonäs. På övriga platser kommer Green Office att tas i bruk när man skaffat sig mer erfarenheter av programmet. Green Office ELFÖRBRUKNING Berner ställde enligt sitt miljöprogram som mål att minska elförbrukningen med 5 procent mellan åren 2010 och Vi nådde målet redan På Södra Kajen minskade förbrukningen med 7,67 procent och på Sågaregatan i Hertonäs med 16,15 procent. Under det här året har vi för avsikt att fortsätta den positiva utvecklingen. Vi använder grön elektricitet som producerats med vattenkraft. FLYGKILOMETER På vårt verksamhetsställe på Södra Kajen ökade flygkilometerandelen med 5,85 procent. I Hertonäs lyckades vi nå vårt mål och antalet flygkilometer sjönk med 20,38 procent. PAPPERSFÖRBRUKNING Vårt mål är att kunna minska pappersförbrukningen med 20 procent till slutet av år Södra Kajen har en bit kvar till målet. I Hertonäs minskade förbrukningen med nästan 60 procent. MÄTNING AV FRÖBRUKNINGSSÄTT Mätningar för miljöprogrammet Green Office utförs årligen för alla Berneranställda på Södra Kajen och i Hertonäs. Poängmedeltalet steg med två poäng sedan förra året och ligger nu på 63,3/

27 Bokslut BERNER-KONCERNEN ökade koncernens omsättning klart med 12,2 procent till 330,5 miljoner euro (294,2 miljoner euro 2011). Det goda marknadsläget för växtskyddsprodukter i Sverige och Baltikum bidrog till att koncernens omsättning steg kraftigt. I Finland ökade agenturhandeln tydligt. Enligt Statistikcentralens prognos för 2012 sjönk Finlands bruttonationalprodukt med 0,2 procent. Koncernens rörelsevinst slutade på samma nivå som året innan, 17,0 miljoner euro (16,9 miljoner euro 2011). Relativt sett sjönk rörelsevinsten en aning, till 5,2 procent av omsättningen (5,7 procent 2011). Resultatet belastades av en försämrad säljmarginal. Moderbolagets andel i koncernens omsättning och resultat var betydande. Under 2012 förverkligade Berner strategienliga åtgärder inriktade på en fokusering på våra kärnaffärsområden. Under våren 2012 startade byggnadsprojektet för en ny produktionsanläggning för etanolbaserade produkter i Heinävesi, i närheten av den befintliga fabriken. Under senare delen av 2013 överförs den motsvarande tillverkningen i Rajamäki till den nya fabriken. Också planeringen av en ny ättiksfabrik i Heinävesi började under verksamhetsåret. Bilhandeln såldes till Autovisio Oy (LänsiAuto) under hösten och affärsverksamheten överläts till sin nya ägare 28 december Som ett finländskt familjeföretag strävar Berner efter en stadig och långsiktig verksamhet. Lönsam tillväxt och soliditet har alltid varit viktiga ekonomiska mål. Koncernens soliditet och likviditet låg på en utmärkt nivå även under Soliditetsgraden var 72,5 procent (73,5 procent 2011) och Current Ratio 3,4 (3,5 procent 2011) Vinsten på bundet kapital var 17,0 procent (17,8 procent 2011). Koncernens personalstyrka uppgick 2012 i genomsnitt till 515 personer (531 personer 2011), av vilka 41 personer i Sverige (38 personer 2011) och 9 i Estland (12 personer 2011). Bröderna Berner HAB Ägoandel 100 % Sverige Berner Ab Finland Berner Eesti OÜ Ägoandel 100 % Estland 27

28 NYCKELTAL Omsättning MEUR Rörelsevinst MEUR Soliditetsgrad % Personal Avkastning på investerat kapital i % Investeringar MEUR

29 NYCKELTAL Redovisningsperiod MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % MEUR % Den allmänna ekonomin Omsättning 330,5 294,5 272,8 259,2 280,1 Ändring i omsättningen (%) 12,2 8,0 5,3-7,4 8,6 Bruttoinvesteringar 7,3 2,2 6,2 2,1 3,6 1,3 6,5 2,5 4,7 1,7 Balansomslutning 150,4 137,1 124,1 118,2 121,5 Personal Lönsamhet Rörelsevinst 17,0 5,2 16,9 5,7 17,4 6,4 11,9 4,6 17,1 6,1 Nettovinst för räkenskapsperioden 13,5 4,1 12,5 4,2 13,2 4,8 9,0 3,5 12,5 4,5 Avkastning på investerat kapital 17,0 17,8 19,3 13,7 21,3 Soliditet Soliditetsgrad % 72,5 73,5 76,0 74,0 68,9 Likviditet Quick ratio 2,0 1,7 2,0 1,9 1,7 Current ratio 3,4 3,5 3,7 3,9 3,5 Förmögenhetsstruktur MEUR Kapitalstruktur MEUR Likvida medel Fordringar Omsättningstillgångar Placeringar Materiella tillgångar Immateriella tillgångar Kortfristigt främmande kapital Långfristigt främmande kapital Eget kapital 29

30 KONCERNRESULTATRÄKNING OMSÄTTNING , ,74 Ökning/minskning av lager med färdiga och halvfärdiga produkter (+/-) , ,01 Övriga intäkter av affärsverksamheten , ,87 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Inköp under räkenskapsperioden , ,95 Ökning/minskning av lager (-/+) , ,82 Externa tjänster , , , ,78 Finansiella intäkter och kostnader Intäkter av andra placeringar bland bestående aktiva Av övriga , ,60 Övriga ränteintäkter och finansiella intäkter Av övriga , ,27 Räntekostnader och övriga finansiella kostnader Till övriga , , , ,89 VINST FÖRE SKATT , ,64 Personalkostnader Löner och arvoden , ,70 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,92 Övriga lönebikostnader , , , ,84 Avskrivningar och nedskrivningar Planenliga avskrivningar , ,19 Övriga kostnader för affärsverksamheten , ,06 RÖRELSEVINST , ,75 Inkomstskatt Från räkenskapsperioden , ,27 Från tidigare räkenskapsperioder , ,86 Ändring av latent skatt , ,21 RÄKENSKAPSPERIODENS VINST , ,30 Minoritetsandel av räkenskapsperiodens resultat 5 788, ,04 Koncernens vinst under räkenskapsperioden , ,34 30

31 KONCERNBALANSRÄKNING AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter , ,18 Affärsvärde , ,40 Andra utgifter med lång , ,41 verkningstid Förskottsbetalningar , , , ,99 Materiella tillgångar Markområden , ,38 Byggnader och , ,56 konstruktioner Maskiner och inventarier , ,42 Förskottsbetalningar , , , ,09 Placeringar Andel i koncernföretagen 5 412,29 Andel i intresseföretag 5 045, ,64 Övriga aktier och andelar , , , ,84 RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter , ,47 Halvfärdiga produkter , ,33 Färdiga produkter /varor , , , ,14 Fordringar Kortfristiga Kundfordringar , ,77 Lånefordringar 34,64 26,76 Övriga fordringar , ,61 Resultatregleringar , , , ,11 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper , ,40 Pengar och , ,49 banktillgodohavanden , , PASSIVA EGET KAPITAL Aktiekapital , ,00 Övriga fonder Reservfond , ,46 Tidigare , ,88 räkenskapsperioders vinst Koncernens vinst , , , , , ,86 för räkenskapsperioden MINORITESANDEL FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansinstitut , ,06 Latent skatteskuld , , , ,72 Kortfristigt Lån från finansinstitut , ,04 Erhållna förskott 5 536, ,74 Leverantörsskulder , ,63 Övriga skulder , ,48 Resultatregleringar , , , , , ,06 31

Berner endast det bästa. Årsöversikt 2009

Berner endast det bästa. Årsöversikt 2009 Berner endast det bästa Årsöversikt 2009 Berner årsöversikt 2009 2 Företagspresentation Affärsverksamhetsområden Företagsansvar 03 Berner 04 Affärsverksamhetsområden 05 Styrelse och ledningsgrupp 06 Tillväxt

Läs mer

Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet.

Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet. Årsberättelse 2014 Inom Paulig-koncernen handlar allt vi gör om att utforska goda smaker. Det är vårt löfte och kärnan i vår identitet. Paulig-koncernen i korthet Ett familjeägt bolag. Gustav Paulig grundade

Läs mer

Fazer-koncernens årsredovisning 2014

Fazer-koncernens årsredovisning 2014 Fazer-koncernens årsredovisning 2014 2 03 2014 i ett nötskal 05 Koncernchefens översikt 07 Strategi 11 Företagsansvar 16 Fazer Bageri 19 Fazer Konfektyr 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mill

Läs mer

2011 å r s b e r ä t t e l s e

2011 å r s b e r ä t t e l s e 2011 årsberättelse 2 Snellmankoncernen årsberättelse 2011 3 SInnehåll SNellmankoncernen koncernorganisationen Översikt av koncernens verkställande direktör...4 Nyckeltal...8 Snellman i korthet...10 koncernens

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

FRÅN BÖNA TILL KOPP. Företagsansvarsrapport 2010

FRÅN BÖNA TILL KOPP. Företagsansvarsrapport 2010 FRÅN BÖNA TILL KOPP Företagsansvarsrapport 2010 INNEHÅLL Ett internationellt kvalitetskaffehus... 3 Tillväxt och internationalisering på ett ansvarsfullt sätt... 4 Kaffets resa från böna till kopp... 6

Läs mer

Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden 1.1. 31.12.2010 fredagen den 11.2.2011.

Viktiga datum Oriola-KD Abp offentliggjorde bokslutet för perioden 1.1. 31.12.2010 fredagen den 11.2.2011. Årsredovisning 2010 Oriola-KD är en effektiv och pålitlig länk mellan läkemedelsindustri och konsumenter i norra Europa och Ryssland. Oriola-KDs mål är att säkerställa att läkemedelsindustrins produkter

Läs mer

11. 14. ESTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 20 Seppäläbutiker 1 outletbutik. LETTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 11 Seppäläbutiker

11. 14. ESTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 20 Seppäläbutiker 1 outletbutik. LETTLAND 1 varuhus 7 Lindexbutiker 11 Seppäläbutiker Kort om Stockmannkoncernen Stockmann är ett finländskt börsbolag inom detaljhandeln. Bolagets tre affärsenheter är varuhusgruppen och modekedjorna Lindex och Seppälä. Stockmann grundades 1862 och firar

Läs mer

årsredovisning 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

årsredovisning 2012 skapar glädje och löser vardagens problem årsredovisning 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Fiskars 2012 Året 2012 i korthet Verkställande direktörens översikt Strategi Tillväxtstrategi Verksamhet Ikoniska

Läs mer

Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2004

Innehåll Affärsenheterna Bokslut 31.12.2004 24 Årsberättelse Frenckellska Tryckeri Ab, Esbo 25 Innehåll Stockmann i korthet... 2 Stockmann år 24... 4 Affärsenheterna i korthet... 5 Viktiga händelser år 24... 6 Information till aktieägarna... 7 Verkställande

Läs mer

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010

årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 årsredovisning Verksamhetsöversikt 2010 Din partner för ansvarstagande kommunikation i vardagen Innehåll årsredovisning 2010 verksamhetsöversikt strategi 05 Mission Vision Värdeord Koncernstruktur Vd har

Läs mer

Innehåll i Fazer-koncernens företagsansvarsrapport

Innehåll i Fazer-koncernens företagsansvarsrapport Fazer-konsernin Fazer-koncernens yritysvastuuraportti företagsansvarsrapport 2006 2006 Innehåll i Fazer-koncernens företagsansvarsrapport Koncernchefens översikt...3 Beskrivning av företagsansvarsrapportens

Läs mer

personal... 32 bokslut... 34

personal... 32 bokslut... 34 ÅRSREDOVISNING 2010 Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto

Läs mer

KWH 2011 Årsberättelse

KWH 2011 Årsberättelse KWH 2011 Årsberättelse KWH Pipe KWH Mirka KWH Logistics KWH Invest KWH Invest Innehåll Koncernchefens översikt 2 KWH:s år 2011 4 KWH 2007 2011 5 KWH kort 6 KWH Pipe 8 KWH Mirka 14 KWH Logistics 20 KWH

Läs mer

34 43 Förvaltning Redogörelse över förvaltningsoch styrsystem 36 Styrelsen 40 Koncernledningen 42 Ledningen för affärsområden 43

34 43 Förvaltning Redogörelse över förvaltningsoch styrsystem 36 Styrelsen 40 Koncernledningen 42 Ledningen för affärsområden 43 Årsredovisning 2009 2 FISKARS Årsredovisning 2009 2 15 Bolaget År 2009 i korthet 2 Verkställande direktörens översikt 4 Fiskars i världen 6 Strategi 8 Samhällsansvar 12 Personal 14 16 33 Verksamhet Home

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt

Årsredovisning 2012. Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt Innehåll Historia... 1 STC Greenfood på en minut... 2 Det här är STC GreenFood 2012... 3 Vd-ord... 4 Marknadstrender och styrkor... 6 Affärsområdena Inköp

Läs mer

Förvalta, förkovra och våga

Förvalta, förkovra och våga Årsredovisning 2012 Förvalta, förkovra och våga Innehåll Hartwall Capital i korthet 2 Vd s översikt 4 Konecranes 6 Stockmann 7 Cramo 8 Kährs Holding 9 Inkerman 10 Polarica 11 HC Ventures i korthet 12 Finex

Läs mer

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer.

Innehåll. Doros vision är att vara det mest betrodda globala varumärket i lättanvända telekomlösningar för seniorer. Årsredovisning 2014 2 Doro i korthet Innehåll Ledande telekomlösningar för seniorer 2 Doro i korthet 4 Året i korthet 6 Vd har ordet 8 Strategi 10 Marknad 12 Doro-aktien 15 En hållbar verksamhet 18 Verksamheten

Läs mer

kes kos år 2005 Keskos år 2005 www.kesko.fi FO-nummer 0109862-8

kes kos år 2005 Keskos år 2005 www.kesko.fi FO-nummer 0109862-8 Keskos år 2005 Keskos centrala butikskoncept Innehåll koncern Kesko i korthet... 1 År 2005 i korthet... 2 Verkställande direktören har ordet... 3 Koncernens verksamhet... 4 Centrala immateriella framgångsfaktorer

Läs mer

Information till investerare

Information till investerare Årsredovisning 2004 2004 Information till investerare V-aktien: Antal 31.12.2004 130 584 788 Börslistning på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV Börsparti 500 st. K-aktien: Antal 31.12.2004 34

Läs mer

Aspos årsredovisning 2008

Aspos årsredovisning 2008 Årsredovisning Aspos årsredovisning 2008 Innehåll Aspo i korthet....1 Varumärken...2 Koncernstruktur....4 Koncernledningens översikt....6 ESL Shipping....10 Leipurin...16 Telko...22 Övriga funktioner/kaukomarkkinat...28

Läs mer

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4

å r s b e r ä t t e l s e 2 0 1 4 årsberättelse 2014 Verkställande direktörens översikt 4 Innehåll År 2014 i korthet 6 Nyckeltal 6 Affärsområden 8 Förvaltning 12 Styrelsen 12 Förvaltningsrådet 13 Ledningsgruppen 13 Styrelsens verksamhetsberättelse

Läs mer

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö

HANZA I KORTHET. 3 Året i korthet. 4 VD har ordet. 6 Detta är HANZA. 10 Marknad. 12 Kundcase HANZA och Perten. 13 Socialt ansvar och miljö HANZA ÅRSREDOVISNING 2013 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Detta är HANZA 10 Marknad 12 Kundcase HANZA och Perten 13 Socialt ansvar och miljö 14 Medarbetare 16 Förvaltningsberättelse 18 Koncernens rapport

Läs mer

Årsberättelse 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_14042014.indd 1 14.4.2014 12.00

Årsberättelse 2013. HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_14042014.indd 1 14.4.2014 12.00 Årsberättelse 2013 1 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_14042014.indd 1 14.4.2014 12.00 HOK-E_FI_vuosikertomus_2013_RUO_14042014.indd 2 14.4.2014 12.00 ÅRSBERÄTTELSE 2013 INNEHÅLL NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Läs mer

SOK-koncernen. årsberättelse 2011

SOK-koncernen. årsberättelse 2011 SOK-koncernen årsberättelse 2011 Innehåll 4 Nytta och gott humör av handelslaget 6 Dagligvaruhandeln svarar på kundernas föränderliga förväntningar 10 Allt bättre bruksvaruhandel 16 ABC tar hand om ägarkunderna

Läs mer

INNEHÅLL. GRI-nyckeltalen. KONTAKTUPPGIFTER 31 Kontakta oss 2 STOCKMANN CSR-RAPPORT 2013

INNEHÅLL. GRI-nyckeltalen. KONTAKTUPPGIFTER 31 Kontakta oss 2 STOCKMANN CSR-RAPPORT 2013 CSR-RAPPORT 2013 2 INNEHÅLL Vi har förbundit oss att jobba för en hållbar utveckling och vi erbjuder våra kunder ansvarsfulla köpupplevelser. Vi kan beakta ansvarssynpunkter genom hela värdekedjan via

Läs mer

Itella är ett serviceföretag som har hand om kundernas

Itella är ett serviceföretag som har hand om kundernas Årsberättelse 2007 Innehåll Itella i korthet 2 Ekonomi år 2007 3 Koncernchefens översikt 4 Strategi 5 Verksamhetsmiljö 6 Itella Mail Communication 9 Itella Information 13 Itella Logistics 17 Postens tjänster

Läs mer

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2009

Ålandsbanken Abp. Årsredovisning 2009 Ålandsbanken Abp Årsredovisning 2009 Ålandsbanken Abp Året 2009 i korthet Ålandsbanken Abp har under perioden köpt delar från Kaupthing Bank Sverige AB, numera Ålandsbanken Sverige AB (innefattande Kaupthing

Läs mer