Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet"

Transkript

1 Rationell användning av antibiotika - en fråga om patientsäkerhet Per-Åke Jarnheimer, överläkare Smittskydd och Vårdhygien Thomas Neumark, disktriktsläkare/forskare Ola Nordqvist, apotekare och Stramakoordinator

2 Rationell användning av antibiotika en fråga om patientsäkerhet

3

4 ESBL- CARBA, urinodlingssvar från patient på Infektionskliniken intravenösa antibiotika samtidigt i 10 dagar (förlängd vårdtid) 100x större antibiotikakostnad Ökad mortalitet

5 Patientsäkerhetssatsningen, (2011-) 2014 Grundkrav Bildning av lokal Stramagrupp med kompetens, uppdrag och resurser Prestationskrav Minska antibiotikaförskrivningen i länet (som surrogatmått för rationell antibiotikaanvändning) Förse förskrivare i primärvård med statistik över resistensläge och personlig förskrivning av antibiotika Få in åtgärds/handlingsplaner från primärvård kring antibiotikaförskrivning

6 Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikabehandling och minskad resistens) Anita Bergsell utredare, sekreterare Per-Åke Jarnheimer infektions och hygienläkare, ordförande Thomas Neumark distriktsläkare, forskare Ola Nordqvist apotekare, Stramakoordinator Thomas Schön mikrobiolog, infektionsläkare, forskare Claes Söderström infektions och smittskyddsläkare

7 Öppenvårdsförsäljning av antibiotika, kumulativ 6 månader (okt-mars) Recept/1 000 invånare/6 månader

8 Förskrivning av antibiotika per förvaltning och kvartal i länet

9 Vad gör Strama för att optimera länets antibiotikaförskrivning inom hälsoval? Fortlöpande implementering av behandlingsrekommendationer. Kontinuerlig utveckling och implementering av metoder för uthämtning, samt presentation av antibiotikaförskrivning per diagnos - enhet och per förskrivare. Fortlöpande besök på alla hälsovalsenheter i länet för återkoppling samt diskussioner (Stramarepresentant samt landstingsapotekare). Återkommande utbildningsinsatser riktade mot sjukvårdspersonal inom landsting och kommun.

10

11 Total förskrivning av all antibiotika per enhet i Hälsoval i Kalmar län (recept/1000 listade) Minskning från 235rec/1000 till 185rec/1000 listade

12 Kvantitativ minskning av antibiotikaförskrivningen inom hälsoval år Antibiotikaminskning per besök och diagnos Akut Bronkit, 34% 16% ( 1000 recept) Halsinfektion, 68% 51% ( 1900 recept) Öroninflammation, 77% 57% ( 1000 recept) Bihåleinflammation, 68% 49% ( 850 recept) Prostatainflammation, 43% 29% ( 150 recept) Blåskatarr, 78% 62% ( 1150recept)

13 Andel PenicillinV av alla antibiotika som ofta används vid luftvägsinfektioner, barn 0-6 år, riket och per län (recept) Värmland Västmanland Dalarna Kalmar Jönköping Örebro Blekinge Västernorrland Västerbotten Gävleborg Jämtland Norrbotten Skåne Östergötland Södermanland Västra Götaland 0% Riket Halland Uppsala Gotland Stockholm Kronoberg mars 2014-april 2013 mars 2013-april % 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 10% En av Stramas kvalitetsindikatorer för antibiotikaförskrivning i öppenvård: Andelen PenicillinV-recept av alla uthämtade recept på olika antibiotika, till barn 0-6 år. Den röda linjen indikerar Stramas mål på minst 80%. Källa: Concise, ehälsomyndigheten

14 Andel kinoloner (bredspektrumantibiotika) av antibiotika som ofta används mot urinvägsinfektion kvinnor år, riket och per län (recept) Gotland Kalmar Värmland Västra Götaland Östergötland Jämtland Uppsala Dalarna Stockholm Riket Jönköping Blekinge Norrbotten Skåne Västmanland Södermanland Gävleborg Västerbotten Örebro Halland Kronoberg Västernorrland mars 2014-april 2013 mars 2013-april % 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% En av Stramas kvalitetsindikatorer i öppenvård: Andel kinolonrecept av alla uthämtade recept på urinvägsantibiotika, till kvinnor år. Den röda linjen indikerar Stramas mål på max 10%. Källa: Concise, ehälsomyndigheten

15 Kvalitativ förändring av förskrivningen med val av *rekommenderad behandling med eller utan antibiotika Lunginflammation, ca 53% vanligt penicillin av alla antibiotika, oförändrat (*>70%). Rosfeber behandlas i större utsträckning med vanligt penicillin. Blåskatarr, förskrivning av kinoloner har minskat ytterligare från 4% 3%. Blåskatarr, förskrivning av kinoloner har minskat från 36 28% och förskrivningen av rekommenderade antibiotika har ökat från 49% till 60%.

16 Antibiotika & sjukhusen?

17 35 % av alla patienter som ligger på sjukhus får antibiotika Infektionsbehandling inom slutenvården mer komplex. Överbehandlingen är stor men underbehandling förekommer också. Tillräcklig kunskap om optimal antibiotikaanvändning saknas inom de flesta specialiteter.

18 Kvantitet; antibiotika som används inom slutenvården per landsting

19 Kvalitet; mätt som andelen mest ekologiskt ogynsamma antibiotika (cefalosporiner + kinoloner) per landsting

20 Infektionsverktyget Registrering som triggas av läkarens antibiotikaordination i journalen. Ger svar på hur antibiotika används och förekomsten av vårdrelaterade infektioner. Vårt landsting breddinförde verktyget först i Sverige (maj 2013). Fortsatt utveckling av verktyget krävs för ökad användbarhet och eventuell möjlighet att jämföra olika landsting i framtiden. Diagnos- och åtgärdskoder skickas parallellt.

21

22 Framtid och förutsättningar Arbetet med att begränsa utveckling av resistens är inget kortsiktigt uppdrag. Stramagruppen bör ha ett uppdrag med längre horisont än i dagsläget. Man måste gräva där man står. Problemet med resistensutveckling är ett globalt problem och kräver insatser på flera olika nivåer samtidigt. Ett bra system för att även mäta underanvändning av antibiotika och förekomst av komplikationer måste tas fram. Vi behöver nya behandlingsalternativ

23