Hushållens utgifter (HUT) 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens utgifter (HUT) 2004"

Transkript

1 Hushållens utgifter (HUT) 2004 HE0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. A.8 Gallringsföreskrifter HUT berörs ej av gallringsföreskrifter. A.9 EU-reglering Gentlemen s agreement. Harmonisering med hög prioritet. Leverans av mikrodata vart femte år. Från och med 1999 görs kodning av varje enskilt köp enligt European Union (EU:s) Classification Of Individual Consumption by Purpose (COICOP). A.10 Syfte och historik

2 Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. SCB har genomfört Hushållsbudgetundersökningar 1958, 1969 och 1978 samt Hushållens utgifter 1985, 1988 och Under åren 1995 och 1996 gjordes undersökningen under namnet Utgiftsbarometern. Undersökningen avbröts för revision vecka 37 år En ny undersökning startade i maj 1999 och pågick t.o.m. april År 2002 gjordes ett uppehåll för översyn av bland annat datainsamling och innehåll. En ny undersökning, Hushållens utgifter startade i januari Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under årens lopp. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet. A.11 Statistikanvändning Finansdepartementet och onjunkturinstitutet för fördelning av utgifter och inkomster mellan hushåll samt studier av indirekt beskattning. Socialdepartementet och socialstyrelsen för studier av konsumtionsstandarden hos pensionärer, barnhushåll, socialbidragstagare m.fl. onsumentverket för utvärdering av skälig levnadsnivå, underlag för budgetrådgivning, m.m. Handeln för marknadsanalyser. Arbetsmarknadens organisationer för jämförelser av konsumtionsstandarden mellan olika grupper. SCB/nationalräkenskaperna för utvärdering av nivåskattningar efter ändamål för privat konsumtion. SCB/konsumentprisindex för beräkning och kontroll av vägningstal och urval av representantvaror. A.12 Uppläggning och genomförande HUT är en urvalsundersökning. Målpopulationen utgörs av samtliga hushåll, där minst en av hushållsmedlemmarna är i åldern Urvalsstorleken är hushåll och av dessa svarade 58 procent. Hushållet definieras som den grupp personer som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, ett så kallat kosthushåll. Institutionshushåll ingår inte i målpopulationen. Data för år 2004 samlades in med hjälp av kassabokföring, telefonintervju och administrativa register. Samtliga hushållsutgifter bokfördes under en tidsperiod av två veckor. I intervjun ställdes frågor om utgifter som man har mer sällan eller oregelbundet. Dessutom samlades kontrolluppgifter in för tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift. A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar B. valitetsdeklaration 0 Inledning 1 Innehåll

3 1.1 Statistiska målstorheter De statistiska storheterna i undersökningen om hushållens utgifter är utgifter för olika varor och tjänster för olika typer av hushåll. Utgifterna redovisas som genomsnitt per hushåll Objekt och population Undersökningen skall i princip gälla alla privata hushåll i Sverige. På grund av att äldre personer kan ha svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen kräver sattes dock en åldersgräns så att minst en person i hushållet skulle vara yngre än 80 år. Hushållet definieras som den grupp personer, som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet. Personer, som mer stadigvarande ingick i institutionshushåll som ålderdomshem, långvårdsanstalt osv. ingick ej, då deras konsumtionsförhållanden har bedömts vara alltför speciella Variabler Samtliga hushållsutgifter redovisas som grupper av varor och tjänster. OECD har efter samråd med Eurostat, UNSD och OECD-ländernas internationella statistikorgan tagit fram en gemensam kod för utgifter, COICOP. Den internationella COICOP-koden är uppdelat i 12 huvudgrupper med en fyrställig kod. oden utvecklades för att förenkla internationella jämförelser samt är jämförbar med liknande klassificeringar inom nationalräkenskaper och konsumentprisindex. Rekommendationerna för denna klassificering finns i dokumentet Ändamålsklassificering av individuell konsumtion, anpassad till hushållsbudgetundersökningar i Eurostats klassifikationsdatabas. I föreliggande undersökning har COICOP-koden utvecklats till att vara sjuställig, samt utvidgats med fler huvudgrupper. Nedan följer specificering av utgiftsgrupperna i rapporten Hushållens utgifter I: Utgifterna är hämtade från telefonintervjun : Utgifterna är hämtade från kassabokföringen I,: Utgifterna är hämtade från både telefonintervjun och kassabokföringen R: Utgifterna är hämtade från register COICOP-koder som börjar på ingår i den ordinarie COICOP-koden. COICOP-koder utöver dessa ingår enbart i denna undersökning. ÖPTA LIVSMEDEL Bröd, spannmålsprodukter Ris och produkter av ris Ris och produkter av ris Därav Ris Ris Risprodukter Risprodukter Pasta och produkter av pasta Pastaprodukter Mjöl, gryn Mjöl, gryn Matbröd Matbröd Därav Hårt bröd Hårt bröd Mjukt vitt matbröd Mjukt vitt bröd Mjukt grovt/mörkt matbröd Mjukt grovt/mörkt bröd Mjukt ljust matbröd Mjukt ljust bröd

4 Matbröd ospec Mjukt bröd ospec Bakverk Bakverk ött Färskt, kylt eller fryst nöt- och kalvkött Färskt, kylt eller fryst kött från nötkreatur Färskt, kylt eller fryst griskött Färskt, kylt eller fryst kött från svin Färskt, kylt eller fryst övrigt kött Färskt, kylt eller fryst kött från får och get Annat färskt, kylt eller fryst ätligt kött Färskt, kylt eller fryst fågel Färskt, kylt eller fryst kött från fjäderfä Torkat, saltat eller rökt nöt- och kalvkött Torkat, saltat eller rökt kött från nötkreatur Torkat, saltat eller rökt griskött Torkat, saltat eller rökt kött från svin Torkat, saltat eller rökt övrigt kött Torkat, saltat eller rökt kött från fjäderfä ött, korv och korvpålägg orv och korvpålägg Sylta, pastej, paté, charkvaror Sylta Pastej och paté Charkvaror och övrigt ospec ötträtter o. övr köttprod Färdiga rätter av kött, halvfabrikat av kött - ej barnma ött - ospec 0112xxxxx ött Fisk och skaldjur Barnmat med kött (färdigrätter, halvfabrikat) 01125xxxx 01126xxxx Torkat, saltat eller rökt kött och ätliga slaktbiprodukte Annat konserverad eller beredd kött samt beredninga Torkat, saltat eller rökt kött från vilt Färsk, kyld eller fryst fisk Färsk, kyld eller fryst fisk Därav Torskfisk Torsk Laxfisk Lax Sill, strömming Sill, strömming Övrig fisk Flatfisk Övrig färsk, kyld eller fryst fisk Skaldjur Färska, kylda eller frysta skaldjur aviar, rom, andra fiskprodukter aviar, rom, fiskpastej Fisk och skaldjursrätter o. övriga fisk och Färdigrätter/halvfabrikat av fisk skaldjursprodukter Barnmat (färdigrätter, halvfabrikat) av fisk Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur onserverad och inlagd fisk onserverade och inlagda skaldjur Färdigrätter/halvfabrikat av skaldjur Fisk och skaldjur - ospec 01131xxxx Färsk, kyld eller fryst fisk Mjölk, ost och ägg 01134xxxx Standardmjölk (fett >=1,5%) Mjölk >= 1,5 % Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) Mjölk < 1,5 % Annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur sam beredningar av fisk och skaldjur Mjölkpulver, konserverad mjölk Mjölkpulver, gräddpulver (ej efterrätter, mjölkersättnin Mjölkbaserade efterrätter, sötade mjölkpulver onserverad mjölk Fil och yoghurt Yoghurt/ filmjölk sötad/med frukt Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) Ost (fett >=17%) Ost (fett <17%) Yoghurt/filmjölk osötad/naturell Grädde, gräddfil, crème fraiche > 29 % Grädde, gräddfil, crème fraiche % Grädde, gräddfil, crème fraiche 0-9 % Hårdost > 17 % Hårdost < 17 % varg Dessertost Smältost, mesost, messmör Ostkaka, ostpaj

5 Ägg Ägg Äggpulver Äggprodukt uteslutande av ägg Mjölk, ost och ägg - ospec 0114xxxxx Mjölk, ost och ägg - ospec Oljor och fetter 01146xxxx Därav Smör Smör Andra mjölkprodukter - ospec Bregott mellan ryddsmör Margarin (fett>=40%) Margarin, ej flytande Flytande margarin Bordsmargarin, ej lättmargarin Margarin (fett<40%) Bordsmargarin lätt Olivolja, matolja, majonnäs Olivolja Frukt och bär Olja (ej olivolja), majonnäs Äpplen Äpplen (färska, kylda eller frysta) Päron Päron (färska, kylda eller frysta) Bananer Bananer (färska, kylda eller frysta) Citrusfrukter Citrusfrukter (färska, kylda eller frysta) Övrig färsk frukt Stenfrukter (färska, kylda eller frysta), fikon färska Torkad frukt o. bär, nötter Torkad frukt Annan färsk frukt (färska, kylda eller frysta) Frön och nötter Bär Bär, ej vindruvor Druvor Frukt o. bärkonserv, soppor onserverad frukt och fruktbaserade produkter Frukt och bär - ospec 0116xxxxx Frukt - ospec Grönsaker Därav Sallad, olika sorter Blad- och stamgrönsaker (färska, kylda eller frysta) ål ål (Färsk eller kyld) Grönsaker som odlas för fruktens skull (färska, kylda Grönsaker som odlas för fruktens frysta) skull Lök, purjolök Lökgrönsaker Svamp Svamp Soppor, sallader, grönsaksrätter Andra konserverade eller behandlade grönsaker - ej Barnmat grönsaker Rotfrukter Rotfrukter Andra rotknölar och varor från rotknölar Potatis Potatis Potatisprodukter (pommes frites mm) Friterad potatis ej chips Potatismos, rotmos etc Potatismjöl Beredningar av potatis Grönsaker - ospec 0117xxxxx Grönsaker Sötsaker, socker Socker, sirap, honung, sötningsmedel Socker Sylt, marmelad, mos Sylter och marmelader Glass Glass Övriga sötsaker, godis, choklad Andra sockerprodukter Choklad Godis Dessertberedningar (ej av choklad, se ) Barnmat dessert Såser, dressingar, kryddsåser Såser och smaksättningsmedel Salt och kryddor Salt, kryddor och kryddväxter Bakpulver, övr. hushållstillsatser, Jäst, bakpulver etc. buljong Soppor

6 Buljong Askorbinsyra Gelatin aramellfärg Snacks Snacks Potatischips Ospec livsmedel 011xxxxxx Livsmedel ospecificerat ALOHOLFRIA DRYCER 012 Alkoholfria drycker Frukt- och grönsaksjuice, nektar Fruktjuicer, nektar Grönsaksjuicer Läskedrycker Läskedrycker och saft Mineral- och sodavatten Bordsvatten affe affe Te Te akao akao och chokladpulver UTEMÅLTIDER Middag restaurang Avhämtning, hämtmat Mat köpt på disco, pub, dans, fest etc Fika, kafé, kondis Mat köpt på tivoli, kafé, bar etc. (ej inträde, se Serveringar på skolor, arbetsplatser etc. ALOHOLHALTIGA DRYCER 021 Alkoholhaltiga drycker (även lättöl) TOBA 022 Tobak FÖRBRUNINGSVAROR Personlig hygien Icke-elektriska redskap för personlig vård Övriga förbrukningsvaror I, HUSHÅLLSTJÄNSTER Personlig hygien Skönhetsprodukter, kosmetika, parfym, deodorant Mensskydd Blöjor Pappersnäsdukar Bomull Toalettpapper 056xxxxxx 0561xxxxx Varor och tjänster för rutinmässigt underhåll Icke varaktiga hushållsvaror Rengörings- och underhållsprodukter (ej personlig re 05612xxxx Andra icke varaktiga hushållsartiklar Påsar, folie, bakplåtspapper, formar, hushållspapper Artiklar för rengöring - ej personlig rengöring Övriga icke varaktiga hushållsartiklar I, Barntillsyn Privat barnomsorg ommunal barnomsorg Privat barntillsyn/barnvakt orttidshem yrkans förskola ooperativ barnomsorg Lekpark Montessori, R Fackavgift, övriga försäkringar 211 Arbetslöshetskassa, fackföreningsavgift (ej fordons-, hem-, villa- och 213 Intyg till försäkringskassan fritidshusförsäkring) Sjuk- och olycksfallsförsäkring, inkl grupp- och barnfö Allriskförsäkring Husdjursförsäkring Sakförsäkring Reseförsäkring Pensionsförsäkring Fritidsförsäkring 212 Medlemsavgifter (ej fackförening, ej idrottsförening)

7 I, Övriga tjänster Hudbehandling Frisör Solarium Medium Tatuering 223 Ränteutgifter, csn 224 Ränteutgifter, övrigt 241 Gåvor, privatpersoner 242 Gåvor, organisationer/kollekt etc Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning Högstadie- och gymnasieutbildning åravgift Högskoleprovet Ej nivåknuten utbildning Privat hemtjänst/hemhjälp ommunal hemtjänst/hemhjälp Tolk Dagvård Bankavgift Bankfack ontokort/betalkortsavg Postgiroavgift Begravning Adressändring Advokat Deklarationshjälp Byggnadslov Aviseringsavgift ID-kortsavg ronofogden Catering, ej mat Legavgift, passavgift Böter Toalettbesök, skåpförvaring, dusch camping etc Annons Värdering av hus, antikviteter etc. LÄDER OCH SOR läder 0312 Jackor, kappor, rockar, överrockar Därav Utekläder 0312 Päls- och skinnkläder 0312 Regnplagg, överdragskläder 0312 Dräkter, klänningar, kjolar Övriga kläder, ej underkläder 0312 avajer, kostymer 0312 Jeans, övriga byxor 0312 Barnkläder, babykläder 0312 Idrotts- och badkläder 0312 Morgonrockar, nattkläder 0312 Blusar, skjortor 0312 Tröjor 0312 Underkläder Underkläder 0312 Stumpor Handskar, vantar - ej skinn/gummi Accessoarer, mössor, handskar Skärp, livrem - ej skinn vantar, halsdukar etc Hattar, mössor, kepsar Accessoarer, halsdukar Handskar, vantar - skinn Skärp, livrem - skinn 03 Tyger, skrädderiarbeten Övriga beklädnadsartiklar (redovisas inte

8 för sig, men ingår i totalsumma för kläder) 03 Sybehör 03 läder ospec Skor 032 Skodon I,, R BOSTAD 032 Pjäxor, stövlar 032 Sportskor 032 Lågskor 032 Sandaler, tofflor 032 Gummistövlar 032 Sulor, lagning I Hyra/avgift för hyres-/borätt 0411 Faktiskt betalda hyror från hyresgäster, borätter (inkl (inkl garage) 0412 Övriga faktiskt betalda hyror för bostäder I Reparationer 043 Underhåll och reparationer av bostaden I Hem- och villaförsäkring Hemförsäkring borätt/hyresrätt Hem- och villaförsäkring I, Vattenförsörjning och diverse andra tjänster slamsugning förknippade med bostaden 0441 Vattenförsörjning 0442 Sophämtning 0443 Avloppsrensning 0444 Andra tjänster förknippade med bostaden, ej tidigare I Elektricitet, gas och andra bränslen 045 Elektricitet, gas och andra bränslen I Räntor (brutto) 221 Ränteutgifter, boende R Fastighetsskatt Fastighetsskatt egna hem R Tomträttsavgäld Tomträttsavgäld I, MÖBLER OCH INVENTARIER, MATTOR OCH ANDRA GOLVBELÄGGNINGAR 051xxxxxx Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggn ospec I, Möbler och inventarier, mattor och andra 05111xxxx Möbler och inventarier - ospec golvbeläggningar Soffa Fåtölj Stol Pall, sittdyna Bord Säng Hylla Förvaringsmöbler Trädgårdsmöbel Lampa Tavla Persienn Spegel Prydnadssaker, blomkrukor, inredningsartiklar, ej konstglas/keramik Dörr, vikdörr, skjutdörr 0512xxxxx Matta 0513xxxxx Mattor och andra golvbeläggningar - ospec Reparationer av möbler och golvbeläggningar - ospec Reparation möbler Reparation golvbeläggningar Textilier 052xxxxxx Hushållstextilen - ospec Påslakan, örngott, underlakan Täcken, kuddar, filtar, överkast Madrasser Dukar, gardiner Handdukar Övriga textiler I, Hushållsutrustning 053xxxxxx Hushållsutrustning - ospec 0531xxxxx Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig -o ylskåp, frysar och kombinerad kyl/frys 05312xxxx Tvättmaskiner, frysar och kombinerad kyl/frys

9 Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare/torkskåp handdukstork el 05313xxxx Spisar och mikrovågsugnar Spis Mikrovågsugn 05314xxxx Värmeelement och luftkonditioneringsapparater Fläkt Element infravärme 05315xxxx Städmaskiner Dammsugare Dammsugartillbehör - dock ej dammsugarpåsar Sy- och stickmaskiner Annan större hushållsutrustning 0532xxxxx Mindre elektriska hushållsapparater 05321xxxx Mindre elektriska hushållsapparater Brödrost Elvisp affebryggare onservöppnare el Våffeljärn Smörgåsgrill Vattenkokare Strykjärn Matberedare 0533xxxxx Reparation av hushållsapparater Reparation av hushållsapparater 05411xxxx Artiklar av glas och kristall samt porslin och bestick Bestick Glas oppar, muggar Uppläggningsfat, skålar, vaser, porslin 05412xxxx Bestick, tallrikar, fat och silverbestick Silverbestick Tallrik öksutensilier/matlagningsredskap och hushållsartikl Lagning av glas, porslin och bestick samt övrigt husg 0541 Glas, porslin och bestick samt övriga husgeråd 055 Verktyg och redskap för hus och trädgård 0562 Hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet Hyra möbler Omklädsel möbler Hårtork Ladyshave Rakapparat Locktång, plattång Eltandborste Reseffekter och andra väskor och etuier HÄLSO- OCH SJUVÅRD 06 Hälsovård I, TRANSPORT I Inköp av bil 0711xxxxx Inköp av bil - ospec Ny bil Begagnad bil Såld bil I, Inköp av övriga persontransportmedel 0712xxxxx Motorcyklar - ospec Motorcykel, moped, skoter Husvagn/släpvagn 0713 Cyklar 0714 Fordon som dras av djur

10 I, Drift av bil Bildäck Bildelar, biltillbehör Bensin bil Diesel bil Smörjmedel, oljor, kylvätskor och tillsatser Övrigt bränsle till fordon, tex metanol, el Reparation bil Besiktning (bil), bilprovning Hyrbil Parkeringsavgift Självrisk bil örkortsutbildning Broavgift Bilförsäkring I, Ränta (bil - brutto), bilskatt 2221 Ränteutgifter, billån 231 Bilskatt, vägskatt Drift av övriga persontransportmedel Övriga tillbehör till persontransportmedel, ej bil Bensin ej bil Diesel ej bil Reparation MC, moped, skoter Reparation cykel Hyra husvagn Hyra släpkärra Besiktning, ej bil Hyra av cykel Flygplanshyra Båtförsäkring MC/moped-försäkring Husvagnsförsäkring Skoterförsäkring Släpvagnsförsäkring Husbilsförsäkring Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) 2222 Ränteutgifter, båtlån 232 Skatt på skoter 233 Skatt på husvagn I, Lokalresor, transporttjänster 073 Transporttjänster I,, R FRITID OCH ULTUR Fritidsbostad 25 Arrende, hyra, värme etc. för fritidshus Fritidshusförsäkring Fastighetsskatt fritidshus 225 Ränteutgifter, fritidshus I, Radio och TV Telefon- och telefaxutrustning Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning TV Video/DVD I, Lek, sport, hobby Större idrottsartiklar Musikinstrument Större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusbruk Underhåll och reparation av övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur TV-spel/playstation/dataspel Leksaker och hobby Skor som är särkilt avsedda för en viss sport Skyddsutrustning som är särskilt avsedd för en viss s Övrig utrustning för sport, ej fiske

11 Fiskeredskap CD-skiva, dvd-skiva LPskiva assettböcker assettband Videoband köpt Diskett Avgift för idrottsutövande (inkl medlemsavgift till idrottsförening) Avgift för utövande av musik och teckning etc Övrig utrustning för camping och friluftsliv Grill Grillkol etc. I, Ur, kamera, fototjänster amera, filmkamera I, Resor, hotell ameratillbehör ikare Smycke locka Skolresa Inrikesresa Utrikesresa, del betald i Sverige Utrikesresa, del betald utomlands Hotell Camping Vandrarhem I, Övrig fritid Informationsbehandlingsutrustning Båt, båtmotor Båttillbehör Båtplats, båtreparation, hamnavgift, hyrbåt Flygplan Får, höns, häst, ponny Tillbehör till djur - ej husdjur Veterinärtjänster - ej husdjur Husdjur Husdjurstillbehör Hundvakt, kattvakt etc Veterinär - husdjur Hasardspel Parabolantenn och parabolabonnemang Solfjäder Reparation av audiovisuell, fotografisk och informationsbehandlingsutrustning Solglasögon Babyartiklar Tändare Fickkniv Samlarbilder Majblomma Nyckelring Paraply Reflex Påskägg Simmärke, scoutmärke etc Smyckeskrin Sparbössa Studentdjur

12 Värmedyna Trädgård, växter och blommor I, Underhållning Avgift för idrottsevenemang mm Avgift för tivoli, nöjesfält, marknad etc Bio Opera, revy, teater, musikal Inträde konsert Cirkus Mässa Inträde ospec Djurpark Inträde museum Zoologisk trädgård I,, R Böcker, tidningar, TV-licens etc Posttjänster Internetabonnemang Internetcafe I, Mobiltelefon (samtal och abonnemang) I, Fast telefon (samtal och abonnemang) R SATTEPLITIGA FÖRMÅNER Bibliotek Tv-avg abel-tv, satelit-tv Hyra tv, video/dvd Hyra film Hyra tv-spel Fototjänster Böcker Dagstidning Veckotidning, månadstidning Diverse trycksaker Skriv- och ritmaterial Abonnemang och samtalskostnad mobiltelefon Telefonkort, mobil Abonnemang och samtalskostnad fast telefon Övriga telefon- och telefaxtjänster Beskattningsbara förmåner

13 1.1.3 Statistiska mått Genomsnittliga utgifter För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och denna summa divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll, som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 10-tal kr. Andel av de totala utgifterna Andelarna har först räknats ut för varje hushåll för sig. Därefter har andelarna summerats och sedan dividerats med antalet hushåll. Av andel av varje utgiftsgrupp Andelarna av köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp har enbart beräknats bland dem som haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenterna köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om den är eller inte är miljömärkt eller ekologisk Redovisningsgrupper Hushållsgrupp, storlek, nationalitet, H-region, kön och ålder Referenstider alenderår. 1.2 Fullständighet Speciellt sker en underskattning av alkoholutgifter, i övrigt underskattas utgifter som har samband med semester, sjukdom, flyttning och liknande situationer då det kan vara svårt att få hushåll att medverka. 2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt En jämförelse mellan HUT och SCB:s nationalräkenskaper (NR) visar skillnader när det gäller skattningar av utgifter för vissa varuslag. Det kan bero på en överskattning eller underrapportering av dessa utgifter hos hushållen. Vid jämförelsen mellan HUT och NR bör man även beakta att HUT är en urvalsundersökning med relativt stort bortfall och relativt litet urval, vilket gör skattningarna osäkra. 2.2 Osäkerhetskällor Urval Hushållen dras med sannolikheter proportionella mot storleken på hushållet. Detta ger en förstärkning av gruppen stora hushåll, vilket antas vara en lämplig kompromiss mellan de olika krav som användarna ställer. Antal utvalda hushåll är Alla individer i hushållet redogör för sina utgifter och därför är det möjligt att även redovisa individstatistik för vissa utgiftsgrupper.

14 Varje hushåll lämnar uppgifter för två på varandra följande veckor. Urvalet av hushåll delas slumpmässigt på 52 lika stora grupper där varje grupp tilldelas en av de 52 startveckorna för bokföring. Syftet med denna fördelning över året är att fånga in den säsongmässiga variationen av utgifterna och dess sammansättning. Statistiken framställs med en kalibreringsestimator. I syfte att reducera urvalsfelet och bortfallsfelet utnyttjas registerinformation som samvarierar med konsumtion och svarsbenägenhet. Utnyttjade registervariabler är H-region, ålder (klassindelad), född i Sverige/övriga samt disponibel inkomst (klassindelad). Jämfört med undersökningar före år 2003, som baserade sig på ett urval av hushåll, har urvalsfelet reducerats. I tabellerna redovisas 95%-iga konfidensintervall, vilka utgör mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet Ramtäckning RTB utgör rampopulation med försumbara täckningsfel Mätning Datorstödd telefonintervju för hushållskartläggning samt utgifter under de senaste 12 månaderna för ordinarie bostad, fritidsbostad, drivmedel för bil, telefon, försäkringar, resor, vissa avgifter och inköp av vissa möbler, vitvaror och kapitalvaror. Tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift hämtas från register. assabokföring över hushållets utgifter under 14 dagar. Det finns risk för underskattning av småutgifter p.g.a. glömska och risk för överskattning av stora utgifter p.g.a. teleskopeffekt Svarsbortfall Svarsbortfallet år 2004 var 42 procent. Det är en markant förbättring jämfört med undersökningar före år Detta trots att åldersgränsen höjdes och innehållet utökades. Även det partiella bortfallet har minskat. Skälen till det bättre resultatet beror bland annat på att: intervjuarna har fått ett större inflytande på planeringen och genomförandet av datainsamlingen. ontakten mellan den produktansvarige och intervjuarna har också stärkts. uppgiftslämnarbördan har minskat genom att hushållen har fått möjlighet att lämna kvitton i stället för att anteckna de enskilda varorna intervjuarna har fler (telefon-) kontakter med uppgiftslämnarna frågor flyttats från enkät till telefonintervju. Detta har gett bättre kontroll över datainsamlingen. Trots dessa insatser är bortfallet fortfarande stort. För att i möjligaste mån reducera bortfallsfelet är det viktigt att bortfallet analyseras och att resultatet används vid uppräkning till populationsnivån. Utnyttjade estimatorer med tillhörande hjälpvariabler (se Urval) borde reducera bortfallsfelet väsentligt Bearbetning ontroller är inriktade på stora avvikelser. Mindre bearbetningsfel bör ej vara systematiska.

15 2.2.6 Modellantaganden Inga modellantaganden görs. 2.3 Redovisning av osäkerhetsmått Osäkerhetsmått anges direkt i tabellerna (raden under skattningen), i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet. 3 Aktualitet 3.1 Frekvens Löpande under perioden januari 2004 t.o.m. december Framställningstid Insamlingen har pågått i 15 månader, inklusive bortfallsuppföljning. 3.3 Punktlighet Publicering av utgifter görs i juni året efter insamlingsåret. Publicering av utgifter kompletterat med information om disponibla inkomster, för respektive redovisningsgrupp, görs då preliminära inkomster finns tillgängliga (i december året efter insamlingsåret). 4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 4.1 Jämförbarhet över tiden Det råder jämförbarhet för undersökningarna 1985, 1988, 1992, 1999, 2000 och Undersökningarna 1995, 1996, 2003 och 2004 är till största delen jämförbara med ovanstående årgångar medan undersökningen från 1978 delvis är jämförbar. Redovisningar för åren 2003 och 2004 är helt jämförbara med varandra. 4.2 Jämförbarhet mellan grupper Följer EU-förordning så långt som möjligt. 4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 5 Tillgänglighet och förståelighet 5.1 Spridningsformer Publicering i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2004, utgifts- och inkomstrapport. Rapporten finns i tryckt format och i pdf format på SCB:s webbplats, I SM:et redovisas enbart huvudgrupper av utgifter medan tabeller med både huvudgrupper och undergrupper redovisas som efterfrågade tabeller på SCB:s hemsida. Tabeller finns också tillgängliga i Sveriges statistiska databaser, som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats, Leverans av mikrodata till Eurostat vart femte år. Nästa leverans sker år Presentation ortfattad beskrivning av undersökningens upplägg och kvalitet samt översiktstabeller för de viktigaste redovisningsgrupperna finns i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2004, utgifts- och inkomstrapport.

16 Presentation finns även på SCB:s webbplats, 5.3 Dokumentation Nedan angivna skrifter ger fördjupad information om produkten och kan beställas från SCB (Publikationstjänsten), telefon , fax , e-post: Hushållens utgifter 2004 Hushållens utgifter 2003 Hushållens utgifter Utgiftsbarometern 1996 (prel. rapport) Utgiftsbarometern Lindström, Håkan, An Experiment with Incentives (R&D Report 1991:10) Linström, Håkan, risgruppsarbetet och räknarexperimentet i HUT 88 (R&D Report 1989:14) Lindström & Lundquist, An Application of Generalized Precision Functions in the 1985 Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:10) Lindström, Lindkvist, Näsholm, Design and Quality of the Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:7) Lundquist, Peter, Seasonal variation and Response Behaviour in Swedish Household Expenditure survey (R&D Report 1991:10) Lyberg, Lars, Reducing Nonresponse Rates in Family Expenditure Survey by Forming Ad Hoc Task Forces (R&D Report 1991:10) Ribe, Martin, A study of Errors in Swedish Consumption Data (R&D Report 1991:10) 5.4 Tillgång till primärmaterial Forskare får efter prövning tillgång till avidentifierat primärmaterial för egna bearbetningar. 5.5 Upplysningstjänster Ring eller skicka e-post till atarina Hansson tfn: e-post: Åsa Andersson tfn: e-post:

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 BV/EV 2013-12-17 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001 Hushållsbudgetstatistiken (HS) 2001 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2008

Hushållens utgifter (HUT) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(110) Hushållens utgifter (HUT) 2008 HE0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

HUSHÅLLSBUDGETSTATISTIK (HBS), Utgiftsbarometern 2000

HUSHÅLLSBUDGETSTATISTIK (HBS), Utgiftsbarometern 2000 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(171) HUSHÅLLSBUDGETSTATISTIK (HBS), Utgiftsbarometern 2000 PR0601 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 Statistikprodukten

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter Den nya HUT:en Hushållens utgifter Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE...3 ÖVERSYNEN ÅR 2002...4 KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR ÅR 2003...5 ÖKAD URVALSSTORLEK OCH MINSKAT URVALSFEL...5 UTÖKAD MÅLPOPULATION...5

Läs mer

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter 2004:6 Den nya HUT:en Hushållens utgifter I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik vid SCB producerar.

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60 Gullringen 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 200 180 02 Antal födda 6 07 Döda 8 Födelsenetto -2 160 Inflyttade 32 140 0-19 år 3 120 100 80 60 20-44 25 45-64 3 65-w

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001 HA0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Handel med varor och tjänster A.2 Statistikområde Livsmedelsförsäljningsstatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik

Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik Bakgrundsfakta Till Befolknings- och Välfärdsstatistik 2003:2 Översyn av HBS (HUT, HBU, Utgiftsbarometern) inför 2003 års undersökning Avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik Sammanfattning

Läs mer

Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103

Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103 BV/EV 2009-02-19 1(26) Hushållens ekonomi (HEK) 2007 HE0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Förmögenhetsstatistik 2003

Förmögenhetsstatistik 2003 Förmögenhetsstatistik 2003 HE0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Förmögenhetsstatistik A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2009

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(122) Livsmedelsförsäljningsstatistik 2009 HA0103 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2

KONSUMTIONSRAPPORTEN. upplaga 2 KONSUMTIONSRAPPORTEN 2008 upplaga 2 konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten konsumtionsrapporten 2008 upplaga 2 Merja Mankila och Centrum för konsumtionsvetenskap CFK Handelshögskolan

Läs mer

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2012. -den nationella resvaneundersöknigen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2012 -den nationella resvaneundersöknigen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 RM/L 2015-02-17 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2013 AM0302

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2013 AM0302 ES/FRS 2014-11-24 1(21) Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2013 AM0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket

Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket Rapport 2007:11 Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket Rapport 2007:11 Konsumentverket 2007 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...4

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer