Hushållens utgifter (HUT) 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens utgifter (HUT) 2004"

Transkript

1 Hushållens utgifter (HUT) 2004 HE0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. A.8 Gallringsföreskrifter HUT berörs ej av gallringsföreskrifter. A.9 EU-reglering Gentlemen s agreement. Harmonisering med hög prioritet. Leverans av mikrodata vart femte år. Från och med 1999 görs kodning av varje enskilt köp enligt European Union (EU:s) Classification Of Individual Consumption by Purpose (COICOP). A.10 Syfte och historik

2 Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. SCB har genomfört Hushållsbudgetundersökningar 1958, 1969 och 1978 samt Hushållens utgifter 1985, 1988 och Under åren 1995 och 1996 gjordes undersökningen under namnet Utgiftsbarometern. Undersökningen avbröts för revision vecka 37 år En ny undersökning startade i maj 1999 och pågick t.o.m. april År 2002 gjordes ett uppehåll för översyn av bland annat datainsamling och innehåll. En ny undersökning, Hushållens utgifter startade i januari Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under årens lopp. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet. A.11 Statistikanvändning Finansdepartementet och onjunkturinstitutet för fördelning av utgifter och inkomster mellan hushåll samt studier av indirekt beskattning. Socialdepartementet och socialstyrelsen för studier av konsumtionsstandarden hos pensionärer, barnhushåll, socialbidragstagare m.fl. onsumentverket för utvärdering av skälig levnadsnivå, underlag för budgetrådgivning, m.m. Handeln för marknadsanalyser. Arbetsmarknadens organisationer för jämförelser av konsumtionsstandarden mellan olika grupper. SCB/nationalräkenskaperna för utvärdering av nivåskattningar efter ändamål för privat konsumtion. SCB/konsumentprisindex för beräkning och kontroll av vägningstal och urval av representantvaror. A.12 Uppläggning och genomförande HUT är en urvalsundersökning. Målpopulationen utgörs av samtliga hushåll, där minst en av hushållsmedlemmarna är i åldern Urvalsstorleken är hushåll och av dessa svarade 58 procent. Hushållet definieras som den grupp personer som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, ett så kallat kosthushåll. Institutionshushåll ingår inte i målpopulationen. Data för år 2004 samlades in med hjälp av kassabokföring, telefonintervju och administrativa register. Samtliga hushållsutgifter bokfördes under en tidsperiod av två veckor. I intervjun ställdes frågor om utgifter som man har mer sällan eller oregelbundet. Dessutom samlades kontrolluppgifter in för tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift. A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar B. valitetsdeklaration 0 Inledning 1 Innehåll

3 1.1 Statistiska målstorheter De statistiska storheterna i undersökningen om hushållens utgifter är utgifter för olika varor och tjänster för olika typer av hushåll. Utgifterna redovisas som genomsnitt per hushåll Objekt och population Undersökningen skall i princip gälla alla privata hushåll i Sverige. På grund av att äldre personer kan ha svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen kräver sattes dock en åldersgräns så att minst en person i hushållet skulle vara yngre än 80 år. Hushållet definieras som den grupp personer, som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet. Personer, som mer stadigvarande ingick i institutionshushåll som ålderdomshem, långvårdsanstalt osv. ingick ej, då deras konsumtionsförhållanden har bedömts vara alltför speciella Variabler Samtliga hushållsutgifter redovisas som grupper av varor och tjänster. OECD har efter samråd med Eurostat, UNSD och OECD-ländernas internationella statistikorgan tagit fram en gemensam kod för utgifter, COICOP. Den internationella COICOP-koden är uppdelat i 12 huvudgrupper med en fyrställig kod. oden utvecklades för att förenkla internationella jämförelser samt är jämförbar med liknande klassificeringar inom nationalräkenskaper och konsumentprisindex. Rekommendationerna för denna klassificering finns i dokumentet Ändamålsklassificering av individuell konsumtion, anpassad till hushållsbudgetundersökningar i Eurostats klassifikationsdatabas. I föreliggande undersökning har COICOP-koden utvecklats till att vara sjuställig, samt utvidgats med fler huvudgrupper. Nedan följer specificering av utgiftsgrupperna i rapporten Hushållens utgifter I: Utgifterna är hämtade från telefonintervjun : Utgifterna är hämtade från kassabokföringen I,: Utgifterna är hämtade från både telefonintervjun och kassabokföringen R: Utgifterna är hämtade från register COICOP-koder som börjar på ingår i den ordinarie COICOP-koden. COICOP-koder utöver dessa ingår enbart i denna undersökning. ÖPTA LIVSMEDEL Bröd, spannmålsprodukter Ris och produkter av ris Ris och produkter av ris Därav Ris Ris Risprodukter Risprodukter Pasta och produkter av pasta Pastaprodukter Mjöl, gryn Mjöl, gryn Matbröd Matbröd Därav Hårt bröd Hårt bröd Mjukt vitt matbröd Mjukt vitt bröd Mjukt grovt/mörkt matbröd Mjukt grovt/mörkt bröd Mjukt ljust matbröd Mjukt ljust bröd

4 Matbröd ospec Mjukt bröd ospec Bakverk Bakverk ött Färskt, kylt eller fryst nöt- och kalvkött Färskt, kylt eller fryst kött från nötkreatur Färskt, kylt eller fryst griskött Färskt, kylt eller fryst kött från svin Färskt, kylt eller fryst övrigt kött Färskt, kylt eller fryst kött från får och get Annat färskt, kylt eller fryst ätligt kött Färskt, kylt eller fryst fågel Färskt, kylt eller fryst kött från fjäderfä Torkat, saltat eller rökt nöt- och kalvkött Torkat, saltat eller rökt kött från nötkreatur Torkat, saltat eller rökt griskött Torkat, saltat eller rökt kött från svin Torkat, saltat eller rökt övrigt kött Torkat, saltat eller rökt kött från fjäderfä ött, korv och korvpålägg orv och korvpålägg Sylta, pastej, paté, charkvaror Sylta Pastej och paté Charkvaror och övrigt ospec ötträtter o. övr köttprod Färdiga rätter av kött, halvfabrikat av kött - ej barnma ött - ospec 0112xxxxx ött Fisk och skaldjur Barnmat med kött (färdigrätter, halvfabrikat) 01125xxxx 01126xxxx Torkat, saltat eller rökt kött och ätliga slaktbiprodukte Annat konserverad eller beredd kött samt beredninga Torkat, saltat eller rökt kött från vilt Färsk, kyld eller fryst fisk Färsk, kyld eller fryst fisk Därav Torskfisk Torsk Laxfisk Lax Sill, strömming Sill, strömming Övrig fisk Flatfisk Övrig färsk, kyld eller fryst fisk Skaldjur Färska, kylda eller frysta skaldjur aviar, rom, andra fiskprodukter aviar, rom, fiskpastej Fisk och skaldjursrätter o. övriga fisk och Färdigrätter/halvfabrikat av fisk skaldjursprodukter Barnmat (färdigrätter, halvfabrikat) av fisk Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur onserverad och inlagd fisk onserverade och inlagda skaldjur Färdigrätter/halvfabrikat av skaldjur Fisk och skaldjur - ospec 01131xxxx Färsk, kyld eller fryst fisk Mjölk, ost och ägg 01134xxxx Standardmjölk (fett >=1,5%) Mjölk >= 1,5 % Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) Mjölk < 1,5 % Annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur sam beredningar av fisk och skaldjur Mjölkpulver, konserverad mjölk Mjölkpulver, gräddpulver (ej efterrätter, mjölkersättnin Mjölkbaserade efterrätter, sötade mjölkpulver onserverad mjölk Fil och yoghurt Yoghurt/ filmjölk sötad/med frukt Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) Ost (fett >=17%) Ost (fett <17%) Yoghurt/filmjölk osötad/naturell Grädde, gräddfil, crème fraiche > 29 % Grädde, gräddfil, crème fraiche % Grädde, gräddfil, crème fraiche 0-9 % Hårdost > 17 % Hårdost < 17 % varg Dessertost Smältost, mesost, messmör Ostkaka, ostpaj

5 Ägg Ägg Äggpulver Äggprodukt uteslutande av ägg Mjölk, ost och ägg - ospec 0114xxxxx Mjölk, ost och ägg - ospec Oljor och fetter 01146xxxx Därav Smör Smör Andra mjölkprodukter - ospec Bregott mellan ryddsmör Margarin (fett>=40%) Margarin, ej flytande Flytande margarin Bordsmargarin, ej lättmargarin Margarin (fett<40%) Bordsmargarin lätt Olivolja, matolja, majonnäs Olivolja Frukt och bär Olja (ej olivolja), majonnäs Äpplen Äpplen (färska, kylda eller frysta) Päron Päron (färska, kylda eller frysta) Bananer Bananer (färska, kylda eller frysta) Citrusfrukter Citrusfrukter (färska, kylda eller frysta) Övrig färsk frukt Stenfrukter (färska, kylda eller frysta), fikon färska Torkad frukt o. bär, nötter Torkad frukt Annan färsk frukt (färska, kylda eller frysta) Frön och nötter Bär Bär, ej vindruvor Druvor Frukt o. bärkonserv, soppor onserverad frukt och fruktbaserade produkter Frukt och bär - ospec 0116xxxxx Frukt - ospec Grönsaker Därav Sallad, olika sorter Blad- och stamgrönsaker (färska, kylda eller frysta) ål ål (Färsk eller kyld) Grönsaker som odlas för fruktens skull (färska, kylda Grönsaker som odlas för fruktens frysta) skull Lök, purjolök Lökgrönsaker Svamp Svamp Soppor, sallader, grönsaksrätter Andra konserverade eller behandlade grönsaker - ej Barnmat grönsaker Rotfrukter Rotfrukter Andra rotknölar och varor från rotknölar Potatis Potatis Potatisprodukter (pommes frites mm) Friterad potatis ej chips Potatismos, rotmos etc Potatismjöl Beredningar av potatis Grönsaker - ospec 0117xxxxx Grönsaker Sötsaker, socker Socker, sirap, honung, sötningsmedel Socker Sylt, marmelad, mos Sylter och marmelader Glass Glass Övriga sötsaker, godis, choklad Andra sockerprodukter Choklad Godis Dessertberedningar (ej av choklad, se ) Barnmat dessert Såser, dressingar, kryddsåser Såser och smaksättningsmedel Salt och kryddor Salt, kryddor och kryddväxter Bakpulver, övr. hushållstillsatser, Jäst, bakpulver etc. buljong Soppor

6 Buljong Askorbinsyra Gelatin aramellfärg Snacks Snacks Potatischips Ospec livsmedel 011xxxxxx Livsmedel ospecificerat ALOHOLFRIA DRYCER 012 Alkoholfria drycker Frukt- och grönsaksjuice, nektar Fruktjuicer, nektar Grönsaksjuicer Läskedrycker Läskedrycker och saft Mineral- och sodavatten Bordsvatten affe affe Te Te akao akao och chokladpulver UTEMÅLTIDER Middag restaurang Avhämtning, hämtmat Mat köpt på disco, pub, dans, fest etc Fika, kafé, kondis Mat köpt på tivoli, kafé, bar etc. (ej inträde, se Serveringar på skolor, arbetsplatser etc. ALOHOLHALTIGA DRYCER 021 Alkoholhaltiga drycker (även lättöl) TOBA 022 Tobak FÖRBRUNINGSVAROR Personlig hygien Icke-elektriska redskap för personlig vård Övriga förbrukningsvaror I, HUSHÅLLSTJÄNSTER Personlig hygien Skönhetsprodukter, kosmetika, parfym, deodorant Mensskydd Blöjor Pappersnäsdukar Bomull Toalettpapper 056xxxxxx 0561xxxxx Varor och tjänster för rutinmässigt underhåll Icke varaktiga hushållsvaror Rengörings- och underhållsprodukter (ej personlig re 05612xxxx Andra icke varaktiga hushållsartiklar Påsar, folie, bakplåtspapper, formar, hushållspapper Artiklar för rengöring - ej personlig rengöring Övriga icke varaktiga hushållsartiklar I, Barntillsyn Privat barnomsorg ommunal barnomsorg Privat barntillsyn/barnvakt orttidshem yrkans förskola ooperativ barnomsorg Lekpark Montessori, R Fackavgift, övriga försäkringar 211 Arbetslöshetskassa, fackföreningsavgift (ej fordons-, hem-, villa- och 213 Intyg till försäkringskassan fritidshusförsäkring) Sjuk- och olycksfallsförsäkring, inkl grupp- och barnfö Allriskförsäkring Husdjursförsäkring Sakförsäkring Reseförsäkring Pensionsförsäkring Fritidsförsäkring 212 Medlemsavgifter (ej fackförening, ej idrottsförening)

7 I, Övriga tjänster Hudbehandling Frisör Solarium Medium Tatuering 223 Ränteutgifter, csn 224 Ränteutgifter, övrigt 241 Gåvor, privatpersoner 242 Gåvor, organisationer/kollekt etc Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning Högstadie- och gymnasieutbildning åravgift Högskoleprovet Ej nivåknuten utbildning Privat hemtjänst/hemhjälp ommunal hemtjänst/hemhjälp Tolk Dagvård Bankavgift Bankfack ontokort/betalkortsavg Postgiroavgift Begravning Adressändring Advokat Deklarationshjälp Byggnadslov Aviseringsavgift ID-kortsavg ronofogden Catering, ej mat Legavgift, passavgift Böter Toalettbesök, skåpförvaring, dusch camping etc Annons Värdering av hus, antikviteter etc. LÄDER OCH SOR läder 0312 Jackor, kappor, rockar, överrockar Därav Utekläder 0312 Päls- och skinnkläder 0312 Regnplagg, överdragskläder 0312 Dräkter, klänningar, kjolar Övriga kläder, ej underkläder 0312 avajer, kostymer 0312 Jeans, övriga byxor 0312 Barnkläder, babykläder 0312 Idrotts- och badkläder 0312 Morgonrockar, nattkläder 0312 Blusar, skjortor 0312 Tröjor 0312 Underkläder Underkläder 0312 Stumpor Handskar, vantar - ej skinn/gummi Accessoarer, mössor, handskar Skärp, livrem - ej skinn vantar, halsdukar etc Hattar, mössor, kepsar Accessoarer, halsdukar Handskar, vantar - skinn Skärp, livrem - skinn 03 Tyger, skrädderiarbeten Övriga beklädnadsartiklar (redovisas inte

8 för sig, men ingår i totalsumma för kläder) 03 Sybehör 03 läder ospec Skor 032 Skodon I,, R BOSTAD 032 Pjäxor, stövlar 032 Sportskor 032 Lågskor 032 Sandaler, tofflor 032 Gummistövlar 032 Sulor, lagning I Hyra/avgift för hyres-/borätt 0411 Faktiskt betalda hyror från hyresgäster, borätter (inkl (inkl garage) 0412 Övriga faktiskt betalda hyror för bostäder I Reparationer 043 Underhåll och reparationer av bostaden I Hem- och villaförsäkring Hemförsäkring borätt/hyresrätt Hem- och villaförsäkring I, Vattenförsörjning och diverse andra tjänster slamsugning förknippade med bostaden 0441 Vattenförsörjning 0442 Sophämtning 0443 Avloppsrensning 0444 Andra tjänster förknippade med bostaden, ej tidigare I Elektricitet, gas och andra bränslen 045 Elektricitet, gas och andra bränslen I Räntor (brutto) 221 Ränteutgifter, boende R Fastighetsskatt Fastighetsskatt egna hem R Tomträttsavgäld Tomträttsavgäld I, MÖBLER OCH INVENTARIER, MATTOR OCH ANDRA GOLVBELÄGGNINGAR 051xxxxxx Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggn ospec I, Möbler och inventarier, mattor och andra 05111xxxx Möbler och inventarier - ospec golvbeläggningar Soffa Fåtölj Stol Pall, sittdyna Bord Säng Hylla Förvaringsmöbler Trädgårdsmöbel Lampa Tavla Persienn Spegel Prydnadssaker, blomkrukor, inredningsartiklar, ej konstglas/keramik Dörr, vikdörr, skjutdörr 0512xxxxx Matta 0513xxxxx Mattor och andra golvbeläggningar - ospec Reparationer av möbler och golvbeläggningar - ospec Reparation möbler Reparation golvbeläggningar Textilier 052xxxxxx Hushållstextilen - ospec Påslakan, örngott, underlakan Täcken, kuddar, filtar, överkast Madrasser Dukar, gardiner Handdukar Övriga textiler I, Hushållsutrustning 053xxxxxx Hushållsutrustning - ospec 0531xxxxx Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig -o ylskåp, frysar och kombinerad kyl/frys 05312xxxx Tvättmaskiner, frysar och kombinerad kyl/frys

9 Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare/torkskåp handdukstork el 05313xxxx Spisar och mikrovågsugnar Spis Mikrovågsugn 05314xxxx Värmeelement och luftkonditioneringsapparater Fläkt Element infravärme 05315xxxx Städmaskiner Dammsugare Dammsugartillbehör - dock ej dammsugarpåsar Sy- och stickmaskiner Annan större hushållsutrustning 0532xxxxx Mindre elektriska hushållsapparater 05321xxxx Mindre elektriska hushållsapparater Brödrost Elvisp affebryggare onservöppnare el Våffeljärn Smörgåsgrill Vattenkokare Strykjärn Matberedare 0533xxxxx Reparation av hushållsapparater Reparation av hushållsapparater 05411xxxx Artiklar av glas och kristall samt porslin och bestick Bestick Glas oppar, muggar Uppläggningsfat, skålar, vaser, porslin 05412xxxx Bestick, tallrikar, fat och silverbestick Silverbestick Tallrik öksutensilier/matlagningsredskap och hushållsartikl Lagning av glas, porslin och bestick samt övrigt husg 0541 Glas, porslin och bestick samt övriga husgeråd 055 Verktyg och redskap för hus och trädgård 0562 Hushållstjänster och tjänster för skötsel av hemmet Hyra möbler Omklädsel möbler Hårtork Ladyshave Rakapparat Locktång, plattång Eltandborste Reseffekter och andra väskor och etuier HÄLSO- OCH SJUVÅRD 06 Hälsovård I, TRANSPORT I Inköp av bil 0711xxxxx Inköp av bil - ospec Ny bil Begagnad bil Såld bil I, Inköp av övriga persontransportmedel 0712xxxxx Motorcyklar - ospec Motorcykel, moped, skoter Husvagn/släpvagn 0713 Cyklar 0714 Fordon som dras av djur

10 I, Drift av bil Bildäck Bildelar, biltillbehör Bensin bil Diesel bil Smörjmedel, oljor, kylvätskor och tillsatser Övrigt bränsle till fordon, tex metanol, el Reparation bil Besiktning (bil), bilprovning Hyrbil Parkeringsavgift Självrisk bil örkortsutbildning Broavgift Bilförsäkring I, Ränta (bil - brutto), bilskatt 2221 Ränteutgifter, billån 231 Bilskatt, vägskatt Drift av övriga persontransportmedel Övriga tillbehör till persontransportmedel, ej bil Bensin ej bil Diesel ej bil Reparation MC, moped, skoter Reparation cykel Hyra husvagn Hyra släpkärra Besiktning, ej bil Hyra av cykel Flygplanshyra Båtförsäkring MC/moped-försäkring Husvagnsförsäkring Skoterförsäkring Släpvagnsförsäkring Husbilsförsäkring Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) 2222 Ränteutgifter, båtlån 232 Skatt på skoter 233 Skatt på husvagn I, Lokalresor, transporttjänster 073 Transporttjänster I,, R FRITID OCH ULTUR Fritidsbostad 25 Arrende, hyra, värme etc. för fritidshus Fritidshusförsäkring Fastighetsskatt fritidshus 225 Ränteutgifter, fritidshus I, Radio och TV Telefon- och telefaxutrustning Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning TV Video/DVD I, Lek, sport, hobby Större idrottsartiklar Musikinstrument Större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusbruk Underhåll och reparation av övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur TV-spel/playstation/dataspel Leksaker och hobby Skor som är särkilt avsedda för en viss sport Skyddsutrustning som är särskilt avsedd för en viss s Övrig utrustning för sport, ej fiske

11 Fiskeredskap CD-skiva, dvd-skiva LPskiva assettböcker assettband Videoband köpt Diskett Avgift för idrottsutövande (inkl medlemsavgift till idrottsförening) Avgift för utövande av musik och teckning etc Övrig utrustning för camping och friluftsliv Grill Grillkol etc. I, Ur, kamera, fototjänster amera, filmkamera I, Resor, hotell ameratillbehör ikare Smycke locka Skolresa Inrikesresa Utrikesresa, del betald i Sverige Utrikesresa, del betald utomlands Hotell Camping Vandrarhem I, Övrig fritid Informationsbehandlingsutrustning Båt, båtmotor Båttillbehör Båtplats, båtreparation, hamnavgift, hyrbåt Flygplan Får, höns, häst, ponny Tillbehör till djur - ej husdjur Veterinärtjänster - ej husdjur Husdjur Husdjurstillbehör Hundvakt, kattvakt etc Veterinär - husdjur Hasardspel Parabolantenn och parabolabonnemang Solfjäder Reparation av audiovisuell, fotografisk och informationsbehandlingsutrustning Solglasögon Babyartiklar Tändare Fickkniv Samlarbilder Majblomma Nyckelring Paraply Reflex Påskägg Simmärke, scoutmärke etc Smyckeskrin Sparbössa Studentdjur

12 Värmedyna Trädgård, växter och blommor I, Underhållning Avgift för idrottsevenemang mm Avgift för tivoli, nöjesfält, marknad etc Bio Opera, revy, teater, musikal Inträde konsert Cirkus Mässa Inträde ospec Djurpark Inträde museum Zoologisk trädgård I,, R Böcker, tidningar, TV-licens etc Posttjänster Internetabonnemang Internetcafe I, Mobiltelefon (samtal och abonnemang) I, Fast telefon (samtal och abonnemang) R SATTEPLITIGA FÖRMÅNER Bibliotek Tv-avg abel-tv, satelit-tv Hyra tv, video/dvd Hyra film Hyra tv-spel Fototjänster Böcker Dagstidning Veckotidning, månadstidning Diverse trycksaker Skriv- och ritmaterial Abonnemang och samtalskostnad mobiltelefon Telefonkort, mobil Abonnemang och samtalskostnad fast telefon Övriga telefon- och telefaxtjänster Beskattningsbara förmåner

13 1.1.3 Statistiska mått Genomsnittliga utgifter För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och denna summa divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll, som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 10-tal kr. Andel av de totala utgifterna Andelarna har först räknats ut för varje hushåll för sig. Därefter har andelarna summerats och sedan dividerats med antalet hushåll. Av andel av varje utgiftsgrupp Andelarna av köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp har enbart beräknats bland dem som haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenterna köper en vara är de helt enkelt inte medvetna om den är eller inte är miljömärkt eller ekologisk Redovisningsgrupper Hushållsgrupp, storlek, nationalitet, H-region, kön och ålder Referenstider alenderår. 1.2 Fullständighet Speciellt sker en underskattning av alkoholutgifter, i övrigt underskattas utgifter som har samband med semester, sjukdom, flyttning och liknande situationer då det kan vara svårt att få hushåll att medverka. 2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt En jämförelse mellan HUT och SCB:s nationalräkenskaper (NR) visar skillnader när det gäller skattningar av utgifter för vissa varuslag. Det kan bero på en överskattning eller underrapportering av dessa utgifter hos hushållen. Vid jämförelsen mellan HUT och NR bör man även beakta att HUT är en urvalsundersökning med relativt stort bortfall och relativt litet urval, vilket gör skattningarna osäkra. 2.2 Osäkerhetskällor Urval Hushållen dras med sannolikheter proportionella mot storleken på hushållet. Detta ger en förstärkning av gruppen stora hushåll, vilket antas vara en lämplig kompromiss mellan de olika krav som användarna ställer. Antal utvalda hushåll är Alla individer i hushållet redogör för sina utgifter och därför är det möjligt att även redovisa individstatistik för vissa utgiftsgrupper.

14 Varje hushåll lämnar uppgifter för två på varandra följande veckor. Urvalet av hushåll delas slumpmässigt på 52 lika stora grupper där varje grupp tilldelas en av de 52 startveckorna för bokföring. Syftet med denna fördelning över året är att fånga in den säsongmässiga variationen av utgifterna och dess sammansättning. Statistiken framställs med en kalibreringsestimator. I syfte att reducera urvalsfelet och bortfallsfelet utnyttjas registerinformation som samvarierar med konsumtion och svarsbenägenhet. Utnyttjade registervariabler är H-region, ålder (klassindelad), född i Sverige/övriga samt disponibel inkomst (klassindelad). Jämfört med undersökningar före år 2003, som baserade sig på ett urval av hushåll, har urvalsfelet reducerats. I tabellerna redovisas 95%-iga konfidensintervall, vilka utgör mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet Ramtäckning RTB utgör rampopulation med försumbara täckningsfel Mätning Datorstödd telefonintervju för hushållskartläggning samt utgifter under de senaste 12 månaderna för ordinarie bostad, fritidsbostad, drivmedel för bil, telefon, försäkringar, resor, vissa avgifter och inköp av vissa möbler, vitvaror och kapitalvaror. Tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift hämtas från register. assabokföring över hushållets utgifter under 14 dagar. Det finns risk för underskattning av småutgifter p.g.a. glömska och risk för överskattning av stora utgifter p.g.a. teleskopeffekt Svarsbortfall Svarsbortfallet år 2004 var 42 procent. Det är en markant förbättring jämfört med undersökningar före år Detta trots att åldersgränsen höjdes och innehållet utökades. Även det partiella bortfallet har minskat. Skälen till det bättre resultatet beror bland annat på att: intervjuarna har fått ett större inflytande på planeringen och genomförandet av datainsamlingen. ontakten mellan den produktansvarige och intervjuarna har också stärkts. uppgiftslämnarbördan har minskat genom att hushållen har fått möjlighet att lämna kvitton i stället för att anteckna de enskilda varorna intervjuarna har fler (telefon-) kontakter med uppgiftslämnarna frågor flyttats från enkät till telefonintervju. Detta har gett bättre kontroll över datainsamlingen. Trots dessa insatser är bortfallet fortfarande stort. För att i möjligaste mån reducera bortfallsfelet är det viktigt att bortfallet analyseras och att resultatet används vid uppräkning till populationsnivån. Utnyttjade estimatorer med tillhörande hjälpvariabler (se Urval) borde reducera bortfallsfelet väsentligt Bearbetning ontroller är inriktade på stora avvikelser. Mindre bearbetningsfel bör ej vara systematiska.

15 2.2.6 Modellantaganden Inga modellantaganden görs. 2.3 Redovisning av osäkerhetsmått Osäkerhetsmått anges direkt i tabellerna (raden under skattningen), i form av 95 % -iga konfidensintervall, vilka utgör ett mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet. 3 Aktualitet 3.1 Frekvens Löpande under perioden januari 2004 t.o.m. december Framställningstid Insamlingen har pågått i 15 månader, inklusive bortfallsuppföljning. 3.3 Punktlighet Publicering av utgifter görs i juni året efter insamlingsåret. Publicering av utgifter kompletterat med information om disponibla inkomster, för respektive redovisningsgrupp, görs då preliminära inkomster finns tillgängliga (i december året efter insamlingsåret). 4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 4.1 Jämförbarhet över tiden Det råder jämförbarhet för undersökningarna 1985, 1988, 1992, 1999, 2000 och Undersökningarna 1995, 1996, 2003 och 2004 är till största delen jämförbara med ovanstående årgångar medan undersökningen från 1978 delvis är jämförbar. Redovisningar för åren 2003 och 2004 är helt jämförbara med varandra. 4.2 Jämförbarhet mellan grupper Följer EU-förordning så långt som möjligt. 4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 5 Tillgänglighet och förståelighet 5.1 Spridningsformer Publicering i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2004, utgifts- och inkomstrapport. Rapporten finns i tryckt format och i pdf format på SCB:s webbplats, I SM:et redovisas enbart huvudgrupper av utgifter medan tabeller med både huvudgrupper och undergrupper redovisas som efterfrågade tabeller på SCB:s hemsida. Tabeller finns också tillgängliga i Sveriges statistiska databaser, som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats, Leverans av mikrodata till Eurostat vart femte år. Nästa leverans sker år Presentation ortfattad beskrivning av undersökningens upplägg och kvalitet samt översiktstabeller för de viktigaste redovisningsgrupperna finns i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2004, utgifts- och inkomstrapport.

16 Presentation finns även på SCB:s webbplats, 5.3 Dokumentation Nedan angivna skrifter ger fördjupad information om produkten och kan beställas från SCB (Publikationstjänsten), telefon , fax , e-post: Hushållens utgifter 2004 Hushållens utgifter 2003 Hushållens utgifter Utgiftsbarometern 1996 (prel. rapport) Utgiftsbarometern Lindström, Håkan, An Experiment with Incentives (R&D Report 1991:10) Linström, Håkan, risgruppsarbetet och räknarexperimentet i HUT 88 (R&D Report 1989:14) Lindström & Lundquist, An Application of Generalized Precision Functions in the 1985 Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:10) Lindström, Lindkvist, Näsholm, Design and Quality of the Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:7) Lundquist, Peter, Seasonal variation and Response Behaviour in Swedish Household Expenditure survey (R&D Report 1991:10) Lyberg, Lars, Reducing Nonresponse Rates in Family Expenditure Survey by Forming Ad Hoc Task Forces (R&D Report 1991:10) Ribe, Martin, A study of Errors in Swedish Consumption Data (R&D Report 1991:10) 5.4 Tillgång till primärmaterial Forskare får efter prövning tillgång till avidentifierat primärmaterial för egna bearbetningar. 5.5 Upplysningstjänster Ring eller skicka e-post till atarina Hansson tfn: e-post: Åsa Andersson tfn: e-post:

Hushållens utgifter (HUT) 2003

Hushållens utgifter (HUT) 2003 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 BV/EV 2013-12-17 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001 Hushållsbudgetstatistiken (HS) 2001 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter Den nya HUT:en Hushållens utgifter Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE...3 ÖVERSYNEN ÅR 2002...4 KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR ÅR 2003...5 ÖKAD URVALSSTORLEK OCH MINSKAT URVALSFEL...5 UTÖKAD MÅLPOPULATION...5

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013

Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 Statistikenheten 2015-01-12 1(11) Heltidsjordbruket i Sverige Referensår 2013 JO 0109 Innehållsförteckning A Administrativa och legala uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2 A.3 SOS-klassificering...

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105

Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 NR/SIM-Ö 2010-11-17 1(7) Företagsregister och individdatabas, FRIDA 2008 HE0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601

Järnvägar 1996-97. A. Allmänna uppgifter TK0601 Järnvägar 1996-97 TK0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Bantrafik A.2 Statistikområde Transporter och kommunikationer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2010-07-02 1(8) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2009 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Inventering av kommunägda företag 2000

Inventering av kommunägda företag 2000 Inventering av kommunägda företag 2000 OE0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206

Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 Avdelningen för Statistik och utvärdering/enheten för 2013-04-08 1(9) Kommunal familjerådgivning - mängduppgifter Referensår 2011 SO0206 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA. till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.12.2014 COM(2014) 724 final ANNEX 1 BILAGA till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande

Läs mer

Företagsregister och individdatabas (FRIDA)

Företagsregister och individdatabas (FRIDA) Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 2003 HE0105 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Inkomster och inkomstfördelning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter

2004:6. Den nya HUT:en Hushållens utgifter 2004:6 Den nya HUT:en Hushållens utgifter I serien Bakgrundsfakta presenteras bakgrundsmaterial till den statistik och de prognoser som avdelningen för befolknings- och välfärdsstatistik vid SCB producerar.

Läs mer

Lager av massaved och flis 2012 JO0306

Lager av massaved och flis 2012 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2012-05-11 1(6) Lager av massaved och flis 2012 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 RM/ET 2012-02-21 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2012 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(150) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2005 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel 223

17 Konsumtion av livsmedel 223 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 223 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307

Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-07-06 1(8) Kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket 2014 JO0307 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306

Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 Enheten för Skogspolicy och Analys 2015-05-21 1(9) Lager av barrsågtimmer, massaved och massaflis 2015 JO0306 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Förmögenhetsstatistik 2003

Förmögenhetsstatistik 2003 Förmögenhetsstatistik 2003 HE0104 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi A.2 Statistikområde Förmögenhetsstatistik A.3 Statistikprodukten ingår inte i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

Jordbrukarhushållens inkomster 2000 (t.o.m. inkomståret 1998 Jordbrukarnas nettointäkter m.m. )

Jordbrukarhushållens inkomster 2000 (t.o.m. inkomståret 1998 Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) Jordbrukarhushållens inkomster 2000 (t.o.m. inkomståret 1998 Jordbrukarnas nettointäkter m.m. ) JO0903 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD- och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Jordbrukets ekonomi

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2008

Hushållens utgifter (HUT) 2008 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(110) Hushållens utgifter (HUT) 2008 HE0201 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna.

För barn över ett år gäller i stort sett samma kostråd som för vuxna. Barn och mat Föräldrar har två viktiga uppgifter när det gäller sina barns mat. Den första är att se till att barnen får bra och näringsriktig mat, så att de kan växa och utvecklas optimalt. Den andra

Läs mer

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken

Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Televerksamhet 2013 Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2.

Förutom reglerna i detta kapitel gäller KRAVs övriga regler kring märkning i kapitel 1 och allmänna regler i kapitel 2. 14 Butik Kapitlet handlar om hur du som butiksägare och din personal ska hantera KRAV-märkta produkter. Här finns bland annat beskrivningar av butikens övergripande åtaganden, hur du ska exponera och marknadsföra

Läs mer

Befolkningsframskrivningar 2001

Befolkningsframskrivningar 2001 Befolkningsframskrivningar 2001 BE0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Befolkning A.2 Statistikområde Befolkningsframskrivningar A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001

Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2001 HA0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Handel med varor och tjänster A.2 Statistikområde Livsmedelsförsäljningsstatistik A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er.

Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. HEMKUNSKAP ÅK 9 Praktisk uppgift databas hk29e2.sav Observera att eleverna arbetar i par (ev. 3 eller 1).Alltså anges två ev. tre eller en elevidentifikation/er. 1 Val av maträtter (sid 3 i elevhäftet)

Läs mer

Tio steg till goda matvanor

Tio steg till goda matvanor Tio steg till goda matvanor Intresset för mat och hälsa har aldrig varit större. Samtidigt har trenderna och myterna om mat i massmedia aldrig varit fler. I den här broschyren ges du goda råd om bra matvanor

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2001

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2001 Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2001 JO0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde JORD och SKOGSBRUK, FISKE A.2 Statistikområde Lantbrukets ekonomi A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Nystartade företag 2002

Nystartade företag 2002 Nystartade företag 2002 Nv1301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet A.2 Statistikområde Nystartade företag A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2013 AM0302

Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2013 AM0302 ES/FRS 2014-11-24 1(21) Kontrolluppgiftsbaserad lönesummestatistik (LSUM) 2013 AM0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

1 Tema: Livsmedelskonsumtion

1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 1 Tema: Livsmedelskonsumtion 43 Det finns ett stort allmänintresse av statistik om den svenska livsmedelskonsumtionen. Här presenteras hur konsumtionen av livsmedel i Sverige

Läs mer

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll

Priser på elenergi. Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) EN0301. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (9) Priser på elenergi 2013 EN0301 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov.

Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Koststandard Frukost Frukosten bör serveras någon gång mellan klockan 07.30 och 9.00. Den ska stå för 15-20 procent (320-430 kcal) av dagens energibehov. Frukosten ska anpassas efter vårdtagarens önskemål

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 6 07 Döda 8. Inflyttade 32 140. 0-19 år 3 120 100 80 60 Gullringen 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 200 180 02 Antal födda 6 07 Döda 8 Födelsenetto -2 160 Inflyttade 32 140 0-19 år 3 120 100 80 60 20-44 25 45-64 3 65-w

Läs mer

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116

IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV0116 IT i företag 2010 (vissa frågor avser 2009) NV06 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll

17 Konsumtion av livsmedel. Sammanfattning. Direktkonsumtion av livsmedel. Kostens näringsinnehåll 17 Konsumtion av livsmedel 17 Konsumtion av livsmedel 295 Kapitel 17 innehåller information om direktkonsumtionen av livsmedel, om kostens näringsinnehåll samt om livsmedelskonsumtionen enligt nationalräkenskaperna.

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Kost & Livsstil. Du är vad du äter

Kost & Livsstil. Du är vad du äter Frågeformulär Kost & Livsstil Besvara varje fråga med det svar som bäst passar in på dig. Det är viktigt att du besvarar frågorna så noggrant och ärligt som möjligt. Det finns inga korrekta eller felaktiga

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI

STOMIVÅRD. Äta gott Leva gott ILEOSTOMI STOMIVÅRD Äta gott Leva gott ILEOSTOMI Råd till dig som har en ileostomi Alla individer har olika behov oavsett om man har stomi eller inte. De tips och råd som finns i denna broschyr är endast en vägledning

Läs mer

Fastighetspriser och lagfarter 2006 BO0501

Fastighetspriser och lagfarter 2006 BO0501 2007-06-18 1(11) Fastighetspriser och lagfarter 2006 BO0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8

MAT OCH HÄLSA. Hem- och konsumentkunskap år 8 MAT OCH HÄLSA Hem- och konsumentkunskap år 8 Mål med arbetsområdet Kunna namnge de sex näringsämnena och veta vilka som ger oss energi Ha kännedom om begreppet energi; vad det behövs för, vilka mått som

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor BESKRIVNING AV STATISTIKEN 1(9) Avdelning Analysavdelningen 2013-09-20 Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Ekonomisk statistik för universitet och högskolor I denna beskrivning

Läs mer

Vad påverkar vår hälsa?

Vad påverkar vår hälsa? Goda vanor - maten Vad påverkar vår hälsa? + Arv Gener från föräldrar Förutsättningar att leva efter Livsstil Mat och motion Det vi själva kan påverka Goda matvanor Vem du är och hur mycket du rör dig

Läs mer

Statistikens betydelse och nytta för samhället

Statistikens betydelse och nytta för samhället Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB i Varför är SCB i Almedalen? Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Förse våra användare med statistik som underlag för beslutsfattande, debatt

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 RM/L 2015-02-17 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten

Den viktiga maten. För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten För återhämtning och styrka när aptiten är liten Den viktiga maten I dag fokuseras det ofta på att man inte ska väga för mycket, men det är viktigt att veta att det är hälsosamt att väga

Läs mer

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT!

BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! BLI EN BÄTTRE FOTBOLLSSPELARE GENOM ATT ÄTA RÄTT! För att orka prestera måsta du tanka kroppen med rätt mat! Som fotbollsspelare och idrottare behöver vi få i oss mat från alla energikällor men framför

Läs mer

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

RIKSMATEN VUXNA 2010 11. Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige RIKSMATEN VUXNA 2010 11 Vad äter svenskarna? Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förord I Livsmedelsverkets arbete med att främja bra matvanor och förebygga de vanlig aste folksjukdomarna,

Läs mer

Förmögenhetsstatistik 2005 HE0104

Förmögenhetsstatistik 2005 HE0104 BV/EV 2007-09-24 1(15) Förmögenhetsstatistik 2005 HE0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring

Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Åtgärder för att motverka och behandla undernäring Lund: Rebecka Persson/ Elisabet Johansson Ystad: Helena Pettersson Kristianstad: Therese Skog/ Carin Andersson Helsingborg: Angelica Arvidsson/ Jessica

Läs mer

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se

På Rätt Väg. Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare. Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se På Rätt Väg Lisa Kaptein Kvist Lic. Personlig Tränare Tel. 0708-552882 E-mail: kaptein-kvist@telia.com www.lisakapteinkvist.se Äta, Träna eller Återhämtning/Vila Vad är viktigast? Vad händer när du tränar

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT)

Hushållens utgifter (HUT) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (102) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Frågeformulär mitten av graviditeten

Frågeformulär mitten av graviditeten Frågeformulär mitten av graviditeten Innehåller bland annat frågor om kost, hälsa och livsstil Var vänlig och sänd in den ifyllda enkäten i bifogat frankerat svarskuvert! Kontaktpersoner: Carl-Gustaf Bornehag

Läs mer

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11

Andra produkter än textilier och textilartiklar enligt avsnitt 11 Tillämpningskodex 2454/93 Bilaga 11 [1460] Bilaga 11 [1460] Förteckning över behandling eller bearbetning som skall utföras på ickeursprungsmaterial för att de framställda varorna skall kunna få ursprungsstatus

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.

Matvanor är den levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag. Mat är inte bara energi, mat bidrar också till ökat immunförsvar och gör att vi kan återhämta oss bättre och läka. Maten är vår bästa medicin tillsammans med fysisk aktivitet. Det är ett återkommande problem

Läs mer

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram

Hur mycket tillsatt socker innehåller dessa livsmedel? Väg upp sockermängden för jämförelse. 2 dl söta flingor, olika sorter gram 33 cl läsk gram 6 Problemet med socker Socker är en typ av kolhydrat och den används som energi i vår kropp. Som kolhydrat betraktad är socker varken bättre eller sämre än någon annan. Det är helt enkelt högoktanigt bränsle.

Läs mer

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost

Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost Konsistensanpassad kost Lättuggad kost är lämplig till patienter med lätta tugg- och sväljsvårigheter, den passar även till patienter med motoriska problem eller orkeslöshet. Den lättuggade

Läs mer

Betalningsbalansen 2012 FM0001

Betalningsbalansen 2012 FM0001 ES/BFM 2012-05-30 1(11) Betalningsbalansen 2012 FM0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port

20: 14. 95. 14. 95Förp. 2 för. Handla där Du bor billigare än Du tror! Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg. Potatismos Favorit 12-port 14. 95Förp 14. 95 Förp Lätta Lättmargarin 600 g Jämförpris 24,92/kg Potatismos Favorit 12-port 2 för 20: Multivitamin Fruktdryck Glocken Gold 2 liter Jämförpris 5,00/lit Handla där Du bor billigare än

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar

FÖRSÖRJNINGS- STÖD. och bistånd till livsföringen i övrigt. Ett urval av frågor och svar FÖRSÖRJNINGS- STÖD och bistånd till livsföringen i övrigt Ett urval av frågor och svar Alla som bor i Strömsunds kommun har rätt till en ekonomisk grundtrygghet. Den som vistas eller bor i kommunen och

Läs mer

Inkvarteringsstatistiken 1999

Inkvarteringsstatistiken 1999 Inkvarteringsstatistiken 1999 NV1701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Inkvartering. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Matbudskapet Diabetes

Matbudskapet Diabetes Matbudskapet Diabetes Checklistan Eller-ramsan Tallriksmodellen Frukt Äppelregeln Glass Mat vid känning Exempel på orsaker till känning Maträtter som behöver kompletteras eller bytas ut Fett och fettkvalitet

Läs mer

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas?

2014-11-05. Kost vid diabetes. Svenska näringsrekommendationer. Kost vid diabetes och kolhydraträkning. Kost vid diabetes vad rekommenderas? Kost vid diabetes och kolhydraträkning Kost vid diabetes VERKSAMHETSOMRÅDE PARAMEDICN, SÖDERSJUKHUSET AGNETA LUNDIN, LEG.DIETIST TEL 08-616 4017 Kosten är en viktig del av diabetesbehandlingen Barnet får

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 9 07 Döda 8. 250 Inflyttade 109

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 9 07 Döda 8. 250 Inflyttade 109 Bergkvara 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 300 02 Antal födda 9 07 Döda 8 Födelsenetto 1 250 Inflyttade 109 200 0-19 år 25 20-44 68 150 45-64 12 65-w 4 100 Utflyttade

Läs mer

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer:

För mobil verksamhet 1 Fordonets registrerings/chassinummer: ANMÄLAN 1 (5) Om registrering av livsmedelsverksamhet enligt artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) nr 852/2004. Anmälan avser Ny livsmedelsverksamhet Förändring av befintlig livsmedelsverksamhet Ny ägare:

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge?

Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Bra mat för hälsa på lång sikt- Vilka evidensbaserade råd kan vi ge? Karin Kauppi dietist/verksamhetsutvecklare Hälsofrämjande sjukvård Akademiska sjukhuset Levnadsvanedagen 6 maj 2015 Det går att förebygga

Läs mer

Diabetesutbildning del 2 Maten

Diabetesutbildning del 2 Maten Diabetesutbildning del 2 Maten Måste man följa en diet? Fettbalanserad, fiberrik mat till alla ett enhetligt matbudskap till den som: är frisk har diabetes har höga blodfetter har högt blodtryck är överviktig

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer