Hushållens utgifter (HUT) 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens utgifter (HUT) 2003"

Transkript

1 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. A.8 Gallringsföreskrifter HUT berörs ej av gallringsföreskrifter. A.9 EU-reglering Gentlemen s agreement. Harmonisering med hög prioritet. Leverans av mikrodata vart femte år. Från och med 1999 görs kodning av varje enskilt köp enligt European Union

2 (EU:s) Classification Of Individual Consumption by Purpose (COICOP). A.10 Syfte och historik Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. SCB har genomfört Hushållsbudgetundersökningar 1958, 1969 och 1978 samt Hushållens utgifter 1985, 1988 och Under åren 1995 och 1996 gjordes undersökningen under namnet Utgiftsbarometern. Undersökningen avbröts för revision vecka 37 år En ny undersökning startade i maj 1999 och pågick t.o.m. april År 2002 gjordes ett uppehåll för översyn av bland annat datainsamling och innehåll. En ny undersökning, Hushållens utgifter startade i januari Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under årens lopp. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet. A.11 Statistikanvändning Finansdepartementet och onjunkturinstitutet för effektberäkningar av ändringar av indirekta skatter och subventioner. Finansdepartementet använder även unsersökningen för att studera effekter av den gröna skatteväxlingen. Socialdepartementet och socialstyrelsen för studier av konsumtionsstandarden hos pensionärer, barnhushåll, socialbidragstagare m.fl. onsumentverket för utvärdering av skälig levnadsnivå, underlag för budgetrådgivning, m.m. Handeln för marknadsanalyser. Arbetsmarknadens organisationer för jämförelser av konsumtionsstandarden mellan olika grupper. SCB/nationalräkenskaperna för utvärdering av nivåskattningar efter ändamål för privat konsumtion. SCB/konsumentprisindex för beräkning och kontroll av vägningstal och urval av representantvaror. A.12 Uppläggning och genomförande HUT är en urvalsundersökning. Urvalet utgörs av 4000 slumpvis dragna individer i åldrarna 0-79 år från registret över totalbefolkningen (RTB). Urvalspersonen och de personer, som tillhör hans/hennes hushåll (kosthushåll) utgör undersökningsenheten. Insamling gjordes via telefonintervju och kassabokföring under kalenderåret Samtliga hushållsutgifter bokfördes under en tidsperiod av två veckor. I intervjun ställdes frågor om utgifter som man har mer sällan eller oregelbundet. Dessutom samlades kontrolluppgifter in för tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift. A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar B. valitetsdeklaration 0 Inledning

3 1 Innehåll 1.1 Statistiska målstorheter Objekt och population Undersökningen skall i princip gälla alla privata hushåll i Sverige. På grund av att äldre personer kan ha svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen kräver sattes dock en åldersgräns så att urvalspersonerna skulle vara högst 79 år. Hushållet definieras som den grupp personer, som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet. Personer, som mer stadigvarande ingick i institutionshushåll som ålderdomshem, långvårdsanstalt osv. ingick ej, då deras konsumtionsförhållanden har bedömts vara alltför speciella Variabler Samtliga hushållsutgifter redovisas som grupper av varor och tjänster. OECD har efter samråd med Eurostat, UNSD och OECD-ländernas internationella statistikorgan tagit fram en gemensam kod för utgifter, COICOP. Den internationella COICOP-koden är uppdelat i 12 huvudgrupper med en fyrställig kod. oden utvecklades för att förenkla internationella jämförelser samt är jämförbar med liknande klassificeringar inom nationalräkenskaper och konsumentprisindex. Rekommendationerna för denna klassificering finns i dokumentet Ändamålsklassificering av individuell konsumtion, anpassad till hushållsbudgetundersökningar i Eurostats klassifikationsdatabas. I föreliggande undersökning har COICOP-koden utvecklats till att vara sjuställig, samt utvidgats med fler huvudgrupper. Nedan följer specificering av utgiftsgrupperna i rapporten Hushållens utgifter I: Utgifterna är hämtade från telefonintervjun : Utgifterna är hämtade från kassabokföringen I,: Utgifterna är hämtade från både telefonintervjun och kassabokföringen R: Utgifterna är hämtade från register COICOP-koder som börjar på ingår i den ordinarie COICOP-koden. COICOP-koder utöver dessa ingår enbart i denna undersökning. ÖPTA LIVSMEDEL Bröd, spannmålsprodukter Ris och produkter av ris Ris och produkter av ris Därav Ris Ris Risprodukter Risprodukter Pasta och produkter av pasta Pastaprodukter Mjöl, gryn Mjöl, gryn

4 Matbröd Matbröd Därav Hårt bröd Hårt bröd Mjukt vitt matbröd Mjukt vitt bröd Mjukt grovt/mörkt matbröd Mjukt grovt/mörkt bröd Mjukt ljust matbröd Mjukt ljust bröd Matbröd ospec Mjukt bröd ospec Bakverk Bakverk ött Färskt, kylt eller fryst nöt- och kalvkött Färskt, kylt eller fryst kött från nötkreatur Färskt, kylt eller fryst griskött Färskt, kylt eller fryst kött från svin Färskt, kylt eller fryst övrigt kött Färskt, kylt eller fryst kött från får och get Annat färskt, kylt eller fryst ätligt kött Färskt, kylt eller fryst fågel Färskt, kylt eller fryst kött från fjäderfä Torkat, saltat eller rökt nöt- och kalvkött Torkat, saltat eller rökt kött från nötkreatur Torkat, saltat eller rökt griskött Torkat, saltat eller rökt kött från svin Torkat, saltat eller rökt övrigt kött Torkat, saltat eller rökt kött från fjäderfä ött, korv och korvpålägg orv och korvpålägg Sylta, pastej, paté, charkvaror Sylta Pastej och paté Charkvaror och övrigt ospec ötträtter o. övr köttprod Färdiga rätter av kött, halvfabrikat av kött - ej barnmat Barnmat med kött (färdigrätter, halvfabrikat) ött - ospec 0112xxxxx ött 01125xxxx Torkat, saltat eller rökt kött och ätliga slaktbiprodukter 01126xxxx Annat konserverat eller beredd kött samt beredningar av kött Fisk och skaldjur Torkat, saltat eller rökt kött från vilt Färsk, kyld eller fryst fisk Färsk, kyld eller fryst fisk Därav torskfisk Torsk laxfisk Lax sill, strömming Sill, strömming övrig fisk Flatfisk Övrig färsk, kyld eller fryst fisk Skaldjur Färska, kylda eller frysta skaldjur aviar, rom, andra fiskprod aviar, rom, fiskpastej Fisk och skaldjursrätter o. övriga fisk och skaldjursprodukter Färdigrätter/halvfabrikat av fisk Barnmat (färdigrätter, halvfabrikat) av fisk Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur onserverad och inlagd fisk onserverade och inlagda skaldjur Färdigrätter/halvfabrikat av skaldjur Fisk och skaldjur - ospec 01131xxxx Färsk, kyld eller fryst fisk 01134xxxx Annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur samt beredningar av fisk och skaldjur Mjölk, ost och ägg Standardmjölk (fett >=1,5%) Mjölk > 1,5 % Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) Mjölk < 1,5 % Mjölkpulver, konserverad mjölk Mjölkpulver, gräddpulver (ej efterrätter, mjölkersättning) Mjölkbaserade efterrätter, sötade mjölkpulver onserverad mjölk Fil och yoghurt Yoghurt/ filmjölk sötad/med frukt Yoghurt/filmjölk osötad/naturell Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) Grädde, gräddfil, crème fraiche > 29 %

5 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) Grädde, gräddfil, crème fraiche % Grädde, gräddfil, crème fraiche 0-9 % Ost (fett >=17%) Hårdost > 17 % Ost (fett <17%) Hårdost < 17 % varg Dessertost Smältost, mesost, messmör Ostkaka, ostpaj Ägg Ägg Äggpulver Äggprodukt uteslutande av ägg Mjölk, ost och ägg - ospec 0114xxxxx Mjölk, ost och ägg - ospec Oljor och fetter 01146xxxx Därav smör Smör Andra mjölkprodukter - ospec Bregott mellan ryddsmör margarin (fett>=40%) Margarin, ej flytande Flytande margarin Bordsmargarin, ej lättmargarin margarin (fett<40%) Bordsmargarin lätt olivolja, matolja, majonnäs Olivolja Frukt och bär Olja (ej olivolja), majonnäs Äpplen Äpplen (färska, kylda eller frysta) Päron Päron (färska, kylda eller frysta) Bananer Bananer (färska, kylda eller frysta) Citrusfrukter Citrusfrukter (färska, kylda eller frysta) Stenfrukter (färska, kylda eller frysta), Övrig färsk frukt fikon färska Torkad frukt o. bär, nötter Torkad frukt Annan färsk frukt (färska, kylda eller frysta) Frön och nötter Bär Bär, ej vindruvor Druvor Frukt o. bärkonserv, soppor onserverad frukt och fruktbaserade produkter Frukt och bär - ospec 0116xxxxx Frukt - ospec Grönsaker Därav sallad, olika sorter Blad- och stamgrönsaker (färska, kylda eller frysta) kål ål (Färsk eller kyld) Grönsaker som odlas för fruktens skull grönsaker som odlas för fruktens skull (färska, kylda eller frysta) lök, purjolök Lökgrönsaker svamp Svamp Andra konserverade eller behandlade soppor, sallader, grönsaksrätter grönsaker - ej barnmat Barnmat grönsaker rotfrukter Rotfrukter potatis Potatis Andra rotknölar och varor från rotknölar potatisprodukter (pommes frites mm) Friterad potatis ej chips Potatismos, rotmos etc Potatismjöl Beredningar av potatis (pommes frites mm) grönsaker - ospec 0117xxxxx Grönsaker Sötsaker, socker Socker, sirap, honung, sötningsmedel Socker

6 Sylt, marmelad, mos Sylter och marmelader Glass Glass Övriga sötsaker, godis, choklad Andra sockerprodukter Choklad Godis Dessertberedningar (ej av choklad, se ) Barnmat dessert Såser, dressingar, kryddsåser Såser och smaksättningsmedel Salt och kryddor Salt, kryddor och kryddväxter Bakpulver, övr. hushållstillsatser, buljong Jäst, bakpulver etc Soppor Buljong Askorbinsyra Gelatin aramellfärg Snacks Snacks Potatischips Ospec livsmedel 011xxxxxx Livsmedel ospecificerat ALOHOLFRIA DRYCER 012 Alkoholfria drycker Frukt- och grönsaksjuice, nektar Fruktjuicer, nektar Grönsaksjuicer Läskedrycker Läskedrycker och saft Mineral- o. sodavatten Bordsvatten affe affe Te Te akao akao och chokladpulver UTEMÅLTIDER Middag restaurang Avhämtning, hämtmat Mat köpt på disco, pub, dans, fest etc Fika, kafé, kondis Mat köpt på tivoli, kafé, bar etc. (ej inträde, se ) Serveringar på skolor, arbetsplatser etc. ALOHOLHALTIGA DRYCER (även lättöl) 021 Alkoholhaltiga drycker TOBA 022 Tobak FÖRBRUNINGSVAROR Personlig hygien Icke-elektriska redskap för personlig vård Personlig hygien Skönhetsprodukter, kosmetika, parfym, deodorant Mensskydd Blöjor Pappersnäsdukar Bomull Övriga förbrukningsvaror Toalettpapper Varor och tjänster för rutinmässigt 056xxxxxx underhåll I, HUSHÅLLSTJÄNSTER 0561xxxxx xxxx Icke varaktiga hushållsvaror Rengörings- och underhållsprodukter (ej personlig rengöring) Andra icke varaktiga hushållsartiklar Påsar, folie, bakplåtspapper, formar, hushållspapper etc. Artiklar för rengöring - ej personlig rengöring Övriga icke varaktiga hushållsartiklar I, Barntillsyn Privat barnomsorg ommunal barnomsorg

7 Privat barntillsyn/barnvakt orttidshem yrkans förskola ooperativ barnomsorg Lekpark Montessori, R Fackavgift, övr försäkringar 211 Arbetslöshetskassa, fackföreningsavgift (ej fordons-, hem-, villa- och fritidshusförsäkring) 213 Intyg till försäkringskassan Sjuk- och olycksfallsförsäkring, inkl gruppoch barnförsäkring Allriskförsäkring Husdjursförsäkring Sakförsäkring Reseförsäkring Pensionsförsäkring Fritidsförsäkring apitalfondförsäkring I, Övriga tjänster 212 Medlemsavgifter (ej fackförening, ej idrottsförening) LÄDER OCH SOR läder Hudbehandling Frisör Solarium Medium Tatuering 223 Ränteutgifter, csn 224 Ränteutgifter, övrigt 241 Gåvor, privatpersoner 242 Gåvor, organisationer/kollekt etc Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning Högstadie- och gymnasieutbildning åravgift Högskoleprovet Ej nivåknuten utbildning Privat hemtjänst/hemhjälp ommunal hemtjänst/hemhjälp Tolk Dagvård Bankavgift Bankfack ontokort/betalkortsavg Postgiroavgift Begravning Adressändring Advokat Deklarationshjälp Byggnadslov Aviseringsavgift ID-kortsavg ronofogden Legavgift, passavgift Böter Toalettbesök, skåpförvaring, dusch camping etc Annons Värdering av hus, antikviteter etc. Därav utekläder 0312 Jackor, kappor, rockar, överrockar

8 0312 Päls- och skinnkläder 0312 Regnplagg, överdragskläder övriga kläder, ej underkläder 0312 Dräkter, klänningar, kjolar 0312 avajer, kostymer 0312 Jeans, övriga byxor 0312 Barnkläder, babykläder 0312 Idrotts- och badkläder 0312 Morgonrockar, nattkläder 0312 Blusar, skjortor 0312 Tröjor underkläder 0312 Underkläder 0312 Stumpor accessoarer, mössor, handskar Handskar, vantar - ej skinn/gummi vantar, halsdukar etc Skärp, livrem - ej skinn Hattar, mössor, kepsar Accessoarer, halsdukar Handskar, vantar - skinn Skärp, livrem - skinn Övriga beklädnadsartiklar (redovisas inte för sig, men ingår i totalsumma för kläder) 03 Tyger, skrädderiarbeten 03 Sybehör 03 läder ospec Skor 032 Skodon I,, R BOSTAD I Hyra/avgift för hyres-/borätt (inkl garage) Pjäxor, stövlar 032 Sportskor 032 Lågskor 032 Sandaler, tofflor 032 Gummistövlar 032 Sulor, lagning Faktiskt betalda hyror från hyresgäster, borätter (inkl garage) 0412 Övriga faktiskt betalda hyror för bostäder I Reparationer 043 Underhåll och reparationer av bostaden I Hem- och villaförsäkring Hemförsäkring borätt/hyresrätt I, Hem- och villaförsäkring Vattenförsörjning och diverse andra tjänster förknippade med bostaden slamsugning 0441 Vattenförsörjning 0442 Sophämtning 0443 Avloppsrensning Andra tjänster förknippade med bostaden, 0444 ej tidigare nämnda I Elektricitet, gas och andra bränslen 045 Elektricitet, gas och andra bränslen I Räntor (brutto) 221 Ränteutgifter, boende I, I, MÖBLER OCH INVENTARIER, MATTOR OCH ANDRA GOLVBELÄGGNINGAR Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar 051xxxxxx 0511xxxxx 05111xxxx Soffa Fåtölj Stol Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar -ospec Pall, sittdyna Bord Säng Hylla Möbler och inventarier - ospec Möbler och inventarier - ospec Förvaringsmöbler

9 Trädgårdsmöbel Lampa Tavla Persienn Prydnadssaker, blomkrukor, inredningsartiklar, ej konstglas/keramik Spegel Dörr, vikdörr, skjutdörr 0512xxxxx Mattor och andra golvbeläggningar - ospec Matta Reparationer av möbler och 0513xxxxx golvbeläggningar - ospec Reparationer av möbler och 05131xxxx golvbeläggningar - ospec Reparation möbler Reparation golvbeläggningar Textilier 052xxxxxx Hushållstextilen - ospec 0521xxxxx Hushållstextiler - ospec 05211xxxx Hushållstextiler - ospec Påslakan, örngott, underlakan Täcken, kuddar, filtar, överkast Madrasser Dukar, gardiner Handdukar Övriga textiler I, Hushållsutrustning 053xxxxxx Hushållsutrustning 0531xxxxx Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig ylskåp, frysar och kombinerad kyl/frys 05312xxxx Tvättmaskiner, frysar och kombinerad kyl/frys Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare/torkskåp handdukstork el 05313xxxx Spisar och mikrovågsugnar Spis Mikrovågsugn 05314xxxx Värmeelement och luftkonditioneringsapparater Fläkt Element infravärme 05315xxxx Städmaskiner Dammsugare Dammsugartillbehör - dock ej dammsugarpåsar Sy- och stickmaskiner Annan större hushållsutrustning 0532xxxxx Mindre elektriska hushållsapparater 05321xxxx Mindre elektriska hushållsapparater Brödrost Elvisp affebryggare onservöppnare el Våffeljärn Smörgåsgrill Vattenkokare Strykjärn Matberedare

10 0533xxxxx Reparation av hushållsapparater Reparation av hushållsapparater Artiklar av glas och kristall samt porslin 05411xxxx och bestick Bestick Glas oppar, muggar Uppläggningsfat, skålar, vaser, porslin 05412xxxx Silverbestick Bestick, tallrikar, fat och silverbestick Tallrik öksutensilier/matlagningsredskap och hushållsartiklar Lagning av glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd Glas, porslin och bestick samt övriga 0541 husgeråd 055 Verktyg och redskap för hus och trädgård Hushållstjänster och tjänster för skötsel av 0562 hemmet Hyra möbler Omklädsel möbler Hårtork Ladyshave Rakapparat Locktång, plattång Eltandborste HÄLSO- OCH SJUVÅRD 06 Hälsovård I, TRANSPORT Reseffekter och andra väskor och etuier I Inköp av bil 0711xxxxx Inköp av bil - ospec Ny bil Begagnad bil Såld bil I, Inköp av övriga persontransportmedel 0712xxxxx Motorcyklar - ospec Motorcykel, moped, skoter Husvagn/släpvagn 0713 Cyklar 0714 Fordon som dras av djur I, Drift av bil Bildäck Bildelar, biltillbehör Bensin bil Diesel bil Smörjmedel, oljor, kylvätskor och tillsatser Övrigt bränsle till fordon, tex metanol, el Reparation bil Besiktning (bil), bilprovning Hyrbil Parkeringsavgift Självrisk bil örkortsutbildning Broavgift Bilförsäkring I, Ränta (bil - brutto), bilskatt 2221 Ränteutgifter, billån 231 Bilskatt, vägskatt Drift av övriga persontransportmedel Övriga tillbehör till persontransportmedel, ej bil Bensin ej bil Diesel ej bil Reparation MC, moped, skoter

11 Reparation cykel Hyra husvagn Hyra släpkärra Besiktning, ej bil Hyra av cykel Flygplanshyra Båtförsäkring MC/moped-försäkring Husvagnsförsäkring Skoterförsäkring Släpvagnsförsäkring Husbilsförsäkring Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) 2222 Ränteutgifter, båtlån 232 Skatt på skoter 233 Skatt på husvagn I, Lokalresor, transporttjänster 073 Transporttjänster I, FRITID OCH ULTUR Fritidsbostad 25 Arrende, hyra, värme etc. för fritidshus Fritidshusförsäkring 225 Ränteutgifter, fritidshus I, Radio och TV Telefon- och telefaxutrustning Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud TV Video/DVD I, Lek, sport, hobby Större idrottsartiklar Musikinstrument Större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusbruk Underhåll och reparation av övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur TV-spel/playstation/dataspel Leksaker och hobby Skor som är särkilt avsedda för en viss sport Skyddsutrustning som är särskilt avsedd för en viss sport Övrig utrustning för sport, ej fiske Fiskeredskap CD-skiva, dvd-skiva LPskiva assettböcker assettband Videoband köpt Diskett Avgift för idrottsutövande (inkl medlemsavgift till idrottsförening) Avgift för utövande av musik och teckning etc Övrig utrustning för camping och friluftsliv Grill Grillkol etc. I, Ur, kamera, fototjänster amera, filmkamera ameratillbehör ikare Smycke locka I, Resor, hotell Skolresa Inrikesresa Utrikesresa, del betald i Sverige

12 Utrikesresa, del betald utomlands Hotell Camping Vandrarhem I, Övrig fritid Informationsbehandlingsutrustning Båt, båtmotor Båttillbehör Båtplats, båtreparation, hamnavgift, hyrbåt Flygplan Får, höns, häst, ponny Tillbehör till djur - ej husdjur Veterinärtjänster - ej husdjur Husdjur Husdjurstillbehör Hundvakt, kattvakt etc Veterinär - husdjur Hasardspel Parabolantenn och parabolabonnemang Solfjäder Reparation av audiovisuell, fotografisk och informationsbehandlingsutrustning Solglasögon Babyartiklar Tändare Fickkniv Samlarbilder Majblomma Nyckelring Paraply Reflex Påskägg Simmärke, scoutmärke etc Smyckeskrin Sparbössa Studentdjur Tändare Värmedyna Trädgård, växter och blommor I, Underhållning Avgift för idrottsevenemang mm Avgift för tivoli, nöjesfält, marknad etc Bio Opera, revy, teater, musikal Inträde konsert Cirkus Mässa Inträde ospec Djurpark Inträde museum Zoologisk trädgård I,, R Böcker, tidningar, TV-licens etc Posttjänster Internetabonnemang Internetcafe Bibliotek TV-avg abel-tv, satellit-tv Hyra tv, video/dvd Hyra film

13 Hyra tv-spel Fototjänster Böcker Dagstidning Veckotidning, månadstidning Diverse trycksaker Skriv- och ritmaterial I, Mobiltelefon (samtal och abonnemang) Abonnemang och samtalskostnad fast telefon Övriga telefon- och telefaxtjänster I, Fast telefon (samtal och abonnemang) Abonnemang och samtalskostnad mobiltelefon Statistiska mått Telefonkort, mobil Genomsnittliga utgifter För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och denna summa divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll, som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 10-tal kr. Andel av de totala utgifterna Andelarna har först räknats ut för varje hushåll för sig. Därefter har andelarna summerats och sedan dividerats med antalet hushåll. Av andel av varje utgiftsgrupp Andelarna av köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp har enbart beräknats bland de som haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenterna köper en vara är de helt enkelt inte medveten om den är eller inte är miljömärkt eller ekologisk Redovisningsgrupper Hushållstyp, storlek, Antal vuxna, H-region, kön och ålder Referenstider alenderår. 1.2 Fullständighet Speciellt sker en underskattning av alkoholutgifter främst beroende på att de tunga alkoholkonsumenterna inte är med. I övrigt underskattas konsumtion som har samband med semester, sjukdom, flyttning och liknande situationer då det kan vara svårt att få hushåll att medverka. 2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt En jämförelse mellan HUT och SCB:s nationalräkenskaper (NR) visar skillnader när det gäller skattningar av utgifter för vissa varuslag. Det kan bero på en

14 överskattning eller underrapportering av dessa utgifter hos hushållen. Vid jämförelsen mellan HUT och NR bör man även beakta att HUT är en urvalsundersökning med relativt stort bortfall och relativt litet urval, vilket gör skattningarna osäkra. 2.2 Osäkerhetskällor Urval Hushållen dras med sannolikheter proportionella mot storleken på hushållet. Detta ger en förstärkning av gruppen stora hushåll, vilket antas vara en lämplig kompromiss mellan de olika krav som användarna ställer. Antal utvalda hushåll är Alla individer i hushållet redogör för sin konsumtion och därför är det möjligt att även redovisa individstatistik. Varje hushåll lämnar uppgifter för två på varandra följande veckor. Urvalet av hushåll delas slumpmässigt på 52 lika stora grupper där varje grupp tilldelas en av de 52 startveckorna för bokföring. Syftet med denna fördelning över året är att fånga in den säsongmässiga variationen av den totala konsumtionen och dess sammansättning. Statistiken framställs med en kalibreringsestimator. I syfte att reducera urvalsfelet och bortfallsfelet utnyttjas registerinformation som samvarierar med konsumtion och svarsbenägenhet. Utnyttjade registervariabler är H-region, ålder (klassindelad), född i Sverige/övriga samt disponibel inkomst (klassindelad). Jämfört med föregående undersökning, som baserade sig på ett urval av hushåll, har urvalsfelet reducerats. I tabellerna redovisas 95%-iga konfidensintervall, vilka utgör mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet Ramtäckning RTB utgör rampopulation med försumbara täckningsfel Mätning Datorstödd telefonintervju för hushållskartläggning samt utgifter under de senaste 12 månaderna för ordinarie bostad, fritidsbostad, drivmedel för bil, försäkringar, resor, vissa avgifter och inköp av vissa kapitalvaror. Tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift hämtas från register. assabokföring över hushållets utgifter under 14 dagar. Det finns risk för underskattning av småutgifter p.g.a. glömska och risk för överskattning av stora utgifter p.g.a. teleskopeffekt Svarsbortfall Svarsbortfallet 2003 var 42 procent. Det är en markant förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Detta trots att åldersgränsen höjdes och innehållet utökades. Även det partiella bortfallet har minskat. Skälen till det bättre resultatet beror bland annat på att:

15 intervjuarna har fått ett större inflytande på planeringen och genomförandet av datainsamlingen. ontakten mellan den produktansvarige och intervjuarna har också stärkts. uppgiftslämnarbördan har minskat genom att hushållen har fått möjlighet att lämna kvitton i stället för att anteckna de enskilda varorna intervjuarna har fler (telefon-) kontakter med uppgiftslämnarna frågor flyttats från enkät till telefonintervju. Detta har gett bättre kontroll över datainsamlingen. Trots dessa insatser är bortfallet fortfarande stort. För att i möjligaste mån reducera bortfallsfelet är det viktigt att bortfallet analyseras och att resultatet används vid uppräkning till populationsnivån. Utnyttjade estimator med tillhörande hjälpvariabler (se Urval) borde reducera bortfallsfelet väsentligt Bearbetning ontroller är inriktade på stora avvikelser. Mindre bearbetningsfel bör ej vara systematiska Modellantaganden Inga modellantaganden görs. 2.3 Redovisning av osäkerhetsmått Osäkerhetsmått anges direkt i tabellerna (raden under skattningen) för varugrupper 3 Aktualitet 3.1 Frekvens Löpande under perioden januari 2003 t.o.m. december Framställningstid Insamlingen har pågått i 14 månader, inklusive bortfallsuppföljning. 3.3 Punktlighet Publicering av utgifter görs i juni året efter insamlingsåret. Publicering av utgifter kompletterat med information om disponibla inkomster, för respektive redovisningsgrupp, görs då preliminära inkomster finns tillgängliga (i december året efter insamlingsåret). 4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 4.1 Jämförbarhet över tiden Det råder jämförbarhet för undersökningarna 1985, 1988, 1992, 1999, 2000 och Undersökningarna 1995, 1996 och 2003 är till största delen jämförbara med ovanstående årgångar medan undersökningen från 1978 delvis är jämförbar. 4.2 Jämförbarhet mellan grupper Följer EU-förordning så långt som möjligt.

16 4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 5 Tillgänglighet och förståelighet 5.1 Spridningsformer Publicering i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2003, utgiftsrapport. Rapporten finns i tryckt format och i pdf format på SCB:s webbplats, Tabellerna är också tillgängliga i Sveriges statistiska databaser, som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats, Leverans av mikrodata till Eurostat vart femte år. 5.2 Presentation ortfattad beskrivning av undersökningens upplägg och kvalitet samt översiktstabeller för de viktigaste redovisningsgrupperna finns i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2003, utgiftsrapport. Presentation finns även på SCB:s webbplats, 5.3 Dokumentation Nedan angivna skrifter ger fördjupad information om produkten och kan beställas från SCB (Publikationstjänsten), telefon , fax , e-post: Hushållens utgifter 2003 Hushållens utgifter Utgiftsbarometern 1996 (prel. rapport) Utgiftsbarometern Lindström, Håkan, An Experiment with Incentives (R&D Report 1991:10) Linström, Håkan, risgruppsarbetet och räknarexperimentet i HUT 88 (R&D Report 1989:14) Lindström & Lundquist, An Application of Generalized Precision Functions in the 1985 Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:10) Lindström, Lindkvist, Näsholm, Design and Quality of the Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:7) Lundquist, Peter, Seasonal variation and Response Behaviour in Swedish Household Expenditure survey (R&D Report 1991:10) Lyberg, Lars, Reducing Nonresponse Rates in Family Expenditure Survey by Forming Ad Hoc Task Forces (R&D Report 1991:10) Ribe, Martin, A study of Errors in Swedish Consumption Data (R&D Report 1991:10) 5.4 Tillgång till primärmaterial Forskare får efter prövning tillgång till avidentifierat primärmaterial för egna bearbetningar. 5.5 Upplysningstjänster Ring eller skicka mail till

17 atarina Hansson tfn Åsa Andersson tfn Henrik Thorsson tfn Stefan Svensson tfn

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50

Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011. 02 Antal födda 5 07 Döda 8. Inflyttade 79 0-19 år 20 150. 65-w 1 Utflyttade 91 0-19 år 16 50 Orrefors 11 07 Befolkning Befolkning 2007/2011 Befolkningsförändringar 2011 Antal 250 02 Antal födda 5 07 Döda 8 Födelsenetto -3 200 Inflyttade 79 0-19 år 20 150 20-44 47 45-64 11 100 65-w 1 Utflyttade

Läs mer

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se

Clara Larsson, SCB, tfn 019-17 64 86 fornamn.efternamn@scb.se HA 24 SM 1401 Livsmedelsförsäljningsstatistik 2013 Livsmedelsförsäljningen inom detaljhandeln Food Sales 2013 I korta drag Korrigering 2014-10-08 Diagram 9 Andel ekologisk försäljning av livsmedel och

Läs mer

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Skäliga levnadskostnader

Skäliga levnadskostnader Rapport 2009:8 Skäliga levnadskostnader Beräkningar av Konsumentverket Skäliga levnadskostnader Rapport 2009:12 Konsumentverket 2008 2 (28) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Rapport 2013:4. Konsumentverkets beräkningar av referensvärden. för några av hushållens vanligaste utgiftsområden

Rapport 2013:4. Konsumentverkets beräkningar av referensvärden. för några av hushållens vanligaste utgiftsområden Rapport 2013:4 Konsumentverkets beräkningar av referensvärden för några av hushållens vanligaste utgiftsområden 2013:4 Konsumentverkets beräkningar av referensvärden för några av hushållens vanligaste

Läs mer

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI

2007 Koll på. pengarna. Så räcker dina. pengar. längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI 2007 Koll på pengarna ets k r e ntv ar e m u g Konsberäknin Så räcker dina pengar längre RÅD OCH TIPS OM DIN EKONOMI Min ekonomi Det är bara de med god ekonomi som kan säga att de struntar i pengar. Hör

Läs mer

Din ekonomi. Pengarna. Så räcker dina pengar längre. Koll på 2010. Råd och tips om

Din ekonomi. Pengarna. Så räcker dina pengar längre. Koll på 2010. Råd och tips om Koll på 2010 Pengarna KonsumentverKets beräkningar Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Din ekonomi Råd och tips om barn bil bostad försäkring Internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om

Koll på pengarna. d Råd o. hjälp med din budget. ch tips om Koll på pengarna 2013 hjälp med din budget d Råd o ch om in ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle vilja

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Koll på pengarna. Din ekonomi. Så räcker dina pengar längre. Råd och tips om. barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande Koll på pengarna 2012 Hjälp med din budget Så räcker dina pengar längre Råd och tips om Din ekonomi Konsumentverkets beräkningar barn bil bostad försäkring internet kläder lån mat mobil möbler sparande

Läs mer

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET

Koll på pengarna. Råd och tips om din ekonomi FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET 2015 Koll på pengarna FÖLJ FAMILJEN JOHANSSON HJÄLP MED DIN BUDGET Råd och tips om din ekonomi Din ekonomi Du vill att pengarna ska räcka hela månaden, varje månad. Du har något du vill spara till men

Läs mer

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska

Koll på pengarna. Din ekonomi. Hjälp med din budget. Råd och tips om. på lättläst svenska Koll på pengarna 2013 Hjälp med din budget Råd och tips om Din ekonomi på lättläst svenska Din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vi kanske vill köpa hus, eller bil, eller resa bort på semestern.

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

Gränshandeln med Norge

Gränshandeln med Norge Gränshandeln med Norge En genväg mellan tulltopparna Cigaretter Cigaretter Cigaretter Cigaretter Läsk Cigaretter Cigaretter SNUS Godis Godis Godis Godis OST SNUS Godis Godis Godis SNUS SNUS SNUS SNUS Läsk

Läs mer

Bilagor 4-6 till publikation. Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys

Bilagor 4-6 till publikation. Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys Bilagor 4-6 till publikation Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys Bilaga 4 Teknisk beskrivning av enkät- och registerstudien Hur data har bearbetats Eftersom det är vanligt

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga

Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga 2010/26-5 Jämförbarhet i arbetsmarknadsstatistik för unga en delrapport om metodologiska och institutionella skillnader mellan några utvalda länder MISSIV DATUM DIARIENR 2010-02-26 2010/26-5 ERT DATUM

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012

Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 2(33) Innehållsförteckning 2 1. Allmän information 3 1.1 Teckenförklaring 3 2. Resultat 4 2.1 Antal hundar och katter 4 Tabell 2.1.1 Antal hundar och katter

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen RIKTLINJE Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dokumentets syfte Stöd och vägledning vid handläggning av ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstelagen Dokumentet gäller för Arbets- och företagsenheten Diarienummer

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Riksmaten vuxna 2010 11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige

Riksmaten vuxna 2010 11. Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Riksmaten vuxna 2010 11 Livsmedels- och näringsintag bland vuxna i Sverige Förkortningar AMM Arbets- och miljömedicinkliniker AR Genomsnittsbehov (från engelska average requirement) BMI Body Mass Index,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd RIKTLINJE Dokumentets syfte Besluten ska vara rättssäkra Dokumentet gäller för Handläggning av ekonomiskt bistånd Diarienummer Fastställd/senast uppdaterad Beslutsinstans Ansvarigt politiskt organ Ansvarig

Läs mer

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån

Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Det civila samhället ett regeringsuppdrag med undersökningar från Statistiska centralbyrån Statistiska centralbyrån

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Koll på pengarna. Hjälp med din budget. Råd och tips om din ekonomi

Koll på pengarna. Hjälp med din budget. Råd och tips om din ekonomi Koll på pengarna 2014 Hjälp med din budget Råd och tips om din ekonomi din ekonomi Vi har alla drömmar om framtiden. Vissa kanske vill köpa bostad eller bil, eller åka på en semesterresa. Andra skulle

Läs mer

Merkostnader för tre specialkoster

Merkostnader för tre specialkoster Rapport 2011:1 Merkostnader för tre specialkoster Fettreducerad-, glutenfri- och komjölksproteinfri kost 1 Merkostnader för tre specialkoster Konsumentverket 2010 Sammanfattning Det finns många människor

Läs mer

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken

Rådet för den officiella statistiken. Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken Rådet för den officiella statistiken Riktlinjer Riktlinjer för beslut om innehåll och

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer