Hushållens utgifter (HUT) 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållens utgifter (HUT) 2003"

Transkript

1 Hushållens utgifter (HUT) 2003 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Beställare Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.5 Producent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) ontaktperson: atarina Hansson Telefon: Telefax: e-post: A.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte. A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (1995:606) och förordningen (1995:1060) om vissa personregister för officiell statistik. A.8 Gallringsföreskrifter HUT berörs ej av gallringsföreskrifter. A.9 EU-reglering Gentlemen s agreement. Harmonisering med hög prioritet. Leverans av mikrodata vart femte år. Från och med 1999 görs kodning av varje enskilt köp enligt European Union

2 (EU:s) Classification Of Individual Consumption by Purpose (COICOP). A.10 Syfte och historik Huvudsyftet med undersökningen om hushållens utgifter är att belysa utgifter för varor och tjänster bland olika hushållsgrupper. SCB har genomfört Hushållsbudgetundersökningar 1958, 1969 och 1978 samt Hushållens utgifter 1985, 1988 och Under åren 1995 och 1996 gjordes undersökningen under namnet Utgiftsbarometern. Undersökningen avbröts för revision vecka 37 år En ny undersökning startade i maj 1999 och pågick t.o.m. april År 2002 gjordes ett uppehåll för översyn av bland annat datainsamling och innehåll. En ny undersökning, Hushållens utgifter startade i januari Det har skett en hel del förändringar i insamlingsförfarande, innehåll och redovisning under årens lopp. Därför bör jämförelser över tiden göras med viss försiktighet. A.11 Statistikanvändning Finansdepartementet och onjunkturinstitutet för effektberäkningar av ändringar av indirekta skatter och subventioner. Finansdepartementet använder även unsersökningen för att studera effekter av den gröna skatteväxlingen. Socialdepartementet och socialstyrelsen för studier av konsumtionsstandarden hos pensionärer, barnhushåll, socialbidragstagare m.fl. onsumentverket för utvärdering av skälig levnadsnivå, underlag för budgetrådgivning, m.m. Handeln för marknadsanalyser. Arbetsmarknadens organisationer för jämförelser av konsumtionsstandarden mellan olika grupper. SCB/nationalräkenskaperna för utvärdering av nivåskattningar efter ändamål för privat konsumtion. SCB/konsumentprisindex för beräkning och kontroll av vägningstal och urval av representantvaror. A.12 Uppläggning och genomförande HUT är en urvalsundersökning. Urvalet utgörs av 4000 slumpvis dragna individer i åldrarna 0-79 år från registret över totalbefolkningen (RTB). Urvalspersonen och de personer, som tillhör hans/hennes hushåll (kosthushåll) utgör undersökningsenheten. Insamling gjordes via telefonintervju och kassabokföring under kalenderåret Samtliga hushållsutgifter bokfördes under en tidsperiod av två veckor. I intervjun ställdes frågor om utgifter som man har mer sällan eller oregelbundet. Dessutom samlades kontrolluppgifter in för tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift. A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar B. valitetsdeklaration 0 Inledning

3 1 Innehåll 1.1 Statistiska målstorheter Objekt och population Undersökningen skall i princip gälla alla privata hushåll i Sverige. På grund av att äldre personer kan ha svårigheter att genomföra det bokföringsarbete som undersökningen kräver sattes dock en åldersgräns så att urvalspersonerna skulle vara högst 79 år. Hushållet definieras som den grupp personer, som bor tillsammans och har en så gemensam ekonomi att de olika personernas utgifter inte på ett meningsfullt sätt kan särskiljas, det s.k. kosthushållet. Personer, som mer stadigvarande ingick i institutionshushåll som ålderdomshem, långvårdsanstalt osv. ingick ej, då deras konsumtionsförhållanden har bedömts vara alltför speciella Variabler Samtliga hushållsutgifter redovisas som grupper av varor och tjänster. OECD har efter samråd med Eurostat, UNSD och OECD-ländernas internationella statistikorgan tagit fram en gemensam kod för utgifter, COICOP. Den internationella COICOP-koden är uppdelat i 12 huvudgrupper med en fyrställig kod. oden utvecklades för att förenkla internationella jämförelser samt är jämförbar med liknande klassificeringar inom nationalräkenskaper och konsumentprisindex. Rekommendationerna för denna klassificering finns i dokumentet Ändamålsklassificering av individuell konsumtion, anpassad till hushållsbudgetundersökningar i Eurostats klassifikationsdatabas. I föreliggande undersökning har COICOP-koden utvecklats till att vara sjuställig, samt utvidgats med fler huvudgrupper. Nedan följer specificering av utgiftsgrupperna i rapporten Hushållens utgifter I: Utgifterna är hämtade från telefonintervjun : Utgifterna är hämtade från kassabokföringen I,: Utgifterna är hämtade från både telefonintervjun och kassabokföringen R: Utgifterna är hämtade från register COICOP-koder som börjar på ingår i den ordinarie COICOP-koden. COICOP-koder utöver dessa ingår enbart i denna undersökning. ÖPTA LIVSMEDEL Bröd, spannmålsprodukter Ris och produkter av ris Ris och produkter av ris Därav Ris Ris Risprodukter Risprodukter Pasta och produkter av pasta Pastaprodukter Mjöl, gryn Mjöl, gryn

4 Matbröd Matbröd Därav Hårt bröd Hårt bröd Mjukt vitt matbröd Mjukt vitt bröd Mjukt grovt/mörkt matbröd Mjukt grovt/mörkt bröd Mjukt ljust matbröd Mjukt ljust bröd Matbröd ospec Mjukt bröd ospec Bakverk Bakverk ött Färskt, kylt eller fryst nöt- och kalvkött Färskt, kylt eller fryst kött från nötkreatur Färskt, kylt eller fryst griskött Färskt, kylt eller fryst kött från svin Färskt, kylt eller fryst övrigt kött Färskt, kylt eller fryst kött från får och get Annat färskt, kylt eller fryst ätligt kött Färskt, kylt eller fryst fågel Färskt, kylt eller fryst kött från fjäderfä Torkat, saltat eller rökt nöt- och kalvkött Torkat, saltat eller rökt kött från nötkreatur Torkat, saltat eller rökt griskött Torkat, saltat eller rökt kött från svin Torkat, saltat eller rökt övrigt kött Torkat, saltat eller rökt kött från fjäderfä ött, korv och korvpålägg orv och korvpålägg Sylta, pastej, paté, charkvaror Sylta Pastej och paté Charkvaror och övrigt ospec ötträtter o. övr köttprod Färdiga rätter av kött, halvfabrikat av kött - ej barnmat Barnmat med kött (färdigrätter, halvfabrikat) ött - ospec 0112xxxxx ött 01125xxxx Torkat, saltat eller rökt kött och ätliga slaktbiprodukter 01126xxxx Annat konserverat eller beredd kött samt beredningar av kött Fisk och skaldjur Torkat, saltat eller rökt kött från vilt Färsk, kyld eller fryst fisk Färsk, kyld eller fryst fisk Därav torskfisk Torsk laxfisk Lax sill, strömming Sill, strömming övrig fisk Flatfisk Övrig färsk, kyld eller fryst fisk Skaldjur Färska, kylda eller frysta skaldjur aviar, rom, andra fiskprod aviar, rom, fiskpastej Fisk och skaldjursrätter o. övriga fisk och skaldjursprodukter Färdigrätter/halvfabrikat av fisk Barnmat (färdigrätter, halvfabrikat) av fisk Torkad, rökt eller saltad fisk och skaldjur onserverad och inlagd fisk onserverade och inlagda skaldjur Färdigrätter/halvfabrikat av skaldjur Fisk och skaldjur - ospec 01131xxxx Färsk, kyld eller fryst fisk 01134xxxx Annan konserverad eller beredd fisk och skaldjur samt beredningar av fisk och skaldjur Mjölk, ost och ägg Standardmjölk (fett >=1,5%) Mjölk > 1,5 % Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) Mjölk < 1,5 % Mjölkpulver, konserverad mjölk Mjölkpulver, gräddpulver (ej efterrätter, mjölkersättning) Mjölkbaserade efterrätter, sötade mjölkpulver onserverad mjölk Fil och yoghurt Yoghurt/ filmjölk sötad/med frukt Yoghurt/filmjölk osötad/naturell Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett>=29%) Grädde, gräddfil, crème fraiche > 29 %

5 Grädde, gräddfil, crème fraiche (fett<29%) Grädde, gräddfil, crème fraiche % Grädde, gräddfil, crème fraiche 0-9 % Ost (fett >=17%) Hårdost > 17 % Ost (fett <17%) Hårdost < 17 % varg Dessertost Smältost, mesost, messmör Ostkaka, ostpaj Ägg Ägg Äggpulver Äggprodukt uteslutande av ägg Mjölk, ost och ägg - ospec 0114xxxxx Mjölk, ost och ägg - ospec Oljor och fetter 01146xxxx Därav smör Smör Andra mjölkprodukter - ospec Bregott mellan ryddsmör margarin (fett>=40%) Margarin, ej flytande Flytande margarin Bordsmargarin, ej lättmargarin margarin (fett<40%) Bordsmargarin lätt olivolja, matolja, majonnäs Olivolja Frukt och bär Olja (ej olivolja), majonnäs Äpplen Äpplen (färska, kylda eller frysta) Päron Päron (färska, kylda eller frysta) Bananer Bananer (färska, kylda eller frysta) Citrusfrukter Citrusfrukter (färska, kylda eller frysta) Stenfrukter (färska, kylda eller frysta), Övrig färsk frukt fikon färska Torkad frukt o. bär, nötter Torkad frukt Annan färsk frukt (färska, kylda eller frysta) Frön och nötter Bär Bär, ej vindruvor Druvor Frukt o. bärkonserv, soppor onserverad frukt och fruktbaserade produkter Frukt och bär - ospec 0116xxxxx Frukt - ospec Grönsaker Därav sallad, olika sorter Blad- och stamgrönsaker (färska, kylda eller frysta) kål ål (Färsk eller kyld) Grönsaker som odlas för fruktens skull grönsaker som odlas för fruktens skull (färska, kylda eller frysta) lök, purjolök Lökgrönsaker svamp Svamp Andra konserverade eller behandlade soppor, sallader, grönsaksrätter grönsaker - ej barnmat Barnmat grönsaker rotfrukter Rotfrukter potatis Potatis Andra rotknölar och varor från rotknölar potatisprodukter (pommes frites mm) Friterad potatis ej chips Potatismos, rotmos etc Potatismjöl Beredningar av potatis (pommes frites mm) grönsaker - ospec 0117xxxxx Grönsaker Sötsaker, socker Socker, sirap, honung, sötningsmedel Socker

6 Sylt, marmelad, mos Sylter och marmelader Glass Glass Övriga sötsaker, godis, choklad Andra sockerprodukter Choklad Godis Dessertberedningar (ej av choklad, se ) Barnmat dessert Såser, dressingar, kryddsåser Såser och smaksättningsmedel Salt och kryddor Salt, kryddor och kryddväxter Bakpulver, övr. hushållstillsatser, buljong Jäst, bakpulver etc Soppor Buljong Askorbinsyra Gelatin aramellfärg Snacks Snacks Potatischips Ospec livsmedel 011xxxxxx Livsmedel ospecificerat ALOHOLFRIA DRYCER 012 Alkoholfria drycker Frukt- och grönsaksjuice, nektar Fruktjuicer, nektar Grönsaksjuicer Läskedrycker Läskedrycker och saft Mineral- o. sodavatten Bordsvatten affe affe Te Te akao akao och chokladpulver UTEMÅLTIDER Middag restaurang Avhämtning, hämtmat Mat köpt på disco, pub, dans, fest etc Fika, kafé, kondis Mat köpt på tivoli, kafé, bar etc. (ej inträde, se ) Serveringar på skolor, arbetsplatser etc. ALOHOLHALTIGA DRYCER (även lättöl) 021 Alkoholhaltiga drycker TOBA 022 Tobak FÖRBRUNINGSVAROR Personlig hygien Icke-elektriska redskap för personlig vård Personlig hygien Skönhetsprodukter, kosmetika, parfym, deodorant Mensskydd Blöjor Pappersnäsdukar Bomull Övriga förbrukningsvaror Toalettpapper Varor och tjänster för rutinmässigt 056xxxxxx underhåll I, HUSHÅLLSTJÄNSTER 0561xxxxx xxxx Icke varaktiga hushållsvaror Rengörings- och underhållsprodukter (ej personlig rengöring) Andra icke varaktiga hushållsartiklar Påsar, folie, bakplåtspapper, formar, hushållspapper etc. Artiklar för rengöring - ej personlig rengöring Övriga icke varaktiga hushållsartiklar I, Barntillsyn Privat barnomsorg ommunal barnomsorg

7 Privat barntillsyn/barnvakt orttidshem yrkans förskola ooperativ barnomsorg Lekpark Montessori, R Fackavgift, övr försäkringar 211 Arbetslöshetskassa, fackföreningsavgift (ej fordons-, hem-, villa- och fritidshusförsäkring) 213 Intyg till försäkringskassan Sjuk- och olycksfallsförsäkring, inkl gruppoch barnförsäkring Allriskförsäkring Husdjursförsäkring Sakförsäkring Reseförsäkring Pensionsförsäkring Fritidsförsäkring apitalfondförsäkring I, Övriga tjänster 212 Medlemsavgifter (ej fackförening, ej idrottsförening) LÄDER OCH SOR läder Hudbehandling Frisör Solarium Medium Tatuering 223 Ränteutgifter, csn 224 Ränteutgifter, övrigt 241 Gåvor, privatpersoner 242 Gåvor, organisationer/kollekt etc Förskole-, låg- och mellanstadieutbildning Högstadie- och gymnasieutbildning åravgift Högskoleprovet Ej nivåknuten utbildning Privat hemtjänst/hemhjälp ommunal hemtjänst/hemhjälp Tolk Dagvård Bankavgift Bankfack ontokort/betalkortsavg Postgiroavgift Begravning Adressändring Advokat Deklarationshjälp Byggnadslov Aviseringsavgift ID-kortsavg ronofogden Legavgift, passavgift Böter Toalettbesök, skåpförvaring, dusch camping etc Annons Värdering av hus, antikviteter etc. Därav utekläder 0312 Jackor, kappor, rockar, överrockar

8 0312 Päls- och skinnkläder 0312 Regnplagg, överdragskläder övriga kläder, ej underkläder 0312 Dräkter, klänningar, kjolar 0312 avajer, kostymer 0312 Jeans, övriga byxor 0312 Barnkläder, babykläder 0312 Idrotts- och badkläder 0312 Morgonrockar, nattkläder 0312 Blusar, skjortor 0312 Tröjor underkläder 0312 Underkläder 0312 Stumpor accessoarer, mössor, handskar Handskar, vantar - ej skinn/gummi vantar, halsdukar etc Skärp, livrem - ej skinn Hattar, mössor, kepsar Accessoarer, halsdukar Handskar, vantar - skinn Skärp, livrem - skinn Övriga beklädnadsartiklar (redovisas inte för sig, men ingår i totalsumma för kläder) 03 Tyger, skrädderiarbeten 03 Sybehör 03 läder ospec Skor 032 Skodon I,, R BOSTAD I Hyra/avgift för hyres-/borätt (inkl garage) Pjäxor, stövlar 032 Sportskor 032 Lågskor 032 Sandaler, tofflor 032 Gummistövlar 032 Sulor, lagning Faktiskt betalda hyror från hyresgäster, borätter (inkl garage) 0412 Övriga faktiskt betalda hyror för bostäder I Reparationer 043 Underhåll och reparationer av bostaden I Hem- och villaförsäkring Hemförsäkring borätt/hyresrätt I, Hem- och villaförsäkring Vattenförsörjning och diverse andra tjänster förknippade med bostaden slamsugning 0441 Vattenförsörjning 0442 Sophämtning 0443 Avloppsrensning Andra tjänster förknippade med bostaden, 0444 ej tidigare nämnda I Elektricitet, gas och andra bränslen 045 Elektricitet, gas och andra bränslen I Räntor (brutto) 221 Ränteutgifter, boende I, I, MÖBLER OCH INVENTARIER, MATTOR OCH ANDRA GOLVBELÄGGNINGAR Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar 051xxxxxx 0511xxxxx 05111xxxx Soffa Fåtölj Stol Möbler och inventarier, mattor och andra golvbeläggningar -ospec Pall, sittdyna Bord Säng Hylla Möbler och inventarier - ospec Möbler och inventarier - ospec Förvaringsmöbler

9 Trädgårdsmöbel Lampa Tavla Persienn Prydnadssaker, blomkrukor, inredningsartiklar, ej konstglas/keramik Spegel Dörr, vikdörr, skjutdörr 0512xxxxx Mattor och andra golvbeläggningar - ospec Matta Reparationer av möbler och 0513xxxxx golvbeläggningar - ospec Reparationer av möbler och 05131xxxx golvbeläggningar - ospec Reparation möbler Reparation golvbeläggningar Textilier 052xxxxxx Hushållstextilen - ospec 0521xxxxx Hushållstextiler - ospec 05211xxxx Hushållstextiler - ospec Påslakan, örngott, underlakan Täcken, kuddar, filtar, överkast Madrasser Dukar, gardiner Handdukar Övriga textiler I, Hushållsutrustning 053xxxxxx Hushållsutrustning 0531xxxxx Större hushållsutrustning, både elektrisk och övrig ylskåp, frysar och kombinerad kyl/frys 05312xxxx Tvättmaskiner, frysar och kombinerad kyl/frys Diskmaskin Tvättmaskin Torktumlare/torkskåp handdukstork el 05313xxxx Spisar och mikrovågsugnar Spis Mikrovågsugn 05314xxxx Värmeelement och luftkonditioneringsapparater Fläkt Element infravärme 05315xxxx Städmaskiner Dammsugare Dammsugartillbehör - dock ej dammsugarpåsar Sy- och stickmaskiner Annan större hushållsutrustning 0532xxxxx Mindre elektriska hushållsapparater 05321xxxx Mindre elektriska hushållsapparater Brödrost Elvisp affebryggare onservöppnare el Våffeljärn Smörgåsgrill Vattenkokare Strykjärn Matberedare

10 0533xxxxx Reparation av hushållsapparater Reparation av hushållsapparater Artiklar av glas och kristall samt porslin 05411xxxx och bestick Bestick Glas oppar, muggar Uppläggningsfat, skålar, vaser, porslin 05412xxxx Silverbestick Bestick, tallrikar, fat och silverbestick Tallrik öksutensilier/matlagningsredskap och hushållsartiklar Lagning av glas, porslin och bestick samt övrigt husgeråd Glas, porslin och bestick samt övriga 0541 husgeråd 055 Verktyg och redskap för hus och trädgård Hushållstjänster och tjänster för skötsel av 0562 hemmet Hyra möbler Omklädsel möbler Hårtork Ladyshave Rakapparat Locktång, plattång Eltandborste HÄLSO- OCH SJUVÅRD 06 Hälsovård I, TRANSPORT Reseffekter och andra väskor och etuier I Inköp av bil 0711xxxxx Inköp av bil - ospec Ny bil Begagnad bil Såld bil I, Inköp av övriga persontransportmedel 0712xxxxx Motorcyklar - ospec Motorcykel, moped, skoter Husvagn/släpvagn 0713 Cyklar 0714 Fordon som dras av djur I, Drift av bil Bildäck Bildelar, biltillbehör Bensin bil Diesel bil Smörjmedel, oljor, kylvätskor och tillsatser Övrigt bränsle till fordon, tex metanol, el Reparation bil Besiktning (bil), bilprovning Hyrbil Parkeringsavgift Självrisk bil örkortsutbildning Broavgift Bilförsäkring I, Ränta (bil - brutto), bilskatt 2221 Ränteutgifter, billån 231 Bilskatt, vägskatt Drift av övriga persontransportmedel Övriga tillbehör till persontransportmedel, ej bil Bensin ej bil Diesel ej bil Reparation MC, moped, skoter

11 Reparation cykel Hyra husvagn Hyra släpkärra Besiktning, ej bil Hyra av cykel Flygplanshyra Båtförsäkring MC/moped-försäkring Husvagnsförsäkring Skoterförsäkring Släpvagnsförsäkring Husbilsförsäkring Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt (ej bil) 2222 Ränteutgifter, båtlån 232 Skatt på skoter 233 Skatt på husvagn I, Lokalresor, transporttjänster 073 Transporttjänster I, FRITID OCH ULTUR Fritidsbostad 25 Arrende, hyra, värme etc. för fritidshus Fritidshusförsäkring 225 Ränteutgifter, fritidshus I, Radio och TV Telefon- och telefaxutrustning Utrustning för mottagning, inspelning och återgivning av ljud TV Video/DVD I, Lek, sport, hobby Större idrottsartiklar Musikinstrument Större varaktiga konsumtionsvaror för inomhusbruk Underhåll och reparation av övriga större varaktiga konsumtionsvaror för rekreation och kultur TV-spel/playstation/dataspel Leksaker och hobby Skor som är särkilt avsedda för en viss sport Skyddsutrustning som är särskilt avsedd för en viss sport Övrig utrustning för sport, ej fiske Fiskeredskap CD-skiva, dvd-skiva LPskiva assettböcker assettband Videoband köpt Diskett Avgift för idrottsutövande (inkl medlemsavgift till idrottsförening) Avgift för utövande av musik och teckning etc Övrig utrustning för camping och friluftsliv Grill Grillkol etc. I, Ur, kamera, fototjänster amera, filmkamera ameratillbehör ikare Smycke locka I, Resor, hotell Skolresa Inrikesresa Utrikesresa, del betald i Sverige

12 Utrikesresa, del betald utomlands Hotell Camping Vandrarhem I, Övrig fritid Informationsbehandlingsutrustning Båt, båtmotor Båttillbehör Båtplats, båtreparation, hamnavgift, hyrbåt Flygplan Får, höns, häst, ponny Tillbehör till djur - ej husdjur Veterinärtjänster - ej husdjur Husdjur Husdjurstillbehör Hundvakt, kattvakt etc Veterinär - husdjur Hasardspel Parabolantenn och parabolabonnemang Solfjäder Reparation av audiovisuell, fotografisk och informationsbehandlingsutrustning Solglasögon Babyartiklar Tändare Fickkniv Samlarbilder Majblomma Nyckelring Paraply Reflex Påskägg Simmärke, scoutmärke etc Smyckeskrin Sparbössa Studentdjur Tändare Värmedyna Trädgård, växter och blommor I, Underhållning Avgift för idrottsevenemang mm Avgift för tivoli, nöjesfält, marknad etc Bio Opera, revy, teater, musikal Inträde konsert Cirkus Mässa Inträde ospec Djurpark Inträde museum Zoologisk trädgård I,, R Böcker, tidningar, TV-licens etc Posttjänster Internetabonnemang Internetcafe Bibliotek TV-avg abel-tv, satellit-tv Hyra tv, video/dvd Hyra film

13 Hyra tv-spel Fototjänster Böcker Dagstidning Veckotidning, månadstidning Diverse trycksaker Skriv- och ritmaterial I, Mobiltelefon (samtal och abonnemang) Abonnemang och samtalskostnad fast telefon Övriga telefon- och telefaxtjänster I, Fast telefon (samtal och abonnemang) Abonnemang och samtalskostnad mobiltelefon Statistiska mått Telefonkort, mobil Genomsnittliga utgifter För varje utgiftsslag beräknas hushållens totala utgifter och denna summa divideras sedan med antalet hushåll. Detta ger de genomsnittliga utgifterna för varje utgiftsslag i kronor per hushåll. Genomsnittet beräknas således på samtliga hushåll oberoende av om de har haft den aktuella utgiften eller inte under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften för en viss vara eller tjänst kan vara avsevärt lägre än utgiften i de hushåll, som hade den aktuella utgiften under sin bokföringsperiod. Den genomsnittliga utgiften har avrundats till 10-tal kr. Andel av de totala utgifterna Andelarna har först räknats ut för varje hushåll för sig. Därefter har andelarna summerats och sedan dividerats med antalet hushåll. Av andel av varje utgiftsgrupp Andelarna av köpta ekologiska och miljömärkta varor per utgiftsgrupp har enbart beräknats bland de som haft utgift för den aktuella varan. Här bör det påpekas att det kan vara konsumentens medvetenhet vid köpet som har fångats upp. I vissa fall när konsumenterna köper en vara är de helt enkelt inte medveten om den är eller inte är miljömärkt eller ekologisk Redovisningsgrupper Hushållstyp, storlek, Antal vuxna, H-region, kön och ålder Referenstider alenderår. 1.2 Fullständighet Speciellt sker en underskattning av alkoholutgifter främst beroende på att de tunga alkoholkonsumenterna inte är med. I övrigt underskattas konsumtion som har samband med semester, sjukdom, flyttning och liknande situationer då det kan vara svårt att få hushåll att medverka. 2 Tillförlitlighet 2.1 Tillförlitlighet totalt En jämförelse mellan HUT och SCB:s nationalräkenskaper (NR) visar skillnader när det gäller skattningar av utgifter för vissa varuslag. Det kan bero på en

14 överskattning eller underrapportering av dessa utgifter hos hushållen. Vid jämförelsen mellan HUT och NR bör man även beakta att HUT är en urvalsundersökning med relativt stort bortfall och relativt litet urval, vilket gör skattningarna osäkra. 2.2 Osäkerhetskällor Urval Hushållen dras med sannolikheter proportionella mot storleken på hushållet. Detta ger en förstärkning av gruppen stora hushåll, vilket antas vara en lämplig kompromiss mellan de olika krav som användarna ställer. Antal utvalda hushåll är Alla individer i hushållet redogör för sin konsumtion och därför är det möjligt att även redovisa individstatistik. Varje hushåll lämnar uppgifter för två på varandra följande veckor. Urvalet av hushåll delas slumpmässigt på 52 lika stora grupper där varje grupp tilldelas en av de 52 startveckorna för bokföring. Syftet med denna fördelning över året är att fånga in den säsongmässiga variationen av den totala konsumtionen och dess sammansättning. Statistiken framställs med en kalibreringsestimator. I syfte att reducera urvalsfelet och bortfallsfelet utnyttjas registerinformation som samvarierar med konsumtion och svarsbenägenhet. Utnyttjade registervariabler är H-region, ålder (klassindelad), född i Sverige/övriga samt disponibel inkomst (klassindelad). Jämfört med föregående undersökning, som baserade sig på ett urval av hushåll, har urvalsfelet reducerats. I tabellerna redovisas 95%-iga konfidensintervall, vilka utgör mått på den osäkerhet som urvalet orsakar. Intervallet innehåller med 95 procents sannolikhet populationsvärdet Ramtäckning RTB utgör rampopulation med försumbara täckningsfel Mätning Datorstödd telefonintervju för hushållskartläggning samt utgifter under de senaste 12 månaderna för ordinarie bostad, fritidsbostad, drivmedel för bil, försäkringar, resor, vissa avgifter och inköp av vissa kapitalvaror. Tomträttsavgäld, A-kassa och fackföreningsavgift hämtas från register. assabokföring över hushållets utgifter under 14 dagar. Det finns risk för underskattning av småutgifter p.g.a. glömska och risk för överskattning av stora utgifter p.g.a. teleskopeffekt Svarsbortfall Svarsbortfallet 2003 var 42 procent. Det är en markant förbättring jämfört med tidigare undersökningar. Detta trots att åldersgränsen höjdes och innehållet utökades. Även det partiella bortfallet har minskat. Skälen till det bättre resultatet beror bland annat på att:

15 intervjuarna har fått ett större inflytande på planeringen och genomförandet av datainsamlingen. ontakten mellan den produktansvarige och intervjuarna har också stärkts. uppgiftslämnarbördan har minskat genom att hushållen har fått möjlighet att lämna kvitton i stället för att anteckna de enskilda varorna intervjuarna har fler (telefon-) kontakter med uppgiftslämnarna frågor flyttats från enkät till telefonintervju. Detta har gett bättre kontroll över datainsamlingen. Trots dessa insatser är bortfallet fortfarande stort. För att i möjligaste mån reducera bortfallsfelet är det viktigt att bortfallet analyseras och att resultatet används vid uppräkning till populationsnivån. Utnyttjade estimator med tillhörande hjälpvariabler (se Urval) borde reducera bortfallsfelet väsentligt Bearbetning ontroller är inriktade på stora avvikelser. Mindre bearbetningsfel bör ej vara systematiska Modellantaganden Inga modellantaganden görs. 2.3 Redovisning av osäkerhetsmått Osäkerhetsmått anges direkt i tabellerna (raden under skattningen) för varugrupper 3 Aktualitet 3.1 Frekvens Löpande under perioden januari 2003 t.o.m. december Framställningstid Insamlingen har pågått i 14 månader, inklusive bortfallsuppföljning. 3.3 Punktlighet Publicering av utgifter görs i juni året efter insamlingsåret. Publicering av utgifter kompletterat med information om disponibla inkomster, för respektive redovisningsgrupp, görs då preliminära inkomster finns tillgängliga (i december året efter insamlingsåret). 4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 4.1 Jämförbarhet över tiden Det råder jämförbarhet för undersökningarna 1985, 1988, 1992, 1999, 2000 och Undersökningarna 1995, 1996 och 2003 är till största delen jämförbara med ovanstående årgångar medan undersökningen från 1978 delvis är jämförbar. 4.2 Jämförbarhet mellan grupper Följer EU-förordning så långt som möjligt.

16 4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 5 Tillgänglighet och förståelighet 5.1 Spridningsformer Publicering i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2003, utgiftsrapport. Rapporten finns i tryckt format och i pdf format på SCB:s webbplats, Tabellerna är också tillgängliga i Sveriges statistiska databaser, som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats, Leverans av mikrodata till Eurostat vart femte år. 5.2 Presentation ortfattad beskrivning av undersökningens upplägg och kvalitet samt översiktstabeller för de viktigaste redovisningsgrupperna finns i Statistiskt meddelande (SM): Hushållens utgifter 2003, utgiftsrapport. Presentation finns även på SCB:s webbplats, 5.3 Dokumentation Nedan angivna skrifter ger fördjupad information om produkten och kan beställas från SCB (Publikationstjänsten), telefon , fax , e-post: Hushållens utgifter 2003 Hushållens utgifter Utgiftsbarometern 1996 (prel. rapport) Utgiftsbarometern Lindström, Håkan, An Experiment with Incentives (R&D Report 1991:10) Linström, Håkan, risgruppsarbetet och räknarexperimentet i HUT 88 (R&D Report 1989:14) Lindström & Lundquist, An Application of Generalized Precision Functions in the 1985 Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:10) Lindström, Lindkvist, Näsholm, Design and Quality of the Swedish Family Expenditure Survey (R&D Report 1989:7) Lundquist, Peter, Seasonal variation and Response Behaviour in Swedish Household Expenditure survey (R&D Report 1991:10) Lyberg, Lars, Reducing Nonresponse Rates in Family Expenditure Survey by Forming Ad Hoc Task Forces (R&D Report 1991:10) Ribe, Martin, A study of Errors in Swedish Consumption Data (R&D Report 1991:10) 5.4 Tillgång till primärmaterial Forskare får efter prövning tillgång till avidentifierat primärmaterial för egna bearbetningar. 5.5 Upplysningstjänster Ring eller skicka mail till

17 atarina Hansson tfn Åsa Andersson tfn Henrik Thorsson tfn Stefan Svensson tfn

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report

Household Budget Survey (HBS) , Expenditure and income report HE 35 SM 1001 Hushållens utgifter (HUT) 2007-2009 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2007-2009, Expenditure and income report I korta drag De totala utgifterna I genomsnitt var de

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2004

Hushållens utgifter (HUT) 2004 Hushållens utgifter (HUT) 2004 HE0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hushållens ekonomi, Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll

Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report. Skillnader mellan svenskfödda och utrikesfödda hushåll HE 35 SM 0502 Hushållens utgifter (HUT) 2004 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2004, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Svenska hushålls utgifter var

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN HE0201 BV/EV 2010-06-15 2(29) Marcus Vingren

STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN HE0201 BV/EV 2010-06-15 2(29) Marcus Vingren BV/EV 2010-06-15 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2009 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201 BV/EV 2007-05-09 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2006 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

IT bland individer 2006

IT bland individer 2006 IT bland individer 2006 IT0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Informationsteknik A.2 Statistikområde Användning och tillgång av IT i företag och bland individer A.3 Statistikprodukten ingår ej i

Läs mer

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001

Hushållsbudgetstatistiken (HBS) 2001 Hushållsbudgetstatistiken (HS) 2001 PR0601 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens utgifter A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201

Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 BV/EV 2013-12-17 1(29) Hushållens utgifter (HUT) 2012 HE0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4

Demografisk analys 2011 Innehållsförteckning Administrativa uppgifter... Kvalitetsdeklaration... 4 Befolkning och välfärd/prognosinstitutet 2011-03-25 1(5) Demografisk analys 2011 BE0701 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000

Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 Försäljning av kalk för jord- och trädgårdsbruk, sjöar, vattendrag och skog 2000 MI1003 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Gödselmedel och kalk A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Animalieproduktion 2011

Animalieproduktion 2011 Animalieproduktion 2011 JO0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Jordbrukets produktion A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Produkten

Läs mer

Sveriges ekonomi 2014 NR0001

Sveriges ekonomi 2014 NR0001 NR/SES 2014-01-02 1(6) Sveriges ekonomi 2014 NR0001 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Skogsentreprenörer 2011 JO0504

Skogsentreprenörer 2011 JO0504 Enheten för Policy och Analys 2012-07-02 1(7) Skogsentreprenörer 2011 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Lantbruksstatistik. Attityder till ekologiska livsmedel STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(23) Attityder till ekologiska December 2004 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(23) Innehållsförteckning Inledning...3 Syfte...3 Bakgrund...3 Resultat från attitydundersökningen...4 Ekologiska

Läs mer

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden

Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report. Transport dyrast i södra mellanbygden HE 35 SM 0601 Hushållens utgifter (HUT) 2005 Utgifts- och inkomstrapport Household Budget Survey (HBS) 2005, Expenditure and income report I korta drag Boendet kostar mest Boendet är den enskilt största

Läs mer

Nötkreatur i december 2012 JO0702

Nötkreatur i december 2012 JO0702 Statistikenheten 20130214 1(6) Nötkreatur i december 2012 JO0702 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

SCB-Indikatorer 2014 AA0101

SCB-Indikatorer 2014 AA0101 NR/SES 2014-02-03 1(6) SCB-Indikatorer 2014 AA0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner

Dagersättning sjukförmåner Dagersättning sjukförmåner Referensår 2005 SF0201 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Nötkreatur i december 2015

Nötkreatur i december 2015 Statistikenheten 20160216 1(8) Nötkreatur i december 2015 JO0111 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103

Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 ES/NS 2014-10-02 1(21) Livsmedelsförsäljning fördelad på varugrupper 2013 HA0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet Referensår 2009 SF0301 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid ålderdom I statistiken för 1999-2002 ingår

Läs mer

Konkurser och offentliga ackord

Konkurser och offentliga ackord Konkurser och offentliga ackord Budgetåret 2000 NV1401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Konkurser och offentliga ackord A.2 Statistikområde Näringsverksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Vård och omsorg om äldre

Vård och omsorg om äldre Vård och omsorg om äldre SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Skyddad natur 2007 MI0603

Skyddad natur 2007 MI0603 RM/MN 2008-12-04 1(6) Skyddad natur 2007 MI0603 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Äldre vård och omsorg. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2004 SO0309 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112

Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 Avdelningen för Statistik och Utvärdering/ 2010-10-19 1(6) Skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2009 HS0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök

Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Hälso- och sjukvårdens verksamhet statistik om vårdtillfällen, vårdtid, operationer, läkarbesök Referensår : vårdtillfällen, vårdtid, operationer: 2001 och 2002 läkarbesök: 2002 och 2003 HS0205 A. Allmänna

Läs mer

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114

Hjärtinfartkter 1990-2013 2014 HS0114 Statistik och jämförelser/statistik 2 20141215 1(5) Hjärtinfartkter 19902013 2014 HS0114 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Skogsentreprenörer 2007 JO0504

Skogsentreprenörer 2007 JO0504 Analysenheten 2008-09-01 1(7) Skogsentreprenörer 2007 JO0504 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

A Allmänna uppgifter... 5

A Allmänna uppgifter... 5 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs

Läs mer

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103

Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 Statistik och jämförelser/statistik 2 2015-10-29 1(6) Amning och föräldrars rökvanor Barn födda 2013 HS0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302

Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 2010-03-31 1(6) Intjänad pensionsrätt i ålderspensionssystemet 2010 SF0302 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104

Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 2011-12-30 1(5) Sjukhusbibliotek Referensår 2010 Produktkod KU0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311

Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Statistik och jämförelser 2015-04-01 1(6) Äldre och personer med funktionsnedsättning - regiform 2014 SO0311 Innehållsförteckning A Allmänna uppgifter... 2 A.1 Ämnesområde... 2 A.2 Statistikområde... 2

Läs mer

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen Funktionshindrade personer. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso och sjukvårdslagen 2005 SO0310 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Äldre och handikappomsorg

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999

Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 Socialbidrag. Utgivet bidragsbelopp Kvartalsvis 1999 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000

Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 Hushållens inköpsplaner (HIP) 2000 PR0701 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Priser och konsumtion A.2 Statistikområde Hushållens inköpsplaner A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Återbetalning av studiestöd 2010

Återbetalning av studiestöd 2010 Återbetalning av studiestöd 2010 UF0402 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Studiestöd A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Statistikprodukten

Läs mer

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning

Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, 2011 EN0304. Innehållsförteckning RM/ET 2012-12-20 1(6) Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, kvartalsvis 2011 EN0304 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 UF0116 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109

Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 Avdelningen för nationalräkenskaper (NR) 2008-10-24 1(6) Satelliträkenskaper för hälso- och sjukvård 2006 NR0109 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05

Samhällets utgifter för kultur Referensår Produktkod KU05 2016-10-17 1(6) Samhällets utgifter för kultur Referensår 2014 2016 Produktkod KU05 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Familjerätt 2012 SO0201

Familjerätt 2012 SO0201 2013-04-16 1(7) Familjerätt 2012 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2012-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20121217 1(7) Fordonsgas 2012månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm Kontaktperson: Joakim Söderberg Telefon: A.5 Producent

Adress: Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm Kontaktperson: Joakim Söderberg Telefon: A.5 Producent Ohälsomått Referensår 2007 SF0202 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik

Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Ekonomiskt bistånd, kvartalsstatistik Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd 2005 SO0204 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ och familjeomsorg

Läs mer

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7)

Innehållsförteckning. Socialstyrelsen BESKRIVNING AV STATISTIKEN SO Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten (7) Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår 2007, september (mätmånad) SO0309

Läs mer

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116

Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser Innehållsförteckning. Beskrivning av statistiken HS0116 1(7) HS0116 Beskrivning av statistiken 2016-05-12 HS0116 1(7) Avdelningen för statistik och jämförelser Lina Boberg Statistik om kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser 2015 HS0116 I denna beskrivning redovisas först

Läs mer

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 2013-02-13 1(9) Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl Referensåret 2012 SF0105 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120

Fordonsgas 2011-månadsstatistik EN0120 RM/ET 20120215 1(7) Fordonsgas 2011månadsstatistik EN0120 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Djurhälsa 2013 JO1302

Djurhälsa 2013 JO1302 Statistikenheten 2014-10-15 1(8) Djurhälsa 2013 JO1302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301. Innehållsförteckning

Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301. Innehållsförteckning 2013-03-31 1(6) Pensionsutbetalningar i det allmänna pensionssystemet 2012 SF0301 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302

Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 RM/ET 2010-0-28 1() Energipriser på naturgas och el 2008 EN0302 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Utdömda miljösanktionsavgifter

Utdömda miljösanktionsavgifter Utdömda miljösanktionsavgifter 2002 MI0604 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Miljövård A.2 Statistikområde Miljöbalkens tillämpning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Avverkningsanmälningar 2012 JO0314

Avverkningsanmälningar 2012 JO0314 Enheten för Policy och Analys 20120215 1(7) Avverkningsanmälningar 2012 JO0314 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal antal legitimerade och arbetsmarknadsstatus Referensår: legitimerade: 2007 arbetsmarknadsstatus: 2006 HS0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Hälso- och sjukvård

Läs mer

Assistansersättning 2012 SF0209

Assistansersättning 2012 SF0209 Försäkringsutveckling/Enheten för statistisk analys 2013-03-13 1(9) Assistansersättning 2012 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och

Läs mer

Assistansersättning 2013 SF0209

Assistansersättning 2013 SF0209 Försäkringsutveckling/Verksamhetsområdet för 2014-01-14 1(9) Assistansersättning 2013 SF0209 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter SF0102

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter SF0102 Underhållsstöd Referensår 2007 SF0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4

Läs mer

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 RM/REN 2007-08-21 1(7) Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2005 MI0902 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Bilstöd 2015 SF0210. Innehållsförteckning. Försäkringskassan BESKRIVNING AV STATISTIKEN SF0210 Avdelningen för analys och prognos/verksamhetsområdet

Bilstöd 2015 SF0210. Innehållsförteckning. Försäkringskassan BESKRIVNING AV STATISTIKEN SF0210 Avdelningen för analys och prognos/verksamhetsområdet 2016-04-26 1(8) Bilstöd 2015 SF0210 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2015-01-26 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2014 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310

Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och SO0310 Socialtjänstavdelningen/Statistikenheten 2009-11-20 1(7) Hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för enligt 18 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL Statistikår: 2008, juni (mätmånad) SO0309 och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens kostnader

Hälso- och sjukvårdens kostnader Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2007-12-17 1(6) Hälso- och sjukvårdens kostnader Referensår: I samtliga tabeller redovisas siffror för 2005, i vissa fall även siffror för 2006. Utveckling av hälso- och

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 Avd. för analys och prognos/verksamhetsområdet för 2016-01-23 1(9) Dagersättning sjukförmåner 2015 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2015-01-18 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2015 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501. Innehållsförteckning

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501. Innehållsförteckning Skogsavdelningen 2009-06-26 1(7) Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2008 JO0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201

Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 Avd. för analys och prognos/vo Statistisk analys 2014-01-16 1(8) Dagersättning sjukförmåner 2013 SF0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter

Den nya HUT:en. Hushållens utgifter Den nya HUT:en Hushållens utgifter Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE...3 ÖVERSYNEN ÅR 2002...4 KVALITETSFÖRBÄTTRINGAR ÅR 2003...5 ÖKAD URVALSSTORLEK OCH MINSKAT URVALSFEL...5 UTÖKAD MÅLPOPULATION...5

Läs mer

Läkemedel statistik för år HS0202

Läkemedel statistik för år HS0202 EpC 2007-06-13 1(6) Läkemedel statistik för år 2006 2006 HS0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Barnbidrag 2012 SO0213

Barnbidrag 2012 SO0213 2013-03-18 1(8) Barnbidrag 2012 SO0213 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207

Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 Avd. för analys och prognos/ Verksamhetsområdet för 2013-02-14 1(8) Utbetalningar av arbets- och yrkesskadelivräntor 2012 SF0207 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen

Läs mer

Handikappersättning 2011 SF0208

Handikappersättning 2011 SF0208 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2012-01-11 1(8) Handikappersättning 2011 SF0208 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Jämställdhetsbonus 2014 SO0212

Jämställdhetsbonus 2014 SO0212 2015-01-20 1(8) Jämställdhetsbonus 2014 SO0212 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter och 2000 SF0102

Underhållsstöd. Referensår. A. Allmänna uppgifter och 2000 SF0102 Underhållsstöd Referensår 1999 och 2000 SF0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112

Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 NR/OEM 2016-09-22 1(6) Finansiärer och utförare inom vård, skola och omsorg 2014 OE0112 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Familjerätt 2008 SO0201

Familjerätt 2008 SO0201 Socialtjänstavd/Statistikenheten 2009-05-13 1(6) Familjerätt 2008 SO0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004

Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 Tillskott och rekryteringsbehov av arbetskraft 2004 UF0504 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning samt Arbetsmarknad A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505

Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 Befolkning och välfärd 2008-12-01 1(9) Arbetskraftsbarometern 2008 UF0505 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken

Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Körsträckor 2015 Beskrivning av statistiken Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se Webbadress:

Läs mer

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106

Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 Statistikenheten 20060831 1(8) Företag och företagare i jordbruket 2005 JO0106 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201

Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 2006 NR0201 Avdelningen för nationalräkenskaper 2008-08-25 1() Utgifter för det sociala skyddet i Sverige och Europa samt utgifternas finansiering 200 NR0201 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala

Läs mer

RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen. Beskrivning av statistiken

RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen. Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen Beskrivning av statistiken RVU Sverige 2013 Den nationella resvaneundersökningen Beskrivning av statistiken Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113

Läs mer

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2006

Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2006 Sysselsättningsstatistik för det storskaliga skogsbruket 2006 JO0501 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Jord- och skogsbruk, fiske A.2 Statistikområde Sysselsättning i skogsbruket A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda

Kön Ålder Totalt Civilstånd 18 år - w Totalt 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65- Ogifta Gifta Änkl./Änka Skilda Exempel områ de Befolkning Befolkning 2002/2007 Antal 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0-6 7-15 16-24 25-44 45-64 65-02 År 07 02 07 Befolkning 2007-12-31 Register: Registret över totalbefolkningen

Läs mer

Aborter HS0102

Aborter HS0102 Epidemiologiskt centrum, Registerenheten 2009-04-28 1(6) Aborter 2008 1975-2008 HS0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002

Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 Insatser för barn och unga mängduppgifter 2002 SO0210 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialtjänst A.2 Statistikområde Individ- och familjeomsorg. A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Assistansersättning 2009 SF0108

Assistansersättning 2009 SF0108 Avd. för och prognos/enheten för statistisk 2010-03-24 1(8) Assistansersättning 2009 SF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Statistikområde: Tillförsel och användning av energi.

Statistikområde: Tillförsel och användning av energi. Bilaga 2 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och tillförlitlighet samt hur den

Läs mer

Assistansersättning Referensår

Assistansersättning Referensår Assistansersättning Referensår 1999 och 2000 SF0108 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd till barnfamiljer A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Föräldraförsäkring 2012 SF0101

Föräldraförsäkring 2012 SF0101 Avdelningen för analys och prognos/enheten för 2013-01-24 1(8) Föräldraförsäkring 2012 SF0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Avverkning 2008 JO0312

Avverkning 2008 JO0312 Analysenheten 2008-02-18 1(6) Avverkning 2008 JO0312 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

Kommunalskatter 2017 OE0101

Kommunalskatter 2017 OE0101 NR/OEM 2016-12-19 1(7) Kommunalskatter 2017 OE0101 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Barnbidrag 2015 SO0213

Barnbidrag 2015 SO0213 2016-03-18 1(8) Barnbidrag 2015 SO0213 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och

Läs mer

Sjukfall. Referensår A. Allmänna uppgifter SF0203

Sjukfall. Referensår A. Allmänna uppgifter SF0203 Sjukfall Referensår 2005 SF0203 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Socialförsäkring A.2 Statistikområde Stöd vid sjukdom och handikapp A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja

Läs mer