Denna föreläsning. Datakommunikationsprogrammering. Standardisering. MSC-diagram. Web 2.0 Instruktioner för mellanförhöret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Denna föreläsning. Datakommunikationsprogrammering. Standardisering. MSC-diagram. Web 2.0 Instruktioner för mellanförhöret"

Transkript

1 Kommunikation

2 Denna föreläsning Datakommunikationsprogrammering Kort presentation av Unix socket-gränssnittet Allmän bild Standardisering Hur görs standarder, vem gör dem MSC-diagram Enkelt verktyg för att visa händelser Web 2.0 Instruktioner för mellanförhöret

3 Berkeleys sockel-gränssnitt Berkeley Socket API i C, som publicerades i 4.2 BSD Unix har blivit att allmänt gränssnitt till operativsystemets TCP/IP-stacks tjänster Application Programming Interface, API Berkeley Software Distribution är en viktig och betydelsefull version i Unix historia Används i Unix och Windows I bruk i liknande form i andra språk också Gränssnittet skiljer den tekniska implementationen från den abstrakta modellen Programmeraren behöver inte veta hur tekniken är förverkligad

4 Hur används gränssnittet? Beror på språk och operativsystem I allmänhet Inkludera headers som beskriver API:n i programkoden Beskriv informationen i formatet definierat i API:n Använd funktionerna definierade i API:n Linka binären som implementerar API:n med i programmet Gränssnitt avskiljer programdelar från varann och möjliggör Återanvändning av delar Integration i olika övriga system Definiering av ansvar Integration är viktigaste orsaken till att gränssnitt används

5 Användning av sockel Skapa en sockel: int socket(int domain, int type, int protocol) Typen kan vara bl.a. SOCK_STREAM (TCP) SOCK_DGRAM (UDP) SOCK_RAW (raw IPv4) Definiera en struktur för att beskriva adressen struct in_addr { in_addr_t s_addr; /* IPv4 address, network byte order */ }; struct sockaddr_in { sa_family_t sin_family; /* AF_INET */ in_port_t sin_port; /* 16-bit port, network byte order*/ struct in_addr sin_addr; /* IPv4 address */...}; Öppna en förbindelse: connect() Använd sockeln: read(), write() Till slut, stäng förbindelsen: close()

6 Exempel: HTTP-klient (1/4) /* * Simple HTTP client program, version 1. * Written by */ #include <arpa/inet.h> #include <netinet/in.h> #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #include <sys/socket.h> #include <sys/types.h> #include <unistd.h>

7 Exempel: HTTP-klient (2/4) void die(const char* message) { fprintf(stderr, "%s\n", message); exit(1); } int main(int argc, char *argv[]) { int sockfd, n; struct sockaddr_in addr; unsigned char buffer[4096]; if (argc!= 4) die("usage: geturl ip-address port local-url");

8 Exempel: HTTP-klient (3/4) /* Open socket */ if ((sockfd = socket(af_inet, SOCK_STREAM, 0)) == -1) die("socket error"); /* Parse address */ memset(&addr, 0, sizeof(addr)); addr.sin_family = AF_INET; addr.sin_port = htons(atoi(argv[2])); addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(argv[1]); if (addr.sin_addr.s_addr == -1) die("bad address"); /* Connect to remote host */ if (connect(sockfd, (struct sockaddr*) &addr, sizeof(addr)) == -1) die("connect error");

9 Exempel: HTTP-klient (4/4) } /* Send HTTP request */ write(sockfd, "GET ", 4); write(sockfd, argv[3], strlen(argv[3])); write(sockfd, " HTTP/1.0\r\n\r\n", 13); /* Read response */ while ((n = read(sockfd, buffer, sizeof(buffer))) > 0) write(stdout_fileno, buffer, n); /* Close and exit */ close(sockfd); return 0;

10 $./httpclient / HTTP/ OK Date: Sat, 24 Apr :08:25 GMT Server: Apache/1.3.4 Last-Modified: Fri, 26 Feb :28:20 GMT Connection: close Content-Type: text/html <html><head><title>example Inc.</title></head> <body> <h1>welcome to Example Inc s web server!</h1>... $ HTTP-klient

11 Serverprocess Skiljer sig från ett vanligt program Körs i bakgrunden Har i allmänhet inte något egentligt användargränssnitt Förverkligar tjänsteförfrågningar som kommer från nätet Skickar vid behov tjänsteförfrågningar till andra servrar Ofta ett krav att behandla samtidiga förfrågningar Multikörning genom att implementera icke-blockerande systemanrop eller använda trådar eller genom att skapa nya serverprocesser Att planera en effektiv serverprocess är rätt så krävande

12 Servern i sockelomgivningen Servern lyssnar på en viss port: bind() En viss port eller också en port/ip-adress kombination Och tar emot förbindelser: accept() Med accept()-anropet får serverprocessen ett handtag (handle) till filen (TCP-förbindelse) för att läsa och skriva getpeername() returnerar port och IP-adress för motparten getsockname ger port och IP-adress i servern

13 Distribuerad databehandling En genomskinlig distribuering av data och processer över objekt i nätet har länge varit en målsättning för databehandling Idealt behöver programmeraren inte veta om distribueringen Sun RPC var den första populära metoden Remote Procedure Call Subrutinsanrop implementeras i en annan maskin Objektorienterade CORBA har sedermera blivit populär Common Object Request Broker Architecture Web Services närmar sig problemet ur annan vinkel Tjänsteanropen görs i XML-format Fördelarna med distribuering är genomskinligt utnyttjande av distribuerade resurser och arkitekturens flexibilitet Nackdelar är ökad komplexitet och kommunikationskraven Två datorer som är beroende av varann fördubblar inte pålitligheten utan halverar den

14 Standardisering Baserat på material av Bengt Sahlin

15 Standarder En standard är en allmänt accepterad, möjligast entydig definition Standarder viktiga inom kommunikation produkter bör fungera på ett deterministisk, definierat sätt produkter från olika framställare bör fungera tillsammans Interoperabilitet mjukvara och hårdvara på olika maskiner och framställda av olika organisationer kan kommunicera meningsfullt (RFC1392) Konformans (conformance) en implementation är förverkligad enligt specifikationer

16 De facto standard De facto standard: produkten är den första av sin typ på marknaden det är fråga om en nyckelprodukt produkten når en relativt stor del av världsmarknaden Exempel Word, PowerPoint, PC Fördelar I användning här och nu Risker inte nödvändigtvis optimal lösning produktutvecklarens ställning på marknaden

17 Internet Engineering Task Force (IETF) standardisering inom Internet (TCP/IP) består av arbetsgrupper välspecifierat omfång arbetsgruppen upphör då målen fyllts största delen av jobbet sköts via e-postlistor möten tre gånger i året ursprunglig princip: running code and rough consensus efter explosionen av Internet har IETF lidit av tillväxtvärk bl a running code principen har lidit av inflation

18 Internet Engineering Task Force (IETF) Alla publikationer tillgängliga gratis Request For Comments (RFC) Standards track Informational Experimental Historisk Best Current Practice (BCP) Internet Drafts Arbetsdokument Vem som helst kan framställa en Internet Draft En arbetsgrupp kan bestämma att jobba vidare på en idé i en Internet Draft, och draften blir ett arbetsdokument för arbetsgruppen STD Relativt få riktiga Internet standarder, närmast basprotokollen TCP, UDP och IP

19 3 rd Generation Partnership Program (3GPP) Specifierar tredje generationens mobila nätverk (WCDMA) Följer en release cykel (för tillfället specifieras rel-7) Specifikationsarbete is faser Fas 1 (stage 1): krav Fas 2 (stage 2): arkitektur Fas 3 (stage 3): detaljerad specifikation delat upp i områden GERAN:GSM och EDGE radio nätverk RAN: radio nätverk (3G) CT: kärnnätverk och terminaler SA: tjänster och systemaspekter

20 3 rd Generation Partnership Program (3GPP) Varje område har arbetsgrupper som jobbar med en viss del tex SA WG1 specifierar tjänster och RAN WG1 specifierar radionätverket på nivå 1 alla dokument är offentliga viktiga specifikationer UMTS IMS MBMS WLAN interworking organisationer som medlemmar

21 Några övriga standardiseringsorganisationer International Organisation for Standardization (ISO) standarder för olika områden utvecklade Open Systems Interconnection (OSI) modellen Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) i huvudsak standarder för OSI-modellen två lägsta nivåer (t. ex. WLAN) International Telecommunication Union (ITU) standardiseringsorganisation under FN medlemmar: stater och större organisationer har standardiserat bl. a. ISDN, B-ISDN och GSM European Telecommunications Standards Institute (ETSI) har varit aktiv bl. a. i att standardiserade mobila nätverk 3GPP2 Specifierar tredje generationens mobila nätverk (CDMA) Open Mobile Alliance (OMA) standardiserar mobila tjänster t ex Push to Talk och DRM

22 Standardiseringens betydelse Teknisk interoperabilitet och kvalitet Kommunikation mellan köpare och säljare Förmån för produkter som följer standarden Dokumentation av ingengörskunnande Mera on temat i ETSI:s publikation "Making Better Standards" Presenterar bl.a. verktyg som MSC-diagram

23 MSC-diagram

24 Message Sequence Chart Ett enkelt och nyttigt grafiskt verktyg för presentation av deltagare och meddelandesekvenser i kommunikation Notation Lodräta sträck representerar deltagare Meddelandena är vågräta namngivna pilar sneda sträck kan användas för att visa meddelanden som går i kors Tiden flyter neråt i diagrammet Användning Presentation av viktigaste händelserna Hjälper att ställa krav för protokoll i planeringsskedet

25 Exempel på MSC-diagram MS BTS-old BTS-new BSC Channel_activate Channel_activate_ack Handover_command Handover_command Handover_access Physical_information Handover_detect Move_to_new_channel Handover_complete Handover_complete

26 Annat exempel på MSCdiagram (del) Browser DNS Proxy WWW-server URL_from_user Get_IP(proxy) Get_www(URL) Cache_lookup(URL) Get_IP(URL_host) Get_www(URL_path) Alt Return(www_page) Not_Found Return(www_page) Cache_store(URL, www_page)

27 Web 2.0 och det nya nätet

28 Web 2.0 Web 2.0 är en modeterm som syftar på Internets nya möjligheter Vem som helst kan producera innehåll Sociala nät och samfund är i nyckelposition Ett mängd WWW-baserade verktyg gör nätanvändarna jämnställda Modetermer kan föråldras på ett par år Förändringen däremot är verklig och märkbar Nya tillämpningar kommer hela tiden T.ex. machups kombinerade av tidigare tillämpningar Kombination av 112.fi ja Google Maps

29 Historia: Högskolornas Internet Till åren var Internet ett akademiskt forskningsnät Stark samarbets- och icke-kommersiell kultur Ett antal nya koncept utvecklades Moderation av diskussioner samt netikett FAQ-listor (Frequently Asked Questions) "Rough consensus and running code" inställning till administration Om det fungerar och folk godkänner det så används det Sedan öppnade sig Internet för massorna WWW och framför allt NCSA Mosaic 1993 är en milstolpe En mängd nya verktyg där WWW fungerar som plattform eller användargränssnitt

30 Wiki Wiki tillåter enkel editering av WWW-serverns innehåll Till skillnad från en administrator som editerar HTML-filer Wiki är nära Tim Berners-Lees ursprungliga idé om ett datasystem som möjliggör samarbete Wikin är populära platformer för samarbete Systemet sparar ändringar och gör det möjligt att gå tillbaka till tidigare versioner Wikipedia är en encyklopedi baserad på Wikiteknologi

31 RSS "Really Simple Syndication" XML-baserat filformat för beskrivning av uppdaterad information på en WWW-server XML är ett språk som kan användas för att definiera specifika språk för beskrivning av relevant data När serverns innehåll uppdateras, uppdaterar administratorn även RSS-beskrivningen För hand eler automatiskt Användaren har en RSS-läsare, som följer (poll) WWW-servrar och informerar användaren om uppdateringar Motsvarar klient för epost eller diskussionsforum XML-beskrivningen i RSS innehåller oftast en kort beskrivning om uppdateringen samt en länk till WWW-sidan

32 Bloggar Bloggar är ett socialt fenomen Användaren skriver artiklar till en webplats och uppdaterar den (mer eller mindre) regelbundet För hand eller med hjälp av program I samband med bloggen finns ofta möjlighet till kommentarer och diskussion Blog-tjänster erbjuder ofta RSS-information om uppdateringar RSS ökar bloggarnas användbarhet som social kanal märkbart Bloglistor är tjänster som låter användaren välja favoriter som enkelt kan följas

33 Peer to Peer -arkitekturen Ändring i paradigm Epost, News, IRC, WWW o.s.v. kräver en server klient-server modellen är för tillfället populär P2P utgår från att det inte finns servrar, utan att användarnas maskiner kontaktar varann direkt I praktiken implementerar P2P-programmen både server- och klientfunktioner ur t.ex. TCP:s synvinkel Maskinerna i ett P2P-nät erbjuder information eller tjänster Utmaningen är att hitta rätt fil eller tjänst Kan lösas med index-server eller Genom att använda identifierare och sökalgoritmer P2P är känt för fildelning, men teknologin kan användas till mycket mer än så P2P

34 Tal i Internet I och med den tekniska utvecklingen av förbindelserna kan de utnyttjas för kommunikation med allt högre kvalitetskrav Eposti IRC och IM enkelriktat ljud duplex ljud och bild Voice over IP (VoIP) Den IETF-definierade VoIP-arkitekturen använder två protokoll Signaleringsprotokoll (t.ex. Session Initiation Protocol) UDP-baserat transmissionsprotokoll (t.ex. Real Time Protocol) Strukturen efterliknar traditionella telefonnätets struktur med signalerings- och transmissionsnät

35 Skype Skype är en sluten VoIP-produkt Det använda protokollet är alltså inte publicerat Skype är populärt, eftersom IETF:s protokoll inte fyller vissa praktiska krav NAT/PAT transformationen hindrar P2P-kommunikationen effektivt, SIP/RTP kör fast här Skype använder in tredje användare för att förmedla ett samtal mellan två användare Sökning av användare och uppkoppling av förbindelsen sker via centrala servrar, som känner till adressen till alla inskrivna användare

36 Alltså: Web 2.0 En synlig trend Programarkitekturerna följer inte längre slutanvändare som kunder hos en server ägd av företaget modellen Alla användare kan producera innehåll och tekniskt mer avancerade användare även tjänster Dagen användargränssnitt till allt är WWW Mobilkommunikation kan ändra på situationen Borde tillämpningen erbjuda: WWW-gränssnitt (bra för tillfälligt bruk) eller Java-baserad GUI (opetimerad för tillämpningen) eller protokollgränssnitt ( gör din egen klient", IRC, IMAP, NNTP...) Vad betyder detta? Skrivande, boktryckeri, skrivmaskin, kopieringsmaskin, publikationsprogram tillåter redan att vem som helst kan producera innehåll Nu har vi ett nytt verktyg för distribuering av innehållet Det är alltså frågan om evolution mer än revolution Världen ändras

37 Nya utmaningar Jag eller vi? Vill du att andra skall veta allt om dig? Dina kommande arbetsgivare också I och med att informationsmängden växer och sökteknologin utvecklas, blir datasäkerhet och -skydd allt viktigare krav Allt som kommer ut på nätet arkiveras redan nu Vem är jag i nätet? Identitetskontroll Hur många identiteter eller roller har en person, och är dessa roller länkade till varann? Hur känna igen pålitlig information? Wikipedia är ett samarbetsprojekt, med vem? Är Youtube sant?

38 Instruktioner för tent och mellanförhör

39 Tenttialue Keskeiset asiat Luennoista Luentokalvoista Kirjan vastaavista alueista Harjoitustehtävistä

40 Kysymystyypit Konseptit ja akronyymit K: Sähköpostipalvelin V: Palvelin, joka ottaa sähköpostia vastaan ja lähettää sen edelleen oikeaan suuntaan tai tallettaa vastaanottajan postilaatikkoon myöhemmin luettavaksi. K: TCP V: Transmission Control Protocol, tarjoaa tavuvirran sovelluksille Lyhyt selitys riittää Perustele väittämä oikeaksi tai vääräksi K: TCP tarjoaa aina samanlaisen rajapinnan ohjelmoijalle V: Väärin, TCP tarjoaa saman palvelun, mutta rajapinnat saattavat vaihdella eri käyttöjärjestelmissä K: Internetissä on yhteyksiä V: Oikein, vaikka verkko ei yleensä ole tietoinen yhteyksistä, esim. TCP-yhteyden osapuolet näkevät olevansa yhteydessä V: Väärin, Internet-verkko välittää vain IP-paketteja, yhteydet ovat näennäisiä Toisinaan sekä "oikein" että "väärin" saattaa olla hyväksyttävä vastaus, pisteet annetaan perustelun mukaan

41 Kysymystyyppejä... Lyhyet kysymykset, esim. "Miten TCP-yhteys avataan?" Kirjoitettu vastaus, kuva jos sopii kysymykseen, saa käyttää ranskalaisia viivoja Tentit pyritään laatimaan mittaamaan soveltavaa osaamista, jolloin kysymys saattaisi olla "Miten Internet toimisi, jos IP paketin otsaketiedoista poistettaisi Time To Live-kenttä?" Vastauksen informaatiosisällön laajuudesta voi tehdä oletuksia pistemäärän perusteella Esseet Kirjoitettava esseemuotoon, kaaviot ja luettelot eivät saa olla pääosa vastauksessta. Esseen tulisi näyttää joltain, jonka voisi julkaista vaikkapa ammattijulkaisussa.

42 Conclusion If the label on the cable on the table at your house, Says the network is connected to the button on your mouse, But your packets want to tunnel on another protocol, That's repeatedly rejected by the printer down the hall, And your screen is all distorted by the side effects of gauss, So your icons in the window are as wavy as a souse, Then you may as well reboot and go out with a bang, 'Cause as sure as I'm a poet, the sucker's gonna hang!

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Modul 6 Webbsäkerhet

Modul 6 Webbsäkerhet Modul 6 Webbsäkerhet Serverskript & Säkerhet Webbservrar & serverskript exponerar möjlighet för fjärranvändare att skicka data och köra kod vilket medför risker. Man ska aldrig lita på att alla vill göra

Läs mer

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB

Scenarioanalys. Jonas Svanberg svan@isy.liu.se. Santa Anna IT Research Institute AB konsortium 1 STB-scenarioanalys Scenarioanalys Jonas Svanberg svan@isy.liu.se Santa Anna IT Research Institute AB Konsortium STB scenarioanalys 2 Med fokus på... Bredbands-TV Video-on-demand On-linespel

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Socket-programmering. Programmering för distribution. Klient/server ansatsen. Klient/server ansatsen TCP/IP protokollgrafen Java-programering

Socket-programmering. Programmering för distribution. Klient/server ansatsen. Klient/server ansatsen TCP/IP protokollgrafen Java-programering Socket-programmering Klient/server ansatsen / protokollgrafen Java-programering o o o Fler än en klient Riktiga servrar Programmering för distribution Varför datornät? o För att distribuera beräkningar

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

2D1395, Datasäkerhet. GF3 Paketfiltrering

2D1395, Datasäkerhet. GF3 Paketfiltrering Datum: 2006-10-09 Skribent: Andreas Boström Föreläsare: Roland Elverljung 2D1395, Datasäkerhet GF3 Paketfiltrering Den här föreläsningen behandlar paketfiltrering samt en kort översikt över TCP ( Transmission

Läs mer

Lotus mobila lösningar

Lotus mobila lösningar Lotus mobila lösningar Säker uppkoppling till jobbet från din mobil Se vilka kollegor som finns tillgängliga för kommunikation Läs/skriv Mail, acceptera mötes inbjudningar mm.mm från mobilen Och sen då?

Läs mer

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Administrera din SAS miljö med SAS Metadata Server och SAS Management Console. Elisabet Stöök Konsult SAS Institute AB Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Intelligence Value Chain

Läs mer

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik

PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Ekonomi och Informatik v PM 01 En jämförelse av två analysmodeller för val av komponentteknik Eskilstuna, 2002-12-12 EI0230 Komponentbaserad applikationsutveckling

Läs mer

Strategi för telefoninummerplanen

Strategi för telefoninummerplanen Strategi för telefoninummerplanen MX-ONE Seminarium den 12 maj 2014 Bo Martinsson Post- och telestyrelsen Innehållet i presentationen Telefoninummerplanens plats i adresseringsdjungeln. Den långa färden

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Programmeringsteknik med C och Matlab

Programmeringsteknik med C och Matlab Programmeringsteknik med C och Matlab Kapitel 6: Filhantering Henrik Björklund Umeå universitet 13 oktober 2009 Björklund (UmU) Programmeringsteknik 13 oktober 2009 1 / 22 Textfiler Filer är sekvenser

Läs mer

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kurskatalog 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFÖRTECKNING 1. RFID-Kurser... 2 1.1. RFID Grundkurs... 2 1.2. RFID Fortsättningskurs... 3 1.3. RFID dator programmering... 4 1.4. RFID Systemadministration... 5 1.5. RFID Aktiv Systemadministration...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet Föreläsning 6 Mål Förse en översikt av tillämpningar i Internet Förstå betydelsen av DNS och grundstrukturen i DNS Förstå användning DHCP förstå hur HTTP fungerar Mänskor och IP adresser Numeriska adresser

Läs mer

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar

File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar File Transfer Protocol (FTP) Problem och lösningar Fredrik Pettersson frepe593@student.liu.se Daniel Torstensson danto629@student.liu.se IT1 - DOIP21 TDTS09 Datornät och internetprotokoll Linköpings universitet

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid

Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Att sätta upp en IPsec-förbindelse med NAT (med SIP) Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Table of Contents Att konfigurera Ingate Firewall/SIParator för IPsec-uppkopplingar med NAT...3

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Catalog Management och andra nyheter i Basware Purchase Management. Fokus på kataloghantering och e-order. Matti Bjerking Basware Inköp Basware inköp roadmap ALUSTA Procurement

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB

Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös kommunikation En introduktion av Open Systems Engineering AB Trådlös Kommunikation Terminologi Trådlös teknologi ; för- och nackdelar Teletekniska lösningar (telefoni) WiFi lösningar Radio, företagsspecifika

Läs mer

IP-baserade program. Telnet

IP-baserade program. Telnet Det här kapitlet behandlar några klassiska TCP/IP-baserade program. Främsta fokus är HTTP men även lite enklare applikationer som telnet och FTP behandlas. Kapitlet är tänkt att kunna läsas fristående

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser virtuella besök eller levererade sidor? Ulf Kronman Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen,

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2)

Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Systemkrav WinServ II Edition Release 2 (R2) Observera: Alla rekommendationer är aktuella vid den tid då dokumentet publicerades och visar den senaste informationen för nödvändig mjukvara. Systemkrav för

Läs mer

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING

SIZE CONNECT, TEKNISK BESKRIVNING , TEKNISK BESKRIVNING SIZE erbjuder anslutning av er företagsväxel med säker leverans och stabil teknik där alla samtal och eventuell internettrafik går i SIZE nät. Beroende på typ av växel och förbindelse

Läs mer

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA

1eLINKEI. Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA 1eLINKEI 1 / 5 Näringslivstjänster HaparandaTornio Tillväxtenheten, Haparanda Stad Storgatan 85 SE-953 85 HAPARANDA Frågor och svar gällande anbudsförfrågan " Planering och implementering av webbplats"/

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk

PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk PHP-presentation Dataföreningens Open Source-nätverk Netera AB Jimmy Furland jimmy@netera.se Björn Hansson hansson@netera.se Introduktion HTML-inbäddat webbprogrammeringsspråk Står för PHP Hypertext Preprocessor

Läs mer

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige

Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Daniel Akenine, Teknikchef, Microsoft Sverige Quincy Invånare: 5,300 Arbete: 52% jordbruk 18 % byggsektor 18 % offentlig sektor Språk: Spanska 57% Företaget Inköp Företaget Inköp Installering Lång

Läs mer

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07

Apple Remote Desktop 3. Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Apple Remote Desktop 3 Viktor Glemme Systemingenjör - Apple glemme.v@euro.apple.com 2006-06-07 Datorer Kontrollerade datorer har 40% lägre TCO! Kontrollerad Hård och mjukvara Drift Administration Slutanvändare

Läs mer

Programmering B med Visual C++ 2008

Programmering B med Visual C++ 2008 Programmering B med Visual C++ 2008 Innehållsförteckning 1 Repetition och lite nytt...5 I detta kapitel... 5 Programexekvering... 5 Loop... 5 Källkod... 6 Verktyg... 6 Säkerhetskopiera... 6 Öppna, kompilera,

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Business to business (B2B) communication - Integrering av system

Business to business (B2B) communication - Integrering av system Business to business (B2B) communication - Integrering av system Jonas Liinamaa 20 november 2003 Department of Computer Science Åbo Akademi University, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: jliinama@abo. URL:

Läs mer

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet Agenda Datakom 2 DAV03 Stefan Alfredsson Peer to Peer Material är starkt inspirerat från föreläsningsanteckningar av Prof Dr-Ing H. De Meer, Universität Passau och Dr K. Wehrle, Universität Tübingen Översikt

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Skapa egna övningar med ProProfs

Skapa egna övningar med ProProfs IT-körkort för språklärare Modul 10 Skapa egna övningar med ProProfs ProProfs kan användas till mycket och finns i två olika versioner: en grundversion som är gratis och en mer avancerad som kostar pengar.

Läs mer

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1

Välkommen! SA S PSA S Im I puls s Mobilite t t e 8 1 Välkommen! SAPSA Impuls Mobilitet 81 Impuls sponsorer 2012 Guldsponsorer SAPSA Impuls Mobilitet 81 Mobilitet 81: Mobil reseräkningsapp med möjlighet att fotografera kvittona Christer Ingemarsson Lena Kågedal

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007

SAS Institute Education Center. Kurser hösten 2007 SAS Institute Education Center Kurser hösten 2007 Möt hösten med SAS Institute. Till hösten presenterar vi sex nya kurser på schemat. Det finns nyheter för nästan alla olika jobbprofiler. Vad sägs om SAS

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

E12 "Evil is going on"

E12 Evil is going on E12 "Evil is going on" Föreläsning 12, HT2014 AJAX Kurs: 1dv403 Webbteknik I Johan Leitet E12 Evil is going on Dagens agenda AJAX XMLHttpRequest-objektet JSON Vad är AJAX? Asynchronous JavaScript and XML

Läs mer

Jan Risén. 1 Building Automation

Jan Risén. 1 Building Automation Jan Risén 1 Building Automation 2 Building Automation Byggnadsautomation för ingenjörer Standardprotokoll Fördelar Historia Dagsläget Framtiden Kort om de viktigaste protokollen 3 Building Automation Fördelar

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB

ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB ADITRO LÖSNINGAR FÖR EN ENKLARE JOBBVARDAG SUMMIT 2014 PER JOHANSSON & JOEL KÖHL ADITRO L FRÅN WINDOWS TILL WEB 2014-10-10 COPYRIGHT ADITRO. ALL RIGHTS RESERVED. 1 Agenda» Inledning/Bakgrund» Vad krävs

Läs mer

OH Slides F: Wide Area Networks

OH Slides F: Wide Area Networks OH Slides F: Wide Area Networks Packet-/circuit-switching ISDN ATM Many of the following slides includes figures from F. Halsall, Data Communications, Computer Networks and Open Systems. fourth edition,

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002

Java Programmer for JDK 1.1 1997 Developer for Java 2 Platform 2002 Systemarkitekt/systemutvecklare Trevor Lyall arbetar som systemarkitekt och senior systemutvecklare. Han har en lång och bred erfarenhet av projekt inom flera olika branscher. Med sitt djupa intresse för

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan?

Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig Men hur fungerar tekniken bakom den välpolerade ytan? WINDOWSdig Tekniken bakom Direct Access Så kopplar pl du upp g med Direct Access Direct Access Bakom kulisserna på Direct Access ger dig möjlighet att nåinternaresurservarduänbefinnersig resurser sig.

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE

BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE BRUKSANVISNING FÖR NÄTVERKSANVÄNDARE Lagra utskriftsloggen i nätverket Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande symboler används i den här bruksanvisningen: I anmärkningar med rubriken Obs får

Läs mer

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL

ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 1 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL 2 ZYXEL PRESTIGE 660H-61 INSTALLATIONSMANUAL...3 KABLARNAS INKOPPLING... 3 DATORNS INSTÄLLNINGAR... 3 IBRUKTAGNING AV INTERNETFÖRBINDELSEN... 4 MÄRKLAMPOR...

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al.

Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper. Kapitel 8-9 i Stone et al. Föreläsning 6 Konceptuell design och designprinciper Kapitel 8-9 i Stone et al. Från krav till design hur gör man Work reengineering, dvs. att omstrukturera, konstruera om befintligt sätt Task allocation,

Läs mer

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb

Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb ZTE MF93D Följ de enkla stegen i den här handboken, så är du snart igång med ditt mobila bredband och din mobila trådlösa router med en blixtsnabb 4G-anslutning. Genom att använda ZTE MF93D och mobilt

Läs mer

Internetprotokollen. Maria Kihl

Internetprotokollen. Maria Kihl Internetprotokollen Maria Kihl Läsanvisningar Kihl & Andersson: 7.1-7.6, 10.1-3 Stallings: 14.1-4, 15.1-3 Forouzan 5th: 9.2.2, 18.1, 18.2.1, 18.4.1-3, 18.5.1, 19.1.1-2, 22.1.1, 22.2, 23, 24.1-3 2 Repetition

Läs mer

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät

Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät. Virtuella kretskopplade nät Virtual circuit networks Blandning mellan kretskoppling och datagram Förbindelser har tre faser: Initiering Dataöverföring Nerkoppling Data skickas i paket med adress Alla paket i en förbindelse går samma

Läs mer

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se

Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se Öppen Källkod inom Offentlig Sektor 15-16 april 2008, Stockholm Varningssystem byggt på öppna källkodskomponenter Magnus Runesson SMHI Magnus.Runesson@smhi.se 2008-05-14 Signatur Om SMHI Som experter inom

Läs mer

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån

Operativsystem. Hierarkin för hårdvara läses nerifrån Operativsystem DOS DiskOperatingSystem - ett jobb i taget. Dagens Operativsystem - prioriterar olika jobb. Om ett jobb pausas körs ett annat. Operativsystems viktigaste funktion är att bilda gränssnitt

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem.

Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien. SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. Programmera och ladda ny mjukvara till DT-serien SatEdit V3 laddas ner från www.macab.com/helpdesk Ladda hem. DT-1000/1400/1470 Med handprogrammerare HP-01. Med programmet SatEdit V3 Programmering och

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT Tjänsteknutpunkt PILOT NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom områdena DNS, tid,

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012

Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet. Juni 2012 Mobile First Video on demand och livesändningar på Internet Juni 2012 1 Om detta dokument Marknaden och tekniken kring film (video on demand och livesändningar) på Internet utvecklas blixtsnabbt. Video

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET ARP (1) ARP (2) Jens A Andersson

Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET ARP (1) ARP (2) Jens A Andersson Kapitel 6, 7, 8 o 9: Internet LUNET o SUNET Jens A Andersson ARP (1) 2 ARP (2) 3 1 Routing i en värddator Värddatorn måste veta Finns destinationen på eget nät/lan? Om inte, vilken är vägen ut från nätet/lanet?

Läs mer

3. Remote Procedure Call (RPC)

3. Remote Procedure Call (RPC) 5.18 3. Remote Procedure Call (RPC) Allmän kommunikationsparadigm: request / reply En klientprocess sänder en förfrågan till en serverprocess som svarar med ett svarsmeddelande klient förfrågan server

Läs mer