KIRSEBERG. Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5. stadsdelstidningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRSEBERG. Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5. stadsdelstidningen"

Transkript

1 stadsdelstidningen nyheter och information från kirsebergs stadsdelsförvaltning nr 3 nov 05 KIRSEBERG Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5 Bygga broar sidan 3 Kirsebergs stadsdel har anställt två brobyggare. Målet är bland annat att hjälpa ungdomar som är på glid. Tvillingar med attityd mitten Gabrijela och Lidija Stojic är det här numrets Profiler. De strular mindre och satsar i stället energin på dansen och sången. Två rara växter sidan 7 Kalkkrassing och naverlönn är två sällsynta växter. Båda hittades när miljöförvaltningen inventerade Kirsebergs flora.

2 Kirseberg inte vilken stadsdel som helst det är sex år sedan jag började arbeta på Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Redan från första början fick jag klart för mig att Kirseberg inte var vilken stadsdel som helst. Här hade berömdheter som Anita Ekberg och fotbollsspelaren Robert Prytz vuxit upp. Här fanns en spännande bebyggelse med allt från gamla träkåkar, hyreshus av olika ålder och utseende, en idyllisk kyrka, ett gammalt fängelse som på avstånd såg nästan vackert ut, till ett vattentorn som hade gjorts om till bostadshus. Jag fick lära mig att stadsdelen hade ett eget smeknamn - Backarna - och att den en gång i tiden haft ett rykte om sig att vara en del av staden som man helst skulle undvika. Nu var det å andra sidan ett område där människor trivdes och där man till och med hade sin egen karneval! när jag nu har tillträtt som stadsdelschef är det i ett område som jag är stolt över att leda. En viktig grund för arbetet inom stadsdelen är de målsättningar som kommunfullmäktige har formulerat i handlingsplanen Välfärd för alla - det dubbla åtagandet. Det händer mycket inom flera områden: Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete för barn och ungdomar. Sedan ett par år ger vi en uppskattad föräldrautbildning. Skolan och föreningarna har utvecklat ett bra samarbete. Stadsdelen har anställt två brobyggare som ska förstärka samarbetet mellan skola, fritidsgård, socialtjänst och föräldrar. under hösten utvecklas ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis för att hejda ungdomskriminalitet i ett tidigt skede. Utgångspunkt är den s.k. SSP-modellen, som är mycket framgångsrik i Danmark. annelie larsson Stadsdelstidningen Kirseberg Nyheter och information från Kirsebergs stadsdelsförvaltning Nr 3, 2005 ansvarig utgivare Annelie Larsson, stadsdelschef, redaktion Annelie Larsson, stadsdelschef, Annette Larsson, informationssekreterare, Charlotte Högström, bibliotekarie, Ann-Christin Svensson, fritidsgårdsföreståndare Lena Wahlgren, samordnare, Mikael Ringman, journalist Maria Sehlin, journalist produktion Tidningen görs av Redaktionen.nu, , grafisk form, annonser Patrik Madsen, , , kommande nummer 8 december. De ska bygga broar Ahlam Garmy och Marian Wydow är Kirsebergs brobyggare. De har anställts för att fungera som brobyggare mellan till exempel föräldrar och skola. Det kan vara att vi får göra hembesök i familjer när barnen inte dyker upp i skolan. Då kan vi, tack vare vår egen kulturella bakgrund, skapa bättre tillit och få dem att förstå sambanden och konsekvenserna, säger Marian Wydow. Han har romsk bakgrund och Ahlam Garmy arabisk. Men tanken är inte att de ska komma in när det redan är problem. Hellre förebygga. Jag har planer på att starta sagoläsning för mammor med barn, på arabiska, på biblioteket. Biblioteket är kanske en främmande värld för dem, nästa steg kan vara att låna Ahlam Garmy och Marian Wydow kommer att synas i stadsdelen. lite lättlästa svenska böcker, säger Ahlam Garmy. Hon är socionom och har tidigare arbetat med bland annat bistånd på Rosengård och som tolk. Marian Wydow är bland annat droginformatör och har arbetat med romers frågor i många år, är lite av en kändis i Malmö. De pratar om vikten att känna delaktighet i det svenska samhället. Vi vill till exempel försöka få folk att komma till fritidsgården, säger Marian och berättar om hur han fått frågan om när han själv ska vara på fritidsgården, då ska de killar han träffat också gå dit. De kommer att synas i stadsdelen de närmaste 1,5 åren så länge sträcker sig deras projektanställning. Vi kommer också att fungera som goda förebilder. Även om inte föräldrarna lyckas komma in i det svenska samhället så kan de ju se på oss att det finns hopp, säger Ahlam och Marian. 2 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

3 Nytt liv i sjukhuset Förskolan Sege Park tar plats i omgjorda lokaler Kirseberg har fått en ny förskola. En förskola med eget päronträd, beläget i gamla Östra Sjukhuset. Päronen är jättegoda, säger femårige Christian Ojalainen-Johansson som just håvat ner ett päron att äta som mellanmål. Päronträdet är gammalt och knotigt men Sege Parks förskola är ny. Det öppnade i september efter en omfattande ombyggnad av den gamla sjukhusbyggnaden. Här finns fyra barnavdelningar, två av dem kommer från nedlagda Österhus förskola, medan de andra två är nytillskott i verksamheten. En av dem är en resursavdelning för barn med särskilda behov vilket gör att den gruppen är mindre och dessutom har en specialpedagog anställd. Gammalt och nytt Miljön är härlig. Den gamla sjukhuslängan har helt byggts om ARBETSPLATS KIRSEBERG Päronen är jättegoda, säger Christian Ojalainen-Johansson som plockat sitt mellanmål. men man har sparat en hel del av det gamla: de gamla fönstren sitter kvar och har renoverats, ett gammalt trägolv har letats fram och slipats om, dörrhål som inte längre behövs har delvis behållits men satts igen med glas så att man ska se mellan rummen. Dessutom har nya små titthål tagits upp för att skapa kommunikation mellan rummen och komma ifrån sjukhusets korridorskänsla. Glasväggarna är jättebra, då har man bättre översyn, säger förskollärare Kitte Arndorff och pekar på ett stort glasparti mellan matrum och dockrum. Luftiga lokaler De har fått rejält tilltagna lokaler, enbart den avdelning hon arbetar på har sex egna rum plus hall. Det är: dockrum, ateljé, vattenlek, matrum, arbetsrum och dessutom en rymlig toalett med skötbord. Allt på en yta av sammanlagt 150 kvadratmeter. Det är härligt! Så här stora utrymmen brukar man inte ha på förskolor. I och med att vi är en specialavdelning passar det väldigt bra med många rum så att vi kan arbeta i mindre grupper, säger Kitte Arndorff. Tack vare det gedigna bygget och lokalernas rymd känns det luftigt och lugnt. Det mesta är nytt både ute och inne. Väggarna har fått milda färger, ljuddämpande mattor har lagts in och nya möbler och lekredskap har tagit plats. Vackert och trivsamt Det estetiska är nästan den allra största fördelen. Det ger harmoni, man mår bra av att jobba i en miljö som är så vacker, säger Kitte Arndorff. Den stora gården är indelad i flera avdelningar. Här finns en hörna med gungor och klätterställning och på andra sidan gången slingrar sig en asfalterad stig mellan träden. _ Man har verkligen tänkt till när man planerat utemiljön: i och med att man har delat in gården i smårum så riskerar inte småbarnen bli påkörda av en cyklist, säger Kitte Arndorff. Lokalerna är härliga, säger förskolläraren Kitte Arndorff i vit tröja. Alexander Larsson konstskapande syns även från hallen genom det lilla tittfönstret. Alla behöver vatten! SSP ska sätta P för brott Nu har SSP dragit igång. SSP är ett forum där skola, socialtjänst och polis ska förebygga ungdomars brottslighet och droganvändning. Det finns en central ledningsgrupp för hela Malmö där Annelie Larsson, stadsdelschefen i Kirseberg, är med. I varje stadsdel finns en lokal SSPgrupp. Där deltar skolledare, närpoliser, individ- och familjeomsorgen och fritidsledare. Samordnare är Lena Wahlgren. Kirsebergs SSP-grupp ska börja med att ta fram ett åtgärdsprogram för stadsdelen. Musikal i Kirseberg I december har Gryningsteatern premiär på en nyskriven musikal. Den heter Tomten kommer alltid när han ska. Den är skriven av Mats Kullman och 17-årige Jesper Nilsson, båda från Kirseberg. Premiären är den 9 december och fem föreställningar kommer att spelas på Kirsebergsteatern. Gruppen består av åtta amatörskådespelare, fem i orkestern och sex personer i kören- de flesta med anknytning till stadsdelen. Förskola flyttar tillbaka Valdemarsro förskola har flyttat in i nyrenoverade lokaler. Förskolan är byggd för sitt ändamål och har funnit i mer än tjugo år. Under det senaste halvåret har lokalerna genomgått en genomgripande renovering. Förskolan har fyra avdelningar, med sammanlagt knappt 70 barn, som det senaste halvåret haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler. Under tiden renoverades kök och badrum, väggar målades om och golvet byttes ut. I mitten av oktober öppnade förskolan i sina nygamla lokaler. 4 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

4 Extra pengar Kirsebergs förskolor har fått del av det särskilda statsbidrag som regering har fattat beslut om. Bidraget ska användas för att öka personaltätheten på förskolorna och Kirsebergs förskolor får dela på 1,1 miljoner kronor för Varje förskola ökar med mellan 0,2 till 0,75 tjänster. En bilfri dag Den 22 september var det en bilfri dag i många länder över hela världen. Även i Kirseberg. Stadsdelsförvaltningen tog initiativ till ett kontrakt där invånare frivilligt kunde förbinda sig att inte använda bilen under hela dagen. Kontraktet spreds framför allt under höstmarknaden i Beijers park då över 100 personer skrev på. Tryggt på kvällar De boende i Kirseberg känner sig förhållandevis trygga när de rör sig ute på kvällen. Det är ett positivt besked i den trygghetsmätning som Malmö stad och polisen har genomfört. En medelstadsdel I Kirseberg svarar omkring 35 procent att de upplever otrygghet om de är ute ensamma en sen kväll, vilket är betydligt lägre än flera andra stadsdelar som hamnar över 50 procent. I övrigt är Kirseberg något av en medelstadsdel. Svaren ligger på ungefär samma procentnivå som hela Malmös, som på en nationell nivå har höga siffror. Svaren i undersökningen avspeglar den upplevda otryggheten och rädslan att utsättas för brott. Vilket är något annat än den verkliga risken. Låg risk Generellt kan man säga att otryggheten vida överstiger risken att drabbas för brott. Jag är av den uppfattningen att det vore bättre om vi alla rörde oss på stadens gator om kvällarna. Trygghet är något vi skapar tillsammans, säger Torsten Elofsson på Malmöpolisen. Fjärde året Det är fjärde året som en stor trygghetsundersökning görs av Malmö stad och Polisen. Ett litet urval, färre än 300 personer har svarat i varje stadsdel, betyder att siffrorna är något osäkra. Trygghetskonsulten Bo Enefalk menar dock att undersökningen ger en riktig bild av vilka tendenserna är: Det säger om utvecklingen går på rätt håll eller ej. Susanna Jönsson på miljöförvaltningen tycker om Beijers park för dess vilda karaktär. Kirseberg har rara arter Nu är Kirsebergs växtliv inventerat. Floran genomsöktes i somras och man fann två utrotningshotade arter: kalkkrassing och naverlönn. Susanna Jönsson, som arbetar med naturvård på miljöförvaltningen, berättar att ingen av arterna växer naturligt i Skåne. Kalkkrassingen finns på Öland och Gotland, men har också fått fäste i Kalkbrottet i Limhamn dit den sannolikt anlänt i samband med en stentransport. Kalkkrossingen har nu också hittats i Beijers park, som absolut inte är en naturlig växtplats för den. Det har säkert gått till på samma sätt. När man har spridit ut sten har det kommit med några frön och så har kalkkrassingen grott, berättar Susanna Jönsson. Den andra rödlistade arten som hittats är naverlönnen, som finns i några exemplar i Sege park kring förskolan. Susanna Jönsson tror att det troligaste är att de har spridit sig från en planterad naverlönn i någon trädgård i närheten. Den är också mycket ovanlig i vilt tillstånd. Susanna Jönsson tycker att Beijers park är ett positivt exempel på att också en park kan innehålla intressanta arter. Parker är ofta tuktade miljöer där allt oönskat av människan sorteras bort. I Beijers park växer tack vare dess vilda karaktär flera intressanta arter, berättar Susanna Jönsson: jättebalsamin, vildmorot, smalmålla, körsbärsplommon, äkta kastanj, gulreseda, rosenvial, såpnejlika, strandveronika, blå bolltistel, pricknattljus och strimsporre. I övrigt har de mest intressanta växterna hittats på vildvuxna ödetomer eller utmed vägar. Låter man ett område stå orört en tid händer det spännande saker direkt. Men det är inte varaktigt. Det kan vara borta några månader senare när tomten klipps. del i större projekt Inventeringen är en del i ett större projekt. Miljöförvaltningen testar ett arbetssätt med samverkan mellan olika avdelningar och har valt ut en stadsdel: Kirseberg. Hela projektet redovisas inför miljönämnden i november. Kirsebergstidningen återkommer till resultatet i nästa nummer. 6 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

5 Tvillingar med dubbel talang >>alla kring 20 år i segevång vet vilka tvillingarna är. gabrijela och lidija stojic syns och hörs.<< så har det alltid varit. Under några år var det på ett jobbigt vis. Nu har energin ett positivt utlopp: dansen och sången. Som r&b-duon Twins har de uppträtt på flera scener de senaste åren. De har också ställt upp i några tävlingar och vunnit. tillsammans med ett par kompisar håller de på med streetdance i Remix som tog hem tävlingen för unga dansare på Jeriko. Vilket ledde till ett uppdrag som dansare på hiphop-gruppen Advance Patrols senaste video. Fast mest uppmärksamhet rönte Gabrijela som ställde upp i TV 4:s talangtävling Idol och nådde uttagningen i Stockholm, där hon åkte ut i den sista gallringen. Alltså det var en bra erfarenhet. Men jag är besviken för jag fick inte ut mitt bästa. Jag fick en låt jag aldrig hade hört och skulle lära mig den på tre timmar. Och när jag sjöng...jag fick blackout, glömde texten. Det gick skitdåligt, säger Gabrijela och matar in det andra tuggummit på tio minuter. Men du var verkligen jätteduktig på de låtar du fick välja själv. Och man märker att det har betytt något. Självförtroendet är bättre nu, det är det faktiskt, säger Lidija som inte själv pallade ställa upp. Hon är storasyster med sex minuter, och den eftertänksamma medan Gabrijela är den impulsiva. Lidija är balladtjejen, Gabrijela vill ha tempo. lidija och gabrijela stojic, 19 år aktuell som: Nya artister familj: Mamma, pappa, två äldre bröder. favoritartist: Usher (Gabrijela), Mariah Carey och Celine Dion (Lidija). favoritplats i stadsdelen: Egentligen ingen, men på Kullen har vi varit mycket. PROFILEN hon gillar inte att känna krav på sig. Då kan det låsa sig. Alltså jag gillar att sjunga. Men jag vill göra det när jag själv vill. När andra vill att jag ska göra det, när det är tävling och så......då blir man nervös, fyller Gabrijela i......och då blir rösten alldeles...säger Lidija....liksom i-i-i, upp och ner, säger Gabrijela. Ja, precis. Det är helt hemskt, säger Lidija. Och så gapskrattar båda. men kraven. de har inte helt lätt med dem. Lidija och Gabrijela pendlar mellan världens bästa och sämsta självförtroende. Men talangen finns där, den har de haft sedan de var små, säger mamma Rosita som har anslutit sig i köket i den stora lägenheten på Smedjekullsgatan. Som två söta flickor i prinsessklänningar uppträdde tvillingarna redan i sexårsåldern på serbiska föreningen. De höll på med folkdans och började snart kuppa sig upp på scenen när kända sångare framträdde. Sedan fick de köra egna små nummer. Folk var helt galna...börjar Lidija...du vet på såna juggefester slänger folk upp pengar... fortsätter Gabrijela...vi kunde tjäna ett par tusen spänn på en kväll, avslutar Lidija. Gamla bilder visar två charmtroll som gärna smilar upp sig inför kameran. Så höll de på i flera år. De reste omkring med folkdansgänget och sjöng på fester. Sedan slutade de. mellan femman och sexan åkte de till morfar i Serbien som skämde bort dem hela sommaren. När de kom hem hade de gått upp flera kilo. Och de fortsatte gå upp i vikt. Då var det inte kul att stå på scenen längre. Inte mycket var kul över huvud taget. Skolan blev jobbig. Om Gabrijela och Lidija tidigare hade varit livliga blev de störiga. Så var det under hela högstadiet. Konflikter och misslyckanden på skolan och ständig fetmaångest. Det var inte så kul när någon kallade en ditt feta äckel, men man vägrade visa att man brydde sig. Så man blev ännu värre själv, säger Lidija. gabrijela berättar att hon tog för vana att dra flera tröjor på sig, så att inget skulle välla ut. Och så satt man alltid med jackan på sig, säger Lidija och inser i samma stund att hon har jackan på sig nu också, inomhus. de jobbiga tankarna finns där ännu. Lidija vill fortfarande gå ner några kilo, fast hon inte längre är överviktig. Det vände för fyra år sedan. Mamma Rosita började på viktväktarna. Gabrijela och Lidija följde efter och gick ned 15 kilo var. I samma veva började de på gymnasiet och slapp ifrån inkörda roller och mönster. Vi började på IV och där träffade vi för första gången lärare som stöttade oss. Alla andra har bara fått mig att känna mig värdelös, säger Gabrijela. På alla utvecklingssamtal och sånt var det bara sen ankomst där och stör lektionerna där, fortsätter Lidija. Men på gymnasiet byggde de upp en. Fick en att känna att man hade nåt, säger Gabrijela. Och gjorde man nåt fel så sa de till på ett bra sätt. Det kanske hade gått bättre om du hade gjort så, säger Lidija. Gabrijela igen: Vi fick jättemycket uppmuntran när vi ritade och så. För att vi var så kreativa. Och när de hörde oss sjunga sa de att vi verkligen hade talang. Tvillingarna började sjunga igen. Och nu var det egna låtar. En dag i tvättstugan fick Lidija en låt i huvudet, rusade upp och började spela den på pianot innan hon glömde bort den. Den följdes av flera. och så började de dansa. De ville motionera, men tyckte allt verkade tråkigt. Men dansa kunde de ju. De frågade på Kirsebergs fritidsgård om de fick låna en av de stora lokalerna där, vilket de fick. De hittar på egen koreografi och dansar ofta flera timmar i sträck. Dansen är kravlös och på så sätt mer rolig. Lidija säger att hon blir nervös även när hon dansar, men nervositeten går rakt ut i kroppen och sätter sig inte i magen eller halsen. Fast sången kommer ändå först. Det är det som är grunden, säger Gabrijela som vet att många känner till vilka Twins är och har sett eller hört dem. men de har inga bestämda planer för hur de ska komma vidare. De väntar på att rätt producent ska dyka upp. Efter en tävling är det alltid flera som hör av sig. Och de har gjort några inspelningar, men det har aldrig blivit riktigt lyckat. Producenten har inte varit tillräckligt engagerad eller inte haft så bra beats. Det skulle vara kul att en gång spela in en riktig låt. Något som verkligen låter bra. Det vill jag verkligen, säger Lidija. 8 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

6 Äppel, päppel... Ja, hur var det nu den gamla ramsan gick egentligen? När man strövar omkring bland villagatorna på Rostorp en dag på hösten, går tankarna av många anledningar till äpplen. Överallt i trädgårdarna kan man se vackra gamla fruktträd fulla av lysande röda äpplen. Och många av gatunamnen har fått sina namn efter äpplesorter med lång tradition inom svensk fruktodling. Åkerö, Stenkyrka, Kanike, Rossvik, Värnanäs, Sävstaholm, Ringsta och Oranie är namnen på äpplesorter som fått låna sina namn till gatorna på Rostorp. Speciellt Åkerö är ett äpple med anor långt tillbaka i tiden, det är en av våra äldsta äpplesorter. Moderträdet står ännu kvar vid Åkerö säteri i Södermanland. Där har det stått i över 300 år och bär faktiskt än idag de godaste frukter. Hur fick då gatorna sitt namn? Stadsingenjör Erik Bülow-Hübe var den person som planerade och projekterade området mellan åren och han är även upphovsnamn till gatunamnen. Till historien hör att många av de boende var mycket missnöjda med namnvalen. Man föreslog istället namn som Solrosgatan, Lobeliagatan, Lotusgatan och Snödroppsgatan. Så blev det nu inte. Rostorps första invånare var ofta mycket intresserade av trädgårdsodling. Man ställde til exempel upp på trädgårdsutställningar med gott resultat. Frukt och grönsaker var ett viktigt tillskott till hushållsekonomin. Äpplena lagrades ofta på vinden. Den frukt som ägaren inte kunde ta hand om såldes till olika frukthandlare som körde runt och köpte upp överskottet. Frukt av sämre kvalité kunde lämnas till musterier. text: charlotte högström med faktauppgifter från föreningen rostorps egna hems arkiv. Föräldrar syresätts på kurs En film visas. En irriterad pappa som ropar till sin lille son Sänk ljudet, jag har ett viktigt samtal. Vad gör han för fel? Och hur skulle han gjort istället?, frågar kursledaren Sari Olsson och stänger av tv:n. Det är föräldrautbildning i Kirseberg. Ett tjugotal föräldrar går varje torsdagskväll på studiecirkeln Syresättning för föräldrar, Vem bestämmer i familjen? som ordnas av Kirsebergs stadsdel. Dagens tema är förberedelse. Pappan borde inte skrikit till sin pojke, han borde gått in till honom och haft ögonkontakt, föreslår en mamma som svar på filmens dilemma. Flera nickar. Sen skulle han inte låta så irriterad på rösten och förberett pojken på att han behövde vara ifred, säger en pappa. Diskussion fortsätter i smågrupper. Det ger mycket att prata om vardagssituationer med andra, säger Lars-Ola Larsson som är på sjätte träffen med sin hustru Claudia Romero Larsson. Hon håller med: Ibland är det svårt att sätta gränser och veta hur man ska göra med barnen. Visst pratar man om barnuppfostran med andra, men inte så här djupt, säger hon. De har tre barn tillsammans, Lars- Ola ytterligare ett barn. Det är inte så lätt att veta varför det ibland fungerar, ibland inte. Nu tänker man efter mer hur man gör, säger Lars-Ola. Smart locka Efter förra veckan har han konstaterat att han faktiskt är föredömlig när det gäller nattningen: Jag brukar säga ska vi gå och läsa godnattsaga? i stället för Nu ska vi gå och lägga oss. Det fungerar jättebra, de älskar att höra saga och springer snabbt till tandborstningen. Kursen handlar om att få upp ögonen för hur man med enkla medel kan ändra dåliga beteenden. Men det ges inga färdiga svar, kursen går ut på att man själv ska fundera ut vad som passar en bäst. Vi vuxna kan skapa sådant kaos hemma utan att veta om det, säger kursledaren Sari Olsson. Nannyakuten? Ute i lekhallen härjar några medföljande barn. Det här är jättebra, diskussionerna är roliga. Både vi och våra barn går hit med glädje. Vi kallar det nannyakuten, skrattar Liza Petkovic. Bland de ämnen gruppen tagit upp under hösten finns bland annat beröm, konsekvenser, negativt beteende, självkontroll och problemlösning. Det finns inget facit på hur man ska vara som förälder. Tanken är att man här ska få tid att tänka till och resonera med andra föräldrar, säger kursledare Helen Larsson. Astrid, 5 månader, är yngsta deltagare på föräldrautbildningen, hon har följt med pappa Ulf Lundius. 10 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

7 Vad ska vi hitta på? Minnen från höstfest Höstfesten i Beijers park bjöd på strålande väder och mycket folk. Här får du en möjlighet att minnas sensommaren med några bilder från marknaden. På den här sidan får du några spännande tips på aktiviteter. La Dolce Vita framfördes av Maria Åkerman och Dennis Nilsson från Teater Pix. Teater Pix körde en bejublad show på höstfesten. Här är det Fanny Ekelund som öser till Shirley Clamp och Min kärlek. Dansarna vid hennes sida heter Hampus Miörner och Annette Malmqvist. Många kom till Beijers park där flera av Kirsebergsföreningar upp sig. Karolina Lindberg och Bonnie Krantz dänger varandra i mattan i jujutsu. De tränar i Budokwaiföreningen i Kirseberg. Kirseberg nummer 3 november

8 KALENDARIUM november 11 nov musik i kyrkan med Musikhögskolans Barockklass. Kl nov backanatt, se särskild artikel 13 nov barnfilmer på teatern i Kirsebergs fritids- och kulturhus. Hajar som hajar. kl 14 Fritidskort krävs. 13 nov kirsebergskyrkan Meditationsgudstjänst kl nov kirsebergs bibliotek kl 19. Sven Stridsberg, geolog, berättar om Kirsebergs stadsdel för 560 miljoner år sedan, från forntid till nutid. Hur såg Kirseberg ut på forntiden? Människan är inte äldre än 3,5 miljoner år så Sven Stridsberg vår kunskap om vad föreläser i november. som hände under den långa resan hämtar vi från fossil och bergarter. Biljetter delas ut från den 2 november. 18 nov kirsebergskyrkan: Julia Sigova, piano & Regimantas Stankos, trombon. Framför musik av David, Stojkovski, Gröndahl, Leiburas, & Scriabin kl nov barnfilmer på teatern i Kirsebergs fritids- och kulturhus. Tarzan 2 20 nov kirsebergskyrkan 18:00 Gospelmässa, Gospel Glow. 23 november föreläsning för föräldrar om internetvärldens faror. Kl i Kirsebergsskolans aula. 25 nov kirsbergskyrkan: Hege Waldeland, violoncell. J.S. Bach: Svit nr 2 för solocello kl nov barnfilmer på Kirsebergsteatern kl 14. Shrek 2. Fritidskort krävs. 27 nov kirsbergskyrkan: Festmässa. Kirsebergs Kammarsångare och instrumentalister kl nov. kirsebergsbiblioteket kl 19. Matskribent Eja Nilsson berättar om Jul i andra länder kryddorna, maten och traditionerna. Provsmakning av ingredienser från jordens alla hörn. Biljetter delas ut från 16/11. december 4 dec kirsebergskyrkan: Adventsmässa kl 18. Morellerna. 11 dec kirsebergs fritids- och kulturhus. Julmarknad kl med hemtillverkade varor. Vill du sälja på hantverksmässan? Tag då kontakt med Carsten Dahlqvist eller carsten. 11 dec kirsebergskyrkan: Adventsmässa kl 18. Jazzensemble Stadsdelsfullmäktige sammanträder Välkommen till stadsdelsfullmäktiges möte på stadsdelsförvaltningen, Södra Bulltoftavägen 16. Onsdag 23 november klockan 14. Onsdag 14 december klockan 14. Stadsdelens budget I pausen bjuder vi på kaffe samtidigt som du får möjlighet att prata med dina politiker. Magdans och teater på Backanatt Lördagen den 12 november är det dags för årets Backanatt. Då går Kirsebergsborna man ur huse och kan njuta av magdansuppträde, Elvisimitation, tangodans, spöklabyrint och mycket mera. Det blir både gammalt och nytt i ett bra program. Vi räknar med att sälja fler knappar än förra året, säger Carsten Dahlqvist som är spindeln i nätet för Backanattsplaneringen. Knappen kostar 20 kronor och ger inträde till kvällens alla attraktioner. Backanatten arrangeras i år för trettonde gången. Många stationer är väl beprövade, men det finns en del nya också. I Sporthallen ordnas det till exempel disco för ungdomar för första gången, säger Carsten Dahlqvist. Först på kvällen är det disco för de mindre, senare för de större barnen. I år har man överlag lite bättre blandning på musiken under Backanatten, tidigare år har det varit en övervikt mot rockmusik. Det brukar komma massor med Kirsebergsbor, i alla åldrar från 3 år till 75 år. Här finns något som passar alla. Men vi vill gärna få ut ännu fler, gärna från resten av Malmö, säger Carsten Dahlqvist. Ur programmet: Loppet backaruset. Gå, lunka, löp i 5 kilometer genom Kirseberg och Segevång Fyrverkeri från Dalhems IP BK Flagg ordnar Kasedans till Reservlaget i klubbhuset, Dalhems IP Drogfritt disco för 8-12 åringar ordnar av Kirsebergs IF och Backalirarna, Kirsebergs Sporthall Drogfritt disco för åringar ordnar av Kirsebergs IF och Backalirarna, Kirsebergs Sporthall Antikvariat Sacher på Södra Bulltoftavägen har Bob Dylan utställning Lördagen den 12 november rådet full aktivitet på Kirseberg. Då är det Backanatten för trettonde året. Restaurang Mässingshornet har två scener: Innescenen går i Isadora. Ålder: 6-10 år Bluesens tecken, utescenen: Rockenroll Clownkavalkad med Jumping Joe Restaurang 46 har öppet till Sydbandet spelar upp Backakören underhåller: med en gnutta skratt till dans Bland näktergalar och sothöns. Musikalisk underhållning. På scen Österlin, Eriksson & Norlander Träffpunkten Hörnan öppet Iransk-svensk ungdomsorkester. Tecknarkören Grebborna Skrönor i natten med Juli Hammargren & Kevin Benn. Henrik Borgstrand sjunger Elvis. Favorit i ständig repris. Justin Time rockband Killar under 15 år. Leif Carlsson - Skånsk underhållning. Kirsebergsteatern öppen Kulturskolan har konsert. Körsång med kompband, Emmaus Björkå öppet dans, solosång och blockflöjtensemble i två timmar. I pausen Fiskdamm och porslinskross. kulturskolans serieteckningsvernissage Gryningsteatern visar smakprov ur vinterns musikal. Kirsebergs Fritids och Kulturhus Filmen Million Dollar Baby med Clint Eastwood. Kirsebergssalen öppen Lokale konstnären Arne Eriksson ställer ut fotografier och Kirsebergskyrkan målningar Kyrkans kafé är öppet Prova på lindans. Workshop med Helena Kågemark Gospel Glow Thailändsk restaurang öppnar i kaféet Sånger till nära och kära skrivna av Jan- Erik Elvisimitatören Henrik Bergstrand, känd från tv. Sääf. Medverkande: Marthina Wessman, sång, Istvan Gabor, Spöklabyrint i källaren med Östra Grevies saxofon och Jan-Erik Sääf, piano teaterskola Hoppet inom oss Sång: Yohanna Troell Piano: Prova på tango med Ulrika Selring. Mattias Nilsson Magdans med Oriental Dance Lady Lynette och Pekkanini, Theremine och sång Orkestern Gypsy Brothers spelar. Mellan programpunkterna är kyrkan öppen för ljuständning Hip Hop dansgruppen Remix och Flipzide uppträder. I B-salen: Utställning Budbärare av Iris Rothe. Biblioteket Hela programmet får du när du köper knappen på biblioteket, Pyssla med Elsa & Annika. Ålder:3-10 år. Tema Hörnan, kyrkan. hav och havsinvånare Du kan även hitta programmet på Malmö Stads hemsida, Den lilla sjöjungfrun av HC Andersen med sagofen under Kirseberg och arrangemang. INDEX Apoteket, Kirsebergs torg, Öppet: mån fre Arbetskollektivets hantverksbutik Sallerupsvägen 140 C, Öppet: mån, tis, tors, fre kl , ons kl Barnomsorgskö och placering , mån fre kl Biblioteket, Kronetorpsgatan 1, Öppettider för hösten: Mån-tis-ons 10-19, tors och fre Söndagsöppet kl Blickpunkt, Segevång, Kronetorpsg 82 A, Öppet: mån, tis, tors 9 16, ons 12 19, fre 9 14 Bokbussen, Danska vägen, tis kl Bulltofta företagsgrupp, Cederströmsgatan 1 Box 3010, Dalhems idrottsplats, Dalhemsgatan, Folktandvården, Kirsebergsskolan, Fritidsgården, Kronetorpsgatan 1, Öppet: mån fre kl 14 21, sön kl Fritidsverksamhet i Kirseberg, Försörjningsstöd och övrigt bistånd Södra Bulltoftavägen 16, Telefontid till socialsekreterare, mån fre Socialjouren, Hemvårdsinspektörer, Södra Bulltoftavägen , Ishallen Österhagsgatan 3, telefon Kirsebergs församling, Sperlingsgatan 11, Kirsebergshemmet, Simrisbanvägen 10 14, Medborgarkontor, Kronetorpsgatan 1, Öppettider i höst och vinter 2005: Mån 15-19, Tis-Tors och Fre Frågor om föreningar och idrott: Postens kundtjänst, Privatpersoner Sjukvårdsupplysningen, Sporthallen/Kirsebergs IF, Vattenverksgatan/Ö.Fäladsgatan Stadsdelsfullmäktige, Ordf. Eva Sjöstedt (s), Vice ordförande Käthe Berggren (m), Stadsdelsförvaltningen, Box 31 23, Malmö Besöksadress: Södra Bulltoftavägen 16 Öppet: mån fre 8 16, Vxl: , fax: , S:t Pauli församling, Kungsgatan 17, Träffpunkten Hörnan, Kirsebergs torg 9, Öppet: mån, ons fre kl , tis kl Träffpunkten Värnan, Ringgatan 5, Vårdcentralen, Simrisbanvägen 10 Tidsbeställning och rådgivning: Till sjukgymnast: Till BVC:

9 De bor i Anitas hus Familjen Christensson bor i Anita Ekbergs hus på Östra Fäladsgatan 29. hur känns det att bo i anita hus? Det känns väl bra. Visst är det lite kul och speciellt, men uppståndelsen kring det är inte så kul, säger Anders Christensson. Jag tycker inte det är så farligt mycket uppståndelse, säger Agneta Christensson. finns det några spår av anita? Nej, inte mer än att det på ovansidan av en innerdörr står Ekberg. märks det att ni bor i anitas hus? Det gör vi inte, hon har bott i vårt hus så brukar jag svara ibland. Men visst märks det emellanåt. En sen kväll ringde en engelsman på och frågade om det var Anitas hus. Och vi har haft besök av en Anitasamlare när han var i Malmö. En annan gång stod det två damer i trädgården och frågade om det var här Anita bott. Nu bor Agneta, Anders och Louise Christensson, med hunden Betty, i Anitas Ekbergs födelsehus. Sen är det rätt allmänt känt: jaså, det är ni som bor i Anitas hus brukar folk i området säga. ni verkar ta det med jämnmod? Ja, men ibland funderar jag på att svara nej, hon bodde i grannhuset. visste ni om det när ni köpte huset? Ja, vi hade letat efter hus på Rostorp ett tag och Anitas hus var allmänt känt. När vi skrivit på kontraktet sa säljaren att nu får ni vara beredda på att det kommer busslaster med folk som vill fotografera. Det har bara hänt en gång. vad säger ni om hon vill titta på sitt barndomshem? Min fru hade sagt ja, jag hade sagt nej. Tror jag, säger Anders Christensson. DE VANN ANITA FRÅN MALMÖ Vi fick massor av svar i förra numrets tävling. Jätteroligt! Vi frågade på vilken gata Anita Ekberg är född. Vi har dragit fem rätta svar som får boken Anita från Malmö. Grattis! katalin schmidt sabo, bo ressle, kaj magnusson, sara shah, karin sollén 16 Kirseberg nummer 3 november 2005

VÅRT MALMÖ. MalmöKalendern MED SID 19-21. Arnesa Malmös ansikte i Europa SID 10. Rade sätter regler SIDAN 12-13

VÅRT MALMÖ. MalmöKalendern MED SID 19-21. Arnesa Malmös ansikte i Europa SID 10. Rade sätter regler SIDAN 12-13 VÅRT MALMÖ En tidning för dig som bor i Malmö Årgång 36 Nr 4 Oktober 2003 En tidning för dig som bor i Malmö Årgång 36 Nr 4 Oktober 2003 HÖGSKOLAN KOSTRÅD FÖR SVÄLTANDE STUDENTER HITFABRIKEN STJÄRNOR KÖPER

Läs mer

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen

Hej! Garaget ditt var.dags.rum på Lönngatan 30. följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen hela detta omslag är en ANNONS i södra innerstadens stadsdelstidning Hej! följ oss mellan utgivningarna facebook.com/si.tidningen Vårt vardagsrum är 580 kvadratmeter stort. Det innehåller 3 601 böcker,

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det?

Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det? falun.se/aik Falu Kommuns modell för mottagande av ensamkommande flyktingbarn Nu har Hassi slutat sjunga, vem tar ansvar för det? Alla barn och ungdomar borde ha en självklar rätt att växa upp i fred och

Läs mer

Folkets park mot nya höjder

Folkets park mot nya höjder Södra Innerstadens stadsdelstidning nr 2 sommaren 2011 Årgång 11 pris gratis Nästa deadline 8/9 2011 Hemsida malmo. se/si-tidningen Tips, smicker & ris tidningen. si@malmo. se malmo.se/sodrainnerstaden

Läs mer

Nyfiken på matte. Största kullen tar studenten. Många goda idéer för Rosengård. Hemlösas bilder på Konsthallen. Klättrare från hela Europa

Nyfiken på matte. Största kullen tar studenten. Många goda idéer för Rosengård. Hemlösas bilder på Konsthallen. Klättrare från hela Europa Klättrare från hela Europa BILD: Ewa levau Största kullen tar studenten BILD: Ewa levau Hemlösas bilder på Konsthallen Många goda idéer för Rosengård SIDAN 15 SIDAN 4 Mitten SIDAN 5 En tidning för dig

Läs mer

De lever med sin konst. nr 1. Släck lamporna för miljön

De lever med sin konst. nr 1. Släck lamporna för miljön rivas en tidning för dig som bor hos bostadsbolaget nr 1 2012 Inspiration GE DIG UT OCH MÖT VÅREN BYGGPROJEKT NYTT OCH GRÖNT I KVILLEBÄCKEN SMART BOENDE PLANERA FÖR DINA SENIORÅR KREATIVITET I GULDHEDEN

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

Mina föräldrar vet att jag dricker alkohol, men de låtsas att de inte vet om det Magazinet undersöker fyllan bland ungdomarna i Stallarholmen

Mina föräldrar vet att jag dricker alkohol, men de låtsas att de inte vet om det Magazinet undersöker fyllan bland ungdomarna i Stallarholmen Nr 38 - December 2007 Mina föräldrar vet att jag dricker alkohol, men de låtsas att de inte vet om det Magazinet undersöker fyllan bland ungdomarna i Stallarholmen Ormen slingrade sig upp mot mitt öra

Läs mer

NR 62. November 2010. Efter valet

NR 62. November 2010. Efter valet - BLADET NR 62 November 2010 Efter valet 2 -BLADET - BLADET BLADET NR 62 November 2010 Efter valet Från Angered till riksdagen Höstterminen på FiA har naturligtvis präglats av valet. De båda allmänna kurserna

Läs mer

LIVET. Morfars intresse för naturen går i arv. Det goda. magasin DELAS UT I LÄNETS BREVLÅDOR UNDER VECKA 19#2011

LIVET. Morfars intresse för naturen går i arv. Det goda. magasin DELAS UT I LÄNETS BREVLÅDOR UNDER VECKA 19#2011 LIVET DELAS UT I LÄNETS BREVLÅDOR UNDER VECKA 19#2011 Det goda magasin En gratis tidning från Landstinget Kronoberg. Varsågod! Nr 1 2011 Morfars intresse för naturen går i arv 1 Det goda livet började

Läs mer

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster

Botkyrka 4.2010. pejl på. Klimatfamiljer vill inspirera flera. Följ med till. Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster pejl på Botkyrka 4.2010 Följ med till Riksten Klimatfamiljer vill inspirera flera Bättre service när kommunen inför fler e-tjänster En tidning från Botkyrka kommun om Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge,

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2005 Många nya förskoleplatser Skolpersonal och föräldrar i gemensamt folkhälsoprojekt Utbyggnad i stadsdelen Strandängarna blir naturreservat Stadsdelstidningen

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. BUNKEFLONr 2 Juni 2005. Nr 2 Juni 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. BUNKEFLONr 2 Juni 2005. Nr 2 Juni 2005. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO BUNKEFLONr 2 Juni 2005 Nr 2 Juni 2005 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 2/2005 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nyheter och information från Malmö stad Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat

Att fylla livet med mening behöver inte vara komplicerat En tidning för och om människorna i Blomsterfonden. Nummer 35 September 2011 Framtidens - äldrevård är vår största utmaning Claudia Arrendondo sid 20 Sluta älta. Det blir du bara sjuk av Nisse Simonson

Läs mer

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA

Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114. Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA Artikelnummer: 850714 ISBN: 978-91-979051-1-4 EAN: 9789197905114 Textförfattarna och Sveriges elevråd - SVEA TEXT: Maja Dahl, Jenny Jonstoij och Olof Svensson GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Dalston, www.dalston.se

Läs mer

spikmatta Högstadiets framtid osäker Så vill politikerna rädda senareskolan Therese Alshammar Aj, det gör ju ont!

spikmatta Högstadiets framtid osäker Så vill politikerna rädda senareskolan Therese Alshammar Aj, det gör ju ont! Nr 45 - oktober 2009 Högstadiets framtid osäker Så vill politikerna rädda senareskolan Träffa mannen som gillar Gud skarpt och tjejerna som startat en galen blogg Intervju med världssimmaren Therese Alshammar

Läs mer

W b e btidning btidning

W b e btidning btidning 1 Webbtidningen juni 2015 K O M V U X M A L M Ö S Ö D E R V Ä R N W W W. M A L M O. S E / K O M V U X S O D E R V A R N A N S V A R I G U T G I V A R E : A N D E R S F R E D R I K S O N R E D A K T Ö R

Läs mer

hem 12 495 NYA MEDLEMMAR DÖD MEN INTE SAKNAD SPRÅKRÖR FÖR MÄNSKLIGHET Utan KADRILJ OCH ENDORFINER MOGEN UNGDOM IQ-SNÄLL 2000 BARN HEMLÖSA I SVERIGE

hem 12 495 NYA MEDLEMMAR DÖD MEN INTE SAKNAD SPRÅKRÖR FÖR MÄNSKLIGHET Utan KADRILJ OCH ENDORFINER MOGEN UNGDOM IQ-SNÄLL 2000 BARN HEMLÖSA I SVERIGE accent EN TIDNING FRÅN IOGT-NTO NUMMER 1 FEBRUARI 2006 PRIS: 20 KR 12 495 NYA MEDLEMMAR DÖD MEN INTE SAKNAD SPRÅKRÖR FÖR MÄNSKLIGHET Utan KADRILJ OCH ENDORFINER MOGEN UNGDOM IQ-SNÄLL hem 2000 BARN HEMLÖSA

Läs mer

Kultur en lösning på lärarbristen?

Kultur en lösning på lärarbristen? Kultur en lösning på lärarbristen? En seminarieserie i tre delar: Karlskrona den 28-29 september 2000 Umeå den 11-12 oktober 2000 Karlstad den 16-17 november 2000 Stiftelsen framtidens kultur Förord Att

Läs mer

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14

rättvisemärkt Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 droger Nattvandrarna i Rydebäck ville veta mer om droger. Tog hjälp av Lars Hansson ett riktigt narkotikaproffs. Sidan 14 rättvisemärkt Fotbollspelare och körsångare. Församlingen i Rydebäck sponsrade

Läs mer

FLEMPAN NYTT I. Michael Chen njuter av godsakerna som erbjuds på Café Växthusets musikcafé. Sida 7

FLEMPAN NYTT I. Michael Chen njuter av godsakerna som erbjuds på Café Växthusets musikcafé. Sida 7 Är man ny får man vara beredd att förlora Läs om Gun och hennes bridgeintresse på sida 14 Sophia har lärt sig att leva Sophia Nordlöf ifrån Huddinge är en av alla unga som vet hur det är att må riktigt

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått?

Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Nummer 2, juni 2008 Tidningen Empowerment 2002 2007 Uppföljningar av tidigare artiklar hur har det gått? Ur tidning 2/2003 Det kom ett brev Projekt Empowerment var ett projekt under Riksföreningen Autism

Läs mer

Vuxna pratar för lite med ungdomar om sex Vi tog ett seriöst snack med biskopen

Vuxna pratar för lite med ungdomar om sex Vi tog ett seriöst snack med biskopen Nr 43 - mars 2009 De gör så gott de kan Rektorn svarar om skolmaten Vuxna pratar för lite med ungdomar om sex Vi tog ett seriöst snack med biskopen Gillar att flyga helikopter och äta gåslever Kändisjägarna

Läs mer

16-17 18-21 Mark Singleton

16-17 18-21 Mark Singleton Grunden Tidning nummer 4 dec2012 Ledare Innehåll Nummer 4 dec 2012 Hej alla läsare och Grunden-medlemmar! Nu är det snart slut på 2012. Riksföreningen Grundens första år som socialstyrelse-godkänd intresseförening

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer