KIRSEBERG. Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5. stadsdelstidningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRSEBERG. Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5. stadsdelstidningen"

Transkript

1 stadsdelstidningen nyheter och information från kirsebergs stadsdelsförvaltning nr 3 nov 05 KIRSEBERG Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5 Bygga broar sidan 3 Kirsebergs stadsdel har anställt två brobyggare. Målet är bland annat att hjälpa ungdomar som är på glid. Tvillingar med attityd mitten Gabrijela och Lidija Stojic är det här numrets Profiler. De strular mindre och satsar i stället energin på dansen och sången. Två rara växter sidan 7 Kalkkrassing och naverlönn är två sällsynta växter. Båda hittades när miljöförvaltningen inventerade Kirsebergs flora.

2 Kirseberg inte vilken stadsdel som helst det är sex år sedan jag började arbeta på Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Redan från första början fick jag klart för mig att Kirseberg inte var vilken stadsdel som helst. Här hade berömdheter som Anita Ekberg och fotbollsspelaren Robert Prytz vuxit upp. Här fanns en spännande bebyggelse med allt från gamla träkåkar, hyreshus av olika ålder och utseende, en idyllisk kyrka, ett gammalt fängelse som på avstånd såg nästan vackert ut, till ett vattentorn som hade gjorts om till bostadshus. Jag fick lära mig att stadsdelen hade ett eget smeknamn - Backarna - och att den en gång i tiden haft ett rykte om sig att vara en del av staden som man helst skulle undvika. Nu var det å andra sidan ett område där människor trivdes och där man till och med hade sin egen karneval! när jag nu har tillträtt som stadsdelschef är det i ett område som jag är stolt över att leda. En viktig grund för arbetet inom stadsdelen är de målsättningar som kommunfullmäktige har formulerat i handlingsplanen Välfärd för alla - det dubbla åtagandet. Det händer mycket inom flera områden: Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete för barn och ungdomar. Sedan ett par år ger vi en uppskattad föräldrautbildning. Skolan och föreningarna har utvecklat ett bra samarbete. Stadsdelen har anställt två brobyggare som ska förstärka samarbetet mellan skola, fritidsgård, socialtjänst och föräldrar. under hösten utvecklas ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis för att hejda ungdomskriminalitet i ett tidigt skede. Utgångspunkt är den s.k. SSP-modellen, som är mycket framgångsrik i Danmark. annelie larsson Stadsdelstidningen Kirseberg Nyheter och information från Kirsebergs stadsdelsförvaltning Nr 3, 2005 ansvarig utgivare Annelie Larsson, stadsdelschef, redaktion Annelie Larsson, stadsdelschef, Annette Larsson, informationssekreterare, Charlotte Högström, bibliotekarie, Ann-Christin Svensson, fritidsgårdsföreståndare Lena Wahlgren, samordnare, Mikael Ringman, journalist Maria Sehlin, journalist produktion Tidningen görs av Redaktionen.nu, , grafisk form, annonser Patrik Madsen, , , kommande nummer 8 december. De ska bygga broar Ahlam Garmy och Marian Wydow är Kirsebergs brobyggare. De har anställts för att fungera som brobyggare mellan till exempel föräldrar och skola. Det kan vara att vi får göra hembesök i familjer när barnen inte dyker upp i skolan. Då kan vi, tack vare vår egen kulturella bakgrund, skapa bättre tillit och få dem att förstå sambanden och konsekvenserna, säger Marian Wydow. Han har romsk bakgrund och Ahlam Garmy arabisk. Men tanken är inte att de ska komma in när det redan är problem. Hellre förebygga. Jag har planer på att starta sagoläsning för mammor med barn, på arabiska, på biblioteket. Biblioteket är kanske en främmande värld för dem, nästa steg kan vara att låna Ahlam Garmy och Marian Wydow kommer att synas i stadsdelen. lite lättlästa svenska böcker, säger Ahlam Garmy. Hon är socionom och har tidigare arbetat med bland annat bistånd på Rosengård och som tolk. Marian Wydow är bland annat droginformatör och har arbetat med romers frågor i många år, är lite av en kändis i Malmö. De pratar om vikten att känna delaktighet i det svenska samhället. Vi vill till exempel försöka få folk att komma till fritidsgården, säger Marian och berättar om hur han fått frågan om när han själv ska vara på fritidsgården, då ska de killar han träffat också gå dit. De kommer att synas i stadsdelen de närmaste 1,5 åren så länge sträcker sig deras projektanställning. Vi kommer också att fungera som goda förebilder. Även om inte föräldrarna lyckas komma in i det svenska samhället så kan de ju se på oss att det finns hopp, säger Ahlam och Marian. 2 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

3 Nytt liv i sjukhuset Förskolan Sege Park tar plats i omgjorda lokaler Kirseberg har fått en ny förskola. En förskola med eget päronträd, beläget i gamla Östra Sjukhuset. Päronen är jättegoda, säger femårige Christian Ojalainen-Johansson som just håvat ner ett päron att äta som mellanmål. Päronträdet är gammalt och knotigt men Sege Parks förskola är ny. Det öppnade i september efter en omfattande ombyggnad av den gamla sjukhusbyggnaden. Här finns fyra barnavdelningar, två av dem kommer från nedlagda Österhus förskola, medan de andra två är nytillskott i verksamheten. En av dem är en resursavdelning för barn med särskilda behov vilket gör att den gruppen är mindre och dessutom har en specialpedagog anställd. Gammalt och nytt Miljön är härlig. Den gamla sjukhuslängan har helt byggts om ARBETSPLATS KIRSEBERG Päronen är jättegoda, säger Christian Ojalainen-Johansson som plockat sitt mellanmål. men man har sparat en hel del av det gamla: de gamla fönstren sitter kvar och har renoverats, ett gammalt trägolv har letats fram och slipats om, dörrhål som inte längre behövs har delvis behållits men satts igen med glas så att man ska se mellan rummen. Dessutom har nya små titthål tagits upp för att skapa kommunikation mellan rummen och komma ifrån sjukhusets korridorskänsla. Glasväggarna är jättebra, då har man bättre översyn, säger förskollärare Kitte Arndorff och pekar på ett stort glasparti mellan matrum och dockrum. Luftiga lokaler De har fått rejält tilltagna lokaler, enbart den avdelning hon arbetar på har sex egna rum plus hall. Det är: dockrum, ateljé, vattenlek, matrum, arbetsrum och dessutom en rymlig toalett med skötbord. Allt på en yta av sammanlagt 150 kvadratmeter. Det är härligt! Så här stora utrymmen brukar man inte ha på förskolor. I och med att vi är en specialavdelning passar det väldigt bra med många rum så att vi kan arbeta i mindre grupper, säger Kitte Arndorff. Tack vare det gedigna bygget och lokalernas rymd känns det luftigt och lugnt. Det mesta är nytt både ute och inne. Väggarna har fått milda färger, ljuddämpande mattor har lagts in och nya möbler och lekredskap har tagit plats. Vackert och trivsamt Det estetiska är nästan den allra största fördelen. Det ger harmoni, man mår bra av att jobba i en miljö som är så vacker, säger Kitte Arndorff. Den stora gården är indelad i flera avdelningar. Här finns en hörna med gungor och klätterställning och på andra sidan gången slingrar sig en asfalterad stig mellan träden. _ Man har verkligen tänkt till när man planerat utemiljön: i och med att man har delat in gården i smårum så riskerar inte småbarnen bli påkörda av en cyklist, säger Kitte Arndorff. Lokalerna är härliga, säger förskolläraren Kitte Arndorff i vit tröja. Alexander Larsson konstskapande syns även från hallen genom det lilla tittfönstret. Alla behöver vatten! SSP ska sätta P för brott Nu har SSP dragit igång. SSP är ett forum där skola, socialtjänst och polis ska förebygga ungdomars brottslighet och droganvändning. Det finns en central ledningsgrupp för hela Malmö där Annelie Larsson, stadsdelschefen i Kirseberg, är med. I varje stadsdel finns en lokal SSPgrupp. Där deltar skolledare, närpoliser, individ- och familjeomsorgen och fritidsledare. Samordnare är Lena Wahlgren. Kirsebergs SSP-grupp ska börja med att ta fram ett åtgärdsprogram för stadsdelen. Musikal i Kirseberg I december har Gryningsteatern premiär på en nyskriven musikal. Den heter Tomten kommer alltid när han ska. Den är skriven av Mats Kullman och 17-årige Jesper Nilsson, båda från Kirseberg. Premiären är den 9 december och fem föreställningar kommer att spelas på Kirsebergsteatern. Gruppen består av åtta amatörskådespelare, fem i orkestern och sex personer i kören- de flesta med anknytning till stadsdelen. Förskola flyttar tillbaka Valdemarsro förskola har flyttat in i nyrenoverade lokaler. Förskolan är byggd för sitt ändamål och har funnit i mer än tjugo år. Under det senaste halvåret har lokalerna genomgått en genomgripande renovering. Förskolan har fyra avdelningar, med sammanlagt knappt 70 barn, som det senaste halvåret haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler. Under tiden renoverades kök och badrum, väggar målades om och golvet byttes ut. I mitten av oktober öppnade förskolan i sina nygamla lokaler. 4 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

4 Extra pengar Kirsebergs förskolor har fått del av det särskilda statsbidrag som regering har fattat beslut om. Bidraget ska användas för att öka personaltätheten på förskolorna och Kirsebergs förskolor får dela på 1,1 miljoner kronor för Varje förskola ökar med mellan 0,2 till 0,75 tjänster. En bilfri dag Den 22 september var det en bilfri dag i många länder över hela världen. Även i Kirseberg. Stadsdelsförvaltningen tog initiativ till ett kontrakt där invånare frivilligt kunde förbinda sig att inte använda bilen under hela dagen. Kontraktet spreds framför allt under höstmarknaden i Beijers park då över 100 personer skrev på. Tryggt på kvällar De boende i Kirseberg känner sig förhållandevis trygga när de rör sig ute på kvällen. Det är ett positivt besked i den trygghetsmätning som Malmö stad och polisen har genomfört. En medelstadsdel I Kirseberg svarar omkring 35 procent att de upplever otrygghet om de är ute ensamma en sen kväll, vilket är betydligt lägre än flera andra stadsdelar som hamnar över 50 procent. I övrigt är Kirseberg något av en medelstadsdel. Svaren ligger på ungefär samma procentnivå som hela Malmös, som på en nationell nivå har höga siffror. Svaren i undersökningen avspeglar den upplevda otryggheten och rädslan att utsättas för brott. Vilket är något annat än den verkliga risken. Låg risk Generellt kan man säga att otryggheten vida överstiger risken att drabbas för brott. Jag är av den uppfattningen att det vore bättre om vi alla rörde oss på stadens gator om kvällarna. Trygghet är något vi skapar tillsammans, säger Torsten Elofsson på Malmöpolisen. Fjärde året Det är fjärde året som en stor trygghetsundersökning görs av Malmö stad och Polisen. Ett litet urval, färre än 300 personer har svarat i varje stadsdel, betyder att siffrorna är något osäkra. Trygghetskonsulten Bo Enefalk menar dock att undersökningen ger en riktig bild av vilka tendenserna är: Det säger om utvecklingen går på rätt håll eller ej. Susanna Jönsson på miljöförvaltningen tycker om Beijers park för dess vilda karaktär. Kirseberg har rara arter Nu är Kirsebergs växtliv inventerat. Floran genomsöktes i somras och man fann två utrotningshotade arter: kalkkrassing och naverlönn. Susanna Jönsson, som arbetar med naturvård på miljöförvaltningen, berättar att ingen av arterna växer naturligt i Skåne. Kalkkrassingen finns på Öland och Gotland, men har också fått fäste i Kalkbrottet i Limhamn dit den sannolikt anlänt i samband med en stentransport. Kalkkrossingen har nu också hittats i Beijers park, som absolut inte är en naturlig växtplats för den. Det har säkert gått till på samma sätt. När man har spridit ut sten har det kommit med några frön och så har kalkkrassingen grott, berättar Susanna Jönsson. Den andra rödlistade arten som hittats är naverlönnen, som finns i några exemplar i Sege park kring förskolan. Susanna Jönsson tror att det troligaste är att de har spridit sig från en planterad naverlönn i någon trädgård i närheten. Den är också mycket ovanlig i vilt tillstånd. Susanna Jönsson tycker att Beijers park är ett positivt exempel på att också en park kan innehålla intressanta arter. Parker är ofta tuktade miljöer där allt oönskat av människan sorteras bort. I Beijers park växer tack vare dess vilda karaktär flera intressanta arter, berättar Susanna Jönsson: jättebalsamin, vildmorot, smalmålla, körsbärsplommon, äkta kastanj, gulreseda, rosenvial, såpnejlika, strandveronika, blå bolltistel, pricknattljus och strimsporre. I övrigt har de mest intressanta växterna hittats på vildvuxna ödetomer eller utmed vägar. Låter man ett område stå orört en tid händer det spännande saker direkt. Men det är inte varaktigt. Det kan vara borta några månader senare när tomten klipps. del i större projekt Inventeringen är en del i ett större projekt. Miljöförvaltningen testar ett arbetssätt med samverkan mellan olika avdelningar och har valt ut en stadsdel: Kirseberg. Hela projektet redovisas inför miljönämnden i november. Kirsebergstidningen återkommer till resultatet i nästa nummer. 6 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

5 Tvillingar med dubbel talang >>alla kring 20 år i segevång vet vilka tvillingarna är. gabrijela och lidija stojic syns och hörs.<< så har det alltid varit. Under några år var det på ett jobbigt vis. Nu har energin ett positivt utlopp: dansen och sången. Som r&b-duon Twins har de uppträtt på flera scener de senaste åren. De har också ställt upp i några tävlingar och vunnit. tillsammans med ett par kompisar håller de på med streetdance i Remix som tog hem tävlingen för unga dansare på Jeriko. Vilket ledde till ett uppdrag som dansare på hiphop-gruppen Advance Patrols senaste video. Fast mest uppmärksamhet rönte Gabrijela som ställde upp i TV 4:s talangtävling Idol och nådde uttagningen i Stockholm, där hon åkte ut i den sista gallringen. Alltså det var en bra erfarenhet. Men jag är besviken för jag fick inte ut mitt bästa. Jag fick en låt jag aldrig hade hört och skulle lära mig den på tre timmar. Och när jag sjöng...jag fick blackout, glömde texten. Det gick skitdåligt, säger Gabrijela och matar in det andra tuggummit på tio minuter. Men du var verkligen jätteduktig på de låtar du fick välja själv. Och man märker att det har betytt något. Självförtroendet är bättre nu, det är det faktiskt, säger Lidija som inte själv pallade ställa upp. Hon är storasyster med sex minuter, och den eftertänksamma medan Gabrijela är den impulsiva. Lidija är balladtjejen, Gabrijela vill ha tempo. lidija och gabrijela stojic, 19 år aktuell som: Nya artister familj: Mamma, pappa, två äldre bröder. favoritartist: Usher (Gabrijela), Mariah Carey och Celine Dion (Lidija). favoritplats i stadsdelen: Egentligen ingen, men på Kullen har vi varit mycket. PROFILEN hon gillar inte att känna krav på sig. Då kan det låsa sig. Alltså jag gillar att sjunga. Men jag vill göra det när jag själv vill. När andra vill att jag ska göra det, när det är tävling och så......då blir man nervös, fyller Gabrijela i......och då blir rösten alldeles...säger Lidija....liksom i-i-i, upp och ner, säger Gabrijela. Ja, precis. Det är helt hemskt, säger Lidija. Och så gapskrattar båda. men kraven. de har inte helt lätt med dem. Lidija och Gabrijela pendlar mellan världens bästa och sämsta självförtroende. Men talangen finns där, den har de haft sedan de var små, säger mamma Rosita som har anslutit sig i köket i den stora lägenheten på Smedjekullsgatan. Som två söta flickor i prinsessklänningar uppträdde tvillingarna redan i sexårsåldern på serbiska föreningen. De höll på med folkdans och började snart kuppa sig upp på scenen när kända sångare framträdde. Sedan fick de köra egna små nummer. Folk var helt galna...börjar Lidija...du vet på såna juggefester slänger folk upp pengar... fortsätter Gabrijela...vi kunde tjäna ett par tusen spänn på en kväll, avslutar Lidija. Gamla bilder visar två charmtroll som gärna smilar upp sig inför kameran. Så höll de på i flera år. De reste omkring med folkdansgänget och sjöng på fester. Sedan slutade de. mellan femman och sexan åkte de till morfar i Serbien som skämde bort dem hela sommaren. När de kom hem hade de gått upp flera kilo. Och de fortsatte gå upp i vikt. Då var det inte kul att stå på scenen längre. Inte mycket var kul över huvud taget. Skolan blev jobbig. Om Gabrijela och Lidija tidigare hade varit livliga blev de störiga. Så var det under hela högstadiet. Konflikter och misslyckanden på skolan och ständig fetmaångest. Det var inte så kul när någon kallade en ditt feta äckel, men man vägrade visa att man brydde sig. Så man blev ännu värre själv, säger Lidija. gabrijela berättar att hon tog för vana att dra flera tröjor på sig, så att inget skulle välla ut. Och så satt man alltid med jackan på sig, säger Lidija och inser i samma stund att hon har jackan på sig nu också, inomhus. de jobbiga tankarna finns där ännu. Lidija vill fortfarande gå ner några kilo, fast hon inte längre är överviktig. Det vände för fyra år sedan. Mamma Rosita började på viktväktarna. Gabrijela och Lidija följde efter och gick ned 15 kilo var. I samma veva började de på gymnasiet och slapp ifrån inkörda roller och mönster. Vi började på IV och där träffade vi för första gången lärare som stöttade oss. Alla andra har bara fått mig att känna mig värdelös, säger Gabrijela. På alla utvecklingssamtal och sånt var det bara sen ankomst där och stör lektionerna där, fortsätter Lidija. Men på gymnasiet byggde de upp en. Fick en att känna att man hade nåt, säger Gabrijela. Och gjorde man nåt fel så sa de till på ett bra sätt. Det kanske hade gått bättre om du hade gjort så, säger Lidija. Gabrijela igen: Vi fick jättemycket uppmuntran när vi ritade och så. För att vi var så kreativa. Och när de hörde oss sjunga sa de att vi verkligen hade talang. Tvillingarna började sjunga igen. Och nu var det egna låtar. En dag i tvättstugan fick Lidija en låt i huvudet, rusade upp och började spela den på pianot innan hon glömde bort den. Den följdes av flera. och så började de dansa. De ville motionera, men tyckte allt verkade tråkigt. Men dansa kunde de ju. De frågade på Kirsebergs fritidsgård om de fick låna en av de stora lokalerna där, vilket de fick. De hittar på egen koreografi och dansar ofta flera timmar i sträck. Dansen är kravlös och på så sätt mer rolig. Lidija säger att hon blir nervös även när hon dansar, men nervositeten går rakt ut i kroppen och sätter sig inte i magen eller halsen. Fast sången kommer ändå först. Det är det som är grunden, säger Gabrijela som vet att många känner till vilka Twins är och har sett eller hört dem. men de har inga bestämda planer för hur de ska komma vidare. De väntar på att rätt producent ska dyka upp. Efter en tävling är det alltid flera som hör av sig. Och de har gjort några inspelningar, men det har aldrig blivit riktigt lyckat. Producenten har inte varit tillräckligt engagerad eller inte haft så bra beats. Det skulle vara kul att en gång spela in en riktig låt. Något som verkligen låter bra. Det vill jag verkligen, säger Lidija. 8 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

6 Äppel, päppel... Ja, hur var det nu den gamla ramsan gick egentligen? När man strövar omkring bland villagatorna på Rostorp en dag på hösten, går tankarna av många anledningar till äpplen. Överallt i trädgårdarna kan man se vackra gamla fruktträd fulla av lysande röda äpplen. Och många av gatunamnen har fått sina namn efter äpplesorter med lång tradition inom svensk fruktodling. Åkerö, Stenkyrka, Kanike, Rossvik, Värnanäs, Sävstaholm, Ringsta och Oranie är namnen på äpplesorter som fått låna sina namn till gatorna på Rostorp. Speciellt Åkerö är ett äpple med anor långt tillbaka i tiden, det är en av våra äldsta äpplesorter. Moderträdet står ännu kvar vid Åkerö säteri i Södermanland. Där har det stått i över 300 år och bär faktiskt än idag de godaste frukter. Hur fick då gatorna sitt namn? Stadsingenjör Erik Bülow-Hübe var den person som planerade och projekterade området mellan åren och han är även upphovsnamn till gatunamnen. Till historien hör att många av de boende var mycket missnöjda med namnvalen. Man föreslog istället namn som Solrosgatan, Lobeliagatan, Lotusgatan och Snödroppsgatan. Så blev det nu inte. Rostorps första invånare var ofta mycket intresserade av trädgårdsodling. Man ställde til exempel upp på trädgårdsutställningar med gott resultat. Frukt och grönsaker var ett viktigt tillskott till hushållsekonomin. Äpplena lagrades ofta på vinden. Den frukt som ägaren inte kunde ta hand om såldes till olika frukthandlare som körde runt och köpte upp överskottet. Frukt av sämre kvalité kunde lämnas till musterier. text: charlotte högström med faktauppgifter från föreningen rostorps egna hems arkiv. Föräldrar syresätts på kurs En film visas. En irriterad pappa som ropar till sin lille son Sänk ljudet, jag har ett viktigt samtal. Vad gör han för fel? Och hur skulle han gjort istället?, frågar kursledaren Sari Olsson och stänger av tv:n. Det är föräldrautbildning i Kirseberg. Ett tjugotal föräldrar går varje torsdagskväll på studiecirkeln Syresättning för föräldrar, Vem bestämmer i familjen? som ordnas av Kirsebergs stadsdel. Dagens tema är förberedelse. Pappan borde inte skrikit till sin pojke, han borde gått in till honom och haft ögonkontakt, föreslår en mamma som svar på filmens dilemma. Flera nickar. Sen skulle han inte låta så irriterad på rösten och förberett pojken på att han behövde vara ifred, säger en pappa. Diskussion fortsätter i smågrupper. Det ger mycket att prata om vardagssituationer med andra, säger Lars-Ola Larsson som är på sjätte träffen med sin hustru Claudia Romero Larsson. Hon håller med: Ibland är det svårt att sätta gränser och veta hur man ska göra med barnen. Visst pratar man om barnuppfostran med andra, men inte så här djupt, säger hon. De har tre barn tillsammans, Lars- Ola ytterligare ett barn. Det är inte så lätt att veta varför det ibland fungerar, ibland inte. Nu tänker man efter mer hur man gör, säger Lars-Ola. Smart locka Efter förra veckan har han konstaterat att han faktiskt är föredömlig när det gäller nattningen: Jag brukar säga ska vi gå och läsa godnattsaga? i stället för Nu ska vi gå och lägga oss. Det fungerar jättebra, de älskar att höra saga och springer snabbt till tandborstningen. Kursen handlar om att få upp ögonen för hur man med enkla medel kan ändra dåliga beteenden. Men det ges inga färdiga svar, kursen går ut på att man själv ska fundera ut vad som passar en bäst. Vi vuxna kan skapa sådant kaos hemma utan att veta om det, säger kursledaren Sari Olsson. Nannyakuten? Ute i lekhallen härjar några medföljande barn. Det här är jättebra, diskussionerna är roliga. Både vi och våra barn går hit med glädje. Vi kallar det nannyakuten, skrattar Liza Petkovic. Bland de ämnen gruppen tagit upp under hösten finns bland annat beröm, konsekvenser, negativt beteende, självkontroll och problemlösning. Det finns inget facit på hur man ska vara som förälder. Tanken är att man här ska få tid att tänka till och resonera med andra föräldrar, säger kursledare Helen Larsson. Astrid, 5 månader, är yngsta deltagare på föräldrautbildningen, hon har följt med pappa Ulf Lundius. 10 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

7 Vad ska vi hitta på? Minnen från höstfest Höstfesten i Beijers park bjöd på strålande väder och mycket folk. Här får du en möjlighet att minnas sensommaren med några bilder från marknaden. På den här sidan får du några spännande tips på aktiviteter. La Dolce Vita framfördes av Maria Åkerman och Dennis Nilsson från Teater Pix. Teater Pix körde en bejublad show på höstfesten. Här är det Fanny Ekelund som öser till Shirley Clamp och Min kärlek. Dansarna vid hennes sida heter Hampus Miörner och Annette Malmqvist. Många kom till Beijers park där flera av Kirsebergsföreningar upp sig. Karolina Lindberg och Bonnie Krantz dänger varandra i mattan i jujutsu. De tränar i Budokwaiföreningen i Kirseberg. Kirseberg nummer 3 november

8 KALENDARIUM november 11 nov musik i kyrkan med Musikhögskolans Barockklass. Kl nov backanatt, se särskild artikel 13 nov barnfilmer på teatern i Kirsebergs fritids- och kulturhus. Hajar som hajar. kl 14 Fritidskort krävs. 13 nov kirsebergskyrkan Meditationsgudstjänst kl nov kirsebergs bibliotek kl 19. Sven Stridsberg, geolog, berättar om Kirsebergs stadsdel för 560 miljoner år sedan, från forntid till nutid. Hur såg Kirseberg ut på forntiden? Människan är inte äldre än 3,5 miljoner år så Sven Stridsberg vår kunskap om vad föreläser i november. som hände under den långa resan hämtar vi från fossil och bergarter. Biljetter delas ut från den 2 november. 18 nov kirsebergskyrkan: Julia Sigova, piano & Regimantas Stankos, trombon. Framför musik av David, Stojkovski, Gröndahl, Leiburas, & Scriabin kl nov barnfilmer på teatern i Kirsebergs fritids- och kulturhus. Tarzan 2 20 nov kirsebergskyrkan 18:00 Gospelmässa, Gospel Glow. 23 november föreläsning för föräldrar om internetvärldens faror. Kl i Kirsebergsskolans aula. 25 nov kirsbergskyrkan: Hege Waldeland, violoncell. J.S. Bach: Svit nr 2 för solocello kl nov barnfilmer på Kirsebergsteatern kl 14. Shrek 2. Fritidskort krävs. 27 nov kirsbergskyrkan: Festmässa. Kirsebergs Kammarsångare och instrumentalister kl nov. kirsebergsbiblioteket kl 19. Matskribent Eja Nilsson berättar om Jul i andra länder kryddorna, maten och traditionerna. Provsmakning av ingredienser från jordens alla hörn. Biljetter delas ut från 16/11. december 4 dec kirsebergskyrkan: Adventsmässa kl 18. Morellerna. 11 dec kirsebergs fritids- och kulturhus. Julmarknad kl med hemtillverkade varor. Vill du sälja på hantverksmässan? Tag då kontakt med Carsten Dahlqvist eller carsten. 11 dec kirsebergskyrkan: Adventsmässa kl 18. Jazzensemble Stadsdelsfullmäktige sammanträder Välkommen till stadsdelsfullmäktiges möte på stadsdelsförvaltningen, Södra Bulltoftavägen 16. Onsdag 23 november klockan 14. Onsdag 14 december klockan 14. Stadsdelens budget I pausen bjuder vi på kaffe samtidigt som du får möjlighet att prata med dina politiker. Magdans och teater på Backanatt Lördagen den 12 november är det dags för årets Backanatt. Då går Kirsebergsborna man ur huse och kan njuta av magdansuppträde, Elvisimitation, tangodans, spöklabyrint och mycket mera. Det blir både gammalt och nytt i ett bra program. Vi räknar med att sälja fler knappar än förra året, säger Carsten Dahlqvist som är spindeln i nätet för Backanattsplaneringen. Knappen kostar 20 kronor och ger inträde till kvällens alla attraktioner. Backanatten arrangeras i år för trettonde gången. Många stationer är väl beprövade, men det finns en del nya också. I Sporthallen ordnas det till exempel disco för ungdomar för första gången, säger Carsten Dahlqvist. Först på kvällen är det disco för de mindre, senare för de större barnen. I år har man överlag lite bättre blandning på musiken under Backanatten, tidigare år har det varit en övervikt mot rockmusik. Det brukar komma massor med Kirsebergsbor, i alla åldrar från 3 år till 75 år. Här finns något som passar alla. Men vi vill gärna få ut ännu fler, gärna från resten av Malmö, säger Carsten Dahlqvist. Ur programmet: Loppet backaruset. Gå, lunka, löp i 5 kilometer genom Kirseberg och Segevång Fyrverkeri från Dalhems IP BK Flagg ordnar Kasedans till Reservlaget i klubbhuset, Dalhems IP Drogfritt disco för 8-12 åringar ordnar av Kirsebergs IF och Backalirarna, Kirsebergs Sporthall Drogfritt disco för åringar ordnar av Kirsebergs IF och Backalirarna, Kirsebergs Sporthall Antikvariat Sacher på Södra Bulltoftavägen har Bob Dylan utställning Lördagen den 12 november rådet full aktivitet på Kirseberg. Då är det Backanatten för trettonde året. Restaurang Mässingshornet har två scener: Innescenen går i Isadora. Ålder: 6-10 år Bluesens tecken, utescenen: Rockenroll Clownkavalkad med Jumping Joe Restaurang 46 har öppet till Sydbandet spelar upp Backakören underhåller: med en gnutta skratt till dans Bland näktergalar och sothöns. Musikalisk underhållning. På scen Österlin, Eriksson & Norlander Träffpunkten Hörnan öppet Iransk-svensk ungdomsorkester. Tecknarkören Grebborna Skrönor i natten med Juli Hammargren & Kevin Benn. Henrik Borgstrand sjunger Elvis. Favorit i ständig repris. Justin Time rockband Killar under 15 år. Leif Carlsson - Skånsk underhållning. Kirsebergsteatern öppen Kulturskolan har konsert. Körsång med kompband, Emmaus Björkå öppet dans, solosång och blockflöjtensemble i två timmar. I pausen Fiskdamm och porslinskross. kulturskolans serieteckningsvernissage Gryningsteatern visar smakprov ur vinterns musikal. Kirsebergs Fritids och Kulturhus Filmen Million Dollar Baby med Clint Eastwood. Kirsebergssalen öppen Lokale konstnären Arne Eriksson ställer ut fotografier och Kirsebergskyrkan målningar Kyrkans kafé är öppet Prova på lindans. Workshop med Helena Kågemark Gospel Glow Thailändsk restaurang öppnar i kaféet Sånger till nära och kära skrivna av Jan- Erik Elvisimitatören Henrik Bergstrand, känd från tv. Sääf. Medverkande: Marthina Wessman, sång, Istvan Gabor, Spöklabyrint i källaren med Östra Grevies saxofon och Jan-Erik Sääf, piano teaterskola Hoppet inom oss Sång: Yohanna Troell Piano: Prova på tango med Ulrika Selring. Mattias Nilsson Magdans med Oriental Dance Lady Lynette och Pekkanini, Theremine och sång Orkestern Gypsy Brothers spelar. Mellan programpunkterna är kyrkan öppen för ljuständning Hip Hop dansgruppen Remix och Flipzide uppträder. I B-salen: Utställning Budbärare av Iris Rothe. Biblioteket Hela programmet får du när du köper knappen på biblioteket, Pyssla med Elsa & Annika. Ålder:3-10 år. Tema Hörnan, kyrkan. hav och havsinvånare Du kan även hitta programmet på Malmö Stads hemsida, Den lilla sjöjungfrun av HC Andersen med sagofen under Kirseberg och arrangemang. INDEX Apoteket, Kirsebergs torg, Öppet: mån fre Arbetskollektivets hantverksbutik Sallerupsvägen 140 C, Öppet: mån, tis, tors, fre kl , ons kl Barnomsorgskö och placering , mån fre kl Biblioteket, Kronetorpsgatan 1, Öppettider för hösten: Mån-tis-ons 10-19, tors och fre Söndagsöppet kl Blickpunkt, Segevång, Kronetorpsg 82 A, Öppet: mån, tis, tors 9 16, ons 12 19, fre 9 14 Bokbussen, Danska vägen, tis kl Bulltofta företagsgrupp, Cederströmsgatan 1 Box 3010, Dalhems idrottsplats, Dalhemsgatan, Folktandvården, Kirsebergsskolan, Fritidsgården, Kronetorpsgatan 1, Öppet: mån fre kl 14 21, sön kl Fritidsverksamhet i Kirseberg, Försörjningsstöd och övrigt bistånd Södra Bulltoftavägen 16, Telefontid till socialsekreterare, mån fre Socialjouren, Hemvårdsinspektörer, Södra Bulltoftavägen , Ishallen Österhagsgatan 3, telefon Kirsebergs församling, Sperlingsgatan 11, Kirsebergshemmet, Simrisbanvägen 10 14, Medborgarkontor, Kronetorpsgatan 1, Öppettider i höst och vinter 2005: Mån 15-19, Tis-Tors och Fre Frågor om föreningar och idrott: Postens kundtjänst, Privatpersoner Sjukvårdsupplysningen, Sporthallen/Kirsebergs IF, Vattenverksgatan/Ö.Fäladsgatan Stadsdelsfullmäktige, Ordf. Eva Sjöstedt (s), Vice ordförande Käthe Berggren (m), Stadsdelsförvaltningen, Box 31 23, Malmö Besöksadress: Södra Bulltoftavägen 16 Öppet: mån fre 8 16, Vxl: , fax: , S:t Pauli församling, Kungsgatan 17, Träffpunkten Hörnan, Kirsebergs torg 9, Öppet: mån, ons fre kl , tis kl Träffpunkten Värnan, Ringgatan 5, Vårdcentralen, Simrisbanvägen 10 Tidsbeställning och rådgivning: Till sjukgymnast: Till BVC:

9 De bor i Anitas hus Familjen Christensson bor i Anita Ekbergs hus på Östra Fäladsgatan 29. hur känns det att bo i anita hus? Det känns väl bra. Visst är det lite kul och speciellt, men uppståndelsen kring det är inte så kul, säger Anders Christensson. Jag tycker inte det är så farligt mycket uppståndelse, säger Agneta Christensson. finns det några spår av anita? Nej, inte mer än att det på ovansidan av en innerdörr står Ekberg. märks det att ni bor i anitas hus? Det gör vi inte, hon har bott i vårt hus så brukar jag svara ibland. Men visst märks det emellanåt. En sen kväll ringde en engelsman på och frågade om det var Anitas hus. Och vi har haft besök av en Anitasamlare när han var i Malmö. En annan gång stod det två damer i trädgården och frågade om det var här Anita bott. Nu bor Agneta, Anders och Louise Christensson, med hunden Betty, i Anitas Ekbergs födelsehus. Sen är det rätt allmänt känt: jaså, det är ni som bor i Anitas hus brukar folk i området säga. ni verkar ta det med jämnmod? Ja, men ibland funderar jag på att svara nej, hon bodde i grannhuset. visste ni om det när ni köpte huset? Ja, vi hade letat efter hus på Rostorp ett tag och Anitas hus var allmänt känt. När vi skrivit på kontraktet sa säljaren att nu får ni vara beredda på att det kommer busslaster med folk som vill fotografera. Det har bara hänt en gång. vad säger ni om hon vill titta på sitt barndomshem? Min fru hade sagt ja, jag hade sagt nej. Tror jag, säger Anders Christensson. DE VANN ANITA FRÅN MALMÖ Vi fick massor av svar i förra numrets tävling. Jätteroligt! Vi frågade på vilken gata Anita Ekberg är född. Vi har dragit fem rätta svar som får boken Anita från Malmö. Grattis! katalin schmidt sabo, bo ressle, kaj magnusson, sara shah, karin sollén 16 Kirseberg nummer 3 november 2005

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a

Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Namn: Sofie Thagesson Klass: OP2a Jag var i Italien i nästan 3 veckor, i en stad som heter Reggio Emilia som ligger i Norra Italien. Jag bodde hos Francesca och hennes familj som bor i en liten stad som

Läs mer

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN

Ska vi till Paris? ORDLISTA LÄSFÖRSTÅELSE KIRSTEN AHLBURG ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN ARBETSMATERIAL FÖR ELEVEN KIRSTEN AHLBURG ORDLISTA pall (sida 10, rad 3) en liten stol utan ryggstöd och armstöd baguette (sida 14, rad 12) franskt, vitt bröd LÄSFÖRSTÅELSE Vid dagens slut sida 5 Vilken

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Om författaren. Om boken

Om författaren. Om boken av Joel Om författaren Namn Joel Ålder 10 år Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Böcker som jag inspireras av Marlons böcker. Intressen Jag gillar att göra sagor, spela datorspel och titta på tv.

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek

Program hösten 2013. Sjöbo bibliotek Program hösten 2013 Sjöbo bibliotek Biblioteket - allt från böcker till barnteater Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här finns ljudböcker, e-böcker, film, tv-spel, tidningar och

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar:

Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Utveckla resonemang om musikupplevelser Här är några saker du ska tänka på när du resonerar: Förklara varför Ge exempel Visa med olika alternativ Generalisera Fördjupa med frågor Använd bindeord för att

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Gabriella. Innerhållsförteckning

Gabriella. Innerhållsförteckning Innerhållsförteckning Kapitel,1 Gabriella Sid,1 Kapitel,2 Bion Sid,2 Kapitel,3 Smyckesbutiken Sid,3 Kapitel,4 Tjuven Sid,4 Kapitel,5 Selma Sid,5 Kapitel,6 Hamnen Sid,6 Kap,1 Gabriella Hej jag heter Gabriella

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK

INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK INTERVJU MED REKTORN SUSANE DIBECK - Hur är det att jobba som rektorn? Det är roligt att jobba som rektorn på en skola för att jag gillar att jobba med elever. - Vad är det du gör som rektorn, vad är ditt

Läs mer

Inskolning. med tanke på genus

Inskolning. med tanke på genus Tredje pris! Inskolning med tanke på genus Kan inte mamma också få vara med och skola in, frågar en pappa efter en heldag i förskolan. Det kändes härligt eftersom föräldrarna är en viktig del också i jämställdhetsarbetet,

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2014 deltagare Voice Camp 214 Voice Camp Utvärdering 214 deltagare Voice Camp 55 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 2 Ja Nej Varför eller varför inte? För att jag har fått uppleva min dröm Lägret har varit roligt,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Trevlig helg Monika och Helene

Trevlig helg Monika och Helene Hej! v.47 Den här veckan har vi börjat tänka lite matte, vi har tex 6 kulor i handen och "gömmer" 3 i andra handen hur många finns då kvar? jo 3, vi har också 6 små fyrkanter till hjälp som ligger framför

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer

Lägerutvärdering VETTRA 2016

Lägerutvärdering VETTRA 2016 Lägerutvärdering VETTRA 2016 26 juni-4 augusti 2016 Utvärdering 7-dagars läger (läger 1,3 och 4), Vettra 2016 Förmågor: (Före och efter lägret, skalan 1-5 där 1=lägst, 5=högst) Tänka positivt Före 3,40

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy.

Kap. 1 Ljudet. - Sluta tjuvlyssna, Tommy! Just då blängde Ulf på Mimmi. Han sa åt Mimmi att inta skrika så åt sin snälla klasskompis Tommy. Av: Signe Sundequist CC BY NC ND 2014 Kap. 1 Ljudet Mimmi satt i klassrummet och lyssnade på sin stränga magister Ulf. Det var en tråkig lektion. Då hörde Mimmi ett ljud som lät "pa pa pa". Mimmi viskade

Läs mer

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL

UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL UGGLEPOSTEN 2011:1 ANSVARIG UTGIVARE: DANIEL GAUSEL Uggleposten Exklusivt 2* intervju i detta nummer År: 2011 Nummer: 1 I det här numret: I detta nummer hedrar vi vår kära Barbro Ljungholm som snart går

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009

Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Nu sätter vi i gång! ons, okt 12, 2009 Den här veckan startar vi vår uppfräschning av EFS kyrkan! i sidan Byggnytt kan du få se vad som händer under några intensiva veckor. Vi har en kostnadsberäkning

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005

Publicerat med tillstånd Tidningsmysteriet Text Martin Widmark Bild Helena Willis Bonnier Carlsen 2005 Kapitel 3 är de kommer ut från Pia Penn-Tax rum, frågar Lasse: Varför var Marklund så stressad? Och varför river han i fotografens lådor, säger Maja. De tittar på nästa dörrskylt: Sigge Jansson reporter,

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn

Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Program Hösten 2017 Orden flödar på Bunkeflostrands bibliotek i höst! Barn Sagostunder Att läsa och lyssna tillsammans är toppen! På våra sagostunder läser vi både ur de allra senaste bilderböckerna och

Läs mer

Titta! säger Maja. Nu har det hänt

Titta! säger Maja. Nu har det hänt kapitel 1 En sjungande hund Titta! säger Maja. Nu har det hänt igen! Hon sträcker över tidningen som hon läser och visar Lasse en artikel. Lasse och Maja sitter i var sin skön fåtölj i Majas källare. Där

Läs mer

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一

Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 一 一 一 一 一 O-_- 一 一 Den fabulösa Kurts dagbok ( _ ) 金 T O-_- 田 界 Gurgel Y(^_^)Y / Mårten von Torsten och borsten )( UU.. / 山 =( U Kurt ( _ ) Grabbarna grus (ˊ_>ˋ) / Lols återkomst.o :-D O Voldemort ( ) 11 september Hej skit

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare.

Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Daniel Johannes Petri skola Nacka Värdens bästa lärare tycker jag är Daniel på Johannes petri skola som ligger i Nacka. Han är gympalärare. Jag tycker att Daniel är Sveriges bästa lärare därför att han

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015

LÖRDAGSKUL! LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL! PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK VÅR 2015 LÖRDAGSKUL - FÖR BARN PÅ LAHOLMS BIBLIOTEK! I vår blir det författarbesök, musikprogram, barnboksfest, teaterföreställningar och sagostund med polisen. För platser

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Svenska från början 3

Svenska från början 3 Svenska från början 3 1 Fyll i rätt ord Höger patienten studenten hämta vann hjälp CV Viktigt 1. Här kan du få att sluta röka. 2. Bilar ska köra på sida i Sverige. 3. Det är att ha ett körkort. 4. Läkaren

Läs mer

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24

Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Månadsbrev Mars 2014 Nacka 2014-03-24 Pris till Järlas elever Ett stort och varmt grattis till våra elever i åk 6! Under vecka 12 var det vernissage i Stadshuset för utställningen Framtidens stad i Nacka

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Magiska dörren. Gjord av Emma K

Magiska dörren. Gjord av Emma K Magiska dörren Gjord av Emma K Hej jag heter Violetta och är 11år och jag bor i en stad som heter Bounes Aires. Jag bor i ett radhus det finns 100 st radhus på min gata. Gatan heter Ladsa gatan 332. Jag

Läs mer

Bumbibjörnarna som i vanlig ordning förbereder Julen ankomst men som oväntat stött på trubbel.

Bumbibjörnarna som i vanlig ordning förbereder Julen ankomst men som oväntat stött på trubbel. Värdparet (Värden) gör entré ljus & musik. Välkomna skall ni vara kära publik till vår lilla anspråkslösa julkortsoaré. Jo den heter så för vi har nämligen fått tidiga julkort som vi glatt oss så mycket

Läs mer

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal

Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år. Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal Elevenkät Våren 2012 Genomfördes under mars 2012 Antal svar: 186 Jag är 116 70 flicka pojke Jag är 41 81 51 yngre än 10 år 10-13 år 14-17 år 18-20 år 13 Jag deltar i 167 12 musik bildverkstan musikal 10

Läs mer

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska.

SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE. Ung och alkohol. Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. SFI-KURS C OCH D. ALKOHOL I SVERIGE Ung och alkohol Detta är ett utdrag från Så påverkas vi av alkohol, ett utbildningsmaterial på lätt svenska. Att prata med din tonåring om alkohol När det gäller alkohol

Läs mer

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv.

ADJEKTIV. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. ADJEKTIV Adjektiv beskriver hur något är eller ser ut. En cykel kan t ex vara: stor, svart, snabb, gammal, bra, fin flerväxlad och rostig. Alla dessa ord är adjektiv. När du jämför din cykel med en kompis

Läs mer

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst?

INNEHÅLL. Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA. Sid 3. Intervju med Ms Ekholm. Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Nr 1 INNEHÅLL Sid 1 Presentation av redaktionen. Sid 2. BISA Sid 3. Intervju med Ms Ekholm Sid 4 Månadens bild. Sid 5 Vilken ungdomstidning är bäst? Sid 6-7 Vad tyckte eleverna om teatern Tant Meier? Sid

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och

Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och MONSTRET AV: Freja Kapitel 1 - Hörde ni ljudet? sa Felicia. - Nej det är ju bara massa bubbel och pys som hörs här, sa Jonathan. Felicia och Jonathan var bästisar och gick på skolan Röda hornet. Felicia

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9)

Lässtrategier för att avkoda och förstå texter. Sökläsning och läsning mellan raderna. (SV åk 7 9) KERSTIN L HAHN SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Tobias går en kurs och lär sig spela gitarr. En regnig och blåsig kväll efter kursen missar Tobias bussen hem. Han går in på ett fik, men upptäcker

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev

Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev Barnens RäddningsArk Nyhetsbrev December 2009 Till alla nyhetsbrev... Rubriker: Efter sju år har flickorna sitt eget hem Första mötet Aldrig kunde jag tro Festen på El Arca som ingen kommer att glömma

Läs mer

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den

Halvmånsformade ärr. Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den Halvmånsformade ärr Något osynligt trycker mot mitt bröst. Jag vänder mitt ansikte mot fläkten, blundar åt den kalla luften. Det är inte så varmt längre. Dagen har börjat sjunka in i natten. Mamma talar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING >>Fångad av nätet

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas

Läsnyckel. Mingla och Errol av Åsa Storck. Copyright Bokförlaget Hegas Läsnyckel Mingla och Errol av Åsa Storck Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras på olika

Läs mer

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi

förstod man vart man skulle och man bara kände hur fort man åkta uppåt mot rymden. Kapitel 3-SMS från rymden Vi var så nervösa och lite rädda men vi (Rymdresan) Swessy är en helt vanlig kille på 13 år som bor i Gotland. Mina kompisar Ebba, Kevin, Wilma och Pontus. Jag tänkte fråga dem om de var ensamma någon kväll. Och det blev då den 12/3 2015 sen

Läs mer

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea.

Kapitel 1- Ljuden. - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. MONSTRET Kapitel 1- Ljuden - Hörde du? Frågade Lisa. - Vadå? Frågade Lea. - Ljudet. Det kom från golvet, sa Lisa. - Nej, det var säkert ingenting, sa Lea. De var på lektion i hemkunskapen. Lisa bakade

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Den försvunna diamanten

Den försvunna diamanten Den försvunna diamanten Jag sitter utanför museet i London, jag ser en man gå lite misstänksamt ut genom dörren. Jag går in på museet och hör att personalen skriker och säger att diamanten är borta. Diamanten

Läs mer

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling

Barn & Unga. Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar. www.svenskakyrkan.se/lerum. Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling Barn & Unga Pyssel Körer Gemenskap Glädje Skratt Mys Kompisar Gilla oss på Facebook www.facebook.com/lerumsforsamling www.svenskakyrkan.se/lerum Kyrkans förskola För information om Kyrkans förskola se

Läs mer