KIRSEBERG. Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5. stadsdelstidningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KIRSEBERG. Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5. stadsdelstidningen"

Transkript

1 stadsdelstidningen nyheter och information från kirsebergs stadsdelsförvaltning nr 3 nov 05 KIRSEBERG Nytt liv i gamla sjukhuset sidan 4-5 Bygga broar sidan 3 Kirsebergs stadsdel har anställt två brobyggare. Målet är bland annat att hjälpa ungdomar som är på glid. Tvillingar med attityd mitten Gabrijela och Lidija Stojic är det här numrets Profiler. De strular mindre och satsar i stället energin på dansen och sången. Två rara växter sidan 7 Kalkkrassing och naverlönn är två sällsynta växter. Båda hittades när miljöförvaltningen inventerade Kirsebergs flora.

2 Kirseberg inte vilken stadsdel som helst det är sex år sedan jag började arbeta på Kirsebergs stadsdelsförvaltning. Redan från första början fick jag klart för mig att Kirseberg inte var vilken stadsdel som helst. Här hade berömdheter som Anita Ekberg och fotbollsspelaren Robert Prytz vuxit upp. Här fanns en spännande bebyggelse med allt från gamla träkåkar, hyreshus av olika ålder och utseende, en idyllisk kyrka, ett gammalt fängelse som på avstånd såg nästan vackert ut, till ett vattentorn som hade gjorts om till bostadshus. Jag fick lära mig att stadsdelen hade ett eget smeknamn - Backarna - och att den en gång i tiden haft ett rykte om sig att vara en del av staden som man helst skulle undvika. Nu var det å andra sidan ett område där människor trivdes och där man till och med hade sin egen karneval! när jag nu har tillträtt som stadsdelschef är det i ett område som jag är stolt över att leda. En viktig grund för arbetet inom stadsdelen är de målsättningar som kommunfullmäktige har formulerat i handlingsplanen Välfärd för alla - det dubbla åtagandet. Det händer mycket inom flera områden: Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbete för barn och ungdomar. Sedan ett par år ger vi en uppskattad föräldrautbildning. Skolan och föreningarna har utvecklat ett bra samarbete. Stadsdelen har anställt två brobyggare som ska förstärka samarbetet mellan skola, fritidsgård, socialtjänst och föräldrar. under hösten utvecklas ett samarbete mellan skola, socialtjänst och polis för att hejda ungdomskriminalitet i ett tidigt skede. Utgångspunkt är den s.k. SSP-modellen, som är mycket framgångsrik i Danmark. annelie larsson Stadsdelstidningen Kirseberg Nyheter och information från Kirsebergs stadsdelsförvaltning Nr 3, 2005 ansvarig utgivare Annelie Larsson, stadsdelschef, redaktion Annelie Larsson, stadsdelschef, Annette Larsson, informationssekreterare, Charlotte Högström, bibliotekarie, Ann-Christin Svensson, fritidsgårdsföreståndare Lena Wahlgren, samordnare, Mikael Ringman, journalist Maria Sehlin, journalist produktion Tidningen görs av Redaktionen.nu, , grafisk form, annonser Patrik Madsen, , , kommande nummer 8 december. De ska bygga broar Ahlam Garmy och Marian Wydow är Kirsebergs brobyggare. De har anställts för att fungera som brobyggare mellan till exempel föräldrar och skola. Det kan vara att vi får göra hembesök i familjer när barnen inte dyker upp i skolan. Då kan vi, tack vare vår egen kulturella bakgrund, skapa bättre tillit och få dem att förstå sambanden och konsekvenserna, säger Marian Wydow. Han har romsk bakgrund och Ahlam Garmy arabisk. Men tanken är inte att de ska komma in när det redan är problem. Hellre förebygga. Jag har planer på att starta sagoläsning för mammor med barn, på arabiska, på biblioteket. Biblioteket är kanske en främmande värld för dem, nästa steg kan vara att låna Ahlam Garmy och Marian Wydow kommer att synas i stadsdelen. lite lättlästa svenska böcker, säger Ahlam Garmy. Hon är socionom och har tidigare arbetat med bland annat bistånd på Rosengård och som tolk. Marian Wydow är bland annat droginformatör och har arbetat med romers frågor i många år, är lite av en kändis i Malmö. De pratar om vikten att känna delaktighet i det svenska samhället. Vi vill till exempel försöka få folk att komma till fritidsgården, säger Marian och berättar om hur han fått frågan om när han själv ska vara på fritidsgården, då ska de killar han träffat också gå dit. De kommer att synas i stadsdelen de närmaste 1,5 åren så länge sträcker sig deras projektanställning. Vi kommer också att fungera som goda förebilder. Även om inte föräldrarna lyckas komma in i det svenska samhället så kan de ju se på oss att det finns hopp, säger Ahlam och Marian. 2 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

3 Nytt liv i sjukhuset Förskolan Sege Park tar plats i omgjorda lokaler Kirseberg har fått en ny förskola. En förskola med eget päronträd, beläget i gamla Östra Sjukhuset. Päronen är jättegoda, säger femårige Christian Ojalainen-Johansson som just håvat ner ett päron att äta som mellanmål. Päronträdet är gammalt och knotigt men Sege Parks förskola är ny. Det öppnade i september efter en omfattande ombyggnad av den gamla sjukhusbyggnaden. Här finns fyra barnavdelningar, två av dem kommer från nedlagda Österhus förskola, medan de andra två är nytillskott i verksamheten. En av dem är en resursavdelning för barn med särskilda behov vilket gör att den gruppen är mindre och dessutom har en specialpedagog anställd. Gammalt och nytt Miljön är härlig. Den gamla sjukhuslängan har helt byggts om ARBETSPLATS KIRSEBERG Päronen är jättegoda, säger Christian Ojalainen-Johansson som plockat sitt mellanmål. men man har sparat en hel del av det gamla: de gamla fönstren sitter kvar och har renoverats, ett gammalt trägolv har letats fram och slipats om, dörrhål som inte längre behövs har delvis behållits men satts igen med glas så att man ska se mellan rummen. Dessutom har nya små titthål tagits upp för att skapa kommunikation mellan rummen och komma ifrån sjukhusets korridorskänsla. Glasväggarna är jättebra, då har man bättre översyn, säger förskollärare Kitte Arndorff och pekar på ett stort glasparti mellan matrum och dockrum. Luftiga lokaler De har fått rejält tilltagna lokaler, enbart den avdelning hon arbetar på har sex egna rum plus hall. Det är: dockrum, ateljé, vattenlek, matrum, arbetsrum och dessutom en rymlig toalett med skötbord. Allt på en yta av sammanlagt 150 kvadratmeter. Det är härligt! Så här stora utrymmen brukar man inte ha på förskolor. I och med att vi är en specialavdelning passar det väldigt bra med många rum så att vi kan arbeta i mindre grupper, säger Kitte Arndorff. Tack vare det gedigna bygget och lokalernas rymd känns det luftigt och lugnt. Det mesta är nytt både ute och inne. Väggarna har fått milda färger, ljuddämpande mattor har lagts in och nya möbler och lekredskap har tagit plats. Vackert och trivsamt Det estetiska är nästan den allra största fördelen. Det ger harmoni, man mår bra av att jobba i en miljö som är så vacker, säger Kitte Arndorff. Den stora gården är indelad i flera avdelningar. Här finns en hörna med gungor och klätterställning och på andra sidan gången slingrar sig en asfalterad stig mellan träden. _ Man har verkligen tänkt till när man planerat utemiljön: i och med att man har delat in gården i smårum så riskerar inte småbarnen bli påkörda av en cyklist, säger Kitte Arndorff. Lokalerna är härliga, säger förskolläraren Kitte Arndorff i vit tröja. Alexander Larsson konstskapande syns även från hallen genom det lilla tittfönstret. Alla behöver vatten! SSP ska sätta P för brott Nu har SSP dragit igång. SSP är ett forum där skola, socialtjänst och polis ska förebygga ungdomars brottslighet och droganvändning. Det finns en central ledningsgrupp för hela Malmö där Annelie Larsson, stadsdelschefen i Kirseberg, är med. I varje stadsdel finns en lokal SSPgrupp. Där deltar skolledare, närpoliser, individ- och familjeomsorgen och fritidsledare. Samordnare är Lena Wahlgren. Kirsebergs SSP-grupp ska börja med att ta fram ett åtgärdsprogram för stadsdelen. Musikal i Kirseberg I december har Gryningsteatern premiär på en nyskriven musikal. Den heter Tomten kommer alltid när han ska. Den är skriven av Mats Kullman och 17-årige Jesper Nilsson, båda från Kirseberg. Premiären är den 9 december och fem föreställningar kommer att spelas på Kirsebergsteatern. Gruppen består av åtta amatörskådespelare, fem i orkestern och sex personer i kören- de flesta med anknytning till stadsdelen. Förskola flyttar tillbaka Valdemarsro förskola har flyttat in i nyrenoverade lokaler. Förskolan är byggd för sitt ändamål och har funnit i mer än tjugo år. Under det senaste halvåret har lokalerna genomgått en genomgripande renovering. Förskolan har fyra avdelningar, med sammanlagt knappt 70 barn, som det senaste halvåret haft sin verksamhet i tillfälliga lokaler. Under tiden renoverades kök och badrum, väggar målades om och golvet byttes ut. I mitten av oktober öppnade förskolan i sina nygamla lokaler. 4 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

4 Extra pengar Kirsebergs förskolor har fått del av det särskilda statsbidrag som regering har fattat beslut om. Bidraget ska användas för att öka personaltätheten på förskolorna och Kirsebergs förskolor får dela på 1,1 miljoner kronor för Varje förskola ökar med mellan 0,2 till 0,75 tjänster. En bilfri dag Den 22 september var det en bilfri dag i många länder över hela världen. Även i Kirseberg. Stadsdelsförvaltningen tog initiativ till ett kontrakt där invånare frivilligt kunde förbinda sig att inte använda bilen under hela dagen. Kontraktet spreds framför allt under höstmarknaden i Beijers park då över 100 personer skrev på. Tryggt på kvällar De boende i Kirseberg känner sig förhållandevis trygga när de rör sig ute på kvällen. Det är ett positivt besked i den trygghetsmätning som Malmö stad och polisen har genomfört. En medelstadsdel I Kirseberg svarar omkring 35 procent att de upplever otrygghet om de är ute ensamma en sen kväll, vilket är betydligt lägre än flera andra stadsdelar som hamnar över 50 procent. I övrigt är Kirseberg något av en medelstadsdel. Svaren ligger på ungefär samma procentnivå som hela Malmös, som på en nationell nivå har höga siffror. Svaren i undersökningen avspeglar den upplevda otryggheten och rädslan att utsättas för brott. Vilket är något annat än den verkliga risken. Låg risk Generellt kan man säga att otryggheten vida överstiger risken att drabbas för brott. Jag är av den uppfattningen att det vore bättre om vi alla rörde oss på stadens gator om kvällarna. Trygghet är något vi skapar tillsammans, säger Torsten Elofsson på Malmöpolisen. Fjärde året Det är fjärde året som en stor trygghetsundersökning görs av Malmö stad och Polisen. Ett litet urval, färre än 300 personer har svarat i varje stadsdel, betyder att siffrorna är något osäkra. Trygghetskonsulten Bo Enefalk menar dock att undersökningen ger en riktig bild av vilka tendenserna är: Det säger om utvecklingen går på rätt håll eller ej. Susanna Jönsson på miljöförvaltningen tycker om Beijers park för dess vilda karaktär. Kirseberg har rara arter Nu är Kirsebergs växtliv inventerat. Floran genomsöktes i somras och man fann två utrotningshotade arter: kalkkrassing och naverlönn. Susanna Jönsson, som arbetar med naturvård på miljöförvaltningen, berättar att ingen av arterna växer naturligt i Skåne. Kalkkrassingen finns på Öland och Gotland, men har också fått fäste i Kalkbrottet i Limhamn dit den sannolikt anlänt i samband med en stentransport. Kalkkrossingen har nu också hittats i Beijers park, som absolut inte är en naturlig växtplats för den. Det har säkert gått till på samma sätt. När man har spridit ut sten har det kommit med några frön och så har kalkkrassingen grott, berättar Susanna Jönsson. Den andra rödlistade arten som hittats är naverlönnen, som finns i några exemplar i Sege park kring förskolan. Susanna Jönsson tror att det troligaste är att de har spridit sig från en planterad naverlönn i någon trädgård i närheten. Den är också mycket ovanlig i vilt tillstånd. Susanna Jönsson tycker att Beijers park är ett positivt exempel på att också en park kan innehålla intressanta arter. Parker är ofta tuktade miljöer där allt oönskat av människan sorteras bort. I Beijers park växer tack vare dess vilda karaktär flera intressanta arter, berättar Susanna Jönsson: jättebalsamin, vildmorot, smalmålla, körsbärsplommon, äkta kastanj, gulreseda, rosenvial, såpnejlika, strandveronika, blå bolltistel, pricknattljus och strimsporre. I övrigt har de mest intressanta växterna hittats på vildvuxna ödetomer eller utmed vägar. Låter man ett område stå orört en tid händer det spännande saker direkt. Men det är inte varaktigt. Det kan vara borta några månader senare när tomten klipps. del i större projekt Inventeringen är en del i ett större projekt. Miljöförvaltningen testar ett arbetssätt med samverkan mellan olika avdelningar och har valt ut en stadsdel: Kirseberg. Hela projektet redovisas inför miljönämnden i november. Kirsebergstidningen återkommer till resultatet i nästa nummer. 6 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

5 Tvillingar med dubbel talang >>alla kring 20 år i segevång vet vilka tvillingarna är. gabrijela och lidija stojic syns och hörs.<< så har det alltid varit. Under några år var det på ett jobbigt vis. Nu har energin ett positivt utlopp: dansen och sången. Som r&b-duon Twins har de uppträtt på flera scener de senaste åren. De har också ställt upp i några tävlingar och vunnit. tillsammans med ett par kompisar håller de på med streetdance i Remix som tog hem tävlingen för unga dansare på Jeriko. Vilket ledde till ett uppdrag som dansare på hiphop-gruppen Advance Patrols senaste video. Fast mest uppmärksamhet rönte Gabrijela som ställde upp i TV 4:s talangtävling Idol och nådde uttagningen i Stockholm, där hon åkte ut i den sista gallringen. Alltså det var en bra erfarenhet. Men jag är besviken för jag fick inte ut mitt bästa. Jag fick en låt jag aldrig hade hört och skulle lära mig den på tre timmar. Och när jag sjöng...jag fick blackout, glömde texten. Det gick skitdåligt, säger Gabrijela och matar in det andra tuggummit på tio minuter. Men du var verkligen jätteduktig på de låtar du fick välja själv. Och man märker att det har betytt något. Självförtroendet är bättre nu, det är det faktiskt, säger Lidija som inte själv pallade ställa upp. Hon är storasyster med sex minuter, och den eftertänksamma medan Gabrijela är den impulsiva. Lidija är balladtjejen, Gabrijela vill ha tempo. lidija och gabrijela stojic, 19 år aktuell som: Nya artister familj: Mamma, pappa, två äldre bröder. favoritartist: Usher (Gabrijela), Mariah Carey och Celine Dion (Lidija). favoritplats i stadsdelen: Egentligen ingen, men på Kullen har vi varit mycket. PROFILEN hon gillar inte att känna krav på sig. Då kan det låsa sig. Alltså jag gillar att sjunga. Men jag vill göra det när jag själv vill. När andra vill att jag ska göra det, när det är tävling och så......då blir man nervös, fyller Gabrijela i......och då blir rösten alldeles...säger Lidija....liksom i-i-i, upp och ner, säger Gabrijela. Ja, precis. Det är helt hemskt, säger Lidija. Och så gapskrattar båda. men kraven. de har inte helt lätt med dem. Lidija och Gabrijela pendlar mellan världens bästa och sämsta självförtroende. Men talangen finns där, den har de haft sedan de var små, säger mamma Rosita som har anslutit sig i köket i den stora lägenheten på Smedjekullsgatan. Som två söta flickor i prinsessklänningar uppträdde tvillingarna redan i sexårsåldern på serbiska föreningen. De höll på med folkdans och började snart kuppa sig upp på scenen när kända sångare framträdde. Sedan fick de köra egna små nummer. Folk var helt galna...börjar Lidija...du vet på såna juggefester slänger folk upp pengar... fortsätter Gabrijela...vi kunde tjäna ett par tusen spänn på en kväll, avslutar Lidija. Gamla bilder visar två charmtroll som gärna smilar upp sig inför kameran. Så höll de på i flera år. De reste omkring med folkdansgänget och sjöng på fester. Sedan slutade de. mellan femman och sexan åkte de till morfar i Serbien som skämde bort dem hela sommaren. När de kom hem hade de gått upp flera kilo. Och de fortsatte gå upp i vikt. Då var det inte kul att stå på scenen längre. Inte mycket var kul över huvud taget. Skolan blev jobbig. Om Gabrijela och Lidija tidigare hade varit livliga blev de störiga. Så var det under hela högstadiet. Konflikter och misslyckanden på skolan och ständig fetmaångest. Det var inte så kul när någon kallade en ditt feta äckel, men man vägrade visa att man brydde sig. Så man blev ännu värre själv, säger Lidija. gabrijela berättar att hon tog för vana att dra flera tröjor på sig, så att inget skulle välla ut. Och så satt man alltid med jackan på sig, säger Lidija och inser i samma stund att hon har jackan på sig nu också, inomhus. de jobbiga tankarna finns där ännu. Lidija vill fortfarande gå ner några kilo, fast hon inte längre är överviktig. Det vände för fyra år sedan. Mamma Rosita började på viktväktarna. Gabrijela och Lidija följde efter och gick ned 15 kilo var. I samma veva började de på gymnasiet och slapp ifrån inkörda roller och mönster. Vi började på IV och där träffade vi för första gången lärare som stöttade oss. Alla andra har bara fått mig att känna mig värdelös, säger Gabrijela. På alla utvecklingssamtal och sånt var det bara sen ankomst där och stör lektionerna där, fortsätter Lidija. Men på gymnasiet byggde de upp en. Fick en att känna att man hade nåt, säger Gabrijela. Och gjorde man nåt fel så sa de till på ett bra sätt. Det kanske hade gått bättre om du hade gjort så, säger Lidija. Gabrijela igen: Vi fick jättemycket uppmuntran när vi ritade och så. För att vi var så kreativa. Och när de hörde oss sjunga sa de att vi verkligen hade talang. Tvillingarna började sjunga igen. Och nu var det egna låtar. En dag i tvättstugan fick Lidija en låt i huvudet, rusade upp och började spela den på pianot innan hon glömde bort den. Den följdes av flera. och så började de dansa. De ville motionera, men tyckte allt verkade tråkigt. Men dansa kunde de ju. De frågade på Kirsebergs fritidsgård om de fick låna en av de stora lokalerna där, vilket de fick. De hittar på egen koreografi och dansar ofta flera timmar i sträck. Dansen är kravlös och på så sätt mer rolig. Lidija säger att hon blir nervös även när hon dansar, men nervositeten går rakt ut i kroppen och sätter sig inte i magen eller halsen. Fast sången kommer ändå först. Det är det som är grunden, säger Gabrijela som vet att många känner till vilka Twins är och har sett eller hört dem. men de har inga bestämda planer för hur de ska komma vidare. De väntar på att rätt producent ska dyka upp. Efter en tävling är det alltid flera som hör av sig. Och de har gjort några inspelningar, men det har aldrig blivit riktigt lyckat. Producenten har inte varit tillräckligt engagerad eller inte haft så bra beats. Det skulle vara kul att en gång spela in en riktig låt. Något som verkligen låter bra. Det vill jag verkligen, säger Lidija. 8 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

6 Äppel, päppel... Ja, hur var det nu den gamla ramsan gick egentligen? När man strövar omkring bland villagatorna på Rostorp en dag på hösten, går tankarna av många anledningar till äpplen. Överallt i trädgårdarna kan man se vackra gamla fruktträd fulla av lysande röda äpplen. Och många av gatunamnen har fått sina namn efter äpplesorter med lång tradition inom svensk fruktodling. Åkerö, Stenkyrka, Kanike, Rossvik, Värnanäs, Sävstaholm, Ringsta och Oranie är namnen på äpplesorter som fått låna sina namn till gatorna på Rostorp. Speciellt Åkerö är ett äpple med anor långt tillbaka i tiden, det är en av våra äldsta äpplesorter. Moderträdet står ännu kvar vid Åkerö säteri i Södermanland. Där har det stått i över 300 år och bär faktiskt än idag de godaste frukter. Hur fick då gatorna sitt namn? Stadsingenjör Erik Bülow-Hübe var den person som planerade och projekterade området mellan åren och han är även upphovsnamn till gatunamnen. Till historien hör att många av de boende var mycket missnöjda med namnvalen. Man föreslog istället namn som Solrosgatan, Lobeliagatan, Lotusgatan och Snödroppsgatan. Så blev det nu inte. Rostorps första invånare var ofta mycket intresserade av trädgårdsodling. Man ställde til exempel upp på trädgårdsutställningar med gott resultat. Frukt och grönsaker var ett viktigt tillskott till hushållsekonomin. Äpplena lagrades ofta på vinden. Den frukt som ägaren inte kunde ta hand om såldes till olika frukthandlare som körde runt och köpte upp överskottet. Frukt av sämre kvalité kunde lämnas till musterier. text: charlotte högström med faktauppgifter från föreningen rostorps egna hems arkiv. Föräldrar syresätts på kurs En film visas. En irriterad pappa som ropar till sin lille son Sänk ljudet, jag har ett viktigt samtal. Vad gör han för fel? Och hur skulle han gjort istället?, frågar kursledaren Sari Olsson och stänger av tv:n. Det är föräldrautbildning i Kirseberg. Ett tjugotal föräldrar går varje torsdagskväll på studiecirkeln Syresättning för föräldrar, Vem bestämmer i familjen? som ordnas av Kirsebergs stadsdel. Dagens tema är förberedelse. Pappan borde inte skrikit till sin pojke, han borde gått in till honom och haft ögonkontakt, föreslår en mamma som svar på filmens dilemma. Flera nickar. Sen skulle han inte låta så irriterad på rösten och förberett pojken på att han behövde vara ifred, säger en pappa. Diskussion fortsätter i smågrupper. Det ger mycket att prata om vardagssituationer med andra, säger Lars-Ola Larsson som är på sjätte träffen med sin hustru Claudia Romero Larsson. Hon håller med: Ibland är det svårt att sätta gränser och veta hur man ska göra med barnen. Visst pratar man om barnuppfostran med andra, men inte så här djupt, säger hon. De har tre barn tillsammans, Lars- Ola ytterligare ett barn. Det är inte så lätt att veta varför det ibland fungerar, ibland inte. Nu tänker man efter mer hur man gör, säger Lars-Ola. Smart locka Efter förra veckan har han konstaterat att han faktiskt är föredömlig när det gäller nattningen: Jag brukar säga ska vi gå och läsa godnattsaga? i stället för Nu ska vi gå och lägga oss. Det fungerar jättebra, de älskar att höra saga och springer snabbt till tandborstningen. Kursen handlar om att få upp ögonen för hur man med enkla medel kan ändra dåliga beteenden. Men det ges inga färdiga svar, kursen går ut på att man själv ska fundera ut vad som passar en bäst. Vi vuxna kan skapa sådant kaos hemma utan att veta om det, säger kursledaren Sari Olsson. Nannyakuten? Ute i lekhallen härjar några medföljande barn. Det här är jättebra, diskussionerna är roliga. Både vi och våra barn går hit med glädje. Vi kallar det nannyakuten, skrattar Liza Petkovic. Bland de ämnen gruppen tagit upp under hösten finns bland annat beröm, konsekvenser, negativt beteende, självkontroll och problemlösning. Det finns inget facit på hur man ska vara som förälder. Tanken är att man här ska få tid att tänka till och resonera med andra föräldrar, säger kursledare Helen Larsson. Astrid, 5 månader, är yngsta deltagare på föräldrautbildningen, hon har följt med pappa Ulf Lundius. 10 Kirseberg nummer 3 november 2005 Kirseberg nummer 3 november

7 Vad ska vi hitta på? Minnen från höstfest Höstfesten i Beijers park bjöd på strålande väder och mycket folk. Här får du en möjlighet att minnas sensommaren med några bilder från marknaden. På den här sidan får du några spännande tips på aktiviteter. La Dolce Vita framfördes av Maria Åkerman och Dennis Nilsson från Teater Pix. Teater Pix körde en bejublad show på höstfesten. Här är det Fanny Ekelund som öser till Shirley Clamp och Min kärlek. Dansarna vid hennes sida heter Hampus Miörner och Annette Malmqvist. Många kom till Beijers park där flera av Kirsebergsföreningar upp sig. Karolina Lindberg och Bonnie Krantz dänger varandra i mattan i jujutsu. De tränar i Budokwaiföreningen i Kirseberg. Kirseberg nummer 3 november

8 KALENDARIUM november 11 nov musik i kyrkan med Musikhögskolans Barockklass. Kl nov backanatt, se särskild artikel 13 nov barnfilmer på teatern i Kirsebergs fritids- och kulturhus. Hajar som hajar. kl 14 Fritidskort krävs. 13 nov kirsebergskyrkan Meditationsgudstjänst kl nov kirsebergs bibliotek kl 19. Sven Stridsberg, geolog, berättar om Kirsebergs stadsdel för 560 miljoner år sedan, från forntid till nutid. Hur såg Kirseberg ut på forntiden? Människan är inte äldre än 3,5 miljoner år så Sven Stridsberg vår kunskap om vad föreläser i november. som hände under den långa resan hämtar vi från fossil och bergarter. Biljetter delas ut från den 2 november. 18 nov kirsebergskyrkan: Julia Sigova, piano & Regimantas Stankos, trombon. Framför musik av David, Stojkovski, Gröndahl, Leiburas, & Scriabin kl nov barnfilmer på teatern i Kirsebergs fritids- och kulturhus. Tarzan 2 20 nov kirsebergskyrkan 18:00 Gospelmässa, Gospel Glow. 23 november föreläsning för föräldrar om internetvärldens faror. Kl i Kirsebergsskolans aula. 25 nov kirsbergskyrkan: Hege Waldeland, violoncell. J.S. Bach: Svit nr 2 för solocello kl nov barnfilmer på Kirsebergsteatern kl 14. Shrek 2. Fritidskort krävs. 27 nov kirsbergskyrkan: Festmässa. Kirsebergs Kammarsångare och instrumentalister kl nov. kirsebergsbiblioteket kl 19. Matskribent Eja Nilsson berättar om Jul i andra länder kryddorna, maten och traditionerna. Provsmakning av ingredienser från jordens alla hörn. Biljetter delas ut från 16/11. december 4 dec kirsebergskyrkan: Adventsmässa kl 18. Morellerna. 11 dec kirsebergs fritids- och kulturhus. Julmarknad kl med hemtillverkade varor. Vill du sälja på hantverksmässan? Tag då kontakt med Carsten Dahlqvist eller carsten. 11 dec kirsebergskyrkan: Adventsmässa kl 18. Jazzensemble Stadsdelsfullmäktige sammanträder Välkommen till stadsdelsfullmäktiges möte på stadsdelsförvaltningen, Södra Bulltoftavägen 16. Onsdag 23 november klockan 14. Onsdag 14 december klockan 14. Stadsdelens budget I pausen bjuder vi på kaffe samtidigt som du får möjlighet att prata med dina politiker. Magdans och teater på Backanatt Lördagen den 12 november är det dags för årets Backanatt. Då går Kirsebergsborna man ur huse och kan njuta av magdansuppträde, Elvisimitation, tangodans, spöklabyrint och mycket mera. Det blir både gammalt och nytt i ett bra program. Vi räknar med att sälja fler knappar än förra året, säger Carsten Dahlqvist som är spindeln i nätet för Backanattsplaneringen. Knappen kostar 20 kronor och ger inträde till kvällens alla attraktioner. Backanatten arrangeras i år för trettonde gången. Många stationer är väl beprövade, men det finns en del nya också. I Sporthallen ordnas det till exempel disco för ungdomar för första gången, säger Carsten Dahlqvist. Först på kvällen är det disco för de mindre, senare för de större barnen. I år har man överlag lite bättre blandning på musiken under Backanatten, tidigare år har det varit en övervikt mot rockmusik. Det brukar komma massor med Kirsebergsbor, i alla åldrar från 3 år till 75 år. Här finns något som passar alla. Men vi vill gärna få ut ännu fler, gärna från resten av Malmö, säger Carsten Dahlqvist. Ur programmet: Loppet backaruset. Gå, lunka, löp i 5 kilometer genom Kirseberg och Segevång Fyrverkeri från Dalhems IP BK Flagg ordnar Kasedans till Reservlaget i klubbhuset, Dalhems IP Drogfritt disco för 8-12 åringar ordnar av Kirsebergs IF och Backalirarna, Kirsebergs Sporthall Drogfritt disco för åringar ordnar av Kirsebergs IF och Backalirarna, Kirsebergs Sporthall Antikvariat Sacher på Södra Bulltoftavägen har Bob Dylan utställning Lördagen den 12 november rådet full aktivitet på Kirseberg. Då är det Backanatten för trettonde året. Restaurang Mässingshornet har två scener: Innescenen går i Isadora. Ålder: 6-10 år Bluesens tecken, utescenen: Rockenroll Clownkavalkad med Jumping Joe Restaurang 46 har öppet till Sydbandet spelar upp Backakören underhåller: med en gnutta skratt till dans Bland näktergalar och sothöns. Musikalisk underhållning. På scen Österlin, Eriksson & Norlander Träffpunkten Hörnan öppet Iransk-svensk ungdomsorkester. Tecknarkören Grebborna Skrönor i natten med Juli Hammargren & Kevin Benn. Henrik Borgstrand sjunger Elvis. Favorit i ständig repris. Justin Time rockband Killar under 15 år. Leif Carlsson - Skånsk underhållning. Kirsebergsteatern öppen Kulturskolan har konsert. Körsång med kompband, Emmaus Björkå öppet dans, solosång och blockflöjtensemble i två timmar. I pausen Fiskdamm och porslinskross. kulturskolans serieteckningsvernissage Gryningsteatern visar smakprov ur vinterns musikal. Kirsebergs Fritids och Kulturhus Filmen Million Dollar Baby med Clint Eastwood. Kirsebergssalen öppen Lokale konstnären Arne Eriksson ställer ut fotografier och Kirsebergskyrkan målningar Kyrkans kafé är öppet Prova på lindans. Workshop med Helena Kågemark Gospel Glow Thailändsk restaurang öppnar i kaféet Sånger till nära och kära skrivna av Jan- Erik Elvisimitatören Henrik Bergstrand, känd från tv. Sääf. Medverkande: Marthina Wessman, sång, Istvan Gabor, Spöklabyrint i källaren med Östra Grevies saxofon och Jan-Erik Sääf, piano teaterskola Hoppet inom oss Sång: Yohanna Troell Piano: Prova på tango med Ulrika Selring. Mattias Nilsson Magdans med Oriental Dance Lady Lynette och Pekkanini, Theremine och sång Orkestern Gypsy Brothers spelar. Mellan programpunkterna är kyrkan öppen för ljuständning Hip Hop dansgruppen Remix och Flipzide uppträder. I B-salen: Utställning Budbärare av Iris Rothe. Biblioteket Hela programmet får du när du köper knappen på biblioteket, Pyssla med Elsa & Annika. Ålder:3-10 år. Tema Hörnan, kyrkan. hav och havsinvånare Du kan även hitta programmet på Malmö Stads hemsida, Den lilla sjöjungfrun av HC Andersen med sagofen under Kirseberg och arrangemang. INDEX Apoteket, Kirsebergs torg, Öppet: mån fre Arbetskollektivets hantverksbutik Sallerupsvägen 140 C, Öppet: mån, tis, tors, fre kl , ons kl Barnomsorgskö och placering , mån fre kl Biblioteket, Kronetorpsgatan 1, Öppettider för hösten: Mån-tis-ons 10-19, tors och fre Söndagsöppet kl Blickpunkt, Segevång, Kronetorpsg 82 A, Öppet: mån, tis, tors 9 16, ons 12 19, fre 9 14 Bokbussen, Danska vägen, tis kl Bulltofta företagsgrupp, Cederströmsgatan 1 Box 3010, Dalhems idrottsplats, Dalhemsgatan, Folktandvården, Kirsebergsskolan, Fritidsgården, Kronetorpsgatan 1, Öppet: mån fre kl 14 21, sön kl Fritidsverksamhet i Kirseberg, Försörjningsstöd och övrigt bistånd Södra Bulltoftavägen 16, Telefontid till socialsekreterare, mån fre Socialjouren, Hemvårdsinspektörer, Södra Bulltoftavägen , Ishallen Österhagsgatan 3, telefon Kirsebergs församling, Sperlingsgatan 11, Kirsebergshemmet, Simrisbanvägen 10 14, Medborgarkontor, Kronetorpsgatan 1, Öppettider i höst och vinter 2005: Mån 15-19, Tis-Tors och Fre Frågor om föreningar och idrott: Postens kundtjänst, Privatpersoner Sjukvårdsupplysningen, Sporthallen/Kirsebergs IF, Vattenverksgatan/Ö.Fäladsgatan Stadsdelsfullmäktige, Ordf. Eva Sjöstedt (s), Vice ordförande Käthe Berggren (m), Stadsdelsförvaltningen, Box 31 23, Malmö Besöksadress: Södra Bulltoftavägen 16 Öppet: mån fre 8 16, Vxl: , fax: , S:t Pauli församling, Kungsgatan 17, Träffpunkten Hörnan, Kirsebergs torg 9, Öppet: mån, ons fre kl , tis kl Träffpunkten Värnan, Ringgatan 5, Vårdcentralen, Simrisbanvägen 10 Tidsbeställning och rådgivning: Till sjukgymnast: Till BVC:

9 De bor i Anitas hus Familjen Christensson bor i Anita Ekbergs hus på Östra Fäladsgatan 29. hur känns det att bo i anita hus? Det känns väl bra. Visst är det lite kul och speciellt, men uppståndelsen kring det är inte så kul, säger Anders Christensson. Jag tycker inte det är så farligt mycket uppståndelse, säger Agneta Christensson. finns det några spår av anita? Nej, inte mer än att det på ovansidan av en innerdörr står Ekberg. märks det att ni bor i anitas hus? Det gör vi inte, hon har bott i vårt hus så brukar jag svara ibland. Men visst märks det emellanåt. En sen kväll ringde en engelsman på och frågade om det var Anitas hus. Och vi har haft besök av en Anitasamlare när han var i Malmö. En annan gång stod det två damer i trädgården och frågade om det var här Anita bott. Nu bor Agneta, Anders och Louise Christensson, med hunden Betty, i Anitas Ekbergs födelsehus. Sen är det rätt allmänt känt: jaså, det är ni som bor i Anitas hus brukar folk i området säga. ni verkar ta det med jämnmod? Ja, men ibland funderar jag på att svara nej, hon bodde i grannhuset. visste ni om det när ni köpte huset? Ja, vi hade letat efter hus på Rostorp ett tag och Anitas hus var allmänt känt. När vi skrivit på kontraktet sa säljaren att nu får ni vara beredda på att det kommer busslaster med folk som vill fotografera. Det har bara hänt en gång. vad säger ni om hon vill titta på sitt barndomshem? Min fru hade sagt ja, jag hade sagt nej. Tror jag, säger Anders Christensson. DE VANN ANITA FRÅN MALMÖ Vi fick massor av svar i förra numrets tävling. Jätteroligt! Vi frågade på vilken gata Anita Ekberg är född. Vi har dragit fem rätta svar som får boken Anita från Malmö. Grattis! katalin schmidt sabo, bo ressle, kaj magnusson, sara shah, karin sollén 16 Kirseberg nummer 3 november 2005

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid

UNGKULTURDIALOG. Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsrådet, Vänersborg 4 april 2007 Under 2 timmar samtalade vi med representanter för elevrådet i Vänersborg.

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Mitt bibliotek Hösten 2014

Mitt bibliotek Hösten 2014 Mitt bibliotek Hösten 2014 För dig som är runt 1 till 13 år Tillhör:... BIBLIOTEKEN I MÖLNDAL Skaffa lånekort! Har du hittat till vår fina bokbuss? Kom och hälsa på! Det här är jag: Jag heter... Jag gillar...

Läs mer

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland

Kardía. fåglar en sol. ett berg en gungställning. ett träd. en bro. gräs. en å. Substantiv. Hanna Hägerland Kardía fåglar en sol ett berg en gungställning ett träd en bro gräs en å Substantiv Hanna Hägerland Innehåll Vad är substantiv? 2 Substantivens ordlista 3 Ringa in substantiv 4 Substantiv i bestämd form

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Rymdresan. Äventyret börjar.

Rymdresan. Äventyret börjar. 1 Rymdresan Äventyret börjar. Isac är en helt vanlig kille på 15 år och är trött på morgonen och han älskar äpplen. Han har en katt som heter Snawboll 2. Han har ett kompisgäng också. I kompisgänget så

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 19 Fredag 20 maj 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 19 Fredag 20 maj 2011 NORRBOTTEN Vargen skjuten I söndags sköts en varg i närheten av Dockasberg i Boden. Vargen var på väg in i ett område med många renar. Det var Naturvårdsverket

Läs mer

Laila blandar. sina personliga favoriter

Laila blandar. sina personliga favoriter Laila blandar sina personliga favoriter Lite skandinavisk funkis och lite amerikansk villa, lite kitsch och lite gammaldags charm. När Laila Bagge Wahlgren och Niclas Wahlgren byggde sitt Trivselhus valde

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA

INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA PREMIÄR PÅ TEATER SAGOHUSET 6 MARS 2011 INSPIRATIONSMATERIAL TILL HIMMEL OCH PANNKAKA AV ISA SCHÖIER Regi och kostym Scenografi Ljusdesign Stalle Ahrreman Marta Cicionesi Ilkka Häikiö I rollerna Ulf Katten

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner.

Rockmusik. Sångsätt: Man sjunger ofta på starka och höga toner. Rockmusik Vanliga instrument: Elgitarr, elbas, trumset, synt. Vanligt i musiken: Musiken har ofta både verser och refränger. Det är vanligt med elgitarrsolon i musiken. Musiken låter: Hård, tuff. Den uttrycker

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED

BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED BIBLIOTEKEN I LOMMA & BJÄRRED PROGRAM BARN HÖSTEN 2014 SAGOSKOJ PÅ LOMMA BIBLIOTEK BIBLIOTEKEN! Sagostunder från 3 år Ingen föranmälan behövs Följ med Saga och Vilda Hilda in i sagornas förtrollade värld!

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015

Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet. Bröllop 2015 Jag fångar er kärlek, glädje och personlighet och ger er minnen för livet Bröllop 2015 Ert Bröllop & Er fotograf En bröllopsdag är en av de lyckligaste dagarna i våra liv. Med er under den dagen vill ni

Läs mer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer

Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer HANDLEDNING Eva och Claes en berättelse om våld och brott i nära relationer Utgiven mars 2014 av Polisen. Materialet är framtaget av Polisen i samarbete med Brottsförebyggande rådet, Brå. HANDLEDNING Eva

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING

FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING FÅNGAD AV NÄTET EN FILM OM NÄTMOBBNING >>Fångad av nätet

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Grön Flagg- rapport. Tema: Konsumtion. Munkebo förskola. Kontaktperson: Malin Sarri

Grön Flagg- rapport. Tema: Konsumtion. Munkebo förskola. Kontaktperson: Malin Sarri Grön Flagg- rapport Tema: Konsumtion Munkebo förskola Kontaktperson: Malin Sarri 1. Miljöråd a. Hur ofta har miljörådet träffats? Miljörådet, som består av pedagoger, har träffats fem gånger under det

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36

NYANS FILM 2015-04-26. EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv. Tredje versionen. Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 NYANS FILM 2015-04-26 EN UPPSTIGNING Ett kortfilmsmanus av Marcus Berguv Tredje versionen Kontakt: nyansfilm@marcusberguv.se +46 702 92 03 36 1. EXT. BALKONGEN- DAG, 70 år, står på balkongen, rökandes

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén

med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén med många hästkrafter under huven av Johanna Uddén 14 Jag har tänkt på det mycket. Varför är jag så arg? Det är svårt att ändra på, men jag har faktiskt mjuknat med åren. Ja, inte är den särskilt cool,

Läs mer

BJÖRN SKIFS KUNSKAPSSÖKT AV: HELENA CARLSSON I KLASS 84 HÖSTEN-98 DAGFOLKHÖGSKOLAN

BJÖRN SKIFS KUNSKAPSSÖKT AV: HELENA CARLSSON I KLASS 84 HÖSTEN-98 DAGFOLKHÖGSKOLAN BJÖRN SKIFS KUNSKAPSSÖKT AV: HELENA CARLSSON I KLASS 84 HÖSTEN-98 DAGFOLKHÖGSKOLAN 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning. sid. 1 Familj och ursprung. sid. 2 Igenkänd och förföljd sid. 2 Artisteri sid. 3 Skådespeleri

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK This is a document containing all the grammar explanations and examples from the website www.svenska.digital ADJEKTIV A - Normal konstruktion: en X ett X + t många X + a den X

Läs mer

Norsjö kommunblad april 2013

Norsjö kommunblad april 2013 Norsjö kommunblad april 2013 Norsjödagen på Berättarfestivalen Onsdag den 24 april är Norsjö med på Berättarfestivalen i Skellefteå. Norsjö har ett eget program hela dagen på Nordanås caféscen. För att

Läs mer

Dagbok. Namn. Av: Agnes

Dagbok. Namn. Av: Agnes Dagbok Namn Av: Agnes Alex Lou Crazy Tristan Gänget Chloe Ken Rektorn Det här är några som kommer att vara med i dena bok. 1 2 Augusti. Tisdag Kära dagbok eller något jag vet inte riktigt. Jag har aldrig

Läs mer

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING

VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING VIOLETTA - KARAKTÄRSBESKRIVNING Premiär måndagen den 14 oktober klockan 16.00 - Höstens nya must- see serie VIOLETTA Violetta är en smart och levnadsglad tjej. Hon har en fantastisk sångröst som hon ärvt

Läs mer

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet...

Måndag!!! För att kolla på centrallasarettets hemsida, klicka här Hejdå! En bild på centrallasarettet... Måndag!!! Jag har valt att praoa på centrallasarettet på kirurgmottagningen! Dagen började klockan 8 på morgonen. Jag kom till entréhallen där jag blev hämtad av två kvinnor som heter Cecilia och Kerstin.

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen.

Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Kvalitets redovisning för Notens Förskola 2013 2014 Grundfakta: På Trumman har vi haft 16 barn i åldrarna 2-4 år. Under året har fyra pedagoger arbetat i barngruppen. Vi har delat in gruppen i två åldersgrupper

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen

I SKOLAN NYHETSBREV. Tema: förskolor. Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen I SKOLAN NYHETSBREV Ett nyhetsbrev från Barn- och utbildningsförvaltningen Tema: förskolor Nummer 2 November 2014 Barn- och utbildningsförvaltningen Köpmangatan 14 861 82 Timrå Växel: 060-16 31 00 Från

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet Datum för tentamen 2011-01-15 Sal (1) Om tentan går i flera salar ska du bifoga ett försättsblad till varje sal och ringa in vilken sal som

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November

FRITIDSPROGRAM November FRITIDSPROGRAM November 2013 En månad fylld av DANS 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer med funktionsnedsättning i

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Ingenstans att ta vägen

Ingenstans att ta vägen Ingenstans att ta vägen Vi har läst en artikel som handlar om en kille utan hem, pengar och arbete. Han kan inte svenska och bor på ett akutboende. Velibor, som han heter, tycker att man borde få mer hjälp

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr MÅNDAG 11/2 12.00 15.00 T-shirt verkstad 12.30 13.00 Dans med Nia Explosion! Kom och utforska din kropp och ditt sinne genom rörelse. Nia, en möjlighet att röra dig på många olika sätt till härlig musik.

Läs mer

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert

Upptäck naturen! 3. Naturens konsert 3. Naturens konsert På våren och försommaren sjunger fågelhanarna. De lockar till sig honor och hävdar revir genom att sjunga. Honorna väljer kräset den som sjunger mest och bäst. Senare på sommaren tystnar

Läs mer

Värden hjälpte dem att skiljas

Värden hjälpte dem att skiljas Värden hjälpte dem att skiljas När Eva och Jake Palm skulle skiljas fick de hjälp av sin hyresvärd. Jake kunde flytta till en trea ett stenkast bort medan Eva bodde kvar. Det gjorde skilsmässan lättare.

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert

Evenemangslista. Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Evenemangslista Värmlandsoperan: 2 maj kl. 13.00 Gamla Wermlandsbanken, Forum Kammarkonsert Folkrörelsernas arkiv för Värmland firar 60-årsjubileum fredagen den 8 maj 2009 kl 14.00 i Arkivcentrum Värmland,

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013

FEBRUARI 2013. Kvar i Östersund. den 23 februari 2013. VM stafett. den 15 februari 2013 FEBRUARI 2013 Kvar i Östersund den 23 februari 2013 Har nu hunnit vara hemma några dagar efter VM som var en stor upplevelse för min del, tiden hemma har bestått till största delen av vila och återhämtning

Läs mer

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap }

VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! { ledarskap } { ledarskap } VAD HAR PERSONER SOM WALT DISNEY, OPRAH WINFREY, STEVE JOBS OCH ELVIS PRESLEY GEMENSAMT? JO, DE HAR ALLA MISSLYCKATS. VILL DU LYCKAS? VÅGA MISSLYCKAS! V isste du att de flesta framgångsrika

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Martin Widmark Christina Alvner

Martin Widmark Christina Alvner Ne ly Rapp monsteragent: Vampyrernas bal Martin Widmark Christina Alvner Kapitel 1 Hälsningar från DU-VET-VEM Nelly! Sträck på dig! In med magen! Upp med hakan! Jag gjorde som jag blev tillsagd och försökte

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt.

DRÖMHUSET. Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR. Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. TORGET, RINKEBY DRÖMHUSET Veckans höjdpunkt: TRAKTORNS LAMPOR Gruppens projekt vår Närmiljö Rinkeby rullar på för fullt. Traktorerna i området är fortfarande det mest intressanta för barnen. För att utöka

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Nytt från Blekinge spelmansförbund

Nytt från Blekinge spelmansförbund Nytt från Blekinge spelmansförbund Juli 2015 Rapport från SSRs årsmöte Skånes spelmansförbund stod som värdar för årets årsmöte inom SSR. Mötet hölls på Sundsgården i Helsingborg. Det enda som var utöver

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer