Prislista för allmän- och specialisttandvård Kod Åtgärd Pris allmäntandvård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård"

Transkript

1 lista för allmän- och Kod Åtgärd Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr 775 kr 775 kr 775 kr 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 375 kr 340 kr 400 kr 420 kr 107 Omfattande akut el komp. us,tdl 900 kr 970 kr kr kr 108a Utredning inklusive undersökning utförd av tdl, enklare kr kr kr kr 108 Utredning inklusive undersökning utförd av tdl kr kr kr kr 111 Basundersökning utförd av tandhygienist 570 kr 570 kr 112 Bas-us med fullständig parod-us. Utförd av tandhygienist 755 kr 755 kr 113 Akut eller annan us utförd av tandhygienist 240 kr 240 kr 114 Kompletterande parod us eller kariesutredning utförd av tandhygienist 520 kr 520 kr 115a Konsultation spec, enklare 550 kr 820 kr 115 Konsultation spec. 900 kr 820 kr 116 Konsultation spec.omfattande kr kr 121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr 45 kr 60 kr 55 kr 122 Röntgenundersökning, delstatus 240 kr 220 kr 300 kr 350 kr 123 Röntgenundersökning, helstatus 750 kr 755 kr 930 kr kr 124 Panoramaröntgen 565 kr 485 kr 600 kr 735 kr 125 Röntgenundersökning, extraoral 470 kr 475 kr 600 kr 725 kr 126 Röntgenundersökning, omfattande 900 kr 915 kr kr kr 131 Tomografius, en kvadrant 905 kr kr kr 132 Tomografius, två kvadranter kr kr kr 133 Tomografius, tre kvadranter,sinus,käkled eller traumautredning kr kr kr 134 Tomografius, fyra kvadranter kr kr kr 141 Studiemodell för behandlingsplanering 700 kr 575 kr 700 kr 575 kr 141a Studiemodell för behandlingsplanering, ssk tidskrävande 800 kr 575 kr kr 575 kr 161 Salivsekretionsmätning 520 kr 530 kr 520 kr 530 kr 162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 600 kr 300 kr 600 kr 300 kr 163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) kr kr kr kr 1

2 Kod Åtgärd Sjukdomsförebyggande åtgärder 201 Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 385 kr 410 kr 415 kr 410 kr 204 Profylaxskena, per skena kr 715 kr kr 715 kr 205 Fluorbehandl.inkl.prof.tandreng., kortare behandlingstid. 145 kr 150 kr 145 kr 150 kr 206 Fluorbehandl.inkl.prof.tandreng. 285 kr 300 kr 285 kr 300 kr Sjukdomsbehandlande åtgärder 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 400 kr 375 kr 435 kr 455 kr 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 730 kr 700 kr 900 kr 860 kr 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling kr kr kr kr 311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. 385 kr 420 kr 425 kr 420 kr 312 Uppföljande info el instr vid munhälsorel.sjukdomar el problem 175 kr 150 kr 175 kr 150 kr 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer. 920 kr 920 kr kr kr 314 Beteendemedicinsk behandling 425 kr 425 kr 880 kr 880 kr 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 350 kr 455 kr 425 kr 455 kr 322 Stegvis exkavering kr kr kr kr 341a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Kortare tid. 200 kr 440 kr 300 kr 630 kr 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. 435 kr 440 kr 500 kr 630 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning. 825 kr 900 kr 900 kr kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling kr kr kr kr 362 Lustgassedering, per gång 775 kr 780 kr 900 kr 780 kr Kirurgiska åtgärder 401 Tanduttagning, en tand 975 kr 925 kr kr kr 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand kr kr kr kr 403 Tanduttagning tillkommande enkel 160 kr 170 kr 185 kr 210 kr 404 Kirurgiskt avläsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle kr kr kr kr 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi kr kr kr kr 406 Tanduttagning, övertalig tand kr 925 kr kr kr 407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle kr kr kr kr 2

3 Kod Åtgärd Implantatkirurgiska åtgärder 420 Implantat, per styck kr kr kr kr 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat kr kr kr kr 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik kr kr kr kr 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat kr kr kr kr 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik kr kr kr kr 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat kr kr kr kr 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik kr kr kr kr 427 Benaugmentation med egen benvävnad,per operationstillfälle kr kr 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial,per operationstillfälle kr kr 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle kr kr kr kr 430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi,tilläggsåtgärd kr 945 kr kr kr 435 Avlägsnande av ett implantat kr 925 kr kr kr 436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 155 kr 170 kr 185 kr 200 kr Parodontalkirurgiska åtgärder 441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle kr kr kr kr 441a Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle, ssk tidskrävande kr kr kr kr 442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle kr kr kr kr 443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle kr kr kr kr 443a Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle, ssk tidskrävande kr kr kr kr 3

4 444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle,ssk tidskrävande 445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Kod Åtgärd kr kr kr kr kr kr kr kr 446 Rekonstruktiv behandling med membran eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr kr kr kr 447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr kr kr kr 448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstilfälle 685 kr 685 kr 845 kr 845 kr 480 Kontroll av koagulation,tilläggsåtgärd 290 kr 290 kr 290 kr 290 kr Rotbehandlingsåtgärder 501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal kr kr kr kr 502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler kr kr kr kr 503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler kr kr kr kr 504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler kr kr kr kr 521 Akut endodontisk behandling kr 720 kr kr 880 kr 522 Komplicerad kanallokalisation kr 705 kr kr 865 kr 523 Stiftborttagning kr kr kr kr 541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle kr kr kr kr 542 Apikalkirurgisk behanling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 935 kr 935 kr kr kr Bettfysiologiska åtgärder 601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, per skena kr kr kr kr 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, per skena kr kr kr kr 603 Reponeringsskena, per skena kr kr kr kr 604 Mjukplastskena, lab.framställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena kr kr kr kr 606 Motorisk aktivering 450 kr 450 kr 560 kr 560 kr 4

5 Kod Åtgärd 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 665 kr 665 kr 825 kr 825 kr Reparativa åtgärder 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 615 kr 555 kr 615 kr 555 kr 702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 995 kr 885 kr 995 kr 885 kr 703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand kr kr kr kr 704a Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel 495 kr 715 kr 495 kr 715 kr 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 995 kr 715 kr 995 kr 715 kr 705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar kr kr kr kr 706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar kr kr kr kr 707 Krona i plastiskt material, klinikframställd kr kr kr kr 708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 625 kr 505 kr 625 kr 505 kr Protetiska åtgärder 800 Permanent tandstödd krona, en per käke kr kr kr kr 800a Permanent tandstödd krona, en per käke, komplicerad kr kr kr kr 801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke kr kr kr kr 801a Permanent tandstödd krona, flera i samma käke,komplicerad kr kr kr kr 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift kr kr kr kr 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift kr kr kr kr 804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led kr kr kr kr 805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd kr kr kr kr 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes kr kr kr kr 807 Semipermanent krona eller hängande led, per led kr kr kr kr 808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner kr kr kr kr 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led kr 930 kr kr kr Reparation av tandstödd protetik 811 Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd. 510 kr 420 kr 530 kr 520 kr 812 Reparation av krona eller bro,utan tandteknisk insats kr kr kr kr 813 Broreparation med tandteknisk insats kr kr kr kr 5

6 Kod Åtgärd 814 Broreparation med tandteknisk insats,omfattande kr kr kr kr 815 Sadelkrona kr kr kr kr 820 Avtagbar protetik 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder kr kr kr kr 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder kr kr kr kr 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad kr kr kr kr 825 Komplicerad partiell protes med kr kr kr kr 826 stöd Attachments, av urtagskrona, per styck, innerkrona material 90 kr 90 kr 100 kr 90 kr 827 Hel underkäksprotes kr kr kr kr 828 Hel överkäksprotes kr kr kr kr 829 Immediatprotes, hel käke kr kr kr kr Reparation av avtagbar protes 831 Justering av avtagbar protes 325 kr 345 kr 390 kr 425 kr 831a Justering av avtagbar protes, ssk tidskrävande kr 345 kr kr 425 kr 832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand kr kr kr kr 833 Rebasering av protes kr kr kr kr 833a Rebasering av protes, ssk tidskrävande kr kr kr kr 834 Lagning av protes där avtryck krävs kr kr kr kr 834a Lagning av protes där avtryck krävs, ssk tidskrävande kr kr kr kr 835 Rebasering och lagning av protes kr kr kr kr 835a Rebasering och lagning av protes, ssk tidskrävande kr kr kr kr 836 Komplicerad lagning av protes kr kr kr kr 836a Komplicerad lagning av protes., ssk tidskrävande kr kr kr kr 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes kr kr kr kr 837a Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes, ssk tidskrävande kr kr kr kr 839 Inmontering av förankringselement kr kr kr kr Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning kr kr kr kr 6

7 Kod Åtgärd 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering kr kr kr kr 847 Klammerplåt kr kr kr kr 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 615 kr 505 kr 700 kr 625 kr Implantatprotetiska åtgärder 850 Implantatförankrad krona, en per käke kr kr kr kr 850a Implantatförankrad krona, en per käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr 852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke kr kr kr kr 852a Implantatförankrad krona, flera i samma käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr 853 Hängande led vid implantatförankrad bro kr kr kr kr 854 Semipermanent krona el hängande led på impl.per led kr kr kr kr 855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på impl,per impl 295 kr 410 kr 295 kr 410 kr 856 Långtidstemporär labkrona el hängande led på impl, per led kr kr kr kr 857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemp.labkrona på impl,per implantat 255 kr 360 kr 255 kr 360 kr 858 Distans inklusive centrumskruv, per styck kr kr kr kr 861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat kr kr kr kr 862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat kr kr kr kr 863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler kr kr kr kr 865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler kr kr kr kr 871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat kr kr kr kr 872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat kr kr kr kr 873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler kr kr kr kr 874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat kr kr kr kr 7

8 874a Kod Åtgärd Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat, ssk tidskrävande kr kr kr kr 875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat kr kr kr kr 875a Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat, ssk tidskrävande kr kr kr kr 876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat kr kr kr kr 876a Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat, ssk tidskrävande kr kr kr kr 877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement kr kr kr kr 878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 450 kr 265 kr 450 kr 265 kr Reparation av implantat och implantatretinerad protetik 880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstuktioner på ett till två implantat kr kr kr kr 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande kr kr kr kr 882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat kr kr kr kr 883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats kr kr kr kr 883a Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats, komplicerad kr kr kr kr 884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs kr kr kr kr 884a Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där kr kr kr kr 888 omfattande Fästskruv, per tandteknisk styck insats 200 kr 170 kr 200 kr 170 kr 889 Centrumskruv, per styck 600 kr 590 kr 600 kr 590 kr 890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat kr kr kr kr Tandreglering 901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år kr kr 901S Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år kr kr 8

9 Kod Åtgärd 902 Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 902S Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 903 Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 903S Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år kr kr 904S Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år kr kr 905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år kr kr 905S Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år kr kr 906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 906S Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 907 Tandreglering, två käkar,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 907S Tandreglering, två käkar,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år kr kr 908S Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år kr kr Utbytesåtgärder 921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 921a Utbytesåtgärd. Krona, komplicerad, i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 922a Utbytesåtgärd. Krona, komplicerad, i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 9

10 925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid diagnos/tillstånd 5031 eller Implantat ingår. 925a Utbytesåtgärd. sker mot Operation åtgärd 801. Kod Åtgärd kr kr kr kr avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning (enstegsteknik) vid diagnos/tillstånd 5031 eller Implantat ingår. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036.Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd kr kr kr kr 926a Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat med individuell distans vid tillstånd 5031 eller Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd kr kr kr kr 928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036,när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 928a Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning(enstegsteknik) vid tillstånd 5031 eller 5036,när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 10

11 929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbyte sker mot åtgärd a Kod Åtgärd kr kr kr kr Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat med individuell distans vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka. Utbyte sker mot åtgärd 804 och två åtgärd kr kr kr kr 941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd kr kr kr kr Egna åtgärder 52 Enytsfyllning med amalgam 470 kr Finns ej 470 kr Finns ej 53 Flerytsfyllning med amalgam 940 kr Finns ej 940 kr Finns ej 57 Amalgamkrona kr Finns ej kr Finns ej 951 Sedering med kortverkande preparat på kliniken, per tillfälle 940 kr Finns ej 940 kr Finns ej 952 Narkostillägg, per tillfälle kr Finns ej kr Finns ej 9001 Merkostnad, material Enl faktura Finns ej Enl faktura Finns ej 9002 Övrig behandling, per timma kr Finns ej kr Finns ej 9003 Tandskydd kr Finns ej kr Finns ej 9004 Snarkskena kr Finns ej kr Finns ej 9005 Skriftligt intyg, enkel 680 kr Finns ej 680 kr Finns ej 9005a Skriftligt intyg, omfattande kr Finns ej kr Finns ej 9011 Kort information o instruktion munhygien 130 kr Finns ej 130 kr Finns ej 9012 Munskärm kr Finns ej kr Finns ej 9013 Gomplatta kr Finns ej kr Finns ej 9014 Tillägg för metallkeramisk helkäksbro kr Finns ej kr Finns ej 9015 Tandhälsokontroll utförd av tandsköterska, barntandvård. 11

12 9016 Orosanmälan på barn och ungdomar till kommunens socialförvaltning Uteblivande 904UB Uteblivande, sent återbud, 905UB 905UBa 905SUB 905SUBa 888BT 889BT Kod Åtgärd barntandvård 250 kr Finns ej 250 kr Finns ej Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, per tillfälle 30 min 350 kr Finns ej Finns ej Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, per tillfälle,planerad behandlingstid längre än 30 min. 700 kr Finns ej Finns ej Uteblivande, sent återbud, hos specialist, vuxentandvård, per tillfälle 30 min Finns ej 500 kr Finns ej Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, per tillfälle,planerad behandlingstid längre än 30 min. Finns ej kr Finns ej Borttappad tandställning/bettskena, första gången 600 kr Finns ej 600 kr Finns ej Borttappad tandställning/bettskena, andra gången hela tt-fakturan Enl faktura Finns ej Enl faktura Finns ej Vid akuttandvård som tandläkare meddelar på obekväm tid utan samband med sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50%. Med obekväm tid förstås lör- söneller helgdag samt tid efter klockan på vardag. Med helgdag jämställs påsk- pingstmidsommar- jul- och nyårsafton. 12

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 30-74 år = 150 kronor per år Särskilt

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. "För patienten i centrum" Prislista

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. För patienten i centrum Prislista "För patienten i centrum" lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

prislista Allmäntandvård

prislista Allmäntandvård lista Allmäntandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista 2015. Utskriftsdatum: 2015-06-27. Refpris specialist

Prislista 2015. Utskriftsdatum: 2015-06-27. Refpris specialist Utskriftsdatum: 215-6-27 Prislista 215 11 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 11 12 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 12 73 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0

Prislista20150522CN. 116e Konsultation specialisttandvård, omfattande 0 Prislista2050522CN Referens Sida /8 Utskriven 5-05-22 0:02 0 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 02 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 03 Kompletterande undersökning

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Malmös mest nöjda patienter! Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder Sjukdomsbehandlande åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder Sjukdomsbehandlande åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103 Kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 340 107-0 Omfattande kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne. Gäller från 1 september 2014

Prislista. Folktandvården Skåne. Gäller från 1 september 2014 lista Folktandvården Skåne Gäller från 1 september 2014 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av Regionfullmäktige i Region

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01

Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdstaxa för Folktandvården Kronoberg 2011 01 01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdscheck 30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15 000

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011

Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Prislista för Tandvårdsgruppen. Gäller från den 1 september 2011 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt

Läs mer

Tandläkare Christer Jonsson

Tandläkare Christer Jonsson Prislista Tandläkare Christer Jonsson Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

Priskod Beskrivning Låg Medium Hög

Priskod Beskrivning Låg Medium Hög Priskod Beskrivning Låg Medium Hög sek sek sek premed Premediciniering inför tandbehandling 700 p362 Lustgassedering, per gång 904 p601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation,

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

TANDVÅRDSTAXA. Folktandvården i Blekinge Allmän- och specialisttandvård 2014-10-07

TANDVÅRDSTAXA. Folktandvården i Blekinge Allmän- och specialisttandvård 2014-10-07 TANDVÅRDSTAXA Folktandvården i Blekinge Allmän- och specialisttandvård 2014-10-07 Innehåll Prislista allmäntandvård för Folktandvården i Blekinge 3 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Undersökande åtgärder Åtgärrds Nummer Åtgärrdsbeskrivning Pris Subventions belopp 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 615 615 102 Fullständig

Läs mer

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900

Prislista. 024 Åtgärdspaket innehåller: 801 - Krona för tand nr 4-8 4 615 5 900 Sida 1/6 Utskriven 1-5-4 16:25 21 Åtgärdspaket innehåller: 81 - Krona för tand nr 1-3 4 615 5 9 22 Åtgärdspaket innehåller: 81, 82 - Krona för tand nr 1-3 7 455 9 23 Åtgärdspaket innehåller: 81, 83 - Krona

Läs mer

TANDVÅRDSTAXA 2015. Tandvårdstaxa. Allmäntandvård och specialisttandvård Kod Åtgärd Allmäntandvård

TANDVÅRDSTAXA 2015. Tandvårdstaxa. Allmäntandvård och specialisttandvård Kod Åtgärd Allmäntandvård Tandvårdstaxa Allmäntandvård och specialisttandvård Kod Åtgärd Allmäntandvård Referenspris Allmän tandvård Specialisttandvård Referenspris Specialist Undersökningsåtgärder 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från 1 september 2013 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av Regionfullmäktige i Region

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2011-11-01 Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Ersättningslistan anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Listan

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Åtgärder, prislista Sida 1/8 Utskriven 12-05-31 15:37 Åtgärd Beskrivning FK-referens Vårt

Åtgärder, prislista Sida 1/8 Utskriven 12-05-31 15:37 Åtgärd Beskrivning FK-referens Vårt Sida 1/8 04 Förseningsavgift 0 05 Studiemodell 832 051 1 x 801, 1 x 804 - Krona med ett hängande led 6 805 6 715 052 1 x 801, 2 x 804 - Krona med två hängande led 8 840 8 720 053 2 x 804 - Två hängande

Läs mer

Prislista. Folktandvården Skåne

Prislista. Folktandvården Skåne Prislista Folktandvården Skåne Gäller från 1 januari 2012 1 Folktandvården Skånes prislista Så beslutas Folktandvården Skånes priser Folktandvården Skånes priser är beslutade av regionfullmäktige i Region

Läs mer

Kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand/problem

Kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand/problem 歯 科 治 療 費 推 薦 価 格 表 Stockholm. 2012 年 現 在 Kod Undersökning Pris 04 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme 960 07 Narkos 6 958 07-1 IV-sedering 3 812 07-2 Sedering övervakad av narkosläkare

Läs mer

PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401

PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401 PRISLISTA SPECIALISTTANDVÅRD 20120401 Folktandvården Sörmland lämnar 2 års garanti på fasta protetiska arbeten samt 1 års garanti på avtagbar protetik, permanenta fyllningar och rotfyllningar Vid behov

Läs mer

PRISLISTA 2009. Undersökning

PRISLISTA 2009. Undersökning Undersökning I undersökningsåtgärderna ingår: - upptagande av anamnes- och statusuppgifter som är nödvändiga för undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa - i förekommande

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007

Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Folktandvården Gävleborgs tandvårdstaxa 1 April 2007 Bastandvård 1. Undersökning, diagnostik, rådgivning m.m. Avgift Grund- Patavg Grund- Patavg 111 Undersökning 20-29 år 535 106 429 112 Undersökning helprotes

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01

Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller från 2006-01-01 Prislista Folktandvården i Västra Götalandsregionen Gäller I denna prislista presenteras priserna för Folktandvården i Västra Götalandsregionen. Samtliga folktandvårdskliniker inom Regionen tillämpar samma

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa

Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1998:35) för verkställigheten av förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa Inledande bestämmelser 1 I denna författning ges föreskrifter om tandvård

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om tandvårdstaxa; SFS 1998:1337 Utkom från trycket den 10 november 1998 utfärdad den 29 oktober 1998. Regeringen föreskriver följande. Tandvård i allmänhet 1 Föreskrifterna

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Riksförsäkringsverkets författningssamling

Riksförsäkringsverkets författningssamling RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1998:35 Utkom från trycket den 3 december 1998 Riksförsäkringsverkets föreskrifter för verkställigheten

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och. läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt.

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och. läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling ISSN 2000-5520 Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:193 Utkom från trycket den 7 maj 2008 utfärdad den 24 april 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), översänder härmed förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), översänder härmed förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd. 1 (152) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket VVår beteckning 455/2010 Solna 2010-02-16 Enligt sändlista REMISS Förslag ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1.1.2015

ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1.1.2015 ÅTGÄRDSKATALOG FÖR TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1.1.2015 ALLMÄNNA ANVISNINGAR 1 Åtgärdsarvode betalas i samband med besök för varje i åtgärdskatalogen nämnd åtgärd som tandläkaren utför, om inget annat

Läs mer

Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin

Termkonferens, Uddevalla. 24 september 2009 Lars Sjödin Termkonferens, Uddevalla 24 september 2009 Lars Sjödin Rubriken i programmet Nuvarande och kommande diagnosregister i det nya statliga tandvårdsstödet Nuvarande och kommande föreskrift (TLVFS) om statligt

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), översänder härmed förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), översänder härmed förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd. 1 (3) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Stockholm 2014-02-18 D nr 565/2013 Enligt sändlista REMISS Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se

Detta företag är medlem i Privattandläkarna Läs mer på www.ptl.se A Amalgam Material för tandfyllning, en blandning av silver, kvicksilver med mera, används mycket sällan idag. Analgetika Smärtstillande preparat. Anestesi Bedövning. Antibiotika Bakteriedödande preparat,

Läs mer

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast

LE NATURLIGT IGEN. www.naturligt-attraktiv.se. Ny livskvalitet med. nya tänder som sitter fast LE NATURLIGT IGEN Ny livskvalitet med nya tänder som sitter fast www.naturligt-attraktiv.se innehåll Tandimplantat 2 Vad är ett tandimplantat? 4 Fördelar med tandimplantat 5 När kan tandimplantat sättas

Läs mer

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi

Tandvård för papperslösa. Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Tandvård för papperslösa Tandläkare: Sara Rangmar & Shiva Raoufi Regler för papperslösa inom folktandvården Fri och regelbunden tandvård för patienter under 18 års ålder på samma sätt som det gäller för

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet

Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Göran Friman Leg. Tandläkare Karolinska Institutet Karlstads universitet Mobil klinik komplett vårdutbud Mobil utrustning komplett vårdutbud Bärbar utrustning begränsat vårdutbud 2013-03-21 Göran Friman

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla

Ett tandvårdsstöd för alla Bilagedel Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BETÄNKANDE AV UTREDNINGEN OM ETT FÖRBÄTTRAT TANDVÅRDSSTÖD SOU 2015:76 Innehåll Bilaga 2 Den vuxna befolkningens tandvårdskonsumtion och

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia

Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia Kvalitetsberättelse: Klinikens bakgrund och historia Dentalkompaniet startades av leg. tandläkaren Hans- Olof Örnerfeldt 1994 då verksamheten togs över efter leg tandläkare Jan Svensson som drivit kliniken

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

EPI-norr 1991 2001 2011

EPI-norr 1991 2001 2011 EPI-norr 1991 2001 2011 En undersökning av vuxna norrbottningars munhälsa, deras upplevelser av och attityder till tandvården samt en bedömning av vårdbehovet ISBN 978-91-637-4149-4 Luleå Grafiska, Luleå

Läs mer

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation.

Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. Behandling av stora bettfel med ortognat kirurgi/ tandreglering och käkoperation. 2012-03-01 1 Information om behandling av bettfel som behandlas med tandreglering och käkoperation Sammanfattning av den

Läs mer

Etik och implantatprotetik

Etik och implantatprotetik Etik och implantatprotetik stig karlsson Bakgrund Implantatmarknaden i dag präglas av en många gånger intensiv marknadsföring riktad mot tandläkarna, men även direkt mot patienterna. Tandläkarna utlovas

Läs mer

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1

Som naturliga tänder. 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 Som naturliga tänder 78330-SE-1208_Patientbroschyr.indd 1 2012-08-09 14.41 DENTSPLY Implants har en lång tradition av forskning och produkt utveckling. Omfattande vetenskaplig dokumentation och kliniska

Läs mer

Upptäck Torbjörns Team

Upptäck Torbjörns Team Upptäck Torbjörns Team Låt oss berätta om det vi jobbar med på Torbjörns Team Åkessonskenan Åkessonskenan är en klassisk bettfysiologisk bettskena som gör sitt jobb utan att göra så mycket väsen av sig.

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder

NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA. Behandlingsmetoder NobelEsthetics DITT LEENDE FÖRTJÄNAR DET ALLRA BÄSTA Behandlingsmetoder Implantatstödda tandersättningar ser ut som, känns som och fungerar som naturliga tänder Krona Tandkött Tandrot Tandimplantat Käkben

Läs mer

Det här stödet utgår till din tandvård

Det här stödet utgår till din tandvård Din trygghet Din trygghet Som patient ska du känna dig trygg och välinformerad när du besöker din privattandläkare. Privattandläkarens ledstjärna är att erbjuda patienterna den bästa vården. Medlemmar

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2013

VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2013 VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2013 Varför söker vuxna ortodontibehandling Estetisk indikation vanligast Protetisk indikation för att kunna göra en bro eller ett entandsimplantat Prekirurgisk ortodonti inför

Läs mer

Tandhygienistyrket stora möjligheter

Tandhygienistyrket stora möjligheter Tandhygienistyrket stora möjligheter MARIE LENREUS MARIE LENREUS MED.KAND. ODONTOLOGISK.PROFYLAKTIK FIL.MAG.- GENUSPERSPEKTIV I HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE. E G EN F Ö RETAGARE LEG.TANDHYGIENIST/HÄLSOPEDAGOG

Läs mer

Tandförluster. En systematisk litteraturöversikt. November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13)

Tandförluster. En systematisk litteraturöversikt. November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13) Tandförluster En systematisk litteraturöversikt November 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-08-13) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

VUXENORTODONTI. Terapival. Remiss till ortodontiklinik. Ortodontisk behandling på. Varför söker vuxna ortodontibehandling.

VUXENORTODONTI. Terapival. Remiss till ortodontiklinik. Ortodontisk behandling på. Varför söker vuxna ortodontibehandling. Varför söker vuxna ortodontibehandling VUXENORTODONTI Termin 8 VT 2012 Lena Berglund-Stevenberg Estetisk indikation vanligast Protetisk indikation för att kunna göra en bro eller ett entandsimplantat Prekirurgisk

Läs mer

PKvalitetsberättelse och

PKvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse PKvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse Dentalkompaniet 2013-10-08 Så här har patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår. Använder sedan år 1997

Läs mer

Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen

Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen 1(5) Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen Anvisningarna beskriver hur munvårdskortet och bedömningsjournalen ska fyllas i samt hur handlingen ska spridas och förvaras. Munvårdskortet

Läs mer

PKvalitetsberättelse och

PKvalitetsberättelse och Patientsäkerhetsberättelse PKvalitetsberättelse och patientsäkerhetsberättelse Dentalkompaniet 2013-03-01 Så här har patientsäkerhetsarbetet bedrivits under föregående kalenderår. Använder sedan år 1997

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015

Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Folktandvårdens Interna Utvecklingsprogram År 2015 Inom Folktandvården Värmland är komptensutveckling ett viktigt inslag i verksamheten. Vi satsar därför på att ha en intern kurskatalog där vi kan erbjuda

Läs mer

Privattandvårdens tandvårdstaxor

Privattandvårdens tandvårdstaxor ANSER 2001:4 Privattandvårdens tandvårdstaxor Hösten 2000 en undersökning av prisutvecklingen från 1 januari 1999 och en jämförelse mellan olika försäkringsområden RFV ANSER Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET

Läs mer

Tylösandsdagarna 2012

Tylösandsdagarna 2012 Tylösandsdagarna 2012 av Per Magnusson Foto: Per Carlson När torsdagens inledningstalare Per Holknekt bokades hösten 2011, anade vi inte hur aktuell han skulle bli i pressen våren och sommaren 2012! Han

Läs mer

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK

ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK ODONTOLOGISK PROFYLAKTIK Munvård och kontroll av avtagbar protetik Ann-Christin Johansson Sebastian Malmqvist Tandproteser Helprotes Över- och underkäksprotes Sugkoppseffekt Partiell protes Över- och underkäksprotes

Läs mer