Prislista för allmän- och specialisttandvård Kod Åtgärd Pris allmäntandvård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prislista för allmän- och specialisttandvård 2015-07-01 Kod Åtgärd Pris allmäntandvård"

Transkript

1 lista för allmän- och Kod Åtgärd Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 kr 775 kr 775 kr 775 kr 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 375 kr 340 kr 400 kr 420 kr 107 Omfattande akut el komp. us,tdl 900 kr 970 kr kr kr 108a Utredning inklusive undersökning utförd av tdl, enklare kr kr kr kr 108 Utredning inklusive undersökning utförd av tdl kr kr kr kr 111 Basundersökning utförd av tandhygienist 570 kr 570 kr 112 Bas-us med fullständig parod-us. Utförd av tandhygienist 755 kr 755 kr 113 Akut eller annan us utförd av tandhygienist 240 kr 240 kr 114 Kompletterande parod us eller kariesutredning utförd av tandhygienist 520 kr 520 kr 115a Konsultation spec, enklare 550 kr 820 kr 115 Konsultation spec. 900 kr 820 kr 116 Konsultation spec.omfattande kr kr 121 Röntgenundersökning av enskild tand 55 kr 45 kr 60 kr 55 kr 122 Röntgenundersökning, delstatus 240 kr 220 kr 300 kr 350 kr 123 Röntgenundersökning, helstatus 750 kr 755 kr 930 kr kr 124 Panoramaröntgen 565 kr 485 kr 600 kr 735 kr 125 Röntgenundersökning, extraoral 470 kr 475 kr 600 kr 725 kr 126 Röntgenundersökning, omfattande 900 kr 915 kr kr kr 131 Tomografius, en kvadrant 905 kr kr kr 132 Tomografius, två kvadranter kr kr kr 133 Tomografius, tre kvadranter,sinus,käkled eller traumautredning kr kr kr 134 Tomografius, fyra kvadranter kr kr kr 141 Studiemodell för behandlingsplanering 700 kr 575 kr 700 kr 575 kr 141a Studiemodell för behandlingsplanering, ssk tidskrävande 800 kr 575 kr kr 575 kr 161 Salivsekretionsmätning 520 kr 530 kr 520 kr 530 kr 162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 600 kr 300 kr 600 kr 300 kr 163 Biopsi inklusive laboratorieundersökning (PAD) kr kr kr kr 1

2 Kod Åtgärd Sjukdomsförebyggande åtgärder 201 Information och instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 385 kr 410 kr 415 kr 410 kr 204 Profylaxskena, per skena kr 715 kr kr 715 kr 205 Fluorbehandl.inkl.prof.tandreng., kortare behandlingstid. 145 kr 150 kr 145 kr 150 kr 206 Fluorbehandl.inkl.prof.tandreng. 285 kr 300 kr 285 kr 300 kr Sjukdomsbehandlande åtgärder 301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 400 kr 375 kr 435 kr 455 kr 302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 730 kr 700 kr 900 kr 860 kr 303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling kr kr kr kr 311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem. 385 kr 420 kr 425 kr 420 kr 312 Uppföljande info el instr vid munhälsorel.sjukdomar el problem 175 kr 150 kr 175 kr 150 kr 313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer. 920 kr 920 kr kr kr 314 Beteendemedicinsk behandling 425 kr 425 kr 880 kr 880 kr 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 350 kr 455 kr 425 kr 455 kr 322 Stegvis exkavering kr kr kr kr 341a Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. Kortare tid. 200 kr 440 kr 300 kr 630 kr 341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning. 435 kr 440 kr 500 kr 630 kr 342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning. 825 kr 900 kr 900 kr kr 343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling kr kr kr kr 362 Lustgassedering, per gång 775 kr 780 kr 900 kr 780 kr Kirurgiska åtgärder 401 Tanduttagning, en tand 975 kr 925 kr kr kr 402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand kr kr kr kr 403 Tanduttagning tillkommande enkel 160 kr 170 kr 185 kr 210 kr 404 Kirurgiskt avläsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle kr kr kr kr 405 Omfattande dentoalveolär kirurgi kr kr kr kr 406 Tanduttagning, övertalig tand kr 925 kr kr kr 407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle kr kr kr kr 2

3 Kod Åtgärd Implantatkirurgiska åtgärder 420 Implantat, per styck kr kr kr kr 421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat kr kr kr kr 422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik kr kr kr kr 423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat kr kr kr kr 424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik kr kr kr kr 425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat kr kr kr kr 426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik kr kr kr kr 427 Benaugmentation med egen benvävnad,per operationstillfälle kr kr 428 Benaugmentation med benersättningsmaterial,per operationstillfälle kr kr 429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle kr kr kr kr 430 Peri-operativ kirurgi vid implantatkirurgi,tilläggsåtgärd kr 945 kr kr kr 435 Avlägsnande av ett implantat kr 925 kr kr kr 436 Avlägsnande av ett implantat, enkel 155 kr 170 kr 185 kr 200 kr Parodontalkirurgiska åtgärder 441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle kr kr kr kr 441a Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle, ssk tidskrävande kr kr kr kr 442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle kr kr kr kr 443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle kr kr kr kr 443a Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle, ssk tidskrävande kr kr kr kr 3

4 444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle,ssk tidskrävande 445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle Kod Åtgärd kr kr kr kr kr kr kr kr 446 Rekonstruktiv behandling med membran eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr kr kr kr 447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle kr kr kr kr 448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstilfälle 685 kr 685 kr 845 kr 845 kr 480 Kontroll av koagulation,tilläggsåtgärd 290 kr 290 kr 290 kr 290 kr Rotbehandlingsåtgärder 501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal kr kr kr kr 502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler kr kr kr kr 503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler kr kr kr kr 504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler kr kr kr kr 521 Akut endodontisk behandling kr 720 kr kr 880 kr 522 Komplicerad kanallokalisation kr 705 kr kr 865 kr 523 Stiftborttagning kr kr kr kr 541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle kr kr kr kr 542 Apikalkirurgisk behanling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 935 kr 935 kr kr kr Bettfysiologiska åtgärder 601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, per skena kr kr kr kr 602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, per skena kr kr kr kr 603 Reponeringsskena, per skena kr kr kr kr 604 Mjukplastskena, lab.framställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena kr kr kr kr 606 Motorisk aktivering 450 kr 450 kr 560 kr 560 kr 4

5 Kod Åtgärd 607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 665 kr 665 kr 825 kr 825 kr Reparativa åtgärder 701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 615 kr 555 kr 615 kr 555 kr 702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 995 kr 885 kr 995 kr 885 kr 703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand kr kr kr kr 704a Fyllning av en yta på molar eller premolar, enkel 495 kr 715 kr 495 kr 715 kr 704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 995 kr 715 kr 995 kr 715 kr 705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar kr kr kr kr 706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar kr kr kr kr 707 Krona i plastiskt material, klinikframställd kr kr kr kr 708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi 625 kr 505 kr 625 kr 505 kr Protetiska åtgärder 800 Permanent tandstödd krona, en per käke kr kr kr kr 800a Permanent tandstödd krona, en per käke, komplicerad kr kr kr kr 801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke kr kr kr kr 801a Permanent tandstödd krona, flera i samma käke,komplicerad kr kr kr kr 802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift kr kr kr kr 803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift kr kr kr kr 804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led kr kr kr kr 805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd kr kr kr kr 806 Radikulärförankring vid avtagbar protes kr kr kr kr 807 Semipermanent krona eller hängande led, per led kr kr kr kr 808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner kr kr kr kr 809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led kr 930 kr kr kr Reparation av tandstödd protetik 811 Cementering av lossad protetisk konstruktion, per stöd. 510 kr 420 kr 530 kr 520 kr 812 Reparation av krona eller bro,utan tandteknisk insats kr kr kr kr 813 Broreparation med tandteknisk insats kr kr kr kr 5

6 Kod Åtgärd 814 Broreparation med tandteknisk insats,omfattande kr kr kr kr 815 Sadelkrona kr kr kr kr 820 Avtagbar protetik 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder kr kr kr kr 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder kr kr kr kr 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad kr kr kr kr 825 Komplicerad partiell protes med kr kr kr kr 826 stöd Attachments, av urtagskrona, per styck, innerkrona material 90 kr 90 kr 100 kr 90 kr 827 Hel underkäksprotes kr kr kr kr 828 Hel överkäksprotes kr kr kr kr 829 Immediatprotes, hel käke kr kr kr kr Reparation av avtagbar protes 831 Justering av avtagbar protes 325 kr 345 kr 390 kr 425 kr 831a Justering av avtagbar protes, ssk tidskrävande kr 345 kr kr 425 kr 832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand kr kr kr kr 833 Rebasering av protes kr kr kr kr 833a Rebasering av protes, ssk tidskrävande kr kr kr kr 834 Lagning av protes där avtryck krävs kr kr kr kr 834a Lagning av protes där avtryck krävs, ssk tidskrävande kr kr kr kr 835 Rebasering och lagning av protes kr kr kr kr 835a Rebasering och lagning av protes, ssk tidskrävande kr kr kr kr 836 Komplicerad lagning av protes kr kr kr kr 836a Komplicerad lagning av protes., ssk tidskrävande kr kr kr kr 837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes kr kr kr kr 837a Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes, ssk tidskrävande kr kr kr kr 839 Inmontering av förankringselement kr kr kr kr Övriga åtgärder i samband med protetisk behandling 845 Ocklusionskorrigerande bettslipning kr kr kr kr 6

7 Kod Åtgärd 846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering kr kr kr kr 847 Klammerplåt kr kr kr kr 848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 615 kr 505 kr 700 kr 625 kr Implantatprotetiska åtgärder 850 Implantatförankrad krona, en per käke kr kr kr kr 850a Implantatförankrad krona, en per käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr 852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke kr kr kr kr 852a Implantatförankrad krona, flera i samma käke, merkostnad individuell distans kr kr kr kr 853 Hängande led vid implantatförankrad bro kr kr kr kr 854 Semipermanent krona el hängande led på impl.per led kr kr kr kr 855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på impl,per impl 295 kr 410 kr 295 kr 410 kr 856 Långtidstemporär labkrona el hängande led på impl, per led kr kr kr kr 857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemp.labkrona på impl,per implantat 255 kr 360 kr 255 kr 360 kr 858 Distans inklusive centrumskruv, per styck kr kr kr kr 861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 implantat kr kr kr kr 862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 implantat kr kr kr kr 863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 implantat eller fler kr kr kr kr 865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 implantat eller fler kr kr kr kr 871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat kr kr kr kr 872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat kr kr kr kr 873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler kr kr kr kr 874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat kr kr kr kr 7

8 874a Kod Åtgärd Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 implantat, ssk tidskrävande kr kr kr kr 875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat kr kr kr kr 875a Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 implantat, ssk tidskrävande kr kr kr kr 876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat kr kr kr kr 876a Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 implantat, ssk tidskrävande kr kr kr kr 877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement kr kr kr kr 878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 450 kr 265 kr 450 kr 265 kr Reparation av implantat och implantatretinerad protetik 880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstuktioner på ett till två implantat kr kr kr kr 881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande kr kr kr kr 882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat kr kr kr kr 883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats kr kr kr kr 883a Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats, komplicerad kr kr kr kr 884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insats krävs kr kr kr kr 884a Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där kr kr kr kr 888 omfattande Fästskruv, per tandteknisk styck insats 200 kr 170 kr 200 kr 170 kr 889 Centrumskruv, per styck 600 kr 590 kr 600 kr 590 kr 890 Implantatförankrad krona på befintligt implantat kr kr kr kr Tandreglering 901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år kr kr 901S Tandreglering, en käke, aktiv behandling högst 1 år kr kr 8

9 Kod Åtgärd 902 Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 902S Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 903 Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 903S Tandreglering, en käke,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 904 Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år kr kr 904S Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år kr kr 905 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år kr kr 905S Tandreglering, två käkar, aktiv behandling högst 1 år kr kr 906 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 906S Tandreglering, två käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år kr kr 907 Tandreglering, två käkar,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 907S Tandreglering, två käkar,aktiv behandling 1,5 år till 2 år kr kr 908 Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år kr kr 908S Tandreglering, två käkar, aktiv behandling mer än 2 år kr kr Utbytesåtgärder 921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 921a Utbytesåtgärd. Krona, komplicerad, i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 922a Utbytesåtgärd. Krona, komplicerad, i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 9

10 925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid diagnos/tillstånd 5031 eller Implantat ingår. 925a Utbytesåtgärd. sker mot Operation åtgärd 801. Kod Åtgärd kr kr kr kr avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning (enstegsteknik) vid diagnos/tillstånd 5031 eller Implantat ingår. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 926 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036.Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd kr kr kr kr 926a Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat med individuell distans vid tillstånd 5031 eller Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd kr kr kr kr 928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036,när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 928a Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning(enstegsteknik) vid tillstånd 5031 eller 5036,när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 10

11 929 Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbyte sker mot åtgärd a Kod Åtgärd kr kr kr kr Utbytesåtgärd. En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat med individuell distans vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbyte sker mot åtgärd kr kr kr kr 940 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka. Utbyte sker mot åtgärd 804 och två åtgärd kr kr kr kr 941 Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på. Utbyte sker mot åtgärd 801 och åtgärd kr kr kr kr Egna åtgärder 52 Enytsfyllning med amalgam 470 kr Finns ej 470 kr Finns ej 53 Flerytsfyllning med amalgam 940 kr Finns ej 940 kr Finns ej 57 Amalgamkrona kr Finns ej kr Finns ej 951 Sedering med kortverkande preparat på kliniken, per tillfälle 940 kr Finns ej 940 kr Finns ej 952 Narkostillägg, per tillfälle kr Finns ej kr Finns ej 9001 Merkostnad, material Enl faktura Finns ej Enl faktura Finns ej 9002 Övrig behandling, per timma kr Finns ej kr Finns ej 9003 Tandskydd kr Finns ej kr Finns ej 9004 Snarkskena kr Finns ej kr Finns ej 9005 Skriftligt intyg, enkel 680 kr Finns ej 680 kr Finns ej 9005a Skriftligt intyg, omfattande kr Finns ej kr Finns ej 9011 Kort information o instruktion munhygien 130 kr Finns ej 130 kr Finns ej 9012 Munskärm kr Finns ej kr Finns ej 9013 Gomplatta kr Finns ej kr Finns ej 9014 Tillägg för metallkeramisk helkäksbro kr Finns ej kr Finns ej 9015 Tandhälsokontroll utförd av tandsköterska, barntandvård. 11

12 9016 Orosanmälan på barn och ungdomar till kommunens socialförvaltning Uteblivande 904UB Uteblivande, sent återbud, 905UB 905UBa 905SUB 905SUBa 888BT 889BT Kod Åtgärd barntandvård 250 kr Finns ej 250 kr Finns ej Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, per tillfälle 30 min 350 kr Finns ej Finns ej Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, per tillfälle,planerad behandlingstid längre än 30 min. 700 kr Finns ej Finns ej Uteblivande, sent återbud, hos specialist, vuxentandvård, per tillfälle 30 min Finns ej 500 kr Finns ej Uteblivande, sent återbud, vuxentandvård, per tillfälle,planerad behandlingstid längre än 30 min. Finns ej kr Finns ej Borttappad tandställning/bettskena, första gången 600 kr Finns ej 600 kr Finns ej Borttappad tandställning/bettskena, andra gången hela tt-fakturan Enl faktura Finns ej Enl faktura Finns ej Vid akuttandvård som tandläkare meddelar på obekväm tid utan samband med sin ordinarie mottagningstid får arvodet höjas med 50%. Med obekväm tid förstås lör- söneller helgdag samt tid efter klockan på vardag. Med helgdag jämställs påsk- pingstmidsommar- jul- och nyårsafton. 12

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård

Prislista 2015. Referenspris specialisttandvård. Referenspris allmäntandvård lista 2015 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 775 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Aroskliniken prislista

Aroskliniken prislista 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 900 103 - Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare 405 107 -

Läs mer

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd

Tandläkarna Dellborg Nordin AB - Tandvårdstaxa Pris. Åtgärd 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355 107 -

Läs mer

Prislista giltig från och med 1 september 2014

Prislista giltig från och med 1 september 2014 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 815 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 340 370 107 Omfattande akut eller

Läs mer

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Specialisttaxa för Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris

Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Prislista Hässleholms Tandläkargrupp fr o m 2014-12-01 Kod Beskrivning av åtgärdskod Referenspris Pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015

Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Prislista specialisttandvård i Västra Götaland fr.o.m. 1 januari 2015 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) 30-74 år = 150 kronor per år Särskilt

Läs mer

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775

Åtgärder, prislista. 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 Åtgärder, lista Sida 1/7 013 Rotspetsoperation, per operationstillfälle 3 345 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 1 januari

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2017

Prislista giltig från och med 15 januari 2017 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 825 900 103 Kompletterande eller akut undersökning, tandläkare 365 390 107 Omfattande kompletterande

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 905 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2015 01 01 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Dencia AB. Sida 1/6 Utskriven 14-09-30 08:32. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare, 775 903 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist, ktr adress, ktr anamnes 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2016 01 15

Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2016 01 15 Allmäntandvårdstaxa Folktandvården Kronoberg 2016 01 15 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75+ =300 kr per år Tandvårdsbidrag30-74 år. 150 kr per år Högkostnadsskydd: 3000 kr - 15000kr = 50% subvention. >15

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Gäller från den 1januari 2015

Prislista. Gäller från den 1januari 2015 Prislista Gäller från den 1januari 2015 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Åtg nr Behandlingsåtgärd Pris Referenspris 100. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder 101 Basundersökning, diagnostik tandläkare

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Åsa Berg Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA PRISLISTA 2016

HAGSÄTRA TANDLÄKARNA PRISLISTA 2016 PRISLISTA 2016 Priserna gäller från september 2016 I Sverige råder fri prissättning på tandvård vilket betyder att tandläkare och tandhygienister själva bestämmer priset för olika behandlingar. I den här

Läs mer

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016

Referenspris. Referenspris allmäntandvård. specialisttandvård Anna & Mikael Nilsson Åtgärd fr o m 15 jan 2016 fr o m 15 jan 2016 2 016 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 810 950 103 - Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 355

Läs mer

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Björklinge Tandklinik AB. Sida 1/6 Utskriven 14-06-16 13:05. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

Tandvårdsgruppen. Prislista

Tandvårdsgruppen. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Tandvårdsgruppen Mörbylånga och Borgholm. Prislista

Tandvårdsgruppen Mörbylånga och Borgholm. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-09-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-09-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 460 775 101

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2014-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 460 745 101

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

Hörntanden. Prislista

Hörntanden. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Fruängens Familjetandvård. Prislista

Fruängens Familjetandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 856 775 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista Vackra leende och nöjda kunder lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 950 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Hugo Rammsy. Prislista

Hugo Rammsy. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandvården Kågeröd. Prislista

Tandvården Kågeröd. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård

Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Prislista från 2014-09-01 - Beställarenheten för tandvård Baserad på folktandvården Gävleborg AB's prislista. S-tandvård - Tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Läkarremiss/förhandsbedömning krävs,

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris

kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Prislista 2015 Tandblekning kod Åtgärd Ord. pris Vårt pris Tandblekning med vetenskapligt och välbeprövade Opalescence med blekningsskena. 3999 1999 Undersökning & Riskbedömning Kod Åtgärd Referenspris

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam. Prislista

Sanei Tandvårdsteam. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. "För patienten i centrum" Prislista

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. För patienten i centrum Prislista "För patienten i centrum" lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd er för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd allmäntandvård o m 130101 100 Undersökning, riskbedömning och hälsoämjande åtgärder specialisttandvård o m 130101 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare.

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor.

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. Prislista 2013 Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utfört av tandläkare

Läs mer

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning

Grundsprislista. Prime Dental/ Attilio Bretto. Sida 1/6 Utskriven 15-09-17 16:31. Åtgärd Beskrivning Grundslista Referens Sida 1/6 101 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 121 Röntgenundersökning av enskild

Läs mer

TANDVÅRDSTAXA. Folktandvården i Blekinge Specialisttandvård 2014-10-07

TANDVÅRDSTAXA. Folktandvården i Blekinge Specialisttandvård 2014-10-07 TANDVÅRDSTAXA Folktandvården i Blekinge Specialisttandvård 2014-10-07 Prislista för Folktandvården Blekinge 2014-10-07 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Åtgärd Typ av behandling

Läs mer

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista Kvalite service och personligt omhändertagande lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 875 775 103

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2013-01-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Björn Kruse. Prislista

Tandläkare Björn Kruse. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Åtg.kod Pat avgift Ref.pris

Åtg.kod Pat avgift Ref.pris Prislista Från 2016-01-15 100.Undersökning,riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Åtg.kod Pat avgift Ref.pris 101 Basundersökning utförd av tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01

Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 Specialisttandvård Gäller från och med 2014-09-01 slista landstingets tandvårdstöd 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 103s Akut eller kompletterande undersökning, utförd avtandläkare.

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Åtgärds- och prislista

Åtgärds- och prislista Åtgärds- och prislista 2015-05-08 Åtg. Dentsmiles pris Referenspris BLEKNING Individuellt framställda blekskenor inklusive blekningsmaterial* per käke 995 Blekningsmaterial* inkl fyra sprutor med material

Läs mer

Prislista Folktandvården Region Örebro län 2015-01-01

Prislista Folktandvården Region Örebro län 2015-01-01 Prislista Folktandvården Region Örebro län 2015-01-01 Ref.pris: Referenspris FTV pris: Folktandvårdens pris Ref.pris specialist: Referenspris för specialisttandvård Specialistpris: Pris för patient remitterad

Läs mer

Åtg.kod Pat avgift Ref.pris

Åtg.kod Pat avgift Ref.pris Prislista Gäller fr.o.m 2014-09-01 100.Undersökning,riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Åtg.kod Pat avgift Ref.pris 101 Basundersökning utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Uppsalakliniken Team Brandmaier. Prislista

Uppsalakliniken Team Brandmaier. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 1 000 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Olsson & Skeppar. Sida 1/7 Utskriven :00. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Olsson & Skeppar. Sida 1/7 Utskriven :00. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/7 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 810 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder

2015 Åtgärd Vårt pris Referens- Undersökning pris Röntgenåtgärder mm Sjukdomsbehandlande åtgärder Kirurgiska åtgärder 2015 Åtgärd Vårt Referens- Undersökning 101 Undersöking utförd av tandläkare, grundavgift 775 775 103S Kompletterande undersökning, utförd av specialisttandläkare 570 420 107S0 Omfattande kompletterande

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Prislista giltig från och med 15 januari 2016

Prislista giltig från och med 15 januari 2016 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 810 850 103 Akut eller kompletterande undersökning, tandläkare 355 375 107 Omfattande akut eller

Läs mer

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S)

för Nödvändig tandvård (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Dnr HSS2012-0156 Prislista för landstingets sstöd Nödvändig (N) Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (F) Tandvård som led i sjukdomsbehandling (S) Gäller från den 15 januari

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder

Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS Undersökning Röntgenåtgärder mm Sjukdomsförebyggande åtgärder Gäller från och med 2016-01-15 Åtgärd Beställarkoder NTV LIS F 04 Behandling av tandvårdsrädda, per timme 990 Ingår ej 07 Narkos, per tillfälle inkl för- och efterbehandling 7 305 7 305 7 305 07-1 IV-sedering

Läs mer

Referenspriser för år 2013, per åtgärd

Referenspriser för år 2013, per åtgärd Referenspriser för år 2013, per åtgärd Nr. Åtgärd Allmän Specialist Pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare. 730 730 770

Läs mer

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Erikslust Tandvård. Sida 1/5 Utskriven 14-10-09 08:22. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Referens Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 780 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 107 Omfattande akut eller kompletterande

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 877 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Praktikertjänst AB. Sida 1/5 Utskriven 14-05-06 18:44. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Praktikertjänst AB. Sida 1/5 Utskriven 14-05-06 18:44. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av

Läs mer

Capella Tandvård. Prislista

Capella Tandvård. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 810 950 810 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Trygg Tandvård. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Trygg Tandvård. Prislista Trygg Tandvård Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 785 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik,

Läs mer

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2016

Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2016 Allmäntandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2016 Tandvårdsbidrag 20-29 år samt 75 år och äldre 300 kr per år. Tandvårdsbidrag 30-74 år 150 kr per år. Högkostnadsskydd utifrån referenspris: 3000

Läs mer

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01

Allmäntandvård. Folktandvården Östergötland prislista 2015-01-01 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500 775 101

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig undersökning och

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016

Prislista. Gäller från den 15 januari 2016 Prislista Gäller från den 15 januari 2016 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Specialisttandvård Pris STV ATV

Specialisttandvård Pris STV ATV 100. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder S101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 810 810 S101 L Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare, enkel 500

Läs mer

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875

Läs mer