Kommunala Pensionärsrådet (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Pensionärsrådet 2013-04-22 1 (14)"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet (14) Plats och tid Paragrafer 8-15 Villan, samlingssalen kl BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (ordf. SN) Curt B Gustavsson (KS) Sonja Johansson (PRO) Sigrun Wetterberg (PRO) Lars Hjertén (SPF) Kerstin Thuvesson (SPF) Ing-Marie Johnsson (SPF) Inga Johansson (Kommunalpens.) Michael Brisman (KS) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Namn Peter Friberg (SN) Lars Norström (PRO) Eje Lindblad (PRO) Gun Karlsson (PRO) Sven Sandrén (SPF) Britt Nilsson (SPF) Ruby Lindström (SPF) Bo Yngvesson (Kommunalpens.) Anna-Lena Skatt, Omvårdnad Anna Persson, Omvårdnad Anders Kyrkander, Miljö- och bygg 11 Birgit Karlsson, Pensionsmyndigheten 15 Övriga Pensionsmyndigheten Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Göran Blom Efter meddelande Anna Persson Christer Johansson Göran Blom Utdragsbestyrkande

2 Kommunala Pensionärsrådet (14) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Kommunala Pensionärsrådet Protokollet förvaras Underskrift Stadshuset, Socialförvaltningen Anna Persson Utdragsbestyrkande

3 Kommunala Pensionärsrådet (14) Innehållsförteckning 8 Upprop Val av justerare Godkännande av dagordning Information om markanvisningstävlingen... 7 Forts Information från kommunstyrelsen Information från föreningarna Information från omvårdnadsförvaltningen Övriga frågor Forts Forts

4 Kommunala Pensionärsrådet (14) 8 Upprop Ordföranden gör ett upprop.

5 Kommunala Pensionärsrådet (14) 9 Val av justerare Göran Blom väljs som justerare.

6 Kommunala Pensionärsrådet (14) 10 Godkännande av dagordning Dagordningen läses igenom och godkändes med ett tillägg under 15 övriga frågor, information om bostadstillägg för pensionärer från Pensionsmyndigheten. Tillägget tillkommer på grund av att vi inte fått klartecken från Pensionsmyndigeten när kallelsen skickades ut.

7 Kommunala Pensionärsrådet (14) 11 Information om markanvisningstävlingen Anders Kyrkander miljö och byggchef besöker rådet och informerar om markanvisningstävlingen samt bostadsutbudet i Tidaholm. Markanvisningstävlingen som presenterades på tidaholm.se har haft 3000 unika besökare. Två svar inkom varav den ena inte var fullständig och den andra var intresserad av gemensamt projekt med kommunen. Bostadsutbudet i Tidaholm, enligt den årliga kartläggningen som gjordes fanns 7 lediga lägenheter. I Tidaholm borde vi ha 40 lediga lägenheter lediga lägenheter borde finnas för att kunna välja på marklägenheter större lägenheter m.m. Det är brist på stora lägenheter på typ120 kvadrat till barnfamiljer som väljer att inte köpa villa. Än så länge finns tillgängliga tomter bla på Södra Helliden och Hagaområdet. I Ingermarstorp och Ekedalen planeras ytterligare områden för småhus. Seniorvillor vill bygga på Södra Helliden etapp två, Anders berättar att de var på Rotary och informerade om detta. Anders uppmanar föreningarna SPF och PRO att ta kontakt med Seniorvillor för att få till en informationsträff. Anders berättar också om intressant läsning: Vigs ängar, är ett äldreboende i Köpingebro som drivs på entreprenad av Äldreboendet Vigs Ängar AB på uppdrag av Ystads kommun. Ylva Floreman representerar en grupp i Ystad som vill starta kollektiv för aktiva pensionärer. Folkrörelserådet, Hela Sverige ska leva har gett ut en skrift, Vi arrangerar kooperativ äldreomsorg. Sven Sandrén ställer frågan, hur länge man får ha en tom tomt som man köpt? Sven tänker på den tomt som står tom vid JS livs som Allt i bygge köpt. Anders kan inte svara på frågan angående den aktuella fastigheten, då det beror på vad köpekontraktet säger.. Sven Sandrén undrar om det inte finns någon mer information om Kungsbroområdet och Sonja Johansson om det blir något på Kungsbro? Anders svarar att han tror att det kommer att stå färdigt i rosa och röda skolan inom ca 3-4 år. Bara projektering tar ca 1,5 år Bo Yngvesson tar upp frågan om kulturskolan som i dag har sin verksamhet i röda skolan, finns det andra lokaler till dem? Anders svarar att det kommer ordnas andra lokaler till dem.

8 Kommunala Pensionärsrådet (14) Sonja Johansson tycker det är en brist att det inte finns seniorboende i Tidaholm. Forts 11 Kerstin Thuvesson tycker att man behöver lägenheter för alla, man behöver inte sära på hur man vill bo. Kerstin tycker att det inte är nödvändigt med speciella seniorlägenheter. Sociala servicen finns ju redan här i Tidaholm.. Christer Johansson tillägger att vid nyproduktion kommer det vara hiss när man bygger på höjden och utan trösklar m.m. De normer som gäller i dag är anpassade för alla. Slutligen berättar Anders att de precis har börjat arbeta med bostadsförsörjningsplanen, men har ännu inte en fullständig översikt.

9 Kommunala Pensionärsrådet (14) 12 Information från kommunstyrelsen Michael Brisman informerade om att det förs diskussioner om utbyggnad av E20. Kommunalförbundet har börjat titta på en gemensam finansiering med Västragötalandsregionen. Lars Hjertén ställde frågan om +75 resor (åka buss gratis i Tidaholm för de som är över 75 år), är frågan fortfarande aktuell? Peter Friberg berättar att man fortfarande inväntar en ny pris och sortimentkatalog från Västtrafik, där man bl.a. ser zon indelningarna. Först när detta är klart kan man ta ställning angående +75 resor. Christer Johansson ska höra sig för var frågan ligger nu.

10 Kommunala Pensionärsrådet (14) 13 Information från föreningarna Utgick på grund av tidsbrist.

11 Kommunala Pensionärsrådet (14) 14 Information från omvårdnadsförvaltningen Anna-Lena Skatt informerar om omvårdnadsförvaltningens lokala värdegrund. Den 1 januari 2011 antogs en nationell värdegrund i Socialtjänsten. Det har tagits fram en broschyr som Anna-Lena delar ut.

12 Kommunala Pensionärsrådet (14) 15 Övriga frågor Information om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten Birgit Karlsson från Pensionsmyndigheten i Karlstad besöker rådet och informerar om bostadstillägg för pensionärer. Förr var det Premiepensionsmyndigheten som administrerade premiepensionen. Den del vi själva kan välja vilka fonder vi önskar placera i. Försäkringskassan administrerade inkomstpensionen. 1 januari 2010 blev det en myndighet. Man slog ihop Premiepensionsmyndigheten och Försäkringskassans administration av pensioner till Pensionsmyndigheten. Tanken är att det ska förenkla och underlätta med en myndighet istället för två. Pensionsmyndigheten administrerar ålderspension, premiepension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd och efterlevandepension. Vad är bostadstillägg till pensionärer? Ett inkomstprövat tillägg till pensionen för att betala sitt boende. Prövas först vid 65 års ålder. Inkomst, bostadskostnad och förmögenhet påverkar storleken på bostadstillägget. Ansökan lämnas in till Pensionsmyndigheten som beslutar dessa ärenden. Det är en gemensam ansökan för gifta. Vem kan få bostadstillägg till pensionärer? Personer som fyllt 65 år. Uppbär hel ålderspension och premiepension (gäller personer födda 1938 eller senare). Har pension eller invaliditetsförmån från annat EU/EES-land. Personer under 65 år som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning (Försäkringskassan). Vad påverkar bostadstilläggets storlek? Boendekostnad, inkomster och tillgångar. Boendekostnad max 5000 kr, ensamstående max 4650 kr, gift/sambo/registrerad partner max 2325 kr. Fribelopp, kr för ensamstående, kr för gift/sambo/registrerad partner. Man kan få bostadstillägg med 92% av bostadskostnaden, det finns ett tak på 5000 kr per månad, som gift kan man få 93% av 2500 kr per person. Om makar lever åtskilda ex. en boende på äldreboende så kan man få bostadstillägg som ensamstående.

13 Kommunala Pensionärsrådet (14) Forts 15 Har man väldigt låga inkomster kan man få särskilt bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd. Vid beräkning av bostadstillägg prövas detta automatiskt. Boendeformer Hyrd bostad Bostadsrätt Egen fastighet Annat boende, ex. äldreboende/serviceboende, inneboende, husvagn. Inkomster Ålderspension, premiepension och efterlevandepension Tjänstepension/avtalspension och privat pension Livränta Arbetsinkomst, inkomst av näringsverksamhet Inkomst av kapital Förmögenhetstillägg När vi beräknar din inkomst för bostadstillägget tittar man på den nuvarande inkomsten, om man har tillgångar så kan det påverka bostadstillägget. Inkomst före skatt ligger som grund för beräkningen. Man räknar med alla skattepliktiga inkomster även utländska inkomster även om de inte är skattepliktiga i Sverige. Man räknar också med inkomst av kapital som tex ränteinkomster. Kapitalinkomst = ränteinkomster, utdelningar, kapitalvinster vid försäljning av tillgångar, inkomster vid uthyrning av privatbostad. Tillgångar Kontanter och behållning på konton Aktier, fonder och övriga värdepapper Kapitalförsäkringar Återköpbara livförsäkringar Fordran i pengar Privat bostadsfastighet och bostadsrätt som inte är permanentbostad Man räknar med de tillgångar, skulder och kapitalinkomster som man hade 31 december året innan ansökan.

14 Kommunala Pensionärsrådet (14) Forts 15 Vad ska bifogas din ansökan? Hyrd bostad och annat boende, hyreskontrakt och senaste hyresavin. Bostadsrätt, bostadsrättsavtal och senaste avgiftsspecifikation, lånehandlingar och senaste låneavisering. Egen fastighet, lånehandlingar och senaste låneavisering. För alla, utbetalningsbesked för alla inkomster som inte betalas ut av pensionsmyndigheten, lönebesked, senaste inkomstdeklarationen med bilagor, årsbesked från banker. Birgit talar om att man kan räkna ut sitt bostadstillägg på pensionsmyndighetens hemsida. Man kan också ringa kundservice och få hjälp med detta. Servicekontor finns i Falköping och Skövde. Birgit berättar också att det är ett stort antal pensionärer som har rätt till bostadstillägg, men in söker, Varför?

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 1/12 Villan, samlingssalen, 2015-03-02 kl. 14-16 1-9 Beslutande Christer Johansson (ord.sn), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostadskostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Bostadstillägg till pensionärer Pensionärer med låga inkomster kan få bostadstillägg. Hur mycket du kan få i bostadstillägg beror på både dina bostads kostnader och dina inkomster. En ansökan om bostadstillägg

Läs mer

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg till pensionärer Fk_4064_Fa Bostadstillägg till pensionärer Uppdaterad 070101 Försäkringskassan ansvarar för förmåner inom pensionsområdet, bland annat inkomst-, tilläggs- och garantipension, omställnings- och efterlevandepension

Läs mer

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 2012-05-02 1 (22) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, 18.00-19.30 Paragrafer 18-33 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-06 Kommunala rådet för funktionshindersfrågor 1/3 Sessionssalen, Stadshuset, 2015-05-06 kl 18:00-19:45 14-28 Beslutande Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Maritha Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen),

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Lättläst. Socialförsäkringen

Lättläst. Socialförsäkringen Lättläst Socialförsäkringen Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU)

Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren (TN) Britt Norström (BUN) Lena Ask (RBU) Kommunala handikapprådet 2007-02-07 1 Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 18.00-19.45 Beslutande Lil Ritter (HSO) Ingvar Johansson (SN) Annette Söderstedt (BN) Håkan Joelsson (Kult fn) Bengt Lundgren

Läs mer

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt

1 (17) Kultur- och fritidsnämnden 2012-02-06. Stadshuset kl 09:00-11:00 1-13. Anna-Karin Skatt 1 (17) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-11:00 Paragrafer 1-13 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Helena Qvick (S) ersätter Håkan Joelsson

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Du söker bostadsbidrag utifrån din bidragsgrundande Den bidragsgrundande bostadskostnaden

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas

Bostadsbidrag. information om bostadskostnad och inkomst. Bostadskostnad och bostadsyta. Den bidragsgrundade bostadskostnaden kan minskas Bostadsbidrag information om bostadskostnad och inkomst Bostadskostnad och bostadsyta Bidragsgrundande bostadskostnad Den bidrags grundande bostadskostnaden är den del av bostadskostnaden som du får räkna

Läs mer

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter.

Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Välkommen till Skatteverkets del av Senior-Ekonomi. Avsnittet är tänkt att hållas på ca 55 minuter. Vi går igenom hur pension och lön beskattas och dessutom lite tips för dig som driver egen firma. Vi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-05-22

Sammanträdesdatum 2013-05-22 2013-05-22 Sida 1 (13) Sammanträde med Pensionärsrådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 09.30-12.00 ande Annelie Hägg, ordförande Tomas Erazim, Lednings- och utvecklingsutskottet Gunnel

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Dina pengar och din ekonomi

Dina pengar och din ekonomi Dina pengar och din ekonomi Ett utbildningsmaterial i privatekonomi på lätt svenska 2 Det här är en broschyr om pengar. Språket i texterna är på enkel svenska. Broschyren har tio kapitel med information

Läs mer

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet

Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån vad seniorlån innebär vad du behöver tänka på innan du tar ett seniorlån exempel ur livet Seniorlån i korthet Tänk på det här innan du tar ett seniorlån: Seniorlån är generellt sett dyra lån

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Välkommen till Försäkringskassan Att vara förälder är ett av livets stora glädjeämnen, men det kan också vara en stor utmaning. Inte minst ekonomiskt. I den här broschyren kan du

Läs mer

Till alla barnfamiljer

Till alla barnfamiljer Till alla barnfamiljer Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 1 Dnr 3.1-16/2013 KOMMUNALT BOSTADSBIDRAG för personer med funktionsnedsättning KBH TILLÄMPNINGSANVISNINGAR Gäller fr.o.m. 2013-01-01 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6

Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Kommunala pensionärsrådet 2011-05-19 6 Plats och tid Hjernet, 2011-05-19 kl 09.00-11.30 Beslutande Mona Forsberg tj ersättare för Helena Vilhelmsson (C), ordförande Bertil Nilsson, PRO Enar Moberg, PRO

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning?

Sjukersättning. Hur går det till att få sjukersättning? Vem kan få sjukersättning? Hur mycket får man i sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer