Social- och omvårdnadsnämnden (11) Stadshuset, sessionssalen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25"

Transkript

1 Social- och omvårdnadsnämnden (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande Ingvar Jansson (S) Anna Zöögling (S) Håkan Joelsson (S) Mattias Ezelius (S) Peter Friberg (M) Elisabeth Alfredsson (M) Josette Rask (C) Ingvar Johansson (FP) Gabriella Vestin (MP) Lena Andersson (S) ersätter Lisbeth Ider (V) ÖVRIGA Ersättare Tjänstemän Övriga Namn Sofie Spetz (S) Berndt Gustafsson (S) Rodrigo Forero Olier (S) Ulf Alteg (M) Gunilla Dverstorp (M) Bengt Gunnarsson (C) Anna-Lena Skatt Bengt Höglander 8, Anna Ståhl 11 Thina Lindberg 7 Margareta Berg, sekreterare Anna Zöögling (S) Utses att justera Justeringens tid Underskrift sekreterare Namnförtydligande Underskrift ordförande Namnförtydligande Underskrift justerande Namnförtydligande Margareta Berg Christer Johansson Anna Zöögling Utdragsbestyrkande

2 Social- och omvårdnadsnämnden (11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat och tillkännages genom anslag Nämnd/styrelse Social- och omvårdnadsnämnden Protokollet förvaras Socialförvaltningen Underskrift Utdragsbestyrkande

3 Social- och omvårdnadsnämnden (11) Innehållsförteckning 6 Godkännande av föredragningslistan Utvecklingsprojekt arbetsintegrerande socialt företag Förordnande av beslutanderätt Rapport om verksamhetsöversynen Övriga frågor Rapporter och skrivelser Anmälningsärenden Entledigande av uppdrag... 11

4 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 6 Godkännande av föredragningslistan Social- och omvårdnadsnämndens beslut Social- och omvårdnadsnämnden beslutar komplettera dagens föredragningslista med följande ärende: - Entledigande av uppdrag Social- och omvårdnadsnämnden beslutar i övrigt att godkänna dagens föredragningslista.

5 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 7 Utvecklingsprojekt arbetsintegrerande socialt företag SON2014/285 Utvecklingsprojektet arbetsintegrerande socialt företag handlar om att motverka utanförskap för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet ska ge en ökad möjlighet till egen försörjning, arbetsträning eller sysselsättning. Genom att skapa förutsättningar för ett arbetsintegrerande socialt företagande kan byggas upp i olika steg ska det ge möjlighet för personer som står långt ifrån arbete att komma vidare i sin utveckling och/eller öka sin möjlighet att få ett arbete. Det första steget handlar det om att avknoppa Yttre hemtjänst verksamhetsområde och starta upp ett arbetsintegrerande socialt företag som över tid ska kunna fortsätta att utvecklas. Under projekttiden ska en fungerande stödstruktur byggas upp till hjälp för det sociala företaget i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassan. Kommunen ska stimulera till att det arbetsintegrerande sociala företaget ska kunna rikta sig till både kvinnor och män, att det kan fortsätta utvecklas efter de behov och möjligheter som finns i kommunen och samhället i stort. Det arbetsintegrerande sociala företaget ska drivas självständigt genom en ekonomisk förening men erfarenheter visar att det behöver ha ett nära samarbete med såväl kommunen som arbetsförmedlingen. Det arbetsintegrerande sociala företaget ska annars kunna drivas affärsmässigt som vilket annat företag som helst. Ärendet är berett av arbetsutskottet. Social- och omvårdnadsnämndens beslut Social- och omvårdnadnämnden beslutar att starta utvecklingsprojektet kring ett arbetsintegrerande socialt företag. :

6 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 8 Förordnande av beslutanderätt SON2015/13 Rätten att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 LVU får i brådskande fall förordnas till en ledamot. Det är i dessa fall inte fråga om delegering i den mening som avses i kommunallagen och därför var det enligt Justitieombudsmannen (JO) fel att i en kommuns delegationsordning använda ordet delegering för dessa fall. Ett förordnande skiljer sig från delegation genom att nämnden måste ange vem förordnandet gäller. Det är inte möjligt att, så som vid delegation, endast ange att den som innehar en viss befattning är behörig att fatta beslut. Ärendet är berett av arbetsutskottet. Social- och omvårdnadsnämndens beslut Social- och omvårdnadsnämnden beslutar förordna att ordförande Christer Johansson, vice ordförande Peter Friberg och ledamöterna Ingvar Jansson, Anna Zöögling och Ingvar Johansson i brådskande fall får fatta beslut enligt 6 LVU, 27 LVU samt 13 LVM.

7 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 9 Rapport om verksamhetsöversynen SON2015/11 Gunilla Dverstorp (M) har en fråga vad som händer när det gäller arbetet med verksamhetsöversynen i kommunen. Ordförande Christer Johansson (S) informerar att arbetet med översynen pågår och att det är ett stort arbete som tar mycket tid. Information om verksamhetsöversynen kommer att ges vid fullmäktiges sammanträde 26 februari När det gäller verksamhetsöversynen inom socialförvaltningen så pågår arbete runt samverkan med andra kommuner och omvårdnadsförvaltningen håller på att utarbeta en resursfördelningsmodell inom hemvården.

8 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 10 Övriga frågor SON2015/20 Gunilla Dverstorp (M) tar upp frågan om Migrationsverkets asylutredningar avseende ensamkommande barn. Asylutredningar genomförs i Göteborg vilket innebär att de asylsökande barnen ska transporteras till Göteborg för att genomgå utredning. Detta förfarande innebär sammantaget att väldigt många asylsökande barn transporteras från skaraborgs kommuner till Göteborg för utredning. Gunilla Dverstorp (M) framför en önskan om att samtliga kommuner i Skaraborg tillskriver Migrationsverket och begär att de ska stationera handläggare i t.ex. Skövde för genomförande av dessa asylutredningar. Social- och omvårdnadsnämndens beslut Social- och omvårdnadsnämnden beslutar uppdra till socialchefen att via kommunalförbundet tillfråga övriga socialchefer om de kan tänkas stå bakom en skrivelse till Migrationsverket.

9 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 11 Rapporter och skrivelser SON2015/27 Förvaltningsekonom Anna Ståhl redovisar preliminär prognos för 2014 års bokslut där omvårdnadsförvaltningen gör ett överskott med ca tkr och socialförvaltningen ett underskott med ca tkr. Preliminära resultatet för social- och omvårdnadsnämndens totala verksamhet pekar mot ett underskott på ca 4 mnkr. Social- och omvårdnadsnämnden tar del av rapporten.

10 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 12 Anmälningsärenden SON2015/28 Ärenden upptagna i särskild företeckning anmäls för social- och omvårdnadsnämnden.

11 Social- och omvårdnadsnämnden (11) 13 Entledigande av uppdrag SON2015/25 Ordförande Christer Johansson (S) informerar att Ingvar Johansson (FP) har begärt entledigande från sitt uppdrag som ordinarie ledamot i socialoch omvårdnadsnämndens arbetsutskott. Social- och omvårdnadsnämndens tar del av informationen.

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för delegation 1

Riktlinjer för delegation 1 STYRDOKUMENT GRUNDDOKUMENT BILAGA L Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 1 januari 2007 Antagen: KF 246/2006 Riktlinjer för delegation 1 1 Allmänt Att "delegera" innebär att flytta över rätten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden S FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige den 22 februari 2007 Ändringar införda till och med KF, 57/2011 Innehållsförteckning 1 Nämndens ansvarsområde...

Läs mer

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning

Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Riktlinje 2004-05-19 Riktlinje angående behörighet att besluta om att ingå avtal för kommunens räkning Diarienummer KS-2004.4765 Antagna av kommundirektören den 19 maj 2004. Om riktlinjen Riktlinje angående

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Etablering av utrikes födda genom företagande

Etablering av utrikes födda genom företagande Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens skrivelse 2012/13:146 Riksrevisionens

Läs mer

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari

Samhällsförvaltningen tisdag 20 februari 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket kl. 08.15-16.10 Ajournering: kl. 09.30-09.50, 11.30-13.15 Beslutande Ledamöter Närvarande ej tjänstgörande ersättare Sara Nylund (S), ordförande Roland

Läs mer

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN

ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN Anmälan tillsammans med bilagor skickas till: Västerviks kommun Överförmyndarkansliet 593 80 Västervik ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande

Protokoll Nr 10. Närvarande Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2014-10-28 Sammanträdestid 16.00 17.30 Kommunfullmäktige Närvarande Ledamöter GunMarie Stenström (M) ordf Stig Agnåker (C) 1:e v ordf Monika Bréti (S) 2:e v ordf Mari-Louise

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Partiet och de parlamentariska grupperna

Partiet och de parlamentariska grupperna Mats Einarsson Partiet och de parlamentariska grupperna Ett diskussionsunderlag med utgångspunkt i stadgarnas 126 Bilaga: Vänsterpartiets normalstadgar för parlamentariska grupper Vänsterpartiet 2012 1

Läs mer

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten

Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Revisionsrapport Ansvarsutövande genom ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun Februari 2009 Christina Norrgård Kerstin Svensson, certifierad kommunal

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2013-02-25 50 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.45-12.05. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer