MegaKone Oy Hellanmaantie 601, Hellanmaa, Finland Tel Fax

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MegaKone Oy Hellanmaantie 601, 62130 Hellanmaa, Finland Tel. +358 6 487 4700 Fax +358 6 484 7530 www.megakone.fi jari.luoma@megakone."

Transkript

1 MegaKone Oy Hellanmaantie 601, Hellanmaa, Finland Tel Fax VÄRMECENTRALER

2 Lantbruksföretagarens val! Större produktionsutrymmen betyder ofta att även värmebehovet växer. På en boskapsfarm är behovet av varmt bruksvatten stort och inte heller smågrisar klarar sig utan uppvärmning. Då är en AgriContPowervärmecentral den rätta lösningen. AgriContPower tillverkas i effektklasser kw, vilket betyder att de fl esta lantgårdar kan hitta en bra lösning på sina uppvärmningsproblem. Sommardrift på deleffekt är ofta problematiskt, men även då fungerar AgriContPower pålitligt tack vare Ala-Talkkaris långt utvecklade styrningssystem. Därtill garanteras funktionen med ett halvrunt matarrör, i vilket även större bränslebitar rör sig obehindrat. En stor bränslesilo möjliggör långa påfyllningsintervall och p.g.a. ett brett bränslesortiment blir värmeproduktionen lätt och kostnadseffektiv. AgriContPower-värmecentralens höga återförsäljningsvärde och skatteförmåner samt en enkel utbytbarhet gör den en utmärkt investering. AgriContPower kan tas snabbt i bruk; värmecentralen är helt färdigmonterad och -utrustad från fabrik. Allt vad du behöver att göra är att ansluta värmekanalerna och el. Efter det är AgriContPower färdig för att producera förmånlig värme tryggt, för den är alltid placerad skilt från andra byggnader. Att bygga på plats kan du glömma! Ett brett sortiment av tilläggsutrustning möjliggör att varje värmecentral kan utrustas enligt kundens specifi ka önskemål. Enkelt, eller hur? Effektklass: 30, 60, 75, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 kw Yttre dimensioner: 2,5 x 4,4 m (W-modell 3,0 x 4,4 m), höjd 3,67 m Vikt: n. 4,5 6 t Silo: 11 m3 (W-modell 14 m3) Mataranordning: Fjäderomrörare med direkt inmatning Utrustning: el- och rörarbeten färdiga, hydraulisk lock på silo, syrafast skorsten

3 Effektiv och förmånlig värme till stora utrymmen MaxiCont är den rätta lösningen till uppvärmning av en lantgård,industrihall eller en annan fastighet. Tack vare den stora silovolymen är påfyllningsintervallen lång, oavsett vilket bränsle du använder: fl is, briketter eller pellets. Bakdörrar och en körramp på modellerna W och EW möjliggör en enkel påfyllning direkt från tippvagn. MaxiCont som standardversion är redan en topputrustad värmecentral. Bränslet matas in med en effektiv fjäderomrörare, en trygg sluss med cellmatning hindrar brinnande gaser från att sprida bakåt och en automatiskaskskruv för asktömning håller eldstaden sotad. Brännaren på MaxiCont över 150 kw och AgriCont är utrustad som standard med rörligrost och vattenkylning. Detta är ju nödvändigt för att kunna använda stycketorv och t.o.m. säd som bränsle. I det omfattande tilläggsutrustningssortimentet på våra värmecentralerkan varje användare välja lämpliga utrustningar; GSM-larmsystem som iform av textmeddelanden informerar om eventuella störningar, till exempel om bränsle har tagit slut, logikstyrning med rökgasernas syreövervakning (lambdalogik) producerar ren och fullständig förbränning, vilket sparar bränsle betydligt. I dag kan alla våra värmecentraler utrustas med ett datorfjärrkontrollsystem, med vilket man kan kontrollera uppvärmningen över internet. Allt man behöver är en internet-förbindelse, man behöver inte installera nya program på datorn. Det är enkelt att övergå från olja till fl is med MaxiCont. Med MegaKoneOy:s värmecentraler är du aldrig beroende av ett enda bränsle, utan du kan välja bland fl era olika bränslen och använda det förmånligaste alternativet. MaxiCont-värmecentralen placeras tryggt, skilt från andra byggnader. Effektklass: 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 400 kw Yttre dimensioner: 3,0 x 6,0 m (W-modell 3,5 x 6,0 m) (EW-modell 4,0 x 6,0 m), höjd 3,5 m Vikt: ca 8,5 10,5 t Silo: 23 m³ (W-modell 26 m³) (EW-modell 29 m³) Mataranordning: Fjäderomrörare, sluss med cellmatning Utrustning: el- och rörarbeten färdiga, hydraulisk tak på silo (mod. 300 och 400 kw även på pannrum), syrafast skorsten

4 Ett riktigt energiknippe för proffs! MegaCont-värmecentralen är avsedd speciellt för värmeföretagare och industrifastigheternas värmeverk. MegaCont lämpar sig bäst för områdesvärmeverk eller uppvärmning av växthus. MegaCont tillverkas ieffektklasser från 300 kw upp till 500 kw. Lätt och enkel att ta i bruk, ett brett bränslesortiment, kort återbetalningstid och högt bytesvärde gör denna värmecentral ett utmärkt alternativ vid övergång till inhemska bränslen. Rökgasernas reningssystem med cyklon och undertryckreglering i eldstaden möjliggör att man kan utnyttja pannan maximalt. MegaCont-värmecentralen levereras alltid fullständigt utrustad, det enda som saknas är bränsle! Alla värmecentraler från MegaKone Oy kan erhållas i önskad färg samt även med träbeklädnad. Detta gör det lätt att anpassa värmecentralen till den miljö den placeras i. Effektklass: 300, 400, 500 kw Yttre dimensioner: 4,0 x 9,0 m, höjd 3,5 m Vikt: ca t Silo: 39 m3 Mataranordning: fjäderomrörare, sluss med cellmatning Utrustning: el- och rörarbeten färdiga, hydraulisk tak på silo och pannrum, fristående syrafast skorsten

5 TILLÄGGSUTRUSTNING W-modell 0,5 m bredare än standardmodell (MaxiCont EW 1,0 m bredare) större silovolym, bra om panneffekten är >120 kw lätt påfyllning med en bred snöskopa Brännhuvud med rörlig roster kw möjliggör användning av förmånlig stycketorv och säd som bränsle stöter ut smält och förstenad aska från rosten och sätter fart på elden Ytterligare rörutgångar möjliggör separata utgångar till olika byggnader uppvärmningskretsen kan slutas separat Automatisk sotning kw håller pannan ren och ökar verkningsgraden turbulatorerna garanterar låg rökgas temperatur Träbeklädnad träbeklädnaden är lätt att anpassa till andra byggnader kan monteras till alla modeller, även som eftermontering Varmvattenslinga 1-2 st med säkerhets- och justeringsanordningar en varmvattenslinga för normalt varmvattenbehov är tillräcklig för stora varmvattenvehov behövs två st varmvattensligor kopplade i serie, t.ex. på boskapsfarmer Blandningsventil möjliggör reglering av temperaturen på uppvärmningskretsen redan i värmecetralen blandningsventiler kan monteras i fl era uppvärmningskretsar Askurmatning i konvektionsdelen rekommenderas med automatisk sotning minskar sotningsarbetet Automatiskt inställningssystem reglering av det utgående vattnets temperatur enligt årstid, klocktid och väderlek en motorenhet ansluts i stället för shuntventilens handregulator Rökgascyklon kw tar bort fl ygaskan effektivt den inbyggda fl äkten är lätt att rengöra

6 TILLÄGGSUTRUSTNING Automatisk enkel askskruv håller eldstaden sotad, minskar underhållningsarbete drifttid i relation till inmatad bränslemängd GSM-larmcentral sänder ett textmeddelande till tre olika nummer när motorskyddet på matarskruv, askskruv eller rost löser ut, elden slocknar, pannans överhettningsskydd löser ut, torrkokningsskyddet aktiveras och anordningen slår av, eller temperaturen på skruvrör eller silo stiger över utsatt gränsvärde temperaturerna på skruvrör och silo kan även frågas med ett textmeddelande Lambda-logikstyrning rökgasernas restsyremätning och justering av förbränning samt inmatning av bränsle möjliggör en ren och fullständig förbränning, endast ren aska blir kvar sparar bränsle t.o.m. 30% Automatisk dubbel askskruv används i värmecentraler med en effekt på 150 kw och över askbehållaren får bli full askan faller ner från brännhuvud direkt till askskruven Bränslenivå via GSM sänder ett textmeddelande när bränslenivån är under utsatt gränsvärde information om bränslenivån kan frågas med ett textmeddelande Datorfjärrkontrollsystem styrningsvärden kan ändras över internet inga nya programinstallationer programmen på logik och display kan lätt uppdateras direkt från fabriken Energimätning mäter den utgående energin nödvändigt när man säljer energi Askbehållare ca 800 l askbehållaren kan lätt tömmas och den kan även utrustas med lämpliga fästen för en frontlastare stor volym garanterar långa tömningsintervaller

7 VARFÖR EN CONT-VÄRMECENTRAL? SÄKERHET De av MegaKone Oy tillverkade värmecentralerna är brandsäkra anläggningar som placeras skilt från andra byggnader och som är utrustade med högklassiga säkerhets-, kontroll- och larmsystem. Driftsäkerheten är också en del av trygghet. Den täta silon på AgriContPower möjliggör en direkt inmatning av bränsle. Den trygga slussen med cellmatning på Maxi- och MegaCont hindrar rökgaserna från att hamna in i silon. Två separata sprinklersystem, som inte är beroende av elektricitet samt löpande kontroll av temperaturerna på skruv och silo säkerställer en trygg användning av anläggningen. FÖRMÅNLIGHET Flera exempel från våra kunder visar, att en på fabriken färdigmonterad värmecentral blir förmånligare än en ny värmecentral som byggs på plats. Därtill får man göra en skattemässig avskrivning för värmecentralen. Cont-värmecentralens höga återförsäljnings- och utbytesvärde är till nytta på lång sikt och man ska inte glömma bort att man kan själv välja bränslet som just då lämpar sig bäst och är förmånligast. MILJÖVÄNLIGHET På grund av Lambda-styrd justering blir förbränningen ren. Endast ren aska blir kvar, inget sot och ingen tjära! Verkningsgraden och förbränningen hos Ala-Talkkaris anordningar har testats med goda resultat av fl era ledande europeiska testlaboratorier. LÅNGVARIG INVESTERING Det är enkelt att fl ytta värmecentralen vid behov till ett nytt ställe eller bytas ut mot en större central då effektbehovet växer. LÄTTHET Det kan inte bli lättare att bygga en värmecentral mängden monteringsarbete på platsen har minimerats! Värmecentralen kan tas i bruk nästan omgående. Silon kan fyllas lätt med hjälp av en frontlastare, och påfyllningsintervallerna är tämligen långa. Nu ska du inte mera bära fl is i ett stort kärl, och inte heller ska du klyva vedklabbar! ANPASSNING EFTER KUNDENS ÖNSKEMÅL Genom ett stort urval av tilläggsutrustning designar vi en skräddarsydd lösning för dina specifi ka behov. Olika material- och färgalternativ gör det lätt att anpassa värmecentralen till den miljö den placeras i. PÅLITLIGHET Över 500 värmecentraler tillverkade av MegaKone Oy i samarbete med Veljekset Ala-Talkkari Oy har levererats till olika delar av Europa. Sedan 1955 har Veljekset Ala-Talkkari Oy tillverkat värmepannor för fasta bränslen. MegaKone Oy och Veljekset Ala-Talkkari Oy var de första som lancerade den fl yttbara och färdigmonterade värmecentralen. Tillverkarnas know-how, omfattande produktutvecklingsarbete och yrkeskunnig personal garanterar produktens höga kvalitet och funktion.

8 MegaKone Oy:s och Veljekset Ala-Talkkari Oy:s gemensamma produktion Ylihärmä 18 km Hellanmaa Vasa 85 km 16 Karleby 115 km Hellanmaa LAPPO Seinäjoki 25 km 19 Alajärvi 45 km

Småskalig eldning med pellets

Småskalig eldning med pellets Småskalig eldning med pellets Gunnar Hadders Småskalig eldning med pellets ellets har fått en allt mer framträdande roll i diskussionerna om hur man ska kunna sänka förbrukningen av el och hur småhus ska

Läs mer

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se

Pelletsvärme. Pannor & Brännare. www.varmebaronen.se Pelletsvärme Pannor & Brännare www.varmebaronen.se tekniktank solfångare pelletspanna luft/vatten värmepump Pellets Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Värmesystem för flis, pellets och spån

Värmesystem för flis, pellets och spån Värmesystem för flis, pellets och spån 25 / 30 / 35 kw 50/65 kw 80 kw Komfortabelt att elda med trä! hdg-bavaria.com Uppvärmning med flis, pellets och spån Vårt HDG fliseldningssystem värmer pålitligt

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING. Ariterm Biomatic+ 20 Light Ariterm Biomatic+ 20 Ultra Light

INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING. Ariterm Biomatic+ 20 Light Ariterm Biomatic+ 20 Ultra Light INSTALLATIONS- OCH DRIFTSANVISNING Ariterm Biomatic+ 20 Light Ariterm Biomatic+ 20 Ultra Light INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT Allmänt... 2 Transport, förvaring och uppackning... 2 Tekniska data... 3 Beskrivning

Läs mer

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson

I N N E H Å L L Välkomsthälsning Pellets som idé Ekonomi Bekvämlighet Miljöperspektiv Teknik Samtal med pelletseldare familjen Olsson INNEHÅLL Välkomsthälsning 2 Pellets som idé 4 Ekonomi 8 Bekvämlighet 10 Miljöperspektiv 12 Teknik 14 Samtal med pelletseldare familjen Olsson 16 En pelletsinstallation steg för steg 18 En pelletspanna,

Läs mer

Möt Mats - han satsar på framtidens panna! Nytt om Gillespannan. Gilles - framtidens panna för flis och pellets. Vill du veta hur Gillespannan funkar?

Möt Mats - han satsar på framtidens panna! Nytt om Gillespannan. Gilles - framtidens panna för flis och pellets. Vill du veta hur Gillespannan funkar? Enkel och smidig Touchstyrning Sidan 7 Nytt om Gillespannan Möt Mats - han satsar på framtidens panna! Läs mer på sidan 4 Vill du veta hur Gillespannan funkar? Läs mer på sidan 12 Gilles - framtidens panna

Läs mer

Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme

Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning. Pelletsvärme Ekonomisk och miljövänlig pelletseldning Pelletsvärme bekväm pelletsvärme M I L J Ö V Ä N L I G O C H E K O N O M I S K Bränslepellets är ett biobränsle som oftast är tillverkat av sågspån eller kutterspån.

Läs mer

Vedeldning när den är som enklast

Vedeldning när den är som enklast Vedvärme Vedeldning när den är som enklast Sveriges största sortiment lättskötta vedpannor F Ö R D E L A R M E D V E D FÖRNYELSEBAR ENERGIKÄLLA LITEN MILJÖPÅVERKAN BILLIGARE BLIR DET INTE MINSKAR ELBEHOVET

Läs mer

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden

Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden Med en rökgasfläkt blir det också lätt att tända i eldstaden 2 Var fjärde har problem I vart fjärde hem med braskamin eller öppen spis uppstår det problem när brasan ska tändas. Några av de vanligaste

Läs mer

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1

NIBE Villapannor. Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 NIBE Villapannor Fortsättningen på en lång tradition NIBE VILLAPANNOR 1 2 NIBE VILLAPANNOR + NIBE villapannor en naturlig fortsättning på en lång tradition Under årtusenden har människor värmt sig vid

Läs mer

B9. Lokaleldstäder. Typgodkänd: En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven

B9. Lokaleldstäder. Typgodkänd: En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven Sidan B9. 1 B9. Lokaleldstäder Ved eldas inte bara i pannrummet utan också i eldstäder spridda i lokalerna. Tre huvudtyper finns: 1. Öppen spis med eventuell insats. 2. Tunga magasinerande system typ kakel

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning

Kombinera. ackumulatorer AQUALUX ACKTANK. Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Kombinera ackumulatorer AQALX ACKTANK Kombinera värmekällor för billig uppvärmning Shuntpaket ingår ej Lagra värmen i vatten GÖR VÄRMESYSTEMET FRAMTIDSÄKERT! En ackumulatortank innehåller vatten och har

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER

INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1 INSTALLATIONS-, BRUKS- OCH SERVICEINSTRUKTIONER 1. OBSERVERA Tulimax STK8-STK5 centralvärmepannorna är ekonomiska och driftsäkra vid uppvärming av fastigheter. Tulimax-pannorna är i första hand konstruerade

Läs mer

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ

NIBE LUFT/VATTEN. NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ NIBE LUFT/VATTEN NIBE Luft/vatten UPPVÄRMNING MED HÄNSYN TILL PLÅNBOK OCH MILJÖ + GRATIS ENERGI, NÅGON? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis

Läs mer

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften

NIBE Luft/vatten-värmepumpar. Hämta gratis energi från utomhusluften NIBE Luft/vatten-värmepumpar Hämta gratis energi från utomhusluften + Gratis energi, någon? Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan, huset mitt emot, träd, åkrar? Vi på NIBE ser en gratis energikälla

Läs mer

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL.

Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Elda rätt RÅD FÖR MILJÖANPASSAD VEDELDNING I VEDPANNA, KAMIN O DYL. Viktigt att minska utsläppen Utsläppen från småskalig vedeldning drabbar framför allt astmatiker och människor som lider av luftrörs-

Läs mer

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker.

Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Instruktion för Sonnys Maskiner AB Stoker. Uppstart första gången när stokerugnen är kall. 1 Kontrollera att matarskruven går medsols. Ändring av rotationsriktning görs genom att skifta faserna i motorhandsken.

Läs mer

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER

HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER HANDBOK BIOENERGI I FASTIGHETER 1 INLEDNING Bioenergi för uppvärmning har använts i tusentals år men den tekniska utvecklingen har gått fort de sista åren. Idag finns ett stort urval av olika system och

Läs mer

NÄRVÄRME. med gemensam fliseldad värmecentral. ekonomiskt miljövänligt bekvämt och pålitligt

NÄRVÄRME. med gemensam fliseldad värmecentral. ekonomiskt miljövänligt bekvämt och pålitligt NÄRVÄRME med gemensam fliseldad värmecentral ekonomiskt miljövänligt bekvämt och pålitligt Närvärme till byn, lokalt företagande och flis från hembyggden är en bra kombination. Detta är en vägledning till

Läs mer

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt.

Elda rätt. Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och andra vedbaserade bränslen, i vedpanna, kamin och dylikt. Elda rätt Råd för effektiv, miljöanpassad och säker eldning med ved och

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Manual Ulma Basic 25 kw

Manual Ulma Basic 25 kw Manual Ulma Basic 25 kw 1 Kapitel Innehållsförteckning Sida 1. Information 3 2. Beskrivning 4 3. Installation 4 4. Elinstallation 9 5. Uppstart & Inställningar 10 6 Kontrollpanel & Bränslematning 10 7.

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING PX50 ARITERM SWEDEN AB Installations & Driftsanvisning - 2007.06.05 - Sida 1/14 Innehållsförteckning Beskrivning...3 Installation... 3-4 Elinstallation...5 Uppstart och

Läs mer

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog

Villasortiment. Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör. Produktkatalog Villasortiment Pelletsbrännare Vedpannor Ackumulatorer Elpannor Elkassetter Elpatroner Oljebrännare Tillbehör Produktkatalog Bästa lösningen för din villavärme Vinslöv. Villa med Vedolux 40 UB och tre

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Kloka steg till bättre värme

Kloka steg till bättre värme Kloka steg till bättre värme med pellets! Handbok i tio steg för ägare av större fastigheter (skolor, hyreshus, industrier etc.) Det här är en handbok för dig som äger fastigheter/lokaler över villanivå

Läs mer

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1

NIBE Bergvärme. En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE Bergvärme En ny generation värmepumpar NIBE BERGVÄRME 1 NIBE BERGVÄRME 2 + Solvärme under jorden en enorm energireserv som bara väntar på att utnyttjas. Titta ut genom fönstret. Vad ser du? Gatan?

Läs mer