För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet"

Transkript

1 För dig från Finland som vill läsa vid Umeå universitet Foto: Ingela Hjulfors erg, Jan Lindmark Praktisk information inför läsåret 2013/2014 Teknisk-naturvetenskaplig fakultet november 2012

2 Foto: Andreas Nilsson, Mattias Petersson Välkommen till Umeå universitet! Umeå universitet har cirka studerande på 150 program och ungefär kurser. Det finns utbildningar inom alla stora discipliner inklusive medicin, lärarutbildning, humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik: Inom naturvetenskap och teknik ryms basåret och 26 program med ett antal olika inriktningar och möjligheter till examina. Engagerade lärare och en forskning i världsklass i nära samarbete med utbildningen borgar för bra kvalitet på studierna vilket kommer att förbereda dig väl inför ditt kommande arbetsliv. Obs! Om du inte är klar med pågående behörighetsgivande utbildning vid sista anmälningsdag har du rätt att komplettera senast den 21 juni om du sökt en utbildning startar på höstterminen och senast 1 december om utbildningen du sökt startar på vårterminen. Här finner du mer information om hur du anmäler dig: och haller-koll/anmal-dig-sa-har/ ehörighet För tillträde till en utbildning krävs dels grundläggande behörighet, dels särskild behörighet. Grundläggande behörighet Detaljerad information om alla nybörjarprogram och masterprogram inom teknik och naturvetenskap hittar du på se/utbildning. Anmälan till högskolestudier I dag är det förhållandevis enkelt att söka till svenska lärosäten. Alla svenska universitet och högskolor har en gemensam samordnad webbplats för att hantera ansökningar till utbildningar: Anmälningsperoden öppnar den 15 mars och stänger den 16 april för höstterminens studier För vårterminen 2013 öppnar anmälan den 15 september och stänger den 15 oktober. Efter sista anmälningsdag finns det fortfarande en möjlighet att anmäla sig till program genom en sen anmälan, mer info: infor-anmalan/sen-anmalan/. På program med fler sökande än platser placeras man i en reservkö. Du som är behörig till högre utbildning i Finland och har svenska som modersmål har grundläggande behörighet till högskolestudier i Sverige. Du som har finska som modersmål och haft svenska som ämne i finskt gymnasium (eller motsvarande skolform) under minst 3 år (minst 5 kurser) anses ha tillräckliga kunskaper i svenska. Dessutom krävs tillräckliga kunskaper i engelska och matematik. De vanligaste betygshandlingar som man skickar till VHS antagningsservice, Strömsund, Sverige, är betyg från studentexamen och avgångsbetyg från gymnasiet. För yrkesutbildning (120 studieveckor) är det examensbetyg inklusive ämnesbilaga som efterfrågas. Verket för högskoleservice, VHS, översätter dina betyg till det svenska systemet för meritvärdering, så det behöver du inte bry dig om. Dessutom är tjänsten gratis. Särskild behörighet Utöver grundläggande behörighet finns det oftast krav på att man ska ha läst ämnen av speciell betydelse

3 för den högskoleutbildning man vill studera, det vill säga särskilda behörighetskrav. Så här beskrivs exempelvis förkunskapskraven till högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik: ehörighet: Grundläggande behörighet samt MaD, Fy och KeA. Detta betyder att man utöver avlagd studentexamen eller yrkesskolexamen (120 studieveckor), och uppfyllda krav i svenska, engelska och matematik, även ska ha studerat matematik (Ma), fysik (Fy), kemi (Ke) på den nivån att det motsvarar kurserna MaD, Fy, och KeA. Förkunskapskravens nivå är uttryckta i den svenska gymnasieskolans kurssystem. I tabellen nedan redovisas de finska motsvarande kursnivåerna. I Utländsk bedömningshandbok 2012 redovisas de finska motsvarande kursnivåerna. Den finns här: Urval Om man uppfyller de behörighetskrav som krävs går man vidare till urvalsprocessen. Om det är Umeå ungt och expansivt Umeå har drygt invånare och är en ung, expansiv stad med ett brett utbud av nöjen, kultur, sport, shopping, med mera. ra utbyggda cykelleder gör att det går både snabbt och smidigt att ta sig fram med cykel. färre sökande till ett program än antalet platser kommer alla sökande med på programmet. Är det fler sökande till ett program än det finns platser sker en urvalsprocess. Urvalet är uppdelat i olika kvotgrupper och man ingår och konkurrerar om en plats i alla de urvalsgrupper som man är berättigad till. Du som har avslutad gymnasieutbildning från Finland deltar i: etygsurvalet i grupp I och/eller III från höstterminen Vid urvalet beräknas ett preliminärt meritvärde (poäng i skala 10,00 20,00) grundat på både det allmänna vitsordet i Förkunskapsämne Kursnivå Motsvarande kursnivå i Finland i Sverige Svenska Svenska som modersmål i studentexamen Engelska A A-språk 6 kurser eller 1, 2-språk 7 kurser A-språk 8 kurser och/eller lång kurs i studentexamen Matematik C Kort lärokurs E Lång lärokurs Fysik A 6 kurser 8 kurser Kemi A 3 kurser Kemi 5 kurser iologi 2 kurser Naturkunskap A Sammanlagt minst 2 kurser i biologi, kemi, fysik och/eller geografi Naturkunskap Sammanlagt minst 4 kurser i biologi, kemi, fysik och/eller geografi Samhällskunskap A 2 kurser i samhällslära 4 kurser i samhällslära Historia A 4 kurser i historia 6 kurser i historia Modersmål/ steg 7 finska undervisningsspråk Språk steg 4 3-språk 10 kurser eller 1 el 2-språk 7 kurser el A-språk 6 kurser Språk steg 3 3-språk 8 kurser eller 1 el 2-språk 5 kurser Idrott och hälsa A Om motsvarande ämne finns i årskurs-/slutbetyg Obs! Ovanstående tabell gäller för den som har avlagt studentexamen och som har ett avgångsbetyg från gymnasieskolan. Man måste ha lägst betyget 5 i ämnen som krävs för särskild behörighet. Är du osäker på tabellen ovan finns mer information på webben: Klicka på länken Länder och därefter Finland ch 2003.

4 studentexamen och betygssnittet av samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget från gymnasiet. Därefter adderas en meritvärdespoängskompensation till det preliminära meritvärdet enligt tabell 0,50 2,50 varvid meritvärdet erhålls. Har du avlagt yrkesinriktad grundexamen beräknas genomsnittet av samtliga ämnen som ingår i avgångsbetyget från yrkesutbildning (120 studieveckor), och som också överförs till betygsskala 10,00 20,00, varvid du får ett preliminärt meritvärde. Därefter adderas en meritvärdespoängskompensation till det preliminära meritvärdet enligt tabell 0,50 2,50 varvid ett meritvärde erhålls. Denna poäng konkurrerar du med i betygsurvalet. Läs mer om regler för utländska betyg här: https://www. antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/ Utlandsk-gymnasieutbildning/ Högskoleprovurvalet om du har ett giltigt högskoleprov och är fullt behörig till sökt utbildning. Se nedan. Till många program inom det teknik- och naturvetenskapliga området är det i dag färre sökande än platser vilket medfört att samtliga behörande sökande kommit in på dessa utbildningar de senaste åren. Högskoleprovet Högskoleprovet är, utöver gymnasiebetyg, ytterligare en chans att bli antagen till högskolestudier i Sverige. I genomsnitt tillsätts procent av studieplatserna vid universitet och högskolor i Sverige med resultat från högskoleprovet. Vill man vara med och konkurrera om dessa studieplatser så gör man naturligtvis högskoleprovet. Obs! Ett lågt resultat på högskoleprovet försämrar inte möjligheterna att bli antagen i betygsurvalsgruppen. Gör högskoleprovet i Finland! Visste du att du kan göra högskoleprovet i Finland? Det anordnas årligen i slutet av mars/början av april i Vasa, Finland. Provresultatet är giltigt i fem år och kan användas vid ansökan till samtliga universitet och högskolor i Sverige. För att få använda provresultat vid urvalet måste man dock uppfylla behörighetsvillkoren för aktuell utbildning. Provinnehåll: Engelsk och svensk läsförståelse, ordkunskap, förmåga att tolka och hämta information ur diagram, tabeller och kartor, samt förmåga att tänka logiskt kring matematiska problem. Anmälan och avgiftsbetalning görs under perioden 15 januari till 15 februari via portalen studera.nu: Examen eroende på vilket program man sökt har man olika möjligheter att ta ut examina. De vanligaste examina på tekniska och naturvetenskapliga grundutbildningar vid Umeå universitet är: Kandidatexamen: Vanlig examen inom naturvetenskap, till exempel biologi, fysik, matematik, men förekommer även vid mer yrkesinriktade program såsom miljö- och hälsoskydd och receptarie. För en kandidatexamen krävs 180 hp, vilket motsvarar trer års studier. Utbildningen kan byggas på med ett masterprogram på 120 hp till totalt fem års studier. Högskoleingenjör: Yrkesexamen inom teknikområdet. För en högskoleingenjörsexamen krävs 180 hp vilket motsvarar tre års studier. Genom att byta ut ett par kurser kan man även här bygga på med ett masterprogram till totalt fem år. Civilingenjör: Yrkesutbildning på 300 hp, det vill säga fem års studier. Civilingenjörsexamen motsvarar den finländska diplomingenjör. ostäder I Umeå är det förhållandevis lätt att hitta en bostad. Det har inte alltid varit så, men nu byggs en hel del bostäder och därför blir läget bättre. Det finns både rum i studentkorridor och lägenheter i olika storlekar och prisklasser. Studentbostäderna har internetuppkoppling till bra pris och från alla områden tar du dig snabbt till universitetet och till centrum med buss eller med cykel. Man söker enklast bostad på ostadens hemsida: Ett tips är att registrera sig så tidigt som möjligt. I Umeå finns också en del privata fastighetsägare som hyr ut bostäder. lir det kris kan akutrumsförmedlingen hjälpa dig att hitta en tillfällig bostad: Hyreskostnaden brukar hamna på drygt SEK för ett enkelt studentrum, eller mer om man vill bo i en lägenhet, beroende på standard och storlek. Resande För transport mellan Umeå och Österbotten finns det tre alternativ:

5 il. iltransport via Norra Sverige och Finland. ensinkostnaden kan hållas nere vid samåkning. Flyg. Inget flygbolag har för närvarande reguljär trafik mellan Vasa och Umeå. Däremot finns chartrat flyg med Jonair i Umeå. När man chartrar planet delas kostnaden mellan alla resenärer. Totalkostnaden för planet är SEK enkel resa mellan Umeå och Vasa. Kostnaden delas mellan resenärerna som kan vara upp till åtta stycken. Om man planerar sin resa i god tid, och reser åtta personer samtidigt kostar en enkelresa SEK. Ibland finns ännu billigare ströplatser som kan bokas då en grupp resenärer inte fyller upp sina åtta platser. Flygtiden är 23 minuter. RG Lines färja RG-1 trafikerar Vasa Umeå hösten 2012 alla dagar utom lördagar. Från och med 1 januari kommer Umeå och Vasa kommuners nystartade rederibolag NLC Ferry att köra mellan Vasa och Umeå med fartyget Wasa Express. iljetten kostar 30 Euro för en enkelresa. Ekonomi För studier i Sverige söker man studiemedel i Finland som för vanliga universitetsstudier. Studierna ologna-harmonisering är en process som svenska lärosäten genomgått för att säkerställa kvalitet och jämförbarhet med resten av Europa. land annat har den inneburit systemet med 3-åriga grundutbildningar som ska kunna byggas på med 2-åriga masterprogram på avancerad nivå. I likhet med resten av Europa mäter vi numera mängden utbildning i ETCS-poäng där 1,5 poäng motsvarar cirka en veckas studier. En ECTS-poäng motsvarar en svensk högskolepoäng, hp. Höstterminen 2013 sträcker sig från september januari 2014 och vårterminen 2014 från mitten/slutet av januari till början av juni. En termins heltidsstudier motsvarar 30 hp. På ett samlat campus sker undervisningen ofta i små grupper i nära kontakt med lärare och andra studenter. De tekniska programmen samarbetar med näringslivet och har ofta stora inslag av projektarbete, där studenterna tränas i att själv planera arbetet för att nå fram till ett specificerat mål. Sportaktiviteter I Umeå finns mycket goda förutsättningar för att motionera och träna på Nordens största inomhusidrottsanläggning, IKSU. Sportcentrat ligger på campus. esök för en heltäckande bild av utbudet. Du har även tillgång till sportaktiviteter utomhus såsom längdskidor med mera. Är man intresserad av skidåkning utför så finns ett stort antal skidanläggningar inte alltför långt från Umeå. Kombinera elitidrott och studier Vid Umeå universitet kan du som är elitidrottare förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv. Oavsett studieval och idrottsgren kan du få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare. Umeå universitets elitidrottsavtal gör det bland annat möjligt för elitidrottare att läsa med fördröjd studietakt eller när tävlingar eller träningsläger kommer i vägen göra sin tentamen på annan ort eller vid ett senare tillfälle. Läs mer om villkoren för elitidrottande studenter på: Studentföreningar Studentföreningen Finlandssvenska nationen vid Umeå universitet kan vara till hjälp i diverse frågor: Student för en dag Är du intresserad av att besöka oss och titta lite närmare på en viss utbildning? Kontakta oss och vi anordnar så att du får följa en student som läser på det program som du är intresserad av. Du ordnar själv transport till och från Umeå. Information och anmälan: och klicka på länken Student för en dag. Mer information Mer information om anmälan, behörighet, urval, högskoleprov m.m. får du genom att kontakta våra studievägledare:

6 Foto: Jan Lindmark, Elin erge, Andreas Nilsson, Johan Gunséus/Synk Ansök till Umeå universitet senast 16 april 2013! Teknisk-naturvetenskaplig fakultet november 2012

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu

Högskoleutbildningen. och högskolor. Allt om högskolestudier på studera.nu Högskoleutbildningen I det här faktabladet kan du läsa om skillnaden mellan ett universitet, en högskola och en så kallad enskild utbildningsanordnare. Du kan bland annat också läsa om vilka ämnen och

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!"

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet!! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA

VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA VID HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING GER VI FORSKAREXAMINA, GENERELLA EXAMINA OCH YRKESEXAMINA Högskolan i Jönköping är en av tre stiftelsehögskolor i Sverige som har enskild huvudman och rätt att ge forskarutbildning.

Läs mer

att studera på högskolan

att studera på högskolan Allt om högskolestudier på studera.nu att studera på högskolan Lätt svenska Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!

Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera! 1 Det viktigaste du behöver veta om du ska fortsätta studera!! Spar och använd denna folder när du vill komma vidare i livet! Detta är en folder som vill hjälpa dig när du vill studera vidare oavsett om

Läs mer

Utbildningar vårterminen 2o11

Utbildningar vårterminen 2o11 Utbildningar vårterminen 2o11 1 Innehåll Välkommen till ett universitet där allt är möjligt! 3 Människor växer här. Du också. 4 Kalmar Studentstaden vid havet 7 Växjö Ett levande campus 8 Studera på universitet

Läs mer

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke

Välja yrke. och högskoleutbildning 2012/2013. www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2012/2013 www.saco.se/valjayrke sista ansökningsdag 6 maj 2013 ansök på www.nph.se Läs mer på www.nph.se facebook.com/naprapathogskolan NAPRAPAT HÖGSKOLAN sca ndinavian

Läs mer

Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14

Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14 Program höstterminen 2013 och vårterminen 2o14 1 Innehåll 2 Välkommen till Linnéuniversitetet! 3 Välj ett universitet där allt är möjligt. 4 Ett universitet, två städer 6 Studera på universitet 8 Internationella

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014

Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & sommar- kurser 2014 Utbildningskatalog Ht 14/Vt 15 & kurser sommar- 2014 2 Utbildningskatalog 2014/2015 Utbildningskatalog 2014/2015 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en investering

Läs mer

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar-

Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- Utbildningskatalog Ht 15/Vt 16 & kurser sommar- 2015 2 Utbildningskatalog 2015/2016 Utbildningskatalog 2015/2016 3 Innehåll 4 Välkommen till Stockholms universitet 5 Universitetsstudier en klok investering

Läs mer

www.saco.se/studieval Välja yrke

www.saco.se/studieval Välja yrke Välja yrke Högskolevalet 2014/2015 sista ansökningsdag 8 maj 2015 ansök på www.nph.se NAPRAPAT Utbilda dig till Ett givande yrke för dig som vill arbeta med människor och hälsa. Läs mer på nph.se innehåll

Läs mer

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING

PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING PUNKT 9 SKOLA OCH UTBILDNING Förskoleklass. 1 Från det år barnet fyller sex, har det rätt att börja i så kallad förskoleklass. Det är kommunens ansvar att se till att alla sexåringar får plats i förskoleklass

Läs mer

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se

Antagningsguiden. för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012. www.gyantagningen.se Antagningsguiden för dig som söker till gymnasieskolan i Stockholms län och Håbo kommun 2012 Antagningsguiden 2012 är framtagen i samverkan mellan kommunerna samordnat av Gymnasieantagningen Stockholms

Läs mer

ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10

ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10 ky- & högskoleutbildningar Sollefteå Kramfors 09/10 välkommen Att bo och studera i Ådalen ska inte vara svårt. Därför ger Kramfors och Sollefteå ut en gemensam utbildningskatalog där vi visar vilket brett

Läs mer

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se

Programguiden. för gymnasieskolorna i Stockholms län. www.gymnasieintagning.se. Gör ditt val på www.gymnasieintagning.se 2010 Programguiden för gymnasieskolorna i Stockholms län Gör ditt val på Skolor och program i Stockholms län! Frågor som rör din intagning 4 Inför gymnasievalet 4 Om gymnasieskolan 5 Om programmen 6 Hur

Läs mer

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst

Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologenheten Hippologprogrammet Inriktning Islandshäst Hippologåren kommer jag minnas som några av de bästa åren i mitt liv! Det bästa med utbildningen är den enorma kompetens som lärarna besitter.och

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 FOLKHÖGSKOLESTUDERANDE PÅ ALLMÄN KURS KAN BLI BEHÖRIGA TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA. HÄR BERÄTTAR VI HUR DET GÅR TILL. Innehåll Folkhögskolans

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill.

Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. Hej. Tänk om. Tänk annorlunda. Tänk nytt. Och tänk om du kan bli precis vad du vill. En utbildning förändrar dig och ditt sätt att tänka. Det gör också alla de människor du träffar. Du får nya infallsvinklar,

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA

BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA BLI BEHÖRIG TILL HÖGSKOLA OCH YRKESHÖGSKOLA GENOM FOLKHÖGSKOLA 1 En ny modell för behörighetsgivning på landets folkhögskolor införs successivt under de kommande åren. Den styr hur folkhögskoledeltagare

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare?

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys av studenter antagna till lärarutbildning hösten 2014 Kan bara de bästa studenterna bli bra lärare? En analys

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer