Årsredovisning med budget och verksamhetsplan för 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. med budget och verksamhetsplan för 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 med budget och verksamhetsplan för

2 Verksamhetsberättelse 2013 för S:ta Clara kyrka Inledning Även 2013 har varit ett händelserikt år med både välsignelser och utmaningar. Intensivt arbete och bön har präglat de många frivilligas insatser, styrelsens och arbetslagets arbete. Gudstjänstlivet har varit omfattande med välbesökta högmässor och lovsångsmässor på söndagarna, veckomässor och inte minst de dagliga bönerna, som bär upp kyrkans verksamhet. Grundläggande har varit kyrkans diakonala arbete med daglig kaffe- och matservering, klädutdelning, öppen kyrka med samtal och stöd till tilltufsade människor, besök på Plattan, Malmskillnadsgatan, Färingsöanstalten, After Noon Tea och Medborgarplatsen. Viktiga delar i kyrkans undervisning har varit Alpha, Lärjungaskolan, mässa med fördjupning, kursen Lär känna den Helige Ande, söndagsskolan, hemgrupperna, mansgruppen och mammor i bön. Nytt för året var en volontärutbildning. Missionsarbetet, med öppen kyrka, insatser i närområdet men även stöd till projekt i bl.a. Sibirien och Afrika, har haft som mål evangelisation och diakoni. Styrelsen och arbetslaget har, utifrån förslag från Clara Forum i november 2013, lagt grunden för en ny verksamhetsplan för S:ta Clara kyrka har under året fått en tydligare organisation och ännu stabilare ekonomi. Gåvor, kollekter, fondmedel och sponsorbidrag har under 2013 tangerat och i vissa fall överträffat 2012 års rekordsiffror. Nedan följer 2013 års verksamhetsberättelse utifrån respektive verksamhetsområde: GUDSTJÄNST Mål/utfall Gudstjänsterna har varit öppna, välkomnande och med en Kristuscentrerad förkunnelse. Under året har vi uppmuntrat till ökat engagemang för bön, förbön och fasta. Antal barn och ledare i barnkyrkans två grupper har ökat. Bokbordet har varit öppet de flesta söndagar i samband med huvudgudstjänsten. Antal besökare Vi har firat 53 högmässor med i genomsnitt ca 300 gudstjänstbesökare varje söndag på huvudgudstjänsten. Swahiligruppen har firat 52 söndagsgudstjänster. I varje huvudgudstjänst har en kader av frivilliga deltagit såsom präster, diakoner, musiker (med ett lovsångsteam), vaktmästare, gudstjänstvärdar, tolkar, förebedjare, kors och ljusbärare, textläsare och kaffekokare. Ofta har även barnkyrkan funnits på plats med två grupper. Vi har haft över 150 musikgudstjänster. De har framför allt hållits torsdagar och fredagar som lunchkonserter och lördagar vid helgsmål. Stockholms domkyrkoförsamling har ansvarat för konserterna fredagar och lördagar. Veckomässorna har firats tisdagar och torsdagar. Veckobönerna har samlat ett stort antal bedjare vid över 400 tillfällen. Vesper har hållits tisdagar under våren och onsdagar under 2

3 hösten. Mässa med fördjupning har hållits varannan vecka och lovsångsmässa har firats sista fredagen i månaden. En retreat hölls på Lindholmen i augusti. DIAKONI Mål/utfall Arbetet med att få fler volontärer/praktikanter till köket, Plattan och Clararummet har varit en utmaning men fungerat. Ett tält har inköpts under året och arbetsmiljön förbättrats. 20 volontärer har fått en grundläggande utbildning. Verksamheten på ön Lindholmen har varit kvar. Förbedjarna har fått en grundläggande utbildning i själavård. Allmän diakoni och kvinnoarbete Den diakonala verksamheten har förstärkts och strukturerats upp under Våra volontärer har gjort en strålande arbetsinsats! Budgeten har hållits och samtliga planerade aktiviteter har genomförts. Morgonbönen har varit en viktig mötesplats för volontärer och anställda. Både innan och efter bönen har våra volontärer förberett verksamheten med matutdelningen på kyrkogården och på Plattan genom att hämta bröd och mat från olika bagerier, Pressbyråer, restauranger, caféer samt affärer i vårt närområde, ca 40 olika ställen. En del volontärer som vuxit andligt och själsligt har kunnat ta ett större ansvar för diakoniexpeditionens möten med hemlösa, ungefär 20 personer vardagligen. Därmed har vi diakoner frigjorts till djupare möten och samtal med sargade och behövande människor som hela tiden strömmade till kyrkan. Vi har även tagit emot och handlagt ca 500 bidragsärenden genom våra fonder under året. Varje förmiddag serverades, mat, smörgåsar, kaffe och bullar på kyrkogården. Verksamheten på kyrkogården med att bespisa de hemlösa, ca 150 personer varje vardag har fungerat mycket bra. Många som fått mat och haft det svårt har själva blivit volontärer vilket gett dem mening och hopp för sitt liv. Flera behövande har hittat in i kyrkan till övriga verksamheter som bedrivits. En skrinda lastad med kaffe, the samt biblar har använts för plattans arbete med att möta och motivera drogmissbrukare. Verksamheten med matutdelningen och Skrindan har finansierats med bidrag från Gålöstiftelsen. Under våren distribuerades ett stort antal förpackningar med hästlasagne från Axfood som fick mycket publicitet. Representanter för EU kommissionen var besök i maj och såg vår verksamhet som en förebild. Med bidrag från Stiftelsen Lisen Carlssons Minne har vi kunnat sända iväg 14 missbrukare till förvandlingshemmet Good Foundation under året. Under årets onsdagar har Sergel Plaza bjudit volontärer och anställda på lunch i Lillkyrkan. På så vis har vi fått en fin och bra mötesplats för alla engagerade på dagtid. Lindholmen, ön i Mälaren som vi hyr av Föreningen Klubbensborg, var under sommarmånaderna en viktig plats behövande, sargade kvinnor men också ensamstående föräldrar med barn, ungdomar i riskzonen. Vi hade två bra läger för behövande kvinnor, ett skaparläger och ett läger där vi lagade mat tillsammans. Ett familjeläger för mindre bemedlade familjer var populärt. Det drog fria midsommarfirandet blev en succé, runt 50 personer fick en lyckad midsommar. Verksamheten på Lindholmen bedrevs med bidrag från Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne och Eldssjälspriset. 3

4 Inne i kyrkan hade Clararummet, vårt självbärande café öppet varje vardag. Schemalagda volontärer tjänstgjorde både med servering samt samtalade och gav stöd till gästerna, ungefär 35 personer dagligen. Afternoon Tea på torsdagseftermiddagarna i Lillkyrkan samlade ca 50 behövande kvinnor varje torsdag. Vi har också kunnat hjälpa många kvinnor med mat, kläder, elräkningar, hyror, mediciner etc. Denna verksamhet kunde bedrivas med bidrag från Govenii Minne. Hotell Sergel Plaza gav oss massor av mat på julafton så vi fick ett underbart julfirande inne i kyrkan. Under eftermiddagarna har en av våra själavårdare berett möjlighet till själavård och förbön. Diakonerna har haft själavårdssamtal, både spontana men även regelbundna med människor i olika sorts livskriser. Under året har diakonerna också varit handledare för praktikanter från flera olika utbildningsanstalter. Många flyktingar har under året sökt hjälp i Klara Kyrka. Juridisk rådgivning har kunnat erbjudas under första halvåret och en timmes undervisning i svenska har erbjudits varje vardag kl. 9. Marie Svensson fältmotivatör, följde många behövande kvinnor till olika myndigheter, besökte Färingsöanstalten en gång i veckan. Marie hade också många själavårdssamtal. Vår diakon Hans Hernberg prästvigdes i juni och efter vigningsmässas i Domkyrkan hölls ett diakonalt öppet hus i S:ta Clara kyrka som blev festligt och välbesökt. Elise Lindqvist har, med hjälp av ett 40 tal frivilliga, regelbundet besökt Malmskillnadsgatan på fredagar, med team om 4-6 deltagare, mellan och Till sist ett stort tack till Gud för Hans trofasthet och ledning under det gångna året. Ett tack också till alla våra medarbetare, volontärer, förebedjare och sponsorer. Tack särskilt till alla som bidragit ekonomiskt till arbetet: föreningens medlemmar, Gålöstiftelsen, Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, Lisen Carlssons Minne, Domkyrkoförsamlingens stiftelser samt S:ta Clarastiftelsen. (Inga Pagréus) 4

5 Ungdomsdiakonin Mål/ Utfall Ungdomsarbetet har fått fler fasta ledare under året. Klara ungdomsgård Klara ungdomsgård har varit öppen varje tisdag och torsdag kl i Lillkyrkan och besöktes varje gång av cirka ungdomar mellan år. Många av dessa brukade också hänga i den klunga av unga som har sin hemvist i glashuset vid plattan. Vi erbjöd dem en öppen plats att bara få vara på och bjöd på mackor, kakor, saft och varm choklad samt möjligheter till pyssel och att spela musik. Det är i stort sett samma ungdomar som regelbundet kom varje vecka och vi har varit fem ledare som håller i verksamheten. Flera av ungdomarna kämpar med tuffa hemförhållanden, problem i skolan, självskadebeteende och dylikt och vi ledare vill finnas mitt i deras vardag för att stötta på olika sätt. I dagsläget ser vi hur många ungdomar som tidigare spenderat stora delar av sin fritid på plattan istället fokuserar mer på skolarbete och slutar hänga på plattan. Uppskattade aktiviteter under året har varit: * Matlagningskvällar, teaterbesök, öppen scen, föreläsning om självskadebeteende, inspirerande författarbesök, utflykter samt påsk- och julfest. * Skidresa till Romme Alpin. * Bidrag från stiftelsen Gustav Vasa-gården har gjort det möjligt att ha deltidsanställda. Kontinuitet har varit viktigt i arbetet med ungdomarna. * Bidrag från Scandic Sergel Plaza gjorde det möjligt att dela ut över 110 julklappar. * Varje vecka uppvaktades de ungdomar som fyllt år med en liten present från Klara ungdomsgård. (Mattias och Elinor Skarby Hay) 5

6 UNDERVISNING OCH GEMENSKAP Mål/ Utfall Vinterkonferensen genomfördes tillsammans med EFS Mittsverige, Betlehemskyrkan, Hammarbykyrkan och Evangeliska brödraförsamlingen. En församlingsgemenskapsdag hölls 7 september på Lindängen/Hagaberg i Södertälje. Lärjungaskolans höga kvalité och diakonala inriktning har behållits under Lärjungaskolan Det är 31 elever som varit inskrivna på skolan både under våren och hösten. Ledorden för terminen har hämtats från Matt 9:13: Gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Under året har flera ämnen avhandlats och bland dem kan nämnas Gud som förbundsgud, kyrkohistoria/missionshistoria, själavård, exegetik evangelierna/breven, hur tron uttrycks i konsten, praktisk lärjungaskap, vett & etikett (vilket innebär att eleverna fått redskap för hur man söker jobb, vilka skyldigheter och rättigheter man har i samhället och en del samhällskunskap, struktur för sitt liv med kost, hälsa och lärt sig ta hand om sig själva). Undervisningen har skett varje vardag mellan kl med undantag för lov. Under vårterminen gjorde Lärjungaskolan en retreat på Stockholms Pilgrimscentrum, studiebesök till olika kyrkor för att se hur kyrkorummen är uppbyggda för att få bättre förståelse för hur tron uttrycks i konsten. Även andra studiebesök gjordes till muséer såsom Nationalmuséet. Många av årets elever har levt under tuffa förhållanden. Detta har medfört många kontakter med Försäkringskassan, Frivården, socialtjänsten, missbruksvården och Arbetsförmedlingen. Viveka har upprättat rehabiliteringsplaner för flera av eleverna och hjälpt dem i deras kontaktar med myndigheter, sökt bostäder, praktikplatser, CSN-frågor, Migrationsfrågor, psykiatrin och sjukvården. Mitt i alla utmaningar som finns har jag sett hur Gud gör oerhört mycket i deras liv. Personer som kommit med dålig svenska lär sig språket på skolan och lär känna Jesus. Elever som blivit utdömda från andra skolor och instanser sedan de var barn har klarat av att fullfölja skolan. För en del elever med dubbeldiagnoser har en stor förbättring skett i deras livssituation och välbefinnande. Flera av eleverna har äntligen fått ett ankare i sin tro. Tidigare har de inte riktigt vetat vad de har trott på och haft en tro baserat på känslor men genom undervisningen har de förankrats i tron och kommit in i Guds vila. De har fått uppleva hur Gud verkar i dem utan att behöva prestera så mycket själva. Det har också medfört att de börjat verka för Herren och det sker naturligt genom en inre övertygelse av att vara älskade av Gud och från den kärleken börjar deras liv att bära frukt. (Viveca Bratt-Hernberg) Alpha Ca 30 personer har gått denna kurs under 10 tisdagskvällar. Tisdagskvällens kurs har inletts med en enkel soppa tillagad av frivilliga. Efter måltidsgemenskapen och ett föredrag har man samlats till gruppsamtal. Upplägget är beprövat och har fungerat väl. Målet har varit att upptäcka den kristna tron och att hitta in i kyrkans gemenskap. 6

7 Bibelfördjupning med mässa Tisdagskvällar under hösten och onsdagskvällar under våren, varannan vecka, har en mässa hållits med bibelfördjupning. Frivilliga har i pausen kokat kaffe och bjudit på smörgåsar. Helandeundervisning Kursen har hållits onsdagar efter lunch. Målet har varit att hjälpa människor att själva ta till sig helande och hjälpa till att förmedla det till andra. Lär känna den helige Ande Kursen hölls sju tisdagskvällar mellan påsk och pingst med ca 40 deltagare. Hemgrupperna Ca 10 hemgrupper har samlats under året. Målet har varit att erbjuda en miljö för omsorg, gemenskap, andlig tillväxt, delaktighet och ansvar för församlingens uppgift och funktion. Hemgruppsledarna har erbjudits utbildning i själavård. Lindholmen Lindholmen har återigen fungerat som en fantastisk oas och mötesplats för att stärka gemenskapen under sommarmånaderna. Midsommarfirande, arbetsdagar, grillkvällar, filmkvällar och mycket vardagsgemenskap har erbjudits. Övrig församlingsgemenskap. Föreningen S:ta Clara kyrkas 20-årsjubileum uppmärksammades med tårta, sång, uppträdanden och gemenskap den 16 juni. Under hösten samlades vi till en församlingsdag i Södertälje (Lindängen) med god undervisning, gemenskap och lovsång. I samarbete med Apologia hölls en två dagars konferens om uppståndelsen. Gästtalare var professor Gary Habermas från USA. MISSION/ EVANGELISATION Mål/utfall Det har varit svårt att rekrytera fler volontärer/evangelister till Plattan. Arbetet fortsätter Arbetet med öppna kanalen har fungerat bra men kan förbättras ytterligare. Ett missionsråd och en stödgrupp för missionen bildades under året. SVT har visat repriser av Miraklet i Klara under året. Mission och evangelisation har varit både ett lokalt och globalt engagemang för S:ta Clara kyrka och har berört närområdet, Storstockholm, Sverige och stöd till internationella insatser. Följande kan nämnas från 2013: * Vårt kanske viktigaste missionsområde är förmodligen den öppna kyrkan och det utåtriktade arbetet i närområdet, på kyrkogården, vid försäkringskassan och på Plattan. Vi har under året mött både en stor social och andlig nöd. Men vi kan också glädjas åt att människor har fått möta Jesus genom vårt arbete och börjat sin vandring tillsammans med honom. * Swahiligruppen har fortsatt att ha regelbundna samlingar söndagar kl i Stockholm 7

8 samt tagit ett pastoralt ansvar för swahilitalande i Stockholm. Ingemar Holmqvist har gått in i ett pastoralt ansvar för gruppen på frivillig basis och gruppens ledning har kommit överens med S:ta Clara kyrkas vänner om att under 2013 verka för fortsatt integrering av gruppens arbete i S:ta Clara kyrkas verksamhet (fjärde söndagen i månaden). Pastorsfrågan är ännu inte löst. * Pionjärarbetet på Söder - Lilla Klara har fortsatt och en trogen grupp frivilliga under ledning av Beatrice Kamau Lundgren bedriver ett utåtriktat arbete i Klara-anda på Medborgarplatsen och med en ungdomsgård vid Björns trädgård på fredagskvällar. En självständig förening bör bildas på sikt. * Arbetet med När-tv har fortsatt, liksom samverkansinsatser med Bön för Stockholm, Sverigebönen, Jesusmanifestation, ekumenisk korsvandring, samarbete med riksdagen och studiebesök. Nytt för 2013 var en stor ekumenisk bönesamling och demonstration för förföljda kristna i världen med ärkebiskopen och företrädare för kyrkor och samfund i Sverige. * Den internationella missionen har under året inriktats till att fortsätta stödja Sahlbergs barnarbete Mokicco i Tanzania, missionärer i Mongoliet (genom Evangeliska Östasienmissionen), EFS utlandsarbete och Ljus i Östers insatser i Sibirien tillsammans med den Ingermanländska kyrkan. Extra bidrag har också förmedlats till Stig Hedbergs hjälpverksamhet, Syrien (via Open Doors), Kenya (Anna Lindhsförskolan) och Iran. EKONOMI OCH ADMINISTRATION Mål/utfall Under 2013 har en egen ekonomifunktion skapats och en kompetent ekonom rekryterats. En översyn av samtliga befintliga tjänster har gjorts och systematiskt brandskyddsarbete har införts. Däremot har vi fortfarande inte fått någon fördröjning av brandlarmet. Ekonomi och administration. Inom verksamhetsområdet ekonomi och administration ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar; ekonomihantering, administration, Erikshjälpen, informationsarbete, vaktmästeri och reception. Ekonomihanteringen har förstärkts. Vi har fått god ordning på bokföring och redovisning. Stiftelsehanteringen har förbättrats men inte informationsarbetet. Vi behöver en informatör. Våra vaktmästare har haft en oerhört viktig roll att vara första mötespunkt för människor som kommer till kyrkan. Samarbetet med Erikshjälpen kring Second handbutiken i Vårby har tagit mycket energi under året. Under hösten utvecklades en helt ny organisation med kompetenta teamledare, som ansvarar för en lördag varje månad. Organisationen har börjat ta form. Försäljningen har ökat och arbetet genererat ett stort bidrag till S:ta Clara. 8

9 Personalstyrka 2013 Gudstjänst: Iwan Giertz (100 %) och Nils Lidskog (100 %) Diakoni: Inga Pagréus (100 %), Marianne Lidskog (75 %) och Marie Svensson (100 %). Under året arbetade även Jens Peterson och på deltid Andreas Edin, Nathalie Edin och Conny Thelaus. Ungdomsdiakoni: Magdalena Omnell (50 %) tom 10 oktober. Mattias Skarby Hay (from 15 oktober 40 %), Elinor Skarby Hay (våren 40 % och hösten 30 %), Kristin Elmquist (from 15 oktober 10 %) samt timanställda. Undervisning: Viveca Bratt-Hernberg (100 %) m.fl. anställda Mission/evangelisation: samtliga anställda Administration/information: Magdalena Omnell (50 %) tom 10 oktober. Tjänsten har varit vakant under hösten. Ekonomi: Lennart Jonsson (60 %) började under sommaren som ekonom. Vaktmästeri: Per Svensson (100 %) och timvikarier Avslutande kommentar S:ta Clara kyrka har under året sjudit av liv. Man kan med glädje och tacksamhet konstatera att diakonin mött livsviktiga behov hos 1000-tals tilltufsade människor, att söndagens högmässor hört till de mest välbesökta i Svenska kyrkan, och att arbetet med undervisning och mission varit fokuserad på att hjälpa människor i nöd och att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. För allt detta får direktor tacka alla praktikanter, frivilliga, styrelsemedlemmar och arbetslag som tagit mycket tid i bön och arbetat hårt och uthålligt för denna församling. Men framför allt får vi tacka Gud som år från år välsignar allt gott verk och gör det omöjliga möjligt. S:ta Clara kyrka 9

10 Förvaltningsberättelse 2013 (belopp i 1000-tal kr) Organisation Föreningen S:ta Clara Kyrka ( ) är en ideell förening. Föreningen är ansluten till EFS Mittsverige och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Verksamhet Föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i S:ta Clara kyrka som hyrs av Domkyrkoförsamlingen i Stockholms stift. Ekonomi (1000-tal kr) Resultatsammandrag Intäkter Kollekter och gåvor Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Övriga kostnader Resultat före räntor Räntenetto Avsättning till periodiseringsfond (ej utnyttjade gåvor) -678 Årets resultat Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

11 Väsentliga händelser under året Under 2013 har föreningen förutom årsmötet haft två medlemsmöten för information (Klara Forum) 19 maj och 17 november (med bl.a samtal och värdefull input från medlemmarna om prioriteringar inför kommande året). Föreningen firade 20-årsjubileum med fest efter gudstjänsten den 16 juni. Församlingsdagen 7 september på Lindängen i Södertälje blev både välbesökt och uppskattad med gemenskap, undervisning, bön, samtal och verksamhetsinformation. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt regelbundna möten i arbetsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet som fungerar som rådgivande och stödjande referensgrupper åt verksamhetsledningen samt som organ att bereda vissa ärenden för beslut i styrelsen. Under året har två tillfällen organiserats för utbyte, information och stärkta relationer mellan styrelse och personalgruppen: ett på våren (pilgrimsvandringsdag i april) och ett på hösten i form av en planeringsdag (29 november). Tre samrådsmöten har hållits mellan föreningen och Stockholms domkyrkoförsamling i syfte att följa upp och förlänga samarbetsavtalet. Nedan följer en kort presentation av styrelsens arbete under året med utgångspunkt i de frågor som i årsredovisningen för 2012 lyftes fram som de viktigaste för 2013: - Att förhandla fram en avtalsförlängning med Stockholms domkyrkoförsamling. Under perioden januari-mars fördes intensiva förhandlingar mellan föreningen och SDF som ledde fram till en överenskommelse om ett förlängt avtal med likvärdiga förutsättningar som tidigare avtal. Avtalsperioden är 1 januari december 2017 med automatisk förlängning om parterna inte säger upp avtalet. - Att presentera nya stadgar för beslut till årsmötet 2013, som syftar till att tydliggöra identitet, ansvar och besluts- och arbetsformer inom föreningen. Det förslag till nya stadgar som styrelsen presenterat i utskicket före årsmötet i mars 2013 antogs av mötet. Det innebär att vi nu har enats om ett namnbyte till Föreningen S:ta Clara kyrka och en ny formulering av föreningens syfte: att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds. De nya stadgarna ger hela föreningen större tydlighet kring identitet, verksamhet och medlemskap och bättre ramar för beslutformer och ordningar. Tack alla som bidragit till detta viktiga formuleringsarbete. - Att fastställa och genomföra styrdokument och effektivisera arbetsformer mellan styrelse och verksamhetsledning. Ett styrdokument för föreningens, styrelsens och direktorns arbetsformer fastställdes av styrelsen i mars 2013 och reviderades i oktober 2013 (ska revideras årligen av styrelsen). En internutvärdering har visat att det fortfarande finns mycket att förbättra men att vi är på rätt väg. Ett viktigt led i detta har varit att styrelsen har haft två kurstillfällen om kvalitativt styrelsearbete med konsult från Arbetsgivaralliansen. - Att hitta långsiktig lösning för ekonomihanteringsfunktionen i S:ta Clara. Vi är mycket glada över att Lennart Jonsson anställts som ekonomiansvarig på 60% som började jobba i juni. Han har stor erfarenhet av ekonomi och styrning och har tillsammans med direktor, arbetslag och styrelse genomfört viktiga förändringar, bl.a när det gäller överblick över fonder och bidrag, förbättrat budgetarbete, tydligare ekonomirapportering, bättre bank- och kapitalförvaltning samt arbete med ny kontoplan. - Att stötta verksamhetsutveckling av den diakonala verksamheten. Detta arbete har inte kommit så långt som hoppats, och mycket tid har lagts ner för att rekrytera nya diakoner. Men ett utredningsarbete för bättre hantering av de sociala fonder som diakonerna ansvarar för har 11

12 inletts och ett diakoniråd kommer troligen att bildas för att stödja och utveckla den diakonala verksamheten. - Att stötta utvecklingen av bra former för att bredda, bygga och fördjupa församlingsgemenskapen och engagemanget inom föreningen. Följande är några av de steg som har tagits och aktiviteter som har genomförts under året: o Tre månader med Lindholmen som öppen ö för gemenskap, mässor, grillkvällar, midsommarfirande, lek, bön och praktiskt arbete. o Föreningens 20-årsfirande 16 juni o Församlingsgemenskapsdag med undervisning om församlingsbyggande (Hans Lundaahl) på Lindängen 7 september o Julfest 15 december o Två Klara-forum för informationsutbyte och dialog med medlemmarna o Två medlemsbrev o Arbete med att uppdatera medlemslista och former för medlemsintagning Framtida utveckling De viktigaste frågorna för 2014 är: Att alltid hålla visionen och syftet levande: att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds. Här är det också viktigt att aktivt jobba med förankringen av de 9 grundvärderingarna (stadgarna 1.4.) i föreningen. Att stötta utvecklingen av bra former och tjänsteupplägg för att bredda, bygga och fördjupa församlingsgemenskapen och engagemanget inom föreningen. Att rekrytera till diakontjänsterna och att ge strategiskt stöd i utvecklingen av diakoniarbetet. Att fortsätta förbättringen av arbetsformer inom styrelsen och mellan styrelse och verksamhetsledning, bl.a när det gäller utskottens arbete. Att fortsätta att stärka det ekonomiska arbetet och insamlingsformer (t.ex utreda 90-konto och kollektomat) Att informationsarbetet stärks både internt och externt. Att forma en lokal- och fastighetskommitté som kan arbeta med att utreda behov och ge förslag på förbättringar, samt att bevaka och påverka fastighetsutvecklingen i närområdet. 12

13 Verksamhetsplan 2014 för S:ta Clara kyrka Inledning All verksamhet i S:ta Clara kyrka är centrerad kring visionen att förmedla Jesus i ord och handling genom diakonalt, karismatiskt och bibelcentrerat församlingsarbete. Vi vill vara en öppen kyrka och nå ut i närområdet kring kyrkan, men också på andra platser i Storstockholm där medlemmar bor eller är verksamma. S:ta Clara kyrka har också en viktig roll som inspirationskälla inom svensk och övrig nordisk kristenhet, och stödjer missionsinitiativ internationellt. Verksamheten indelas i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande uppgift i Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission och präglas av de 9 punkter för församlingstillväxt som återfinns i Carl-Erik Sahlbergs prästmötesavhandling Budskapets väg (1988). Att vara en kyrka öppen för alla Att visa omsorg om människor i nöd Att vara en kärleksfull gemenskap Att ha Jesus i centrum Att verka för ett liv i renhet Att ha mod att lida för tron på Jesus Att söka Gud i bön Att använda lekmän Att vara beroende av den Helige Andes kraft 13

14 Följande schematiska bild kan beskriva verksamheten: Övergripande mål 2014 Att de nio punkterna för församlingstillväxt får genomsyra de fem verksamhetsområdena. Alla verksamheter som ryms under de fem verksamhetsområdena under året formulerar och utvärderar hur aktiviteterna bidrar till S:ta Clara kyrkas syfte. Gudstjänst Inom verksamhetsområdet gudstjänst ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Söndagsgudstjänster (inkl. lovsångsteam, förbönstjänst, tolkning, gudstjänstvärdar, kyrkkaffe) Övriga mässor/gudstjänster Bönesamlingar (morgon, eftermiddag, vesper) Barnkyrkan Musikverksamhet Inriktningsmål Att våra gudstjänster och bönesamlingar ska vara Kristuscentrerade och evangeliserande med lovsång, vittnesbörd och förbön vid altaret och dopfunten. Att församlingens gudstjänster och bönesamlingar ska vara välkomnande och uppbyggande så att alla som deltar fördjupas i tro och växer i lärjungaskap. Mål för 2014 Att fler musikformer/stilar bereds plats i gudstjänsterna (t.ex. Plattankören och Kvinnokören) Att fler välkomstvärdar finns (före och efter gudstjänsten) från den gudstjänstfirande församlingen Att hemgrupperna synliggörs och deltar i gudstjänsterna och att nya hemgruppsdeltagare rekryteras i samband med gudstjänsterna Att utbilda ljudansvariga som kan sköta ljudet på bl. a söndagar Att en tredje barnkyrkogrupp kommer igång och att barnkyrkan får fler barn och ledare 14

15 Diakoni Inom verksamhetsområdet diakoni ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Allmän diakoni (t.ex. diakonmottagning, diakoniexpedition, matutdelning, Café Clararummet, förbön & själavård, öppen kyrka, Lindholmen, boendestöd, volontärhandledning, nätverkande) Fondhantering (till enskilda behövande) Kvinnoverksamhet (t.ex. fängelsearbete, Afternoon tea, kolonilott, Malmskillnadsgatan) Ungdomsverksamhet (t.ex. ungdomsgård, ungdomsgrupp/lovsång) Flyktingverksamhet (t.ex. rådgivning, svenskundervisning) Inriktningsmål Att diakonin genom att visa omsorg om människor i nöd hjälper dem till försoning, förvandling och upprättelse. Diakonin är hela församlingens uppgift och är beroende av den Helige Andes kraft. Församlingen ska vara en kärleksfull och helande gemenskap där lekmän är i funktion. Mål för 2014: Att rekrytera och anställa nya diakoner Att vi får fler volontärer/praktikanter till diakoniverksamheten Att vi erbjuder två volontärutbildningar (vår och höst) i samband med onsdagslunchen Att förebedjare erbjuds själavårdsutbildning (4 gånger) Att själavårdsarbetet utvärderas (med frågan om möjligheten att utveckla ett själavårdscenter). Att en diakonikonferens arrangeras den 16 maj med väckelsemöte och att Kyrka mot våld inbjuds att delta. Att ha en ungdomsdiakoni som skapar en kärleksfull gemenskap för de ungdomar som kommer till ungdomsgården Undervisning och gemenskap Inom verksamhetsområdet undervisning och gemenskap ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Lärjungaskolan Kurser (Alpha, Liv i Anden) Övrig undervisning (Bibelfördjupning med mässa, helandeundervisning, konfirmation, dopundervisning) Hemgrupper Församlingsgemenskap (församlingsfester/samlingar, medlemsvård) Inriktningsmål Att vara en gemenskap med Jesus i centrum där Guds ord förkunnas och Bibeln blir känd och läst av alla som delar församlingens liv. Att hela församlingen genom bön, bibelläsning och vardagsomsorg skapar en gemenskap som blir ett andligt hem. Mål för 2014: Att inbjuda till Vinterkonferensen i februari 2014 Att organisera en församlingshelg under hösten. Att Lindholmen blir en plats för undervisning och gemenskap 15

16 Att behålla Lärjungaskolans höga kvalité och diakonala inriktning Att rekrytera fler ledare till Alpha Att hemgruppsledarna erbjuds utbildning i själavård (4 gånger) Att deltagare i barnkyrkan erbjuds att åka på läger Att genomföra en kartläggning och utvärdering av all undervisning i S:ta Clara kyrka ( ) Mission och evangelisation Inom verksamhetsområdet mission och evangelisation ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Närområdet (t.ex. öppen kyrka kl vardagar, Plattan) Stockholm (t.ex. Lilla Klara på Söder, När-tv, Bön för Stockholm, Jesusmanifestation, Konferenser, Korsvandring, insatser med riksdagen, företag, församlingar) Sverige (t.ex. evangelisationsresor, Sverigebönen, studiebesök) Globala missionsinsatser/stöd (Tanzania, Sibirien, Mongoliet, EFS Utland) Inriktningsmål Att bidra till att hela evangeliet förmedlas till hela människan, både i Sverige och i världen Att stödja människor som har mod att lida för tron på Jesus Mål för 2014: Att missionsengagemanget stärks i gemenskapen genom informationssamlingar och insamlingsinitiativ med hjälp av bärarlaget för mission. Att en kort kurs i evangelisation genomförs i anslutning till volontärutbildningen Att rekrytera fler volontärer/evangelister till Plattan Att förbättra arbetet inom öppna kanalen Att genomföra riktad evangelisationsinsats (t.ex. konsert med Elvisgospel 17/5) Att stärka det administrativa stödet (inköp av biblar/evangelisationsmaterial mm) Ekonomi och administration Inom verksamhetsområdet ekonomi och administration ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Ekonomihantering Administration Erikshjälpen Informationsarbete (Klara nyheter, hemsida, medlemsbrev, annonsering/affischering) Vaktmästeri och reception Inriktningsmål Att med bön och i beroende av den Helige Andes kraft bygga en organisation och struktur som skapar de bästa förutsättningarna för S:ta Clara kyrkas verksamhet. Mål för 2014: Val av nytt församlingsråd: lokalkommitté (behovsinventering, inköp av ny ljudanläggning, psalmböcker m.m.) Rekrytering av administratör/informatör Rekrytering av vaktmästare Inköp av ny server och nya datorer/klienter 2014/2015 Att göra en kartläggning av lås, larm och koder Att fortsätta utvecklingen av arbetet med Erikshjälpen Att utveckla administrativa rutiner och rapportering rörande fonder och stiftelser 16

17 Föreningen S:ta Clara Kyrka Resultaträkning Not 1 Utfall 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Gåvomedel Bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förmedlade kollekter Personalkostnader Administrativa tjänster Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före räntor Ränteintäkter Avsättningar t periodiseringsfond Årets resultat Nettoresultat per verksamhetsområde Utfall Utfall Budget Budget Diakoni och mission ( ) Föreningsverksamhet ( ) Administration och lokaler ( ) Avs till periodiseringsfond Räntenetto Summa nettoresultat

18 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar Övr. förutb kostn o uppl intäkt Lån: EFS Mittsverige Placeringskonto: SwedBank Kassa, plusgiro och bank Summa TILLGÅNGAR, TOTALT EGET KAPITAL O SKULDER EGET KAPITAL Balanserat saldo Årets resultat EGET KAPITAL, TOTALT SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Anställdas skatter och sociala avgifter Semesterlöneskulder Övriga kortfristiga skulder 0 0 Förutbetalda intäkter: bidragsförskott Övr. förutbetalda intäkter och uppl kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder EGET KAPITAL O SKULDER, TOTALT Ansvarsförbindelser - inga Ställda panter inga

19 Not 1: Redovisningsprinciper Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden där inte annat anges. Intäkter och kostnader Bidrag till verksamheten redovisas i den period de avser. Bidrag till speciella ändamål redovisas i den takt bidraget förbrukas. Övriga intäkter redovisas i den period arbetet avser. Periodisering av övriga intäkter och kostnader sker enligt god redovisningssed. Tillgångar och skulder Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 2: Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Styrelse och utskottsledamöter Anställda Sociala kostnader Lagstadgade sociala avgifter Pensionskostnader och övriga avtalsförsäkringar Not 3: Medeltal anställda, män och kvinnor Medeltal anställda* 10,9 10,8 Därav kvinnor 6,3 5,2 Därav män 4,6 5,6 *Omräknat till årsanställda Not 4: Avvikelse mellan utfall och budget 2013 (nettoresultatet) Budgeterat nettoöverskott Årets nettoresultat Avvikelse Större avvikelseposter Gåvomedel Bidrag Övriga poster Summa avvikelse

20 Not 5: Lån: EFS Mittsverige Genomsnittligt kapital under året Kapital vid årets slut 31-dec Ränta i genomsnitt under året 1,56% 2,22% Not 6: Placeringskonto SwedBank Genomsnittligt kapital under året Kapital vid årets slut 31-dec Ränta i genomsnitt under året 0,88% 1,45% Styrelsen för Föreningen S:ta Clara Kyrka Stockholm Niklas Eklöv (ordf.) Tommy Mellberg Jan Andersson Jonas Bodin Anders Bergeskog Ida Svensson (lämnat styrelsen pga flytt) Iwan Giertz Malin Woldemariam Mattias Hay (ersättare för Ida Svensson) Vår revisionsberättelse har lämnats Staffan Svedin Auktoriserad revisor Malcolm Hamilton Revisor 20

Årsredovisning 2010. med budget 2011

Årsredovisning 2010. med budget 2011 Årsredovisning 2010 med budget 2011 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för S:ta Clara Kyrkas Vänner vill avge följande berättelse för föreningens verksamhet under det gångna året. 2010 var föreningens

Läs mer

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM

GUD STHLM. Årsberättelse 2013 FILADELFIA STOCKHOLM GUD STHLM Årsberättelse 2013 FILADELFIA Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Filadelfia Ännu ett år har gått och det är dags att summera vad som hänt. Det vi söker är inte våra egna insatser och beslut,

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011

ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 ÅRSREDOGÖRELSE FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2011 Besök: Storgatan 26, Östermalm, Stockholm Post: Styrmansgatan 29, 114 54 Stockholm 08-661 15 81 / 08-665 65 15 info@elimkyrkan.org GUDSTJÄNSTER

Läs mer

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015

6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden. EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 vårt budskap EFS i Västerbotten Årgång 88 # 2 2015 EFS är på gång bland svenskar i London. Foto: AnnaHelena Lindberg. 6 Knoppningstid i London 19 Årskonferens i Umeå 21 Alpha stärker värdegrunden 7-8 sommarläger

Läs mer

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt

Å rsmö te i Lö fstadkyrkan, Trana s 21 april 2012. Svenska Missionskyrkan/SMU i. Östra Götalands distrikt En kyrka, med rum för hela livet, som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus Rosorna som visar antalet människor på bekännelse under 2010 i Östra Götalands distrikt. Å rsmö te

Läs mer

Verksamhetsuppföljning 2014

Verksamhetsuppföljning 2014 Verksamhetsuppföljning 2014 Svenska kyrkan i Huddinge Församlingar och begravningsverksamhet Foto: Ikon Här är gudagott att vara! Jag blir glad när jag ser all den aktivitet som sker i Huddinge pastorats

Läs mer

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17

Kabinettets rapport... sid 11 Lekmannaledarens rapport... sid 16 Kyrkostyrelsens verksamhetsberättelse... sid 17 1 Innehåll Axplock ur konferensprogram... sid 2 Dagordning Plenum... sid 3 Förhandlingsordning... sid 5 Dagordning 1. Konferensutskott för församling och ekumenik... sid 7 Dagordning 2. Konferensutskott

Läs mer

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013

Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2013 1 Innehåll Social verksamhet Unga Enter Mötesplats 4 Unga Forum 6 Stadsmissionens boende för unga 6 Svenska PostkodLotteriet stödjer Sveriges Stadsmissioner

Läs mer

Verksamhetsberättelse. årsredovisning

Verksamhetsberättelse. årsredovisning Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Förord...3 Året som gått...4 Råd och stöd...6 LSS-verksamhet... 11 Gymnasieskolan Futurum... 12 Opinion, information och samverkan....

Läs mer

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet

Året som gick. med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet 2010 Året som gick med årsredovisning Linköpings kyrkliga samfällighet Innehåll Förord 4 Svenska kyrkan - mötesplats, växtplats 5 Växtplats för själen 6 Dop och konfirmation 6 Från rock till barock 6

Läs mer

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014

Årsberättelse. för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014 Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2014 TRO 2014 TRO Tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. (Hebr. 11:1) Ingen människa kan leva utan tro. Tron

Läs mer

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar

LIVSNÄRA SMÅGRUPPER. Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar LIVSNÄRA SMÅGRUPPER Så här har vi gjort samlade berättelser från ett antal församlingar Vad menar vi med Livsnära smågrupper? Begreppet Den tvåvingade församlingen uttrycker den naturliga betoningen och

Läs mer

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013

Årsmötes- handlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Årsmöteshandlingar Distriktsårsmöte Hudiksvalls Missionskyrka 25 maj 2013 Verksamhetsberättelse 2012 När förra verksamhetsberättelsen skrevs var vi precis i början av regionprocessen. En utredning hade

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010

I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 I din hand håller du Stiftelsen Skåne Stadsmissions årsredovisning 2010 8Kvinnoboende Stadsmissionens stödboende 9 Logi och stödboende i Lund 10 11 Nattjouren akuthärbärgen 12 13 Stadsmissionshälsan 14

Läs mer

Medmänniska. gör skillnad. Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet

Medmänniska. gör skillnad. Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet Medmänniska gör skillnad Diakonins månad 2011 lyfter idealitet och frivillighet Diakonins månad 2011 är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Hela Människan, Metodistkyrkan,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling

Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling KONFIRMANDER I LIDINGÖ FÖRSAMLING Verksamhetsberättelse 2012 Svenska kyrkan, Lidingö församling 1 GOSPELKÖREN I BREVIKS KYRKA 2 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning Välkommen till Guds församling! Vi tar

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2007 Maria

Läs mer

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs

Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs Strålande utsikter Mitt inne i Stockholm har EFS konferenslokaler och personalen trivs > Salt tar form > Nyår en tid att möta Gud > Fräscht grepp på konferens Nr 1 februari 2006 Mitt i årg 12, Hälsning

Läs mer

Lotta Säfström 3. Stadsmissionen 2010 4. Koncernen 4. Femte sommaren med Kollo för alla 6. S:t Johanneskyrkan gav Lotta livet tillbaka 7

Lotta Säfström 3. Stadsmissionen 2010 4. Koncernen 4. Femte sommaren med Kollo för alla 6. S:t Johanneskyrkan gav Lotta livet tillbaka 7 ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Lotta Säfström 3 Stadsmissionen 2010 4 Koncernen 4 Femte sommaren med Kollo för alla 6 S:t Johanneskyrkan gav Lotta livet tillbaka 7 Fler unga mår sämre KUM En plats för samtal

Läs mer

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION

GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION ÅRSREDOVISNING Möten i ögonhöjd skapar rum för förändring och överbryggar utanförskap. 2014 2 I ÅRSREDOVISNING FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION, ORG.NR 857202-5974 3 4 6 12 16

Läs mer

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum

Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012. med Jesus i centrum Årsberättelse för Pingstförsamlingen i Karlskrona 2012 med Jesus i centrum Pingstkyrkan vill vara en kyrka med Jesus i centrum, men också en kyrka i tiden. Det är en utmaning i en tid präglad av individualism

Läs mer

Årsmöte Handlingar 2014-02-23

Årsmöte Handlingar 2014-02-23 Årsmöte Handlingar 2014-02-23 2 ( 27) Förslag till föredragningslista för Redbergskyrkans årsmöte 2014... 3 Verksamhetsberättelse Redbergskyrkans styrelse 2013... 4 Ur Församlingsboken till Redbergskyrkans

Läs mer

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX

STADSMISSIONEN LORUM IPSUM XXX XXX STADSMISSIONEN LORUM IPSUM År År År År År År År År År Årsr sr sr sr sr sr sr sr sred ed ed ed ed ed ed ed ed ed edov ov ov ov ov ov ov ov ov ovis is is is is is is is isni ni ni ni ni ni ni ni ning

Läs mer

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004

årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 årsberättelse och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2004 Om du visste Johannesevangeliets fjärde kapitel är ett bibelsammanhang som många av oss gärna återvänder till. Det handlar om ett möte mellan

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT

ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT ATT LÄGGA GRUNDEN RÄTT Förenings- och församlingsutveckling bland barn och unga MANUS TILL PRESENTATIONEN http://prezi.com/_enohqd2r0xp/vaxa-i-tro-forenings-och-forsamlingsutveckling Den som hör dessa

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN

DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN DIN NÄSTA TIDNINGEN FÖR GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION RÄDDNINGSMISSIONENS ÅRSREDOVISNING JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION PÅ AGORA LISAGÅRDEN EN BIT PÅ VÄGEN 1/2010 2 GÖTEBORGS RÄDDNINGSMISSION 1/2010 Vem ska

Läs mer

Föredragningslista för årsmötet

Föredragningslista för årsmötet Föredragningslista för årsmötet 1. Mötets öppnande. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll, samt två rösträknare. 4. Fastställande

Läs mer