Årsredovisning med budget och verksamhetsplan för 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. med budget och verksamhetsplan för 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 med budget och verksamhetsplan för

2 Verksamhetsberättelse 2013 för S:ta Clara kyrka Inledning Även 2013 har varit ett händelserikt år med både välsignelser och utmaningar. Intensivt arbete och bön har präglat de många frivilligas insatser, styrelsens och arbetslagets arbete. Gudstjänstlivet har varit omfattande med välbesökta högmässor och lovsångsmässor på söndagarna, veckomässor och inte minst de dagliga bönerna, som bär upp kyrkans verksamhet. Grundläggande har varit kyrkans diakonala arbete med daglig kaffe- och matservering, klädutdelning, öppen kyrka med samtal och stöd till tilltufsade människor, besök på Plattan, Malmskillnadsgatan, Färingsöanstalten, After Noon Tea och Medborgarplatsen. Viktiga delar i kyrkans undervisning har varit Alpha, Lärjungaskolan, mässa med fördjupning, kursen Lär känna den Helige Ande, söndagsskolan, hemgrupperna, mansgruppen och mammor i bön. Nytt för året var en volontärutbildning. Missionsarbetet, med öppen kyrka, insatser i närområdet men även stöd till projekt i bl.a. Sibirien och Afrika, har haft som mål evangelisation och diakoni. Styrelsen och arbetslaget har, utifrån förslag från Clara Forum i november 2013, lagt grunden för en ny verksamhetsplan för S:ta Clara kyrka har under året fått en tydligare organisation och ännu stabilare ekonomi. Gåvor, kollekter, fondmedel och sponsorbidrag har under 2013 tangerat och i vissa fall överträffat 2012 års rekordsiffror. Nedan följer 2013 års verksamhetsberättelse utifrån respektive verksamhetsområde: GUDSTJÄNST Mål/utfall Gudstjänsterna har varit öppna, välkomnande och med en Kristuscentrerad förkunnelse. Under året har vi uppmuntrat till ökat engagemang för bön, förbön och fasta. Antal barn och ledare i barnkyrkans två grupper har ökat. Bokbordet har varit öppet de flesta söndagar i samband med huvudgudstjänsten. Antal besökare Vi har firat 53 högmässor med i genomsnitt ca 300 gudstjänstbesökare varje söndag på huvudgudstjänsten. Swahiligruppen har firat 52 söndagsgudstjänster. I varje huvudgudstjänst har en kader av frivilliga deltagit såsom präster, diakoner, musiker (med ett lovsångsteam), vaktmästare, gudstjänstvärdar, tolkar, förebedjare, kors och ljusbärare, textläsare och kaffekokare. Ofta har även barnkyrkan funnits på plats med två grupper. Vi har haft över 150 musikgudstjänster. De har framför allt hållits torsdagar och fredagar som lunchkonserter och lördagar vid helgsmål. Stockholms domkyrkoförsamling har ansvarat för konserterna fredagar och lördagar. Veckomässorna har firats tisdagar och torsdagar. Veckobönerna har samlat ett stort antal bedjare vid över 400 tillfällen. Vesper har hållits tisdagar under våren och onsdagar under 2

3 hösten. Mässa med fördjupning har hållits varannan vecka och lovsångsmässa har firats sista fredagen i månaden. En retreat hölls på Lindholmen i augusti. DIAKONI Mål/utfall Arbetet med att få fler volontärer/praktikanter till köket, Plattan och Clararummet har varit en utmaning men fungerat. Ett tält har inköpts under året och arbetsmiljön förbättrats. 20 volontärer har fått en grundläggande utbildning. Verksamheten på ön Lindholmen har varit kvar. Förbedjarna har fått en grundläggande utbildning i själavård. Allmän diakoni och kvinnoarbete Den diakonala verksamheten har förstärkts och strukturerats upp under Våra volontärer har gjort en strålande arbetsinsats! Budgeten har hållits och samtliga planerade aktiviteter har genomförts. Morgonbönen har varit en viktig mötesplats för volontärer och anställda. Både innan och efter bönen har våra volontärer förberett verksamheten med matutdelningen på kyrkogården och på Plattan genom att hämta bröd och mat från olika bagerier, Pressbyråer, restauranger, caféer samt affärer i vårt närområde, ca 40 olika ställen. En del volontärer som vuxit andligt och själsligt har kunnat ta ett större ansvar för diakoniexpeditionens möten med hemlösa, ungefär 20 personer vardagligen. Därmed har vi diakoner frigjorts till djupare möten och samtal med sargade och behövande människor som hela tiden strömmade till kyrkan. Vi har även tagit emot och handlagt ca 500 bidragsärenden genom våra fonder under året. Varje förmiddag serverades, mat, smörgåsar, kaffe och bullar på kyrkogården. Verksamheten på kyrkogården med att bespisa de hemlösa, ca 150 personer varje vardag har fungerat mycket bra. Många som fått mat och haft det svårt har själva blivit volontärer vilket gett dem mening och hopp för sitt liv. Flera behövande har hittat in i kyrkan till övriga verksamheter som bedrivits. En skrinda lastad med kaffe, the samt biblar har använts för plattans arbete med att möta och motivera drogmissbrukare. Verksamheten med matutdelningen och Skrindan har finansierats med bidrag från Gålöstiftelsen. Under våren distribuerades ett stort antal förpackningar med hästlasagne från Axfood som fick mycket publicitet. Representanter för EU kommissionen var besök i maj och såg vår verksamhet som en förebild. Med bidrag från Stiftelsen Lisen Carlssons Minne har vi kunnat sända iväg 14 missbrukare till förvandlingshemmet Good Foundation under året. Under årets onsdagar har Sergel Plaza bjudit volontärer och anställda på lunch i Lillkyrkan. På så vis har vi fått en fin och bra mötesplats för alla engagerade på dagtid. Lindholmen, ön i Mälaren som vi hyr av Föreningen Klubbensborg, var under sommarmånaderna en viktig plats behövande, sargade kvinnor men också ensamstående föräldrar med barn, ungdomar i riskzonen. Vi hade två bra läger för behövande kvinnor, ett skaparläger och ett läger där vi lagade mat tillsammans. Ett familjeläger för mindre bemedlade familjer var populärt. Det drog fria midsommarfirandet blev en succé, runt 50 personer fick en lyckad midsommar. Verksamheten på Lindholmen bedrevs med bidrag från Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne och Eldssjälspriset. 3

4 Inne i kyrkan hade Clararummet, vårt självbärande café öppet varje vardag. Schemalagda volontärer tjänstgjorde både med servering samt samtalade och gav stöd till gästerna, ungefär 35 personer dagligen. Afternoon Tea på torsdagseftermiddagarna i Lillkyrkan samlade ca 50 behövande kvinnor varje torsdag. Vi har också kunnat hjälpa många kvinnor med mat, kläder, elräkningar, hyror, mediciner etc. Denna verksamhet kunde bedrivas med bidrag från Govenii Minne. Hotell Sergel Plaza gav oss massor av mat på julafton så vi fick ett underbart julfirande inne i kyrkan. Under eftermiddagarna har en av våra själavårdare berett möjlighet till själavård och förbön. Diakonerna har haft själavårdssamtal, både spontana men även regelbundna med människor i olika sorts livskriser. Under året har diakonerna också varit handledare för praktikanter från flera olika utbildningsanstalter. Många flyktingar har under året sökt hjälp i Klara Kyrka. Juridisk rådgivning har kunnat erbjudas under första halvåret och en timmes undervisning i svenska har erbjudits varje vardag kl. 9. Marie Svensson fältmotivatör, följde många behövande kvinnor till olika myndigheter, besökte Färingsöanstalten en gång i veckan. Marie hade också många själavårdssamtal. Vår diakon Hans Hernberg prästvigdes i juni och efter vigningsmässas i Domkyrkan hölls ett diakonalt öppet hus i S:ta Clara kyrka som blev festligt och välbesökt. Elise Lindqvist har, med hjälp av ett 40 tal frivilliga, regelbundet besökt Malmskillnadsgatan på fredagar, med team om 4-6 deltagare, mellan och Till sist ett stort tack till Gud för Hans trofasthet och ledning under det gångna året. Ett tack också till alla våra medarbetare, volontärer, förebedjare och sponsorer. Tack särskilt till alla som bidragit ekonomiskt till arbetet: föreningens medlemmar, Gålöstiftelsen, Stiftelsen Wilhelm Govenii Minne, Lisen Carlssons Minne, Domkyrkoförsamlingens stiftelser samt S:ta Clarastiftelsen. (Inga Pagréus) 4

5 Ungdomsdiakonin Mål/ Utfall Ungdomsarbetet har fått fler fasta ledare under året. Klara ungdomsgård Klara ungdomsgård har varit öppen varje tisdag och torsdag kl i Lillkyrkan och besöktes varje gång av cirka ungdomar mellan år. Många av dessa brukade också hänga i den klunga av unga som har sin hemvist i glashuset vid plattan. Vi erbjöd dem en öppen plats att bara få vara på och bjöd på mackor, kakor, saft och varm choklad samt möjligheter till pyssel och att spela musik. Det är i stort sett samma ungdomar som regelbundet kom varje vecka och vi har varit fem ledare som håller i verksamheten. Flera av ungdomarna kämpar med tuffa hemförhållanden, problem i skolan, självskadebeteende och dylikt och vi ledare vill finnas mitt i deras vardag för att stötta på olika sätt. I dagsläget ser vi hur många ungdomar som tidigare spenderat stora delar av sin fritid på plattan istället fokuserar mer på skolarbete och slutar hänga på plattan. Uppskattade aktiviteter under året har varit: * Matlagningskvällar, teaterbesök, öppen scen, föreläsning om självskadebeteende, inspirerande författarbesök, utflykter samt påsk- och julfest. * Skidresa till Romme Alpin. * Bidrag från stiftelsen Gustav Vasa-gården har gjort det möjligt att ha deltidsanställda. Kontinuitet har varit viktigt i arbetet med ungdomarna. * Bidrag från Scandic Sergel Plaza gjorde det möjligt att dela ut över 110 julklappar. * Varje vecka uppvaktades de ungdomar som fyllt år med en liten present från Klara ungdomsgård. (Mattias och Elinor Skarby Hay) 5

6 UNDERVISNING OCH GEMENSKAP Mål/ Utfall Vinterkonferensen genomfördes tillsammans med EFS Mittsverige, Betlehemskyrkan, Hammarbykyrkan och Evangeliska brödraförsamlingen. En församlingsgemenskapsdag hölls 7 september på Lindängen/Hagaberg i Södertälje. Lärjungaskolans höga kvalité och diakonala inriktning har behållits under Lärjungaskolan Det är 31 elever som varit inskrivna på skolan både under våren och hösten. Ledorden för terminen har hämtats från Matt 9:13: Gå och lär er vad som menas med orden barmhärtighet vill jag se och inte offer. Ty jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Under året har flera ämnen avhandlats och bland dem kan nämnas Gud som förbundsgud, kyrkohistoria/missionshistoria, själavård, exegetik evangelierna/breven, hur tron uttrycks i konsten, praktisk lärjungaskap, vett & etikett (vilket innebär att eleverna fått redskap för hur man söker jobb, vilka skyldigheter och rättigheter man har i samhället och en del samhällskunskap, struktur för sitt liv med kost, hälsa och lärt sig ta hand om sig själva). Undervisningen har skett varje vardag mellan kl med undantag för lov. Under vårterminen gjorde Lärjungaskolan en retreat på Stockholms Pilgrimscentrum, studiebesök till olika kyrkor för att se hur kyrkorummen är uppbyggda för att få bättre förståelse för hur tron uttrycks i konsten. Även andra studiebesök gjordes till muséer såsom Nationalmuséet. Många av årets elever har levt under tuffa förhållanden. Detta har medfört många kontakter med Försäkringskassan, Frivården, socialtjänsten, missbruksvården och Arbetsförmedlingen. Viveka har upprättat rehabiliteringsplaner för flera av eleverna och hjälpt dem i deras kontaktar med myndigheter, sökt bostäder, praktikplatser, CSN-frågor, Migrationsfrågor, psykiatrin och sjukvården. Mitt i alla utmaningar som finns har jag sett hur Gud gör oerhört mycket i deras liv. Personer som kommit med dålig svenska lär sig språket på skolan och lär känna Jesus. Elever som blivit utdömda från andra skolor och instanser sedan de var barn har klarat av att fullfölja skolan. För en del elever med dubbeldiagnoser har en stor förbättring skett i deras livssituation och välbefinnande. Flera av eleverna har äntligen fått ett ankare i sin tro. Tidigare har de inte riktigt vetat vad de har trott på och haft en tro baserat på känslor men genom undervisningen har de förankrats i tron och kommit in i Guds vila. De har fått uppleva hur Gud verkar i dem utan att behöva prestera så mycket själva. Det har också medfört att de börjat verka för Herren och det sker naturligt genom en inre övertygelse av att vara älskade av Gud och från den kärleken börjar deras liv att bära frukt. (Viveca Bratt-Hernberg) Alpha Ca 30 personer har gått denna kurs under 10 tisdagskvällar. Tisdagskvällens kurs har inletts med en enkel soppa tillagad av frivilliga. Efter måltidsgemenskapen och ett föredrag har man samlats till gruppsamtal. Upplägget är beprövat och har fungerat väl. Målet har varit att upptäcka den kristna tron och att hitta in i kyrkans gemenskap. 6

7 Bibelfördjupning med mässa Tisdagskvällar under hösten och onsdagskvällar under våren, varannan vecka, har en mässa hållits med bibelfördjupning. Frivilliga har i pausen kokat kaffe och bjudit på smörgåsar. Helandeundervisning Kursen har hållits onsdagar efter lunch. Målet har varit att hjälpa människor att själva ta till sig helande och hjälpa till att förmedla det till andra. Lär känna den helige Ande Kursen hölls sju tisdagskvällar mellan påsk och pingst med ca 40 deltagare. Hemgrupperna Ca 10 hemgrupper har samlats under året. Målet har varit att erbjuda en miljö för omsorg, gemenskap, andlig tillväxt, delaktighet och ansvar för församlingens uppgift och funktion. Hemgruppsledarna har erbjudits utbildning i själavård. Lindholmen Lindholmen har återigen fungerat som en fantastisk oas och mötesplats för att stärka gemenskapen under sommarmånaderna. Midsommarfirande, arbetsdagar, grillkvällar, filmkvällar och mycket vardagsgemenskap har erbjudits. Övrig församlingsgemenskap. Föreningen S:ta Clara kyrkas 20-årsjubileum uppmärksammades med tårta, sång, uppträdanden och gemenskap den 16 juni. Under hösten samlades vi till en församlingsdag i Södertälje (Lindängen) med god undervisning, gemenskap och lovsång. I samarbete med Apologia hölls en två dagars konferens om uppståndelsen. Gästtalare var professor Gary Habermas från USA. MISSION/ EVANGELISATION Mål/utfall Det har varit svårt att rekrytera fler volontärer/evangelister till Plattan. Arbetet fortsätter Arbetet med öppna kanalen har fungerat bra men kan förbättras ytterligare. Ett missionsråd och en stödgrupp för missionen bildades under året. SVT har visat repriser av Miraklet i Klara under året. Mission och evangelisation har varit både ett lokalt och globalt engagemang för S:ta Clara kyrka och har berört närområdet, Storstockholm, Sverige och stöd till internationella insatser. Följande kan nämnas från 2013: * Vårt kanske viktigaste missionsområde är förmodligen den öppna kyrkan och det utåtriktade arbetet i närområdet, på kyrkogården, vid försäkringskassan och på Plattan. Vi har under året mött både en stor social och andlig nöd. Men vi kan också glädjas åt att människor har fått möta Jesus genom vårt arbete och börjat sin vandring tillsammans med honom. * Swahiligruppen har fortsatt att ha regelbundna samlingar söndagar kl i Stockholm 7

8 samt tagit ett pastoralt ansvar för swahilitalande i Stockholm. Ingemar Holmqvist har gått in i ett pastoralt ansvar för gruppen på frivillig basis och gruppens ledning har kommit överens med S:ta Clara kyrkas vänner om att under 2013 verka för fortsatt integrering av gruppens arbete i S:ta Clara kyrkas verksamhet (fjärde söndagen i månaden). Pastorsfrågan är ännu inte löst. * Pionjärarbetet på Söder - Lilla Klara har fortsatt och en trogen grupp frivilliga under ledning av Beatrice Kamau Lundgren bedriver ett utåtriktat arbete i Klara-anda på Medborgarplatsen och med en ungdomsgård vid Björns trädgård på fredagskvällar. En självständig förening bör bildas på sikt. * Arbetet med När-tv har fortsatt, liksom samverkansinsatser med Bön för Stockholm, Sverigebönen, Jesusmanifestation, ekumenisk korsvandring, samarbete med riksdagen och studiebesök. Nytt för 2013 var en stor ekumenisk bönesamling och demonstration för förföljda kristna i världen med ärkebiskopen och företrädare för kyrkor och samfund i Sverige. * Den internationella missionen har under året inriktats till att fortsätta stödja Sahlbergs barnarbete Mokicco i Tanzania, missionärer i Mongoliet (genom Evangeliska Östasienmissionen), EFS utlandsarbete och Ljus i Östers insatser i Sibirien tillsammans med den Ingermanländska kyrkan. Extra bidrag har också förmedlats till Stig Hedbergs hjälpverksamhet, Syrien (via Open Doors), Kenya (Anna Lindhsförskolan) och Iran. EKONOMI OCH ADMINISTRATION Mål/utfall Under 2013 har en egen ekonomifunktion skapats och en kompetent ekonom rekryterats. En översyn av samtliga befintliga tjänster har gjorts och systematiskt brandskyddsarbete har införts. Däremot har vi fortfarande inte fått någon fördröjning av brandlarmet. Ekonomi och administration. Inom verksamhetsområdet ekonomi och administration ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar; ekonomihantering, administration, Erikshjälpen, informationsarbete, vaktmästeri och reception. Ekonomihanteringen har förstärkts. Vi har fått god ordning på bokföring och redovisning. Stiftelsehanteringen har förbättrats men inte informationsarbetet. Vi behöver en informatör. Våra vaktmästare har haft en oerhört viktig roll att vara första mötespunkt för människor som kommer till kyrkan. Samarbetet med Erikshjälpen kring Second handbutiken i Vårby har tagit mycket energi under året. Under hösten utvecklades en helt ny organisation med kompetenta teamledare, som ansvarar för en lördag varje månad. Organisationen har börjat ta form. Försäljningen har ökat och arbetet genererat ett stort bidrag till S:ta Clara. 8

9 Personalstyrka 2013 Gudstjänst: Iwan Giertz (100 %) och Nils Lidskog (100 %) Diakoni: Inga Pagréus (100 %), Marianne Lidskog (75 %) och Marie Svensson (100 %). Under året arbetade även Jens Peterson och på deltid Andreas Edin, Nathalie Edin och Conny Thelaus. Ungdomsdiakoni: Magdalena Omnell (50 %) tom 10 oktober. Mattias Skarby Hay (from 15 oktober 40 %), Elinor Skarby Hay (våren 40 % och hösten 30 %), Kristin Elmquist (from 15 oktober 10 %) samt timanställda. Undervisning: Viveca Bratt-Hernberg (100 %) m.fl. anställda Mission/evangelisation: samtliga anställda Administration/information: Magdalena Omnell (50 %) tom 10 oktober. Tjänsten har varit vakant under hösten. Ekonomi: Lennart Jonsson (60 %) började under sommaren som ekonom. Vaktmästeri: Per Svensson (100 %) och timvikarier Avslutande kommentar S:ta Clara kyrka har under året sjudit av liv. Man kan med glädje och tacksamhet konstatera att diakonin mött livsviktiga behov hos 1000-tals tilltufsade människor, att söndagens högmässor hört till de mest välbesökta i Svenska kyrkan, och att arbetet med undervisning och mission varit fokuserad på att hjälpa människor i nöd och att göra Jesus Kristus känd, trodd och älskad. För allt detta får direktor tacka alla praktikanter, frivilliga, styrelsemedlemmar och arbetslag som tagit mycket tid i bön och arbetat hårt och uthålligt för denna församling. Men framför allt får vi tacka Gud som år från år välsignar allt gott verk och gör det omöjliga möjligt. S:ta Clara kyrka 9

10 Förvaltningsberättelse 2013 (belopp i 1000-tal kr) Organisation Föreningen S:ta Clara Kyrka ( ) är en ideell förening. Föreningen är ansluten till EFS Mittsverige och Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Verksamhet Föreningen bedriver sin huvudsakliga verksamhet i S:ta Clara kyrka som hyrs av Domkyrkoförsamlingen i Stockholms stift. Ekonomi (1000-tal kr) Resultatsammandrag Intäkter Kollekter och gåvor Bidrag Övriga intäkter Kostnader Personal Övriga kostnader Resultat före räntor Räntenetto Avsättning till periodiseringsfond (ej utnyttjade gåvor) -678 Årets resultat Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital

11 Väsentliga händelser under året Under 2013 har föreningen förutom årsmötet haft två medlemsmöten för information (Klara Forum) 19 maj och 17 november (med bl.a samtal och värdefull input från medlemmarna om prioriteringar inför kommande året). Föreningen firade 20-årsjubileum med fest efter gudstjänsten den 16 juni. Församlingsdagen 7 september på Lindängen i Södertälje blev både välbesökt och uppskattad med gemenskap, undervisning, bön, samtal och verksamhetsinformation. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt regelbundna möten i arbetsutskottet, ekonomiutskottet och personalutskottet som fungerar som rådgivande och stödjande referensgrupper åt verksamhetsledningen samt som organ att bereda vissa ärenden för beslut i styrelsen. Under året har två tillfällen organiserats för utbyte, information och stärkta relationer mellan styrelse och personalgruppen: ett på våren (pilgrimsvandringsdag i april) och ett på hösten i form av en planeringsdag (29 november). Tre samrådsmöten har hållits mellan föreningen och Stockholms domkyrkoförsamling i syfte att följa upp och förlänga samarbetsavtalet. Nedan följer en kort presentation av styrelsens arbete under året med utgångspunkt i de frågor som i årsredovisningen för 2012 lyftes fram som de viktigaste för 2013: - Att förhandla fram en avtalsförlängning med Stockholms domkyrkoförsamling. Under perioden januari-mars fördes intensiva förhandlingar mellan föreningen och SDF som ledde fram till en överenskommelse om ett förlängt avtal med likvärdiga förutsättningar som tidigare avtal. Avtalsperioden är 1 januari december 2017 med automatisk förlängning om parterna inte säger upp avtalet. - Att presentera nya stadgar för beslut till årsmötet 2013, som syftar till att tydliggöra identitet, ansvar och besluts- och arbetsformer inom föreningen. Det förslag till nya stadgar som styrelsen presenterat i utskicket före årsmötet i mars 2013 antogs av mötet. Det innebär att vi nu har enats om ett namnbyte till Föreningen S:ta Clara kyrka och en ny formulering av föreningens syfte: att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds. De nya stadgarna ger hela föreningen större tydlighet kring identitet, verksamhet och medlemskap och bättre ramar för beslutformer och ordningar. Tack alla som bidragit till detta viktiga formuleringsarbete. - Att fastställa och genomföra styrdokument och effektivisera arbetsformer mellan styrelse och verksamhetsledning. Ett styrdokument för föreningens, styrelsens och direktorns arbetsformer fastställdes av styrelsen i mars 2013 och reviderades i oktober 2013 (ska revideras årligen av styrelsen). En internutvärdering har visat att det fortfarande finns mycket att förbättra men att vi är på rätt väg. Ett viktigt led i detta har varit att styrelsen har haft två kurstillfällen om kvalitativt styrelsearbete med konsult från Arbetsgivaralliansen. - Att hitta långsiktig lösning för ekonomihanteringsfunktionen i S:ta Clara. Vi är mycket glada över att Lennart Jonsson anställts som ekonomiansvarig på 60% som började jobba i juni. Han har stor erfarenhet av ekonomi och styrning och har tillsammans med direktor, arbetslag och styrelse genomfört viktiga förändringar, bl.a när det gäller överblick över fonder och bidrag, förbättrat budgetarbete, tydligare ekonomirapportering, bättre bank- och kapitalförvaltning samt arbete med ny kontoplan. - Att stötta verksamhetsutveckling av den diakonala verksamheten. Detta arbete har inte kommit så långt som hoppats, och mycket tid har lagts ner för att rekrytera nya diakoner. Men ett utredningsarbete för bättre hantering av de sociala fonder som diakonerna ansvarar för har 11

12 inletts och ett diakoniråd kommer troligen att bildas för att stödja och utveckla den diakonala verksamheten. - Att stötta utvecklingen av bra former för att bredda, bygga och fördjupa församlingsgemenskapen och engagemanget inom föreningen. Följande är några av de steg som har tagits och aktiviteter som har genomförts under året: o Tre månader med Lindholmen som öppen ö för gemenskap, mässor, grillkvällar, midsommarfirande, lek, bön och praktiskt arbete. o Föreningens 20-årsfirande 16 juni o Församlingsgemenskapsdag med undervisning om församlingsbyggande (Hans Lundaahl) på Lindängen 7 september o Julfest 15 december o Två Klara-forum för informationsutbyte och dialog med medlemmarna o Två medlemsbrev o Arbete med att uppdatera medlemslista och former för medlemsintagning Framtida utveckling De viktigaste frågorna för 2014 är: Att alltid hålla visionen och syftet levande: att vara en församlingsgemenskap i S:ta Clara kyrka som presenterar Jesus i ord och handling så att Gud äras och Guds rike utbreds. Här är det också viktigt att aktivt jobba med förankringen av de 9 grundvärderingarna (stadgarna 1.4.) i föreningen. Att stötta utvecklingen av bra former och tjänsteupplägg för att bredda, bygga och fördjupa församlingsgemenskapen och engagemanget inom föreningen. Att rekrytera till diakontjänsterna och att ge strategiskt stöd i utvecklingen av diakoniarbetet. Att fortsätta förbättringen av arbetsformer inom styrelsen och mellan styrelse och verksamhetsledning, bl.a när det gäller utskottens arbete. Att fortsätta att stärka det ekonomiska arbetet och insamlingsformer (t.ex utreda 90-konto och kollektomat) Att informationsarbetet stärks både internt och externt. Att forma en lokal- och fastighetskommitté som kan arbeta med att utreda behov och ge förslag på förbättringar, samt att bevaka och påverka fastighetsutvecklingen i närområdet. 12

13 Verksamhetsplan 2014 för S:ta Clara kyrka Inledning All verksamhet i S:ta Clara kyrka är centrerad kring visionen att förmedla Jesus i ord och handling genom diakonalt, karismatiskt och bibelcentrerat församlingsarbete. Vi vill vara en öppen kyrka och nå ut i närområdet kring kyrkan, men också på andra platser i Storstockholm där medlemmar bor eller är verksamma. S:ta Clara kyrka har också en viktig roll som inspirationskälla inom svensk och övrig nordisk kristenhet, och stödjer missionsinitiativ internationellt. Verksamheten indelas i enlighet med Svenska kyrkans grundläggande uppgift i Gudstjänst, Undervisning, Diakoni och Mission och präglas av de 9 punkter för församlingstillväxt som återfinns i Carl-Erik Sahlbergs prästmötesavhandling Budskapets väg (1988). Att vara en kyrka öppen för alla Att visa omsorg om människor i nöd Att vara en kärleksfull gemenskap Att ha Jesus i centrum Att verka för ett liv i renhet Att ha mod att lida för tron på Jesus Att söka Gud i bön Att använda lekmän Att vara beroende av den Helige Andes kraft 13

14 Följande schematiska bild kan beskriva verksamheten: Övergripande mål 2014 Att de nio punkterna för församlingstillväxt får genomsyra de fem verksamhetsområdena. Alla verksamheter som ryms under de fem verksamhetsområdena under året formulerar och utvärderar hur aktiviteterna bidrar till S:ta Clara kyrkas syfte. Gudstjänst Inom verksamhetsområdet gudstjänst ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Söndagsgudstjänster (inkl. lovsångsteam, förbönstjänst, tolkning, gudstjänstvärdar, kyrkkaffe) Övriga mässor/gudstjänster Bönesamlingar (morgon, eftermiddag, vesper) Barnkyrkan Musikverksamhet Inriktningsmål Att våra gudstjänster och bönesamlingar ska vara Kristuscentrerade och evangeliserande med lovsång, vittnesbörd och förbön vid altaret och dopfunten. Att församlingens gudstjänster och bönesamlingar ska vara välkomnande och uppbyggande så att alla som deltar fördjupas i tro och växer i lärjungaskap. Mål för 2014 Att fler musikformer/stilar bereds plats i gudstjänsterna (t.ex. Plattankören och Kvinnokören) Att fler välkomstvärdar finns (före och efter gudstjänsten) från den gudstjänstfirande församlingen Att hemgrupperna synliggörs och deltar i gudstjänsterna och att nya hemgruppsdeltagare rekryteras i samband med gudstjänsterna Att utbilda ljudansvariga som kan sköta ljudet på bl. a söndagar Att en tredje barnkyrkogrupp kommer igång och att barnkyrkan får fler barn och ledare 14

15 Diakoni Inom verksamhetsområdet diakoni ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Allmän diakoni (t.ex. diakonmottagning, diakoniexpedition, matutdelning, Café Clararummet, förbön & själavård, öppen kyrka, Lindholmen, boendestöd, volontärhandledning, nätverkande) Fondhantering (till enskilda behövande) Kvinnoverksamhet (t.ex. fängelsearbete, Afternoon tea, kolonilott, Malmskillnadsgatan) Ungdomsverksamhet (t.ex. ungdomsgård, ungdomsgrupp/lovsång) Flyktingverksamhet (t.ex. rådgivning, svenskundervisning) Inriktningsmål Att diakonin genom att visa omsorg om människor i nöd hjälper dem till försoning, förvandling och upprättelse. Diakonin är hela församlingens uppgift och är beroende av den Helige Andes kraft. Församlingen ska vara en kärleksfull och helande gemenskap där lekmän är i funktion. Mål för 2014: Att rekrytera och anställa nya diakoner Att vi får fler volontärer/praktikanter till diakoniverksamheten Att vi erbjuder två volontärutbildningar (vår och höst) i samband med onsdagslunchen Att förebedjare erbjuds själavårdsutbildning (4 gånger) Att själavårdsarbetet utvärderas (med frågan om möjligheten att utveckla ett själavårdscenter). Att en diakonikonferens arrangeras den 16 maj med väckelsemöte och att Kyrka mot våld inbjuds att delta. Att ha en ungdomsdiakoni som skapar en kärleksfull gemenskap för de ungdomar som kommer till ungdomsgården Undervisning och gemenskap Inom verksamhetsområdet undervisning och gemenskap ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Lärjungaskolan Kurser (Alpha, Liv i Anden) Övrig undervisning (Bibelfördjupning med mässa, helandeundervisning, konfirmation, dopundervisning) Hemgrupper Församlingsgemenskap (församlingsfester/samlingar, medlemsvård) Inriktningsmål Att vara en gemenskap med Jesus i centrum där Guds ord förkunnas och Bibeln blir känd och läst av alla som delar församlingens liv. Att hela församlingen genom bön, bibelläsning och vardagsomsorg skapar en gemenskap som blir ett andligt hem. Mål för 2014: Att inbjuda till Vinterkonferensen i februari 2014 Att organisera en församlingshelg under hösten. Att Lindholmen blir en plats för undervisning och gemenskap 15

16 Att behålla Lärjungaskolans höga kvalité och diakonala inriktning Att rekrytera fler ledare till Alpha Att hemgruppsledarna erbjuds utbildning i själavård (4 gånger) Att deltagare i barnkyrkan erbjuds att åka på läger Att genomföra en kartläggning och utvärdering av all undervisning i S:ta Clara kyrka ( ) Mission och evangelisation Inom verksamhetsområdet mission och evangelisation ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Närområdet (t.ex. öppen kyrka kl vardagar, Plattan) Stockholm (t.ex. Lilla Klara på Söder, När-tv, Bön för Stockholm, Jesusmanifestation, Konferenser, Korsvandring, insatser med riksdagen, företag, församlingar) Sverige (t.ex. evangelisationsresor, Sverigebönen, studiebesök) Globala missionsinsatser/stöd (Tanzania, Sibirien, Mongoliet, EFS Utland) Inriktningsmål Att bidra till att hela evangeliet förmedlas till hela människan, både i Sverige och i världen Att stödja människor som har mod att lida för tron på Jesus Mål för 2014: Att missionsengagemanget stärks i gemenskapen genom informationssamlingar och insamlingsinitiativ med hjälp av bärarlaget för mission. Att en kort kurs i evangelisation genomförs i anslutning till volontärutbildningen Att rekrytera fler volontärer/evangelister till Plattan Att förbättra arbetet inom öppna kanalen Att genomföra riktad evangelisationsinsats (t.ex. konsert med Elvisgospel 17/5) Att stärka det administrativa stödet (inköp av biblar/evangelisationsmaterial mm) Ekonomi och administration Inom verksamhetsområdet ekonomi och administration ryms bl.a. följande verksamhetsgrenar: Ekonomihantering Administration Erikshjälpen Informationsarbete (Klara nyheter, hemsida, medlemsbrev, annonsering/affischering) Vaktmästeri och reception Inriktningsmål Att med bön och i beroende av den Helige Andes kraft bygga en organisation och struktur som skapar de bästa förutsättningarna för S:ta Clara kyrkas verksamhet. Mål för 2014: Val av nytt församlingsråd: lokalkommitté (behovsinventering, inköp av ny ljudanläggning, psalmböcker m.m.) Rekrytering av administratör/informatör Rekrytering av vaktmästare Inköp av ny server och nya datorer/klienter 2014/2015 Att göra en kartläggning av lås, larm och koder Att fortsätta utvecklingen av arbetet med Erikshjälpen Att utveckla administrativa rutiner och rapportering rörande fonder och stiftelser 16

17 Föreningen S:ta Clara Kyrka Resultaträkning Not 1 Utfall 2013 Utfall 2012 Budget 2013 Budget 2014 Intäkter Gåvomedel Bidrag Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Förmedlade kollekter Personalkostnader Administrativa tjänster Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före räntor Ränteintäkter Avsättningar t periodiseringsfond Årets resultat Nettoresultat per verksamhetsområde Utfall Utfall Budget Budget Diakoni och mission ( ) Föreningsverksamhet ( ) Administration och lokaler ( ) Avs till periodiseringsfond Räntenetto Summa nettoresultat

18 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kundfordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar Övr. förutb kostn o uppl intäkt Lån: EFS Mittsverige Placeringskonto: SwedBank Kassa, plusgiro och bank Summa TILLGÅNGAR, TOTALT EGET KAPITAL O SKULDER EGET KAPITAL Balanserat saldo Årets resultat EGET KAPITAL, TOTALT SKULDER Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Anställdas skatter och sociala avgifter Semesterlöneskulder Övriga kortfristiga skulder 0 0 Förutbetalda intäkter: bidragsförskott Övr. förutbetalda intäkter och uppl kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder EGET KAPITAL O SKULDER, TOTALT Ansvarsförbindelser - inga Ställda panter inga

19 Not 1: Redovisningsprinciper Allmänt Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden där inte annat anges. Intäkter och kostnader Bidrag till verksamheten redovisas i den period de avser. Bidrag till speciella ändamål redovisas i den takt bidraget förbrukas. Övriga intäkter redovisas i den period arbetet avser. Periodisering av övriga intäkter och kostnader sker enligt god redovisningssed. Tillgångar och skulder Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärden där inget annat anges. Not 2: Löner, ersättningar och sociala kostnader Löner och ersättningar Styrelse och utskottsledamöter Anställda Sociala kostnader Lagstadgade sociala avgifter Pensionskostnader och övriga avtalsförsäkringar Not 3: Medeltal anställda, män och kvinnor Medeltal anställda* 10,9 10,8 Därav kvinnor 6,3 5,2 Därav män 4,6 5,6 *Omräknat till årsanställda Not 4: Avvikelse mellan utfall och budget 2013 (nettoresultatet) Budgeterat nettoöverskott Årets nettoresultat Avvikelse Större avvikelseposter Gåvomedel Bidrag Övriga poster Summa avvikelse

20 Not 5: Lån: EFS Mittsverige Genomsnittligt kapital under året Kapital vid årets slut 31-dec Ränta i genomsnitt under året 1,56% 2,22% Not 6: Placeringskonto SwedBank Genomsnittligt kapital under året Kapital vid årets slut 31-dec Ränta i genomsnitt under året 0,88% 1,45% Styrelsen för Föreningen S:ta Clara Kyrka Stockholm Niklas Eklöv (ordf.) Tommy Mellberg Jan Andersson Jonas Bodin Anders Bergeskog Ida Svensson (lämnat styrelsen pga flytt) Iwan Giertz Malin Woldemariam Mattias Hay (ersättare för Ida Svensson) Vår revisionsberättelse har lämnats Staffan Svedin Auktoriserad revisor Malcolm Hamilton Revisor 20

Årsredovisning med budget och verksamhetsplan för 2013

Årsredovisning med budget och verksamhetsplan för 2013 Årsredovisning 2012 med budget och verksamhetsplan för 2013 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning 2012 har varit ett händelserikt år med både utmaningar och välsignelser. Bön och hårt arbete har präglat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2010. med budget 2011

Årsredovisning 2010. med budget 2011 Årsredovisning 2010 med budget 2011 Verksamhetsberättelse 2010 Styrelsen för S:ta Clara Kyrkas Vänner vill avge följande berättelse för föreningens verksamhet under det gångna året. 2010 var föreningens

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007

STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2007 Stiftelsen Kungliga Svea Artilleriregementes officerskårs samlingar och fonder 1 (6) STIFTELSEN KUNGLIGA SVEA ARTILLERIREGEMENTES OFFICERSKÅRS SAMLINGAR OCH FONDER Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

Årsbokslut per 2007-12-31

Årsbokslut per 2007-12-31 1(8) KFUK-KFUM Ängsholmen Org nr Årsbokslut per 2007-12-31 Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - noter 5 2(8) Resultaträkning 2007 2006 Verksamhetens intäkter Deltagaravgifter 1 866 405

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Styrelsen för. Wikimedia Sverige. Org nr 802437-8310. får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelsen för Wikimedia Sverige får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter

Läs mer

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära.

församling växa Efter en längre tids bön i församlingen börjar det hända under, Gud börjar svara på bön, tack o lov, vi ger Gud all ära. DECEMBER 2001 Göran o Mai-Brith Holm Kära vänner, Gåvogivare, förebedjare, Tack för eran kärlek och villighet att stödja oss i arbetet för Guds rikes utbredande, tack vare er kan vi fortsätta arbetet i

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Kanotförbundet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Älvsjöföretagarna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-3 - resultaträkning 4 -

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson.

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) Suppleanter har varit Folke Höjmar, Charlotta Karelmo och Göran Svensson. ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLOMPOTTAN NR 1 1 (9) ORG.NR: 716417-7094 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 1 får härmed avge följande redovisning för år 2012.

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat).

med söndagsskola. för alla åldrar. 20 oktober GUDSTJÄNST med söndagsskola. * Startar klockan 13:00 med gemensam lunch (ta med egen mat). GRÄNNA PINGST SÖNDAGAR Varje vecka klockan 16:30 * med församlingsdag 6 oktober 8 september 13 oktober 15 september 20 oktober 1 september 22 september 29 september ** för alla åldrar * Startar klockan

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer 4(13) Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Verksamhetens totala 16 512 16 668 13 464

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr. 838200-3757 Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 20110101 20111231 GymnastikFörbundet Syd 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( )

Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå ( ) Halvårsrapport 2006, Samordningsförbundet Umeå (222000-1834) Inledning Denna rapport avser aktiviteter och ekonomiskt utfall för samordningsförbundet Umeå gällande perioden 2006-01-01 2006-06-30. Under

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Föreningen Närheten Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för. Brf Midgård 27 769604-0786. Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för Brf Midgård 27 Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Brf Midgård 27 1(12) Förvaltningsberättelse sid 1 Brf Midgård 27 2(12) Förvaltningsberättelse sid 2 Brf Midgård 27 3(12) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING

Stockholms Handikappidrottsförbund ÅRSREDOVISNING Stockholms Handikappidrottsförbund sid 1 (7) Stockholms Handikappidrottsförbund Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31 Stockholms Handikappidrottsförbund sid 2 (7) Styrelsen

Läs mer

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsbokslut. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsbokslut för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2009-07-01-2010-06-30 Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 2(8) 2009-07-01 2008-07-01 Resultaträkning Not -2010-06-30-2009-06-30 Nettoomsättning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer