Rapport Webbutveckling LAB 1 Författare: Christofer Wållberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Webbutveckling LAB 1 Författare: Christofer Wållberg"

Transkript

1 Rapport Webbutveckling LAB 1 Författare: Christofer Wållberg 1

2 Innehållsförteckning 1.Inledning s Syfte s Mål s Metod s Material s Avgränsning s. 3 2 Resultat s HTML Begrepp s Flödesschema s Skärmdumpar av hemsidan s Urval av Html och CSS koder s Avslutande diskussion s. 15 Separat bilaga, Flödesschema 2

3 1. Inledning Bakgrunden till att jag gick denna kurs är det var en del kursutbudet på mitt program. 1.1 Syfte Att lära mig grunderna inom webbprogrammering och skapa en informativ hemsida i enlighet med den lofi papperstyp jag gjorde i börjat av kursen. Webbsidans innehåll ska vara om Universum och Carl Sagan en frontfigur inom NASA och Astronomi. 1.2 Mål Jag ska genomföra projektet enligt gällande villkor för HTML och CSS webbprogrammering i enlighet med gjord Lofi pappersprototyp. 1.3 Metod Jag ska delta på att föreläsningar och lektioner i så stor utsträckning som det är möjligt. Sen förut har jag skrivit en rapport om Rymd-teknik och kommer använda mig av del av denna rapport i min html sida. 1.4 Material Det material som jag har använt mig av är informationen på Moodle samt lyssnat på föreläsningar för att hitta inspiration till min sida. 1.5 Avgränsning Jag har valt att avgränsa min hemsida mot Rymd-teknik, Historisk rymdutveckling och Planeter samt viktiga gestalter inom Astronom och Rymdfysik/fysik. 2. Resultat Här kommer jag presentera det jar har kommit fram till och underliggande rubriker är det jag anser är det viktigaste av mitt resultat i rapporten. 3

4 2.1 HTML Begrepp Enligt anvisningar ska vi ta reda på en del begrepp inom såväl HTML och CSS och jag har valt att skriva dem inom pil-paranteser <>. <!DOCTYPE html> anger versionen av HTML. <html> här är koden/sidbeskrivningsspråket </html> <head> innehåller information om meta data</head> <meta taggarna innehåller information om stilen på dokumentet, stil, länkar, script och annan meta information> <meta name="dcterms.identifier" content="www.trafikverket.se/" /> <meta name="dcterms.creator" content="trafikverket" /> <meta name="dcterms.publisher" /> <meta name="dcterms.title" content="startsida" /> <title> anger namn på flikarna och finns också i sökverktyget definierar en titel webbläsaren verktygslåda erbjuder en titel för sidan när den läggs till favoriterna porträtterar en titel för sidan i sökmotorer </title> <body> Här lägger man information om hemsidan och det innehålla allt från fördefierade taggar som <section> till olika headlines och class- eller id-taggar. <h1> </h1> </body> <p> Här är skriver man sin text</p> 4

5 2.2 Flödes-schema Här ser ni ett flödesschema hur min sida fungerar, bilden här nedan finns i ett separat bilaga. 5

6 Christofer Wållberg 2.3 Skärmdumpar från hemsidan Här är ett urval av skärmdumpar som visar skillnad mellan olika css mallar men samma html kod. 1) index.css 2) stilmall.css 6

7 2.4 Urval av Html och CSS koder CSS.container{ height: margin: 2560px; 1440px; 20px auto;.header1{ margin: verdana; 1600px; 20px auto; #CD00CD;.header2{ margin: verdana; 1600px; 20px auto; 40px; #CD00CD;.header3{ verdana; 1600px; margin: 20px auto; #CD00CD; 7

8 .redish { red;.yellowish { yellow;.whitish { white;.starrysky1{ margin:.planets{ margin:.undertext{.audio {.video{ 800px; 800px; 800px; 1600px; 20px auto; 1600px; 20px auto; 16px 16px; 16px; 8

9 .paragraph1 { #CBCBCB; helvetica 800px;.paragraph2 { #2B2B2B; 800px; helvetica;.paragraph3 { #CD96CD; 800px; helvetica;.paragraph4 { #242424; 800px; helvetica;.cosmosintro { 16px; nav ul li { verdana; #990099; 40px; 300px; list-style: none; float: left; border-style: solid; border- 5px; border-radius: 100px; border-top-left-radius: 2em; border-top-right-radius: 2em; 9

10 border-bottom-right-radius: border-bottom-left-radius: text-align: border- 2em; 2em; center; #FF00FF; section { margin: list-style: 1600px; 20px auto; #CBCBCB; none; body { background: url(../css/universe1.jpg) no-repeat center center fixed; -webkit-background-size: 100%; -moz-background-size: 100%; background-size: 100%; -webkit-background-size: cover; -moz-background-size: cover; background-size: cover; footer ul li { verdana; #990099; 40px; 300px; list-style: none; float: left; border-style: solid; border- 5px; border-radius: 100px; border-top-left-radius: 2em; border-top-right-radius: 2em; border-bottom-right-radius: 2em; border-bottom-left-radius: 2em; text-align: center; border- #FF00FF; header { verdana; 100px; 10

11 text-align: center; #FF00FF; form label { 40px; p { helvetica; 800px; figcaption { helvetica; table { HTML <!DOCTYPE html> <html lang="en" "sv"> <head> <title>universe</title> <meta charset= utf-8 > <meta name="dcterms.identifier" content="www.universe.com/" /> <meta name="dcterms.creator" content="universe" /> <meta name="dcterms.publisher" /> <meta name="dcterms.title" content="universe" /> <link rel="stylesheet" href="../css/index.css" media="screen"> <link rel="stylesheet" href="stilmallutskrift.css" media="print"> </head> <body> <div class="container"> <header> 11

12 <h1>space odyssey</h1> </header> required> <nav> <ul> </ul> </nav> <li><a href="2b_1.html">endless universe</a></li> <li><a href="2b_2.html">planets</a></li> <li><a href="2b_3.html">spacetechnology</a></li> <li><a href="2b_4.html">physics</a></li> <li><a href="2b_5.html">future of Space</a></li> <li><a href="2b_6.html">souvenirshop</a></li> <li><a href="2b_7.html">spaceforum</a></li> <li><form class="form-wrapper cf"> <input type="text" placeholder="search here..." <button type="submit ">Search</button></li> <section> <div class="header1"> <h2> A tribute to Carl Sagans Cosmos </h2> "1080" /> <div class="starrysky1"> <img src="../bilder/starrysky1.jpg" alt="stars" width= "1600" height= <figcaption class="whitish">our universe</figcaption> <div class="header2"> <h2> Our place in the Cosmos </h2> <div class="whitish"> <p> The cosmos is another word for universe and means " the ordered world" and according to classical philosophy, the meaning of the word order" is opposite to "chaos". Make sure therefore, to connect your seatbelt and prepare yourselves for a chaotic space-voyage towards the unknown! </p> <div class="header2">big Bang 12

13 <div class="whitish"> <p> It is unclear if the universe have a real beginning, the supposed beginning may have happened between 13 billion to 20 billion years ago. A reasonable analysis can be that sometime for 15 billion years ago, it all started and there was not time or a spatial dimension and an emptiness stretched across the ocean of space. If you imagine a huge explosion in space where all matter were scattered when the universe were created. Follow me in imaginary spaceship as we travel through space in that moment, then huge quantities of light beams will appear during the trip. The universe was heated to an incredible amount of temperature which is estimated to be millions of degrees. We can imagine that the light rays are excess energy like for example heat being sent off in different directions throughout the universe. Over time, it became slowly colder and the universe expanded exponentially. From the chaos arose order, but how did the Big bang occur is the question that one may ask? There was no materia outside the Big Bang and the universe arose at the very moment when the materia was created. Therefore did Big bang occur everywhere. Millions of years passed with disorder in space but when individual clouds created materia, so did they replace chaos with order. The materia contained the element hydrogen and had simple atomic structure. This light-weight element led possibly to the formation of heavier elements. The expansion of the universe led to clusters of galaxies that rotated and rotated but some did not rotate. These ones formed stars within these galaxies, for example M87 in the Virgo cluster. Some stars were so massive and filled with light that they only existed for a while and then exploded in supernovas. </p> <div class="cosmosintro"> <div class="header1"> <h2> Introduction to Cosmos</h2> <video width= "1600" height="900" src="../videos/carl Sagan - Cosmos Intro.mp4" controls preload> <p class="whitish"> Try this page in a modern browser! Or you can <a href="https://www.youtube.com/watch?v=r7n71pm0k04">download the video</a> instead.</p> </video> <figcaption class="whitish">cosmos Intro</figcaption> <div class="header2"> 13

14 <h2> Unifying the human race</h2> <video width= "1600" height="900" src="../videos/the Full Sagan Series 1-9 HD.mp4" controls preload> <p class="whitish"> Try this page in a modern browser! Or you can <a href="https://www.youtube.com/watch?v=tijxmhhuwgq">download the video</a> instead.</p> </video> <figcaption class="whitish">cosmical abundance of life</figcaption> <div class="header2"> <div class="audio"> <h2> Spacesound surreal </h2> <audio controls> <source src="../audio/space.ogg" type="audio/ogg"> <source src="../audio/space.m4a" type="audio/mpeg"> <source src="../audio/space.mp3" type="audio/mpeg"> </audio> <figcaption class="whitish">spacesound</figcaption> <div class="header2"> <h2> Space messages </h2> <form> <label>name</label> <input name="name" placeholder="type Here"> <label> </label> <input name=" " type=" " placeholder="type Here"> <label>message</label> <textarea name="message" placeholder="type Here"></textarea> <input id="submit" name="submit" type="submit" value="submit"> </section> </form> 14

15 <footer> </ul> </footer> <ul> <li>contacts</li> <li>layout</li> <li>language</li> <li>library</li> <li>space-time </li> </body> </html> 3. Avslutande diskussion Efter ett flertal laborationer och föreläsningar har jag förstått hur man använder sig av HTML och CSS. Det har varit en mycket lärorik tid och jag har funnit det fascinerande att göra en webbsida utifrån mitt valda intresseområde. Jag har förstått viktiga begrepp och anser mig kunna betydligt mer om webbprogrammering än det jag har lärt mig på egen hand. Tempot har varit tufft men jag har lyckats få färdig HTML koden och två CSS-stilmallar. Jag har fått tillbaka mitt intresse av webbprogrammering och skaffat mig mer kompetens men framförallt erfarenhet inom detta område. 15

Utveckling av Facebook applikation

Utveckling av Facebook applikation Utveckling av Facebook applikation Samuel Backman Examensarbete Informations- och medieteknik 2013 Samuel Backman EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Informations- och medieteknik Identifikationsnummer:

Läs mer

Uppdatering av och bättre användarvänlighet för kennelfinby.com

Uppdatering av och bättre användarvänlighet för kennelfinby.com Uppdatering av och bättre användarvänlighet för kennelfinby.com Sami Kyngäs Examensarbete för Tradenom(YH)-examen Utbildningsprogrammet i Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare:

Läs mer

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten

Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 1 (23) Användarbeskrivning för Anvisningstjänsten 2 (23) INNEHÅLL 1 ALLMÄN BESKRIVNING AV ANVISNINGSTJÄNSTEN... 3 1.1 Skillnad mellan Central och Lokal anvisning... 3 2 INTEGRATION ENLIGT [IDP-DISCO]...

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda

En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda En grundkurs i hemsidor och hur de är uppbyggda Den här artikeln tänkte väldigt grundligt gå igenom koncepten kring en hemsida och hur den är uppbyggt, för att ge dig grundkunskap att bygga vidare på och

Läs mer

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik

Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik !! Bättre användarupplevelse med responsiv webbdesign En undersökande studie med fokus på relationerna mellan människa, responsiv webbdesign och teknik Improved user experience with responsive web design

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E173 edge/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750

Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 Mobilt bredband Installationshandbok Telia Mobilt bredband Kontant med usb-modem Huawei E1750 edge/3g/turbo-3g Den snabba vägen till internet Här är ditt usb-modem som du använder med ditt mobila bredband

Läs mer

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra)

NGEK01_VT15. Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) NGEK01_VT15 Antal svar: 12 Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande kvalitet. (1 = Mycket dålig, 2 = Dålig, 3 = OK, 4 = Bra 5 = Mycket bra) Ange kursens (dvs de schemalagda delarna) övergripande

Läs mer

Att bygga enkla webbsidor

Att bygga enkla webbsidor Nivå 1 Att bygga enkla webbsidor All Code Clubs must be registered. Registered clubs appear on the map at codeclubworld.org - if your club is not on the map then visit jumpto.cc/18cplpy to find out what

Läs mer

Inför prov 1 i webbdesign

Inför prov 1 i webbdesign Inför prov 1 i webbdesign Skapa ett grundläggande HTML-dokument sidtitel övriga instruktioner Grundläggande märken, samt hur de används startmärke

Läs mer

DRAFT. Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design. Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012

DRAFT. Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design. Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012 Förbättra världen med hjälp av webbdesign Improve the world with the help of web design Nina Mujdzic EXAMENSARBETE 2012 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk design och Webbutveckling Postadress:

Läs mer

Faktorer som påverkar effektivitet och kvalitet vid outsourcing

Faktorer som påverkar effektivitet och kvalitet vid outsourcing Faktorer som påverkar effektivitet och kvalitet vid outsourcing En fallstudie inom ett globalt företag Factors influencing efficiency and quality in outsourcing A case study at a global company MATTIAS

Läs mer

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt

Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007. En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt Landskapsstrategier i sju pilotlän 2006-2007 En utvärdering av pilotprojektens organisation och arbetssätt RAPPORT 5906 DECEMBER 2008 Landskapsstrategier i En utvärdering av pilotprojektens organisation

Läs mer

Att använda Adobe Captivate 3

Att använda Adobe Captivate 3 Att använda Adobe Captivate 3 Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se 1 Vad är Captivate? Programmet Captivate är ett verktyg som kan användas för att spela in det

Läs mer

Responsive Design och Mobile First i webbdesign

Responsive Design och Mobile First i webbdesign Responsive Design och Mobile First i webbdesign Alex Erolin Examensarbete / Degree Thesis Film & Television Förnamn Efternamn 2014 EXAMENSARBETE Arcada Utbildningsprogram: Film och Television Identifikationsnummer:

Läs mer

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07

WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER. Kandidatuppsats i Informatik. Patrik Hansson. Damir Sabanovic VT 2009:KI07 WEBBUTVECKLING HUR MAN FÖRBÄTTRAR ANVÄNDBARHETEN PÅ WEBBPLATSER Kandidatuppsats i Informatik Patrik Hansson Damir Sabanovic VT 2009:KI07 Svensk titel:

Läs mer

Swedish to English Translation

Swedish to English Translation Personas: Your End-user Image Swedish to English Translation Marco is a Fictional Character Yet He s in Control! Audience adaptation is difficult, whether you set the requirements, designing or testing

Läs mer

WEBDESIGN A - DTR 1210

WEBDESIGN A - DTR 1210 Lektion 9: Tips tricks och diverse Bakgrundsbilder Bakgrundsfärg och textfärg är några sätt att ge sin hemsida ett visst utseende. Ett annat sätt är att använda bakgrundsbilder. Man behöver en bild: HTML-koden

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Den kompletta HTML- och CSS-guiden. Framsida

Den kompletta HTML- och CSS-guiden. Framsida Framsida 2005-08-24 14.34 Sida 1 av 99 Innehållsförteckning Framsida...1 Vad kommer HTML ifrån?...3 SGML... 3 XML...5 Struktur...6 HTML...7 Får vi börja skriva webbsidor nu?... 9 HTML 4.01...9 Introduktion

Läs mer

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress

Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Examensarbete webbsida skapad i Wordpress Thesis website created in Wordpress Per Rosendal ME1316 Sammanfattning Restaurang Balder var under en lång tid missnöjd med deras dåvarande hemsida vilket lade

Läs mer

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY.

TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. TRE UTSTÄLLNINGAR. TRE DECENNIER. SAMMANFATTNING. THREE EXHIBITIONS. THREE DECADES. SUMMARY. INNEHÅLLSFÖRTECKNING/CONTENTS Inledning/Introduction 5 Om syfte, tillvägagångssätt och avgränsning/ Regarding

Läs mer

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

SEC. Godkänd: 2010-10-21 Rev: 2010-10-21. 30 Augusti SEC 1(14)

SEC. Godkänd: 2010-10-21 Rev: 2010-10-21. 30 Augusti SEC 1(14) 30 Augusti SEC 2010 1(14) Innehåll 1 INTRODUCTION... 4 2 Inledning... 4 3 SEC for dummies... 5 3.1 ARP poisoning...5 3.2 Förhindra spoofing och loggning...7 3.3 Spärr för UPnP...7 3.4 Spärr av IPv6...8

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni

SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni FAQ Manual SE Vanliga frågor om Control Omni GB Frequently asked questions about Control Omni Rev I, SE, GB 1 SE VANLIGA FRÅGOR OM CONTROL OMNI 4 1.1 När man använder Auditiv scanning så huggs orden av

Läs mer

Marktransporter till och från Arlanda

Marktransporter till och från Arlanda Thesis 127 Marktransporter till och från Arlanda Anders Nilsson 2005 Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Teknik och samhälle Avdelning Trafikplanering 1 Examensarbete CODEN:LUTVDG/(TVTT-5094)1-105/2005

Läs mer

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén

schhh... ...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén 8 oktober - 13 november 2005 Sveriges Allmänna Konstförening c/o Konstakademien Fredsgatan 12, Stockholm...texts about the exhibition and the work of Ann Rosén Introduction Ann Rosén Meetings, Spaces,

Läs mer

Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig.

Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig. Kapitel 2, Ledarskap Generellt Håll träffen på ett mer diskussionsbaserat schema eftersom den förra var väldigt föredragsaktig. Material Pennor Frystejp/namnskyltar Ballonger, dubbelt så många som antalet

Läs mer