Bedömningsmanual. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. 1. Kundmottagning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsmanual. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. 1. Kundmottagning"

Transkript

1 Kvalitetsrevision Bilglasmästerier Bedömningsmanual Kvalitetsrevisioner av Bilglasmästerier anslutna till Glasbranschföreningen Område Kundmottagning Verkstadslokal utrustning Verkstadslokal besiktningspliktig utrustning Verkstadslokal luftmiljö Verkstadslokal brandsäkerhet Verkstadslokal miljöfarliga ämnen Personal arbetsskydd Personal allmänt Personal utbildning IT och dokument (hjälpmedel) Övrig dokumentation Certifiering/Diplomering(Kvalitetssäkring Sidan Minst 4 foton skall tas under revisionen och bifogas rapporten. - Utomhus: Bild 1. Överskådlig bild av vad kunden möter (fasad, portar, parkering, entré). - Inomhus: Bild 2. Kundmottagningen. - Inomhus: Bild 3 och 4 Miljöbilder i verkstadslokalen. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. Kod 1.1 Kundparkering Bedömningspunkt 1. Kundmottagning Beskrivning Kundparkeringar skall vara skyltade och finnas i antal som motsvarar anläggningens bilgenomströmning Det finns inga krav på att de skall vara linjerade. Skyltarna skall vara synliga när man ankommer till företaget, eller att pilar/skyltar hänvisar till kundparkering. Det behöver inte stå "Kundparkering". Det räcker med "P" Uppsatt skylt eller flagga som visar att företaget är ett auktoriserat bilglasmästeri. Skyltade öppettider Kundmottagning Skall finnas väl synlig utomhus vid entré eller väl synlig i kundmottagningen. Skylt: Min. mått 10 cm diameter. Även på grindar, om entré ej är tillgänglig när anläggningen är stängd. Undantag: Om annat företag äger grinden och man inte har tillstånd att sätta upp skylt. (i sådana fall: Finns skylt vid entrén är svaret "Ja"). Kundmottagning med mottagningsdisk skall vara avskild från verkstadslokaler. Kraven är att kundens säkerhet och komfort alltid skall beaktas. Sida 1 av

2 Kod Bedömningspunkt Beskrivning Nycklar för bilar som ej står i verkstadslokalen, skall vara inlåsta i godkänt nyckelskåp. Klassning: SS3492. Det är även godkänt med kassaskåp. Det finns då inga krav på att man måste finna klassningen vid revisionen. 1.5 Låsbart nyckelskåp för inlämnade fordon Kravet är att det skall finnas nyckelskåp eller kassaskåp och att de används för att låsa in nycklar för bilar som ej står i verkstadslokalen. 1.6 Lånebilar/hyrbilar Det är idag mycket svårt att stjäla en bil utan startnyckel. Därför är bilnycklar mycket stöldbegärliga. Lättillgängliga nycklar som ligger på skrivbord/kunddiskar är absolut inte godkänt! Har företaget lånebilar/hyrbilar för kunder? Egna bilar eller avtal med hyrbilsföretag. Avtal med hyrbilsföretag bör uppvisas. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! 2. Verkstadslokal utrustning Kod Kod 2.3 Bedömningspunkt Mätning av belysning vid arbetsplatsen, mätning i LUX. Verkstadsytan Höjd...Längd..Bredd... Bedömningspunkt Glaslagningsutrustning Beskrivning Mätes med Luxmätare i arbetshöjd på platser där man byter bilrutor. Rekommendation: Min. 600 LUX. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Mätes med tumstock/måttband eller elektronisk avståndsmätare. Svar i m och dm. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Beskrivning Kontrollera att utrustning finns och att den är användbar. 2.4 Tillgång till hjälplyft för i- och urmontering av vindruta Fråga efter hjälplyft. Det är även godkänt om man är 2 personer vid demontering/montering av bilglas. Om lyft saknas och ansvarig person informerar om att de alltid är 2 personer är det godkänt. Det är även godkänt att ta hjälp av "granne" eller liknande. Denne behöver ej ha härdplastutbildning. 2.5 Roll-out eller motsvarande för demontering av rutor Finns denna utrustning? Information se länk: Som Roll-out är även fabrikat Wiboec godkänt. 2.6 Återvinning av glas Ofta genom GBF. Be att de visar handlingar. Avtal eller hämtningsrapporter. Anteckna vilket företag som anlitas för återvinning av glas. 2.7 Garantidekal på varje bytt vindruta Om det inte finns klara bilar att kontrollera, så räcker det med att de har dekalen (och verkar använda den). Sida 2 av

3 3. Verkstadslokal besiktningspliktig utrustning Kod Bedömningspunkt Beskrivning Kontroll att kompressortank är besiktigad enligt intervall. (se dekal eller besiktningsdokument). OBS! Små kompressortankar är undantagna från besiktningskrav. Gäller tankar som inte överstiger 1000 poäng. (de som hamnar på exakt 1000 poäng = Ej besiktning) 3.1 Tryckkärl, ex kompressortank Volym x maxtryck = Poäng Exempel: 90 liter x 10 bar = 900 poäng. (= ej besiktningskrav) Observera att maxtrycket är det tryck som tanken är konstruerad för. Inte vad trycket är inställt på! Om tryckluft ingår i hyran (annan ägare av kompressor) besvaras frågan med "EA". En ny CE godkänd kompressor med besiktningskrav skall besiktigas efter 4 år. Kontroll av dekal eller besiktningsdokument. Gäller bara lyftar och traverser i utrymme där arbete med bilglas sker. Saknas lyftar / travers = EA Kod 4.1 Lyftar, Travers Maskindrivna portar Bedömningspunkt Skåp med ventilation för förvaring av kemikalier Billyftar: Monterade lyftar (nya eller begagnade) får ej användas innan de installationsbesiktigats. Därefter skall de besiktigas en gång per år. Traverser: Besiktningsplikt för traverser med lyftkapacitet över 500 kg (501 kg och uppåt) Monterade traverser med kapacitet över 500 kg (nya eller begagnade) får ej användas innan de installationsbesiktigats. Därefter skall de besiktigas en gång per år. Kontroll av dekal eller besiktningsdokument Gäller bara portar till utrymme där arbete med bilglas sker. Saknas maskindrivna portar = EA. Efter montering av port så får denna inte användas innan den installationsbesiktigats. Undantag: Om både porten och monteringen är CE märkt. Portar skall sedan besiktigas löpande vartannat år 4. Verkstadslokal luftmiljö Beskrivning Kontrollera att skåpet/skåpen (det kan vara flera) har ventilation med ett fungerande fläktsystem. Skåp behöver ej var tillverkade i plåt. Trä, plast eller annat material är godkänt så länge man säkerställer att ventilationen fungerar tillfredställande. Oöppnade limtuber och andra tillslutna förpackningar kan förvaras i tillstängt rum/förråd. Dörren till detta rum skall vara varselmärkt med "Kemikalier" (se punkt 4.2) Detta rum/förråd behöver ej ha ventilationssystem. Sida 3 av

4 Kod 4.2 Bedömningspunkt Varselmärkning kemikalieskåp Beskrivning Kontrollera att kemikalieskåp är märkta med skylt för kemikalier. Alla kemikalier skall vara förvarade i skåpet/ skåpen med undantag av de kemikalier som för tillfället används i produktionen. Det finns även en typ av skylt/dekal som har vit bakgrund. Denna är också godkänd om varningstriangeln finns med. 4.3 Skriftliga hanterings- skyddsinstruktioner för PUR Skall finnas i närheten av det utrymme där Polyuretanlim (PUR) förvaras Kontrollera att behållare finns och att ventilation med fläkt fungerar. Under arbetstid skall fläkt skall alltid vara igång. 4.4 Särskild ventilerad (märkt) avfallsbehållare Om det finns en lucka i en vägg och avfallsbehållaren finns utomhus krävs ingen fläkt. Att ha en rutin där man säger sig att alltid gå utomhus med miljöfarligt avfall direkt efter användandet, är inte godkänt. Avfallsbehållaren skall vara märkt med farligt avfall eller miljöfarligt avfall. Det skall vara en professionell och tydlig skylt eller dekal. Ej pappskiva, text med tuschpenna eller liknande. 4.5 Punktutsug Det är godkänt att ha en mindre avfallsbehållare i kemikalieskåpet som tömmes vid behov. Den skall vara märkt med farligt avfall eller miljöfarligt avfall. Givetvis skall skåpet vara ventilerat. Kontrollera att punktutsug finns och att den fungerar. - punktutsug ska finnas så länge det finns med i AMV s AFS. Om företag hävdar att de vill avvakta eventuella förändringar i kommande AFS avseende punktutsug så kan dispens endast medges om det finns skriftligt undantag medgivet av AMV eller dess arbetsmiljöinspektör. Kod Verkstadslokal brandsäkerhet Bedömningspunkt Beskrivning Finns brandsläckare? Om det finns, noteras antal och typ. Varselmärkning Brandsläckare Kontrollera att skylt/skyltar finns monterade. Gäller även för brandslangar. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Vid översyn av extern leverantör: Kontroll av dekaler eller dokumentation. 5.3 Årlig översyn brandsläckare Alternativt att företaget kan gör egenkontroller en gång per år. T.ex.: Kontrollera funktionsmöjlighet, tryckmätare på grönt, funktion säkerhetsprint, fastsättning m.m. Detta skall dokumenteras genom att föra journal, eller anbringa dekal med datum för senaste egenkontroll. Skumsläckare skall bytas var 5:e år. Pulversläckare var 10:e år. 5.4 Brandsläckare tillgänglighet Kontrollera att den/de är åtkomliga och ej belamrade, eller i fel utrymme. Sida 4 av

5 Kontroll av skyltar samt att utrymningsvägar ej är blockerade. 5.5 Utrymningsplan för brand samt utrymningsvägar. Utrymningsplan skall finnas i kundmottagarutrymme eller väl synliga när man kommer in i verkstadsutrymmet. Planen skall vara av professionell modell (ej enkla skisser eller liknande) Alternativ till utrymningsplan är att företaget gjort en riskbedömning och utbildat personalen i agerande vid brand. Detta skall finnas dokumenterat och tydligt beskriva vad anställda skall göra vid brandfara. Viktigt är att privatpersoner som tillfälligt finns i lokalen blir hjälpta ut. (och att ingen befinner sig på toalett eller liknande). Sida 5 av

6 Kod 6.1 Bedömningspunkt Innehållsmärkning på egna flaskor och burkar 6. Verkstadslokal miljöfarliga ämnen Beskrivning Alla förpackningar skall vara märkta med innehåll. Sträva efter att använda originalförpackning. Att använda livsmedelsförpackningar är absolut förbjudet! Finns inga egna flaskor/burkar = EA. 6.2 Varningsskyltar för isocyanatarbete pågår Skall vara monterade på samtliga dörrar in till verkstad eller annat utrymme där Polyuretanlim (PUR) används. Skyltarna skall vara enligt bild. Både text och varningstriangel. Skyltar med vit eller gul bakgrund är godkända. 6.3 Kod 7.1 Säkerhetsdatablad 16 punkter Bedömningspunkt Skydd vid fasta maskiner Företaget skall kunna visa säkerhetsdatablad för alla kemprodukter. Säkerhetsdatabladen måste vara utskrivna och förvarades i en pärm på arbetsplatsen (gärna i anslutning till kemikalierna). Gör ett stickprov på 3 produkter. T.ex.. Lim, Primer, Aktivator, T-röd, Lacknafta, Resin stenskottreparation, etc. 7. Personal arbetsskydd Beskrivning Kontrollera skydd på bänkslip eller liknande maskiner. Saknas fasta maskiner = EA. Avstånd för "mothåll" skall kontrolleras. Det får inte finnas risk för att fingrar eller ämnen som skall slipas kan kilas ner mellan slipskivor och mothåll. Plast eller glasskydd mot gnistsprut skall finnas. Det är inte godkänt att hänvisa till att man använder skyddsskärm/skyddsglasögon vid slipning. Ögondusch skall vara lätt att nå vid akut behov. (ingen utrustning/material som hindrar) Ögondusch kan finnas i olika typer av flaskor/behållare. Kravet är att det totalt skall finnas möjlighet till minst 15 minuter sprutbarhet. 7.2 Ögondusch nära arbetsplatsen Det finns även speciella ögonduschanläggningar anslutna till vattenledning eller tvättställ. De har oftast "mask" som passar runt ögon och är temperaturreglerande. Dessa anläggningar är godkända som alternativ till ögondusch av flasktyper etc Är all ögondusch inom aktuell datum. Varselmärkning ögondusch Första hjälpen utrustning Varselmärkning Första hjälpen Det är inte godkänt att hänvisa till att man använder vanliga handduschmunstycken. Kontrollera utgångsdatum. Om företaget enbart har en ögonduschanläggning enligt punkt 7.2 är bedömningen = EA Märkning i anslutning till ögondusch. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Skall vara lätt att nå vid akut behov. (ingen utrustning/material som hindrar) Skall även innehålla "Första förband" - "Blodstoppare" eller liknande. Märkning i anslutning till Första hjälpen. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Sida 6 av

7 Kod Halvmask, Fläktassisterad mask eller Friskluftsmatad mask Kemskyddshandskar Kategori 3 Ögonskydd Hörselskydd Bedömningspunkt Beskrivning Krav att varje anställd som jobbar med kemikalier har minst halvmask tillgänglig (egen). Krav att varje anställd som jobbar med kemikalier har egna kemskyddshandskar tillgängliga. Kategori på förpackningar. Oftast gröna eller blå. Det finns uppgifter på kategori och piktogram från dem man köper in handskar hos. Finns det inte uppgifter på förpackningarna får företaget ta fram uppgifter från leverantören/tillverkaren. Krav att varje anställd (produktiv personal) har eget ögonskydd tillgängligt. Krav att varje anställd (produktiv personal) har eget hörselskydd tillgängligt 7.11 Kod 8.1 Skyddsskor Bedömningspunkt Omklädningsrum med skilda skåp Endast på produktiv personal. Skor med stålhättor. 8. Personal allmänt Beskrivning Varje person skall ha möjlighet att förvara och separera privata kläder och arbetskläder. Det kan vara 2 skåp per person, ett "dubbelskåp" (= en dörr och delat utrymme), eller ett skåp + annan upphängning/förvaringsmöjlighet. Om det inte finns förvaringsmöjligheter enligt ovanstående kan punkten godkännas om företaget kan visa skiss/ritning på byggnation av sådan och att detta arbete är beställt av "byggföretag". Det skall framgå av beställningen att byggnationen skall vara slutförd senast 6 mån. efter revisionsdatum. Vid endast en ägare (inga anställda) finns inget krav. Bedöm: EA. 8.2 Matrum/pentry Det skall finnas ett matrum/pentry med lämplig möblering. Vid endast en ägare (inga anställda) finns inget krav. Bedöm: EA. 8.3 Rutiner för underhåll (städning) dokumentation Att det finns nedskrivna dokument för ordning och reda. Plan för varje dag, vecka, månad och år. Kontroll att företaget verkar följa rutinerna skall ske. I eller i anslutning till lokal där härdplastkomponenter hanteras samt vid blandningsrum bör det finnas tvättmöjlighet med rinnande vatten och avlopp. 8.4 Tvättmöjlighet nära arbetsplatsen Det är godkänt med endast kallvatten, men varmt och kallt vatten rekommenderas. Alternativ till tvättställ eller liknande kan våtservetter användas. Kraven gäller även vid endast en ägare (inga anställda). Sida 7 av

8 Kod 9.1 Utbildningsplaner Bedömningspunkt 9. Personal utbildning Beskrivning Minst 1 person på företaget skall ha gått grundutbildningen. (eller är anmäld till utbildningen) Dokumentation skall uppvisas. Om företaget saknar dokumentation kan de kontakta GBF, s kansli för information: Maria Gärdlund tel mobil E-post Utökad medicinsk kontroll. Tjänstbarhetsintyg Genomgått erforderlig härdplastutbildning Samtlig produktiv personal skall ha genomgått undersökning under den senaste 2 årsperioden. All produktiv personal som jobbar med bilglas måste ha genomgått härdplastutbildning. (eller är anmäld till utbildningen) Info: Se 9.1 GBF, s kansli. 10. IT och dokument (hjälpmedel) Kod Bedömningspunkt Uppgift om att man är ett auktoriserat bilglasmästeri på företagets hemsida. Tillgång till internet och e-postadress Beskrivning Kontrollera att "Auktoriserat Glasmästeri" logotypen finns på företagets hemsida. Om företaget saknar hemsida är svaret "Ej aktuellt" = EA Kontroll av tillgänglighet Samtlig produktiv personal skall ha tillgång till reparationsmanualer Tillgång till reparationsmanualer Välj slumpvis ut ett vanligt bilmärke/modell/årsmodell. Fråga någon av personalen om han/hon kan hitta manual/instruktioner för vindrutebyte. Kod Bedömningspunkt Avtal med företagshälsovården. F-skattsedel Kollektivavtal/hängavtal Vid Web-lösning behöver man ej gå så långt att man loggar in för betalning av information. 11. Övrig dokumentation Beskrivning Kontroll av dokumentation. Det är godkänt om de kan visa faktura. Kontroll av dokumentation. Om företaget tillhör en kedja så skall ändå en F-skattsedel uppvisas (kopia är godkänt) Det kan vara olika ägarförhållanden i en kedja. Alla GBF anslutna = EA Ej GBF anslutna: Be om dokumentation. Avtal krävs inte för ägare/enmansföretag Sida 8 av

9 Regler enligt arbetsmiljöförordningen Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 (eller senare utgåva) Härdplast AFS 2005:18 (eller senare utgåva) Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 (eller senare utgåva) Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 (eller senare utgåva) Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 (eller senare utgåva) Arbetsmiljölagboken H008 Skriftlig Jämställdhetspolicy Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / böcker / arbetsmiljölagen H oo8 som Pdf fil. Kontroll av dokumentation. Företaget bör ha en skriftlig jämställdhetspolicy. Krav endast för företag med 25 anställda eller fler. En kedja med 25 anställda eller fler kan ha en gemensam jämställdhetspolicy Riskbedömning kemiska risker Skriftlig Arbetsmiljöpolicy / handlingsplan Skriftlig Trafiksäkerhetspolicy Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Kontroll av dokumentation. Kontroll av dokumentation, Arbetsmiljöpolicy. OBS! Vid mindre än 10 anställda räcker det med en handlingsplan. (exempel, se bild) Kontroll av dokumentation. Företaget skall ha en skriftlig trafiksäkerhetspolicy. Kod Certifiering/Diplomering/Kvalitetssäkring Bedömningspunkt Beskrivning Om företaget är certifierat: Certifikat skall sitta i ram i kundområde. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 Informationsfråga = Poänglös! 12.2 Miljöcertifiering enligt ISO Om företaget är certifierat: Certifikat skall sitta i ram i kundområde. Informationsfråga = Poänglös! 12.4 FR 2000 Kontroll av dokumentation. Informationsfråga = Poänglös! Bedömning: 1=Dålig ordning 10=Mycket bra ordning, Allmänt Hur upplevs ordning och reda på företaget på en skala 1-10 (10 bäst ordning) Noteras på rapportens första sida Fasader och interiör som tillhör företaget skall vara rena och oskadade (även portar och dörrar). Yttre och inre ytor skall vara rena och snygga. De skall även vara gångsäkra för att eliminera halk och snubbelrisk. Material som inte tillhör verksamheten skall tas bort. Pallar och träställningar skall tas bort. (gäller ej nya leveranser) Sida 9 av

10

11 1.5 Exempel Topp 50 är ett säkerhetsklassat nyckelskåp (SS3492) och uppfyller därmed försäkringsbolagens krav på en säker nyckelförvaring. Skåpet är ett måste för den lilla verkstaden eller bilhandlaren då det har 56 krokar. Vi rekommenderar varmt att du utrustar ditt Topp500 med elektroniskt kodlås för att ha så hög säkerhets om möjligt då en förlorad nyckel till säkerhetsskåpet ger tjuven tillgång till 56 bilnyckar... Våra kodlås hittar du längst ned på denna sida. Skåpets mått Höjd: 500 Bredd: 360 Djup:220 Vikt: 43 kg

12 Olika reparationssystem Tryck eller Vacuum

13 OBS! Även godkänt att man är två vid montering av bilglas 2.4 Pearson AB

14

15 2.6 Återvinning Glasbranschföreningens medlemsföretag medverkar till att minimera riskerna för miljöförstöring. Detta sker bland annat genom återvinning av planglas, bilglas och miljöfarliga material såsom t ex isocyanater och pcb. Glasbranschföreningen är medlem i Byggbranschens Kretsloppsråd, Återvinning av glas Glasbranschföreningens medlemsföretag återvinner såväl planglas som bilglas. Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som t ex isoleringsmaterial. Merparten av det glas som återvinns av GBFs medlemsföretag förädlas till isoleringsmaterial

16 2.7 Företagsnamn

17 Exempel

18 Kemikalieskåp / Varselmärkning 4.2! Kemikalier

19

20 Exempel. 4.4 Godkänd och skyltad avfallsbehållare Godkänd avfallsbehållare. Skyltningen är ej godkänd

21 4.5 Typ Nr Rekommenderat luftflöde m³/h Armens längd m Antal leder st Slangdiameter mm 160 Huvens öppning, oval mm Anslutningsstos Ø mm 150/160 Mobil

22

23

24

25

26 6.1 Exempel Exempel Exempel

27 6.2 I s o c y a n a t a r b e t e p å g å r Obehöriga äga ej tillträde

28 Säkerhetsdatablad 16 punkter (OBS! endast första sidan utskriven)

29 Skydd vid fasta maskiner

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 10.3 Eller andra system för att ta fram reparationsmanualer

43 Exempel

44

45 11.4 Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1. Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 2. Härdplast AFS 2005:18 3. Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:06 4. Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 5. Arbetsplatsens utformning AFS 2009:

46

47 Jämställdhetspolicy (OBS! endast första sidan utskriven) Inledning Utgångspunkten för vårt jämställdhetsarbete är att det skall främja mäns och kvinnors lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Vi skall värna demokratiska värden och ge utrymme för fritt tänkande och debatt. Vi skall vara ett jämställt och jämlikt företag som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund skall ges hög prioritet. Anställdas medansvar i det dagliga arbetet skall främjas. Företagets kultur ska gynna jämställdhet och ge män och kvinnor samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska både kvinnors och mäns villkor, kunskaper och erfarenheter tas till vara och berika alla företagets verksamhetsområden. Lagstiftning Ansvaret för att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är närmare fastställt i jämställdhetslagen (JämL 1991:433). Jämställdhetslagen förbjuder arbetsgivaren att diskriminera någon på grund av kön vid anställning, anställningsvillkor och arbetsledning med mera (17 ). Alla arbetsgivare skall enligt jämställdhetslagen i samverkan med de anställda bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet. Lika lön skall enligt jämställdhetslagen betalas till anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. Könsdiskriminering vid lönesättning är förbjuden (JämL 17 ). Lönesättning och kompetensutveckling Lönesättning får inte påverkas av kön. I samband med nyrekrytering, befordran och lönerevision skall jämställdhetsaspekter beaktas. Kartläggning av lönestruktur med hänsyn till kön görs när arbetsvärderingsverktyg finns tillgängligt. Företaget skall skapa förutsättningar för både manliga och kvinnliga medarbetare att kompetensutvecklas, till exempel genom att i samband med medarbetarsamtal upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan samt genom att avsätta medel för kompetensutveckling. Alla anställda ska erbjudas utbildning om inom jämställdhet. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier handlar om beteende som är kränkande, ovälkommet samt grundat på kön eller av sexuell natur som kränker anställds eller kunds integritet i arbetet. Alla anställda skall ha kunskaper om vad sexuella trakasserier är, om de egna rättigheterna och skyldigheterna samt om vart man kan vända sig om man utsatts för sådana handlingar. Mål Våra mål i arbetet för jämställdhet: Varje anställd och kund skall uppfatta sin situation som jämställd. Kunder skall, i alla situationer, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett Språk, bilder etc. i informationsmaterial skall utformas så att jämställdheten främjas. Sexuella trakasserier skall inte förekomma. Anställda skall, inom ramen för sin anställning, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Att män och kvinnor har samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv

48 Riskbedömning kemiska risker

49 OBS! Exempel på Handlingsplan på sidan Arbetsmiljöpolicy (mer än 10 anställda) Alla arbetsgivare måste enligt lag driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Att göra en arbetsmiljöpolicy. Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Det är då naturligt att ni utgår från resultatet av de undersökningar som gjorts. En handlingsplan visar ofta vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön. I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att arbetsmiljöpolicyn ska vara till ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret. I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicy. Exempel... Arbetsmiljö och jämställdhetspolicy Utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter sker alltid så att risker för olyckor minimeras och så att förslitningsskador undviks. Alla medarbetare skall ha en mycket god kunskap om vad ansvaret för en arbetsuppgift innebär Ledningen ansvara för att det råder ett gott arbetsklimat och att arbetet sker utan onödiga stressfaktorer. Jämställdhet och likaberättigande är en självklarhet i all vår verksamhet Exempel... Använd gärna delar av nedanstående text som hjälp för att utforma en egen arbetsmiljöpolicy! Inom vårt företag har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Det är tveklöst så att vi med god marginal klarar de föreskrifter och normer som gäller. Vi är dock medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och också att arbetsmiljö är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta i en trevlig miljö är viktigt för oss. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa prioriteras. Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med de anställda. Ställ upp tidsbestämda mål för arbetsmiljöarbetet! Gärna både kort- och långsiktiga! Arbetsmiljöpolicy/handlingsplan Sida 48 av 53

50 Slipskydd trasigt (Bänkslip) Beställa nya och byta Bo K. 7/3 Arbetsmiljöpolicy/handlingsplan Sida 49 av 53

51 11.13 Exempel Trafiksäkerhetspolicy Glas AB anställda som kör företagets bilar skall ha sådana kunskaper, attityder, värderingar och arbetssätt i trafiken som bidrar till säkrare trafikmiljö, genom att följa gällande lagar och regler och visa hänsyn till andra trafikanter. All personal är förtrogen och delaktig med denna policy. Vår personal skall kontinuerligt informeras om trafiksäkerhetsfrågor. Företagets fordon skall framföras på ett sätt så att Glas Bilglas AB kan vara som ett föredöme i trafiken. Alla uppdrag skall planeras så att föraren ges utrymme att anpassa till gällande hastighetsregler, även vid olika klimat- och väderförhållande. Samtliga fordon skall vara trafiksäkra och ha nödvändig trafiksäkerhetsutrustning. Bilbälten skall användas Att ingen framför fordon i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd. Vi ska följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt ajour rörande nya lagar och förordningar. Skall kontrollera att rätt lastsäkring är gjord. Fordonet skall kontrolleras dagligen så att fordonet är i trafiksäkert skick, och omedelbart rapportera fel och brister

52 (OBS! endast första sidan utskriven)

53 Rutiner för underhåll (städning) dokumentation Allmänt Dålig ordning

54 Bra ordning

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Bedömningsmanual Instruktioner Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas under berörd punkt. 1. Verkstadslokal brandsäkerhet

Läs mer

Kvalitetsrevision Bilglasmästerier 2016

Kvalitetsrevision Bilglasmästerier 2016 Kvalitetsrevision Bilglasmästerier 2016 Bedömningsmanual Instruktioner Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. Praktiska delen: När DEKRA:s teknikern kommer

Läs mer

Instruktioner. 1. Kontroll praktiskt arbete byte av PUR limmad vindruta

Instruktioner. 1. Kontroll praktiskt arbete byte av PUR limmad vindruta Auktorisation Bilglasmästerier Bedömningsmanual Instruktioner Minst 4 foton skall tas under revisionen och bifogas rapporten. Dessa bilder läggs in efter att ha sparat en gång och genom att trycka på knappen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31

Kvalitetspolicy. Ovanstående policy är antagen 97-11-03 och är senast reviderad 11-01-31 Kvalitetspolicy Sundfrakts målsättning är att leverera tjänster och produkter med rätt kvalitet, till rätt pris, utförda i rätt tid och samtidigt med strävan efter ständig förbättring i hela organisationen.

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret PERSONLHNDBOK FGERST KOMMUN 008-10-10 vsnitt 1(5) Lagar och förordningar rbetsmiljöarbetet styrs av bland annat lagar och förordningar. Grunden för allt arbetsmiljöarbete finns i rbetsmiljölagen (ML).

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Systematiskt Arbetsmiljöarbete 2001-09-03 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Det behöver inte ta mycket tid att jobba med arbetsmiljön och samtidigt uppfylla myndigheternas

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Arbetsmiljörond /Skyddsrond 2016

Arbetsmiljörond /Skyddsrond 2016 Arbetsmiljörond /Skyddsrond 2016 del av universitetets systematiska arbetsmiljöarbete kontroll och bedömning, bör utföras en gång per år. Arbetsmiljöronden är ett komplement till det normala arbetsmiljöarbetet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete DIARIENUMMER UN 2016.057 R I KTLINJER UTBILDNINGSNÄMNDEN Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Antagna av utbildningsnämnden 15 2017 Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Innehåll 1. Övergripande

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter

Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter UFV 2008/758 Riktlinjer för förvaring av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29, reviderad 2015-12-21 Innehållsförteckning Förvaring av kemiska produkter

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD

Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD Systematiskt arbetsmiljöarbete CHARLOTTA GOTTSCHALK DIEDEN ARBETSMILJÖRÅDGIVARE, SVERIGES BYGGINDUSTRIER SYD SVERIGES BYGGINDUSTRIER ARBETAR FÖR SÄKRA ARBETSPLATSER Våra arbetsplatser ska vara säkra, trygga

Läs mer

Checklista Mini www.fastighets.se

Checklista Mini www.fastighets.se Checklista Mini www.fastighets.se Fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet hos dig? SAM 2001:1 Din arbetsgivare har ansvar för att du har en så säker och skadefri arbetsmiljö som möjligt. Som anställd

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan

EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan 1 (6) EGENKONTROLL enligt miljöbalken checklista med handlingsplan Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig rektor med övergripande

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen

rutin modell plan policy program regel riktlinje strategi taxa rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och utbildningsförvaltningen modell plan policy program regel rutin rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Barn- och riktlinje strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildningsnämnden Beslutandedatum:

Läs mer

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning

Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Monika Nordh Cangemark 2014-09-11 SFN 2014/0757 0480-450406 Servicenämnden Jämställdhetsplan serviceförvaltningen - redovisning Förslag till beslut Servicenämnden

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket

Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket Dokumentnamn Checklista för arbetsmiljön inom lantbruket Företag/Gård Datum Deltagare Så här använder du checklistan Checklistan består av denna allmänna del som består av två avsnitt: 1. Arbetsledning

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete

Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete Reviderat av kommunstyrelsen 2008-06-11, 177 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-04-26, 33 1(6) Innehåll Systematiskt

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud)

Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Checklista för egenkontroll av brandskydd laboratorier (Egenkontrollen bör utföras minst 1 gång/år av prefekt/brandskyddsansvarig och skyddsombud) Datum:8/1 2013 Institution/avdelning:Partikelfysik Underskrift

Läs mer

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete

Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Elutveckling AB 1 Allmänt om vårt arbetsmiljöarbete Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Uppgiftsfördelning och kunskaper

Uppgiftsfördelning och kunskaper 5 Det skall finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i arbetsgivarens verksamhet skall vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö

Läs mer

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö

PREVENTS MATERIAL. Se www.prevent.se, samlingssida Organisatorisk och social arbetsmiljö ORGANISATORISK OCH SOCIAL ARBETSMILJÖ, AFS 2015:4 Syfte 1 Syftet med föreskrifterna är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Personalavdelningen Fördelning av arbetsmiljöuppgifter och brandskyddsuppgifter Enhet Kommunledningskontoret Giltigt från 2009-05-12 Utarbetat av Margita Westring och Anders Sporrong Fastställt av Kommunstyrelsen

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på

Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på Grundläggande arbetsmiljö Systematiskt arbetsmiljöarbete underrubrik Maria Morberg, 20161128 i bakgrunden Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun

Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 150 2015-10-05 Ks 12 1 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter i Härjedalens kommun Inledning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond

CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond 1 (7) CHECKLISTA med handlingsplan för undersökning av arbetsmiljön - fysisk skyddsrond Datum Enhet Chef/Rektor Skyddsombud Deltagare Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, enhet, ansvarig

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(12) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Typ av dokument Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Beslutad KSAU, 2017-02-28, 23 Giltig t o m Tills vidare Dokumentansvarig HR-avdelningen Diarienummer

Läs mer

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten

Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet. den 21 september 2015. Av: Maia Carlsson, Personalenheten Riktlinjer och handledning i det Systematiska arbetsmiljöarbetet den 21 september 2015 Innehållsförteckning Inledning... 3 Riskbedömning av arbetsmiljön... 4 Åtgärdande av risker... 5 Rapportering och

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i SAM. Finns

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter

Riktlinjer för märkning av kemiska produkter UFV 2008/759 Riktlinjer för märkning av kemiska produkter Uppsala universitet Fastställd av universitetsdirektören 2008-05-29 Innehållsförteckning Märkning av kemiska produkter 3 Ansvar 3 Allmänna anvisningar

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Checklista. Förskolor

Checklista. Förskolor Checklista Förskolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en förskola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ HEMTJÄNST

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ HEMTJÄNST CHECKLISTA ARBETSMILJÖ HEMTJÄNST Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda vid

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig

ARBETSMILJÖHANDBOK. Kris%n Kringstad VD. Irene Ma1sson Stallchef. Kansliansvarig ARBETSMILJÖHANDBOK MCR AB har 7 anställda och driver en ridskola reglerat genom avtal med klubben Malmö Civila Ryttareförening. Arbetsplatsen har stall med hästar, hagar, ridhus och kansli. VD är Kristin

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Checklista för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet Använd checklistan så här: Syftet med den årliga uppföljningen är att undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskriften

Läs mer

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version

Arbetsmiljöarbete. Lättläst version Arbetsmiljöarbete Lättläst version Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda ska inte skadas,

Läs mer

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete

Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete jo VÄGLEDNING Kommunkontoret Personal- och löneenheten 2004-04-19 Vägledning vid systematiskt arbetsmiljöarbete Inledning Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som

Läs mer