Bedömningsmanual. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. 1. Kundmottagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsmanual. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. 1. Kundmottagning"

Transkript

1 Kvalitetsrevision Bilglasmästerier Bedömningsmanual Kvalitetsrevisioner av Bilglasmästerier anslutna till Glasbranschföreningen Område Kundmottagning Verkstadslokal utrustning Verkstadslokal besiktningspliktig utrustning Verkstadslokal luftmiljö Verkstadslokal brandsäkerhet Verkstadslokal miljöfarliga ämnen Personal arbetsskydd Personal allmänt Personal utbildning IT och dokument (hjälpmedel) Övrig dokumentation Certifiering/Diplomering(Kvalitetssäkring Sidan Minst 4 foton skall tas under revisionen och bifogas rapporten. - Utomhus: Bild 1. Överskådlig bild av vad kunden möter (fasad, portar, parkering, entré). - Inomhus: Bild 2. Kundmottagningen. - Inomhus: Bild 3 och 4 Miljöbilder i verkstadslokalen. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. Kod 1.1 Kundparkering Bedömningspunkt 1. Kundmottagning Beskrivning Kundparkeringar skall vara skyltade och finnas i antal som motsvarar anläggningens bilgenomströmning Det finns inga krav på att de skall vara linjerade. Skyltarna skall vara synliga när man ankommer till företaget, eller att pilar/skyltar hänvisar till kundparkering. Det behöver inte stå "Kundparkering". Det räcker med "P" Uppsatt skylt eller flagga som visar att företaget är ett auktoriserat bilglasmästeri. Skyltade öppettider Kundmottagning Skall finnas väl synlig utomhus vid entré eller väl synlig i kundmottagningen. Skylt: Min. mått 10 cm diameter. Även på grindar, om entré ej är tillgänglig när anläggningen är stängd. Undantag: Om annat företag äger grinden och man inte har tillstånd att sätta upp skylt. (i sådana fall: Finns skylt vid entrén är svaret "Ja"). Kundmottagning med mottagningsdisk skall vara avskild från verkstadslokaler. Kraven är att kundens säkerhet och komfort alltid skall beaktas. Sida 1 av

2 Kod Bedömningspunkt Beskrivning Nycklar för bilar som ej står i verkstadslokalen, skall vara inlåsta i godkänt nyckelskåp. Klassning: SS3492. Det är även godkänt med kassaskåp. Det finns då inga krav på att man måste finna klassningen vid revisionen. 1.5 Låsbart nyckelskåp för inlämnade fordon Kravet är att det skall finnas nyckelskåp eller kassaskåp och att de används för att låsa in nycklar för bilar som ej står i verkstadslokalen. 1.6 Lånebilar/hyrbilar Det är idag mycket svårt att stjäla en bil utan startnyckel. Därför är bilnycklar mycket stöldbegärliga. Lättillgängliga nycklar som ligger på skrivbord/kunddiskar är absolut inte godkänt! Har företaget lånebilar/hyrbilar för kunder? Egna bilar eller avtal med hyrbilsföretag. Avtal med hyrbilsföretag bör uppvisas. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! 2. Verkstadslokal utrustning Kod Kod 2.3 Bedömningspunkt Mätning av belysning vid arbetsplatsen, mätning i LUX. Verkstadsytan Höjd...Längd..Bredd... Bedömningspunkt Glaslagningsutrustning Beskrivning Mätes med Luxmätare i arbetshöjd på platser där man byter bilrutor. Rekommendation: Min. 600 LUX. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Mätes med tumstock/måttband eller elektronisk avståndsmätare. Svar i m och dm. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Beskrivning Kontrollera att utrustning finns och att den är användbar. 2.4 Tillgång till hjälplyft för i- och urmontering av vindruta Fråga efter hjälplyft. Det är även godkänt om man är 2 personer vid demontering/montering av bilglas. Om lyft saknas och ansvarig person informerar om att de alltid är 2 personer är det godkänt. Det är även godkänt att ta hjälp av "granne" eller liknande. Denne behöver ej ha härdplastutbildning. 2.5 Roll-out eller motsvarande för demontering av rutor Finns denna utrustning? Information se länk: Som Roll-out är även fabrikat Wiboec godkänt. 2.6 Återvinning av glas Ofta genom GBF. Be att de visar handlingar. Avtal eller hämtningsrapporter. Anteckna vilket företag som anlitas för återvinning av glas. 2.7 Garantidekal på varje bytt vindruta Om det inte finns klara bilar att kontrollera, så räcker det med att de har dekalen (och verkar använda den). Sida 2 av

3 3. Verkstadslokal besiktningspliktig utrustning Kod Bedömningspunkt Beskrivning Kontroll att kompressortank är besiktigad enligt intervall. (se dekal eller besiktningsdokument). OBS! Små kompressortankar är undantagna från besiktningskrav. Gäller tankar som inte överstiger 1000 poäng. (de som hamnar på exakt 1000 poäng = Ej besiktning) 3.1 Tryckkärl, ex kompressortank Volym x maxtryck = Poäng Exempel: 90 liter x 10 bar = 900 poäng. (= ej besiktningskrav) Observera att maxtrycket är det tryck som tanken är konstruerad för. Inte vad trycket är inställt på! Om tryckluft ingår i hyran (annan ägare av kompressor) besvaras frågan med "EA". En ny CE godkänd kompressor med besiktningskrav skall besiktigas efter 4 år. Kontroll av dekal eller besiktningsdokument. Gäller bara lyftar och traverser i utrymme där arbete med bilglas sker. Saknas lyftar / travers = EA Kod 4.1 Lyftar, Travers Maskindrivna portar Bedömningspunkt Skåp med ventilation för förvaring av kemikalier Billyftar: Monterade lyftar (nya eller begagnade) får ej användas innan de installationsbesiktigats. Därefter skall de besiktigas en gång per år. Traverser: Besiktningsplikt för traverser med lyftkapacitet över 500 kg (501 kg och uppåt) Monterade traverser med kapacitet över 500 kg (nya eller begagnade) får ej användas innan de installationsbesiktigats. Därefter skall de besiktigas en gång per år. Kontroll av dekal eller besiktningsdokument Gäller bara portar till utrymme där arbete med bilglas sker. Saknas maskindrivna portar = EA. Efter montering av port så får denna inte användas innan den installationsbesiktigats. Undantag: Om både porten och monteringen är CE märkt. Portar skall sedan besiktigas löpande vartannat år 4. Verkstadslokal luftmiljö Beskrivning Kontrollera att skåpet/skåpen (det kan vara flera) har ventilation med ett fungerande fläktsystem. Skåp behöver ej var tillverkade i plåt. Trä, plast eller annat material är godkänt så länge man säkerställer att ventilationen fungerar tillfredställande. Oöppnade limtuber och andra tillslutna förpackningar kan förvaras i tillstängt rum/förråd. Dörren till detta rum skall vara varselmärkt med "Kemikalier" (se punkt 4.2) Detta rum/förråd behöver ej ha ventilationssystem. Sida 3 av

4 Kod 4.2 Bedömningspunkt Varselmärkning kemikalieskåp Beskrivning Kontrollera att kemikalieskåp är märkta med skylt för kemikalier. Alla kemikalier skall vara förvarade i skåpet/ skåpen med undantag av de kemikalier som för tillfället används i produktionen. Det finns även en typ av skylt/dekal som har vit bakgrund. Denna är också godkänd om varningstriangeln finns med. 4.3 Skriftliga hanterings- skyddsinstruktioner för PUR Skall finnas i närheten av det utrymme där Polyuretanlim (PUR) förvaras Kontrollera att behållare finns och att ventilation med fläkt fungerar. Under arbetstid skall fläkt skall alltid vara igång. 4.4 Särskild ventilerad (märkt) avfallsbehållare Om det finns en lucka i en vägg och avfallsbehållaren finns utomhus krävs ingen fläkt. Att ha en rutin där man säger sig att alltid gå utomhus med miljöfarligt avfall direkt efter användandet, är inte godkänt. Avfallsbehållaren skall vara märkt med farligt avfall eller miljöfarligt avfall. Det skall vara en professionell och tydlig skylt eller dekal. Ej pappskiva, text med tuschpenna eller liknande. 4.5 Punktutsug Det är godkänt att ha en mindre avfallsbehållare i kemikalieskåpet som tömmes vid behov. Den skall vara märkt med farligt avfall eller miljöfarligt avfall. Givetvis skall skåpet vara ventilerat. Kontrollera att punktutsug finns och att den fungerar. - punktutsug ska finnas så länge det finns med i AMV s AFS. Om företag hävdar att de vill avvakta eventuella förändringar i kommande AFS avseende punktutsug så kan dispens endast medges om det finns skriftligt undantag medgivet av AMV eller dess arbetsmiljöinspektör. Kod Verkstadslokal brandsäkerhet Bedömningspunkt Beskrivning Finns brandsläckare? Om det finns, noteras antal och typ. Varselmärkning Brandsläckare Kontrollera att skylt/skyltar finns monterade. Gäller även för brandslangar. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Vid översyn av extern leverantör: Kontroll av dekaler eller dokumentation. 5.3 Årlig översyn brandsläckare Alternativt att företaget kan gör egenkontroller en gång per år. T.ex.: Kontrollera funktionsmöjlighet, tryckmätare på grönt, funktion säkerhetsprint, fastsättning m.m. Detta skall dokumenteras genom att föra journal, eller anbringa dekal med datum för senaste egenkontroll. Skumsläckare skall bytas var 5:e år. Pulversläckare var 10:e år. 5.4 Brandsläckare tillgänglighet Kontrollera att den/de är åtkomliga och ej belamrade, eller i fel utrymme. Sida 4 av

5 Kontroll av skyltar samt att utrymningsvägar ej är blockerade. 5.5 Utrymningsplan för brand samt utrymningsvägar. Utrymningsplan skall finnas i kundmottagarutrymme eller väl synliga när man kommer in i verkstadsutrymmet. Planen skall vara av professionell modell (ej enkla skisser eller liknande) Alternativ till utrymningsplan är att företaget gjort en riskbedömning och utbildat personalen i agerande vid brand. Detta skall finnas dokumenterat och tydligt beskriva vad anställda skall göra vid brandfara. Viktigt är att privatpersoner som tillfälligt finns i lokalen blir hjälpta ut. (och att ingen befinner sig på toalett eller liknande). Sida 5 av

6 Kod 6.1 Bedömningspunkt Innehållsmärkning på egna flaskor och burkar 6. Verkstadslokal miljöfarliga ämnen Beskrivning Alla förpackningar skall vara märkta med innehåll. Sträva efter att använda originalförpackning. Att använda livsmedelsförpackningar är absolut förbjudet! Finns inga egna flaskor/burkar = EA. 6.2 Varningsskyltar för isocyanatarbete pågår Skall vara monterade på samtliga dörrar in till verkstad eller annat utrymme där Polyuretanlim (PUR) används. Skyltarna skall vara enligt bild. Både text och varningstriangel. Skyltar med vit eller gul bakgrund är godkända. 6.3 Kod 7.1 Säkerhetsdatablad 16 punkter Bedömningspunkt Skydd vid fasta maskiner Företaget skall kunna visa säkerhetsdatablad för alla kemprodukter. Säkerhetsdatabladen måste vara utskrivna och förvarades i en pärm på arbetsplatsen (gärna i anslutning till kemikalierna). Gör ett stickprov på 3 produkter. T.ex.. Lim, Primer, Aktivator, T-röd, Lacknafta, Resin stenskottreparation, etc. 7. Personal arbetsskydd Beskrivning Kontrollera skydd på bänkslip eller liknande maskiner. Saknas fasta maskiner = EA. Avstånd för "mothåll" skall kontrolleras. Det får inte finnas risk för att fingrar eller ämnen som skall slipas kan kilas ner mellan slipskivor och mothåll. Plast eller glasskydd mot gnistsprut skall finnas. Det är inte godkänt att hänvisa till att man använder skyddsskärm/skyddsglasögon vid slipning. Ögondusch skall vara lätt att nå vid akut behov. (ingen utrustning/material som hindrar) Ögondusch kan finnas i olika typer av flaskor/behållare. Kravet är att det totalt skall finnas möjlighet till minst 15 minuter sprutbarhet. 7.2 Ögondusch nära arbetsplatsen Det finns även speciella ögonduschanläggningar anslutna till vattenledning eller tvättställ. De har oftast "mask" som passar runt ögon och är temperaturreglerande. Dessa anläggningar är godkända som alternativ till ögondusch av flasktyper etc Är all ögondusch inom aktuell datum. Varselmärkning ögondusch Första hjälpen utrustning Varselmärkning Första hjälpen Det är inte godkänt att hänvisa till att man använder vanliga handduschmunstycken. Kontrollera utgångsdatum. Om företaget enbart har en ögonduschanläggning enligt punkt 7.2 är bedömningen = EA Märkning i anslutning till ögondusch. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Skall vara lätt att nå vid akut behov. (ingen utrustning/material som hindrar) Skall även innehålla "Första förband" - "Blodstoppare" eller liknande. Märkning i anslutning till Första hjälpen. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Sida 6 av

7 Kod Halvmask, Fläktassisterad mask eller Friskluftsmatad mask Kemskyddshandskar Kategori 3 Ögonskydd Hörselskydd Bedömningspunkt Beskrivning Krav att varje anställd som jobbar med kemikalier har minst halvmask tillgänglig (egen). Krav att varje anställd som jobbar med kemikalier har egna kemskyddshandskar tillgängliga. Kategori på förpackningar. Oftast gröna eller blå. Det finns uppgifter på kategori och piktogram från dem man köper in handskar hos. Finns det inte uppgifter på förpackningarna får företaget ta fram uppgifter från leverantören/tillverkaren. Krav att varje anställd (produktiv personal) har eget ögonskydd tillgängligt. Krav att varje anställd (produktiv personal) har eget hörselskydd tillgängligt 7.11 Kod 8.1 Skyddsskor Bedömningspunkt Omklädningsrum med skilda skåp Endast på produktiv personal. Skor med stålhättor. 8. Personal allmänt Beskrivning Varje person skall ha möjlighet att förvara och separera privata kläder och arbetskläder. Det kan vara 2 skåp per person, ett "dubbelskåp" (= en dörr och delat utrymme), eller ett skåp + annan upphängning/förvaringsmöjlighet. Om det inte finns förvaringsmöjligheter enligt ovanstående kan punkten godkännas om företaget kan visa skiss/ritning på byggnation av sådan och att detta arbete är beställt av "byggföretag". Det skall framgå av beställningen att byggnationen skall vara slutförd senast 6 mån. efter revisionsdatum. Vid endast en ägare (inga anställda) finns inget krav. Bedöm: EA. 8.2 Matrum/pentry Det skall finnas ett matrum/pentry med lämplig möblering. Vid endast en ägare (inga anställda) finns inget krav. Bedöm: EA. 8.3 Rutiner för underhåll (städning) dokumentation Att det finns nedskrivna dokument för ordning och reda. Plan för varje dag, vecka, månad och år. Kontroll att företaget verkar följa rutinerna skall ske. I eller i anslutning till lokal där härdplastkomponenter hanteras samt vid blandningsrum bör det finnas tvättmöjlighet med rinnande vatten och avlopp. 8.4 Tvättmöjlighet nära arbetsplatsen Det är godkänt med endast kallvatten, men varmt och kallt vatten rekommenderas. Alternativ till tvättställ eller liknande kan våtservetter användas. Kraven gäller även vid endast en ägare (inga anställda). Sida 7 av

8 Kod 9.1 Utbildningsplaner Bedömningspunkt 9. Personal utbildning Beskrivning Minst 1 person på företaget skall ha gått grundutbildningen. (eller är anmäld till utbildningen) Dokumentation skall uppvisas. Om företaget saknar dokumentation kan de kontakta GBF, s kansli för information: Maria Gärdlund tel mobil E-post Utökad medicinsk kontroll. Tjänstbarhetsintyg Genomgått erforderlig härdplastutbildning Samtlig produktiv personal skall ha genomgått undersökning under den senaste 2 årsperioden. All produktiv personal som jobbar med bilglas måste ha genomgått härdplastutbildning. (eller är anmäld till utbildningen) Info: Se 9.1 GBF, s kansli. 10. IT och dokument (hjälpmedel) Kod Bedömningspunkt Uppgift om att man är ett auktoriserat bilglasmästeri på företagets hemsida. Tillgång till internet och e-postadress Beskrivning Kontrollera att "Auktoriserat Glasmästeri" logotypen finns på företagets hemsida. Om företaget saknar hemsida är svaret "Ej aktuellt" = EA Kontroll av tillgänglighet Samtlig produktiv personal skall ha tillgång till reparationsmanualer Tillgång till reparationsmanualer Välj slumpvis ut ett vanligt bilmärke/modell/årsmodell. Fråga någon av personalen om han/hon kan hitta manual/instruktioner för vindrutebyte. Kod Bedömningspunkt Avtal med företagshälsovården. F-skattsedel Kollektivavtal/hängavtal Vid Web-lösning behöver man ej gå så långt att man loggar in för betalning av information. 11. Övrig dokumentation Beskrivning Kontroll av dokumentation. Det är godkänt om de kan visa faktura. Kontroll av dokumentation. Om företaget tillhör en kedja så skall ändå en F-skattsedel uppvisas (kopia är godkänt) Det kan vara olika ägarförhållanden i en kedja. Alla GBF anslutna = EA Ej GBF anslutna: Be om dokumentation. Avtal krävs inte för ägare/enmansföretag Sida 8 av

9 Regler enligt arbetsmiljöförordningen Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 (eller senare utgåva) Härdplast AFS 2005:18 (eller senare utgåva) Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 (eller senare utgåva) Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 (eller senare utgåva) Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 (eller senare utgåva) Arbetsmiljölagboken H008 Skriftlig Jämställdhetspolicy Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / böcker / arbetsmiljölagen H oo8 som Pdf fil. Kontroll av dokumentation. Företaget bör ha en skriftlig jämställdhetspolicy. Krav endast för företag med 25 anställda eller fler. En kedja med 25 anställda eller fler kan ha en gemensam jämställdhetspolicy Riskbedömning kemiska risker Skriftlig Arbetsmiljöpolicy / handlingsplan Skriftlig Trafiksäkerhetspolicy Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Kontroll av dokumentation. Kontroll av dokumentation, Arbetsmiljöpolicy. OBS! Vid mindre än 10 anställda räcker det med en handlingsplan. (exempel, se bild) Kontroll av dokumentation. Företaget skall ha en skriftlig trafiksäkerhetspolicy. Kod Certifiering/Diplomering/Kvalitetssäkring Bedömningspunkt Beskrivning Om företaget är certifierat: Certifikat skall sitta i ram i kundområde. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 Informationsfråga = Poänglös! 12.2 Miljöcertifiering enligt ISO Om företaget är certifierat: Certifikat skall sitta i ram i kundområde. Informationsfråga = Poänglös! 12.4 FR 2000 Kontroll av dokumentation. Informationsfråga = Poänglös! Bedömning: 1=Dålig ordning 10=Mycket bra ordning, Allmänt Hur upplevs ordning och reda på företaget på en skala 1-10 (10 bäst ordning) Noteras på rapportens första sida Fasader och interiör som tillhör företaget skall vara rena och oskadade (även portar och dörrar). Yttre och inre ytor skall vara rena och snygga. De skall även vara gångsäkra för att eliminera halk och snubbelrisk. Material som inte tillhör verksamheten skall tas bort. Pallar och träställningar skall tas bort. (gäller ej nya leveranser) Sida 9 av

10

11 1.5 Exempel Topp 50 är ett säkerhetsklassat nyckelskåp (SS3492) och uppfyller därmed försäkringsbolagens krav på en säker nyckelförvaring. Skåpet är ett måste för den lilla verkstaden eller bilhandlaren då det har 56 krokar. Vi rekommenderar varmt att du utrustar ditt Topp500 med elektroniskt kodlås för att ha så hög säkerhets om möjligt då en förlorad nyckel till säkerhetsskåpet ger tjuven tillgång till 56 bilnyckar... Våra kodlås hittar du längst ned på denna sida. Skåpets mått Höjd: 500 Bredd: 360 Djup:220 Vikt: 43 kg

12 Olika reparationssystem Tryck eller Vacuum

13 OBS! Även godkänt att man är två vid montering av bilglas 2.4 Pearson AB

14

15 2.6 Återvinning Glasbranschföreningens medlemsföretag medverkar till att minimera riskerna för miljöförstöring. Detta sker bland annat genom återvinning av planglas, bilglas och miljöfarliga material såsom t ex isocyanater och pcb. Glasbranschföreningen är medlem i Byggbranschens Kretsloppsråd, Återvinning av glas Glasbranschföreningens medlemsföretag återvinner såväl planglas som bilglas. Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som t ex isoleringsmaterial. Merparten av det glas som återvinns av GBFs medlemsföretag förädlas till isoleringsmaterial

16 2.7 Företagsnamn

17 Exempel

18 Kemikalieskåp / Varselmärkning 4.2! Kemikalier

19

20 Exempel. 4.4 Godkänd och skyltad avfallsbehållare Godkänd avfallsbehållare. Skyltningen är ej godkänd

21 4.5 Typ Nr Rekommenderat luftflöde m³/h Armens längd m Antal leder st Slangdiameter mm 160 Huvens öppning, oval mm Anslutningsstos Ø mm 150/160 Mobil

22

23

24

25

26 6.1 Exempel Exempel Exempel

27 6.2 I s o c y a n a t a r b e t e p å g å r Obehöriga äga ej tillträde

28 Säkerhetsdatablad 16 punkter (OBS! endast första sidan utskriven)

29 Skydd vid fasta maskiner

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 10.3 Eller andra system för att ta fram reparationsmanualer

43 Exempel

44

45 11.4 Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1. Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 2. Härdplast AFS 2005:18 3. Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:06 4. Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 5. Arbetsplatsens utformning AFS 2009:

46

47 Jämställdhetspolicy (OBS! endast första sidan utskriven) Inledning Utgångspunkten för vårt jämställdhetsarbete är att det skall främja mäns och kvinnors lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Vi skall värna demokratiska värden och ge utrymme för fritt tänkande och debatt. Vi skall vara ett jämställt och jämlikt företag som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund skall ges hög prioritet. Anställdas medansvar i det dagliga arbetet skall främjas. Företagets kultur ska gynna jämställdhet och ge män och kvinnor samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska både kvinnors och mäns villkor, kunskaper och erfarenheter tas till vara och berika alla företagets verksamhetsområden. Lagstiftning Ansvaret för att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är närmare fastställt i jämställdhetslagen (JämL 1991:433). Jämställdhetslagen förbjuder arbetsgivaren att diskriminera någon på grund av kön vid anställning, anställningsvillkor och arbetsledning med mera (17 ). Alla arbetsgivare skall enligt jämställdhetslagen i samverkan med de anställda bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet. Lika lön skall enligt jämställdhetslagen betalas till anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. Könsdiskriminering vid lönesättning är förbjuden (JämL 17 ). Lönesättning och kompetensutveckling Lönesättning får inte påverkas av kön. I samband med nyrekrytering, befordran och lönerevision skall jämställdhetsaspekter beaktas. Kartläggning av lönestruktur med hänsyn till kön görs när arbetsvärderingsverktyg finns tillgängligt. Företaget skall skapa förutsättningar för både manliga och kvinnliga medarbetare att kompetensutvecklas, till exempel genom att i samband med medarbetarsamtal upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan samt genom att avsätta medel för kompetensutveckling. Alla anställda ska erbjudas utbildning om inom jämställdhet. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier handlar om beteende som är kränkande, ovälkommet samt grundat på kön eller av sexuell natur som kränker anställds eller kunds integritet i arbetet. Alla anställda skall ha kunskaper om vad sexuella trakasserier är, om de egna rättigheterna och skyldigheterna samt om vart man kan vända sig om man utsatts för sådana handlingar. Mål Våra mål i arbetet för jämställdhet: Varje anställd och kund skall uppfatta sin situation som jämställd. Kunder skall, i alla situationer, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett Språk, bilder etc. i informationsmaterial skall utformas så att jämställdheten främjas. Sexuella trakasserier skall inte förekomma. Anställda skall, inom ramen för sin anställning, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Att män och kvinnor har samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv

48 Riskbedömning kemiska risker

49 OBS! Exempel på Handlingsplan på sidan Arbetsmiljöpolicy (mer än 10 anställda) Alla arbetsgivare måste enligt lag driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Att göra en arbetsmiljöpolicy. Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Det är då naturligt att ni utgår från resultatet av de undersökningar som gjorts. En handlingsplan visar ofta vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön. I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att arbetsmiljöpolicyn ska vara till ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret. I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicy. Exempel... Arbetsmiljö och jämställdhetspolicy Utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter sker alltid så att risker för olyckor minimeras och så att förslitningsskador undviks. Alla medarbetare skall ha en mycket god kunskap om vad ansvaret för en arbetsuppgift innebär Ledningen ansvara för att det råder ett gott arbetsklimat och att arbetet sker utan onödiga stressfaktorer. Jämställdhet och likaberättigande är en självklarhet i all vår verksamhet Exempel... Använd gärna delar av nedanstående text som hjälp för att utforma en egen arbetsmiljöpolicy! Inom vårt företag har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Det är tveklöst så att vi med god marginal klarar de föreskrifter och normer som gäller. Vi är dock medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och också att arbetsmiljö är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta i en trevlig miljö är viktigt för oss. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa prioriteras. Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med de anställda. Ställ upp tidsbestämda mål för arbetsmiljöarbetet! Gärna både kort- och långsiktiga! Arbetsmiljöpolicy/handlingsplan Sida 48 av 53

50 Slipskydd trasigt (Bänkslip) Beställa nya och byta Bo K. 7/3 Arbetsmiljöpolicy/handlingsplan Sida 49 av 53

51 11.13 Exempel Trafiksäkerhetspolicy Glas AB anställda som kör företagets bilar skall ha sådana kunskaper, attityder, värderingar och arbetssätt i trafiken som bidrar till säkrare trafikmiljö, genom att följa gällande lagar och regler och visa hänsyn till andra trafikanter. All personal är förtrogen och delaktig med denna policy. Vår personal skall kontinuerligt informeras om trafiksäkerhetsfrågor. Företagets fordon skall framföras på ett sätt så att Glas Bilglas AB kan vara som ett föredöme i trafiken. Alla uppdrag skall planeras så att föraren ges utrymme att anpassa till gällande hastighetsregler, även vid olika klimat- och väderförhållande. Samtliga fordon skall vara trafiksäkra och ha nödvändig trafiksäkerhetsutrustning. Bilbälten skall användas Att ingen framför fordon i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd. Vi ska följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt ajour rörande nya lagar och förordningar. Skall kontrollera att rätt lastsäkring är gjord. Fordonet skall kontrolleras dagligen så att fordonet är i trafiksäkert skick, och omedelbart rapportera fel och brister

52 (OBS! endast första sidan utskriven)

53 Rutiner för underhåll (städning) dokumentation Allmänt Dålig ordning

54 Bra ordning

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri

Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Uppföljningsrevision Bilglasmästeri Bedömningsmanual Instruktioner Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas under berörd punkt. 1. Verkstadslokal brandsäkerhet

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM

Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Liten guide för att komma igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Ett vägledningsdokument till Arbetsmiljöverkets mallverktyg Startpaket SAM, som bygger på föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete,

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras.

Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Arbetsmiljöpolicy Inom vår verksamhet ska vi ha en policy och dokumenterade rutiner för hur arbetsmiljöarbetet ska utföras. Upprättad trafiksäkerhetspolicy skall alltid följas, samt rutiner för olyckfallsanmälningar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE 1 SAM... ingen bisyssla! Skapad 2015-09-23 2 Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att vi i det dagliga arbetet: uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy. Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöpolicy Innehållsförteckning Kommunens målsättning 3 Definition av begreppet arbetsmiljö 3 Regelverk 3 Delegation 4 Systematiskt arbetsmiljöarbete undersöka, åtgärda och följa upp 4 Samverkan

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Grunden för säker utrymning

Grunden för säker utrymning Utrymning Grunden för säker utrymning Utformning och storlek på utrymningsvägar Tidig upptäckt av fara t.ex. genom larm som varnar Kunskaper om risker och hur man beter sig Brand och gas kan orsaka svåra

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön?

Bild 1 av 17. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att det är ett lagstadgat krav. 2. För att arbetsmiljön påverkar personalens hälsa och

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Systematiskt arbetsmiljöarbete Uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Systematiskt arbetsmiljöarbete sfördelning av arbetsmiljöuppgifter 1(7) Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter Institutionen för Tema (reviderad 26 april 2010) Dnr Tema-2010-00082 På Institutionen för

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Agnita Wärn och Åsa Larsson 2013-11-14 1 Ur Arbetsmiljöverkets strategiska plan 2014-2016 Färre i arbetslivet ska drabbas av olycksfall Bygg,

Läs mer

Anmäl din arbetsskada

Anmäl din arbetsskada Anmäl din arbetsskada Vilka skador ska anmälas? Du ska anmäla alla olyckor och sjukdomar som uppstått i arbetet. Det kan gälla kroppslig skada men även ohälsa på grund av den psykosociala arbetsmiljön.

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer

Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer ARBETSMILJÖPOLICY Fastställt av: HR-avdelningen För revidering ansvarar: HR-avdelningen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Dokumentet gäller för: chefer och medarbetare 3 (5) 1 INLEDNING För

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Bild 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-07 1 Bild 2 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten

Riskbedömning inför ändringar i verksamheten Riskbedömning inför ändringar i verksamheten A B C för riskbedömning inför ändring i verksamheten A Precisera den planerade ändringen Vad består ändringarna av? Var ska ändringarna genomföras? Vilka arbetstagare

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-09-17 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2012-09-10 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Distriktet i Stockholm arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen,

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER

HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-22 27 HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH SEXUELLA TRAKASSERIER INLEDNING Ånge kommun har som arbetsgivare ansvar för arbetsmiljön. Kränkande särbehandling

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Nya och nygamla kemiregler Carola af Klinteberg 2015-06-01 1 Mitt uppdrag: Ändringar i föreskrifter från den 1 juni 2015 Förtydliga nya begrepp och lyfta fram

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun

Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet i Sigtuna kommun Antagen av: KS den 2009-06-15 138 Arbetsgivardelegationen 2009-05-29 Innehåll Värdegrund 4 Inledning 5 1 Arbetsmiljöpolicy 6 1.1 Viljeinriktning...

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Barnverket 2014-03-14 Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-03-04 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör enheten för region öst arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ

MILJÖKONTROLL. www.norsjobetong.se. Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ www.norsjobetong.se MILJÖKONTROLL Rev. 2005-02-07 Postadress Telefon Telefax Org.nr Norsjö Betong AB 0918-333 40 0918-333 44 556463-9341 PL 1300 935 91 NORSJÖ NORSJÖ BETONG AB MILJÖKONTROLL REGISTER Utgåva:

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling

Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Arbetsmiljö- och hälsoarbetet integreras i den dagliga verksamheten = ett kvalitetsarbete som bidrar till verksamhetens utveckling Reagera Rehabilitering Förebyggande/risker Arbetsmiljö Främjande/förbättra

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö. Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Informationsgruppen, distriktet i Stockholm 2014-10-17 1 Adam Jansson, arbetsmiljöinspektör Region öst arbetsmiljoverket@av.se Informationsgruppen, distriktet

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del)

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (Allmän del) ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra kolumnen, fortsätt fylla i de tre följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas

I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas 2000 1800 2000 ml 1600 1400 1200 1000 800 I allt laboratoriearbete ska riskerna bedömas Broschyren bygger på reglerna AFS 1997:10, Laboratoriearbete med kemikalier. Frätande/Starkt frätande Explosivt Giftigt/Mycket

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Kommunstyrelsen 2015-01-08, 20 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Ulricehamns kommun Enligt Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren,

Läs mer

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare

Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P för planering och projektering BAS-U för utförandet av ett byggnads- eller anläggningsarbete Detta dokument är framtaget av Samrådsgruppen för certifiering av 1 Bakgrund och syfte med certifieringen

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Checklista för allmän skyddsrond

Checklista för allmän skyddsrond Checklista för allmän skyddsrond Använd checklistan så här: Besvara frågorna med ja eller nej. Fyll i efterföljande kolumner i de fall ni konstaterar ett problem. Den ifyllda checklistan blir en handlingsplan

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun

Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Arbetsmiljöpolicy vid Omvårdnadsförvaltningen Skövde kommun Kommunens mål och policy Skövde kommun har angett mål och policy för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet i särskilda handlingsprogram. Här

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Resultatet av inspektionen

Resultatet av inspektionen 2014-06-03 IRS 2014/8518 1 (1) Enheten för region syd Hans Barkenfelt, 010-730 9676 Trelleborgs kommun 231 83 TRELLEBORG Resultatet av inspektionen Ert org. nr 212000-1199 Arbetsställe Bildningsförvaltningen

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Riskmanagement vibrationer

Riskmanagement vibrationer Riskmanagement vibrationer Kontaktdag med Metalund 2011-03-22 Istvan Balogh Arbets- och miljömedicin DAGSLÄGET Trots många års krav lever företag inte upp till de stränga regler som finns! Fastän många

Läs mer

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö

Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö STYRDOKUMENT Sida 1(10) Riktlinje för hälsa och arbetsmiljö Område 1 Styrning och ledning Fastställd KSAU, 2012-04- 24, 70 Program 1.2 Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

vem har arbetsmiljöansvaret?

vem har arbetsmiljöansvaret? vem har arbetsmiljöansvaret? Både uthyraren o Arbetstagare som hyrs ut har en speciell situation genom att arbetsgivaren har svårt att påverka arbetsmiljön hos inhyraren. Det är viktigt att såväl uthyraren

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering

Att arbeta med. limning av cellgummiisolering Att arbeta med limning av cellgummiisolering Arbetar du med limning av cellgummiisolering? Arbetar du med Rengöring av rör och isoleringsmaterial från smuts och annat? Limning av isoleringsmaterial? De

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/

Checklista. Skolor. Mer information finns på: www.av.se/teman/skolan/ Checklista Skolor Den här checklistan ger exempel på vanliga arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på en (grund)skola. Använd den gärna i samband med en arbetsmijöundersökning / skyddsrond. Mer information

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015

TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 TRIBONAS UPPFÖRANDEKOD 2015 Vårt ansvar som arbetsgivare och medarbetare Vår företagskultur Tribonas företagskultur präglas av tre kärnvärden: Engagemang - På Tribona lägger vi stor vikt vid att sätta

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

www.jiwa.se Produktlista nr 1 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Avtalsnummer: 96-41-2014:008

www.jiwa.se Produktlista nr 1 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Avtalsnummer: 96-41-2014:008 Statligt Ramavtal Säkra förvaringslösningar. Förvaring av brandfarliga och explosiva varor. Produktlista nr 1 Avtalsnummer: 96-41-2014:008 Fr.o.m 2015-02-10 t.o.m. 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning

Läs mer

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö

arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö arbetsgivarens och arbetstagarnas samverkan för en bättre arbetsmiljö Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det är fastslaget i arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren

Läs mer

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här

Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Bedöm de kemiska arbetsmiljöriskerna så här Riskbedömning innebär att ta reda på vilka åtgärder som behövs för att ingen ska drabbas av ohälsa eller olycksfall. Med ett exempel från en arbetsplats visar

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Statligt ramavtal Säker förvaring. Kontaktuppgifter. Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring

Statligt ramavtal Säker förvaring. Kontaktuppgifter. Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring Statligt ramavtal Säker förvaring Delområde: Stöldskyddsklassad förvaring Avtalsnummer 96-41-2014:005. Gäller: 2015-02-17 t.o.m 2017-02-09 med rätt till eventuell förlängning via option Produktlista 1.

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket

Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Arbetsmiljöarbete på Trafikverket Bergsprängardagarna 24 25 jan 2013 Åke Hansson Personal- och arbetsmiljöpolicy Alla har vi ett ansvar att påverka vårt eget, Trafikverkets och branschens resultat i en

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN CHECKLISTA FÖR PRIVATTANDVÅRDEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö

Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga. 2009-01-27 Ditriktet i Malmö Trafiksäkerhet en arbetsmiljöfråga 1 Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv. 2 Arbetsmiljöverkets avdelning för

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE

CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE CHECKLISTA FÖR VVS-INSTALLATIONSARBETE Del 3. ROT-arbeten OBSERVERA! Del 1 är en grundläggande del och därför ska den fyllas i innan ni börjar använda Del 2 eller Del 3. SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER

PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER PERSONALUTRYMMEN TILLFÄLLIGA ARBETSPLATSER Ansvaret Personalutrymmen ska vara anpassade till arbetets natur och varaktighet, antalet nyttjande personer och könsfördelning. Det finns särskilda bestämmelser

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer