Bedömningsmanual. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. 1. Kundmottagning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bedömningsmanual. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. 1. Kundmottagning"

Transkript

1 Kvalitetsrevision Bilglasmästerier Bedömningsmanual Kvalitetsrevisioner av Bilglasmästerier anslutna till Glasbranschföreningen Område Kundmottagning Verkstadslokal utrustning Verkstadslokal besiktningspliktig utrustning Verkstadslokal luftmiljö Verkstadslokal brandsäkerhet Verkstadslokal miljöfarliga ämnen Personal arbetsskydd Personal allmänt Personal utbildning IT och dokument (hjälpmedel) Övrig dokumentation Certifiering/Diplomering(Kvalitetssäkring Sidan Minst 4 foton skall tas under revisionen och bifogas rapporten. - Utomhus: Bild 1. Överskådlig bild av vad kunden möter (fasad, portar, parkering, entré). - Inomhus: Bild 2. Kundmottagningen. - Inomhus: Bild 3 och 4 Miljöbilder i verkstadslokalen. Avvikelser samt övrigt som kan tydliggöra bedömningarna bör fotodokumenteras och bifogas. Kod 1.1 Kundparkering Bedömningspunkt 1. Kundmottagning Beskrivning Kundparkeringar skall vara skyltade och finnas i antal som motsvarar anläggningens bilgenomströmning Det finns inga krav på att de skall vara linjerade. Skyltarna skall vara synliga när man ankommer till företaget, eller att pilar/skyltar hänvisar till kundparkering. Det behöver inte stå "Kundparkering". Det räcker med "P" Uppsatt skylt eller flagga som visar att företaget är ett auktoriserat bilglasmästeri. Skyltade öppettider Kundmottagning Skall finnas väl synlig utomhus vid entré eller väl synlig i kundmottagningen. Skylt: Min. mått 10 cm diameter. Även på grindar, om entré ej är tillgänglig när anläggningen är stängd. Undantag: Om annat företag äger grinden och man inte har tillstånd att sätta upp skylt. (i sådana fall: Finns skylt vid entrén är svaret "Ja"). Kundmottagning med mottagningsdisk skall vara avskild från verkstadslokaler. Kraven är att kundens säkerhet och komfort alltid skall beaktas. Sida 1 av

2 Kod Bedömningspunkt Beskrivning Nycklar för bilar som ej står i verkstadslokalen, skall vara inlåsta i godkänt nyckelskåp. Klassning: SS3492. Det är även godkänt med kassaskåp. Det finns då inga krav på att man måste finna klassningen vid revisionen. 1.5 Låsbart nyckelskåp för inlämnade fordon Kravet är att det skall finnas nyckelskåp eller kassaskåp och att de används för att låsa in nycklar för bilar som ej står i verkstadslokalen. 1.6 Lånebilar/hyrbilar Det är idag mycket svårt att stjäla en bil utan startnyckel. Därför är bilnycklar mycket stöldbegärliga. Lättillgängliga nycklar som ligger på skrivbord/kunddiskar är absolut inte godkänt! Har företaget lånebilar/hyrbilar för kunder? Egna bilar eller avtal med hyrbilsföretag. Avtal med hyrbilsföretag bör uppvisas. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! 2. Verkstadslokal utrustning Kod Kod 2.3 Bedömningspunkt Mätning av belysning vid arbetsplatsen, mätning i LUX. Verkstadsytan Höjd...Längd..Bredd... Bedömningspunkt Glaslagningsutrustning Beskrivning Mätes med Luxmätare i arbetshöjd på platser där man byter bilrutor. Rekommendation: Min. 600 LUX. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Mätes med tumstock/måttband eller elektronisk avståndsmätare. Svar i m och dm. Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Beskrivning Kontrollera att utrustning finns och att den är användbar. 2.4 Tillgång till hjälplyft för i- och urmontering av vindruta Fråga efter hjälplyft. Det är även godkänt om man är 2 personer vid demontering/montering av bilglas. Om lyft saknas och ansvarig person informerar om att de alltid är 2 personer är det godkänt. Det är även godkänt att ta hjälp av "granne" eller liknande. Denne behöver ej ha härdplastutbildning. 2.5 Roll-out eller motsvarande för demontering av rutor Finns denna utrustning? Information se länk: Som Roll-out är även fabrikat Wiboec godkänt. 2.6 Återvinning av glas Ofta genom GBF. Be att de visar handlingar. Avtal eller hämtningsrapporter. Anteckna vilket företag som anlitas för återvinning av glas. 2.7 Garantidekal på varje bytt vindruta Om det inte finns klara bilar att kontrollera, så räcker det med att de har dekalen (och verkar använda den). Sida 2 av

3 3. Verkstadslokal besiktningspliktig utrustning Kod Bedömningspunkt Beskrivning Kontroll att kompressortank är besiktigad enligt intervall. (se dekal eller besiktningsdokument). OBS! Små kompressortankar är undantagna från besiktningskrav. Gäller tankar som inte överstiger 1000 poäng. (de som hamnar på exakt 1000 poäng = Ej besiktning) 3.1 Tryckkärl, ex kompressortank Volym x maxtryck = Poäng Exempel: 90 liter x 10 bar = 900 poäng. (= ej besiktningskrav) Observera att maxtrycket är det tryck som tanken är konstruerad för. Inte vad trycket är inställt på! Om tryckluft ingår i hyran (annan ägare av kompressor) besvaras frågan med "EA". En ny CE godkänd kompressor med besiktningskrav skall besiktigas efter 4 år. Kontroll av dekal eller besiktningsdokument. Gäller bara lyftar och traverser i utrymme där arbete med bilglas sker. Saknas lyftar / travers = EA Kod 4.1 Lyftar, Travers Maskindrivna portar Bedömningspunkt Skåp med ventilation för förvaring av kemikalier Billyftar: Monterade lyftar (nya eller begagnade) får ej användas innan de installationsbesiktigats. Därefter skall de besiktigas en gång per år. Traverser: Besiktningsplikt för traverser med lyftkapacitet över 500 kg (501 kg och uppåt) Monterade traverser med kapacitet över 500 kg (nya eller begagnade) får ej användas innan de installationsbesiktigats. Därefter skall de besiktigas en gång per år. Kontroll av dekal eller besiktningsdokument Gäller bara portar till utrymme där arbete med bilglas sker. Saknas maskindrivna portar = EA. Efter montering av port så får denna inte användas innan den installationsbesiktigats. Undantag: Om både porten och monteringen är CE märkt. Portar skall sedan besiktigas löpande vartannat år 4. Verkstadslokal luftmiljö Beskrivning Kontrollera att skåpet/skåpen (det kan vara flera) har ventilation med ett fungerande fläktsystem. Skåp behöver ej var tillverkade i plåt. Trä, plast eller annat material är godkänt så länge man säkerställer att ventilationen fungerar tillfredställande. Oöppnade limtuber och andra tillslutna förpackningar kan förvaras i tillstängt rum/förråd. Dörren till detta rum skall vara varselmärkt med "Kemikalier" (se punkt 4.2) Detta rum/förråd behöver ej ha ventilationssystem. Sida 3 av

4 Kod 4.2 Bedömningspunkt Varselmärkning kemikalieskåp Beskrivning Kontrollera att kemikalieskåp är märkta med skylt för kemikalier. Alla kemikalier skall vara förvarade i skåpet/ skåpen med undantag av de kemikalier som för tillfället används i produktionen. Det finns även en typ av skylt/dekal som har vit bakgrund. Denna är också godkänd om varningstriangeln finns med. 4.3 Skriftliga hanterings- skyddsinstruktioner för PUR Skall finnas i närheten av det utrymme där Polyuretanlim (PUR) förvaras Kontrollera att behållare finns och att ventilation med fläkt fungerar. Under arbetstid skall fläkt skall alltid vara igång. 4.4 Särskild ventilerad (märkt) avfallsbehållare Om det finns en lucka i en vägg och avfallsbehållaren finns utomhus krävs ingen fläkt. Att ha en rutin där man säger sig att alltid gå utomhus med miljöfarligt avfall direkt efter användandet, är inte godkänt. Avfallsbehållaren skall vara märkt med farligt avfall eller miljöfarligt avfall. Det skall vara en professionell och tydlig skylt eller dekal. Ej pappskiva, text med tuschpenna eller liknande. 4.5 Punktutsug Det är godkänt att ha en mindre avfallsbehållare i kemikalieskåpet som tömmes vid behov. Den skall vara märkt med farligt avfall eller miljöfarligt avfall. Givetvis skall skåpet vara ventilerat. Kontrollera att punktutsug finns och att den fungerar. - punktutsug ska finnas så länge det finns med i AMV s AFS. Om företag hävdar att de vill avvakta eventuella förändringar i kommande AFS avseende punktutsug så kan dispens endast medges om det finns skriftligt undantag medgivet av AMV eller dess arbetsmiljöinspektör. Kod Verkstadslokal brandsäkerhet Bedömningspunkt Beskrivning Finns brandsläckare? Om det finns, noteras antal och typ. Varselmärkning Brandsläckare Kontrollera att skylt/skyltar finns monterade. Gäller även för brandslangar. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Vid översyn av extern leverantör: Kontroll av dekaler eller dokumentation. 5.3 Årlig översyn brandsläckare Alternativt att företaget kan gör egenkontroller en gång per år. T.ex.: Kontrollera funktionsmöjlighet, tryckmätare på grönt, funktion säkerhetsprint, fastsättning m.m. Detta skall dokumenteras genom att föra journal, eller anbringa dekal med datum för senaste egenkontroll. Skumsläckare skall bytas var 5:e år. Pulversläckare var 10:e år. 5.4 Brandsläckare tillgänglighet Kontrollera att den/de är åtkomliga och ej belamrade, eller i fel utrymme. Sida 4 av

5 Kontroll av skyltar samt att utrymningsvägar ej är blockerade. 5.5 Utrymningsplan för brand samt utrymningsvägar. Utrymningsplan skall finnas i kundmottagarutrymme eller väl synliga när man kommer in i verkstadsutrymmet. Planen skall vara av professionell modell (ej enkla skisser eller liknande) Alternativ till utrymningsplan är att företaget gjort en riskbedömning och utbildat personalen i agerande vid brand. Detta skall finnas dokumenterat och tydligt beskriva vad anställda skall göra vid brandfara. Viktigt är att privatpersoner som tillfälligt finns i lokalen blir hjälpta ut. (och att ingen befinner sig på toalett eller liknande). Sida 5 av

6 Kod 6.1 Bedömningspunkt Innehållsmärkning på egna flaskor och burkar 6. Verkstadslokal miljöfarliga ämnen Beskrivning Alla förpackningar skall vara märkta med innehåll. Sträva efter att använda originalförpackning. Att använda livsmedelsförpackningar är absolut förbjudet! Finns inga egna flaskor/burkar = EA. 6.2 Varningsskyltar för isocyanatarbete pågår Skall vara monterade på samtliga dörrar in till verkstad eller annat utrymme där Polyuretanlim (PUR) används. Skyltarna skall vara enligt bild. Både text och varningstriangel. Skyltar med vit eller gul bakgrund är godkända. 6.3 Kod 7.1 Säkerhetsdatablad 16 punkter Bedömningspunkt Skydd vid fasta maskiner Företaget skall kunna visa säkerhetsdatablad för alla kemprodukter. Säkerhetsdatabladen måste vara utskrivna och förvarades i en pärm på arbetsplatsen (gärna i anslutning till kemikalierna). Gör ett stickprov på 3 produkter. T.ex.. Lim, Primer, Aktivator, T-röd, Lacknafta, Resin stenskottreparation, etc. 7. Personal arbetsskydd Beskrivning Kontrollera skydd på bänkslip eller liknande maskiner. Saknas fasta maskiner = EA. Avstånd för "mothåll" skall kontrolleras. Det får inte finnas risk för att fingrar eller ämnen som skall slipas kan kilas ner mellan slipskivor och mothåll. Plast eller glasskydd mot gnistsprut skall finnas. Det är inte godkänt att hänvisa till att man använder skyddsskärm/skyddsglasögon vid slipning. Ögondusch skall vara lätt att nå vid akut behov. (ingen utrustning/material som hindrar) Ögondusch kan finnas i olika typer av flaskor/behållare. Kravet är att det totalt skall finnas möjlighet till minst 15 minuter sprutbarhet. 7.2 Ögondusch nära arbetsplatsen Det finns även speciella ögonduschanläggningar anslutna till vattenledning eller tvättställ. De har oftast "mask" som passar runt ögon och är temperaturreglerande. Dessa anläggningar är godkända som alternativ till ögondusch av flasktyper etc Är all ögondusch inom aktuell datum. Varselmärkning ögondusch Första hjälpen utrustning Varselmärkning Första hjälpen Det är inte godkänt att hänvisa till att man använder vanliga handduschmunstycken. Kontrollera utgångsdatum. Om företaget enbart har en ögonduschanläggning enligt punkt 7.2 är bedömningen = EA Märkning i anslutning till ögondusch. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Skall vara lätt att nå vid akut behov. (ingen utrustning/material som hindrar) Skall även innehålla "Första förband" - "Blodstoppare" eller liknande. Märkning i anslutning till Första hjälpen. Monteringshöjd c:a 2-2,5 meter Sida 6 av

7 Kod Halvmask, Fläktassisterad mask eller Friskluftsmatad mask Kemskyddshandskar Kategori 3 Ögonskydd Hörselskydd Bedömningspunkt Beskrivning Krav att varje anställd som jobbar med kemikalier har minst halvmask tillgänglig (egen). Krav att varje anställd som jobbar med kemikalier har egna kemskyddshandskar tillgängliga. Kategori på förpackningar. Oftast gröna eller blå. Det finns uppgifter på kategori och piktogram från dem man köper in handskar hos. Finns det inte uppgifter på förpackningarna får företaget ta fram uppgifter från leverantören/tillverkaren. Krav att varje anställd (produktiv personal) har eget ögonskydd tillgängligt. Krav att varje anställd (produktiv personal) har eget hörselskydd tillgängligt 7.11 Kod 8.1 Skyddsskor Bedömningspunkt Omklädningsrum med skilda skåp Endast på produktiv personal. Skor med stålhättor. 8. Personal allmänt Beskrivning Varje person skall ha möjlighet att förvara och separera privata kläder och arbetskläder. Det kan vara 2 skåp per person, ett "dubbelskåp" (= en dörr och delat utrymme), eller ett skåp + annan upphängning/förvaringsmöjlighet. Om det inte finns förvaringsmöjligheter enligt ovanstående kan punkten godkännas om företaget kan visa skiss/ritning på byggnation av sådan och att detta arbete är beställt av "byggföretag". Det skall framgå av beställningen att byggnationen skall vara slutförd senast 6 mån. efter revisionsdatum. Vid endast en ägare (inga anställda) finns inget krav. Bedöm: EA. 8.2 Matrum/pentry Det skall finnas ett matrum/pentry med lämplig möblering. Vid endast en ägare (inga anställda) finns inget krav. Bedöm: EA. 8.3 Rutiner för underhåll (städning) dokumentation Att det finns nedskrivna dokument för ordning och reda. Plan för varje dag, vecka, månad och år. Kontroll att företaget verkar följa rutinerna skall ske. I eller i anslutning till lokal där härdplastkomponenter hanteras samt vid blandningsrum bör det finnas tvättmöjlighet med rinnande vatten och avlopp. 8.4 Tvättmöjlighet nära arbetsplatsen Det är godkänt med endast kallvatten, men varmt och kallt vatten rekommenderas. Alternativ till tvättställ eller liknande kan våtservetter användas. Kraven gäller även vid endast en ägare (inga anställda). Sida 7 av

8 Kod 9.1 Utbildningsplaner Bedömningspunkt 9. Personal utbildning Beskrivning Minst 1 person på företaget skall ha gått grundutbildningen. (eller är anmäld till utbildningen) Dokumentation skall uppvisas. Om företaget saknar dokumentation kan de kontakta GBF, s kansli för information: Maria Gärdlund tel mobil E-post Utökad medicinsk kontroll. Tjänstbarhetsintyg Genomgått erforderlig härdplastutbildning Samtlig produktiv personal skall ha genomgått undersökning under den senaste 2 årsperioden. All produktiv personal som jobbar med bilglas måste ha genomgått härdplastutbildning. (eller är anmäld till utbildningen) Info: Se 9.1 GBF, s kansli. 10. IT och dokument (hjälpmedel) Kod Bedömningspunkt Uppgift om att man är ett auktoriserat bilglasmästeri på företagets hemsida. Tillgång till internet och e-postadress Beskrivning Kontrollera att "Auktoriserat Glasmästeri" logotypen finns på företagets hemsida. Om företaget saknar hemsida är svaret "Ej aktuellt" = EA Kontroll av tillgänglighet Samtlig produktiv personal skall ha tillgång till reparationsmanualer Tillgång till reparationsmanualer Välj slumpvis ut ett vanligt bilmärke/modell/årsmodell. Fråga någon av personalen om han/hon kan hitta manual/instruktioner för vindrutebyte. Kod Bedömningspunkt Avtal med företagshälsovården. F-skattsedel Kollektivavtal/hängavtal Vid Web-lösning behöver man ej gå så långt att man loggar in för betalning av information. 11. Övrig dokumentation Beskrivning Kontroll av dokumentation. Det är godkänt om de kan visa faktura. Kontroll av dokumentation. Om företaget tillhör en kedja så skall ändå en F-skattsedel uppvisas (kopia är godkänt) Det kan vara olika ägarförhållanden i en kedja. Alla GBF anslutna = EA Ej GBF anslutna: Be om dokumentation. Avtal krävs inte för ägare/enmansföretag Sida 8 av

9 Regler enligt arbetsmiljöförordningen Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 (eller senare utgåva) Härdplast AFS 2005:18 (eller senare utgåva) Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 (eller senare utgåva) Arbetsplatsens utformning AFS 2009:02 (eller senare utgåva) Systematisk Arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 2001:1 (eller senare utgåva) Arbetsmiljölagboken H008 Skriftlig Jämställdhetspolicy Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / Föreskrifter AFS samt visa en öppnad Pdf fil. Företaget skall ha ett enskilt häfte, eller kunna visa hur de hittar denna information på internet. Länk: / Publikationer / böcker / arbetsmiljölagen H oo8 som Pdf fil. Kontroll av dokumentation. Företaget bör ha en skriftlig jämställdhetspolicy. Krav endast för företag med 25 anställda eller fler. En kedja med 25 anställda eller fler kan ha en gemensam jämställdhetspolicy Riskbedömning kemiska risker Skriftlig Arbetsmiljöpolicy / handlingsplan Skriftlig Trafiksäkerhetspolicy Detta är en informationsfråga. Den är poänglös och påverkar inte anläggningens totala resultat! Kontroll av dokumentation. Kontroll av dokumentation, Arbetsmiljöpolicy. OBS! Vid mindre än 10 anställda räcker det med en handlingsplan. (exempel, se bild) Kontroll av dokumentation. Företaget skall ha en skriftlig trafiksäkerhetspolicy. Kod Certifiering/Diplomering/Kvalitetssäkring Bedömningspunkt Beskrivning Om företaget är certifierat: Certifikat skall sitta i ram i kundområde. Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 Informationsfråga = Poänglös! 12.2 Miljöcertifiering enligt ISO Om företaget är certifierat: Certifikat skall sitta i ram i kundområde. Informationsfråga = Poänglös! 12.4 FR 2000 Kontroll av dokumentation. Informationsfråga = Poänglös! Bedömning: 1=Dålig ordning 10=Mycket bra ordning, Allmänt Hur upplevs ordning och reda på företaget på en skala 1-10 (10 bäst ordning) Noteras på rapportens första sida Fasader och interiör som tillhör företaget skall vara rena och oskadade (även portar och dörrar). Yttre och inre ytor skall vara rena och snygga. De skall även vara gångsäkra för att eliminera halk och snubbelrisk. Material som inte tillhör verksamheten skall tas bort. Pallar och träställningar skall tas bort. (gäller ej nya leveranser) Sida 9 av

10

11 1.5 Exempel Topp 50 är ett säkerhetsklassat nyckelskåp (SS3492) och uppfyller därmed försäkringsbolagens krav på en säker nyckelförvaring. Skåpet är ett måste för den lilla verkstaden eller bilhandlaren då det har 56 krokar. Vi rekommenderar varmt att du utrustar ditt Topp500 med elektroniskt kodlås för att ha så hög säkerhets om möjligt då en förlorad nyckel till säkerhetsskåpet ger tjuven tillgång till 56 bilnyckar... Våra kodlås hittar du längst ned på denna sida. Skåpets mått Höjd: 500 Bredd: 360 Djup:220 Vikt: 43 kg

12 Olika reparationssystem Tryck eller Vacuum

13 OBS! Även godkänt att man är två vid montering av bilglas 2.4 Pearson AB

14

15 2.6 Återvinning Glasbranschföreningens medlemsföretag medverkar till att minimera riskerna för miljöförstöring. Detta sker bland annat genom återvinning av planglas, bilglas och miljöfarliga material såsom t ex isocyanater och pcb. Glasbranschföreningen är medlem i Byggbranschens Kretsloppsråd, Återvinning av glas Glasbranschföreningens medlemsföretag återvinner såväl planglas som bilglas. Glas är ett miljövänligt material som kan återvinnas helt och hållet, antingen i produktion av nytt glas eller som t ex isoleringsmaterial. Merparten av det glas som återvinns av GBFs medlemsföretag förädlas till isoleringsmaterial

16 2.7 Företagsnamn

17 Exempel

18 Kemikalieskåp / Varselmärkning 4.2! Kemikalier

19

20 Exempel. 4.4 Godkänd och skyltad avfallsbehållare Godkänd avfallsbehållare. Skyltningen är ej godkänd

21 4.5 Typ Nr Rekommenderat luftflöde m³/h Armens längd m Antal leder st Slangdiameter mm 160 Huvens öppning, oval mm Anslutningsstos Ø mm 150/160 Mobil

22

23

24

25

26 6.1 Exempel Exempel Exempel

27 6.2 I s o c y a n a t a r b e t e p å g å r Obehöriga äga ej tillträde

28 Säkerhetsdatablad 16 punkter (OBS! endast första sidan utskriven)

29 Skydd vid fasta maskiner

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42 10.3 Eller andra system för att ta fram reparationsmanualer

43 Exempel

44

45 11.4 Arbetsmiljöverkets Författningssamling AFS 1. Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2000:4 2. Härdplast AFS 2005:18 3. Medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:06 4. Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7 5. Arbetsplatsens utformning AFS 2009:

46

47 Jämställdhetspolicy (OBS! endast första sidan utskriven) Inledning Utgångspunkten för vårt jämställdhetsarbete är att det skall främja mäns och kvinnors lika rätt i fråga om studier, arbete, anställnings- och övriga arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Vi skall värna demokratiska värden och ge utrymme för fritt tänkande och debatt. Vi skall vara ett jämställt och jämlikt företag som karaktäriseras av öppenhet. Frågor som rör tillgänglighet, mottagande och bemötande av människor med olika behov och bakgrund skall ges hög prioritet. Anställdas medansvar i det dagliga arbetet skall främjas. Företagets kultur ska gynna jämställdhet och ge män och kvinnor samma möjligheter att verka, påverka och avancera. Sett ur ett kvalitetsperspektiv ska både kvinnors och mäns villkor, kunskaper och erfarenheter tas till vara och berika alla företagets verksamhetsområden. Lagstiftning Ansvaret för att arbeta för jämställdhet i arbetslivet är närmare fastställt i jämställdhetslagen (JämL 1991:433). Jämställdhetslagen förbjuder arbetsgivaren att diskriminera någon på grund av kön vid anställning, anställningsvillkor och arbetsledning med mera (17 ). Alla arbetsgivare skall enligt jämställdhetslagen i samverkan med de anställda bedriva ett aktivt arbete för jämställdhet. Lika lön skall enligt jämställdhetslagen betalas till anställda som utför lika eller likvärdigt arbete. Könsdiskriminering vid lönesättning är förbjuden (JämL 17 ). Lönesättning och kompetensutveckling Lönesättning får inte påverkas av kön. I samband med nyrekrytering, befordran och lönerevision skall jämställdhetsaspekter beaktas. Kartläggning av lönestruktur med hänsyn till kön görs när arbetsvärderingsverktyg finns tillgängligt. Företaget skall skapa förutsättningar för både manliga och kvinnliga medarbetare att kompetensutvecklas, till exempel genom att i samband med medarbetarsamtal upprätta en individuell kompetensutvecklingsplan samt genom att avsätta medel för kompetensutveckling. Alla anställda ska erbjudas utbildning om inom jämställdhet. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier handlar om beteende som är kränkande, ovälkommet samt grundat på kön eller av sexuell natur som kränker anställds eller kunds integritet i arbetet. Alla anställda skall ha kunskaper om vad sexuella trakasserier är, om de egna rättigheterna och skyldigheterna samt om vart man kan vända sig om man utsatts för sådana handlingar. Mål Våra mål i arbetet för jämställdhet: Varje anställd och kund skall uppfatta sin situation som jämställd. Kunder skall, i alla situationer, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett Språk, bilder etc. i informationsmaterial skall utformas så att jämställdheten främjas. Sexuella trakasserier skall inte förekomma. Anställda skall, inom ramen för sin anställning, ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter, oavsett kön. Att män och kvinnor har samma möjligheter att kombinera arbets- och familjeliv

48 Riskbedömning kemiska risker

49 OBS! Exempel på Handlingsplan på sidan Arbetsmiljöpolicy (mer än 10 anställda) Alla arbetsgivare måste enligt lag driva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. Att göra en arbetsmiljöpolicy. Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Det är då naturligt att ni utgår från resultatet av de undersökningar som gjorts. En handlingsplan visar ofta vad som behöver göras för att förbättra arbetsmiljön. I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att arbetsmiljöpolicyn ska vara till ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret. I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicy. Exempel... Arbetsmiljö och jämställdhetspolicy Utformning av arbetsplatser och arbetsuppgifter sker alltid så att risker för olyckor minimeras och så att förslitningsskador undviks. Alla medarbetare skall ha en mycket god kunskap om vad ansvaret för en arbetsuppgift innebär Ledningen ansvara för att det råder ett gott arbetsklimat och att arbetet sker utan onödiga stressfaktorer. Jämställdhet och likaberättigande är en självklarhet i all vår verksamhet Exempel... Använd gärna delar av nedanstående text som hjälp för att utforma en egen arbetsmiljöpolicy! Inom vårt företag har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker. Det är tveklöst så att vi med god marginal klarar de föreskrifter och normer som gäller. Vi är dock medvetna om att vi måste bevaka arbetsmiljön, så att inga nya risker uppstår och också att arbetsmiljö är mer än bara frånvaron av risker. Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta i en trevlig miljö är viktigt för oss. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge de anställda möjligheter att utvecklas i arbetet. I det dagliga arbetet ska varje anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö. Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö. Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa prioriteras. Inför beslut om nyinvesteringar, ny- eller ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljöfrågorna diskuteras, riskerna undersökas och konsekvenserna noggrant bedömas i samverkan med de anställda. Ställ upp tidsbestämda mål för arbetsmiljöarbetet! Gärna både kort- och långsiktiga! Arbetsmiljöpolicy/handlingsplan Sida 48 av 53

50 Slipskydd trasigt (Bänkslip) Beställa nya och byta Bo K. 7/3 Arbetsmiljöpolicy/handlingsplan Sida 49 av 53

51 11.13 Exempel Trafiksäkerhetspolicy Glas AB anställda som kör företagets bilar skall ha sådana kunskaper, attityder, värderingar och arbetssätt i trafiken som bidrar till säkrare trafikmiljö, genom att följa gällande lagar och regler och visa hänsyn till andra trafikanter. All personal är förtrogen och delaktig med denna policy. Vår personal skall kontinuerligt informeras om trafiksäkerhetsfrågor. Företagets fordon skall framföras på ett sätt så att Glas Bilglas AB kan vara som ett föredöme i trafiken. Alla uppdrag skall planeras så att föraren ges utrymme att anpassa till gällande hastighetsregler, även vid olika klimat- och väderförhållande. Samtliga fordon skall vara trafiksäkra och ha nödvändig trafiksäkerhetsutrustning. Bilbälten skall användas Att ingen framför fordon i alkohol- eller drogpåverkat tillstånd. Vi ska följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt ajour rörande nya lagar och förordningar. Skall kontrollera att rätt lastsäkring är gjord. Fordonet skall kontrolleras dagligen så att fordonet är i trafiksäkert skick, och omedelbart rapportera fel och brister

52 (OBS! endast första sidan utskriven)

53 Rutiner för underhåll (städning) dokumentation Allmänt Dålig ordning

54 Bra ordning

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Säkrare byggarbetsplatser

Säkrare byggarbetsplatser Halmstad Högskola Sektion för Ekonomi och Teknik Byggingejörsprogrammet Säkrare byggarbetsplatser En rapport om arbetsmiljö i allmänhet och fallolyckor i synnerhet Martin Andersson & Peter Vikard Halmstad,

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet. facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet facklig funktionsutbildning för skyddsombud och MB-ledamöter Den goda arbetsmiljön i byggbranschen en hel människa efter ett helt arbetsliv. Innehåll Vad är ett skyddsombud?

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen

Arbetsmiljöregler. Oktober 2004. Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Arbetsmiljöregler Oktober 2004 Lathund för grafiska branschen och tidningsbranschen Förord Grafiska Miljörådet är ett partsgemensamt organ för den grafiska branschen och tidningsbranschen med uppgift att

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS

CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS CHECKLISTA ARBETSMILJÖ PERSONLIG ASSISTANS Att använda checklistan Arbetstagarnas arbetsmiljö är arbetsgivarens ansvar. Arbetsmiljöansvaret är detsamma oavsett om det finns en eller flera personer anställda

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00

Arbetsmiljöplan Havdhem Fiber. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28. Havdhem Fiber Ek 073-726 92 00 Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Havdhem Fiber 2015-02-16 2015-08-28 Besöksadress till byggplatsen Havdhem City Byggherrens namn Byggherrens telefonnummer Havdhem

Läs mer

Bättre bevakningslokaler

Bättre bevakningslokaler Bättre bevakningslokaler n BÄTTRE BEVAKNINGSLOKALER Bevakningspersonal ofta en lösning på andras arbetsmiljöproblem Bra arbetslokaler kan göra under med trivsel, hälsa och prestation. Det vet de flesta

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

GR Policy & Riktlinjer 2014

GR Policy & Riktlinjer 2014 GR Policy & Riktlinjer 2014 1. Arbetsmiljöpolicy 2. Brandskyddspolicy 3. Brandskyddsregler 4. GR Din lön 5. Inköps- och upphandlingspolicy 6. IT-policy 7. Jämställdhets- och mångfaldsplan 8. Miljöpolicy

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer