Stadens hamn och varv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadens hamn och varv"

Transkript

1 Stadens hamn och varv en berättelse om upplevelse av hamnområdet Thomas Gren

2 Det var en söndag i april månad. Han och hon har gjort sig lediga. Inte bara från sitt dagliga slit utan även från alla andra plikter. De avstod även kyrkoplikten denna söndag. När de vandrat över Kikebo mossar hade de stannat och haft en trevlig pratsund med Kikebo gårds arrendator Anders Abelman och gårdens dräng. Drängens namn var Oscar, han skämtade om att han var jämnårig med kungen. Kungen som beslutat att namnet Döderhultsvik ska bytas till Oscarshamn om ett par veckor. Nu ska köpingen äntligen få sina stadsrättigheter. Då blir det slut på vårt förmyndarskap, då slipper vi Kalmar stads borgerskaps bestämmande och beslutande, sa Oscar. Visa respekt för överhögheten, sa arrendatorn. Mossarna som arrendatorn brukat i decennier skulle om ett tiotal år förvandlas till en park i den nyfödda staden, med tiden skulle en del av marken bli gravplats för de döda. En plats som var lite högre belägen skulle väljas till lämplig plats att bygga stadens kyrka på. Detta var naturligtvis en utveckling och en framtid som var helt obegripligt om någon berättat det för de två hårt arbetande männen. Nu var de komna till strandkanten, trots att våren var tidig var det för kallt för ett bad vid björkskogen intill Nils Magnus udde. Ett annat namn på platsen var Kosehol. Namnet tydde på att denna plats sedan urminnes tider varit ett ställe för fiskarbefolkningen att dra upp sina båtar på, skyddade från vind och vågor. Idag är platsens namn Månskensviken. Vid den vackra björkskogen var det populärt att stiga i vattnet och tvaga sig efter veckans arbete. I vår egen samtid ska här byggas en ny färjeterminal för sjötrafiken österut mot Gotland och ännu längre bort, där vårt hav tar slut. Han vill visa henne det vackraste, det som gett hans ögon fägnad så många gånger. Han gick före och visade vägen. Snart var de upp på Kvarnberget. Klarblå himmel, ingen vind. Vingarna stod stilla på den gamla kvarnen som i så många år malt vetet och rågen från både Kikebo gård och Fredriksbergs herrgårds åkrar. Kanske var mjölnaren Hammar på sitt bageri inne i staden. Där hade han startat bageri och en enklare servering. Mjölnaren hade på känn att den gamla kvarnen snart hade tjänat ut sin roll. Den skulle ersättas av en ångdriven kvarn. Hans bageri låg i gyttret av krogar, bostäder, uthus och avträden vid det höga och branta berget vid Skeppsbron. När gatan senare skulle få sitt namn bestämdes detta till Bagaregatan. 1

3 De beundrade utsikten från det höga Kvarnberget. Den sköna vyn över den djupa och breda havsviken med alla sina holmar och skär. Ser du fiskarna som torkar sina garn och ryssjor på Garnholmen. Packhus, tjärskjul, bräd- och vedgårdar, uthus och bostadshusen med sina kålgårdar fångade deras ögon. Det var här hamnverksamheten och varvsverksamheten hade börjat, platsen kallade man Allmänna holmen eller bara Holmen. Idag bär platsen namnet Brädholmen. Här timrades en stolt brigg, en Spanienfarare på skeppsvarvet som var beläget på holmens södra sida. Här höll också Kalmar stads borgerskap marknad vid fyra tillfällen varje år sedan holmen genom utfyllnad bundits samman med fasta land. Sedan drogs deras ögon mot stapelbäddarna vid skeppsvarven längst in i Döderhultsviken. Ser du Wijkströms varv, frågande han. Där hade han sitt dagliga arbete. De såg också stapelbäddarna på Thoréns och Sandells varv strax intill. På alla tre varvens stapelbäddar stod kölstäckta fartyg. I morgon en ny arbetsdag. Det var min morfars farfar som med sin blivande maka upplevde och såg på sin nyblivna stad och sin hamn en vanlig söndag. Morfars farfar var av en gammal sjömanssläkt, inflyttade till Oskarshamn från skånska Brantevik. Släkten hade anlänt några år innan Döderhultsvik blev stad och fick namnet Oskarshamn. En kulen septemberdag seglade han som matros ombord på skonerten Maja in i Döderhultsviken. De kom söder ifrån, skonerten var lossad i Timmernabben. Det hade varit ett slit att få iland leran och kaolinet som fraktats från Bornholm. I Oskarshamn möttes besättningen om fyra man av inseglingsmärket på Klubbholmen. Hon lade till vid Ölandsbryggan. Här skulle skonerten Maja vila under vintern. Befriad från höstens och vinterns stormar. 2

4 Under vintern skulle delar av riggen bytas på skonerten. Det var arbete som passade sjöfolk som ofta hade fallenhet och gott handlag för arbete i trä. Morfars farfar hade detta handlag. Han upptäckte att här, på denna plats, kan nya möjligheter öppnades. Det fanns något i luften som sa det. Det fanns en optimism och framtidstro, inte bara hos de styrande utan också bland de som kämpade för sitt uppehälle. Dagarna kan inte bli sämre bara bättre. Han beslutade att mönstra av. Hans tid på sjön, ombord, hade varit en glädje. Han hade sluppit de värsta stormarna. Han hade prövat allehanda arbetsuppgifter ombord. Detta kunde han ha nytta av på något av skeppsvarven i staden. Här hade det byggts ståtliga seglande fartyg i ett par hundra år. De flesta Döderhultsviksborna hade haft sitt dagliga arbete vid något av träskeppsvarven. Närmast Kvarnberget låg Fredriksbergsvarvet eller som man allmänt sa Stora varvet. Nu var det den danske skeppsbyggmästaren Carstensen som ägde varvet. Ett hundratal man hade sin utkomst från Stora varvet. Många av beställningarna på Stora varvet gick till danska rederier. Den vackra briggen "Brazilianaren" av 1846, barken "Fredrik Wilhelm" av 1847 var ett par av dessa. Bland mera långväga beställare märktes Buenos Aires, som 1848 fick skonerten "Emanuelette" byggd på varvet. Granne med det Stora varvet var Gustaf, i gemen kallad Grålle, och hans bror Fredrik Johanssons varv, de hade också egen rederirörelse. Här hade världsomseglarna Ostindia och Västindia lämnat sin stapelbädd. De var byggda i kärnek. Bröderna hade försett sig men virke av bästa kvalitet genom inköp av ett skogsskifte med mycket grov ek av en bonde i Flathults by i Döderhults socken. Stor verksamhet rådde i hamnområdet. Den nya staden hade 43 fartyg som hemmahamn. Järnvägsbygget kom igång under hungeråret Det engelska bolaget som stod för bygget hade många landsmän i tjänst. Av olika anledningar uppstod ekonomiska problem för bolaget. Järnvägsbygget kom inte igång, ett hundratal utsvultna rallare drog omkring som tiggare i staden. Järnvägen byggdes för att transportera virke till hamnen, detta krävde att spåren skulle ledas ut på kajer och bryggor. Det var en mäktig syn när godståget med skorstenar i lokets båda ändar kom ångande. Ett 60- tal vagnar anlände dagligen med timmer, props, sparrar och sågade trävaror som drogs ut på stickspåret över Södra kajen ut till rederiernas virkesskjul och vedgårdar. Där lossades vagnarna och virket förvarades i väntan på utskeppning. När hela sträckan till Nässjö på fjorton mil var belagd med slipers och skenor fick de två träskeppsvarven på södra sidan av Döderhultsviken lägga ner sin verksamhet. 3

5 Ångloken transporterade även postförsändelser vilket fick till följd att postförsändelser till Gotland gick via Oskarshamn. Det var från början tänkt att Västervik skulle vara fastlandshamn för postgången men på grund av svåra isförhållanden där fick postångaren Sofia istället vår hamn som hemmahamn. Kärleksparet på Kvarnberget begåvades med en son. Efter sonens sex år i folkskolan skulle han hugga in på ett riktigt arbete, det var det enda som räknades. Det fanns hur många jobb som helst i staden. Följ med mig till gubben Wijkströms imorgon, han behöver folk, sa hans far. Wijkströmsläktens urfader var Lars Olofsson. Han kom invandrande till Döderhultsvik från Mossebo by i Mörlunda socken år Genom olika påhugg åt de kalmaritiska handelsmännen och kontakterna inom virkesutförseln från hamnen kom han att få en kunskap som kom att skapa en förmögenhet åt familjen Wijkström. Med sina två tomma händer kom han att bygga upp ett eget imperium. En handelsgård med bostadshus av högsta klass, magasinsbyggnader, virkesladorna på Brädholmen och ett eget skeppsvarv. Han ville styra sin handel och sina seglationer efter sitt egna kloka huvud. Han var en av dem som lyckades väl. Släkten var dominerande inom rederi och handel i vår stad under ett par hundra år. Nu är allt borta, utom bostadshuset som flyttades från hamnområdet och blev ett vilohem för bättre bemedlade fruar. Det sägs att när Lars Olofsson första gången såg Döderhultsvikens skönhet, denna skyddade havsvik, med sitt djup och sin bredd blev inspirerad och lade Wijkström till i sitt namn. Visst var de första generationerna Wijkströmare i Kalmar stads garn. Vid den tiden tillät inte lagen att man drev någon egen näringsverksamhet. Det arbete som skulle utföras gjordes i Kalmar stads borgerskaps namn, man var dräng, en köpdräng åt Kalmarborgarna. Det fanns många köpdrängar i köpingen. Nu var det nya tider, nya lagar stiftades i landet, kung Oscar var drivande i detta arbete. Det skulle tillåtas att starta egna verksamheter även för dem som inte bodde i städer. Wijkström hade av herren på Fredriksberg köpt ett stycke mark längst in i viken. Marken sluttade ner mot strandkanten. Här uppförde Wijkström en verkstadsbyggnad och en stapelbädd. 4

6 Tänk att en enda människa kan äga en så stor förmögenhet. En förmögenhet som min morfars far blev varse när han steg över tröskeln till Wijkströms kontor. Här finns rikedom, var hans tanke. Efter ett kort dividerande med den väldige gubben Wijkström var han anställd. Du får gå som lärpojk i samma riggarlag som far din, sa han. Rekommendationer och släktskap, ofta var det på det sättet man fick sin anställning. Efter sitt första besök på Wijkströms kontor började tankar mala i huvudet på min morfars far. Han funderade över om Wijkströms förmögenhet och välgång endast berodde på hans egna hårda arbete. Eller på alla hans skickliga timmermäns, riggares, blockmakares, smeders och segelmakares slit. Var det dessa skickliga hantverkares slit som var upphovet till Wijkströms förmögenhet. När jag långt senare pratade om saken men min mor, besannades mina tankar om morfars fars tankar och ifrågasättande, morfars far hade befästs med radikala idéer. Frihet och rättvisa och var mottot. Jovisst var det så. Han hade lyssnat till skräddaremästare Palms tal hållet vid Alphyddan. Efter några år på varvet lockades morfars far att ta hyra på Wijkströms brigg Friheten. Nu har han fått friheten, skämtades det om bland dem som stod honom närmast. En dag på vårsidan seglade Friheten ut, ombord hade hon en last med sågade trävaror till Hartlepool. Ge pojken äran att lägga mastpengen, här har du ett par femöringar, lägg en på vardera mastfot skrek Wernsen en norsk skeppsbyggmästare som anlitats av Wijkström. Mastpengen ger lycka och välgång på de sju haven. Det var inget fartyg som gick ut från Wijkströms varv utan att de fick pengar under masterna, om det så inte var mer än en tvåöring. Morfars far blev hos Wijkström i 30 år ömsom påmönstrad på något av hans segelfartyg ömsom sysselsatt på varvet. Under sin tid på Wijkströmska varvet fick han på nära håll se hur den ena stapelbädden efter den andra byggdes upp på norra sidan. Först var det den erkänt dugliga Thorén med kunskaper från örlogsvarvet i Karlskrona. Han var utlärd till skeppsbyggmästare. Thorén dog 1904, då övertog Thoréns brorson, ingenjör C Thorén verksamheten. Tiden var slut för skeppsbyggen av detta slag och verksamheten lades ner Mer än trehundra seglande fartyg lämnade Thoréns stapelbädd. Tremastskonarna "Ebet" och "Ludvig Brahmsen" av 1905, tillhörde dessa byggen vid det anrika Thorénska varvet. De talrika stapelavlöpningarna skapade många festdagar. När fartyget tagit vatten vecklades namn- 5

7 vimpeln ut, det var hela dopceremonin. Efteråt vankades det brännvin överlag, både till varvets arbetare och till åskådare. En lyckad stapelavlöpning, var ett villkor för ett fartygs tursamhet på haven. Motsatsen bådade olycka. Framför allt fick man icke låta en avlöpning ske på en fredag. Onda makter sökte gärna hindra att ett fartygsbygge gick i sjön. Hos Thorén var den ordinarie arbetsstyrkan 12 man, men på vintrarna, då många skutor låg inne för reparationer togs extra arbetskraft in, till stor del gamla sjömän, som i regel var "träkunniga. Staden köpte marken och planerade det område som några år senare kom att disponeras av Jungnerbolagets batterifabrik. Därefter kom Sandells varv och Yttre varvet. De hade alla köpts sig ett stycke mark av Hultenheim på Fredrikberg. Morfar och mormor var på promenad på norra sidan. Här mötte de en mycket irriterad och upprörd människa. Det var Carl Thorén. Han var stans mest ryktbara skeppsbyggmästare. Mest bemärkt var han för sin konst att bygga ståtliga och förnäma seglande fartyg. På Thoréns stapelbädd kom Sveriges vackraste segelfartyg att byggas. Även hans lynne var ryktbart, en mer temperamentsfull människa fanns inte. Han vädrade sitt missnöje över timmermannen Hultblom. En vers över timmermannens eskapader när borden till skonerten Alma skulle basas följde. Morfar kände naturligtvis igen denne Thorén. Han var vida känd i staden och vresig som en skärgårdstall. Thorén var utlärd till skeppsbyggmästare på örlogsvarvet i Karlskrona. Flammor steg mot skyn. Vakna Per Henric, jag tror att elden är lös. Jag springer ut för att väcka gesällerna, ropade repslagarens hustru Anna Christina. Väck Henrica först, väste Henric inne från sin sängkammare. Nu gällde det att kalla brandcorpsen och snabbt skulle det ske. Det fanns ingen ordentlig skydd mot bränder. En nattvakt hade sin runda i staden, en gång varje timmen under natten stannade han upp vid Stora varvet för att ropa ut sin ramsa; Gud bevare stad och land för eld och brand och tjuvahand, klockan är 12 slagen när vinden var stark kunde han också foga in något om vindriktningen i sin ramsa. Hör väktarens rop! Vinden är sydväst eller nordan eller vad den nu var. En av gesällerna mötte väktaren, han hade känt lukten av brandrök. Han satte ingång att blåsa i sitt horn och ropade ut att elden är lös hos Hoffman. Larmet hade nått fram till brandcorpsen, som kom med sin stora vattenfyllda tunna dragen efter ett par magra hästkrakar. Om lågorna fått fäste i själva repslagarebanan, 285 meter lång hade det varit en katastrof för familjen Hoffman. Nu var det bara verkstaden med repslagarehjulet som fattat eld. En eld som Hoffmans gesäller och lärpojkar lyckats släcka innan skadan blev till katastrof. Anna Christina hade vaknat i tid. Varför branden uppstått gick det aldrig att få något svar på. Hofmanns vackra villan låg i sluttningen upp mot Stadsparken. Familjen Hoffman hade köpt ett par tomter av ägaren, den vänlige stadsutvecklaren Hultenheim på Fredriksberg. Per Henric hade också vädrat den optimism som präglat köpingen några år före stadsprivilegierna. Han hade börjat i mindre skala vid Norra Långgatan. Men han ville komma närmare det Stor varvet. Här var ett ypperligt läge att bygga upp ett repslageri. Han utvecklade sin rörelse att även omfatta tillverkning av segel, här satt luftskräddare Engström och sydde och likade segel, innan han startade egen verksamhet invid Norra Skolan. Hoffman hade även några 6

8 duktiga blockmakare och gelbgjutare i sin tjänst. Skeppsvarven gav också arbete åt många fristående yrkesmän i staden. En vacker söndagseftermiddag plockade mormor ihop bullar och kakor och kaffe. Vi tog en promenad upp till Kvarnberget. Mormor hade hört talas om att skeppsmäklaren Hagström hade fått köpa en tomt av staden här uppe på Kvarnberget. Det var på platsen där kvarnen stått. Här skulle han bygga sitt Port Artur. Det var det år när den stora festen firades i staden. Återigen blickade de ut över hamnområdet. En hamndirektion var tillsatt av staden, nu såg man resultatet av deras möda. Här var en skön utblick över Skeppsbron och Södra kajen, som nu var klädd med granit som formats av skickliga stenhuggare vid stenbrotten i Vånevik. Och där som en skulptur står den fasta hamnkranen som tillverkats av lika skickliga arbetare vid mekaniska verkstan. De ser att Södra kajen med järnvägens stickspår går över de tomter som tidigare rymde Stora varvet och bröderna Gustaf och Fredrik Johanssons varv. Längre bort en ny hamn för fiskebåtar samt ett rymligt torg för saluhandel av fisk. Bakom en skog av master ser de att i området längst in i hamnen har samlats tre verkstäder och lika många stapelbäddar. Där lite längre ut på Norra sidan fanns en fartygsbädd som tillhörde Yttre varvet. I ett kom gesällerna eller lärpojkarna på skeppsvarven dragandes med gamla rep och trossar som vi arma stackare ska behöva repa upp till drev. På fattighuset i staden ryade arkitekten Vogt över alla stadens skeppsbyggmästare, kan de djävlarna inte lära sig att bygga vattentäta skutor. Här fick man sitta och repa drev dagarna i ända, drev för att täta nybyggena före sjösättning. Jag kan inte förstå varför jag hamnat här. Jag som ritat och gjort något som sätter bestående avtryck i staden. Han berättar att han börjat lite försiktigt med en trädgårdsanläggning i Stadsparken, med växthus och trädgårdsmästarbostad. Sedan hade präktiga stenhus och ett skolbygge följt. Bacchus har fört mig till fattighuset och fattigvårdsstyrelsen sätter inget värde på mitt arbete. Här ska snart bli en stad med allt som det medför. En magistrat skulle utses, en borgmästare anställas. Borgmästaren skulle ha en bostad och rådhusrätten ett rådhus. När borgmästare Dahlström trätt i tjänst fanns en vacker byggnad i stadens ägo. Det var Per Hasselqvists villa med utsökt läge med sin hänförande utsikt över Döderhultsviken som köpts in för detta ändamål. Villan var byggd under köpingstiden, nu krävdes en ombyggnad, en rådhussal rymdes i undervåningen och på övervåningen fick Dahlström sin tjänstebostad. Borgmästaren var anställd att inneha den dömande makten men också att både utveckla och förvalta den nya staden. Men var Dahlström vårt föredöme, vårt rättesnöre? Nej, det visades sig vare en för- 7

9 skingrare. I hast skulle en ny borgmästare anställas. Bertram Lindgren med sin maka Laura flyttade in i Rådhuset. Vid denna tid var Lindgren i färd med att bygga upp sin Ernemar gård. Nu blev det både ordning och utveckling. Nedanför rådshuset hade hamndirektionen anlagt en övre och en nedre terrass. För stadsbornas bekvämlighet hade en lång soffa byggts på den nedre terrassen. Här var det populärt att följa hamnlivet. Stadens ångbåtsflotta hade sina tilläggsplatser nedanför soffan och härifrån såg man till Blå Jungfrun och ännu längre vid klart väder. Nu kommer ångaren Jarl med en last folk och fä från Öland. Det ska bli kreatursmarknad på Norra Torget. Nu blir det muntert en stund, när kor, kalvar och grisar ska lossas. När Ölandsbönderna med stort besvär lyckats föra även den mest istadiga kviga den korta sträckan upp till Norra Torget, tog andra uppgifter vid. Några drog sig upp mot Salutorget för att göra nödvändiga inköp. Andra drog sig ner mot ölkrogarna vid hamnen. Krogarna låg som ett pärlband, där borta Hvite Björn och där inne på gården på andra sidan av Hamngatan låg Wasabryggeriet, där fanns också utskänkning. Därefter följde Schröders och längre bort på Skeppsbron följde Wijkströmskans och krogen Wega. Det skulle festas på kvällen innan marknadsdagen. Ölkrogarna hade öppet så länge det fanns kunder. Öl och brännvinn flödade och blev till elände för många. Några minns också ett annat skådespel. Värmen hade stannat i flera veckor, nu var den outhärdlig. Folket på Långa soffan hade sökt middagsskuggan och den lätta brisen. Någon 8

10 ropade, titta på Jungfrun. Det började med att Blå Jungfrun höjde sig flera meter över vattenytan för att därefter falla som en sten och försvinna under havsytan. I det ögonblicket uppenbarade sig den gamle krigaren Karl XII uppe i skyn över Jungfrun. En armé med över tjugotusen soldater i batalj med den ryska armén. Allt utspelades sig under några minuter framför de häpnade på Långa soffan. Om man ville ha sitt medborgerliga förtroende kvar berättade man inte vitt och brett att man upplevt denna hägring. Mekaniska verkstaden hade byggt sina arbetarbostäder där uppe på berget. Det där dockbolaget var en välsignelse. Några viktiga herrar hade börjat planera anläggandet av en torrdocka och skapa en modern mekanisk verkstad. Snart skulle seglen bytas ut mot ånga. Kampen med grannstäderna Kalmar och Västervik hade varit hård. Men tack vare sina nyvunna stadsrättigheter hade vår stad gått segrande ur striden. Han minns sin far som fått uppleva striden. Dockan hade byggts med hjälp att statsbidrag. Verkstadsbyggnaden var en vinkelbyggnad i korsvirke. I verkstan fanns gjuteri och smedja. Ett skeppsbyggnadshus för ångbåtar fanns också snart på plats. I femtio års tid hade Oskarshamn utvecklats. Befolkningen hade fördubblats flera gånger om under de femtio åren. Morfar var till åren kommen. Det var dags att gå iland. Men det fanns kraft kvar i kroppen. En dag mötte han Den lille grå, ja så kallade man Mekaniska Verkstadens chef. De kom att samtala om bygget av ångfartyget Jarl som ska ingå i stadens fartygsflotta. Av tradition fanns här ett nedärvt kunnande att konstruera och bygga välseglande fartyg allt från passagerarfartyg till lastångare. På verkstan hade tekniken att bygga fartyg utvecklats. Jarl var avsedd för transport av människor och djur mellan fastlandshamnarna och Öland. Vill du ha ett påhugg går det bra sa Den lille grå. En tidig morgon, så vacker så stilla. Morfars första dag på verkstan eller vid högtidligare tillfällen Oskarshamns Mekaniska verkstad och Skeppsdocka AB. En kort promenad på stigen från Tomtebo till ingången vid verkstadskontoret. Det var rena turen att morfar och mormor fått en lägenhet om ett rum och kök i Tomtebohusen. De som bodde i de dragiga och kalla husen på Gröndalsgatan, Klasehuset, Kaffesmälla och Blå huset, tyckte att de reveterade husen 9

11 som byggts där uppe på berget var rena herrskapshusen. Vatten indraget och kakelugnar i de trivsamma lägenheterna. Det var bostäder för de som hade sitt arbete på verkstan. Tidigare vid de mindre träskeppsvarven fanns inte arbete som räckte året om. Kanske ett kort påhugg när allt skulle ske inför vårseglationen. På verkstan var inkomsterna säkrare och de kunde också drygas ut genom husbehovsfiske. Var och varannan Gröndalare hade en egen båt och bod, för förvaring av fiskeutrustning och båtbränsle, ute vid Ernemarviken. Här var liv och rörelse på lördagseftermiddagar och söndagar. Där satt Karl Fabian med staffli och palett och målade en vy över viken. Han fångade en bild av skonaren Anna, som passerade på väg ut från hamnen. Karl Fabian Johansson var både konstnär och varvsarbetare. I helgen ska vi ut och pilka torsk i djupet norr om Furö. En vacker vårdag svängde jag in på nya ålderdomshemmet Solbackas parkering. I den långa korridoren satt flera av de äldre och språkade med varandra jag hälsade på fler stadsbor jag lärt känna. Snart kom jag fram till morfars dörr. Nu var gubben ensam sedan mormor lämnat honom. Visst var han dement men vissa stunder var han klar. Idag var en sådan klar dag. Jag frågade om vi skulle ta en tur till Badholmen för att ta en kopp kaffe. Redan innan kaffet serverades började han berätta om en utflykt för länge sen. Det var en söndag, min mor hade plockat ihop kaffe och bullar, började han. Vi skulle göra en utflykt, vi gick stigen från Tomtebo förbi verkstan. Väl uppe på Kvarnberget dukades kaffet fram och mor hade börjat berätta om en Hagström som skulle bygga sig ett fort på bergsklippan där den gamla väderkvarnen stått. Men hon berättade också om den skräckfyllda upplevelsen om hjulångaren Malmöhus jungfrutur. År 1882 byggde verkstan en hjulångare som fick namnen Malmöhus. Under provturen styrde befälhavaren kapten Norlin med säker hand hjulångaren förbi Klubbholmen och därifrån i riktning mot Blå Jungfrun. Ångaren var välkonstruerad och luxuöst inredd och klöv med lätthet och elegans havets vågor. Just när fartyget skulle återvända, hände det. Vatten började forsa in i aktersalongen. En mindre räddningsbåt gjordes loss och gick i sjön, detta räddade tio personer från en säker drunkningsdöd. Ångaren fortsatte färden en kort stund medan de ombordvarande, förlamade av fasa stirrade efter dem som lyckats ta sig i räddningsbåten. Därefter restes fartygets för upp i höjden och i samma stund forsade vatten in i ångpannan och någon minut därefter syntes inga spår av fartyget. För de som överlevde väntade en skräckfylld hemfärd. Först en rodd till Vållö och mot fastlandet. Därefter tog en plågsam fotvandring vid. Under hemfärden inträffade en händelse som upprörde hela landet. Komna till egendomen Nygård nekades de nerkylda och uthungriga att köpa bröd. De hänvisades till gästgivargården i Påskallavik. De som omkommit vid olyckan 10

12 var till största delen familjefäder, tjugosju barn blev faderslösa. I landet sattes en insamling igång för att lindra nöden bland de efterlevande. Olyckan blev en ekonomisk katastrof för verkstan eftersom fartyget inte var försäkrat och rederiet Skånska kusten inte övertagit ägandet av Malmöhus. Minnet av denna fartygskatastrofs offer levde kvar länge i stadsbornas hjärtan. Från vårt fönsterbord på Badholmen kunde vi se Hagströms vackra byggnad, den hade fått namn efter en krigsskådeplats lång borta i Asien, Port Arthur. Men han hade också annat att berätta om från sin barndomstid. Han kom att minnas när borgmästarens grabb var simskolelärare och pekade ut mot Muddern och platsen där det en gång fanns ett kallbadhus. Det var där han tagit sina första simtag. Nu var hela området utfyllt och på den plats där det gamla varmbadhuset stod fanns nu Hamnens hus. Men de klaraste minnena började växa fram när vi började prata om varvet, han minns att när han var gammal nog fick han gå med mat till sin pappa som var dockmästare på varvet. Han hade följt utvecklingen och förändringar på varvsområdet och minns särskilt när bygget av verkstad nummer fjorton pågick som bäst. Det skulle bli varvets och stans största byggnad talet var Oskarshamns Varv AB:s guldålder. Länets största arbetsplats. Nästan 1500 anställda och en mängd underentreprenörer. Ett drygt 40-tal fartyg lämnade varvets stapelbäddar. Det var lastmotorfartyg och några passagerarefartyg men även trålare, isbrytare, och landstigningsfartyg, minutläggningsfartyg, minsvepare och jagare för Kungliga Marinförvaltningen. Varvet fick ett allt större internationellt anseende. Förutom svenska rederier och rederier i de nordiska länderna fanns även beställningar från Sovjetunionen och Polen i varvets orderböcker. Men det var inte bara nybyggen, även på reparationssidan var verksamheten stor. Vid slutet av 1950-talet planerade varvledningen att öka varvets kapacitet genom att anlägga Europas största flytdocka vid Ernemarviken. Förhandlingar pågick med de styrande i staden om att köpa in Ernemarviken och marken däromkring. Men sedan kom 60-talskrisen för den svenska varvsrörelsen och för Oskarshamns del betydde det att orderböckerna blev tunnare och tunnare och 1962 varslades 200 anställda om uppsägning och det bittra slutat kom år Vid den breda och djupa Döderhultsviken har konsten att bygga vackra och välseglande fartyg utvecklats till en djupt rotad tradition. Varvsverksamheten har bitit sig fast. En ny varvsepok tog vid, två bröder från Tjörn startade upp varvsrörelsen på nytt. Många sysselsattes och de 11

13 största fartygen som byggts i Oskarshamn och på ostkusten kom till under Tjörnbrödernas tid i Oskarshamn. Nästa varvsägare inriktade produktionen på nybyggen av aluminiumbåtar. Än idag finns det verksamhet på varvsområdet. Senaste, jag vill inte säga sista, fartygsbygget lämnade stapelbädden En ledig dag gick jag förbi Stadshuset, tog trappan upp till Långa soffan. Jag tittade mot varvsområdet och Kvarnberget där den gamla mjölkvarnen fanns en gång. Kom att tänka på min anfader. Han som kom inseglande som matros på skonerten Maja från Brantevik. Om han fått uppleva den breda och djupa Döderhultsviken idag hade han naturligtvis, redan när han passerat Klubb, sett de stora förändringarna i hamnområdet. Hela norra sidan av Döderhultsviken har genomgått en total förvandling. De nya kajerna på Norra sidan hade byggts utanför alla holmar och skär. Han hade blivit imponerad av Oceankajen med elva meters djup och de höga mobila kranarna. Månskensviken var igenfylld. Samma öde hade mött torrdockan och på platsen för den gamla mjölkvarnen fanns en vacker byggnad, Port Artur. Längre in i hamnen hade han upptäck att den gamla köpingen hade utvecklats till en modern stad. Skeppsbron med sina vackra byggnader och på Garnholmen som hade blivit Badholmen fanns en ny restaurang. På hans tid fanns en badanstalt på holmen. Hela hamnområdet sjuder nu av liv. På kopparverkstomten har en stor modern och till formen tilltalande byggnad uppförts. Det är den nya färjeterminalen som välkomnar resenärerna och godset till Gotland och Baltikum. Efter den stora saneringen av föroreningar har det åter blivit badbart vatten i inre hamnen. Nedanför de nybyggda bostadshusen på området för den gamla färjeterminalen har det skapats en badplats som blivit mer och mer populär och den gamla torrdockan nedanför Port Artur har åter frilagts och är nu småbåtshamn. I hamnområdet upphör aldrig utveckling och förändring. 12

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N

I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N I N R E H A M N E N G E N O M H I S T O R I E N 30 31 32 40 41 35 34 33 45 42 43 39 36 44 46 10 37 38 5 18 14 25 24 17 23 20 9 4 1 7 11 3 2 6 8 12 16 22 15 19 21 2728 26 29 13 Foton/bilderna i den historiska

Läs mer

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar.

Bra Du svarar grundligt på frågorna. Du motiverar och förklarar dina egna tankar. Instuderingsfrågor Bibeln och kristendomen - Läs följande sidor i läroboken 30-38 (om Bibeln) och 55-60, 62, 67-68 (om kristendomen) - Läs följande stenciler: Jesu under, äktenskapsbryterskan och Jesu

Läs mer

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36

4 sön e Trettondedagen. Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 4 sön e Trettondedagen Västerås 2017-01-28, Norrköping 2017-01-29 1/5 Psalmer: 238, 709 (Ps 111), 249, 720, 724, 252 Texter: 2 Sam 22:4-7, 2 Tim 1:7-10, Matt 8:23-27, Matt 14:22-36 Nåd vare med er och

Läs mer

Yxan i huvudet. Kapitel 1

Yxan i huvudet. Kapitel 1 Kapitel 1 Yxan i huvudet För nästan tusen år sedan levde en pojke som hette halvdan. han bodde i Östbyn som låg vid en bred flod. På andra sidan floden låg en annan by, Västbyn. trots att det fanns en

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9

INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse. Berättare: Magnus Krepper. Indiska Berättelser del 9 INDISKA BERÄTTELSER DEL 9 RAMA OCH SITA av Tove Jonstoij efter Ramayana berättelse Berättare: Magnus Krepper Indiska Berättelser del 9 Har du någon gång tänkt på hur den värsta av alla demoner skulle kunna

Läs mer

Från himmelens topp till havets botten

Från himmelens topp till havets botten Martin Widmark Från himmelens topp till havets botten Lindskog Förlag www.lindskogforlag.se Stockholm 2006 Text: Martin Widmark Bild: Pietro Galeoto Grafisk form: Lennart Lindskog Illustrationer av Pietro

Läs mer

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra

1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 1 Livets slut kan ingen hindra Men vackra minnen kan sorgen lindra 5 Det finns en port som öppnas tyst och stänges utan dån Alla vägar leder dit men ingen därifrån Alla frågor vart, varthän? men ingen

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid.

Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Lingmyren i Skarvtjärn. Här föddes Jenny och hennes syster Gunhild. Bilden tagen i nutid. Jennys barndom Jenny föddes på en gård som heter Lingmyren i Skarvtjärn, Harmångers socken en 16 juli 1901.Tre

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell)

Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Farmor Gerda Theresia Larsson, född Gustafsson (Farmor till Gunnel, Gerd och Kjell) Gerda föddes den 1 september 1882 i Östra Kannebäck. Hon var tredje dottern i familjen. Hennes föräldrar var sjökaptenen

Läs mer

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar

19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar 19688 Rödluvan/Hans och Greta/Tre små grisar Rödluvan Det var en gång, en vacker solig dag, en liten flicka som hette Rödluvan. Hon lekte utomhus i sin trädgård. Hon kallades Rödluvan för hon hade en röd

Läs mer

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek!

Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Resebrev nr 5 2014. Några slöa veckor i Datca-området o sedan ett besök av Pelle o Dan i Götcek! Äntligen har vi fått tummen ur och beskriva vår sista månad i Turkiet, det blir lättar o lättare att dra

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning

STANNA KVAR SAMPLE. Budskap om evig räddning STANNA KVAR Budskap om evig räddning STANNA KVAR För en del år sedan hände det att vi passerade genom den lilla staden Yarmouth på ön Isle of Wight, just då en svår storm drabbade Englands sydkust. Yarmouth

Läs mer

Spöket i Sala Silvergruva

Spöket i Sala Silvergruva Spöket i Sala Silvergruva Hej! Jag har hört att du jobbar som smådeckare och jag skulle behöva hjälp av dig. Det är bäst att du får höra vad jag behöver hjälp med. I Sala finns Sala Silvergruva, den har

Läs mer

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs

k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs k l o c k a n å t ta på kvällen stannade en motorcykel på Säfärs gård. Det dröjde inte länge innan Säfär började svära över Ali. Sedan fortsatte han till Ahmad-Alis gård med sina svärsöner och den besökande

Läs mer

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal

Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal Resebrev norra Spanien och en bra bit av Portugal När vi kom till den lilla viken Ria De Cedeira den 18 aug så blev vi liggande många nätter på svaj, vilket är det bästa vi vet (helt gratis och inga grannar

Läs mer

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015

Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Alla bibeltexter är hämtade från Svenska Folkbibeln 2015 Mat 4:23 Jesus vandrade omkring i hela Galileen, och han undervisade i deras synagogor och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande

Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande Bryggor och Båthus/Sjöbodar i Gottskär Principer för Bygglovgivning och byggande KUNGSBACKA KOMMUN NOV 2002 Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Bebyggelsen i och kring Gottskär, har under de senaste decennierna

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på

Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på Vikingarnas kläder Vem vävde och sydde vikingarnas kläder? Hur gjorde vikingarna garn? Hur var pojkar och män klädda på vikingatiden? Vad hade männen på huvudet när de inte krigade? Vad hade männen på

Läs mer

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson

ALEXANDRA BIZI. Flabelino. och flickan som inte ville sova. Illustrationer av Katalin Szegedi. Översatt av Carolin Nilsson ALEXANDRA BIZI Flabelino och flickan som inte ville sova Illustrationer av Katalin Szegedi Översatt av Carolin Nilsson Lindskog Förlag et var en gång en flicka som drömde mardrömmar. Varje natt vaknade

Läs mer

Anna Siverbo 5B Ht-15

Anna Siverbo 5B Ht-15 1 Drakägget Kapitel 1 Hej jag heter Maja jag är 9 år. Jag och min familj bor på en bondgård. När jag går ut från vårat hem så kommer jag till en marknad som heter Rikedall. Så min familj brukar gå dit

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

Natur och kulturstig Livered

Natur och kulturstig Livered Natur och kulturstig Livered Genom den här kyrkporten anlände en gång folket från Livereds gamla by till sin kyrka. I dag finns inte mycket kvar av byn. Området där liveredsborna levde och arbetade är

Läs mer

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF

Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN MAMMA OLE DOLE DOFF Först till häcken... en berättelse om vad som hände innan prinsen kysste prinsessan ROLLER HÄCK-IRÈN D sovande flicka mamma lat son lat son lat son flitig gårdskarl gift med Ingvild flitig gårdsfru gift

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst.

Närheten till stan har medfört, att allt fler av de icke jordägande röbäcksborna sökt sig till Umeå för sin utkomst. Så var det Förr Omkring 500 e Kr hade de inre delarna av Röbäcksslätten och sandåsen, där de äldre delarna av byn nu ligger torrlagts och det blev möjligt för människor att bosätta sig där. Stenåldersfynd

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden.

De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Hemläxa - lästeknik Namn: Vecka 36-37 Nu när du lärt dig om de olika lästeknikerna är det dags att träna på att använda dem. 1. Läs texten om vikingar. Vad handlar den om? Översiktsläs och beskriv mycket

Läs mer

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM

Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift Maskinbefälet Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Claes Wilhelms egen berättelse Tidskrift "Maskinbefälet" Jakobsgatan 24 STOCKHOLM Med anledning av Eder uppmaning i novembernumret lämnar jag härmed följande data ur mitt liv: Född i Skyttorp, Tensta församling

Läs mer

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN:

VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 NAMN: VIKINGATIDEN 800-1050 RESOR OCH VAROR En del av järnåldern kallas för vikingatiden. Man tror att ordet viking betyder från viken, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla

Läs mer

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!.

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Resebrev nr 5, 2013 Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Nu var det länge sedan vi skrev ett resebrev o detta kan ju bero på att vi varit hemma i Sverige en hel del i sommar.

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013

Publicerat med tillstånd Hemlös Text Sarah Lean Översättning Carla Wiberg B Wahlström 2013 Jag heter Cally Louise Fisher och jag har inte sagt ett ord på trettioen dagar. Det är inte alltid det blir bättre av att man pratar, hur gärna man än vill att det ska bli det. Tänk på regn det kommer

Läs mer

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och

Mirella och Lukas förstår inte vad mannen pratar om. Det blir lite trångt när han ska tränga sig förbi dem i den smala trappan. Står det några och Hisstunnan Det luktar verkligen rök. Inte cigarettrök, utan ungefär sådan där rök som kommer från eld. De fortsätter försiktigt i den rangliga järntrappan, som ringlar sig neråt. Kolla! Det är den där

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon

1. Ingångspsalm. 2. Inledning. Inledande välsignelse. Inledningsord. 3. Psaltarpsalm. Antifon En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning. 2. Inledning 1. Ingångspsalm T.ex. 466, 467, 470 eller 485. Psalmen kan ersättas av annan musik. Inledande välsignelse Den inledande

Läs mer

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen.

Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Bröderna Mårtenssons båtvarv på Östra Hästholmen. Söndagen den 20 juli 2014 tog vi, 111112-1621 Ingvar Sturkman och undertecknad, oss tid för ett sedan länge bokat besök på ovan nämnda varv. 1C3132-411

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se

Ett smakprov ur Näsdukar Argument Förlag och Catharina Segerbank. Du hittar fl er smakprov på www.argument.se 10 Den första näsduken 11 Det är den 31 oktober 1988. Jag och en väninna sitter i soffan, hemma i mitt vardagsrum. Vi skrattar och har roligt. Plötsligt går vattnet! Jag ska föda mitt första barn. Det

Läs mer

Bondgossen kammarherre

Bondgossen kammarherre q Bondgossen kammarherre b Sagan är satt med typsnittet Semper, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

Text och foto: Hans Falklind/N

Text och foto: Hans Falklind/N Text och foto: Hans Falklind/N Boet byggdes ständigt på under häckningen. GRUS Fåglar i Västergötland 1-2014 Livet i en talltopp Fågelfotografen Hans Falklind följer en fiskgjusefamilj under en hel säsong

Läs mer

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3

Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 Huvud, axlar, knä och tå: daglig läsning vecka 3 - om trons olika dimensioner Steg i tro denna vecka Skriv under veckan ner på ett papper, som du delar in i fyra kolumner, när du upplever tron som huvud,

Läs mer

vasamuseet på en timme lärarhandledning

vasamuseet på en timme lärarhandledning vasamuseet på en timme lärarhandledning Detta är en lärarhandledning till stöd för dig som själv vill gå runt med din grupp i museet. Den utgår från de vanligaste frågorna och ger en överblick av Vasas

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

pär lagerkvist 1891-1974

pär lagerkvist 1891-1974 pär lagerkvist 1891-1974 BIOGRAFI Föddes i Domprostgården i Växjö 23 maj 1891 Pappa Anders Lagerkvist var bangårdsförman och bodde i en en-rumslägenhet i huset. 1876 gifte han sig med Hanna Magnusson från

Läs mer

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof

Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof Ordning för minnesgudstjänst i samband med olycka eller katastrof När en minnesgudstjänst ordnas i samband med en olycka eller katastrof, har oftast en viss tid, timmar eller dygn, gått efter händelsen.

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Höstens bussresa till Karlskoga 2015

Höstens bussresa till Karlskoga 2015 Höstens bussresa till Karlskoga 2015 Den 18 september gjorde vi en bussutflykt till Karlskoga för ett besök vid Nobelmuseet och Kulturcentrum Berget i Degerfors. På hemvägen gjorde vi ett stopp i Hova.

Läs mer

Innehållsförteckning. Kapitel 1

Innehållsförteckning. Kapitel 1 Innehållsförteckning Kapitel 1, Zara: sid 1 Kapitel 2, Jagad: sid 2 Kapitel 3, Slagna: sid 3 Kapitel 4, Killen i kassan: sid 5 Kapitel 5, Frågorna: sid 7 Kapitel 6, Fångade: sid 8 Kapitel 1 Zara Hej, mitt

Läs mer

Malin Sandstedt. Smuts

Malin Sandstedt. Smuts Smuts Smutsen bränner i såren på flickans bara fötter. Döda rosentaggar river och färgar hennes ben i rött. Hon vandrar till ljudet av sin egen viskande röst. Den vita klänningen är inte längre vit utan

Läs mer

Återuppbyggandet. JOHAN Ny stadsplan? Ska det vara nödvändigt? AMANDA Kan vi inte bara bygga upp våra hus igen på tomterna där dom stod?

Återuppbyggandet. JOHAN Ny stadsplan? Ska det vara nödvändigt? AMANDA Kan vi inte bara bygga upp våra hus igen på tomterna där dom stod? Återuppbyggandet 1 Återuppbyggandet Det är 1864. Ronneby ska byggas upp igen efter stadsbranden. Lantmätare Carl Leopold Slöör (1816-1893) och hans sekreterare, löjtnant Tjäder, drar upp riktlinjerna för

Läs mer

Jojo 5B Ht-15. Draken

Jojo 5B Ht-15. Draken 1 Draken Kapitel 1 drakägget - Jojo kan du gå ut och plocka lite ved till brasan frågade mamma - Okej jag kommer sa jag Å föresten jag heter Jojo och jag är 11 år jag bor i ett rike som kallas älvänka

Läs mer

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus

16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 16 sönd e Tref 1 årg Sorgens ansikten och Jesus 19Dina döda skall få liv igen, deras kroppar skall uppstå. Vakna och jubla, ni som vilar i mullen! Ty din dagg är en ljusets dagg, du låter den falla över

Läs mer

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988

Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Emma K. Jalamo som upptäckte Sandvargen på Mallorca 1988 Zackarina bodde i ett hus vid havet tillsammans med sin mamma och sin pappa. Huset var litet men havet var stort, och i havet kan man bada i alla

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 4 Friluftsdagen. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 4 Friluftsdagen En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Det

Läs mer

Livets lotteri, Indien

Livets lotteri, Indien Livets lotteri, Indien Jag heter Rashmika Chavan och bor i Partille, men mitt ursprung är Indien (Mumbai). Jag, min mamma Angirasa och lillebror Handrian flydde till Sverige när jag var 11 år. Nu är jag

Läs mer

Ångfartyget Engelbrekt på Siljan. betydelsefullt även för mölndalsbor. Stig Törnqvist eldare och kyrkorådsordförande.

Ångfartyget Engelbrekt på Siljan. betydelsefullt även för mölndalsbor. Stig Törnqvist eldare och kyrkorådsordförande. Ångfartyget Engelbrekt på Siljan betydelsefullt även för mölndalsbor 24 januari 2013 Alltsedan år 1866 har hon setts på Siljan, Orsasjön och Österdalälven, skruvångfartyget Engelbrekt. Där fartyget glider

Läs mer

Skogstomten Stures dagbok

Skogstomten Stures dagbok Skogstomten Stures dagbok Sara Kåll, 2013. Måndag Tidigt på morgonen var luften frisk. Solen tittade fram och i mina kinder kände jag, att temperaturen var ett par grader på minus. Idag har jag suttit

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo

Frälsarkransandakt. av Martin Lönnebo Frälsarkransandakt av Martin Lönnebo 1 L = Ledaren A = Alla *Kort paus **Längre paus L I Faderns + och Sonens och den helige Andes namn. A Kristus, gå med oss. L Helige Ande, upplys vår väg. Vår Fader,

Läs mer

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da!

Drogad. AHHH! skrek Tim. Vad har hänt! skrek jag. Det är någon som har kört av vägen och krockat med ett träd! Men ring 112! Ge mig min mobil da! Drogad Det var en helt vanlig lördags morgon, klockan var 4:33 det var kallt och snöade ute. Idag skulle jag och min pojkvän åka på skidresa i en vecka i Lindvallen, det är första gången för min pojkvän

Läs mer

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf

Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Ett ödmjukt hjärta Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja med att ställa er en fråga idag som du kan fundera en liten stund på med den som sitter bredvid dig. Och frågan är; vad innebär det att vara ödmjuk?

Läs mer

Stugors och ladugårdars lägen

Stugors och ladugårdars lägen 13 Stugors och ladugårdars lägen Byar och gårdar på kartor På 1600-talets jordebokskartor ritades gårdarna/hemmanen in som symboler ett hus = en gård/ett hemman. Gårdarna i en by ritades in som ett hus

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till

Från bokvagn såg jag att det var ganska mörkt ute sen sprang jag till 1 De mystiska drakägget Kapitel 1 Jag vaknade upp tidigt jag vaknade för att det var så kallt inne i vår lila stuga. Jag var ganska lång och brunt hår och heter Ron. Jag gick ut och gick genom byn Mjölke

Läs mer

Martin Palmqvist. Döden från skyn

Martin Palmqvist. Döden från skyn Martin Palmqvist Döden från skyn Martin Palmqvist DÖDEN FRÅN SKYN Ester Hård 1 Författarens förord Denna deckare utspelar sig i en påhittad stad i Sverige. Staden är stor. Över två miljoner invånare.

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

Kapitel 1 - Hej Hej! Jag heter Lola. Och jag är 10 år och går på vinbärsskolan som ligger på Gotland. Jag går i skytte och fotboll. Jag älskar min bästa vän som heter Moa. Jag är rädd för våran mattant

Läs mer