Stadens hamn och varv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadens hamn och varv"

Transkript

1 Stadens hamn och varv en berättelse om upplevelse av hamnområdet Thomas Gren

2 Det var en söndag i april månad. Han och hon har gjort sig lediga. Inte bara från sitt dagliga slit utan även från alla andra plikter. De avstod även kyrkoplikten denna söndag. När de vandrat över Kikebo mossar hade de stannat och haft en trevlig pratsund med Kikebo gårds arrendator Anders Abelman och gårdens dräng. Drängens namn var Oscar, han skämtade om att han var jämnårig med kungen. Kungen som beslutat att namnet Döderhultsvik ska bytas till Oscarshamn om ett par veckor. Nu ska köpingen äntligen få sina stadsrättigheter. Då blir det slut på vårt förmyndarskap, då slipper vi Kalmar stads borgerskaps bestämmande och beslutande, sa Oscar. Visa respekt för överhögheten, sa arrendatorn. Mossarna som arrendatorn brukat i decennier skulle om ett tiotal år förvandlas till en park i den nyfödda staden, med tiden skulle en del av marken bli gravplats för de döda. En plats som var lite högre belägen skulle väljas till lämplig plats att bygga stadens kyrka på. Detta var naturligtvis en utveckling och en framtid som var helt obegripligt om någon berättat det för de två hårt arbetande männen. Nu var de komna till strandkanten, trots att våren var tidig var det för kallt för ett bad vid björkskogen intill Nils Magnus udde. Ett annat namn på platsen var Kosehol. Namnet tydde på att denna plats sedan urminnes tider varit ett ställe för fiskarbefolkningen att dra upp sina båtar på, skyddade från vind och vågor. Idag är platsens namn Månskensviken. Vid den vackra björkskogen var det populärt att stiga i vattnet och tvaga sig efter veckans arbete. I vår egen samtid ska här byggas en ny färjeterminal för sjötrafiken österut mot Gotland och ännu längre bort, där vårt hav tar slut. Han vill visa henne det vackraste, det som gett hans ögon fägnad så många gånger. Han gick före och visade vägen. Snart var de upp på Kvarnberget. Klarblå himmel, ingen vind. Vingarna stod stilla på den gamla kvarnen som i så många år malt vetet och rågen från både Kikebo gård och Fredriksbergs herrgårds åkrar. Kanske var mjölnaren Hammar på sitt bageri inne i staden. Där hade han startat bageri och en enklare servering. Mjölnaren hade på känn att den gamla kvarnen snart hade tjänat ut sin roll. Den skulle ersättas av en ångdriven kvarn. Hans bageri låg i gyttret av krogar, bostäder, uthus och avträden vid det höga och branta berget vid Skeppsbron. När gatan senare skulle få sitt namn bestämdes detta till Bagaregatan. 1

3 De beundrade utsikten från det höga Kvarnberget. Den sköna vyn över den djupa och breda havsviken med alla sina holmar och skär. Ser du fiskarna som torkar sina garn och ryssjor på Garnholmen. Packhus, tjärskjul, bräd- och vedgårdar, uthus och bostadshusen med sina kålgårdar fångade deras ögon. Det var här hamnverksamheten och varvsverksamheten hade börjat, platsen kallade man Allmänna holmen eller bara Holmen. Idag bär platsen namnet Brädholmen. Här timrades en stolt brigg, en Spanienfarare på skeppsvarvet som var beläget på holmens södra sida. Här höll också Kalmar stads borgerskap marknad vid fyra tillfällen varje år sedan holmen genom utfyllnad bundits samman med fasta land. Sedan drogs deras ögon mot stapelbäddarna vid skeppsvarven längst in i Döderhultsviken. Ser du Wijkströms varv, frågande han. Där hade han sitt dagliga arbete. De såg också stapelbäddarna på Thoréns och Sandells varv strax intill. På alla tre varvens stapelbäddar stod kölstäckta fartyg. I morgon en ny arbetsdag. Det var min morfars farfar som med sin blivande maka upplevde och såg på sin nyblivna stad och sin hamn en vanlig söndag. Morfars farfar var av en gammal sjömanssläkt, inflyttade till Oskarshamn från skånska Brantevik. Släkten hade anlänt några år innan Döderhultsvik blev stad och fick namnet Oskarshamn. En kulen septemberdag seglade han som matros ombord på skonerten Maja in i Döderhultsviken. De kom söder ifrån, skonerten var lossad i Timmernabben. Det hade varit ett slit att få iland leran och kaolinet som fraktats från Bornholm. I Oskarshamn möttes besättningen om fyra man av inseglingsmärket på Klubbholmen. Hon lade till vid Ölandsbryggan. Här skulle skonerten Maja vila under vintern. Befriad från höstens och vinterns stormar. 2

4 Under vintern skulle delar av riggen bytas på skonerten. Det var arbete som passade sjöfolk som ofta hade fallenhet och gott handlag för arbete i trä. Morfars farfar hade detta handlag. Han upptäckte att här, på denna plats, kan nya möjligheter öppnades. Det fanns något i luften som sa det. Det fanns en optimism och framtidstro, inte bara hos de styrande utan också bland de som kämpade för sitt uppehälle. Dagarna kan inte bli sämre bara bättre. Han beslutade att mönstra av. Hans tid på sjön, ombord, hade varit en glädje. Han hade sluppit de värsta stormarna. Han hade prövat allehanda arbetsuppgifter ombord. Detta kunde han ha nytta av på något av skeppsvarven i staden. Här hade det byggts ståtliga seglande fartyg i ett par hundra år. De flesta Döderhultsviksborna hade haft sitt dagliga arbete vid något av träskeppsvarven. Närmast Kvarnberget låg Fredriksbergsvarvet eller som man allmänt sa Stora varvet. Nu var det den danske skeppsbyggmästaren Carstensen som ägde varvet. Ett hundratal man hade sin utkomst från Stora varvet. Många av beställningarna på Stora varvet gick till danska rederier. Den vackra briggen "Brazilianaren" av 1846, barken "Fredrik Wilhelm" av 1847 var ett par av dessa. Bland mera långväga beställare märktes Buenos Aires, som 1848 fick skonerten "Emanuelette" byggd på varvet. Granne med det Stora varvet var Gustaf, i gemen kallad Grålle, och hans bror Fredrik Johanssons varv, de hade också egen rederirörelse. Här hade världsomseglarna Ostindia och Västindia lämnat sin stapelbädd. De var byggda i kärnek. Bröderna hade försett sig men virke av bästa kvalitet genom inköp av ett skogsskifte med mycket grov ek av en bonde i Flathults by i Döderhults socken. Stor verksamhet rådde i hamnområdet. Den nya staden hade 43 fartyg som hemmahamn. Järnvägsbygget kom igång under hungeråret Det engelska bolaget som stod för bygget hade många landsmän i tjänst. Av olika anledningar uppstod ekonomiska problem för bolaget. Järnvägsbygget kom inte igång, ett hundratal utsvultna rallare drog omkring som tiggare i staden. Järnvägen byggdes för att transportera virke till hamnen, detta krävde att spåren skulle ledas ut på kajer och bryggor. Det var en mäktig syn när godståget med skorstenar i lokets båda ändar kom ångande. Ett 60- tal vagnar anlände dagligen med timmer, props, sparrar och sågade trävaror som drogs ut på stickspåret över Södra kajen ut till rederiernas virkesskjul och vedgårdar. Där lossades vagnarna och virket förvarades i väntan på utskeppning. När hela sträckan till Nässjö på fjorton mil var belagd med slipers och skenor fick de två träskeppsvarven på södra sidan av Döderhultsviken lägga ner sin verksamhet. 3

5 Ångloken transporterade även postförsändelser vilket fick till följd att postförsändelser till Gotland gick via Oskarshamn. Det var från början tänkt att Västervik skulle vara fastlandshamn för postgången men på grund av svåra isförhållanden där fick postångaren Sofia istället vår hamn som hemmahamn. Kärleksparet på Kvarnberget begåvades med en son. Efter sonens sex år i folkskolan skulle han hugga in på ett riktigt arbete, det var det enda som räknades. Det fanns hur många jobb som helst i staden. Följ med mig till gubben Wijkströms imorgon, han behöver folk, sa hans far. Wijkströmsläktens urfader var Lars Olofsson. Han kom invandrande till Döderhultsvik från Mossebo by i Mörlunda socken år Genom olika påhugg åt de kalmaritiska handelsmännen och kontakterna inom virkesutförseln från hamnen kom han att få en kunskap som kom att skapa en förmögenhet åt familjen Wijkström. Med sina två tomma händer kom han att bygga upp ett eget imperium. En handelsgård med bostadshus av högsta klass, magasinsbyggnader, virkesladorna på Brädholmen och ett eget skeppsvarv. Han ville styra sin handel och sina seglationer efter sitt egna kloka huvud. Han var en av dem som lyckades väl. Släkten var dominerande inom rederi och handel i vår stad under ett par hundra år. Nu är allt borta, utom bostadshuset som flyttades från hamnområdet och blev ett vilohem för bättre bemedlade fruar. Det sägs att när Lars Olofsson första gången såg Döderhultsvikens skönhet, denna skyddade havsvik, med sitt djup och sin bredd blev inspirerad och lade Wijkström till i sitt namn. Visst var de första generationerna Wijkströmare i Kalmar stads garn. Vid den tiden tillät inte lagen att man drev någon egen näringsverksamhet. Det arbete som skulle utföras gjordes i Kalmar stads borgerskaps namn, man var dräng, en köpdräng åt Kalmarborgarna. Det fanns många köpdrängar i köpingen. Nu var det nya tider, nya lagar stiftades i landet, kung Oscar var drivande i detta arbete. Det skulle tillåtas att starta egna verksamheter även för dem som inte bodde i städer. Wijkström hade av herren på Fredriksberg köpt ett stycke mark längst in i viken. Marken sluttade ner mot strandkanten. Här uppförde Wijkström en verkstadsbyggnad och en stapelbädd. 4

6 Tänk att en enda människa kan äga en så stor förmögenhet. En förmögenhet som min morfars far blev varse när han steg över tröskeln till Wijkströms kontor. Här finns rikedom, var hans tanke. Efter ett kort dividerande med den väldige gubben Wijkström var han anställd. Du får gå som lärpojk i samma riggarlag som far din, sa han. Rekommendationer och släktskap, ofta var det på det sättet man fick sin anställning. Efter sitt första besök på Wijkströms kontor började tankar mala i huvudet på min morfars far. Han funderade över om Wijkströms förmögenhet och välgång endast berodde på hans egna hårda arbete. Eller på alla hans skickliga timmermäns, riggares, blockmakares, smeders och segelmakares slit. Var det dessa skickliga hantverkares slit som var upphovet till Wijkströms förmögenhet. När jag långt senare pratade om saken men min mor, besannades mina tankar om morfars fars tankar och ifrågasättande, morfars far hade befästs med radikala idéer. Frihet och rättvisa och var mottot. Jovisst var det så. Han hade lyssnat till skräddaremästare Palms tal hållet vid Alphyddan. Efter några år på varvet lockades morfars far att ta hyra på Wijkströms brigg Friheten. Nu har han fått friheten, skämtades det om bland dem som stod honom närmast. En dag på vårsidan seglade Friheten ut, ombord hade hon en last med sågade trävaror till Hartlepool. Ge pojken äran att lägga mastpengen, här har du ett par femöringar, lägg en på vardera mastfot skrek Wernsen en norsk skeppsbyggmästare som anlitats av Wijkström. Mastpengen ger lycka och välgång på de sju haven. Det var inget fartyg som gick ut från Wijkströms varv utan att de fick pengar under masterna, om det så inte var mer än en tvåöring. Morfars far blev hos Wijkström i 30 år ömsom påmönstrad på något av hans segelfartyg ömsom sysselsatt på varvet. Under sin tid på Wijkströmska varvet fick han på nära håll se hur den ena stapelbädden efter den andra byggdes upp på norra sidan. Först var det den erkänt dugliga Thorén med kunskaper från örlogsvarvet i Karlskrona. Han var utlärd till skeppsbyggmästare. Thorén dog 1904, då övertog Thoréns brorson, ingenjör C Thorén verksamheten. Tiden var slut för skeppsbyggen av detta slag och verksamheten lades ner Mer än trehundra seglande fartyg lämnade Thoréns stapelbädd. Tremastskonarna "Ebet" och "Ludvig Brahmsen" av 1905, tillhörde dessa byggen vid det anrika Thorénska varvet. De talrika stapelavlöpningarna skapade många festdagar. När fartyget tagit vatten vecklades namn- 5

7 vimpeln ut, det var hela dopceremonin. Efteråt vankades det brännvin överlag, både till varvets arbetare och till åskådare. En lyckad stapelavlöpning, var ett villkor för ett fartygs tursamhet på haven. Motsatsen bådade olycka. Framför allt fick man icke låta en avlöpning ske på en fredag. Onda makter sökte gärna hindra att ett fartygsbygge gick i sjön. Hos Thorén var den ordinarie arbetsstyrkan 12 man, men på vintrarna, då många skutor låg inne för reparationer togs extra arbetskraft in, till stor del gamla sjömän, som i regel var "träkunniga. Staden köpte marken och planerade det område som några år senare kom att disponeras av Jungnerbolagets batterifabrik. Därefter kom Sandells varv och Yttre varvet. De hade alla köpts sig ett stycke mark av Hultenheim på Fredrikberg. Morfar och mormor var på promenad på norra sidan. Här mötte de en mycket irriterad och upprörd människa. Det var Carl Thorén. Han var stans mest ryktbara skeppsbyggmästare. Mest bemärkt var han för sin konst att bygga ståtliga och förnäma seglande fartyg. På Thoréns stapelbädd kom Sveriges vackraste segelfartyg att byggas. Även hans lynne var ryktbart, en mer temperamentsfull människa fanns inte. Han vädrade sitt missnöje över timmermannen Hultblom. En vers över timmermannens eskapader när borden till skonerten Alma skulle basas följde. Morfar kände naturligtvis igen denne Thorén. Han var vida känd i staden och vresig som en skärgårdstall. Thorén var utlärd till skeppsbyggmästare på örlogsvarvet i Karlskrona. Flammor steg mot skyn. Vakna Per Henric, jag tror att elden är lös. Jag springer ut för att väcka gesällerna, ropade repslagarens hustru Anna Christina. Väck Henrica först, väste Henric inne från sin sängkammare. Nu gällde det att kalla brandcorpsen och snabbt skulle det ske. Det fanns ingen ordentlig skydd mot bränder. En nattvakt hade sin runda i staden, en gång varje timmen under natten stannade han upp vid Stora varvet för att ropa ut sin ramsa; Gud bevare stad och land för eld och brand och tjuvahand, klockan är 12 slagen när vinden var stark kunde han också foga in något om vindriktningen i sin ramsa. Hör väktarens rop! Vinden är sydväst eller nordan eller vad den nu var. En av gesällerna mötte väktaren, han hade känt lukten av brandrök. Han satte ingång att blåsa i sitt horn och ropade ut att elden är lös hos Hoffman. Larmet hade nått fram till brandcorpsen, som kom med sin stora vattenfyllda tunna dragen efter ett par magra hästkrakar. Om lågorna fått fäste i själva repslagarebanan, 285 meter lång hade det varit en katastrof för familjen Hoffman. Nu var det bara verkstaden med repslagarehjulet som fattat eld. En eld som Hoffmans gesäller och lärpojkar lyckats släcka innan skadan blev till katastrof. Anna Christina hade vaknat i tid. Varför branden uppstått gick det aldrig att få något svar på. Hofmanns vackra villan låg i sluttningen upp mot Stadsparken. Familjen Hoffman hade köpt ett par tomter av ägaren, den vänlige stadsutvecklaren Hultenheim på Fredriksberg. Per Henric hade också vädrat den optimism som präglat köpingen några år före stadsprivilegierna. Han hade börjat i mindre skala vid Norra Långgatan. Men han ville komma närmare det Stor varvet. Här var ett ypperligt läge att bygga upp ett repslageri. Han utvecklade sin rörelse att även omfatta tillverkning av segel, här satt luftskräddare Engström och sydde och likade segel, innan han startade egen verksamhet invid Norra Skolan. Hoffman hade även några 6

8 duktiga blockmakare och gelbgjutare i sin tjänst. Skeppsvarven gav också arbete åt många fristående yrkesmän i staden. En vacker söndagseftermiddag plockade mormor ihop bullar och kakor och kaffe. Vi tog en promenad upp till Kvarnberget. Mormor hade hört talas om att skeppsmäklaren Hagström hade fått köpa en tomt av staden här uppe på Kvarnberget. Det var på platsen där kvarnen stått. Här skulle han bygga sitt Port Artur. Det var det år när den stora festen firades i staden. Återigen blickade de ut över hamnområdet. En hamndirektion var tillsatt av staden, nu såg man resultatet av deras möda. Här var en skön utblick över Skeppsbron och Södra kajen, som nu var klädd med granit som formats av skickliga stenhuggare vid stenbrotten i Vånevik. Och där som en skulptur står den fasta hamnkranen som tillverkats av lika skickliga arbetare vid mekaniska verkstan. De ser att Södra kajen med järnvägens stickspår går över de tomter som tidigare rymde Stora varvet och bröderna Gustaf och Fredrik Johanssons varv. Längre bort en ny hamn för fiskebåtar samt ett rymligt torg för saluhandel av fisk. Bakom en skog av master ser de att i området längst in i hamnen har samlats tre verkstäder och lika många stapelbäddar. Där lite längre ut på Norra sidan fanns en fartygsbädd som tillhörde Yttre varvet. I ett kom gesällerna eller lärpojkarna på skeppsvarven dragandes med gamla rep och trossar som vi arma stackare ska behöva repa upp till drev. På fattighuset i staden ryade arkitekten Vogt över alla stadens skeppsbyggmästare, kan de djävlarna inte lära sig att bygga vattentäta skutor. Här fick man sitta och repa drev dagarna i ända, drev för att täta nybyggena före sjösättning. Jag kan inte förstå varför jag hamnat här. Jag som ritat och gjort något som sätter bestående avtryck i staden. Han berättar att han börjat lite försiktigt med en trädgårdsanläggning i Stadsparken, med växthus och trädgårdsmästarbostad. Sedan hade präktiga stenhus och ett skolbygge följt. Bacchus har fört mig till fattighuset och fattigvårdsstyrelsen sätter inget värde på mitt arbete. Här ska snart bli en stad med allt som det medför. En magistrat skulle utses, en borgmästare anställas. Borgmästaren skulle ha en bostad och rådhusrätten ett rådhus. När borgmästare Dahlström trätt i tjänst fanns en vacker byggnad i stadens ägo. Det var Per Hasselqvists villa med utsökt läge med sin hänförande utsikt över Döderhultsviken som köpts in för detta ändamål. Villan var byggd under köpingstiden, nu krävdes en ombyggnad, en rådhussal rymdes i undervåningen och på övervåningen fick Dahlström sin tjänstebostad. Borgmästaren var anställd att inneha den dömande makten men också att både utveckla och förvalta den nya staden. Men var Dahlström vårt föredöme, vårt rättesnöre? Nej, det visades sig vare en för- 7

9 skingrare. I hast skulle en ny borgmästare anställas. Bertram Lindgren med sin maka Laura flyttade in i Rådhuset. Vid denna tid var Lindgren i färd med att bygga upp sin Ernemar gård. Nu blev det både ordning och utveckling. Nedanför rådshuset hade hamndirektionen anlagt en övre och en nedre terrass. För stadsbornas bekvämlighet hade en lång soffa byggts på den nedre terrassen. Här var det populärt att följa hamnlivet. Stadens ångbåtsflotta hade sina tilläggsplatser nedanför soffan och härifrån såg man till Blå Jungfrun och ännu längre vid klart väder. Nu kommer ångaren Jarl med en last folk och fä från Öland. Det ska bli kreatursmarknad på Norra Torget. Nu blir det muntert en stund, när kor, kalvar och grisar ska lossas. När Ölandsbönderna med stort besvär lyckats föra även den mest istadiga kviga den korta sträckan upp till Norra Torget, tog andra uppgifter vid. Några drog sig upp mot Salutorget för att göra nödvändiga inköp. Andra drog sig ner mot ölkrogarna vid hamnen. Krogarna låg som ett pärlband, där borta Hvite Björn och där inne på gården på andra sidan av Hamngatan låg Wasabryggeriet, där fanns också utskänkning. Därefter följde Schröders och längre bort på Skeppsbron följde Wijkströmskans och krogen Wega. Det skulle festas på kvällen innan marknadsdagen. Ölkrogarna hade öppet så länge det fanns kunder. Öl och brännvinn flödade och blev till elände för många. Några minns också ett annat skådespel. Värmen hade stannat i flera veckor, nu var den outhärdlig. Folket på Långa soffan hade sökt middagsskuggan och den lätta brisen. Någon 8

10 ropade, titta på Jungfrun. Det började med att Blå Jungfrun höjde sig flera meter över vattenytan för att därefter falla som en sten och försvinna under havsytan. I det ögonblicket uppenbarade sig den gamle krigaren Karl XII uppe i skyn över Jungfrun. En armé med över tjugotusen soldater i batalj med den ryska armén. Allt utspelades sig under några minuter framför de häpnade på Långa soffan. Om man ville ha sitt medborgerliga förtroende kvar berättade man inte vitt och brett att man upplevt denna hägring. Mekaniska verkstaden hade byggt sina arbetarbostäder där uppe på berget. Det där dockbolaget var en välsignelse. Några viktiga herrar hade börjat planera anläggandet av en torrdocka och skapa en modern mekanisk verkstad. Snart skulle seglen bytas ut mot ånga. Kampen med grannstäderna Kalmar och Västervik hade varit hård. Men tack vare sina nyvunna stadsrättigheter hade vår stad gått segrande ur striden. Han minns sin far som fått uppleva striden. Dockan hade byggts med hjälp att statsbidrag. Verkstadsbyggnaden var en vinkelbyggnad i korsvirke. I verkstan fanns gjuteri och smedja. Ett skeppsbyggnadshus för ångbåtar fanns också snart på plats. I femtio års tid hade Oskarshamn utvecklats. Befolkningen hade fördubblats flera gånger om under de femtio åren. Morfar var till åren kommen. Det var dags att gå iland. Men det fanns kraft kvar i kroppen. En dag mötte han Den lille grå, ja så kallade man Mekaniska Verkstadens chef. De kom att samtala om bygget av ångfartyget Jarl som ska ingå i stadens fartygsflotta. Av tradition fanns här ett nedärvt kunnande att konstruera och bygga välseglande fartyg allt från passagerarfartyg till lastångare. På verkstan hade tekniken att bygga fartyg utvecklats. Jarl var avsedd för transport av människor och djur mellan fastlandshamnarna och Öland. Vill du ha ett påhugg går det bra sa Den lille grå. En tidig morgon, så vacker så stilla. Morfars första dag på verkstan eller vid högtidligare tillfällen Oskarshamns Mekaniska verkstad och Skeppsdocka AB. En kort promenad på stigen från Tomtebo till ingången vid verkstadskontoret. Det var rena turen att morfar och mormor fått en lägenhet om ett rum och kök i Tomtebohusen. De som bodde i de dragiga och kalla husen på Gröndalsgatan, Klasehuset, Kaffesmälla och Blå huset, tyckte att de reveterade husen 9

11 som byggts där uppe på berget var rena herrskapshusen. Vatten indraget och kakelugnar i de trivsamma lägenheterna. Det var bostäder för de som hade sitt arbete på verkstan. Tidigare vid de mindre träskeppsvarven fanns inte arbete som räckte året om. Kanske ett kort påhugg när allt skulle ske inför vårseglationen. På verkstan var inkomsterna säkrare och de kunde också drygas ut genom husbehovsfiske. Var och varannan Gröndalare hade en egen båt och bod, för förvaring av fiskeutrustning och båtbränsle, ute vid Ernemarviken. Här var liv och rörelse på lördagseftermiddagar och söndagar. Där satt Karl Fabian med staffli och palett och målade en vy över viken. Han fångade en bild av skonaren Anna, som passerade på väg ut från hamnen. Karl Fabian Johansson var både konstnär och varvsarbetare. I helgen ska vi ut och pilka torsk i djupet norr om Furö. En vacker vårdag svängde jag in på nya ålderdomshemmet Solbackas parkering. I den långa korridoren satt flera av de äldre och språkade med varandra jag hälsade på fler stadsbor jag lärt känna. Snart kom jag fram till morfars dörr. Nu var gubben ensam sedan mormor lämnat honom. Visst var han dement men vissa stunder var han klar. Idag var en sådan klar dag. Jag frågade om vi skulle ta en tur till Badholmen för att ta en kopp kaffe. Redan innan kaffet serverades började han berätta om en utflykt för länge sen. Det var en söndag, min mor hade plockat ihop kaffe och bullar, började han. Vi skulle göra en utflykt, vi gick stigen från Tomtebo förbi verkstan. Väl uppe på Kvarnberget dukades kaffet fram och mor hade börjat berätta om en Hagström som skulle bygga sig ett fort på bergsklippan där den gamla väderkvarnen stått. Men hon berättade också om den skräckfyllda upplevelsen om hjulångaren Malmöhus jungfrutur. År 1882 byggde verkstan en hjulångare som fick namnen Malmöhus. Under provturen styrde befälhavaren kapten Norlin med säker hand hjulångaren förbi Klubbholmen och därifrån i riktning mot Blå Jungfrun. Ångaren var välkonstruerad och luxuöst inredd och klöv med lätthet och elegans havets vågor. Just när fartyget skulle återvända, hände det. Vatten började forsa in i aktersalongen. En mindre räddningsbåt gjordes loss och gick i sjön, detta räddade tio personer från en säker drunkningsdöd. Ångaren fortsatte färden en kort stund medan de ombordvarande, förlamade av fasa stirrade efter dem som lyckats ta sig i räddningsbåten. Därefter restes fartygets för upp i höjden och i samma stund forsade vatten in i ångpannan och någon minut därefter syntes inga spår av fartyget. För de som överlevde väntade en skräckfylld hemfärd. Först en rodd till Vållö och mot fastlandet. Därefter tog en plågsam fotvandring vid. Under hemfärden inträffade en händelse som upprörde hela landet. Komna till egendomen Nygård nekades de nerkylda och uthungriga att köpa bröd. De hänvisades till gästgivargården i Påskallavik. De som omkommit vid olyckan 10

12 var till största delen familjefäder, tjugosju barn blev faderslösa. I landet sattes en insamling igång för att lindra nöden bland de efterlevande. Olyckan blev en ekonomisk katastrof för verkstan eftersom fartyget inte var försäkrat och rederiet Skånska kusten inte övertagit ägandet av Malmöhus. Minnet av denna fartygskatastrofs offer levde kvar länge i stadsbornas hjärtan. Från vårt fönsterbord på Badholmen kunde vi se Hagströms vackra byggnad, den hade fått namn efter en krigsskådeplats lång borta i Asien, Port Arthur. Men han hade också annat att berätta om från sin barndomstid. Han kom att minnas när borgmästarens grabb var simskolelärare och pekade ut mot Muddern och platsen där det en gång fanns ett kallbadhus. Det var där han tagit sina första simtag. Nu var hela området utfyllt och på den plats där det gamla varmbadhuset stod fanns nu Hamnens hus. Men de klaraste minnena började växa fram när vi började prata om varvet, han minns att när han var gammal nog fick han gå med mat till sin pappa som var dockmästare på varvet. Han hade följt utvecklingen och förändringar på varvsområdet och minns särskilt när bygget av verkstad nummer fjorton pågick som bäst. Det skulle bli varvets och stans största byggnad talet var Oskarshamns Varv AB:s guldålder. Länets största arbetsplats. Nästan 1500 anställda och en mängd underentreprenörer. Ett drygt 40-tal fartyg lämnade varvets stapelbäddar. Det var lastmotorfartyg och några passagerarefartyg men även trålare, isbrytare, och landstigningsfartyg, minutläggningsfartyg, minsvepare och jagare för Kungliga Marinförvaltningen. Varvet fick ett allt större internationellt anseende. Förutom svenska rederier och rederier i de nordiska länderna fanns även beställningar från Sovjetunionen och Polen i varvets orderböcker. Men det var inte bara nybyggen, även på reparationssidan var verksamheten stor. Vid slutet av 1950-talet planerade varvledningen att öka varvets kapacitet genom att anlägga Europas största flytdocka vid Ernemarviken. Förhandlingar pågick med de styrande i staden om att köpa in Ernemarviken och marken däromkring. Men sedan kom 60-talskrisen för den svenska varvsrörelsen och för Oskarshamns del betydde det att orderböckerna blev tunnare och tunnare och 1962 varslades 200 anställda om uppsägning och det bittra slutat kom år Vid den breda och djupa Döderhultsviken har konsten att bygga vackra och välseglande fartyg utvecklats till en djupt rotad tradition. Varvsverksamheten har bitit sig fast. En ny varvsepok tog vid, två bröder från Tjörn startade upp varvsrörelsen på nytt. Många sysselsattes och de 11

13 största fartygen som byggts i Oskarshamn och på ostkusten kom till under Tjörnbrödernas tid i Oskarshamn. Nästa varvsägare inriktade produktionen på nybyggen av aluminiumbåtar. Än idag finns det verksamhet på varvsområdet. Senaste, jag vill inte säga sista, fartygsbygget lämnade stapelbädden En ledig dag gick jag förbi Stadshuset, tog trappan upp till Långa soffan. Jag tittade mot varvsområdet och Kvarnberget där den gamla mjölkvarnen fanns en gång. Kom att tänka på min anfader. Han som kom inseglande som matros på skonerten Maja från Brantevik. Om han fått uppleva den breda och djupa Döderhultsviken idag hade han naturligtvis, redan när han passerat Klubb, sett de stora förändringarna i hamnområdet. Hela norra sidan av Döderhultsviken har genomgått en total förvandling. De nya kajerna på Norra sidan hade byggts utanför alla holmar och skär. Han hade blivit imponerad av Oceankajen med elva meters djup och de höga mobila kranarna. Månskensviken var igenfylld. Samma öde hade mött torrdockan och på platsen för den gamla mjölkvarnen fanns en vacker byggnad, Port Artur. Längre in i hamnen hade han upptäck att den gamla köpingen hade utvecklats till en modern stad. Skeppsbron med sina vackra byggnader och på Garnholmen som hade blivit Badholmen fanns en ny restaurang. På hans tid fanns en badanstalt på holmen. Hela hamnområdet sjuder nu av liv. På kopparverkstomten har en stor modern och till formen tilltalande byggnad uppförts. Det är den nya färjeterminalen som välkomnar resenärerna och godset till Gotland och Baltikum. Efter den stora saneringen av föroreningar har det åter blivit badbart vatten i inre hamnen. Nedanför de nybyggda bostadshusen på området för den gamla färjeterminalen har det skapats en badplats som blivit mer och mer populär och den gamla torrdockan nedanför Port Artur har åter frilagts och är nu småbåtshamn. I hamnområdet upphör aldrig utveckling och förändring. 12

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

I SKOLAN PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum I SKOLAN PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket.

Husen. Lumphuset är fortfarande en del av pappersbruket. Vad finns det egentligen att se i en bruksmiljö? En hel del gamla hus, men vad kan de berätta? Många av husen har spännande namn. Vad är till exempel en Kölna och ett spruthus? Här kan du bland annat läsa

Läs mer

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam

När det våras skickar jag till dig. ... frånamsterdam När det våras skickar jag till dig... frånamsterdam. Jag ska skicka varje dag till dig... frånamsterdam Vad tar ni för...där i fönstret? Med svansen i vädret så stolt. Vad tar ni för...där i fönstret?

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar.

Så byggde man förr. Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Så byggde man förr Mårten Sjöbeck vid ängsladan som numera finns på Fredriksdal museer och trädgårdar. Att söka i landskapet I denna handledning möter du Mårten Sjöbeck och tre av de byggnader han inventerade,

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling

FAKTABLAD K13. Vasa hamns historia och utveckling Tema 5. Kultur FAKTABLAD. Vasa hamns historia och utveckling Ända sedan förkristen tid har folk varit bosatta vid kusten i det område där Vasa stad och Korsholms kommun nu finns, och idkat handel och sjöfart.

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Josefine Ottesen Boken handlar om: Boken är en grekisk saga, som handlar om den grekiske pojken Teseus. Han börjar bli tillräckligt gammal, för att lämna sin mamma och morfar. Han vill

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

Först var skog och vatten

Först var skog och vatten Först var skog och vatten Värnamobygden är vacker, med gröna skogar, stilla sjöar och livliga vattendrag. De milsvida åkrarna är dock få, magra och karga jordar har lagt sten på bondens bördor. Skogen

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder

Ärligt gods. varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö i töväder q Ärligt gods varar länge och ökar sig, orättfärdigt försmälter som snö ä i töväder Sagan är satt med typsnittet Odense, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt

Läs mer

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata

Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåaregatan Wilhelmina Skoghs gata Sjåare Sjåare är ett äldre namn för hamnarbetare. Ordet kommer från nederländskans sjouwen som betyder slita hårt eller släpa. På tyska kallas sjåare Schauermann. Nu

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet.

Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. Vi räddar liv till sjöss. Om att testamentera till Sjöräddningssällskapet. S jöräddningssällskapet är en ideell förening som är helt beroende av medlemsavgifter, gåvor och donationer. Vår uppgift är att

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika

RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika RÖdens kartongskola hade varit stängd länge. Dels hade hans elever tröttnat på att lära sig hundsaker, dels orkade han inte slicka läroböckerna lika noga längre. Och sedan Pricknallen flyttat in fanns

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

historien om jaktvillans resa nedför berget

historien om jaktvillans resa nedför berget historien om jaktvillans resa nedför berget Det var en gång... Runt förra sekelskiftet var jakt och friluftsliv mycket populärt bland överklassen. På den tiden var Åre en kurort. Högsäsong var sommartid

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt.

26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 26 nya bostadsrättslägenheter på Varvsholmen. En ö med nära till allt. 1 Många har redan hittat sina drömmars boende Nu finns 26 nya chanser på Varvsholmen! Varvsholmen är en unik plats som erbjuder ett

Läs mer

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934.

Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Min första sommar i Havsnäs, av Birger Källberg 1934. Runt Ursvattnet sommaren 1934 har jag många trevliga minnen ifrån. Vintern 1934 kom jag att hamna i Jämtland. Jag skulle hit och hålla en fortsättningsskolkurs

Läs mer

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet,

hela samhället i fråga där allt detta är beläget måste ju anses oförlåtligt. När man väl insett att man passerat allt med god hastighet, Janne Hylander berättar, i ord och bild, festligt och personligt om sitt mest älskade Flygande flygevenemang. Tack Janne. Kul att få uppleva det genom dina ögon. Dala-Järna 2009. Full rulle och gasen i

Läs mer

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK

World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK T/T WORLD XANADU World Xanadu B NO FOR UNIT B 4273 TYPE OF DESIGNATION APL45, APMK Builder: Sumitomo Shipyard year 1974 Owner: World Wide Shipping Hong Kong Turbintankern World Xanadu ankom i april år

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006

Publicerat med tillstånd Stora boken om Sandvargen Text Åsa Lind Rabén & Sjögren 2006 Zackarina bodde i ett hus vid havet med sin mamma och sin pappa. Utanför huset växte två björkar, och mellan dem hängde en hängmatta. Just i dag var hängmattan ett sjörövarskepp, och på det skeppet var

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h

l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h under tiden l á s z l ó v i l l á n y i ö v e r s ä t t n i n g o c h e f t e r o r d a v d a n i e l g u s t a f s s o n p e c h h:ström Text & Kultur Skolgatan 41 903 27 Umeå forlag.hstrom.se forlag@hstrom.nu

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär

Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär Stockholms-Tidningen Onsdagen den 30 augusti 1950 MILITÄRBÅT I DJUPET Elva simmade 800 meter till räddningen på ödeskär GÖTEBORG 29 aug. - (ST) Nio,unga kustartillerister från KA 4, i Göteborg är borta

Läs mer

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska

SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska Sida 60 SKOLHUSET Skolsalarna förvandlades till ett ljust hem för en stor familj. Inspirationen till inredningen kom från Marocko. Och det vackra, gotländska stenlandskapet. T E X T O C H F OTO A N N A

Läs mer

Egnahemsområdet Negerbyn

Egnahemsområdet Negerbyn BOENDETS MILJÖER Egnahemsområdet Negerbyn En dokumentation inom projektet Retro Nossebro 2010-2012 Projektet finaniseras av NEGERBYN Bostadsbebyggelsen öster om Necks mekaniska verkstäder i Nossebro kallas

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest)

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Så kom den äntligen, min drömgädda! Det hela började på ett rödingpass i en båt ute på vättern, där vi så när som på avfärdstid spikade en helg tillägnad norra vätterns

Läs mer

Detta brev kommer att handla om resan till Alanya o våra barnbarn som kom till Alanya.

Detta brev kommer att handla om resan till Alanya o våra barnbarn som kom till Alanya. Resebrev nr 4, 2013 Besök av familjen Blom-Frid. Detta brev kommer att handla om resan till Alanya o våra barnbarn som kom till Alanya. Efter Göceks skärgård väster ut tog vi oss åter öster ut förbi Finike

Läs mer

En resa till landet ANNORLUNDA.

En resa till landet ANNORLUNDA. En resa till landet ANNORLUNDA. 26 medlemmar av SPF Borlänge har nyligen företagit en 5-dagars resa till Island. Avresa en söndag morgon i maj med buss från Borlänge till Hofors där medlemmar av PRO på

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

BARN, BAD OCH VAtten.

BARN, BAD OCH VAtten. BARN, BAD OCH VAtten. ingen ska drunkna Varje år drunknar nio barn i Sverige. Många av olyckorna i vatten händer nära barnens hem. Alla vuxna tänker inte på att det kan finnas farliga platser för barn

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

PÅ MUSEET PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum

PÅ MUSEET PÅ EGEN HAND. Skolmaterial från Marinmuseum PÅ MUSEET PÅ EGEN HAND Skolmaterial från Marinmuseum Örlogsstaden Karlskrona och Marinmuseum Karlskrona var i flera hundra år en viktig plats för Sveriges flotta, den del av militären som har ansvar för

Läs mer

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla

Hjälp min planet Coco håller på att dö ut. Korvgubbarna har startat krig Kom så fort du kan från Tekla Kapitel 1 Hej jag heter Albert och är 8 år. Jag går på Albertskolan i Göteborg. Min fröken heter Inga hon är sträng. Men jag gillar henne ändå. Mina nya klasskompisar sa att det finns en magisk dörr på

Läs mer

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896.

Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. 170 Tackel. Illustration av J Hägg ur Lärobok i sjömanskap, Vilhelm Linder, 1896. kapitel 14. mälarens båtklubbar a ö 171 14. MÄLARENS BÅTKLUBBAR A Ö Detta kapitel är en sammanställning av fakta avseende

Läs mer

Kapitel 1 Kalle och polarna!

Kapitel 1 Kalle och polarna! Innehållsförteckning Kapitel 1 Kalle och polarna s.1 Kapitel 2 Sommarlovet är slut s.3 Kapitel 3 Krossat fönster s.5 Kapitel 4 Planen s.7 Kapitel 5 Fel person s.9 Kapitel 6 Tjuven är fast s.11 Kapitel

Läs mer

Facit Språkvägen. för sfi kurs D

Facit Språkvägen. för sfi kurs D Facit Språkvägen för sfi kurs D Kapitel 1 Insändare 1 Den har skrivits av en person som bor i Tallbogård. 2 Han vill framföra att han tycker att det är fel av kommunen att bygga en väg rakt igenom parken

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans

Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Orust förhistoria Innehåll: Leva tillsammans, Diskutera och arbeta vidare, Quiz vad har jag lärt mig? Leva tillsammans Människan har historisk sett alltid levt tillsamman i mindre eller i större grupper

Läs mer

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010

Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 1(6) Transportstyrelsen: Sjöfartsavdelningen informerar 2/2010 Transportstyrelsens sjöfartsavdelning (tidigare Sjöfartsinspektionen) distribuerar med viss regelbundenhet angelägna meddelanden och budskap

Läs mer

Babysång Öppna förskolan Sävsjö

Babysång Öppna förskolan Sävsjö Babysång Öppna förskolan Sävsjö 1. Hej, hej på dej Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n. Hej, hej på dej, hej, hej på dej, jag kan klappa händerna hela da n 2. Jag kan klappa

Läs mer

En resa på livets kanal

En resa på livets kanal En resa på livets kanal (Friluftsgudstjänst i hamnen) Av: Johannes Djerf Det här är ju en dag som för många handlar om vatten och båtar, vilket jag tycker är väldigt härligt. Men jag ska ändå börja med

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan

Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Att hyra: Kontorslokal med karaktär i Gamla stan Statens fastighetsverk hyr ut en kontorslokal med härlig atmosfär på Svartmangatan 9 i Gamla stan i Stockholm. Lokalen ligger i hjärtat av ön men på en

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Besök i Norrrköpings konstmuseum

Besök i Norrrköpings konstmuseum ÅRSKALENDER 2011 1 Besök i Norrrköpings konstmuseum Den 13 april besökte vi Norrköpings Konstmuseum, som visade en utställning av konstnären Karl Axel Pehrson Med naturen som utgångspunkt kombinerat med

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13

Visionen om BROHUSPARK. -en park för dina sinnen 2012-01-13 Visionen om BROHUSPARK -en park för dina sinnen 2012-01-13 N Helsingborg Landskrona Lund BROHUSPARK Lomma Alnarp Brohusparks placering 2 Malmö Köpenhamn Vår vision I en stor ny stadsomvandling kommer de

Läs mer

For information in English: www.dalagard.eu

For information in English: www.dalagard.eu 2013 For information in English: www.dalagard.eu Välkommen till Dalagård Dalagård är en nybyggd småskalig konferensanläggning, mitt i naturen. Den fungerar lika bra för privat boende, som för företag.

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer