Kommunfullmäktige Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Tyresö"

Transkript

1 (1497) Andreas Jonsson, 33, Kommunalråd, Mitt mål är att fortsätta driva valfrihetsreformer och styra verksamheten med resultat- och kundnöjdhetsmål. Färre beslut i nämnder och fullmäktige innebär att fler beslut kan tas av tyresöborna själva. är en kommun för alla med bostadsområden med olika kvaliteter. Från stora naturtomter i öster till små naturtomter med stora hus i Strand till stadsliknande miljö i nya centrum. I Trollbäcken finns stora villaområden, några med utsikt över Drevviken. Att bevara dessa skillnader gör attraktivt för fler. (188) Ann-Christin Svensson, 54, Kommunalråd, Mitt politiska engagemang bottnar i en stark tro på att människor kan själva. Människors frihet, och möjligheter att själva forma sina liv och sina drömmar måste alltid vara viktigare än politiska och byråkratiska system. Den här mandatperioden har inneburit nya utmaningar för mig, jag är kommunalråd med ansvar för Barn- och utbildningsnämnden i. Ett mycket viktigt uppdrag som jag ställer mig ödmjuk inför. Genom att vara ute i s verksamheter, lyssna och samtala ges bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare. För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna. (1175) Annika Henningsson, 47, Ekonomisk rådgivare, Jag vill arbeta för en fortsatt positiv utveckling för kommun, där alla kommuninnevånare känner sig involverade i våra strävanden och stolta över sin hemkommun. (2253) Björn Kangas, 37, Fastighetsmäklare, (201) Bo Jakobsen, 64, vd, Som moderat har jag ett speciellt intresse i utbildningsfrågor, främst inom gymnasiet. Det är språngbrädan ut i livet och därför så oerhört viktigt. Det fria valet av skola och utbildning är viktigt även om jag personligen inte tycker att vinstintresset skall gå först utan elevernas rätt till en bra utbildning. Jag arbetar för att introduktionen till gymnasiet borde vara mycket mer naturlig i 8'an och 9'an och mer prioriterade. Vi ser alldeles för många som går 4 år i gymnasiet, då ofta beroende på felaktigt val till första året. Detta blir väldigt kostsamt för kommunerna då skolpengen endast är för 3 år så kommunen måste betala för fjärde året. K24 1(9)

2 (2211) Caroline de Wendel, 30, Projektkoordinator, (1030) Christer Flodfält, 53,, (965) Dick Bengtson, 55, Företagare, Jag söker väljarnas fortsatta mandat för att fortsätta utveckla på ett klimatsmart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. ska vara ett attraktivt val för den som söker ett boende nära naturen med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Under mandatperioden vill jag särskilt arbeta för: - En satsning för att öka folkhälsan i kommunen - Att utveckla Albyområdet till en mötesplats för alla åldrar året runt - Bättre tvärförbindelser med buss både inom och till våra grannkommuner - En fortsatt satsning på barn och ungdom med funktionsnedsättning - Skapa fler spontanidrottsplatser i våra bostadsområden - En satsning på ridsporten - Ett mer aktivt stöd till det småskaliga näringslivet - Ett välskött och ekonomisk stabilt Bostäder Dessutom vill jag fortsätta stödet till barn- och ungdomsidrotten genom en bibehållen nolltaxa för dessa grupper. Jag kommer aktivt motarbeta alla förslag till en tunnelbana till. (2319) Eric Jelmhag, 55, Entreprenör, Internationellt och kulturellt erfaren ledare med gedigen kunskap om hur man bygger och utvecklar framgångsrika verksamheter. Mina främsta styrkor är att jag av naturen är en prestigelös uppfinningsrik och kreativ person som har väldigt lätt för att kommunicera och skapa engagemang runt i de organisationer och verksamheter jag är satt att leda och utveckla. (2512) Eric Olm, 33, PhD, Jag arbetar med rekrytering av professorer och lektorer vid Karolinska Institutet men är i grunden biolog och doktor inom medicinsk vetenskap. Jag bor sedan 3 år med fru och två barn nära naturen i östra. Mina politiska ambitioner kan härledas till att jag nu kommit att se som mitt hem. Jag vill därför också ta mitt samhällsansvar samt vara med och påverka i vilken riktning kommunen ska utvecklas, inte minst för mina barns skull. Jag vill verka för en liberal politik i meningen tolerans, jämlikhet och individuell frihet, utan att för den sakens skull glömma bort det sociala ansvaret för människor som behöver stöd. Samtliga samhällsfrågor är av vikt, dock är en välskött skola och natur/miljö högt prioriterade områden för mig. Jag hoppas med mitt engagemang kunna bidra till att föra kommunen i en positiv riktning. K24 2(9)

3 (660) Erkki Vesa, 65, Målare, Är 65 år heter Erkki Vesa och har arbetat som målare både som anstäld målare arbetsledare och egenföretagare. Har arbetat politiskt i kommunen de senaste två valperioderna med flera politska uppdrag bla kommunfullmäktige byggnadsnämd och södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, har även styrelseuppdrag i moderaterna som kampanj och valledare, har även ett brinnande intresse för frilufts och idrottsfrågor samt utvecklingen av bostads och företagsklimatet i kommunen. (167) Fredrik Saweståhl, 36, Kommunalråd, Är sedan 2009 kommunstyrelsens ordförande, vilket är en inspirerande utmaning. Har lagt fokus på att höja s miljöprofil, att få på plats den nya styrprocessen och skapa ett långsiktigt sätt att leda och ta ansvar för. Andra fokusfrågor är ökad valfrihet och den omfattande centrumutvecklingen med mål att gå från förort till en modern och öppen stadsmiljö. Jobbar för att förverkliga visionen att göra till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen att leva och bo. Jag vill ytterligare utveckla valfrihet och mångfald i, ha ett tydligt fokus på kunskap i skolan, ett hållbart samhälle och högt tempo i stadsbyggnadspolitiken. Ett med plats för fler människor är ett bättre. Jag hoppas på ditt stöd för en fortsatt positiv utveckling. Jag har även uppdrag i landstinget som jag hoppas fortsätta med och är förbundsordförande för Öppna Moderater? Moderaternas hbt-förbund. Ägnar en del fritid åt att spela handboll. (455) Gerd Dufberg, 69, Specialmatkokerska, Pensionär, Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor samt ersättare i Socialutskottet och Valnämnden. Jag vill se till den lilla människan. Känner stort engagemang för barn och ungdom, de ska kunna få ha en lugn och bra tillvaro i sin uppväxt. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha bra boenden och tillgängligheter, som ger värdighet och livskvalité i livet. Alla med hjälpbehov ska kunna lita på att få hjälp av kunnig och utbildad personal. Alltid hög kvalité på de tjänster som levereras, från alla leverantörer av vård. En omsorg i framkant. Intressen: Släktforskning och de egna rötternas ursprung. (2225) Gisela Wilkens, 53, lärare, Min kreativitet har varit en stor tillgång i mitt arbete, jag ser lätt möjligheter. Har lätt för att knyta kontakter, och min vänkrets har bredd. Jag tycker att det är viktigt att vara ärlig, rättfram och "openminded" Moralfrågor intresserar, likaså Kirkegaard. Har alltid ett skrivprojekt på gång, liksom något för händerna. Jag lever ett sunt liv, och har nära till skrattet. Jag beskrivs som lugn, själv vill jag tillföra att jag har stort tålamod. I min kropp bor både den praktiska och teoretiska eldsjälen som med tiden lärt mig att värdera vad som är värt insatsen. Av våra politiker, så är det Anders Borg som gör största intrycket på mig. När vi besökte riksdagen och lyssnade på allt intressant som Sofia Arkelsten berättade om, kände jag nyfikenheten komma, hon inspirerade mig. Jag vill vara tydlig med att det är sakfrågor som skall lyftas fram i debatter, det är då det lyfter. Politik har alltid intresserat mig, det omsluter oss. (2212) Gunilla Johansson, 49, Försäkringstjänsteman, Min yrkeskarriär startade som ung inom polisen men sedan 25 år arbetar jag med ersättningsrätt. Jag är gift med Peter, egen företagare och barnen är utflugna. Jag är livsutbildad och mina erfarenheter och breda kompetens kommer att vara till stor nytta i det politiska arbetet. Jag är målinriktad och är inte rädd för att ta plats, ganska orädd och har en stark vilja, men samtidigt ödmjuk och jag vill vara påläst. Jag kandiderar för att kunna påverka såväl de mindre som de stora frågorna, vår framtid. Hjärtefrågor: skola/utbildning, bostad och arbetsfrågor. För mig är det viktigt att man ser lösningar före problem och att ständigt sträva efter förbättringar och beakta olika livsvillkor och förutsättningar. Mitt motto: Lägg energi och engagemang på det som går att påverka och förändra och se alltid nya möjligheter. Politisk viljeinriktning: Att helhjärtat arbeta för en fortsatt positiv moderat ledning och utveckling. K24 3(9)

4 (1425) Ida Antonsson, 37, Controller, Jag vill fortsätta att verka för att stärka individens och familjens frihet. Mångfalld, likabehandling och valfrihet är frågor som står mig nära. Med fokus på ekonomi och verksamhetsuppföljning finns goda möjligheter till låg skatt, hög effektivitet och god kvalitet. Inom framtidens äldreomsorg finns många utmaningar. Vi behöver tänka utanför boxen, mer inovationer och tekniska lösningar. Barnen är våran framtid. Skolan ska bygga på kunskap där våra lärare är experterna och har vårt förtroende. Fortsatt arbete med "en skola för var och en" där alla elever har rätt till kunskap och gemenskap. (1317) Jenny Jonsson, 42, Fritidsledare, Uppvuxen i Nacka och, numera bosatt här sedan sju år tillbaka. Fritidsledare och ensamstående mamma. Engagerad på ridskolan och med stort idrottsintresse. Invald sedan förra valet. Brinner främst för skola/förskola, social verksamhet, fritid och äldrevård. Intresserad av att vi skall ha en väl fungerande boendemarknad med stor valfrihet samt bra kommunikationer. Att vi skall vara en attraktiv kommun för både boende och företag. (2554) Jesper Lithman, 39, Civilekonom, Hej! Jag kandiderar till Kommunfullmäktige därför att jag har en liten dotter och alldeles strax en till och jag vill att de ska gå i en skola med höga skolresultat och som står sig väl i jämförelse med vilken annan skola som helst. I dagsläget så har vi inte den skolan i. Som jag ser det, så har jag nu 5år på mig att bidra till att kommunens skolresultat når dit. Mer resurser är nödvändigt och jag tror att jag kan lämna ett bidrag när det gäller att hitta tillfällen där det går att öka samverkan mellan länets kommuner och på så vis minska kostnaderna för den kommunala verksamheten. Min kompetens kan förhoppningsvis även förstärka kommunfullmäktiges samlade kompetens när det gäller värderingar och utvärderingar av kommunens investeringar och finansiella transaktioner och på så sätt frigöra resurser till skolan och andra kommunala angelägenheter. (1350) Johan Engström, 41, Projektledare, Jag värnar om barn och unga. Vi måste ge dem de bästa förutsättningar på vägen till vuxenvärlden. Barn och unga har rätt till en bra grund i livet. Denna skapas i hemmet men skolan bidrar avsevärt till att lägga grunden för våra framtida generationer. Hur vill vi att samhället skall se ut framåt? Jag vill arbeta för att barn och unga skall ha en trygg, lärorik och minnesvärd skolgång. Lärarna skall ha en trygg arbetsmiljö och resurser måste sättas in när så behövs. Skolresultaten måste förbättras och insatser skall sättas in i tidigt skede för elever som behöver olika typer av stöd. Jag tror att det är mycket viktigt att läsningen prioriteras redan i unga år, då läsningen är nyckeln till att klara de flesta ämnena i skolan. Jag tycker att barn och unga måste bemötas med respekt och glädje. Vi skall ha tydliga regelverk i skolan så att elever och lärare, hem och skola kan fungera i samverkan. Först då kan beständiga resultat uppnås och ett samhälle med en höjd kunskapsnivå skapas. (2643) Julia Hedenström, 20, Student, Som ung och student vill jag när min utbildning är klar att det ska vara enkelt att komma in på arbetsmarknaden. Den otrygghet att inte få ett jobb, att inte veta om man kan försörja sig och att inte kunna flytta hemifrån som ungdomar känner är destruktivt. Det är ingen bra start för unga människor att starta arbetslivet med arbetslöshet vilket kan få allvarliga konsekvenser. Jag vill jobba för att vi ska investera i unga människor och öppna upp arbetsmarknaden, det är ungdomarna som är vår framtid. Sedan 2006 har vi gjort mycket men det finns fortfarande förbättringar att göra för att skapa fler jobb. Vi kan inte vara nöjda med att så många ungdomar är utan jobb idag. Jag vill jobba för att skapa en bra start på livet när det gäller skola, arbete och bostäder för en tryggare framtid. K24 4(9)

5 (2134) Kaj Runelund, 57, Varumärkesstrateg, (1837) Karin Sandberg, 46, Lärare, Jag har bott i i närmare 20 år, innan dess tillbringade familjen all ledig tid i sommarstugan ute på Dyvik. I mitt yrkesliv som lärare i socialtjänsten under 10 år har jag många gånger sett hur viktigt samverkan är för att nå resultat, detta vill jag ta med mig. Jag vill bidra till att kommun fortsätter vara en kommun i tillväxt som ger invånarna möjlighet till försörjning och livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Genom att ha ett attraktivt företagsklimat och bra utbildning kan vi skapa en kommun som kan verka som föredöme. Invånarna är s främsta resurs. Genom att verka för fler hållbara arbetstillfällen skapar vi en bredare skattebas vilket gynnar medborgarna och Sverige. Som moderat politiker kan jag få möjligheten att påverka och förbättra medborgarnas vardag, ett uppdrag som jag skulle ta på största allvar. (2215) Klas Torstensson, 33, Ingenjör, Ingenjör med ekonomiskt sinne. Har etablerat familj i sedan drygt 2 år tillbaka. Kände att det nu var dags att återuppta ta den politiska ådra från min ungdom. Då det är nu med barn och hus etc som man vill vara med och påverka där man lever. Anser även att det behövs mer ingenjörer i politiken som kanske kan se på saker och ting med lite andra ögon samt att jag anser mig bra på att sätta mig in i andras åsikter/synpunkter vilket jag tror underlättar för att hitta en gemensam lösning. Framförallt skulle jag vilja vara med och påverka så att utvecklingen av V/A, vägar och byggnationer sker på ett klokt, effektivt och ekonomiskt sätt i generellt och i Östra i synnerhet. (2575) Lena Arvidsson, 55,, (116) Lillan Edberg, 75, Företagare, K24 5(9)

6 (1318) Liselotte Stjernfeldt, 42, Ekonom, Jag är dotter, har alltid bott här och gillar vårt! Naturen är ett av s kännetecken som jag tycker ska bevaras samtidigt som det ska vara möjligt att samspela med varsamt bostadsbyggande. Ordning och reda i ekonomin står högt på min agenda för endast då finns möjligheter att utveckla de kommunala angelägenheterna. Jag vill att vi har stor valfrihet med kvalité i kommunen vad gäller skola, vård och omsorg, du ska få möjligheten att välja det som passar dig bäst! En väl fungerande och samspelande infrastruktur ser jag som mycket viktigt. Givetvis är det av oerhörd vikt att kunskapsnivån i kommunen ökar och skolorna ges rätt förutsättningar att nå sina mål och eleverna når dit dem vill. Jag vill att småföretagandet ska bli enklare och ser ett stort värde i att det finns i då det skapar arbetstillfällen och berikar vår kommun med olika varor och tjänster. Får jag ditt förtroende ska jag företräda din röst och göra den hörd med ett stort engagemang från mig! (2195) Marianne Broberg, 63, Befraktare, Född och uppvuxen i Göteborg, med rötter i Skåne, kom jag till för mer än 30 år sedan, till en kommun jag direkt känt mig hemma i. Jag har förblivit trogen, sånär som på ett par år då jag provat stadsboende men återvänt till marken mina förfäder trampade för mer än 150 år sedan, har det visat sig. Mitt sjöfartsintresse härrör möjligen från båtsmannen i dåvarande båtsmanstorpet Trinntorpet, där min fars farmor föddes och levde sina första år. Min yrkesbana har kantats av närhet till sjöfarten om än från landbacken, och idag arbetar jag med sjöfart och logistik inom energibranschen och studerar för tillfället svensk sjöfartshistoria vid Stockholms Universitet. Som motvikt till intensiva arbetsdagar kopplar jag av med raska promenader eller lätta joggingturer som ger mig ny energi och så ofta som möjligt försöker jag hinna med ett jympapass. När kroppen fått sitt får själen sitt på biblioteket bland böcker, tidskrifter och magasin. Det är livskvalitet för mig. (1077) Martin Johem, 51, Senior Delivery Director, Jag vill verka för ett rättvist samhälle med utgångspunkt från individens möjligheter, behov och eget bidrag. Intresserad av strukturfrågor i form av infrastruktur och miljö med utgångspunkt från en teknisk bakgrund från studierna på KTH. Dessutom skola och fritid delvis för jag själv har två barn på 8 och 10 år men även pga en stark tro på individens kompetens är avgörande för möjligheterna i livet där grunden läggs i en skola med ambition och kunskapsfokus. Nuvarande förtroendeuppdrag är som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunstyrelsen (1187) Matilda Lundh, 47, Kriminalinspektör, Jag arbetar idag som kriminalinspektör på Söderortspolisen. Vid sidan av mitt ordinarie jobb är jag ordförande för Byggnadsnämnden i Kommun. Ett uppdrag som jag är delvis tjänstledig för från polisen. Jag är även ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i Miljö- och Stadsbyggnadsutskottet. Mitt uppdrag som ordförande för Byggnadsnämnden har gjort så att jag är mycket intresserad av stadsbyggnadsfrågorna och jag vill fortsätta arbetet för att Kommun ska bli den bästa kommunen i Stockholm att bo och leva i. Vi ska fortsätta att förtäta i de centrala delarna av kommunen och bevara naturen i ytterområdena. Jag är också mycket intresserad av skolfrågorna. Alla våra barn skall ses i skolan! Skolan ska anpassas efter varje individ, både de som behöver extra stöd samt de som är så duktiga så att de behöver extra utmaningar. En skola för alla. Ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat är trygghetsfrågorna. (1101) Mats Fält, 50, konsult, Jag vill fortsätta att bidra till utvecklingen av den moderata politiken i. Vi har kommit långt men mycket finns kvar att göra. Vi måste arbeta vidare med att kombinera trygghet och valfrihet inom vård och utbildning. Ökad valfrihet och ett större inslag av privata företag inom välfärd och skola ger bättre kvalitet och bidrar till att hålla kostnaderna under kontroll. Välfärd får kosta men varje utgift måste granskas. s höga skatt är ett problem när vi konkurrerar med andra kommuner om invånare och företag. Balansen mellan byggande och naturvärden är en svår fråga som måste hanteras varsamt. Här saknas enkla svar och en levande dialog med invånarna är mycket viktig. ska vara en kommun med god ekonomi, lägre skatt och hög standard på välfärd och skola. Det hindrar inte att vi också kan satsa nytt på fritid och kultur. Det kräver att vi fortsätter att arbeta med nya lösningar och ett nära samarbete med föreningsliv och företag. K24 6(9)

7 (1910) Michaela Stener, 36, Omprövare, Jag har bott här i i större delen av mitt liv. Jag är gift och har fyra barn och bor i radhus i Krusboda. Jag har sedan 2004 arbetat som omprövare på en arbetslöshetskassa. Innan dess arbetade jag som handläggare på samma arbetsplats samtidigt som jag avslutade mina studier på Juristlinjen på Stockholms universitet. Frågor som rör förskola/skola, barn och ungdomar och social omsorg är viktiga för mig. Även frågor kring rättsväsende, sjukvård och samhällsskydd är av intresse. (2619) Mikael Ebenholtz, 42, IT-chef, Varför jag bör vara en kandidat, är för att jag har många förmågor som skulle komma väl tillpass i ett politiskt uppdrag. Har arbetat i politiskt styrda organisationer i mer en 20år så jag tar med mig vetskapen om hur det är att vara tjänsteman i politiskt styrda organisationer. Jag har också varit fackligt aktiv i SKTF i 4år. Egenskaper som jag besitter är: Förmågan att lyssna, ödmjukhet, kunnig, lätt för att lära mig, social, målfokuserad, idérik, ledaregenskaper etc. Jag har påvisat mycket goda resultat under mina 5år som chef (kund, personal och ekonomi). Jag arbetar målstyrt och systematiskt för att ta mig till målet. Min vision är att har den högsta andelen av den arbetsförda befolkningen i arbete och den lägsta andel unga som står utanför ett arbete. Detta skapar en finansierasplattform så medför att har en stor möjlighet att bli den mest välfungerande kommunen i landet. (1486) Mikael Onegård, 34, Politisk sekreterare, (2567) Nicklas Åberg, 41, Lagerchef, Ursprungligen skåning, bott på Öland halva mitt liv, -bo sedan Fembarns-pappa, älskar att arbeta, har jobbat med sängar i 20 år, pendlar och jobbar i Kallhäll. Var MUF:are under gymnasietiden, röstat på Moderaterna sedan dess. Såg annons i Mitt i om utbildningen Framtidens Ledare och blev nyfiken och intresserad på vad jag själv kan bidra med till mitt fina. Är intresserad av personlig utveckling och en strävan att alltid bli bättre och vill göra samma sak för i moderat anda. Jag har en enorm tro på människans förmåga och inre drivkraft att skapa sig en bättre tillvaro för sig själv och andra genom att utföra det som är meningsfullt och roligt i livet. (2615) Olle Karlström, 54, Egen Företagare, Född och uppvuxen i Gubbängen. Somrarna har sedan barnsben spenderats i Björndalen ute på Brevikshalvön i. Där grundlades kärleken till. Har nu bott permanent i sedan Tjugosju år i Östra Strand tillsammans med mina tre fantastiska döttrar och min dåvarande fru Anna Steele som nu är riksdagsledamot. Nu sedan två år Trollbäcksbo tillsammans med min nya fru Ulla som är förskolechef i Haninge. Jag är egen företagare inom IT-branschen sedan Ägnar också mycket tid åt min post som ordförande i Företagarna. Jag brinner för frågor som har med småföretagande att göra och de villkor som råder. Jag älskar musik och konst och fuskar lite som trummis emellanåt. Övrig fritid får det gärna bli fiske och segling samt naturligtvis umgänge med trevliga människor. Då gärna över en bit god mat och ett gott glas vin. Min devis: Försök att njuta av livet! K24 7(9)

8 (1877) Peter Freij, 52, VD, (195) Peter Odelvall, 49, Småföretagare, Jag kandiderar för att kunna påverka och underlätta för alla småföretagare i kommunen. (752) Sonja Gustafsson, 62,, (1140) Susanne Sohlberg, 49, Hälsopedagog, Redovisningsassistent egen företagare, *Jag vill leva och bo i en attraktiv kommun med god livsmiljö. Där individens behov skall sättas i centrum och valfrihet skall vara en möjlighet. * Att genom engagemang i frågor som berör näringsliv, skola och ungdomar bidra till att hjälpa ungdomar att lättare komma in i arbetslivet eller kunna starta eget företagande. * Jag tror att alla människor har en egen inneboende kraft och politikens uppgift är att skapa ett samhälle där alla får möjlighet att växa och komma till sin rätt. Min tro på människors egenkraft och insikt om att vi alla är olika är grunden till mitt politiska engagemang. * Intresse för frågor som rör Rätt vård och omsorg i tid. Integrering av olika vårdformer i både privat och offentlig regi. Möjliggör att man får en snabbare rehabilitering och kan komma tillbaka snabbare och få en bättre livskvalitet. * Att alla ska ha möjlighet att klara sig på sin lön eller pension. (15) Sven A. Svennberg, 83, Professor, Presentation av verksamhetsområden Professor (em) Sven A. Svennberg, Egenföretagare Tidigare professor vid KTH, Byggnader och installationer, speciell inriktning på drift och underhåll SPECIALITETER: Energihushållning, värmeåtervinning Ekologi- och miljöfrågor ("3E" Energi, Ekonomi, Ekologi) Desinfektion av dricksvatten (Xinix AB, stabiliserad klordioxid) Solenergi för matlagning, vattendesinfektion och belysning, Tanzania Internationell standardisering (Kanaler, styrsystem, värmeväxlare) Teknisk terminologi inom energiområdet (Sv, Ty, Eng, Fr) Lönsamhetskalkyler för investeringar EXEMPEL PÅ UPPDRAG: Värmeåtervinningssystem för Krenholm väveri i Narva Effekt- och energiberäkningar för Cramo modulbyggnader Avgivning av flyktiga ämnen i byggnader, Byggforskningsrapport Senior advisor i Kina (ventilation, desinfektion av vatten), SIDA Airport Management, kurs i flygplatsadministration, miljöaspekter Motor med variabelt kompressionsförhållande K24 8(9)

9 (1173) Thomas Halvarsson, 48,, (2685) Ulrika Roselius, 40, Arbetsledare, Jag är en positiv och glad 3-barnsmamma, bosatt i Sofieberg. Är tjej från början, som valt att flytta hem efter år utomlands och år som innerstadsbo. Att få ge mina barn samma trygga uppväxt som jag själv fått var orsaken till att flytta åter till, samt närheten till familj och natur. Då jag har barn i olika åldrar intresserar jag mig för frågor rörande förskola/skola samt satsningar inom kultur och idrottsrörelsen för barn och unga. K24 9(9)

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019

Ett liberalt Eskilstuna. Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 1 2015 06 02 Ett liberalt Eskilstuna Folkpartiets strategiska plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 Folkpartiet Liberalernas förslag till strategisk plan för Eskilstuna kommun 2016-2019 överlämnas härmed

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet

1:e vice gruppledare. Försvarsutskottet :e vice gruppledare. Försvarsutskottet och Försvarsberedningen. En större osäkerhet i vårt närområde ska mötas med svenskt medlemskap i Nato. Försvarsförmågan ska gå före industrins intressen. Våra soldater

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE!

VÅRT ALTERNATIV STRÄNGNÄS KAN BÄTTRE! VÅRT ALTERNATIV S Ä N G N Ä R ST! E R T T Ä B N KA 1 Rent hus och öppna kort i Strängnäspolitiken Hej, jag heter Maria. Jag har levt det mesta av mitt liv utanför politiken som tandläkare och småföretagare.

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor så har du kommit helt rätt. Alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter

Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter Spira Assistans skapar Möjligheter Spira Assistans AB Org.nr 556815 4305 info@spiraassistans.se 040-15 66 85 2 Innehåll Presentation 5 Dina kontaktpersoner 10 Arbetsmiljö

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats!

Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats! Välkommen till Sveriges viktigaste mötesplats! sns Studieförbundet Näringsliv och Samhälle är en ideell förening med uppgift att bygga broar mellan forskare och beslutsfattare i politik, näringsliv och

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

90 stycken genskjutsintervjuer

90 stycken genskjutsintervjuer 90 stycken genskjutsintervjuer Studenter och personal på KTH Valhallavägen och KTH Södertälje. Gymnasieelever från: S:ta Ragnhildgymnasiet Täljegymnasiet i Södertälje samt Östra gymnasiet i Skogås och

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans

ANDERS ERIKSSON. Välkommen till Alter Assistans ANDERS ERIKSSON Vår organisation bygger på rörlighet och närhet, vi finns där vi behövs. Engagemang, mod, vilja och proffesionalism är våra ledord. Våra medarbetare och våra kunder är värdefulla. Som verksamhetsledare

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014

Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 Vad vi vill åstadkomma i Arboga under åren 2011-2014 I möjligheternas Arboga ska det finnas inspiration till nya idéer och ett klimat som får vårt näringsliv att trivas och växa. Vi socialdemokrater ska

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Introduktion för chefer i Orsa kommun

Introduktion för chefer i Orsa kommun Introduktion för chefer i Orsa kommun Välkommen som ny chef i Orsa kommun! En nyanställning är en stor investering och vi ska ta hand om den nyanställda på ett bra och genomtänkt sätt genom att ha en planerad

Läs mer

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot

Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Ja till framtiden! Jan Björklund, partiledare Liselott Hagberg, riksdagsledamot Riksdagen: Rösta på mig Viktiga frågor som jag vill arbeta med är Integration, jämställdhet, utbildning och socialafrågor.

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer