Kommunfullmäktige Tyresö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Tyresö"

Transkript

1 (1497) Andreas Jonsson, 33, Kommunalråd, Mitt mål är att fortsätta driva valfrihetsreformer och styra verksamheten med resultat- och kundnöjdhetsmål. Färre beslut i nämnder och fullmäktige innebär att fler beslut kan tas av tyresöborna själva. är en kommun för alla med bostadsområden med olika kvaliteter. Från stora naturtomter i öster till små naturtomter med stora hus i Strand till stadsliknande miljö i nya centrum. I Trollbäcken finns stora villaområden, några med utsikt över Drevviken. Att bevara dessa skillnader gör attraktivt för fler. (188) Ann-Christin Svensson, 54, Kommunalråd, Mitt politiska engagemang bottnar i en stark tro på att människor kan själva. Människors frihet, och möjligheter att själva forma sina liv och sina drömmar måste alltid vara viktigare än politiska och byråkratiska system. Den här mandatperioden har inneburit nya utmaningar för mig, jag är kommunalråd med ansvar för Barn- och utbildningsnämnden i. Ett mycket viktigt uppdrag som jag ställer mig ödmjuk inför. Genom att vara ute i s verksamheter, lyssna och samtala ges bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare. För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna. (1175) Annika Henningsson, 47, Ekonomisk rådgivare, Jag vill arbeta för en fortsatt positiv utveckling för kommun, där alla kommuninnevånare känner sig involverade i våra strävanden och stolta över sin hemkommun. (2253) Björn Kangas, 37, Fastighetsmäklare, (201) Bo Jakobsen, 64, vd, Som moderat har jag ett speciellt intresse i utbildningsfrågor, främst inom gymnasiet. Det är språngbrädan ut i livet och därför så oerhört viktigt. Det fria valet av skola och utbildning är viktigt även om jag personligen inte tycker att vinstintresset skall gå först utan elevernas rätt till en bra utbildning. Jag arbetar för att introduktionen till gymnasiet borde vara mycket mer naturlig i 8'an och 9'an och mer prioriterade. Vi ser alldeles för många som går 4 år i gymnasiet, då ofta beroende på felaktigt val till första året. Detta blir väldigt kostsamt för kommunerna då skolpengen endast är för 3 år så kommunen måste betala för fjärde året. K24 1(9)

2 (2211) Caroline de Wendel, 30, Projektkoordinator, (1030) Christer Flodfält, 53,, (965) Dick Bengtson, 55, Företagare, Jag söker väljarnas fortsatta mandat för att fortsätta utveckla på ett klimatsmart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. ska vara ett attraktivt val för den som söker ett boende nära naturen med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Under mandatperioden vill jag särskilt arbeta för: - En satsning för att öka folkhälsan i kommunen - Att utveckla Albyområdet till en mötesplats för alla åldrar året runt - Bättre tvärförbindelser med buss både inom och till våra grannkommuner - En fortsatt satsning på barn och ungdom med funktionsnedsättning - Skapa fler spontanidrottsplatser i våra bostadsområden - En satsning på ridsporten - Ett mer aktivt stöd till det småskaliga näringslivet - Ett välskött och ekonomisk stabilt Bostäder Dessutom vill jag fortsätta stödet till barn- och ungdomsidrotten genom en bibehållen nolltaxa för dessa grupper. Jag kommer aktivt motarbeta alla förslag till en tunnelbana till. (2319) Eric Jelmhag, 55, Entreprenör, Internationellt och kulturellt erfaren ledare med gedigen kunskap om hur man bygger och utvecklar framgångsrika verksamheter. Mina främsta styrkor är att jag av naturen är en prestigelös uppfinningsrik och kreativ person som har väldigt lätt för att kommunicera och skapa engagemang runt i de organisationer och verksamheter jag är satt att leda och utveckla. (2512) Eric Olm, 33, PhD, Jag arbetar med rekrytering av professorer och lektorer vid Karolinska Institutet men är i grunden biolog och doktor inom medicinsk vetenskap. Jag bor sedan 3 år med fru och två barn nära naturen i östra. Mina politiska ambitioner kan härledas till att jag nu kommit att se som mitt hem. Jag vill därför också ta mitt samhällsansvar samt vara med och påverka i vilken riktning kommunen ska utvecklas, inte minst för mina barns skull. Jag vill verka för en liberal politik i meningen tolerans, jämlikhet och individuell frihet, utan att för den sakens skull glömma bort det sociala ansvaret för människor som behöver stöd. Samtliga samhällsfrågor är av vikt, dock är en välskött skola och natur/miljö högt prioriterade områden för mig. Jag hoppas med mitt engagemang kunna bidra till att föra kommunen i en positiv riktning. K24 2(9)

3 (660) Erkki Vesa, 65, Målare, Är 65 år heter Erkki Vesa och har arbetat som målare både som anstäld målare arbetsledare och egenföretagare. Har arbetat politiskt i kommunen de senaste två valperioderna med flera politska uppdrag bla kommunfullmäktige byggnadsnämd och södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, har även styrelseuppdrag i moderaterna som kampanj och valledare, har även ett brinnande intresse för frilufts och idrottsfrågor samt utvecklingen av bostads och företagsklimatet i kommunen. (167) Fredrik Saweståhl, 36, Kommunalråd, Är sedan 2009 kommunstyrelsens ordförande, vilket är en inspirerande utmaning. Har lagt fokus på att höja s miljöprofil, att få på plats den nya styrprocessen och skapa ett långsiktigt sätt att leda och ta ansvar för. Andra fokusfrågor är ökad valfrihet och den omfattande centrumutvecklingen med mål att gå från förort till en modern och öppen stadsmiljö. Jobbar för att förverkliga visionen att göra till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen att leva och bo. Jag vill ytterligare utveckla valfrihet och mångfald i, ha ett tydligt fokus på kunskap i skolan, ett hållbart samhälle och högt tempo i stadsbyggnadspolitiken. Ett med plats för fler människor är ett bättre. Jag hoppas på ditt stöd för en fortsatt positiv utveckling. Jag har även uppdrag i landstinget som jag hoppas fortsätta med och är förbundsordförande för Öppna Moderater? Moderaternas hbt-förbund. Ägnar en del fritid åt att spela handboll. (455) Gerd Dufberg, 69, Specialmatkokerska, Pensionär, Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor samt ersättare i Socialutskottet och Valnämnden. Jag vill se till den lilla människan. Känner stort engagemang för barn och ungdom, de ska kunna få ha en lugn och bra tillvaro i sin uppväxt. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha bra boenden och tillgängligheter, som ger värdighet och livskvalité i livet. Alla med hjälpbehov ska kunna lita på att få hjälp av kunnig och utbildad personal. Alltid hög kvalité på de tjänster som levereras, från alla leverantörer av vård. En omsorg i framkant. Intressen: Släktforskning och de egna rötternas ursprung. (2225) Gisela Wilkens, 53, lärare, Min kreativitet har varit en stor tillgång i mitt arbete, jag ser lätt möjligheter. Har lätt för att knyta kontakter, och min vänkrets har bredd. Jag tycker att det är viktigt att vara ärlig, rättfram och "openminded" Moralfrågor intresserar, likaså Kirkegaard. Har alltid ett skrivprojekt på gång, liksom något för händerna. Jag lever ett sunt liv, och har nära till skrattet. Jag beskrivs som lugn, själv vill jag tillföra att jag har stort tålamod. I min kropp bor både den praktiska och teoretiska eldsjälen som med tiden lärt mig att värdera vad som är värt insatsen. Av våra politiker, så är det Anders Borg som gör största intrycket på mig. När vi besökte riksdagen och lyssnade på allt intressant som Sofia Arkelsten berättade om, kände jag nyfikenheten komma, hon inspirerade mig. Jag vill vara tydlig med att det är sakfrågor som skall lyftas fram i debatter, det är då det lyfter. Politik har alltid intresserat mig, det omsluter oss. (2212) Gunilla Johansson, 49, Försäkringstjänsteman, Min yrkeskarriär startade som ung inom polisen men sedan 25 år arbetar jag med ersättningsrätt. Jag är gift med Peter, egen företagare och barnen är utflugna. Jag är livsutbildad och mina erfarenheter och breda kompetens kommer att vara till stor nytta i det politiska arbetet. Jag är målinriktad och är inte rädd för att ta plats, ganska orädd och har en stark vilja, men samtidigt ödmjuk och jag vill vara påläst. Jag kandiderar för att kunna påverka såväl de mindre som de stora frågorna, vår framtid. Hjärtefrågor: skola/utbildning, bostad och arbetsfrågor. För mig är det viktigt att man ser lösningar före problem och att ständigt sträva efter förbättringar och beakta olika livsvillkor och förutsättningar. Mitt motto: Lägg energi och engagemang på det som går att påverka och förändra och se alltid nya möjligheter. Politisk viljeinriktning: Att helhjärtat arbeta för en fortsatt positiv moderat ledning och utveckling. K24 3(9)

4 (1425) Ida Antonsson, 37, Controller, Jag vill fortsätta att verka för att stärka individens och familjens frihet. Mångfalld, likabehandling och valfrihet är frågor som står mig nära. Med fokus på ekonomi och verksamhetsuppföljning finns goda möjligheter till låg skatt, hög effektivitet och god kvalitet. Inom framtidens äldreomsorg finns många utmaningar. Vi behöver tänka utanför boxen, mer inovationer och tekniska lösningar. Barnen är våran framtid. Skolan ska bygga på kunskap där våra lärare är experterna och har vårt förtroende. Fortsatt arbete med "en skola för var och en" där alla elever har rätt till kunskap och gemenskap. (1317) Jenny Jonsson, 42, Fritidsledare, Uppvuxen i Nacka och, numera bosatt här sedan sju år tillbaka. Fritidsledare och ensamstående mamma. Engagerad på ridskolan och med stort idrottsintresse. Invald sedan förra valet. Brinner främst för skola/förskola, social verksamhet, fritid och äldrevård. Intresserad av att vi skall ha en väl fungerande boendemarknad med stor valfrihet samt bra kommunikationer. Att vi skall vara en attraktiv kommun för både boende och företag. (2554) Jesper Lithman, 39, Civilekonom, Hej! Jag kandiderar till Kommunfullmäktige därför att jag har en liten dotter och alldeles strax en till och jag vill att de ska gå i en skola med höga skolresultat och som står sig väl i jämförelse med vilken annan skola som helst. I dagsläget så har vi inte den skolan i. Som jag ser det, så har jag nu 5år på mig att bidra till att kommunens skolresultat når dit. Mer resurser är nödvändigt och jag tror att jag kan lämna ett bidrag när det gäller att hitta tillfällen där det går att öka samverkan mellan länets kommuner och på så vis minska kostnaderna för den kommunala verksamheten. Min kompetens kan förhoppningsvis även förstärka kommunfullmäktiges samlade kompetens när det gäller värderingar och utvärderingar av kommunens investeringar och finansiella transaktioner och på så sätt frigöra resurser till skolan och andra kommunala angelägenheter. (1350) Johan Engström, 41, Projektledare, Jag värnar om barn och unga. Vi måste ge dem de bästa förutsättningar på vägen till vuxenvärlden. Barn och unga har rätt till en bra grund i livet. Denna skapas i hemmet men skolan bidrar avsevärt till att lägga grunden för våra framtida generationer. Hur vill vi att samhället skall se ut framåt? Jag vill arbeta för att barn och unga skall ha en trygg, lärorik och minnesvärd skolgång. Lärarna skall ha en trygg arbetsmiljö och resurser måste sättas in när så behövs. Skolresultaten måste förbättras och insatser skall sättas in i tidigt skede för elever som behöver olika typer av stöd. Jag tror att det är mycket viktigt att läsningen prioriteras redan i unga år, då läsningen är nyckeln till att klara de flesta ämnena i skolan. Jag tycker att barn och unga måste bemötas med respekt och glädje. Vi skall ha tydliga regelverk i skolan så att elever och lärare, hem och skola kan fungera i samverkan. Först då kan beständiga resultat uppnås och ett samhälle med en höjd kunskapsnivå skapas. (2643) Julia Hedenström, 20, Student, Som ung och student vill jag när min utbildning är klar att det ska vara enkelt att komma in på arbetsmarknaden. Den otrygghet att inte få ett jobb, att inte veta om man kan försörja sig och att inte kunna flytta hemifrån som ungdomar känner är destruktivt. Det är ingen bra start för unga människor att starta arbetslivet med arbetslöshet vilket kan få allvarliga konsekvenser. Jag vill jobba för att vi ska investera i unga människor och öppna upp arbetsmarknaden, det är ungdomarna som är vår framtid. Sedan 2006 har vi gjort mycket men det finns fortfarande förbättringar att göra för att skapa fler jobb. Vi kan inte vara nöjda med att så många ungdomar är utan jobb idag. Jag vill jobba för att skapa en bra start på livet när det gäller skola, arbete och bostäder för en tryggare framtid. K24 4(9)

5 (2134) Kaj Runelund, 57, Varumärkesstrateg, (1837) Karin Sandberg, 46, Lärare, Jag har bott i i närmare 20 år, innan dess tillbringade familjen all ledig tid i sommarstugan ute på Dyvik. I mitt yrkesliv som lärare i socialtjänsten under 10 år har jag många gånger sett hur viktigt samverkan är för att nå resultat, detta vill jag ta med mig. Jag vill bidra till att kommun fortsätter vara en kommun i tillväxt som ger invånarna möjlighet till försörjning och livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Genom att ha ett attraktivt företagsklimat och bra utbildning kan vi skapa en kommun som kan verka som föredöme. Invånarna är s främsta resurs. Genom att verka för fler hållbara arbetstillfällen skapar vi en bredare skattebas vilket gynnar medborgarna och Sverige. Som moderat politiker kan jag få möjligheten att påverka och förbättra medborgarnas vardag, ett uppdrag som jag skulle ta på största allvar. (2215) Klas Torstensson, 33, Ingenjör, Ingenjör med ekonomiskt sinne. Har etablerat familj i sedan drygt 2 år tillbaka. Kände att det nu var dags att återuppta ta den politiska ådra från min ungdom. Då det är nu med barn och hus etc som man vill vara med och påverka där man lever. Anser även att det behövs mer ingenjörer i politiken som kanske kan se på saker och ting med lite andra ögon samt att jag anser mig bra på att sätta mig in i andras åsikter/synpunkter vilket jag tror underlättar för att hitta en gemensam lösning. Framförallt skulle jag vilja vara med och påverka så att utvecklingen av V/A, vägar och byggnationer sker på ett klokt, effektivt och ekonomiskt sätt i generellt och i Östra i synnerhet. (2575) Lena Arvidsson, 55,, (116) Lillan Edberg, 75, Företagare, K24 5(9)

6 (1318) Liselotte Stjernfeldt, 42, Ekonom, Jag är dotter, har alltid bott här och gillar vårt! Naturen är ett av s kännetecken som jag tycker ska bevaras samtidigt som det ska vara möjligt att samspela med varsamt bostadsbyggande. Ordning och reda i ekonomin står högt på min agenda för endast då finns möjligheter att utveckla de kommunala angelägenheterna. Jag vill att vi har stor valfrihet med kvalité i kommunen vad gäller skola, vård och omsorg, du ska få möjligheten att välja det som passar dig bäst! En väl fungerande och samspelande infrastruktur ser jag som mycket viktigt. Givetvis är det av oerhörd vikt att kunskapsnivån i kommunen ökar och skolorna ges rätt förutsättningar att nå sina mål och eleverna når dit dem vill. Jag vill att småföretagandet ska bli enklare och ser ett stort värde i att det finns i då det skapar arbetstillfällen och berikar vår kommun med olika varor och tjänster. Får jag ditt förtroende ska jag företräda din röst och göra den hörd med ett stort engagemang från mig! (2195) Marianne Broberg, 63, Befraktare, Född och uppvuxen i Göteborg, med rötter i Skåne, kom jag till för mer än 30 år sedan, till en kommun jag direkt känt mig hemma i. Jag har förblivit trogen, sånär som på ett par år då jag provat stadsboende men återvänt till marken mina förfäder trampade för mer än 150 år sedan, har det visat sig. Mitt sjöfartsintresse härrör möjligen från båtsmannen i dåvarande båtsmanstorpet Trinntorpet, där min fars farmor föddes och levde sina första år. Min yrkesbana har kantats av närhet till sjöfarten om än från landbacken, och idag arbetar jag med sjöfart och logistik inom energibranschen och studerar för tillfället svensk sjöfartshistoria vid Stockholms Universitet. Som motvikt till intensiva arbetsdagar kopplar jag av med raska promenader eller lätta joggingturer som ger mig ny energi och så ofta som möjligt försöker jag hinna med ett jympapass. När kroppen fått sitt får själen sitt på biblioteket bland böcker, tidskrifter och magasin. Det är livskvalitet för mig. (1077) Martin Johem, 51, Senior Delivery Director, Jag vill verka för ett rättvist samhälle med utgångspunkt från individens möjligheter, behov och eget bidrag. Intresserad av strukturfrågor i form av infrastruktur och miljö med utgångspunkt från en teknisk bakgrund från studierna på KTH. Dessutom skola och fritid delvis för jag själv har två barn på 8 och 10 år men även pga en stark tro på individens kompetens är avgörande för möjligheterna i livet där grunden läggs i en skola med ambition och kunskapsfokus. Nuvarande förtroendeuppdrag är som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunstyrelsen (1187) Matilda Lundh, 47, Kriminalinspektör, Jag arbetar idag som kriminalinspektör på Söderortspolisen. Vid sidan av mitt ordinarie jobb är jag ordförande för Byggnadsnämnden i Kommun. Ett uppdrag som jag är delvis tjänstledig för från polisen. Jag är även ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i Miljö- och Stadsbyggnadsutskottet. Mitt uppdrag som ordförande för Byggnadsnämnden har gjort så att jag är mycket intresserad av stadsbyggnadsfrågorna och jag vill fortsätta arbetet för att Kommun ska bli den bästa kommunen i Stockholm att bo och leva i. Vi ska fortsätta att förtäta i de centrala delarna av kommunen och bevara naturen i ytterområdena. Jag är också mycket intresserad av skolfrågorna. Alla våra barn skall ses i skolan! Skolan ska anpassas efter varje individ, både de som behöver extra stöd samt de som är så duktiga så att de behöver extra utmaningar. En skola för alla. Ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat är trygghetsfrågorna. (1101) Mats Fält, 50, konsult, Jag vill fortsätta att bidra till utvecklingen av den moderata politiken i. Vi har kommit långt men mycket finns kvar att göra. Vi måste arbeta vidare med att kombinera trygghet och valfrihet inom vård och utbildning. Ökad valfrihet och ett större inslag av privata företag inom välfärd och skola ger bättre kvalitet och bidrar till att hålla kostnaderna under kontroll. Välfärd får kosta men varje utgift måste granskas. s höga skatt är ett problem när vi konkurrerar med andra kommuner om invånare och företag. Balansen mellan byggande och naturvärden är en svår fråga som måste hanteras varsamt. Här saknas enkla svar och en levande dialog med invånarna är mycket viktig. ska vara en kommun med god ekonomi, lägre skatt och hög standard på välfärd och skola. Det hindrar inte att vi också kan satsa nytt på fritid och kultur. Det kräver att vi fortsätter att arbeta med nya lösningar och ett nära samarbete med föreningsliv och företag. K24 6(9)

7 (1910) Michaela Stener, 36, Omprövare, Jag har bott här i i större delen av mitt liv. Jag är gift och har fyra barn och bor i radhus i Krusboda. Jag har sedan 2004 arbetat som omprövare på en arbetslöshetskassa. Innan dess arbetade jag som handläggare på samma arbetsplats samtidigt som jag avslutade mina studier på Juristlinjen på Stockholms universitet. Frågor som rör förskola/skola, barn och ungdomar och social omsorg är viktiga för mig. Även frågor kring rättsväsende, sjukvård och samhällsskydd är av intresse. (2619) Mikael Ebenholtz, 42, IT-chef, Varför jag bör vara en kandidat, är för att jag har många förmågor som skulle komma väl tillpass i ett politiskt uppdrag. Har arbetat i politiskt styrda organisationer i mer en 20år så jag tar med mig vetskapen om hur det är att vara tjänsteman i politiskt styrda organisationer. Jag har också varit fackligt aktiv i SKTF i 4år. Egenskaper som jag besitter är: Förmågan att lyssna, ödmjukhet, kunnig, lätt för att lära mig, social, målfokuserad, idérik, ledaregenskaper etc. Jag har påvisat mycket goda resultat under mina 5år som chef (kund, personal och ekonomi). Jag arbetar målstyrt och systematiskt för att ta mig till målet. Min vision är att har den högsta andelen av den arbetsförda befolkningen i arbete och den lägsta andel unga som står utanför ett arbete. Detta skapar en finansierasplattform så medför att har en stor möjlighet att bli den mest välfungerande kommunen i landet. (1486) Mikael Onegård, 34, Politisk sekreterare, (2567) Nicklas Åberg, 41, Lagerchef, Ursprungligen skåning, bott på Öland halva mitt liv, -bo sedan Fembarns-pappa, älskar att arbeta, har jobbat med sängar i 20 år, pendlar och jobbar i Kallhäll. Var MUF:are under gymnasietiden, röstat på Moderaterna sedan dess. Såg annons i Mitt i om utbildningen Framtidens Ledare och blev nyfiken och intresserad på vad jag själv kan bidra med till mitt fina. Är intresserad av personlig utveckling och en strävan att alltid bli bättre och vill göra samma sak för i moderat anda. Jag har en enorm tro på människans förmåga och inre drivkraft att skapa sig en bättre tillvaro för sig själv och andra genom att utföra det som är meningsfullt och roligt i livet. (2615) Olle Karlström, 54, Egen Företagare, Född och uppvuxen i Gubbängen. Somrarna har sedan barnsben spenderats i Björndalen ute på Brevikshalvön i. Där grundlades kärleken till. Har nu bott permanent i sedan Tjugosju år i Östra Strand tillsammans med mina tre fantastiska döttrar och min dåvarande fru Anna Steele som nu är riksdagsledamot. Nu sedan två år Trollbäcksbo tillsammans med min nya fru Ulla som är förskolechef i Haninge. Jag är egen företagare inom IT-branschen sedan Ägnar också mycket tid åt min post som ordförande i Företagarna. Jag brinner för frågor som har med småföretagande att göra och de villkor som råder. Jag älskar musik och konst och fuskar lite som trummis emellanåt. Övrig fritid får det gärna bli fiske och segling samt naturligtvis umgänge med trevliga människor. Då gärna över en bit god mat och ett gott glas vin. Min devis: Försök att njuta av livet! K24 7(9)

8 (1877) Peter Freij, 52, VD, (195) Peter Odelvall, 49, Småföretagare, Jag kandiderar för att kunna påverka och underlätta för alla småföretagare i kommunen. (752) Sonja Gustafsson, 62,, (1140) Susanne Sohlberg, 49, Hälsopedagog, Redovisningsassistent egen företagare, *Jag vill leva och bo i en attraktiv kommun med god livsmiljö. Där individens behov skall sättas i centrum och valfrihet skall vara en möjlighet. * Att genom engagemang i frågor som berör näringsliv, skola och ungdomar bidra till att hjälpa ungdomar att lättare komma in i arbetslivet eller kunna starta eget företagande. * Jag tror att alla människor har en egen inneboende kraft och politikens uppgift är att skapa ett samhälle där alla får möjlighet att växa och komma till sin rätt. Min tro på människors egenkraft och insikt om att vi alla är olika är grunden till mitt politiska engagemang. * Intresse för frågor som rör Rätt vård och omsorg i tid. Integrering av olika vårdformer i både privat och offentlig regi. Möjliggör att man får en snabbare rehabilitering och kan komma tillbaka snabbare och få en bättre livskvalitet. * Att alla ska ha möjlighet att klara sig på sin lön eller pension. (15) Sven A. Svennberg, 83, Professor, Presentation av verksamhetsområden Professor (em) Sven A. Svennberg, Egenföretagare Tidigare professor vid KTH, Byggnader och installationer, speciell inriktning på drift och underhåll SPECIALITETER: Energihushållning, värmeåtervinning Ekologi- och miljöfrågor ("3E" Energi, Ekonomi, Ekologi) Desinfektion av dricksvatten (Xinix AB, stabiliserad klordioxid) Solenergi för matlagning, vattendesinfektion och belysning, Tanzania Internationell standardisering (Kanaler, styrsystem, värmeväxlare) Teknisk terminologi inom energiområdet (Sv, Ty, Eng, Fr) Lönsamhetskalkyler för investeringar EXEMPEL PÅ UPPDRAG: Värmeåtervinningssystem för Krenholm väveri i Narva Effekt- och energiberäkningar för Cramo modulbyggnader Avgivning av flyktiga ämnen i byggnader, Byggforskningsrapport Senior advisor i Kina (ventilation, desinfektion av vatten), SIDA Airport Management, kurs i flygplatsadministration, miljöaspekter Motor med variabelt kompressionsförhållande K24 8(9)

9 (1173) Thomas Halvarsson, 48,, (2685) Ulrika Roselius, 40, Arbetsledare, Jag är en positiv och glad 3-barnsmamma, bosatt i Sofieberg. Är tjej från början, som valt att flytta hem efter år utomlands och år som innerstadsbo. Att få ge mina barn samma trygga uppväxt som jag själv fått var orsaken till att flytta åter till, samt närheten till familj och natur. Då jag har barn i olika åldrar intresserar jag mig för frågor rörande förskola/skola samt satsningar inom kultur och idrottsrörelsen för barn och unga. K24 9(9)

Kommunfullmäktige Nacka

Kommunfullmäktige Nacka (1012) Anders Bruhn, 54, Senior konsult, Jag är en lugn och eftertänksam person som ser till helheten mer än detaljerna. Jag tänker ofta före jag talar och har inga problem med att tala inför andra. Jag

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018

Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 Kommunalt handlingsprogram för Partille 2014 2018 PARTILLE Vår moderata politik grundar sig på följande ståndpunkter: Det grundläggande i ett fritt och demokratiskt samhälle är synen på att varje människa

Läs mer

Kommunfullmäktige Solna

Kommunfullmäktige Solna (1589) Albin Falkmer, 28, Stabschef, Arbetsmarknadsdepartementet, Som stabschef på Arbetsmarknadsdepartementet är min viktigaste uppgift att bidra till att fler personerna kan gå från utanförskap till

Läs mer

Kommunfullmäktige Järfälla

Kommunfullmäktige Järfälla (1435) Alexander Wilén Löfgreen, 37, Tekniker, Förälder som vill ha fram ett bättre och tryggare samhälle för mitt barn. (980) Anders Rosenberg, 54, IT-tjänsteman, Jag är engagerad fritidspolitiker sedan

Läs mer

Kommunfullmäktige Stockholms stad

Kommunfullmäktige Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Kommunfullmäktige Värmdö

Kommunfullmäktige Värmdö (2380) Affi Stork, 54, Konsult, Med stort intresse för samhällsfrågor och varje människas möjligheter vill jag arbeta för ett samhälle där varje individ kan göra egna val, känna trygghet och ta ansvar.?

Läs mer

Landsting Nord L7 1(10)

Landsting Nord L7 1(10) (728) Agneta Fraser, 63, Butikschef, Sollentuna Verka för att de ofantligt långa köerna på våra akutsjukhus minskar. Att bli remitterad till en specialist från första början, inte kastas mellan olika instanser.

Läs mer

Landsting Stockholms stad

Landsting Stockholms stad (1570) Aaron Korewa, 29, Politisk sekreterare, Högalid Jag är en ung, politiskt engagerad Södermalmsbo som för närvarande jobbar som politisk sekreterare hos moderaterna och är väldigt sugen på att utvidga

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Kommunfullmäktige Sigtuna

Kommunfullmäktige Sigtuna (866) Ahmad Saberi, 58, Tolk, Jag vill driva frågor som väljarna anser vara viktiga för att förbättra kommun och samhället i stort. Jag kommer engagera mig i föreningen och delta aktivt i kampanjarbetet

Läs mer

Riksdag Stockholms stad

Riksdag Stockholms stad (587) Aleks Sakala, 44, IT-konsult, Kista Att vara nyanländ invandrare i Sverige är något som endast ett fåtal beslutsfattare fått uppleva. När jag kom till vårt land som 23-åring från det krigsdrabbade

Läs mer

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben.

Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Det finns ett parti i Burlövs kommun som kan fixa jobben. Valet är ditt! Det är inte politikernas sak att styra över dig och ditt liv. Vi vill istället skapa en trygg grund för att du själv ska kunna

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Socialdemokraterna i Sigtuna kommun Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 2 (28) Innehållsförteckning Låt utvecklingen fortsätta för alla, inte bara några... 3 Kvalitet i kommunens verksamheter och kommunal

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Valplattform Socialdemokraterna

Valplattform Socialdemokraterna Valplattform Socialdemokraterna 1. Inledning Vi Socialdemokrater vill se ett samhälle där vi gemensamt tar ansvar för att göra Sundsvall bättre. Där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi vill lösa

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Medlemsomröstning till riksdags- och landstingsvalet 2014

Medlemsomröstning till riksdags- och landstingsvalet 2014 Medlemsomröstning till riksdags- och landstingsvalet 2014 Hej Centervän Som medlem har du möjligheten att direkt påverka vilka som ska kandidera för Centerpartiet i Gävleborg till riksdagsvalet och landstingsvalet

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken

Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken Det finns ett parti i Svedala kommun som kan fixa jobben. FOTO: Sommarrocken Välkommen till nya moderaterna. Visst är Svedala en fantastisk kommun - nära till såväl natur som till stora städer. Med goda

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund

Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018. Vår ideologiska värdegrund Socialdemokraternas Kommunala handlingsprogram för Helsingborg 2014-2018 Vår ideologiska värdegrund Socialdemokratins målsättning är att förändra samhället, med demokratiska medel och med alla människors

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer