Kommunfullmäktige Tyresö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige Tyresö"

Transkript

1 (1497) Andreas Jonsson, 33, Kommunalråd, Mitt mål är att fortsätta driva valfrihetsreformer och styra verksamheten med resultat- och kundnöjdhetsmål. Färre beslut i nämnder och fullmäktige innebär att fler beslut kan tas av tyresöborna själva. är en kommun för alla med bostadsområden med olika kvaliteter. Från stora naturtomter i öster till små naturtomter med stora hus i Strand till stadsliknande miljö i nya centrum. I Trollbäcken finns stora villaområden, några med utsikt över Drevviken. Att bevara dessa skillnader gör attraktivt för fler. (188) Ann-Christin Svensson, 54, Kommunalråd, Mitt politiska engagemang bottnar i en stark tro på att människor kan själva. Människors frihet, och möjligheter att själva forma sina liv och sina drömmar måste alltid vara viktigare än politiska och byråkratiska system. Den här mandatperioden har inneburit nya utmaningar för mig, jag är kommunalråd med ansvar för Barn- och utbildningsnämnden i. Ett mycket viktigt uppdrag som jag ställer mig ödmjuk inför. Genom att vara ute i s verksamheter, lyssna och samtala ges bästa redskapen för att driva människors engagemang vidare. För mig är det viktigt att vara tillgänglig, lyssnande och varje dag arbeta för att hela tiden förtjäna och förnya förtroendet. Vår uppgift är att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer. Vårt mål är att hela tiden vara ett parti i förändring. Ett parti som söker utmaningarna, pekar på samhällsproblemen och som sätter resultatet för människor före sakfrågorna. (1175) Annika Henningsson, 47, Ekonomisk rådgivare, Jag vill arbeta för en fortsatt positiv utveckling för kommun, där alla kommuninnevånare känner sig involverade i våra strävanden och stolta över sin hemkommun. (2253) Björn Kangas, 37, Fastighetsmäklare, (201) Bo Jakobsen, 64, vd, Som moderat har jag ett speciellt intresse i utbildningsfrågor, främst inom gymnasiet. Det är språngbrädan ut i livet och därför så oerhört viktigt. Det fria valet av skola och utbildning är viktigt även om jag personligen inte tycker att vinstintresset skall gå först utan elevernas rätt till en bra utbildning. Jag arbetar för att introduktionen till gymnasiet borde vara mycket mer naturlig i 8'an och 9'an och mer prioriterade. Vi ser alldeles för många som går 4 år i gymnasiet, då ofta beroende på felaktigt val till första året. Detta blir väldigt kostsamt för kommunerna då skolpengen endast är för 3 år så kommunen måste betala för fjärde året. K24 1(9)

2 (2211) Caroline de Wendel, 30, Projektkoordinator, (1030) Christer Flodfält, 53,, (965) Dick Bengtson, 55, Företagare, Jag söker väljarnas fortsatta mandat för att fortsätta utveckla på ett klimatsmart och ekonomiskt ansvarsfullt sätt. ska vara ett attraktivt val för den som söker ett boende nära naturen med ett brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. Under mandatperioden vill jag särskilt arbeta för: - En satsning för att öka folkhälsan i kommunen - Att utveckla Albyområdet till en mötesplats för alla åldrar året runt - Bättre tvärförbindelser med buss både inom och till våra grannkommuner - En fortsatt satsning på barn och ungdom med funktionsnedsättning - Skapa fler spontanidrottsplatser i våra bostadsområden - En satsning på ridsporten - Ett mer aktivt stöd till det småskaliga näringslivet - Ett välskött och ekonomisk stabilt Bostäder Dessutom vill jag fortsätta stödet till barn- och ungdomsidrotten genom en bibehållen nolltaxa för dessa grupper. Jag kommer aktivt motarbeta alla förslag till en tunnelbana till. (2319) Eric Jelmhag, 55, Entreprenör, Internationellt och kulturellt erfaren ledare med gedigen kunskap om hur man bygger och utvecklar framgångsrika verksamheter. Mina främsta styrkor är att jag av naturen är en prestigelös uppfinningsrik och kreativ person som har väldigt lätt för att kommunicera och skapa engagemang runt i de organisationer och verksamheter jag är satt att leda och utveckla. (2512) Eric Olm, 33, PhD, Jag arbetar med rekrytering av professorer och lektorer vid Karolinska Institutet men är i grunden biolog och doktor inom medicinsk vetenskap. Jag bor sedan 3 år med fru och två barn nära naturen i östra. Mina politiska ambitioner kan härledas till att jag nu kommit att se som mitt hem. Jag vill därför också ta mitt samhällsansvar samt vara med och påverka i vilken riktning kommunen ska utvecklas, inte minst för mina barns skull. Jag vill verka för en liberal politik i meningen tolerans, jämlikhet och individuell frihet, utan att för den sakens skull glömma bort det sociala ansvaret för människor som behöver stöd. Samtliga samhällsfrågor är av vikt, dock är en välskött skola och natur/miljö högt prioriterade områden för mig. Jag hoppas med mitt engagemang kunna bidra till att föra kommunen i en positiv riktning. K24 2(9)

3 (660) Erkki Vesa, 65, Målare, Är 65 år heter Erkki Vesa och har arbetat som målare både som anstäld målare arbetsledare och egenföretagare. Har arbetat politiskt i kommunen de senaste två valperioderna med flera politska uppdrag bla kommunfullmäktige byggnadsnämd och södertörns miljö och hälsoskyddsförbund, har även styrelseuppdrag i moderaterna som kampanj och valledare, har även ett brinnande intresse för frilufts och idrottsfrågor samt utvecklingen av bostads och företagsklimatet i kommunen. (167) Fredrik Saweståhl, 36, Kommunalråd, Är sedan 2009 kommunstyrelsens ordförande, vilket är en inspirerande utmaning. Har lagt fokus på att höja s miljöprofil, att få på plats den nya styrprocessen och skapa ett långsiktigt sätt att leda och ta ansvar för. Andra fokusfrågor är ökad valfrihet och den omfattande centrumutvecklingen med mål att gå från förort till en modern och öppen stadsmiljö. Jobbar för att förverkliga visionen att göra till den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen att leva och bo. Jag vill ytterligare utveckla valfrihet och mångfald i, ha ett tydligt fokus på kunskap i skolan, ett hållbart samhälle och högt tempo i stadsbyggnadspolitiken. Ett med plats för fler människor är ett bättre. Jag hoppas på ditt stöd för en fortsatt positiv utveckling. Jag har även uppdrag i landstinget som jag hoppas fortsätta med och är förbundsordförande för Öppna Moderater? Moderaternas hbt-förbund. Ägnar en del fritid åt att spela handboll. (455) Gerd Dufberg, 69, Specialmatkokerska, Pensionär, Uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, Socialnämnden och Kommunala rådet för Funktionshinderfrågor samt ersättare i Socialutskottet och Valnämnden. Jag vill se till den lilla människan. Känner stort engagemang för barn och ungdom, de ska kunna få ha en lugn och bra tillvaro i sin uppväxt. Äldre och personer med funktionsnedsättning ska ha bra boenden och tillgängligheter, som ger värdighet och livskvalité i livet. Alla med hjälpbehov ska kunna lita på att få hjälp av kunnig och utbildad personal. Alltid hög kvalité på de tjänster som levereras, från alla leverantörer av vård. En omsorg i framkant. Intressen: Släktforskning och de egna rötternas ursprung. (2225) Gisela Wilkens, 53, lärare, Min kreativitet har varit en stor tillgång i mitt arbete, jag ser lätt möjligheter. Har lätt för att knyta kontakter, och min vänkrets har bredd. Jag tycker att det är viktigt att vara ärlig, rättfram och "openminded" Moralfrågor intresserar, likaså Kirkegaard. Har alltid ett skrivprojekt på gång, liksom något för händerna. Jag lever ett sunt liv, och har nära till skrattet. Jag beskrivs som lugn, själv vill jag tillföra att jag har stort tålamod. I min kropp bor både den praktiska och teoretiska eldsjälen som med tiden lärt mig att värdera vad som är värt insatsen. Av våra politiker, så är det Anders Borg som gör största intrycket på mig. När vi besökte riksdagen och lyssnade på allt intressant som Sofia Arkelsten berättade om, kände jag nyfikenheten komma, hon inspirerade mig. Jag vill vara tydlig med att det är sakfrågor som skall lyftas fram i debatter, det är då det lyfter. Politik har alltid intresserat mig, det omsluter oss. (2212) Gunilla Johansson, 49, Försäkringstjänsteman, Min yrkeskarriär startade som ung inom polisen men sedan 25 år arbetar jag med ersättningsrätt. Jag är gift med Peter, egen företagare och barnen är utflugna. Jag är livsutbildad och mina erfarenheter och breda kompetens kommer att vara till stor nytta i det politiska arbetet. Jag är målinriktad och är inte rädd för att ta plats, ganska orädd och har en stark vilja, men samtidigt ödmjuk och jag vill vara påläst. Jag kandiderar för att kunna påverka såväl de mindre som de stora frågorna, vår framtid. Hjärtefrågor: skola/utbildning, bostad och arbetsfrågor. För mig är det viktigt att man ser lösningar före problem och att ständigt sträva efter förbättringar och beakta olika livsvillkor och förutsättningar. Mitt motto: Lägg energi och engagemang på det som går att påverka och förändra och se alltid nya möjligheter. Politisk viljeinriktning: Att helhjärtat arbeta för en fortsatt positiv moderat ledning och utveckling. K24 3(9)

4 (1425) Ida Antonsson, 37, Controller, Jag vill fortsätta att verka för att stärka individens och familjens frihet. Mångfalld, likabehandling och valfrihet är frågor som står mig nära. Med fokus på ekonomi och verksamhetsuppföljning finns goda möjligheter till låg skatt, hög effektivitet och god kvalitet. Inom framtidens äldreomsorg finns många utmaningar. Vi behöver tänka utanför boxen, mer inovationer och tekniska lösningar. Barnen är våran framtid. Skolan ska bygga på kunskap där våra lärare är experterna och har vårt förtroende. Fortsatt arbete med "en skola för var och en" där alla elever har rätt till kunskap och gemenskap. (1317) Jenny Jonsson, 42, Fritidsledare, Uppvuxen i Nacka och, numera bosatt här sedan sju år tillbaka. Fritidsledare och ensamstående mamma. Engagerad på ridskolan och med stort idrottsintresse. Invald sedan förra valet. Brinner främst för skola/förskola, social verksamhet, fritid och äldrevård. Intresserad av att vi skall ha en väl fungerande boendemarknad med stor valfrihet samt bra kommunikationer. Att vi skall vara en attraktiv kommun för både boende och företag. (2554) Jesper Lithman, 39, Civilekonom, Hej! Jag kandiderar till Kommunfullmäktige därför att jag har en liten dotter och alldeles strax en till och jag vill att de ska gå i en skola med höga skolresultat och som står sig väl i jämförelse med vilken annan skola som helst. I dagsläget så har vi inte den skolan i. Som jag ser det, så har jag nu 5år på mig att bidra till att kommunens skolresultat når dit. Mer resurser är nödvändigt och jag tror att jag kan lämna ett bidrag när det gäller att hitta tillfällen där det går att öka samverkan mellan länets kommuner och på så vis minska kostnaderna för den kommunala verksamheten. Min kompetens kan förhoppningsvis även förstärka kommunfullmäktiges samlade kompetens när det gäller värderingar och utvärderingar av kommunens investeringar och finansiella transaktioner och på så sätt frigöra resurser till skolan och andra kommunala angelägenheter. (1350) Johan Engström, 41, Projektledare, Jag värnar om barn och unga. Vi måste ge dem de bästa förutsättningar på vägen till vuxenvärlden. Barn och unga har rätt till en bra grund i livet. Denna skapas i hemmet men skolan bidrar avsevärt till att lägga grunden för våra framtida generationer. Hur vill vi att samhället skall se ut framåt? Jag vill arbeta för att barn och unga skall ha en trygg, lärorik och minnesvärd skolgång. Lärarna skall ha en trygg arbetsmiljö och resurser måste sättas in när så behövs. Skolresultaten måste förbättras och insatser skall sättas in i tidigt skede för elever som behöver olika typer av stöd. Jag tror att det är mycket viktigt att läsningen prioriteras redan i unga år, då läsningen är nyckeln till att klara de flesta ämnena i skolan. Jag tycker att barn och unga måste bemötas med respekt och glädje. Vi skall ha tydliga regelverk i skolan så att elever och lärare, hem och skola kan fungera i samverkan. Först då kan beständiga resultat uppnås och ett samhälle med en höjd kunskapsnivå skapas. (2643) Julia Hedenström, 20, Student, Som ung och student vill jag när min utbildning är klar att det ska vara enkelt att komma in på arbetsmarknaden. Den otrygghet att inte få ett jobb, att inte veta om man kan försörja sig och att inte kunna flytta hemifrån som ungdomar känner är destruktivt. Det är ingen bra start för unga människor att starta arbetslivet med arbetslöshet vilket kan få allvarliga konsekvenser. Jag vill jobba för att vi ska investera i unga människor och öppna upp arbetsmarknaden, det är ungdomarna som är vår framtid. Sedan 2006 har vi gjort mycket men det finns fortfarande förbättringar att göra för att skapa fler jobb. Vi kan inte vara nöjda med att så många ungdomar är utan jobb idag. Jag vill jobba för att skapa en bra start på livet när det gäller skola, arbete och bostäder för en tryggare framtid. K24 4(9)

5 (2134) Kaj Runelund, 57, Varumärkesstrateg, (1837) Karin Sandberg, 46, Lärare, Jag har bott i i närmare 20 år, innan dess tillbringade familjen all ledig tid i sommarstugan ute på Dyvik. I mitt yrkesliv som lärare i socialtjänsten under 10 år har jag många gånger sett hur viktigt samverkan är för att nå resultat, detta vill jag ta med mig. Jag vill bidra till att kommun fortsätter vara en kommun i tillväxt som ger invånarna möjlighet till försörjning och livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Genom att ha ett attraktivt företagsklimat och bra utbildning kan vi skapa en kommun som kan verka som föredöme. Invånarna är s främsta resurs. Genom att verka för fler hållbara arbetstillfällen skapar vi en bredare skattebas vilket gynnar medborgarna och Sverige. Som moderat politiker kan jag få möjligheten att påverka och förbättra medborgarnas vardag, ett uppdrag som jag skulle ta på största allvar. (2215) Klas Torstensson, 33, Ingenjör, Ingenjör med ekonomiskt sinne. Har etablerat familj i sedan drygt 2 år tillbaka. Kände att det nu var dags att återuppta ta den politiska ådra från min ungdom. Då det är nu med barn och hus etc som man vill vara med och påverka där man lever. Anser även att det behövs mer ingenjörer i politiken som kanske kan se på saker och ting med lite andra ögon samt att jag anser mig bra på att sätta mig in i andras åsikter/synpunkter vilket jag tror underlättar för att hitta en gemensam lösning. Framförallt skulle jag vilja vara med och påverka så att utvecklingen av V/A, vägar och byggnationer sker på ett klokt, effektivt och ekonomiskt sätt i generellt och i Östra i synnerhet. (2575) Lena Arvidsson, 55,, (116) Lillan Edberg, 75, Företagare, K24 5(9)

6 (1318) Liselotte Stjernfeldt, 42, Ekonom, Jag är dotter, har alltid bott här och gillar vårt! Naturen är ett av s kännetecken som jag tycker ska bevaras samtidigt som det ska vara möjligt att samspela med varsamt bostadsbyggande. Ordning och reda i ekonomin står högt på min agenda för endast då finns möjligheter att utveckla de kommunala angelägenheterna. Jag vill att vi har stor valfrihet med kvalité i kommunen vad gäller skola, vård och omsorg, du ska få möjligheten att välja det som passar dig bäst! En väl fungerande och samspelande infrastruktur ser jag som mycket viktigt. Givetvis är det av oerhörd vikt att kunskapsnivån i kommunen ökar och skolorna ges rätt förutsättningar att nå sina mål och eleverna når dit dem vill. Jag vill att småföretagandet ska bli enklare och ser ett stort värde i att det finns i då det skapar arbetstillfällen och berikar vår kommun med olika varor och tjänster. Får jag ditt förtroende ska jag företräda din röst och göra den hörd med ett stort engagemang från mig! (2195) Marianne Broberg, 63, Befraktare, Född och uppvuxen i Göteborg, med rötter i Skåne, kom jag till för mer än 30 år sedan, till en kommun jag direkt känt mig hemma i. Jag har förblivit trogen, sånär som på ett par år då jag provat stadsboende men återvänt till marken mina förfäder trampade för mer än 150 år sedan, har det visat sig. Mitt sjöfartsintresse härrör möjligen från båtsmannen i dåvarande båtsmanstorpet Trinntorpet, där min fars farmor föddes och levde sina första år. Min yrkesbana har kantats av närhet till sjöfarten om än från landbacken, och idag arbetar jag med sjöfart och logistik inom energibranschen och studerar för tillfället svensk sjöfartshistoria vid Stockholms Universitet. Som motvikt till intensiva arbetsdagar kopplar jag av med raska promenader eller lätta joggingturer som ger mig ny energi och så ofta som möjligt försöker jag hinna med ett jympapass. När kroppen fått sitt får själen sitt på biblioteket bland böcker, tidskrifter och magasin. Det är livskvalitet för mig. (1077) Martin Johem, 51, Senior Delivery Director, Jag vill verka för ett rättvist samhälle med utgångspunkt från individens möjligheter, behov och eget bidrag. Intresserad av strukturfrågor i form av infrastruktur och miljö med utgångspunkt från en teknisk bakgrund från studierna på KTH. Dessutom skola och fritid delvis för jag själv har två barn på 8 och 10 år men även pga en stark tro på individens kompetens är avgörande för möjligheterna i livet där grunden läggs i en skola med ambition och kunskapsfokus. Nuvarande förtroendeuppdrag är som ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i Kommunstyrelsen (1187) Matilda Lundh, 47, Kriminalinspektör, Jag arbetar idag som kriminalinspektör på Söderortspolisen. Vid sidan av mitt ordinarie jobb är jag ordförande för Byggnadsnämnden i Kommun. Ett uppdrag som jag är delvis tjänstledig för från polisen. Jag är även ledamot i Kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i Miljö- och Stadsbyggnadsutskottet. Mitt uppdrag som ordförande för Byggnadsnämnden har gjort så att jag är mycket intresserad av stadsbyggnadsfrågorna och jag vill fortsätta arbetet för att Kommun ska bli den bästa kommunen i Stockholm att bo och leva i. Vi ska fortsätta att förtäta i de centrala delarna av kommunen och bevara naturen i ytterområdena. Jag är också mycket intresserad av skolfrågorna. Alla våra barn skall ses i skolan! Skolan ska anpassas efter varje individ, både de som behöver extra stöd samt de som är så duktiga så att de behöver extra utmaningar. En skola för alla. Ett annat område som ligger mig varmt om hjärtat är trygghetsfrågorna. (1101) Mats Fält, 50, konsult, Jag vill fortsätta att bidra till utvecklingen av den moderata politiken i. Vi har kommit långt men mycket finns kvar att göra. Vi måste arbeta vidare med att kombinera trygghet och valfrihet inom vård och utbildning. Ökad valfrihet och ett större inslag av privata företag inom välfärd och skola ger bättre kvalitet och bidrar till att hålla kostnaderna under kontroll. Välfärd får kosta men varje utgift måste granskas. s höga skatt är ett problem när vi konkurrerar med andra kommuner om invånare och företag. Balansen mellan byggande och naturvärden är en svår fråga som måste hanteras varsamt. Här saknas enkla svar och en levande dialog med invånarna är mycket viktig. ska vara en kommun med god ekonomi, lägre skatt och hög standard på välfärd och skola. Det hindrar inte att vi också kan satsa nytt på fritid och kultur. Det kräver att vi fortsätter att arbeta med nya lösningar och ett nära samarbete med föreningsliv och företag. K24 6(9)

7 (1910) Michaela Stener, 36, Omprövare, Jag har bott här i i större delen av mitt liv. Jag är gift och har fyra barn och bor i radhus i Krusboda. Jag har sedan 2004 arbetat som omprövare på en arbetslöshetskassa. Innan dess arbetade jag som handläggare på samma arbetsplats samtidigt som jag avslutade mina studier på Juristlinjen på Stockholms universitet. Frågor som rör förskola/skola, barn och ungdomar och social omsorg är viktiga för mig. Även frågor kring rättsväsende, sjukvård och samhällsskydd är av intresse. (2619) Mikael Ebenholtz, 42, IT-chef, Varför jag bör vara en kandidat, är för att jag har många förmågor som skulle komma väl tillpass i ett politiskt uppdrag. Har arbetat i politiskt styrda organisationer i mer en 20år så jag tar med mig vetskapen om hur det är att vara tjänsteman i politiskt styrda organisationer. Jag har också varit fackligt aktiv i SKTF i 4år. Egenskaper som jag besitter är: Förmågan att lyssna, ödmjukhet, kunnig, lätt för att lära mig, social, målfokuserad, idérik, ledaregenskaper etc. Jag har påvisat mycket goda resultat under mina 5år som chef (kund, personal och ekonomi). Jag arbetar målstyrt och systematiskt för att ta mig till målet. Min vision är att har den högsta andelen av den arbetsförda befolkningen i arbete och den lägsta andel unga som står utanför ett arbete. Detta skapar en finansierasplattform så medför att har en stor möjlighet att bli den mest välfungerande kommunen i landet. (1486) Mikael Onegård, 34, Politisk sekreterare, (2567) Nicklas Åberg, 41, Lagerchef, Ursprungligen skåning, bott på Öland halva mitt liv, -bo sedan Fembarns-pappa, älskar att arbeta, har jobbat med sängar i 20 år, pendlar och jobbar i Kallhäll. Var MUF:are under gymnasietiden, röstat på Moderaterna sedan dess. Såg annons i Mitt i om utbildningen Framtidens Ledare och blev nyfiken och intresserad på vad jag själv kan bidra med till mitt fina. Är intresserad av personlig utveckling och en strävan att alltid bli bättre och vill göra samma sak för i moderat anda. Jag har en enorm tro på människans förmåga och inre drivkraft att skapa sig en bättre tillvaro för sig själv och andra genom att utföra det som är meningsfullt och roligt i livet. (2615) Olle Karlström, 54, Egen Företagare, Född och uppvuxen i Gubbängen. Somrarna har sedan barnsben spenderats i Björndalen ute på Brevikshalvön i. Där grundlades kärleken till. Har nu bott permanent i sedan Tjugosju år i Östra Strand tillsammans med mina tre fantastiska döttrar och min dåvarande fru Anna Steele som nu är riksdagsledamot. Nu sedan två år Trollbäcksbo tillsammans med min nya fru Ulla som är förskolechef i Haninge. Jag är egen företagare inom IT-branschen sedan Ägnar också mycket tid åt min post som ordförande i Företagarna. Jag brinner för frågor som har med småföretagande att göra och de villkor som råder. Jag älskar musik och konst och fuskar lite som trummis emellanåt. Övrig fritid får det gärna bli fiske och segling samt naturligtvis umgänge med trevliga människor. Då gärna över en bit god mat och ett gott glas vin. Min devis: Försök att njuta av livet! K24 7(9)

8 (1877) Peter Freij, 52, VD, (195) Peter Odelvall, 49, Småföretagare, Jag kandiderar för att kunna påverka och underlätta för alla småföretagare i kommunen. (752) Sonja Gustafsson, 62,, (1140) Susanne Sohlberg, 49, Hälsopedagog, Redovisningsassistent egen företagare, *Jag vill leva och bo i en attraktiv kommun med god livsmiljö. Där individens behov skall sättas i centrum och valfrihet skall vara en möjlighet. * Att genom engagemang i frågor som berör näringsliv, skola och ungdomar bidra till att hjälpa ungdomar att lättare komma in i arbetslivet eller kunna starta eget företagande. * Jag tror att alla människor har en egen inneboende kraft och politikens uppgift är att skapa ett samhälle där alla får möjlighet att växa och komma till sin rätt. Min tro på människors egenkraft och insikt om att vi alla är olika är grunden till mitt politiska engagemang. * Intresse för frågor som rör Rätt vård och omsorg i tid. Integrering av olika vårdformer i både privat och offentlig regi. Möjliggör att man får en snabbare rehabilitering och kan komma tillbaka snabbare och få en bättre livskvalitet. * Att alla ska ha möjlighet att klara sig på sin lön eller pension. (15) Sven A. Svennberg, 83, Professor, Presentation av verksamhetsområden Professor (em) Sven A. Svennberg, Egenföretagare Tidigare professor vid KTH, Byggnader och installationer, speciell inriktning på drift och underhåll SPECIALITETER: Energihushållning, värmeåtervinning Ekologi- och miljöfrågor ("3E" Energi, Ekonomi, Ekologi) Desinfektion av dricksvatten (Xinix AB, stabiliserad klordioxid) Solenergi för matlagning, vattendesinfektion och belysning, Tanzania Internationell standardisering (Kanaler, styrsystem, värmeväxlare) Teknisk terminologi inom energiområdet (Sv, Ty, Eng, Fr) Lönsamhetskalkyler för investeringar EXEMPEL PÅ UPPDRAG: Värmeåtervinningssystem för Krenholm väveri i Narva Effekt- och energiberäkningar för Cramo modulbyggnader Avgivning av flyktiga ämnen i byggnader, Byggforskningsrapport Senior advisor i Kina (ventilation, desinfektion av vatten), SIDA Airport Management, kurs i flygplatsadministration, miljöaspekter Motor med variabelt kompressionsförhållande K24 8(9)

9 (1173) Thomas Halvarsson, 48,, (2685) Ulrika Roselius, 40, Arbetsledare, Jag är en positiv och glad 3-barnsmamma, bosatt i Sofieberg. Är tjej från början, som valt att flytta hem efter år utomlands och år som innerstadsbo. Att få ge mina barn samma trygga uppväxt som jag själv fått var orsaken till att flytta åter till, samt närheten till familj och natur. Då jag har barn i olika åldrar intresserar jag mig för frågor rörande förskola/skola samt satsningar inom kultur och idrottsrörelsen för barn och unga. K24 9(9)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ. tyresom.se VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 MODERATA SAMLINGSPARTIET I TYRESÖ tyresom.se Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisning för verksamhetsåret 2014. Årsmötet

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Du är viktig för Norrköpings framtid.

Du är viktig för Norrköpings framtid. Den blå tråden Du är viktig för Norrköpings framtid. Om du känner glädje i att skapa värde och göra nytta för andra människor har du kommit helt rätt. För alla vi som jobbar här gör skillnad för Norrköpingsbornas

Läs mer

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014

Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 Nykvarnspartiets VALLISTA 2014 En presentation av våra kandidater inför valet till Nykvarns kommunfullmäktige En politik för Nykvarn i tiden, för framtiden! Vår utgångspunkt är att kommunalpolitik till

Läs mer

Presentation kandidater

Presentation kandidater Presentation kandidater Riksdag & Landsting 2014-2018 Distriktskongressen 5-6 april i Ånge I denna broschyr hittar du den politiska valberedningens förslag till de sex översta namnen på valsedeln till

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsen för Moderaterna i Tyresö får härmed överlämna redovisningen för verksamhetsåret 2016. Årsmötet 2016 Moderaterna i Tyresö höll årsmöte 2015

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping

Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping Sju viktiga frågor för ett bra Söderköping En stabil ekonomi som alltid är i god ordning är grunden för långsiktiga, angelägna och framåtsyftande satsningar inom alla kommunens områden. Centerpartiet i

Läs mer

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga!

Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Ökad befolkning i Sotenäs är valets viktigaste fråga! Mats Abrahamsson Att vända den sedan mitten av 90-talet nedåtgående trenden med minskad befolkning i vår kommun är Sotenäsmoderaternas viktigaste fråga

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Alla behövs för ett bättre Lysekil

Alla behövs för ett bättre Lysekil Alla behövs för ett bättre Lysekil Bäst i klassen i ekonomi Kommunens utgifter är alldeles för stora i förhållande till intäkterna. Moderaterna lovar att skapa en ekonomi som tar oss ut ur krisen. Med

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

Tillsammans. Vår väg mot visionen

Tillsammans. Vår väg mot visionen Vision 2031 Vad är en vision? Visionen är vår gemensamma önskan om hur det ska vara att leva, arbeta och besöka Kramfors kommun i framtiden. Ett läge som utmanar, inspirerar och ger energi. Med visionen

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland!

10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Östergötland 2009-11-16 10 löften och ett handslag! - En ny Socialdemokratisk arbetsgivarepolitik i Östergötland! Socialdemokraterna i Östergötland har presenterat ett program som ska genomföras efter

Läs mer

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

Kandidater val Kandidater val 2014 Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) Tjörnmoderaternas lista till kommunfullmäktigevalet 2014: 1. Inga-Lill Hast Boende i Myggenäs. Viktigaste frågorna i valet: Förskola, skola, fritidshem Fritidsverksamhet för unga Äldrevården, jobben och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bostadsort: Täby Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare. Står till förfogande i Kommunvalet.

Bostadsort: Täby Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare. Står till förfogande i Kommunvalet. Brodin, Camilla Födelseår: 1979 Befattning: Chefssekreterare Att vara rösten för dem som inte själva kan göra sig hörda eller förstådda i samhället är något som ligger mig varmt om hjärtat. Jag kandiderar

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Valberedd 2015 Din guide till valet!

Valberedd 2015 Din guide till valet! Valberedd 2015 Din guide till valet! 1 Valberedd 2015 Din guide till valet! Vad är valet? På måndag 23/11 kommer vi att rösta om vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen år 2016! Vi i valberedningen har

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014

Kandidater i sjöstaden kommun och landsting. Kandidater 2014 Kandidater i sjöstaden kommun och landsting Kandidater 2014 I denna folder presenteras Sjöstadsföreningens kandidater till Kommun och Landsting Krets 1 Moderaterna i Sjöstaden är en aktiv lokalförening

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora

Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora Trygghet i det lilla är trygghet i det stora. I ett tryggt samhälle lever vi i gemenskap. Vi ser varandra, vi bryr oss om och vågar sätta gränser. Vi växer

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION

ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION ENHET GUDHEM PROFIL OCH VISION Fritids 2014 PROFIL - Framgångsrikt lärande VISION Tillsammans förverkligar vi våra drömmar Enhet Gudhem står för framgångsrikt lärande. Tillsammans arbetar vi i all verksamheterför

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Tänker du ibland på livet som äldre?

Tänker du ibland på livet som äldre? Tänker du ibland på livet som äldre? Testa dig själv redan i dag! Jag vill bo med min livskamrat. Jag vill känna mig ekonomiskt trygg och kunna leva på min pension. Jag vill ha tid över för min familj,

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunfullmäktige Vallentuna

Kommunfullmäktige Vallentuna (1864) Anders Jönsson Wagner, 38, Politisk sekreterare, Jag vill ha ett som växer och som människor vill flytta till. När kommunen växer får vi resurser till det som är viktigt; förskola, skola och omsorg.

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson

MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS. Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson MÖJLIGHETERNAS FALUN BYGGER VI TILLSAMMANS Så här vill vi göra vår kommun ännu bättre. Jonny Gahnshag Roza Güclü Hedin Ingalill Persson FRAMTIDSPARTIET I FALUN KLIMAT FÖR UTVECKLING Jonas Lennerthson Anna

Läs mer

Uppsalamoderaternas medlemsmodell. Trygghet Stolthet Utveckling Öppenhet Ömsesidig respekt

Uppsalamoderaternas medlemsmodell. Trygghet Stolthet Utveckling Öppenhet Ömsesidig respekt Uppsalamoderaternas medlemsmodell 2017 Trygghet Stolthet Utveckling Öppenhet Ömsesidig respekt 2. Varför är du medlem i Moderaterna? Fredrik Ahlstedt Kommunalråd Therez Olsson Kommunalråd Jag är medlem

Läs mer

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun.

Så här vill vi göra Enköping till en ännu bättre kommun. Handlingsprogram för Enköpingsmoderaterna 2011--2014 1 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Barn och utbildning... 4 Omsorg genom livet och ett värdigt åldrande... 6 Kultur och fritid... 8 Miljö och infrastruktur...

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

Här vill vi leva våra liv!

Här vill vi leva våra liv! GÄLLIVARE KOMMUN Här vill vi leva våra liv! Partiprogram 2011 2014 Rösta på oss i kommun- och landstingsvalet Ett ovanligt parti för vanliga människor 1 Partiets grundstenar Norrbottens sjukvårdsparti

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Bostäder och framtidens Väsby

Bostäder och framtidens Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #1, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Bostäder och framtidens Väsby I vårt Väsby ska alla ha möjlighet att förverkliga drömmen vi vill bygga

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet?

Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Hur kan människors delaktighet i demokratin bidra till social hållbarhet? Kongressbeslut 2011 SKL ska stödja medlemmarna i arbete med att utveckla dialogen med medborgarna och att integrera resultat i

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen

Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST. 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen Rapport TRYGGHET PÅ ÅLDERNS HÖST 200 nya ögon granskar och ser vägar att höja kvaliteten i äldreomsorgen www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Trygghet på ålderns höst Sammanfattning Många oroar

Läs mer