Styckeräkning. Vad räknas för dig? Lösningar från experten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styckeräkning. Vad räknas för dig? Lösningar från experten"

Transkript

1 Styckeräkning Vad räknas för dig? Lösningar från experten

2 Styckeräkning Varje del räknas. På lagret, vid färdigställning och leverans av gods METTLER TOLEDO räknevågar används inom olika områden som bildelstillverkning, elektronikindustrin, tillverkning av plast- eller metallkomponenter, papperstillverkning och hobbyindustrin. Effektiv materialhantering är grunden för framgångsrik, lönsam produktion inom alla dessa områden. METTLER TOLEDO räknevågar kan enkelt integreras i omfattande inventeringssystem. Detta ökar produktiviteten och ger en pålitlig kontroll av inkommande och utgående gods. Områden där styckeräkning används Mottagning Räknevågarna verifierar den mottagna kvantiteten och ger pålitligare resultat på kortare tid. Leverans Räknevågslösningar ser till att dina kundordrar fylls med exakt antal delar, inom tidsramen och med nödvändiga etiketter och dokumentation. Principen för att räkna med våg är enkel: 1. Avgör styckenas medelvikt genom att väga och spara ett referensprov 2. Avgör en total vikt av alla delarna som ska räknas 3. Vågen räknar automatiskt ut antalet delar Utmaningen är att räkna noggrant! 2 METTLER TOLEDO Styckeräkning

3 Produktion/paketering Delar som behövs för sammansättning räknas precist eller kontrollvägs snabbt för kvalitetskontroll. Halvautomatiska räknelösningar försäkrar effektiv paketering i produktionen. Lagerhållning På lagret håller vågarna kontroll på lagerförflyttningar och korrekt godsinventering. Andra användningsområden Räknevågar används inom många andra områden som t.ex. mynträkning, räkning av receptbelagda mediciner, räkning av injektionsflaskor och räkning av papper, etiketter, kuvert, visitkort, broschyrer etc. Fördelar som räknas! Enkel, snabb och intuitiv att använda: Väg bara en referensmängd och tryck på referensknappen för att börja styckeräkna. Flexibel och mångsidig att använda: Vågar används för olika räkneuppgifter - du kan väga tunga eller lätta föremål, stora volymer i behållare eller förpackningar med bara 100 delar. Räknevågar uppfyller behoven i en mångsidig produktionsmiljö med sin korta installationstid och möjligheten att använda dem på olika platser. Resultat du kan lita på direkt: METTLER TOLEDOs räknespecialister ger dig rätt vägningslösning för att få exaktast möjliga räkning och pålitliga resultat dag efter dag. För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 3

4 Styckeräkning Utmaningar inom styckeräkning Konceptet att räkna delar med en våg är enkelt. Utmaningen är att räkna noggrant och effektivt! Fel uppstår när olika faktorer påverkar räkneprocessen. Den finns fem huvudområden som påverkar styckeräkningens exakthet. Lär dig vilka de är och de praktiska lösningarna som finns för att komma förbi dessa problem. 1. Den mänskliga felfaktorn Den mänskliga faktorn kan ha avsevärd påverkan på styckeräkningens exakthet. Fel kan uppstå snabbt om vågarna inte används på rätt sätt. Användarvänliga enheter och grundlig användarutbildning är lösningen här. Driftfel kan minskas avsevärt om användaren guidas av instruktionerna på vågens display under räkneprocessen. Eller om den automatiska tarafunktionen används. 2. Miljöpåverkan Miljön på arbetsplatsen är en viktig faktor som påverkar resultatet. För att nå ett optimalt styckeräkningsresultat måste vågmiljön vara så fri från vibrationer som möjligt. Direkt solljus, variationer i temperaturen och drag från fläktar eller luftkonditionering måste undvikas i närheten av vågen. I varje enskilt fall har korrekt installation, ett stabilt bord och driftsinstruktioner från en kvalificerad serviceingenjör positiva effekter på räkneresultatet. 3. Variationer i styckenas vikt Styckesvariation är den vanligaste orsaken till styckeräkningsfel. Det går att fastställa viktavvikelse, men det är ganska svårt att kontrollera. Under produktionen bidrar damm, olja eller förändrad miljö till att styckevikten varierar. Styckevikten kan skilja sig åt på grund av att olika och multipla maskiner används, verktygsslitage och -justeringar eller variationer i råmaterialet. Följande procedur håller de räknefel som beror på styckevariationer under kontroll: Öka mängden referensdelar: Ju fler delar som används för referensbestämmelse desto mindre blir räknefelen. Dock ökar detta även risken för fel orsakade av mänsklig felräkning. Automatisk referensoptimering från METTLER TOLEDOs räknevågar ger en lösning här. Frekvent referensbestämning: Styckevikten kan variera om delarna tillverkas i olika maskiner. Därför bör en ny referensmängd fastställas för varje sats. Är detta inte möjligt måste delarna blandas och antalet delar i referensdelen ökas. Referensvåg: Korrekt referensbestämning har den största effekten på resultatet. Därför kan det vara nödvändigt att använda en andra högprecisionsvåg för att väga referensprovet. Detta ökar noggrannheten väsentligt eftersom de minsta förändringarna i referensvikten noteras. 4 METTLER TOLEDO Styckeräkning

5 4. Datahantering och dokumentation Att räkna olika delar eller produkter kan även innebära hantering av olika artikel-id, styckevikter, referensvikter eller taravikter. Vidare måste räkneresultaten dokumenteras, t.ex. av spårbarhetsskäl eller så måste etiketter skrivas ut i enlighet med industristandarder eller kundbehov. Effektiv datahantering kan vara besvärlig, liksom dokumentering och etikettering. En centraliserad databas- och utskriftslösning kan resultera i bättre dataintegritet, systemsupport, korrekt etikettering och dokumentering av räkningen. 5. Vågens exakthet Även vågen har en "variation" som kan påverka räkneresultatet. I jämförelse med de andra felen är detta relativt litet, men det måste ändå tas i beaktande. Olika faktorer påverkar noggrannheten antingen på en enstaka eller ackumulerad bas. Detta inkluderar: MonoBloc lastceller ger högsta möjliga räkningsprecision och repeterbarhet för pålitliga resultat Inom dagens industri används framför allt två mättekniker: Vägningssensorns prestanda Programvara (programvarufilter, signalbehandling etc.) Elektronik (analog/digital omvandlare, processprestanda etc.) trådtöjningsgivare elektromagnetisk kraftkompensering (MonoBloc-teknologi) METTLER TOLEDOs vågar BBK4x2 och K-Line vägningsplattformar är utrustade med unik MonoBloc-teknologi för maximal repeterbarhet och precision av vägnings- och räkningsresultat. Deras höga mätningsupplösning (upp till d) möjliggör ett stort vägningsområde (0, kg) med en mycket hög grad av precision, linjäritet och repeterbarhet. Generellt betyder detta: MonoBloc är gånger mer precis än töjningsmätning. METTLER TOLEDO Styckeräkning 5

6 Styckeräkning Rätt lösning för dina behov Först måste du välja rätt typ av räknevåg vilken ger dig den bästa lösningen för dina specifika behov. METT- LER TOLEDO erbjuder en brett spektrum av räknevågar från högupplösta analysvågar till robusta golvvågar för tunga laster. Den lättaste och den tyngsta delen du räknar påverkar vilken typ av våg du behöver. När du räknar delar med en större spridning av detaljvikten ger ett tvåvågssystem högre tillförlitlighet och flexibilitet. Beroende på maximalt antal delar och storleken på förpackningarna eller behållarna som vägs väljer METTLER TOLEDOs räknespecialist rätt vågkonfigurering för dina behov. Karaktären på dina delar, som materialtyp, typ av produktionsmetod och kostnad påverkar även det typen av räknesystem. Vidare måste krav som dokumentation, etikettering och dataintegrering till andra IT-system eller maskiner beaktas. Exakt vägning och räkning från 1 mg till 6000 kg METTLER TOLEDO har ett brett utbud av vågar som uppfyller alla räknings- och vägningskrav. I mottagningsområden, till exempel, tas ofta multipla leveranser emot och kontrolleras samtidigt. Varor kan komma i förpackningar av många olika storlekar, från containrar och pallar till mindre paket och till och med brev med små försändelser. Den vägningsteknologi som används för inkommande varor måste därför täcka ett intervall från 1 mg till 6000 kg. Under vissa omständigheter måste upp till komponenter räknas i en och samma förpackning. Exakt vägning ända ner till den sista och lättaste delen kräver en precisionsbänkvåg för att effektivt avgöra delarnas medelvikt (Average Piece Weight, APW). Man får högre noggrannhet och sparar tid genom att minimera antalet provdelar som måste räknas för hand för att nå en bra APW. Att räkna delar som levereras i pallar eller i containrar kräver vågar med högre kapacitet. Den större vågen ger dig en kapacitet (upp till 6000 kg) för att räkna små delar i väldigt stora kvantiteter. Alltid rätt våg tack vare flervågssystem Det är viktigt att du alltid räknar och väger på rätt våg och på rätt plats. Upp till 4 vågar kan anslutas till en IND690 räkneterminal. För att avgöra medelvikten hos olika delar kan du ansluta en referensvåg med 0,1 mg känslighet. Små komponenter kan vägas och räknas på en våg från 10 mg till 6 kg. För medeltunga vikter kan du ansluta en bänkvåg på upp till 300 kg och för tunga vikter en golv våg upp till 6000 kg. Robust industriell utrustning Golvvågar utsätts ofta för chocker och påverkan under lastning och avlastning. Robusta vägningsplatformar från METTLER TOLEDO med kvalitativa lastceller, överlastningsskydd och självcentrerande fötter skyddar dig från orimliga mätresultat och kostsamma reparationer. De självcentrerande fötterna gör det möjligt för vägningsplattformen att röra sig från sida till sida inom säkerhetsstoppen. Detta förhindrar skador på lastcellen på grund av sidokrafter som kan uppstå vid lastning och lossning med t. ex. truck. USB EtherNet RS232 PS2 WLAN RFID 6 METTLER TOLEDO Styckeräkning

7 Minska kostsam manuell hantering med halvautomatiska räkne- och fyllningssystem Att ha ett halvautomatiskt styckeräkningssystem bredvid produktionsmaskinen minskar personalens inblandning väsentligt och gör att ineffektiva transporter till paketeringsstationer undviks. Det går att ansluta vågar till produktionsmaskiner på flera olika sätt, RS232, ethernet, digital I/O och profibusdp. När målmängden har nåtts indikerar vågen till personalen att byta behållare eller att ingripa om nödvändigt, med ett externt ljus eller ett akustiskt alarm. Vidare ger METTLER TOLEDOs vägningsterminaler digital I/O för materialhanteringskontroll. Mobil räkning under orderplockning och lagring minskar resandet Eftersom räknevågen kan drivas med batteri kan den användas på en vagn. Kompaktvågarna BBx462 har 1500 minnesutrymmen för målvikt, tolerans, identifikation, styckevikt och taravikt. Det går även att ansluta en streckkodsläsare, ett tangentbord eller en skrivare. Detta gör det möjligt att använda vågen självständigt i plocklagret under hela dagen. Felfri integrering ökar produktiviteten Integeringen av vägningsdata till ett centralt IT-system som ERP, produktionsplanerings- eller lagersystem hjälper till att effektivt övervaka och analysera data. Information kan registreras och verifieras snabbt och säkert med hjälp av en streckkodsläsare, RFID-scanner, ett externt tangentbord eller online från en dator. De data som fås med hjälp av streckkodsläsare, tangentbord eller RFID-läsare kan överföras till vågen via PS2, RS232, USB eller Bluetooth. Data överförs sedan via ethernet eller profibus till en dator, ett ERP-system eller PLC. Räknevågen tar rollen som nod i ett lokalt nätverk med användarvägledning. För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 7

8 Styckeräkning Enkel användning Enkel användning hjälper definitivt till att öka effektiviteten i styckeräkningsapplikationer. METTLER TOLEDOs vågar är avancerade och enkla att använda. Du tjänar på enkel användning via en intuitiv meny med individuellt definieringsbara funktionsknappar så att användaren guidas i driften under sitt dagliga arbete. Det enda användaren behöver göra för att starta räkningen är att räkna tio provdetaljer, placera dem på plattformen och trycka på en fördefinierad knapp. Om provmängden måste ökas hjälper den automatiska referensoptimeraren till. METTLER TOLEDOs styckeräkningsvågar hjälper dig att förenkla dina processer på olika nivåer. När det gäller kompaktvågar eller modulära vågar med separata vägningsplattformar och terminaler har alla modeller identisk användarguidning, något som underlättar arbetsrotation. Du slipper trötta ögon Tack vare den ljusa, högkontrasterande och grafiska displayen till IND690count och IND465-terminalererna får användaren tydliga instruktioner och upplysningar. Den gör det möjligt att undvika avläsningsfel och du slipper dessutom bli trött i ögonen. Knapparna, som är unikt märkta för styckeräkning, möjliggör ett effektivt arbete och hjälper till att förhindra användarfel. Dessutom får användarna konfigureringsbara funktionsknappar och driftssekvenser för att göra den vardagliga driften enklare och öka kvaliteten på räkneprocessen. Snabb kontrollvägning vid räkning Att färdigställa ordrar för leverans bör gå snabbt och precist. Med den nya färgdisplayen hos IND449count+ görs kontrollvägning genom räkning. Displayen kan ändra färg från ljusblå till grön, gul eller röd när det förinställda målet har nåtts. Användare kan därför arbeta mycket snabbare och längre utan att bli trötta. Om så önskas, kan externa signallampor eller ljudalarm kontrolleras direkt av vågen. Detta förhindrar över- och underfyllning. Delar överfyllda Delnummer ok Delar underfyllda 8 METTLER TOLEDO Styckeräkning

9 Minska antal handräknade prover De största orsakerna till räknefel är "användarfel" och "varianter i styckevikten". Genom att använda funktionen referensoptimering hjälper vågen användaren att få en noggrann räkning genom att minska felinfluensen från dessa två faktorer. Att räkna stora referenskvantiteter för hand är tråkigt och öppnar för möjligheten till väsentliga fel. Med referensoptimeringen räknar användaren en liten kvantitet för hand och fastställer medelvikten för delarna genom att lägga dem på vågen. Sedan lägger användaren ytterligare några delar på vågen och referensoptimeringsfunktionen räknar då ut en ny medelvikt baserat på nettovikten av alla delar. Varje gång användaren lägger till fler delar kommer vågen att räkna om styckenas medelvikt. Detta minskar kraftigt felen som förknippas med referensbestämmelse. Rak och tydlig dokumentering Kundanpassad etikettlayout och full dokumentation är nyckeln om du måste uppfylla kraven i industristandarder som ISO 9001 eller ISO METTLER TOLEDO erbjuder fristående och integrerade skrivarlösningar skräddarsydda för din användning och möter kraven i standarder och från dina kunder. Du kan definiera olika etikettformat, inklusive streckkoder, delnummer (artikelnummer) eller företagslogotyp och välja bland ett stort utbud av kompatibla skrivare. Vare sig du måste skriva ut etiketter, remsor, band eller biljetter kan METTLER TOLEDO erbjuda rätt lösning. Underlätta med operatörstexter En av hjälpfunktionerna hos räknevågarna är operatörstexterna. Den definierar om en användare ska guidas genom driften eller inte. Valet är antingen att använda de förinställda användartexterna. ( Active Prompting ) eller att definiera din egen. När den är aktiverad ges uppmaningar till användaren via fördefinierade texter/anvisningar. Som ett resultat blir användningen enklare och fel kan undvikas. Läs resultat från stort avstånd Fraktområden är stora och överfulla. Därför måste vikt- och räknevärdena ibland kunna visas och läsas av på större avstånd. Vägningsterminalerna från METTLER TOLEDO kan utrustas med flera lättlästa hjälpdisplayer. LED-displayen har stora tecken (10 eller 15 cm) och är enkla att läsa av från ett avstånd på 45 m eller mer. Högre effektivitet med en databas Modellerna IND465 och BBx462 har en databas med 1500 lagringsplatser (IND690count har 999 platser). Varje databaspost har fler än 20 fält, inklusive artikel- ID, styckevikt, taravikt och målvikt med tolerans. De lagrade uppgifterna kan aktiveras med en streckkodsläsare eller ett tangentbord. Databasen är enkel att redigera, hantera och spara på datorn med hjälp av programmet "SmartManager" (eller programmet "Count Tool" för IND690count). För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 9

10 Styckeräkning Komplett produktbredd Kombinera små, medelstora och stora plattformar med modulära kompaktvågar och de kraftfulla IND-räkneterminalerna. Placera terminalen på en plats som passar dig: på sidan, framtill eller på ett stativ. Kombinera kompakta räknevågar med större plattformar eller golvvågar för att utöka vägningsområdet. Kompaktvågar BBK4x2 / BBA4x2 liten storlek OIML-godkänd BBA4x2: klass III, 7500e eller e BBK4x2: klass II, e Hölje pressgjutet aluminium Mätmetod BBK4x2 MonoBloc/BBA4x2 DMS Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Dimensioner mm Modell Vägningsintervall Avläsbarhet Plattformsstorlek BBK4x2-0.6DXXS 120/610 g 0,001/0,01 g 100 mm Ø BBK4x2-3DXS 0,6/6,1 kg 0,01/0,1 g mm BBK4x2-3XS 3,1 kg 0,01 g mm BBK4x2-6DXS 6,1 kg 0,01/0,1 g mm BBK4x2-6XS 6,1 kg 0,01 g mm BBK4x2-6DSM 1,2/6,1 kg 0,1/1 g mm BBK4x2-6SM 6,1 kg 0,2 g mm BBA4x2-3SM 1,5/3 kg 0,5/1 g mm BBA4x2-6SM 3/6 kg 1/2 g mm Interfaces Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) Kompaktvågar BBK4x2 / BBA4x2 stor storlek OIML-godkänd BBA4x2: clase III, 7500e o e BBK4x2: clase II, 61'000e Hölje pressgjutet aluminium Mätmetod BBK4x2 MonoBloc/BBA4x2 DMS Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Dimensioner mm Modell Vägningsintervall Avläsbarhet Plattformsstorlek BBK4x2-15DLA 3500/15100 g 0,1/1 g mm BBK4x2-15LA 3500/15100 g 0,5 g mm BBK4x2-35DLA 7000/35100 g 0,1/1 g mm BBK4x2-35LA 35,1 kg 1 g mm BBA4x2-15LA 15 kg 2/5 g mm BBA4x2-35LA 35 kg 5/10 g mm BBA4x2-60LA 60 kg 10/20 g mm Interfaces Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) IND4x5 vägningsterminal OIML-godkänd 7500e Hölje pressgjutet aluminium Skydd IP65 Mätmetod töjningsmätare Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Anslutning kan ansluta upp till 2 vågar Interface Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, analog anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) IND690count vägningsterminal OIML-godkänd 7500e för DMS-celler, upp till e för BBK, K Line (15 000e SR/32000e SR/3 3000e MI/MR) Hölje rostfritt stål Skydd IP69k Mätmetod töjningsmätare Anslutning kan ansluta upp till 4 vågar Interface Ethernet, Profibus DP, WLAN, Bluetooth, USB, digitala I/U, RS232 Ytterligare interface: CL, RS485/422, PS2, analog utgång IND449count+ vägningsterminal med flerfärgad bakgrundsbelyst display OIML-godkänd 7500e analog, e IDNet Hölje rostfritt stål Skydd IP69k Mätmetod MonoBloc och DMS Strömförsörjning 12-24V DC eller internt batteri Anslutning Can-anslutning 1 platform Gränssnitt RS232, valbart: RS422, RS485, ethernet, WLAN, USB (slav), digital I/O 10 METTLER TOLEDO Styckeräkning

11 K Line plattformar Högprecisionsvågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning i krävande industriella miljöer. Kan användas som referensvågar eller volymmätande vågar. OIML-godkänd e MI/MR, upp till e SR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm X204S / X404S Referensvågar för små delar Modell Vägningsintervall Avläsbarhet X204S 200 g 0,0001g X404S 400 g 0,0001g Plattformsstorlek: 90 mm Ø M Line plattformar Vågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning i krävande industriella miljöer. Kan användas som referensvågar eller volymmätande vågar. OIML-godkänd e MI/MR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm PBA330 plattformar Vågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning som volymmätande vågar. OIML-godkänd e MR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm Lågprofils-/pallvågar Har du särskilda krav på din vågs design och vägningsförmåga? Kontakta oss, så hittar vi den perfekta lösningen för just din applikation. OIML-godkänd 3000e upp till e MI/MR (tillval) e Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g PFA574/575 Golvvågar Belagda eller varmförzinkade golv-/stativmonterade vågar för användning som volymmätande vågar i krävande industriella miljöer. OIML-godkänd 3000e upp till e MI/MR (tillval) e Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm BTA425 mobil fordonsvåg Kan fås i rostfritt stål eller belagd. OIML-godkänd e Vägnings- BTA kg kg 0,2 kg intervaller kg 0,5 kg BTA kg kg 0,5 kg kg 1 kg Dimensioner gaffel (L A Al): mm METTLER TOLEDO Styckeräkning 11

12 Vill du veta mer? Få tillgång till värdefull information om METTLER TOLEDOs räknevågslösningar: Tjäna på METTLER TOLEDOs on-demand webseminarier: Best Practices in Piece Counting Gratis registrering: Experter till din tjänst Tusentals tillverkare förlitar sig på att kvalificerad personal från METTLER TOLEDO ger dem personlig service i rätt tid. Vi ser till att din mätutrustning ger önskade resultat. Vi baserar din tillfredsställelse på tre grundpelare: Konsultation: avgöra vilken lösning som passar dina behov. Lösning: vi är den enda leverantör du behöver till produkter, programvara, ingenjörsarbete och system. Service: oberoende av om du måste möta kraven i ISO 9001, ISO eller andra industrikrav, så levererar METTLER TOLEDO. Kontakta oss:: Är du osäker på om din investering lönar sig? Även en låg nivå av överfyllning kan ha avsevärd effekt på lönsamheten i din produktion. Hur mycket pengar kan du spara genom att öka noggrannheten i din räkning? Använd vår ROI-beräknare online för att ta reda på det: För mer information Mettler-Toledo AB Box 92161, Stockholm Tel Fax Tekniska ändringar förbehålles 09/2010 Mettler-Toledo AG Tryckt i Schweiz MTSI

Styckräkning. Vad är det som verkligen räknas i dina processer?

Styckräkning. Vad är det som verkligen räknas i dina processer? Styckräkning Vad är det som verkligen räknas i dina processer? Styckräkning Så hittar du de rätta räknevågarna för dina specifika behov! Visste du att även komponenter som ser ut att vara identiska kan

Läs mer

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On

wallox Utanpåliggande Flödesmätare DMTFB Ultraljud Clamp-On Utanpåliggande, ingen påverkan på flödet. Kompakt format Robust konstruktion. Skyddsklass IP 68 Flödeshastighet -12 till 12 m/s Utvecklad för att tåla mycket tuffa mijöer Temperaturområde -40 till 250

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer

Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Portabel Energiflödesmätare ultraljud DFTP1 med Clamp On sensorer Egenskaper Handhållen Operatörspanel För fjärrmanöverering av DFTP1 Räckvidd 100m För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande

Läs mer

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare

Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare Sensistor Sentrac Vätgasläcksökare HÖG KÄNSLIGHET, STORT DYNAMISKT OMFÅNG OCH KORT ÅTERHÄMTNINGSTID FÖR BÅDE SMÅ OCH STORA LÄCKOR Utmaningen är att säkra kvaliteten I produktionen är kvaliteten det viktigaste

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar

Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Lagerautomat LOGIMAT Effektiv lagring och orderplockning av smådelar Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plockning av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

LEICA SPRINTER elektronisk avvägare

LEICA SPRINTER elektronisk avvägare LEICA SPRINTER elektronisk avvägare Felfri, lätt och snabb Ny standard för avvägning till lågt pris LEICA SPRINTER gör dig till en av världens snabbare mätare Tillförlitlig Läser alltid av korrekt LEICA

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

PXM40. Pekskärm 10,1" DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100

PXM40. Pekskärm 10,1 DESIGO. för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 9 AMA 8 Styr- och övervakningssystem SFC.3 Bildskärmar 292 DESIGO Pekskärm 10,1" för användning med webbgränssnitt PXG3.W100 PXM40 Kompakt design med låg inbyggnadsdjup för montering i apparatskåpsdörr

Läs mer

PocketJet 600 Mobila skrivare. www.brother.se

PocketJet 600 Mobila skrivare. www.brother.se PocketJet 600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik

Läs mer

Automatiska etikettapplikatorer

Automatiska etikettapplikatorer Automatiska etikettapplikatorer Dynamisk och flexibel märkning Trådlös datafångst Fördelar Robust design automatisk etikett-applicering hög appliceringshastighet flexibel placering automatisk höjdinställning

Läs mer

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST

Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Hjullistställage - lösningen för lagring och plockning av smågods SELECTAFLO HJULLIST Kompakt lagersystem för effektivt plock till så många detaljer som möjligt samtidigt. Kort avstånd innebär tids- och

Läs mer

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8

Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 Det mindre systemet för tillståndsövervakning som ger er större lexibilitet. SKF Multilog On-line System IMx-8 SKF Multilog On-line System IMx-8 Kompakt övervakningsenhet, inte större än en bok Vikt: 450

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI

För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI För operationssalen OPERATIONSSAL DAGKIRURGI Vad är Merivaara INTEGRA? Servicekoncept för att skapa funktionella arbetsplatser tillsammans Integrerar utrustning och system Förbättrar arbetsflödet, ökar

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt

Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Den nya med manöverratt Bussmodulregulator BMR Universellt användbar enkelt att använda Bussmodulregulator BMR är en kompakt enhet för styrning, övervakning och optimering av värme-,

Läs mer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer

Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Leica ScanStation C10 Allt-i-ett laserscanner för alla applikationer Leica ScanStation C10 Mångsidighet, produktivitet, värde Många organisationer som är intresserade av laserscanning för att bredda och/eller

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Handhavande för räknevågar CPB-N/CPB-DM

Handhavande för räknevågar CPB-N/CPB-DM Handhavande för räknevågar CPB-N/CPB-DM 1 Innehållförteckning: 2 1 Viktig information En elektronisk våg är ett känsligt precisionsinstrument och måste hanteras därefter. Undvik att placera vågen i miljöer

Läs mer

Falcon III. AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett

Falcon III. AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett Falcon III AOI system för 2D och 3D inspektion för komponenter på fixtur eller på palett Falcon III är konstruerat för att inspektera komponenter både direkt i produktionsflödet och offline för stickprovskontroll.

Läs mer

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISK FLÖDESMÄTERE BROCHURE SE 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLITLIG FLÖDESMÄTNING MagFlux elektromagnetiska flödesmätare har hög stabilitet och noggrannhet för mätning av flöde i alla

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+

INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ INSTRUKTIONSMANUAL QHW+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Specifikationer sid. 4 4. Display sid. 5 5. Enkelt handhavande sid. 6 5.1 Nollställning sid. 6 5.2 Tarering sid. 6

Läs mer

Industri- och Laboratorievågar

Industri- och Laboratorievågar Industri- och Laboratorievågar Teknik och kunskap till din fördel TILLQUIST / INDUSTRI- OCH LABORATORIEVÅGAR 1 Tillquist säljer och marknadsför vågar av branschledande varumärken till laboratorium, industri

Läs mer

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440

Handhavande. Precisionsvåg KERN-440 Handhavande Precisionsvåg KERN-440 B&O vågar Box 30 523 21 Ulricehamn Tel 0321-401 70 www.vagar.com b.o.sweden@telia.com i Ulricehamn AB Uppackning Vid uppackning skall följande detaljer finnas i kartongen.

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. PLOCKHJÄLPMEDEL PloCkhjälPmEdEl Compact Hissautomater arbetar med stor precision och hög hastighet. Rätt utnyttjade bidrar hissautomaterna till effektiv och rationell lagerhantering. För att operatören

Läs mer

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you

GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR. Always with you GETINGE FD1600 FRONTMATAD SPOLDESINFEKTOR Always with you 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 ENKELT & EFFEKTIVT Med sin tilltalande och moderna design, enkla drift och utmärkta desinfektionsprestanda spelar

Läs mer

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0

Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Portabel dockningsstation för bärbara datorer - HDMI eller VGA - USB 3.0 Product ID: USB3SMDOCKHV Med rese-dockningsstationen för bärbara datorer kan du förvandla din bärbara dator eller Ultrabook till

Läs mer

Handhavande Butiksvåg

Handhavande Butiksvåg Vågar AB B&O Vågar AB Box 30 523 21 Ulricehamn Dalgatan 5 523 37 Ulricehamn Tel. Fax +46 321-401 70 +46 321-144 10 www.vagar.com Handhavande Butiksvåg KERN RPB SE SE KERN RPB Handhavande Butiksvåg Innehåll

Läs mer

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt.

DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. DHL Inrikes DHL Inrikes. Transporter inom Sverige. Enkelt, flexibelt och pålitligt. Flexibla inrikestransporter som ger dig kontroll över logistiken. DHL Inrikes är en unik tjänst på marknaden som ger

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

Maskininformation vm-1200

Maskininformation vm-1200 VM-1200 INFO AMADA MACHINE TOOLS är ett välkänt begrepp för industriaktörer världen över. Företaget leder utvecklingen av såväl sågmaskiner som sågblad och har ett av världens största sortiment av bimetall-

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus

Exigo. Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus revision 03 2016 Exigo Den enkla vägen till kontroll av värmeanläggningar i bostadshus Regulator för värme- och pannstyrning Exigo gör alla steg från installation till handhavande och underhåll enklare

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

Batchhantering. Avancerad batchkontroll

Batchhantering. Avancerad batchkontroll Avancerad batchkontroll Batchproduktion är en av tre huvudtyper av tillverkningsprocesser där råvaror omvandlas till färdiga produkter. Följande aktiviteter definierar batchproduktion: Man börjar med ingående

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+

INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ INSTRUKTIONSMANUAL QHC+ Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knappförklaringar sid. 3 3. Displayer sid. 4 4. Enkelt handhavande sid. 5 5. Räknevägning sid. 6 6. Kontrollvägning sid. 7 7. Batterifunktion

Läs mer

L-RAY EN INNOVATION I DSP-BASERADE LÖSNINGAR INTELLIGENT SOLUTIONS FOR LIGHT & SOUND

L-RAY EN INNOVATION I DSP-BASERADE LÖSNINGAR INTELLIGENT SOLUTIONS FOR LIGHT & SOUND L-RAY EN INNOVATION I DSP-BASERADE LÖSNINGAR L-RAY/2000 PA LINE ARRAY PROFESSIONELL UTRUSTNING MED HÖGKVALITETSKOM- PONENTER PERFEKT LÄMPADE FÖR FASTA INSTALLATIONER ATIONER I STÖRRE MÖTESRUM, KLUBBAR

Läs mer

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA

adage solutions ADAGE NEREID Handburen Läsare RFID RFID-SYSTEM OCH PRODUKTER TEKNISKA DATA står för Radio Frequency Identifi cation och innebär en transponder (tagg). Genom vårt unika -koncept gör vi det på blir därför mycket robusta och fl exibla. Förutom serienumret -SYSTEM OCH PRODUKTER ADAGE

Läs mer

Livsmedel och drycker

Livsmedel och drycker Livsmedel och drycker Lösningar för ökad livsmedelssäkerhet, kvalitet och produktivitet Livsmedel och drycker Nå dina affärsmål med det senaste inom vägningsteknik Efterfrågar dina kunder större produktvariation

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Det finns många bra metoder att skriva eller trycka streckkoder. De vanligaste är:

Det finns många bra metoder att skriva eller trycka streckkoder. De vanligaste är: Att skriva streckkod Det finns många bra metoder att skriva eller trycka streckkoder. De vanligaste är: - Med etikettskrivare på etikett med med direkttermo eller termotransferteknik - Med laserskrivare

Läs mer

svenska Inverter strömkällor för svetsning och plasmaskärning

svenska Inverter strömkällor för svetsning och plasmaskärning svenska Inverter strömkällor för svetsning och plasmaskärning www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco har tillverkat inverters i 30 år Selco har utformat, utvecklat och producerat inverters för svetsning

Läs mer

PostBase POSTKOMMUNIKATION 2.0

PostBase POSTKOMMUNIKATION 2.0 POSTKOMMUNIKATION 2.0 INNOVATIV FRANKERINGSTEKNOLOGI UTVECKLAD I TYSKLAND BLIXTSNABB VÄGNING OCH DIREKTFRANKERING PÅ KUVERT ELLER ETIKETTER AUTOMATISK FÖRSLUTARE OCH MATARE INTEGRERAD ETIKETTMATARE KOMPAKT

Läs mer

Industriell Ethernet-switch med 5-portar - DIN Rail-monterbar

Industriell Ethernet-switch med 5-portar - DIN Rail-monterbar Industriell Ethernet-switch med 5-portar - DIN Rail-monterbar Product ID: IES5102 Denna kompakta industriella Ethernet-switch med 5 portar är designad att ge snabb och pålitlig nätverksanslutning och nätverkshållbarhet

Läs mer

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet

Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Hiab Multilift XR18SL Pro Future Enastående effektivitet Produktbroschyr Förbättra effektiviteten, transportera mer last och minska miljöpåverkan Lastväxlaren Hiab Multilift XR18SL Pro Future passar perfekt

Läs mer

AIR COMPRESSORS ROLLAIR

AIR COMPRESSORS ROLLAIR AIR COMPRESSORS ROLLAIR 380-430 - 480 RLR 380-430-480: Tillförlitlighet och effektivitet Under många år har Worthington Creyssensac utvecklat nya produkter och förbättrat deras konstruktion och prestanda

Läs mer

I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen

I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen I över 50 år har vi trotsat tyngdlagen )a Komplett leverantör Simson Power Tools tillverkar och säljer hydrauliska kraftverktyg med hög kvalitet, god säkerhet, flexibilitet och hög prestanda. I kombination

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Mitels SIP-telefoner i 6800-serien

Mitels SIP-telefoner i 6800-serien Mitels SIP-telefoner i 6800-serien Flexibel serie SIP-telefoner med robusta funktioner för kontor i alla storlekar Telefonerna i Mitels 6800-serie är utrustade med en mängd funktioner som färgskärmar,

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar

LAGERAUTOMAT LOGIMAT. Effektiv lagring och orderplock av smådelar ogimat Effektiv lagring och orderplock av smådelar LAGERAUTOMAT LOGIMAT Fördelar Lagerautomat LogiMat Ergonomiskt och kraftfullt system för lagring och plock av smådelar Fördelar: LogiMat är en automatiserad

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker MÄTKAMPANJ Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker Om IDF Du kan lita på IDF från minska skjutmått till de största mätverktygen IDF är ett företag inom den Italienska LINK

Läs mer

Rese-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0, VGA

Rese-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0, VGA Rese-dockningsstation för bärbara datorer - USB 3.0, VGA Product ID: USB3SMDOCKV Denna rese-dockningsstation låter dig göra om din bärbara dator till en mobil arbetsstation. Den är en resevänlig lösning

Läs mer

Traka32, Alkoskåp. Traka32 Avancerad programvara men enkel att administrera! Nyckeln till fullständig kontroll! www.traka.se info@nordiclocker.

Traka32, Alkoskåp. Traka32 Avancerad programvara men enkel att administrera! Nyckeln till fullständig kontroll! www.traka.se info@nordiclocker. Säker hantering av fordonsnycklar! Traka32, Alkoskåp Nyckeln till fullständig kontroll! Är ni trötta på alkolås som inte fungerar tillfredstallande vid sträng KYLA & FUKT! Då har vi lösningen med ett ALKOSKÅP

Läs mer

Leica Roteo Mångsidig roterande lasers

Leica Roteo Mångsidig roterande lasers Leica Roteo Mångsidig roterande lasers Perfektion runt om Stark prestanda på alla nivåer Leica Roteo roterande lasers är verkligen ett instrument med många egenskaper. För tak eller väggar, stående på

Läs mer

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar och ESDskydd

Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar och ESDskydd Industriell USB 3.0-hubb med 7 portar och ESDskydd Product ID: ST7300USBME Denna USB 3.0-hubb är utformad att klara av utmaningarna som finns i tuffa industrimiljöer och ger dig flera anslutningsmöjligheter

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL

DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL DOSERINGS- SYSTEM FÖR FASTA MATERIAL PÅLITLIG UTMATNING HÖGSTA NOGGRANNHET TOMAL - Doseringssystem för fasta material Pålitlig och noggrann dosering bidrar till högre säkerhet i Era processer Ett komplett

Läs mer

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE

Nr. 1 inom Defence. Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. AFFÄRSOMRÅDEN MOBILE DEFENCE Defence Nr. 1 inom Defence» Budskapet vi vill förmedla till våra kunder och leverantörer, är helt enkelt att vi vill vara bäst. Bästa produktsortimentet inom Defence Bästa pris/prestandaförhållande Bästa

Läs mer

Sandgjutet Aluminiumgjutgods

Sandgjutet Aluminiumgjutgods Sandgjutet Aluminiumgjutgods Om oss: GAP är ett företag som erbjuder full kundservice; från design och utveckling av detaljen som ska gjutas, till leverans av färdigt bearbetade, målade och testade artiklar.

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer

TERTEC Evolution. Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Den perfekta High-tech Antenn Högsta kvalitet mottagning Extrem väderbeständig Perfekt för svåra mottagningssituationer Hus antenn är speciellt utformad för hemmabruk. Den uppfyller alla krav för optimal

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik

Band. Dekorativ ljussättning med LED-teknik Band Dekorativ ljussättning med LED-teknik Förfinad reflektorteknik och nya kraftfulla lysdioder skapar möjlighet till utökade applikationsmöjligheter med LED. Band är en armatur som kan användas både

Läs mer

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014)

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014) Nyckel DropBox RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition Teknisk dokumentation (2014) Version 2014-1 sidan 1 / 6 Innehållsförteckning Nyckel DropBox System...

Läs mer

Elektriska kammarugnar

Elektriska kammarugnar Elektriska kammarugnar S r Innehåll Kammarugnar i serie KE-L upp till 1280 C 6 7 Kammarugnar i serie KE-N upp till 1300 C 8 9 Kammarugnar i serie KE-S upp till 1320 C 10 11 Kammarugnar i serie KE-S+ upp

Läs mer

MITUTOYO MÄTLÖSNINGAR!

MITUTOYO MÄTLÖSNINGAR! IVM Industriverktyg & Maskiner AB Box 1372, 581 13 LINKÖPING Attorpsgatan 17A, 582 73 LINKÖPING Tfn: 013-31 44 00 Fax: 013-31 44 10 E-post: info@ivm.se Webb: www.ivm.se Kampanjen gäller från 1 till 30

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL KC

INSTRUKTIONSMANUAL KC INSTRUKTIONSMANUAL KC Innehåll 1. Introduktion sid. 3 2. Knapp förklaringar sid. 4 3. Enkelt handhavande sid. 5 3.1 Nollställ vågen sid. 5 3.2 Tarera vågen sid. 5 4. Räknevägning sid. 6 4.1 Ställ in enhetsvikt

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT

3:e generationen laserskrivare. Imaje 7000-serien. Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT 3:e generationen laserskrivare Imaje Gör mer med mindre YOU MAKE IT, WE MARK IT En smart modulkonstruktion kan mer Imaje erbjuder en innovativ modulkonstruktion som består av tre separata komponenter (kontrollenhet,

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Fordonsvågar. Avancerad teknologi Tar pålitlighet till en ny nivå

Fordonsvågar. Avancerad teknologi Tar pålitlighet till en ny nivå Fordonsvågar POWERCELL PDX Lastcell Oöverträffad pålitlighet Optimal noggrannhet Prediktiv diagnostik Testad prestanda Avancerad teknologi Tar pålitlighet till en ny nivå Fordonsvågar POWERCELL PDX Lastcell

Läs mer

Mectec Elektronik AB Agnesfridsvägen 189 213 75 Malmö, Sverige Tel 040 689 25 00 Fax 040 689 25 25 info@mectec.se www.mectec.se

Mectec Elektronik AB Agnesfridsvägen 189 213 75 Malmö, Sverige Tel 040 689 25 00 Fax 040 689 25 25 info@mectec.se www.mectec.se Mectec Elektronik AB Agnesfridsvägen 189 213 75 Malmö, Sverige Tel 040 689 25 00 Fax 040 689 25 25 info@mectec.se www.mectec.se Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg OCS-S Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

1.495:- NYHET NYHET NYHET. Från 4.100:- Golv/bordsvåg med räknefunktion. Paketvåg 100 kg. Elektronisk räknevåg med rostfri vågplatta.

1.495:- NYHET NYHET NYHET. Från 4.100:- Golv/bordsvåg med räknefunktion. Paketvåg 100 kg. Elektronisk räknevåg med rostfri vågplatta. Golv/bordsvåg med räknefunktion Rostfri vågplatta. Nät- eller batteri drift (ackumulator ingår). Inbyggt, laddningsbart batteri med 100 h drift. Förberedd för printer- och dataanslutning. Stativhöjd inkl.

Läs mer

Nyheter. Avfall. Vägningslösningar för dagens avfallsanläggningar. Industriell vägning och mätning

Nyheter. Avfall. Vägningslösningar för dagens avfallsanläggningar. Industriell vägning och mätning Avfall Industriell vägning och mätning 1 Nyheter Vägningslösningar för dagens avfallsanläggningar De stora förändringarna fortsätter inom branschen för hantering av fast avfall. Under de senaste åren har

Läs mer

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare

Bale Wrapper Specialists. Tanco Rundbalsinplastare Bale Wrapper Specialists Tanco Rundbalsinplastare Tanco Rundbalsinplastare För maskinstationer och lantbrukare runt om i världen är Tanco valet när det gäller rundbalsinplastare. Med över 20 års erfarenhet

Läs mer

Videoutgång Maximal DisplayPort-upplösning Maximal HDMI-upplösning

Videoutgång Maximal DisplayPort-upplösning Maximal HDMI-upplösning 4K-dockningsstation för bärbara datorer - DP och HDMI - USB 3.0 StarTech ID: USB3DOCKHDPC Med USB 3.0 4K-dockningsstationen för bärbara datorer kan du skapa en högupplöst 4K Ultra HD-arbetsstation på kontoret

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm

HÖJDMÄTARE 42 300:- Hög noggrannhet Noggrannhet: (1,1 + 0,6 L / 600) µm L = Mätlängd (mm) Mätsträcka 600 mm HÖJDMÄTARE Linjär höjdmätare LH-600 E/EG Detta högpresterande 2D-mätsystem med utmärkt precision, enkel hantering och ny lättläst TFT LCD-färgskärm på 5,7 tum / 144,78 mm är ett måste inom sin kategori.

Läs mer

MATRIX F4 / F6. Glöm allt som har med portotabeller och användarinstruktioner.

MATRIX F4 / F6. Glöm allt som har med portotabeller och användarinstruktioner. MATRIX F4 / F6 Glöm allt som har med portotabeller och användarinstruktioner. TILLFÖRLITLIG PRESTANDA OCH BEKVÄMLIGHET: FRAMA MATRIX F4 OCH F6 FRANKERINGSSYSTEM Medel- och stora företag har idag nya krav

Läs mer

Baler Range. Det professionella alternativet

Baler Range. Det professionella alternativet Baler Range Det professionella alternativet Press- serie utvecklad utifrån kraven från dagens lantbrukare och maskinstationer Maskinen är konstruerad och byggd för lång livslängd med tester från områden

Läs mer

Kvalitetsledning. Effektiv kvalitetsledning i en reglerad miljö

Kvalitetsledning. Effektiv kvalitetsledning i en reglerad miljö Effektiv kvalitetsledning i en reglerad miljö För att säkerställa överensstämmelse med kvalitetstandarder (ISO, GMP) krävs kunskaper om de parametrar som inverkar på vägningsprocessernas noggrannhet. I

Läs mer

AALTO CONTROL -SYSTEMET

AALTO CONTROL -SYSTEMET AALTO CONTROL -SYSTEMET TRÅDLÖS, CENTRALISERAT SYSTEM FÖR FJÄRRÖVERVAKNING AV ARMATURER MED INBYGGD RESERVKRAFT TRÅDLÖS TEKNOLOGI Trådlös övervakning för nödbelysningsarmaturer, upp till 5.000 armaturer

Läs mer

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien

PARKETTAPPLICERING. Mixon Lösningar för parkettapplicering 3000 Serien PARKETTAPPLICERING Mixons systemlösning för parkettapplicering används för olika produkter där trälameller limmas ovanpå varandra genom att applicera lim på det horisontella fältet på träets ovansida.

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer