Styckeräkning. Vad räknas för dig? Lösningar från experten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styckeräkning. Vad räknas för dig? Lösningar från experten"

Transkript

1 Styckeräkning Vad räknas för dig? Lösningar från experten

2 Styckeräkning Varje del räknas. På lagret, vid färdigställning och leverans av gods METTLER TOLEDO räknevågar används inom olika områden som bildelstillverkning, elektronikindustrin, tillverkning av plast- eller metallkomponenter, papperstillverkning och hobbyindustrin. Effektiv materialhantering är grunden för framgångsrik, lönsam produktion inom alla dessa områden. METTLER TOLEDO räknevågar kan enkelt integreras i omfattande inventeringssystem. Detta ökar produktiviteten och ger en pålitlig kontroll av inkommande och utgående gods. Områden där styckeräkning används Mottagning Räknevågarna verifierar den mottagna kvantiteten och ger pålitligare resultat på kortare tid. Leverans Räknevågslösningar ser till att dina kundordrar fylls med exakt antal delar, inom tidsramen och med nödvändiga etiketter och dokumentation. Principen för att räkna med våg är enkel: 1. Avgör styckenas medelvikt genom att väga och spara ett referensprov 2. Avgör en total vikt av alla delarna som ska räknas 3. Vågen räknar automatiskt ut antalet delar Utmaningen är att räkna noggrant! 2 METTLER TOLEDO Styckeräkning

3 Produktion/paketering Delar som behövs för sammansättning räknas precist eller kontrollvägs snabbt för kvalitetskontroll. Halvautomatiska räknelösningar försäkrar effektiv paketering i produktionen. Lagerhållning På lagret håller vågarna kontroll på lagerförflyttningar och korrekt godsinventering. Andra användningsområden Räknevågar används inom många andra områden som t.ex. mynträkning, räkning av receptbelagda mediciner, räkning av injektionsflaskor och räkning av papper, etiketter, kuvert, visitkort, broschyrer etc. Fördelar som räknas! Enkel, snabb och intuitiv att använda: Väg bara en referensmängd och tryck på referensknappen för att börja styckeräkna. Flexibel och mångsidig att använda: Vågar används för olika räkneuppgifter - du kan väga tunga eller lätta föremål, stora volymer i behållare eller förpackningar med bara 100 delar. Räknevågar uppfyller behoven i en mångsidig produktionsmiljö med sin korta installationstid och möjligheten att använda dem på olika platser. Resultat du kan lita på direkt: METTLER TOLEDOs räknespecialister ger dig rätt vägningslösning för att få exaktast möjliga räkning och pålitliga resultat dag efter dag. För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 3

4 Styckeräkning Utmaningar inom styckeräkning Konceptet att räkna delar med en våg är enkelt. Utmaningen är att räkna noggrant och effektivt! Fel uppstår när olika faktorer påverkar räkneprocessen. Den finns fem huvudområden som påverkar styckeräkningens exakthet. Lär dig vilka de är och de praktiska lösningarna som finns för att komma förbi dessa problem. 1. Den mänskliga felfaktorn Den mänskliga faktorn kan ha avsevärd påverkan på styckeräkningens exakthet. Fel kan uppstå snabbt om vågarna inte används på rätt sätt. Användarvänliga enheter och grundlig användarutbildning är lösningen här. Driftfel kan minskas avsevärt om användaren guidas av instruktionerna på vågens display under räkneprocessen. Eller om den automatiska tarafunktionen används. 2. Miljöpåverkan Miljön på arbetsplatsen är en viktig faktor som påverkar resultatet. För att nå ett optimalt styckeräkningsresultat måste vågmiljön vara så fri från vibrationer som möjligt. Direkt solljus, variationer i temperaturen och drag från fläktar eller luftkonditionering måste undvikas i närheten av vågen. I varje enskilt fall har korrekt installation, ett stabilt bord och driftsinstruktioner från en kvalificerad serviceingenjör positiva effekter på räkneresultatet. 3. Variationer i styckenas vikt Styckesvariation är den vanligaste orsaken till styckeräkningsfel. Det går att fastställa viktavvikelse, men det är ganska svårt att kontrollera. Under produktionen bidrar damm, olja eller förändrad miljö till att styckevikten varierar. Styckevikten kan skilja sig åt på grund av att olika och multipla maskiner används, verktygsslitage och -justeringar eller variationer i råmaterialet. Följande procedur håller de räknefel som beror på styckevariationer under kontroll: Öka mängden referensdelar: Ju fler delar som används för referensbestämmelse desto mindre blir räknefelen. Dock ökar detta även risken för fel orsakade av mänsklig felräkning. Automatisk referensoptimering från METTLER TOLEDOs räknevågar ger en lösning här. Frekvent referensbestämning: Styckevikten kan variera om delarna tillverkas i olika maskiner. Därför bör en ny referensmängd fastställas för varje sats. Är detta inte möjligt måste delarna blandas och antalet delar i referensdelen ökas. Referensvåg: Korrekt referensbestämning har den största effekten på resultatet. Därför kan det vara nödvändigt att använda en andra högprecisionsvåg för att väga referensprovet. Detta ökar noggrannheten väsentligt eftersom de minsta förändringarna i referensvikten noteras. 4 METTLER TOLEDO Styckeräkning

5 4. Datahantering och dokumentation Att räkna olika delar eller produkter kan även innebära hantering av olika artikel-id, styckevikter, referensvikter eller taravikter. Vidare måste räkneresultaten dokumenteras, t.ex. av spårbarhetsskäl eller så måste etiketter skrivas ut i enlighet med industristandarder eller kundbehov. Effektiv datahantering kan vara besvärlig, liksom dokumentering och etikettering. En centraliserad databas- och utskriftslösning kan resultera i bättre dataintegritet, systemsupport, korrekt etikettering och dokumentering av räkningen. 5. Vågens exakthet Även vågen har en "variation" som kan påverka räkneresultatet. I jämförelse med de andra felen är detta relativt litet, men det måste ändå tas i beaktande. Olika faktorer påverkar noggrannheten antingen på en enstaka eller ackumulerad bas. Detta inkluderar: MonoBloc lastceller ger högsta möjliga räkningsprecision och repeterbarhet för pålitliga resultat Inom dagens industri används framför allt två mättekniker: Vägningssensorns prestanda Programvara (programvarufilter, signalbehandling etc.) Elektronik (analog/digital omvandlare, processprestanda etc.) trådtöjningsgivare elektromagnetisk kraftkompensering (MonoBloc-teknologi) METTLER TOLEDOs vågar BBK4x2 och K-Line vägningsplattformar är utrustade med unik MonoBloc-teknologi för maximal repeterbarhet och precision av vägnings- och räkningsresultat. Deras höga mätningsupplösning (upp till d) möjliggör ett stort vägningsområde (0, kg) med en mycket hög grad av precision, linjäritet och repeterbarhet. Generellt betyder detta: MonoBloc är gånger mer precis än töjningsmätning. METTLER TOLEDO Styckeräkning 5

6 Styckeräkning Rätt lösning för dina behov Först måste du välja rätt typ av räknevåg vilken ger dig den bästa lösningen för dina specifika behov. METT- LER TOLEDO erbjuder en brett spektrum av räknevågar från högupplösta analysvågar till robusta golvvågar för tunga laster. Den lättaste och den tyngsta delen du räknar påverkar vilken typ av våg du behöver. När du räknar delar med en större spridning av detaljvikten ger ett tvåvågssystem högre tillförlitlighet och flexibilitet. Beroende på maximalt antal delar och storleken på förpackningarna eller behållarna som vägs väljer METTLER TOLEDOs räknespecialist rätt vågkonfigurering för dina behov. Karaktären på dina delar, som materialtyp, typ av produktionsmetod och kostnad påverkar även det typen av räknesystem. Vidare måste krav som dokumentation, etikettering och dataintegrering till andra IT-system eller maskiner beaktas. Exakt vägning och räkning från 1 mg till 6000 kg METTLER TOLEDO har ett brett utbud av vågar som uppfyller alla räknings- och vägningskrav. I mottagningsområden, till exempel, tas ofta multipla leveranser emot och kontrolleras samtidigt. Varor kan komma i förpackningar av många olika storlekar, från containrar och pallar till mindre paket och till och med brev med små försändelser. Den vägningsteknologi som används för inkommande varor måste därför täcka ett intervall från 1 mg till 6000 kg. Under vissa omständigheter måste upp till komponenter räknas i en och samma förpackning. Exakt vägning ända ner till den sista och lättaste delen kräver en precisionsbänkvåg för att effektivt avgöra delarnas medelvikt (Average Piece Weight, APW). Man får högre noggrannhet och sparar tid genom att minimera antalet provdelar som måste räknas för hand för att nå en bra APW. Att räkna delar som levereras i pallar eller i containrar kräver vågar med högre kapacitet. Den större vågen ger dig en kapacitet (upp till 6000 kg) för att räkna små delar i väldigt stora kvantiteter. Alltid rätt våg tack vare flervågssystem Det är viktigt att du alltid räknar och väger på rätt våg och på rätt plats. Upp till 4 vågar kan anslutas till en IND690 räkneterminal. För att avgöra medelvikten hos olika delar kan du ansluta en referensvåg med 0,1 mg känslighet. Små komponenter kan vägas och räknas på en våg från 10 mg till 6 kg. För medeltunga vikter kan du ansluta en bänkvåg på upp till 300 kg och för tunga vikter en golv våg upp till 6000 kg. Robust industriell utrustning Golvvågar utsätts ofta för chocker och påverkan under lastning och avlastning. Robusta vägningsplatformar från METTLER TOLEDO med kvalitativa lastceller, överlastningsskydd och självcentrerande fötter skyddar dig från orimliga mätresultat och kostsamma reparationer. De självcentrerande fötterna gör det möjligt för vägningsplattformen att röra sig från sida till sida inom säkerhetsstoppen. Detta förhindrar skador på lastcellen på grund av sidokrafter som kan uppstå vid lastning och lossning med t. ex. truck. USB EtherNet RS232 PS2 WLAN RFID 6 METTLER TOLEDO Styckeräkning

7 Minska kostsam manuell hantering med halvautomatiska räkne- och fyllningssystem Att ha ett halvautomatiskt styckeräkningssystem bredvid produktionsmaskinen minskar personalens inblandning väsentligt och gör att ineffektiva transporter till paketeringsstationer undviks. Det går att ansluta vågar till produktionsmaskiner på flera olika sätt, RS232, ethernet, digital I/O och profibusdp. När målmängden har nåtts indikerar vågen till personalen att byta behållare eller att ingripa om nödvändigt, med ett externt ljus eller ett akustiskt alarm. Vidare ger METTLER TOLEDOs vägningsterminaler digital I/O för materialhanteringskontroll. Mobil räkning under orderplockning och lagring minskar resandet Eftersom räknevågen kan drivas med batteri kan den användas på en vagn. Kompaktvågarna BBx462 har 1500 minnesutrymmen för målvikt, tolerans, identifikation, styckevikt och taravikt. Det går även att ansluta en streckkodsläsare, ett tangentbord eller en skrivare. Detta gör det möjligt att använda vågen självständigt i plocklagret under hela dagen. Felfri integrering ökar produktiviteten Integeringen av vägningsdata till ett centralt IT-system som ERP, produktionsplanerings- eller lagersystem hjälper till att effektivt övervaka och analysera data. Information kan registreras och verifieras snabbt och säkert med hjälp av en streckkodsläsare, RFID-scanner, ett externt tangentbord eller online från en dator. De data som fås med hjälp av streckkodsläsare, tangentbord eller RFID-läsare kan överföras till vågen via PS2, RS232, USB eller Bluetooth. Data överförs sedan via ethernet eller profibus till en dator, ett ERP-system eller PLC. Räknevågen tar rollen som nod i ett lokalt nätverk med användarvägledning. För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 7

8 Styckeräkning Enkel användning Enkel användning hjälper definitivt till att öka effektiviteten i styckeräkningsapplikationer. METTLER TOLEDOs vågar är avancerade och enkla att använda. Du tjänar på enkel användning via en intuitiv meny med individuellt definieringsbara funktionsknappar så att användaren guidas i driften under sitt dagliga arbete. Det enda användaren behöver göra för att starta räkningen är att räkna tio provdetaljer, placera dem på plattformen och trycka på en fördefinierad knapp. Om provmängden måste ökas hjälper den automatiska referensoptimeraren till. METTLER TOLEDOs styckeräkningsvågar hjälper dig att förenkla dina processer på olika nivåer. När det gäller kompaktvågar eller modulära vågar med separata vägningsplattformar och terminaler har alla modeller identisk användarguidning, något som underlättar arbetsrotation. Du slipper trötta ögon Tack vare den ljusa, högkontrasterande och grafiska displayen till IND690count och IND465-terminalererna får användaren tydliga instruktioner och upplysningar. Den gör det möjligt att undvika avläsningsfel och du slipper dessutom bli trött i ögonen. Knapparna, som är unikt märkta för styckeräkning, möjliggör ett effektivt arbete och hjälper till att förhindra användarfel. Dessutom får användarna konfigureringsbara funktionsknappar och driftssekvenser för att göra den vardagliga driften enklare och öka kvaliteten på räkneprocessen. Snabb kontrollvägning vid räkning Att färdigställa ordrar för leverans bör gå snabbt och precist. Med den nya färgdisplayen hos IND449count+ görs kontrollvägning genom räkning. Displayen kan ändra färg från ljusblå till grön, gul eller röd när det förinställda målet har nåtts. Användare kan därför arbeta mycket snabbare och längre utan att bli trötta. Om så önskas, kan externa signallampor eller ljudalarm kontrolleras direkt av vågen. Detta förhindrar över- och underfyllning. Delar överfyllda Delnummer ok Delar underfyllda 8 METTLER TOLEDO Styckeräkning

9 Minska antal handräknade prover De största orsakerna till räknefel är "användarfel" och "varianter i styckevikten". Genom att använda funktionen referensoptimering hjälper vågen användaren att få en noggrann räkning genom att minska felinfluensen från dessa två faktorer. Att räkna stora referenskvantiteter för hand är tråkigt och öppnar för möjligheten till väsentliga fel. Med referensoptimeringen räknar användaren en liten kvantitet för hand och fastställer medelvikten för delarna genom att lägga dem på vågen. Sedan lägger användaren ytterligare några delar på vågen och referensoptimeringsfunktionen räknar då ut en ny medelvikt baserat på nettovikten av alla delar. Varje gång användaren lägger till fler delar kommer vågen att räkna om styckenas medelvikt. Detta minskar kraftigt felen som förknippas med referensbestämmelse. Rak och tydlig dokumentering Kundanpassad etikettlayout och full dokumentation är nyckeln om du måste uppfylla kraven i industristandarder som ISO 9001 eller ISO METTLER TOLEDO erbjuder fristående och integrerade skrivarlösningar skräddarsydda för din användning och möter kraven i standarder och från dina kunder. Du kan definiera olika etikettformat, inklusive streckkoder, delnummer (artikelnummer) eller företagslogotyp och välja bland ett stort utbud av kompatibla skrivare. Vare sig du måste skriva ut etiketter, remsor, band eller biljetter kan METTLER TOLEDO erbjuda rätt lösning. Underlätta med operatörstexter En av hjälpfunktionerna hos räknevågarna är operatörstexterna. Den definierar om en användare ska guidas genom driften eller inte. Valet är antingen att använda de förinställda användartexterna. ( Active Prompting ) eller att definiera din egen. När den är aktiverad ges uppmaningar till användaren via fördefinierade texter/anvisningar. Som ett resultat blir användningen enklare och fel kan undvikas. Läs resultat från stort avstånd Fraktområden är stora och överfulla. Därför måste vikt- och räknevärdena ibland kunna visas och läsas av på större avstånd. Vägningsterminalerna från METTLER TOLEDO kan utrustas med flera lättlästa hjälpdisplayer. LED-displayen har stora tecken (10 eller 15 cm) och är enkla att läsa av från ett avstånd på 45 m eller mer. Högre effektivitet med en databas Modellerna IND465 och BBx462 har en databas med 1500 lagringsplatser (IND690count har 999 platser). Varje databaspost har fler än 20 fält, inklusive artikel- ID, styckevikt, taravikt och målvikt med tolerans. De lagrade uppgifterna kan aktiveras med en streckkodsläsare eller ett tangentbord. Databasen är enkel att redigera, hantera och spara på datorn med hjälp av programmet "SmartManager" (eller programmet "Count Tool" för IND690count). För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 9

10 Styckeräkning Komplett produktbredd Kombinera små, medelstora och stora plattformar med modulära kompaktvågar och de kraftfulla IND-räkneterminalerna. Placera terminalen på en plats som passar dig: på sidan, framtill eller på ett stativ. Kombinera kompakta räknevågar med större plattformar eller golvvågar för att utöka vägningsområdet. Kompaktvågar BBK4x2 / BBA4x2 liten storlek OIML-godkänd BBA4x2: klass III, 7500e eller e BBK4x2: klass II, e Hölje pressgjutet aluminium Mätmetod BBK4x2 MonoBloc/BBA4x2 DMS Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Dimensioner mm Modell Vägningsintervall Avläsbarhet Plattformsstorlek BBK4x2-0.6DXXS 120/610 g 0,001/0,01 g 100 mm Ø BBK4x2-3DXS 0,6/6,1 kg 0,01/0,1 g mm BBK4x2-3XS 3,1 kg 0,01 g mm BBK4x2-6DXS 6,1 kg 0,01/0,1 g mm BBK4x2-6XS 6,1 kg 0,01 g mm BBK4x2-6DSM 1,2/6,1 kg 0,1/1 g mm BBK4x2-6SM 6,1 kg 0,2 g mm BBA4x2-3SM 1,5/3 kg 0,5/1 g mm BBA4x2-6SM 3/6 kg 1/2 g mm Interfaces Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) Kompaktvågar BBK4x2 / BBA4x2 stor storlek OIML-godkänd BBA4x2: clase III, 7500e o e BBK4x2: clase II, 61'000e Hölje pressgjutet aluminium Mätmetod BBK4x2 MonoBloc/BBA4x2 DMS Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Dimensioner mm Modell Vägningsintervall Avläsbarhet Plattformsstorlek BBK4x2-15DLA 3500/15100 g 0,1/1 g mm BBK4x2-15LA 3500/15100 g 0,5 g mm BBK4x2-35DLA 7000/35100 g 0,1/1 g mm BBK4x2-35LA 35,1 kg 1 g mm BBA4x2-15LA 15 kg 2/5 g mm BBA4x2-35LA 35 kg 5/10 g mm BBA4x2-60LA 60 kg 10/20 g mm Interfaces Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) IND4x5 vägningsterminal OIML-godkänd 7500e Hölje pressgjutet aluminium Skydd IP65 Mätmetod töjningsmätare Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Anslutning kan ansluta upp till 2 vågar Interface Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, analog anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) IND690count vägningsterminal OIML-godkänd 7500e för DMS-celler, upp till e för BBK, K Line (15 000e SR/32000e SR/3 3000e MI/MR) Hölje rostfritt stål Skydd IP69k Mätmetod töjningsmätare Anslutning kan ansluta upp till 4 vågar Interface Ethernet, Profibus DP, WLAN, Bluetooth, USB, digitala I/U, RS232 Ytterligare interface: CL, RS485/422, PS2, analog utgång IND449count+ vägningsterminal med flerfärgad bakgrundsbelyst display OIML-godkänd 7500e analog, e IDNet Hölje rostfritt stål Skydd IP69k Mätmetod MonoBloc och DMS Strömförsörjning 12-24V DC eller internt batteri Anslutning Can-anslutning 1 platform Gränssnitt RS232, valbart: RS422, RS485, ethernet, WLAN, USB (slav), digital I/O 10 METTLER TOLEDO Styckeräkning

11 K Line plattformar Högprecisionsvågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning i krävande industriella miljöer. Kan användas som referensvågar eller volymmätande vågar. OIML-godkänd e MI/MR, upp till e SR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm X204S / X404S Referensvågar för små delar Modell Vägningsintervall Avläsbarhet X204S 200 g 0,0001g X404S 400 g 0,0001g Plattformsstorlek: 90 mm Ø M Line plattformar Vågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning i krävande industriella miljöer. Kan användas som referensvågar eller volymmätande vågar. OIML-godkänd e MI/MR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm PBA330 plattformar Vågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning som volymmätande vågar. OIML-godkänd e MR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm Lågprofils-/pallvågar Har du särskilda krav på din vågs design och vägningsförmåga? Kontakta oss, så hittar vi den perfekta lösningen för just din applikation. OIML-godkänd 3000e upp till e MI/MR (tillval) e Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g PFA574/575 Golvvågar Belagda eller varmförzinkade golv-/stativmonterade vågar för användning som volymmätande vågar i krävande industriella miljöer. OIML-godkänd 3000e upp till e MI/MR (tillval) e Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm BTA425 mobil fordonsvåg Kan fås i rostfritt stål eller belagd. OIML-godkänd e Vägnings- BTA kg kg 0,2 kg intervaller kg 0,5 kg BTA kg kg 0,5 kg kg 1 kg Dimensioner gaffel (L A Al): mm METTLER TOLEDO Styckeräkning 11

12 Vill du veta mer? Få tillgång till värdefull information om METTLER TOLEDOs räknevågslösningar: Tjäna på METTLER TOLEDOs on-demand webseminarier: Best Practices in Piece Counting Gratis registrering: Experter till din tjänst Tusentals tillverkare förlitar sig på att kvalificerad personal från METTLER TOLEDO ger dem personlig service i rätt tid. Vi ser till att din mätutrustning ger önskade resultat. Vi baserar din tillfredsställelse på tre grundpelare: Konsultation: avgöra vilken lösning som passar dina behov. Lösning: vi är den enda leverantör du behöver till produkter, programvara, ingenjörsarbete och system. Service: oberoende av om du måste möta kraven i ISO 9001, ISO eller andra industrikrav, så levererar METTLER TOLEDO. Kontakta oss:: Är du osäker på om din investering lönar sig? Även en låg nivå av överfyllning kan ha avsevärd effekt på lönsamheten i din produktion. Hur mycket pengar kan du spara genom att öka noggrannheten i din räkning? Använd vår ROI-beräknare online för att ta reda på det: För mer information Mettler-Toledo AB Box 92161, Stockholm Tel Fax Tekniska ändringar förbehålles 09/2010 Mettler-Toledo AG Tryckt i Schweiz MTSI

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Innovation för system integration

Innovation för system integration Innovation för system integration PERFORMANCE MADE SMARTER PR-bakplan En användarvänlig och tillförlitlig montagelösning mellan DCS/PLC/SIS systemet och isolatorer/i.s. gränssnitten TEMPERATUR EX GRÄNSSNITT

Läs mer

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare

Mjuka starter smarta stopp. Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mjuka starter smarta stopp Emotron MSF 2.0 mjukstartare Mycket mer än mjuka starter Att starta en elektrisk motor medför en mängd utmaningar, såsom hög startström och mekanisk påfrestning på utrustningen.

Läs mer

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner

Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Getinges förslutningssortiment en helt ny standard för högkvalitativa förslutningsmaskiner Förslutning för alla behov Effektiv, pålitlig och användarvänlig Hela cirkulationen av sterilgods måste tas i

Läs mer

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:-

Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.999:- 3.290:- 5.090:- Pitstop! Kampanj till och med 6e Juni! Passa på att köpa Dellprodukter till extra förmånliga priser 3.199:- 3.999:- 3.290:- 08-590 940 15 sales@pcaddon.se Venue 8 Pro 5830 Ny 8 tablet med SSD disk och

Läs mer

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se

PJ-600 Mobila skrivare. www.brother.se PJ-600 Mobila skrivare Dessa kompakta mobila skrivare erbjuder en hållbar mobil utskriftslösning. Denna lösning kan användas ute på fältet av alla som arbetar med försäljning, service, logistik samt säkerhets-

Läs mer

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER

www.neopost.se MODELLER SPECIFIKATIONER ANVÄNDArvänlig ENKLARE ÄN EN KOPIERINGSMASKIN MODULUPPBYGGD ANPASSAS enkelt EFTER DIN VERKSAMHET HÖG PRODUKTIVITET OCH EFFEKTIVITET LÅG LJUDNIVÅ PASSAR ALLA MILJÖER kräver INGA FÖRKUNSKAPER OMR-LÄSNING

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Kombi-instrument UPM 3010 PK1

Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Kombi-instrument UPM 3010 PK1 Beskrivning Flexibiltet UPM 3010 PK1 är ett programmerbart kombi-instrument med extremt höga prestanda samt oöverträffad flexibilitet då hela 4 st tilläggs-moduler samtidigt

Läs mer

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER

EN BRA AFFÄR! Från 1 november till 19 december 2014 HÖGKVALITATIVA MÄTPRODUKTER Kampanjen gäller från 1 november till 19 december 2014. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar och uppdateringar. Dessa priser gäller endast företagskunder, och alla priser är nettopriser

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet

Pressmeddelande. Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Toshiba lanserar nya Z-serien: Slitstarka och lätta enheter avsedda för jobbet Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Pressmeddelande Tre nya modeller med bättre portabilitet,

Läs mer

Den ska kunna fungera som ett nav i anläggningens affärsverksamhet.

Den ska kunna fungera som ett nav i anläggningens affärsverksamhet. Fordonsvägning Industriell vägning och mätning 1 Nyheter Pålitlig funktion under tuffa förhållanden Vägning är en viktig del i alla processer inom grusindustrin. Noggranna vågar är avgörande för att bestämma

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Lagerstyrning. Lagerstyrning Tank- och silovägning

Lagerstyrning. Lagerstyrning Tank- och silovägning Lagerstyrning Tank- och silovägning Gravimetrisk nivåkontroll är en av de mest noggranna lagerstyrningsmetoder som finns. Hög noggrannhet gör metoden särskilt lämplig för mätning av dyra fasta ämnen, vätskor

Läs mer

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER

Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER Order: 08-630 53 10 order@partnersec.se PRODUKTKATALOG LOBBY TRACK BESÖKSSYSTEMET FÖR ALLA VERKSAMHETER 08-630 53 10, order@partnersec.se ORDER BESÖKSSYSTEMET LOBBY TRACK Lobby Track passar alla verksamheter,

Läs mer

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv

VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE. Nu kan alla ladda batteriet själv VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE Nu kan alla ladda batteriet själv är den enklaste vägen till ett fulladdat batteri. Fäst klämmorna på batteriet, sätt i kontakten i väggen och tryck på knappen. Resten

Läs mer

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker

MÄTKAMPANJ. Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker MÄTKAMPANJ Kampanjen gäller till och med 28-02 - 2015 eller så långt lagret räcker Om IDF Du kan lita på IDF från minska skjutmått till de största mätverktygen IDF är ett företag inom den Italienska LINK

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210.

Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Mitutoyo lanserar helt nya Surftest SJ-210. Med förbättrat handhavande, fler funktioner, bättre prestanda, fler analysmöjligheter och visningsval är den ett kraftfullt tillskott till Surftest SJ-serien

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH

U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH COMMUNICATION S U PPOR T U SB M I N I ADAPTE R BLUETOOTH CLASS I I BRU KSAN VISN I N G NI - 7075 2 0 C O M M U N I C AT I O N S U P P O R T U S B A D A P T E R B L U E T O O T H C L A S S I I F ö r s t

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion

CleverTouch S- serien. CleverTouch C- serien ü ü ü ü ü. CleverTouch Plus ü ü ü ü ü ü ü. CleverTouch Fusion Högupplöst interaktivitet Välj Clevertouch, marknadsledaren inom större interaktiva pekskärmar* med storlekar från 32 till 84. Den senaste tekniken är integrerad med skärmen och ger möjlighet till multitouch

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. PLOCKHJÄLPMEDEL PloCkhjälPmEdEl Compact Hissautomater arbetar med stor precision och hög hastighet. Rätt utnyttjade bidrar hissautomaterna till effektiv och rationell lagerhantering. För att operatören

Läs mer

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori

Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Vi presenterar Fluke VT02 Visual IR Thermometer Så avancerad att vi blev tvungna att skapa en ny kategori Visuell inspektion Inga fel kan identifieras med blotta ögat Traditionell IR-termometer Optimerad

Läs mer

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE.

ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LÄTTARE BETYDER ENKLARE. LÄTTARE BETYDER BÄTTRE. LI GH HT Y HE R A L T W EI G // DEN NYA DIMENSIONEN INOM STÄLLNINGSBYGGNAD LIGHTWEIGHT VAD ÄR DET? DET ÄR LÄTT ATT FÖRKLARA. // LIGHTWEIGHT-FILOSOFIN -

Läs mer

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA LIVSMEDEL ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Innovative Solutions Produkt-

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. Fixturlaser NXA Pro Välkommen till vår värld. Sedan 1984 har ELOS Fixturlaser hjälpt företag över hela världen att uppnå en mer lönsam och hållbar produktion. Vi har lyckats komma dit vi står idag genom

Läs mer

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS...

LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... HAWKER MODULAR LADDARE SOM HÅLLER IGÅNG ÄVEN NÄR EN I TEAMET SAKNAS... EXAKT LADDNING FÖR ALLA APPLIKATIONER De nya laddarna Lifetech Modular och Life IQ Modular från EnerSys är den bästa tillgängliga

Läs mer

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation

Alla mätdata. Alltid tillgängliga. Från alla enheter. Dataloggersystemet testo Saveris 2. Analys & Rapporter. Grafisk presentation Analys & Rapporter Östra kallagret 2014-09-14 till 2014-09-16 Grafisk presentation 2014-09-14 2014-09-15 2014-09-16 Datalogger 1 ( C) Datalogger 2 ( C) Datalogger 3 ( C) Visning i tabellform Larm Alla

Läs mer

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet

Enkel hantering även för en ovan användare. maximal produktivitet spar tid och kostnader. professionell, utför försändelser av högsta kvalitet Enkel hantering även för en ovan användare maximal produktivitet spar tid och kostnader professionell, utför försändelser av högsta kvalitet kostnadsbesparande i dag och i framtiden God åtkomlighet - ergonomisk

Läs mer

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton

Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton Atlet Balance Diesel- eller gasdriven motviktstruck GL/DL och GH/DH 1,5 5 ton 2 2 modeller. Styr upp din produktivitet. Diesel- eller gasdriven Atlet Balance arbetshäst med precision Kraftfull, pålitlig

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE

QL PROFESSIONELLA ETIKETTSKRIVARE www.brother.se * Vanliga standard-adressetiketter ** För senaste supportinformation om operativsystem, se http://solutions.brother.com Övrigt Cd-rom-enhet för installation Övrigt Cd-rom-enhet för installation

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. CERTIFIERAD 2009:1 www.easycashier.se Funktioner i EasyCash är ett mångsidigt kassasystem som används

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

TRIMBLE LOADRITE HJULLASTARVÅGAR

TRIMBLE LOADRITE HJULLASTARVÅGAR TRIMBLE LOADRITE HJULLASTARVÅGAR Stone pm ton FÖRDELEN The MED world TRIMBLE leader in LOADRITE on board weighing Bäst på service & support Servicen och supporten på LOADRITE gör oss branschledande, och

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP

M-Bus Fjärravläsningssystem M-Bus master, GSM/GPRS, TCP/IP M-Bus Utgåva produktkatalog master, 3, 2015-06-02 GSM/GPRS, TCP/IP Sidhuvud1 produktkatalog M-Bus Fjärravläsningssystem produktkatalog produktkatalog Användningsområde Serien består av flexibla och kostnadseffektiva

Läs mer

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid

Pressrelease. Öka produktiviteten med nya VAIO S. Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Pressrelease 22 februari 2011 Öka produktiviteten med nya VAIO S Slimmad, portabel notebook med lång batteritid Tunn och lätt med ny design för ökad mobilitet Arbeta och spela längre med nytt smart batterikoncept

Läs mer

www.allen.se www.all-print.se PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET

www.allen.se www.all-print.se PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET www.allen.se www.all-print.se PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET Vi fortsätter på inslagen väg för ännu bättre kundnöjdhet PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET Svenska Allen Coding AB grundades 1986 i Hökarängen i Stockholm

Läs mer

rm lla specia Produktkatalog 2011

rm lla specia Produktkatalog 2011 speciallarm Produktkatalog 2011 om speciallarm SPECIALLARM utvecklar och tillverkar speciallarm och säkerhetsprodukter av mycket hög kvalitet. Vår affärsidé är att vara helt unika på att ta fram innovativa

Läs mer

SWISS Technology by Leica Geosystems. Leica Lino TM L2 The perfect alignment tool

SWISS Technology by Leica Geosystems. Leica Lino TM L2 The perfect alignment tool SWISS Technology by Leica Geosystems Leica Lino TM L2 The perfect alignment tool Helt enkelt perfekt över hela linjen! Din Leica LINO L2 håller dig i lod Optikens kvalitet är avgörande för synligheten

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

GETINGES DA VINCI-LÖSNING

GETINGES DA VINCI-LÖSNING GETINGES DA VINCI-LÖSNING 2 GETINGES DA VINCI-LÖSNING TOPPMODERN LÖSNING, VALIDERAD OCH KLAR FÖR ROBOTASSISTERAD KIRURGI I mer än 100 år har Getinge genomgående levererat högeffektiva produkter för behandling

Läs mer

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar

TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN NEWSLETTER. Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar TEMA UTGÅVA FISK ACTPORTALEN ACT NEWSLETTER ACT NEWSLETTER www.act-gruppen.com Allt inom industriell märkning, kontroll & systemlösningar Innovative Solutions Since 1990 Produkt- och emballagemärkning

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen

Nolato Medical. Pharma Packaging. Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen Nolato Medical Pharma Packaging Ett engagerande partnerskap för den perfekta förpackningen 2 3 Vi vill skapa den perfekta förpackningen för världens viktigaste produkter Partner för livet Nolato Medical

Läs mer

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering

RollerForks. En revolution inom pallfri godshantering RollerForks En revolution inom pallfri godshantering RollerForks Pallar är en nödvändighet för lagerhantering. Men tänk om du kunde spara tid och utrymme genom att skicka gods utan pallar. Nu finns MSE

Läs mer

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar

Produktpresentation. S-serien Ministickugnar Produktpresentation S-serien Ministickugnar S-serien stora små ugnar för ett perfekt bakresultat För att baka gott bröd med hög kvalitet krävs inte bara råvaror eller bake-off produkter av hög kvalitet.

Läs mer

AutoTrac Universalsats 200

AutoTrac Universalsats 200 AutoTrac Universalsats 200 Introduktion till guidning John Deere GreenStar guidesystem ökar inte bara värdet på dina maskiner, det hjälper dig också att effektivisera din tid på fältet. John Deere erbjuder

Läs mer

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga

DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga DeLaval mixrar Kraftfulla, effektiva, robusta och pålitliga Stationära mixrar bättre mixning, bättre foder En foderrådgivares rekommendationer kan ofta vara mycket detaljerade och exakta. Men med en stationär

Läs mer

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab

Förarmanual- LJP Kranvågsystem för X-Cab Iqan-MD3 Produkt registrering För att produktgarantin skall gälla från rätt datum behöver ni göra en leveransregistrering på vår hemsida. www.ljphb.se Välj sida Maskinservice och där efter Produktregistrering

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn

LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn LEAN produktions lösningar Utan kabeldragning baserat på ljustorn Innehåll LEAN Produktion med Werma Signaltechnik 3 Förbättra produktionen effektivt 4 WIN-Wireless Information Net 5 Automatiskt Mail 6

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Triflex. Triflex 1. Dimensioner

Triflex. Triflex 1. Dimensioner Triflex Triflex 1 Triflex 1 dämparen utvecklades för vibrationsdämpning för medeltunga till tunga maskiner för att skydda maskiner och elektronik ifrån vibrationer. Konstruktionen av dämparen tillgodoser

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

FULL KOLL. på mätdatan överallt

FULL KOLL. på mätdatan överallt FULL KOLL. på mätdatan överallt Mäter Övervakar Larmar Dokumenterar Trådlöst hela vägen. Från givare till basstation till molnet till mobil eller dator Celsicom - systemet Trådlösa radiogivare för t.ex.

Läs mer

Toshiba EasyGuard i praktiken:

Toshiba EasyGuard i praktiken: Toshiba EasyGuard i praktiken Toshiba EasyGuard i praktiken: Portégé M300 Superlätt och robust allt-i-ett-produkt. Toshiba EasyGuard innehåller funktioner som är speciellt utformade för att ge ökad datasäkerhet,

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Översikt över Toshiba EasyGuard Kursmodul 1. Kursmodul 1: Översikt över Toshiba EasyGuard

Översikt över Toshiba EasyGuard Kursmodul 1. Kursmodul 1: Översikt över Toshiba EasyGuard Översikt över Toshiba EasyGuard Kursmodul 1 Kursmodul 1: Översikt över Toshiba EasyGuard TOSHIBA E LEARNING CENTRE MODULE 1: EASYGUARD OVERVIEW Kursmodul 1 ämnesområden Kursmodulen i översikten över Toshiba

Läs mer

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss!

En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! En strategisk partner i en krävande bransch Vi visste att det skulle bli bra, men det blev ju till och med bättre än vi kunde tänka oss! Det är inte ovanligt att våra kunder blir glatt överraskade, eftersom

Läs mer

1. Samla den grupp som ska

1. Samla den grupp som ska Så här ska arbetsinstruktionerna användas! Använd Arbetsinstruktionerna vid arbetsberedningar och instruktioner på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Arbetsberedning kan göras för i princip alla arbetsmoment

Läs mer

Eftersom. vi är mer än bara ett laboratorium... Vår kundservice står gärna till tjänst för dig!

Eftersom. vi är mer än bara ett laboratorium... Vår kundservice står gärna till tjänst för dig! Eftersom vi är mer än bara ett laboratorium... Vår kundservice står gärna till tjänst för dig! 1 Eftersom Över en halv miljon behandlade patienter i Tyskland 2 det är din mottagning det handlar om... Över

Läs mer

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda.

Modernt kassasystem för alla! EasyCashier är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. Modernt kassasystem för alla! är användarvänligt, snabbt och pålitligt. Dessutom bland de mest prisvärda. www.easycashier.se Funktioner i är ett mångsidigt kassasystem som används i en mängd olika branscher.

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA

Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Den distribuerade värmedetektorn ULRICA Värmedetektorsystemet ULRICA kan lokalisera värme från en brand med noggrannhet på 1,5 meter över en total kabellängd på 2000 meter. Systemet detekterar temperaturökningar

Läs mer

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES

IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering. IPN - Paternoster MACHINES IPN Paternoster lagerautomat för ekonomisk lagring och hantering IPN - Paternoster MACHINES IPN tar fram godset till plockaren CONSTRUCTOR INDUSTRI PATERNOSTER, IPN ger mängder av fördelar: Snabb plockning

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm

Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet helt anpassad till just era behov DS7220 V2 / DS7240 V2 centralapparater för inbrottslarm Säkerhet har sitt pris, men det behöver inte kosta en förmögenhet. Centralapparaterna DS7220 V2 och DS7240

Läs mer

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05

Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Per-Erik Larsson SKF Industrial Solutions and Service Technologies 2015-02-05 Vad kan ett rullningslager stå till tjänst med? Traditionell användning av

Läs mer

Utökad enhetsanslutning

Utökad enhetsanslutning USB 3.0-hubb med 3 portar för bärbara datorer och Windowsbaserade surfplattor + snabbladdningsport och enhetshållare - svart StarTech ID: ST4300U3C1B ST4300U3C1B USB 3.0-hubb med 3 portar ökar din bärbara

Läs mer

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av:

Distribution Planning/LeanLog. Epicor iscala höstmöte 2012. Ingemar Ohlsson. Presenteras av: Tillverkning med tidredovisning Distribution Planning/LeanLog med LeanTime Epicor iscala höstmöte 2012 Presenteras av: Ingemar Ohlsson Om Distribution Planning/LeanLog Ett av få system som optimerar hela

Läs mer

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS

TILLÄMPNINGAR. Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar. belysningstillämpningar. FUNKTION - KONTOR, SKOLOR OCH SJUKHUS LED-lösningar TILLÄMPNINGAR Helvar är inriktade på att tillhandahålla LEDlösningar för professionella belysningstillämpningar. De ständiga förbättringarna av LED-teknikens effektivitet, kvalitet och prisvärdhet

Läs mer

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING

Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling PLÅTBEARBETNING PLÅTBEARBETNING Laserskärning av plåt Laserskärning av rör Stansning Nibbling Pressning Andra typer av bearbetning Ytbehandling 2 Innehåll Lager och konstruktion 3 Laserskärning av plåt 4-5 Laserskärning

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör

Instruktionsbok för Byalag som anlitar Telia som operatör Godkänd Instruktionsbok för Byalag 2011-11-14 1 (13) Uppgjord Telia Operator Business Leif Berglund Next 070-5650574 Ante Baric leif.a.berglundeliasonera.com Detta dokument reder ut hur en fastighetsanslutning

Läs mer

Headsets för det. mobila kontoret.

Headsets för det. mobila kontoret. Headsets för det mobila kontoret. Mobila kontoret Plantronics startade 1962 och har sedan dess enbart inriktat sig på att utveckla bra kommunikationsheadset. Idag är Plantronics världsledande på headset

Läs mer

Kortläsare PT-3315. Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik

Kortläsare PT-3315. Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik Kortläsare PT-3315 Kompakt beröringsfri kortläsare (MIFARE ) Diskret design Ingjuten elektronik Lysdioder för indikering En av marknadens minsta kortläsare för avläsning av beröringsfria MIFARE -kort.

Läs mer

Flexibel transportutrustning

Flexibel transportutrustning 1 Flexibel transportutrustning Varje bransch har sina pionjärer som satsar på produktutveckling och på att ständigt leda utvecklingen i branschen. Då det gäller transportutrustning är ledaren Ekeri. Att

Läs mer

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid.

Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Produkter. Dokument. Tjänster. Tillgång till allt. Alltid. Internet-portal för säkerhetsprodukter. Answers for infrastructure. Alla fördelar med ett enda klick På Internet får du direktåtkomst till all

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK

EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK EVOLUTION INOM FORDONSREPARATIONSTEKNIK FÖR LEDANDE KAROSSERIVERKSTÄDER Behåll ledarpositionen Historien har lärt oss att det är bra att välkomna förändringar och följa med i utvecklingen. I dag går utvecklingen

Läs mer

X-Route Användarmanual Innehåll

X-Route Användarmanual Innehåll X-Route Användarmanual Innehåll Innehåll och Produktspecifikation... 2 X-Route Elektronisk Körjournal Produktspecifikation... 2 Kom igång med X-Route Elektronisk Körjournal... 3 För in Mjukvarunyckel...

Läs mer

Etikettskrivare för kontor och professionell användning

Etikettskrivare för kontor och professionell användning Etikettskrivare för kontor och professionell användning Innehåll 2 Professionell DYMO-märkning kan öka effektiviteten på ditt kontor. Namn- och identifieringsdokumentation, arkiveringsfack och datormedia

Läs mer

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems)

SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) SAMSUNG Enterprise IP Solutions OfficeServ (& DCS Systems) Bruksanvisning för Systemtelefon DS-5038S DS-5014S DS-5007S Samsung Telecoms (UK) Ltd. AxCom AB 1 Förbehåll Samsung Telecoms förbehåller sig rätten

Läs mer