Styckeräkning. Vad räknas för dig? Lösningar från experten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styckeräkning. Vad räknas för dig? Lösningar från experten"

Transkript

1 Styckeräkning Vad räknas för dig? Lösningar från experten

2 Styckeräkning Varje del räknas. På lagret, vid färdigställning och leverans av gods METTLER TOLEDO räknevågar används inom olika områden som bildelstillverkning, elektronikindustrin, tillverkning av plast- eller metallkomponenter, papperstillverkning och hobbyindustrin. Effektiv materialhantering är grunden för framgångsrik, lönsam produktion inom alla dessa områden. METTLER TOLEDO räknevågar kan enkelt integreras i omfattande inventeringssystem. Detta ökar produktiviteten och ger en pålitlig kontroll av inkommande och utgående gods. Områden där styckeräkning används Mottagning Räknevågarna verifierar den mottagna kvantiteten och ger pålitligare resultat på kortare tid. Leverans Räknevågslösningar ser till att dina kundordrar fylls med exakt antal delar, inom tidsramen och med nödvändiga etiketter och dokumentation. Principen för att räkna med våg är enkel: 1. Avgör styckenas medelvikt genom att väga och spara ett referensprov 2. Avgör en total vikt av alla delarna som ska räknas 3. Vågen räknar automatiskt ut antalet delar Utmaningen är att räkna noggrant! 2 METTLER TOLEDO Styckeräkning

3 Produktion/paketering Delar som behövs för sammansättning räknas precist eller kontrollvägs snabbt för kvalitetskontroll. Halvautomatiska räknelösningar försäkrar effektiv paketering i produktionen. Lagerhållning På lagret håller vågarna kontroll på lagerförflyttningar och korrekt godsinventering. Andra användningsområden Räknevågar används inom många andra områden som t.ex. mynträkning, räkning av receptbelagda mediciner, räkning av injektionsflaskor och räkning av papper, etiketter, kuvert, visitkort, broschyrer etc. Fördelar som räknas! Enkel, snabb och intuitiv att använda: Väg bara en referensmängd och tryck på referensknappen för att börja styckeräkna. Flexibel och mångsidig att använda: Vågar används för olika räkneuppgifter - du kan väga tunga eller lätta föremål, stora volymer i behållare eller förpackningar med bara 100 delar. Räknevågar uppfyller behoven i en mångsidig produktionsmiljö med sin korta installationstid och möjligheten att använda dem på olika platser. Resultat du kan lita på direkt: METTLER TOLEDOs räknespecialister ger dig rätt vägningslösning för att få exaktast möjliga räkning och pålitliga resultat dag efter dag. För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 3

4 Styckeräkning Utmaningar inom styckeräkning Konceptet att räkna delar med en våg är enkelt. Utmaningen är att räkna noggrant och effektivt! Fel uppstår när olika faktorer påverkar räkneprocessen. Den finns fem huvudområden som påverkar styckeräkningens exakthet. Lär dig vilka de är och de praktiska lösningarna som finns för att komma förbi dessa problem. 1. Den mänskliga felfaktorn Den mänskliga faktorn kan ha avsevärd påverkan på styckeräkningens exakthet. Fel kan uppstå snabbt om vågarna inte används på rätt sätt. Användarvänliga enheter och grundlig användarutbildning är lösningen här. Driftfel kan minskas avsevärt om användaren guidas av instruktionerna på vågens display under räkneprocessen. Eller om den automatiska tarafunktionen används. 2. Miljöpåverkan Miljön på arbetsplatsen är en viktig faktor som påverkar resultatet. För att nå ett optimalt styckeräkningsresultat måste vågmiljön vara så fri från vibrationer som möjligt. Direkt solljus, variationer i temperaturen och drag från fläktar eller luftkonditionering måste undvikas i närheten av vågen. I varje enskilt fall har korrekt installation, ett stabilt bord och driftsinstruktioner från en kvalificerad serviceingenjör positiva effekter på räkneresultatet. 3. Variationer i styckenas vikt Styckesvariation är den vanligaste orsaken till styckeräkningsfel. Det går att fastställa viktavvikelse, men det är ganska svårt att kontrollera. Under produktionen bidrar damm, olja eller förändrad miljö till att styckevikten varierar. Styckevikten kan skilja sig åt på grund av att olika och multipla maskiner används, verktygsslitage och -justeringar eller variationer i råmaterialet. Följande procedur håller de räknefel som beror på styckevariationer under kontroll: Öka mängden referensdelar: Ju fler delar som används för referensbestämmelse desto mindre blir räknefelen. Dock ökar detta även risken för fel orsakade av mänsklig felräkning. Automatisk referensoptimering från METTLER TOLEDOs räknevågar ger en lösning här. Frekvent referensbestämning: Styckevikten kan variera om delarna tillverkas i olika maskiner. Därför bör en ny referensmängd fastställas för varje sats. Är detta inte möjligt måste delarna blandas och antalet delar i referensdelen ökas. Referensvåg: Korrekt referensbestämning har den största effekten på resultatet. Därför kan det vara nödvändigt att använda en andra högprecisionsvåg för att väga referensprovet. Detta ökar noggrannheten väsentligt eftersom de minsta förändringarna i referensvikten noteras. 4 METTLER TOLEDO Styckeräkning

5 4. Datahantering och dokumentation Att räkna olika delar eller produkter kan även innebära hantering av olika artikel-id, styckevikter, referensvikter eller taravikter. Vidare måste räkneresultaten dokumenteras, t.ex. av spårbarhetsskäl eller så måste etiketter skrivas ut i enlighet med industristandarder eller kundbehov. Effektiv datahantering kan vara besvärlig, liksom dokumentering och etikettering. En centraliserad databas- och utskriftslösning kan resultera i bättre dataintegritet, systemsupport, korrekt etikettering och dokumentering av räkningen. 5. Vågens exakthet Även vågen har en "variation" som kan påverka räkneresultatet. I jämförelse med de andra felen är detta relativt litet, men det måste ändå tas i beaktande. Olika faktorer påverkar noggrannheten antingen på en enstaka eller ackumulerad bas. Detta inkluderar: MonoBloc lastceller ger högsta möjliga räkningsprecision och repeterbarhet för pålitliga resultat Inom dagens industri används framför allt två mättekniker: Vägningssensorns prestanda Programvara (programvarufilter, signalbehandling etc.) Elektronik (analog/digital omvandlare, processprestanda etc.) trådtöjningsgivare elektromagnetisk kraftkompensering (MonoBloc-teknologi) METTLER TOLEDOs vågar BBK4x2 och K-Line vägningsplattformar är utrustade med unik MonoBloc-teknologi för maximal repeterbarhet och precision av vägnings- och räkningsresultat. Deras höga mätningsupplösning (upp till d) möjliggör ett stort vägningsområde (0, kg) med en mycket hög grad av precision, linjäritet och repeterbarhet. Generellt betyder detta: MonoBloc är gånger mer precis än töjningsmätning. METTLER TOLEDO Styckeräkning 5

6 Styckeräkning Rätt lösning för dina behov Först måste du välja rätt typ av räknevåg vilken ger dig den bästa lösningen för dina specifika behov. METT- LER TOLEDO erbjuder en brett spektrum av räknevågar från högupplösta analysvågar till robusta golvvågar för tunga laster. Den lättaste och den tyngsta delen du räknar påverkar vilken typ av våg du behöver. När du räknar delar med en större spridning av detaljvikten ger ett tvåvågssystem högre tillförlitlighet och flexibilitet. Beroende på maximalt antal delar och storleken på förpackningarna eller behållarna som vägs väljer METTLER TOLEDOs räknespecialist rätt vågkonfigurering för dina behov. Karaktären på dina delar, som materialtyp, typ av produktionsmetod och kostnad påverkar även det typen av räknesystem. Vidare måste krav som dokumentation, etikettering och dataintegrering till andra IT-system eller maskiner beaktas. Exakt vägning och räkning från 1 mg till 6000 kg METTLER TOLEDO har ett brett utbud av vågar som uppfyller alla räknings- och vägningskrav. I mottagningsområden, till exempel, tas ofta multipla leveranser emot och kontrolleras samtidigt. Varor kan komma i förpackningar av många olika storlekar, från containrar och pallar till mindre paket och till och med brev med små försändelser. Den vägningsteknologi som används för inkommande varor måste därför täcka ett intervall från 1 mg till 6000 kg. Under vissa omständigheter måste upp till komponenter räknas i en och samma förpackning. Exakt vägning ända ner till den sista och lättaste delen kräver en precisionsbänkvåg för att effektivt avgöra delarnas medelvikt (Average Piece Weight, APW). Man får högre noggrannhet och sparar tid genom att minimera antalet provdelar som måste räknas för hand för att nå en bra APW. Att räkna delar som levereras i pallar eller i containrar kräver vågar med högre kapacitet. Den större vågen ger dig en kapacitet (upp till 6000 kg) för att räkna små delar i väldigt stora kvantiteter. Alltid rätt våg tack vare flervågssystem Det är viktigt att du alltid räknar och väger på rätt våg och på rätt plats. Upp till 4 vågar kan anslutas till en IND690 räkneterminal. För att avgöra medelvikten hos olika delar kan du ansluta en referensvåg med 0,1 mg känslighet. Små komponenter kan vägas och räknas på en våg från 10 mg till 6 kg. För medeltunga vikter kan du ansluta en bänkvåg på upp till 300 kg och för tunga vikter en golv våg upp till 6000 kg. Robust industriell utrustning Golvvågar utsätts ofta för chocker och påverkan under lastning och avlastning. Robusta vägningsplatformar från METTLER TOLEDO med kvalitativa lastceller, överlastningsskydd och självcentrerande fötter skyddar dig från orimliga mätresultat och kostsamma reparationer. De självcentrerande fötterna gör det möjligt för vägningsplattformen att röra sig från sida till sida inom säkerhetsstoppen. Detta förhindrar skador på lastcellen på grund av sidokrafter som kan uppstå vid lastning och lossning med t. ex. truck. USB EtherNet RS232 PS2 WLAN RFID 6 METTLER TOLEDO Styckeräkning

7 Minska kostsam manuell hantering med halvautomatiska räkne- och fyllningssystem Att ha ett halvautomatiskt styckeräkningssystem bredvid produktionsmaskinen minskar personalens inblandning väsentligt och gör att ineffektiva transporter till paketeringsstationer undviks. Det går att ansluta vågar till produktionsmaskiner på flera olika sätt, RS232, ethernet, digital I/O och profibusdp. När målmängden har nåtts indikerar vågen till personalen att byta behållare eller att ingripa om nödvändigt, med ett externt ljus eller ett akustiskt alarm. Vidare ger METTLER TOLEDOs vägningsterminaler digital I/O för materialhanteringskontroll. Mobil räkning under orderplockning och lagring minskar resandet Eftersom räknevågen kan drivas med batteri kan den användas på en vagn. Kompaktvågarna BBx462 har 1500 minnesutrymmen för målvikt, tolerans, identifikation, styckevikt och taravikt. Det går även att ansluta en streckkodsläsare, ett tangentbord eller en skrivare. Detta gör det möjligt att använda vågen självständigt i plocklagret under hela dagen. Felfri integrering ökar produktiviteten Integeringen av vägningsdata till ett centralt IT-system som ERP, produktionsplanerings- eller lagersystem hjälper till att effektivt övervaka och analysera data. Information kan registreras och verifieras snabbt och säkert med hjälp av en streckkodsläsare, RFID-scanner, ett externt tangentbord eller online från en dator. De data som fås med hjälp av streckkodsläsare, tangentbord eller RFID-läsare kan överföras till vågen via PS2, RS232, USB eller Bluetooth. Data överförs sedan via ethernet eller profibus till en dator, ett ERP-system eller PLC. Räknevågen tar rollen som nod i ett lokalt nätverk med användarvägledning. För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 7

8 Styckeräkning Enkel användning Enkel användning hjälper definitivt till att öka effektiviteten i styckeräkningsapplikationer. METTLER TOLEDOs vågar är avancerade och enkla att använda. Du tjänar på enkel användning via en intuitiv meny med individuellt definieringsbara funktionsknappar så att användaren guidas i driften under sitt dagliga arbete. Det enda användaren behöver göra för att starta räkningen är att räkna tio provdetaljer, placera dem på plattformen och trycka på en fördefinierad knapp. Om provmängden måste ökas hjälper den automatiska referensoptimeraren till. METTLER TOLEDOs styckeräkningsvågar hjälper dig att förenkla dina processer på olika nivåer. När det gäller kompaktvågar eller modulära vågar med separata vägningsplattformar och terminaler har alla modeller identisk användarguidning, något som underlättar arbetsrotation. Du slipper trötta ögon Tack vare den ljusa, högkontrasterande och grafiska displayen till IND690count och IND465-terminalererna får användaren tydliga instruktioner och upplysningar. Den gör det möjligt att undvika avläsningsfel och du slipper dessutom bli trött i ögonen. Knapparna, som är unikt märkta för styckeräkning, möjliggör ett effektivt arbete och hjälper till att förhindra användarfel. Dessutom får användarna konfigureringsbara funktionsknappar och driftssekvenser för att göra den vardagliga driften enklare och öka kvaliteten på räkneprocessen. Snabb kontrollvägning vid räkning Att färdigställa ordrar för leverans bör gå snabbt och precist. Med den nya färgdisplayen hos IND449count+ görs kontrollvägning genom räkning. Displayen kan ändra färg från ljusblå till grön, gul eller röd när det förinställda målet har nåtts. Användare kan därför arbeta mycket snabbare och längre utan att bli trötta. Om så önskas, kan externa signallampor eller ljudalarm kontrolleras direkt av vågen. Detta förhindrar över- och underfyllning. Delar överfyllda Delnummer ok Delar underfyllda 8 METTLER TOLEDO Styckeräkning

9 Minska antal handräknade prover De största orsakerna till räknefel är "användarfel" och "varianter i styckevikten". Genom att använda funktionen referensoptimering hjälper vågen användaren att få en noggrann räkning genom att minska felinfluensen från dessa två faktorer. Att räkna stora referenskvantiteter för hand är tråkigt och öppnar för möjligheten till väsentliga fel. Med referensoptimeringen räknar användaren en liten kvantitet för hand och fastställer medelvikten för delarna genom att lägga dem på vågen. Sedan lägger användaren ytterligare några delar på vågen och referensoptimeringsfunktionen räknar då ut en ny medelvikt baserat på nettovikten av alla delar. Varje gång användaren lägger till fler delar kommer vågen att räkna om styckenas medelvikt. Detta minskar kraftigt felen som förknippas med referensbestämmelse. Rak och tydlig dokumentering Kundanpassad etikettlayout och full dokumentation är nyckeln om du måste uppfylla kraven i industristandarder som ISO 9001 eller ISO METTLER TOLEDO erbjuder fristående och integrerade skrivarlösningar skräddarsydda för din användning och möter kraven i standarder och från dina kunder. Du kan definiera olika etikettformat, inklusive streckkoder, delnummer (artikelnummer) eller företagslogotyp och välja bland ett stort utbud av kompatibla skrivare. Vare sig du måste skriva ut etiketter, remsor, band eller biljetter kan METTLER TOLEDO erbjuda rätt lösning. Underlätta med operatörstexter En av hjälpfunktionerna hos räknevågarna är operatörstexterna. Den definierar om en användare ska guidas genom driften eller inte. Valet är antingen att använda de förinställda användartexterna. ( Active Prompting ) eller att definiera din egen. När den är aktiverad ges uppmaningar till användaren via fördefinierade texter/anvisningar. Som ett resultat blir användningen enklare och fel kan undvikas. Läs resultat från stort avstånd Fraktområden är stora och överfulla. Därför måste vikt- och räknevärdena ibland kunna visas och läsas av på större avstånd. Vägningsterminalerna från METTLER TOLEDO kan utrustas med flera lättlästa hjälpdisplayer. LED-displayen har stora tecken (10 eller 15 cm) och är enkla att läsa av från ett avstånd på 45 m eller mer. Högre effektivitet med en databas Modellerna IND465 och BBx462 har en databas med 1500 lagringsplatser (IND690count har 999 platser). Varje databaspost har fler än 20 fält, inklusive artikel- ID, styckevikt, taravikt och målvikt med tolerans. De lagrade uppgifterna kan aktiveras med en streckkodsläsare eller ett tangentbord. Databasen är enkel att redigera, hantera och spara på datorn med hjälp av programmet "SmartManager" (eller programmet "Count Tool" för IND690count). För mer information: METTLER TOLEDO Styckeräkning 9

10 Styckeräkning Komplett produktbredd Kombinera små, medelstora och stora plattformar med modulära kompaktvågar och de kraftfulla IND-räkneterminalerna. Placera terminalen på en plats som passar dig: på sidan, framtill eller på ett stativ. Kombinera kompakta räknevågar med större plattformar eller golvvågar för att utöka vägningsområdet. Kompaktvågar BBK4x2 / BBA4x2 liten storlek OIML-godkänd BBA4x2: klass III, 7500e eller e BBK4x2: klass II, e Hölje pressgjutet aluminium Mätmetod BBK4x2 MonoBloc/BBA4x2 DMS Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Dimensioner mm Modell Vägningsintervall Avläsbarhet Plattformsstorlek BBK4x2-0.6DXXS 120/610 g 0,001/0,01 g 100 mm Ø BBK4x2-3DXS 0,6/6,1 kg 0,01/0,1 g mm BBK4x2-3XS 3,1 kg 0,01 g mm BBK4x2-6DXS 6,1 kg 0,01/0,1 g mm BBK4x2-6XS 6,1 kg 0,01 g mm BBK4x2-6DSM 1,2/6,1 kg 0,1/1 g mm BBK4x2-6SM 6,1 kg 0,2 g mm BBA4x2-3SM 1,5/3 kg 0,5/1 g mm BBA4x2-6SM 3/6 kg 1/2 g mm Interfaces Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) Kompaktvågar BBK4x2 / BBA4x2 stor storlek OIML-godkänd BBA4x2: clase III, 7500e o e BBK4x2: clase II, 61'000e Hölje pressgjutet aluminium Mätmetod BBK4x2 MonoBloc/BBA4x2 DMS Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Dimensioner mm Modell Vägningsintervall Avläsbarhet Plattformsstorlek BBK4x2-15DLA 3500/15100 g 0,1/1 g mm BBK4x2-15LA 3500/15100 g 0,5 g mm BBK4x2-35DLA 7000/35100 g 0,1/1 g mm BBK4x2-35LA 35,1 kg 1 g mm BBA4x2-15LA 15 kg 2/5 g mm BBA4x2-35LA 35 kg 5/10 g mm BBA4x2-60LA 60 kg 10/20 g mm Interfaces Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) IND4x5 vägningsterminal OIML-godkänd 7500e Hölje pressgjutet aluminium Skydd IP65 Mätmetod töjningsmätare Strömförsörjning 230V AC eller inbyggt återuppladdningsbart batteri Anslutning kan ansluta upp till 2 vågar Interface Ethernet, USB, digitala I/U, upp till 3 RS232, RS485, analog anslutning för en extra våg (beroende på applikationsnivå) IND690count vägningsterminal OIML-godkänd 7500e för DMS-celler, upp till e för BBK, K Line (15 000e SR/32000e SR/3 3000e MI/MR) Hölje rostfritt stål Skydd IP69k Mätmetod töjningsmätare Anslutning kan ansluta upp till 4 vågar Interface Ethernet, Profibus DP, WLAN, Bluetooth, USB, digitala I/U, RS232 Ytterligare interface: CL, RS485/422, PS2, analog utgång IND449count+ vägningsterminal med flerfärgad bakgrundsbelyst display OIML-godkänd 7500e analog, e IDNet Hölje rostfritt stål Skydd IP69k Mätmetod MonoBloc och DMS Strömförsörjning 12-24V DC eller internt batteri Anslutning Can-anslutning 1 platform Gränssnitt RS232, valbart: RS422, RS485, ethernet, WLAN, USB (slav), digital I/O 10 METTLER TOLEDO Styckeräkning

11 K Line plattformar Högprecisionsvågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning i krävande industriella miljöer. Kan användas som referensvågar eller volymmätande vågar. OIML-godkänd e MI/MR, upp till e SR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm X204S / X404S Referensvågar för små delar Modell Vägningsintervall Avläsbarhet X204S 200 g 0,0001g X404S 400 g 0,0001g Plattformsstorlek: 90 mm Ø M Line plattformar Vågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning i krävande industriella miljöer. Kan användas som referensvågar eller volymmätande vågar. OIML-godkänd e MI/MR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm PBA330 plattformar Vågar som kan monteras på bord, stativ och golv för användning som volymmätande vågar. OIML-godkänd e MR Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm Lågprofils-/pallvågar Har du särskilda krav på din vågs design och vägningsförmåga? Kontakta oss, så hittar vi den perfekta lösningen för just din applikation. OIML-godkänd 3000e upp till e MI/MR (tillval) e Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g PFA574/575 Golvvågar Belagda eller varmförzinkade golv-/stativmonterade vågar för användning som volymmätande vågar i krävande industriella miljöer. OIML-godkänd 3000e upp till e MI/MR (tillval) e Vägningsintervaller kg Avläsbarhet g Plattformsstorlekar till mm BTA425 mobil fordonsvåg Kan fås i rostfritt stål eller belagd. OIML-godkänd e Vägnings- BTA kg kg 0,2 kg intervaller kg 0,5 kg BTA kg kg 0,5 kg kg 1 kg Dimensioner gaffel (L A Al): mm METTLER TOLEDO Styckeräkning 11

12 Vill du veta mer? Få tillgång till värdefull information om METTLER TOLEDOs räknevågslösningar: Tjäna på METTLER TOLEDOs on-demand webseminarier: Best Practices in Piece Counting Gratis registrering: Experter till din tjänst Tusentals tillverkare förlitar sig på att kvalificerad personal från METTLER TOLEDO ger dem personlig service i rätt tid. Vi ser till att din mätutrustning ger önskade resultat. Vi baserar din tillfredsställelse på tre grundpelare: Konsultation: avgöra vilken lösning som passar dina behov. Lösning: vi är den enda leverantör du behöver till produkter, programvara, ingenjörsarbete och system. Service: oberoende av om du måste möta kraven i ISO 9001, ISO eller andra industrikrav, så levererar METTLER TOLEDO. Kontakta oss:: Är du osäker på om din investering lönar sig? Även en låg nivå av överfyllning kan ha avsevärd effekt på lönsamheten i din produktion. Hur mycket pengar kan du spara genom att öka noggrannheten i din räkning? Använd vår ROI-beräknare online för att ta reda på det: För mer information Mettler-Toledo AB Box 92161, Stockholm Tel Fax Tekniska ändringar förbehålles 09/2010 Mettler-Toledo AG Tryckt i Schweiz MTSI

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut?

Vilka produkter behöver jag? Vad är pris och leveranstid? När levereras min beställning? Vad är trackingnumret? Hur ser min orderhistorik ut? www.sick.com SICK AB Svarspost 150014200 143 20 Vårby B-POST Returadress: SICK AB, Botkyrkavägen 4, 143 35 Vårby insight Vill du läsa mer? 01 2011 Beställ mer information om produkter och lösningar i detta

Läs mer

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner

SNABB UPPSTART 40 MIN. ROTATION INMATNING AXELUPPRIKTNING. Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner UTBYGGBART SNABB UPPSTART 2 2 40 MIN. ROTATION STRECKKODS- INMATNING AXELUPPRIKTNING Professionellt mät- och uppriktningssystem för roterande maskiner ETT VAL MED PRECISION är också ett tryggt val! LÅNG

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

En handbok om produktmärkning och spårbarhet

En handbok om produktmärkning och spårbarhet En handbok om produktmärkning och spårbarhet vi har lösningen till bättre lönsamhet En förpackning är så mycket mer än ett skyddande emballage. Märkning ger all viktig information om innehåll och ursprung.

Läs mer

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta

Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP Vertikala hissautomater för mycket kompakt lagring på begränsad golvyta Standard Solution Vertical Lift System Kardex Remstar Shuttle XP:

Läs mer

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal.

THE DIFFERENCE IS ABAX. Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX Världens ledande leverantör av elektronisk körjournal. THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre värdeskapande element som gör det möjligt för företaget att skapa en konkurrenskraftig

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

Intelligent motorstyrning Skräddarsydd intelligent motorstyrning Tillfredsställ morgondagens behov redan idag.

Intelligent motorstyrning Skräddarsydd intelligent motorstyrning Tillfredsställ morgondagens behov redan idag. Global Supply & Local Capabilities Integrated Architecture World Class Products Superior Value-Added Services & Expertise WELCOME TO THE WORLD OF COMPLETE AUTOMATION Intelligent motorstyrning Skräddarsydd

Läs mer

Lösningar för vägning ombord Teknologi utvecklad för dig

Lösningar för vägning ombord Teknologi utvecklad för dig Lösningar för vägning ombord Teknologi utvecklad för dig En ny generation av kraftfulla och lättanvända lösningar för vägning ombord INSTALLATIONEN AV NOGGRANNA OCH LÄTTAVLÄSTA VÄGNINGSLÖSNINGAR ON BOARD,

Läs mer

S t a n n a r a l d r i g... Fe l f r i t t... S k a p a n u... Revolution inom visionsensorer

S t a n n a r a l d r i g... Fe l f r i t t... S k a p a n u... Revolution inom visionsensorer Vinter - 2007 2008 Ägarens ultimata test! S t a n n a r a l d r i g... Fe l f r i t t... S k a p a n u... Renault: Bygg rätt redan från början Med minsta möjliga resurser och utan spill Fortsättning på

Läs mer

E C N A R T N N E A E K A M

E C N A R T N N E A E K A M MAKE AN ENTRANCE Inledning ITAB Shop Products är ett tillverknings- och exportföretag specialiserat på att leverera butiksutrustning som entrésystem och köledarprodukter till detaljhandelskunder och andra

Läs mer

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens

mätteknik Fokus på processoptimering 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens Endress+Hauser magasin www.se.endress.com Nr 2-2013 1 mätteknik 6. Heartbeat Technology Information om flödesmätarens hälsotillstånd i realtid 10. Tar Smartphone till hjälp Bättre kontroll ger energibesparingar

Läs mer

insight Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Autolabel/Arla Foods Smurfit Kappa Sid 7-9 Sid 11-13 Sid 15-18

insight Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Autolabel/Arla Foods Smurfit Kappa Sid 7-9 Sid 11-13 Sid 15-18 www.sick.se insight 01 2012 Tidningspapper med egen identitet Vi besöker Stora Enso i Hylte Sid 3-5 DeLaval Mjölkningsroboten VMS skapar nöjda kor och bättre lönsamhet för bonden. Autolabel/Arla Foods

Läs mer

Visionsystem som det borde vara; avancerat men ändå enkelt

Visionsystem som det borde vara; avancerat men ändå enkelt Visionsystem som det borde vara; avancerat men ändå enkelt Baumer TXG IP67 Camera Sensor Control Företaget bildades 1988 och har sedan dess arbetat med utveckling och försäljning av visionsystem, främst

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6

Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4. Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 Hissautomater Innehåll Hissautomater Vi specialutvecklar den lagerlösning som passar ditt företag 4 Lagerlösningen Lagra på höjden, det vinner du på i längden 6 HELHETSLÖSNING Så här tar vi fram rätt

Läs mer

Märkmaskiner för industrin. 15 fantastiska år med GCC. Lighthouse generation 2. Nålprägling som märks

Märkmaskiner för industrin. 15 fantastiska år med GCC. Lighthouse generation 2. Nålprägling som märks Märkmaskiner för industrin 15 fantastiska år med GCC I vårt fortsatta positiva samarbete med GCC har vi utvecklat en alldeles ny skärlaser för rostfritt. Läs mer på sidan 7. Lighthouse generation 2 Omåttligt

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

U & D nr 12 2014, del 2

U & D nr 12 2014, del 2 U & D nr 12 2014, del 2 Produktnyhetsbilagan 2014 Kapacitiva beröringssensorer för många ändamål De nya kapacitiva beröringssensorerna från ifm electronic presenteras i ett kompakt M22 x 1.5 cylinderhus.

Läs mer

Nordisk distributör av streckkodsprodukter

Nordisk distributör av streckkodsprodukter Nordisk distributör av streckkodsprodukter www.barex.se Barex AB Maximerar lönsamheten för varu- och informationsflöden Barex är nordisk distributör av IT-utrustning för automatisk datainsamling. Vi erbjuder

Läs mer

Vad är regelefterlevnad?

Vad är regelefterlevnad? Augusti 2008 NYHETER från oracle Vad är regelefterlevnad? I denne utgåva Kostnaden för regelefterlevnad Det behöver inte vara jobbigt med allt fler krav på att följa regler och bestämmelser. Ta reda på

Läs mer

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag

Googles guide till sökordsannonsering. Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Googles guide till sökordsannonsering Hur du får sökordsannonsering att fungera för ditt företag Innehåll Inledning... 1 Google AdWords: Vad skulle det ge dig?... 1 Fem steg till framgång: Skapa och underhålla

Läs mer

Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar

Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar Din Konsult, tillverkare, leverantör och installatör av nyckelfärdiga lösningar The Netherlands Noorder IJ- en Zeeweg 11 P.O. Box 406 1500 EK Zaandam The Netherlands T +31-75 - 6810 610 F +31-75 - 6123

Läs mer

Produktprogram Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter

Produktprogram Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Produktprogram Maskinsäkerhet - Jokab Safetys produkter Vi utvecklar innovativa produkter och lösningar för maskinsäkerhet Vi gör det enkelt att bygga skyddssystem. Att utveckla innovativa produkter och

Läs mer

RVF Utveckling 2004:11

RVF Utveckling 2004:11 Identifieringssystem för behållare för hushållsavfall RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling 2004:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska 2004 Upplaga: 1000 ex Förord Frågan

Läs mer

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

20 år. En trygg investering för din bostad - år efter år. Danfoss värmepumpar. varme.danfoss.se. av energibesparing MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss värmepumpar En trygg investering för din bostad - år efter år 20 år av energibesparing Med en beräknad livslängd på mer än 20 år kommer investeringen i en Danfoss

Läs mer

TM1800 Brytaranalysatorsystem

TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 Brytaranalysatorsystem A Megger Group Company TM1 800 TM1800 Brytaranalysatorsystem TM1800 är en instrumentplattform för brytarunderhåll byggd på 20-års erfarenheter av mer än 4000 levererade brytaranalysatorer.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Meditech ABPM-04 24-timmars blodtryck sid. 1

ANVÄNDARHANDBOK Meditech ABPM-04 24-timmars blodtryck sid. 1 ANVÄNDARHANDBOK 24-timmars blodtryck sid. 1 Innehållsförteckning Välkommen till Meditech APBM-04 3 Viktig information 4 1. Säkerhetsföreskrifter 5 2. Funktionerna hos ABPM-04 8 2.1 Allmänt om ABPM-04 8

Läs mer

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig

Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer