FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRTMS 5400/5410. Digital stolvåg"

Transkript

1 FRTMS 5400/5410 Digital stolvåg 0

2 Innehållsförteckning FÖRORD... 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 SÄKERHETSANVISNINGAR... 2 MILJÖ... 3 RENGÖRING... 3 SKÖTSEL... 3 VÄGNING... 3 GARANTI-ANSVAR... 4 BORTFÖRSKAFFANDE AV VÅG... 4 SPECIFIKATION... 5 LCD-SYMBOL BESKRIVNING... 6 DISPLAY... 6 NYCKELFUNKTION... 7 ANVÄNDNING AV VÅG... 8 BYTE AV BATTERIER FELMEDDELANDE

3 FÖRORD Tack för att du valt en FRT/CHARDER MEDICAL-produkt. Denna produkt kännetecknas av enkel och användarvänlig design. Om du har idéer eller om du skulle få problem med den, kontakta Faaborg Rehab eller ALLMÄN INFORMATION Vi rekommenderar att vågen används på jämnt och hårt underlag. Om den används på mattor eller liknande kan vikten bli missvisande. SÄKERHETSANVISNINGAR Läs igenom bruksanvisningen innan vågen tas i bruk. Den innehåller VIKTIG information om installation, skötsel och rengöring. Återförsäljare har ingen ersättningsplikt vid felaktig användning. För säker användning, använd endast medföljande stickkontakt i standardeluttag. Fel installation gör garantin ogiltig. Försäkra dig om att spänningen i eluttaget är densamma som den i stickkontakten. Vågen är gjord för inomhusbruk. Temperaturen vid användning får inte överstiga 35 0 C. Stickkontakten som levereras med vågen är en kontakt med två ben där jordningen ligger inne i enheten. Försäkra dig om att stickkontakten passar till eluttaget. Om det skulle uppstå problem, kontakta din lokala CHARDER MEDICAL-servicepartner. Faaborg Rehab Technic ApS Smedemestervej 9, 5600 Faaborg E-post: 2

4 MILJÖ Alla batterier ska lämnas på återvinningsstation eller till insamling. De FÅR INTE kastas i de vanliga soporna. Den optimala temperaturen (5 C till +35 C) ger batterierna bästa livslängd. RENGÖRING Kom ihåg att ta ut kontakten från eluttaget före rengöring. Vi rekommenderar sprit och en ren, mjuk trasa för rengöring av vågen. Använd inte stora mängder vatten eftersom det kan skada elektroniken. Använd aldrig syra eller bas till rengöring. SKÖTSEL Vågen behöver inte kontrolleras dagligen. Men efterhand som den används rekommenderar vi att den kontrolleras med fasta intervaller. Om den skulle börja visa fel, kontakta Faaborg Rehab Technic. VÄGNING Läs igenom riktlinjerna innan du läser igenom de detaljerade anvisningarna/bruksanvisningen. Försäkra dig alltid om att displayen visar 0,0 vid användning. Om inte, tryck på ZERO-knappen. Indikatorn på vågen blinkar två gånger när stabil vikt har uppnåtts och därefter kan du avläsa vikten. 3

5 GARANTI-ANSVAR Om det skulle uppstå fel eller om vågen skulle visa sig vara defekt så är det CHARDER MEDICAL eller Faaborg Rehabs ansvar att reparera eller ersätta vågen. Utbyte av delar sköts genom CHARDER. Garantin varar i två år från och med mottagandet. Din faktura är ditt garantibevis. Om din våg skulle behöva service, kontakta Faaborg Rehab eller CHARDER MEDICAL. Ersättning godkänns inte om felet beror på: Felaktig eller olämplig användning, ägarens eller tredje parts felaktiga installation, felaktig användning av kemikalier, elektrisk interferens eller fuktighet i vågenheten. Om den används i rätt miljö är detta en perfekt våg som kommer att fungera felfritt. BORTFÖRSKAFFANDE AV VÅG Denna produkt får inte kastas bland de vanliga soporna utan ska lämnas till återvinningsstation. Du kan få mer information genom att kontakta Faaborg Rehab. 4

6 SPECIFIKATION Modell FRT5400/5410 Kapacitet 150 kg x 50 g 250 kg x 100 g 300 kg x 100 g Viktenhet kg (certifierat) LCD-display 1,0 tum LCD-display med 5 1/2 siffror Dimension (L) x 800 (B) x 600 (H) mm Nyckelfunktioner ON/OFF,,ZERO, PRINT, BMI, HOLD, PRE-TARE,TARE, CLEAR, ENTER, 0~9 Strömförsörjning AAA-batteri x 6 / AC-adapter 15V 300mA Användning Temperatur 5 / 35 5

7 LCD-SYMBOL BESKRIVNING PRE-TARE Indication Hold Indication NET WEIGHT Indication BMI Indication WEIGHT Indication kg DISPLAY Vågens 0-display: Om skalan inte visar exakt 0-värde så är vågen inte korrekt nollställd. Tryck på [ 0 ]-knappen. Efter en kort stund nollställs vågen igen. Stabilisering display: Om displayen visar [0] är vågen stabil. Om [0] försvinner är vågen instabil. Beräkning av Body Mass Index (BMI). Hold-funktion/spara-funktion är aktiv. Det ursprungliga fastställda taravärdet är aktivt. Nettovikt visas. Vikten visas. 6

8 NYCKELFUNKTION 7

9 ANVÄNDNING AV VÅG VÄGNING Starta vågen med [ON/OFF]. Vågen är klar att användas när displayen visar "0,00 kg". Du kan när som helst trycka på [->0< ] för att nollställa vågen. Placera en person mitt på vågen. Vänta tills stabilitetssymbolen (o) visas och läs av vikten. Viktigt: Om en person är tyngre en vågens maxvikt (300 kg) visar displayen "Err"-symbolen (= overload). TARE Med funktionen kan extra vikt ev. dras ifrån så att endast personens egenvikt visas. Ex: Om en gummimatta läggs på vågen, visar den inte längre 0 i vikt. Tryck på [TARE] för att spara gummimattans vikt, så att den inte läggs till personens egenvikt. Placera person på vågen. Nu visas personens vikt (med avdrag för gummimattan). Viktigt: Vågen kan endast minnas en TARE åt gången. När vågen är utan belastning visas inmatad TARE som siffra. För att radera en tare-vikt, tryck på [TARE] när vågen inte har last. HOLD Vågen har en inbyggd Hold-funktion med vilken aktuell viktmätning kan låsas utan att personen är placerad på vågen. Obs! För att Hold-funktionen ska aktiveras måste personen vara stilla på vågen. 8

10 Starta vågen med [ON/OFF]. Vågen är klar för användning när displayen visar "0,00 kg". Placera en person mitt på vågen. Tryck på [HOLD]-knappen när triangeln i displayen blinkar. Det tar lite tid för vågen att mäta värden och därefter visas det beräknade genomsnittliga värdet. Tryck på [HOLD]-knappen igen för att återgå till vanlig vägning. Tryck när som helst på [HOLD]-knappen för att aktivera funktionen. Body Mass Index(BMI) När du får en stabil vikt och displayen visar 0,0 kg placera en person på mitten av vågplattan. Vänta tills vågen är stabil. Tryck därefter på BMI-knappen. Nu anger du längd. Var uppmärksam på att BMI-indexet endast fungerar för de som är från 100 cm till 250 cm långa och väger över tio kg. Längden visas som det sist blinkande i displayen. Nu kan du ange ett annat värde med den numeriska knappsatsen. Bekräfta det angivna värdet med ENTER och därefter visas personens BMI. När BMI-värdet visas, pekar en pil på BMI-symbolen. För att återgå till vägning, tryck på BMI-knappen igen och pilen på BMI-symbolen försvinner. KATEGORIER för Body Mass Index Klassificeringen för Body Mass Index enligt WHO för vuxna över 18 år, 2000 EK IV och WHO 2004 (WHO - World Health Organization). 9

11 Category BMI (kg/m 2 ) Risk of diseases accompanying overweight Underweight <18.5 low Normal weight average Overweight Preobesity I degree of obesity II degree of obesity III degree of obesity > slightly increased increased >40 high very high PRE-TARE När taravikten (gummimatta, kläder, skor,...) är kända kan värdet anges manuellt. Med en kort tryckning på PRE-TARE-knappen blinkar displayen. PRE-TARE-funktionen är aktiv så länge pilen pekar på "PRE-TARE" symbolen i displayen. Det senast använda värdet visas i displayen. Om ett annat värde/vikt krävs, kan ett nytt anges med den numeriska knappsatsen. Tryck på ENTER och det nya värdet/vikten bekräftas och används. Det angivna värdet med minustecken visas på skärmen. När en person placeras på vågplattan, visar displayen en vikt minus det värde som tidigare angetts. Tryck på PRE-TARE för att återgå till normal vägning. PRE-TARE MED M1-M5 Tack vare denna funktion går det att spara fem PRE-TARE-värden (till t.ex. olika stolar) och därefter ta fram dem igen. Spara PRE-Tare-värden: För att kunna hämta värden från minnet ska de först lagras i det. Det görs på följande sätt: Vågplattan är 10

12 tom och displayen visar 0,0 kg. Lägg t.ex. ett klädesplagg på vågen och vänta tills vikten stabiliserats. Tryck på M1-5 flera gånger tills displayen visar "ni" (M)- symbolen. Tryck kort på knappen med siffra (1..5) för att ange vilket nummer det ska sparas under. Tidigare visade värden blinkar i tre sek. När det blinkat färdigt, tryck på sifferknappen igen och värdet sparas i minnet (kort ljudsignal). Tryck på CLEAR för att återgå till normalläge utan att spara vikten. Displayen visar rätt värde för den vikt som läggs på vågplattan. När vikten tas bort visar displayen 0,0 kg. Hämta PRE-Tare-värde från minnet: Tryck på PRE-Tare flera gånger tills displayen visar "ni" (M)-symbolen. Knappen med siffra (1..5) visar de blinkande viktuppgifter som finns sparade under den. Den lilla pilen visas i displayen och den pekar på "PRE-TARE"-symbolen. Tryck på en annan knapp med siffra (1..5) och vikten i displayen blinkar. Tryck på ENTER för att godkänna och visa värdet i displayen som PRE-Tare-värde med minustecken. Nu kan t.ex. en person med kläder placeras på vågplattan och endast personens egenvikt visas. För att återgå till normalt viktläge när vågplattan är tom, ska du trycka kort på PRE-Tare-knappen igen. Den lilla pilen som pekar på "PRE-TARE"-symbolen försvinner. 11

13 ANVÄNDNING OCH BYTE AV ADAPTER Om visas på LCD-displayen bör du byta till strömförsörjning. Varning: Sätt alltid först adaptern i vågen innan den sätts i eluttaget. Och ta alltid först ut stickkontakten ur eluttaget och sedan ur vågen. 12

14 BYTE AV BATTERIER 1. Öppna batterihöljet. 2. Ta ut batterihuset. 3. Byt ut batterierna i batterihuset mot nya. 4. Försäkra dig om att batterierna är korrekt isatta. 13

15 5. Sätt tillbaka batterihuset. 6. Sätt tillbaka batterihöljet. FELMEDDELANDE Låg batterinivå: Denna varning - Lo - visar låg batterinivå. Använd adaptern eller sätt i nya batterier. För låg vikt för mätning: Om det som vägs har för låg vikt, prova igen eller kontakta din lokala servicepartner Faaborg Rehab Technic. För hög vikt för mätning: Om det som vägs har för hög vikt, prova igen eller kontakta din lokala servicepartner Faaborg Rehab Technic. EEPROM-fel: Vågen har programfel. Kontakta din lokala servicepartner Faaborg Rehab Technic. 14

16 FCC CLASS III Declaration of Conformity Authorized EU Representative: Pedihealth Oy Kastellinmaenkuja 8, FI OULU, Finland Manufactured by: Charder Electronic Co., Ltd. No.103, Kuo Chung Road, Dah Li City, Taichung Hsien, Taiwan (R.O.C.) FDA no.: D /

Åter till arbetet 2.0

Åter till arbetet 2.0 Åter till arbetet 2.0 fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Skriften är framtagen av: Christina Järnstedt, Landsorganisationen i Sverige (gruppens

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

Rutiner för arbete med rehabilitering

Rutiner för arbete med rehabilitering PERSONALENHETEN 2010-02-04 Enköpings kommun Rutiner för arbete med rehabilitering Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Rehabiliteringskedjan

Rehabiliteringskedjan Löner och yrkesvillkor Sida 1 Rehabiliteringskedjan Hur kan Vision stödja sjukskrivna medlemmar? Den 1 juli 2008 ändrades reglerna för sjukskrivna och rehabiliteringskedjan infördes. Rätten till sjukpenning

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering 1 2 Skriften är framtagen av LOs Rehabiliteringsgrupp: Christina Järnstedt (gruppens ordförande)

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering

Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07. Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Personalhandläggare Eva-May Malmström Fastställd 2013-01-07 Rutiner vid medarbetares sjukfrånvaro och arbetslivsinriktade rehabilitering Innehåll 2 (16) Inledning... 3 Ansvar... 3 Förebyggande insatser...

Läs mer

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 Blankettguiden 2010 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 SJUKDOM De första sjukveckorna... 5 Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt... 5 AGS-blanketten så fyller du i den...

Läs mer

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering

Åter till arbetet. Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Åter till arbetet Fackliga riktlinjer för förebyggande arbetsmiljöarbete, arbetsanpassning och rehabilitering Landsorganisationen i Sverige 2008 Omslagsfoto: Sune Fridell Foto: Bo Arrhed och Sefan Bohlin

Läs mer

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun

Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Rutin för rehabilitering och arbetsanpassning i Munkedals kommun Dnr: KS 2013-335 Typ av dokument: Rutin Handläggare: Personalutvecklare

Läs mer

Införande av en rehabiliteringskedja

Införande av en rehabiliteringskedja S2007/11032/SF Införande av en rehabiliteringskedja Promemoria Socialdepartementet Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011

GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 GS Lathund för försäkringsarbetet 2011 Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt lag (fr o m den 1 januari

Läs mer

SEKOs lilla lathund 2013

SEKOs lilla lathund 2013 1 SEKOs lilla lathund 2013 Framtagen i samarbete med LO-TCO Rättsskydd För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden. I huvudsak om Ersättning enligt

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53.

Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. Blad 1 Bestämmelser för rehabiliteringsarbetet Antagen av kommunstyrelsen 25 februari 2009, 53. 1. Mål Det övergripande målet är att arbetstagaren kan fortsätta arbeta i sitt ordinarie arbete. 1.1 Arbetsgivarens

Läs mer

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN

SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN Daniel Bergman & Karl-Johan Samuelsson SOCIALFÖRSÄKRINGSRÄTTSLIGA REGLERS INVERKAN PÅ ARBETSRÄTTEN En urholkning av anställningsskyddet för arbetstagare under sjukskrivning och rehabilitering? *** THE

Läs mer

Tidsbegränsningar i sjukförsäkringen

Tidsbegränsningar i sjukförsäkringen Tidsbegränsningar i sjukförsäkringen - en rättssäker lösning? Emilia Liedbeck Student Ht 2011 Examensarbete, 30 hp Juristprogrammet, 270 hp Handledare: Ruth Mannelqvist 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3

Läs mer

För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor. Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden

För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor. Tips och anvisningar för praktisk handläggning av försäkringsärenden 0 LOs lilla lathund För funktionärer som arbetar med medlemmarnas försäkringsfrågor handläggning av försäkringsärenden Reviderad 2006-06-08 1 LOs lilla lathund Författare Eva-Lotta Ramberg, Hotell och

Läs mer

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex

2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex Grundbok för försäkringsrådgivare 2006 2 2006 Landsorganisationen i Sverige Produktion Bilda Idé Grafiskform Ulrika Lönnberg Foto Gunilla Welin Tryck 08 Tryck, Stockholm, mars 2006 12 000 ex ISBN 91-566-2251-1

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:1 Utkom från trycket den 23 mars 1994 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING Beslutad den 26 januari 1994 AFS 1994:1 2 ARBETSANPASSNING OCH REHABILITERING

Läs mer

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning

Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Rättslig uppföljning 2015:03 Sjukpenningärenden som avslutas för att dagarna tar slut Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Pernilla Keinestam

Läs mer

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet

Arbetsgivarfrgåor. ligen organiserade. Svenska Transportarbetareförbundet Arbetsgivarfrågor Arbetsgivarfrgåor 89 Arbetsmarknadens organisationer Svenskt samhällsliv kännetecknas av starka organisationer. Inte minst gäller detta arbetsmarknaden, där arbetsgivaroch arbetstagarorganisationer

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om sjukfrånvaro och rehabilitering. en vägledning för statliga arbetsgivare Om sjukfrånvaro och rehabilitering Om sjukfrånvaro och rehabilitering en vägledning för statliga arbetsgivare 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2011 Produktion: Arbetsgivarverket Grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer