SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet KPR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet KPR"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet Sid 1(7) Sammanträdesdatum Plats Spegelsalen Stadshuset Tid Kl. 13:00 16:00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Stadshuset Paragrafer Sekreterare Lena Arnberg Ordförande Lena Lundgren Kaija Asikainen Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Kommunala Pensionärsrådet KPR Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, Diariet, Drottninggatan 22 Underskrift

2 Kommunala Pensionärsrådet Sid 2 (6) Ledamöter Lena Lundgren Ordf Evelina Johansson OMV Jens Leidermark TEKN Olle Andreasson PRO Hans Molin PRO Margot Larsson PRO Harriet Hildebrand SPF Kerstin Stenberg, SPRF Birgitta Börjel SKPF Kaija Asikainen, FSFP Gerd Sporre Bäcker RPG frånvarande frånvarande Ersättare Ann-Helen Persson KS frånvarande Jan Rust OMV frånvarande Inger Schörling TEKN tjänstgörande Elsie Cortan PRO Gunnar Åkerström PRO Berit Wallstedt PRO Bo Bergstad SPF Ulla Britt Mellblom SPRF Katarina Holén SKPF Pia Pyykkönen FSFP Britt-Marie Hansson RPG

3 Kommunala Pensionärsrådet Sid 3 (6) Dagens sammanträde hålls som ett öppet möte där allmänheten är inbjuden. 40 Val av justerare Kaija Asikainen valdes att justera dagens protokoll. 41 Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna med tillägget att komplettera med spindeldiagram för samtliga Vård- och Omsorgsboenden. 42 Kommunala pensionärsrådets sammanträdesdagar för 2014 Kommunala pensionärsrådet beslutar att sammanträda följande dagar kl i KS-salen Stadshuset under år februari, 15 april, 3 juni, 14 oktober och 9 december. 43 Ordförandena i kommunens nämnder och bolag pressenterar sina ansvarsområden - AB Gavlegårdarna Sinikka Bohlin, ordförande i AB Gavlegårdarna, informerar att Gavlegårdarna omsätter över 1 miljard kronor. Gavlegårdarna är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Gavlegårdarnas delar ut ca 10 miljoner kronor att användas till bostadssociala åtgärder inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar. Under 2013 har Gavlegårdarna bl.a. byggt Tickselbo på Sätra och Hyreslägenheter på Gävle Stand. I dagsläget har Gavlegårdarna ca 50 lediga lägenheter.

4 Kommunala Pensionärsrådet Sid 4 (6) - Byggnads- och miljönämnden Jörgen Edsvik(S), ordförande i Byggnads- och miljönämnden, informerar att det idag finns en planberedskap för mer än 300 bostäder. Nämnden har även deltagit i framtagande av nytt bostadsförsörjningsprogram. Nämnden arbetar även med projekt och planer för bostäder på Eskön och Almvägen, i Persbacka, Engesberg och Furuvik samt för studentbostäder på Kungsbäck. Vård- och omsorgsboenden planeras på Södertull och i Bomhus. - Gävle Energi AB Andreas Obenius (MP), vice ordförande i Gävle Energi AB, informerar att Gävle Energi ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus AB. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB och det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB.Gävle Energi består av nio verksamheter: Elnät, elhandel (Källmärkt), värme, närvärme (Bionär), energitjänster, energiproduktion,, kyla (GavleKyla), biogas (Ekogas) och kommunikation (GavleNet) - Barn- och ungdomsnämnden Åsa Wiklund- Lång (S), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, / ordförande/ informerar att i september 2011 fick Barn & Ungdom i uppdrag av barnoch ungdomsnämnden att ge förslag på konkreta åtgärder och prioriteringar för att skapa en likvärdig skola och för att öka kvaliteten totalt. Målet är en trygg skola med god kvalitet, samordnat stöd och hög kompetens där alla elever når målen. Höstterminen 2015 öppnas dörrarna till Vallbacksskolan med en skolmiljö för framtidens lärande. Skolan blir en 7-9 skola med plats för cirka 500 elever. I januari 2014 startar ombyggnationen. - Socialnämnden Maritha Johansson (V), ordförande i socialnämnden, informerar om socialtjänstens stöd till personer över 65 års med missbruksproblem. Stallgatan 4, före detta Hotell Norrtull, fungerar som socialtjänstens tillsynsboende. Här finns 25 lägenheter. Sju av lägenheterna är reserverade för kvinnor. Man behöver inte vara nykter för att bo där och det finns tillsyn. Birka halvvägshus är ett boende för personer som har genomgått behandling mot drogmissbruk, men har behov av fortsatt behandling. Verksamheten kräver att de boende är drogfria. På Hemstagården finns det 21 platser samt en kvinnoavdelning med sex platser.

5 Kommunala Pensionärsrådet Sid 5 (6) - Tekniska nämnden Inger Schörling (MP), ordförande i tekniska nämnden, informerar om nämndens verksamhet som bland annat tillhandahåller bostadsanpassning. Exempelvis kan man få detta bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel hygienutrymme. Åtgärderna ska leda till att man får en bostad som passar de egna behoven. Ett arbete med att bygga hastighetssäkrade passager för busstrafiken pågår. Bad i Boulongern: Vattenprover är beställda för att undersöka vattenkvalitén vid planerat stadsbad. Planering av stadsbadet har påbörjats och badet kommer att färdigställas Ett förslag på rabattsystem för färdtjänst är ute på remiss i länets kommuner och ett alternativ med månadskort ses som det mest genomförbara. - Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Lars Göran Langeborg (V), vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, informerar att nämnden ansvarar för kommunal gymnasieskola och gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi), På Polhemsskolan finns Vård- och omsorgsprogrammet. På vuxenutbildningen finns vård- och omsorgsutbildning (på plats och på distans) Vård- och omsorgscollege Gävleborg en kvalitetsstämpel på utbildningen samtliga kommuner i Gävleborg deltar samarbete mellan utbildning och arbetsgivare omfattar både gymnasieutbildning och vuxenutbildning utbildningen i Gävle finns på Polhemsskolan och Vuxenutbildningen Vårdutbildning hösten 2013 vuxenutbildningen Vård- och omsorgscollege Vårdlyftet uppdragsutbildning ca 400 elever läser någon vårdkurs, varav 120 inom vårdlyftet ca 900 kursdeltagare Distansutbildning (vanligt i kombination med arbete) 187 st Heltidsstudier dagtid 120 st Planerade nystarter våren 2014: ca 90 st

6 Kommunala Pensionärsrådet Sid 6 (6) - Kultur- och fritidsnämnden Lars-Göran Ståhl (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, informerar om kultur och fritid för äldre. Gävle symfoniorkester: En årlig gratiskonsert på hösten i samarbete med följande pensionärsföreningar: PRO, SKPF, SPF, SPRF, RPG Bibliotek Skickar hem talböcker till de som har svårt att ta sig till biblioteket. Boken Kommer - få böcker hemkörda till dörren. För personal på äldreboenden boklådor med teman; Förr i tiden, 50-, 60-tal att låna. Projekt Läskraft frivilliga personer läser högt för personer med demens. Boende på det finsk-talande äldreboendet har genom pengarna för finsktförvaltningsområde fyra daisy spelare att använda. (En talbok är en inläst bok på CD-rom kallas DAISY (DAISY=Digitalt Audiobaserat Informationssystem). Kultur, föreningsstöd och arrangemang Stadsvandringar, Musiksopporna i samarbete - Musik Gävleborg Å-draget Vinterfestivalen Balkongfesten Konstdraget Många andra arrangemang under sommaren som t.ex. Blåsmusik i Regementsparken, dragspelsmusik i paviljongen (Esplanaden) och körsång vid ett par tillfällen varje sommar Midsommarfirande i Boulognern Guidning i Böna fyr Gasklockorna olika arrangemang Fritid för äldre Föreningar som anordnar aktiviteter för personer med funktionsnedsättning (t.ex. Hjärt- och lungproblem, stroke) kan söka aktivitetsbidrag/hyra lokaler. Lägre entrépriser för pensionärer, sjukpensionärer, personer med funktionsnedsättning på inomhusbad. Fjärran Höjderbadets verksamheter som motionssim, kandelabersim, relax, gym, vattengympa och gympa, merparten som medverkar är pensionärer

7 Kommunala Pensionärsrådet Sid 7 (6) Konstcentrum Öppen förskola på måndagar för den som har en släkting eller god vän i förskoleåldern, både barn och vuxna deltar. Öppen ateljé på torsdagar. Alla åldrar deltar tillsammans. Lunchvisning onsdagar - utställning Filmvisning, föreläsningar och program på torsdagskvällar - Omvårdnadsnämnden Lena Lundgren (S), omvårdnadsnämndens ordförande, informerar att Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Nämndens uppgift är att erbjuda tjänster som bidrar till goda levnadsvillkor, välbefinnande och ett värdigt liv. Verksamhetsområdena är Stöd i hemmet Särskilt boende Gemenskap och aktiviteter Stöd och avlösning för anhöriga Förebyggande verksamhet Träffpunkt för seniorer Intressestyrd verksamhet Skapar förutsättningar för ett gott liv med hög livskvalitet hela livet Samverkar med etablerade verksamheter/föreningar och privata aktörer Anhörigstöd ger: Stöd Råd Handledning Social gemenskap Volontär Samordnar och förmedlar kontakt mellan människor för ömsesidig nytta och glädje. Vill skapa möjlighet till - gemenskap, trivsel och trygghet - nya möten mellan människor Alla personer inom Gävle kommun som under året fyller 80 år och som inte tidigare är kunder inom Omvårdnad Gävles verksamhet erbjuds information och kontakt

Sammanträdesprotokoll 2012-06-11

Sammanträdesprotokoll 2012-06-11 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndag 11 juni 2012, kl 08:30 12:00 Beslutande Eric Davidsson Vice ordförande Helli Björklund S Åke Lust M Ann-Marie Hjelm

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014

Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Kommunalt handlingsprogram för Moderaterna i Gävle kommun 2010-2014 Vi tror på Gävle och framtiden Gävle är en bra stad en stad som har alla möjligheter. Vi tror att Gävle kan bli bättre. Vi moderater

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2

Kommunstyrelsen. Anslag/Bevis. Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50. Närvarande Se sidan 2 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 1 (30) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-15.50 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 16 juni Paragrafer

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016

Ett samhälle för ALLA. plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Ett samhälle för ALLA plan för personer med funktionsnedsättning 2013-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 februari 2013 1 bakgrund Till grund för planen ligger: FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala handikapprådet 2014-09-03 1 (13) Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 12 Beslutande Tommy Caesar, ordf Eva-Lisa Öqvist, allergiföreningen Ulla Persson, SN Rolf Palage, hjärt lung förening,

Läs mer

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00

Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-09-09 1(5) Plats och tid Stadshuset 2015-09-09 kl 15:00 17.00 Beslutande Sven-Åke Möll Hans Hoffman Hilkka Andersson Ing-Britt Andersson Roland Åkerlund Stig Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (28) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Spegelsalen, kl. 14.00-18.20 Sekreterare Markus Svensson Ordförande Eva Älander (S) Helene Åkerlind (FP) Sanna Backeskog (S) Anslag/Bevis Protokollet

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj.

Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik Kanström (M) Leif Berglund (S) Lars Valtersson (MP) Ibrahim Abdallah (S), tj. Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-03-19 1 Plats och tid Skimmeln, Drabanten, Drabantvägen 9 Onsdagen den 19 mars 2014, klockan 8:30-9:50 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP), ordf. Per-Erik

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A A Socialnämnden 2012-01-25 Blad 1 (27) Plats och tid Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl 11.00-12.00, 13.00-17.10 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Gunnar Geijer (C) Bengt Mickelsson (S) Åsa Gjersvold

Läs mer

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011

Sextiofem+ Valfrihet TEMA SIDAN 14. Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6. Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 Sextiofem+ Information till pensionärer i Sundsvalls kommun 2011 TEMA Valfrihet SIDAN 14 Magnus Sjödin tror på frihet SIDAN 6 Innehåll Du får lov! 3 Kommunala pensionärsrådet 4 Socialnämndens sammanträden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 18 december 2013, på Seniorcentrum i Brandbergen Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Josef Kovács (KD) Per Ryhd (S) Gunnel

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Ann-Margret Örnberg SPF Grödinge

Ann-Margret Örnberg SPF Grödinge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Kommunala pensionärsrådet 2012-05-29 Plats och tid Seniorhuset Grödingevägen 2 Tumba, kl 09.00-16.00 Beslutande Gabriel Melki, (S) ordförande Jörgen Andersson PRO Norra Anny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunala pensionärsrådet 2014-03-10. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17.

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kommunala pensionärsrådet 2014-03-10. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17. 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum Valön 2014-03-10 kl. 15.00-17.10 Beslutande Allan Andersson, Stala PRO Maud Simonsson, Henåns PRO Kenneth Ericsson, Orustp. Eva Wenäll, SPF g. kl. 17.00 tjänstg.

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 10 april 2014 1 (10) Plats och tid Sammanträdesrum Hamnen, Fjällräven Center, kl 13:00-16:00. Beslutande Lars Holmström PRO, Ordförande Uno Tjernström Omsorgsnämnden Susanne Sturk

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun

Gävle kommun 7 december 2010. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Gävle kommun 7 december 2010 Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv Gävle kommun Innehåll 1. Redovisning av kommunen ur ett verksamhetsperspektiv...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Uppdrag och syfte...2

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-05-19 Sid 1 (377) Plats Gavlerinken, Gavlehov Tid Kl. 09.00-16.45 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 26 maj

Läs mer

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43

Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Tema: Aktiv pensionär sid 8-13 Satsningar inom demensvården sid 28 Pensionärsföreningar sid 34-43 Innehåll Kommunala pensionärsrådet - KPR 4 Fakta om äldreomsorgen 5 Telefonlista-nära till hands! 5 Intervju

Läs mer

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Tillgänglighetsprogram 2011-2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan beställas i DAISY-format, som lättläst version, på teckenspråk eller på punktskrift. Kontakta

Läs mer