S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L"

Transkript

1 Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Utbildning & Arbete Gävle, Ruddammsgatan 27, Paragrafer Sekreterare Annelie Norling Ordförande Peter Hasch Gunilla de Maré Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag Organ Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum Anslag sätts upp Anslag tas ned Förvaringsplats för protokollet Utbildning & Arbete Gävle Underskrift Annelie Norling

2 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 2 (13) Ledamöter Peter Hasch (S) Lars-Göran Langeborg (V) Håkan Alenius (S) Cristin Blank (S) Per Lundberg (S) Daniel Sjöström (MP) Gunilla de Maré (M) Gun Lundberg (M) Linus Fredriksson (M) Marcus Widgren (KD) Ordförande Vice ordförande Tjänstgörande ersättare Ulrika Jidåker (S) Evelyn Klöverstedt (FP) Susann Brelin (M) Anette Ståhl (S) För Åsa Wiklund-Lång (S) För Ismail Osman (FP) För Marie-Ann Kruhsberg (C) För Marie-Ann Kruhsberg (C) Ersättare Anette Ståhl (S) 58 Saite Jallow (S) Martin Vadelius (S) Jenny Svennewall Övriga närvarande Annelie Norling Birgitta Pettersson Jan-Erik Liljergren Hans Brandén Margareta Brolin AnnCatrin Johansson Björn Häägg Jeanette Magnusson 59 Niclas Hjortenmark 59 Sekreterare Förvaltningschef Förvaltningschef Ekonomi- och planeringschef Personalchef Informationschef Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Sektionschef Arbetsförmedlingen IT-chef Kommunledningskontoret

3 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 3 (13) 58 Fastställande av föredragningslistan Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

4 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 4 (13) 59 Information a) Samarbetet i Hemlingby mellan Arbetsmarknadsenheten och Kultur och Fritid Björn Häägg, enhetschef Arbetsmarknadsenheten, informerar om samarbetet i Hemlingby mellan Arbetsmarknadsenheten och Kultur och Fritid. b) Arbetsförmedlingens flyktingmottagning Jeanette Magnusson, sektionschef Arbetsförmedlingen, informerar om hur arbetet med flyktingmottagningen kommer att gå till efter 1 december 2010 med anledning av den nya etableringslagen. c) Ett IT Niclas Hjortenmark, IT-chef Gävle kommun, informerar om läget för Ett IT. d) GIS-strategi för Gävle kommun Jan-Erik Liljergren, förvaltningschef, informerar om Gävle kommuns GIS-strategi. e) Aktuellt UAG Birgitta Pettersson, förvaltningschef, berättar om informationsinsatserna inför elevernas gymnasieval, informationskonferenserna för lärarna angående gymnasiereformen, arbetet med introduktionsprogrammen samt vilka idrottsutbildningar som kommer att erbjudas i de kommunala gymnasieskolorna. f) Indikatorer och personalnyckeltal Hans Brandén, ekonomi- och planeringschef redovisar indikatorer för september. Margareta Brolin, personalchef, berättar att personalnyckeltalen för september tyvärr inte kan redovisas på grund av problem med systemet. g) Strategier för personal och lokaler Hans Brandén, ekonomi- och planeringschef, informerar om att lokalbudgeten blir lägre nästa år eftersom delar av lokalerna i Skytteln har sagts upp. h) Rapporter från förtroendeuppdrag Inga rapporter lämnades.

5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 5 (13) 60 Dnr 10UAN51 Remiss från Integrations- och jämställdhetsdepartementet yttrande över slutbetänkandet Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet (SOU 2010:37) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget. Gävle kommun inbjuds att svara på remiss från Integrations- och jämställdhetsdepartementet. I delbetänkandet föreslogs att samhällsorientering ska erbjudas alla nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. I detta slutbetänkande föreslås att alla vuxna nyanlända invandrare med uppehållstillstånd på minst ett år, med undantag för gäststuderande, ska erbjudas samhällsorientering, dvs. även de som inte omfattas av etableringslagen. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad

6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 6 (13) 61 Dnr 10UAN70 Organisatorisk inplacering av Kulturskolan från och med Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att Kulturskolan från och med organisatoriskt tillhör Vasaskolan och utgör där en avdelning under rektor. Enligt kommunfullmäktiges beslut flyttas Kulturskolan från barn- och ungdomsnämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN). UAN beslutade att låta utreda förutsättningarna för övertagandet och bland annat utreda Kulturskolans organisatoriska tillhörighet inom UAN. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad

7 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 7 (13) 62 Dnr 10UAN63 Tillsättning av rektor för Polhemsskolan Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillsätta Inga Bostrand som rektor för Polhemsskolan. Ny rektor för Polhemsskolan ska tillsättas.

8 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 8 (13) 63 Dnr 10UAN60 Bemyndiganden 1 oktober 31 december 2010 och år 2011 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa det reviderade förslaget om bemyndiganden som förutom år 2011 även inbegriper perioden 1 oktober 31 december Varje år ska bemyndiganden fastställas. Förslag till bemyndiganden år 2011 har lagts fram. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad Ordföranden reviderar beredningsförslaget med ett tilläggsförslag där samma bemyndiganden föreslås gälla även under perioden 1 oktober 31 december 2010.

9 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 9 (13) 64 Dnr 10UAN61 Firmatecknare 1 oktober 31 december 2010 och år 2011 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa det reviderade förslaget om firmatecknare som förutom år 2011 även inbegriper perioden 1 oktober 31 december Varje år ska firmatecknare fastställas. Förslag till firmatecknare år 2011 har lagts fram. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad Ordföranden reviderar beredningsförslaget med ett tilläggsförslag där samma firmatecknare föreslås gälla även under perioden 1 oktober 31 december 2010.

10 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 10 (13) 65 Dnr 10UAN71 Inköpskort Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att bevilja inköpskort till förvaltningschefen för Utbildning & Arbete Gävle. Ny förvaltningschef tillträdde 1 oktober Förslag om att förvaltningschefen beviljas inköpskort i sin befattning som chef för Utbildning & Arbete Gävle har lagts fram. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad

11 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 11 (13) 66 Dnr 10UAN62 Sammanträdesplan för utbildnings- och arbets- marknadsnämnden år 2011 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att fastställa förslaget till sammanträdesplan år Sammanträdesplan för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden år 2011 ska fastställas. sunderlag Skrivelse från Utbildning & Arbete Gävle daterad

12 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 12 (13) 67 Anmälan av delegationsbeslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Delegationsbeslut Ordförande, intagningsutskottet 1. Godkännande av ansökan om specialutformat program närliggande Fordonsprogrammet, 1 elev. 2. Godkännande av ansökan om specialutformat program närliggande Medieprogrammet, 1 elev Ordförande, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 3. Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 Enhetschef, Enheten för daglig verksamhet (EDV) 4. Beviljade/avslutade platser aug Beviljade/avslutade platser sep Inrapporterade individärenden daglig verksamhet som ej verkställts inom tre månader, tredje kvartalet år Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten (AME) 7. Ersättning kr till Ung Företagsamhet Gävleborg, avser sommarjobb för 25 ungdomar i 14 dagar sommaren Förvaltningschef, Utbildning & Arbete, och rektor, Vasaskolan 8. Godkännande av resor i tjänsten till utomnordiska länder under höstterminen 2010.

13 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sid 13 (13) 68 Anmälan av inkommande och utgående skrivelser Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkommande/utgående skrivelser. Inkommande skrivelser Skolinspektionen 1. Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Sandvikens Praktiska Gymnasium i Sandvikens kommun. 2. Ansökan från Magelungen Utveckling AB om rätt till bidrag och därmed statlig tillsyn för en fristående gymnasieskola i Gävle kommun. 3. Överföring av gymnasieutbildning vid den fristående gymnasieskolan Gävle Praktiska Gymnasium i Gävle kommun. Socialstyrelsen 4. Tillsyn av HVB enligt 13 kap. 1 socialtjänstlagen. Kommunstyrelsen 5. Utdrag ur protokoll , 123. Sammanträdesdagar 2011.

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL

S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL S AM M AN T R ÄDE S P ROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-05-29 Sid 1 Plats Socialtjänst Gävle, Skomakargatan 6, Gävle Tid kl 13.15-17.15 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Socialtjänst

Läs mer

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL

Uppsala ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL ^ KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, klockan 13:00-16:10 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Madeleine

Läs mer

Ordförande. Sekreterare

Ordförande. Sekreterare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:10 131-149 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-16 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 19:00 Utses att justera Cecilia Månfagre Justeringens plats och tid 2015-04-22 Paragrafer 31-39

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07

PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 PROTOKOLL 1 (14) 2011-11-07 Gymnasienämnden Plats och tid Campusområdet, Dialogen, Assistentgatan 23, kl 13.00 18.15 ande Bertil Almgren (S) ordförande Karin Andersson (S) Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00. Ulla Britt Hånell sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Onsdag 27 oktober 2010 kl. 08:30 16:15 Ajournering för lunch mellan kl. 12:05 13:00 Beslutande

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid 08:15 14:00 (lunchuppehåll 12:00 13:00) Plats Kommunkontoret, sammanträdesrum Stollen Närvarande Se sidan 2 Alice Lindgren Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27

Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden 2011-01-27 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 16 Ekonomisk redovisning 17 Ungdomsarbetslösheten och ekonomiskt bistånd 18 Vandrarhemsverksamheten i Laholm 19 Internkontrollplan för år 2011 20 Namnsättning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

larion Hotel Gillet, Uppsala, onsdag 20 juni 2012, klockan 10:00 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid: KS-Salen, Stadshuset, Vaksalagatan 15, Uppsala 13:15-16:55 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP), ordförande Tjänstgörande Torbjörn Aronson (KD), l:e vice ordförande

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35

Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Ågården, Vättak,Tidaholm, 2012-10-23, kl. 8.15-12.35 Paragrafer BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare 112-127 ( 125-127 sekretess finns

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 070123

Utbildningsförvaltningen 070123 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-01-16 1(9) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, 16.00-19.35 Beslutande Ingamaj Wallertz-Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015

Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2015-03-25 Diarienummer KSN-2015-0359 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av vissa nyanlända 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer