Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok"

Transkript

1 Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

2 Innehållsförteckning Bakom boken...3 Innan du börjar...3 Låt fler ta del av spelhobbyn...4 Ideell marknadsföring...4 Här börjar ni...6 Föreningens förutsättningar...6 Från idé till verklighet Budskapet Målgruppen Målet Handlingsplanen Förverkligandet Utvärderingen...13 Det finns mycket ni kan göra...14 Självklarheterna...14 Sociala medier och internet...14 Föreningens webbplats...14 Facebook...15 Twitter...16 YouTube och streamingtjänster...16 Traditionella medier...17 Pressmeddelanden...17 Producera tidningsmaterial...18 I direktkontakt med media...19 Tidningsannonser...19 Berättande marknadsföring...20 Storytelling...21 Word by mouth och ryktesspridning...21 Bland folk...22 Mässor, festivaler, konvent och marknader...22 Stå på stan eller liknande...23 Flashmobs...24 Affischering...24 Profilmaterial...25 Samarbeten och sponsring...26 Samarbeten...26 Nätverkande...27 Starta en studiecirkel...28 Det här är Studiefrämjandet...29 Vidare läsning och källor...31 Webbplatser

3 Bakom boken... Produktion: Marknadsföringsprojektet, Sverok Text: Martin Ackerfors, Nina Högberg, Daniel Melin, Jenny Petersson Illustrationer: Daniel Melin, Cathrine Mångs Fotografer: Daniel Melin, Johan Söderberg, Kaleung Kalle Wong, Sanna Hedlund Foto framsida: Sanna Hedlund Layout: Martin Ackerfors, David Gustavsson, Daniel Melin Extra tack till: Peter Sahlin Innan du börjar Boken är utformad så att du på varje sida kan föra egna anteckningar, så se till att ha en penna redo! foto: Daniel Melin 3

4 Spelföreningarna utgör Sverok och genom att stärka både er förenings och förbundets namn får vi tyngd att påverka på alla plan. Låt fler ta del av spelhobbyn Genom spelhobbyn har vi tillsammans upptäckt främmande världar med drakar och stjärnkryssare, delat glädje och sorg i nya sagor, och upplevt spänning och stolthet runt forna segrar. Många spelare har ännu inte tagit klivet in i föreningslivet och andra står undrande bredvid och frågar sig varför det vi gör engagerar så många. Frågan vi bör ställa oss är varför vi inte engagerar ännu fler? I det här materialet får ni, er förening ansluten till Sverok, hjälp att hitta vägar att nå ut till nya medlemmar eller besökare, oförstående kommunhandläggare eller nyfikna journalister. Ni får kunskap om hur ni lägger upp er marknadsföring och får idéer till insatser ni kan göra och praktisk hjälp om hur ni sedan genomför det. Ju fler som känner till oss, er förening och Sverok, desto roligare kan vi ha tillsammans och desto större möjligheter kan vi få att genomföra alla häftiga idéer som bara väntar på att bli verklighet. Det bor en spelare i alla. 4

5 Ideell marknadsföring Årligen lägger de stora företagen enormt mycket pengar på att marknadsföra sina produkter och tjänster: de köper tekniska lösningar och de allra största anställer personal som har direkt kontakt med kunderna. Många företag har kommit fram till att personlig försäljning eller relationsmarknadsföring i de flesta lägen är den bästa metoden för att föra fram sitt budskap eller sälja sina varor och tjänster. Om man ser till de egenskaper som kännetecknar spelföreningar framhålls ideellt engagemang med all rätt som den främsta. Vi försöker dessutom inte sälja en produkt utan en hobby som vi brinner för och som är rolig och enkel att engagera sig i. Det innebär att ni och alla andra föreningar som är anslutna till Sverok har fantastiska förutsättningar för att lyckas med er marknadsföring. Ni behöver bara komma fram till hur ni bäst använder era medlemmar och ert gemensamma engagemang för att nå era mål. Gerillamarknadsföring är ett koncept som har vuxit fram under de senare åren. I grunden är det en aktiv form av marknadsföring med oväntade insatser som syns och märks mycket, men som inte behöver kosta mycket pengar. Gerillamarknadsföring genomförs i en miljö där de ni vill nå känner sig hemma och är trygga. En av spelföreningarnas vanligaste målgrupper är ungdomar, och ungdomar är ofta kritiska mot vanlig reklam. Därför blir det ännu viktigare att hitta oväntade sätt att få deras uppmärksamhet. Vad ni behöver för att marknadsföra er enligt gerillakonceptet beror på vilken satsning ni vill göra, men kännetecknande för en gerillamarknadsföringsinsats är kreativitet och engagemang. Kommer ni på och genomför en riktigt bra idé är det mycket möjligt att media blir nyfikna på satsningen och då dessutom väljer att skriva om den i tidningen eller göra ett reportage till lokalnyheterna. Det innebär att ni både har nått ut till den målgrupp ni från början riktade er till, och dessutom till alla tittare och läsare. Några exempel på gerillamarknadsföring i Sverok:»» Föreningen Cathaya ville nå ut till fantasyintresserade ungdomar. De tryckte upp fina bokmärken med föreningens hemsideadress som de glömde i väl valda böcker på biblioteket.»» Föreningen MalmöLAN ville ha LAN i skolans matsal och drev en kampanj där de utmanade lärare på en spelturnering i rasthallen för att visa skolledningen vad det faktiskt handlade om.»» Föreningen Toadsweepers skapade pappersdekorationer inspirerade av Super Mario som de placerade ut på trottoarer runt sin föreningslokal, för att locka besökare till en Öppet hus-dag. Er förening har något unikt som till och med stora företag avundas: ideellt engagemang och det går inte att köpa för pengar! Gerillamarknadsföring kommer från ordet gerillakrigsföring, som går ut på att små grupper av soldater genomför annorlunda, taktiska insatser som överraskar moståndaren. Likheterna slutar lyckligtvis där och målgruppen är mycket sällan en motståndare. För mer inspiration kan ni surfa in på 5

6 Här börjar ni Innan ni börjar med det utåtriktade arbetet är det bra om ni har en struktur och en plan för vad det är ni vill göra, varför ni vill göra det, vilket budskap ni vill förmedla och vilka resurser ni kan använda. Det här kapitlet innehåller en guide till olika moment som ni kan gå igenom tillsammans innan ni gör en marknadsföringsinsats. Ni har mycket att vinna på att göra ett noggrant förarbete. Nulägesanalys kallar man en beskrivning av exempelvis er förening som bland annat utgår från var föreningen är idag, vilka styrkor föreningen har och vilka behov som finns. Föreningens förutsättningar För att komma fram till vilken satsning som blir bäst för just er förening är det viktigt att ni har en tydlig och gemensam bild av hur föreningen ser ut idag. En av de vanligaste metoderna för att göra en nulägesanalys är den så kallade SWOTanalysen. Med den här metoden diskuterar ni er förening och listar styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Namnet SWOT härstammar från de engelska begreppen strengths, weaknesses, opportunities och threats. Styrkor och svagheter är förutsättningarna er förening har och som ni själva kan påverka. En styrka kan vara många engagerade medlemmar medan en svaghet är lite pengar. Möjligheter och hot är utomstående faktorer som är svårare för föreningen att påverka, men som är bra att känna till. Möjligheter kan vara kommunen har projektbidrag medan hot är hyran på lokalen kanske ska höjas. Ibland kan det vara svårt att avgöra om något är ett hot eller en svaghet, en styrka eller en möjlighet. En bra riktlinje är att hot och möjligheter oftast är framtidsinriktade, medan styrkor och svagheter fokuserar på nuet. STYRKOR strengths SVAGHETER weaknesses MÖJLIGHETER opportunities HOT threats 6

7 En SWOT-analys görs bäst i form av en workshop där ni samlar styrelsen eller andra intresserade medlemmar. Så här kan ni gå tillväga:»» Dela in er i smågrupper om två eller tre personer. Se till att alla har någon att diskutera med.»» Dela ut blanka papper där varje grupp ritar ett kors på pappret så att det bildar fyra rutor, som bilden här intill.»» Diskutera i grupperna och spåna fram föreningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i respektive ruta. Målet är att komma på så mycket som möjligt och ni behöver just nu inte diskutera de idéer som kommer upp eller hur problemen kan lösas. Låt det ta ungefär 30 minuter, eller tills ni känner att ni inte kommer på fler saker.»» Samla alla grupper och låt varje grupp redovisa sina SWOT-analyser. Det kan vara bra att ha tillgång till en whiteboard, dator med projektor eller ett större papper för att enkelt kunna sammanställa och få en överblick över vad ni kommit fram till.»» När ni har en sammanställt era SWOT-analyser till en enda karta kan ni ta en liten stund till att diskutera det ni ser på bilden. Finns det några saker som hör ihop eller bildar tydliga samband? Finns det några möjligheter eller problem som är extra viktiga att arbeta med? När er SWOT-analys är färdig har ni gjort en nulägesanalys av föreningen. Den kommer dels hjälpa er i planeringen av er marknadsföringssatsning och dels vara en bra grund för att planera föreningens framtid i övrigt. Vet ni vad föreningen har för förutsättningar idag och vad som kan tänkas hända imorgon kommer ni vara säkrare i de beslut ni tar på alla områden. Kom ihåg att alltid ha med fika så att blodsockret och humöret hålls på en stadigt hög nivå! foto: Daniel Melin 7

8 Från idé till verklighet Det finns många anledningar till att marknadsföra sig: för att få fler besökare eller medlemmar, få större inflytande i en kommun eller för att kunna inleda samarbeten och skaffa sponsorer. Oavsett vilken som är er anledning är det viktigt att ni börjar med att göra en plan, annars kan det uppstå stora problem som hade varit lätta att undvika. Se dessutom till att dokumentera ert arbete så att ni inte glömmer bort viktiga slutsatser och så att fler kan få ta del och dra lärdom av er marknadsföringssatsning. Ett bra sätt är att göra ett delat dokument online där ni loggar vem som gör vad, när och om det uppstått problem eller saker som inte får glömmas bort. På så sätt har alla tillgång hur arbetet går. Genomförande Uppföljning Vilket budskap vill ni sprida? Vilken målgrupp ska ni vända er till? Marknadsföringsplan Marknadsanalys 8

9 1. Budskapet Vad är det ni i föreningen vill förmedla? Hur vill ni uppfattas? Vad vill ni erbjuda? Diskutera det så att ni inom föreningen är överens om vad det är ni vill. Låt det ta tid ifall ni har svårt att komma överens, ert budskap blir starkare om ni alla står bakom det helhjärtat. Det är viktigt att budskapet är tydligt och lätt att ta till sig för att det ska kunna spridas av flera personer och på olika sätt. Eftersom det ni vill förmedla alltid behöver tolkas av mottagaren, oavsett vilken kanal ni använder, blir det än viktigare att undvika möjliga missförstånd. Det är en stor fördel om budskapet ni i föreningen vill förmedla är en del av en större tanke. Det ni vill säga ska ha samma kärna oavsett hur och var ni syns, eftersom det skapar igenkännande hos den som ska ta emot budskapet och förstå vad ni står för. I ert marknadsföringsarbete kommer ni troligen träffa på många människor som vet väldigt lite om spel och som kanske har fördomar om spelkulturen. Om ni tycker att det känns svårt att förklara på ett tydligt och bra sätt kan ni titta på Sveroks webbplats för att hitta smarta texter och beskrivningar av hobbyn. I Sveroks bildbank finns det också bilder ni kan använda er av. Exempel på hur ett aktivt arbete med budskap kan fungera: Föreningen ShadowLAN arbetade hårt för att etablera återkommande LAN på sin skola. I början var personalen på skolan negativ, de tyckte att spelen verkade våldsamma och att det var dåligt med ungdomar som sover lite och äter dåligt. Föreningen bestämde sig då för att sprida ett tydligt budskap om sina LAN i form av tre värdeord: gemenskap, roligt, lärorikt. Alla i föreningens styrelse skulle komma ihåg att alltid använda dessa tre teman så fort de pratade med någon lärare eller rektor om verksamheten. På så vis kunde de ge ett enhetligt budskap, men med egna ord och i olika sammanhang. Det kunde låta så här: Vi skulle vilja låna gympasalen en helg på sportlovet för att hålla ett LAN. Vi kommer att ta dit våra datorer och spela spel, framförallt Counter-Strike som är ett lagspel där man spelar tillsammans. Många elever kommer att tycka att det är roligt att ha någonstans att umgås på lovet. Det är såklart helt alkoholfritt och vi kommer att lära ut nätverksteknik till några yngre elever så att de också kan arrangera LAN när vi slutat på skolan. Prova gärna ert budskap på några olika personer och be dem förklara hur de tolkar det ni säger. BUDSKAP skickat BUDSKAP mottaget 9

10 Tips: skriv ut eller kopiera den här sidan och anteckna direkt på schemat nedan! Ålder: Sysselsättning: Intressen: Vilka är er målgrupp? Vilka vänder ni er till? Var finns målgruppen? Skolan? Kommunhuset? I affärerna? Vilka behov har de? Vad vill de egentligen ha?

11 2. Målgruppen Vilka ska ni vända er till? Var finns de? Vilka behov har de? Vad vill de ha? Börja med att analysera er målgrupp. Gör en profil av den perfekta mottagaren och utgå ifrån dennes behov och önskemål. Det här är viktigt för att ni ska kunna göra en så bra insats som möjligt och som är speciellt anpassad efter den grupp ni vill nå ut till. Skissa upp var målgruppen bor och rör sig, hur gamla människorna i den är och vad de har för intressen. Är målgruppen gymnasieelever är det rimligt att anta att de är ungefär år gamla, framförallt rör sig mellan skolan, centrum och reseknutpunkter och har spelintresse men kanske inte är så hemma i själva spelkulturen. Er förening kan ha flera målgrupper samtidigt, men kom ihåg att ni behöver göra skillnad på dem. Spelintresserade ungdomar och kommuntjänstemän har förmodligen olika behov av er förening och skulle ni beskriva dem skulle de bli helt olika. De förstnämnda kanske helst vill ha människor att spela nya häftiga spel med, medan kommuntjänstemännen vill att ungdomar ska ha något meningsfullt att göra på sin fritid. Det är troligen sällan så att den insats ni gör mot en viss målgrupp är den bästa möjliga för en annan målgrupp. En målgruppsanalys kan även hjälpa er att se var det finns överlappande faktorer så att ni kan nå flera målgrupper på samma gång. 3. Målet När ni har bestämt vilket budskap ni ska sprida och vem ni vänder er till är det dags att sätta upp mål för er marknadsföring. Låt er inte begränsas av hur ni ska göra ännu, det viktiga här är vilket mål ni vill uppnå. Våga vara konkreta och sätta upp tydliga mål så blir det lättare för er att planera insatserna sedan. SMART är en metod som används för att underlätta när man formulerar mål. Varje bokstav står för egenskaper som är bra att tänka på vid formuleringen av ett mål. Metoden är bra att använda sig av i fler situationer, exempelvis när ni ska genomföra projekt och insatser av olika slag, eller när ni skriver verksamhetsplan inför årsmötet. Alla mål kommer inte att uppfylla alla fem kriterier, men det är en bra tumregel att jämföra med. SMART står för: Specifikt - Ett mål ska vara specifikt för att alla ska vara överens om vad målet innebär och inte skapa osäkerhet eller bråk. Mätbart - För att veta att man har uppnått ett mål är det viktigt att målet går att utvärdera på något sätt. Det mycket lättare om målet är mätbart och det är uppenbart för alla när målet är uppnått. Accepterat - I en förening där medlemmarna kommer att arbeta mot målet på sin fritid är det viktigt att alla inblandade är ense om att målet är bra. Roligt - De allra flesta vill göra någonting de tycker är kul på fritiden, och därför bör så många mål som möjligt vara roliga att arbeta med. Alla tycker givetvis att olika saker är kul, men det är viktigt att inte försöka tvinga på andra arbete som de inte vill göra. Tidsbestämt - Det är viktigt att ett mål är tidsbegränsat så att alla inblandade vet när det måste genomföras och hur lång tid det får ta innan det är klart. Målgrupp är den grupp människor ni vill nå ut till. En målgrupp har alltid en eller flera gemensamma nämnare, exempelvis att de går på gymnasiet eller är runt 12 år gamla. Det gör att ni kan dra slutsater om dem för att hitta bästa sätten att marknadsföra er mot just den gruppen. För en förening som vill locka nya medlemmar är det bra med mätbara mål. Vi vill få många nya medlemmar kan vara en enkel ambition, men med målet Vi ska locka minst 30 nya medlemmar under Spelveckan blir målet både mätbart och får en deadline. 11

12 Skulle det uppstå konflikter är det den huvudansvarigas uppgift att lösa det. Oftast handlar det om missförstånd eller ouppfyllda förväntningar och det kan förebyggas genom stöd och ödmjukhet. Ni ska trots allt lyckas bra tillsammans, inte var för sig. Att ha en arbetsgrupp där varje person har ansvar för en liten bit gör arbetsbördan lättare att bära. 4. Handlingsplanen Det börjar bli dags för er att formulera vad ni faktiskt ska göra. I de tidigare stegen har ni tagit reda på hur er förening ser ut idag (genom SWOT-analysen), vilka ni vill vända er till (genom målgruppsanalysen) och vilka era mål inför framtiden är (genom SMART-metoden). Den informationen är viktig som bakgrund när det nu är dags att göra en handlingsplan. Utan den är det svårt att besvara frågorna: Vilka metoder får störst genomslagskraft? Vad är lätt och vad är svårt att genomföra? Använd bilden nedan för att väga de idéer ni har sedan tidigare och de ni kommer på under tiden ni läser i den här handboken. Formulera er handlingsplan så tydligt och utförligt ni kan. Ni behöver inte koncentrera er på detaljer, utan lägg vikt på kärnan i er marknadsföring: att nå ut till era målgrupper med ert budskap. Se även över arbetsfördelningen och utse någon till huvudansvarig. Dennas huvudsakliga uppgift är att stämma av med de andra inblandade så att saker flyter på, diskutera lösningar och hjälpa till när problem uppstår. Utöver det behöver ni personer som ansvarar för de olika delarna av marknadsföringen (någon som pratar med media, någon som tar fram material eller någon som samlar sponsorer, till exempel). Ha tydliga uppgifter och prata med varandra ofta så att ingenting blir bortglömt och så att ni kan stötta varandra. Inga problem är olösliga! 5. Förverkligandet När ni kommit såhär långt är det äntligen dags att göra slag i saken och faktiskt börja nå ut till folk. Vägen hit kan tyckas lång, men är viktig för att inte er satsning och ert genomförande ska vara bortkastat. Följ den handlingsplan ni tog fram i steg 4 och som beskriver vad ni ska göra. Dyker det upp oförutsedda problem ser ni till så att den huvudansvarige och alla som påverkas av problemet får reda på det och att ni gemensamt kan lösa det. För idéer och tips på vad ni kan göra och hur ni gör olika typer av markandsföring kan ni titta i stycket Det mycket ni kan göra. 12

13 6. Utvärderingen Oavsett om ni tycker att er marknadsföring gick bra eller dåligt är det viktigt att ni gör uppföljningar av era marknadsföringssatsningar. Anledningen är mycket enkel: uppföljning innebär att man drar lärdom av hur väl olika metoder har fungerat för de olika målgrupperna. Om de mål ni satte upp var mätbara kan ni enkelt få en tydlig bild av hur väl ni lyckades. Det kan ibland vara svårt att veta om ert mål uppnåddes av just er satsning eller om det är en lycklig slump, men genom diskussion och utvärdering kommer ni kunna dra den rimligaste slutsatsen. Det är också lämpligt att gå igenom vad som var svårt, vad som var lätt, om det var något ni inte hade tänkt på eller om ni kom på några nya smarta lösningar under tiden som ni kan ta med till nästa gång. För att göra en utvärdering samlar ni alla som varit inblandade i ert marknadsföringsarbete. Börja med att gå igenom den handlingsplan ni gjorde innan ni drog igång så att ni påminner er om vad ni faktiskt bestämde att ni skulle göra. Lägg inte vikt på att fundera på hur det gick och vad som uppfylldes i det här läget, det kommer ni till senare. Därefter delar ni in er i smågrupper om två till tre personer. Försök att göra så att de som samarbetade närmast inte hamnar i samma grupp. Gör därefter tre kolumner på ett papper: en plus-kolumn där ni skriver det som var bra, en minus-kolumn där ni skriver det som fungerade mindre bra och slutligen en utropstecken-kolumn där ni skriver upp saker som var intressanta, värda att komma ihåg och utveckla, eller som väckte frågor. Låt det ta ungefär en halvtimme. Samla ihop er igen och använd en whiteboard, ett större papper eller en dator med projektor för att sammanställa era tankar. Här är det fritt fram att i större utsträckning diskutera problem, möjligheter och utropstecken. Kanske har ni olika bild av hur något fungerat: vad beror det på i så fall? Låt det här momentet ta den tid det behöver, men har ni hittat frågor som är svåra att sätta punkt för är det förmodligen bättre att ni sparar dem till ett nytt möte där ni koncentrerar er på bara dem efter att ha funderat lite var för sig. När ni gått igenom de här stegen har ni lärt er något om marknadsföring och er insats, dessutom vet ni mer om vad ni kan göra bättre i framtiden, hur ni fungerar i grupp och vad ni behöver hjälp med. Utse en eller två sekreterare vars uppgift det är att dokumentera er utvärdering så att den finns sparad efter att ni är färdiga med ert utvärderingsmöte. Saker som var bra Saker som var dåliga Saker som var intressanta 13

14 Det finns mycket ni kan göra Fundera på hur ni tror att andra uppfattar er förening utifrån vad ni gör, hur er lokal eller webbplats ser ut och hur ni kommunicerar. Finns det något ni känner behöver förändras? Självklarheterna Det absolut viktigaste och bästa ni kan göra för att marknadsföra er är lyckligtvis också det ni är absolut bäst på: spela spel. Om ni har roligt när ni spelar spel och är duktiga på det ni gör har ni en väldigt stabil grund för ert andra marknadsföringsarbete. Då kan ni med raka ryggar visa upp de sakerna utåt. Har ni en lokal, arrangemang eller spelservrar kan ni låta det vara lätt att vara med och spela även om man inte är medlem. Får alla prova på hur det är att vara med kommer potentiella medlemmar och nyfikna att bli mer välvilligt inställda till er. Se alltid till att vara trevliga, glada och välkomnande. Det gäller inte bara när ni har öppen verksamhet utan varje gång någon tar kontakt med er förening. Med ett gott bemötande får nyfikna ett bra första intryck som de kommer bära med sig framöver, och kanske kommer de berätta för sina vänner, kollegor eller familjemedlemmar att er förening verkar vara bra. Det här gäller även om ni har en webbplats. Se till att texterna är välkomnande och att föreningens representanter är trevliga i kommentarer och foruminlägg. Kom ihåg att om ni blir kontaktade ska ni alltid svara, både på mail och i telefon, och kan ni inte ge något tydligt svar med en gång, ber ni att få återkomma. Håll alltid vad ni lovar! Ett annat sätt att göra ett gott intryck är att visa upp en viss enhetlighet. Det innebär exempelvis att ni har en symbol eller logotyp som ni har med på affischer eller t-shirtar eller att ni har en färg ni alltid använder i allt material och på er webbplats. Det gör att allt ser ut att hänga ihop och efter hand kommer folk att associera er symbol eller färg med er förening. Sociala medier och internet Sociala medier är en blandning av teknik för publicering, kommunikation över internet och innehåll som skapas av användarna. Kännetecknande är de stora nätverken som skapas mellan användare och webbplatser, samt att i stort sett allting går att kommentera. Bland de stora nätverken hittar vi webbplatser som Facebook, Twitter och Youtube, men även er förenings sida skulle kunna vara en del av de sociala medierna. Viktigt att komma ihåg är att internet är öppet och att vem som helst kan skriva vad som helst om er förening och det ni vill förmedla. Bristen på kontroll kan tyckas skrämmande, men det är inget problem om ni kan stå för det ni gör och vill och är beredda att lyssna. Visar ni dessutom att ni är häftiga och gör bra saker kommer reaktionen vara positiv och andra kommer sprida ert budskap. För att få hjälp med webbplats och serverutrymme kontaktar ni Föreningens webbplats En webbplats för föreningen är ett enkelt och billigt verktyg för marknadsföring och informationsspridning, speciellt eftersom Sverok kan hjälpa er med serverutrymme. För att en webbplats ska vara effektiv i marknadsföringen krävs det att den uppfyller vissa kriterier; den bör vara tydlig, enkel och informativ. Är den aktiv gör det dessutom att tillfälliga besökare blir mer benägna att återvända. Att blogga är ett enkelt sätt att skapa aktivitetet, likaså att genom fotografier ge 14

15 insikt i verksamheten. På webbplatsen skriver ni nyheter om föreningen, berättar om hur roligt ni har när ni spelar tillsammans eller om vad ni planerar att göra i framtiden. Ni beskriver också vad föreningen gör och hur den fungerar. Visa gärna bilder från er verksamhet. Det är en lämplig plats att samla stadgar, protokoll och kontaktuppgifter på så att intresserade medlemmar och besökare vet att om de undrar något om föreningen så finns det på webbplatsen. En bra hemsida är ett fantastiskt nav för information. Har ni dessutom ett forum, möjligheter att kommentera nyheter eller en chatt så ökar ni chanserna att medlemmarna blir aktiva och intresserade. Möjliggör ni diskussion kommer ni stärka föreningen. Webbplatsen i sig behöver dock besökare för att fungera som marknadsföringskanal och det är här de sociala medierna visar sin styrka. Genom att koppla er hemsida till exempelvis Facebook eller Twitter kan ni nå dem som är intresserade av det ni gör, men kanske inte vet att ni finns. Facebook Med sina 600 miljoner aktiva användare tillhör Facebook de absolut största nätverken och som sådant finns stor potential för spridning av information. Användarkonton är i normala fall personliga, men för er förening är det möjligt att starta en sida som sedan kan gillas av de som är intresserade av er. Genom Facebook har ni dessutom möjlighet att bjuda in era vänner till turneringar eller andra evenemang. När någon gillar er sida eller har anmält att de vill vara med på ert evenemang syns det för den personens vänner som på så sätt kan upptäcka er förening. En annan styrka är att det nyhetsflöde som visas för en användare på Facebook bara visar saker som den på ett eller annat sätt är intresserad av utan att den behöver leta efter informationen. Att följa er sida blir därför ett sätt att inhämta information utan att besöka er webbplats varje gång. Det är numera väldigt enkelt att göra så att det på er webbplats finns rekommendationslänkar som skickar information till Facebook. Det gör att om ni skriver något på er webbplats som en besökare tycker är bra så kan den med ett klick skicka det till alla sina vänner på Facebook. Ni har dessutom möjlighet att lägga till en knapp på er webbplats som gör att besökare kan gilla er sida på Facebook. Det utvecklas ständigt nya verktyg för personer och organisationer som vill använda Facebook i sin marknadsföring på olika sätt. Håll därför lite koll på det som utvecklas så att ni också kan använda dem. Adressen till er webbplats sprider ni även på affischer, flyers och annat material. För tips på hur man gör för att blogga är utmärkt. Hur använder ni er webbplats om ni har någon? Skulle ni kunna göra den mer informativ? Vill ni använda Facebook på er webbplats? Börja med att läsa här om hur ni gör: developers.facebook.com. På Sveroks Facebooksida (facebook.com/sverok) kan ni också annonsera era nyheter och evenemang. Har er förening dessutom en sida så länkar vi gärna ihop sidorna. Föreningen WRNU använder sin Facebooksida för att sprida information om både föreningen och om Sverok till sina medlemmar och andra intresserade. 15

16 Ett twitterexempel med ett taggat konto (Sverok) och ett taggat Vi ska hålla en turnering i #magic! Kan ni hjälpa oss med marknadsföringen? Gemensamt för all närvaro i de sociala medierna är att man måste vara aktiv och visa att föreningen är levande. Sverok använder YouTube för att sprida material: youtube.com/sverok Twitter Twitter är ett mikrobloggsystem där varje inlägg får vara högst 140 tecken långt. Det lilla formatet lämpar sig väl för spridning av frågor, välformulerade idéer och annonser, men lämnar inte utrymme för några djupare utläggningar. Twitter bygger på ett nätverk av inlägg där ni som användare kan bevaka andra användare eller särskilda nyckelord. Genom att utnyttja de olika sätten att tagga användare och ord, samt genom att följa användare ni tycker är intressanta, kan ni nå ut till många. Det finns också verktyg för att automatiskt publicera Twitter-inlägg på Facebook eller er webbplats för att få större spridning. YouTube och streamingtjänster Videofilmer är ett väldigt snabbt sätt att visa vad man gör och att man har roligt när man gör det. Genom YouTube kan vem som helst publicera korta videofilmer och via streamingtjänster kan man direktsända video på internet. Filmer har fördelen att de tydligt visar vad ni gör i er förening på liknande sätt som om ni har en lokal och håller öppet hus. Många förstår inte vad en spelförening gör eller varför det är viktigt, och med hjälp av videotjänster kan ni visa upp det med aktivitet istället för ord. Det är inte nödvändigt att ha en dedikerad videokamera utan fungerar bra med till exempel en webbkamera eller mobiltelefon som kan spela in film. När filmerna är klara eller när ni är på väg att direktsända något ska ni också sprida nyheten på er egen webbplats och på de webbtjänster ni använder så att alla intresserade får reda på att filmerna finns. På så sätt använder ni alla typer av sociala medier tillsammans. Fundera också över möjligheterna till egenproducerade radiosändningar eller podcasts som kan vara ett trevligt alternativ om ni inte har möjlighet att filma ert spelande. Tänk på upphovsrätten om ni vill lägga till musik och bilder i era filmer. Kanske har ni medlemmar som kan hjälpa till att producera sådant. 16

17 Traditionella medier Traditionella medier - tidningar, tv och radio - har blivit ett naturligt steg i marknadsföringsarbetet. Till skillnad från vanlig reklam väcker artiklar och reportage mindre misstro och er förening har mycket att vinna på en god relation till lokaltidningar, tv och radio eftersom de överlag är mycket nyfikna på spel och spelande. Hjälp dem att stilla nyfikenheten! Pressmeddelanden Ett pressmeddelande skriver ni för att er förening har något nytt att berätta om, exempelvis en ny spellokal, ett arrangemang eller ett spännande samarbete. Det är gratis att skriva och skicka pressmeddelanden; se till att göra det så fort ni har något att berätta om även om er text inte kommer med i tidningen varje gång. Tidningarna får in många pressmeddelanden och har inte tid att läsa alla noga, därför är det viktigt att ni börjar med ett stycke som sammanfattar det viktigaste av det ni vill säga. Det första stycket kallas ingress. Därefter skriver ni texten enligt principen viktigast först. Tidningarna kortar ner pressmeddelandena från slutet. Krydda gärna texten med relevanta citat för att göra er text mer levande och tröskeln lägre för tidningarna att använda er text. I sista stycket skriver ni kort information om föreningen samt vem som är kontaktperson och hur man kommer i kontakt med denna. Se till så att personens uppgifter verkligen stämmer och att hon är kontaktbar så att ingen ringer utan att få svar. Använder ni begrepp som behöver förklaras i informationsrutor, skriv dem för sig sist och ange källan till faktan. Bifoga gärna bilder! Det är inte säkert att tidningarna har möjlighet att ordna egna, därför är det bra om de får bilder i tryckbar kvalité. Sikta högt! Det värsta som kan hända är att ni inte kommer med och händer det ska ni inte tappa modet. Det går alltid att försöka igen. Spelföreningen Bord och Stolar öppnar spellokal Spelföreningen Bord och stolar (SF Bos) som funnits sedan 2005 slår upp portarna för sin nya spellokal i Linköping helgen maj. Föreningen håller öppet hus från lördag morgon till söndag eftermiddag med tårtbjudning på lördagkvällen. Första stycket kallas ingress och sammanfattar kärnan i pressmeddelandet. Den Sverokanslutna föreningen Bord och stolar har samlat spelintresserade i Linköping sedan Under sitt sjätte verksamma år har de öppnat en spellokal där föreningens medlemmar kan träffas för att spela brädspel och rollspel. Spellokalen är även öppen för de som ännu inte är medlemmar och där kan alla låna spel av olika slag. Medlemmarna demonstrerar mer än gärna spel för nyfikna besökare. Det är en stor satsning från vår sida, säger föreningens ordförande Tommy Arvidsson och fortsätter: Vi har arbetat med finansiering av lokalen sedan förra våren och har äntligen löst alla knutar tack vare Sverok, Studiefrämjandet och Linköpings kommun. Det är verkligen en lättnad, även om det från och med nu gäller att hålla allt flytande. Föreningen har drygt 120 medlemmar men betydligt fler brukar delta i SF Bos:s större arrangemang. Det här är innehållet i pressmeddelandet och där kan ni skriva allting ni vill berätta om er förening och verksamhet. SF Bos planerar att hålla öppna prova på-dagar sista söndagen varje månad, samt bräd- och kortspelsturneringar i bland annat Carcassonne, Risk och Bezzerwizzer där alla som vågar anta utmaningen är fria att ställa upp. Spelföreningen Bord och stolar med säte i Linköping har funnits sedan 2005 och är ansluten till spelhobbyförbundet Sverok. Ordförande och kontaktperson är Tommy Arvidsson och nås på I avslutningen skriver ni hårda fakta om er förening och kontaktperson så att det är tydligt och enkelt att hitta. 17

18 När ert pressmeddelande väl är färdigt måste ni se till så att rätt personer får tag på det. Lokaltidningar är lämpligt att börja med, men är er nyhet av det större slaget ska ni givetvis försöka även nationellt. Vet ni att någon journalist på tidningarna i er närhet brukar skriva om spel kan ni försöka att skicka texten direkt till den. Annars finns flera olika redaktioner som kan vara intresserade: lokal-, nöjes-, kultur-, ungdoms- eller familjeredaktioner exempelvis. Tänk också på att tidningarna kan publicera ert pressmeddelande rakt av. Texten ni skriver bör därför vara sådan att den går att bara klistra in i tidningen. Kommer ni på fler tidningar ni vill vara med i är det bara att skicka texten till dem också. Tänk på att det ibland kan ta tid för tidningarna att se ert pressmeddelande, därför ska ni alltid se till att vara ute i god tid: minst ett par veckor i förväg. Tidningarnas telegrambyrå (TT) är en nyhetsbyrå som alla svenska medier samarbetar med och dem ska ni alltid skicka till. Det gör ni genom att maila deras tipsadress (mer information finns på Deras tjänst gör att ni kan nå ut till sådana som ni inte kontaktat direkt också. Tänk på att magasin som kommer ut månadsvis eller mer sällan har en lång pressläggningstid: Ni ska med andra ord vara ute i god tid. Er SWOT-analys hjälper er att få en bild över vilket läge er förening är och på vilka sätt ni kan påverka folk genom att väcka debatt. Producera tidningsmaterial Istället för (eller i kombination med) att skicka pressmeddelanden finns det fler sätt att producera material som kan publiceras. Bland tidningarna i affären finns så kallade magasin. Det är de lite tjockare tidningarna som ofta har ett specifikt ämne. Dessa tar i regel emot artiklar som producerats av andra och det är här ni kommer in. Har ni en artikelidé gäller det bara att hitta en tidning som passar den och att producera artikeln. Tänk på att det måste vara relevant för magasinets läsare, annars är risken stor att er artikel blir ratad. Ett annat sätt att synas är att skriva debattartiklar eller insändare i föreningens namn. Det är framförallt aktuellt om ni känner att er förening på något sätt råkat ut för någon orättvisa: inte får samma möjligheter som det lokala fotbollslaget eller får rejält höjd hyra på spellokalen. Gör ni det är det viktigt att komma ihåg att ni kan få svar på tal och att det gäller att hålla huvudet kallt. Föreningen Spelpunkten i Lerum lyckades övertyga Lerums tidning att publicera turneringsresultat på Sportsidorna. Har ni många turneringar och är villiga att förse lokaltidningarna i er närhet med resultat att publicera är det mycket möjligt att de kan göra likadant som Lerums tidning. Självklart är era figurspelsturneringar lika spännande som matchresultaten för det lokala fotbollslaget! Använd fantasin för att komma på fler sätt som ni kan använda tidningar för att synas. Föreningen Spelpunkten höll en föreläsning på Dreamhack Summer 2011 om hur de bland annat lyckades få med sina e-sportresultat i tidningen. 18

19 I direktkontakt med media En aktiv spelförening sysslar i allmänhet med väldigt intressanta saker och lokaltidningar törstar (i varierande grad, naturligtvis) efter artiklar med lokalanknytning. Ett sätt som kan vara effektivt är att ringa upp tidningen ni vill vara med i och berätta om er verksamhet och helt sonika fråga om tidningen är intresserad av att skriva om er. Har ni öppna spelträffar kan ni skicka en officiell inbjudan till lokaltidningen. Om det finns något forum eller en anslagstavla för händelser i kommunen är det en bra idé att skriva om er verksamhet där. Lokaltidningar försöker i allmänhet få överblick över vad som händer i kommunen den vägen. Oavsett om ni tagit initiativet till kontakten eller om tidningen själv kontaktat er finns det en viktig sak att tänka på: journalister försöker inte lura er och ni ska inte försöka lura dem. Tvärtom, många journalister har en tuff deadline och vet väldigt lite om spelverksamhet. Det är därför viktigt att vara välkomnande och hjälpa journalisten både att få den information hon behöver för att kunna skriva sin artikel och att få reda på vad det är som är viktigt och häftigt med just er. En bra kontakt med en journalist kan vara guld värt och bli ett varaktigt samarbete. När tidningen hälsat på er och skrivit om er förening bör ni be om att få läsa artikeln så att eventuella missförstånd eller sakfel kan korrigeras. Det är bättre både för er och för tidningen om det upptäcks innan publiceringen. När tidningen väl publicerat artikeln om er bör ni göra vad ni kan för att tidningen ska tycka att det var värt besväret. Se till att posta eventuella länkar på er webbplats eller Facebook så att spridningen blir maximal. Det kan hända att det som skrivs eller sägs om er förening inte stämmer eller är direkt negativt. Ofta bygger det på missförstånd. Kontakta redaktionen (helst den person ni haft kontakt med tidigare) och försök reda ut vad som hänt utan att vara upprörda. Klargör eventuella felaktigheter och be dem göra en rättelse. Ett förtydligande på er egen webbplats kan också vara en god idé. Om det riktas kritik mot er förening bör ni i första hand ta reda på vad som kritiseras och samla argument som förklarar er ståndpunkt (eller om det är något ni kan göra bättre). Välj en person som i första hand utses att sköta kontakten med press, signerar svar och fungerar som talesperson åt er förening. Formulera ett svar och sänd till redaktionen i fråga, samt till andra redaktioner. Försök att inte elda på debatten mer än nödvändigt. Var tydliga och hitta inte på något! Stämmer kritiken eller delar av den ska ni se till att påpeka det, samt berätta om hur ni ska ändra på det. Tidningsannonser I regel är tidningsannonser inte särskilt effektivt. Det är dyrt och det slåss om uppmärksamheten med många andra annonser. Om ni inte får ett väldigt bra erbjudande om annonsplats bör ni helt enkelt låta bli. Lyckligtvis finns det ett bra erbjudande för föreningar anslutna till Sverok. Alla föreningar kan skapa en annons om sin förening eller något kommande evenemang och ladda upp på sverok.se. Ett urval av dem kommer sedan kostnadsfritt med i speltidningen Fenix där Sverok har köpt en sida för föreningsannonser. Läs mer om hur det fungerar och vad man ska tänka på när man utformar sin annons här: sverok.se/forening/annonsering Hur vet ni om ni får ett bra erbjudande? Det finns två faktorer att ta hänsyn till: pris och form. Priset för tidningsannonser är ofta långt över vad en ideell förening i Sverok kan eller bör betala. Det beror på att tidningarna till stor del Spara alla artiklar om er i ett arkiv och har ni en spellokal kan ni sätta upp dem där. Se till så att datum och tidningens namn sparas i samband med artikeln så att ni lätt kan se när och var ni var med. Fenix är en speltidning med fokus på rollspel och brädspel. Gör er annons och testa att klistra in den i tidningen ungefär där ni vill ha den placerad. Syns annonsen? Prova er annons på någon som inte varit med och utformat den. 19

20 betalas av just annonser. Vad ni vill och kan betala vet ni förstås bäst själva, men tänk på att inte lägga för mycket pengar på annonser i tidningar, de pengarna gör sig bättre i andra delar av er marknadsföring. Form betyder framförallt två saker: dels hur annonsen ska se ut och dels var den är placerad. För att er annons inte ska försvinna i bruset av andra annonser och notiser måste ni hitta ett sätt att synas mer än alla andra. Stora annonser syns bättre, men är dyrare. Små annonser kräver annat som är uppseendeväckande, exempelvis en tydlig och medryckande rubrik eller en klar färg. Berättande marknadsföring Se till att inte lova mer genom berättelserna än vad ni kan hålla. foto: Sanna Hedlund 20 Att höra någon berätta om det där nya häftiga, ni vet, har en stark effekt på den som lyssnar. I er marknadsföring kan ni använda er av det för att komma närmare er publik. Det finns framförallt två sätt: storytelling som i första hand handlar om att bekräfta det budskap ni har, exempelvis att man har väldigt roligt om man spelar spel med er förening, och word by mouth som handlar om att aktivt sprida rykten om ett arrangemang eller någon annan speciell insats.

21 Storytelling Vi i föreningen Ookami hade zombielajv i höstas. Ett gäng personer spelade överlevare i varje omgång medan vi andra, strax över tjugo personer, spelade zombier. Genom ljud- och ljuseffekter, knarranden och skrapanden, skuggor och blixtar, lyckades vi lura överlevarna att zombierna var hur många som helst. Ingen hade koll och någon gissade på att de var över hundra stycken zombier som jagade de stackars hjältarna. Totalt trettio stycken vettskrämda överlevare var dock mer än nöjda, efter de sex omgångar vi hann spela. Fritidsgården vi spelade på bönar och ber om att vi ska göra om det igen på sportlovet! Genom alla tider har berättandet haft en central roll i kommunikationen människor emellan och i skapandet av något gemensamt. En bra berättad historia bär mycket mer innehåll än det som syns på ytan. Ert budskap och den känsla ni vill förmedla presenteras på ett personligt sätt som är lätt att ta till sig för någon som inte är insatt. Storytelling handlar om att ta till vara på historierna, både era egna och de som andra berättar om er förening, och att se till så att de ni vill nå faktiskt får läsa dem. Börja med att fundera på vad ni varit med om som är värt att återberätta. Har ni haft något väldigt lyckat arrangemang? Har ni varit med om något väldigt intensivt speltillfälle? Har ni lyckats övervinna något hinder tack vare er förening? Har ni varit aktiva finns historierna och bara väntar på att få släppas ut. Ni bör också uppmana era besökare att skriva ner sina upplevelser av er förening eller era arrangemang och skicka dem till er. Samlandet är en stor del av storytelling. Nästa stora del är presentationen. Det finns primärt två sätt att presentera en historia, muntligt och skriftligt. Vi kommer här koncentrera oss på den skriftliga biten, men ni bör bära med er att alla bra historier med fördel även återberättas öga mot öga. Ni bör ha en tanke med alla historier ni låter publicera. Vad exakt är det de säger? Stämmer de överens med den bild ni vill att man ska ha av er förening? Vet ni vad ni har för budskap är det enkelt att se vad varje berättelse bidrar med till det. Har ni många arrangemang är det lämpligt att hitta berättelser om hur kul det är att spela med er, vill ni visa hur duktiga ni är på att lösa problem och hur ansvarstagande ni är, är det sådant ni ska lyfta fram. Därefter gäller det att stöpa historierna i en form som är lätt att ta till sig. Se till att de är engagerande, spännande och välskrivna. Vill ni visa att ni är ambitiösa ser det inte så bra ut om er text är till bredden fylld av stavfel. Hjälps åt att läsa och kommentera historierna så kommer de bli bättre. Berättelserna måste sedan läsas för att ge någon effekt. Hur kan ni ge dem vingar? Det första steget är förstås att erbjuda en plats åt dem. Lämpligaste stället är väl synligt på er webbplats, därefter ser ni till att länka till dem genom de kanaler ni använder - Facebook och Twitter, exempelvis - men även i er föreningslokal eller kanske som filmklipp på Youtube. Se även till så att det är enkelt att fortsätta att rekommendera era berättelser för besökare som vill sprida dem till sina vänner. Använder ni andras texter måste ni fråga om lov innan ni publicerar dem och se till att ha med namnet på författaren. Word by mouth och ryktesspridning Tanken bakom word by mouth är lika enkel som genial: man säger en sak till några väl valda personer som sedan sprider detta vidare till vänner och bekanta, som i sin tur gör samma sak. Om allt stämmer kommer budskapet spridas lavinartat och nå en enorm mängd personer på kort tid. Om ni till exempel berättar om er kommande spelkväll för fem personer, dessa fem berättar för fem personer var och de i sin tur sprider det till fem personer var så har ni i sista steget nått 155 personer, ett steg till innebär att nyheten nått 780 personer och efter ytterligare ett steg har den nått 3905 personer. 21

22 Det stora problemet med den här metoden är att man inte kan kontrollera spridningen, om det alls blir någon, eller hur innehållet i budskapet utvecklas. Ett budskap ändras lite med varje generation och det budskap som slutligen når 3905 personer behöver inte alls vara samma som det ni började sprida. Därför är det viktigt att budskapet är enkelt och inte innehåller för mycket specifika fakta eller detaljer. En populär lek som använder det här som ett moment är Viskleken. Där viskas en sak till en person som viskar till nästa som viskar till nästa och så vidare för att slutligen nå sista personen i kedjan. Därefter kollar man hur mycket av viskningen som ändrats på vägen. Leken kan användas för att se hur ett budskap skulle kunna fungera i en Word by mouthmarknadsföring. Word by mouth kombineras med fördel med att sätta upp affischer eller liknande marknadsföring strax efter att budskapet börjat spridas så att ryktet om att något häftigt är på gång också syns, inte bara hörs. Bland folk Det finns många sätt att möta sin målgrupp där de normalt rör sig eller på platser det är troligt att de besöker: på mässor och marknader, på stan med flyerutdelning eller flashmob. I de följande avsnitten går vi igenom hur ni kan göra och vad ni i så fall ska tänka på. Dessutom ger vi vägledning till hur ni går till väga för att beställa bra reklamprylar och profilmaterial. För en överblick över vilka mässor som finns kan ni surfa in på Mässor, festivaler, konvent och marknader En viktig metod i er marknadsföring består av att finnas där era målgrupper finns. Ett enkelt sätt att förvissa er om att lyckas med det är att ni ser till att befinna er på konvent eller liknande evenemang som lockar just er målgrupp. Se till att ni har en plan för er vistelse på evenemanget innan ni åker till den; vad vill ni uppnå med att stå på just där? Försök att sätta upp mätbara mål, exempelvis antal nya medlemmar eller besök på er hemsida. Det är för att ni ska kunna se om er närvaro har någon effekt. Stora evenemang kostar ofta mycket pengar och då är det viktigt att veta om det är värt besväret och pengarna. Fundera på om någon annan förening arrangerar ett stort evenemang eller konvent där ni kan synas, till exempel som utställare eller genom att arrangera något på ett konvent eller LAN. När ni står på ett evenemang och ska marknadsföra er förening gäller det att man gör detta på ett inbjudande sätt. Ni kommer väldigt långt genom att bara vara trevliga och välkomnande, men på ett evenemang tävlar man med många andra om att få uppmärksamhet. Då är ett bra och beprövat sätt att man lockar med något. Ni har säkert själva sett att utställare ofta har någon tävling, demonstration eller ger bort godis, pennor eller nyckelringar. Nedan följer några praktiska tips som ni kan tänka på innan ni åker på mässan:»» Ha likadana kläder! En gemensam uniform stärker budskapet och varumärket.»» Ge bort saker! Små give-aways uppskattas alltid och extra bra är det om andra ser vilka som givit bort sakerna (Till exempel nyckelringar och uppblåsta ballonger med föreningsnamnet tryckt på).»» Var inbjudande! Vänta inte på att besökarna kommer till er utan möt upp och bjud in dem aktivt.»» Ha tryckt infomaterial redo! De flesta besökarna vill se mycket av mässan och har sällan tid att stå och lyssna på föredrag vid varje monter 22

23 och då är det bra att kunna skicka med dem informationen istället.»» Anordna en klurig tävling! Tävlingar som får besökare att stanna gör att ni kan ge dem mer information eller få kontaktuppgifter så att ni kan höra av er till dem senare. När föreningen Lasertärningar skulle visa upp sin verksamhet på Föreningens Dag i kommunen så valde de att göra detta genom att erbjuda besökarna tuffa gnuggtatueringar föreställande olika monster i de världar som föreningen ofta äventyrar i under sina spelkvällar. Satsningen visade sig vara helt rätt då de fick helt slut på gnuggisar och en hel del nya intresserade medlemmar. På mässor brukar Sverok ha en enkel tävling: Gissa antalet tärningar i burken. Det är ett bra sätt att bryta isen på för att få förbipasserande att stanna. De tävlande skriver sitt namn, sin gissning och sin e-postadress på en lista. Efter mässan får all ett mail med det rätta svaret, där förbundet passar på att påminna om det budskap som kommunicerades på mässan. Kom ihåg att första intrycket är det viktigaste: står ni på en mässa ska ni se till att göra ett bestående och positivt intryck. Då kommer folk komma ihåg er och vilja komma tillbaka. Stå på stan eller liknande Att stå på stan ligger evenemang och konvent nära. I första hand ska man ha en plan; vilka vill vi nå och lyckas vi nå dem om vi står på stan? Om målgruppen rör sig i stadskärnan, in och ut ur affären eller vid er orts resecentrum kan det vara en foto: Johan Söderberg 23

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING

Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening MARKNADSFÖRING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 MARKNADSFÖRING INNEHÅLL 1 MEDIA... 3 2 ANNONSER... 4 3 SOCIALA MEDIER OCH WEBBEN... 5 4 TRYCKSAKER... 7 5 KOM IHÅG-LISTOR...

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

2. Innehållsförteckning

2. Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Marknadsföring betyder oerhört mycket för MQ. De sattsar allt på utomhusreklam som ger ett stort intryck istället för att sprida ut reklamen. De börjar förbereda sina kampanjer långt

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget:

CHECKLISTA TIPS. Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: CHECKLISTA TIPS Saker som kan vara bra att tänka på inför arrangemanget: Finns det en ansvarig för varje sak? Hur ser vår organisation ut? Är alla med? Känns det bra? Vet alla vad de ska göra? Överhuvudtaget

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem

Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Nätverk för Förnybar Värme Arrangemang av attitydförändringsaktiviteter omkring sol-och pelletssystem Augusti 2012 Nätverk för Förnybar Värme Inledning Den här handboken syftar till att vara till hjälp

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

Förberedelse: Planera, planera, planera

Förberedelse: Planera, planera, planera Förberedelse: Planera, planera, planera En av de viktigaste beståndsdelarna i en lyckad rekrytering är planering. Planera i god tid, gärna på våren så att det inte blir stressigt på hösten precis innan

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp

Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckans kommunikationsgrupp Medeltidsveckan på Gotland är ett av Sveriges äldsta, mest kända kulturevenemang. Sedan 31 år tillbaka har tusentals besökare rest från hela världen för att uppleva

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Upplev Kilsbergskanten

Upplev Kilsbergskanten Upplev Kilsbergskanten Varför arrangerar vi Upplev Kilsbergskanten? Stärka känslan och stoltheten för Kilsbergskanten Öka gemenskapen och samarbeten mellan oss i Kilsbergskanten Manifestera det pågående

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Aitelluguiden Venture Cup

Aitelluguiden Venture Cup Aitelluguiden Venture Cup Det här är en användarguide för de tävlande i Venture Cup till Aitellus verktyg för mediebevakning. I marginalen hittar du vad som beskrivs i varje stycke. Skapa konto För att

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring

Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Instruktionsmanual Poddar, hemsidan, appen och marknadsföring Översikt Att skapa en podd Poddar är en central del av dagens radioproduktion, och eftersom Studentradion 98,9 ska producera innehåll av en

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät.

PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. PIM-examinatorer ger sina synpunkter via en enkät. I mitten på höstterminen 2011 svarade PIM-examinatorerna på några frågor om hur de upplevt PIM-arbetet hitintills på sin skola. Det var frågor riktade

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity!

lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! lär dig söka och publicera på världens största videocommunity! En guide av Jennifer Erlandsson och Youtube en stor community där du kan titta på och dela med dig av videoklipp. Det är ett utmärkt ställe

Läs mer

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier

Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Policy för Skånes Ridsportförbunds närvaro i sociala medier Vi vill uppmuntra till användning av sociala medier i arbetetssyfte men också påminna om att du representerar din arbetsgivare/förbundet, både

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus.

De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Sociala medier De största just nu är Facebook och Twitter. Även Google har lanserat ett, Google Plus. Dessutom finns Linkedin, där man kan återknyta kontakten med gamla vänner och kollegor och StayFriends,

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

V.A.T lärstilstest och studieteknik

V.A.T lärstilstest och studieteknik Namn Mål och syfte V.A.T lärstilstest och studieteknik o Ökad motivation till skolarbete. o Ökad självinsikt o Ökad kunskap om studieteknik o Ökad insikt om egna behov för bäst lärande. Förslag till ämne

Läs mer

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj

Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Arbetsmarknadsenheten EventPortfölj Teknologkåren vid Luleå tekniska universitet Välkommen till Teknologkårens arbetsmarknadsenhet. Vi jobbar med mötet mellan studenter och företag genom dels vår arbetsmarknadsvecka, LARV, och dels olika

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt

Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och värderingssajter Ida Blixt Boknings- och va rderingssajter Internet kan kännas som en djungel, det finns oändligt många sajter som erbjuder dig som boendeanläggning möjlighet att öka din

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

Visste du att? Elever har rättigheter!

Visste du att? Elever har rättigheter! Visste du att? Elever har rättigheter! Index Vad är det här? Foldern Visste du att? Elever har rättigheter! försöker på ett kort och begripligt vis engagera dig i frågor som berör elevers rättigheter.

Läs mer

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet

Produktkatalog. Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet Produktkatalog Luleå Studentkår Luleå tekniska universitet LULEÅ STUDENTKÅR 1 kår 6 sektioner Luleå Studentkår är en intresseorganisation som verkar för studenter på Luleå tekniska universitet. Vårt ansvarsområde

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-10-15 15 (18) 135 HANTERING AV MASSMEDIA OCH AGERANDE PÅ SOCIALA MEDIER I LYSEKILS KOMMUN Dnr: LKS 2014-428 Bilden av och förtroendet

Läs mer

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB

5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING. www.webbstrategerna.se. 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 WEBBSTRATEGIER SOM ÖKAR DITT FÖRETAGS FÖRSÄLJNING www.webbstrategerna.se 2010 Webbstrategerna Sverige AB 5 webbstrategier som ökar ditt företags försäljning Idag är ett företags webbnärvaro ordentligt

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? Sida 1/7 BESTÄLLARSKOLAN #4: VAD KOSTAR DET ATT GÖRA FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du sparar halva reklamfilmskostnaden Vad det är som kostar i en film Vad du måste berätta

Läs mer

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson

FOTOGRAFiSKA. intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson FOTOGRAFiSKA intervju med Fotografiskas grundare Per Broman och utställningsansvariga Min-Jung Jonsson Text: Erica Hjertqvist och Julia Hörnell Foto: Julia Hörnell Layout: Erica Hjertqvist och julia hörnell

Läs mer

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej!

Nyhetsbrev Augusti. Equmeniascout i Region Stockholm. Hej! Equmeniascout i Region Stockholm Nyhetsbrev Augusti Hej! Välkomna tillbaka! En ny scouttermin är precis på väg att dra igång, kanske har den redan det för vissa av er. Detta innebär nya möjligheter, nya

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race!

En guide till. Före tag 1. Ungdoms Leader. - där ungdomar kan köra sitt eget race! Före tag 1 En guide till Ungdoms Leader - där ungdomar kan köra sitt eget race! Innehållsförteckning Sid 3 Ungdomar inom Leader Sid 5 U-lag, vad ska ett sådant göra? Sid 6 Vad måstefinnas för att skapa

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar.

Marknad Barntotal.se tillhör marknaden för gravida och mammor med bebis, barn och/eller tonåringar. Slutprojekt Social Media Koordinator 2014 Företag: Barntotal.se Input Affärsmål och visioner Dubbla trafiken inom ett år. Att sidan ska betala sig självt i form av annonser. Utöka det redaktionella innehållet.

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto!

Evenemang på na.se. Klicka på Skapa evenemang! Klicka på Skapa nytt konto! Evenemang på na.se Så här skapar man arrangörskonto och lägger in evenemang i guiden, steg för steg Guiden finns på http://na.se/evenemang. Det är också där som man hittar länken till sidan där man loggar

Läs mer

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE

KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER MÄSSAN www.fortnox.se KONSTEN ATT LYCKAS MED DITT MÄSSDELTAGANDE TIPS OCH RÅD VAD DU BÖR TÄNKA PÅ FÖRE OCH EFTER

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län

Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Riktlinjer för verksamheter som kommunicerar via sociala medier, Landstinget i Jönköpings län Landstinget har öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala medier i sin kommunikation

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Utställare på Bokmässan Community

Utställare på Bokmässan Community Utställare på Bokmässan Community Den här guiden är tänkt att hjälpa dig som utställare på Bokmässan att börja använda vår nya Community som ett sätt att kommunicera med besökare och andra aktörer på Bokmässan.

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 9, februari 2015 * * * * *************************************************** 9 tips för att lyckas

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Storyline och entreprenörskap

Storyline och entreprenörskap Storyline och entreprenörskap Av: Ylva Lundin Entreprenöriellt lärande - ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd.

Presentation. Men vi börjar med film. Anders Öfvergård, känd som Arga snickare, talar brandskydd. Presentation Jag heter Alexandra Johansson och jag arbetar på MSBs avdelning för risk och sårbarhetsreducerande arbete. Där jag är kommunikatör och ansvarig för kampanjen Aktiv mot brand. Jag var delvis

Läs mer

Arrangemang Vad kan det vara? Öppet hus Uppvisningar Triangelloppet Blodomloppet Tjejrundan Korpen National Cup Halvvättern Eskilstunaloppet Haningedagen Jägarmilen Växjö Convent Konstgräscup Sweden Floorball

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org

En kort vägledning för vuxna. 2015 ConnectSafely.org En kort vägledning för vuxna Ta del av mer råd och tips kring ungas användning av nätet på www.surfalugnt.se 2015 ConnectSafely.org Fem vanliga frågor från vuxna om Instagram 1. Varför gillar tonåringar

Läs mer

Fikamästarens handbok

Fikamästarens handbok Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 27 oktober 2010 Fikamästarens handbok Fairtrade Challenge 2012 Den 18:e oktober kan du återigen vara med i årets stora fikapaus! Målet är en halv miljon deltagare,

Läs mer