Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok"

Transkript

1 Hur ska vi synas? En marknadsföringshandbok för föreningar anslutna till Sverok

2 Innehållsförteckning Bakom boken...3 Innan du börjar...3 Låt fler ta del av spelhobbyn...4 Ideell marknadsföring...4 Här börjar ni...6 Föreningens förutsättningar...6 Från idé till verklighet Budskapet Målgruppen Målet Handlingsplanen Förverkligandet Utvärderingen...13 Det finns mycket ni kan göra...14 Självklarheterna...14 Sociala medier och internet...14 Föreningens webbplats...14 Facebook...15 Twitter...16 YouTube och streamingtjänster...16 Traditionella medier...17 Pressmeddelanden...17 Producera tidningsmaterial...18 I direktkontakt med media...19 Tidningsannonser...19 Berättande marknadsföring...20 Storytelling...21 Word by mouth och ryktesspridning...21 Bland folk...22 Mässor, festivaler, konvent och marknader...22 Stå på stan eller liknande...23 Flashmobs...24 Affischering...24 Profilmaterial...25 Samarbeten och sponsring...26 Samarbeten...26 Nätverkande...27 Starta en studiecirkel...28 Det här är Studiefrämjandet...29 Vidare läsning och källor...31 Webbplatser

3 Bakom boken... Produktion: Marknadsföringsprojektet, Sverok Text: Martin Ackerfors, Nina Högberg, Daniel Melin, Jenny Petersson Illustrationer: Daniel Melin, Cathrine Mångs Fotografer: Daniel Melin, Johan Söderberg, Kaleung Kalle Wong, Sanna Hedlund Foto framsida: Sanna Hedlund Layout: Martin Ackerfors, David Gustavsson, Daniel Melin Extra tack till: Peter Sahlin Innan du börjar Boken är utformad så att du på varje sida kan föra egna anteckningar, så se till att ha en penna redo! foto: Daniel Melin 3

4 Spelföreningarna utgör Sverok och genom att stärka både er förenings och förbundets namn får vi tyngd att påverka på alla plan. Låt fler ta del av spelhobbyn Genom spelhobbyn har vi tillsammans upptäckt främmande världar med drakar och stjärnkryssare, delat glädje och sorg i nya sagor, och upplevt spänning och stolthet runt forna segrar. Många spelare har ännu inte tagit klivet in i föreningslivet och andra står undrande bredvid och frågar sig varför det vi gör engagerar så många. Frågan vi bör ställa oss är varför vi inte engagerar ännu fler? I det här materialet får ni, er förening ansluten till Sverok, hjälp att hitta vägar att nå ut till nya medlemmar eller besökare, oförstående kommunhandläggare eller nyfikna journalister. Ni får kunskap om hur ni lägger upp er marknadsföring och får idéer till insatser ni kan göra och praktisk hjälp om hur ni sedan genomför det. Ju fler som känner till oss, er förening och Sverok, desto roligare kan vi ha tillsammans och desto större möjligheter kan vi få att genomföra alla häftiga idéer som bara väntar på att bli verklighet. Det bor en spelare i alla. 4

5 Ideell marknadsföring Årligen lägger de stora företagen enormt mycket pengar på att marknadsföra sina produkter och tjänster: de köper tekniska lösningar och de allra största anställer personal som har direkt kontakt med kunderna. Många företag har kommit fram till att personlig försäljning eller relationsmarknadsföring i de flesta lägen är den bästa metoden för att föra fram sitt budskap eller sälja sina varor och tjänster. Om man ser till de egenskaper som kännetecknar spelföreningar framhålls ideellt engagemang med all rätt som den främsta. Vi försöker dessutom inte sälja en produkt utan en hobby som vi brinner för och som är rolig och enkel att engagera sig i. Det innebär att ni och alla andra föreningar som är anslutna till Sverok har fantastiska förutsättningar för att lyckas med er marknadsföring. Ni behöver bara komma fram till hur ni bäst använder era medlemmar och ert gemensamma engagemang för att nå era mål. Gerillamarknadsföring är ett koncept som har vuxit fram under de senare åren. I grunden är det en aktiv form av marknadsföring med oväntade insatser som syns och märks mycket, men som inte behöver kosta mycket pengar. Gerillamarknadsföring genomförs i en miljö där de ni vill nå känner sig hemma och är trygga. En av spelföreningarnas vanligaste målgrupper är ungdomar, och ungdomar är ofta kritiska mot vanlig reklam. Därför blir det ännu viktigare att hitta oväntade sätt att få deras uppmärksamhet. Vad ni behöver för att marknadsföra er enligt gerillakonceptet beror på vilken satsning ni vill göra, men kännetecknande för en gerillamarknadsföringsinsats är kreativitet och engagemang. Kommer ni på och genomför en riktigt bra idé är det mycket möjligt att media blir nyfikna på satsningen och då dessutom väljer att skriva om den i tidningen eller göra ett reportage till lokalnyheterna. Det innebär att ni både har nått ut till den målgrupp ni från början riktade er till, och dessutom till alla tittare och läsare. Några exempel på gerillamarknadsföring i Sverok:»» Föreningen Cathaya ville nå ut till fantasyintresserade ungdomar. De tryckte upp fina bokmärken med föreningens hemsideadress som de glömde i väl valda böcker på biblioteket.»» Föreningen MalmöLAN ville ha LAN i skolans matsal och drev en kampanj där de utmanade lärare på en spelturnering i rasthallen för att visa skolledningen vad det faktiskt handlade om.»» Föreningen Toadsweepers skapade pappersdekorationer inspirerade av Super Mario som de placerade ut på trottoarer runt sin föreningslokal, för att locka besökare till en Öppet hus-dag. Er förening har något unikt som till och med stora företag avundas: ideellt engagemang och det går inte att köpa för pengar! Gerillamarknadsföring kommer från ordet gerillakrigsföring, som går ut på att små grupper av soldater genomför annorlunda, taktiska insatser som överraskar moståndaren. Likheterna slutar lyckligtvis där och målgruppen är mycket sällan en motståndare. För mer inspiration kan ni surfa in på 5

6 Här börjar ni Innan ni börjar med det utåtriktade arbetet är det bra om ni har en struktur och en plan för vad det är ni vill göra, varför ni vill göra det, vilket budskap ni vill förmedla och vilka resurser ni kan använda. Det här kapitlet innehåller en guide till olika moment som ni kan gå igenom tillsammans innan ni gör en marknadsföringsinsats. Ni har mycket att vinna på att göra ett noggrant förarbete. Nulägesanalys kallar man en beskrivning av exempelvis er förening som bland annat utgår från var föreningen är idag, vilka styrkor föreningen har och vilka behov som finns. Föreningens förutsättningar För att komma fram till vilken satsning som blir bäst för just er förening är det viktigt att ni har en tydlig och gemensam bild av hur föreningen ser ut idag. En av de vanligaste metoderna för att göra en nulägesanalys är den så kallade SWOTanalysen. Med den här metoden diskuterar ni er förening och listar styrkor och svagheter, möjligheter och hot. Namnet SWOT härstammar från de engelska begreppen strengths, weaknesses, opportunities och threats. Styrkor och svagheter är förutsättningarna er förening har och som ni själva kan påverka. En styrka kan vara många engagerade medlemmar medan en svaghet är lite pengar. Möjligheter och hot är utomstående faktorer som är svårare för föreningen att påverka, men som är bra att känna till. Möjligheter kan vara kommunen har projektbidrag medan hot är hyran på lokalen kanske ska höjas. Ibland kan det vara svårt att avgöra om något är ett hot eller en svaghet, en styrka eller en möjlighet. En bra riktlinje är att hot och möjligheter oftast är framtidsinriktade, medan styrkor och svagheter fokuserar på nuet. STYRKOR strengths SVAGHETER weaknesses MÖJLIGHETER opportunities HOT threats 6

7 En SWOT-analys görs bäst i form av en workshop där ni samlar styrelsen eller andra intresserade medlemmar. Så här kan ni gå tillväga:»» Dela in er i smågrupper om två eller tre personer. Se till att alla har någon att diskutera med.»» Dela ut blanka papper där varje grupp ritar ett kors på pappret så att det bildar fyra rutor, som bilden här intill.»» Diskutera i grupperna och spåna fram föreningens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i respektive ruta. Målet är att komma på så mycket som möjligt och ni behöver just nu inte diskutera de idéer som kommer upp eller hur problemen kan lösas. Låt det ta ungefär 30 minuter, eller tills ni känner att ni inte kommer på fler saker.»» Samla alla grupper och låt varje grupp redovisa sina SWOT-analyser. Det kan vara bra att ha tillgång till en whiteboard, dator med projektor eller ett större papper för att enkelt kunna sammanställa och få en överblick över vad ni kommit fram till.»» När ni har en sammanställt era SWOT-analyser till en enda karta kan ni ta en liten stund till att diskutera det ni ser på bilden. Finns det några saker som hör ihop eller bildar tydliga samband? Finns det några möjligheter eller problem som är extra viktiga att arbeta med? När er SWOT-analys är färdig har ni gjort en nulägesanalys av föreningen. Den kommer dels hjälpa er i planeringen av er marknadsföringssatsning och dels vara en bra grund för att planera föreningens framtid i övrigt. Vet ni vad föreningen har för förutsättningar idag och vad som kan tänkas hända imorgon kommer ni vara säkrare i de beslut ni tar på alla områden. Kom ihåg att alltid ha med fika så att blodsockret och humöret hålls på en stadigt hög nivå! foto: Daniel Melin 7

8 Från idé till verklighet Det finns många anledningar till att marknadsföra sig: för att få fler besökare eller medlemmar, få större inflytande i en kommun eller för att kunna inleda samarbeten och skaffa sponsorer. Oavsett vilken som är er anledning är det viktigt att ni börjar med att göra en plan, annars kan det uppstå stora problem som hade varit lätta att undvika. Se dessutom till att dokumentera ert arbete så att ni inte glömmer bort viktiga slutsatser och så att fler kan få ta del och dra lärdom av er marknadsföringssatsning. Ett bra sätt är att göra ett delat dokument online där ni loggar vem som gör vad, när och om det uppstått problem eller saker som inte får glömmas bort. På så sätt har alla tillgång hur arbetet går. Genomförande Uppföljning Vilket budskap vill ni sprida? Vilken målgrupp ska ni vända er till? Marknadsföringsplan Marknadsanalys 8

9 1. Budskapet Vad är det ni i föreningen vill förmedla? Hur vill ni uppfattas? Vad vill ni erbjuda? Diskutera det så att ni inom föreningen är överens om vad det är ni vill. Låt det ta tid ifall ni har svårt att komma överens, ert budskap blir starkare om ni alla står bakom det helhjärtat. Det är viktigt att budskapet är tydligt och lätt att ta till sig för att det ska kunna spridas av flera personer och på olika sätt. Eftersom det ni vill förmedla alltid behöver tolkas av mottagaren, oavsett vilken kanal ni använder, blir det än viktigare att undvika möjliga missförstånd. Det är en stor fördel om budskapet ni i föreningen vill förmedla är en del av en större tanke. Det ni vill säga ska ha samma kärna oavsett hur och var ni syns, eftersom det skapar igenkännande hos den som ska ta emot budskapet och förstå vad ni står för. I ert marknadsföringsarbete kommer ni troligen träffa på många människor som vet väldigt lite om spel och som kanske har fördomar om spelkulturen. Om ni tycker att det känns svårt att förklara på ett tydligt och bra sätt kan ni titta på Sveroks webbplats för att hitta smarta texter och beskrivningar av hobbyn. I Sveroks bildbank finns det också bilder ni kan använda er av. Exempel på hur ett aktivt arbete med budskap kan fungera: Föreningen ShadowLAN arbetade hårt för att etablera återkommande LAN på sin skola. I början var personalen på skolan negativ, de tyckte att spelen verkade våldsamma och att det var dåligt med ungdomar som sover lite och äter dåligt. Föreningen bestämde sig då för att sprida ett tydligt budskap om sina LAN i form av tre värdeord: gemenskap, roligt, lärorikt. Alla i föreningens styrelse skulle komma ihåg att alltid använda dessa tre teman så fort de pratade med någon lärare eller rektor om verksamheten. På så vis kunde de ge ett enhetligt budskap, men med egna ord och i olika sammanhang. Det kunde låta så här: Vi skulle vilja låna gympasalen en helg på sportlovet för att hålla ett LAN. Vi kommer att ta dit våra datorer och spela spel, framförallt Counter-Strike som är ett lagspel där man spelar tillsammans. Många elever kommer att tycka att det är roligt att ha någonstans att umgås på lovet. Det är såklart helt alkoholfritt och vi kommer att lära ut nätverksteknik till några yngre elever så att de också kan arrangera LAN när vi slutat på skolan. Prova gärna ert budskap på några olika personer och be dem förklara hur de tolkar det ni säger. BUDSKAP skickat BUDSKAP mottaget 9

10 Tips: skriv ut eller kopiera den här sidan och anteckna direkt på schemat nedan! Ålder: Sysselsättning: Intressen: Vilka är er målgrupp? Vilka vänder ni er till? Var finns målgruppen? Skolan? Kommunhuset? I affärerna? Vilka behov har de? Vad vill de egentligen ha?

11 2. Målgruppen Vilka ska ni vända er till? Var finns de? Vilka behov har de? Vad vill de ha? Börja med att analysera er målgrupp. Gör en profil av den perfekta mottagaren och utgå ifrån dennes behov och önskemål. Det här är viktigt för att ni ska kunna göra en så bra insats som möjligt och som är speciellt anpassad efter den grupp ni vill nå ut till. Skissa upp var målgruppen bor och rör sig, hur gamla människorna i den är och vad de har för intressen. Är målgruppen gymnasieelever är det rimligt att anta att de är ungefär år gamla, framförallt rör sig mellan skolan, centrum och reseknutpunkter och har spelintresse men kanske inte är så hemma i själva spelkulturen. Er förening kan ha flera målgrupper samtidigt, men kom ihåg att ni behöver göra skillnad på dem. Spelintresserade ungdomar och kommuntjänstemän har förmodligen olika behov av er förening och skulle ni beskriva dem skulle de bli helt olika. De förstnämnda kanske helst vill ha människor att spela nya häftiga spel med, medan kommuntjänstemännen vill att ungdomar ska ha något meningsfullt att göra på sin fritid. Det är troligen sällan så att den insats ni gör mot en viss målgrupp är den bästa möjliga för en annan målgrupp. En målgruppsanalys kan även hjälpa er att se var det finns överlappande faktorer så att ni kan nå flera målgrupper på samma gång. 3. Målet När ni har bestämt vilket budskap ni ska sprida och vem ni vänder er till är det dags att sätta upp mål för er marknadsföring. Låt er inte begränsas av hur ni ska göra ännu, det viktiga här är vilket mål ni vill uppnå. Våga vara konkreta och sätta upp tydliga mål så blir det lättare för er att planera insatserna sedan. SMART är en metod som används för att underlätta när man formulerar mål. Varje bokstav står för egenskaper som är bra att tänka på vid formuleringen av ett mål. Metoden är bra att använda sig av i fler situationer, exempelvis när ni ska genomföra projekt och insatser av olika slag, eller när ni skriver verksamhetsplan inför årsmötet. Alla mål kommer inte att uppfylla alla fem kriterier, men det är en bra tumregel att jämföra med. SMART står för: Specifikt - Ett mål ska vara specifikt för att alla ska vara överens om vad målet innebär och inte skapa osäkerhet eller bråk. Mätbart - För att veta att man har uppnått ett mål är det viktigt att målet går att utvärdera på något sätt. Det mycket lättare om målet är mätbart och det är uppenbart för alla när målet är uppnått. Accepterat - I en förening där medlemmarna kommer att arbeta mot målet på sin fritid är det viktigt att alla inblandade är ense om att målet är bra. Roligt - De allra flesta vill göra någonting de tycker är kul på fritiden, och därför bör så många mål som möjligt vara roliga att arbeta med. Alla tycker givetvis att olika saker är kul, men det är viktigt att inte försöka tvinga på andra arbete som de inte vill göra. Tidsbestämt - Det är viktigt att ett mål är tidsbegränsat så att alla inblandade vet när det måste genomföras och hur lång tid det får ta innan det är klart. Målgrupp är den grupp människor ni vill nå ut till. En målgrupp har alltid en eller flera gemensamma nämnare, exempelvis att de går på gymnasiet eller är runt 12 år gamla. Det gör att ni kan dra slutsater om dem för att hitta bästa sätten att marknadsföra er mot just den gruppen. För en förening som vill locka nya medlemmar är det bra med mätbara mål. Vi vill få många nya medlemmar kan vara en enkel ambition, men med målet Vi ska locka minst 30 nya medlemmar under Spelveckan blir målet både mätbart och får en deadline. 11

12 Skulle det uppstå konflikter är det den huvudansvarigas uppgift att lösa det. Oftast handlar det om missförstånd eller ouppfyllda förväntningar och det kan förebyggas genom stöd och ödmjukhet. Ni ska trots allt lyckas bra tillsammans, inte var för sig. Att ha en arbetsgrupp där varje person har ansvar för en liten bit gör arbetsbördan lättare att bära. 4. Handlingsplanen Det börjar bli dags för er att formulera vad ni faktiskt ska göra. I de tidigare stegen har ni tagit reda på hur er förening ser ut idag (genom SWOT-analysen), vilka ni vill vända er till (genom målgruppsanalysen) och vilka era mål inför framtiden är (genom SMART-metoden). Den informationen är viktig som bakgrund när det nu är dags att göra en handlingsplan. Utan den är det svårt att besvara frågorna: Vilka metoder får störst genomslagskraft? Vad är lätt och vad är svårt att genomföra? Använd bilden nedan för att väga de idéer ni har sedan tidigare och de ni kommer på under tiden ni läser i den här handboken. Formulera er handlingsplan så tydligt och utförligt ni kan. Ni behöver inte koncentrera er på detaljer, utan lägg vikt på kärnan i er marknadsföring: att nå ut till era målgrupper med ert budskap. Se även över arbetsfördelningen och utse någon till huvudansvarig. Dennas huvudsakliga uppgift är att stämma av med de andra inblandade så att saker flyter på, diskutera lösningar och hjälpa till när problem uppstår. Utöver det behöver ni personer som ansvarar för de olika delarna av marknadsföringen (någon som pratar med media, någon som tar fram material eller någon som samlar sponsorer, till exempel). Ha tydliga uppgifter och prata med varandra ofta så att ingenting blir bortglömt och så att ni kan stötta varandra. Inga problem är olösliga! 5. Förverkligandet När ni kommit såhär långt är det äntligen dags att göra slag i saken och faktiskt börja nå ut till folk. Vägen hit kan tyckas lång, men är viktig för att inte er satsning och ert genomförande ska vara bortkastat. Följ den handlingsplan ni tog fram i steg 4 och som beskriver vad ni ska göra. Dyker det upp oförutsedda problem ser ni till så att den huvudansvarige och alla som påverkas av problemet får reda på det och att ni gemensamt kan lösa det. För idéer och tips på vad ni kan göra och hur ni gör olika typer av markandsföring kan ni titta i stycket Det mycket ni kan göra. 12

13 6. Utvärderingen Oavsett om ni tycker att er marknadsföring gick bra eller dåligt är det viktigt att ni gör uppföljningar av era marknadsföringssatsningar. Anledningen är mycket enkel: uppföljning innebär att man drar lärdom av hur väl olika metoder har fungerat för de olika målgrupperna. Om de mål ni satte upp var mätbara kan ni enkelt få en tydlig bild av hur väl ni lyckades. Det kan ibland vara svårt att veta om ert mål uppnåddes av just er satsning eller om det är en lycklig slump, men genom diskussion och utvärdering kommer ni kunna dra den rimligaste slutsatsen. Det är också lämpligt att gå igenom vad som var svårt, vad som var lätt, om det var något ni inte hade tänkt på eller om ni kom på några nya smarta lösningar under tiden som ni kan ta med till nästa gång. För att göra en utvärdering samlar ni alla som varit inblandade i ert marknadsföringsarbete. Börja med att gå igenom den handlingsplan ni gjorde innan ni drog igång så att ni påminner er om vad ni faktiskt bestämde att ni skulle göra. Lägg inte vikt på att fundera på hur det gick och vad som uppfylldes i det här läget, det kommer ni till senare. Därefter delar ni in er i smågrupper om två till tre personer. Försök att göra så att de som samarbetade närmast inte hamnar i samma grupp. Gör därefter tre kolumner på ett papper: en plus-kolumn där ni skriver det som var bra, en minus-kolumn där ni skriver det som fungerade mindre bra och slutligen en utropstecken-kolumn där ni skriver upp saker som var intressanta, värda att komma ihåg och utveckla, eller som väckte frågor. Låt det ta ungefär en halvtimme. Samla ihop er igen och använd en whiteboard, ett större papper eller en dator med projektor för att sammanställa era tankar. Här är det fritt fram att i större utsträckning diskutera problem, möjligheter och utropstecken. Kanske har ni olika bild av hur något fungerat: vad beror det på i så fall? Låt det här momentet ta den tid det behöver, men har ni hittat frågor som är svåra att sätta punkt för är det förmodligen bättre att ni sparar dem till ett nytt möte där ni koncentrerar er på bara dem efter att ha funderat lite var för sig. När ni gått igenom de här stegen har ni lärt er något om marknadsföring och er insats, dessutom vet ni mer om vad ni kan göra bättre i framtiden, hur ni fungerar i grupp och vad ni behöver hjälp med. Utse en eller två sekreterare vars uppgift det är att dokumentera er utvärdering så att den finns sparad efter att ni är färdiga med ert utvärderingsmöte. Saker som var bra Saker som var dåliga Saker som var intressanta 13

14 Det finns mycket ni kan göra Fundera på hur ni tror att andra uppfattar er förening utifrån vad ni gör, hur er lokal eller webbplats ser ut och hur ni kommunicerar. Finns det något ni känner behöver förändras? Självklarheterna Det absolut viktigaste och bästa ni kan göra för att marknadsföra er är lyckligtvis också det ni är absolut bäst på: spela spel. Om ni har roligt när ni spelar spel och är duktiga på det ni gör har ni en väldigt stabil grund för ert andra marknadsföringsarbete. Då kan ni med raka ryggar visa upp de sakerna utåt. Har ni en lokal, arrangemang eller spelservrar kan ni låta det vara lätt att vara med och spela även om man inte är medlem. Får alla prova på hur det är att vara med kommer potentiella medlemmar och nyfikna att bli mer välvilligt inställda till er. Se alltid till att vara trevliga, glada och välkomnande. Det gäller inte bara när ni har öppen verksamhet utan varje gång någon tar kontakt med er förening. Med ett gott bemötande får nyfikna ett bra första intryck som de kommer bära med sig framöver, och kanske kommer de berätta för sina vänner, kollegor eller familjemedlemmar att er förening verkar vara bra. Det här gäller även om ni har en webbplats. Se till att texterna är välkomnande och att föreningens representanter är trevliga i kommentarer och foruminlägg. Kom ihåg att om ni blir kontaktade ska ni alltid svara, både på mail och i telefon, och kan ni inte ge något tydligt svar med en gång, ber ni att få återkomma. Håll alltid vad ni lovar! Ett annat sätt att göra ett gott intryck är att visa upp en viss enhetlighet. Det innebär exempelvis att ni har en symbol eller logotyp som ni har med på affischer eller t-shirtar eller att ni har en färg ni alltid använder i allt material och på er webbplats. Det gör att allt ser ut att hänga ihop och efter hand kommer folk att associera er symbol eller färg med er förening. Sociala medier och internet Sociala medier är en blandning av teknik för publicering, kommunikation över internet och innehåll som skapas av användarna. Kännetecknande är de stora nätverken som skapas mellan användare och webbplatser, samt att i stort sett allting går att kommentera. Bland de stora nätverken hittar vi webbplatser som Facebook, Twitter och Youtube, men även er förenings sida skulle kunna vara en del av de sociala medierna. Viktigt att komma ihåg är att internet är öppet och att vem som helst kan skriva vad som helst om er förening och det ni vill förmedla. Bristen på kontroll kan tyckas skrämmande, men det är inget problem om ni kan stå för det ni gör och vill och är beredda att lyssna. Visar ni dessutom att ni är häftiga och gör bra saker kommer reaktionen vara positiv och andra kommer sprida ert budskap. För att få hjälp med webbplats och serverutrymme kontaktar ni Föreningens webbplats En webbplats för föreningen är ett enkelt och billigt verktyg för marknadsföring och informationsspridning, speciellt eftersom Sverok kan hjälpa er med serverutrymme. För att en webbplats ska vara effektiv i marknadsföringen krävs det att den uppfyller vissa kriterier; den bör vara tydlig, enkel och informativ. Är den aktiv gör det dessutom att tillfälliga besökare blir mer benägna att återvända. Att blogga är ett enkelt sätt att skapa aktivitetet, likaså att genom fotografier ge 14

15 insikt i verksamheten. På webbplatsen skriver ni nyheter om föreningen, berättar om hur roligt ni har när ni spelar tillsammans eller om vad ni planerar att göra i framtiden. Ni beskriver också vad föreningen gör och hur den fungerar. Visa gärna bilder från er verksamhet. Det är en lämplig plats att samla stadgar, protokoll och kontaktuppgifter på så att intresserade medlemmar och besökare vet att om de undrar något om föreningen så finns det på webbplatsen. En bra hemsida är ett fantastiskt nav för information. Har ni dessutom ett forum, möjligheter att kommentera nyheter eller en chatt så ökar ni chanserna att medlemmarna blir aktiva och intresserade. Möjliggör ni diskussion kommer ni stärka föreningen. Webbplatsen i sig behöver dock besökare för att fungera som marknadsföringskanal och det är här de sociala medierna visar sin styrka. Genom att koppla er hemsida till exempelvis Facebook eller Twitter kan ni nå dem som är intresserade av det ni gör, men kanske inte vet att ni finns. Facebook Med sina 600 miljoner aktiva användare tillhör Facebook de absolut största nätverken och som sådant finns stor potential för spridning av information. Användarkonton är i normala fall personliga, men för er förening är det möjligt att starta en sida som sedan kan gillas av de som är intresserade av er. Genom Facebook har ni dessutom möjlighet att bjuda in era vänner till turneringar eller andra evenemang. När någon gillar er sida eller har anmält att de vill vara med på ert evenemang syns det för den personens vänner som på så sätt kan upptäcka er förening. En annan styrka är att det nyhetsflöde som visas för en användare på Facebook bara visar saker som den på ett eller annat sätt är intresserad av utan att den behöver leta efter informationen. Att följa er sida blir därför ett sätt att inhämta information utan att besöka er webbplats varje gång. Det är numera väldigt enkelt att göra så att det på er webbplats finns rekommendationslänkar som skickar information till Facebook. Det gör att om ni skriver något på er webbplats som en besökare tycker är bra så kan den med ett klick skicka det till alla sina vänner på Facebook. Ni har dessutom möjlighet att lägga till en knapp på er webbplats som gör att besökare kan gilla er sida på Facebook. Det utvecklas ständigt nya verktyg för personer och organisationer som vill använda Facebook i sin marknadsföring på olika sätt. Håll därför lite koll på det som utvecklas så att ni också kan använda dem. Adressen till er webbplats sprider ni även på affischer, flyers och annat material. För tips på hur man gör för att blogga är utmärkt. Hur använder ni er webbplats om ni har någon? Skulle ni kunna göra den mer informativ? Vill ni använda Facebook på er webbplats? Börja med att läsa här om hur ni gör: developers.facebook.com. På Sveroks Facebooksida (facebook.com/sverok) kan ni också annonsera era nyheter och evenemang. Har er förening dessutom en sida så länkar vi gärna ihop sidorna. Föreningen WRNU använder sin Facebooksida för att sprida information om både föreningen och om Sverok till sina medlemmar och andra intresserade. 15

16 Ett twitterexempel med ett taggat konto (Sverok) och ett taggat Vi ska hålla en turnering i #magic! Kan ni hjälpa oss med marknadsföringen? Gemensamt för all närvaro i de sociala medierna är att man måste vara aktiv och visa att föreningen är levande. Sverok använder YouTube för att sprida material: youtube.com/sverok Twitter Twitter är ett mikrobloggsystem där varje inlägg får vara högst 140 tecken långt. Det lilla formatet lämpar sig väl för spridning av frågor, välformulerade idéer och annonser, men lämnar inte utrymme för några djupare utläggningar. Twitter bygger på ett nätverk av inlägg där ni som användare kan bevaka andra användare eller särskilda nyckelord. Genom att utnyttja de olika sätten att tagga användare och ord, samt genom att följa användare ni tycker är intressanta, kan ni nå ut till många. Det finns också verktyg för att automatiskt publicera Twitter-inlägg på Facebook eller er webbplats för att få större spridning. YouTube och streamingtjänster Videofilmer är ett väldigt snabbt sätt att visa vad man gör och att man har roligt när man gör det. Genom YouTube kan vem som helst publicera korta videofilmer och via streamingtjänster kan man direktsända video på internet. Filmer har fördelen att de tydligt visar vad ni gör i er förening på liknande sätt som om ni har en lokal och håller öppet hus. Många förstår inte vad en spelförening gör eller varför det är viktigt, och med hjälp av videotjänster kan ni visa upp det med aktivitet istället för ord. Det är inte nödvändigt att ha en dedikerad videokamera utan fungerar bra med till exempel en webbkamera eller mobiltelefon som kan spela in film. När filmerna är klara eller när ni är på väg att direktsända något ska ni också sprida nyheten på er egen webbplats och på de webbtjänster ni använder så att alla intresserade får reda på att filmerna finns. På så sätt använder ni alla typer av sociala medier tillsammans. Fundera också över möjligheterna till egenproducerade radiosändningar eller podcasts som kan vara ett trevligt alternativ om ni inte har möjlighet att filma ert spelande. Tänk på upphovsrätten om ni vill lägga till musik och bilder i era filmer. Kanske har ni medlemmar som kan hjälpa till att producera sådant. 16

17 Traditionella medier Traditionella medier - tidningar, tv och radio - har blivit ett naturligt steg i marknadsföringsarbetet. Till skillnad från vanlig reklam väcker artiklar och reportage mindre misstro och er förening har mycket att vinna på en god relation till lokaltidningar, tv och radio eftersom de överlag är mycket nyfikna på spel och spelande. Hjälp dem att stilla nyfikenheten! Pressmeddelanden Ett pressmeddelande skriver ni för att er förening har något nytt att berätta om, exempelvis en ny spellokal, ett arrangemang eller ett spännande samarbete. Det är gratis att skriva och skicka pressmeddelanden; se till att göra det så fort ni har något att berätta om även om er text inte kommer med i tidningen varje gång. Tidningarna får in många pressmeddelanden och har inte tid att läsa alla noga, därför är det viktigt att ni börjar med ett stycke som sammanfattar det viktigaste av det ni vill säga. Det första stycket kallas ingress. Därefter skriver ni texten enligt principen viktigast först. Tidningarna kortar ner pressmeddelandena från slutet. Krydda gärna texten med relevanta citat för att göra er text mer levande och tröskeln lägre för tidningarna att använda er text. I sista stycket skriver ni kort information om föreningen samt vem som är kontaktperson och hur man kommer i kontakt med denna. Se till så att personens uppgifter verkligen stämmer och att hon är kontaktbar så att ingen ringer utan att få svar. Använder ni begrepp som behöver förklaras i informationsrutor, skriv dem för sig sist och ange källan till faktan. Bifoga gärna bilder! Det är inte säkert att tidningarna har möjlighet att ordna egna, därför är det bra om de får bilder i tryckbar kvalité. Sikta högt! Det värsta som kan hända är att ni inte kommer med och händer det ska ni inte tappa modet. Det går alltid att försöka igen. Spelföreningen Bord och Stolar öppnar spellokal Spelföreningen Bord och stolar (SF Bos) som funnits sedan 2005 slår upp portarna för sin nya spellokal i Linköping helgen maj. Föreningen håller öppet hus från lördag morgon till söndag eftermiddag med tårtbjudning på lördagkvällen. Första stycket kallas ingress och sammanfattar kärnan i pressmeddelandet. Den Sverokanslutna föreningen Bord och stolar har samlat spelintresserade i Linköping sedan Under sitt sjätte verksamma år har de öppnat en spellokal där föreningens medlemmar kan träffas för att spela brädspel och rollspel. Spellokalen är även öppen för de som ännu inte är medlemmar och där kan alla låna spel av olika slag. Medlemmarna demonstrerar mer än gärna spel för nyfikna besökare. Det är en stor satsning från vår sida, säger föreningens ordförande Tommy Arvidsson och fortsätter: Vi har arbetat med finansiering av lokalen sedan förra våren och har äntligen löst alla knutar tack vare Sverok, Studiefrämjandet och Linköpings kommun. Det är verkligen en lättnad, även om det från och med nu gäller att hålla allt flytande. Föreningen har drygt 120 medlemmar men betydligt fler brukar delta i SF Bos:s större arrangemang. Det här är innehållet i pressmeddelandet och där kan ni skriva allting ni vill berätta om er förening och verksamhet. SF Bos planerar att hålla öppna prova på-dagar sista söndagen varje månad, samt bräd- och kortspelsturneringar i bland annat Carcassonne, Risk och Bezzerwizzer där alla som vågar anta utmaningen är fria att ställa upp. Spelföreningen Bord och stolar med säte i Linköping har funnits sedan 2005 och är ansluten till spelhobbyförbundet Sverok. Ordförande och kontaktperson är Tommy Arvidsson och nås på I avslutningen skriver ni hårda fakta om er förening och kontaktperson så att det är tydligt och enkelt att hitta. 17

18 När ert pressmeddelande väl är färdigt måste ni se till så att rätt personer får tag på det. Lokaltidningar är lämpligt att börja med, men är er nyhet av det större slaget ska ni givetvis försöka även nationellt. Vet ni att någon journalist på tidningarna i er närhet brukar skriva om spel kan ni försöka att skicka texten direkt till den. Annars finns flera olika redaktioner som kan vara intresserade: lokal-, nöjes-, kultur-, ungdoms- eller familjeredaktioner exempelvis. Tänk också på att tidningarna kan publicera ert pressmeddelande rakt av. Texten ni skriver bör därför vara sådan att den går att bara klistra in i tidningen. Kommer ni på fler tidningar ni vill vara med i är det bara att skicka texten till dem också. Tänk på att det ibland kan ta tid för tidningarna att se ert pressmeddelande, därför ska ni alltid se till att vara ute i god tid: minst ett par veckor i förväg. Tidningarnas telegrambyrå (TT) är en nyhetsbyrå som alla svenska medier samarbetar med och dem ska ni alltid skicka till. Det gör ni genom att maila deras tipsadress (mer information finns på Deras tjänst gör att ni kan nå ut till sådana som ni inte kontaktat direkt också. Tänk på att magasin som kommer ut månadsvis eller mer sällan har en lång pressläggningstid: Ni ska med andra ord vara ute i god tid. Er SWOT-analys hjälper er att få en bild över vilket läge er förening är och på vilka sätt ni kan påverka folk genom att väcka debatt. Producera tidningsmaterial Istället för (eller i kombination med) att skicka pressmeddelanden finns det fler sätt att producera material som kan publiceras. Bland tidningarna i affären finns så kallade magasin. Det är de lite tjockare tidningarna som ofta har ett specifikt ämne. Dessa tar i regel emot artiklar som producerats av andra och det är här ni kommer in. Har ni en artikelidé gäller det bara att hitta en tidning som passar den och att producera artikeln. Tänk på att det måste vara relevant för magasinets läsare, annars är risken stor att er artikel blir ratad. Ett annat sätt att synas är att skriva debattartiklar eller insändare i föreningens namn. Det är framförallt aktuellt om ni känner att er förening på något sätt råkat ut för någon orättvisa: inte får samma möjligheter som det lokala fotbollslaget eller får rejält höjd hyra på spellokalen. Gör ni det är det viktigt att komma ihåg att ni kan få svar på tal och att det gäller att hålla huvudet kallt. Föreningen Spelpunkten i Lerum lyckades övertyga Lerums tidning att publicera turneringsresultat på Sportsidorna. Har ni många turneringar och är villiga att förse lokaltidningarna i er närhet med resultat att publicera är det mycket möjligt att de kan göra likadant som Lerums tidning. Självklart är era figurspelsturneringar lika spännande som matchresultaten för det lokala fotbollslaget! Använd fantasin för att komma på fler sätt som ni kan använda tidningar för att synas. Föreningen Spelpunkten höll en föreläsning på Dreamhack Summer 2011 om hur de bland annat lyckades få med sina e-sportresultat i tidningen. 18

19 I direktkontakt med media En aktiv spelförening sysslar i allmänhet med väldigt intressanta saker och lokaltidningar törstar (i varierande grad, naturligtvis) efter artiklar med lokalanknytning. Ett sätt som kan vara effektivt är att ringa upp tidningen ni vill vara med i och berätta om er verksamhet och helt sonika fråga om tidningen är intresserad av att skriva om er. Har ni öppna spelträffar kan ni skicka en officiell inbjudan till lokaltidningen. Om det finns något forum eller en anslagstavla för händelser i kommunen är det en bra idé att skriva om er verksamhet där. Lokaltidningar försöker i allmänhet få överblick över vad som händer i kommunen den vägen. Oavsett om ni tagit initiativet till kontakten eller om tidningen själv kontaktat er finns det en viktig sak att tänka på: journalister försöker inte lura er och ni ska inte försöka lura dem. Tvärtom, många journalister har en tuff deadline och vet väldigt lite om spelverksamhet. Det är därför viktigt att vara välkomnande och hjälpa journalisten både att få den information hon behöver för att kunna skriva sin artikel och att få reda på vad det är som är viktigt och häftigt med just er. En bra kontakt med en journalist kan vara guld värt och bli ett varaktigt samarbete. När tidningen hälsat på er och skrivit om er förening bör ni be om att få läsa artikeln så att eventuella missförstånd eller sakfel kan korrigeras. Det är bättre både för er och för tidningen om det upptäcks innan publiceringen. När tidningen väl publicerat artikeln om er bör ni göra vad ni kan för att tidningen ska tycka att det var värt besväret. Se till att posta eventuella länkar på er webbplats eller Facebook så att spridningen blir maximal. Det kan hända att det som skrivs eller sägs om er förening inte stämmer eller är direkt negativt. Ofta bygger det på missförstånd. Kontakta redaktionen (helst den person ni haft kontakt med tidigare) och försök reda ut vad som hänt utan att vara upprörda. Klargör eventuella felaktigheter och be dem göra en rättelse. Ett förtydligande på er egen webbplats kan också vara en god idé. Om det riktas kritik mot er förening bör ni i första hand ta reda på vad som kritiseras och samla argument som förklarar er ståndpunkt (eller om det är något ni kan göra bättre). Välj en person som i första hand utses att sköta kontakten med press, signerar svar och fungerar som talesperson åt er förening. Formulera ett svar och sänd till redaktionen i fråga, samt till andra redaktioner. Försök att inte elda på debatten mer än nödvändigt. Var tydliga och hitta inte på något! Stämmer kritiken eller delar av den ska ni se till att påpeka det, samt berätta om hur ni ska ändra på det. Tidningsannonser I regel är tidningsannonser inte särskilt effektivt. Det är dyrt och det slåss om uppmärksamheten med många andra annonser. Om ni inte får ett väldigt bra erbjudande om annonsplats bör ni helt enkelt låta bli. Lyckligtvis finns det ett bra erbjudande för föreningar anslutna till Sverok. Alla föreningar kan skapa en annons om sin förening eller något kommande evenemang och ladda upp på sverok.se. Ett urval av dem kommer sedan kostnadsfritt med i speltidningen Fenix där Sverok har köpt en sida för föreningsannonser. Läs mer om hur det fungerar och vad man ska tänka på när man utformar sin annons här: sverok.se/forening/annonsering Hur vet ni om ni får ett bra erbjudande? Det finns två faktorer att ta hänsyn till: pris och form. Priset för tidningsannonser är ofta långt över vad en ideell förening i Sverok kan eller bör betala. Det beror på att tidningarna till stor del Spara alla artiklar om er i ett arkiv och har ni en spellokal kan ni sätta upp dem där. Se till så att datum och tidningens namn sparas i samband med artikeln så att ni lätt kan se när och var ni var med. Fenix är en speltidning med fokus på rollspel och brädspel. Gör er annons och testa att klistra in den i tidningen ungefär där ni vill ha den placerad. Syns annonsen? Prova er annons på någon som inte varit med och utformat den. 19

20 betalas av just annonser. Vad ni vill och kan betala vet ni förstås bäst själva, men tänk på att inte lägga för mycket pengar på annonser i tidningar, de pengarna gör sig bättre i andra delar av er marknadsföring. Form betyder framförallt två saker: dels hur annonsen ska se ut och dels var den är placerad. För att er annons inte ska försvinna i bruset av andra annonser och notiser måste ni hitta ett sätt att synas mer än alla andra. Stora annonser syns bättre, men är dyrare. Små annonser kräver annat som är uppseendeväckande, exempelvis en tydlig och medryckande rubrik eller en klar färg. Berättande marknadsföring Se till att inte lova mer genom berättelserna än vad ni kan hålla. foto: Sanna Hedlund 20 Att höra någon berätta om det där nya häftiga, ni vet, har en stark effekt på den som lyssnar. I er marknadsföring kan ni använda er av det för att komma närmare er publik. Det finns framförallt två sätt: storytelling som i första hand handlar om att bekräfta det budskap ni har, exempelvis att man har väldigt roligt om man spelar spel med er förening, och word by mouth som handlar om att aktivt sprida rykten om ett arrangemang eller någon annan speciell insats.

21 Storytelling Vi i föreningen Ookami hade zombielajv i höstas. Ett gäng personer spelade överlevare i varje omgång medan vi andra, strax över tjugo personer, spelade zombier. Genom ljud- och ljuseffekter, knarranden och skrapanden, skuggor och blixtar, lyckades vi lura överlevarna att zombierna var hur många som helst. Ingen hade koll och någon gissade på att de var över hundra stycken zombier som jagade de stackars hjältarna. Totalt trettio stycken vettskrämda överlevare var dock mer än nöjda, efter de sex omgångar vi hann spela. Fritidsgården vi spelade på bönar och ber om att vi ska göra om det igen på sportlovet! Genom alla tider har berättandet haft en central roll i kommunikationen människor emellan och i skapandet av något gemensamt. En bra berättad historia bär mycket mer innehåll än det som syns på ytan. Ert budskap och den känsla ni vill förmedla presenteras på ett personligt sätt som är lätt att ta till sig för någon som inte är insatt. Storytelling handlar om att ta till vara på historierna, både era egna och de som andra berättar om er förening, och att se till så att de ni vill nå faktiskt får läsa dem. Börja med att fundera på vad ni varit med om som är värt att återberätta. Har ni haft något väldigt lyckat arrangemang? Har ni varit med om något väldigt intensivt speltillfälle? Har ni lyckats övervinna något hinder tack vare er förening? Har ni varit aktiva finns historierna och bara väntar på att få släppas ut. Ni bör också uppmana era besökare att skriva ner sina upplevelser av er förening eller era arrangemang och skicka dem till er. Samlandet är en stor del av storytelling. Nästa stora del är presentationen. Det finns primärt två sätt att presentera en historia, muntligt och skriftligt. Vi kommer här koncentrera oss på den skriftliga biten, men ni bör bära med er att alla bra historier med fördel även återberättas öga mot öga. Ni bör ha en tanke med alla historier ni låter publicera. Vad exakt är det de säger? Stämmer de överens med den bild ni vill att man ska ha av er förening? Vet ni vad ni har för budskap är det enkelt att se vad varje berättelse bidrar med till det. Har ni många arrangemang är det lämpligt att hitta berättelser om hur kul det är att spela med er, vill ni visa hur duktiga ni är på att lösa problem och hur ansvarstagande ni är, är det sådant ni ska lyfta fram. Därefter gäller det att stöpa historierna i en form som är lätt att ta till sig. Se till att de är engagerande, spännande och välskrivna. Vill ni visa att ni är ambitiösa ser det inte så bra ut om er text är till bredden fylld av stavfel. Hjälps åt att läsa och kommentera historierna så kommer de bli bättre. Berättelserna måste sedan läsas för att ge någon effekt. Hur kan ni ge dem vingar? Det första steget är förstås att erbjuda en plats åt dem. Lämpligaste stället är väl synligt på er webbplats, därefter ser ni till att länka till dem genom de kanaler ni använder - Facebook och Twitter, exempelvis - men även i er föreningslokal eller kanske som filmklipp på Youtube. Se även till så att det är enkelt att fortsätta att rekommendera era berättelser för besökare som vill sprida dem till sina vänner. Använder ni andras texter måste ni fråga om lov innan ni publicerar dem och se till att ha med namnet på författaren. Word by mouth och ryktesspridning Tanken bakom word by mouth är lika enkel som genial: man säger en sak till några väl valda personer som sedan sprider detta vidare till vänner och bekanta, som i sin tur gör samma sak. Om allt stämmer kommer budskapet spridas lavinartat och nå en enorm mängd personer på kort tid. Om ni till exempel berättar om er kommande spelkväll för fem personer, dessa fem berättar för fem personer var och de i sin tur sprider det till fem personer var så har ni i sista steget nått 155 personer, ett steg till innebär att nyheten nått 780 personer och efter ytterligare ett steg har den nått 3905 personer. 21

22 Det stora problemet med den här metoden är att man inte kan kontrollera spridningen, om det alls blir någon, eller hur innehållet i budskapet utvecklas. Ett budskap ändras lite med varje generation och det budskap som slutligen når 3905 personer behöver inte alls vara samma som det ni började sprida. Därför är det viktigt att budskapet är enkelt och inte innehåller för mycket specifika fakta eller detaljer. En populär lek som använder det här som ett moment är Viskleken. Där viskas en sak till en person som viskar till nästa som viskar till nästa och så vidare för att slutligen nå sista personen i kedjan. Därefter kollar man hur mycket av viskningen som ändrats på vägen. Leken kan användas för att se hur ett budskap skulle kunna fungera i en Word by mouthmarknadsföring. Word by mouth kombineras med fördel med att sätta upp affischer eller liknande marknadsföring strax efter att budskapet börjat spridas så att ryktet om att något häftigt är på gång också syns, inte bara hörs. Bland folk Det finns många sätt att möta sin målgrupp där de normalt rör sig eller på platser det är troligt att de besöker: på mässor och marknader, på stan med flyerutdelning eller flashmob. I de följande avsnitten går vi igenom hur ni kan göra och vad ni i så fall ska tänka på. Dessutom ger vi vägledning till hur ni går till väga för att beställa bra reklamprylar och profilmaterial. För en överblick över vilka mässor som finns kan ni surfa in på Mässor, festivaler, konvent och marknader En viktig metod i er marknadsföring består av att finnas där era målgrupper finns. Ett enkelt sätt att förvissa er om att lyckas med det är att ni ser till att befinna er på konvent eller liknande evenemang som lockar just er målgrupp. Se till att ni har en plan för er vistelse på evenemanget innan ni åker till den; vad vill ni uppnå med att stå på just där? Försök att sätta upp mätbara mål, exempelvis antal nya medlemmar eller besök på er hemsida. Det är för att ni ska kunna se om er närvaro har någon effekt. Stora evenemang kostar ofta mycket pengar och då är det viktigt att veta om det är värt besväret och pengarna. Fundera på om någon annan förening arrangerar ett stort evenemang eller konvent där ni kan synas, till exempel som utställare eller genom att arrangera något på ett konvent eller LAN. När ni står på ett evenemang och ska marknadsföra er förening gäller det att man gör detta på ett inbjudande sätt. Ni kommer väldigt långt genom att bara vara trevliga och välkomnande, men på ett evenemang tävlar man med många andra om att få uppmärksamhet. Då är ett bra och beprövat sätt att man lockar med något. Ni har säkert själva sett att utställare ofta har någon tävling, demonstration eller ger bort godis, pennor eller nyckelringar. Nedan följer några praktiska tips som ni kan tänka på innan ni åker på mässan:»» Ha likadana kläder! En gemensam uniform stärker budskapet och varumärket.»» Ge bort saker! Små give-aways uppskattas alltid och extra bra är det om andra ser vilka som givit bort sakerna (Till exempel nyckelringar och uppblåsta ballonger med föreningsnamnet tryckt på).»» Var inbjudande! Vänta inte på att besökarna kommer till er utan möt upp och bjud in dem aktivt.»» Ha tryckt infomaterial redo! De flesta besökarna vill se mycket av mässan och har sällan tid att stå och lyssna på föredrag vid varje monter 22

23 och då är det bra att kunna skicka med dem informationen istället.»» Anordna en klurig tävling! Tävlingar som får besökare att stanna gör att ni kan ge dem mer information eller få kontaktuppgifter så att ni kan höra av er till dem senare. När föreningen Lasertärningar skulle visa upp sin verksamhet på Föreningens Dag i kommunen så valde de att göra detta genom att erbjuda besökarna tuffa gnuggtatueringar föreställande olika monster i de världar som föreningen ofta äventyrar i under sina spelkvällar. Satsningen visade sig vara helt rätt då de fick helt slut på gnuggisar och en hel del nya intresserade medlemmar. På mässor brukar Sverok ha en enkel tävling: Gissa antalet tärningar i burken. Det är ett bra sätt att bryta isen på för att få förbipasserande att stanna. De tävlande skriver sitt namn, sin gissning och sin e-postadress på en lista. Efter mässan får all ett mail med det rätta svaret, där förbundet passar på att påminna om det budskap som kommunicerades på mässan. Kom ihåg att första intrycket är det viktigaste: står ni på en mässa ska ni se till att göra ett bestående och positivt intryck. Då kommer folk komma ihåg er och vilja komma tillbaka. Stå på stan eller liknande Att stå på stan ligger evenemang och konvent nära. I första hand ska man ha en plan; vilka vill vi nå och lyckas vi nå dem om vi står på stan? Om målgruppen rör sig i stadskärnan, in och ut ur affären eller vid er orts resecentrum kan det vara en foto: Johan Söderberg 23

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Tips & trix för dig som ska starta eget

Tips & trix för dig som ska starta eget Tips & trix för dig som ska starta eget *************************************************************************************************** Innehållsförteckning ****************************************************************************************************

Läs mer

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar

innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar MARKNADSFÖRING innehåll Marknadsföring s 3. Det är nu det börjar s 4. s 5. s 7. Vad är det roliga egentligen Mervärde Min påse Att göra grejor effektivt s 14. Bli strateg s 15. Utvärdering s 16. Fallstudie

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten

Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten Bättre möten! En guide i hur elevrådet håller bättre och mer effektiva möten INLEDNING Läs det här dokumentet för att få tips om hur ni kan förbättra elevrådsmöten och andra möten. Ibland fastnar vi i

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 4 Kunder som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén I den här delen kommer du att få lära känna den viktigaste personen i hela din

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER

STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER STUDIECIRKELMATERIAL för ATTENTIONS TJEJGRUPPER Tack! Ett stort tack till Christina Hedström, ABF för ett roligt och inspirerande samarbete med att ta fram materialet. My Vingren, projektledare för Stockholm

Läs mer

Westanders pr-handbok 2015

Westanders pr-handbok 2015 Westanders pr-handbok 2015 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. 158 000

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening

Studieplan till MEDLEMSMODELLEN. Utveckla din förening Studieplan till MEDLEMSMODELLEN Utveckla din förening Innehåll Inledning... sid 3 Om studieplanen... sid 4 Medlemsmodellen i korthet... sid 5 Några metodtips... sid 6 Träff 1: Reflektera - Analysera...

Läs mer

pr-handboken från Westander 2016

pr-handboken från Westander 2016 Westander hjälper företag och organisationer att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut. Vi vill bidra till att fler deltar i samhällsdebatten. pr-handboken från Westander 2016 174

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer